Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr od 17:30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30."

Transkript

1 Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n duben 2015 n č. 4 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet První jarní týden se opět sešli ke svému zasedání králodvorští zastupitelé. Veřejná schůze se uskutečnila ve čtvrtek 26. března v obřadní místnosti Městského úřadu Králův Dvůr. Na programu bylo schválení kulturních, sportovních a sociálních grantů, ale především projednání a odsouhlasení rozpočtu města na rok Rozpočet na letošní rok byl schválen na příjmové straně ve výši 154,5 milionů korun a na výdajové o milion nižší. Králodvorské čaje Vstup na tuto akci zdarma Srdečně zve město Králův Dvůr a Sokol Pro letošní rok je znovu připravena celá řada žádostí o dotační tituly či realizací již schválených projektů, proto musíme hospodařit s rozumem a především rezervou, aby se nám vše dařilo zdárně ufinancovat, přibližuje starosta Králova Dvora Petr Vychodil. Josef Sokolovna Králův Dvůr od 17:30 Zíma Yvetta Simonová staropražská skupina Třehusk n Zastupitelé města Králův Dvůr schvalovali rozpočet. Město Králův Dvůr opět žádá o celou řadu dotací. Na svém zasedání schválilo podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Pod Bory Co to jsou»králodvorské čaje«spíš bychom se měli ptát, co to budou Králodvorské čaje. S myšlenkou pořádat zábavy pro seniory přišli na radu města místostarostové Jiří Oberfalzer a Josef Antoniv. Delší dobu jsme si říkali, že by naše pozornost vůči různým skupinám obyvatel měla být vyvážená, říká senátor Oberfalzer. Pro rodiny s dětmi se toho u nás dělá dost, o sportovní aktivity také není nouze. Koncerty pro mladou a střední generaci také už pořádáme, ale něco jako bývaly kdysi»čaje«, tedy odpolední zábavy s hudbou a tancem, pro naše dříve narozené v Králově Dvoře chybí. Skupina seniorů se stále rozrůstá a lidé se dnes dožívají mnohem vyššího věku než dřívější generace. Naše společnost ale stále setrvačně vnímá tyto spoluobčany jako osoby na odpočinku, jako by byli»odsouzeni«k vysedávání na lavičce v parku, jenže naši dospělejší spoluobčané jsou z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. dokončení na 3. straně stále čilí a aktivní. Nepotřebují jen pohodlí a zdravotní péči, ale také příležitost k zábavě a společenskému vyžití. I to je důležitá součást dobré kvality života. dokončení na 12. straně Výzva Město Králův Dvůr vyzývá místní firmy, v případě zájmu, k předložení nabídek případných prací na rok 2015 dle schváleného rozpočtu města. Více na KDcaje1.indd :10 n strana 1 n

2 Mobilní sběr nebezpečného odpadu Městský úřad v Králově Dvoře upozorňuje občany, že ve spolupráci s TS Beroun bude proveden mobilní sběr nebezpečného odpadu. úterý 14. dubna 2015 n Sídliště Nad Stadionem - u prodejny 17:00-17:20 n Počaply - u rybníka 17:30-18:50 n Levín - u požární nádrže 18:00-18:20 n Popovice - pod koupalištěm 18:30-18:50 úterý 28. dubna 2015 n Křižatky - u autob. zastávky 17:00-17:20 n Karlova Huť - u Karla IV. 17:30-18:50 n Králův Dvůr - prostr. U Potoka 18:00-18:20 n Zahořany - u bývalé prodejny 18:30-18:50 Žádáme občany, aby respektovali skutečnost, že do kontejnerů je možno ukládat pouze nebezpečný odpad pod dohledem pracovníků Technických služeb Beroun. Velkoobjemové kontejnery na zeleň Městský úřad v Králově Dvoře upozorňuje občany, že budou rozmístěny na odpad ze zeleně velkoobjemové kontejnery. čtvrtek 16. dubna 2015 n Fučíkova ul. - u mostu 16:30 18:00 Karlova Huť - Na Louce 17:00-18:30 sobota 18. dubna 2015 Počaply u rybníka 9:00 10:30 sídl. Pod Bory - pod hřbitovem 10:00-11:30 Zahořany - u bývalé prodejny 11:00-13:00 čtvrtek 23. dubna 2015 Popovice - sídliště RD 16:30-18:00 Popovice - u podjezdu k SÚS 17:00-18:30 sobota 25. dubna 2015 Křižatky - u bývalé prodejny 9:00-10:30 Levín - u požární nádrže 10:00-11:30 Král.Dvůr - za areálem MŠ 11:00-13:00 Žádáme občany, aby respektovali skutečnost, že do kontejnerů je možno ukládat pouze odpad ze zahrádek a zeleně pod dohledem pracovníků MěÚ Králův Dvůr. Králův Dvůr zkvalitňuje systém sběru odpadu a hodlá zřídit sběrný dvůr Pro vedení města Králův Dvůr je zlepšování odpadového hospodářství jednou ze současných priorit. I proto si nechalo společností Renards dotační s.r.o. zpracovat projekt Zkvalitnění systému sběru tříděného odpadu vybudováním podzemních kontejnerů ve městě Králův Dvůr, na jehož základě už byly vybudovány první dva kontejnery v lokalitách Nad Stadionem a v Počaplech. Jsme si vědomi toho, že počet obyvatel našeho města roste a brzy bychom mohli přesáhnout hranici osmi tisíc obyvatel. I proto musíme likvidaci odpadů a s tím spojenou problematiku průběžně řešit, říká starosta města Petr Vychodil. Nové podzemní kontejnery se shledaly s příznivým ohlasem a již nyní se připravuje výstavba dalších dvou. Sběr tříděného odpadu Městu Králův Dvůr zajišťují svoz odpadů vznikajících na území města Technické služby Beroun, s.r.o. Ty obstarávají ve městě jak svoz směsného komunálního odpadu, tak svoz odpadu tříděného (papír, sklo, plasty). Ve městě Králův Dvůr jsou pro ukládání směsného komunálního odpadu rozmístěny popelnice o objemu 110 l a kontejnery o objemu l příslušející k obytným nemovitostem. Kromě sběrných nádob určených pro ukládání směsného komunálního odpadu jsou občanům města k dispozici kontejnery k ukládání tříděného komunálního odpadu. V současné době je ve městě zřízeno 32 sběrných míst. Na jednotlivých sběrných místech jsou umístěny barevně rozlišené kontejnery pro separaci papíru, plastů a plastových obalů, barevného a bílého skla. Ve městě Králův Dvůr bylo v letech 2011 až 2014 průměrně vyprodukováno 1 658,51 t odpadu za rok. Přičemž vyprodukováno a odvezeno ke zpracování bylo průměrně 175,27 t odpadu za rok (papír, sklo, plasty). Průměrná roční produkce odpadu (papír, plast, sklo) na jednoho obyvatele je 23,89 kg. Množství vytříděného plastu i skla prakticky neustále roste, což je dobrá vizitka ekologického chování většiny z obyvatel města. Díky navýšení kapacity vybudováním dalších podzemních sběrných míst se do budoucna dá očekávat, že množství separovaného odpadu bude tedy i nadále růst, doplňuje starosta města. Další etapa výstavby cyklostezek začala V polovině března byla zahájena další etapa výstavby cyklostezek v Králově Dvoře. Nový, přibližně 1,5 kilometru dlouhý úsek propojí Králův Dvůr a Počaply směrem na Trubín. Věřím, že cyklostezku obyvatelé našeho města přivítají, protože opět vzniká další hezké místo pro trávení volného času a bezpečné místo pro jízdu na kolech či in-line bruslích, říká starosta Králova Dvora, který je přesvědčen, že dodavatel stavby společnost TREPART s.r.o. vše stihne v termínu. Pokládka asfaltového povrchu by měla proběhnout v dubnu a po kolaudaci budou moci na cestu vyjet první cyklisté. Celá investice bude stát něco přes osm miliónů, ale větší část této sumy - cca 85 procent - se nám podařilo zajistit dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, doplňuje Petr Vychodil. Bioodpad Město Králův Dvůr v současné době svoz bioodpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistavovány dvakrát ročně na určených místech a město Králův Dvůr počítá s větší intenzitou tohoto svozu. I v této oblasti se snaží vedení města zlepšit stávající situaci V současné době se zpracovává žádost na Státní fond životního prostředí o dotaci na pořízení bionádob a komposterů, kterou chceme ještě v tomto měsící podat. Zdarma by je dostali naši občané bydlící v rodinných domech, stejně tak by byly umístěny i na sídlištích. Sběrný dvůr Na území města Králův Dvůr se nenachází sběrný dvůr, ale občané mohou využít sběrný dvůr v areálu Technických služeb v Berouně, kde obyvatelé Králova Dvora po předložení občanského průkazu odloží odpady, které nepatří do běžného komunálního odpadu. O zřízení sběrného dvora přímo v Králově Dvoře však intenzivně jednáme. Máme již vytipovánu lokalitu a v měsíci únoru jsem zastupitelstvu města předal studii sběrného dvora a kompostárny. V průběhu letošního roku předpokládáme zpracování zadávací dokumentace a podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí, dodává Petr Vychodil. Sběrný dvůr může být největší investiční akcí tohoto volebního období a jeho případná realizace se může protáhnout až do roku Očkování psů Povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině v roce 2015 se bude konat ve městě Králův Dvůr ve dnech 25. a 27. května 2015 (pondělí a středa). Více informací v příštím vydání Králodvorského zpravodaje. n strana 2 n

