ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7"

Transkript

1 ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7

2 6. ročník otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku aneb Vzhůru do pedálů Na úplný začátek patří mé poděkování všem účastníkům letošního otvírání cyklistické sezóny 2011 na Sedlčansku. Jsem velice ráda, že nedošlo k žádným vážným úrazům a že všichni dorazili do cíle s úsměvem. Po proběhlém 6. ročníku můžeme začít bilancovat. V roce 2006 jsme sezónu otvírali pouze 1 okruhem dlouhým 25 km, jehož zdolávání se zúčastnilo 80 cyklistů. V roce 2007 se jely již 2 okruhy v délce 23 km a 35 km, přičemž účast byla 137 cyklistů. V roce 2008 byly okruhy v délce 17 a 34 km s účastí 228 cyklistů. V roce 2009 jsme zaznamenali zatím nejvyšší počet cyklistů 288, okruhy byly v délce 23 a 31 km. V roce 2010 jsme přivítali 218 cyklistů na trasách v délce 21 a 39 km. Letošního ročníku se zúčastnilo 250 příznivců cyklistiky. Okruhy byly v délce 23 km (118 cyklistů) a 37 km (132 cyklistů). Nejmladší účastnicí, s rokem narození 2010, byla Anežka Lochová z Kňoviček, nejstarším účastníkem byl Josef Bartoš ze Sedlčan, ročník Všechny ročníky mají společné místo startu u Městského muzea v Sedlčanech, cíl v předešlých ročnících byl vždy u turistické ubytovny u fotbalového hřiště. V letošním 6. ročníku došlo ke změně cíl byl u přehrady u nové kanoistické loděnice. Na startu účastníky vždy vítá nějaká historická osobnost nebo maskot, v předchozích ročnících to byl Jakub Krčín, K. H. Mácha nebo hermelín, letos to byla postava Votvíráka (v podání Jindřicha Bláhy) na historickém kole. Tato osobnost nás bude provázet i v několika dalších ročnících, překvapí nás vždy svými originálními převleky. Společným cílem pro všechny ročníky je sbírání razítek do cyklistické průkazky. V případě, že cyklista projde všemi stanovišti a do cíle dorazí s plným počtem razítek, odměnou pro něj je certifikát za absolvování okruhu, drobné dárky a občerstvení. V letošním ročníku byl odměnou koláček, hermelín, voda nebo točené pivo, každý si upekl svůj špekáček. Odpolední nedělní atmosféru zpříjemnila hudební skupina Klikaři. Cyklisté si mohli prohlédnout novou loděnici rychlostní kanoistky a dokonce zhlédli i závod kajakářů. Těšíme se již na 8. ročník, který se bude konat 27. května (neděle) Štěpánka Barešová

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Výstava fotografií Léta na Častoboři Sedlčanská knihovna se již stala známou akcemi pro děti i dospělé, které díky obětavosti jejího vedení i personálu překračují rámec našeho regionu. Vedení knihovny prokázalo odvahu poskytovat prostor pro zajímavé projekty. Letos o prázdninách nabídne neobvyklou ukázku fotografií Jaroslava Muchy. Tak jako málokdo z nás si dokáže představit Sedlčany bez sportovního oddílu TJ Tatran Sedlčany, tak si nedokážeme představit Tatran bez stanové základny Častoboř. Jedná se o místo známé většině z nás z dětství a mládí, místo, se kterým nás spojují romantické vzpomínky. A kdo jezdil na Častoboř v posledních čtyřech desetiletích, nemohl se minout s dlouholetým hlavním vedoucím a nestorem častobořské fotografie PhDr. Jaroslavem Muchou. Výstava prezentuje jeho fotografické dílo z táborového života dětí na Častoboři a současně je dokladem neobyčejné mnohaleté práce pro děti. Fotografie zachycují napětí dětí při táborových hrách a svým profesním ztvárněním jsou neobvyklou sondou do dětské duše. Soubor představuje pohled na dětskou komunitu v ojedinělých podmínkách letního tábora a fotografie kombinují denní táborový život se záběry okolní přírody. Výběr fotografií poskytuje průřez téměř čtyřmi desítkami let. Návštěvník má možnost zhlédnout dokument o dětském táboře, který naznačuje, že i v době minulé byly tábory, které si dokázaly udržet skautského ducha a tábornickou a sportovní náplň. Stejně jako fotografické dílo je zajímavá osoba autora. Kromě TJ Tatran má právě hlavní vedoucí PhDr. Jaroslav Mucha klíčovou zásluhu na tom, že se tábor na Častoboři nezařadil do kategorie dětských výkrmen ani v dobách, kdy podmínky nepřály pořádání táborů v duchu skautských zásad. Autorova dvojrole táborového vedoucího a vynikajícího fotografického dokumentaristy pokračuje již čtvrtou desítku let a činí ze souboru jeho fotografií unikát, s jakým se nesetkáváme často. Nepatrný zlomek jeho rozsáhlého díla je předmětem této výstavy. Jaroslav Mucha inspiroval mnoho táborových fotografů. Pro všechny se stal vzorem a současně ideálem, který vybízí k následování. Návštěvu výstavy doporučujeme všem rodičům i dětem od 5 do 100 let. Přístupná bude v Městské knihovně Sedlčany, Kpt. Jaroše 482 od do vždy v Po 9-18 hod, Út 9-15 hod, St 9-18 hod. Pro větší skupiny lze prohlídku dohodnout i mimo otvírací hodiny na tel Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Rada města Sedlčany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel příspěvkové organizace Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Havlíčkova 514, Sedlčany, IČ: Charakteristika vykonávané funkce: Řízení příspěvkové organizace Kulturního domu Josefa Suka, která zajišťuje provoz areálu Kulturního domu v Havlíčkově ulici čp. 514 a Lidové hvězdárny Josefa Sadila na Cihelném vrchu. Ředitel zodpovídá za ekonomické, personální a provozní záležitosti organizace, která zabezpečuje širokou škálu kulturního života města. Zejména divadelní a filmová představení, koncerty, výstavy, taneční a zábavné akce, pořady poezie, klubové pořady, přednášky a další akce konané v areálu Kulturního domu nebo v jiných dohodnutých objektech a prostorách na území města včetně městských slavností. Předpokládaný termín nástupu: říjen - listopad 2011 Místo výkonu práce: Město Sedlčany Platové podmínky: Dle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída). Požadavky: - úplné středoškolské vzdělání s maturitou - znalost práce na PC Word, Excel, Outlook, internet - řidičský průkaz skupiny B - znalost německého nebo anglického jazyka - organizační a komunikační schopnosti, časová flexibilita - pečlivost, odpovědnost, spolehlivost - bezúhonnost - znalost kulturního života města - výhodou praxe v oboru a s řízením kolektivu Přihláška musí obsahovat: 1. Jméno, příjmení, titul zájemce 2. Datum a místo narození 3. Státní příslušnost 4. Místo trvalého pobytu 5. Číslo občanského průkazu, nebo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana 6. Kontaktní adresa a telefon ( ) 7. Datum a podpis K přihlášce připojí zájemce tyto doklady: a) životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech b) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců c) ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání d) lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat tuto funkci Termín podání přihlášky: Přihlášky doručte na adresu - Město Sedlčany, nám. TGM 32, Sedlčany nejdéle do 15. srpna Obálku označte Výběrové řízení ředitel KDJS NEOTVÍRAT Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu. V Sedlčanech Ing. Jiří B u r i a n starosta města 1

