Soustavy lineárních rovnic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soustavy lineárních rovnic"

Transkript

1 Soustavy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních diferenciálních rovnic y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x) y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x). y n = a n (x)y + a n (x)y + + a nn (x)y n + f n (x) () kde a ij, f i : I R, i, j {,,..., n} jsou spojité funkce na I. Většinou budeme používat maticový zápis Y = A(x)Y + F (x), () kde a (x) a (x)... a n (x) f (x) a (x) a (x)... a n (x) A(x) =......, F (x) = f (x)., (3) a n (x) a n (x)... a nn (x) f n (x) a Y = (y, y,..., y n ) T je vektor neznámých. Pokud jsou funkce a ij nezávislé na x, jedná se o soustavu lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty: Y = AY + F (x). (4) Pokud F (x) =, x I, jedná se o homogenní soustavu: Doplníme-li soustavu rovnic počáteční podmínkou Y = A(x)Y. (5) Y (a) = B, (6) kde a I a B = (b, b,..., b n ) R n, hovoříme o počáteční úloze. Než si ukážeme, jak soustavy rovnic řešit, uvedeme několik vět, které nám řeknou, v jakém tvaru máme řešení očekávat. Věta (Existence a jednoznačnost). Pro každé a I, B = (b, b,..., b n ) R n existuje právě jedno maximální řešení počáteční úlohy (), (6). Toto řešení je definované na celém intervalu I. Věta (Prostor řešení).. Množina všech maximálních řešení homogenní rovnice (5) tvoří vektorový prostor dimenze n.

2 . Je-li Y p maximální řešení nehomogenní rovnice (), potom množina všech maximálních řešení rovnice () je {Y p + Y : Y je maximální řešení (5)}. Bázi prostoru všech maximálních řešení z předchozí věty nazýváme fundamentálním systémem rovnice (5). Matici, jejíž sloupce tvoří prvky fundamentálního systému, nazveme fundamentální maticí. Obecné řešení soustavy (5) je pak Y (x) = Φ(x)c, c R n. V této kapitole se budeme zabývat především tím, jak nalézt fundamentální systém homogenní soustavy, a to pouze pro soustavy s konstantními koeficienty. Nalezení fundamentálního systému pro soustavy s nekonstantními koeficienty je obtížné až nemožné. Něco málo o takových problémech najdete v kapitole o variaci konstant, kde se rovněž zabýváme hledáním partikulárního řešení Y p z Věty. V této kapitole budeme řešit pouze problémy s pravou stranou ve speciálním tvaru, pro něž lze partikulární řešení nalézt snadněji. V této části se budeme zabývat soustavami rovnic s konstantními koeficienty, tj. především homogenní soustavou Y = AY, (7) kde A R n n. Ukážeme si několik postupů, jak lze homogenní (ale i nehomogenní) soustavy s konstantními koeficienty řešit. Začneme nejelementárnějším postupem a budeme postupovat k více sofistikovaným způsobům řešení. Řešení soustav pomocí upravování soustavy Upravujeme soustavu rovnic takovým způsobem, abychom získali jednu rovnici (typicky vyššího řádu) s jednou neznámou. Tímto způsobem (jak uvidíme na příkladech) je možné řešit i nehomogenní rovnice, pokud je funkce F dostatečně hladká. Tento způsob je vhodný pro soustavy rovnic, případně je-li matice soustavy dostatečně řídká (obsahuje hodně nul). Pro větší soustavy (husté matice) je tento způsob poněkud nepřehledný. Příklad. Najděte všechna maximální řešení soustavy y = 3y 5z 3e x z = y z e x (8) Řešení. Zderivujme druhou rovnici (potřebujeme tedy, aby pravá strana, tj. 3e x, e x rovnice měla derivaci) z = y z e x.

