Únor 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2008 www.jince.cz"

Transkript

1 Únor 2008 ročník 26 cena 5 Kč 1

2 1. 2. Pá únor So Sběrný dvůr 8 11 hod Ne Po Začátek jarních prázdnin ZS Jince Út Senior klub v KS hod St Schůzka Klubu učitelů důchodců v KS hod Čt Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS hod Pá Hasičský ples (Z činnosti...) hod So Sběrný dvůr 8 11 hod. Výroční členská schůze chovatelů v Ešce (Z činnosti...) hod Ne Po Út Senior klub v KS hod St Veřejné zasedání zastupitelstva městyse (ÚM) hod Čt Pá So Sběrný dvůr 8 11 hod Ne Po Út Senior klub v KS hod St Čt DAŇOVÉ PORADENSTVÍ v Kulturním středisku (ÚM) 9 16 hod Pá So Sběrný dvůr 8 11 hod. Členská schůze rybářů v Čenkově (Z činnosti...) hod Ne Po Út Senior klub v KS hod St Čt Pá spoleèenská kronika únor 2008 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: Narození SLAVÍK Antonín 70 let ROSOLOVÁ Růžena 75 let MUDROVÁ Jiřina 80 let ZMRHALOVÁ Blažena 87 let POLÁK Vladimír 85 let Dne 3. února oslaví 70. narozeniny pan Antonín Slavík Hodně dalších úspěchů na 64 polích i v životě přejí kapitánovi nejúspěšnějšího jineckého družstva poslední ukončené sezóny a dopisovateli Jineckého zpravodaje šachisté i spoluobčané. KOLOMAZNÍK Vojtěch LEXA Michal KAKÁČKOVÁ Andrea 2 3

3 VZPOMÍNKY Dne 26. října 2007 nás ve svých nedožitých 100 letech (nar ) navždy opustila paní Miloslava Kopecká. Řadu let působila jako učitelka na Základní škole v Jincích. Vzpomínku věnují bývalí kolegové a žáci Dne 31. ledna 2008 uplynulo sedm let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel a tatínek, pan Bohuslav Pokorný. S láskou a úctou vzpomíná manželka Irena a dcera Bohuslava s rodinou. Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál... Dne 4. února 2008 by se dožil 75 let pan Ondřej Hájek. Nikdy nezapomene manželka a děti s rodinami. Dne 10. února 2008 tomu bude 5 let, co z tohoto světa navždy odešla naše maminka a babička, paní Božena Jirsáková. Stále vzpomíná dcera Helena Pitelková s rodinou. Dne 18. února 2008 uplyne 1 rok od chvíle, kdy nás opustil náš milovaný tatínek, pan Zdeněk Veselý. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Nikdy nezapomene dcera Blaženka Kovácsová s rodinou a bratr Jaroslav Veselý s rodinou. informace z Úøadu mìstyse Jince únor 2008 Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Jince, které se koná dne 13. února 2008 od 18 hodin v sále Kulturního střediska Jince. DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ za r Pracovníci Finančního úřadu v Příbrami budou přítomni ve čtvrtek 21. února 2008 a ve čtvrtek 13. března 2008 v budově Kulturního střediska v Jincích v době od 9.00 do hodin. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněná daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007, případně mohou získat pomoc a radu při vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob do příslušných formulářů. Z technických důvodů nebude možné provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti. Budou zde však vydávány daňové složenky pro případné zaplacení vzniklé daňové povinnosti. Daňová přiznání zde mohou podávat i občané přilehlých obcí a částí obcí. Tiskopisy a vzory pro vyplnění jsou k dispozici v Kulturním středisku. FÚ Příbram Czech POINT vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy V České republice byla naplno spuštěna sí kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. Jedná se o výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního 4 5

4 rejstříku, ze Živnostenského rejstříku - od letošního roku přibyla možnost žádat i o výpis z Rejstříku trestů. Do tohoto systému je od ledna t.r. zapojen i Úřad městyse Jince. O výpis můžete požádat v kanceláři matriky, v kanceláři tajemnice nebo na podatelně. Poplatek za každou stránku výpisu činí 50,- Kč. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Komu lze vydat ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy: Katastr nemovitostí, obchodní rejstřík a živnostenstký rejstřík jsou veřejnými evidencemi - výpis lze vydat každému, kdo o něj požádá. Výpisy z evidence Rejstříku trestů jsou poskytovány z neveřejné evidence, a to osobě, které se výpis týká pouze na základě písemné žádosti, která se vypisuje na kontaktním místě. Totožnost se ověřuje podle předloženého platného dokladu totožnosti. Kolik nás bylo? K žilo v Jincích celkem občanů mužů a žen; z toho občanů v obci Jince, 108 v Rejkovicích a 44 na Běříně. V roce 2007 se narodilo 28 miminek, zemřelo 15 spoluobčanů, přistěhovalo se 49 a odstěhovalo 63 osob. Průměrný věk obyvatel je 37 let. Nejstarší ženy v Jincích se narodily v roce 1914 (1), 1915 (1), 1917 (2) a 1919 (1), nejstarší muž se narodil v roce Nejvíce žen s trvalým bydlištěm v naší obci se narodilo v roce 1975 (31 žen) a nejvíce mužů v roce 1974 (32 mužů). Občané obce v r uzavřeli celkem 20 manželství z toho 6 na ÚM Jince a 2 v Kulturním středisku (v době rekonstrukce budovy úřadu). Rozvedeno bylo 7 manželství. Od se nejvíce dětí narodilo právě v roce 2000 celkem 32 (14 chlapců a 18 děvčat) a úplně stejná statistika je také v roce Naopak nejméně dětí se v tomto období narodilo roku 2001 celkem 21 (12 chlapců a 9 děvčat). (z podkladů matriky zprac. KS) SVOZ TKO 2008 Svoz provádí společnost RUMPOLD-P, s.r.o. Svozový den: čtvrtek KOMBI v zimním období (od října do konce dubna) 1x 7 (každý týden) v letním období (od do ) 1x 14 (sudý týden) 1x 14 sudý týden 1x 30 poslední čtvrtek v měsíci 14. ledna 2008 byl zahájen prodej známek na odvoz TKO na rok Občané si mohli vybrat z několika variant tu, která jim nejvíce vyhovuje svoz 1x týdně, kombinovaný, 1x za 14 dní, 1x za měsíc, 1x za 14 dní jen v letním nebo jen v zimním období. V nabídce byly také kupóny na popelnici nebo pytle na jednorázový svoz. Upozorňujeme občany, že dle Obecně závazné vyhlášky obce Jince č. 1/2001 o stanovení systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Jince včetně systému nakládání se stavebním odpadem je každý občan povinen dle čl. 3 písm. g) ukládat komunální odpad pouze do vlastních sběrných nádob (pytlů) a každý má tedy povinnost zajistit si na vlastní náklady takový počet sběrných nádob nebo sběrných pytlů, které odpovídají množství produkovaného odpadu. V průběhu roku bude komise životního prostředí kontrolovat, zda občané nakládají s odpadem v souladu s obecní vyhláškou. Poplatek ze psů Poplatek je splatný nejpozději to a platí se ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen oznámit na ÚM Jince držení psa do 30 dnů od počátku jeho držení. Každá změna se musí podle Obecně závazné vyhlášky obce Jince č. 1/2003 o místních poplatcích nahlásit do 30 dnů od jejího vzniku. Každý poplatník vyplní přihlášku a po zaplacení poplatku obdrží evidenční známku. 6 7

