VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA"

Transkript

1 VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Ježená 4. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Střítež 5. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Mlý Bernov 6. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Morvské Budějovice obcí Láz 7. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Kozlov 8. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Blžkov 9. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Bohuňov 10. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Býšovec 11. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Lísek 12. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Milsín 13. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Nyklovice 14. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Rdkov 15. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Rodkov 16. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Rovečné 17. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Rožná 18. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Strchujov 19. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem městysem Strážek 20. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Unčín 21. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Velké Jnovice 22. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Velké Tresné 23. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Věstín 24. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Věžná

2 Strn 2 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Částk 1/2015 NÁLEZ RAZÍTKA Dne obdržel Krjský úřd Krje Vysočin oznámení Městského úřdu Brtnice, náměstí Svobody 379, Brtnice o nálezu 1 ks hrntého rzítk s textem MĚSTO BRTNICE s rozlišovcím číslem 3, rozměr 4 cm x 2 cm. Předmětné rzítko bylo nlezeno dne Veškeré písemnosti optřené tímto rzítkem po dtu jeho nálezu je třeb povžovt z pltné. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Sttutární město Jihlv, Msrykovo náměstí 1, Jihlv, IČ: , Bnkovní spojení: Česká spořiteln, Číslo účtu: , zstoupené PedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem Obec Rntířov, Rntířov 78, Vyskytná nd Jihlvou, IČ , Bnkovní spojení: ČSOB, Číslo účtu: /0300, zstoupená Tomášem Novotným, strostou I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzvírjí smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu, n jejímž zákldě budou orgány sttutárního měst Jihlvy vykonávt pro obec Rntířov část přenesené působnosti, to v rozshu vymezeném v čl. III této smlouvy. II Sttutární město Jihlv se zvzuje, že přestupkové oddělení správního odboru Mgistrátu měst Jihlvy bude vykonávt ve správním obvodu obce Rntířov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Rntířov v rozshu stnoveném ustnovením 53 odst. 1 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přest. zákon ). N zákldě této smlouvy se tk přestupkové oddělení správního odboru Mgistrátu měst Jihlvy stává místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchných ve správním obvodu obce Rntířov. Z výkon předmětu smlouvy se obec Rntířov zvzuje poskytnout ze svého rozpočtu sttutárnímu městu Jihlv n jeho účet příspěvek ve výši Kč (slovy: dv tisíce korun českých) z kždé oznámení podezření ze spáchání přestupku, k jehož projednání by byl obec Rntířov příslušná dle 55 přest. zákon, které vedlo k zhájení řízení, příspěvek ve výši 400 Kč (slovy: čtyři st korun českých) z kždé tkové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení pokuty v blokovém řízení. Příspěvek se obec Rntířov zvzuje uhrdit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručen výzv sttutárního měst Jihlvy k úhrdě.

3 Částk 1/2015 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Strn 3 Dob trvání smlouvy, zrušení smlouvy Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. Tto smlouv je uzvřen dnem, kdy rozhodnutí Krjského úřdu Krje Vysočin o udělení souhlsu s uzvřením této smlouvy nbude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strn vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dv měsíce, počínjící doručením výpovědi druhé smluvní strně. I Závěrečná ustnovení zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji Krjskému úřdu Krje Vysočin k zveřejnění ve věstníku právních předpisů krje. Po dobu pltnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strny n úředních deskách svých obecních úřdů informce o uzvření Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rntířov, jeden stejnopis sttutární město Jihlv jeden stejnopis Krjský úřd Krje Vysočin. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rdy měst Jihlvy č. 1289/13-RM ze dne prvomocné rozhodnutí Krjského úřdu Krje Vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Uzvření smlouvy bylo schváleno usnesením Zstupitelstv obce Rntířov dne V Jihlvě dne V Rntířově dne PdDr. Ing. Rudolf Chloupek v. r. Tomáš Novotný v. r. primátor sttutárního měst Jihlv strost obce Rntířov Vyprcovl zodpovídá: Kontrolovl: Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení Mgr. Jn Vystrčil, vedoucí správního odboru VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Sttutární město Jihlv, Msrykovo náměstí 1, Jihlv, IČ: , Bnkovní spojení: Česká spořiteln, Číslo účtu: , zstoupené PedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem Obec Ježená, Ježená 12, Vyskytná nd Jihlvou, IČ , Bnkovní spojení: Komerční Bnk, Číslo účtu: /0100, zstoupená Bc. Petrem Červinkou, strostou I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzvírjí smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu, n jejímž zákldě budou orgány sttutárního měst Jihlvy vykonávt pro obec Ježená část přenesené působnosti, to v rozshu vymezeném v čl. III této smlouvy. II Sttutární město Jihlv se zvzuje, že přestupkové oddělení správního odboru Mgistrátu měst Jihlvy bude vykonávt ve správním obvodu obce Ježená přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Ježená v rozshu stnoveném ustnovením 53 odst. 1 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přest. zákon ). N zákldě této smlouvy se tk přestupkové oddělení správního odboru Mgistrátu měst Jihlvy stává místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchných ve správním obvodu obce Ježená.

4 Strn 4 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Částk 1/2015 Z výkon předmětu smlouvy se obec Ježená zvzuje poskytnout ze svého rozpočtu sttutárnímu městu Jihlv n jeho účet příspěvek ve výši Kč (slovy: dv tisíce korun českých) z kždé oznámení podezření ze spáchání přestupku, k jehož projednání by byl obec Rntířov příslušná dle 55 přest. zákon, které vedlo k zhájení řízení, příspěvek ve výši 400 Kč (slovy: čtyři st korun českých) z kždé tkové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení pokuty v blokovém řízení. Příspěvek se obec Ježená zvzuje uhrdit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručen výzv sttutárního měst Jihlvy k úhrdě. Dob trvání smlouvy, zrušení smlouvy Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. Tto smlouv je uzvřen dnem, kdy rozhodnutí Krjského úřdu Krje Vysočin o udělení souhlsu s uzvřením této smlouvy nbude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strn vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dv měsíce, počínjící doručením výpovědi druhé smluvní strně. I Závěrečná ustnovení zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji Krjskému úřdu Krje Vysočin k zveřejnění ve věstníku právních předpisů krje. Po dobu pltnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strny n úředních deskách svých obecních úřdů informce o uzvření Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ježená, jeden stejnopis sttutární město Jihlv jeden stejnopis Krjský úřd Krje Vysočin. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rdy měst Jihlvy č. 1289/13-RM ze dne prvomocné rozhodnutí Krjského úřdu Krje Vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy rozhodnutí strosty obce Ježená č. 1/2014. V Jihlvě dne V Rntířově dne PdDr. Ing. Rudolf Chloupek v. r. Tomáš Novotný v. r. primátor sttutárního měst Jihlv strost obce Rntířov Vyprcovl zodpovídá: Kontrolovl: Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení Mgr. Jn Vystrčil, vedoucí správního odboru VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Sttutární město Jihlv, Msrykovo náměstí 1, Jihlv, IČ: , Bnkovní spojení: Česká spořiteln, Číslo účtu: , zstoupené PedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem Obec Střítež, Střítež 1, Střítež u Jihlvy, IČ , Bnkovní spojení: Česká spořiteln, Číslo účtu: /0800, zstoupená Jnou Novotnou, DiS., strostkou

