ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč"

Transkript

1 ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava LXIV cena: 10 Kč

2 BLesKoVá povodeň Hořansko pod Kocfeldovým U Obecního úřadu Most u Hurbanovy studánky Dolansko Zákopanica Šmarhánky

3 Slovo má starosta... Vydatné srážky V šichni máme ještě v živé paměti povodňové události v červenci 1997, které zanechaly na Moravě nesmírné škody, a dokonce způsobily i tragické oběti na životech. Většina z nás doufala, že bude sto let od velké vody jistý pokoj, neboť některé pranostiky tvrdí, že záplavy přicházejí se stoletou vodou. Poslední červen letošního roku nám však během půl hodiny ukázal, co dovede vydatný déšť a nával vody učinit za zkázu. Určité zprávy z podobných škod jsme mohli zhlédnout z televizních záznamů i z jiných koutů naší republiky či ze světa. Útok z nebe byl nebo je nenadálý, rychlý a škodící. Čelit se mu může jen velmi těžko, i když je člověk připraven. První telefonickou zprávu o valící se vodě z oblasti Štrklávky jsme zaznamenali na obecním úřadě v hod. z Ráztoky od chatařů z Vlčkové. Situace však nabrala na vážnosti okamžitě i u mostu u požární zbrojnice, kde již zasahovali členové Sboru dobrovolných hasičů. Zpočátku odstraňovali klády a jiné naplaveniny čtyři dobrovolníci, přesto však došlo k protržení řádu pitné vody. Následně bylo nutné zasahovat na Zákopanici, v dolní části obce, na Šmarhánkách, u čistírny odpadních vod či na celém Hořansku, kde byla situace dramatičtější, neboť na hlavní cestě se nahromadilo velké množství naplavenin z potůčku pod Kocfeldovým, ale i u Krátkých. S povděkem musím ocenit přístup našich dobráků i to, jak zápasili s vodním živlem. K zasahujícímu sboru se připojil i student medicíny Adam Neumann, když vyměnil bílý plášť za hasičský zásahový stejnokroj a posílil řády našich hasičů. Poděkování patří také pracovníkům obecní společnosti RUSAVAK, s.r.o., - p. Kolajovi a p. Kopečnému i neodmyslitelnému bagristovi p. Odložilíkovi, který vydržel se svým strojem pracovat až do půlnoci, ale i ostatním občanům, již se významnou měrou podíleli na minimalizaci škod. Celému zásahu při povodňové události jsme čelili vlastními silami, nebylo nutné volat posily či žádat pomoc jiných. Nutné zabezpečovací práce byly ukončeny asi o půl Zpravodaj obce Rusava 1

4 druhé v noci. Hned od rána následujícího dne byly odklízeny naplaveniny a vzniklé škody byly postupně odstraňovány. Zároveň se mapovaly a vyčíslovaly další, které bude nutné pozvolna řešit. Nejproblematičtější je vzniklý sesuv půdy k domu Pavelcových č.p. 56 a zničená komunikace pod Kašparovou vilou. Nastává tak opět období zajišťování investic na likvidaci povodňových škod a na zabezpečování obecního majetku. Rady, jak nespáchat ekologický zločin Bohumil Škarpich Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom už často nezabere. České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem, nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným několikanásobně větší spotřebu energie, takže i mnozí chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále použitelných, domácích pomocníků zbavit stejně jako těch, co už definitivně přestali fungovat. Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná dodnes používá sekačku s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku ekologický zločin. Olej, a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale jen v případě, že jsou kompletní! Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá: do směsného odpadu nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit ekologickou likvidaci vysloužilců. K jejímu financování slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města a obce s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z vašich peněz. Za spotřebič hozený do popelnice nebo postavený vedle ní můžete navíc dostat pokutu až korun! Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, je- 2 Zpravodaj obce Rusava

