ZÁZNAM O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PENZIJNÍCH PRODUKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAM O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PENZIJNÍCH PRODUKTŮ"

Transkript

1 190104/08:58/AK INVESTNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL ZFP akademie, a.s., : , sídlo: 17. listopadu 3112/12, Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3828 (dále jen IZ) 1. VÁZANÝ ZÁSTUPCE (VZ) OPRÁVNĚNÝ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ JMÉM IZ Jméno, příjmení, titul/obchodní firma, název Jméno zástupce oprávněného jednat za Spolupracovníka /sídlo 2. ZÁKAZNÍK ZÁJEMCE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PENZIJNÍHO PRODUKTU 3. ZÁSTUPCE/ZMOCNĚC/OPATROVNÍK ZÁKAZNÍKA Je-li zmocněncem/opatrovníkem právnická osoba, uveďte její obchodní firmu/název a sídlo a dále identifikujte fyzické osoby oprávněné za ni jednat Oprávnění 4. AML DOTAZNÍK Jaký je zdroj finančních prostředků, ze kterého budou do produktu odkládáno? Příjem ze zaměstnání/podnikání Prodej majetku Dědictví Jiné (uveďte) Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiného zdroje (orientačně) 5. ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, SPECIFIKACE POTŘEB A POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA Výše příspěvku Stávající stav Potřeby Sjednáno Penzijní připojištění transformovaný fond Doplňkové penzijní spoření Příspěvek klienta Příspěvek 3. osoby Příspěvek zaměstnavatele 5.1. POTŘEBY ZÁKAZNÍKA NA PENZI Předpokládaný věk odchodu do důchodu: Požadovaná výše naspořené částky k datu odchodu do důchodu: Klient je schopen pravidelně odkládat část svých příjmů? V jaké výši? 5.2. POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA: Uzavření nové smlouvy s penzijní společností (DPS) Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele Daňové výhody Volba investiční strategie: Dynamická Konzervativní Vyvážená (balancovaný program) Jiný Klient vyplnil investiční dotazník Volba investiční strategie je v souladu s výsledkem investičního dotazníku Klient odmítl vyplnit investiční dotazník Ostatní specifikace požadavků a potřeb klienta 5.3. POŽADAVEK KLIENTA související se zvýšením a změnou stávajícího fondu: Nedochází ke změně Doplňkové penzijní spoření Penzijní připojištění transformovaný fond navýšení příspěvku klienta na částku: snížení příspěvku klienta na částku: navýšení příspěvku zaměstnavatele na částku: snížení příspěvku zaměstnavatele na částku: Ostatní specifikace požadavků klienta: List č. 1 vyhotovení pro ZFP akademie, a.s. List č. 2 vyhotovení pro obchodního partnera List č. 3 vyhotovení pro zakazníka strana 1

