Návrhové vzory Design Patterns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhové vzory Design Patterns"

Transkript

1 Návrhové vzory Design Patterns doc. Ing. František Huňka, CSc. Ostravská univerzita PřF 1

2 Definice vzoru Každý vzor popisuje problém, který nastává opakovaně v našem prostředí, a potom popisuje podstatu řešení tohoto problému takovým způsobem, že můžete použít řešení milionkrát bez toho, že byste dělali stejnou věc dvakrát. Christopher Alexander 2

3 Světlo z obou stran každého pokoje Když mají lidé na výběr, vždy tíhnou k takovým pokojům, do kterých přichází přirozené světlo alespoň ze dvou stran. Při projektování domu, je nejlepší umístit každý pokoj tak, aby měl vnější prostor alespoň ze dvou stran, s dostatkem oken, které by zachycovaly přirozené světlo více než z jednoho směru. 3

4 Literatura Gamma E., Helm R.: Degign Patterns. Addison -Wesley 1995 (český překlad Návrh programů pomocí vzorů. Grada 2003) 4

5 Základní literatura Pecinovský R.: Návrhové vzory. Computer Press 2007 Bruce Eckel: Thinking in Patterns. Buchmann F.: Pattern-Oriented Software Architecture A System of Patterns. Willey 1998 Metsker S.J. Wake W.C.: Design Patterns in Java. Addison-Wesley

6 Existující knihy k Business Patterns 6

7 Úvod Vzory pro návrh, návrhové vzory (Design Patterns) souvislost s objektově orientovanou analýzou a návrhem. Klíčový poje znovupoužitelnost (reusability) Znovupoužitelnost v oblasti objektově orientovaných jazyků části software, které se použijí buď přímo, nebo po malém přizpůsobení využívá se dědičnosti. 7

8 Úvod Znovupoužitelnost je v oblasti objektově orientovaných jazyků použita na úrovni implementace zdrojového kódu. Vzory pro návrh vycházejí z práce zkušeného návrháře, ten nezačíná svoji práci od nuly, ale pokud se mu nějaký způsob řešení osvědčil snaha používat ho znovu a vylepšovat ho. Znovupoužitelnost v oblasti návrhových vzorů znamená znovupoužití znalostí získaných v průběhu návrhu. 8

9 Úvod Znovupoužitelnost je možné chápat v několika úrovních: dědičnost a business objekty (aplikační objekty) znovupoužitelnost na implementační úrovni návrhové vzory znovupoužitelnost v oblasti návrhu nabytých znalostí 9

10 Co je vzor Vzor určuje opakující se (opětovný) návrh problému, který vzniká ve specifických situacích a presentuje nějaké jejich řešení. Vzory reprezentují existující, dobře prověřené zkušenosti návrhu. Vzory identifikují a specifikují abstrakce, které jsou nad úrovní jednotlivých tříd a instancí nebo komponent. Vzory poskytují společný slovník a pochopení principů návrhu. 10

11 Co je vzor Vzory jsou prostředky pro dokumentaci softwarové architektury. Vzory pomáhají obsáhnout složitost software a umožňují srozumitelnost a pochopitelnost software. 11

12 Co je návrhový vzor Návrhový vzor je libovolná znalost, která vznikla při návrhu programového systému abstrakcí od specifických konkrétních podmínek. Nutno doplnit konkrétní fyzickou podobu takovéto znalosti. Forma zápisu vzoru pro návrh není pevně daná, je závislá na tom, čeho se zkušenost kterou chceme vyjádřit návrhovým vzorem týká. 12

13 Forma zápisu Model použitý při návrhu potřebuje slovní komentář, který přesněji specifikuje použité prvky a vazby v modelu a umožní pochopení problému. Nejdůležitějšími charakteristikami tohoto popisu kromě jiných bývají: kontext situace, která způsobuje vznik problému problém opakující se problém vznikající v daném kontextu řešení prověřené řešení problému (někdy alespoň částečné) 13

14 Kontext, problém a řešení kontext: vytvoření programového vybavení s uživatelským grafickým rozhraním problém: obyčejně je problém reprezentovaný množinou někdy protichůdně působících sil např.: uživatelské rozhraní by mělo být snadno modifikovatelné funkční jádro programového vybavení by nemělo být postiženo změnou uživatelského rozhraní 14

15 Kontext, problém a řešení všeobecně síly pomáhají objasnit problém řešení z různých úhlů pohledu a pomáhají tak mu porozumět ve všech detailech síly mohou působit doplňkově nebo protichůdně řešení: ukazuje, jak řešit opakující se problém nebo lépe, jak vyrovnat síly, s ním sdružené. 15