4 USNESENÍ / ZAJÍMAVOST USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 9/2011 ze dne RM bere na vědomí zprávu ředitele MTS s.r.o. Václava Calty o činnosti a výsledcích hospodaření MTS s.r.o. v roce RM bere na vědomí zprávu ředitele STS s.r.o. Jiřího Daňka o činnosti a výsledcích hospodaření STS s.r.o. v roce RM bere na vědomí zprávu ředitelky Mateřské školy Sedlčany paní Bc. Mileny Říčařové o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012 a schvaluje otevření další třídy v prostorách budovy MŠ čp. 740 Na Severním sídlišti. Zároveň RM doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku na provoz MŠ na pořízení nového vybavení další třídy dle skutečných pořizovacích nákladů (cca Kč). - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci Inženýrské sítě Lhotka, Na Morávce a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností NOVADUS, s.r.o., Ke Skalám 603, Příbram V za celkovou cenu Kč (bez DPH). - RM schvaluje zapsání mobiliáře kaple Proměnění páně v Solopyskách do Ústředního seznamu movitých kulturních památek. - RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na objekt pro SDH II ve smyslu směrnice Rady města č. 1/ RM schvaluje zahraniční cestu starosty do Norska v termínu , kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR. - RM schvaluje příspěvek Kč Aerobik studiu Dvojka na reprezentaci závodníků na ME juniorů a EP kadetů v Itálii RM ukládá starostovi města vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech. - RM schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení kabelů veřejného osvětlení a osazení stožárů veřejného osvětlení dle projektové dokumentace za účelem realizace stavby a zajištění provozu, údržby a oprav veřejného osvětlení v rozsahu vymezeném geometrickým plánem, mezi oprávněným Městem Sedlčany a povinnými tj. vlastníky pozemků p.č. 2337/11, 2339/3 a 2338 v k.ú. Sedlčany paní Marií Černovskou, Kamenná 615, Příbram II a panem Jaroslavem Vršeckým, Na Potůčku 103, Sedlčany a správcem konkurzní podstaty JUDr. Antonínem Janákem, konkursní podstaty úpadce PROFES Sedlčany družstvo, IČ na pozemky p.č a 3055 v k.ú. Sedlčany. - RM schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč na uspořádání mistrovství světa v kvadriatlonu v Sedlčanech dne 13. srpna RM souhlasí s uspořádáním koncertu občanským sdružením KROS a Klubem nezávislé kultury v areálu V Kole v Jateční ulici. Hudební produkce bude ukončena nejpozději do 24 hod. - RM ukládá odboru majetku, aby byl opakovaně zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr města prodat nebytové prostory v č. p. 526 ulice Sokolovská v Sedlčanech, a to za minimální cenu Kč. - RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku od pana Vladimíra Čedíka, trvale bytem Krásná Hora nad Vltavou č.p Jedná se o část pozemku parc. č. 272/3 orná půda v k. ú. Sestrouň (pozemek u silnice II/105 ve směru na Roudný), který bude sloužit jako příjezdová komunikace k plánované výstavbě rodinných domů na zmíněném pozemku. - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v č. p. 876 Komenského náměstí v Sedlčanech (bývalá aranžovna), a to mezi Městem Sedlčany jako pronajímatelem a nájemcem tj. Coop Příbram, družstvo, se sídlem Dlouhá ulice 155, Příbram II. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. června 2011 za cenu 783 Kč/m 2 /1rok. - RM ukládá odboru majetku MěÚ Sedlčany, aby na úřední desce MěÚ byl řádně zveřejněn záměr města pronajmout uvolněný městský byt 2+1 (č. bytu 1/I. patro) na adrese ul. 28. října č. p. 622 v Sedlčanech. - RM ukládá odboru majetku MěÚ Sedlčany, aby na úřední desce MěÚ byl řádně zveřejněn záměr města prodat byty v obytných domech č.p. 879 a 880 v ulici Havlíčkova a č. p. 738 a 739 U Školky v Sedlčanech. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost pana Pavla Šiky o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 3/I. patro) na adrese U Kulturního domu 564, Sedlčany, a to společně s matkou paní Marií Šikovou. - RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 1+1 (č. bytu 11/IV. patro) na adrese U Školky 738, Sedlčany, a to z pana Jana Hejla na syna Davida Hejla, neboť dosavadní nájemce zemřel. - RM schvaluje přidělení 1 ubytovací místnosti na městské ubytovně Strojírenská 791, Sedlčany (v ubytovací jednotce č. 5/II. patro společně s p. Pikalem), a to panu Petru Knotkovi, dosud trvale bytem nám. T.G. Masaryka 32, Sedlčany. - RM schvaluje poskytnutí přístřeší na městské ubytovně Strojírenská 791, Sedlčany, a to manž. Mileně a Jaroslavu Gáborovým, dosud trvale bytem Havlíčkova 623, Sedlčany s tím, že jmenovaní budou hradit za užívání přístřeší částku Kč/měsíčně. - RM v působnosti valné hromady STS s.r.o. schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši Kč takto: a) rezervní fond 6 817,40 Kč b) nerozdělený zisk ,60 Kč Mariášníci flekovali v Coloradu Součástí slavností Rosa byla Velká cena města Sedlčan v křížovém mariáši družstev i jednotlivců. Tato akce se konala v restauraci Colorado u vlakového nádraží. Zahájil ji starosta města Sedlčan Ing. Jiří Burian. Ten také večer předal nejlepším hráčům plaketky, medaile a poháry. Turnaje se zúčastnilo téměř 50 hráčů z celého kraje, mezi nimi i dvě ženy. Díky povinnému fleku (trháku) jsme viděli řadu zajímavých her. Nejlepším sedlčanským týmem byl Charouz team. Nejlepším sedlčanským hráčem M. Čejda. Výsledky celý den pečlivě sčítal hlavní rozhodčí a organizátor turnaje J. Kolář. Družstva: 1. Vlašim 2. Čápi z Počepic 3. Směska Jednotlivci: 1. V. Lomoz Knín 2. J. Novák Kutná Hora 3. Holan Sloapslam Praha Mariášníci děkují hlavnímu sponzorovi městu Sedlčany a dalším sponzorům Stavba Barták, Skiareal Monínec, Restaurace Krčín, Šmoula Moulík, p. Míka malíř, St. Čihák kamnář, M. Havel Podlahy, Česká žula, Pivovar Vysoký Chlumec, KDS Sedlčany, KMJS Duo Servis, Hubatá černoška, řidiči Tiborovi. František Pejša 2

5 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 10/2011 ze dne RM bere na vědomí zprávy o bezpečnostní situaci v Sedlčanech v 1. pol přednesené velitelem Obvodního oddělení Policie ČR npor. Miroslavem Pospíšilem, velitelem MP Petrem Krchem a vedoucím OKŘ MěÚ Janem Kundrlíkem. - RM ukládá vedoucímu OKŘ zpracovat na spolupráci s MP program rozvoje kamerového systému na rok RM schvaluje výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby spočívající v zastupování města v zadávacím řízení na akci Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany pro výběr technického dozoru investora a výběr zhotovitele díla. Zároveň RM souhlasí s podáním této výzvy organizacím: - TERCIER, s.r.o. Radlická 1170/61, Praha 5, IČ S.I.K. s.r.o., Povšíkova 354/5, Praha 9, IČ ENVI Agentura Trunda, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, IČ RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na rekonstrukci fasády bytového domu čp a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s IKK Milevsko, s.r.o., Komenského 1386, Milevsko. - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci Sedlčany analýza rizik staré ekologické zátěže v okolí jímacího území Sedleckého potoka a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s organizací Sdružení Sedlčany sdružení firem Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. a BAUSET CZ, a.s. - RM jmenuje komisi pro výběrové řízení na akci Úpravy tepelného zdroje CZT-2 ve složení: Ing. Čermák, Ing. Hölzel, pan Fremut. Jako náhradníky jmenuje paní Žaludovou a pana Caltu. - RM souhlasí s podnájemní smlouvou na prostory městské nemocnice pro firmu DELIKOMAT, s.r.o. za účelem umístění a provozování prodejního automatu teplých nápojů a cukrovinek. - RM souhlasí s podnájemní smlouvou na prostory atria v městské nemocnici pro společnost LAVIČKY ZADARMO.CZ, s.r.o. za účelem instalace laviček pro pacienty. - RM nesouhlasí se snížením celkového zápočtu vynaložených nákladů společností Mediterra Sedlčany, s.r.o. proti nájemnému městské nemocnice o částku Kč za fakturaci akce Legionella od firmy Vladislav Pech, Sedlčany. - RM souhlasí se zadáním rekonstrukce chodníku v Nádražní ul. dle cenové nabídky firmě Swietelsky, s.r.o. ve výši 420 tis. Kč vč. DPH v souladu se směrnicí Rady města č. 1/ Na základě žádosti ředitele HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloslava Svatoše RM souhlasí s digitalizací povodňového plánu v rámci podpory XXVII. výzvy Operačního programu Životního prostředí podporovaného z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. - RM schvaluje řediteli 1. ZŠ Mgr. Liboru Novotnému přijetí finančního daru pro 1. ZŠ od SRPDS při 1. ZŠ ve výši Kč na zakoupení pylonové tabule. - RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení o převedení plynárenského zařízení plynofikace zóny 7. Severozápad vybudovaného Městem Sedlčany na kupujícího RWE GasNet, s.r.o. - RM schvaluje využití sponzorského daru města ve výši Kč od S-B s.r.o. na vybudování dětského hřiště a relaxační zóny v zahradě ZUŠ Sedlčany čp. 428 v Šafaříkově ul. s tím, že město se na této investici bude rovněž podílet v letošním roce částkou minimálně Kč. - RM schvaluje termín jednání ZM na pondělí od 17 hod. v KDJS. Hlavním bodem programu bude bezpečnost města. - RM schválila žádost mobilního operátora T-Mobile, zastoupeného firmou Losky.cz Areál výzkumných ústavů, Podnikatelská 539, Praha 9 Běchovice, o uzavření dodatku k nájemní smlouvě, na základě které město pronajímá část střechy domu č.p. 738 U Školky v Sedlčanech, a to za účelem umístění antény a technologie potřebné k provozování mobilní telekomunikační sítě. Předmětem dodatku je umístění montážního oka, které bude sloužit jako zdvihací zařízení. V této souvislosti bude navýšen nájem o Kč/ročně. - RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku od paní Heleny Podané, trvale bytem Víta Nejedlého 583, Sedlčany. Jedná se o část pozemku parc. č. 3012/57 orná půda v k. ú. Sestrouň (pozemek u silnice II/105 ve směru na Roudný), který bude sloužit jako příjezdová komunikace k plánované výstavbě rodinných domů na zmíněném pozemku. - RM ukládá odboru majetku, aby byl na úřední desce MěÚ Sedlčany zveřejněn záměr města prodat dvě stavební parcely (parc. č. 2487/1 a parc. č. 2487/10) v ulici Strojírenské v Sedlčanech za cenu 300 Kč/m 2. - RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 3+1 (č. bytu 2/přízemí) na adrese U Školky 727, Sedlčany, a to z paní Jany Kloskové na bývalého manžela pana Josefa Kloska, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 22/VII. patro) na adrese Na Severním sídlišti III/676, Sedlčany, mezi nájemcem bytu GaSOŠE Sedlčany, se sídlem Nádražní USNESENÍ 90, Sedlčany, zastoupená ředitelem p. Zdeňkem Šimečkem a podnájemcem paní Janou Matouškovou, dosud trvale bytem Oříkov 24, Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. července 2011 do 30. června RM schvaluje přidělení jedné ubytovací místnosti na městské ubytovně (nově rekonstruovaná ubyt. místnost ve III. patře) na adrese Strojírenská 791, Sedlčany, a to paní Jaroslavě Klausové, dosud trvale bytem tamtéž. - RM schvaluje přidělení jedné ubytovací místnosti na městské ubytovně Strojírenská 791, Sedlčany (v ubytovací jednotce č. 11/II. patro), a to panu Petru Knotkovi, dosud trvale bytem nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany, který bude ubytovací jednotku užívat společně s matkou paní Libuší Knotkovou. V této souvislosti se revokuje usnesení rady ze dne 25. května 2011, kterým bylo schváleno ubytovaní p. Knotkovi v jedné ubytovací místnosti u p. Pikala (č. 5/II. patro). Podpora dětských obětí dopravních nehod Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových a společnost Lukoil vytvořili společně projekt, jehož cílem je podpora dětí, které v důsledku dopravní nehody přišly o jednoho nebo oba rodiče nebo které jsou díky dopravní nehodě vážně zraněné či doživotně postižené. Uvedeným dětem lze prostřednictvím fondu pomoci především příspěvkem na jejich vzdělání, případně na aktivity směřující k jejich opětovné integraci do běžného života. Podrobnější informace a pomoc s uplatněním žádosti lze hledat na webových stránkách www. nadacnifondklausovych.cz nebo www. lukoil.cz/ charita. Kontaktní osoba pro žádost o příspěvek: Mgr. Hana Benedová tel RALLYCROSS Sedlčanská kotlina Pořadatel: Autoklub RAC Sedlčany a Autodrom Sedlčany Sobota Volný trénink Měřený trénink Začátek první série rozjížděk Začátek druhé série rozjížděk Začátek třetí série rozjížděk Finále 3

