PŘÍLOHA. doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA. doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY,"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 PŘÍLOHA doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se schvaluje uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem* na straně druhé Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii CS CS

2 PROTOKOL I OBCHOD SE ZPRACOVANÝMI ZEMEDĚLSKÝMI PRODUKTY MEZI EU A KOSOVEM 1

3 ČLÁNEK 1 1. EU a Kosovo uplatňují na zpracované zemědělské produkty cla uvedená v příloze I a příloze II tohoto protokolu v souladu s podmínkami stanovenými v těchto přílohách, ať již jsou omezeny celními kvótami, nebo ne. 2. RSP rozhoduje o: a) rozšíření seznamu zpracovaných zemědělských produktů podle tohoto protokolu; b) změnách cel uvedených v přílohách I a II tohoto protokolu; c) zvýšení nebo zrušení celních kvót. 3. RSP může cla stanovená tímto protokolem nahradit režimem stanoveným na základě příslušných tržních cen EU a Kosova pro zemědělské produkty skutečně použité při výrobě zpracovaných zemědělských produktů, jež jsou předmětem tohoto protokolu. 2

4 ČLÁNEK 2 Cla uplatňovaná podle článku 1 tohoto protokolu mohou být snížena rozhodnutím RSP: a) jestliže jsou v rámci obchodu mezi EU a Kosovem snížena cla, která se vztahují na základní produkty, nebo b) v návaznosti na snížení vyplývající ze vzájemných koncesí týkajících se zpracovaných zemědělských produktů. Snížení uvedená v písmeni a) se vypočtou z části cla označené jako zemědělská složka odpovídající zemědělským produktům skutečně použitým při výrobě dotčených zpracovaných zemědělských produktů a odečtou se od cel, která se vztahují na tyto základní produkty. ČLÁNEK 3 EU a Kosovo se vzájemně informují o správních opatřeních přijatých pro produkty, na které se vztahuje tento protokol. Tato opatření by měla zajistit rovné zacházení všem zúčastněným stranám a měla by být co nejjednodušší a nejpružnější. 3

5 PŘÍLOHA I PROTOKOLU I CLA UPLATŇOVANÁ NA ZBOŽÍ POCHÁZEJÍCÍ Z KOSOVA PŘI DOVOZU DO EU Na dovoz níže uvedených zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Kosova do EU jsou stanovena nulová cla. Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) 0403 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: Jogurt: Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních Převyšujícím 27 % hmotnostních Ostatní, o obsahu mléčného tuku: Nepřesahujícím 3 % hmotnostní Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních Převyšujícím 6 % hmotnostních 1 Odkazy na kódy a popisy zboží odpovídají kombinované nomenklatuře používané v roce 2014 v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. EU L 290, , s. 1). 1

6 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) Ostatní: Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních Převyšujícím 27 % hmotnostních Ostatní, o obsahu mléčného tuku: Nepřesahujícím 3 % hmotnostní Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních Převyšujícím 6 % hmotnostních 0405 Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: Mléčné pomazánky: O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů 0502 Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupy: 0505 Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí 0506 Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů 2

7 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) 0507 Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované 0511 Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání: Ostatní: Ostatní:- Přírodní houby živočišného původu: Surové Ostatní 0710 Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená: Kukuřice cukrová 0711 Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání: Ostatní zelenina; zeleninové směsi: Zelenina: Kukuřice cukrová Maté 3

8 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) 1212 Svatojánský chléb, chaluhy a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum), používané zejména k lidskému požívání jinde neuvedené ani nezahrnuté: ex Chaluhy a jiné řasy Ostatní (Chaluhy a jiné řasy nezpůsobilé k lidskému požívání, jiné než používané ve farmacii) 1302 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: Rostlinné šťávy a výtažky: Z lékořice Z chmele Ostatní: Z rostlin rodu Ephedra Ostatní Pektinové látky, pektináty a pektany: V suchém stavu Ostatní Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: Agar-agar Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené: Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba 4

9 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) 1401 Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko): 1404 Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: 1505 Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané, (včetně lanolinu): Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené 1515 Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené: Ostatní: Tungový olej; jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce ex Jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce 1516 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené: Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce: Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. opálový vosk 1517 Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516: Margarín, kromě tekutého margarínu: Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků Ostatní: Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků Ostatní: Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací 5

10 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté: Linoxyn Ostatní: Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516 Ostatní: Nepoživatelné směsi nebo přípravky z živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí Ostatní Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy 1521 Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené: Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků: Degras 1702 Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: Chemicky čistá fruktóza Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině Chemicky čistá maltóza 1704 Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao: 6