3 Od první rovnice odečteme trojnásobek druhé rovnice y 3z = z. Sečteme-li dvě nově získané rovnice a odečteme od obou stran y, máme z 3z = z z e x, nebo-li z z + z = e x. (9) Řešení homogenní rovnice z z + z = jsou funkce z(x) = ce x cos x + de x sin x, x R, c, d R. Protože pravá strana e x je ve speciálním tvaru, bude existovat partikulární řešení ve tvaru z p (x) = ce x. Dosazením do rovnice dostáváme c =, řešení rovnice (9) tedy jsou z(x) = ce x cos x + de x sin x e x, x R, c, d R. Z druhé rovnice původní soustavy dopočítáme y(x) = z (x) + z(x) + e x = (c + d)e x cos x + (d c)e x sin x e x, x R. Úlohy na přímé upravování soustavy rovnic x = x + y, y = y. x = x + y, y = 3x + 4y. x = 5x 6y, y = 8x + 9y. x = 5x 4y, y = x + 7y. 3

4 5. x = 5x + 4y, y = 9x 7y. 6. x = 5x y, y = x 3y 9e t. 7. x = x + 3y + t, y = x y. 8. x = 4x 4y + e t, y = 6x + 6y + t. 9. x = 3x + y + e t, y = 4x y + te t x() = y() =.. x = x + y y = 4x + y. x = 5x + 4y y = 9x + 7y. x = x + y + z, y = x + y z, z = x y. 4

5 3. Řešení x = x y + 3z y = x + y + 5z z = x y + 6z ) Z druhé rovnice y(t) = ce t, z první rovnice pak x x = ce t. Řešením rovnice s pravou stranou ve speciálním tvaru je x(t) = de t + x p (t), kde x p (t) = cte t, t R, c, d R. ) Po úpravách x 6x + 5x =, tj. λ =, λ = 5, x(t) = ce t + de 5t, z první rovnice pak y(t) = ce t + 3de 5t, t R, c, d R. 3) Po úpravách dostaneme x + 4x 3x =, tj. λ =, λ = 3, x(t) = ce t + de 3t a následně z první rovnice je y(t) = ce t 4 3 de3t, t R, c, d R. 4) Po úpravách dostaneme x + x 5x =, tj. λ, = ± i, x(t) = ae t cos t + be t sin t a následně y(t) = ( 3 a b)et cos t + ( a 3 b)et sin t, t R, a, b R. 5) Po úpravách máme x + x + x =, tj. λ, =, x(t) = ae t + bte t a následně y(t) = ( 3 a + 4 b 3 bt)e t, t R, a, b R. 6) Po úpravách vyjde x + 8x + 6x = 9e t, tj. λ, = 4, partikulární řešení vyjde (pomocí metody speciální pravé strany) 4 et, tedy x(t) = ae 4t + bte 4t + 4 et a následně y(t) = ( a b bt)e 4t 7 4 et, t R, a, b R. 7) Po úpravách y 4y = t, tj. λ, = ±, partikulární řešení vyjde t/4, tj. y(t) = ae t +be t t/4. Z druhé rovnice pak x(t) = 3ae t be t /4(t+), t R, a, b R. 8) Po úpravách vyjde x + x = 8e t + 8t, tj. λ =, λ =, partikulární řešení vyjde (pomocí metody speciální pravé strany) 4te t + t + t, tedy x(t) = a + be t 4te t + t + t a následně y(t) = 6te t + e t ( 3 3b) t 3t a, t R, a, b R. 9) Po úpravách vyjde x x x = 3e t + te t, tj. λ =, λ =, partikulární řešení vyjde (pomocí metody speciální pravé strany) 7 4 et tet, tedy obecné řešení je x(t) = ae t + be t 7 4 et tet a následně y(t) = ae t 4be t +e t +te t, t R, a, b R. Řešení splňující počáteční podmínky má tvar x(t) = 5 3 et + e t 7 4 et tet, y(t) = 5 3 et 3 e t + e t + te t, t R. ) [ ] t t 4 t 5 + t ()