5 Částk 1/2015 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Strn 5 I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzvírjí smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu, n jejímž zákldě budou orgány sttutárního měst Jihlvy vykonávt pro obec Střítež část přenesené působnosti, to v rozshu vymezeném v čl. III této smlouvy. II Sttutární město Jihlv se zvzuje, že přestupkové oddělení správního odboru Mgistrátu měst Jihlvy bude vykonávt ve správním obvodu obce Střítež přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Střítež v rozshu stnoveném ustnovením 53 odst. 1 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přest. zákon ). N zákldě této smlouvy se tk přestupkové oddělení správního odboru Mgistrátu měst Jihlvy stává místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchných ve správním obvodu obce Střítež. Z výkon předmětu smlouvy se obec Střítež zvzuje poskytnout ze svého rozpočtu sttutárnímu městu Jihlv n jeho účet příspěvek ve výši Kč (slovy: dv tisíce korun českých) z kždé oznámení podezření ze spáchání přestupku, k jehož projednání by byl obec Rntířov příslušná dle 55 přest. zákon, které vedlo k zhájení řízení, příspěvek ve výši 400 Kč (slovy: čtyři st korun českých) z kždé tkové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení pokuty v blokovém řízení. Příspěvek se obec Střítež zvzuje uhrdit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručen výzv sttutárního měst Jihlvy k úhrdě. Dob trvání smlouvy, zrušení smlouvy Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. Tto smlouv je uzvřen dnem, kdy rozhodnutí Krjského úřdu Krje Vysočin o udělení souhlsu s uzvřením této smlouvy nbude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strn vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dv měsíce, počínjící doručením výpovědi druhé smluvní strně. I Závěrečná ustnovení zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji Krjskému úřdu Krje Vysočin k zveřejnění ve věstníku právních předpisů krje. Po dobu pltnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strny n úředních deskách svých obecních úřdů informce o uzvření Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Střítež, jeden stejnopis sttutární město Jihlv jeden stejnopis Krjský úřd Krje Vysočin. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rdy měst Jihlvy č. 1289/13-RM ze dne prvomocné rozhodnutí Krjského úřdu Krje Vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Smlouv byl schválen usnesením č. 19 n druhém zsedání Zstupitelstv obce Střítež dne V Jihlvě dne Ve Stříteži dne PdDr. Ing. Rudolf Chloupek v. r. Jn Novotná, DiS., v. r. primátor sttutárního měst Jihlv strostk obce Střítež Vyprcovl zodpovídá: Kontrolovl: Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení Mgr. Jn Vystrčil, vedoucí správního odboru

6 Strn 6 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Částk 1/2015 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Sttutární město Jihlv, Msrykovo náměstí 1, Jihlv, IČ: , Bnkovní spojení: Česká spořiteln, Číslo účtu: , zstoupené PedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem Obec Mlý Bernov, Mlý Bernov 36, Mlý Bernov, IČ , Bnkovní spojení: ČSOB, Číslo účtu: /0300, zstoupená Ing. Luďkem Hůlkou, strostou I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzvírjí smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu, n jejímž zákldě budou orgány sttutárního měst Jihlvy vykonávt pro obec Mlý Bernov část přenesené působnosti, to v rozshu vymezeném v čl. III této smlouvy. II Sttutární město Jihlv se zvzuje, že přestupkové oddělení správního odboru Mgistrátu měst Jihlvy bude vykonávt ve správním obvodu obce Mlý Bernov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Mlý Bernov v rozshu stnoveném ustnovením 53 odst. 1 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přest. zákon ). N zákldě této smlouvy se tk přestupkové oddělení správního odboru Mgistrátu měst Jihlvy stává místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchných ve správním obvodu obce Mlý Bernov. Z výkon předmětu smlouvy se obec Mlý Bernov zvzuje poskytnout ze svého rozpočtu sttutárnímu městu Jihlv n jeho účet příspěvek ve výši Kč (slovy: dv tisíce korun českých) z kždé oznámení podezření ze spáchání přestupku, k jehož projednání by byl obec Rntířov příslušná dle 55 přest. zákon, které vedlo k zhájení řízení, příspěvek ve výši 400 Kč (slovy: čtyři st korun českých) z kždé tkové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení pokuty v blokovém řízení. Příspěvek se obec Mlý Bernov zvzuje uhrdit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručen výzv sttutárního měst Jihlvy k úhrdě. Dob trvání smlouvy, zrušení smlouvy Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. Tto smlouv je uzvřen dnem, kdy rozhodnutí Krjského úřdu Krje Vysočin o udělení souhlsu s uzvřením této smlouvy nbude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strn vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dv měsíce, počínjící doručením výpovědi druhé smluvní strně. I Závěrečná ustnovení zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji Krjskému úřdu Krje Vysočin k zveřejnění ve věstníku právních předpisů krje. Po dobu pltnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strny n úředních deskách svých obecních úřdů informce o uzvření Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mlý Bernov, jeden stejnopis sttutární město Jihlv jeden stejnopis Krjský úřd Krje Vysočin.

