Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci dalšího kontejneru na sběr použitého textilu na území města Hustopeče. Usnesení č. 3/99/13: RM bere na vědomí informaci odboru životního prostředí o podmínkách výsadby rychlerostoucích dřevin. Usnesení (úkol) č. 4/99/13: RM pověřuje komisi životního prostředí prošetřením a vypracováním zprávy pro zastupitelstvo ve věci povolování a omezování výsadby rychlerostoucích dřevin. Usnesení č. 5/99/13: RM schvaluje Podání žaloby na dlužníka, bytem na vymožení dluh za vyúčtování energií ve výši Kč dle faktury /2013 ze dne včetně příslušenství a její následné vymáhání. Usnesení č. 6/99/13: RM schvaluje dohodu o úhradě peněžitého dluhu v celkové výši Kč za nájem a služby spojené s nájmem místnosti, na ul. Kpt. Jaroše č.p.1001/1 v Hustopečích, formou měsíčních splátek ve výši 500,- Kč s první splátkou v měsíci listopad 2013 s dlužníkem, nar.. V případě nedodržení splátek, ukončení nájmu a vymáhání dluhu. Usnesení č. 7/99/13: RM schvaluje, v souvislosti se změnou vnitřního platového předpisu školy, úpravu platového výměru řediteli Základní školy Komenského Hustopeče, dle návrhu. Návrh je přílohou. Usnesení č. 8/99/13: RM schvaluje zaúčtování odměny za projekt AN APPLE ve výši ,- Kč do rezervního fondu Základní školy Nádražní p.o., a následné převedení této částky do výnosů s využitím na pořízení notebooků do interaktivní učebny. Usnesení č. 9/99/13: RM schvaluje doplnění turistického značení v okolí hřbitova k Mandloňovým sadům na lokalitě Hustopečský starý vrch dle návrhu Odboru životního prostředí Městského úřadu. Návrh značení je přílohou. Usnesení č. 10/99/13: RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací Města Hustopeče , po doplnění do 1. pořadí údržbu příjezdu od kruhového objezdu na II/420 na ul. Nádražní ke společnosti Hill's Nutrition. Plán je Usnesení č. 11/99/13: RM schvaluje odkoupení vozu Škody Fabia Combi 1,2, RZ 7B6 5276, od společnosti Agrotec a.s., Brněnská 74, Hustopeče. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného panem. Cena za posudek bude zahrnuta do prodejní ceny. V případě že mají Městské služby Hustopeče na pořízení rozpočtové krytí, doporučuje RM realizovat. 1/11

2 Usnesení č. 12/99/13: RM schvaluje odkoupení traktoru zn. John Deer, typ Z425 EZ-trak M od společnosti SYNPRO s.r.o., Hlavní 406, Dolní Bojanovice. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného panem. Cena za posudek bude zahrnuta do prodejní ceny. V případě že mají Městské služby Hustopeče na pořízení rozpočtové krytí, doporučuje RM realizovat. Usnesení č. 13/99/13: RM schvaluje dočasné nepřevzetí kruhového objezdu na silnici II/425 na Horní Bojanovice. Převzetí se uskuteční až po určení způsobu využití plochy městem. Usnesení č. 14/99/13: RM ukládá přepracovat smlouvu o nájmu techniky Technických služeb Hustopeče s.r.o. pro Městské služby Hustopeče, p.o. Usnesení č. 15/99/13: RM schvaluje vystavení objednávky Městskými službami Hustopeče, p.o., pro Technické služby Hustopeče, s.r.o na opravu výtluků ve vozovce na ul. Nová se splatností do Usnesení č. 16/99/13: RM bere na vědomí zápis ze schůze komise obřadů a slavností, konané dne Usnesení (úkol) č. 17/99/13: RM ukládá prověřit možnosti využití reklamy o městě v a na stránkách Usnesení (úkol) č. 18/99/13: RM využití rubové strany parkovacích lístků z parkovacích automatů ve městě k reklamním účelům. Rubová strana bude pronajata soukromým subjektům za následných podmínek odběr minimálně 10 kotoučů, cena 500 Kč/kotouč vč. DPH při potisku 4 barvami. Usnesení (úkol) č. 19/99/13: RM ukládá oslovit firmy v Hustopečích s nabídkou umístění reklamy na rubové straně parkovacích lístků. Usnesení č. 20/99/13: RM schvaluje podání Žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2014 č. M2014/01 ve výši Kč. Text smlouvy je Usnesení č. 21/99/13: RM schvaluje vyřazení majetku z evidence ZŠ Komenského v účetní hodnotě ,49 Kč. Majetek bude vyřazen předáním na sběrný dvůr. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou. Usnesení č. 22/99/13: RM schvaluje vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Na Sídlišti 5, Hustopeče v hodnotě Kč. Majetek bude vyřazen odvozem na sběrný dvůr města. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou. Usnesení (úkol) č. 23/99/13: RM schvaluje, v návaznosti na usnesení č. 13/85/13, přípravu mandátních smluv pro organizaci sportovních akcí v průběhu roku: Tříkrálový turnaj mládeže ve volejbale leden, Turnaj mládeže ve fotbale březen, Noční badmintonový turnaj červen, stolní tenis listopad, Vánoční Štěpánský turnaj prosinec. Ve smlouvách budou upřesněny podmínky příspěvků města na organizaci výše uvedených turnajů. Usnesení č. 24/99/13: RM schvaluje pořádání akce Hustopečské skákání /11