16 Řešení v softwarové architektuře řešení zahrnuje dva aspekty: 1. Každý vzor specifikuje jistou strukturu a prostorovou konfiguraci prvků. Řešení naznačeného problému je v rozdělené aplikace na vlastní zpracování, vstupy, výstupy (MVC). To představuje statickou strukturu řešeného problému. 2. Každý vzor specifikuje chování za běhu (run-time). Např. MVC controller dostane vstup od myši, klávesnice. Událost je transformována na požadavky služeb. 16

17 Řešení Tyto požadavky služeb jsou zaslány buď modelu nebo pohledům. Chování za běhu reprezentuje dynamickou stránku řešení problému. Jak účastníci spolupracují, jak je organizována práce mezi nimi? 17

18 Příklad Před popisem vzoru je třeba vzor identifikovat a abstrahovat od konkrétností. Při návrhu konkrétní aplikace se objevují některé analogie mezi chováním vytvářených objektů (mají shodné stavy a přechody), jejich vazbami na okolní objekty (vystupují v podobných rolích). 18

19 Cesty jak odhalit NV (DP) Postup, který zachycuje vztahy mezi skupinami rolí objektů. Např. benzínová pumpa objekty: zákazník role nakupujícího benzínová pumpa role prodejce auto role příjemce Abstrakcí od detailů dojdeme k návrhu obecného vzoru prodeje (orientujeme se na role). 19

20 Cesty jak odhalit NV (DP) Pro prodej, kýmkoli realizovaný, je typické výskyt tří rolí: prodejce kupující příjemce Zaznamenáním vzájemného vztahu a operací probíhajících mezi těmito třemi aktory, vzniká návrhový vzor. Obecný vzor prodeje je potom možné aplikovat na jakýkoli prodej. 20

21 Formalizace popisu řešení CRC card Class Responsibility Collaborators Class třída, její název Responsibilities funkčnost, zodpovědnost Collaborators spolupracující třídy, komponenty Jiná grafická notace než UML UML grafická notace 21

22 Seznam probíraných vzorů Singleton jedináček Stav State Příkaz - Command 22

23 Problém: Jedináček - Singleton definovat třídy tak, aby uživatel nemohl svobodně ovlivňovat počet jejich instancí chceme např. aby se vytvořila pouze jedna instance dané třídy Kontext: v mnoha aplikacích potřebujeme, aby vznikla pouze jedna instance (objekt) sdílený celou aplikací 23

24 Řešení: Jedináček - Singleton definovat konstruktor jako soukromý private tím je zabezpečeno, že se ke konstruktoru dostaneme pouze prostřednictvím jiné metody, která bude veřejná použít při deklaraci takové třídy modifikátor final, který zabezpečí, že třída již nemůže mít potomky (nedovolí deklaraci dalších podtříd) 24

25 Jedináček - Singleton přímo v deklaraci třídy se vytvoří nová instance (objekt) s daným označením, které je přístupné např. prostřednictvím metody getreference(). metoda pro získání odkazu na jediný objekt, jedináček se deklaruje jako statická, což umožňuje vytvářet instance s využitím názvu třídy 25

26 Grafické znázornění Ucet OsobaA OsobaC OsobaB 26

27 public final class Ucet { private int cislo; private int stav; private static Ucet ucetsingleton; // tridni, staticka promenna private Ucet() { // vsechny konstruktory jsou private this(0, 0); Poznámky Účet singleton private Ucet(int cislo, int stav) { this.cislo = cislo; this.stav = stav; // tovarni (factory) metoda pro ziskani instance uctu public static Ucet getinstance(){ if(ucetsingleton == null) ucetsingleton = new Ucet(1, 0); return ucetsingleton; public void vlozeni (int castka) { stav = stav + castka; public int vyber (int castka) { stav = stav - castka; return stav; 27

28 public String tostring() { return String.format("Cislo uctu: %d stav uctu: %d",getcislo(), getstav()); Poznámky Účet singleton 28

29 public class Osoba { private String jmeno; private int roknarozeni; //pripojeni pres tridni promennou private static Ucet ucet = Ucet.getInstance(); // deklarace konstruktoru public Osoba() { this("neuvedeno", 0); public Osoba(String jmeno, int roknarozeni) { this.jmeno= jmeno; this.roknarozeni = roknarozeni; public String tostring() { String tx= String.format("\nJmeno: njmeno: %s rok narozeni: %4d\nUcet: %s", getjmeno(), getroknarozeni(), ucet.tostring()); return tx; Poznámky Osoba využívá účet 1. varianta třídní proměnná ucet odkazuje na singleton jedináčka účtu public Ucet getucet(){ return ucet; public void vlozeni(int castka){ ucet.vlozeni(castka); public void vyber(int castka) { ucet.vyber(castka); 29