7 Částk 1/2015 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Strn 7 Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rdy měst Jihlvy č. 1289/13-RM ze dne prvomocné rozhodnutí Krjského úřdu Krje Vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Smlouv byl schválen usnesením Zstupitelstv obce Mlý Bernov č. 17/02/14 ze dne V Jihlvě dne V Mlém Bernově dne PdDr. Ing. Rudolf Chloupek v. r. Ing. Luděk Hůlk v. r. primátor sttutárního měst Jihlv strost obce Střítež Vyprcovl zodpovídá: Kontrolovl: Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení Mgr. Jn Vystrčil, vedoucí správního odboru Veřejnoprávní smlouv N zákldě usnesení Rdy měst Morvské Budějovice ze dne č. RM-1/2014/8 usnesení Zstupitelstv obce Láz č. 32/2014 ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny dle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v pltném znění tuto veřejnoprávní smlouvu Veřejnoprávní smlouv o provedení zápisů údjů do informčního systému územní identifikce, dres nemovitostí uzvřená podle 63 odst. 1 zákon o obcích, v pltném znění Město Morvské Budějovice, zstoupené strostou měst Ing. Vlstimilem Břinkou, dres městského úřdu: nám. Míru 31, Morvské Budějovice, krj: Vysočin IČ: , bnk. Spojení /0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Morvské Budějovice, (dále jen město Morvské Budějovice ) Obec Láz, zstoupená strostou obce Miroslvem Veithem, dres obecního úřdu: Láz 13, Nové Syrovice , krj Vysočin, IČ: , příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Morvské Budějovice (dále jen obec ) I Předmětem smlouvy je zbezpečení provedení zápisů údjů do informčního systému územní identifikce dres nemovitostí podle zákon č. 111/2009 Sb., o zákldních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány měst Morvské Budějovice nmísto orgánů obce. II V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pltném znění, se město Morvské Budějovice zvzuje, že budou jeho orgány zbezpečovt povinnosti, k jejichž výkonu je ve smyslu níže uvedených ustnovení zákon č. 111/2009 Sb., o zákldních registrech, v pltném znění (dále jen zákon ), věcně místně příslušná obec, tzn. budou zpisovt do informčního systému územní identifikce, dres nemovitostí (dále též jko ISUI ) následující údje, o kterých je obec povinn městu Morvské Budějovice v souldu s touto smlouvou předt potřebné dokldy: ) o vzniku, změně nebo zániku stvebního objektu, který nevyžduje stvební povolení ni ohlášení stvebnímu úřdu (stvebním objektem je dokončená budov zpisovná do ktstru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená stvb, která se do ktstru nemovitostí nezpisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti, npříkld podzemní stvb, to údje: - identifikční údje stvebního objektu - o jeho vzbách n osttní územní prvky n územně evidenční jednotku část obce - o definičním bodu stvebního objektu - o typu stvebního objektu - o způsobu jeho využití jeho technickoekonomických tributech - technickoekonomický tribut stvebního objektu, kterým je měsíc rok jeho odstrnění

8 Strn 8 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Částk 1/2015 b) název ulice údje o vzbách ulice n osttní územní prvky c) změny údjů o dresním místě změny příslušnosti stvebních objektů do části obce. Obec, resp. orgán obce, se zvzuje údje (podkldy) blíže konkretizovné v odst. 1) tohoto článku smlouvy předávt určenému orgánu měst Morvské Budějovice, to vždy nejpozději následující prcovní den po jejich obdržení příslušný orgán měst Morvské Budějovice je povinen údje poskytnuté obcí zevidovt do věcně příslušného systému ISUI nejpozději následující prcovní den po jejich prokztelném doručení. Dob účinnosti smlouvy Veřejnoprávní smlouv o zbezpečení provedení zápisů údjů do informčního systému územní identifikce, dres nemovitostí se uzvírá n dobu neurčitou. Účinnost veřejnoprávní smlouvy skončí: ) jestliže se veřejnoprávní smlouv dostl do rozporu s právními předpisy, b) dohodou smluvních strn ke kterémukoliv dtu, c) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strny s dvouměsíční výpovědní lhůtou počítnou od prvního dne měsíce následujícího po prokztelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní strně. Výše dohodnutých nákldů spojených s výkonem přenesené působnosti jejich spltnost Výše nákldů spojených se zbezpečením provedení zápisů údjů do informčního systému územní identifikce, dres nemovitostí dle této smlouvy se n zákldě dohody obou smluvních strn stnovuje ve výši 100,- Kč (slovy jedno sto korun českých) z kždý provedený úkon v souldu s článkem II. odst. 1.) této smlouvy. Úhrd bude poskytován ve dvou splátkách to vždy do 15. července do 15. prosince. Způsob úhrdy nákldů: bezhotovostní pltbou n účet měst Morvské Budějovice č /0100 uvedený u KB,. s., pobočky Třebíč, kdy z den zplcení je povžován den připsání příslušné částky n účet měst Morvské Budějovice. l zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů ( 66c odst. 2 zákon č. 128/2000 Sb.) Veřejnoprávní smlouv nbývá účinnosti dnem nbytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlsu s jejím uzvřením vydným Krjským úřdem krje Vysočin. Uzvřená veřejnoprávní smlouv bude kždému přístupná n obecním úřdu obce, který je její smluvní strnou. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rdy měst Morvské Budějovice usnesení Zstupitelstv obce Láz o souhlsu s uzvřením této smlouvy prvomocné rozhodnutí příslušného krjského úřdu o udělení souhlsu k uzvření smlouvy. Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží obec, město Morvské Budějovice Krjský úřd krje Vysočin může být měněn pouze písemnými dodtky, které podléhjí schválení smluvních strn souhlsu výše konkretizovného krjského úřdu. V Morvských Budějovicích dne V Lázu dne Ing. Vlstimil Břink v. r. Miroslv Veith v. r. strost měst Morvské Budějovice strost obce Láz