3 Usnesení (úkol) č. 25/99/13: RM schvaluje zadání vypracování dodatku se společností PPFP na akci Hustopečské skákání do maximální spoluúčasti města na organizaci mítinku ve výši Kč plus DPH a ukládá jej předložit na další radu města. Usnesení (úkol) č. 26/99/13: RM ukládá porovnat - příjmy a výdaje Marketingu a kultury (Turistické informační centrum, Hustopečská televize, produkce) v letech , s rozlišením nákladů na jednotlivé akce. Usnesení č. 27/99/13: RM bere na vědomí informaci o nepřiznání dotace na Regeneraci panelákového sídliště etapa 3. Usnesení č. 28/99/13: RM bere na vědomí informace o probíhající rekonstrukci sociálního zařízení na Společenském domě na ul. Herbenova. Usnesení č. 29/99/13: RM schvaluje výběr dodavatele nového vozidla Škoda Fabia pro Městský úřad Hustopeče za cenu Kč. Vozidlo bude zakoupeno od společnosti Agrotec a.s., Hustopeče. Usnesení č. 30/99/13: RM schvaluje pravidla pro vyvěšování zakázek na úřední desku a web bez projektové dokumentace vždy ve formátu pdf nebo jpg. Projektové dokumentace se budou dávat pouze za úplatu. Usnesení (úkol) č. 31/99/13: RM schvaluje bezodkladné odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne na zakázku malého rozsahu Bezbariérová trasa města Hustopeče, mezi městem Hustopeče, jako zadavatelem a Cooptel, stavební a.s. se sídlem Černovické nábř. 501/7a, Brno, IČ Usnesení (úkol) č. 32/99/13: RM schvaluje nové podání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Bezbariérová trasa města Hustopeče. Usnesení č. 33/99/13: RM schvaluje vyzvání těchto uchazečů k podání nabídky: PROSTAVBY, a.s. Zengrova 2693/ Brno-Židenice, IČ Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem Riegrova 817/37, Břeclav COLAS CZ,a.s., se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, IČ VHS Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, IČ Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem Trnkova 150, Brno, IČ H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, Hustopeče, IČ FI Holding, a.s. se sídlem Brněnská 404, Modřice, IČ Usnesení č. 34/99/13: RM schvaluje složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek - Členové komise:,,,, ; Náhradníci:,,,,... Usnesení č. 35/99/13: RM souhlasí na základě žádosti dodavatele z důvodu změny technologie v průběhu stavby s posunutím termínu realizace zakázky Městská nemocnice rekonstrukce chirurgie na Usnesení (úkol) č. 36/99/13: RM ukládá předložit smluvní dokumentaci včetně změny technologie a víceprací na akci Městská nemocnice rekonstrukce chirurgie ke schválení. Usnesení (úkol) č. 37/99/13: RM schvaluje vyzvat VRT-STŘECHY s.r.o., Starovičky 342, IČ , aby do tří dnů od doručení výzvy podepsala smlouvu o dílo s tím, že 3/11