30 public class OsobaX { private String jmeno; private int roknarozeni; //private static Ucet ucet = Ucet.getInstance(); // deklarace konstruktoru public OsobaX() { this("neuvedeno", 0); public OsobaX(String jmeno, int roknarozeni) { this.jmeno= jmeno; this.roknarozeni = roknarozeni; public String tostring() { Ucet ucet = Ucet.getInstance(); String tx= String.format("\nJmeno: njmeno: %s rok narozeni: %4d\nUcet: %s", getjmeno(), getroknarozeni(), ucet.tostring()); return tx; public Ucet getucet(){ Ucet ucet = Ucet.getInstance(); return ucet; public void vlozeni(int castka){ Ucet ucet = Ucet.getInstance(); ucet.vlozeni(castka); public void tiskucet(){ Ucet ucet = Ucet.getInstance(); System.out.println("Ucet: "+ucet.tostring()); Poznámky Osoba využívá účet 2. varianta v každé metodě se musí deklarovat třídní proměnná ucet odkazující na singleton jedináčka účtu 30

31 public class OsobaTest { public static void main(string[] args) { Osoba o1, o2, o3; OsobaX o11, o12; o1 = new Osoba("Adam", 1988); o2 = new Osoba("Alice", 1922); o3 = new Osoba("Iveta", 1977); o11 = new OsobaX("Silvestr", 1982); o12 = new OsobaX("Renata", 1975); Poznámky OsobaTest o1.vlozeni(300); o2.vyber(200); o12.vyber(50); o11.tisk(); o3.vlozeni(750); o12.vyber(400); o1.tisk(); if(o12.getucet() == o1.getucet()) System.out.println("Ucty jsou stejne"); else System.out.println("Ucty se lisi"); 31

32 Problém: Vzor Command - příkaz Standardní cesta pro vykonání metody je její vyvolání. V některých situacích nejsme schopni řídit načasování (timing) kontextu, ve kterém by se měly metody volat. Dalším problémem je flexibilní zpracování návratové hodnoty metody. 32

33 Kontext: Vzor Command - příkaz Klient, který využívá služeb (metod) objektu volá operaci, která vrací návratovou hodnotu, podle které se rozhodne o dalším pokračování programu. Pro jednoduchost předpokládejme návrat celočíselné hodnoty např. 1 a 2 a podle jich se rozhodne jak dále. Samozřejmě je třeba ještě ošetřit jinou návratovou hodnotu, která způsobí chybu. 33

34 Vzor Command - příkaz Původní řešení je následující: switch (hodnota) { 1 : a.nejakaoperace( ); 2 : b.jinaoperace( ); Uvedené řešení je funkční, ale není flexibilní. Přidání další možné návratové hodnoty znamená přepsat (doplnit) uvedený kód. 34

35 Vzor Command - příkaz Řešení: Zaveďme rozhraní s operací execute( ). Pro každé zpracování návratové hodnoty zavedeme další třídu pod tímto rozhraním a v této třídě implementujeme metodu execute( ). Ta pak provede patřičné operace např. a.nejakaoperace( ). 35

36 Vzor Command - příkaz Řešení: Požadavek (metodu) zapouzdříme do podoby objektu (objektové proměnné), takže můžeme s požadavkem pracovat jako s každou jinou proměnnou, což vede k parametrizaci požadavků. (dynamické tvorbě seznamu požadavků, dosazení požadavku za jiný požadavek apod.) 36

37 Command diagram tříd UML 37

38 interface Command { void execute(); Poznámky 38

39 public class TridaA { private double hodnota; public TridaA(double hodnota) { this.hodnota = hodnota; public double nejakaoperace() { System.out.println("nejakaOperace - TridaA"); return Math.sqrt(hodnota); Poznámky 39

40 public class TridaA { private double hodnota; public TridaA(double hodnota) { this.hodnota = hodnota; public double nejakaoperace() { System.out.println("nejakaOperace - TridaA"); return Math.sqrt(hodnota); Poznámky 40

41 public class CalculationA implements Command{ private TridaA tridaa; public CalculationA(TridaA tridaa) { this.tridaa = tridaa; public void execute() { //implementace metody System.out.println(tridaA.nejakaOperace()); Poznámky 41

42 public class CalculationB implements Command { private TridaB tridab; public CalculationB(TridaB tridab) { this.tridab = tridab; public void execute() { tridab.jinaoperace(); System.out.printf("%.2f", tridab.jinaoperace()); Poznámky 42