5 Sazby poplatku ze psa činí ročně: 1) Ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu a) za prvního psa 60,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 90,- Kč 2) Ze psa chovaného v obci Jince v rodinném domě nebo v domech správy vojenských lesů a) za prvního psa 200,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč 3) Ze psa chovaného v rodinném domě v částech obce Rejkovice a Běřín a) za prvního psa 100,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč 4) Ze psa chovaného v ostatních obytných domech a) za prvního psa 500,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 1.000,- Kč 5) Ze psa chovaného v souvislosti s podnikatelskou činností držitele a) za prvního psa 1.000,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 1.500,- Kč Poplatek je splatný, nečiní-li více než 500,- Kč, nejpozději do každého roku. Poplatek se hradí v hotovosti do pokladny Úřadu městyse Jince. Krátce z obce... V lednu byly prováděny opravy kanalizace v Jiráskově ulici. Počítá se s tím, že zde budou pokračovat ještě práce na vodovodním řadu. Městys Jince kromě toho plánuje rekonstrukci vozovek v této části Jinec, což by představovalo investici ve výši několika milionů korun. To by se týkalo ulic Ve Štěpnici a Jiráskovy. (mim) SBĚRNÝ DVŮR Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr v Jincích, ul. Pod Váhou 391 (areál f. BoFa) bude otevřen: v sobotu 2. února února 16. února 23. února vždy od 8 do 11 hodin 8 9

6 Informace provozovatele 1. SčV, a. s. Jak zabránit zamrznutí vodoměru a přípojek Výměna vodoměru přijde zákazníka až na patnáct set korun. Zabezpečit zařízení lze často jen několika jednoduchými kroky, přesto každý rok v zimě mnoho lidí zjistí, že vodoměr zničil mráz. Prasklý vodoměr může navíc vytopit prostor, ve kterém je umístěn, a náklady tak často prostou výměnu mnohonásobně překročí. Jako každý rok naši zákazníci podceňují zabezpečení vodoměru v zimním období. Neuvědomují si, že za škody na vodoměru, které vzniknou jeho nedostatečným zabezpečením proti zamrznutí, plně odpovídá zákazník. Případná výměna vodoměru stojí zákazníka jako osobu odpovědnou za jeho zabezpečení až patnáct set korun, varoval. technický ředitel 1. SčV, a.s. Alexej Převrátil. Podle jeho slov je třeba mít na paměti, že již při teplotách kolem nuly nebo lehce pod bodem mrazu a při oteplení po déle trvajícím mrazivém období vodoměry snadno zamrznou. V lepším případě praskne jen vrchní sklíčko, v horším prasklý vodoměr vytopí prostor, kde je umístěn, vysvětlil Alexej Převrátil. Pokud chcete vodoměr ochránit před nízkými teplotami, je třeba udržet v prostorách, kde je umístěn, teplotu nad nulou. Většinou stačí zkontrolovat, zda je zavřené okno, případně zkontrolovat utěsnění. Odhalené trubky vnitřních rozvodů vodohospodáři doporučují obalit izolačním materiálem. Tam, kde by mohla izolace navlhnout, je lepší použít nesavý materiál. Nachází-li se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné pod víko šachty umístit polystyrénovou desku, izolační vatu nebo plastový pytel naplněný drceným polystyrénem. Velké problémy mohou způsobit také zamrzlé vodovodní přípojky. Citlivým místem jsou zejména úseky, kdy přípojka přechází z objektu ven. Pokud není dům vytápěný nebo při uložení potrubí přípojky stavebníci nedodrželi doporučenou hloubku, je takřka nemožné zamrznutí zabránit. Vodovodní přípojku doporučujeme před zamrznutím ochránit dostatečnou vrstvou zeminy a nesavou izolací, dodal ředitel Převrátil. Pro vodovodní přípojku doporučují odborníci minimální krytí 120 cm. Předchozí rady by si měli vzít k srdci nejen majitelé domů, ale i chat a chalup. Právě u rekreačních zařízení, kam lidé v zimě jezdí nepravidelně nebo vůbec, se na zabezpečení vodoměru i vodovodního potrubí často zapomíná. Na jaře jsou potom mnozí chalupáři velmi nemile překvapeni. Kristina Blaszczyková tisková mluvčí 1. SčV, a.s kulturní støedisko únor 2008 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku, která se koná ve středu 6. února 2008 od 14 hodin v Kulturním středisku Jince. Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 7. února 2008 od hodin v Kulturním středisku Jince. Připravujeme: Kulturní středisko Jince klavírní kurzy Vás srdečně zvou na další Podvečerní hodinku s hudbou, která se bude konat ve druhé polovině února v sále KS. Téma: Malá kronika velké rodiny. Přesný termín bude včas uveden na plakátech. 14. března 2008 OBECNÍ PLES v sokolovně, hraje skupina Studio B, od 20 hod. Předprodej vstupenek od 18. února 2008 v Kulturním středisku. 3. dubna JACK ROZPAROVAČ (Divadlo Kalich). Hrají: D. Šinkorová/S. Laurinová, J. Vojtek, H. Zagorová, J. Langmajer aj. Cena vstupenky: 699,- Kč (možná úhrada ve 2 splátkách). Závazné přihlášky v KS. V Kulturním středisku si můžete zakoupit: DVD Za poznáním Valdek, Točník, Žebrák (BM Video) Střední Brdy I. (BM Video) Střední Brdy II. (BM Video) Přírodní krásy Brd I. (VIDI) Brdy, zde žijeme část Jinecko (VIDI) VHS Střední Brdy II. (BM Video) Lesní správa Jince (VIDI) 320,- Kč 350,- Kč 350,- Kč 250,- Kč 250,- Kč 320,- Kč 200,- Kč 10 11