11 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) 1803 Kakaová hmota, též odtučněná: Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla 1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao: 1901 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté: 1902 Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený: Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené: Obsahující vejce Ostatní: Neobsahující mouku ani krupičku z obyčejné pšenice Ostatní Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené: Ostatní: Vařené Ostatní Ostatní těstoviny: Sušené Ostatní Kuskus: Nepřipravený Ostatní Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách 7

12 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) 1904 Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté: 1905 Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky: 2001 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové: Ostatní: Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více 2004 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla Brambory: Ostatní Ve formě mouky, krupice nebo vloček Ostatní zelenina a zeleninové směsi: Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) 2005 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla Brambory: Ve formě mouky, krupice nebo vloček Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) 8

13 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) 2008 Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté: Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, též ve směsi: Podzemnice olejná (arašídy): Arašídové máslo Ostatní, včetně směsí jiných než položky : Palmová jádra Ostatní: Bez přídavku alkoholu: Bez přídavku cukru: Kukuřice, jiná než kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více 2101 Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich: 2102 Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky čísla 3002; hotové prášky do pečiva: 2103 Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice: 2104 Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků: Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa: 9

14 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) 2106 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky: Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu Ostatní Ostatní: Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů Ostatní: Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu: Ostatní 2201 Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh: 2202 Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009: Pivo ze sladu: 2205 Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek: 2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu: 2208 Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje: 2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek: 2403 Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti): 10

15 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) 2905 Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: Ostatní vícesytné alkoholy: Mannitol (mannit) D-Glucitol (sorbitol, sorbit): Ve vodném roztoku: Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D- glucitolu Ostatní Ostatní: Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D- glucitolu Ostatní Glycerol 3301 Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic: Ostatní: Vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic Extrahované olejové pryskyřice Z lékořice a chmele Ostatní Ostatní 11

16 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) 3302 Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů: Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů Druhy používané k výrobě nápojů: Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj: Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % objemových Ostatní: Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu Ostatní 3501 Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy: Kasein: Pro výrobu regenerovaných textilních vláken Pro jiné průmyslové použití než pro výrobu potravin nebo krmiv Ostatní Ostatní: Ostatní 3505 Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů: Dextriny a jiné modifikované škroby: Dextriny Ostatní modifikované škroby: Esterifikované a etherifikované škroby Ostatní Klihy: Obsahující méně než 25 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 55 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů 12

17 Kód KN Popis zboží 1 (1) (2) Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů Obsahující 80 % hmotnostních nebo více škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů 3809 Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: Na bázi škrobových látek: Obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek Obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek Obsahující 83 % hmotnostních nebo více takových látek 3823 Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy: 3824 Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté: Sorbitol, jiný než položky : Ve vodném roztoku: Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D- glucitolu Ostatní Ostatní: Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D- glucitolu Ostatní 13

18 PŘÍLOHA II PROTOKOLU I CLA UPLATŇOVANÁ NA ZBOŽÍ POCHÁZEJÍCÍ Z EU PŘI DOVOZU DO KOSOVA Základní celní sazba, na niž se vztahuje postupné snižování podle této přílohy, je základní clo ve výši 10 % uplatňované v Kosovu od 31. prosince Celní sazby se sníží následovně: (okamžitě nebo postupně) 1

19 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 0403 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: Jogurt: Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních Převyšujícím 27 % hmotnostních Rok 6 Rok 7 a dále 1 Odkazy na kódy a popisy zboží odpovídají kombinované nomenklatuře používané v roce 2014 v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. EU L 290, , s. 1). 2

20 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Ostatní, o obsahu mléčného tuku: Nepřesahujícím 3 % hmotnostní Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních Převyšujícím 6 % hmotnostních Ostatní: Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních Převyšujícím 27 % hmotnostních Ostatní, o obsahu mléčného tuku: Nepřesahujícím 3 % hmotnostní Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních Převyšujícím 6 % hmotnostních Rok 6 Rok 7 a dále 3

21 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 0405 Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: Mléčné pomazánky: O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupů Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí 0506 Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů Rok 6 Rok 7 a dále 4

22 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 0507 Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované 0511 Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání: Ostatní: Ostatní: Přírodní houby živočišného původu: Surové Ostatní Rok 6 Rok 7 a dále 5

23 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 0710 Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená: Kukuřice cukrová Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání: Ostatní zelenina; zeleninové směsi: Zelenina: Kukuřice cukrová Maté Svatojánský chléb, chaluhy a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum), používané zejména k lidskému požívání jinde neuvedené ani nezahrnuté: Chaluhy a jiné řasy ex Ostatní (chaluhy a jiné řasy nezpůsobilé k lidskému požívání, jiné než používané ve farmacii) Rok 6 Rok 7 a dále 6

24 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 1302 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: Rostlinné šťávy a výtažky: Z lékořice Z chmele Ostatní: Z rostlin rodu Ephedra Ostatní Pektinové látky, pektináty a pektany Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: Agar-agar Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené: Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba Rok 6 Rok 7 a dále 7