43 public class CommandPattern { Poznámky public static void main(string[] args) { TridaA tridaa = new TridaA(22); TridaB tridab = new TridaB(84); CalculationA calcula = new CalculationA(tridaA); CalculationB calculb = new CalculationB(tridaB); calcula.execute(); calculb.execute(); 43

44 Vzor Command - příkaz Příkazy vzoru Command se dají uložit do objektu třídy Register kvalifikovaného na objekt rozhraní Command To pak vede k tomu, že se dá vytvořit dynamický seznam požadavků, které se postupně provádějí. 44

45 public class RegisterC { private Command pole[]; private int top; Poznámky // konstruktor public RegisterC(int pocet) { top = -1; pole = new Command[pocet]; public void vlozit(command prvek) { if ((top + 1) < pole.length) { top += 1; pole[top] = prvek; else System.out.println("Registr je obsazeny"); public Command getprvek(int i) { Command prvek=null; if (i>=0 && i< pole.length) prvek = pole[i]; else System.out.printf("%s %d %s\n","index",i,"mimo rozsah"); return prvek;... 45

46 public class CommandPattern{ Poznámky public static void main(string args[]) { // new Command1().execute(25); //funkční // new Command2().execute(49); Command c = new Command1(); c.execute(6); c = new Command2(); c.execute(6); RegisterC rc = new RegisterC(6); rc.vlozit(c); rc.vlozit(c); c = new Command1(); rc.vlozit(c); rc.vlozit(c); System.out.println("Vypis registru"); for (int i =0; i<=rc.gettop(); i++){ rc.getprvek(i).execute(i+3 i+3); 46

47 nejakaoperace - TridaA 36.0 jinaoperace - TridaB 2,45 Poznámky Vypis registru jinaoperace - TridaB 1,73 jinaoperace - TridaB 2,00 nejakaoperace - TridaA 25.0 nejakaoperace - TridaA

48 Jednodušší varianta vzoru Command Přímo třídy Command1 a Command2 implementují požadované metody. 48

49 interface Command { void execute(); Poznámky class Hello implements Command { public void execute() { System.out.println("Hello "); class World implements Command { public void execute() { System.out.println("World! "); class IAm implements Command { public void execute() { System.out.println("I'm the command pattern!"); 49

50 // An object that holds commands: class Macro { private List <Command> commands = new ArrayList <Command>(); public void add(command c) { commands.add(c); public void run() { Iterator it = commands.iterator(); while(it.hasnext()) ((Command)it.next()).execute(); Poznámky 50

51 public class CommandPattern{ public static void main(string args[]) { Poznámky Macro macro = new Macro(); macro.add(new Hello()); macro.add(new World()); macro.add(new IAm()); macro.run(); // další možnosti new IAm().execute(); new Hello().execute(); 51

52 Vzor Command Tento vzor má řadu uplatnění, např. ošetřování chybových stavů, práce s událostmi řízených programech. Operace, která se má provést je zabalena do objektu a pak se s ní dá pružně manipulovat. Klient je odstíněn od konkrétní implementace metody execute(). Konkrétní metoda je vybrána podle typu objektu, který metodu execute() aktuálně vyvolává. 52

53 public interface Command { public void execute(); Poznámky Příklad garáž, vrata: up, down, stop světlo: on, off, 53

54 public class GarageDoor { Poznámky public GarageDoor() { public void up() { System.out.println("Garage Door is Open"); public void down() { System.out.println("Garage Door is Closed"); public void stop() { System.out.println("Garage Door is Stopped"); public void lighton() { System.out.println("Garage light is on"); public void lightoff() { System.out.println("Garage light is off"); 54

55 public class GarageDoorOpenCommand implements Command { GarageDoor garagedoor; Poznámky public GarageDoorOpenCommand(GarageDoor garagedoor) { this.garagedoor = garagedoor; public void execute() { garagedoor.up(); 55

56 public class Light { Poznámky public Light() { public void on() { System.out.println("Light is on"); public void off() { System.out.println("Light is off"); 56

57 public class LightOffCommand implements Command { Light light; Poznámky public LightOffCommand(Light light) { this.light = light; public void execute() { light.off(); 57

58 public class LightOnCommand implements Command { Light light; Poznámky public LightOnCommand(Light light) { this.light = light; public void execute() { light.on(); 58

59 public class SimpleRemoteControl { Command slot; Poznámky public SimpleRemoteControl() { public void setcommand(command command) { slot = command; public void buttonwaspressed() { slot.execute(); 59