5 jichž prostřednictvím výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo vašemu bydlišti najdete na internetu (na stránkách největšího kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice cz). Poradí vám také na vašem obecním či městském úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý spotřebič odveze prodejce, který k vám domů dopraví nový. Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému místu daleko, počkejte, až vaše obec či město příště zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon stanoví, že je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN například nabízí svazkům obcí a mikroregionům zdarma Putující kontejner, který je možné pro obec zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky prodejen také vybavil speciálními sběrnými koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, které se zapojily do ekologického projektu Ukliďme si svět!. Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně životního prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množství elektřiny, která by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně snižují emise skleníkových plynů. Elektrowin Solární liga 2011 sedmý ročník soutěž ovlivnila fotovoltaická smršť, ale i kampaň proti OZE Trojité prvenství pro Hrušovany nad Jevišovkou Další jedničky v kategoriích: Rusava, Veselí nad Moravou a Chomutov Výkon slunečních elektráren evidovaných v lize stoupl dvacetinásobně - na téměř 800 MWp, v ČR však už dosáhl součtu téměř MWp Nejvíc solárních bodů získal opět Jihomoravský kraj V lize přibylo na 200 sídel - hraje jich už 855, tj. přes 14 % všech v ČR Praha (LEA). Dvacetinásobný nárůst evidovaného výkonu slunečních elektráren (již 797 MWp), mírný růst ploch teplovodních kolektorů (na nynějších m²), již přes 14 % českých sídel s přihlášeným solárním systémem (celkem 855) a k tomu fakt, že kdo nezabodoval fotovoltaikou, mezi prvních 80 míst souhrnné kategorie v součtu bodů tentokrát už nedosáhl tak lze nejstručněji shrnout povahu právě završeného již 7. ročníku Solární ligy ČR, soutěže obcí a měst ve využívání energie Slunce. Její pořadatel - občanské sdružení Liga ekologických alternativ (LEA) - nyní zveřejňuje konečné výsledky tradičního pomyslného klání o sluneční body. Zpravodaj obce Rusava 3

6 V solární lize, inspirované stejnou soutěží v Německu, se obce a města na základě bodového zisku za instalace na svém území ocitají podobně jako ve sportu v jakémsi srovnávacím žebříčku. Pro některé je umístění prestižní, někomu je lhostejné, vysvětluje Karel Merhaut, výkonný místopředseda LEA. Odpovědná a nezaujatá publicita výsledků komunální energetické politiky i praxe a výjimečných podnikatelských projektů pomáhá k pochopení přínosu solárek pro čistší ovzduší a úspoře energie, snazší výměně zkušeností i lepšímu green-image obcí a třeba i zájmu mladých rodin bydlet právě v daném místě Za 7. ročník soutěže získala hned trojí titul Solární mistr ČR obec Hrušovany nad Jevišovkou u Mikulova (v kategorii souhrnné, pro fotovoltaiku i pro obce do 5 tis. obyv.), a to díky hned pěti solárním parkům s výkony od 2 do 3,8 MWp! V kategorii termiky i letos zůstala nepředstižena Rusava ze Zlínska, která si pozici upevnila menším systémem teplovodním i fotovoltaickým a novou sluneční elektrárnou (41 kwp) na největším místním hotelu. Beze změny zůstal na druhém místě Boží Dar z Karlovarska a na třetím jihočeská Pístina. Solárním mistrem mezi středně velkými městy do 50 tis. obyv. se nově stalo Veselí nad Moravou s více než 14 MWp fotovoltaiky (20 zdrojů od 4 kwp do 5,7 MWp). Překvapivým králem v kategorii měst s více než 50 tis. obyv. se stal jen o málo větší Chomutov se slunečními elektrárnami o výkonu téměř 26 MWp a s 200 m² termiky. S koncem března skončil také 2. ročník Evropské ligy obnovitelné energie, kterou hraje na poli energie solární (ale i z biomasy) sedm zemí včetně ČR. Národní ligy z těchto zemí tak mohou posilovat svůj evropský dozvuk šířením místních zkušeností i inspirací. Hráči evropské ligy jsou popularizováni na portále v angličtině i češtině a u vybraných dobrých příkladů i v jazycích dalších zúčastněných zemí (Německo, Francie, Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Itálie). Účastníci z ČR se naopak mohou inspirovat komunálními aktivitami i zajímavými projekty z dalších zemí. V rámci EU-ligy se pořádají nejrůznější akce: exkurze po solárních a jiných OZE-instalacích, lokální konference i národní workshopy, vydávány jsou pravidelně elektronické newslettery o atraktivních projektech i akcích, vznikají videofilmy o energetických konceptech vybraných sídel Principem výběru finalistů v evropské lize nejsou však jen kilowatty či metry čtvereční solárních instalací nebo pořadí sídel v národní či mezinárodní soutěži. Rozhoduje spíše šíře mixu jednotlivých OZE, míra energetické soběstačnosti sídla, jeho zelená energetická politika sázející na snižování CO 2 a úspory energie, příklad zastupitelů, míra osvětových aktivit apod., což jsou cenné devizy, na jejichž doceňování u nás mnozí v přesilovce fotovoltaické tematiky zapomínali. Především na základě tohoto pohledu byl 4 Zpravodaj obce Rusava