6 USNESENÍ / KNIHOVNA - RM bere na vědomí zprávy o činnosti TJ Tatran, TJ Sokol a SK Pegas. - RM v působnosti valné hromady MTS s.r.o. schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MTS s.r.o. za rok 2010 po zdanění ve výši ,89 Kč tak, že celá částka bude převedena na nerozdělený zisk minulých let. - RM schvaluje žádost pana Karla Richtera, nájemce bytu 3+1, č. 18, Na Severním sídlišti I/647 o výměnu oken na vlastní náklady v částce ,30 Kč s tím, že uvedenou částkou bude předplaceno nájemné. - RM souhlasí s rozhodnutím ředitelky MŠ Sedlčany Bc. Mileny Říčařové o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Sedlčany pro školní rok 2011/2012 ve výši 330 Kč/měs. na jedno dítě. - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci Zateplení domu čp , Dělnická ul. a dále pověřuje starostu města uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: DLOUHÝ povrchová úprava staveb, Kpt.Jaroše 482, Sedlčany, IČ , za nabídkovou cenu Kč bez DPH. - RM souhlasí se záměrem výstavby inženýrských sítí v lokalitě 7, Sedlčany-severozápad a ukládá odboru investic zabezpečit výběrové řízení na akci Inženýrské sítě, lokalita 7, Sedlčany severozápad. Dále doporučuje vyzvat k podání nabídky firmy: 1) Libor Bílek, Jesenice-Doublovičky 9, Sedlčany 2) 1.SčV a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, Novohospodská 93, Příbram 3) NOVADUS spol.s r.o., Ke Skalám 603, Příbram 4) REIMO, a.s., Pražská 900, Mníšek Pod Brdy - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci Úprava kotelny CZT-2 v Sedlčanech a dále pověřuje starostu města uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: Libor DLOUHÝ- DLOUHÝ I.T.A., Jinonická 805/57, Praha 5, IČ za nabídkovou cenu: Kč bez DPH. - RM schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel příspěvkové organizace Kulturního domu Josefa Suka a zároveň jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hölzel, MUDr. Marek, PaedDr. Nádvorník, Mgr. Pína, Jaroslav Kolský. - RM schvaluje přijetí finančních darů ZUŠ Sedlčany na podporu tanečního orchestru Základní umělecké školy Sedlčany v celkové výši Kč. - RM schvaluje zahraniční cestu starosty města Ing. Jiřího Buriana ve dnech do polského města Wagrowiec v rámci spolupráce 4 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 11/2011 ze dne Sdružení obcí Sedlčanska s okresem Wagrowiecki. - RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany a společností Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, která se týká vstupu na pozemky parc. č. 219/2 a 446/3 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem strpění umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj. podzemního metalického kabelu pro stavbu Sedlčany, Nádražní přesun UR24, M s označením stavby RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, která se týká vstupu na pozemky parc. č. 446/3 a 219/2 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem strpění umístění, zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 0,4kV distribuční soustavy, pro stavbu Sedlčany, Luční, knn pro p. č. 448/2 s označením stavby IV RM doporučuje ZM schválit žádost o bezúplatný převod pozemků v majetku Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov, které jsou ve správě Středního odborného učiliště, se sídlem Petra Bezruče 364, Sedlčany. Jedná se o pozemky parc. č. 9/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m 2, parc. č ostatní plocha o výměře 42, v k. ú. Sedlčany, které jsou součástí veřejného prostranství (Na Potůčku u č.p. 701 až 703) a dále pozemky parc. č. 776/2 o výměře 59 m 2, parc. č. 948/2 o výměře 333 m 2 a parc. č. 948/3 o výměře 547 m 2, vše ost. plocha, ostatní komunikace v k. ú. Sedlčany, které jsou součástí místních komunikací. - RM doporučuje ZM schválit žádost o bezúplatný převod pozemku v majetku Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov, který je ve správě Středního odborného učiliště, se sídle Petra Bezruče 364, Sedlčany, a to části pozemku parc. č.957 ost. plocha, sport. a rekr. plocha o celkové výměře 4361 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem plánované výstavby Sportovně rehabilitačního centra. - RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků mezi panem Tomášem Doubkem, trvale bytem Církvičská č.p. 280, Sedlčany a Městem Sedlčany (chodník v ulici Církvičské) takto: a) pan Tomáš Doubek převede bezúplatně do vlastnictví Města Sedlčany pozemky parc. č. 1266/2 zahrada o výměře 5 m 2 a parc. č. 1265/1 (část b) ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 m 2, vše v k. ú. Sedlčany. Jedná se o pozemky oddělené z původních parcel č a 1265/1 (viz GP Ing. Soukupa č /2011 ze dne 13. června 2011); b) Město Sedlčany převede bezúplatně do vlastnictví pana Tomáše Doubka pozemek parc. č (část a) ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 m 2 v k. ú. Sedlčany, který byl oddělen z původní parcely č (viz výše uvedený GP). - RM doporučuje ZM schválit prodej nebytových prostor (bývalá prodejna), které se nachází v ulici Sokolovské č.p. 526 v Sedlčanech, a to panu Josefu Poslušnému, trvale bytem Dublovice č. p. 223, za cenu Kč, neboť tento podal nejvyšší nabídku. - RM schvaluje přidělení městského bytu 2+1 do nájmu (č. bytu 1./I. patro) na adrese ulice 28. října 622, Sedlčany, a to paní Šárce Loudové, dosud trvale bytem Sedlčany, U Kulturního domu RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost pana Jiřího Nedorosta o odsouhlasení společného nájmu bytu 1+1 (č. bytu 6/I. patro) na adrese Havlíčkova 417, Sedlčany, a to společně s babičkou paní Věrou Nedorostovou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost paní Zdeňky Fabiánové o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 6/I. patro) na adrese Havlíčkova 880, Sedlčany, a to společně s matkou paní Zdeňkou Žáčkovou. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 3+1 (č. bytu 5/I. patro) na adrese Západní 1173, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Šárkou Vybíralovou a podnájemcem panem Tomášem Hoškem, dosud trvale bytem Dělnická 536, Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. července do 31. prosince Knihovna v létě Provozní doba sedlčanské knihovny a internetu v červenci a srpnu: PO ÚT ST Fotbálek aneb Loučení s létem Sobota ve 13 hodin (Městský stadion Taverny): Sedmý ročník fotbalového utkání, ve kterém proti sobě nastoupí sedlčanské děti a tým spisovatelů, ilustrátorů a redaktorů. Účast zatím přislíbili: Miroslav Adamec, Petra Braunová, Ivona Březinová, Adolf Dudek, Zuzana Frantová, Miloš Kratochvíl, Daniela Krolupperová, Eva Mikšíčková, Petra Poliaková, Tomáš Řízek, Martin Strnad, Pavel Šidák, David Šváb a Michal Viewegh.