25 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 1401 Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko) 1404 Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu) Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené: Ostatní: Tungový olej; jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce ex Jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce Rok 6 Rok 7 a dále 8

26 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 1516 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené: Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce: Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. opálový vosk Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516: Margarín, kromě tekutého margarínu: Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků Ostatní: Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků Ostatní: Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací Rok 6 Rok 7 a dále 9

27 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté: Linoxyn Ostatní: Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516 Ostatní: Nepoživatelné směsi nebo přípravky z živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí Ostatní Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy Rok 6 Rok 7 a dále 10

28 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 1521 Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené Rostlinné vosky Ostatní Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků: Degras Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: Chemicky čistá fruktóza Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině: Chemicky čistá maltóza Rok 6 Rok 7 a dále 11

29 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 1704 Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao: Žvýkací guma, též obalená cukrem Ostatní: Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přídavku jiných látek Bílá čokoláda Ostatní: Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 1 kg nebo více Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé Ostatní: Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek Tvrdé bonbony, též plněné Karamely a podobné cukrovinky Rok 6 Rok 7 a dále 12

30 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Ostatní: Vyrobené kompresí Ostatní Kakaová hmota, též odtučněná Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao: Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu převyšujícím 2 kg: Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách: Plněné Neplněné Rok 6 Rok 7 a dále 13

31 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Ostatní: Čokoláda a čokoládové výrobky: Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné: Obsahující alkohol Ostatní Ostatní: Plněné Neplněné Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao Pasty (pomazánky) obsahující kakao Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao Ostatní Rok 6 Rok 7 a dále 14

32 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 1901 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté: Přípravky pro dětskou výživu, v balení pro drobný prodej Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla Ostatní: Sladový výtažek: Obsahující 90 % hmotnostních nebo více suchého výtažku Ostatní Rok 6 Rok 7 a dále 15

33 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Ostatní: Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu, kromě potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až Ostatní Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený: Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené: Obsahující vejce Ostatní: Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené: Ostatní: Vařené Ostatní Rok 6 Rok 7 a dále 16

34 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Rok Rok 7 Vstup v a dále platnost Celní sazba (% DNV) Ostatní těstoviny Kuskus Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté: Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením: Z kukuřice Z rýže Ostatní

35 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin Přípravky typu müsli z nepražených obilných vloček Ostatní Z kukuřice Z rýže Ostatní Pšenice bulgur Ostatní Z rýže Ostatní Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky: Křupavý chléb Perník a podobné výrobky Rok 6 Rok 7 a dále 18

36 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky: Sladké sušenky Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85 g Ostatní Ostatní: Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčných tuků Ostatní: Dvojité (slepované) sušenky plněné Ostatní Oplatky a malé oplatky Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky Ostatní: Rok 6 Rok 7 a dále 19

37 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 2001 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové: Ostatní: Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006: Brambory: Ostatní: Ve formě mouky, krupice nebo vloček Ostatní zelenina a zeleninové směsi: Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) Rok 6 Rok 7 a dále 20

38 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 2005 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006: Brambory: Ve formě mouky, krupice nebo vloček Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté: Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, též ve směsi: Podzemnice olejná (arašídy): Arašídové máslo Ostatní, včetně směsí jiných než položky : Palmová jádra Rok 6 Rok 7 a dále 21

39 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Ostatní: Bez přídavku alkoholu: Bez přídavku cukru: Kukuřice, jiná než kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy: Výtažky, esence (tresti) a koncentráty Rok 6 Rok 7 a dále 22

40 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy: Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů z kávy Ostatní Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté: Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich: Rok 6 Rok 7 a dále 23

41 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 2102 Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky čísla 3002; hotové prášky do pečiva: Aktivní droždí: Neaktivní droždí; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy Neaktivní droždí: V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg Ostatní Ostatní Hotové prášky do pečiva Rok 6 Rok 7 a dále 24

42 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 2103 Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice: Sójová omáčka Kečup a jiné omáčky z rajčat Hořčičná mouka a připravená hořčice: Ostatní: Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků: Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny: Homogenizované směsi potravinových přípravků Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa Rok 6 Rok 7 a dále 1 Pro kód KN se po roce 7 použijí následující celní sazby: rok 8: 30 % DNV, rok 9: 10 % DNV, rok 10 a dále: 0 % DNV. 25

43 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 2106 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky Ostatní: Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů Ostatní: Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu Ostatní Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh: Minerální vody a sodovky Ostatní Rok 6 Rok 7 a dále 26

44 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 2202 Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009: Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná Ostatní Rok 6 Rok 7 a dále 1 Pro kód KN se po roce 7 použijí následující celní sazby: rok 8: 30 % DNV, rok 9: 10 % DNV, rok 10 a dále: 0 % DNV. 27