7 proto do konečného play-off nejlepších letos z ČR nominován právě takto disponovaný trojlístek našich sídel - Rusava, Brumov-Bylnice a Jindřichův Hradec. (U posledních dvou jmenovaných je mocná žeň solárních zdrojů doplněna i obecními výtopnami na biomasu, jejichž evidencí se zabývá pro změnu Biomas-liga ČR, jejíž druhý ročník byl u nás rovněž ukončen ke konci března viz zmíněný web evropské soutěže.) Vítězní šampioni evropské ligy byli tentokrát vyhlášeni 2. června v Praze při celodenní konferenci TOP-projekty OZE ve městech a obcích /inspirace, perspektivy, bariéry/, na kterou LEA pozvala zájemce o zelenou energetiku přímo do budovy parlamentu. Památník obětem I. a II. světové války Obec Rusava realizovala v průběhu měsíce července a srpna 2011 neinvestiční akci restaurování pískovcového Památníku obětem I. a II. světové války, který je mimo jiné zahrnut do kulturních památek v obci. Z povrchu památníku a přístupového chodníku byly odstraněny nečistoty a následně byla provedena biosanace z hlediska prevence pro dlouhodobé zajištění čistoty kamene. Restaurátorské práce provedl p. Zdeněk Zmrzlík z Olomouce. Projekt byl spolufinancován z Fondu kultury Zlínského kraje. Část tiskové zprávy (www.solarniliga.cz) Základní údaje k neinvestiční akci: Název stavby: Restaurování Památníku obětem I. a II. světové války Dodavatel: p. Zdeněk Zmrzlík Poskytovatel dotace: Fond kultury Zlínského kraje Struktura financování: Celkové náklady projektu: Dotace: Vlastní zdroje: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zpravodaj obce Rusava 5

8 Oprava fary a zákristie katolického kostela na Rusavě Od podzimu loňského až do jara letošního roku probíhala na faře u katolického kostela na Rusavě generální oprava kachlových kamen, která slouží k vaření i vytápění objektu. Původní kamna byla z větší části zcela rozebrána a znovu postavena. Kamnářské práce prováděl pan Vít Záruba ze Vsetína. Při této příležitosti byla provedena i obnova vnitřních omítek a podlah ve dvou místnostech fary v kuchyni a vedlejší obytné místnosti. Na zednických pracích se podílel pan Petr Krejčí z Prusinovic, malířské a natěračské odvedl pan Jan Uruba z Rusavy, linoleum v kuchyni zdarma položil pan Josef Nesvadba z Prusinovic a konečně olištování podlah v obou místnostech zhotovil pan Palenčár z Chvalčova. Odbornou radou a dodáním vhodných omítkových směsí se na této akci podílela firma ing. Josef Kolář PRINS z Přerova. Na rekonstrukci kachlových kamen získala farnost dotaci z Nadace Děti kultura sport ve výši ,- Kč. Za kamnářské práce včetně materiálu bylo zaplaceno necelých 80 tisíc Kč, ostatní práce i materiál jsou v hodnotě přibližně 60 tisíc Kč. Drobné elektromontážní práce zajistil nezištně místní farník, pan Jiří Janečka. Výsledkem provedených oprav je výrazné zlepšení stavu vnitřních prostor fary, která slouží či může ještě více sloužit k setkávání jak domácích, tak i návštěvníků. Následně v průběhu května a června tohoto roku proběhla v zákristii horního kostela zásadní oprava podlahy a omítek. Ve vnitřních prostorách zákristie byl proveden nejprve soubor měření vlhkosti konstrukcí a byly odebrány i vzorky omítek. Pak byl, s ohledem na skutečnost, že katolický kostel je památkově chráněný objekt, vypracován o těchto měřeních protokol i s návrhem řešení. Původní podlaha byla kompletně vybourána a vyvezena. Na těchto pracích se ochotně podílela skupinka mužů z farnosti. Následně byla položena vícevrstvá, odvětrávaná podlaha. Nově byly nataženy i omítky s protiplísňovou úpravou. Odborné práce provedla firma PRINS- Ing. Josef Kolář, Přerov. Výmalbou zákristie byl pověřen, podobně jako na faře, pan Jan Uruba. Celkové náklady na opravu zakristie činily ,- Kč. Zastupitelstvo obce Rusava schválilo na svém zasedání dne poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-Kč. Rovněž z Fondu kultury Zlínského kraje se podařilo získat dotaci ve v ýš i ,- Kč. Tyto peníze však farnost obdrží až koncem roku Zbývající částka, tj ,- Kč, byla pokryta z vlastních zdrojů, jinak řečeno z pravidelných sbírek v kostele. Administrátor farnosti (P. Marek Výleta) i farníci děkují za poskytnuté finance, bez nichž by nejspíše nebylo možné tyto rozsáhlejší opravy uskutečnit. Ludmila Mikšánková a P. Marek Výleta 6 Zpravodaj obce Rusava

