Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007"

Transkript

1 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.vojtěch Kočka, MUDr. Bohumil Vašek, Mgr. Stanislav Berkovec Ing. Pavel Bartoníček, JUDr.Tomáš Richtr, MUDr. Renata Ranková, P. Libor Dobner Ing. Karel Hataš, prokurista společnosti RIS Kladno, s. r. o.- PROGRAM je přílohou tohoto zápisu Pan starosta, přivítal přítomné členy. a sdělil, že dnešní program byl doplněn o další podkladový materiál č.26 Informace o možnostech odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města výbory a komise a č.27 Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města o vydání vyhlášky č.5/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města. a Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města o doplnění vyhlášky města č.1/2005 o místních poplatcích Rada města zahájila jednání schválením doplněného programu. ad 1 PROHLÍDKA NEBYTOVÉHO PROSTORU MASARYKOVO NÁMĚSTÍ ČP. 4 RESTAURACE UNGELT Rada města provedla prohlídku objektu čp. 4 na Masarykově náměstí, kde probíhá rekonstrukce restaurace UNGELT. ad 2 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2007 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 9/2007 a snížit tak celkovou výši dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu o 464,- Kč. (9 pro) úkol č. 122 Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: 20. března 2007 Zajistit zpracování návrhu rozpočtového opatření č. 9/2007 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města. ad 3 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2007 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2007 a to zapojení části rozpočtové rezervy ve výši Kč do výdajové části rozpočtu na navýšení výdajů na nákup skeneru pro velký formát. (9 pro) úkol č. 123 Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: 20. března 2007 Zajistit zpracování návrhu rozpočtového opatření č. 10/2007 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města.

2 ad 4 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2007 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit RO č.11/2007 navýšením výdajů na úhradu příspěvků Dobrovolného svazku obcí Terra Prosperita o ,-- Kč z rezervy finančního odboru. (9 pro) úkol č. 124 Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: 20. března 2007 Zajistit zpracování návrhu rozpočtového opatření č. 11/2007 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města. ad 5 INFORMACE O STANOVISKU FIRMY RIS KLADNO, S. R. O. K USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE 15. LISTOPADU 2006 UVEDENÉ V ZÁPISE POD BODEM AD 15 (NÁVRH NA SMĚNU POZEMKŮ V K. Ú. SLANÝ PARKOVIŠTĚ TŘEBÍZSKÉHO) Rada města, na základě písemné vyjádření firmy RIS Kladno s. r.o., přizvala Ing. Karla Hataše, prokuristu společnosti k podrobnému vysvětlení argumentů a návrhů o dané záležitosti. Rada města na základě proběhlé diskuse odsouhlasila revokaci svého usnesení ze dne 15.listopadu 2006 o směně pozemků a doporučila zastupitelstvu ke schválení směnu stavební parcely ve zjednodušené evidenci č. k. 354 o výměře 259 m 2 ve vlastnictví města Slaného za část pozemkové parcely č. k. 360/2 o celkové výměře čtverce 259 m 2 ve vlastnictví firmy RIS Kladno, s. r. o., se sídlem L. Zápotockého 3094, Kladno Bresson, vše v k. ú. Slaný.(5 pro, 3 proti, 1 zdrž) úkol č. 125 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města dle usnesení rady a zajistit veškeré náležitosti dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění. ad 6 NÁVRH NA ODPRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL Č. K O VÝMĚŘE 19 M 2 A Č. K O VÝMĚŘE 20 M 2 V K. Ú. SLANÝ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej stavebních parcel č. k o výměře 19 m 2 a č. k o výměře 20 m 2 v k. ú. Slaný za kupní cenu 500,- Kč/m 2 spoluvlastníkům stavby garáže na stavební parcele č. k a č. k (9 pro) úkol č. 126 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města dle usnesení rady a zajistit veškeré náležitosti dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění. ad 7 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE V POZEMKOVÉ PARCELE Č. K. 619/5 V K. Ú. KVÍC (UL. NA CHMELNICI) Rada města schválila zřízení věcného břemene pro oprávněného, t. j. vlastníka pozemkové parcely č. k. 17/11 Ing. Jana Rosického v pozemkové parcele č. k. 619/5 ve vlastnictví Města Slaného v k. ú. Kvíc za úplatu dle schválených sazeb radou města ze dne , t. j. 30,- Kč/bm. (9 pro) úkol č. 127 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízením věcného břemene.