45 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Pivo ze sladu: V nádobách o obsahu nepřesahujícím 10 litrů: V lahvích Ostatní V nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu Rok 6 Rok 7 a dále 1 2 Pro kód KN se po roce 7 použijí následující celní sazby: rok 8: 30 % DNV, rok 9: 10 % DNV, rok 10 a dále: 0 % DNV. Pro kód KN se po roce 7 použijí následující celní sazby: rok 8: 30 % DNV, rok 9: 10 % DNV, rok 10 a dále: 0 % DNV. 28

46 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 2208 Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje: Destiláty z vinných matolin nebo hroznů Whisky: Whisky bourbon, v nádobách o obsahu: Nepřesahujícím 2 litry Převyšujícím 2 litry Skotská whisky: Čistá sladová whisky Míchaná sladová whisky, v nádobách o obsahu: Nepřesahujícím 2 litry Převyšujícím 2 litry Čistá obilná whisky a míchaná obilná whisky, v nádobách o obsahu: Nepřesahujícím 2 litry Převyšujícím 2 litry Rok 6 Rok 7 a dále 29

47 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Ostatní míchaná whisky, v nádobách o obsahu: Nepřesahujícím 2 litry Převyšujícím 2 litry Ostatní, v nádobách o obsahu: Nepřesahujícím 2 litry Převyšujícím 2 litry Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny Gin a jalovcová: Gin, v nádobách o obsahu: Nepřesahujícím 2 litry Převyšujícím 2 litry Jalovcová, v nádobách o obsahu: Nepřesahujícím 2 litry Převyšujícím 2 litry Rok 6 Rok 7 a dále 30

48 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) Vodka S obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu: Nepřesahujícím 2 litry Převyšujícím 2 litry S obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu: Nepřesahujícím 2 litry Převyšujícím 2 litry Likéry a cordialy V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry Ostatní Rok 6 Rok 7 a dále 31

49 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek: Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák Cigarety obsahující tabák: Cigarety obsahující hřebíček Ostatní Ostatní Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti): Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru: Tabák do vodní dýmky specifikovaný v poznámce k položkám 1 této kapitoly Ostatní Ostatní: Homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák Ostatní: Rok 6 Rok 7 a dále 32

50 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 2905 Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: Ostatní vícesytné alkoholy: Mannitol (mannit) D-Glucitol (sorbitol, sorbit) Glycerol Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic: Ostatní Rok 6 Rok 7 a dále 33

51 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 3302 Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů: Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů: Druhy používané k výrobě nápojů: Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj: Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % objemových Ostatní: Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu Ostatní Rok 6 Rok 7 a dále 34

52 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 3501 Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy: Kasein Ostatní: Ostatní Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů: Dextriny a jiné modifikované škroby: Klihy Rok 6 Rok 7 a dále 35

53 Kód KN Popis zboží 1 Rok 1 Rok Rok Rok Rok Vstup v platnost Celní sazba (% DNV) 3809 Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: Na bázi škrobových látek: Obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek Obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek Obsahující 83 % hmotnostních nebo více takových látek Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace: Kyselina stearová Kyselina olejová Mastné kyseliny z tallového oleje Rok 6 Rok 7 a dále 36

Prozatímní dohoda mezi EU a Srbskem PŘÍLOHA IV. Koncese Společenství na produkty rybolovu pocházející ze Srbska. uvedené v článku 14 prozatímní dohody

Prozatímní dohoda mezi EU a Srbskem PŘÍLOHA IV. Koncese Společenství na produkty rybolovu pocházející ze Srbska. uvedené v článku 14 prozatímní dohody Prozatímní dohoda mezi EU a Srbskem PŘÍLOHA IV Koncese Společenství na produkty rybolovu pocházející ze Srbska uvedené v článku 14 prozatímní dohody Na dovoz následujících produktů pocházejících ze Srbska

Více

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží

Více

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana 30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911 PŘÍLOHA XII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky vyloučené z kumulace podle článku 4 (*) ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY Jogurt

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359

14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY VYROBENÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU Tato

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2010 KOM(2010)35 v konečném znění 2010/0020 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení

Více

PŘÍLOHA. Příloha. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. Příloha. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 332 final ANNEX 1 PŘÍLOHA Příloha návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení EU- Chile ve vztahu

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 3/10 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky,

Více

L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008

L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008 L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008 PŘÍLOHA II Seznam opracování zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu Dohoda

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2014 COM(2014) 157 final ANNEX 4 PART 2/2 PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jeijich členskými