60 public class RemoteControlTest { public static void main(string[] args) { SimpleRemoteControl remote = new SimpleRemoteControl(); Light light = new Light(); GarageDoor garagedoor = new GarageDoor(); LightOnCommand lighton = new LightOnCommand(light); GarageDoorOpenCommand garageopen = new GarageDoorOpenCommand(garageDoor); LightOffCommand lightoff = new LightOffCommand(light); Poznámky remote.setcommand(lighton); remote.buttonwaspressed(); remote.setcommand(garageopen); remote.buttonwaspressed(); remote.setcommand(lightoff); remote.buttonwaspressed(); 60

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky

1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky 1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky Cíl látky Procvičit práci se soubory s využitím výjimek. 1.1. Úvod Program, aby byl programem, my mít nějaké výstupy a vstupy. Velmi častým případem je to, že se

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Datové struktury. alg12 1

Datové struktury. alg12 1 Datové struktury Jedna z klasických knih o programování (autor prof. Wirth) má název Algorithms + Data structures = Programs Datová struktura je množina dat (prvků, složek, datových objektů), pro kterou

Více

Jazyk C++ II. Šablony a implementace

Jazyk C++ II. Šablony a implementace Jazyk C++ II Šablony a implementace AR 2013/2014 Jazyk C++ II Úvod Dědičnost a kompozice nejsou vždy tou správnou odpovědí na požadavky znovupoužitelnosti kódu. Proto máme možnost definování určité třídy

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) 13. Výjimky Výjimka (exception) je definována jako událost, která nastane během provádění programu a která naruší normální běh instrukcí. Výjimka je vyvolána například

Více

7. Dynamické datové struktury

7. Dynamické datové struktury 7. Dynamické datové struktury Java poskytuje několik možností pro uložení většího množství dat (tj. objektů či primitivních datových typů) v paměti. S nejjednodušší z nich, s polem, jsme se již seznámili.

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

Design Patterns. Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz

Design Patterns. Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz Design Patterns Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz Základní návrhové vzory Kategorie Creational Patterns starají se o vytváření instancí Structural Patterns struktura komponent v

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

17. Projekt Trojúhelníky

17. Projekt Trojúhelníky Projekt Trojúhelníky strana 165 17. Projekt Trojúhelníky 17.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Trojúhelníky, který je ke stažení na java.vse.cz. Aplikace je napsána s textovým uživatelským

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans.

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans. 1 Grafické rozhraní Studijní cíl Tento blok je věnován vytváření programů s využitím grafického rozhraní (GUI). Vysvětlen bude základní filozofie pro vytváření aplikací s GUI ve srovnání s konzolovými

Více

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write("\nPrumerna teplota je {0}", tprumer);

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write(\nPrumerna teplota je {0}, tprumer); Pole (array) Motivace Častá úloha práce s větším množstvím dat stejného typu o Př.: průměrná teplota za týden a odchylka od průměru v jednotlivých dnech Console.Write("Zadej T pro.den: "); double t = Double.Parse(Console.ReadLine());

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

IoC/DI. Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz

IoC/DI. Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz IoC/DI Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz SOLID 5 pravidel pro testovatelný kód Na netestovatelném kódu se IoC/DI používá špatně SOLID Single Responsibility Principle Každá třída

Více

Stream API. Petr Krajča. Základy programovaní 4 (Java) Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Stream API. Petr Krajča. Základy programovaní 4 (Java) Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci Základy programovaní 4 (Java) Stream API Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci Petr Krajča (UP) KMI/ZP4JV 5. listopad, 2014 1 / 10 Stream API Java 8 nový přístup k práci s kolekcemi

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

Windows je registrovaná obchodní známka firmy Microsoft v USA a v ostatních zemích.

Windows je registrovaná obchodní známka firmy Microsoft v USA a v ostatních zemích. Sun, Sun Microsystems, Java a všechny obchodní známky a loga obsahující Sun nebo Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami firmy Sun Microsystems, Inc. v USA a v ostatních zemích.

Více

Kolekce, cyklus foreach

Kolekce, cyklus foreach Kolekce, cyklus foreach Jen informativně Kolekce = seskupení prvků (objektů) Jednu již známe pole (Array) Kolekce v C# = třída, která implementuje IEnumerable (ICollection) Cyklus foreach ArrayList pro

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 5 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky Příkazy cyklu -

Více

Plánování a vývoj základního frameworku

Plánování a vývoj základního frameworku Shrnutí KAPITOLA 2 Plánování a vývoj základního frameworku Nyní, když máme jasno v tom, co nás v této knize čeká a proč, můžeme začít s vývojem našeho sociálního webu. Abychom zajistili rychlý postup vývoje,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

Vlákno odlehčený proces kód vlákna, zásobník privátní ostatní sdíleno s dalšími vlákny téhož procesu

Vlákno odlehčený proces kód vlákna, zásobník privátní ostatní sdíleno s dalšími vlákny téhož procesu Procesy, vlákna Vlákno odlehčený proces kód vlákna, zásobník privátní ostatní sdíleno s dalšími vlákny téhož procesu Implementace vláken one-to-one o implementace na úrovni jádra o každé vlákno je pro

Více

19. Projekt Adventura

19. Projekt Adventura Projekt Adventura strana 189 19. Projekt Adventura 19.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Adventura, který je ke stažení na java.vse.cz. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy Hra.