7 Knihy PŘÍBRAMSKO na starých pohlednicích Jince dějiny obce Povídky podbrdského městečka Karlštejnská čítanka Poklady pod skálou poutníků (Mníšek) Tajemná místa Plzeňska Čtenáři píší... Není kámen jako kámen 450,- Kč 195,- Kč 130,- Kč 190,- Kč 199,- Kč 199,- Kč Mezi ostatními kameny jsou téměř k nerozeznání. Teprve pozornější pohled chodce ujistí, že se nejedná o běžný kámen, kterých jsou všude kolem desítky, ale o kámen hraniční. Není sice opracovaný, ale svou dolní částí hluboko vsazen do země a díky svému stáří je téměř zanesen zeminou a listím. Teprve po odstranění nánosu vidíme, že jsou na něm vytesána čísla, která jsou dnes již velmi těžko rozeznatelná. I tyto dva hraniční kameny na fotografiích jsou němými svědky úsilí našich předků, kteří začínali vytvářet kulturní krajinu, jež nás dnes obklopuje. Oba kameny jsou z okraje lesa na Běříně. Text: Fr. Jocha, foto Jan Hronek, žák 6. tř., Zruč Zajímavosti Rejkovic Než se staly Rejkovice osadou Jinec, bývaly samostatnou obcí se starostou a radními. Katastrální území Rejkovic je poměrně veliké. Napříč Litavkou sahá od Křešína až po vrcholek Plešivce. A podél Litavky je stejně tak široké. V hrázi hejdovského rybníka roste a každým rokem o nějaký milimetr nabývá v průměru památný strom dub. Tři dospělé osoby jen stěží kmen dubu obejmou. Bývalý dvůr Hejdov obhospodařoval ornou půdu sahající až k silnici Jince Křešín a bývalého ovčína Evženov. Dnes slouží dvůr jinému účelu chovu koní. Pod dvorem nad rybníkem roste mladší bratr dubu. Za sto let pokud ho něco nezničí bude téměř tak silný, jako památný strom na hrázi. U mostu je bývalá starodávná hospoda, ve třicátých letech pana Macourka starosty, kde mělo své sezení představenstvo obce. Celá budova je podsklepena, má stálou teplotu. Na dvoře býval parket, v neděli hojně navštěvovaný. K tomu hráli tři muzikanti. Byl tu i kuželník. Kuželník byl i naproti v bývalé hospodě U Housků. Před mostem je kaplička. Neví se jak dlouho tu stojí a kdo ji postavil. Nedaleko je železniční zastávka Rejkovice, která zažila celou řadu proměn. Ve stráni nad zastávkou je obecní dům, který asi sloužil k zasedání obecního zastupitelstva a k různým shromážděním občanů. Naproti obecnímu domu je prostor, kde v dávných časech byla hutní výroba. Později zde byla strojní dílna. Ještě ve třicátých letech byl majitelem dílny pan Miler. Dnes je vodní dílo zrušeno a dílna zbourána. Dům, který stojí na kraji prostoru, asi sloužil k obývání majiteli dílny. Náhon a odpadní strouhu připomínají dva železné můstky nad zastávkou dráhy. Jsou z doby výstavby železnice roku V polovině stráně je statek Kadeřábků. Když se jde dále po cestě vzhůru, přijde se na francouzskou silnici, ze které je překrásný rozhled po naší krajině

8 V dolních Rejkovicích je Zelený mlýn, tehdy pana Konvalinky. Dnešní majitelé osadili vodní dílo dvěma výkonnými agregáty. Jeden dodává proud pro potřebu objektu a druhý dodává podle potřeby proud do sítě. V Rejkovicích má silnice první třídy tři mosty přes Litavku. Další most je v Lopatárně v Jakubově údolí. Jaroslav Šantroch Reportáže a legendy, 2007 Foto Jiří Vlček KNIHOVNA Jince V knihovně nabízíme občanům kopírovací služby a přístup k internetu. Ceník pro práci na internetu: 1. Uživatelé s platným čtenářským průkazem Knihovny Jince: 15,- Kč za každou započatou půlhodinu. 2. Uživatelé bez čtenářského průkazu Knihovny Jince: 20,- Kč za každou započatou půlhodinu. 3. Cena za tisk 1 strany ČB stránky A4 text: 2,- Kč Cena za tisk 1 strany ČB stránky A4 - obrázek: 5,- Kč Disketa 3,5 10,- Kč Ceník kopírování: Formát A4, A5 1 kopie jednostranná: 2,- Kč Formát A3 1 kopie jednostranná: 3,- Kč Tyto ceníky byly schváleny obecní radou dne Knihovna otevřena: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: hod hod hod. pro veřejnost zavřeno hod. Statistika knihovny za rok 2007 Stav knihovního fondu celkem k ks - z toho naučná literatura ks - krásná literatura ks Přírůstek knih 206 ks Registrovaní čtenáři k z toho čtenáři do 15 let 43 Návštěvníci knihovny celkem Výpůjčky celkem ks - naučná literatura dospělým čtenářům krásná literatura dospělým čtenářům naučná literatura dětem krásná literatura dětem 570 Výměnné fondy z Knihovny J. Drdy Příbram 7 - tj. počet svazků 349 ks Počet hodin pro veřejnost týdně 14 hodin Dotace z rozpočtu SČ kraj zažádáno o titul vybavení knihovny mobiliářem Příjmy z vlastní činnosti Kč Náklady na pořízení knihovního fondu Kč Časopis JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko Jince Redakční rada: I. Ungrová, L. Endrštová, J. Vinkler. Registrační číslo: MK ČR E Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o. Distribuce KS Jince, tel , Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny v následujícím čísle JZ