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

DODATEK II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

DODATEK II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné Toto rozhodnutí se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem tohoto rozhodnutí.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.213 COM(213) 78 final 213/386 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY CE/MTN/P1/cs 1 ČLÁNEK 1 1. Společenství a Černá Hora používají na zpracované zemědělské produkty cla uvedená

Více

Protokol 1. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Společenstvím a Bosnou a Hercegovinou. Článek 1

Protokol 1. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Společenstvím a Bosnou a Hercegovinou. Článek 1 Protokol 1 o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Společenstvím a Bosnou a Hercegovinou Článek 1 1. Společenství a Bosna a Hercegovina používají na zpracované zemědělské produkty cla uvedená

Více

PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 430 PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY CE/MTN/P1/cs

Více

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002,

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Ministerstvo zemědělství

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.4.24 KOM(24) 355 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými

Více

PŘÍLOHA II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

PŘÍLOHA II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu PŘÍLOHA II, Číslo HS kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána kapitola 2 Maso a poživatelné droby Výroba, v níž musí být všechny použité materiály kapitol 1 a 2 zcela kapitola

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

NACE 13.10 : Těžba železných rud. NACE 13.20 : Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud PRODCOM. Popis. Seznam výrobků PRODCOM 2006

NACE 13.10 : Těžba železných rud. NACE 13.20 : Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud PRODCOM. Popis. Seznam výrobků PRODCOM 2006 NACE 13.10 : Těžba železných rud eznam výrobků 2006 obchodu za rok 2006 (H/CN) NACE 13.10 : Těžba železných rud CA 13.10.10 : Železné rudy 13.10.10.30 Neaglomerované železné rudy a koncentráty, kromě kyzových

Více

29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279. Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování nebo opracování, která udělují nepreferenční původ

29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279. Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování nebo opracování, která udělují nepreferenční původ 29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279 PŘÍLOHA 22-01 Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování opracování, která udělují nepreferenční původ ÚVODNÍ POZNÁMKY 1. Definice 1.1. Výrazy výroba,

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

SEZNAM PROTOKOLŮ. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím

SEZNAM PROTOKOLŮ. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 373 SEZNAM PROTOKOLŮ Protokol 1 o výrobcích ze železa a oceli Protokol 2 o obchodu se zpracovanými zemědělskými

Více

SEZNAM PROTOKOLŮ. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím

SEZNAM PROTOKOLŮ. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím SEZNAM PROTOKOLŮ Protokol 1 o výrobcích ze železa a oceli Protokol 2 o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím Protokol 3 o vzájemných preferenčních koncesích pro některá

Více

SEZNAM PROTOKOLŮ. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím

SEZNAM PROTOKOLŮ. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Protokolle Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 373 SEZNAM PROTOKOLŮ Protokol 1 o výrobcích ze železa a oceli Protokol 2 o obchodu se zpracovanými zemědělskými

Více

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 130/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 130/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 130/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin Ze dne

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.5.2004 KOM(2004) 371 v konečném znění 2004/0120(ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření protokolu k Prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2005 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2005 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Page 1 of 5 Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Citace: 366/2005 Sb. Částka: 127/2005 Sb. Na

Více

Září 2015. týden 1.9. až 6.9.

Září 2015. týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2015 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, čaj 1, 7 Polévka: polévka masová s těstovinami 1, 3, 9 rýžový nákyp, mléko 1, 3, 7 Svačina: chléb, játrová pomazánka, rajče,

Více

DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné Chile / str. 23 kapitola 01 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána kapitola 02 Maso a poživatelné droby Výroba,

Více

18.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 278/365

18.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 278/365 18.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 278/365 PŘÍLOHA II K PROTOKOLU 3 SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

Více

Nařízení/ rozhodnutí. Číslo kvóty. Platnost do Poznámky, platné období. Skupina zemí 32/2000 9999-99-99 16.6.15 14.2.16, 16.6.16 14.2.

Nařízení/ rozhodnutí. Číslo kvóty. Platnost do Poznámky, platné období. Skupina zemí 32/2000 9999-99-99 16.6.15 14.2.16, 16.6.16 14.2. Typ Kódy zboží (KN, 09.0006 Sledi 1011 Nepreferenční 0302 41 00, 0303 51 00, 0304 59 50, 0304 59 90 10, 0304 99 23 09.0007 Treska, solená, sušená nebo ve slaném 1011 Nepreferenční 0305 51 10 10, nálevu

Více

Září 2012. týden 3.9. až 9.9. pátek 7.9.2012 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, zelenina, bílá káva

Září 2012. týden 3.9. až 9.9. pátek 7.9.2012 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, zelenina, bílá káva týden 3.9. až 9.9. pondělí 3.9.2012 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, mléko polévka bramborová čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, sirup chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 4.9.2012 Přesnídávka:

Více

kapitola 16 poznámky ke kapitole

kapitola 16 poznámky ke kapitole K A P I T O L A 16 PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH Poznámky 1. Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, připravení

Více

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup týden 5.1. až 11.1. pondělí 5.1.2015 čočka na kyselo, vejce, pečené vdolky, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 6.1.2015 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, čaj polévka franfurtská

Více

Leden 2012. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj

Leden 2012. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj polévka gulášová jablkový závin, bílá káva toustový chléb, máslo, šunka, paprika, sirup středa 4.1.2012 Přesnídávka:

Více

Složení výrobků cukrárenského provozu

Složení výrobků cukrárenského provozu Název výrobku Hmotnost Minimální trvanlivost do 4008 Koláč listový s tvarohovou 40g 1 den 4107 2ks balený 80g 3 dny cca 40% tvarohové náplně Jemné pečivo z listového těsta 4010 Koláč listový s povidlovou

Více

Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz. ZÁKUSKY - složení

Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz. ZÁKUSKY - složení Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz ZÁKUSKY - složení platnost od 01.03.2016 Banánek s ovocem a šlehačkou Banánek z odpalovaného těsta plněný šlehačkou

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

kapitola 15 - tabulková část

kapitola 15 - tabulková část 1500 00 00 00/80 ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY 1501 00 00 00/80 Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více

Duben 2015. týden 1.4. až 5.4.

Duben 2015. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: loupáky, kakao 1, 3, 7 Duben 2015 týden 1.4. až 5.4. Polévka: polévka hrachová s bramborem 1, 9 špagety po milánsku, koktejl, čaj 1, 3, 7 Svačina: toustový chléb, tvarohová

Více

Říjen 2014. týden 1.10. až 5.10. středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko

Říjen 2014. týden 1.10. až 5.10. středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko polévka fazolová Říjen 2014 týden 1.10. až 5.10. kuřecí játra na cibulce, rýže, moučník, čaj toustový chléb, tvarohová pomazánka, paprika, sirup čtvrtek

Více

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Komenského 17/10 789 83 Loštice. < školní jídelna >

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Komenského 17/10 789 83 Loštice. < školní jídelna > 1. 10. 2015 - čtvrtek ALERGENY přesnídávka chléb, sloní papáníčko mléčný nápoj 1,3,7,10 polévka drožďová 1,3,7,9 čočka na kyselo, vařené vejce, kyselý okurek, chléb džus, voda, mléko 1,3 svačina finský

Více

Září 2014. týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao

Září 2014. týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao polévka krupicová špenát, vejce, brambory, sirup chléb, máslo, džem, ovoce, čaj úterý 2.9.2014 Přesnídávka: chléb, sýrová

Více

JEMNÉ PEČIVO - složení

JEMNÉ PEČIVO - složení Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz JEMNÉ PEČIVO - složení platnost od 01.01.2015 Albín s meruňkami Bochánek z kynutého těsta plněný meruňkovou náplní,

Více

PRAGUE CENTRE HOTELS

PRAGUE CENTRE HOTELS Předkrmy 100 120g Obložený talířek 65 Kč (3druhy uzeniny, 3 druhy sýra, máslo, okurka) 7,10,12 101 120g Caprese 115 Kč (rajče, mozzarella, bazalka, olivový olej) 102 100g Bagetka plněná kuřecím masem 85

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Složení nebalených výrobků Cukrárny U Kláštera

Složení nebalených výrobků Cukrárny U Kláštera nebalených výrobků Cukrárny U Kláštera Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle přílohy č.1, vyhlášky č.113/2005 Sb. Výrobky obsahují alergeny lepek, mléko, vejce, podzemnice, suché skořápkové plody,

Více

Složení lahůdkářských výrobků

Složení lahůdkářských výrobků Jihlavská 1143, Žďár nad Sázavou Lahůdkářské výrobky mohou obsahovat:pšenici,sezam,sóju,vejce, hořčici,ryby,mléko a mléčné výrobky Podtržené suroviny jsou alergeny Rozvoz pro vlastní prodejny společnosti

Více

PŘÍLOHA. Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

PŘÍLOHA. Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.5.2013 COM(2013) 290 final Příloha II - Část 9/22 PŘÍLOHA Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou

Více

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5.

