4/2012. Slovo Rady MČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2012. Slovo Rady MČ"

Transkript

1 D u b e č s k ý z p r a v o d a j Slovo Rady MČ ZDARMA 4/2012 Vážení spoluobčané, Rozšíření prostor základní školy rádi bychom vás opět informovali o dění Z prostředků naší městské části a z finančního daru od firmy v naší městské části za poslední necelé 3 měsíce. Tesco Stores, a.s. byla úspěšně dokončena úprava prostor v základní škole, kde vznikla jedna nová učebna pro nynější Získání rybníka V Rohožníku první třídu a jedna učebna pro školní družinu. Z důvodu do správy Dubče nutnosti zakoupení nových licencí na software se opozdilo S velkým potěšením vám můžeme oznámit, že dne 26. září zprovoznění nově vybavené počítačové učebny, která by 2012 byla uzavřena smlouva na převod rybníku V Rohožníku měla začít fungovat během prvního listopadového týdne. Tím ale stavební úpravy ve škole pro letošní rok nekončí. Díky účelové dotaci ve výši cca 1,5 mil. Kč, kterou jsme na konci října získali od hl. m. Prahy, bude možné provést další rozšíření učebních prostor. Přestavbou kabinetů v 1. patře školy tak vznikne jedna nová učebna, přičemž obdržená dotace kryje také vybavení a další stavební úpravy v šatnách u tělocvičny a dovybavení šaten školy. Vzhledem k tomu, že je nutno tuto dotaci vyčerpat ještě v letošním kalendářním roce, budou stavební práce muset probíhat současně s výukou, za což se tímto omlouváme. (pokračování na str. 3) z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví hl. m. Prahy a správy Městské části Praha - Dubeč. Završilo se tak více než 20leté úsilí zástupců Dubče o jeho získání. Ačkoliv rybník v letech budovali občané Dubče, nepřešel v roce 1991 na obec, ale na stát, a nebylo možné jej od Pozemkového fondu získat bezúplatně, byť by se jednalo o převod mezi dvěma veřejnými institucemi. Jedinou možností byl tedy privatizační projekt, v rámci něhož bylo nutno jej odkoupit z prostředků městské části za odhadní cenu 810 tis. Kč. Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří se na nespočetném množství jednání za Dubeč účastnili, a také všem z vás 1433 občanů, kteří jste v roce 2010 podepsali petici za navrácení rybníka. V současné době řešíme možnosti financování jeho revitalizace, kde se nabízí buď řešení v režii městské části za využití dotačních programů, nebo pod příslušným odborem hl. m. Prahy, který v rámci města již řadu obdobných projektů realizoval. Rekonstrukce koryta a břehů potoka Říčanky (text na straně 3) Nová účebna a počítačové vybavení v ZŠ Dubeč

2 Dětské rybářské závody V sobotu 1. září 2012 uspořádali dubečští myslivci ve spolupráci s naší městskou částí další dětské rybářské závody na rybníce V Rohožníku. Nejlépe si vedli Petr Vávra, který ulovil více než 3,5 m ryb, dále Vít Zeman (2,2 m) a Anna Vomastková (1,6 m). Nejdelší rybu ulovil Patrik Němeček (amura o délce 72 cm). Na závěr byla přichystána malá odměna pro každého z 26 účastníků soutěže. Za organizaci děkujeme našim myslivcům, kteří se těší na setkání s vámi buď při poslední leči 1.12., nebo při dalších rybářských závodech na jaře příštího roku. Foto: J.Vohlídal 6. dubečský farmářský trh V sobotu 20. října se na víceúčelové ploše v centru Dubče konal 6. dubečský farmářský trh. 2

3

4

5

6

7

8

9 Stalo se... (fotografie k článku z předchozí strany, zdroj: idnes.cz) Převzato z praha.idnes.cz/honicka-v-dubci-01s-/praha-zpravy.aspx?c=a120926_124842_praha-zpravy_ab (na uvedené adrese lze shlédnout také video) Stalo se... Masivní požár skládky v Praze vznikl zřejmě náhodou prazsky.denik.cz, , Praha Masivní požár skládky, který vypukl v úterý odpoledne v areálu v Dolnoměcholupské ulici v Praze (pozn.: poblíž veterinární kliniky v Dolních Měcholupech), vznikl podle vyšetřovatelů zřejmě náhodou. Z nákladního auta byl na skládku vysypán odpad se skrytým ohniskem požáru. Škoda zatím nebyla vyčíslena. Nikdo nebyl zraněn, uvedla mluvčí hasičů Pavlína Adamcová. Zastřešená skládka o rozměrech 50 x 10 metrů začala hořet v úterý kolem 13:30 a oheň se rychle rozšířil. Hasiči museli v průběhu odpoledne vyhlásit třetí, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu. Jedenácti hasičským jednotkám trvalo skoro tři hodiny, než požářiště dostaly pod kontrolu. (zdroj: prazsky.denik.cz, foto HZS Praha) Z objektu se valil sloup hustého černého dýmu, který byl viditelný na velkou vzdálenost. Chemici ale nenaměřili ve vzduchu koncentrace škodlivin, které by ohrožovaly zdraví lidí. Skládku se podařilo dohasit dnes v časných ranních hodinách. Kolem 06:00 začaly ohořelé zbytky na třech místech znovu hořet. Hasiči v dýchací technice na místě zasahovali ještě zhruba hodinu. Nyní požářiště hlídá ostraha objektu. Škoda, kterou požár napáchal, zatím nebyla stanovena. Vyšetřovatelé jsou stále na místě," uvedla Adamcová. Oheň zcela zničil konstrukci haly, zastřešení a elektroinstalaci. Převzato ze serveru Pražského deníku, URL: prazsky.denik.cz/pozary/masivni-pozar-skladky-v-prazevznikl-zrejme-nahodou html Foto: J. Kostík, HZS Praha, převzato z 9