9 Částk 1/2015 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Strn 9 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Sttutární město Jihlv, Msrykovo náměstí 1, Jihlv, IČ: , Bnkovní spojení: Česká spořiteln, Číslo účtu: , zstoupené PedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem Obec Kozlov, Kozlov 68, Velký Bernov, IČ , Bnkovní spojení: Česká spořiteln, Číslo účtu: /0800, zstoupená Mildou Jiráčkovou, strostkou I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzvírjí smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu, n jejímž zákldě budou orgány sttutárního měst Jihlvy vykonávt pro obec Kozlov část přenesené působnosti, to v rozshu vymezeném v čl. III této smlouvy. II Sttutární město Jihlv se zvzuje, že přestupkové oddělení správního odboru Mgistrátu měst Jihlvy bude vykonávt ve správním obvodu obce Kozlov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Kozlov v rozshu stnoveném ustnovením 53 odst. 1 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přest. zákon ). N zákldě této smlouvy se tk přestupkové oddělení správního odboru Mgistrátu měst Jihlvy stává místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, spáchných ve správním obvodu obce Kozlov. Z výkon předmětu smlouvy se obec Kozlov zvzuje poskytnout ze svého rozpočtu sttutárnímu městu Jihlv n jeho účet příspěvek ve výši Kč (slovy: dv tisíce korun českých) z kždé oznámení podezření ze spáchání přestupku, k jehož projednání by byl obec Rntířov příslušná dle 55 přest. zákon, které vedlo k zhájení řízení, příspěvek ve výši 400 Kč (slovy: čtyři st korun českých) z kždé tkové oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení pokuty v blokovém řízení. Příspěvek se obec Kozlov zvzuje uhrdit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude doručen výzv sttutárního měst Jihlvy k úhrdě. Dob trvání smlouvy, zrušení smlouvy Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. Tto smlouv je uzvřen dnem, kdy rozhodnutí Krjského úřdu Krje Vysočin o udělení souhlsu s uzvřením této smlouvy nbude právní moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strn vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dv měsíce, počínjící doručením výpovědi druhé smluvní strně. I Závěrečná ustnovení zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji Krjskému úřdu Krje Vysočin k zveřejnění ve věstníku právních předpisů krje. Po dobu pltnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strny n úředních deskách svých obecních úřdů informce o uzvření Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kozlov, jeden stejnopis sttutární město Jihlv jeden stejnopis Krjský úřd Krje Vysočin. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rdy měst Jihlvy č. 1289/13-RM ze dne , jímž bylo uzvření této veřejnoprávní smlouvy schváleno, prvomocné rozhodnutí Krjského úřdu Krje Vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Smlouv byl schválen usnesením Zstupitelstv obce Kozlov č. 9/2/2014 ze dne

10 Strn 10 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Částk 1/2015 V Jihlvě dne V Kozlově dne PdDr. Ing. Rudolf Chloupek v. r. Mild Jiráčková v. r. primátor sttutárního měst Jihlv strostk obce Kozlov Vyprcovl zodpovídá: Kontrolovl: Bc. Petr Munduch, vedoucí přestupkového oddělení Mgr. Jn Vystrčil, vedoucí správního odboru N zákldě usnesení Rdy měst Bystřice nd Pernštejnem, ze dne , č. j. 1/14/2014 usnesení Zstupitelstv obce Blžkov ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Blžkov, zstoupená strostou obce Mgr. Petr Ttíčková, dres obecního úřdu: Obecní úřd Blžkov 68, krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst Bystřice nd Pernštejnem n místo orgánů obce Blžkov vykonávt přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Blžkov v rozshu vymezeném touto smlouvou. N zákldě této smlouvy bude Město Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Blžkov. II Orgán měst Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem bude vykonávt ve správním obvodu obce Blžkov přenesenou působnost svěřenou orgánům kždé obce v rozshu stnoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Z výkon předmětu smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Blžkov ze svého rozpočtu městu Bystřice nd Pernštejnem příspěvek n výkon státní správy n jeho účet /0100 vedený u Komerční bnky, expozitur Bystřice nd Pernštejnem, n zákldě vystvené fktury jedenkrát z čtvrt roku město Bystřice nd Pernštejnem vyství fkturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Blžkov uhrdí příslušnou fkturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stnoven pušální částkou 1200,- Kč z kždý projednný přestupek v dném roce spdjící do správního obvodu obce Blžkov, nebo jehož pchtelem měl být občn obce. Pokut uložená při plnění této smlouvy orgánem obce Komisí k projednávání přestupků měst Bystřice nd Pernštejnem je příjmem měst Bystřice nd Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodovl. (viz ustnovení 13 odst. 3 zákon č. 200/1990

11 Částk 1/2015 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Strn 11 Tto smlouv se uzvírá n dobu od nbytí právní moci rozhodnutí Krjského úřdu krje Vysočin v Jihlvě do zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji krjskému úřdu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů krje. obec Blžkov jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zstupitelstv měst Bystřice nd Pernštejnem Zstupitelstv obce Blžkov V Bystřici nd Pernštejnem dne Ing. Krel Pčisk v. r. Mgr. Petr Ttíčková v. r. strost měst Bystřice nd Pernštejnem strostk obce Blžkov N zákldě usnesení Rdy měst Bystřice nd Pernštejnem, ze dne , č.j. 1/14/2014 usnesení Zstupitelstv obce Bohuňov ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Bohuňov, zstoupená strostou obce Bc. Petr Váš, dres obecního úřdu: Obecní úřd Bohuňov 50, krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst Bystřice nd Pernštejnem n místo orgánů obce Bohuňov vykonávt přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Bohuňov v rozshu vymezeném touto smlouvou. N zákldě této smlouvy bude Město Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Bohuňov. II Orgán měst Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem bude vykonávt ve správním obvodu obce Bohuňov přenesenou působnost svěřenou orgánům kždé obce v rozshu stnoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