4 pokud ve stanovené lhůtě smlouvu nepodepíše, bude o uzavření smlouvy jednáno s uchazečem, který se umístil na 2. místě. Usnesení č. 38/99/13: RM schvaluje mandát k jednání s ministerstvem pro místní rozvoj ohledně upřesnění podmínek realizace dotačního titulu Regenerace panelákového sídliště 3. etapa. Usnesení (úkol) č. 39/99/13: RM ukládá vypracovat metodiku na zadávání veřejných zakázek městem, včetně možných variant, stanovení termínů a podmínek, za nichž je možno termíny zveřejnění podle zákona zkracovat. Usnesení č. 40/99/13: RM schvaluje Smlouvu /003 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , na stavbu Hustopeče, Vinařská, přel.nn, Balounová na pozemcích ve vlastnictví města parcelní číslo KN 1329/1 a 1312/1 v k. ú. Hustopeče u Brna s úhradou ve výši 5.000,- Kč + DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 41/99/13: RM schvaluje Smlouvu /003 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , na stavbu Hustopeče, k.nn, Bradna na pozemcích ve vlastnictví města parcelní číslo KN 3116/13 a 3116/16 v k. ú. Hustopeče u Brna s úhradou ve výši 5.000,- Kč + DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 42/99/13: RM schvaluje udělení souhlasu k projektové dokumentaci na stavbu Reko MS Hustopeče Nová + 1 č. stavby ; Reko MS Hustopeče Lipová + 2 č. stavby ; Reko MS Hustopeče Školní + 1 č. stavby ; Reko MS Hustopeče Nádražní + 1 č. stavby ; pro územní řízení a stavební povolení společnosti GasAG spol. s r. o., se sídlem V Újezdech 559/2, Brno Medlánky v zastoupení investora JMP NET, spol. s r. o. Brno, Plynárenská 499/1, IČ: Usnesení č. 43/99/13: RM schvaluje Vyzvat společnost JMP NET, spol. s r. o. Brno, Plynárenská 499/1, IČ: k vytvoření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích města parcelní číslo KN 1612/3, 1612/2, 1673/2, 1673/1, 2115, 1657/1, 2167, 2185/1 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Nová + 1 č. stavby ; na pozemcích města parcelní číslo KN 2185/1, 1657/1, 2067, 1677/1 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Lipová + 2 č. stavby ; na pozemcích města parcelní číslo KN 2185/4, 1656/1, 1656/2, 1657/11626, 1655 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Školní + 1 č. stavby ; na pozemcích města parcelní č. KN 2185/4, 2185/1, 1612/6, 1612/1, 1235/10 v k. ú. Hustopeče u Brna na stavbu Reko MS Hustopeče Nádražní + 1 č. stavby Usnesení č. 44/99/13: RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností JMP Net, s.r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ , na stavbu PŘELOŽKA SKAO ŠAKVICE A VÝMĚNA KIOSKU SKAO HUSTOPEČE PD a IČ, AD na pozemcích ve vlastnictví města parcelní číslo KN 5843/8 a 5843/7 v k. ú. Hustopeče u Brna s úhradou ve výši 5.000,- Kč + DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 45/99/13: RM schvaluje uskladnění betonových chodníkových dlaždic z demontáže chodníků při budování bezbariérových tras pro zadláždění zpevněných ploch na hřbitově. 4/11