9 z èinnosti spoleèenských a zájmových akcí únor 2008 ze zivota školy únor 2008 Místní organizace Českého rybářského svazu Jince zve své členy na členskou schůzi, která se koná dne 23. února 2008 od hod. v restauraci Za Vodou v Čenkově. Výbor MO ČRS Jince Sbor dobrovolných hasičů Jince Vás zve na tradiční Hasičský ples, který se koná 8. února 2008 od 20 hodin v Sokolovně Jince. Vstupné 100 Kč, bohatá tombola. Teplá i studená kuchyně k dispozici. Srdečně zvou pořadatelé. Výbor Základní organizace Českého svazu chovatelů Jince zve všechny členy a případné zájemce o organizované chovatelství na výroční členskou schůzi, která se koná dne 9. února 2008 od 14 hodin v sále hotelu Eška. Chovatelé vystavovali Ve dnech ledna 2008 se konala místní výstava drobného zvířectva v Suchomastech. Na výstavě nás vzorně zastoupili jinečtí chovatelé. Radost ze svých zvířat mohl mít zvláště Jaroslav Tesař, který získal čestnou cenu za zdrobnělou Wyandotku černou a Lukáš Daliman, jenž si domů také odvezl čestnou cenu za Brahmánku. S prázdnou bohužel vyšel náš začínající mladý chovatel Tomáš Bílek. Snad mu bude štěstí přát při dalších výstavách. Na závěr bychom chtěli popřát nejen výše jmenovaným, ale i ostatním chovatelům mnoho chovatelských i osobních úspěchů. Výbor ZO ČSCH Jince ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince Zápis do 1. tříd se konal dne 24. ledna Budoucí prvňáčky přivítali žáci v převlečení za pohádkové bytosti a pak už se jim věnovaly paní učitelky N. Benešová, H. Kaššovicová, R. Hladová, V. Jiroušková, J. Ženíšková, J. Půlkrábková a A. Nováčková. (Fotoreportáž: mim) 16 17

10 Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem - pobočka Jince oznamuje, že rozšiřuje stávající výuku v hudebním oboru (zobcová flétna, trubka, klavír) o výuku hry na klarinet a saxofon. Zájemci se mohou přihlásit každou středu od 13 do 18 hod. v budově Základní školy Jince u učitelů ZUŠ. Chtěli bychom poděkovat všem, co se podíleli na přípravě zápisu dětí do první třídy. Moc se nám ve škole líbilo, paní učitelky byly hodné a naše Kristýnka by ve škole nejraději hned zůstala. Nesmíme zapomenout ani na děvčata, která pomáhala s občerstvením - jsou to šikulky. Přejeme všem mnoho úspěchů a spokojené a pilné žáky. Fulínovi - Rejkovice Vážení rodiče, protože někteří z Vás projevili zájem o kurzy folklórních tanců pro dospělé, chceme touto cestou zjistit zájem o tento druh výuky. V případě, že byste chtěli kurzy pro dospělé navštěvovat, ozvěte se paní učitelce Haně Bouší tel nebo vedoucímu pobočky panu učiteli Pavlu Hrubému tel , popř. v Kulturním středisku, nebo nás můžete každou středu mezi 13. a 18. hodinou navštívit v Základní škole Jince. Při dostatečném počtu zájemců soubor zahájí činnost již ve 2. pololetí tohoto školního roku tj. v únoru ZUŠJJR Rožmitál p.tř. pobočka Jince 18 19

11 13. dìlostøelecká brigáda únor 2008 Ples posádky Jince Ve slavnostně vyzdobeném sále příbramské sokolovny se v pátek 18. ledna 2008 uskutečnil Ples posádky Jince. Po úvodním slovu moderátora a ohlušujícím výstřelu z děla ve jménu patronky dělostřelců svaté Barbory ples zahájil a všechny přítomné přivítal velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník Ján Kožiak, který tuto tradiční společenskou akci organizoval společně s velitelem 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu a náčelníkem Střediska obsluhy výcvikového zařízení Brdy. Pozvání na ples přijala řada významných hostů, kteří s jineckými dělostřelci řadu let úzce spolupracují. Mezi nejvýznamnější hosty jistě patřila poslankyně Parlamentu ČR Eva Dundáčková, 1. náměstek ministra financí Ivan Fuksa, velitel Sil podpory a výcviku AČR brigádní generál František Malenínský či zástupce ředitele Společného operačního centra MO brigádní generál Miroslav Bálint. Pozvání přijal i starosta městyse Jince Josef Hála a další hosté. Škoda, že neodkladné pracovní povinnosti na poslední chvíli zabránily starostovi města Příbrami Josefu Řihákovi se plesu zúčastnit. K příjemné atmosféře a dobré náladě přispěly ukázky pěti latinsko-amerických tanců v podání profesionální dvojice z tanečního klubu Madat a přehlídka modelů společenských šatů z kolekce roku 2008 z dílny Heleny Bedrnové, které upoutaly oči snad všech přítomných dam. Dobrá nálada vyvrcholila hodinu před půlnocí vystoupením oblíbeného tria Maxim Turbulenc. Ples nebyl jen příjemně stráveným večerem a kulturním zážitkem, ale významně přispěl i k upevnění dobrých vztahů mezi jednotlivými útvary jinecké posádky a k prohloubení spolupráce mezi vojáky a městem Příbram. Foto: nprap. Jan Krnáč Text: kpt. Michal Abrhám 20 21