12 Strn 12 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Částk 1/2015 Z výkon předmětu smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Bohuňov ze svého rozpočtu městu Bystřice nd Pernštejnem příspěvek n výkon státní správy n jeho účet /0100 vedený u Komerční bnky, expozitur Bystřice nd Pernštejnem, n zákldě vystvené fktury jedenkrát z čtvrt roku město Bystřice nd Pernštejnem vyství fkturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Bohuňov uhrdí příslušnou fkturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stnoven pušální částkou 1200,- Kč z kždý projednný přestupek v dném roce spdjící do správního obvodu obce Bohuňov, nebo jehož pchtelem měl být občn obce. Pokut uložená při plnění této smlouvy orgánem obce Komisí k projednávání přestupků měst Bystřice nd Pernštejnem je příjmem měst Bystřice nd Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodovl. (viz ustnovení 13 odst. 3 zákon č. 200/1990 Tto smlouv se uzvírá n dobu od nbytí právní moci rozhodnutí Krjského úřdu krje Vysočin v Jihlvě do zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji krjskému úřdu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů krje. obec Bohuňov jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zstupitelstv měst Bystřice nd Pernštejnem Zstupitelstv obce Bohuňov V Bystřici nd Pernštejnem dne Ing. Krel Pčisk v. r. Bc. Petr Váš v. r. strost měst Bystřice nd Pernštejnem strost obce Bohuňov N zákldě usnesení Rdy měst Bystřice nd Pernštejnem, ze dne , č. j. 1/14/2014 usnesení Zstupitelstv obce Býšovec ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Býšovec, zstoupená strostou obce Tomášem Uhlířem, dres obecního úřdu: Obecní úřd Býšovec, krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst Bystřice nd Pernštejnem n místo orgánů obce Býšovec vykonávt přenesenou působnost svěřenou zvláštním

13 Částk 1/2015 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Strn 13 zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Býšovec v rozshu vymezeném touto smlouvou. N zákldě této smlouvy bude Město Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Býšovec. II Orgán měst Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem bude vykonávt ve správním obvodu obce Býšovec přenesenou působnost svěřenou orgánům kždé obce v rozshu stnoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Z výkon předmětu smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Býšovec ze svého rozpočtu městu Bystřice nd Pernštejnem příspěvek n výkon státní správy n jeho účet /0100 vedený u Komerční bnky, expozitur Bystřice nd Pernštejnem, n zákldě vystvené fktury jedenkrát z čtvrt roku město Bystřice nd Pernštejnem vyství fkturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Býšovec uhrdí příslušnou fkturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stnoven pušální částkou 1200,- Kč z kždý projednný přestupek v dném roce spdjící do správního obvodu obce Býšovec, nebo jehož pchtelem měl být občn obce. Pokut uložená při plnění této smlouvy orgánem obce Komisí k projednávání přestupků měst Bystřice nd Pernštejnem je příjmem měst Bystřice nd Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodovl. (viz ustnovení 13 odst. 3 zákon č. 200/1990 Tto smlouv se uzvírá n dobu od nbytí právní moci rozhodnutí Krjského úřdu krje Vysočin v Jihlvě do zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji krjskému úřdu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů krje. obec Býšovec jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zstupitelstv měst Bystřice nd Pernštejnem Zstupitelstv obce Býšovec V Bystřici nd Pernštejnem dne Ing. Krel Pčisk v. r. Tomáš Uhlíř v. r. strost měst Bystřice nd Pernštejnem strost obce Býšovec N zákldě usnesení Rdy měst Bystřice nd Pernštejnem, ze dne , č. j. 1/14/2014 usnesení Zstupitelstv obce Lísek ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu:

14 Strn 14 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Částk 1/2015 Obec Lísek, zstoupená strostou obce Ing. Frntiškem Cckem, dres obecního úřdu: Obecní úřd Lísek, Lísek80, krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst Bystřice nd Pernštejnem n místo orgánů obce Lísek vykonávt přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Lísek v rozshu vymezeném touto smlouvou. N zákldě této smlouvy bude Město Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Lísek. II Orgán měst Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem bude vykonávt ve správním obvodu obce Lísek přenesenou působnost svěřenou orgánům kždé obce v rozshu stnoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Z výkon předmětu smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Lísek ze svého rozpočtu městu Bystřice nd Pernštejnem příspěvek n výkon státní správy n jeho účet /0100 vedený u Komerční bnky, expozitur Bystřice nd Pernštejnem, n zákldě vystvené fktury jedenkrát z čtvrt roku město Bystřice nd Pernštejnem vyství fkturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Lísek uhrdí příslušnou fkturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stnoven pušální částkou 1200,- Kč z kždý projednný přestupek v dném roce spdjící do správního obvodu obce Lísek, nebo jehož pchtelem měl být občn obce. Pokut uložená při plnění této smlouvy orgánem obce Komisí k projednávání přestupků měst Bystřice nd Pernštejnem je příjmem měst Bystřice nd Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodovl. (viz ustnovení 13 odst. 3 zákon č. 200/1990 Tto smlouv se uzvírá n dobu od nbytí právní moci rozhodnutí Krjského úřdu krje Vysočin v Jihlvě do zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji krjskému úřdu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů krje. obec Lísek jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zstupitelstv měst Bystřice nd Pernštejnem Zstupitelstv obce Lísek

15 Částk 1/2015 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Strn 15 V Bystřici nd Pernštejnem dne Ing. Krel Pčisk v. r. Ing. Frntišek Ccek v. r. strost měst Bystřice nd Pernštejnem strostk obce Lísek N zákldě usnesení Rdy měst Bystřice nd Pernštejnem, ze dne , č. j. 1/14/2014 usnesení Zstupitelstv obce Milsín ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Milsín, zstoupená strostou obce Mrií Dvořákovou, dres obecního úřdu: Obecní úřd Milsín, krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst Bystřice nd Pernštejnem n místo orgánů obce Milsín vykonávt přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Milsín v rozshu vymezeném touto smlouvou. N zákldě této smlouvy bude Město Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Milsín. II Orgán měst Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem bude vykonávt ve správním obvodu obce Milsín přenesenou působnost svěřenou orgánům kždé obce v rozshu stnoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Z výkon předmětu smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Milsín ze svého rozpočtu městu Bystřice nd Pernštejnem příspěvek n výkon státní správy n jeho účet /0100 vedený u Komerční bnky, expozitur Bystřice nd Pernštejnem, n zákldě vystvené fktury jedenkrát z čtvrt roku město Bystřice nd Pernštejnem vyství fkturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Milsín uhrdí příslušnou fkturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stnoven pušální částkou 1200,- Kč z kždý projednný přestupek v dném roce spdjící do správního obvodu obce Milsín, nebo jehož pchtelem měl být občn obce. Pokut uložená při plnění této smlouvy orgánem obce Komisí k projednávání přestupků měst Bystřice nd Pernštejnem je příjmem měst Bystřice nd Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodovl. (viz ustnovení 13 odst. 3 zákon č. 200/1990