5 Usnesení č. 46/99/13: RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Ul. Sv. Čecha parkoviště u kotelny a komunikace Na Vyhlídku. Usnesení č. 47/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne s, kterým se snižuje pronajímaná plocha části pozemku parcela číslo KN 4542/364 na 8 m 2 /dle zákresu/ za nájemné 55 Kč/rok. Text smlouvy je Usnesení č. 48/99/13: RM bere na vědomí dílčí zprávu o vyúčtování nákladů na zbudování parkovacích ploch na ul. Dobrovského dle projektu. Usnesení č. 49/99/13: RM bere na vědomí výpověď Jitky Janouškové, Starovičky 73, IČ: z nájemní smlouvy ze dne na pronájem objektu kantýny v objektu městské nemocnice Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 50/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č. p budovy nemocnice na ulici Brněnská 41 v Hustopečích, k. ú. Hustopeče u Brna - v levé části vstupní haly objektu nemocnice o celkové výměře 62,8 m 2 - prodejny o výměře 32 m 2 - skladu o výměře 10,8 m 2 - prostoru ke konzumaci o výměře 20 m 2. Usnesení (úkol) č. 51/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru na pronájem pozemků a jejich částí k umístění a provozu prodejního stánku: - pozemku parcela číslo KN 2006/17 o výměře 30 m 2 vedeného v katastru nemovitostí jako orná půda - část pozemku parcela číslo KN 2051/2 o výměře 15 m 2 vedeného v katastru nemovitostí jako ostatní plocha /dle zákresu v příloze/, vše umístěné v k. ú. Hustopeče u Brna, evidované na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 52/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parcela číslo KN 5537/29 vedeného jako ostatní plocha o výměře m 2 evidovaného na LV č v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení (úkol) č. 53/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti kina umístěného na pozemku parcela číslo KN 48 v technické místnosti objektu /sousedící s místností se samostatným vchodem o celkové výměře 1,5 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 54/99/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu s na pronájem části pozemku parcela číslo KN 1262/1 o výměře 70 m 2 /dle zákresu/ vedeného jako zeleň, zapsaného na LV č pro město Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem zajištění přístupové a manipulační plochy k přiléhajícímu vinnému sklepu za nájemné 492 Kč/rok. Záměr pronájmu byl řádně uveřejněn na úřední desce od do Text smlouvy je Usnesení č. 55/99/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu s, nar. bytem... na pronájem části pozemku parcela číslo KN 411/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 40 m2 /dle zákresu/ v k. ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění posezení a pergoly před vinným sklepem v souladu s územní studií ulice Na Hradbách za nájemné 826,- Kč. Záměr pronájmu byl řádně uveřejněn na úřední desce od do Text smlouvy je 5/11

6 Usnesení č. 56/99/13: RM projednala informaci o podmínkách pro pořádání veřejné sbírky na pořízení klimatizace na oddělení Léčby dlouhodobě nemocných v Městské nemocnici Hustopeče, se závěrem: Hlavní publicita a sbírka proběhne v Hustopečských listech, do nichž bude vložen letáček a složenka. Na webových stránkách města bude informace o sbírce, a info o umístění pokladniček a že mohou zaslat obnos složenkou. Usnesení č. 57/99/13: RM schvaluje objednávku dodání a montáže nového plynového průtokového ohřívače pro restauraci Don Pedros u firmy BYTOP - GAS, spol. s r.o., Bratislavská 5, Hustopeče, za cenu Kč bez DPH. Částka na pořízení bude přesunuta v rámci rozpočtu z rezervy na odkup nemovitostí. Usnesení č. 58/99/13: RM schvaluje variantu řešení zázemí Hřiště Lipová: Umístit dočasně nebo trvale 3 ks dřevostavby zahradní domek (WC, sklad na kola, učebna). Cena srubu 5 x 6 m je cca ,- Kč za kus. Provizorně v zimních měsících vyřešit toalety zapůjčením mobilních WC. Usnesení č. 59/99/13: RM schvaluje v souvislosti s poskytnutím grantového příspěvku z MND, složení projektového týmu na vybudování technického zázemí Hřiště Lipová:,,,, Usnesení č. 60/99/13: RM bere na vědomí rozhodnutí Vinařského fondu o poskytnutí podpory na realizaci projektu Svatomartinské slavnosti Usnesení č. 61/99/13: RM schvaluje Složení projektového týmu na realizaci projektu Svatomartinské slavnosti 2013,,... Usnesení č. 62/99/13: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na realizaci akce 4. Světový duel vín. Text smlouvy je Usnesení č. 63/99/13: RM schvaluje Smlouvu č.: HO /001 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , na stavbu Hustopeče, Kurdějovská, DP k. NN, Kunýtová na pozemku ve vlastnictví města parcelní číslo KN 494/1 v k. ú. Hustopeče u Brna. za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 64/99/13: RM schvaluje Smlouvu č.: HO /002 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , na stavbu Hustopeče rozšíření v. VN FaN Elektroinvest na pozemku ve vlastnictví města parcelní číslo KN 2600/1 v k. ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- bez DPH. Text smlouvy je Usnesení (úkol) č. 65/99/13: RM schvaluje vyčíslit vždy k každého roku částku, která zbude z nájemného (poprvé v letošním roce za dobu od do ) z bytů ve spoluvlastnictví města Hustopeče a MOSPOL, družstvo na ul. Husova č. p. 5, 6 a Svat. Čecha č. p. 955 a 956 po úhradě zaplacení příspěvku do fondu oprav a příspěvku za správu bytového domu (a na ul. Svat. Čecha i splátky úvěru) a o tuto částku vždy v lednu 6/11