2 6. SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ: Allianz penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, AXA penzijní společnost a.s., : se sídlem Úzká 8/488, Brno CONSEQ penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Rybná 682/14, Praha 1 Staré Město, Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Poláčkova 1976/2, Praha 4, ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, : , se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, KB Penzijní společnost, a.s., : , se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Praha 5 Stodůlky, NN Penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Nádražní 344/25, Praha 5 Smíchov, Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., : , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 Nusle. 7. NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU, POTŘEB A PŘÁNÍ SI KLIENT VYBRAL ZCELA SÁM, DLE SVÉHO SVOBODNÉHO UVÁŽENÍ BEZ JAKÉKOLIV PŘEDCHOZÍ POHNUTKY ČI POBÍDKY VÁZANÉHO ZÁSTUPCE ČI PŘÍMO INVESTNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKT: Obchodní partner Označení produktu Číslo smlouvy (návrhu, var. symbolu pro 1.platbu, popř. rodné číslo) Měsíční příspěvek 8. DŮVOD VÝBĚRU PRODUKTU 9. DALŠÍ SKUTEČNOSTI: PROHLÁŠENÍ KLIENTA: Prohlašuji, že mi byly v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů poskytnuty všechny nezbytné údaje před uzavřením smlouvy s penzijní společností, rovněž mi byly poskytnuty veškeré informace požadované příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory. Dále prohlašuji, že mé požadavky a potřeby jsou zaznamenány pravdivě, jasně, přesně, úplně a srozumitelně. Postup vázaného zástupce investičního zprostředkovatele mi byl srozumitelný a zcela v souladu s mými požadavky. VZ mi osobně podal úplné, přesné a jasné údaje a nebyly mi zamlčeny údaje o charakteru a vlastnostech vybraného produktu. Tímto prohlašuji, že jsem byl informován, že společnost ZFP akademie, a.s. jako správce osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna zpracovávat mé osobní údaje, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, a to za účelem a na základě právního titulu plnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy (zejména zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění), a to po dobu stanovenou těmito právními předpisy, nejméně však po dobu trvání produktu uvedeného v tomto dokumentu, který jsem si vybral. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dostupném na se kterým jsem se před podpisem tohoto dokumentu seznámil. Vázaný zástupce svým podpisem potvrzuje, že: Svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy zákazníka, neuvádí nepravdivé, nepřesné, neúplné, nejasné nebo dvojmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. PŘÍLOHY ODEVZDANÉ KLIENTOVI V LISTINNÉ PODOBĚ, SE KTERÝMI BYL SEZNÁMEN: znění produktové smlouvy/dodatku všeobecné smluvní podmínky informační list ZFPA klíčové informace statut a investiční strategie fondu jiné: přílohy odevzdány klientovi v elektronické podobě Identifikace klienta/zástupce včetně ověření shody podoby s vyobrazením na platném průkazu totožnosti byla provedena níže uvedeným vázaným zástupcem níže uvedeného dne. ZÁKAZNÍK ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 1 ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 2 VÁZANÝ ZÁSTUPCE (VZ) Datum podpisu Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení VZ nebo jeho pracovníka Místo podpisu Podpis VZ nebo jeho pracovníka Podpis klienta / Zástupce zákazníka UPOZORNĚNÍ: Tento formulář musí být vyplněn za přítomnosti klienta a vázaného zástupce a po podpisu přiložen ke každé produktové smlouvě. strana 2

3 190104/08:58/AK INVESTNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL ZFP akademie, a.s., : , sídlo: 17. listopadu 3112/12, Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3828 (dále jen IZ) 1. VÁZANÝ ZÁSTUPCE (VZ) OPRÁVNĚNÝ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ JMÉM IZ Jméno, příjmení, titul/obchodní firma, název Jméno zástupce oprávněného jednat za Spolupracovníka /sídlo 2. ZÁKAZNÍK ZÁJEMCE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PENZIJNÍHO PRODUKTU 3. ZÁSTUPCE/ZMOCNĚC/OPATROVNÍK ZÁKAZNÍKA Je-li zmocněncem/opatrovníkem právnická osoba, uveďte její obchodní firmu/název a sídlo a dále identifikujte fyzické osoby oprávněné za ni jednat Oprávnění 4. AML DOTAZNÍK Jaký je zdroj finančních prostředků, ze kterého budou do produktu odkládáno? Příjem ze zaměstnání/podnikání Prodej majetku Dědictví Jiné (uveďte) Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiného zdroje (orientačně) 5. ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, SPECIFIKACE POTŘEB A POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA Výše příspěvku Stávající stav Potřeby Sjednáno Penzijní připojištění transformovaný fond Doplňkové penzijní spoření Příspěvek klienta Příspěvek 3. osoby Příspěvek zaměstnavatele 5.1. POTŘEBY ZÁKAZNÍKA NA PENZI Předpokládaný věk odchodu do důchodu: Požadovaná výše naspořené částky k datu odchodu do důchodu: Klient je schopen pravidelně odkládat část svých příjmů? V jaké výši? 5.2. POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA: Uzavření nové smlouvy s penzijní společností (DPS) Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele Daňové výhody Volba investiční strategie: Dynamická Konzervativní Vyvážená (balancovaný program) Jiný Klient vyplnil investiční dotazník Volba investiční strategie je v souladu s výsledkem investičního dotazníku Klient odmítl vyplnit investiční dotazník Ostatní specifikace požadavků a potřeb klienta 5.3. POŽADAVEK KLIENTA související se zvýšením a změnou stávajícího fondu: Nedochází ke změně Doplňkové penzijní spoření Penzijní připojištění transformovaný fond navýšení příspěvku klienta na částku: snížení příspěvku klienta na částku: navýšení příspěvku zaměstnavatele na částku: snížení příspěvku zaměstnavatele na částku: Ostatní specifikace požadavků klienta: List č. 1 vyhotovení pro ZFP akademie, a.s. List č. 2 vyhotovení pro obchodního partnera List č. 3 vyhotovení pro zakazníka strana 1