16 Strn 16 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Částk 1/2015 Tto smlouv se uzvírá n dobu od nbytí právní moci rozhodnutí Krjského úřdu krje Vysočin v Jihlvě do zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji krjskému úřdu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů krje. obec Milsín jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zstupitelstv měst Bystřice nd Pernštejnem Zstupitelstv obce Milsín V Bystřici nd Pernštejnem dne Ing. Krel Pčisk v. r. Mrie Dvořáková v. r. strost měst Bystřice nd Pernštejnem strostk obce Milsín N zákldě usnesení Rdy měst Bystřice nd Pernštejnem, ze dne , č.j. 1/14/2014 usnesení Zstupitelstv obce Nyklovice ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Nyklovice, zstoupená strostou obce Ing. Frntiškem Buršou, dres obecního úřdu: Obecní úřd Nyklovice, krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst Bystřice nd Pernštejnem n místo orgánů obce Nyklovice vykonávt přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Nyklovice v rozshu vymezeném touto smlouvou. N zákldě této smlouvy bude Město Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Nyklovice. II Orgán měst Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem bude vykonávt ve správním obvodu obce Nyklovice přenesenou působnost svěřenou orgánům kždé obce v rozshu stnoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

17 Částk 1/2015 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Strn 17 Z výkon předmětu smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Nyklovice ze svého rozpočtu městu Bystřice nd Pernštejnem příspěvek n výkon státní správy n jeho účet /0100 vedený u Komerční bnky, expozitur Bystřice nd Pernštejnem, n zákldě vystvené fktury jedenkrát z čtvrt roku město Bystřice nd Pernštejnem vyství fkturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Nyklovice uhrdí příslušnou fkturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stnoven pušální částkou 1200,- Kč z kždý projednný přestupek v dném roce spdjící do správního obvodu obce Nyklovice, nebo jehož pchtelem měl být občn obce. Pokut uložená při plnění této smlouvy orgánem obce Komisí k projednávání přestupků měst Bystřice nd Pernštejnem je příjmem měst Bystřice nd Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodovl. (viz ustnovení 13 odst. 3 zákon č. 200/1990 Tto smlouv se uzvírá n dobu od nbytí právní moci rozhodnutí Krjského úřdu krje Vysočin v Jihlvě do zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji krjskému úřdu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů krje. obec Nyklovice jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zstupitelstv měst Bystřice nd Pernštejnem Zstupitelstv obce Nyklovice V Bystřici nd Pernštejnem dne Ing. Krel Pčisk v. r. Ing. Frntišek Burš v. r. strost měst Bystřice nd Pernštejnem strost obce Nyklovice N zákldě usnesení Rdy měst Bystřice nd Pernštejnem, ze dne , č.j. 1/14/2014 usnesení Zstupitelstv obce Rdkov ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Rdkov, zstoupená strostou obce Krlem Vonešem, dres obecního úřdu: Obecní úřd Rdkov, Rdkov 74, krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst Bystřice nd Pernštejnem n místo orgánů obce Rdkov vykonávt přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem

18 Strn 18 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Částk 1/2015 orgánům obce ve správním obvodu obce Rdkov v rozshu vymezeném touto smlouvou. N zákldě této smlouvy bude Město Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rdkov. II Orgán měst Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem bude vykonávt ve správním obvodu obce Rdkov přenesenou působnost svěřenou orgánům kždé obce v rozshu stnoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Z výkon předmětu smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Rdkov ze svého rozpočtu městu Bystřice nd Pernštejnem příspěvek n výkon státní správy n jeho účet /0100 vedený u Komerční bnky, expozitur Bystřice nd Pernštejnem, n zákldě vystvené fktury jedenkrát z čtvrt roku město Bystřice nd Pernštejnem vyství fkturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Rdkov uhrdí příslušnou fkturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stnoven pušální částkou 1200,- Kč z kždý projednný přestupek v dném roce spdjící do správního obvodu obce Rdkov, nebo jehož pchtelem měl být občn obce. Pokut uložená při plnění této smlouvy orgánem obce Komisí k projednávání přestupků měst Bystřice nd Pernštejnem je příjmem měst Bystřice nd Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodovl. (viz ustnovení 13 odst. 3 zákon č. 200/1990 Tto smlouv se uzvírá n dobu od nbytí právní moci rozhodnutí Krjského úřdu krje Vysočin v Jihlvě do zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji krjskému úřdu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů krje. obec Rdkov jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zstupitelstv měst Bystřice nd Pernštejnem Zstupitelstv obce Rdkov V Bystřici nd Pernštejnem dne Ing. Krel Pčisk v. r. Krel Voneš v. r. strost měst Bystřice nd Pernštejnem strost obce Rdkov N zákldě usnesení Rdy měst Bystřice nd Pernštejnem, ze dne , č. j. 1/14/2014 usnesení Zstupitelstv obce Rodkov ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu:

19 Částk 1/2015 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Strn 19 Obec Rodkov, zstoupená strostou obce Oto Musilem, dres obecního úřdu: Obecní úřd Rodkov, krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst Bystřice nd Pernštejnem n místo orgánů obce Rodkov vykonávt přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Rodkov v rozshu vymezeném touto smlouvou. N zákldě této smlouvy bude Město Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rodkov. II Orgán měst Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem bude vykonávt ve správním obvodu obce Rodkov přenesenou působnost svěřenou orgánům kždé obce v rozshu stnoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Z výkon předmětu smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Rodkov ze svého rozpočtu městu Bystřice nd Pernštejnem příspěvek n výkon státní správy n jeho účet /0100 vedený u Komerční bnky, expozitur Bystřice nd Pernštejnem, n zákldě vystvené fktury jedenkrát z čtvrt roku město Bystřice nd Pernštejnem vyství fkturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Rodkov uhrdí příslušnou fkturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stnoven pušální částkou 1200,- Kč z kždý projednný přestupek v dném roce spdjící do správního obvodu obce Rodkov, nebo jehož pchtelem měl být občn obce. Pokut uložená při plnění této smlouvy orgánem obce Komisí k projednávání přestupků měst Bystřice nd Pernštejnem je příjmem měst Bystřice nd Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodovl. (viz ustnovení 13 odst. 3 zákon č. 200/1990 Tto smlouv se uzvírá n dobu od nbytí právní moci rozhodnutí Krjského úřdu krje Vysočin v Jihlvě do zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji krjskému úřdu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů krje. obec Rodkov jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zstupitelstv měst Bystřice nd Pernštejnem Zstupitelstv obce Rodkov V Bystřici nd Pernštejnem dne Ing. Krel Pčisk v. r. Oto Musil v. r. strost měst Bystřice nd Pernštejnem strost obce Rodkov