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, pomazánkové máslo, jablko 1, 3, 7 polévka z rybího filé 4, 9 těstoviny s kuřecím masem, džus1, 7, 9 Svačina: chléb, medové máslo, ovocný

Více

DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90

DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90 DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90 Následující stránky Vás vybaví informacemi, které Vám pomohou úspěšně si zvolit správnou stravu za účelem získání kontroly nad svým životem i vzhledem. Tento dodatek

Více

Složení pekařských výrobků

Složení pekařských výrobků pekařských výrobků IČO: 26233517 Pekařství Křižák s.r.o DIČ: CZ26233517 691 12 Boleradice 235 Tel.: 519 441 311 www.pekarstvikrizak.cz 1 Vážení obchodní přátelé, připravili jsme pro vás katalog složení

Více

29.2. 4.3. 2016 pondělí úterý středa čtvrtek pátek

29.2. 4.3. 2016 pondělí úterý středa čtvrtek pátek 29.2. 4.3. 2016 polévka špenátová s houskou I. kuřecí papání (kuř.prsa, pór, smetana),těstoviny, salát II. hovězí znojemská pečeně, brambory hruška, meruňkový mošt, voda polévka s játrovými knedlíčky I.

Více

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů:

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů: ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Moskevský chléb s tvarohem, mléko, čaj, zelenina (A:,,, ) Zelná polévka s bramborem (A:, ) Nudle s mákem, ovoce, čaj (A:,, ) Housky, vejce vařené, rama, ovoce (A:,,

Více

Krajina původu výrobků vyráběných firmou Váhala - Česká republika.

Krajina původu výrobků vyráběných firmou Váhala - Česká republika. VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR IČO: 13643819 Krajina původu výrobků vyráběných firmou Váhala - Česká republika. Doba

Více

Stránka 1. Složení. Minimální. trvanlivost. Hmotnost CHLÉB

Stránka 1. Složení. Minimální. trvanlivost. Hmotnost CHLÉB CHLÉB Hmotnost g Chléb konzumní s kmínem 1 200 1 den Pšeničná mouka a žitná mouka,voda, sůl jodidovaná, droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá, zahušťovadlo (E 412),pšeničná mouka,

Více

Základní suroviny používané pro přípravu restauračních moučníků

Základní suroviny používané pro přípravu restauračních moučníků VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - CUKRÁŘ - VÝROBA RESTAURAČNÍCH MOUČNÍKŮ RESTAURAČNÍ MOUČNÍKY Restaurační moučníky jsou moučníky podávané v restauracích na závěr menu nebo moučníky připravované v rámci veřejného účelového

Více

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č.

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. Kód výr.: Chléb 1001 chléb pšenično Výroba ve dnech: Druh: Skupina: Celý název: Gramáž: Trvanlivost: Čárový kód: Složení: Alergenní složky: Může obsahovat stopy: Chléb kmínový půlky 600 po-so 3 8 594 004

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 141. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.11.2015 COM(2015) 567 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

D-VH-03.7. VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR IČO: 13643819

D-VH-03.7. VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR IČO: 13643819 VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, ČR IČO: 13643819 Krajina původu výrobků vyráběných firmou Váhala - Česká republika. Doba

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 13. 5.

Více

Nová. kvalita života. Získali jsme nejvyšší možné ocenění v polské soutěži o NEJLEPŠÍ BEZLEPKOVÝ VÝROBEK ROKU 2008, 2009 i 2010.

Nová. kvalita života. Získali jsme nejvyšší možné ocenění v polské soutěži o NEJLEPŠÍ BEZLEPKOVÝ VÝROBEK ROKU 2008, 2009 i 2010. Bezlepkové a nízkobílkovinové výrobky Naše poslání Díky našim nejlepším znalostem, zkušenostem a také vášni pro to, co děláme, chceme vytvářet výrobky v nejvyšší možné kvalitě, výborné chuti a v širokém

Více

Pátek 1.4.2016. 01.04.2016 do 29.04.2016. Polévka Sýrová polévka s kukuřicí 7, 9 Oběd 1 Kuřecí nudličky na kari, dušená rýže 1, 7

Pátek 1.4.2016. 01.04.2016 do 29.04.2016. Polévka Sýrová polévka s kukuřicí 7, 9 Oběd 1 Kuřecí nudličky na kari, dušená rýže 1, 7 Pátek 1.4.2016 Sýrová polévka s kukuřicí 7, 9 Kuřecí nudličky na kari, dušená rýže 1, 7 Tatranská kotleta, vařený brambor 1, 7 Chlazený citrónový čaj, ovocné mléko 7 Pondělí 4.4.2016 Úterý 5.4.2016 Gulášová

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné

Více

od 01.11.2015 do 30.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 01.11.2015 do 30.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 rýžová kaše se strouhanou čokoládou, ovoce (jablko), mléko obsahuje alergeny: 05,06,07 pol.drožďová,špindlerovo maso

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 Banán v čokoládě se šlehačkou banány šlehačka ztužovač šlehačky (kukuřičný modifikovaný škrob E1442, cukr) poleva ředěná (poleva kakaová (cukr, plně ztužený rostlinný tuk palmový, kakaový prášek se sníženým