12 policie informuje únor 2008 Statistika dopravních nehod PČR OŘ Příbram od do Rok 2007 Rok 2006 Dopravní nehody celkem Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Příčiny - rychlost přednost nesprávný způsob jízdy předjíždění z toho pod vlivem alkoholu zaviněné řidičem motor. vozidla zaviněné chodcem 14 7 lesní - domácí zvěří Způsobená škoda na vozidlech 87, ,- Kč 96, ,- Kč Uděleno blokových pokut 1, ,- Kč 2, ,- Kč Další informace o 13. dělostřelecké brigádě můžete získat na internetové adrese: nebo u tiskového a informačního důstojníka kpt. Michala Abrháma na tel , mob , vojenský újezd Brdy únor 2008 Relace střeleb na měsíc únor až až až až Dne 17. prosince 2007 v časných ranních hodinách jel osmnáctiletý řidič vozu Peugeot od Běštína směrem na Jince. Na mokrém povrchu vozovky dostal smyk po projetí pravotočivé zatáčky. S vozidlem následně přejel do protisměru a dále do levého silničního příkopu. Zde projel náletovými doubky a skončil pod mezí. Na vozidle vznikla škoda 80 tisíc korun. Řidič i jeho spolujezdec utrpěli lehká zranění a byli hospitalizováni v nemocnici v Hořovicích. Padesát metrů elektrického kabelu a hliníkový žebřík, to vše v hodnotě 18 tisíc korun, odcizil neznámý halama. V době od 14. do 17. prosince přepiloval oko visacího zámku od kontejnerového skladu pěchotní střelnice Velcí a odcizil zde uvedené věci. Policejní hlídka zastavila v Jincích dne 20. prosince tři hodiny po půlnoci jednačtyřicetiletého řidiče vozidla Škoda. Muž předložil pouze svůj občanský průkaz. Kontrolou bylo zjištěno, že dotyčný má udělen zákaz řízení. Orientační dechová zkouška byla pozitivní. Přístroj naměřil 1,97 promile alkoholu v dechu. Lékařské vyšetření spojené s odběrem krve podezřelý odmítl

13 Do garáže v Čenkově se vloupal neznámý pachatel z 22. na 23. prosince. Odcizil odtud sjezdové lyže, elektrické vrtačky, poškodil palivovou nádrž u zaparkovaného vozidla Škoda Fabia a odcizil z ní 10 litrů benzínu. Celkově způsobil škodu za 19 tisíc korun. Dne 26. prosince zasahovalo několik jednotek hasičů u požáru zemědělské usedlosti v obci Čenkov. Nejen, že lehla popelem celá usedlost, ale požár zničil i zde uskladněný traktor Zetor, motorovou pilu, trafo na sváření, kompresor, svářečku a štípačku na dřevo. Pro hustý dým a situaci, kdy hrozilo zřícení střešních konstrukcí, bylo ohledání místa stanoveno až na další den. Škoda byla prozatím vyčíslena na 466 tisíc korun. Přesná příčina požáru se vyšetřuje. Kdosi nezjištěným předmětem poškodil levé přední dveře u vozidla Škoda Octavia, které bylo zaparkované v Jincích u rodinného domu. Stalo se tak v noci z 27. na 28. prosince. Škoda byla odhadnuta na 10 tisíc korun. Z garáže v Rejkovicích odcizil v době od 2. do neznámý pachatel frézku značky Bosch, elektrický hoblík, motorovou pilu a akuvrtačku. Celkem se škoda vyšplhala na 15 tisíc korun. V katastru obce Čenkov byla dne 4. ledna způsobena dopravní nehoda, kdy devětadvacetiletý řidič vozidla Toyota Avensis nepřizpůsobil rychlost jízdy na namrzlé vozovce. Po projetí pravotočivé zatáčky uvedl vozidlo do smyku a přejel do protisměru. Následně vyjel mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého stromu. Ke zranění osob nedošlo. Škoda na vozidle byla odhadnuta na 70 tisíc korun. Někdo neznámý si z chodníku před kotelnou na sídlišti v Jincích přisvojil kontejner na separovaný odpad ve tvaru oválného zvonu modré barvy. Stalo se tak v době od 3. ledna do 9. ledna Neznámý pachatel způsobil škodu ve výši 10 tisíc korun. 12. ledna hodinu po půlnoci stavěla hlídka policie Příbram venkov u benzínového čerpadla v Jincích vozidlo Škoda favorit, které mělo rozbité levé přední okénko. Třiatřicetiletému řidiči bylo naměřeno 2,30 alkoholu v dechu. Ve věci je prováděno zkrácené přípravné řízení. V obci Jince došlo k havárii vozidla, když devětadvacetiletá řidička Peugeotu 206 na místní komunikaci na křižovatce při odbočování vpravo z ulice Husova na obec Čenkov se plně nevěnovala řízení. Přejela na pravou krajnici, dále vpravo mimo komunikaci na chodník. Zde přední částí vozidla narazila do sloupku dopravní značky, který vyvrátila. Údajně se měla vyhýbat psovi. Na vozidle vznikla škoda 35 tisíc korun a na značce tisíc korun. OŘ PČR Příbram sport únor 2008 Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince a Šachový oddíl ČeSTV Jince informují: Otevřený přebor Jinec mládeže v šachu V sobotu 12. ledna 2008 se uskutečnil otevřený přebor Jinec mládeže v šachu. Akce byla organizována Šachovým kroužkem Pionýrské skupiny Jince, který se podílel především na přípravě a Šachovým oddílem TJ Jince, jenž garantoval především regulérnost vlastní hry. Poděkování patří ZŠ a MŠ Jince, která poskytla prostory. Zúčastnilo se 37 hráčů, mimo jiné ze Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v ČR, poprvé přijeli hráči z Odolene Vody a po delší době opět z Milína, tentokrát s novým vedoucím. Účastníky přivítala tajemnice městyse Jince Věra Kadeřábková, přítomni byli dále například zakladatelka Šachového kroužku PS Jince Alena Dujčáková, členka kulturní komise městyse a předsedkyně ZO ČSŽ Marie Kratochvílová, členka zastupitelstva a výboru ZO ČSŽ Marie Houšková, vedoucí Pionýrské skupiny Jince Václav Zeisek, vedoucí ŠK Ruské školy a další hosté. Na závěrečném hodnocení byl přítomen a ceny předával starosta městyse Jince RSDr. Josef Hála. Pěkné ceny pro každého účastníka věnovali: Pionýrská skupina Jince, městys Jince, Kulturní středisko Jince, Šachový oddíl TJ Jince a další příznivci dětského šachu. Celkové umístění: 1. Jakub Vandas, ŠK Smíchov 2. Jiří Zadina, TJ Jince - nejúspěšnější domácí hráč 3. Jana Sochorová, Sokol Buštěhrad, výprava ŠK Smíchov nejlepší dívka 4. Petr Fencl, ŠO TJ Jince, ŠK Pionýrské skupiny Jince 5. Lukáš Vašíček, ŠK Alva PB Příbram Vítězové věkových kategorií: H18 (nar a 1992): Jakub Vandas H16: Jiří Zadina H14: Petr Fencl H12: Jakub Hrkal, TJ Jince (8. místo) H10: Tomáš Svoboda, TJ Aero Odolena Voda 24 25