6 ) [ e t 6 te t 4 te t 9 te t e t + 6 te t ] () ) Postupnými úpravami dostáváme x x 3x + 6x =. Kořeny charakteristického polynomu jsou, ± 3, tedy x = ae t + be 3t + ce 3t. Funkce y a z dopočítáme například z rovnic z = x +x +3x, y = x x z, ke kterým jsme došli během výpočtu. Vyjde z(t) = ae t + 3be 3t 3ce 3t a y(t) = be 3t ce 3t, t R, a, b, c R. 3) / e t / e 4 t + e 3 t / e t / e 4 t e 4 t e 3 t e t e 3 t + 3/ e t / e 4 t 3/ e t / e 4 t e 4 t + e 3 t 3 e t / e t / e 4 t / e t / e 4 t e t + e 4 t Řešení soustav pomocí úprav λ-matice Tento způsob řešení se od předchozího liší pouze formou zápisu. Díky přehlednějšímu formalismu však umožňuje řešit i větší soustavy. Buď λ operátor derivování, tj. λz := z, λ z = z,.... S využitím tohoto označení můžeme namísto operací s rovnicemi provádět operace s řádky matice, ve které se vyskytují polynomy v proměnné λ. Konkrétně se jedná o úpravy: záměna pořadí řádků matice, vynásobení řádku matice číslem, přičtení P (λ)-násobku jednoho řádku k jinému řádku, kde P je polynom. Matici snadno upravíme na trojúhelníkový tvar pomocí Gaussovy eliminace. Navíc můžeme takto upravovat rozšířenou matici o sloupec pravých stran a řešit tak rovnou nehomogenní rovnici. Pozor, není možné vynásobit řádek polynomem v λ, tím by se zvýšil řád soustavy. Také není možné polynomy dělit. Příklad. Najděte všechna maximální řešení soustavy x = x + y z, y = 7x + 4y z, z = 3x + 7y 3z. 6

7 Řešení. S využitím zápisu pomocí λ dostáváme λx x y + z =, 7x + λy 4y + z =, 3x 7y + λz + 3z =. Upravujme tedy matici λ 7 λ λ + 3 Od druhého řádku odečteme první řádek a od třetího řádku odečteme (λ+3) násobek prvního řádku: λ λ λ 5 λ 3 = λ 5 λ 3. (λ )(λ + 3) 3 (λ + 3) 7 λ λ 7 λ 4 Od druhého řádku odečteme třetí řádek a poté od třetího řádku odečteme (λ 4)-násobek druhého řádku λ λ λ + λ + λ λ 7 λ 4 λ 3 + 3λ 3λ + V posledním řádku máme nyní rovnici x + 3x 3x + x =, v matici je tedy rovnou charakteristický polynom této rovnice. Dostáváme tedy řešení x(t) = c e t + c te t + c 3 t e t, t R, c, c, c 3 R. Z druhého řádku matice dopočítáme y: y(t) = x x = e t (3c + c + c 3 + t(3c + 4c 3 ) + t 3c 3 ), t R. Z první rovnice dopočítáme z: z(t) = e t ( c 3c c 3 + t( c 6c 3 ) + t ( c 3 )), t R. Příklad 3. Řešte soustavu y + 3z 7y 6z = t + 4y + 3z 4y 3z = t. 7

8 Řešení. Napíšeme si λ-matici s pravou stranou: ( ) ( ) λ 7 3λ 6 t + λ 4λ 4 3λ 7 3λ 6 t + 3 t λ t ( ) λ 7 (λ )(λ + 3) t + (t ) + (t ) λ t ( ) λ = 4 + 3λ 3t λ t Řešení charakteristického polynomu v prvním řádku jsou λ, = ±, λ 3,4 = ± /. Tedy řešení homogenní rovnice jsou y (4) + 3y y = ae t + be t + ce /t + de /t. Partikulární řešení nehomogenní rovnice bude ve tvaru y p (t) = rt + s, což po dosazení do rovnice dává y p (t) = 3t +. Tedy Z druhé rovnice pak máme y(t) = ae t + be t + ce /t + de /t 3t +. 3z(t) = t y 3y = t (ae t + be t + ce /t + de /t ) 3(ae t + be t + ce /t + de /t 3t + ) = t 4 5ae t 5be t 4ce /t 4de /t. Úlohy na úpravu λ-matice z y + 4z y = e t, z + 8z 3y = 5e t. z + y + z = e t, z + y =. 8