20 Strn 20 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Částk 1/2015 N zákldě usnesení Rdy měst Bystřice nd Pernštejnem, ze dne , č. j. 1/14/2014 usnesení Zstupitelstv obce Rovečné ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Rovečné, zstoupená strostou obce Ing. Miroslvem Prudkým, dres obecního úřdu: Obecní úřd Rovečné, krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst Bystřice nd Pernštejnem n místo orgánů obce Rovečné vykonávt přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Rovečné v rozshu vymezeném touto smlouvou. N zákldě této smlouvy bude Město Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rovečné. II Orgán měst Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem bude vykonávt ve správním obvodu obce Rovečné přenesenou působnost svěřenou orgánům kždé obce v rozshu stnoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Z výkon předmětu smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Rovečné ze svého rozpočtu městu Bystřice nd Pernštejnem příspěvek n výkon státní správy n jeho účet /0100 vedený u Komerční bnky, expozitur Bystřice nd Pernštejnem, n zákldě vystvené fktury jedenkrát z čtvrt roku město Bystřice nd Pernštejnem vyství fkturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Rovečné uhrdí příslušnou fkturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stnoven pušální částkou 1200,- Kč z kždý projednný přestupek v dném roce spdjící do správního obvodu obce Rovečné, nebo jehož pchtelem měl být občn obce. Pokut uložená při plnění této smlouvy orgánem obce Komisí k projednávání přestupků měst Bystřice nd Pernštejnem je příjmem měst Bystřice nd Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodovl. (viz ustnovení 13 odst. 3 zákon č. 200/1990 Tto smlouv se uzvírá n dobu od nbytí právní moci rozhodnutí Krjského úřdu krje Vysočin v Jihlvě do zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou ji krjskému úřdu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů krje. obec Rovečné jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy.

21 Částk 1/2015 Věstník právních předpisů Krje Vysočin Strn 21 Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zstupitelstv měst Bystřice nd Pernštejnem Zstupitelstv obce Rovečné V Bystřici nd Pernštejnem dne Ing. Krel Pčisk v. r. Ing. Miroslv Prudký v. r. strost měst Bystřice nd Pernštejnem strost obce Rovečné N zákldě usnesení Rdy měst Bystřice nd Pernštejnem, ze dne , č. j. 1/14/2014 usnesení Zstupitelstv obce Rožná ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Rožná, zstoupená strostou obce Liborem Pokorným, dres obecního úřdu: Obecní úřd Rožná, krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu I V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst Bystřice nd Pernštejnem n místo orgánů obce Rožná vykonávt přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Rožná v rozshu vymezeném touto smlouvou. N zákldě této smlouvy bude Město Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rožná. II Orgán měst Bystřice nd Pernštejnem Městský úřd Bystřice nd Pernštejnem bude vykonávt ve správním obvodu obce Rožná přenesenou působnost svěřenou orgánům kždé obce v rozshu stnoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Z výkon předmětu smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Rožná ze svého rozpočtu městu Bystřice nd Pernštejnem příspěvek n výkon státní správy n jeho účet /0100 vedený u Komerční bnky, expozitur Bystřice nd Pernštejnem, n zákldě vystvené fktury jedenkrát z čtvrt roku město Bystřice nd Pernštejnem vyství fkturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Rožná uhrdí příslušnou fkturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stnoven pušální částkou 1200,- Kč z kždý projednný přestupek v dném roce spdjící do správního obvodu obce Rožná, nebo jehož pchtelem měl být občn obce. Pokut uložená při plnění této smlouvy orgánem obce Komisí k projednávání přestupků měst Bystřice nd Pernštejnem je příjmem měst Bystřice nd Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodovl. (viz ustnovení 13 odst. 3 zákon č. 200/1990

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2014 Rozesláno dne 2. října 2014 Částka 4 OBSAH: 1. ZTRÁTA RAZÍTKA 2. Veřejnosprávní smlouva uzavřená mezi městem Moravské Budějovice a obcí Radkovice u Budče 3. Veřejnosprávní

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2005 Rozesláno dne 8. listopdu 2005 Částk 7 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Bohuňov 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Bystřice nd

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpn 2004 Částk 2 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Olešenk 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Nové Město n Morvě obcí

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2005 Rozesláno dne 6. ledn 2005 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Hluboké městem Náměšť nd Oslvou 2. Ve ř e j n o p r á v n í s m l o u v mezi obcí Vícenice

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2014 Rozesláno dne 17. února 2014 Částka 1 OBSAH: 1. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Babice a městem Moravské Budějovice 2. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní

Více

Čl. 2 Předmět dodatku č. 1

Čl. 2 Předmět dodatku č. 1 Dodtek č. 1 veřejnoprávní smlouvy pro výkon evidence obyvtelstv uzvřená mezi městem Stříbro obcí Olbrmov N zákldě usnesení zstupitelstv obce Olbrmov, č. /2011 ze dne..2011 usnesení Rdy měst Stříbr, č.