9 Kamerový systém ve sběrném dvoře Nový sběrný dvůr na odkládání vytříděného domovního odpadu se pomalu doplňuje potřebným zařízením. Základní vybavení bylo součástí projektu podpořeného ze Státního fondu životního prostředí. Nyní je snahou zkvalitnit služby, ale zejména dostatečně roztřídit dodávaný či posbíraný odpad. Společnost Asekol nám zajistila bezúplatný E-domek, do kterého se uskladňuje vytříděný elektroodpad televize, monitory k PC, ledničky i drobné elektrospotřebiče. Zareagovali jsme na jejich další výzvu, podali žádost na monitorovací kamerový systém a byli jsme vybráni jako jediný zástupce zlínského regionu. Firma Kašík, s.r.o., nám nainstalovala zařízení, které po celých 24 hodin monitoruje plochu sběrného dvora. Následně si můžeme ze čtyř kamer zpětně přehrát i s dvouměsíčním zpožděním pohyb v areálu. Celý projekt je již funkční a měl hodnotu ,- Kč, dotace od spol. ASEKOL, s. r. o., byla ve výši ,- Kč. Bohumil Škarpich Dětská kolaudace Rusavského safari Prázdniny uběhly jako voda a přišel čas návratu předškoláků a dětí do školky a školy. Letos je však čekalo ve školní zahradě příjemné překvapení, barevný dětský koutek plný afrických zvířátek. Za přispění finančních prostředků z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova se podařilo zrealizovat atraktivní, moderní a bezpečné zázemí pro hry a pohybové aktivity rusavských dětí. Přípravné stavební práce uskutečnila obec svépomocí za přispění svých zaměstnanců a pracovníků společností RUSAVAK, s.r.o., a AZO Rusava, spol. s r.o., vlastní osazení herních prvků a dopadových ploch zajistila dodavatelská firma 8D, o.s. Herní prvky jsou českým certifikovaným výrobkem a jsou vyrobeny z kvalitních materiálů (plast, nerez, ekologické barvy a laky aj.), které mají dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení, povětrnostním vlivům a vandalismu. Celkové náklady investiční akce činily ,- Kč, z toho ,- Kč dotace Ministerstva pro místní rozvoj a ,- Kč vlastní finanční prostředky z obecního rozpočtu. Poslední srpnový týden, po návratu dětí z prázdninových výletů do mateřské školky, tak proběhla dětská kolaudace nápaditého dětského koutku; afrického slona se skluzavkou, houpadla nezbedného opičáka a slůněte, žirafích houpaček, šnečka se skluzavkou, kreslicí tabule pandy, kolotoče a domečku. Netradiční prolézačky a houpačky prozářily celou školní zahradu a pokaždé zcela jistě vykouzlí úsměvy na tvářích rusavských ogarů a cérek. Mgr. Kateřina Zavadilová manažerka projektu Zpravodaj obce Rusava 7