3 Králodvorští zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet pokračování z 1. strany Město Králův Dvůr také žádá o dotaci na akci Oprava zámecké zdi a brány z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury. Dále na Snížení energetické náročnosti MŠ Pod Hájem na Státní fond životního prostředí a na pořízení bionádob v rámci projektu Systém odděleného soustřeďování BRKO na SFŽP. Dalšími body na programu jednání bylo například pověření místostarosty Josefa Antoniva přípravou Městských slavností 2015 nebo Veřejná vyhláška Oznámení o uložení hromadného předpisného seznamu na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok Městský úřad Králův Dvůr, odd. daní a poplatků, v souladu s ustanoveními 49 a 50 zákona č. 280/2099 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že Hromadký předpisný seznam na místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2012 (dále jen hromadný předpisný seznam ), číslo jednací MKD-DPP- Sin-1510/2015 ze dne , je zpřístupněn k nahlédnutí od na Městkém úřadě v Králově Dvoře - pobočná budova, vchod B, odd. daní a poplatků, kde může příjemce rozhodnutí nahlédnout do hromadného předpisného seznamu v úředních hodinách v pondělí a středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 a ve čtvrtek od 8:00 do 11:30. Příjemci rozhodnutí (hromadného předpisného seznamu): Fyzické osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Městského úřadu Králův Dvůr, náměstí Míru 139, které místní poplatek nezaplatily včas nebo ve správné výši. Hromadný předpisný seznam je zpřístupněn k nahlédnutí na výše uvedeném místě po dobu 30 dnů od vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správce místního poplatku. Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Oprávněná úřední osoba: Šárka Sinkulová, samostatný odborný referent na úseku daní a poplatků pověření starosty města Petra Vychodila předložením návrhu postupu změny územního plánu č. 4, zejména za účelem sjednocení koridoru územní rezervy v části Králův Dvůr - Beroun na dalším jednání ZM. Zastupitelé rovněž byli seznámeni s průběhem prací na revitalizaci nádvoří zámku v Králově Dvoře. Starosta rovněž informoval o výstavbě nového sportoviště a postupu prací na zateplení a výměně oken králodvorské ZŠ. Všem zastupitelům byly předány zápisy z kontrolních dnů. Jednou ze zajímavých částí zasedání bylo i schválení pojmenování nových ulic. Jednání zastupitelstva proběhlo bezproblémově a osobně mě například potěšily výsledky kontroly od SFŽP na akci Kanalizace Levín, což kvitovala i většina kolegů v zastupitelstvu, dodal Petr Vychodil. Kompletní návrh rozpočtu na rok 2015 je ke stažení na Vítězslava Klimtová pozvala chlapce a děvčata do pohádky Tradiční Noc s Andersenem mají děti v oblibě především díky příslibu dobrodružství a výjimečných zážitků. To vše mohli chlapci a děvčata prožít i v Městské knihovně v Králově Dvoře. Starší děti prozkoumaly Podivuhodný svět Julese Verna, mladší se vydaly do Pohádkové země spisovatelky Vítězslavy Klimtové, která děti zavedla mezi skřítky a víly. Z čeho si skřítkové staví domečky? Kolika let se dožívají víly? Jak se s nimi můžeme setkat?, pokládaly děti jednu otázku za druhou. Nechaly se tak na jeden večer pozvat do světa pohádek. Malby a fantazie Setkání s Vítězslavou Klimtovou ale nebylo to jediné, co děti v Městské knihově v Králově Dvoře potkalo. Děti si mohou namalovat domeček, ve kterém by chtěly bydlet. Mohou zapojit svou fantazii, prohlásila knihovnice Hana Šestáková. Jak dále uvedla, malované domečky se stanou součástí připravené mapy Králova Dvora a jeho okolí. Malby svých dětí si mohli v sobotu ráno prohlédnout i rodiče, kteří si pro své potomky přišli. Zajímavý program Před spaním byly děti rozdělené do několika skupin. Každá z nich si užila zajímavý program. Například starší chlapci a děvčata se seznámili s knihou Ondřeje Neffa Podivuhodný svět Julese Verna. S dětmi budeme porovnávat, kam až technický vývoj došel. Zmíníme i to, že se některé sny techniků a vědců uskutečnily, prohlásila knihovnice Hana Šestáková. Více než padesátka dětí Do Městské knihovny v Králově Dvoře přišlo na Noc s Andersenem více než padesát dětí. S programem pomohly i učitelky z místních základních škol. K akci se přidaly i maminky, které všem napekly spoustu dobrot. Do Městské knihovny v Králově Dvoře, která nabízí dvacet tisíc titulů, z toho šest tisíc pro děti, míří chlapci i děvčata během celého roku. Noc s Andersenem podpořilo město Králův Dvůr. převzato z Berounského deníku Výtvarná a literární soutěž Město Králův Dvůr vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž pro všechny věkové kategorie k 70. výročí od ukončení 2. světové války výtvarná soutěž Téma - Chci si hrát, nechci se bát! libovolná výtvarná technika, maximální velikost formátu A2 Soutěžní kategorie: 1. MŠ ročník ZŠ ročník ZŠ Téma - Mám rád (a) život, líbí se mi modrá obloha bez černých mračen. libovolná výtvarná technika, maximální velikost formátu A ročník ZŠ 5. studenti 6. dospělí literární soutěž Téma: Babi, proč měly děti za války smutné oči? Soutěžní kategorie: ročník ZŠ Téma: Táto, mámo, proč si lidé vymysleli válku? Soutěžní kategorie: ročník ZŠ Téma: Válka je, když se lidé nechtějí smát Soutěžní kategorie: ročník ZŠ 4. studenti 5. dospělí Podmínky soutěže: Práce odevzdejte do podatelny MěÚ v Králově Dvoře do Výtvarné práce označte na zadní straně štítkem - název práce,,jméno, adresa školy, kategorie. Literární práce označte na poslední straně - název práce, jméno, adresa školy, kategorie. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno v květnovém Zpravodaji. Nejlepší práce budou zveřejněny a oceněny 5. května na akci - Oslavy konce 2. světové války v sokolovně Králův Dvůr. Soutěžní práce nevracíme. Účastí v soutěži autoři souhlasí s případným zveřejněním své práce. n strana 3 n

4 Usnesení Rady a Zastupitelstva města Králův Dvůr Rada města ze dne n RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek na akci: Prodej části pozemku p.č. 17/12 v k.ú. Levín u Berouna ve složení: p. Vychodil, p. Antoniv, p. Oberfalzer, p. Krbec a Bc. Chlupová. n RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek na akci: Pronájem části pozemku p.č. 84/39 v k.ú. Králův Dvůr ve složení: p. Vychodil, p. Antoniv, p. Oberfalzer, p. Krbec a Bc. Chlupová. n RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 84/39 v k.ú. Králův Dvůr za cenu 4.000,- Kč/rok p. M.J. n RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit vytýčení inženýrských sítí před domem č.p. 51. n RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč z fondu RM Mysliveckému sdružení Lipový dolík - Svatá na pořádání mysliveckého plesu. n RM pověřuje p.místostarostu Antoniva zajištěním výběrového řízení na poskytování sociálních služeb. n RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek na akci: Prodej části pozemku p.č. 324/130 v k.ú. Levín u Berouna ve složení: p. Vychodil, ing. Hrabák, p. Sixtová. n RM schvaluje převedení hospodářského výsledku ZŠ Počaply za rok 2014 takto: převedení částky ,80 Kč do rezervního fondu a částku ,- Kč do fondu odměn. n RM schvaluje účetní závěrku ZŠ Počaply za rok n RM schvaluje částku ve výši 7.000,- Kč z fondu RM pro SDH Počaply jako finanční příspěvek na tombolu a úhradu nájemného za propůjčení sálu v Restauraci U Bělohlávků v Počaplech na pořádání Hasičského plesu, který se uskutečnil n RM schvaluje částku ve výši 7.000,- Kč z fondu RM pro SDH Králův Dvůr jako finanční příspěvek na tombolu a úhradu nájemného za propůjčení sálu v TJ Sokol Králův Dvůr na pořádání Hasičského plesu, který se uskuteční dne n RM schvaluje udělení výjimky z OZV č. 3/2007 na akci: Hasičský ples SDH Počaply, který se uskutečnil v Restauraci U Bělohlávků v době od do hodin. n RM schvaluje udělení výjimky z OZV č. 3/2007 na akci: Hasičský ples SDH Králův Dvůr, který se uskuteční v TJ Sokol Králův Dvůr v době od do hodin. n RM schvaluje udělení výjimky z OZV č. 3/2007 na akci: Městský ples 2015, který se uskuteční v TJ Sokol Králův Dvůr v době od do hodin. n RM schvaluje výzvu na pronájem městských bytů v Domě s pečovatelskou službou v Králově Dvoře a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění výzvy. n RM schvaluje výzvu na pronájem městského bytu v domě č.p. 221, náměstí Míru Králův Dvůr a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění výzvy. n RM schvaluje kritéria pro přijímání dětí do předškolních zařízení v Králově Dvoře na školní rok 2015/16. n RM schvaluje projektovou dokumentaci k akci: Králův Dvůr, posílení NN, ul. Fučíkova v k.ú. Počaply, uzavření smlouvy o právu provést stavbu, zábor veřejného prostranství za cenu 5,- Kč/m 2 /den a uzavření smlouvy o věcném břemeni za cenu 500,- Kč/bm + DPH. RM pověřuje starostu podpisem smluv. n RM schvaluje zábor komunikace na pozemku p.č. 254/20 v k.ú. Zahořany za cenu 5,- Kč/m 2 /den. n RM jmenuje komisi pro otevírání obálek v rámci veřejné zakázky Zajištění stravování žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ v Králově Dvoře ve složení: JUDr. Vladimír Tögel, Mgr. Petr Rudolf, Mgr. Ivana Pytlíková. n RM jmenuje hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky Zajištění stravování žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ v Králově Dvoře ve složení: Ing. Krob, Mgr. Krabec, p. Antoniv, p. Zýt, Mgr. Tomáš Kasseckert, p. Šilhavý a Bc. Levá. Jednání komise se uskuteční dne n RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč z fondu RM na propagační předměty na turistickou akci: Loučení se zimou na Koukolově hoře, která se bude konat dne n RM schvaluje pojistnou smlouvu se společností kooperativa pojišťovna, a.s. uzavřenou prostřednictvím společnosti IKEP, s.r.o. na část komunikace Pod Hájem a komunikaci před zámkem v Králově Dvoře a pověřuje starostu podpisem smlouvy. n RM schvaluje převod členského podílu v celkové výši 50% v Bytovém družstvu Tři kříže ze společnosti Centrum, a.s. na společnosti Bytové družstvo Králův Dvůr, s.r.o. n RM schvaluje převod členského podílu v celkové výši 50% v Bytovém družstvu Popovice ze společnosti Centrum, a.s. na společnost Bytové družstvo Králův Dvůr, s.r.o. n RM schvaluje finanční příspěvek na pořádání MDŽ v DPS ve výši 3.000,- Kč z fondu RM. n RM ukládá tajemníkovi MěÚ podat žádost o pokácení stromu (javor) na pozemku města p.č. 122/191 v k.ú. Králův Dvůr. n RM pověřuje starostu města přípravou a podpisem všech dokumentů k výběrovému řízení a vypsáním výběrového řízení na akci: Chodník Levín. n RM pověřuje tajemníka MěÚ možným zajištěním lajnování křižovatky Křižatky - Popovice. n RM schvaluje zajištění kamenité přístupové cesty na náklady města Králův Dvůr na pozemku p.č. 229/302 a 229/301 v k.ú. Králův Dvůr. n RM pověřuje starostu města přípravou všech dokumentů na ZM k případným žádostem o dotaci. n RM pověřuje p.místostarostu Antoniva jednáním o možnosti vybudování stacionáře v DPS s ohledem na jeho provozování. n RM pověřuje starostu města přípravou všech dokumentů k vypsání výběrového řízení na nafukovací halu. n RM pověřuje starostu města vypsáním výzev na akci: Zajištění kompletního zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení a Zajištění zpracování podkladů pro podání žádosti o podporu na akci: Sběrný dvůr a kompostárna v Králově Dvoře. n RM jmenuje členy komise na otevírání obálek a hodnotící komise na vyhlášené výzvy: Pronájem bytu v č.p. 221, náměstí Míru, Králův Dvůr a Pronájem městských bytů v DPS v tomto složení: p. Eva Hrubá, p. Zdeněk Vávra a p. Hana Nováková. n RM pověřuje starostu města vypsáním výběrového řízení na akci: Nafukovací sportovní hala v rámci projektu Víceúčelové sportovní centrum Králův Dvůr. n RM pověřuje starostu města vypsáním výběrového řízení na akci: Chodník Levín. Zastupitelstvo města ze dne n ZM pověřuje starostu města přípravou, zajištěním, podpisem všech dokumentů potřebných k vypsání výběrových řízení a vypsáním všech výběrových řízení na akci: Sběrný dvůr a kompostárna : - zajištění projektové dokumentace k územnímu řízení, projektové dokumentace ke stavebnímu povolení - zajištění prováděcí dokumentace - zajištění zhotovitele stavby sběrný dvůr - zajištění provozovatele sběrného dvora - zajištění TDI stavby ZM pověřuje RM na základě doporučení hodnotících komisí (nebo dle směrnice města) výběrem nejvýhodnějších nabídek z výběrových řízení na akci: Sběrný dvůr a kompostárna : - zajištění administrátora na podání žádosti o dotaci včetně přípravy a zpracování všech dokumentů k podání žádosti o dotaci na SFŽP, příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu (podání žádosti o dotaci) - poradenská podpora při podpisu smlouvy s implementačním orgánem - investiční dozor po dobu 6ti měsíců - závěrečné vyhodnocení akce - zpracovatele projektové dokumentace k územnímu řízení, projektové dokumentace ke stavebnímu povolení - zpracovatele prováděcí dokumentace - zhotovitele stavby sběrný dvůr - zajištění provozovatele sběr. dvora - zajištění TDI stavby ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vítězi (dle doporučení hodnotící komise nebo dle směrnice) výběrových řízení. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na Sběrný dvůr a kompostárnu v Králově Dvoře. ZM schvaluje spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu města Králův Dvůr na rok 2016/2017. ZM schvaluje zahrnutí projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení a náklady na administraci projektu pro podání žádosti o dotaci do rozpočtu města na rok ZM pověřuje starostu města zajištěním všech dokumentů potřebných k zajištění podání žádosti o dotaci na SFŽP, jejich podpisem a podáním žádosti o dotaci na Sběrný dvůr a kompostárnu. n strana 4 n