3 ad 8 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE VE PROSPĚCH VLASTNÍKA KABELOVÉHO VEDENÍ V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH Č. K A Č. K. 697 V K. Ú. SLANÝ Rada města schválila zřízení věcného břemene pro oprávněného, t. j. ČEZ Distribuce a. s. v pozemkových parcelách č. k a č. k. 697 v k. ú. Slaný za úplatu dle schválených sazeb radou města ze dne , t. j. 100,- Kč/bm. (9 pro) úkol č. 128 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízením věcného břemene. ad 9 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE VE PROSPĚCH VLASTNÍKA KABELOVÉHO VEDENÍ V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH Č. K. 362 A 472/6 V K. Ú. SLANÝ A V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH Č. K. 343/3 A 601/2 V K. Ú. KVÍC Rada města schválila zřízení věcného břemene pro oprávněného, t. j. ČEZ Distribuce a. s. v pozemkových parcelách č. k. 362 a 472/6 v k. ú. Slaný a v pozemkových parcelách č. k. 343/3 a 601/2 v k. ú. Kvíc za úplatu dle schválených sazeb radou města ze dne , t. j. 100,- Kč/bm.(9 pro) úkol č. 129 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízením věcného břemene. ad 10 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCÍ SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 6/2007 Rada města schválila uzavření nových Smluv o nájmu bytu s výše uvedenými nájemci dle předloženého návrhu. (9 pro). úkol č Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r..o. Slaný T: Informovat uživatele bytů a zajistit uzavření nových Smluv o nájmu bytu dle usnesení rady města. ad 11 NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU SLUŽEBNÍHO BYTU O VELIKOSTI 2+1 V ČP. 1720, ULICE LACINOVA SLANÝ Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu v č. p. 1720, ulice Lacinova, Slaný s panem Igorem Dvořákem, DiS. na období od do s tím, že výše nájemného bude stanovena ve výši 48,55 Kč/m 2 měsíc. (9 pro) úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu dle usnesení rady města. ad 12 NÁVRH NA STANOVENÍ PRAVIDEL PRO VÝMĚNU BYTŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO A ZÁSAD PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV O NÁJMU BYTU PŘI VÝMĚNĚ BYTŮ Rada města projednání materiálu odložila. Bude opětovně předložena na tzv. koncepční radě. ad 13 NÁVRH NA ODPRODEJ OBSAZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 467/3 VČETNĚ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ VE VÝŠI 670/15811 NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH ČP. 467 A ST. PARCELE Č. K A OBSAZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 467/4 VČETNĚ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI 746/15811 NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH ČP. 467 A ST. PARCELE Č. K VŠE V K. Ú. SLANÝ, DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej bytové jednotky č. 467/3 včetně spoluvlastnických podílů ve výši 670/15811 na společných částech č. p. 467 a st. parcele č. k v k. ú. Slaný v pořadí Jana Hynková, Slaný, Arbesova 1077 za kupní cenu ,- Kč a Ivan Uhlíř, Nymburk, Karla Čapka 2040 za kupní cenu ,- Kč a odprodej bytové jednotky č. 467/4 včetně spoluvlastnických podílů ve výši 746/15811 na