10 Zemědělské družstvo Rusava Vznik nového samostatného družstva se datuje k Počátky činnosti byly velmi složité a komplikované ve vztahu k vymáhání majetkových i restitučních podílů z bývalého ZD Brusné. Hospodaření se v současnosti zaměřuje jen na chov dobytka o počtu cca 75 ks. Majetek, který byl převzat, je od počátku v havarijním stavu, neslouží již svému účelu k živočišné či přidružené výrobě, jak tomu bylo v minulosti. Proto je nyní snaha tento stav změnit. Vedení družstva požádalo o dotaci ze Zlínského kraje na zpracování studie proveditelnosti pro výhledové využití celého areálu. Realizace záměru bude dlouhodobou záležitostí spojenou s náročnou každodenní péčí o zvířata a obhospodařování pronajatých pozemků. Celkové náklady na projekt Regenerace objektů Zemědělského družstva jsou ve výši ,- Kč, dotace ze Zlínského kraje je ve výši ,- Kč, a to z Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields. Bohumil Škarpich místopředseda ZD Rusava Obecní knihovna Obecní knihovna na Rusavě jak v loňském roce, tak i letos připravila pro své čtenáře ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska výměnné soubory knih (asi 140 publikací, které jsou naší knihovně k dispozici po dobu jednoho roku). Na své si přijdou čtenáři každé věkové kategorie i čtenáři různých knižních žánrů (beletrie, naučně-populární literatura). Nově byl v měsíci září dovezen speciální soubor 30 knih určený pro předškoláky i malé děti a první čtení pro začínající čtenáře. Součástí jsou nejen pohádky, ale i naučné knihy pro děti a pro ty nejmenší leporela. Ráda bych touto cestou apelovala na početné osazenstvo rusavských maminek: Což takhle navštívit i s dětmi naši knihovnu? Vždyť pravidelné čtení už od dětství rozvíjí dětskou fantazii, jazyk, paměť a dítě tím získává čtecí návyky po celý život. Rusavská knihovna v tomto roce zakoupila do vlastního fondu asi 50 knižních novinek, opět rozličných knižních žánrů pro všechny věkové kategorie tak, aby si každý návštěvník vybral tu svou knihu. Další novinkou obecní knihovny jsou webové stránky. Na webové adrese knihovnarusava.webk.cz/ si můžete vyhledat tituly nejen knih zakoupených, ale i půjčených a mnoho dalšího o práci naší knihovny. Proto vás zvu nejen k nahlédnutí našich stránek, ale i k návštěvě Obecní knihovny na Rusavě. Eva Kerčáková - knihovnice 8 Zpravodaj obce Rusava

11 Vítání občánků V sobotu 2. července zástupci naší obce přivítali mezi Rusavjany další čtyři občánky (Adam Šlahorek, Radim Janečka, Kateřina Mozolová, Tomáš Strýček). Dění v obci... U pramene Začátek prázdnin, starobylost místa, svit lustrů a přicházející večerní soumrak provázely koncert U pramene, který proběhl v evangelickém kostele na Rusavě. Úvodní slovo, citaci z Bible, přednesl pan farář Leoš Mach a pak už se rozezněly hlasy a kytara v krásných písních posílaných od srdce, které zapadaly do srdcí posluchačů. První část tohoto koncertu byl sestaven převážně z písní autorky Sylvie Králové Zpravodaj obce Rusava 9

12 (mimo jiné dopisovatelka naší rubriky o aromaterapii). Vznikly jako poděkování ve Vodní kapli na sv. Hostýně. V druhé části pak zazněly známé i méně známé melodie tradiční židovské hudby (zhudebněné texty židovské liturgie). Zvláštní atmosféru tohoto koncertu podtrhoval zvon znějící do ticha a pár ovcí, které také ocenily svým zvučným béééé výkony zpěváků. A kdo ví, kdo ještě venku v ústraní naslouchal Ludmila Mikšánková Rusavské kempování Na víkend července 2011 se sešlo pět našich rodin v kempu na Rusavě, abychom si vyzkoušeli - a hlavně kousek od domova - zdejší kempovaní. V pátek jsme se bavili stavěním stanů a opékáním špekáčků. Mnozí z nás to nedělají často, tak to bylo vcelku zajímavé. V sobotu ráno nás ale čekalo venku velké překvapení. Uprostřed tábořiště jsme našli vzkaz od Jestřába..., že každé dítě má najít v okolí svého stanu nějakou indícii, která, pokud ji správně vyluští, je pak nakonec dovede k pokladu. Holky i kluci zůstali údivem stát a jen očima zkoumali, jestli Jestřába někde náhodou nezahlédnou. Nato hned začali rychle pobíhat a hledat zmiňované indicie. Všichni pak našli, co měli obrázky, na nichž byly znázorněny gumáky, rybníček, rybka, hodiny ukazující 9 hod. a poslední tam měl namalovaný měsíc. Děti daly hlavy dohromady, a tak se dopídily, že tedy máme jít večer v 9 hodin k rybníčku a obout si k tomu holínky. Den byl ale teprve na svém začátku, proto jsme indicie prozatím pečlivě uschovali a bavili jsme se po svém. Někdo si hrál, někdo běhal, jiní se cachtali v potoce... Odpoledne jsme si vyšlápli podívat se na dětský den U Bílého koně. Zábava byla bohatá a patřilo k ní i koupání pro děti. Čas rychle utekl a museli jsme do kempu, kde jsme ještě uspořádali Olympiádu rodin, kterou jsme si všichni užili. Po olympiádě proběhlo ještě dodatečné pasování našich dětí na rytíře Rytířského řádu od Bílého Koně a pak už přišla dlouho očekávaná chvíle. Byl večer a děti i rodiče vyrazili na stezku za pokladem. Došli jsme k rybníku pod Čecherem. Stáli jsme na jeho okraji a najednou si někdo všiml ve vodě fosforeskujících světýlek. Honem podat nějaký klacek, abychom mohli všechna světýlka dostat na břeh. 10 Zpravodaj obce Rusava