5 ZM pověřuje RM projednáním a schválením smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Králův Dvůr a SFŽP a pověřuje starostu města podpisem. n ZM schvaluje předloženou nabídku firmy Renards dotační, s.r.o., Vídeňská 7, Brno, IČ: (příloha č. 2) na zpracování žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt: Podzemní kontejnery na tříděný odpad Králův Dvůr II. etapa a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ZM pověřuje RM výběrem firmy na zpracování projektové dokumentace na projekt: Podzemní kontejnery na tříděný odpad Králův Dvůr - II. etapa a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ZM schvaluje zahrnutí finanční částky na zpracování projektové dokumentace do rozpočtu města na rok ZM schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt: Podzemní kontejnery na tříděný odpad Králův Dvůr II. etapa. ZM schvaluje spolufinancování projektu Podzemní kontejnery na tříděný odpad Králův Dvůr II. etapa. ZM schvaluje zahrnutí finanční částky na projekt Podzemní kontejnery na tříděný odpad Králův Dvůr - II. etapa do rozpočtu města na rok ZM pověřuje starostu města zajištěním a podpisem veškerých dokumentů k podání žádosti a podpisem žádosti o dotaci. ZM pověřuje starostu města přípravou a podpisem všech dokumentů potřebných k výběrovému řízení a vypsáním výběrového řízení po podání žádosti o dotaci na SFŽP. ZM bere na vědomí informaci starosty o nutnosti výstavby a financování tohoto projektu v roce ZM pověřuje RM projednáním a schválením smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Králův Dvůr a SFŽP a starostu města podpisem. Usnesení č. 2015/1/6 ZM schvaluje nabídku firmy Grant Help, s.r.o., Václavské náměstí 828/23, Praha 1, IČ: (příloha č. 3) na administrátora projektu: Nádoby na bioodpad a na podání žádosti o dotaci ze SFŽP a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ZM schvaluje spolufinancování projektu Nádoby na bioodpad. ZM pověřuje RM výběrem firmy na zpracování projektové dokumentace na projekt: Nádoby na bioodpad a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ZM schvaluje zahrnutí finanční částky na zpracování projektové dokumentace do rozpočtu města na rok ZM pověřuje starostu města zajištěním a podpisem veškerých dokumentů k podání žádosti a podpisem žádosti o dotaci. ZM pověřuje starostu města přípravou a vypsáním výběrového řízení po podání žádosti o dotaci na SFŽP. ZM pověřuje starostu města podpisem všech dokumentů potřebných k výběrovému řízení a jeho vypsáním. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt: Nádoby na bioodpad. ZM bere na vědomí informaci starosty o nutnosti výstavby i financování tohoto projektu v roce ZM pověřuje RM schválením smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Králův Dvůr a SFŽP a pověřuje starostu města podpisem. ZM bere na vědomí informaci starosty o nutnosti výstavby i financování tohoto projektu v roce ZM bere na vědomí informaci starosty města o nižší výši podpory, případná dotace bude přidělena ve výši cca 40%. n ZM schvaluje nabídku firmy Grant Help, s.r.o., Václavské náměstí 828/23, Praha 1, IČ: (příloha č. 4) na administrátora projektu: Snížení energetické náročnosti MŠ Pod Hájem a na podání žádosti o dotaci ze SFŽP a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ZM schvaluje zahrnutí do rozpočtu města na rok ZM schvaluje spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Pod Hájem. ZM schvaluje zahrnutí projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Pod Hájem do rozpočtu města na rok ZM pověřuje starostu města zajištěním a podpisem veškerých dokumentů k podání žádosti o dotaci ze SFŽP a podpisem žádosti. ZM pověřuje starostu města přípravou a vypsáním výběrového řízení po podání žádosti o dotaci na SFŽP. ZM pověřuje starostu města podpisem všech dokumentů potřebných k výběrovému řízení a jeho vypsáním. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt: Snížení energetické náročnosti MŠ Pod Hájem. ZM bere na vědomí informaci starosty o nutnosti výstavby a financování tohoto projektu v roce ZM pověřuje RM schválením smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Králův Dvůr a SFŽP a pověřuje starostu města podpisem. ZM pověřuje RM výběrem firmy na zpracování projektové dokumentace na projekt: Snížení energetické náročnosti MŠ Pod Hájem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ZM schvaluje zahrnutí finanční částky na zpracování projektové dokumentace do rozpočtu města na rok n ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na Rekonstrukci komunikace a chodníku v ulici Pod Bory (příloha č. 5). ZM schvaluje spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu města na rok ZM pověřuje starostu města vypsáním výběrového řízení, přípravou a podpisem všech dokumentů k výběrovému řízení. ZM pověřuje RM projednáním a schválením smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Králův Dvůr a Středočeským krajem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci. ZM pověřuje RM výběrem administrátora žádosti o dotaci. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy na zajištění administrátora žádosti o dotaci. ZM pověřuje starostu města přípravou všech dokumentů k podání žádosti o dotaci a jejich podpisem. ZM schvaluje finanční částku na zpracování Projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Pod Bory od ing. Křižáka (příloha č. 6) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy (objednávky). ZM schvaluje zahrnutí částky do rozpočtu města na rok ZM pověřuje RM případným rozhodnutím o rozdělení na etapy: Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Pod Bory. n ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu Kultury a obnovy památek na Opravu zámecké zdi a brány (příloha č. 7). ZM schvaluje spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu města na rok ZM pověřuje starostu města vypsáním výběrového řízení, přípravou a podpisem všech dokumentů k výběrovému řízení. ZM pověřuje starostu města podpisem žádosti o dotaci. ZM pověřuje RM výběrem administrátora žádosti o dotaci. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s administrátorem žádosti o dotaci. ZM pověřuje starostu města přípravou všech dokumentů k podání žádosti o dotaci a jejich podpisem. ZM pověřuje RM projednáním a schválením smlouvy mezi Městem Králův Dvůr a Střed. krajem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi městem Králův Dvůr a Středočeským krajem na poskytnutí dotace z fondu Kultury a obnovy památek. n ZM schvaluje zajištění projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci: Chodníky a cyklostezka podél ulice Plzeňská. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na SFDI na: Cyklostezku podél ulice Plzeňská. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na SFDI na: Bezbariérový chodník podél ulice Plzeňská. ZM pověřuje starostu města přípravou, podpisem všech dokumentů potřebných k podání žádosti o dotaci na SFDI a podpisem žádosti o dotaci. ZM pověřuje starostu města přípravou všech dokumentů, jejich podpisem a vypsáním výběrového řízení na: Bezbariérový chodník podél ulice Plzeňská a Cyklostezka podél ulice Plzeňská. ZM schvaluje spolufinancování těchto projektů z rozpočtu města na rok ZM pověřuje starostu města přípravou a podpisem všech dokumentů potřebných k vypsání výběrového řízení na Bezbariérový chodník podél ulice Plzeňská a Cyklostezka podél ulice Plzeňská, samostatně nebo společně dle podané žádosti o dotaci, ZM pověřuje starostu města vypsáním výběrového řízení po podání žádosti o dotaci na SFDI. ZM pověřuje RM případným rozdělením projektu Bezbariérový chodník podél ulice Plzeňská a Cyklostezka podél ulice Plzeňská na etapy. ZM schvaluje zahrnutí finanční částky na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentaci k výběrovému řízení do rozpočtu města na rok ZM pověřuje starostu města zajištěním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentaci k výběrovému řízení a veškerých dokumentů potřebných k podání žádosti o dotaci na: Bezbariérový chodník podél ulice Plzeňská a Cyklostezka podél ulice Plzeňská a pověřuje starostu města podpisem všech dokumentů. Usnesení č. 2015/1/11 - ZM bere na vědomí informaci starosty města o možnosti odmítnutí všech dotací městem Králův Dvůr, za podmínky dodržení všech smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy, případně snížení výše dotace z důvodu vyčerpání de minimis. n ZM schvaluje nabídku firmy Vysspa Sports Technology, s.r.o., Cvokařská 10, Plzeň, IČ: na nové stavební práce pro ukotvení přetlakové haly určené k zastřešení dvou antukových kurtů v max. částce 500 tis. Kč bez DPH, které jsou realizovány v rámci projektu: Víceúčelové sportovní centrum. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ZM pověřuje starostu města k jednání na ROP Střední Čechy o možném uznání těchto nákladů jako uznatelný náklad. ZM schva- n strana 5 n