7 - ZM bere na vědomí (jednohlasně 17) zprávu o kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 9. května ZM bere na vědomí (jednohlasně 17) zprávu o činnosti RM za uplynulé období od do ZM bere na vědomí (jednohlasně 17) zprávu Policie ČR týkající se její činnosti a personálního obsazení na obvodním oddělení v Sedlčanech. ZM vědomo si bezpečnostní situace města a okolí nesouhlasí se snižováním počtu tabulkových míst na tomto oddělení a vyzývá vedoucího územního odboru Policie ČR, aby zajistil udržení stávajícího stavu 20 tabulkových míst včetně jejich plného obsazení policisty. ZM ukládá starostovi města projednat stav a budoucnost personálního obsazení obvodního oddělení v Sedlčanech s ředitelem Středočeské policie ČR. - ZM bere na vědomí (jednohlasně 17) zprávu velitele městské policie a zároveň mu ukládá vyhodnotit stávající kamerový systém a vypracovat návrh cílového stavu využitelnosti kamerového systému z hlediska stálé obsluhy. - ZM schvaluje pro připravovaný prodej městských bytů cenu za 1 m 2 takto: a) č. p. 879 a 880 v ulici Havlíčkova v Sedlčanech, včetně pozemků parc. č. 1020/1 a 1022/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sedlčany o celkové výměře 478 m 2 za cenu Kč/m 2 ; b) č. p. 738 a 739 U Školky v Sedlčanech, včetně pozemků parc. č. 1084/9 a 1084/10 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sedlčany o celkové výměře 505 m 2 za cenu Kč/m 2. - ZM schvaluje prodej nebytových prostor v č. p. 526 v ulici Sokolovské v Sedlčanech (bývalá prodejna potravin), a to panu Josefu Poslušnému, trvale bytem Dublovice 223, za cenu Kč. - ZM schvaluje uzavření následujících smluv o zřízení věcného břemene mezi oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly PSČ a povinným, tj. Městem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy s tím, že věcným břemenem budou zatíženy pozemky: a) parc. č. 1215/1 a 1215/2 v k. ú. Sedlčany, tj. stavba: Sedlčany k NN, ulice Zahradní (č. smlouvy IE /1); b) parc. č. 1566, 1504/1, 1429, 1456/1 a 1408 v k. ú. Sedlčany, tj. stavba: Sedlčany - knn, Nademlýnská a Novoměstská (č. smlouvy IE /1); c) parc. č. 1360/1, 1429, 1456/1, 1346, 1345/1, 1264 a 1332/1 v k. ú. Sedlčany, stavba: Sedlčany knn, Novoměstské náměstí (č. smlouvy IE /1); d) parc. č. 2763/1, 2763/4, 2762/1 a 2761/1 v k. ZASTUPITELSTVO / STS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČAN ze dne ú. Sedlčany, stavba: Sedlčany, Sadová, K Cihelně knn k čp. 663 (č. smlouvy IE /1). - ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků v majetku Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov, které jsou ve správě Středního odborného učiliště, se sídlem Petra Bezruče 364, Sedlčany. Jedná se o pozemky parc. č. 9/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m 2, parc. č ostatní plocha o výměře 42 m 2, v k. ú. Sedlčany, které jsou součástí veřejného prostranství (Na Potůčku u č.p. 701 až 703) a dále pozemky parc. č. 776/2 o výměře 59 m 2, parc. č. 948/2 o výměře 333 m 2 a parc. č. 948/3 o výměře 547 m 2, vše ost. plocha v k. ú. Sedlčany. - ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 957/4 ost. plocha o výměře 1209 m 2 v k. ú. Sedlčany (viz geometrický plán Ing. Pavla Smoleka, č /2011 z ), který je v majetku Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov, ve správě Středního odborného učiliště se sídlem Petra Bezruče 364, Sedlčany, a to za účelem plánované výstavby Sportovně rehabilitačního centra. - ZM schvaluje směnu pozemků mezi Tomášem Doubkem, trvale bytem Církvičská 280, a Městem Sedlčany (chodník v ul. Církvičské) takto: a) p. Doubek převede bezúplatně do vlastnictví Města Sedlčany pozemky parc. č. 1266/2 zahrada o výměře 5 m 2 a parc. č. 1265/1 (díl b) ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 m 2, vše v k. ú. Sedlčany. Jedná se o pozemky oddělené z původních parcel č a 1265/1 (viz geometrický plán Ing. Soukupa č /2011 ze dne ); b) Město Sedlčany převede bezúplatně do vlastnictví pana Tomáše Doubka pozemek parc. č (díl a) ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 m 2 v k. ú. Sedlčany, který byl oddělen z původní parcely č (viz výše uvedený GP). - ZM schvaluje plán společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Libíň. - ZM projednalo v souladu s ustanovením 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zprávu nezávislého auditora ECO Economic Commercial Office, s. r. o., Tábor o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 a přijalo její závěr, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s platnými předpisy o hospodaření samosprávných celků. Překládací stanice je otevřena i v sobotu V dubnu loňského roku byl zahájen provoz překládací stanice Sedlčany v areálu bývalé skládky v Kosově Hoře. Areál je v provozu pro širokou veřejnost i firmy. Své odpady zde lidé zváží a vysypou do boxu do haly. Za likvidaci odpadů se samozřejmě platí. Odpady jsou zpoplatněné podle druhů odpadu. Pokud je možné z dodávky nějaké odpady recyklovat, tak je dodavatel spolu s obsluhou překladiště vytahá a zbytek uloží do kontejnerů o objemu 40 m 3. Po naplnění kontejnerů odváží souprava tyto odpady na skládku do Votic. Odvoz kontejnerů s komunálním odpadem probíhá šestkrát až sedmkrát za týden. Rozsah odebíraných odpadů je zhruba stejný jako za provozu skládky. Tedy směsný komunální odpad, nábytek, autoplasty, lina, koberce, stavební odpady a další. Celkem se jedná o padesát druhů odpadů. Dále je možné zde odevzdat vytříděné papírové, plastové a kovové odpady. Nejsou zde přijímány elektrospotřebiče ani nebezpečné odpady. Tyto odpady přijme sběrný dvůr Sedlčany v ulici Karla Hynka Máchy 651 (areál Sedlčanských technických služeb, s.r.o.). Zde je možné se informovat, jaké odpady jsou zpoplatněné a které lze ve sběrném dvoře odevzdat zdarma. Eternitové šablony nemá povolený ani sběrný dvůr ani překládací stanice. Tento odpad je možné likvidovat pouze na skládce v Přibyšicích u Konopiště, kde vyjde tuna eternitu na Kč. Během léta bude překládací stanice fungovat dle letní provozní doby, která platí od 1. dubna do 31. listopadu. A zahrnuje i sobotní provoz od 8 do 11 hodin. Každý den pak bude otevřeno od 6.30 do 15 hodin s pauzou na oběd mezi 10. a 11. hodinou. Kompletní provozní dobu naleznete na stránce www. ts.sedlcany.cz v sekci skládka Kosova Hora, překládací stanice. O státních svátcích 5. a 6. července bude uzavřena Překládací stanice odpadů i sběrný dvůr v Sedlčanech. STS, s.r.o. 5