13 U nich byly v ampulích namalovány další tři obrázky - most, fotbalové hřiště a klobásky. Všem hned bylo jasné, kam povedou další naše kroky. Jaké ale bylo překvapení, když jsme po cestě k hřišti uviděli v kanále plápolající světýlka. Naštěstí jsme s sebou měli i nebojácné tatínky, takže nakonec tím strašidelně vypadajícím žlabem prošly všechny děti. Na jeho konci jsme pak našli zlatou krabičku, která v sobě ukrývala další tajemství. Byl to poslední vzkaz od Jestřába, že poklad už máme nadosah, že stačí přelouskat poslední dvě šifry. Uneseni neopakovatelnou atmosférou jsme bez rozmýšlení jeden přes druhého pokřikovali, že to, co tam Jestřáb namaloval, znamená, že máme jít po blikajících světýlkách a bez baterek. Nejspíše tak chtěl Jestřáb umocnit atmosféru lesního šera... Po krkolomné cestě, která pro některé menší děti byla výzvou sama o sobě, jsme došli až k malé mýtině, kde uprostřed už do dálky svítilo několik svíček. Napnutí z očekávání, co ještě bude, jsme rychle došli až ke světlu. A nic. Jen hromada hlíny, tři svíčky a nic. Co když je to zakopané v zemi? řekl kdosi do ticha. Začali jsme kopat, děti se střídaly tak, aby měl každý nějakou zásluhu. Nakonec ale museli pomoci tatínkové. Byl tam totiž zakopaný velký sud a v něm obrovský poklad! Poklad, který svítil a zářil a my dospěláci jsme viděli v očích dětí tu nepopsatelnou radost a překvapení. Jestřábovi jsme všichni hlasitě do tmy poděkovali, a i přesto, že se některé děti bály, nakonec všechno zvládly. Trochu je jen vylekaly roztodivné zvuky z blízkého houští, ale to už jsme mířili dolů na hřiště. Tam si každý z pokladu vzal, co unesl. Všechny děti byly v tu chvíli němé úžasem. Cesta zpátky do kempu už pak byla rychlá a plná všetečných otázek dětí. A přišla neděle, kdy jsme si zase balili stany a chystali se domů. Byl to prima víkend strávený v rusavském kempu a jeho okolí, určitě si to zopakujeme. Dagmar Hudcová Myslivecké odpoledne Dne uspořádalo MS Rusava v prostoru koupaliště již počtvrté akci pod názvem Myslivecké odpoledne pro děti a mládež. I když bylo pěkné počasí, venkovní teplota nepřesáhla víc jak 22 stupňů. Přesto se od 14 hodin začali scházet první účastníci a o hodinu později byl sportovní areál na koupališti zaplněn dětmi, rodiči, prarodiči či dalšími rodinnými příslušníky. Spousty her a soutěží, které jsme měli pro děti nachystané, zvládali bez větších problémů a za pomoci myslivců nebo svých nejbližších i ti nejmenší. Za splněné úkoly děti dostaly žetony, které si vyměnily za cukrovinky, dárečky nebo upomínkové předměty. Nově tu proběhla soutěž v pojídání hod-dogů, kde spíš naopak děti fandily svým rodičům. Každý soutěžící měl sníst sedm kusů. Jako první se umístil František Strýček. Do 18 hodin jsme již měli veškeré zboží určené dětem rozdané a s poděkováním za účast na Mysliveckém odpoledni jsme se s nimi rozloučili. Celý čas se o hudební produkci staral DJ Plošina. Zpravodaj obce Rusava 11