6 luje pořízení a umístění přetlakové haly, realizované jako novou aktivitu v rámci projektu: Víceúčelové sportovní centrum. Související výdaje budou hrazeny z 85% v rámci stávající dotace z ROP Střední Čechy, díky úsporám z výběrového řízení na realizátora víceúčelového sportovního centra. ZM schvaluje spolufinancování zbývající části výdajů na přetlakovou halu nekrytých dotací z rozpočtu města včetně neuznatelných nákladů. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy (dodatku) s ROP Střední Čechy na poskytnutí finančních prostředků na pořízení umístnění přetlakové haly. ZM bere na vědomí informaci starosty k předložené projektové dokumentaci k přetlakové hale, že se jedná o první verzi, v současné době projektant dokončuje finální verzi projektové dokumentace k výběrovému řízení. ZM schvaluje případné uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem Králův Dvůr a ROP Střední Čechy k poměrovému snížení dotace v rámci projektu: Víceúčelové sportovní centrum způsobené úsporami z výběrového řízení. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku. ZM pověřuje RM výběrem nejvýhodnější nabídky na dodavatele přetlakové haly určené k zastřešení dvou antukových kurtů v rámci projektu: Víceúčelové sportovní centrum na základě doporučení hodnotící komise. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi Městem Králův Dvůr a vítězem výběrového řízení. ZM schvaluje zahrnutí dotace z ROP Střední Čechy na zastřešení dvou tenisových kurtů v rámci projektu: Víceúčelové sportovní centrum do rozpočtu města na rok ZM schvaluje zahrnutí spolufinancování tohoto projektu včetně neuznatelných nákladů do rozpočtu města na rok ZM bere na vědomí oznámení ROP Střední Čechy (příloha č. 8) o výsledku kontroly: Postup zadavatele při zadávání zakázky byl schválen. ZM bere na vědomí oznámení ROP Střední Čechy o řešení změn v projektu č. 1. n ZM pověřuje finanční výbor projednáním předložené nabídky Komerční banky a předložením návrhu na dalším jednání ZM. n ZM schvaluje předloženou změnu projektu včetně předloženého rozpočtu na odvodnění, zpevnění plochy (příloha č. 9) a odstranění kašny včetně předloženého rozpočtu (příloha č. 10) dle vyjádření zástupců NPÚ (příloha č. 11) a dle předloženého projektu (příloha č. 12) zpracovaného TDI stavby: Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy (dodatku) mezi Městem Králův Dvůr a zhotovitelem. ZM schvaluje zahrnutí obou finančních částek do rozpočtu města na rok ZM schvaluje zahrnutí finanční částky na mykologický a klimatologický rozbor na zámku v Králově Dvoře dle požadavků zástupců NPÚ, na zajištění opravy střechy zámku v Králově Dvoře a prováděcí dokumentaci pro celý zámek do rozpočtu města na rok ZM schvaluje předloženou nabídku (příloha č. 13) firmy E-resources, s.r.o., Hybernská centrum, Hybernská 1009/24, Praha 1, IČ: na analýzu možností získání dotace ze SFŽP na akci: Snížení energetické náročnosti zámek Králův Dvůr, na energetický audit a roční monitoring dotačních ukazatelů. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. n ZM ruší usnesení č. 2011/9/47 z (Podmínky pro přebírání komunikací) (příloha č. 14). n ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 17/1 (oddělená část pozemku dle geometrického plánu p.č. 17/12) o výměře 147 m 2 v k.ú. Levín u Berouna za cenu 400,- Kč/m 2 + případná DPH panu R.R. Náklady spojené s přípravou kupní smlouvy a katastrálním řízením hradí kupující. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. n ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 324/130 (oddělená část pozemku dle geometrického plánu p.č. 324/508) o výměře 12 m 2 v k.ú. Levín u Berouna za cenu 500,- Kč/ m 2 + DPH společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČ: v zastoupení společnosti Energon reality, s.r.o., Komenského náměstí 412, Dobříš, IČ: Náklady spojené s přípravou kupní smlouvy a katastrálním řízením hradí kupující. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. n ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 139/12 (nově vzniklý pozemek p.č. 139/77 dle GP) v k.ú. Popovice u Králova Dvora ve vlastnictví p.j.p. za pozemky p.č. 165/20 o výměře 423 m 2 a p.č. 165/19 o výměře 2 m 2 v k.ú. Popovice u Králova Dvora ve vlastnictví Města Králův Dvůr. Za zbývající část uhradí p.p. cenu 100,- Kč/m 2. Náklady spojené s přípravou směnné smlouvy a katastrálním řízením hradí p.procházka. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. n ZM neschvaluje předložený návrh firmy Aktera kappa, s.r.o. na odkup pozemku p.č. 165/10 v k.ú. Popovice u Králova Dvora. ZM pověřuje starostu města jednáním se zástupci firmy Aktera kappa, s.r.o. o případné dohodě zasíťování pozemků ve vlastnictví města Králův Dvůr a zakomponování do smluv o spolupráci developerského projektu firmy Aktera kappa, s.r.o. a jejich dceřiných společností. n ZM pověřuje starostu města jednáním se zástupci firmy Zdraví Králův Dvůr, s.r.o. na využití pozemků ve vlastnictví města na vybudování parku. n ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 231/1 v k.ú. Levín u Berouna od Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, IČ: za účelem vybudování příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru a kompostárně a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí. n ZM schvaluje záměr odkupu pozemků p.č. 283/2 o výměře 1975 m 2 (zahrada), p.č. 283/3 o výměře 5867 m 2 (zahrada), p.č. 283/81 o výměře 242 m 2 (zahrada), p.č. 283/95 o výměře 357 m 2 (zahrada), p.č. 283/186 o výměře 3 m 2 (zahrada), p.č. 283/187 o výměře 5 m 2 (zahrada), p.č. 284 o výměře 5 m 2 (vodní plocha) a p.č. 293/2 o výměře 987 m 2 (ostatní plocha), vše v k.ú. Zahořany u Berouna od p. C.H. ZM pověřuje JUDr.Mejzlíka přípravou kupní smlouvu mezi městem Králův Dvůr a p. C.H. ZM pověřuje JUDr.Mejzlíka přípravou smluv mezi Městem Králův Dvůr a občany bydlící v lokalitě Realis I. případně Realis II., kteří se chtějí finančně podílet na společném odkupu pozemků od p.c.h. ZM pověřuje starostu města předložením na dalším jednání ZM ke schválení. n Zastupitelstvo města si vyhrazuje schválení žádosti města o pořízení územní studie pro lokalitu označenou v územním plánu F - Zahořany - severovýchod. Zastupitelstvo města neschvaluje předloženou dokumentaci společnosti Denero (příloha č. 16). Zastupitelstvo města pověřuje zastupitele Mgr. Pavla Bokra, p. Jaroslava Trachtu, Ing. Jana Šilhavého Ph.D. a p. Radka Sochra konzultací s Ing. Arch. Pavlem Koubkem (UK- 24, urbanistická kancelář) a předložením návrhu požadavků a podmínek za město Králův Dvůr pro podání žádosti o pořízení územní studie pro lokalitu označenou v územním plánu F Zahořany severovýchod. Zastupitelstvo města pověřuje Radu města na základě podané žádosti společnosti Denero, s.r.o. o zadání územní studie v lokalitě F-Zahořany severovýchod v souladu s územním plánem Města Králův Dvůr ze dne projednat a připravit smlouvu mezi Městem Králův Dvůr a firmou Denero, s.r.o. o úhradě nákladů na projektovou dokumentaci pro potřeby územní studie včetně úhrady změny v projektu dle požadavku města. Zastupitelstvo města pověřuje Radu města předložením na dalším jednání Zastupitelstva města. ZM schvaluje JUDr.Mejzlíka jako právního zástupce ve věci společnosti Denero, s.r.o. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s JUDr. Mejzlíkem dle tarifu 15% za úkon. n Zastupitelstvo města pověřuje zastupitele Mgr. Pavla Bokra, p. Jaroslava Trachtu, Ing. Jana Šilhavého Ph.D. a p. Radka Sochra přípravou a Radu města vypsáním záměru směny pozemků (případně částí pozemků) p.č. 283/152, 283/1 a 283/157 v k.ú. Zahořany u Berouna za podmínky právního případně smluvního zajištění průjezdnosti z ulice Luční do lokality Denero (včetně budoucího vybudování komunikace) přes pozemek p.č. 283/56 v k.ú. Zahořany u Berouna. n ZM schvaluje předložený návrh rozdělení kompetencí mezi starostu, místostarosty a radní dle (přílohy č. 17). n ZM pověřuje starostu města jmenováním členů komise pro otevírání obálek a členů hodnotící komise výběrových řízení i mimo členy ZM. Toto pověření se vztahuje na všechna výběrová řízení do n ZM pověřuje Mgr. Bokra jednáním se zájemci o koupi pozemku p.č. 53/3 v k.ú. Zahořany u Berouna. n ZM bere na vědomí informaci o průběhu přípravy smlouvy o převodu družstevních podílů v Bytovém družstvu Tři Kříže a Bytovém družstvu Popovice z Centrum Králův Dvůr a.s. na BD Králův Dvůr s.r.o. ZM schvaluje navrženou smlouvu (příloha č. 18) o převodu družstevního podílu v Bytovém družstvu Tři Kříže a v Bytovém družstvu Popovice. ZM pověřuje podpisem smlouvy o převodu družstevního podílu Bytového družstva Tři Kříže a Bytového družstva Popovice jednatele BD Králův Dvůr s.r.o. IČ p. Josefa Antoniva a Mgr. Romanu Vinšovou. ZM pověřuje podpisem smlouvy o převodu družstevního podílu Bytového družstva Tři Kříže a Bytového družstva Popovice člena správní rady společnosti Centrum Králův Dvůr a.s. IČ p. Jiřího Oberfalzera. n ZM pověřuje místostarostu p. Antoniva zastupováním Města Králův Dvůr dne na první schůzi shromáždění vlastníků bytového domu Nad Stadionem 364 a 365, Králův Dvůr a pověřuje starostu města podpisem plné moci. n strana 6 n

7 Rada města ze dne n RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. na akci: STL plynovod a přípojky Počaply Králův Dvůr a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. n RM schvaluje uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu: Počaply - knn Komenského ul., dem. vnn a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. n RM schvaluje předložený návrh p.místostarosty Antoniva na spolupráci s Farní charitou Beroun v oblasti poskytování služeb pro seniory, návrh smlouvy a pověřuje místostarostu Antoniva podpisem smlouvy. n RM schvaluje uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na stavbu: Počaply - Tyršova knn pro p.č. st. 540 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. n RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy s p. J.V. na byt v č.p. 221, náměstí Míru ke dni n RM schvaluje výpověď společnosti Gynera, s.r.o. z nájemní smlouvy na nebytové prostory v č.p. 221, náměstí Míru dohodou ke dni n RM schvaluje navýšení ceny na plynofikaci bytové jednotky v č.p. 221, náměstí Míru (manželé G.) na ,- Kč + DPH, bude zařazeno do návrhu rozpočtu na rok n RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zajištění kompletního zpracování zadávací dokumentace a organizaci zadávacího řízení na akci: Sběrný dvůr a kompostárna v Králově Dvoře ve složení: p. Vychodil, p.a ntoniv, Ing. Hrabák. n RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zpracování podkladů pro podání žádosti o podporu na akci: Sběrný dvůr a kompostárna v Králově Dvoře ve složení: p. Vychodil, p. Antoniv, Ing. Hrabák. n RM schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Králův Dvůr a p. O. S. na pronájem části pozemku p.č. 146/20 o výměře 6 m 2 v k.ú. Popovice u Králova Dvora ve vlastnictví p. Svobodové za účelem umístění napájecího kabelu NN pro zařízení na odstraňování zápachu z kanalizace (BUDKU) za cenu 6.000,- Kč/rok na dobu neurčitou. n RM schvaluje oslavu výročí 700 let od narození Karla IV. formou uvedení divadelní hry Noc na Karlštejně na zámku Králův Dvůr. Rada města ze dne n RM schvaluje zrušení zadávacího řízení: Zajištění stravování žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ v Králově Dvoře zahájeného na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne , a pověřuje starostu podpisem všech souvisejících dokumentů. n RM pověřuje starostu města a JUDr. Tögela, advokáta, zajištěním zakázek malého rozsahu, které budou zadávány postupem analogickým k zadávacím řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., v rámci kterých budou jako zadavatelé vystupovat subjekty níže uvedených Základ- ních a Mateřských škol, a zajištěním nového zadávacího řízení ve věci zajištění stravování žáků a zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun a Základní školy a Mateřské školy Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136, okres Beroun. RM dále pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vítězem zadávacího řízení podle zákona č 137/2006 na zajištění stravování žáků a zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun a Základní školy a Mateřské školy Králův Dvůr Počaply, Tyršova 136, okres Beroun. n RM schvaluje cenovou nabídku společnosti Accon managers a partners, s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje na akci: Oprava zámecké zdi a brány. n RM schvaluje cenovou nabídku společnosti Accon managers a partners, s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na akci: Chodník a komunikace Pod Bory. PRONÁJEM Bytů a NEBYTOVÝCH PROSTOR Město Králův Dvůr oznamuje svůj záměr pronajmout 6 malometrážních městských bytů v DPS, Králův Dvůr, Plzeňská 152 a Plzeňská 190 (přízemí a I. patro) Velikost bytu: Bytovou jednotku tvoří jedna místnost. Byty mají společné sociální zařízení (WC, koupelny, dřezy). Doba nájmu: nájemní smlouva na dobu určitou - 1 rok, s možností prodloužení. byt č. 11 v bytovém domě v Králově Dvoře, náměstí Míru 221 Velikost bytu: 1 místnost (22 m 2 ) se sociálním zařízením mimo byt na chodbě Doba nájmu: nájemní smlouva na dobu určitou - 1 rok, s možností prodloužení. byt č. 15 v bytovém domě v Králově Dvoře, náměstí Míru 221 Velikost bytu: 1 +kk (31,05 m2), sociální zařízení (koupelna a WC) a předsíň jsou společné s bytem č. 14 Doba nájmu: nájemní smlouva na dobu určitou - 1 rok, s možností prodloužení. nebytové prostory v domě č.p. 221, 1. nadzemní podlaží, nám.míru, Králův Dvůr Podmínky pronájmu: 7 Minimální cena nájemného: 600,- Kč / m 2 / rok. 7 doba nájmu: nájemní smlouva na dobu určitou dle dohody (minimálně 1 rok s možností prodloužení) 7 způsob využití: přednostně lékařská ordinace, dále pak sociální služby, kanceláře 7 nebytové prostory tvoří dvě samostatné místnosti + chodba o celkové výměře 46,1 m 2, sociální zařízení (WC lékaři, WC pacienti) 7 do nabídky uveďte podnikatelský záměr na využití prostor nebytové prostory v domě č.p. 221, 1. nadzemní podlaží, nám. Míru, Králův Dvůr Podmínky pronájmu: 7 Minimální cena nájemného: 600,- Kč / m2 / rok. 7 doba nájmu: nájemní smlouva na dobu určitou dle dohody (minimálně 1 rok s možností prodloužení) 7 způsob využití: přednostně lékařská ordinace, dále pak sociální služby, kanceláře 7 nebytové prostory tvoří tři samostatné místnosti o celkové výměře 54,19 m 2 a společná sociální zařízení (WC pro lékaře a WC pro pacienty) o výměře 3,42 m 2 (50%) 7 do nabídky uveďte podnikatelský záměr na využití prostor nebytové prostory v domě č.p. 221, 1. nadzemní podlaží, nám. Míru, Králův Dvůr Podmínky pronájmu: 7 Minimální cena nájemného: 600,- Kč / m 2 / rok. 7 doba nájmu: nájemní smlouva na dobu určitou dle dohody (minimálně 1 rok s možností prodloužení) 7 způsob využití: přednostně lékařská ordinace, dále pak sociální služby, kanceláře 7 nebytové prostory tvoří tři samostatné místnosti o celkové výměře 55,61 m 2 ordinace 15,39 m 2, sesterna 14,98 m 2, čekárna 18,11 m 2, WC 3,46 m 2, chodba 3,67 m 2 7 do nabídky uveďte podnikatelský záměr na využití prostor Prohlídky je možné si domluvit s pracovnicí MěÚ Králův Dvůr p. Novákovou, tel Více informací najdete na n strana 7 n