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2008 Rozesláno dne 9. říjn 2008 Částk 4 OBSAH: 1. Nřízení krje Vysočin o zřízení přírodní rezervce Doupský Bžntk 2. N ř í z e n í k r j e Vy s o č i n o zřízení přírodní pmátky

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí tjemník Od: Odesláno: Komu: Předmět: Byerová Petr < petr.byerov@msk.cz> 15. července 2016 11:16 tjemnik@mu-bridlicn.cz Právní moc rozhodnutí Vážená pní inženýrko, rozhodnutí Krjského úřdu Morvskoslezského

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC

11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC MORAVSK.OSi.fc'ZSK' K.R 7i - KRAJSKÝ ÚŘAD; 11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC poř. čísío SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/14/168/03/00 KUJCP01AEIGN DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2055 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Město Týn nd Vltvou se sídlem

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

DOHODU O NAROVNÁNÍ. Plzeň, statutární město, IČO se sídlem náměstí Republiky 1, Plzeň zastoupená primátorem Martinem Zrzaveckým

DOHODU O NAROVNÁNÍ. Plzeň, statutární město, IČO se sídlem náměstí Republiky 1, Plzeň zastoupená primátorem Martinem Zrzaveckým Plzeň, sttutární město, IČO 00075370 se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň zstoupená primátorem Mrtinem Zrzveckým dále jen jko žlobce n strně jedné CZECH RADAR. s., IČO 27164900 se sídlem Vodičkov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 11/920 Příloh č. 1 Strn 1 Počet strn přílohy: 5 Dodtek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje č.: 00834/2014/ŠMS 1. Morvskoslezský krj I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem:

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci SML/227/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Město

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzvřená v souldu s ustnovením 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb. (občnský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firm: ZENERGO Morvi s.r.o. Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120 00

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Zoologická zhrd hl. m. Prhy, příspěvková orgnizce, IČO: 00064459 se sídlem U Trojského zámku 120/3, 17100 Prh 7 zstoupená Mgr. Miroslvem Bobkem, ředitelem (dále

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Pvel Mikeš, insolvenční správce se sídlem Z mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 33 INS 2300/2012-A-5, ze dne 20. únor

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany KUMSP08NVTH5 M0RAV:;K.sr U.T.T KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD Cis VG SMLUVY ÍÍJDATKU. -4- no? '"i*!* Smlouv o závzku veřejné služby vyrovnávcí pltbě z jeho výkon Z^/T mk Aoy zkr, odb. I. Smluvní strny. Morvskoslezský

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Smlouva. Smlouvu. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15.

Smlouva. Smlouvu. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15. Smlouva Příloha č.2 USN SML-2013-. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15. Smluvní strany: 1. Městská část Praha 15 se sídlem: Praha

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Jn Hovězák, identifikční číslo: 02708281, se sídlem Brno, Mrešov 305/14, PSČ 602 00, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Ostrvě pobočk v Olomouci,

Více

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7 SOP - Příloh č. 8 Dohod Oddělení Účel Etická komise Institutu klinické experimentální medicíny Thomyerovy nemocnice, Prh 4 Dtum pltnosti od: 1.1.2019 do: 31.12.2019 Period revizí: 1 rok nebo legisltivní

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 55 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 55 ze dne č.j.: 58/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 01.02.2017 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí prostřednictvím krjů n zjištění bydlení osob s

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/249/03/00 š -/o3> # / og KUJCP01AHG11 KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj

Více

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364 I SMĚNNÁ SMLOUVA č.5/2011 OBECNí ÚŘAD ~ VElATlCE 90510 dne' 11 s. ~M C.j.:,..jf.i. Příloh:....... mluvní strny: Obec Veltice se sídlem Veltice 35, PSČ 66405 Tvrožná IČ: 00488364 zstoupená Mgr. Jnem Grolichem,

Více

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Kultura Žďár, příspěvková organizace Mteriál bez osobních údjů Kultur Žďár, příspěvková orgnizce MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 64 DNE: 10. 4. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1019/2017/PO Kultur NÁZEV: Přijetí dru ANOTACE: Kultur Žďár, PO žádá n zákldě Prvidel

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Bohy

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Bohy SZ: OOS/497 12012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Bohy Na základě usnesení zastupitelstva obce Bohy č. 12111, ze dne 30. 12. 2011 a usnesení rady města Kralovice č. 28, ze dne

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/248/03/00 KUJCP01AHG2W KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj se sídlem v Českých

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Č.j. PPR-11079-38/ČJ-2012-990656 Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany Česká republika

Více

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi. Článek I. Smluvní strany

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi. Článek I. Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi Na základě usnesení zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 12.9.2011, Č. 07/09/2011-11.2, a usnesení rady města Zbiroh ze dne 30.11.2011, Č. 148/11, uzavírají dne 1.12.2011

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích podle ust. 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2003 Rozesláno dne 9. říjn 2003 Částk 5 OBSAH: 6. Nřízení krje Vysočin, kterým se stnoví vymezení úseků silnic II. III. třídy v jednotlivých okresech krje Vysočin, n nichž

Více

Veřejnoprávnĺ smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Veřejnoprávnĺ smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků Veřejnoprávnĺ smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků Na základě usnesení Rady města Rosíce ze dne 02.10.2017, Č. 79/2017, a dle usnesení Zastupitelstva obce Tetčice ze dne 28. 11. 2017,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) bnk. spojení : KB,.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná I.2. studentk student denního studi oboru 26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: štncl - insolvence v.o.s., identifikční číslo: 29105048, se sídlem Kltovy, Čs. legií 172, PSČ 339 01, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Ústí nd Lbem

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

Veřei!!QPrávní smlouva

Veřei!!QPrávní smlouva Veřei!!QPrávní smlouva Na základě usnesení zastupitelstva obce Koryta číslo 5) ze dne 26. 07. 2010 a usnesení rady města Kralovice číslo 216 ze dne 28.07.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

uzavřená dle 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

uzavřená dle 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. Veřejnoprávní smlouva uzavřená dle 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ČtI Smluvní strany Obec Křtěnov zastoupená starostou

Více

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany:

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany: Dodtek č. 2 ke Smlouvě o dílo n relizci stvby číslo smlouvy Objedntele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA ISPROFIN: 551 312 0002, uzvřené dne 10.06.2015 Název zkázky: Odstrnění

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

Obec Poteč IČ: 00568694 se sídlem Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky zastoupená Josefem Manou, starostou (dále jen poskytovatel )

Obec Poteč IČ: 00568694 se sídlem Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky zastoupená Josefem Manou, starostou (dále jen poskytovatel ) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poteč číslo: 16/2015 uzavřená dle 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

KOALIČNÍ DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ

KOALIČNÍ DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ KOALIČNÍ DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018-2022 ANO 2011 (dále jen ANO ), Občnská demokrtická strn (dále jen ODS") Kolice pro Prdubice (dále jen KPP")

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená v souladu s ustanovením 105 zákona Č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti

Více