9 6. x = 5x + y z, y = x + 3y + z, z = 7x + 3y + z. 7. x = x 6y + 3z, y = 8y + 6z, z = 3x y + 7z. 8. x = 7x y 4z, y = 4x 7y 4z, z = 6x + 7y + z. 9. x = 6x 7y + 4z, y = x + z, z = x + 3y.. x = x y + z + cos t, y = 5x 4y + 3z + sin t, z = 4x 4y + 3z + sin t cos t.. x = x y z e t, y = x + y + z + e t, z = x z e t.. x = x 3y + t, y = x z 3t, z = y + z + 3t. 9

10 3. Řešení x = x + y + e t, y = y + 4z 4e t, z = x z, x() =, y() =, z() =. 4) Postupnými úpravami dostáváme z +z z = 4e t. Kořeny charakteristického polynomu jsou a, partikulární řešení (metodou speciální pravé strany) je e t, tedy z(t) = e t + ae t + be t. Funkci y dopočítáme z rovnice z + 8z 3y = 5e t. Vyjde y(t) = 3e t + ae t + 3be t, t R, a, b R. 5) Postupnými úpravami dostáváme z = e t. Nula je trojnásobný kořen charakteristického polynomu, partikulární řešení (metodou speciální pravé strany) je e t 6 t3, tedy z(t) = e t 6 t3 + a + bt + ct (stejný výsledek dostaneme i přímou integrací v upravené rovnici). Funkci y následně dopočítáme z rovnice z + y + z = e t. Vyjde y (t) = ( b)e t + 6 t3 t (a + c) a přímou integrací dostaneme y(t) = d t(a + c) 3 t3 + 4 t4 ( + b)e t, t R, a, b, c, d R. 6) Postupnými úpravami dostáváme x + 5x 6x =. Kořeny charakteristického polynomu jsou a 3, tedy x(t) = ae 3t + be t. Funkce y a z dopočítáme z rovnic x 6x + y 4y = a x 5x y + z =, ke kterým jsme došli během výpočtu. Z první vyjde rovnice y 4y = 3ae 3t + 4be t, tj. λ = 4, partikulární řešení (metodou speciální pravé strany) je 3ae 3t be t a tedy y(t) = 3ae 3t be t + ce 4t. A z druhé je (pouhým dosazením) z(t) = ae 3t + be t + ce 4t, t R, a, b, c R. 7) Postupnými úpravami dostáváme y +6y +y =. Kořeny charakteristického polynomu jsou a ± 3i, tedy y(t) = ae t + be t cos 3t + ce t sin 3t. Funkce x a z dopočítáme z rovnic y + 8y 6z = a 3x + y + z 7z =, ke kterým jsme došli během výpočtu. Vyjde z(t) = ae t + ( c + 3b )et cos 3t + ( 3c b )et sin 3t, x(t) = ae t + c+b et cos 3t + c b et sin 3t, t R, a, b, c R. 8) Postupnými úpravami dostáváme x x 5x 3x =. Kořeny charakteristického polynomu jsou 3 a dvakrát, tedy x(t) = ae 3t + be t + cte t. Funkce y a z dopočítáme z rovnic x x + 47x 48y = a x 7x + y + 4z =, ke kterým jsme došli během výpočtu. Vyjde y(t) = 3 ae3t + be t + cte t, z(t) = 3 ae3t + ( b c 4 ct)e t, t R, a, b, c R. 9) Postupnými úpravami dostáváme y 4y +4y =. Dvojnásobný kořen charakteristického polynomu je, tedy y(t) = ae t + bte t. Funkce x a z dopočítáme z rovnic x x + 7y 4y = a x + y z =, ke kterým jsme