8 nezůstaly pozadu a převtělily se do záporných i kladných postav z pohádek. Žáci ZŠ Počaply na lyžařském výcviku Děti řádily po celý den na diskotéce, při pohybových hrách a různých soutěžích spojených též s přehlídkovým molem. Karneval v počapelské školce V neposlední řadě nesměl chybět stůl plný dobrot a dětského šampaňského, kde se mlsalo Na přelomu od rána února do odpoledne. a března se děti v MŠ Králův Dvůr - Počaply převlékly do nejrůznějších masek (k nepoznání) a maškarní rej tak mohl začít. Na tyto Přehlídka okamžiky masek vzpomínají byla tentokrát děti s nadšením. očekávání úžasná. Ani paní učitelky nezůstaly pozadu a převtělily se do záporných Viola i Foltýnová kladných postav učitelka z pohádek. Děti řádily po celý den na diskotéce, při pohybových hrách a různých soutěžích spojených též s přehlídkovým molem. V neposlední řadě nesměl chybět stůl plný dobrot a dětského šampaňského, kde se mlsalo od rána do odpoledne. Na tyto okamžiky vzpomínají děti s nadšením. Viola Foltýnová, učitelka My žáci ZŠ Počaply, jsme se zúčastnili lyžařského výcviku v Železné Rudě. Ubytováni jsme byli v hotelu Belveder, kde jsme se také stravovali. Skiareál Nad Nádražím nám poskytoval výborné lyžařské podmínky, jak na sjezdových tratích, tak i na skvěle upravených běžeckých stopách. Výcvik se bohužel neobešel bez zranění, po kterých musely dvě účastnice opustit kurz. I přes tyto nepříjemnosti jsme si zájezd užili a těšíme se, až se za rok do tohoto malebného prostředí vrátíme. Bezpečně na internetu Ve čtvrtek 26. března proběhl na ZŠ v Králově Dvoře seminář pro rodiče a učitele žáků Bezpečně na internetu. Lektorka Mgr. Eva Burdová měla za úkol seznámit rodiče s riziky virtuální komunikace a podpořit je v preventivním a výchovném působení, aby se jejich děti nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování. Hlavními tématy byla charakteristika rizikových jevů, kyberšikana a její řešení, kyberstalking, další rizika a jejich právní souvislosti, bezpečná komunikace a ochrana soukromí. Šárka Vlasáková, metodik prevence ZŠ a MŠ Králův Dvůr Karneval ve Sluníčkové třídě Dne 26. února vypuklo v naší MŠ karnevalové veselí. Zpěv, tanec, soutěže, no prostě zábava jak má být. Chválíme všechny masky, na výrobě některých se rodiče opravdu vyřádili. Všichni byli po zásluze odměněni. Kolektiv MŠ Pod Hájem Školní ples v družině v Počaplech Dne 27. února se již po několikáté uskutečnil školní ples, který jsme my, vychovatelky ŠD připravily pro rodiče našich dětí. I když byla letošní účast rodičů slabší, než v minulých letech, ples se vydařil a všichni si ho užili. Součástí plesu bylo i letos taneční vystoupení našich dětí, které se velice povedlo. Rády bychom tak ještě jednou poděkovaly všem malým tanečníkům, kteří se do nácviku předtančení nadšeně vrhli a jejich rodičům a vstřícný a milý přístup. Dále bychom rády poděkovaly i rodičům, kteří se plesu zúčastnili a podpořili nás. Těší nás, jejich zájem. Doufáme, že se nám i příští rok podaří ples zrealizovat. Za vychovatelky ŠD Počaply Andrea Kramaříková Plavání předškoláčků Plavání je jedním z nejzdravějších, nejvšestrannějších sportů a je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Proto i naši malí předškoláci se v současné době, v berounské Tipsport Laguně, účastní jarního výcviku, kde se o ně starají milé a trpělivé instruktorky. Cílem výuky je seznámení dětí s vodním prostředím, naučit je lásce k vodě a pohybu v něm, což každou středu dokazují nácvikem nejrůznějších plaveckých stylů a hlavně hrou, která je pro ně vždy radostí a potěšením. Za MŠ Pod Hájem Dana Šůstková, Blanka Hříbalová n strana 8 n

9 Pěvecká soutěž Králodvorská Koruna Pro základní školy 9. a 10. března V pondělí a úterý 9. a 10. března v dopoledních hodinách se již 15. rokem konala pěvecká soutěž Králodvorská Koruna v sídle naší školy V Kaštanech 103, Králův Dvůr. Za podporu děkujeme Městskému úřadu Králův Dvůr. Zúčastnili se děti ze základních škol: Králův Dvůr, Cerhovice, Drozdov, Hudlice, Lochovice, Nižbor, Tetín a Tmaň. V porotě zasedaly Alena Spilková, Jana Strnadová a Marta Tauberová. Úroveň pěveckých výkonů byla srovnatelná. Soutěžící obdrželi diplom a sladkou pozornost. Děti se této soutěže rády každoročně zúčastní, o čemž svědčí hojný počet přihlášených. V obou dnech soutěžilo celkem 98 žáků základních škol. Pro ZUŠ 23. a 24. března V pondělí a v úterý 23. a 24. března proběhla v naší škole pěvecká soutěž pro studenty základních uměleckých škol Králodvorská Koruna jak v klasickém tak populárním žánru. Zúčastnilo se celkem 107 žáků ze ZUŠ Václava Talicha Beroun, Hudební Akademie Praha a žáci naší SZUŠ Schola musica Stella maris Králův Dvůr. Výkony soutěžících byly na srovnatelné úrovni, výběr repertoáru byl žánrově pestrý. V porotě zasedali Renée Nachtigallová, Jindřiška Martinová, Marta Tauberová a Jan Kovářík. Rozhodování pro porotu nebylo jednoduché, ale nikdo neodešel bez umístění. Marta Tauberová, ředitelka školy Od pondělí 13. dubna budou probíhat zápisy na školní rok 2015/16 do programu Špuntíci a to až do konce června! Zájemci o náš hlídací program se mohou dostavit v době od 8 do 12 hodin v následujících dnech úterý, středa, čtvrtek POHODA PRO KAŽDÉHO, Plzeňská 153, Králův Dvůr (vchod za Sokolovnou, směrem k dětskému hřišti) NOVINKA: Každý čtvrtek 17:30-18:30 Vás čeká Cvičení pro těhotné Gravi - fit. První hodina proběhne , bude zdarma a každá další hodina pak bude za 80 Kč. Při zakoupení permanentky na 10 vstupů Vás hodina vyjde na 70 Kč. Rezervace na lektorka Anna Krause (www.annakrause.cz). V Pohodě pro každého jsme pro Vás připravili příměstské tábory, tentokrát jak pro školní a předškolní děti, tak i pro ty nejmenší děti od 2 let. Příměstské tábory volné termíny: Týden: Dobrodružství skřítka Vítka Tábor pro děti ve věku 4-10 let Lektorka: Iva Lefnerová. Cena: Kč, sourozenci 3500 Kč Týden: a CESTOU-NECESTOU Tábor pro děti ve věku 5-14 let. Lektorka: Lujza Doušová (Svobodová). Cena: Kč, sourozenci Kč Týden: RYTÍŘI Tábor s angličtinou 4-12 let. Lektorka: Olina Červenková a Vendula Karšňáková. Program od 8:30 do 12:30 hodin! Cena: Kč, sourozenci Kč Program od 9:00 do 17:00 hodin. Cena zahrnuje pojištění, vstupy, odměny, stravování - oběd, 2x svačina. Přihlášky na tel , nebo přes mail Podrobné informace o jednotlivých turnusech jsou na stránkách www. pohodaprokazdeho.cz Příměstské tábory 2015 Špuntíci (od 2 let): 2. týden: FERDA MRAVENEC - PRÁCE VŠEHO DRUHU 3. týden: ZA ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY 4. týden: AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! 6. týden: FERDA MRAVENEC - PRÁCE VŠEHO DRUHU 8. týden: ZA ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY 9. týden: AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! Lektorka u všech těchto táborů je Denisa Srpová. Cena je také jednotná: Kč, sourozenci Kč. Program je od 8,00 do 16,00 hodin. Cena zahrnuje jízdné, vstupy, odměny, pitný režim a stravování - oběd, 2xsvačina. Přihlášky na tel , nebo přes mail n strana 9 n

10 Městský ples objektivem Pavla Palusky V pořadí již dvanáctý králodvorský Městský ples byl letos na programu 14. března. Místní sokolovna byla naplněna k prasknutí, což potvrzuje, že zakončení letošní plesové sezóny ve městě se vydařilo. Po úvodním zahájení starostou Petrem Vychodilem se tančilo za doprovodu skupiny Gama. Svými parodiemi přítomné pobavil host večera Zdeněk Izer a na závěr místostarostové Jiří Oberfalzer a Josef Antoniv vylosovali bohatou tombolu. MDŽ v Domě s pečovatelskou službou Dne 10. března se uskutečnila v DPS oslava MDŽ. Pro ženy, které zde žijí, to bylo příjemné zpestření. Přišel je pozdravit a popřát starosta Petr Vychodil. Předány byly květinové dárky pro oslavenkyně. K dobré zábavě přispěla hudba i pohoštění. Celá akce se uskutečnila za organizační pomoci sociální komise a finančního přispění města Králův Dvůr. Z. Nedbalová, členka sociální komise n strana 10 n