14 Pro mládež jsme od 20 hodin připravili večerní zábavu, na které až do druhé hodiny ranní hrála rocková skupina Prinz. Tato akce se konala pod záštitou statutárního náměstka Zlínského kraje p. Libora Lukáše a starosty obce Rusavy p. Bohumila Škarpicha. Rusavský no-hec S pozdravem myslivosti zdar Pavel Sedlák - předseda MS Stejně tak, jako je jisté, že drtivou většinu obyčejných lidí v tomto státě politici pěkně štvou, tak je také jasné, že poslední prázdninový víkend uspořádají chalupáři z Lámanca perfektně organizovaný turnaj v nohejbale. Přestože letos došlo k termínové kolizi s barumkou i koncertem Gabči Gunčíkové na koupališti, akci mohla ohrozit pouze nepřízeň počasí. A k té rozhodně nedošlo. Slunko pralo jak pominuté, z leckterého hráče teklo jak z vola, troufám si konstatovat, že někteří se to odpoledne zpotili víc než za předchozích osm měsíců dohromady. V pořadí 22. ročník turnaje, pojmenovaného po bývalých hráčích jako Memoriál Kamila Balcárka a Petra Vašíka, se odehrál premiérově na kurtech u hotelu Ráztoka. Díky dvěma hracím plochám byla zajištěna plynulost, díky Laďovi Miklíkovi a Jurovi Pavelkovi fungovalo všechno na sto procent, občerstvení i ceny pro všechny zúčastněné týmy byly zajištěny. Turnaj ovládli Holešováci, kteří obsadili první tři místa, těsně pod stupni vítězů zůstali pořádající chalupáři. Bohužel turnaj ukázal v plné nahotě fakt (naštěstí ne žádného hráče), že rusavský nohejbal je sakra na ústupu ze slávy minulých let. Zápolení se účastnily tři naše týmy. Jak Pohotovost (Jarek Erlebach, Staňa Třasoň, Laďa Hudec), tak i Kreatury (Radek Vaculík, Pavel Sedlák, Mira Bílek) neprošly sítem základních skupin, do vyřazovacích bojů se probojovala pouze Hostýnská směs. (Danka a Mirka Krajcarovy doplnil Pepa Zicháček, tradiční třetí člen Vlado Pekník se omluvil. Jeho dva parťáci mu chtěli vypsat tučnou pokutu, ale když se dozvěděli, že se zranil při sběru trnek do kvasu, slevili, příští rok stačí jako odpustek 2 l slivovice.) Tímto apelujeme na rusavské mládežníky - pomozte pozvednout prapor našeho nohejbalu, nebojte se, je to krásná hra a nemusíte u ní běhat tolik, jako u fotbalu. Takže sportu zdar a za rok nashledanou. Danek Krajcar 12 Zpravodaj obce Rusava