14 Další jinečtí hráči: 13. Dominik Bureš, 14. Michal Karmazín, 22. Daniel Zadina, 23. Monika Kropáčová, 29. Lukáš Korec, 31. Karel Kroča a 34. Berenika Hájková. Nejlepší zahraniční účastník: 10. Maxim Šanin, Ruská federace, těsně před 11. Valery Saidumarovem. Příštím jineckým turnajem pro šachovou mládež bude Jinecký pěšec 29. března Miroslav Maršálek, vedoucí ŠK PS Jince Atmosféra bojů na šachovnicích, vítěz H16 Jiří Zadina a H12 Jakub Hrkal. Foto: mim. Některé připravované akce, vhodné pro mládež: Ledová Praha, návštěvy muzeí a jiných kulturních zařízení Prahy, z Jinec jednodenní výlety dle zájmu dětí. Doporučujeme všem Klatovská věž, 4. UNION Plzeň, pro začínající hráče Turnaj žáků Příbram, Základní kolo Krajského přeboru žáků, doporučujeme Jinecký Pěšec, Základní kolo Krajského přeboru žáků Regionální soutěž družstev v šachu Dne pokračovala soutěž pátým kolem. Našim družstvům se začátek roku 2008 vůbec nevydařil. Áčko vysoko prohrálo s Kovohutěmi Příbram 0,5 : 4,5. Pouze na první šachovnici si Zdeněk Pokorný udržel svou remízovou šňůru na pět partií a získal čestného půl bodu. Zadinovcům proti lepšící se Lokomotivě Zdice B nepomohla ani nejsilnější sestava a prohráli 3,5 : 1,5. Bod za výhru získal na 3. šachovnici Jiří Zadina ml. a půlku přidal Jaroslav Zadina. Dne se hrálo 6. kolo. Áčko se štěstím vyhrálo v utkání plném zvratů těsně 3 : 2 v Příbrami s Baníkem B. Z výhry a bodu za ni se mohou radovat Vlastimil Kraisl, Miroslav Maršálek a Roman Sladovník. Zadinovci oslabeni o nemocného Jirku Zadinu ml. prohráli doma se ŠK Hostomice 1 : 4. Na druhé šachovnici remizoval Jaroslav Zadina a na 4. šachovnici Václav Zadina st. Všem úspěšným hráčům blahopřejeme a těm, co se nevedlo, držíme palce do dalších bojů na šachovnicích. Jak jsme již informovali na začátku sezóny, přestoupil z našeho šachového oddílu Tomáš Sladovník do ŠK Alva Příbram a vede se mu zde velmi dobře. Za Áčko, které hraje 2. ligu, sehrál vítěznou partii v Táboře, když udolal hráče s ELO Za Béčko sehrál 5 partií, z toho 4x zvítězil. Prohrál pouze s hráčem Hadžabou ELO Za Béčko hraje krajský přebor. Jeho úspěšný start ve vyšších soutěžích není náhodný. Je za tím mnoho času, úsilí, důslednosti, hlavně bezchybnosti a trpělivosti. Bez podpory rodičů a prarodičů, kteří ho vozili po turnajích a soutěžích, bez těch, kteří mu dávali základy šachu, by to bylo pro něho možná neuskutečnitelné. Jako první se ho ujal vedoucí pionýrského kroužku pan Miroslav Maršálek. V šachovém oddílu TJ se mu věnoval Vlastimil Kraisl a nelze zapo