4 6. SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ: Allianz penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, AXA penzijní společnost a.s., : se sídlem Úzká 8/488, Brno CONSEQ penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Rybná 682/14, Praha 1 Staré Město, Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Poláčkova 1976/2, Praha 4, ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, : , se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, KB Penzijní společnost, a.s., : , se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Praha 5 Stodůlky, NN Penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Nádražní 344/25, Praha 5 Smíchov, Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., : , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 Nusle. 7. NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU, POTŘEB A PŘÁNÍ SI KLIENT VYBRAL ZCELA SÁM, DLE SVÉHO SVOBODNÉHO UVÁŽENÍ BEZ JAKÉKOLIV PŘEDCHOZÍ POHNUTKY ČI POBÍDKY VÁZANÉHO ZÁSTUPCE ČI PŘÍMO INVESTNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKT: Obchodní partner Označení produktu Číslo smlouvy (návrhu, var. symbolu pro 1.platbu, popř. rodné číslo) Měsíční příspěvek 8. DŮVOD VÝBĚRU PRODUKTU 9. DALŠÍ SKUTEČNOSTI: PROHLÁŠENÍ KLIENTA: Prohlašuji, že mi byly v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů poskytnuty všechny nezbytné údaje před uzavřením smlouvy s penzijní společností, rovněž mi byly poskytnuty veškeré informace požadované příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory. Dále prohlašuji, že mé požadavky a potřeby jsou zaznamenány pravdivě, jasně, přesně, úplně a srozumitelně. Postup vázaného zástupce investičního zprostředkovatele mi byl srozumitelný a zcela v souladu s mými požadavky. VZ mi osobně podal úplné, přesné a jasné údaje a nebyly mi zamlčeny údaje o charakteru a vlastnostech vybraného produktu. Tímto prohlašuji, že jsem byl informován, že společnost ZFP akademie, a.s. jako správce osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna zpracovávat mé osobní údaje, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, a to za účelem a na základě právního titulu plnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy (zejména zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění), a to po dobu stanovenou těmito právními předpisy, nejméně však po dobu trvání produktu uvedeného v tomto dokumentu, který jsem si vybral. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dostupném na se kterým jsem se před podpisem tohoto dokumentu seznámil. Vázaný zástupce svým podpisem potvrzuje, že: Svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy zákazníka, neuvádí nepravdivé, nepřesné, neúplné, nejasné nebo dvojmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. PŘÍLOHY ODEVZDANÉ KLIENTOVI V LISTINNÉ PODOBĚ, SE KTERÝMI BYL SEZNÁMEN: znění produktové smlouvy/dodatku všeobecné smluvní podmínky informační list ZFPA klíčové informace statut a investiční strategie fondu jiné: přílohy odevzdány klientovi v elektronické podobě Identifikace klienta/zástupce včetně ověření shody podoby s vyobrazením na platném průkazu totožnosti byla provedena níže uvedeným vázaným zástupcem níže uvedeného dne. ZÁKAZNÍK ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 1 ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 2 VÁZANÝ ZÁSTUPCE (VZ) Datum podpisu Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení VZ nebo jeho pracovníka Místo podpisu Podpis VZ nebo jeho pracovníka Podpis klienta / Zástupce zákazníka UPOZORNĚNÍ: Tento formulář musí být vyplněn za přítomnosti klienta a vázaného zástupce a po podpisu přiložen ke každé produktové smlouvě. strana 2