7 následujícího roku snížit pohledávku města Hustopeče vůči MOSPOL, družstvo v celkové výši Kč a to až do jejího úplného umoření. Usnesení č. 66/99/13: RM schvaluje Výzvu na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Hustopeče vodovod Habánská, Nádražní. Text výzvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 67/99/13: RM schvaluje na veřejnou zakázku malého rozsahu Hustopeče vodovod Habánská, Nádražní oslovení těchto uchazečů: - VHS Břeclav s.r.o., se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, IČ ; - SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, Brno, Oblast Hodonín, Brněnská 42, Hodonín, IČ ; - Stavoč spol. s r.o., se sídlem Horní Bojanovice 1, PSČ , IČ ; IČ ; - COLAS CZ, a.s. se sídlem závod Jih, provoz Brno, Tyršova 748, Modřice, IČ Usnesení č. 68/99/13: RM schvaluje složení komise pro otvírání obálek a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Hustopeče vodovod Habánská, Nádražní : Členové komise:,,,,.., Náhradníci:,,,,, Usnesení č. 69/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne s Technickými službami Hustopeče s.r.o. na zajištění technického dozoru k projektu Zřízení prvků ÚSES v lokalitě Volská hora, kterým se upřesňují platební podmínky pro dílčí fakturaci. Text dodatku je Usnesení č. 70/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 5824 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 29,12 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 71/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 5550 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 27,75 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 72/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3626 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 18,13 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 73/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s.., kterou město získává dar ve výši 1440 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 7,2 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 74/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu, kterou město získává dar ve výši 1890 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 9,45 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 75/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3960 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 19,8 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je 7/11

8 Usnesení č. 76/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1260 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 6,3 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 77/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2500 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 12,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 78/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1064 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 5,32 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 79/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s.., kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 25,37 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 80/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3510 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 17,55 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 81/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2100 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 10,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 82/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve 1196 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 5,98 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 83/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2862 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 14,31 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 84/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 3920 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 19,6 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 85/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 2000 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 10 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 86/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s manžely, kterou město získává dar ve výši 1300 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 6,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 87/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1400 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 12 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení č. 88/99/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s, kterou město získává dar ve výši 1900 Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 9,5 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je 8/11