11 Z historie... Velikonoce - svátky jara Pro křesťany jsou Velikonoce nejdůležitějším svátkem v roce, protože si připomínají ukřižování a z mrtvých vstání Ježíše Krista. Po šest neděl od masopustního úterý až do Velkého pátku dodržovali naši prapředkové v rámci liturgických zvyků přísný půst, nejedlo se maso ani ryby. Tyto zvyky v dnešní společnosti již hodně vymizely, zato pohanské tradice spojené s Velikonočním pondělím zůstaly. Malování vajíček, pletení pomlázek, pečení mazanců to jsou tradiční velikonoční symboly, na které se těší nejen malí, ale i ti odrostlejší. A co tradice velikonočního koledování? Ta je rozšířena spíše v moravských regionech, u nás ji udržují hlavně naši spoluobčané pocházející z Moravy či Slovenska. Národopisná studie rok na Berounsku z roku 1928 autora pana Bidrmana nás však vyvádí z omylu - tento pohanský zvyk byl i na Berounsku, Hořovicku a Podbrdsku důsledně dodržován. Pondělí velikonoční O pondělí velkonoční koleduje mládež na celém Podbrdsku. Chlapci si upletou ze 4-8 vrbových proutků žílu neboli pomlázku, kterou zdobí barevnými hadříčky. Těmito žilami šlehají svobodní chlapci děvčata a žádají od nich pomlázky. Dostanou-li, pak jest jejich povinností, aby jim koupili pouti. Někdy bývají šlehy dosti citelné, že po nich i pruhy zůstanou, ale jsou-li od milovaného hocha, nebolí, nebo láska všecko odpouští. Mládež pak chodí po domech, koleduje a přitom tuče žilou na dveře a říká s většími nebo menšími obměnami: Hody, hody doprovody. Mgr. Jana Machálková, kronikářka města Blahopřání Krásného životního jubilea 90 let se dožívá MUDr. Marie Havlová, rozená Hančlová, dlouholetá obvodní lékařka v Králově Dvoře. Hodně zdraví a spokojenosti přeje celá rodina. Vzpomínky Dne uplyne 100 let od narození paní Anny Hájkové z Počapel. S láskou vzpomíná celá rodina. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Vojenský úkol Koukolovy hory V letošním roce, kdy celý svět bude oslavovat 70. výročí konce nejkrvavější války v jeho historii, by čtenáře možná zajímal vojenský úkol Koukolovy hory přispívající k vítězství Velkoněmecké říše. Na jejím vrcholu v těsné blízkosti kapličky sv. Blažeje byla postavena dřevěná dosti vysoká letecká pozorovatelna, podobná pozorovatelně na berounské městské hoře. Popovická pamětnice vzpomíná, že u ní drželi stráž ve vojenském stejnokroji a s puškou na rameni německé příslušnice Wermachtu a hnědě oblečení hoši z Hitler Jungen, žijící v králodvorském zámku. Přesto, že si trampů a lesních výletníků nevšímali, každý se Koukolově hoře vyhýbal. Bohužel o této německé vojenské aktivitě není žádný písemný záznam ani fotografie, jen trpké vzpomínky stále ubývajících pamětníků. Ti ale Václav Blecha navždy odešel V pátek dne 28. března 2015 jsme se rozloučili v berounské obřadní síni s dlouholetým členem základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Králově Dvoře a přítelem Václavem Blechou. Mnoho let docházel na schůzky výboru a své úkoly vždy svědomitě plnil. Své zkušenosti, především se střihem stromů a pěstováním zeleniny ochotně předával nejen zahrádkářům, ale i ostatním spoluobčanům. Příteli Blecho, děkujeme a budeme vděčně vzpomínat. Králodvorští zahrádkáři naopak rádi vzpomínají na procházky popovickou pahorkatinou, která jim v době války vylepšovala jídelníček houbami a lesními plody, sebraným dřevem i šiškami vydatně doplňovala desetimetrákový příděl uhlí. Les byl udržován a připomínal lesopark. Zásluhu na tom měl moudrý starosta obce Králův Dvůr pan Jaroslav Bičovský, když v době světové hospodářské krize zaměstnal v lesích občany propuštěné z práce králodvorských podniků. Jitka Kuncová Vzpomínka Dne uplyne deset let, co nás navždy opustila milovaná maminka a babička paní Anna Konvalinková z Levína. S láskou vzpomínají syn František s rodinou. Dne uplynulo sedm let, co nás navždy opustila milovaná manželka a především maminka paní Blanka Konvalinková z Levína. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají manžel František, dcera Blanka a synové David a František. Poděkování Sboru dobrovolných hasičů Králův Dvůr Chtěl bych touto cestou poděkovat našim dobrovolným hasičům z Králova Dvora, pod vedením velitele Luboše Radvanského, za jejich pohotovost a připravenost. V sobotu dne jsem v 15:10 hodin oznámil na linku 150 požár v objektu bývalé strojní traktorové stanici v Berouně. V 15:15 hodin se na místo dostavili profesionální hasiči z HZS Beroun a v 15:25 hod. se na místo dostavili dobrovolní hasiči Králův Dvůr, tzn. 15 min od oznámení požáru do příjezdu na místo. Chtěl bych vyzvednout jejich rychlost, kdy se musí po oznámení celkově připravit, dostavit se do zbrojnice a vyjet, byť do sousední obce k záchraně životů a ochraně majetku. Děkuji a vážím si práce našich královodvorských dobrovolných hasičů. Jaroslav Trachta zastupitel města V dubnu by oslavil narozeniny pan Milan Mekýš z Králova Dvora, od jehož úmrtí uplynulo 17. prosince 2014 deset let. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím vzpomínku. S láskou vzpomíná maminka. n strana 11 n

12 Jak žije Klub seniorů n strana 12 n V králodvorském Klubu seniorů jsme si v březnu udělali radost, kromě pravidelných schůzek, dvěma akcemi. Pro naše ženy jsme uspořádali oslavu svátku MDŽ a těsně před Velikonočními svátky proběhla výroba velikonočních dekorací. Na pravidelných schůzkách jsme si popovídali při kávě nebo čaji co nového se stalo v našich rodinách, jak připravujeme zahrádky na jaro a probrali novinky z našeho města. Oslava MDŽ byla už 3. března a vydařila se. Přivítali jsme mezi sebou starostu města, pana Petra Vychodila, který žádný rok nevynechá a popřeje ženám zdraví, štěstí a pohodu. Vážíme si toho, že si na nás seniory vždy udělá chvilku, pokud mu to čas dovolí, promluví o chystaných změnách v obci a odpoví na dotazy. Naši muži, členové Klubu, pak předali ženám kytičku, petrklíč v květináči. Ještě jednu slávu měl tento den - paní Vlastička Hromasová měla právě 3. března 80. narozeniny. Srdečně jsme jí popřáli hodně zdraví a sil do dalších let, předali dárečky. Nikomu se nechce věřit datu narození, které má v občanském průkazu, když vidíme, jak sviští na kole po Králově Dvoře. Na kole jezdí i na schůzky Klubu, její vitalita je vpravdě obdivuhodná. Vlastičko, ještě jednou tolik. Dobře jsme se bavili, občerstvení bylo, příjemná hudba harmonikáře Rudy Wilhelma také, zpívali jsme, vyprávěli vtipy, bylo veselo. Výroba velikonočních dekorací, kterou pro nás připravili paní E. Knopová, Z. Malánová, M. Ottová a M. Kroužilová ze střediska volného času Domeček Hořovice byla opravdovým zážitkem. Pod jejich vedením jsme si ozdobili květináče s maceškami, hyacinty a voskovkami, vyrobili věnce na dveře z velikonočních vajíček a další krásné dekorace. Jejich nápady byly opravdu inspirativní, naše instruktorky vstřícné, příjemné a ochotné, bylo nám s nimi dobře. Materiál na výrobu věnovalo Klubu seniorů město Králův Dvůr a za to moc děkujeme. Dalším příjemným překvapením dne bylo vystoupení dětiček mateřské školy Domečku Hořovice. Pod vedením paní učitelek děti zpívaly a recitovaly, byly tak milé, že se naše členky spontánně připojily. Zámkem znělo společně Kočka leze dírou, Prší, prší a velikonoční básničky. V tomto měsíci jsme také přivítali novou členku a budeme rádi, když se jí bude líbit připravený program na duben. Pojedeme na výlet na Tetín a do Svatého Jana pod Skalou a pozveme mezi sebe na besedu paní Mgr. Petru Šedivou, vedoucí Centra pro zdravotně postižené a seniory Co to jsou»králodvorské čaje«pokračování z 1. strany Zastupitelé města se pravidelně setkávají na neformálních posezeních s klienty DPSky. Město podporuje klub důchodců, klub Zvonek a přispívá na jejich akce, ale zatím pro tyto občany samo nic nepořádá, doplňuje místostarosta Antoniv. Chceme ukázat, že Králův Dvůr myslí na své seniory. Název»Čaje«dnešní střední a mladší generaci nic neříká. Čaje bývaly v 60. letech předchůdcem diskoték. Byly to odpolední zábavy se živou hudbou k poslechu a tanci. Právě proto, že evokuje čas mládí našich starších spoluobčanů, rozhodli se patroni této aktivity dát pravidelným setkáním s hudbou název»králodvorské čaje«. Program Čajů se bude žánrově zaměřovat na hudbu dechovou, lidovou a populární hudbu 50. a 60. let. Ve spolupráci se Sokolem Od zahrádkářů Na výroční členské schůzi králodvorských zahrádkářů 28.února po nezbytné oficiální části programu se ujal slova instruktor Českého zahrádkářského svazu př. Jaroslav Lepič. Hovořil k úkolům zahrádkářské organizace a k problémům současným i k problémům týkajících se naší oblasti. Závěrečný dotaz v diskuzi se netýkal zahrádkaření, ale původu přátelství obce Chyňavy, bydliště př. Lepiče, s italskou vesnicí Legro. Př. Lepič, za velké pozornosti přítomných, vyprávěl dramatický příběh s dobrým koncem. Přátelství vzniklo v době Rakousko-uherských válek za panování císaře Pána Františka Josefa I. Před zahájením bitvy v oblasti Daili nařídil císař evakuaci obyvatelstva z okolí bitevního pole a jejich transport do Čech na Chyňavsko. Obdivuhodně se tato z Berouna. Pohovoří o možnostech, které centrum nabízí pro seniory v obtížných životních situacích. Helena Štolcbartová uspořádá město pilotní večer. Ale uvidíme, třeba tak založíme tradici pravidelných akcí.»králodvorské čaje«odstartují 24. dubna v 17:30 v Sokolovně. A na co se můžete těšit? Hvězdou večera bude Josef Zíma a Yvetta Simonová, jako předskokan nastoupí v našem regionu populární staropražská skupina Třehusk. Vstup na tuto akci je zdarma. Pálení čarodějnic Křižatečtí Kamarádi vás zvou na Pálení čarodějnic na hřišti Křižatky po setmění. Občerstvení zajištěno! Akce se koná za podpory města Králův Dvůr a SDH Králův Dvůr. Více na blesková akce uskutečnila za strádání postižených. Museli zvládnout pěšky velkou vzdálenost do nejbližší železniční stanice, kde pro ně byly připraveny nákladní vagóny. Po třídenním putování to byla přece jen úleva. Ve stanici Unhošť na vlak čekali sedláci se žebřiňáky a zbídačelé Italy zavezli do Chyňavy a okolních obcí. Byly jim vytvořeny takové podmínky, že nejen přežili.. rodili se jim děti, uzavírali sňatky i umírali. Jejich hroby na hřbitově to dokazují. Př. Beneš poznamenal, že někteří Italové pracovali na regulaci řeky Litavky v oblasti králodvorské kotliny. Skutečnost, že bez telefonů a dalších vymožeností dnešní doby se tato záchranná akce pro civilní obyvatelstvo povedla, si zasloužila u přítomných velké uznání. A právem! I pro císaře Pána, měl k obyčejným lidem blíž než současní válečníci. Jitka Kuncová