15 menout na SŠ svaz, který jej vybral mezi talenty s placeným trenérem. Mezi největší úspěchy je patřičné vzpomenout na titul Přeborník České republiky v rapid šachu ve své kategorii do 16 let, též cenné je vítězství na Jineckém pěšci a první místa na více turnajích. Všichni, kdož mu pomáhali a fandili na cestě k úspěchům, mohou mít radost spolu s ním. Na závěr tabulka soutěže po 5. kole: Poř. Tým Part. + = - Body Skóre 1 TJ Sokol Hostivice B ŠK Kovohutě Příbram ŠK Rakovník B TJ Lokomotiva Zdice B ŠK Alva Příbram D ŠK Mníšek pod Brdy TJ Lokomotiva Beroun B ŠK MěÚ Hostomice p. B Zadinovi Jince ŠK Příbram Baník B Jince A ŠK Rakovník D Máte-li chu navázat přátelství se svými zády, můžete zkusit miniseminář: ABY ZÁDA NEBOLELA KDY? od do hodin KDE? v Mateřském centru Hořováček - v Hořovicích v 1. patře nad poštou ZA KOLIK? 100,- Kč (členové centra 60,- Kč) DOPRAVA? z Jinec a zpět možná INFORMACE: Katka Dendysová, tel AS kultura v Hoøovicích únor 2008 Městské kino Hořovice Pražská 620, tel Pátek 2. Sobota od hodin SUPERBAD Americká komedie. Evan je milý, chytrý a stydlivý. Seth je drzý, náladový a posedlý děvčaty. Jejich zoufalé pokusy zapůsobit během jedné bláznivé noci na osoby, po kterých touží... Režie: Greg Mottola. Vstupné: 65,- Kč Mládeži nepřístupno 6. Středa od hodin MEZI NEPŘÁTELI Francouzské válečné drama. Dobový pohled na válku, odkrývající přeměnu vojáků v týrané vězně a spojenců v nepřátele. Režie: Florent Emilio Siri. Vstupné: 60,- Kč Mládeži nepřístupno 8. Pátek 9. Sobota od hodin HRDINOVÉ A ZBABĚLCI Americký thriller. Válka v Afghánistánu z pohledu tří naprosto odlišných lidí. Americký senátor obhajuje svoje stanoviska před novináři. Profesor politologie upozorňuje na hrůzy války. Novinářka se dotýká jejich osudů... Hrají Tom Cruise, Meryl Streep, Robert Redford a další. Režie: Robert Redford. Vstupné: 60,- Kč Mládeži přístupno 13. Středa od hodin VÁCLAV Nová česká tragikomedie s Ivanem Trojanem v titulní roli. Retardovaný Václav, žijící s matkou v chátrajícím statku za vsí, vyvádí jeden průšvih za druhým... Dále hrají Jiří Lábus, Emília Vášáryová, Jan Budař a další. Režie: Jiří Vejdělek. Vstupné: 65,- Kč Mládeži přístupno 15. Pátek 16. Sobota od hodin JÁ, LEGENDA Americký akční sci-fi film. Robert Nevill je sice špičkový vědec, ale ani on nedokázal zabránit šíření nebezpečného viru, který byl vyvinut lidmi a nedá se léčit. V hlavní roli Will Smith. Režie: Francis Lawrence. Vstupné: 70,- Kč Mládeži přístupno 20. Středa od hodin ACROSS THE UNIVERSE Americký muzikál. Žili bez pravidel a milovali beze strachu. Bouřlivá 60. léta, mladá láska a krutost války ve Vietnamu za zvuků slavných songů Beatles. Režie: Julie Taymor. Vstupné: 70,- Kč Mládeži přístupno 28 29

16 22. Pátek 23. Sobota od hodin CHYŤTE DOKTORA Nová česká komedie o lásce a jejích následcích... Dvojitá Táňa Vilhelmová v komedii o mužích, ženách a provalené nevěře. Dále hrají Michal Malátný (Chinaski), Iva Janžurová, Pavel Landovský a další. Režie: Martin Dolenský. Vstupné: 60,- Kč Mládeži přístupno 27. Středa od hodin P.S. MILUJI TĚ Americká romantická komedie. Mladá vdova Holly objeví deset dopisů, které jí zanechal její manžel. Mají jí pomoci překonat bolest a začít nový život... V hlavní roli Hilary Swank. Režie: Richard LaGravenese. Vstupné: 65,- Kč Mládeži přístupno 29. Pátek od hodin TĚSNĚ VEDLE Americká komedie. Nežeňte se do ženění. Až na svatební cestě Eddie zjistil, že našel tu pravou. Dotyčná dáma ale bohužel nebyla jeho novomanželka. V hlavní roli Ben Stiller. Režie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly. Vstupné: 60,- Kč DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ začátky od hodin (pokud není uvedeno jinak) Sobota 2. Neděle 10. Sobota 16. Sobota 23. Čarovné lyže O pejskovi a kočičce O zlaté rybce Krtek a víkend KLUB LABE HOŘOVICE Vísecké nám. 198, tel Amatérský soubor Divadla Na Vísce Hořovice si Vás dovoluje pozvat: 22. Pátek, od hodin TANEC NA KONCI LÉTA Mládeži přístupno vstupné 20 Kč Repríza divadelního představení, plného irské hudby a irských tanců. Na motivy B. Friela upravila Slávka Hozová. Autorské právo tohoto díla zastupuje: DILIA, Krátkého 1, Praha 9. kultura v Pøíbrami únor 2008 Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram Legionářů 400, Příbram 7 tel.: St Na skle malované veřejná generálka Klasický muzikál, který s nadhledem a humorem zpracovává legendu o Jánošíkovi. Postavy Anděla, Ďábla a Smrti dotvářejí kolorit komedie, která vychází z lidových maleb na sklo. Hrají Dalibor Gondík j. h., Otakar Brousek ml. j. h., Milena Kleinerová, Zbigniew Kalina, Debora Štolbová, Radka Filásková, Andrea Procházková j. h., Anna Fixová j. h., Petra Duspivová, Svatopluk Schuller, Jan Novák, Robert Tyleček, Jiří Weingärtner, Vojtěch Záveský, Petr Veselý j. h., Vladimír Senič, Stanislav Jiránek, Lukáš Typlt, Jiří Vojta j. h., Barbora Mošnová j. h. Režie Martin Pacek. Čt Na skle malované premiéra sk. P Po Sněhová královna Malá scéna Jedná se o příběh dvou mladých kamarádů Gerdy a Kaye. Pohádku o vřelých citech a lásce vypráví jedné zimní noci Pohádkář a jeho žena. Hrají Lukáš Typlt, Hana Weishauptová, Radka Filásková, Vojtěch Záveský. Režie Vladimír Mrva. Po Na skle malované sk. S St Autobus Malá scéna sk. M Satirická komedie s mírně absurdním příběhem. Náhodný spor cestujících v jednom podivném dopravním prostředku. Hrají Lukáš Typlt, Jiří Weingärtner, Stanislav Jiránek, Vladimír Senič, Petra Duspivová, Jan Novák, Robert Tyleček, Milena Kleinerová, Zbigniew Kalina. Režie Nikolaj Penev. Pá Marvinův pokoj Divadlo Rokoko sk. B Příběh dvou sester, zcela rozdílných, které spojí teprve těžká nemoc. Hrají Dana Batelková, Veronika Gajerová, Kryštof Hádek, Luba Skořepová, Lubomír Lipský, Hana Doulová, Adam Chaloupka. Režie Ondřej Zajíc