Více

Datové abstrakce v programovacích jazycích

Datové abstrakce v programovacích jazycích Datové abstrakce v programovacích jazycích Motivace Strukturovat rozsáhlé programy Dovolit separátní překlad Možné formy strukturování: Podprogramy původní forma abstrakce -abstrakce výpočtů Moduly kontejnery

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

Jakub Čermák <jakub@jcermak.cz> http://www.jcermak.cz. Microsoft Student Partner

Jakub Čermák <jakub@jcermak.cz> http://www.jcermak.cz. Microsoft Student Partner Jakub Čermák http://www.jcermak.cz Microsoft Student Partner Úvod, příklady použití, trocha teorie Struktura aplikace Typy obecně, primitivní typy, speciální typy Podmínky, cykly, namespaces

Více

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FRANTIŠEK HUŇKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Agenda. Docházka Návrat k minulému praktickému cvičení Zápočtové práce. Dokumentace. Dotazy, přání, stížnosti. Co, jak a proč dokumentovat

Agenda. Docházka Návrat k minulému praktickému cvičení Zápočtové práce. Dokumentace. Dotazy, přání, stížnosti. Co, jak a proč dokumentovat QA & Dokumentace Agenda Docházka Návrat k minulému praktickému cvičení Zápočtové práce QA opakování Dokumentace Co, jak a proč dokumentovat Dotazy, přání, stížnosti Kde je chyba? public static StringBuilder

Více

Diagram tříd (class diagram)

Diagram tříd (class diagram) Diagramy tříd 1 Diagram tříd (class diagram) Zobrazuje třídy v daném systému a vztahy mezi nimi Zobrazuje statický stav ukazuje vzájemné interakce, ale neukazuje co se při těchto interakcích děje Při znázornění

Více

V případě jazyka Java bychom abstraktní datový typ Time reprezentující čas mohli definovat pomocí třídy takto:

V případě jazyka Java bychom abstraktní datový typ Time reprezentující čas mohli definovat pomocí třídy takto: 20. Programovací techniky: Abstraktní datový typ, jeho specifikace a implementace. Datový typ zásobník, fronta, tabulka, strom, seznam. Základní algoritmy řazení a vyhledávání. Složitost algoritmů. Abstraktní

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Vazba (volná, těsná) - míra znalosti jedné třídy*komponenty o druhé.

Vazba (volná, těsná) - míra znalosti jedné třídy*komponenty o druhé. Návrhové vzory. Komponentový návrh, volná vazba versus těsná vazba. Oddělení politiky od mechanismu. Návrh distribuovaných systémů s použitím webových služeb a servisně orientované architektury (SOA).

Více

Virtuální metody - polymorfizmus

Virtuální metody - polymorfizmus - polymorfizmus - potomka lze použít v místě, kde je možné použít předka - v dosud probraných situacích byly vždy volány funkce, které jsou známy již v době překladu. V situaci, kdy v době překladu není

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

Úvod do principů objektově orientovaného programování

Úvod do principů objektově orientovaného programování OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

Datové struktury strana 81

Datové struktury strana 81 Datové struktury strana 81 10. Datové struktury Tato kapitola popisuje, jak uchovávat více instancí stejného typu (stejné třídy) nebo jeho podtypů. Vzhledem k tomu, že je to poměrně častá úloha, většina

Více

Začínáme s vývojem pro Android

Začínáme s vývojem pro Android Pavel Petřek CTO Praha, 14. dubna 2010 Kdo je kdo Pavel Petřek Vývojář, přednášející, entusiasta světa chytrých telefonů (a velký jedlík) Spoluzakladatel Inmite Inmite Vývoj pro chytré telefony (Android:

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Práce se soubory v Javě

Práce se soubory v Javě Práce se soubory v Javě Cílem kapitoly je naučit pracovat se soubory a adresáři v Javě. Na jednoduchých příkladech ukázat procházení adresáře, čtení z textového souboru a zápis do textového souboru. Klíčové

Více

Testování. Zadání příkladu. Vytvoření kostry třídy. Obsah:

Testování. Zadání příkladu. Vytvoření kostry třídy. Obsah: Obsah: Testování... 1 Zadání příkladu... 1 Vytvoření kostry třídy... 1 Napsání testů... 2 Testy správnosti... 3 Testy výjimek... 3 Testy vztahů/závislostí... 4 Zdrojový text testu... 4 Spuštění testů...