13 sladketajemstviplakata2.indd :05 Knižní burza s autorským čtením Znáte své knihy již zpaměti? Rádi byste je obměnili? Váš problém vyřeší KNIŽNÍ BURZA v Motelu Jetel v Králově Dvoře ve středu mezi 17 a 19 hodinou. Přijďte prodat i nakoupit knihy pro dospělé, knížky a leporela pro děti, komiksy i časopisy. Prodejní stoleček stojí 90 Kč. Vstup pro nakupující je zdarma! Zájemci o prodej kontaktujte: Od 19 hodin následuje autorské čtení Dany Emingerové. Spisovatelka bude číst ze svých knih a také nás nechá nahlédnout do své kuchyně - dozvíme se jak píše, a kde hledá inspiraci pro svou tvorbu. y Dany Emingerové Kromě psaní knih a příspěvků na místě, do autogramiáda časopisů Dana vede také kurzy Tvůrčí psaní nejen podle Arnošta Dva Lustiga, životy. jehož žákyní byla. Vstup ry s Viktorem na akci Fischlem 90 Kč. Rodinné vstupné tři (G plus G, 2002) osoby 250 Kč, každý další z rodiny 50 fronta, Kč. Prodejci 2009) z knižní burzy gřice (Mladá vstup zdarma! Občerstvení v ceně. anti (Mladá Sledujte fronta, facebook.com/moteljetel 2010) ustig Jak se píše kniha Mladá fronta, 2011) Motel Jetel Králův Dvůr dálnice D5 exit 22 Vzpomínková akce gionář a sněžná žena dá fronta, 2002/2012) Oslava 70. výročí ukončení fronta, ) světové války áci (Mladá se uskuteční 5. května.danaemingerova.cz od 17:00 hod. v králodvorské sokolovně. Do slavnostního programu je zařazeno čtení z historické kroniky Tělocvičné jednoty Sokol Králův Dvůr pojednávající o revolučních dnech 5. až 9. května 1945 v Králově Dvoře, včetně promítání dobových diapozitivů. Program: Úvodní vzpomínková část: hymna, přivítání přítomných, uctění památky popravených členů králodvorského sokola br. Václava Rendly a Jana Říhy, čtení ze sokolské kroniky a promítání autentických diapozitivů, vystoupení hudební školy v Králově Dvoře, přednes básně Rodný stůl Další program: Předání cen žákům a žákyním v jednotlivých kategoriích literární a výtvarné soutěže na zadaná témata MěÚ Králův Dvůr. Ukázky cvičení nejmladšího žactva, mladších žáků a aerobiku odboru sokolské všestrannosti TJ Sokol Králův Dvůr. Vystoupení berounského pěveckého sboru BONBON n V představení Sladké tajemství můžete vidět televizní moderátorku a příležitostnou herečku Jolanu Voldánovou. Charita v Sokole pokračuje Tentokrát charita bude s nadačním fondem Letorosty senátora Jiřího Oberfalzera. 15. května od 19 hodin bude v Sokolovně opět velká zábava. Zahrát králodvorským divákům přijede Dobřichovická divadelní společnost a předvede hru britského dramatika Raye Cooneyho: Sladké tajemství. Je to přímo třaskavá komedie. Diváci mají jen málo příležitostí na chvíli se nadechnout, uvádí místostarosta Králova Dvora Jiří Oberfalzer, který vystoupení vyjednal. Na začátku hry se hlavní hrdina dozví jistou šokující zprávu a celý zbytek děje se už jenom snaží zabránit nejhoršímu. Hra je nabitá výborným situačním humorem s typicky anglickou nadsázkou a končí překvapivou pointou. Dobrá polovina hereckých výkonů snese srovnání s profesionální scénou. Našemu představení nadšeně tleskal i Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou, když jsme hráli v Semaforu, říká režisér tohoto kusu Jiří Oberfalzer. Nadchli jsme i manžele Heřmánkovi, takže nás pozvali, abychom představení uvedli v jejich Divadle Bez zábradlí. Hráli jsme tam hned třikrát. Inscenace také uspěla na krajské soutěži amatérských divadel v Rakovníku, cenu za herecký výkon dostalo hned pět protagonistů, oceněna byla i režie. Diváky bude možná zajímat i to, že mezi účinkujícími uvidí Jolanu Voldánovou, hlasatelku televizních zpráv, která Pozvánka Pozvánka na setkání pracovníků bývalé Válcovny za tepla Králodvorských železáren, které se koná v pátek 24. dubna 2015 v 15 hodin v restauraci U Hanzelínů v Králově Dvoře - Popovicích. tímto kusem absolvovala debut na divadelních prknech. A ještě to nejdůležitější, výtěžek ze vstupného věnuje Sokol s nadačním fondem Letorosty králodvorskému klubu Zvonek. Zubní pohotovost n MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29, tel.: n MUDr. Davidová Petra, Beroun, Medicentrum, tel.: n MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.: n MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.: n MUDr. Holický Jaroslav, Beroun, Švermova 1591, tel.: n MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.: Tajemné poklady Marie Holečková - Nakladatelství MH Beroun a Město Králův Dvůr vás zvou na besedu se spisovatelem a scénáristou Otomarem Dvořákem TA- JEMNÉ POKLADY. Součástí besedy bude také projekce filmu o největším keltském pokladu v Evropě a autogramiáda a křest nové knihy o pokladech - ĎÁB- LŮV KLÍČ. Přijďte ve čtvrtek 23. dubna v 18 hodin do zámku v Králově Dvoře. Akce se koná za finanční podpory města Králův Dvůr. Vstup zdarma od 19:00 v Sokolovně Králův Dvůr Vstupné 100 Kč půjde na charitativní účel pro Klub Zvonek. Předprodej Sokolovna Králův Dvůr. n strana 13 n

14 7. ročník Memoriálu Jiřího Mencla Dne 7. března se v králodvorské sokolovně uskutečnil tradiční turnaj v košíkové. Na začátku turnaje všichni účastníci uctili památku minutou ticha za zesnulého Jiřího Mencla a Františka Ondráčka. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 mužstev a to: KIWI Praha (ženy), BK Beroun (ženy), Sokol KD, Basket Závodí a V.I.P. Turnaj se celkově vydařil a všichni si odvezli kromě cen i nezapomenutelné zážitky, a to nejen sportovní, přičemž jako vítěz odjelo mužstvo Basket Závodí, které nepoznalo v tomto turnaji hořkost porážky. Celkové pořadí: 1. Basket Závodí, 2. V.I.P., 3. Sokol KD, 4. BK Beroun, 5. KIWI Praha Za podporu patří dík těmto sponzorům: T.J. SOKOL Králův Dvůr, Město Králův Dvůr, zahradnictví Lisý a Plzeňský pivovar. 2. ročník memoriálu Rudly Hájka starých gard v malé kopané Na Koukolovce padl rekord Návštěvnost turistické akce Loučení se zimou na Koukolově hoře bývá ovlivněna zvláště počasím. Rekord 770 účastníků z r.2012 byl letos překonán. V sobotu 21. března bylo zapsáno celkem 914 turistů, přátel a kamarádů z blízkého okolí i vzdálenějších míst. Pořadatelé odhadují, že se skutečný počet přiblížil k jednomu tisíci, protože se někteří zúčastnění nezaevidovali. Prezentace slouží ke statistice počtu účastníků a nejen k přihlášení do soutěží, jak se někteří domnívají. Vrchol Koukolovy hory zdolali turisté každého věku od nejmladšího Matyáše Hanzlíka nar až po 80-ti a více leté zdatné účastníky. Turisté TJ Sokol Králův Dvůr by rádi touto cestou poděkovali hudebníkům pod vedením p. Hašlera, kteří zpříjemňovali atmosféru na Koukolovce a večer country rockové kapele The Black Stars, kteří zahráli v Popovické hospůdce. Poděkování patří také našim sponzorům a členům TOM Kájíci, kamarádům, kteří věnovali svůj čas při přípravě a organizování akce. Závěrem upozorňujeme všechny zájemce a sběratele turistických známek, že výroční turistická známka, vydaná u příležitosti 20.výročí akce, se dá zakoupit ještě na dalších turistických akcích v našem regionu Berounka a také v Popovické hospůdce. Za TOM Kájíci Kája Mužíková Dne 7. února se uskutečnil 2. ročník memoriálu R. Hájka v malé kopané na umělé trávě v Králově Dvoře, který pořádala tradiční dvojice Milan Exner a Jaroslav Dochtor. Turnaje je zúčastnilo celkem osm mužstev, přičemž se hrálo ve dvou skupinách. Skupina A: Kr. Dvůr-Forte 2:0, Svatá 2:0, Žebrák 4:1. Forte-Svatá 1:0, Žebrák 1:0. Svatá-Žebrák 4:3. Skupina B: Roura-Tmań 7:0, Vávra 2:1, Loděnice 2:0. Tmaň-Vávra 1:6, Loděnice 1:5. Vávra-Loděnice 1:3. n strana 14 n Semifinále: Kr. Dvůr-Loděnice 1:2, Forte-Roura 1:3. O 3. místo: Kr. Dvůr-Forte 1:1 n.p. 2:0. Finále: Loděnice-Roura 1:4. Celkové pořadí: 1. Roura, 2. Loděnice, 3. Kr. Dvůr, 4. Forte, 5. Vávra, 6. Svatá, 7. Žebrák, 8. Tmaň Nejlepší střelec turnaje byl Mráz (Loděnice) 8 branek, nejlepší hráč Hubka (Forte) a nejlepší brankář (jako již tradičně) P. Dochtor (Kr. Dvůr). Na závěr musíme poděkovat všem sponzorům a to: FK Králův Dvůr, Plzeňský prazdroj a Řízení letového provozu ČR - Praha. Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: týdnů. Cena ,- Kč/ ks. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!... Prodej se uskuteční a Králův Dvůr - vlak. zastávka u sléváren - 15:15... Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky Případné bližší informace: Po - Pá hod., tel , ,