15 Gabriela Gunčíková Ne každý ví, kdo to je. Pokusím se ji tedy přiblížit těm, kteří nevědí. Je to krásná sedmnáctiletá dlouhovlasá blondýna z Jankovic, která navíc umí zpívat. A protože měla dost odvahy a taky štěstí, přihlásila se vloni do televizní soutěže Superstar. Díky svým výborným pěveckým i tanečním výkonům se dostala až do finále. Musím tedy dodat, že i módní stylisté moc dobře věděli, jak dokonale využít jejího bezchybného těla tak, aby vždy zaujala. Přesto nakonec v této soutěži skončila na druhém místě. A právě tato nová hvězdička českého a slovenského šoubyznysu navštívila v sobotu Rusavu. Celá akce probíhala na koupališti. Naštěstí bylo krásné počasí, takže ti, co chtěli Gabku vidět, mohli spojit příjemné s užitečným - čekání si mohli zkrátit osvěžením v bazénu. V 10 hodin dopoledne začal hrát DJ Šidla, který tak hudbou doprovázel mnohé děti při zábavných hrách a úkolech, za které dostávaly sladkosti. Ve 14 hodin začala autogramiáda, kdy přímo u dětského bazénu pod slunečníkem Gabriela rozdávala fotky s věnováním a podpisem, ochotně pózovala pro nespočetné množství chtivých fotografů a k tomu se navíc ještě příjemně usmívala. V 15 hodin začal její zhruba čtyřicetiminutový koncert, kde v doprovodu kláves a kytary zazpívala několik známých hitů. Nemalé obecenstvo jí dlouhým potleskem i pískotem vyjádřilo svou podporu a obdiv. Pak už následovalo jen rychlé rozloučení a poděkování všem, kteří přišli. Poslední úsměv a zamávání a Star byla pryč. Ještě, že nám, co jsme ji v Superstar fandili, zbyla v ruce aspoň ta fotka s podpisem. Lada Urubová Zpátky za humna do kempu První zářijový víkend jsme se znovu vrátili (v malinko pozměněné sestavě) do místního kempu. Mnozí se nás ptali: A proč jdete kempovat sem na Rusavu? Právě proto, že jsme s sebou měli i ty nejmenší děti a v případě, že by se cokoliv stalo, měli jsme to blízko domů. Blízko a přesto dost daleko na to, aby právě děti vyzkoušely, jaké to je spát ve stanu, vařit si v kotlíku, mýt se ve studené vodě nebo být bez televize a ostatních vymožeností moderní doby. Děti byly z víkendu nadšené. Vymysleli jsme pro ně různé hry a úkoly, vycházky, společně jsme si při kytaře zazpívali, jednoduše tak, aby v nich kempování zanechalo jen ty nejhezčí vzpomínky. Maminky to měly samozřejmě o to horší v tom postarat se o všechno i bez tatínků, Zpravodaj obce Rusava 13

16 naopak s dětmi na krku (v jednom případě s dvěma dětmi!). I tak jsme si to ale všichni užili. Někteří třeba poprvé jedli kotlíkový guláš, který si i téměř všechny děti moc chválily. Jinak i nepříliš pestrý jídelníček v podobě špekáčků, paštik a sýrů byl pro mnohé velkým zážitkem. No, vlastně ten největší zážitek - hlavně pro děti (ale i někteří dospělci se nechali atmosférou unést) byl v sobotu večer, kdy pro nás Jestřáb opět připravil stezku za pokladem. Už v sobotu ráno, když se první nedočkavci probudili, našli u vyhaslého ohniště od Jestřába vzkaz. Podle indicií, které daly děti dohromady, jsme věděli, že se máme večer po osmé hodině vydat směrem k přehradě, přesněji řečeno ke stavidlu. Tam k nám za svitu měsíce připluly další indicie. Rychle vyluštit vzkaz, pak ještě krkolomná cesta přes polámanou lávku a po mezi až na molo. Tam jsme to už málem vzdali, ale nakonec se dětem podařilo poklad najít. Nejen sladkosti jim byly velkou odměnou za jejich statečnost. Na závěr jsme Jestřábovi společně zazpívali písničku, kterou jsme se pro něj naučili, a pak už hurá zpátky do kempu. Druhá noc už byla teplejší a pro všechny i pohodlnější.no, spíše už jsme byli tak unavení, že jsme lehli a spali, zima nezima, až do rána. V neděli nás pak čekalo už jen dopolední balení stanů a návrat k domovům. Věřím, že za rok ty letní prázdniny s dětmi zahájíme i ukončíme stejným způsobem, jen nás třeba trochu přibude. Protože není nad to probudit se do brzkého rána, i když ne příliš teplého, a naplno vnímat krásu a sílu přírody, která nás tak úzce obklopuje. Lada Urubová 75. výročí Sboru dobrovolných hasičů na Rusavě V sobotu 3. září jsme se v sále místního obecního domu sešli, abychom si připomněli a také oslavili 75 let fungování Sboru dobrovolných hasičů na Rusavě. Na tomto slavnostním posezení jsme kromě našich členů přivítali také bratry a sestry z okolních sborů okrsku Slavkov, do kterého patříme. Po úvodním slovu starosty Antonína Mikšánka si všichni přítomní se zaujetím vyslechli zprávu výboru, jež shrnovala všechny důležité milníky sboru. Mladší členové se dozvěděli něco z historie obce, o podmínkách tehdejšího života a potřebě ochrany majetku před přírodními živly. Také o zakládajících členech, kteří se v roce 1936 zasloužili o vznik dobrovolných hasičů. Ti 14 Zpravodaj obce Rusava