5 190104/08:58/AK INVESTNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL ZFP akademie, a.s., : , sídlo: 17. listopadu 3112/12, Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3828 (dále jen IZ) 1. VÁZANÝ ZÁSTUPCE (VZ) OPRÁVNĚNÝ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ JMÉM IZ Jméno, příjmení, titul/obchodní firma, název Jméno zástupce oprávněného jednat za Spolupracovníka /sídlo 2. ZÁKAZNÍK ZÁJEMCE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PENZIJNÍHO PRODUKTU 3. ZÁSTUPCE/ZMOCNĚC/OPATROVNÍK ZÁKAZNÍKA Je-li zmocněncem/opatrovníkem právnická osoba, uveďte její obchodní firmu/název a sídlo a dále identifikujte fyzické osoby oprávněné za ni jednat Oprávnění 4. AML DOTAZNÍK Jaký je zdroj finančních prostředků, ze kterého budou do produktu odkládáno? Příjem ze zaměstnání/podnikání Prodej majetku Dědictví Jiné (uveďte) Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiného zdroje (orientačně) 5. ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, SPECIFIKACE POTŘEB A POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA Výše příspěvku Stávající stav Potřeby Sjednáno Penzijní připojištění transformovaný fond Doplňkové penzijní spoření Příspěvek klienta Příspěvek 3. osoby Příspěvek zaměstnavatele 5.1. POTŘEBY ZÁKAZNÍKA NA PENZI Předpokládaný věk odchodu do důchodu: Požadovaná výše naspořené částky k datu odchodu do důchodu: Klient je schopen pravidelně odkládat část svých příjmů? V jaké výši? 5.2. POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA: Uzavření nové smlouvy s penzijní společností (DPS) Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele Daňové výhody Volba investiční strategie: Dynamická Konzervativní Vyvážená (balancovaný program) Jiný Klient vyplnil investiční dotazník Volba investiční strategie je v souladu s výsledkem investičního dotazníku Klient odmítl vyplnit investiční dotazník Ostatní specifikace požadavků a potřeb klienta 5.3. POŽADAVEK KLIENTA související se zvýšením a změnou stávajícího fondu: Nedochází ke změně Doplňkové penzijní spoření Penzijní připojištění transformovaný fond navýšení příspěvku klienta na částku: snížení příspěvku klienta na částku: navýšení příspěvku zaměstnavatele na částku: snížení příspěvku zaměstnavatele na částku: Ostatní specifikace požadavků klienta: List č. 1 vyhotovení pro ZFP akademie, a.s. List č. 2 vyhotovení pro obchodního partnera List č. 3 vyhotovení pro zakazníka strana 1

6 6. SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ: Allianz penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, AXA penzijní společnost a.s., : se sídlem Úzká 8/488, Brno CONSEQ penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Rybná 682/14, Praha 1 Staré Město, Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Poláčkova 1976/2, Praha 4, ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, : , se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, KB Penzijní společnost, a.s., : , se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Praha 5 Stodůlky, NN Penzijní společnost, a.s., : , se sídlem Nádražní 344/25, Praha 5 Smíchov, Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., : , se sídlem Na Pankráci 1720/123, Praha 4 Nusle. 7. NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU, POTŘEB A PŘÁNÍ SI KLIENT VYBRAL ZCELA SÁM, DLE SVÉHO SVOBODNÉHO UVÁŽENÍ BEZ JAKÉKOLIV PŘEDCHOZÍ POHNUTKY ČI POBÍDKY VÁZANÉHO ZÁSTUPCE ČI PŘÍMO INVESTNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKT: Obchodní partner Označení produktu Číslo smlouvy (návrhu, var. symbolu pro 1.platbu, popř. rodné číslo) Měsíční příspěvek 8. DŮVOD VÝBĚRU PRODUKTU 9. DALŠÍ SKUTEČNOSTI: PROHLÁŠENÍ KLIENTA: Prohlašuji, že mi byly v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů poskytnuty všechny nezbytné údaje před uzavřením smlouvy s penzijní společností, rovněž mi byly poskytnuty veškeré informace požadované příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory. Dále prohlašuji, že mé požadavky a potřeby jsou zaznamenány pravdivě, jasně, přesně, úplně a srozumitelně. Postup vázaného zástupce investičního zprostředkovatele mi byl srozumitelný a zcela v souladu s mými požadavky. VZ mi osobně podal úplné, přesné a jasné údaje a nebyly mi zamlčeny údaje o charakteru a vlastnostech vybraného produktu. Tímto prohlašuji, že jsem byl informován, že společnost ZFP akademie, a.s. jako správce osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna zpracovávat mé osobní údaje, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, a to za účelem a na základě právního titulu plnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy (zejména zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění), a to po dobu stanovenou těmito právními předpisy, nejméně však po dobu trvání produktu uvedeného v tomto dokumentu, který jsem si vybral. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dostupném na se kterým jsem se před podpisem tohoto dokumentu seznámil. Vázaný zástupce svým podpisem potvrzuje, že: Svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy zákazníka, neuvádí nepravdivé, nepřesné, neúplné, nejasné nebo dvojmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. PŘÍLOHY ODEVZDANÉ KLIENTOVI V LISTINNÉ PODOBĚ, SE KTERÝMI BYL SEZNÁMEN: znění produktové smlouvy/dodatku všeobecné smluvní podmínky informační list ZFPA klíčové informace statut a investiční strategie fondu jiné: přílohy odevzdány klientovi v elektronické podobě Identifikace klienta/zástupce včetně ověření shody podoby s vyobrazením na platném průkazu totožnosti byla provedena níže uvedeným vázaným zástupcem níže uvedeného dne. ZÁKAZNÍK ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 1 ZPROSTŘEDKOVATEL KONTAKTU 2 VÁZANÝ ZÁSTUPCE (VZ) Datum podpisu Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení OZ Jméno a příjmení VZ nebo jeho pracovníka Místo podpisu Podpis VZ nebo jeho pracovníka Podpis klienta / Zástupce zákazníka UPOZORNĚNÍ: Tento formulář musí být vyplněn za přítomnosti klienta a vázaného zástupce a po podpisu přiložen ke každé produktové smlouvě. strana 2

ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY

ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY Investiční zprostředkovatel: ZFP akademie, a.s., IČ: 26304805, sídlo: 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3828 (dále jen

Více

ZÁZNAM O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZÁZNAM O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ pořízený vázaným zástupcem z průběhu zprostředkování pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění Samostatný zprostředkovatel: ZFP akademie, a.s., (ZFPA), sídlo: 17. listopadu

Více

Jméno zástupce oprávněného jednat za Spolupracovníka

Jméno zástupce oprávněného jednat za Spolupracovníka 190104/09:29/AK Právní řád České republiky ukládá společnosti ZFP akademie, a.s., povinnost seznámit své klienty a potenciální klienty s následujícími informacemi. Tyto povinnosti vyplývají zejména z následujících

Více

Tímto žádám o ukončení dohodou / výpověď své smlouvy o penzijním připojištění u Penzijní společnosti:

Tímto žádám o ukončení dohodou / výpověď své smlouvy o penzijním připojištění u Penzijní společnosti: UKONČENÍ DOHODOU VÝPOVĚĎ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ SE ŽÁDOSTÍ Radlická 333150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním rejstříku podle zákona č. 4272011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Tímto

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Příjmení Jméno Titul před jménem Titul za jménem. Investiční profi l účastníka K V D

Příjmení Jméno Titul před jménem Titul za jménem. Investiční profi l účastníka K V D DODATEK KE SMLOUVĚ O DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ (II. PILÍŘ) Dodatek ke smlouvě o důchodovém spoření uzavírají ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost Exkaso s.r.o., IČO: 269 70 601, se sídlem Topolská 952, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 22325 (dále

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost RENOMIA BENEFIT a.s., IČO: 031 49 013, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů Žádost o odkup a přestup Cenných papírů (dále jen Žádost ) v6 (PO a FOP) I. Společnost Povinné údaje! Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz Informace pro klienta a zájemce o pojištění Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz Obsah dokumentu Strana 2............................. Informace pro klienta a zájemce o pojištění Strana 3.............................

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost A Z Risk Service spol. s r.o., IČO: 61169901, se sídlem Pod Stráží 462/9, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod

Více

Dotazník pro posouzení úvěruschopnosti Zájemce

Dotazník pro posouzení úvěruschopnosti Zájemce Dotazník pro posouzení úvěruschopnosti Zájemce dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen Zákon ) 1) Věřitel - poskytovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu 3 odst.

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

PODPISOVÝ VZOR/IDENTIFIKACE KLIENTA právnické osoby

PODPISOVÝ VZOR/IDENTIFIKACE KLIENTA právnické osoby Příloha č. 1 PODPISOVÝ VZOR/IDENTIFIKACE KLIENTA právnické osoby název právnické osoby (přesný název podle dokladu opravňujícího k činnosti) IČO sídlo právnické osoby - ulice č.p. / č.or. obec PSČ Identifikace

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Ručitelské prohlášení

Ručitelské prohlášení Ručitelské prohlášení podle 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Ručitelem se v tomto prohlášení rozumí: [Jméno, příjmení], rodné číslo [ ], s trvalým bydlištěm [ ] Věřitelem se v tomto prohlášení