8 NEMOCNICE Milí občané Sedlčan a blízkého okolí. Dne jsem se stala zastupující ředitelkou Mediterra-Sedlčany, s.r.o., po panu řediteli MUDr.Vavrouškovi, který nyní pracuje na ministerstvu zdravotnictví. Přišla jsem do nemocnice, která slaví v příštím roce své 50. výročí a má tedy svou dlouholetou historii. Provozovatelem tohoto zařízení je od roku 2001 společnost MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Od roku 2008 je MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o., členem skupiny VAMED. Budovy nemocnice jsou vlastnictvím města a na základě smlouvy o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakožto i provozu, se roční nájemné vrací formou vzájemného zápočtu do oprav budov. Není to částka malá a také Mediterra investuje nemalé finanční částky do rekonstrukcí nemocnice. Přesná čísla jsou uvedena ve výroční zprávě, která bude zveřejněna na webových stránkách nemocnice: Sluší se poděkovat. Mým předchůdcům na pozici ředitelů za to, že nemocnice Mediterra-Sedlčany, s.r.o., je ekonomicky stabilním zdravotnický zařízením. Náměstkovi pro lékařskou - preventivní péči panu doc. MUDr. Palivodovi za sestavení stabilního odborně erudovaného lékařského týmu, rekonstrukci oddělení DIP (dlouhodobě intenzivní péče) a MOJIP (multioborová jednotka intenzivní 6 10 let od založení společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. péče) za léta a čas, který strávil v nemocnici nad rámec svých pracovních povinností - ze zájmu o nemocnici, ve prospěch dobré věci, za to, že nemocnice patří mezi personálně a ekonomicky stabilní zdravotnická zařízení. Paní ekonomce ing. Brabcové, která zastřešuje nemocnici po ekonomické stránce. Hlavní sestřičce paní Groulíkové, na jejíž bedra padá odpovědnost za přípravu nemocnice k akreditaci. Všem primářům a vrchním sestřičkám za odborné vedení jednotlivých oddělení. Veškerému zdravotnímu personálu za kvalitní zdravotní péči, kterou poskytují těm, kteří jí potřebují. Za lidský, osobní přístup, který hodnotí naši pacienti i jejich rodiny v pochvalných dopisech, které mi přicházejí. Všem zbývajícím nevyjmenovaným zaměstnancům v provozu a administrativě, kteří jsou nedílnou a cennou součástí týmu Nemocnice Mediterra-Sedlčany, s.r.o. Panu starostovi města ing. Burianovi a radě města za spolupráci a podporu. Jednatelům Mediterry-Sedlčany, s.r.o. Jsem ráda, že mohu být součástí tohoto zdravotnického zařízení a ze všech svých sil se budu snažit, aby i moje stopa v historii nemocnice byla viditelná v pozitivním slova smyslu. Je-li naším cílem poskytovat kvalitní zdravotní péči, budu se snažit přispět k tomu, aby tato péče byla poskytována také v příjemném, pěkném prostředí. V následujících číslech radničního zpravodadiagnostiky, endoskopické přístroje na oddělení operačních sálů a ambulanci endoskopie nebo moderní analyzátory na oddělení klinické biochemie a hematologie. Zkvalitnily se i podmínky a služby pro naše nemocné. Pokoje na jednotlivých odděleních dnes mají samostatná hygienická zařízení, k dispozici jsou nově zrekonstruované a vybavené nadstandardní pokoje, všechna oddělení umožňují Poděkování ředitelky nemocnice Vážené dámy, vážení pánové, naši klienti, letos je to již 10 let od doby, kdy byla založena společnost MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o., která pro vás zabezpečuje zdravotní péči v nemocnici v Sedlčanech. Za uplynulé období se tvář nemocnice významně změnila. Díky spolupráci s vedením města Sedlčany byly provedeny rozsáhlé stavebně-technické rekonstrukce. Vznikla tak některá nová pracoviště, jiná se rozšířila a byla nově vybavena. Nemocnice dnes poskytuje zdravotní péči na 110 lůžkách interního a chirurgického oddělení, oddělení následné péče, oddělení dlouhodobé intenzivní péče a mezioborové jednotky intenzivní péče. Je k dispozici také mnoho ambulancí a nelůžkových oddělení. V nemocnici je nejmodernější diagnostická i léčebná zdravotnická technika a je využíváno nejnovějších metod léčby řady onemocnění. Z mnoha je možno jmenovat například nové ultrazvukové přístroje na pracovištích sonografie a echokardiografie, RTG zařízení na oddělení radio- pacientům připojení k internetu. Těžce nemocní jsou ošetřováni na zcela nových a moderních odděleních intenzivní péče. Bylo rozšířeno spektrum výkonů v rehabilitaci a psychologické péči. Došlo ke zkvalitnění podávané nemocniční stravy. Byly zlepšeny a rozšířeny služby oddělení dopravy nemocných. Nemocnice se tak stala moderně se rozvíjejícím zdravotnickým zařízením, jehož cílem je harmonické spojení vysoké odborné úrovně, vstřícnosti a přívětivosti zdravotnického personálu spolu s kvalitou a bezpečností léčebně-ošetřovatelské péče pro dosažení co nejlepšího léčebného efektu všech ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Desetileté výročí je příležitostí nejen k bilancování, ale i k vizím do budoucna. Proto vás budeme i v následujících vydáních měsíčníku Radnice informovat o všech službách a novinkách naší nemocnice. Vedení nemocnice je bychom chtěli postupně představit jednotlivá lůžková oddělení a ambulance nemocnice, včetně ordinačních hodin, tak jak je vidí jejich primáři a vedoucí lékaři. Vážené dámy a pánové, přeji vám hodně zdraví a osobní spokojenosti. Pokud však budete někdy potřebovat naši zdravotní péči, věřte, že o vás bude dobře a kvalitně pečováno. Iva Jančeková ředitelka nemocnice