15 T.B.C. končí sezónu se vztyčenou hlavou I. florbalová liga Semifinále play-off V semifinále papírové předpoklady nehovořily jasnou řečí; Jihočeši postoupili přes Plzeň nejkratší cestou po třech výhrách, zatímco Králodvorští si proti Jaroměři museli zahrát pětkrát. Na druhou stranu soupeře porazili v obou vzájemných utkáních základní části. A dařilo se jim i nadále, do finále postoupili s jediným zaváháním ve třetím zápase. T.B.C. Králův Dvůr - FBC Štíři České Budějovice 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) Králův Dvůr - Č. Budějovice 8:5 (2:2, 2:1, 4:2) Č. Budějovice - Králův Dvůr 7:4 (0:2, 1:2, 6:0) Č. Budějovice - Králův Dvůr 3:6 (2:1, 1:1, 0:4) Finále play-off T.B.C. Králův Dvůr - TJ Sokol Mukařov - Tago Mago 4:6 (1:1, 3:2, 0:3) Finále NFL západ už ve svém úvodu přepsalo dějiny. Padl rekord návštěvnosti domácích utkání T.B.C. Vzývané tři stovky se skutečně dostavily a fanoušci obou táborů vytvořili atmosféru hodnou finále. A hráči nezůstali pozadu. Hrál se florbal slušné úrovně. V 1. třetině měli Králodvorští dvojnásobný počet střel, skóre však zůstalo nerozhodné. Druhé dějství začali aktivněji hosté a jejich nebezpečné kombinace držely T.B.C. v obranném pásmu. Nic ale netrvá věčně a byli to opět domácí, kdo šel v polovině třetiny do vedení. V závěru vyrovnaného zápasu ale Traverza dokázala přetlačit T.B.C. a otočit skóre. Při power-play pečetili hosté vítězství do prázdné brány. T.B.C. Králův Dvůr - TJ Sokol Mukařov - Tago Mago 4:7 (1:2, 1:1, 2:4) Ve druhém utkání T.B.C. popřel moudro, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Sehrál téměř identické utkání jako v sobotu. Opět soupeře přestřílel, dokonce ještě větším rozdílem. Chyběla však produktivita, nevyužity zůstaly i přesilovky. TJ Sokol Mukařov - Tago Mago - T.B.C. Králův Dvůr 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) branky (asistence) T.B.C: 12:26 Petr Duchek (Jakub Votava), 37:10 Jakub Votava (Radek Križko), 58:58 Marek Sluka (Radek Križko) Finále západní skupiny Národní ligy bylo svátkem nejen v Králově Dvoře, ale i v pražské hale na Děkance, kam zavítalo 223 fanoušků. Padla tak i hranice návštěvnosti domácích zápasů Traverzy Mukařov. A fanoušci T.B.C. k tomu podstatně přispěli. Do třetího finálového zápasu vstoupili Králodvorští sérií nepřesností, které ale soupeř nikterak nepotrestal. Prosadil se až v polovině třetiny v přesilovce. Ve vyhroceném utkání pak T.B.C. jen dotahoval skóre. Od poloviny třetí části se sice hrálo prakticky jen na polovině soupeře, T.B.C. ale pohrdl i dvojnásobnou přesilovkou. Zápas končil několika potyčkami. V poslední vteřině ještě mohl odmítnout vyřazení Križko, ale míček smolně minul. I ve třetím finálovém zápase tak Králodvorští doplatili na neproměňování šancí. Petr Šikola Horní řada zleva: Vitík Martin (trenér), Hlaváček Jakub, Šulc Matyáš, Vrba Tomáš, Choc Jakub, Dřevěný Tomáš, Boubín Petr (trenér). Dolní řada zleva: Hlásek Lukáš, Kokeš Vojtěch, Urban Kryštof, Szöllözi Nicolas, Boubín Radim, Boubín Patrik a brankář Vitík Marek. Nejmladší Cábelíci si přivezli svůj první pohár ze Všeradic První větší úspěch zaznamenali naši nejmenší fotbalisté, kteří začali svoji fotbalovou kariéru v září V sobotu zdařile absolvovali celodenní turnaj ročníků 2008 a mladších, za účasti sedmi družstev z okresu Beroun. Hrálo se na umělém povrchu, koberci s pískem, o mantinely, 4+1, systémem každý s každým o délce zápasu 13 minut. Do Všeradic jsme přivezli 11 malých fotbalistů. Ti předváděli bojovné výkony po celý náročný den. Odměnou za jejich dřinu bylo krásné třetí místo, jehož vyhlášení jsme si při závěrečném ceremoniálu náležitě vychutnali. Škoda, že jsme neměli trochu více klidu v koncovce, protože při větší střelecké produktivitě jsme mohli sahat dokonce na stříbro. Zlato nám bylo vzdáleno, pro bezkonkurenční výkony mužstva z Hořovic. Dá se říci, že se turnaj vydařil, organizace byla dobrá, špagety n strana 15 n k obědu klukům chutnaly, nepršelo, ale hlavně, všichni se vrátili zdrávi s medailemi na krku. Tímto jsme chtěli pozvat další zájemce o fotbal do našeho týmu, převážně ročník 2008, ale i mladší. Kontaktní osoby, trenéři Martin Vitík tel , Petr Boubín tel Naše utkání: Drozdov - Králův Dvůr 0:1, Králův Dvůr - Všeradice 3:0 (góly: Dřevěný, Szöllösi, Choc), Hořovice - Králův Dvůr 4:0, Králův Dvůr - Zdice 0:0, Libomyšl - Králův Dvůr 0:1 (gól: Choc), Králův Dvůr - Lochovice 1:0 (gól: Dřevěný) Konečná tabulka: 1. Hořovice 23: Drozdov 17: Králův Dvůr 5: Zdice 5: Libomyšl 4: Lochovice 3: Všeradice 0:23 1 Boxerské naděje z Králova Dvora Vynikajících výsledků dosáhli členové králodvorského klubu Box Asfalt kadet David Kratochvíl a za školní žactvo Jakub Jusko na Mistrovství České republiky v boxu, které se konalo 15. února v Mostě. Oba borci skončili na krásném třetím místě z osmi účastníků každé kategorie. Za tento úspěch jim patří velká gratulace. Milan Jirásek, trenér

16 Cábelíci se dotahují ke špičce tabulky Česká fotbalová liga Králodvorským Cábelíkům se na jaře poměrně daří a využívají dobře fungující farmářské spolupráce s ligovou Příbramí. V tabulce jsou na 5. příčce jen tři body za druhými Domažlicemi. FC PÍSEK - FK KRÁLŮV DVŮR 1:1 (0:1) - PK 5:4 Branky: 50. Němec, rozhodující PK Šlehofer - 4. Šípek V úvodním zápase jarní sezóny České fotbalové ligy hrál Písek s Královým Dvorem nerozhodně 1:1, na pokutové kopy zvítězil 5:4. V cestě za záchranou v soutěži tak získal dva body, což není málo, ale na domácím hřišti chtěli písečtí hráči bodovat naplno. Cábelíci však podali bojovný výkon a v závěru sahali po vítězství, ale tentokrát štěstěna přála domácím. FK KRÁLŮV DVŮR - SLAVOJ VYŠEHRAD 3:1 (2:0) Branky: 17. Krbeček, 21. Řezáč, 86. Vybíral Macháček (PK) Domácí fotbalisté si brzy vytvořili po trefách Krbečka a Řezáče dvoubrankový náskok. Po většinu zápasu byli lepším celkem, na čemž nic nezměnilo ani snížení Vyšehradských z penalty. Naopak v závěru pojistil zisk tří bodů Vybíral. FC CHOMUTOV - FK KRÁLŮV DVŮR 2:3 (2:0) Branky: 3. Boček, 18. Strada 58. Moulis, 72. Krbeček, 77. Sabou Chomutov se do vedení dostal hodně rychle. Z pravé strany nacentroval míč do vápna jeden z domácích hráčů. Ke střele se dostal Boček, jenž nekompromisní ranou otevřel skóre! Hra byla nadále vyrovnaná, ale branky stříleli chomutovští. Klimeš zabojoval na levé straně, poslal míč na Česláka, který se neprosadil, následně se ale míč dostal na nohu Strady, který přidal druhou branku! První poločas tak skončil vedením 2:0 pro domácí. Hosté byli již od začátku druhé půle lepší a nakonec utkání dokázali otočit. V 58. minutě se prosadil po pěkné individuální akci Moulis. Hosté i nadále tlačili, vyrovnání přišlo v 72. minutě, kdy se trefil Tomáš Krbeček. Třetí branku přidali Cábelíci jen o pět minut později, nutno říct, že zaslouženě. Do prázdné branky se trefil Jiří Sabou. FK KRÁLŮV DVŮR - TJ ŠTĚ- CHOVICE 1:0 (1:0) Branka: 32. Fořt Po Petru Švancarovi se v rámci faremní spolupráce v dresu Cábelíků proti Štěchovicím představil Pavel FORD Fořt a jeho přesná hlavička nakonec rozhodla o zisku tří bodů. Štěchovice přijely do Králova Dvora s vizitkou druhého nejlépe bránícího mužstva v ČFL. Hosté v úvodu vypadali aktivněji, na nerovném terénu se snažili kombinovat, avšak pozorná defenziva Králova Dvora je na dostřel Krčkovi branky nepustila. Naopak, Cábelíci z dobře organizované obrany podnikali nebezpečné výpady směrem ke Sňozíkově brance a vytvořili si brzy gólové šance. Štěchovice se k domácí brance dostávaly jen sporadicky, jejich jedinou střelu mezi tři tyče za celé utkání ve 20. min bez problémů zlikvidoval Krček. Ve 27. min se objevil na malém vápně v další obrovské šanci opět Fořt, ale trefil jen tyč a z následného závaru nedokázal nikdo z domácích dostat míč do Sňozíkovi branky! Ve 32.min se ale přeci jen Cábelíci své úvodní branky dočkali. Po průniku a přesném centru Moulise z pravé strany si udělal prostor ve vápně Pavel Fořt, který se do třetice již nemýlil a míč z jeho hlavy rozvlnil síť za Sňozíkovými zády! Když poté ještě hlavičkoval nad Šilhavý po skvělém centru Petra, byl poločasový stav zaslouženě 1:0 pro domácí. Druhou půli odstartovala útočná akce Fořta, k balonu se posléze dostal Krbeček a Švejda musel na poslední chvíli vytáhnout skvělý obranný zákrok. V 67.min hlavičkoval nad Fořt a v 72.min Moulis opět našel Fořta, avšak zkušeného útočníka tentokrát Sňozík vychytal. Cábelíci se poté už soustředili více na defenzivu, kontrolovali své vedení a dokázali nakonec, i když nejtěsnějším výsledkem, zaslouženě zvítězit. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA B-ENGLISH 1. prázdniny ve školce V době letních prázdnin nabízíme nejen pro děti naší školky možnost se zúčastnit našeho letního programu. Náplň jednotlivých letních týdnů najdete na našich webových stránkách Letní provoz je účtován po týdnech. 2. příměstský tábor s angličtinou Chcete strávit zábavný týden pouze v angličtině? V tomto případě přihlašte své děti na náš prázdninový kurz se spoustou zábavy. Denně 9:00h 15:30 hodin Věk: 6 10let Místo: Soukromá ZŠ a MŠ B-English s.r.o., Králův Dvůr 532 TERMÍNY termín I: dny za Kč termín II: dní za Kč termín III: dní za Kč 3. příměstský tábor v b-english Hledáte smysluplnou náplň na prázdniny pro své dítě? Přihlašte ho na náš prázdninový kurz pro děti se spoustou zábavy! Denně 9:00h 16:00 hodin Věk: 6 10let Místo: Soukromá ZŠ a MŠ B-English s.r.o., Králův Dvůr jazykové kurzy Kurzy otevírané od zárí 2015 jsou již vypsány. Téma: MUZIKÁÁÁÁL! město KRÁLŮV DVŮR srdečně zve na Opékání špekáčků (pro děti ZDARMA) Soutěž o nejlepší čarodějnici Čarodějnický rej Uvádí DJ Moravec Občerstvení zajištěno U ZÁMKU OD I B E N G L S H Kontakty a informace: Králodvorský zpravodaj vydává Městský úřad v Králově Dvoře, náměstí Míru 139, Králův Dvůr, telefon: , obsah garantuje Rada města Králův Dvůr vychází zdarma v nákladu výtisků registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností na území města Králův Dvůr uzávěrka dubnového čísla byla příspěvky do květnového čísla zasílejte nejpozději do n strana 16 n

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 1/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 od 16.00 hodin v jídelně ZŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292, Králův Dvůr Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil,

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/3/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.nováka.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/3/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.nováka. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 11.5.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem. Z á p i s č. 7/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 14.12.2015 od 16.00 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu Králův Dvůr, náměstí Míru 139 Přítomni: Omluveni: Petr

Více

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 2.5.2016 Usnesení č. 2016/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Krbce, p. Antoniva. Usnesení č. 2016/2/2 - ZM schvaluje

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 1/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 27.1.2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Králův Dvůr Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/4/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, Mgr.Vinšovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/4/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, Mgr.Vinšovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 8.9.2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 z jednání rady města konaného dne 26.11.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 69 RM schvaluje 34) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 57. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 26. září 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 6. zasedání Rady města, konaného dne 25. 02. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/7/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.oberfalzera.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/7/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.oberfalzera. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 11.12.2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.1.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------------- Neomluveni:

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více