Více

Žádost o nadační příspěvek od Nadačního fondu Dvojka srdcem (žadatelem je fyzická osoba)

Žádost o nadační příspěvek od Nadačního fondu Dvojka srdcem (žadatelem je fyzická osoba) Nadační fond Dvojka srdcem se sídlem: náměstní Míru 600/20, 120 00 Praha 2 IČO: 067 87 541 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 1584 Žádost o nadační příspěvek od Nadačního

Více

Hlášení pojistné události invalidita, dlouhodobá péče ve stupni závislosti II a vyšším

Hlášení pojistné události invalidita, dlouhodobá péče ve stupni závislosti II a vyšším Hlášení pojistné události invalidita, dlouhodobá péče ve stupni závislosti II a vyšším Z4039 Hlášení pojistné události vyplňte, máte-li sjednané pojištění, které s danou pojistnou událostí souvisí: pojištění

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v3 v+ I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, 140 21,

Více

Identifikace Investora - právnická osoba EUR

Identifikace Investora - právnická osoba EUR FCZIDENCPI-2-201605 Identifikace Investora Pravidla pro vyplnění tohoto formuláře - povinné údaje formuláře k vyplnění V uvedených případech vyplňujete následující části tohoto formuláře: Investor Právnická

Více

Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu

Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na informační

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v5 I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ

Více

SPOLEČNOST CONSEQ PENZE. Rozhodnutí, které vynáší

SPOLEČNOST CONSEQ PENZE. Rozhodnutí, které vynáší SPOLEČNOST CONSEQ PENZE Rozhodnutí, které vynáší PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP) vs. DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ (DPS) PP Transformovaný fond Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele Příspěvek třetí osoby

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v4 v+ I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, 140 21,

Více

Identifikační číslo (číslo smlouvy) PSČ Obec a stát Státní občanství Pohlaví

Identifikační číslo (číslo smlouvy) PSČ Obec a stát Státní občanství Pohlaví Následná kontrola právnické osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu TESLA investiční společnost, a.s. má jako povinná

Více

SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA

SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA SAZEBNÍK ODMĚN PROVIZNÍ PŘÍLOHA příloha č. SMLOUVY O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ/ O SPOLUPRÁCI Obchodní zástupce/spolupracovník Jméno, příjmení, titul Osobní číslo Pokud se bude níže v Sazebníku odměn/provizní

Více

Hlášení pojistné události onemocnění

Hlášení pojistné události onemocnění Hlášení pojistné události onemocnění Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na informační linku

Více

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Název: PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Obsah: Pravidla zprostředkování smluv, jejichž předmětem je nákup cenných papírů kolektivního investování (fondy) Přílohy: Příloha č.

Více

Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v5

Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v5 Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v5 I. Smluvní strany povinné údaje Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ 43873766, zapsaná v obchodním

Více

Informace o Zásadách zpracování osobních údajů v LPZ - GROUP.CZ, s.r.o.

Informace o Zásadách zpracování osobních údajů v LPZ - GROUP.CZ, s.r.o. Informace o Zásadách zpracování osobních údajů v LPZ - GROUP.CZ, s.r.o. 1. Kdo jsme Našim klientům pomáháme rychle a efektivně nalézt a na míru nastavit výhodné řešení v oblastech: distribuce pojištění

Více

Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu

Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na informační

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz Informace pro klienta a zájemce o pojištění Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz Obsah dokumentu Strana 2............................. Informace pro klienta a zájemce o pojištění Strana 4.............................

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Z3093. Hlášení pojistné události Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Z3093. Hlášení pojistné události Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897. Hlášení pojistné

Více

Aktuální výsledky sektoru. a vývojové trendy

Aktuální výsledky sektoru. a vývojové trendy Aktuální výsledky sektoru penzijního spoření a vývojové trendy Odborná komise pro důchodovou reformu PT1 Praha, 22.6.2017 Aleš Poklop 1 Vývoj počtu účastníků ve III. pilíři Počet účastníků III. pilíře

Více

Smlouva o akceptaci plateb platební bránou

Smlouva o akceptaci plateb platební bránou Smlouva o akceptaci plateb platební bránou Smlouva č.12345/1 Dále jen Smlouva uzavřená dle ust. 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Provozovatel: ComGate Payments, a.s.