9 EUROTRIAL Mistrovství Evropy v eurotrialu se koná v ČR poprvé a rovnou u nás v Sedlčanech! Vůbec poprvé od svého vzniku zavítá mistrovství Evropy trialů terénních vozů do České republiky! A protože tato ojedinělá víkendová akce putuje každý rok Evropou napříč účastnickými státy, můžeme ji v Čechách očekávat nejdříve až za deset let! I proto jsme velmi rádi, že jsme pro tento výjimečný podnik našli zázemí tak skvělého motoristického areálu, jakým je Sedlčanská kotlina! Mistrovství Evropy trialových terénních vozů je vždy vrcholnou událostí každého roku v této progresivně se rozvíjející motoristické disciplíně. 16 národů s téměř 200 závodními speciály a tisícovkou lidí v zázemí přivítáme první srpnový víkend. Díky tomu, že tento víkend nebude jen o sportovních výkonech jednotlivých jezdců a strojů, ale jde vždy také o příležitost se pobavit a po roce sejít, je připraven bohatý doprovodný program. Ten začíná již v pátek od 16 hod. na náměstí v Sedlčanech, kde vystoupí skupina Maxim Turbulenc a diváci uvidí i plzeňské roztleskávačky Pilsen Cheerleaders a módní a uměleckou show Aleny Lauberové. Od 18 hod. začne za účasti Miss ČR Lucie Váchové Křížkové představování jednotlivých závodních speciálů a jejich posádek. Poté se celá show přesune již na kotlinu. Ještě v pátek zde bude pokračovat hudba a promítání záběrů z předešlých ročníků na velkých obrazovkách. Sobotní program je přes den závodní. Od 8 do 18 hod. musí každý závodník stihnout odjezdit svou porci trialů. Pro diváky jsou připraveny opravdu zajímavé akce. Jak pro ty nejmenší v podobě skákacích hradů, malování, čtyřkolek, tak pro jejich rodiče. Připraveny jsou předváděcí vozy, čtyřkolky, stánky s rozmanitým sortimentem, taneční, módní či barmanská show Bude toho opravdu hodně co sledovat. Aby byli diváci a ostatní účastníci v obraze, bude zde po celou dobu moderátor, který bude informovat o aktuálním dění v areálu. Prakticky jako přes kopírák to bude i v neděli, kdy akce končí ve 20 hod. slavnostním vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií. Celou akci předchází rozsáhlá mediální celoplošná kampaň, která jistě bude propagovat i samotné město Sedlčany. Ať již v tištěných médiích, rozhlase, televizi či na billboardech. Součástí moderní propagace bude též masivní kampaň na internetu a sociálních sítích. Pro samotný závod bude vytištěn reprezentativní program, ve kterém bude přehledná startovní listina všech závodníků, ale také časový harmonogram tak, aby divákům nic zásadního neuteklo. Náladu nám může tedy zkazit tak maximálně počasí, i když věříme, že i špatné počasí přiláká mnoho diváků, neboť v tu chvíli se trialové sekce v blátivých výjezdech stávají o to zajímavější a adrenalinovou záležitostí. Pro všechny případy zde bude připraven velký stan s občerstvením se širokým sortimentem a výběrem jídel, který pojme více jak 500 sedících diváků. Program mistrovství Evropy pro diváky EUROTRIALU 2011: Pátek v 16 hod.: zahájení na náměstí v Sedlčanech, Maxim Turbulenc, módní a street dance show, v 18 hod. slavnostní oficiální zahájení mistrovství Evropy na náměstí v Sedlčanech, ve 20 hod. zahajovací párty na kotlině. Sobota v 8 hod.: Start prvního závodního dne otevření trialových sekcí, v 18 hod. ukončení soutěžního dne, 21 hod. hudební produkce, živá hudba na kotlině. Neděle v 8 hod.: Start druhého závodního dne otevření trialových sekcí, v 18 hod. ukončení soutěžního dne, ve 20 hod. vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení EUROTRIALU Na co dalšího se můžete těšit? Díky jedné z domácích firem bude v době konání akce po celém areálu k dosažení bezdrátový internet (wifi). Díky jiné firmě zde bude na víkend instalován např. mobilní bankomat. Určitě bude pro mnohé zážitkem možnost letu vyhlídkovým vrtulníkem nad zdejším areálem a okolím. Dále zde nebudou chybět opravdu obří stany s občerstvením tak, aby se co nejvíce eliminoval nápor diváků, jezdců i jejich zázemí. Ukázkové jízdy na čtyřkolkách, upravených terénních vozů či dakarských speciálů jsou jen třešničkami na jinak velmi bohatě zdobeném dortu. Pro děti zde bude zábavní centrum s aktivními herními konzolami Nintendo a pro ty úplně nejmenší skákací hrady, profesionální malování na obličej a další zábava. Vše podstatné se dozvíte z velké LCD obrazovky či z úst moderátora akce. Stánky se stylovým off-roadovým oblečením, doplňky a příslušenstvím jsou na takové akci povinností. V sobotu bude přímo na kotlině velký koncert revivalové skupiny Abba Stars, která získala za své dokonalé kopírování legendární švédské skupiny Abba i řadu ocenění ve světě. Ale předně se těšte na skvělé výkony všech závodníků, kteří se přijedou poprat s nástrahami zdejších tratí. Na každého závodníka čeká během dne osm bodovaných sekcí, jak v sobotu, tak dalších osm v neděli, kdy budeme v podvečer znát vítěze všech pěti kategorií. Zatímco ve třídě Original či Standard najdeme plejádu snad všech sériových terénních vozů s minimálním množstvím povolených úprav, v kategorii Modified či Pro-modified již rozdíly oproti sériovým vozům poznáte na první pohled. Velká kola, široký rozchod a co největší světlá výška. Motory nabité koňmi a technické finesy hodné Mistrovství Evropy Eurotrialu Stále však bezpečně poznáte o jaký terénní automobil se v prvopočátku stavby jednalo. Samostatnou a královskou kategorií jsou prototypy, při jejichž sledování přestanete věřit na fyzikální zákony. Kategorie Prototyp zahrnuje výlučně trubkové speciály s řiditelnými oběma nápravami, které jsou stavěné přímo na tento druh zábavy a nad tím, s jakou lehkostí a dravostí se proplétají mezi brankami, zůstává stát rozum nejednomu divákovi. Tyto jedno či dvoumístné buggy jsou výsadní doménou severských národů, které pravidelně sbírají evropské tituly již řadu let. Zkřížit plány na další z řady norských či švédských titulů se určitě pokusí třeba Rusové, ale i naši. I když naše největší úspěchy jsou především v kategorii Standard či Modified, kde jsme si z posledních Eurotrialů, konaných ve Švédsku či Německu, vždy dovezli jeden z nejcennějších kovů. Věřme, že na tyto úspěchy se našim podaří na domácí půdě navázat a podpora diváků jim nebude příliš trémou svazovat ruce. Přijďte i vy podpořit české účastníky o víkendu do areálu autodromu Sedlčanská kotlina. Více informací a aktualit najdete na Text a foto na titulní straně organizační tým Eurotrialu

10 MATURITA O změně podoby maturitní zkoušky a zavedení tzv. státní maturity se začalo poprvé vážně hovořit v polovině 90. let minulého století. V letech byl na základě odborných diskusí sestaven první model nové maturitní zkoušky, jehož státní část byla pilotována v rámci tzv. Sond MATURANT. Naše škola si tento model vyzkoušela již v roce Změna maturitní zkoušky byla uzákoněna až v roce 2004 novým školským zákonem. V červnu roku 2007 schválila Poslanecká sněmovna novelu školského zákona, kterou odložila start nové maturitní zkoušky na rok Již při projednávání této novely však bylo zřejmé, že ministerstvo školství v dohledné době zásadně změní model nové maturitní zkoušky. Nová maturita má tedy dvě úrovně, základní a vyšší. Obsah zkoušek v základní úrovni obtížnosti prověřuje to, co je v daném předmětu společné všem maturantům. Každá škola je dle zákona povinna připravit své žáky na úspěšné složení zkoušky v základní úrovni obtížnosti. Jinak je tomu u vyšší úrovně obtížnosti. Zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti respektují dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k pokračování studia na vysoké, popř. vyšší odborné škole. Úrovně obtížnosti zkoušky z cizího jazyka jsou navíc vázány na mezinárodní klasifikaci jazykových dovedností tak, že základní úroveň odpovídá úrovni B1 a vyšší úrovni B2. Možnost žáka svobodně si zvolit úroveň obtížnosti. Volba úrovně obtížnosti je na svobodném rozhodnutí žáka bez ohledu na to, na jaké škole nebo jaký obor studuje. Žák volí úroveň obtížnosti u každé povinné zkoušky zvlášť, nikoli pro celou společnou (státní) část maturity. Volba vyšší úrovně je totiž obecně chápána jako zájem o další studium na vysoké škole. V současné době je součástí maturitní zkoušky státní a profilová část. Státní část je společná všem maturantům a žáci museli absolvovat 2 povinné zkoušky a mohli si zvolit až 3 nepovinné zkoušky. Povinnými pro tento školní rok byly: český jazyk a literatura a cizí jazyk, nebo matematika. Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti podle svého rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury 8 Nová maturita také v Sedlčanech a cizího jazyka se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci). Nepovinné zkoušky si žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně tři, a to z nabídky: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika,chemie, dějepis, zeměpis a dějiny umění. To znamená, že si žák povinně zvolil např. český jazyk v základní úrovni povinně a nepovinně ve vyšší. Nepovinné zkoušky se žákům nepočítají do průměru. V naší škole se k nepovinným zkouškám přihlásilo 25 studentů a nejvíce si volili cizí jazyk ve vyšší úrovni. Komplexní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. V případě jazykových zkoušek jde reforma maturitní zkoušky dál než u ostatních předmětů. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou koncipovány jako zkoušky komplexní a obsahují následující dílčí zkoušky: didaktický test (centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně vyhodnocovaný); v případě zkoušky z cizího jazyka test obsahuje také poslech, písemnou práci (centrálně zadávaná, centrálně administrovaná, vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky) a dílčí ústní zkoušku (zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky). Písemná zkouška z českého jazyka se týká slohové práce, která je ale kratší ve srovnání s tou, co psali maturanti donedávna. Studenti vybírali z deseti témat a měli na vypracování slohového útvaru 60 minut u základní úrovně a 90 minut, pokud si zvolili vyšší úroveň. Museli dále splnit minimálně stanovený počet slov 200 (ve vyšší 250 slov). Co se týká cizích jazyků, tam je stanovena i horní hranice slov, kterou nesmí žák překročit. Ústní státní zkouška z českého jazyka je také pozměněna. Žák si ze školního seznamu děl zvolí 20 děl pro nižší, nebo 30 literárních děl pro vyšší úroveň. Z těch si potom vylosuje pracovní list s ukázkou z díla. Jak tedy maturitní zkouška vypadá? Žák rozebere ukázku, pohovoří o díle, o autorovi, event. o směru, kterým byl autor ovlivněn. Na tomto listu je i ukázka z neuměleckého textu, kde žák spisovnou češtinou vysvětlí znaky slohového útvaru, pohovoří o funkčním stylu apod. Změnila se i doba přípravy. Student se v současnosti připravuje na potítku 20 minut, ale doba zkoušení zůstala zachována, a to 15 minut. Profilová (školní) zkouška je organizována školou a plně v kompetenci ředitele školy. Ten určuje nejen obsah a formu profilových zkoušek, ale i jejich počet. Žáci však musí konat nejméně 2 profilové zkoušky, nejvýše pak 3. Tím se ředitelům škol otevírá možnost v rámci profilu individuálně reagovat na zavedení společné části maturitní zkoušky. Skládá se: ze 2 nebo 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat formou: písemnou, praktické zkoušky, ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, nebo maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. V naší škole převažovala ústní forma, pouze praktická zkouška z odborných předmětů v obchodní akademii byla písemná. Profilová část se tedy nelišila od maturitní zkoušky v minulosti. Studenti si podle svého zájmu volili např. biologii, chemii, dějepis apod. Nelišila se doba přípravy ani samotné zkoušení. Na G a SOŠE vyšlo vedení školy studentům vstříc a snažilo se zařídit harmonogram ústních maturitních zkoušek tak, aby student absolvoval povinné zkoušky ať státní, nebo profilové - v jednom dni. Na nepovinné zkoušky se ale studenti museli dostavit ještě jednou. Ústní státní a profilové zkoušky proběhly od 16. do 20. května a písemné až Harmonogram zkoušek hodlá ministerstvo příští rok změnit, aby přecházely zkoušky písemné. Na výsledky zkoušek si maturanti museli letos počkat až do 20. června. V tomto školním roce 2010/2011 maturovalo 91 studentů, z nichž 32 prospělo s vyznamenáním. Neúspěšní byli v profilové části 3 studenti a ve společné státní části 1 studentka. Lze říci, že ve srovnání s minulými lety je počet vyznamenaných a neúspěšných studentů zhruba stejný. Ačkoli se studenti státní části obávali, jejich obavy byly zbytečné. Škola je s výsledky velmi spokojena. Pěkný výsledek maturitních zkoušek na Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické svědčí o výborné úrovni školy. G a SOŠE Sedlčany