10 Co nového u hasičů (fotografie k článku ze strany 8) S cu Praha ých hasiˇ brovoln o Dub d r ve spolupráci s ecˇ bo u stsko Meˇ ˇcástí Praha - Dubecˇ a JSDH Dub ecˇ Vás srdecne ˇ ˇ zve na hasicskou zábavu ˇ v sobotu dne v dubecském Špejcharu ˇ od Vstupné 150 Kc ˇ více info Informace a predprodej vstupenek: ˇ p. Juna Tel.: Bohatá tombola ˇ Obcerstvení K tanci a poslechu hraje skupina Varta Band 10

11

12 21. ročník Z Dubče do Dubče (fotografie k příspěvku z následující strany) Chovatelský svátek v Dubči Jako každý rok na začátku září, pořádal také letos Český svaz chovatelů v Dubči letní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Vystaveno bylo 60 králíků devíti velkých (opravdu VELKÝCH), středních i zakrslých plemen. Holubů bylo 57 kusů deseti plemen s krásnými názvy, např. kudrnáči, bubláci, pštrosi, benešováci, lahore, rejdiči a skřivani. Holuby vystavovali také naši 2 mladí chovatelé a odnesli si pohár a diplom za nejlepší kolekci. Drůbež byla umístěna v 16 voliérách (slepičky, kachny a křepelky). Úspěch měla také tombola a občerstvení. Děkujeme sponzorům a MČ Praha - Dubeč za finanční Dětská diskotéka ve špejcharu podporu, hasičům za pomoc a zapůjčení trampolíny pro děti a všem ostatním, kteří se nějakým způsobem zasloužili o úspěch této akce. Poděkování patří také vám všem, kteří jste se na naše zvířata přišli podívat, a tím nás podpořili v naší činnosti. Doufáme, že se naše výstava všem líbila. Naše organizace je jedna z mála, která takovou výstavu v Praze pořádá, takže se těšíme za rok nashledanou. Ještě ale nekončíme. Těšíme se na vás na Králíkářském plese v lednu 2013 v sokolovně v Dubči. J. Horký a J. Vydrař Chovatelský den v Újezdě n. Lesy ZO ČSCH Újezd nad Lesy ve dnech září 2012 opět uspořádala chovatelský den na Multifunkčním hřišti v Újezdě nad Lesy. Za finanční dar děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy, jmenovitě p. Andree Vlásenkové, předsedkyni Výboru pro V sobotu se ve špejcharu konala odpoledne výchovu a vzdělávání ZHMP. Díky této finanční podpoře jsme dětská diskotéka se zábavným programem a klaunem, na mohli akci z velké části zajistit, vozit děti zdarma na ponících kterou navázala večer diskotéka pro dospělé. Za organizaci a zakoupit i některé výstavní klece a voliéry. děkujeme kulturní komisi a OS Společenský život Dubče. (Pokračování na následující straně) 12

13

14

15

16

17

18

19 Zájezd do Podblanicka Společenská kronika Dne 13. října 2012 oslavili 50. výročí svatby manželé Jarmila a Stanislav Sládkovi. Do dalších let společného života jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti a vzájemného porozumění. Bez komentáře Po uzávěrce: Dubeček, 28. října 2012 před restaurací a pizzerií U Čerta Vítání občánků Ve středu se ve špejcharu konalo tradiční vítání našich nejmenších občánků. Přivítali jsme 26 nových občánků, společně s námi je svým vystoupením přivítaly i děti z mateřské a základní školy. 19

20 12. Dubečský triatlon V sobotu 25. srpna 2012 se konal již 12. ročník Dubečského triatlonu, ve kterém se utkalo celkem 22 tříčlenných družstev. Jako v minulých letech se jednalo o štafetový závod, při kterém každý ze tří členů družstva absolvoval jednu z klasických triatlonových disciplín (plavání, cyklistika a běh). Závěrečnou čtvrtou, dubečskou, disciplínu museli jako vždy absolvovat všichni závodníci. Odpoledne pokračovala akce kulturním Foto: SDH Dubeč, J.Vohlídal, J. Vytiska programem u restaurace U sokolovny a zakončena byla jako tradičně ohňostrojem, který jako sponzorský dar připravila firma Ohňostroje Krupička. Za organizaci závodů děkujeme Robertu Kurandovi, našim hasičům, sponzorům a všem dalším, kteří se na přípravě akce podíleli. V neposlední řadě patří dík všem soutěžícím, bez nichž by se závod neobešel:-). Příští číslo vyjde v prosinci Uzávěrka je 5. prosince 2012 ROHOŽNÍK - dubečský zpravodaj, časopis MČ Praha-Dubeč. Vychází 5x ročně v Dubči, poř. č. 127 (4/2012). Vydavatel MČ Praha-Dubeč, Starodubečská 401/36, Praha 10. Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, případně stylisticky upravit. Šéfredaktor Ing. Jiří Vohlídal, Ph.D. Příspěvky zasílejte na inzerci na nebo na adresu vydavatele. Redakční uzávěrka tohoto čísla Tisk: Retisk-Praha. Náklad 1800 výtisků.