Více

Příloha č. 3 KARTA PRÁVNICKÉ OSOBY

Příloha č. 3 KARTA PRÁVNICKÉ OSOBY Příloha č. 3 KARTA PRÁVNICKÉ OSOBY Obchodní firma:. IČ:. Adresa sídla Ulice a číslo popisné/orientační:. Obec: Stát:. Registrace Zapsán:. Podniká od: Jiný doklad: Skutečný majitel:. Statutární orgán:.

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Hlášení pojistné události invalidita (pro rámcové smlouvy)

Hlášení pojistné události invalidita (pro rámcové smlouvy) doručeno dne: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897.

Více

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz)

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz) doručeno dne: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Univerzální žádost. I. Smluvní strany

Univerzální žádost. I. Smluvní strany Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v5 I. Smluvní strany Investor POVINNÉ ÚDAJE T e-mail ne II. Jednorázový odkup Cenných papírů (dále jen CP ) V případě, že má Investor fixovaný bankovní účet a v této

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti ZFP akademie, a.s.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti ZFP akademie, a.s. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti ZFP akademie, a.s. 190121_13:46_AK1 Tento dokument vypracovala společnost ZFP akademie, a.s., za účelem poskytnutí kompletních informací o způsobech

Více

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř )

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz)

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897. Hlášení pojistné

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz)

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz) doručeno dne: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992

Více

Pokud při práci s aplikací narazíte na jakékoliv chyby nebo nesprávné údaje, napište nám prosím na adresu

Pokud při práci s aplikací narazíte na jakékoliv chyby nebo nesprávné údaje, napište nám prosím na adresu Obsah A. Online uzavření smlouvy... 2 A.1. Identifikační a kontaktní údaje účastníka... 2 A.2. Investiční dotazník... 3 A.3. Parametry spoření... 4 A.4. Doplňující údaje... 6 A.5. Dokončení návrhu... 7

Více

verze 1.0. uzavřená podle 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku v platném znění, část IV. Hlava II. díl 5 číslo ID: Článek 1.

verze 1.0. uzavřená podle 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku v platném znění, část IV. Hlava II. díl 5 číslo ID: Článek 1. Smlouva na 2. pozici na odměny ze spolupracovníků pod sebou vyřizující klienty z dotazníků - tipařská smlouva na náhodné, ale pěkné pasivní příjmy. na vedení lidí pod sebou v jedné řadě k vyřizování předběžných

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 0 Tento dokument obsahuje přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem správce osobních údajů společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., IČ: 24244601, se

Více

Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v4 v+

Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v4 v+ Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v4 v+ I. Smluvní strany povinné údaje Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsaná

Více

Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v4 v+

Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v4 v+ Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v4 v+ I. Smluvní strany povinné údaje Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsaná

Více

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění onemocnění

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění onemocnění Hlášení pojistné události pro zálohové plnění onemocnění (plnění za dobu léčení onemocnění a/nebo plnění za hospitalizaci) Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Správcem osobních údajů, ve vztahu k subjektům údajům, kterým je určen tento dokument je: společnost EMUN PARTNERS investiční společnost,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440 IČ: 63 99 85 99, se sídlem Bezová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Z1093. Část 1. Pojištěný

Z1093. Část 1. Pojištěný doručeno dne: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992

Více

Žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) (doplní pobočka)

Žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) (doplní pobočka) V04/2019 Žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) ID OP.... (doplní pobočka) 1. KLIENT OSOBNÍ A DALŠÍ ÚDAJE Osobní údaje 1. klient i Rodné číslo/datum narození 1 * Jste politicky exponovanou

Více

Finanční analýza. klient. konzultant

Finanční analýza. klient. konzultant Finanční analýza klient konzultant edo finance, společnost vybudovaná zkušenostmi, odborností, inovacemi. Vnášíme do světa financí novou úroveň komplexních služeb. Banky Pojišťovny Stavební spořitelny

Více

KARTA ZÁKAZNÍKA. Žádost o zápůjčku Zákazník. typ úvěru: Plus Standard

KARTA ZÁKAZNÍKA. Žádost o zápůjčku Zákazník. typ úvěru: Plus Standard KARTA ZÁKAZNÍKA Žádost o zápůjčku Zákazník získáno na základě tipu č.: doba splatnosti (měsíce): požadovaná výše zápůjčky: datum příjmu: typ úvěru: Plus Standard Osobní údaje Jméno Příjmení Datum narození