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003,

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003, 259 VYHLÁŠKA ze dne 25. července 2003, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem

Více

VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ NA ZÁKLADĚ POTRAVINOVÉ PYRAMIDY

VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ NA ZÁKLADĚ POTRAVINOVÉ PYRAMIDY Úvod do výživy 17. 12. 2015 VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ NA ZÁKLADĚ POTRAVINOVÉ PYRAMIDY Martina Voznicová Veronika Zehnálková Proč pyramida aneb FBDG FBDG = Food Based Dietary Guidelines = na skupinách potravin

Více

Jídelní lístek. polévka zeleninová se sýrovým kapáním. hovězí pečeně na česneku, bramborové knedlíky s cizrnou

Jídelní lístek. polévka zeleninová se sýrovým kapáním. hovězí pečeně na česneku, bramborové knedlíky s cizrnou Po 22.4. přesnídáv. pomazánka liptovská, chléb, bílá káva, ovoce, zelenina, polévka zeleninová se sýrovým kapáním hovězí pečeně na česneku, bramborové knedlíky s cizrnou vepřové v mrkvi, rozpeky vločkové

Více

kapitola 20 - tabulková část

kapitola 20 - tabulková část 2000 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY ZE ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLIN 2001 00 00 00/80 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

Více

VYHLÁŠKA č. 335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997,

VYHLÁŠKA č. 335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997, VYHLÁŠKA č. 335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2015 - úterý ALERGENY přesnídávka chléb, tuňáková pomazánka mléko 1,4,7 polévka drožďová 1,3,7,9 vepřové maso v mrkvi, vařené brambory voda se sirupem, voda 1,7,9 svačina chléb s perlou, cherry rajče

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Citace pův. předpisu:

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

KIII spol.s r.o. VFPL.1 Verze 9 Složení nebalených výrobků Pekárny Srnín

KIII spol.s r.o. VFPL.1 Verze 9 Složení nebalených výrobků Pekárny Srnín Složení nebalených výrobků Pekárny Srnín Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle přílohy č.1, vyhlášky č.113/2005 Sb. Výrobky obsahují alergeny lepek, mléko, vejce, podzemnice, suché skořápkové plody,

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : 1 Afs 8/2007-106 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Michala Mazance, JUDr.

Více

Restaurační moučníky vařené. Ing. Miroslava Teichmanová

Restaurační moučníky vařené. Ing. Miroslava Teichmanová Restaurační moučníky vařené Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. (Příloha č. 3)

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. (Příloha č. 3) NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (Příloha č. 3) CZ-NACE předmětu projektu nepodporované sektory u aktivity a) ELEKTROMOBILITA Oddíl Název SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Označování potravin Kamila Míková Označování potravin Upravuje Zákon o potravinách č.110/97 Sb.a Vyhláška č. 113/2005 Sb. - Potraviny balené výrobcem - Potraviny balené

Více

7998/08 JF/vm,pf DG E VI

7998/08 JF/vm,pf DG E VI RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. září 2008 (OR. en) 7998/08 Interinstitucionální spis: 2008/0057 (AVC) COWEB 88 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Nebalené cukrářské výrobky Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb. o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

Kontrola kvality na českém a evropském trhu

Kontrola kvality na českém a evropském trhu Kontrola kvality na českém a evropském trhu Státní zemědělská a potravinářská inspekce Ing. Martin Klanica Ing. Jindřich Pokora 1 Co je kvalita? Bezpečnost Senzorické vlastnosti Původ potraviny Analytické

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 2. 11. 2015 - pondělí ALERGENY přesnídávka rohlík s perlou, strouhaný sýr mléčný koktejl 1,7 polévka krupicová s vejci 1,3,9 vepřový plátek, hrachová kaše, chléb, kyselý okurek voda, mléko 1,6,7,9 svačina

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 10. 2015 DO 15. 11. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 10. 2015 DO 15. 11. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 10. 2015 DO 15. 11. 2015 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Krůtí ragů se žampiony (1, 7), Rýže dušená, Salát, Čaj 3, 7), Paštika (1, 6), Máslo, Ovocný

Více

s radostí pečeme pro všechny Jak ochutnat a objednat? Kontaktujte vedoucí pekárny pekarna@pferda.cz +420 734 534 219

s radostí pečeme pro všechny Jak ochutnat a objednat? Kontaktujte vedoucí pekárny pekarna@pferda.cz +420 734 534 219 Katalog dobrot s radostí pečeme pro všechny Jak ochutnat a objednat? Kontaktujte vedoucí pekárny pekarna@pferda.cz +420 734 534 219 Mandlová bábovka složení: pšeničná mouka, cukr, mléko, olej, mandle 4%,

Více