9 Usnesení č. 89/99/13: RM neschvaluje Výpověď Smlouvy s, nar., o výpůjčce části pozemku parcela číslo KN 4542/2 o výměře 0,25m x 3,7 m /dle zákresu/ vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění zeleně a zajištění následné péče o tuto část pozemku. Usnesení č. 90/99/13: RM schvaluje další postup ve věci využití autokempu Formanka. Usnesení (úkol) č. 91/99/13: RM pověřuje jednáním se zástupci politických klubů ohledně řešení problematiky využití Formanky. podá na další radě města zprávu. Usnesení č. 92/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se společností RUSTIKAL s.r.o. na pronájem souboru movitých věcí na Formance, kterým se nájem mění na dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou za měsíční nájemné Kč + DPH. Text dodatku je Usnesení (úkol) č. 93/99/13: RM schvaluje vyzvat Energo Hustopeče s.r.o. k doložení cenové nabídky na rok 2014 na dodávku tepelné energie na všechna odběrná místa, do nichž městu a jeho příspěvkovým organizacím dodává společnost tepelnou energii Usnesení (úkol) č. 94/99/13: RM schvaluje zaslat sdělení společnosti Energo Hustopeče s.r.o. o ukončení smlouvy o dodávce tepelné energie č. 940/2006 do objektu Herbenova 423/4 Hustopeče k datu Usnesení č. 95/99/13: RM schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne se společností Energo Hustopeče s.r.o., kterým se ukončuje nájem kotelny včetně technologického zařízení na ul. Herbenova 4 v Hustopečích k datu Usnesení č. 96/99/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru kotelny včetně technologického zařízení umístěného v budově na ul. Herbenova 4, Hustopeče na pozemku parcela číslo KN 279 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hustopeče u Brna Usnesení č. 97/99/13: RM schvaluje Smlouvu o poskytování podlicence k veřejnému provozování kinematografických děl ze záznamu mezi městem Hustopeče a Cinemart, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 28, PSČ Text smlouvy je Usnesení č. 98/99/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu na pozemku města parcelní číslo KN 746/7 v k. ú. Hustopeče u Brna s panem, bytem.., pro novostavbu rodinného domu na parcelním čísle 749 v k. ú. Hustopeče u Brna, s podmínkou zachování nivelety stávající komunikace v místě napojení sjezdu a zaplacení kauce ve výši Kč, splatné před podpisem smlouvy. Text smlouvy je Usnesení č. 99/99/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek plynu, vody, kanalizace, sdělovacího vedení a sjezdu, na pozemku města parcelní číslo KN 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna s, bytem, pro novostavbu rodinného domu na parcelním čísle 4544/127 v k. ú. Hustopeče u Brna, s podmínkou zachování nivelety stávající komunikace v místě napojení sjezdu a neporušení nově zbudovaných komunikací. Text smlouvy je 9/11

10 Usnesení č. 100/99/13: RM schvaluje souhlas města, jako vlastníka sousedního pozemku parcelní číslo KN 659/2 v k. ú. Hustopeče u Brna, se změnou stavby Rodinný dům na pozemku parcelní číslo KN 673 a 674 v k. ú. Hustopeče u Brna před jejím dokončením investorovi, bytem a paní, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Jana Kuchynky, Dlouhá 16, Hustopeče. Usnesení č. 101/99/13: RM schvaluje zřízení parkovacích stání ze zatravňovacích dlaždic na pozemku města parcelní číslo KN 147 v k. ú. Hustopeče u Brna na ulici Palackého před parcelou číslo 155 v k. ú. Hustopeče u Brna, panu, bytem, dle předloženého návrhu umístění na náklady žadatele, který si vyžádá vyjádření vlastníků sítí a vyřídí potřebná povolení. Usnesení č. 102/99/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na prodej pozemku parcely číslo KN 1047/3 vedená jako ostatní plocha o výměře 129m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 103/99/13: RM nedoporučuje ZM podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parcela číslo KN 1047/4 vedeného jako ostatní plocha o výměře 371 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna, z majetku ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Usnesení č. 104/99/13: RM nedoporučuje Zastupitelstvu Města Hustopeče Vyhlášení záměru na prodej pozemku parcely číslo KN 2418 vedená jako zahrada o výměře 96 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení (úkol) č. 105/99/13: RM ukládá prověřit pronájem pozemku parcely číslo KN 2418 vedená jako zahrada o výměře 96 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 106/99/13: RM schvaluje souhlas k PD na stavbu č Hustopeče, Kolárová, přel. NN, M. S. Quatro spol. Němeček Elektromontáže, a. s., se sídlem Strážnice, Nádražní 726, v zastoupení stavebníka E. ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, pro účely vydání stavebního povolení s podmínkou realizace po přeložce VO. Usnesení č. 107/99/13: RM schvaluje souhlas k PD na stavbu č Hustopeče, VN 388, přípojka Butan společnosti RGV, a. s., se sídlem Břeclav, J. Opletala 2403, v zastoupení stavebníka E. ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za účelem získání souhlasu, že se jedná o stavební úpravy energetického vedení v nezměněné trase. Usnesení č. 108/99/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru města na prodej pozemku parcela číslo KN 3963, vedený jako zahrada o výměře 214 m2 a pozemku parcela číslo KN 3964 vedený jako vinice o výměře 887 m2 vše v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s kupní smlouvou. Usnesení č. 109/99/13: RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním Solárně termických panelů pro ohřev TUV na RD Dvořákova 765/47 umístěné na pozemku parcela číslo KN 1711 v k. ú. Hustopeče u Brna pro řízení u stavebního úřadu a to jako vlastník sousedních pozemků 1833/6 a 1833/16 v k. ú. Hustopeče u Brna. Usnesení (úkol) č. 110/99/13: RM ukládá upravit propojení chodníku Gen. Peřiny s ulicí Pionýrská. Dlažba a patníky se použijí z rekonstruovaných chodníků na ul. Hradní. 10/11