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o pojištění exponátů výstavy Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, Registrační číslo:... IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Komplexní životní program ZFP Život+

Komplexní životní program ZFP Život+ Komplexní životní program ZFP Život+ ÚČASTNÍCI POJIŠTĚNÍ Pojistitel: Českápojišťovnaa.s.,Spálená75/16,11304Praha1,Českárepublika,IČ:45272956,zapsanávObchodnímrejstříkuuMěstskéhosouduvPrazeoddílB,vložka1464(dále

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.8 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v Místo pro nalepení

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Oznámení pojistné události Pracovní neschopnost

Oznámení pojistné události Pracovní neschopnost ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz, e-mail: PU-zivot@csobpoj.cz Jak

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů Verze [2016.1] 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen každý jednotlivě i všichni společně jako klienti ) 1) Společnost Chytrý Honza a.s., IČ: 29048770, se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Komise pro spravedlivé důchody - Zvýšení efektivity III. pilíře. Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor sociálního pojištění

Komise pro spravedlivé důchody - Zvýšení efektivity III. pilíře. Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor sociálního pojištění Komise pro spravedlivé důchody - Zvýšení efektivity III. pilíře Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor sociálního pojištění 24. května 2019 Počet účastníků III. pilíře Struktura účastníků III. pilíře

Více

Podmínky pro výběrové řízení na prodej volného družstevního podílu

Podmínky pro výběrové řízení na prodej volného družstevního podílu Podmínky pro výběrové řízení na prodej volného družstevního podílu týkající se bytu č. 3, v domě č.p. 865, který je součástí pozemku p.č. 3560 vše katastrální území Smíchov, obec Praha, (jedná se o aktuální

Více

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem *1* *PODPIS-ZM* Číslo Komisionářské smlouvy Dodatek ke Komisionářské smlouvě ZÁSTUPCE ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

A. Žádost o dotaci v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví

A. Žádost o dotaci v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví A. Žádost o dotaci v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví I. Žadatel: V případě právnických osob: Obchodní firma nebo název:... Právní statut žadatele:.....

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek II. NAVRHOVATEL 2 Jméno

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění a Identifikace a kontrola klienta účastníka dražby dle 7 a násl. zákona o některých opatřeních

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20150701/I stránka 1 ze 77 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ název: sídlo: Masarykovo náměstí 98, 54954, 549 54 Police nad Metují IČO: 22741453 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. L 8158 Spolek tímto

Více

POPTÁVKOVÝ LIST (FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL / PRÁVNICKÁ OSOBA) Žadatel. 1) Údaje o žadateli. Název: Číslo běžného účtu:

POPTÁVKOVÝ LIST (FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL / PRÁVNICKÁ OSOBA) Žadatel. 1) Údaje o žadateli. Název: Číslo běžného účtu: Toyota Financial Services Czech s.r.o. Bavorská 2662/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky IČO: 65413261 tel.: +420 222 998 300, fax: +420 222 998 390 toyotafinance@toyotafinance.cz, www.toyotafinance.cz. Registrováno

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S. REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S. Reklamační řád společnosti Partners Financial Services, a.s. se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ 14900, IČ 276 99 781, zapsané v obchodním

Více

o byt v bytovém domě Bratrská ulice čp. 305/I, Dačice

o byt v bytovém domě Bratrská ulice čp. 305/I, Dačice Žádost přijata dne (prezentační razítko) MĚSTO DAČICE Ž Á D O S T o byt v bytovém domě Bratrská ulice čp. 305/I, Dačice A. Osobní údaje: Vyplňte prosím strojem nebo hůlkovým písmem. Kolonku rodné příjmení

Více

Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v4 v+

Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v4 v+ Univerzální žádost (dále jen Žádost ) v4 v+ I. Smluvní strany povinné údaje Gerali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČ 43873766, zapsaná

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2018 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 VZOR NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Dotační program Program pro celoživotní vzdělávání na LF UP v roce 2019 Dotační titul Sběr žádostí:

Více

Formulář k provedení identifikace a kontroly podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby Z5111

Formulář k provedení identifikace a kontroly podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby Z5111 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897. Formulář k

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 Dotační program PROGRAM NA PODPORU SPORTU V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2019 Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého Dotační titul kraje Sběr

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost FINE REALITY, a.s. zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

Více