17 Po Řidič paní Daisy Divadlo Ungelt sk. C Nevšední příběh o složitě se rodícím přátelství bohaté americké dámy a jejího černého šoféra. Hru proslavil film ověnčený mnoha Oscary. Hrají Alena Vránová, Stanislav Zindulka, Jaromír Dulava / Petr Motloch. Režie Ladislav Smoček. Út Na skle malované sk. A Čt Dlouhý, Široký a Bystrozraký Malá scéna Jedna z nejznámějších klasických pohádek K. J. Erbena. Hrají Zbigniew Kalina, Robert Tyleček, Stanislav Jiránek, Ladislav Novák j. h, Radka Filásková, Vladimír Mrva. Režie Ladislav Novák. Pá Penzion pro svobodné pány Malá scéna Kolotoč bláznivých situací v jednom penzionu, kam se uchýlí jeho nájemník se svou slečnou. Ten penzion má ale přísné předpisy, a tak způsob, jak se zbavit nežádoucí slečny, je hlavní osou této frašky, kterou rovněž proslavil stejnojmenný film Jiřího Krejčíka. Hrají Svatopluk Schuller, Petra Duspivová, Zbigniew Kalina, Helena Karochová, Vladimír Mrva, Kateřina Šrámková. Režie Milan Schejbal. S o Přelet nad kukaččím hnízdem sk. R Dramatizace slavného románu K. Keseyho. Příběh až příliš svobodomyslného McMurphyho, který se ocitne v péči jistého ústavu pro duševně choré, jemuž vládne přísný řád a v němž každý projev svobodného myšlení a jednání je ve smyslu tohoto řádu tvrdě potlačován. Možná si také připomenete oscarový film Miloše Formana. Hrají Filip Blažek j. h., Vladimír Senič, Robert Tyleček, Jiří Weingärtner, Kateřina Fixová, Debora Štolbová, Zbigniew Kalina, Vojtěch Záveský, Lukáš Typlt, Stanislav Jiránek, Jan Novák, František Kuba j. h., Vladimír Mrva, Helena Karochová, Jiří Vojta j. h., Petra Duspivová. Režie Milan Schejbal. Ne Dobrodružství kocoura Modroočka Divadlo AHA sk. D Poetická hudební pohádka o tom, jak kočičí kluk poznával svět. Hrají Vratislav Hadraba, Kryštof Nohýnek, Gustav Hašek, Pavla Bečková, Kamila Viktorinová / Tereza Otavová, Petr Štěpánek. Režie Miroslav Pokorný. Út Rychlé šípy Jevištní zpracování této kultovní literatury zaujme jistě všechny diváky. Znalci Foglarových komiksů dozajista ocení půvabně zpracované příběhy pětice vzorných hochů, ale i dalších postav, které jako by z oka vypadly svým tištěným kamarádům. Hrají Vladimír Senič, Boleslav Pecka j. h., Zbigniew Kalina / Jaroslav Slánský j. h., Jan Novák, Vojtěch Záveský, Lukáš Typlt, Vladimír Mrva, Jiří Weingärtner, Robert Tyleček, Petra Duspivová, Radka Filásková. Režie Robert Bellan. Út Drobečky z perníku Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadějeplným koncem. Hrají Simona Stašová j. h., Čestmír Gebouský j. h., Radka Filásková, Helena Karochová, Ernesto Čekan j. h., Vojtěch Záveský. Režie Milan Schejbal. Čt Sněhová královna Malá scéna Čt Schola Gregoriana Pragensis sk. H Soubor Schola Gregoriana Pragensis byl založen Davidem Ebenem v roce Práce souboru se soustředí jednak na semiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z století, jednak na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů v programech zaznívá i řada unikátních nově objevených skladeb ze století. Pá Přelet nad kukaččím hnízdem Pá Egypt taneční show školy Kateřiny Štěpánkové (pronájem) V průběhu večera budou k vidění orientální tance z oblastí Egypta a jejich variace. Střídavě tančit bude skupina 20 osob. Pá Hrdý Budžes Malá scéna Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy, Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak, jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Hrají Barbora Hrzánová j. h., Jarmila Vlčková j. h. /Marcela Šiková j. h., Libor Jeník j. h. Režie Jiří Schmiedt

18 inzerce únor 2008 HORKÝ Miloslav a Roman ELEKTRO- INSTALACE a HROMOSVODY montáže, opravy, údržba REVIZE JINCE 192 Tel Mobil , NOVINKA! Super nebankovní půjčky pro všechny bez omezení věku, nejschvalovanější a nejrychlejší, bez poplatků! Pro OSVČ ve ztrátě, důchodce (i invalidní), matky na MD. PŮJČÍME I NA NÍZKÝ PŘÍJEM. Příklad: půjčíte si Kč na rok, splatíte jen Kč! PŮJČÍME I VYŠŠÍ ČÁSTKY. Serióznost a diskrétnost jednání zaručena, po domluvě přijedeme i k Vám. Volejte úvěrového poradce tel

19 36 37

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. RM13 č. 13/235/VI/2015 C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ platný od 1. 7. 2015 Zpracoval: vedoucí odboru finančního Rozdělovník: Předkládá:

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

18. 4. 08.31 10.17 Technická pomoc čištění kanalizace na Náměstí Míru v Komárově. Účast: DANDA Aleš, Technika: CAS 25 K,

18. 4. 08.31 10.17 Technická pomoc čištění kanalizace na Náměstí Míru v Komárově. Účast: DANDA Aleš, Technika: CAS 25 K, zásahy 2013 1čtvrtletí 7.1 16.20 18.30 TP čištění znečištěné komunikace ulice Zahradní Komárov. Účast: MACOUREK David, PACÁK Jindřich, ZEMAN Petr, ŠVARC Jakub. PL. ČERPADLO NIAGARA, 18.1 14.43 16.32 Technická

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Rodný dům houslisty Josefa Slavíka (foto KS) Duben 2008

Rodný dům houslisty Josefa Slavíka (foto KS) Duben 2008 Rodný dům houslisty Josefa Slavíka (foto KS) Duben 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 duben 2008 1. 4. Út Senior klub v KS 14.00 hod. 2. 4. St Schůzka Klubu učitelů důchodců v KS 14.00 hod. Začíná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více