11 Usnesení (úkol) č. 111/99/13: RM ukládá požádat pozemkový úřad o pronájem pozemku p.č. KN 3277/3 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 112/99/13: RM schvaluje plán inventur na rok Usnesení (úkol) č. 113/99/13: RM doporučuje ZM ke schválení dodatky zřizovacích listin Centra volného času a Městských služeb, se zaměřením na změnu základního majetku příspěvkové organizace přesunutím mobilního oplocení do majetku Městských služeb z Centra volného času. Usnesení č. 114/99/13: RM schvaluje prodej 10 tun dlažebních žulových kostek panu za nabízenou částku Kč/tunu vč. DPH. Usnesení (úkol) č. 115/99/13: RM ukládá přefakturovat posečení trávy neudržovaného pozemku na ul. Polní firmě Swietelsky. Usnesení č. 116/99/13: RM souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci společností DEA a jejím následným podáním na Státní fond životního prostředí na akci Vybavení dětských hřišť mateřských škol zacílené na environmentální vzdělávání. Cena projektu bude do Kč, náklady na zpracování do 5% ceny projektu. Usnesení č. 117/99/13: RM schvaluje smlouvu mezi městem Hustopeče jako obdarovaným a společností DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, Modřice, IČ , jako dárcem na částku Kč. Text smlouvy je Usnesení č. 118/99/13: RM schvaluje dobudování soc. zařízení v Kulturním domě v ceně do ,- Kč. se splatností faktur v roce Usnesení (úkol) č. 119/99/13: RM ukládá odboru dopravy a Městské policii řešit rychlou jízdu vozidel na ulici Alšova. Usnesení č. 120/99/13: RM souhlasí s přesunem pumpy u chodby a vjezdu do domu pana na ul. Hradní na náklady žadatele. Přesun je možno provést i svépomoci. Usnesení (úkol) č. 121/99/13: RM ukládá navrhnout termín řešení drenážování kolem zdi od garáží na Židovském hřbitově. Usnesení (úkol) č. 122/99/13: RM ukládá prověřit původce skládek materiálu (zemina, recyklát, kamenivo) v areálu prasečáků na ul. Nádražní. Usnesení (úkol) č. 123/99/13: RM ukládá vyzvat společnost Zemos k výsadbě stromů Javor Babyka o průměru kmene cm + opěry s balem do konce listopadu Stromy byly poškozeny při havárii zemědělské techniky v průběhu prázdnin Usnesení (úkol) č. 124/99/13: RM ukládá vyzvat společnost Kamenný vrch k odstranění náletů v pronajatých Mandloňových sadech, zejména pod rozhlednou a na Kamenci. 11/11

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 102. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/102/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/102/13: RM schvaluje

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 110. schůze rady města Hustopeče, konané dne 11.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/110/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 111. schůze rady města Hustopeče, konané dne 25.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/111/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/15/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Záměr města na pronájem pozemku p. č. KN 5429/66, vedený jako trvalý

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 104. schůze rady města Hustopeče, konané dne 17.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/104/13: RM schválila program dnešní schůze

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 16/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22. 7. 2015 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

U s n e s e n í z 97. schůze rady města Hustopeče dne 09.03.2010

U s n e s e n í z 97. schůze rady města Hustopeče dne 09.03.2010 U s n e s e n í z 97. schůze rady města Hustopeče dne 09.03.2010 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zajištění generální opravy okapů na budově 1. stupně, hlavní budově,

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice 21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Záměr

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011

U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011 U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Dar ve výši 3.000 Kč na seminář pořádající Kravihorská republika spolu

Více