11 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Dne 9. května bylo město jako po požáru. Na dvorech domů dohořívaly zbytky výstroje, rozstřílené radioaparáty a telefonní přístroje, ohořelé pušky a pistole bez závěrů, zbytky uniforem a prádla, pokrývek, ohořelý listinný materiál, plynové masky, helmy. Na Novoměstském náměstí několik proražených benzinových sudů, které už asi nemohli odvézt, a od nich tekl potůček benzinu k pumpě u Bulanů. Jaký požár mohl vzniknout, kdyby byl někdo z neopatrnosti nebo ze zlého úmyslu pohodil cigaretový oharek nebo zápalku. Nastala doba, kdy lidská touha po majetku našla ukojení. Už od časných ranních hodin prolézali lidé domy opuštěné německými vojáky a rabovali. Tak uvádím, pokud jsem se dověděl z vyprávění druhých. Z hospodářské školy, kde byly vojenské kuchyně, odnášeli lidé bedny cukru, pytle mouky a množství nejrůznějšího vařiva, z vily dr. Nováka, kde bylo důstojnické kasino, příbory, nádobí, bedny vína a jiných alkoholických nápojů, z důstojnických bytů koberce, nábytek, záclony, radioaparáty, z dílen různé nástroje, o pokrývkách, prostěradlech a částech uniforem ani nemluvě. Na jedné straně členové národního výboru uzamykali skladiště, aby zachránili, co se dalo (přišli stejně pozdě, protože hlavní nápor rabovací se odehrál asi již 8. května večer a v noci), na druhé straně chamtiví jedinci bez rozmyslu brali, na co přišli. O polednách a odpoledne se začali trousit do města lidé z nezabraných vesnic, kteří byli zvláště nevybíraví a rádi by byli odnesli po případě odvezli, co by se dalo. Viděli tolik věcí, které by se jim byly hodily a taková příležitost. Ale Němci nezanechali zde jen movitý majetek, mrtvý inventář. V domě p. Pánka, kde bylo zubní ambulatorium, čp. 477, zůstalo asi roční opuštěné dítě, které křikem z hladu přivolalo kolemjdoucí. Převzal je prozatímně do opatrování dr. David na přání národního výboru a později bylo odvezeno do nalezince do Prahy. Odvezla je pí Holoubková na příkaz národního výboru, protože za okupace inklinovala k Němcům. -jip- Řeznická ulička stav po odchodu jednotek SS v květnu r Lidová hvězdárna Letní prázdninové měsíce jsou příležitostí k návštěvě hvězdárny. Blízké dětské tábory využívají nabídky k procházkám noční oblohou, ale i pozorování Slunce a blízkých pozemských objektů v denní době. Hromadné návštěvy lze, mimo pravidelný pozorovací termín, dojednat se správcem hvězdárny Františkem Lomozem na tel V průběhu července noční obloha nabídne kromě nezapadajících cirkumpolárních souhvězdí Velké medvědice, Malé medvědice, Draka, Žirafy, Cefea a Kasiopeji také zapadající souhvězdí jarní oblohy a nastupující souhvězdí oblohy letní. Později v noci v červenci a ve večerních hodinách během srpna upoutá pozornost pás Mléčné dráhy táhnoucí se od severního obzoru přes zenit k obzoru jižnímu. Z galaktických objektů budou pozorovatelné galaxie M81 a M82 ve Velké medvědici, M51 v sousedních Honicích psech a nad severovýchodním obzorem vycházející M31 v Andomedě a poblíž M33 v souhvězdí Trojúhelníku. Jasnou kulovou hvězdokupu M3 nalezneme v zapadajících Vlasech Bereniky, dvojici M13 a M92 v Herkulu a M15 s M2 ve vycházejícím Pegasu a Vodnáři. Zajímavé otevřené hvězdokupy M6 a M7 budou viditelné nízko nad jižním obzorem v souhvězdí Střelce a v sousedícím Štítu to bude M11. Pokud neruší svit Měsíce jsou dobře pozorovatelné velkým dalekohledem hvězdárny planetární mlhoviny M57 v Lyře a M27 v Lištičce. Pokud je obloha přesvětlena svitem Měsíce jsou vhodnými objekty pro pozorování dvojhvězdy a vícenásobné systémy. Krásnou barevnou dvojhvězdou Albireo nalezneme v Labuti. Systém hvězd Mizar a Alcor ve Velké medvědici skrývá vícesložkovou soustavu. Zvětšení dalekohledu dovoluje rozlišit pěknou dvojitou dvojhvězdu v Lyře. Pozorovací program pro veřejnost na červenec a srpen (Hvězdárna otevřena každý pátek od 21 do 23 hod. v červenci a od 20 do 23 hod. v srpnu) Měsíc - Na páteční večerní obloze 8. 7., , 5. 8., a Planety - Na červencové večerní obloze pouze Saturn nízko nad západním obzorem. Merkur a Venuše nepozorovatelné. Jupiter ráno nad východním obzorem. Uran a Neptun ve druhé polovině noci. V srpnu se na ranní obloze objeví ještě Mars a koncem měsíce i Merkur. Saturn ve druhé polovině srpna opustí večerní oblohu. Ostatní objekty - Galaxie, mlhoviny, hvězdokupy, vícenásobné soustavy hvězd a další objekty. Pozorovací program pro pokročilé astronomy amatéry: Fotometrie proměnných hvězd. Sledování exoplanet a nových proměnných hvězd objevených na sedlčanské hvězdárně. Barevné snímky mlhovin a galaxií. František Lomoz 9

12 MUZEUM / INZERCE Sedlčanská muzejní noc V rámci Festivalu muzejních nocí 2011 se v pátek 27. května změnily výstavní prostory městského muzea v netradiční prohlídku s interaktivními prvky. Každá místnost jednotlivé historické expozice byla vyplněna zážitkovým programem připraveným žáky a učiteli Základní umělecké školy Sedlčany. Návštěvníci akce se mohli zaposlouchat do tónů jednotlivých etap časové osy, uviděli pohádku v podání těch nejmenších i pohybové divadlo s verši a při odchodu reflektovali své zážitky. Projekt ZUŠ a MMS pod názvem Kroky, které jsme ještě neudělali navštívilo během dopoledne 230 žáků a studentů z místních základních škol a gymnázia. Odpolední část programu, který se konal od 16 hod., si přišlo prohlédnout 140 návštěvníků. V Městském muzeu Sedlčany můžete po celé léto navštívit výstavu věnovanou historii školství na Sedlčansku v 19. a 20. století. Na výstavě pod názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA je promítán barevný dobový dokument o svérázném vesnickém učiteli Františku Rašovském z Myslkova. V červenci a srpnu máme otevřeno od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. Vstup do výstavní síně je zdarma. 10