Více

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz únor 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V předešlé části článku jsme si

Více

Agenda. Smysl teoretických cvičení Klasifikace Obecná pravidla Bugzilla Klasické problémy Poznámky k jednotlivým pojmům Antipatterns Testování testů

Agenda. Smysl teoretických cvičení Klasifikace Obecná pravidla Bugzilla Klasické problémy Poznámky k jednotlivým pojmům Antipatterns Testování testů Testování a QA Agenda Smysl teoretických cvičení Klasifikace Obecná pravidla Bugzilla Klasické problémy Poznámky k jednotlivým pojmům Antipatterns Testování testů Klasifikace Kategorie black box grey box

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

1. Téma 03 - Rozhodování

1. Téma 03 - Rozhodování 1. Téma 03 - Rozhodování Cíl látky Seznámit se a prakticky si vyzkoušet zápis rozhodování v jazyce Java 1.1. Úvod Jednou z nejčastěji používanou konstrukcí při programování je rozhodování. Právě této problematice

Více

APNVZ_7. Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy

APNVZ_7. Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy APNVZ_7 Builder konstrukční návrhový vzor Broker distribuované systémy 1 Konstrukční návrhové vzory Pro tvorbu nových objektů se obyčejně v Javě používají konstruktory. Konstruktory jsou užitečné pokud

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++ Dědičnost tříd Dědičnost umožňuje vytvářet nové třídy z tříd existujících tak, že odvozené třídy (tzv. potomci) dědí vlastnosti

Více

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti Práce s databází Specifikace JDBC Pro práci s relačními databázemi poskytuje Java rozhraní JDBC Java Database Connectivity. Specifikace tohoto rozhraní má několik verzí. Verze 1.x je součástí SDK již od

Více

Java aplety. Předávání parametrů z HTML

Java aplety. Předávání parametrů z HTML Java aplety Aplety jsou speciální formou Java aplikací - mohou být spouštěny z prostředí WWW prohlížeče. Aby je prohlížeč spustil, musíme vložit do HTML stránky potřebné příkazy:

Více

InputStream. FilterInputStream

InputStream. FilterInputStream 6. Vstupy a výstupy Pro práci se vstupy a výstupy nám Java poskytuje celou řadu tříd a jejich metod. Jsou uloženy v balíku java.io. Tato knihovna je založena na mechanizmu tzv. vstupních a výstupních proudů

Více

Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz

Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 15. Návrhové vzory. Komponentový návrh, volná vazba versus těsná vazba. Oddělení politiky od mechanismu. Doménově specifické jazyky (DSL). (A7B36OMO) Obsah Návrhové vzory...

Více

IAJCE 07/08 Přednáška č. 1. naučit myslet transformace reálných problémů na funkční programy základy programování

IAJCE 07/08 Přednáška č. 1. naučit myslet transformace reálných problémů na funkční programy základy programování Úvod Literatura: Předmět = úvod do programování menší úpravy oproti min. semestru http://webak.upce.cz/~hajek/iajce/ Vaše poznámky Virius M.: C# pro zelenáče, nakladatelství Neocortex Slidy z přednášek

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT METODICKÝ RÁMEC IS/ICT Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií, VŠE Praha Abstrakt Příspěvek popisuje metodický rámec pro budování informačního systému firmy, tedy metametodiku, která zahrnuje

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

Abstraktní datové typy Objektový přístup v Oracle

Abstraktní datové typy Objektový přístup v Oracle Text pro samostudium náhrada za přednášku a cvičení 6.4.2009 Abstraktní datové typy Objektový přístup v Oracle Motivace Objektový přístup v Oracle je především umožněn díky uživatelem definovaným (abstraktním)

Více

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory Výhody objektového řešení Nástroje pro IO operace jsou v C++ součástí knihoven Hierarchie objektových

Více

Analýza. Pracovní postup Analýza

Analýza. Pracovní postup Analýza Otázka 4 - Analýza - hledání analytických tříd, hledání atributů a stavů, analýza chování a odpovídající diagramy v UML. (A7B36SIN) Analýza Pracovní postup Analýza Analýza v metodice UP zahrnuje architektonickou

Více

VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER

VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER Cyril Klimeš Jaroslav Procházka Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz,