4 společných částech č. p. 467 a st. parcele č. k v k. ú. Slaný v pořadí Jana Hynková, Slaný, Arbesova 1077 za kupní cenu ,- Kč, Ivan Uhlíř, Nymburk, Karla Čapka 2040 za kupní cenu ,- Kč, Tomáš Hora, Slaný, Krátká 77 za kupní cenu ,- Kč a Jana Dalešická, Praha 9, Šluknovská 320 za kupní cenu ,- Kč. (9 pro) úkol č Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zasedání zastupitelstva města dle usnesení rady města. ad 14 NÁVRH POSTUPU PŘI PŘIDĚLENÍ DVOU NOVĚ VYBUDOVANÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK O VELIKOSTI 2+1 V ČP , ARBESOVA ULICE, SLANÝ Rada města schválila postup při přidělování bytů 2+1 č. 7 a 8 v č. p , Arbesova ulice, Slaný s příjmově vymezenými osobami dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. s tím, že základní měsíční nájemné bude stanoveno ve výši 62,67 Kč/m 2 /měsíc. (8 pro, 1 zdrž) úkol č Ing. Aleně Zahrádkové, ved. odb. soc. věcí a zdravot. a Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Vypracovat návrhy na přidělení bytů 2+1 v č. p , ulice Arbesova, Slaný dle usnesení rady města. ad 15 VOLNÉ BYTY Č. 59, 67, 79 A 86 V DPS NA SADECH ČP. 173 Rada města vylosovala z předloženého seznamu tři čekatele o byt určený manželské dvojici v pečovatelských domech ve Slaném. Vylosováni byli: poř.č.2 (manželé Novákovi), poř.č.8 (manželé Suchých) a poř.č. 13 (manželé Štampachovi). Prvním bude následně přidělen volný byt. Další dva páry jsou náhradníky. (9 pro) Rada města vylosovala z předloženého seznamu sedm čekatelů jednotlivců o byt v pečovatelských domech ve Slaném. Vylosováni byli: poř.č.4 (pí Šálená), poř.č.13 (pí Karlíčková), poř.č.38 (pí Roubalová), poř.č.16 (pí Šulová), poř.č.19 (p. Lang), poř.č.37 (pí Hejlová), poř.č.12 (pí Kubrová). Prvním třem budou následně přiděleny volné byty. Další čtyři jsou náhradníky. (9 pro) úkol č. 135 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Vypracovat návrhy na přidělení bytů dle pořadí vylosování. úkol č. 136 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Vypracovat přehled vývoje cen u všech forem nájemního bydlení v bytech v majetku města Slaného za léta ad 16 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZÁVĚRŮ Z PROJEDNÁNÍ DOŠLÉ KORESPONDENCE A NA OBSAZENÍ VOLNÝCH BYTŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO Rada města bere na vědomí projednání došlé korespondence a urgencí o přidělení bytu. (9 pro) Rada města schválila: a) přidělení ubytování č. 111 o dvou místnostech v č. p. 392 v Ouvalové ulici ve Slaném paní Noře Kotlárové, Slaný, Ouvalová 392 (původní ubytování č. 104) (9 pro) b) přidělení ubytování č. 222 o dvou místnostech v č. p. 392 v Ouvalové ulici ve Slaném paní Jitce Kováčové, Slaný, Ouvalová 392 (původní ubytování č. 215) (9 pro) c) přidělení bytu č. 2 v č. p. 1419, ulice Jana Želivského, Slaný dle upraveného návrhu v pořadí a), (9 pro) d) přidělení bytu č. 5 v č. p. 1433, ulice Jiřího z Poděbrad, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro) (9 pro) e) přidělení bytu č. 1 v č. p. 1418, ulice Jana Želivského, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro)

5 f) odložení přidělení bytu č. 2 v č. p. 15, ulice Vinařického, Slaný, (9 pro) g) přidělení bytu č. 8 v č. p. 1419, ulice Jana Želivského, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro) h) přidělení bytu č. 1 v č. p. 1427, ulice Jana Roháče z Dubé, Slaný dle upraveného návrhu v pořadí b) z návrhu na byt č. 9 v č. p. 1651, ulice Lidická, Slaný,(9 pro) ch) přidělení bytu č. 9 v č. p. 1651, ulice Lidická, Slaný dle upraveného návrhu v pořadí a) (9 pro) i) přidělení bytu č. 7 v č. p. 1424, ulice Arbesova, Slaný dle předloženého návrhu, (9 pro) j) přidělení bytu č. 8 v č. p. 1425, ulice Arbesova, Slaný dle předloženého návrhu. (9 pro) úkol č Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku T: O rozhodnutí rady města informovat schválené žadatele a vystavit podklady pro uzavření smluv o nájmu bytů dle usnesení rady města s tím, že před vydáním podkladu schválený žadatel doloží potvrzení, že Město Slaný nemá vůči němu žádné pohledávky a dále potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům veřejné správy. V případě, že tato potvrzení nedoloží, nebude mu podklad pro uzavření smlouvy o nájmu bytu vystaven a bude vyzván další schválený uchazeč v pořadí a postup bude stejný. ad 17 NÁVRH NA ODPRODEJ VOLNÉ NEBYTOVÉ JEDNOTKY Č. 506/101 VČETNĚ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ VE VÝŠI 325/21695 NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BUDOVY ČP A ST. PARCELE Č. K V K. Ú. SLANÝ, DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej nebytové jednotky č. 506/101 včetně spoluvlastnických podílů ve výši 325/21695 na společných částech budovy č. p a st. parcele č. k Lucii Rafajové, bytem Slaný, Na Dolíkách 507 za kupní cenu ,- Kč. ( 9 pro) úkol č Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zasedání zastupitelstva města dle usnesení rady města. ad 17/A NÁVRH NA STANOVENÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V I. PATŘE DOMU ČP. 644 V ULICI DR. E. BENEŠE VE SLANÉM Rada města schválila pro rok 2007 za pronájem nebytových prostor v 1. patře domu č. p. 644 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném pro dětskou organizaci Sluníčko stanovit měsíční nájemné ve výši 2.000,- Kč. (8 pro, 1 nepřítomen) úkol č. 139 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: O rozhodnutí rady města informovat nájemce. ad 18 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST A GRANTY PRO SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANZACE V ROCE 2007 Rada města schválila návrh na rozdělení příspěvků na činnost pro sportovní a zájmové organizace příloha č. 1 v upraveném znění. (9 pro) Rada města schválila návrh na rozdělení příspěvků na granty pro sportovní a zájmové organizace příloha č. 2 v předloženém znění. (9 pro) Rada města projednala předložené námitky proti rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím ze reprezentaci předloženou panem Karlem Ležákem s tím, že částku určenou na rozdělení za reprezentaci města pro sportovní organizace z rozdělovaných finančních prostředků vyňala a vrátila ji sportovní komisi k novému projednání a rozdělení. (8 pro, 1 zdrž.) úkol č. 140 Pí D. Karfíkové, DiS., ved. odboru školství a tělovýchovy T:

6 Předložit návrhy na rozdělení finančních příspěvků na činnost a granty pro sportovní a zájmové organizace v roce 2007 ke schválení v zastupitelstvu v případě příspěvku nad ,- Kč. ad 19 NÁVRH NA JMENOVÁNÍ KONKURZNÍ KOMISE Rada města schválila návrh na jmenování konkurzní komise v tomto složení: Předseda určený zřizovatelem Ing. Pavel Bartoníček, člen určený zřizovatelem Dagmar Karfíková, Dis., člen určený ředitelem KÚ - Jana Blažková, Dis., člen odborník v oblasti školství Milena Sunkovská, člen, který je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby Blanka Benešová, člen za Českou školní inspekci - Mgr. Zuzana Bečvářová (8 pro, 1 zdrž.) úkol č. 141 Pí D. Karfíkové, DiS., ved. odboru školství a tělovýchovy T: Vyhotovit jmenování a vyrozumět samostatně každého člena s pozváním na první schůzku. ad 20 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DODATKU Č. 1 K ZŘIZOVACÍ LISTINĚ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY HALY BIOS Rada města schválila Dodatek č. 1 k Zřizovací listině organizační složky haly BIOS ve Slaném v předloženém znění. (9 pro) úkol č. 142 Pí D. Karfíkové, DiS., ved. odboru školství a tělovýchovy T: Předložit Dodatek č. 1 k Zřizovací listině organizační složky haly BIOS ke schválení v zastupitelstvu města. ad 21 NÁVRH NA DOPORUČENÍ SCHVÁLENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 15 A-D ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SLANÝ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ V SÍDLE ŽELEVČICE DÁLE JINÉHO FUNKČNÍHO VYUŽITÍ NA PLOCHY PŘESTAVBY V JIRÁSKOVĚ ULICI (BÝV. ČISTÍRNA ODĚVŮ) A VYJMUTÍ DVOU NAVRŽENÝCH DOPRAVNÍCH PLOCH ZE ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit návrh zadání změny č.15a územního plánu sídelního útvaru SLANÝ, vymezení zastavitelného území v sídle Želevčice na části parcely p.č. 274/1 v k.ú. Dolín navazující na zastavěnou část sídla Želevčice a výrobní areál firmy Linet. (9 pro) Rada města doporučila schválit návrh zadání č.15 b vymezují jiné funkční využití na plochy přestavby v Jiráskově ulici (býv. čistírna oděvů) na parcelách 27, 344, 348/1, a 348/3 v k.ú.kvíc a doporučila schválit návrh zadání na odstranění navržených dopravních ploch v lokalitě u BILLY č. 15d a propojení ulic Pastýřská s ulicí Na Sadech č.15c ze závazné části zemního plánu. (9 pro) úkol č. 143 Pí Anně Husníkové. vedoucí stavebního úřadu T: Zpracovat pro zasedání městského zastupitelstva návrh na schválení zadání změny č. 15 ÚPNSÚ Slaný. ad 22 NÁVRH NA DOPORUČENÍ UPRAVIT SCHVÁLENÉ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 17 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SLANÝ Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na úpravu zadání změny územního plánu č. 17 ÚPNSÚ Slaný, na vyjmutí požadavku na vymezení ploch pro sportoviště. Další části zadání změny č. 17 se nemění. (9 pro) úkol č. 144 Pí Anně Husníkové. vedoucí stavebního úřadu T: Zpracovat pro zasedání zastupitelstva města návrh úpravy zadání změny územního plánu č. 17 na ÚPNSÚ Slaný, a to na vyjmutí požadavku na vymezení ploch pro sportoviště. ad 23 NÁVRH NA VÝPŮJČKU KONTEJNERU PRO SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA

7 Rada města schválila výpůjčku kontejneru v hodnotě ,- Kč společnosti Technické služby Slaný s. r. o., Nejtkova 1709, Slaný. (9 pro) úkol č. 145 Ing. Heleně Mohylové, vedoucí odboru životního prostředí T: Zajistit vypracování smlouvy na výpůjčku kontejneru v hodnotě ,- společnosti Technické služby Slaný s. r. o., Nejtkova 1709, Slaný. ad 24 ROČNÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SLANÝ ZA ROK 2006 Rada města projednala předloženou zprávu Městské policie Slaný za rok 2006 a vyslovila poděkování za odvedenou práci všem strážníkům MP Slaný a vyslovila poděkování za odvedenou práci všem pracovníkům MP Slaný.. ad 26 INFORMACE O MOŽNOSTECH ODMĚŇOVÁNÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÝBORY A KOMISE Rada města po projednání navrhuje zastupitelstvu města ke schválení stanovení měsíční výše odměny členovi zastupitelstva ve funkci předsedy výboru nebo komise ve výši 400,- Kč a členovi zastupitelstva ve funkci člena výboru nebo komise ve výši 100,- Kč. (5 pro, 2 proti, 2 zdrž.) úkol č. 146 Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi T: Zajistit předložení navržené výše měsíčních odměn členům komisí a výborů na nejbližším zasedání zastupitelstva města. ad 27 NÁVRH NA REVOKACI USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA O VYDÁNÍ VYHLÁŠKY Č.5/2006 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA. NÁVRH NA REVOKACI USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA O DOPLNĚNÍ VYHLÁŠKY MĚSTA Č.1/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Rada po projednání doporučila zastupitelstvu ke schválení revokaci obecně závazné vyhlášky č.5/2006, přijatou zastupitelstvem na zasedání , kterou se stanovil systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území města. Dále doporučila revokaci změny vyhlášky č.1/2005 o místních poplatcích přijaté na zasedání zastupitelstva dne (8 pro, 1 proti) Rada dále po projednání doporučila zastupitelstvu přijmout obecně závaznou vyhlášku 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města v předloženém znění. (8 pro, 1 proti) úkol č. 147 Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi T: Zajistit předložení navržených změn obecně závazných vyhlášek na nejbližším zasedání zastupitelstva města. ad 25 SDĚLENÍ A PŘIPOMÍNKY Pan starosta přednesl několik sdělení a informací: Město Slaný se objevilo ve Středočeském magazínu (internetová TV) v souvislosti s návštěvou hejtmana Ing. Bendla Na městském úřadě se v úterý uskutečnila návštěva studentů z partnerského města Pegnitz Webové stránky města se umístily na druhém místě v krajském kole soutěže o Zlatý erb Informoval o zpracovaném přehledu dlužníků v souvislosti s nájmem bytů ve vlastnictví města (výše dluhů, stav vymáhání, soudů)

8 19.března proběhne ve městě návštěva místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr.A.Vondry a ministra zdravotnictví MUDr.T.Julínka 22.března v divadle koncert DURHAM UNIVERSITY ORCHESTRAL SOCIET (Beethoven a Čajkovskij) 24.března místní kolo soutěže Dívka roku 27.března poklepání základního kamene výstavby bytových objektů na poli Na Dolíkách Pan Dobner dotázal se na termín dokončení stavebních prací v ulicích dr. E.Beneše a Wilsonově upozornil na rozrůstající se černou skládku u staré silnice na Louny Jednání rady města bylo ukončeno v hod. Zapsal a zpracoval: Ing. Petr Kolačkovský Ověřil: Vojtěch KOČKA... RNDr. Ivo Rubík starosta královského města Slaného

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 38/2015/RM Den konání: 19. 08. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 - 85 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 Přítomno: 5 členů rady omluven: Jan Řehák, Otakar Volejník Program: 1. Kontrola usnesení - usnesení č. 23/2015 soupis památek -

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více