13

14 GOA / ZÁVOD Od 1. ledna 2009 je škola GaSOŠE Sedlčany zapojena do projektu Vltava řeka k poznání. Naše třída 3.G, vedená paní Radkou Janouškovou, zpracovává v letošním roce v rámci chemie téma Voda v nápojích. Víme, že lidské tělo obsahuje 60 % vody a všechny metabolické přeměny probíhají ve vodném prostředí. Proto je velmi důležité, aby každý člověk věděl, co je a co není vhodné pít a naučil se dodržovat správný pitný režim. A právě toto je hlavním cílem našeho projektu. V úterý 24. května jsme navštívili sedlčanskou Čajovnu Harmonie, kde jsme si poslechli přednášku o čajích a některé z nich také ochutnali. Jen co jsme vešli do dveří čajovny, ucítili jsme příjemnou vůni, která nás poté doprovázela snad celý den. V prvním patře nás přivítala velmi milá paní Chwastková, která se nám se svou kolegyní paní 12 Kouzlo čajových lístků Krušinovou představila, a když jsme se pohodlně usadili, začala vyprávět. Nejprve jsme se dozvěděli něco o historii čaje kdo z nás by tipoval, že se čaj pije už téměř 5000 let! Legenda vypráví o čínském císaři, který čaj náhodně objevil, když mu do vařící se vody spadlo několik čajových lístků. Tento vzniklý nápoj ochutnal a nevycházel z údivu nad jeho vůní a účinky, že si ho poručil dělat i nadále. A tak čaj Pletky s královnou sportu Prááásk!!! Stadionem Taverny v Sedlčanech zní výstřel startérovy pistole. Pondělí 30. května. Do toho! Do toho! Přidej! Zaber! Makej! Těla sprinterů se zvedají z bloků a vůle závodníků žene vpřed kmitající ruce a nohy. Fandící spolužáci podél dráhy se mění na rychlý kaleidoskop tvarů, barev a výkřiků. Člověk slyší jen své srdce a svůj dech. Cíl!!! Ta úleva! Všechno se vrací k normálu. Jen srdce buší a tepe někde pod bradou, jako by chtělo vystoupit z těla. I dech se pomalu uklidňuje, nohy těžknou. Voda. Ta je teď nejdůležitější. Ještě se jít podívat k panu profesorovi na výsledný čas. A časy soupeřů. Nyní už zase spolužáků a kamarádů. Nelehej si. Choď! Třídní se to řekne, ale tělo chce dolů na zem, na trávník. To už je lepší poslouchat slova uznání za předvedený výkon. Ne, opravdu to nebyly nominační závody na mistrovství světa v lehké atletice. To jen studenti gymnázia a obchodní akademie závodili na tradičních přeborech školy. Letos byly o měsíc dříve, kvůli státním maturitám, ale počasí bylo letní, tudíž atletické a vše se vydařilo. Každá třída musí postavit svou dívčí a chlapeckou reprezentaci včetně smíšené štafety. Závodí se ve sprintech (60 m a 100 m), skoku do dálky, ve vrhu koulí (nižší gymnázium v hodu kriketovým míčkem), v bězích na 500 m a 800 m. Vyvrcholením mítinku jsou štafety 4x200 m a 4x400 m. Vždy dvě dívky a dva hoši. Celá škola nemůže pochopitelně soutěžit dohromady. Třídy jsou rozděleny na čtyři věkové kategorie. Prima, sekunda a tercie tvoří první, v druhé skupině jsou kvartáni, kvintáni, 1.G a 1.OA, druháci a třeťáci obchodní akademie a obou gymnázií pak porovnávají síly ve třetí a čtvrté skupině. Výkony všech se poměřují v rámci disciplíny a přepočítávají se i na soutěž tříd. Starší děti jsou poměrně vyrovnané, jen v první věkové kategorii se primánci musí smířit s tím, že sekundáni a terciáni jsou o hlavu vyšší a že proti nim zatím mnoho šancí na úspěch nemají. Vše se samozřejmě změní za rok či za dva. A výsledky? Je to sport. Určitě jde o překonání soupeřů, o delší skok, rychlejší čas. Každý musel překonat především sám sebe. To se cení nejen při studiu, ale hlavně v životě. Tak, a teď na nohy. Za chvíli začíná závěrečná štafeta. Čtyřstovka. Hlavně neupustit štafetový kolík, nepřeběhnout předávací zónu. Ještě převázat boty. Napevno, nebo volně? Kdyby nás tak někdo donesl do cíle spatřil světlo světa. Dále jsme si poslechli kolik druhů čajů vůbec existuje a jak se od sebe liší. Každý druh je speciální pro své účinky, ale také zpracování, přípravu a sklizeň. My jsme měli tu čest ochutnat právě tři druhy čajů - čaj bílý, zelený s jasmínem a rooibos. Názory na ně se poněkud lišily, ale snad všem zachutnala lahodná jemná chuť rooibosu. Paní Chwastková nám také ukázala čajový obřad, při kterém nám vysvětlila, jak by se měl čaj správně připravit a tudíž i náležitě vychutnat a využít co nejvíc z jeho minerálů a léčivých látek. Nádobí, ve kterém se připravoval, bylo keramické nebo kamenné. Také je prý populární tzv. Kalabasa - nádoba vyrobená z plodu africké rostliny, která se používá především pro pití čaje Maté. Po tomto čaji se mimochodem dá i zčajovat! Obsahuje totiž hodně teinu látky, s vlastnostmi podobné kofeinu. Ve velkých dávkách tak vzniká povzbuzení, zlepšení nálady a pocity podobné opilosti, které naštěstí v případě čaje nemají dlouhého trvání. Ochutnávku čajů jsme dovršili výborným teplým toastem s čokoládou a banány, po kterém se nám všem sbíhaly sliny ještě na další. Paní Chwastková nám zodpověděla všechny naše dotazy a zakončila tím tak svou velmi užitečnou a zajímavou přednášku. Pak jsme měli čas k prohlédnutí celé čajovny a obchodu se zdravou výživou, která je její součástí. Tím jsme exkurzi zakončili a poděkovali za krásné vyprávění. Odcházeli jsme se spokojenými žaludky, s úsměvy na rtech a s pocitem, že bez čaje to prostě nejde. Karolína Andreasová, 3. G Rybákův slídil 2011 MTBO Rybákův slídil 2011: 3. ročník cyklistického orientačního závodu dvojic pro veřejnost. PRO KAŽDÉHO, KDO UMÍ NA KOLE. Kde? Cholín. Kdy? 27. srpna 2011 Cílem závodu je v časovém limitu 6 hodin objet co největší počet kontrol a nasbírat tak co nejvíce bodů. Kontroly jsou různě bodovány podle obtížnosti a jsou rozmístěny v okolí Cholína (30 kontrol vzdálených do 15 km vzdušnou čarou od Cholína). Na startu dostanete turistickou mapu se zakreslenými kontrolami a trasu si vybíráte sami, podle toho, na které kontroly chcete jet. Závodu se mohou účastnit dvojice: MM muž-muž, MD mužžena, DD žena-žena a BB blondýna-blondýna. Kontakt: Lukáš Novák, tel.: , Další informace a přihlášky naleznete na Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15 Výsledky výtvarné soutěže Rožmberkové a Sedlčansko Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže proběhlo v sobotu odpoledne na městských slavnostech ROSA. Čísla v závorce znamenají počet preferenčních hlasů, které výtvarná práce získala od veřejnosti. Třetí kategorie (střední školy) nebyla z důvodu malého počtu dodaných prací hodnocena. I. Kategorie 1. stupeň ZŠ 1. David Pilík, 2. ZŠ Propojení Sedlčany (26 hlasů) - obr. A 2. Markéta Valtová, ZŠ Dublovice (15 hlasů) - obr. B 3. Jakub Tomášek, 2. ZŠ Propojení Sedlčany (8 hlasů) - obr. C C A F E II. Kategorie 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia 4. Tereza Svobodová a Aneta Hřebejková, GOA Sedlčany (44 hlasů) - obr. D 5. Kolektiv žáků 2. ZŠ Propojení Sedlčany (23 hlasů) - obr. E 6. Kateřina Vaňková, 2. ZŠ Propojení Sedlčany (13 hlasů) - obr. F Soutěžícím, pedagogům a organizátorům soutěže děkujeme. Autoři si mohou své výtvarné práce vyzvednout v sedlčanském muzeu. D B

16 Městské slavnosti Rosa 2011 (foto Jiří Matouš a Jan Kolárovec)

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 20. května 2013

U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 20. května 2013 U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 20. května 2013 192. Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556 VÝPIS USNESENÍ z 28. schůze rady města, která se konala dne 19. listopadu 2015 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016 č. 183/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 2/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.06.2015 č. 135-6/2015/ZM až 157-6/2015/ZM USNESENÍ č. 135-6/2015/ZM ze dne 22.06.2015 schvaluje Mgr. L. Hubáčka, MBA, M. Budlovského a MUDr. R.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Vítejte v Sedlčanech Na samé hranici středních a jižních Čech se rozkládá osmitisícové město Sedlčany. Jeho pány v minulosti byli

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Pozdní

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více