Více

Michal Augustýn www.augi.cz Microsoft Most Valuable Professional

Michal Augustýn www.augi.cz Microsoft Most Valuable Professional Michal Augustýn www.augi.cz Microsoft Most Valuable Professional dříve převážně desktopové aplikace rozmach internetu poptávka po webových vývojářích ASP.NET WebForms snadný přechod - RAD mezitím jiné

Více

Syntaxe vyjímek. #include <iostream> #include <string> using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private:

Syntaxe vyjímek. #include <iostream> #include <string> using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private: Vyjímky. Pod pojmem výjimka se rozumí nějaká výjimečná situace, která nastane v dané funkci. V jazyce C i C++ se často používá návratových hodnot funkcí, které vracejí úspěšnost provádění nějaké operace

Více

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např.

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. objekt rysy javy - zavedení jasného pořádku a etikety - přísné

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Úvod Informace o prostředí Práce se soubory Regulární výrazy Konec. Programování v C# Soubory a regulární výrazy. Petr Vaněček 1 / 27

Úvod Informace o prostředí Práce se soubory Regulární výrazy Konec. Programování v C# Soubory a regulární výrazy. Petr Vaněček 1 / 27 Programování v C# Soubory a regulární výrazy Petr Vaněček 1 / 27 Obsah přednášky Informace o prostředí Práce se soubory Regulární výrazy 2 / 27 Zprostředkování informací Třída System.Environment Poskytuje

Více

Používáme pole a kolekce

Používáme pole a kolekce Kapitola Po přečtení této kapitoly budete schopni: Deklarovat, inicializovat a používat proměnné typu pole Deklarovat, inicializovat a používat proměnné různých typů kolekcí Nyní již víte, jak vytvářet

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

Marian Böhmer. Návrhové vzory v PHP

Marian Böhmer. Návrhové vzory v PHP Marian Böhmer Návrhové vzory v PHP Computer Press Brno 2012 Návrhové vzory v PHP Marian Böhmer Překlad: Lukáš Krejčí Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Herodek Technický redaktor: Jiří Matoušek

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Úvodní hodina Základní informace Název předmětu:

Více

WPA - Konfigurace Java EE aplikace (Maven, struktura war arch. kontejnerem Tomcat 8

WPA - Konfigurace Java EE aplikace (Maven, struktura war arch. kontejnerem Tomcat 8 WPA - Konfigurace EE aplikace (Maven, struktura war archivů), práce s webovým kontejnerem 8 1. října 2014 Obsah 1 2 3 4 Maven Konfigurace maven projektu - pom.xml 5 6 ? Semestrálky mohou dělat dohromady

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

ASPEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ

ASPEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ ASPEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ Marek Pícka Katedra informačního inženýrství, PEF ČZU, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, ČR picka@pef.czu.cz Abstrakt Aspektově orientované programování se snaží

Více

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE Michal Čejchan Témata přednášky Principy OOP - připomenutí Úvod - co nás vede k používání OOP Reálný svět - jak (ne)používáme OOP Nedostatky na úrovni programovacích

Více

Objektově orientované programování v jazyce Python

Objektově orientované programování v jazyce Python Objektově orientované programování v jazyce Python Co to je objektově orientované programování Python není přímo objektově orientovaný jazyk, ale podporuje nejdůležitější části objektově orientovaného

Více

Ošetřování chyb v programech

Ošetřování chyb v programech Ošetřování chyb v programech Úvod chyba v programu = normální záležitost typy chyb: 1) programátorská chyba při návrhu každých 10 000 řádek 1 chyba lze jen omezeně ošetřit (před pádem aplikace nabídnout

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Java pro programátory.net

Java pro programátory.net Java pro programátory.net Lukáš Zapletal lukas.zapletal@qcm.cz Představení jazyka Co je to Java? [džáva] Java je objektově orientovaný jazyk stvořený pro vestavěná zařízení, který se uchytil v mnoha oblastech

Více

Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2. Jaroslav Ciml

Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2. Jaroslav Ciml Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2 Jaroslav Ciml Použití SAX - připomenutí Vytvoření instance parseru XMLReader xmlreader = XMLReaderFactory.createXMLReader(); Registrace handleru xmlreader.setcontenthandler(

Více

Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz)

Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz) Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz) Autor: Radek Vystavěl Díl 12: Algebra Lineární transformace MATEMATIKA Lineární transformace, neboli přeet hodnoty x podle

Více

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <->

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <-> Znaky každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak číslo) kódování jiný příklad kódování existuje mnoho kódů pojmy: morseova abeceda problémy o znaková sada které znaky

Více