11 došli během výpočtu. Z první vyjde rovnice x x = ae t + 4be t + bte t, tj. λ =, partikulární řešení (metodou speciální pravé strany) je (a + 4b)te t + b t e t a tedy x(t) = ce t + (a + 4b)te t + b t e t. A z druhé je (pouhým dosazením) z(t) = (a + b c)e t (a + b)te t b t e t, t R, a, b, c R. ) Postupnými úpravami dostáváme x x + x = cos t. Dvojnásobný kořen charakteristického polynomu je, partikulární řešení (metodou speciální pravé strany) je sin t, tedy x(t) = ae t + bte t + sin t. Funkce y a z dopočítáme z rovnic x 3x + y + y = sin t 3 cos t a x x + y z = cos t, ke kterým jsme došli během výpočtu. Z první vyjde rovnice y + y = (a + 3b)e t +bte t, tj. λ =, partikulární řešení (metodou speciální pravé strany) je (a + b + bt)e t a tedy y(t) = ce t + (a + b + bt)e t. A z druhé je (pouhým dosazením) z(t) = ce t + (a + b + bt)e t sin t, t R, a, b, c R. ) Postupnými úpravami dostáváme x + x = 3e t. Kořeny charakteristického polynomu jsou a, partikulární řešení (metodou speciální pravé strany) je 3e t, tedy x(t) = a + be t + 3e t. Funkce y a z dopočítáme z rovnic x +y +y = a x x+y +z = e t, ke kterým jsme došli během výpočtu. Z první vyjde rovnice y + y = be t 3e t, tj. λ =, partikulární řešení (metodou speciální pravé strany) je 3 et 3 bet a tedy y(t) = ce t 3 et 3 bet. A z druhé je (pouhým dosazením) z(t) = a ce t + e t + 3 bet, t R, a, b, c R. ) Postupnými úpravami dostáváme y y + y = 6t t + 4. Dvojnásobný kořen charakteristického polynomu je, partikulární řešení (metodou speciální pravé strany) je 6t +t 6, tedy y(t) = ae t +bte t +6t +t 6. Funkce x a z dopočítáme z rovnic y+z z = 3t a x+y +z = 3t, ke kterým jsme došli během výpočtu. Z první vyjde rovnice z z = ae t bte t 6t + t + 4, tj. λ =, partikulární řešení (metodou speciální pravé strany) je bte t + (a + b)e t + 3t + 4t a tedy z(t) = ce t + bte t + (a + b)e t + 3t + 4t. A z druhé je (pouhým dosazením) x(t) = 3bte t +(3a+3b)e t +ce t +3t +t+, t R, a, b, c R. 3) Postupnými úpravami dostáváme z 3z = 4e t. Kořeny charakteristického polynomu jsou 3 a dvakrát, partikulární řešení (metodou speciální pravé strany) je e t, tedy z(t) = a + bt + ce 3t + e t. Funkce x a y dopočítáme z rovnic x + z + z = a x x y = e t, ke kterým jsme došli během výpočtu. Vyjde x(t) = a + b + bt + 4ce 3t, y(t) = a b bt + 4ce 3t e t, t R, a, b, c R. Řešení splňující počáteční podmínku má tvar x(t) =, y(t) = e t, z(t) = e t, t R.

12 Řešení soustav pomocí vlastních čísel a vlastních vektorů Třetí způsob, jak lze řešit homogenní rovnice, je založen na maticové exponenciále, o které bude blíže pojednáno v jiné kapitole. Zde jen uveďme následující věty, ze kterých plyne, jak postupovat při řešení soustav rovnic. Věta 3. Nechť matice A R n n má n lineárně nezávislých vlastních vektorů q, q,..., q n příslušných po řadě vlastním číslům λ, λ,..., λ n. Potom funkce e λ t q, e λ t q,..., e λnt q n () tvoří fundamentální systém soustavy (7). Poznámka. Předcházející věta nepožaduje, aby λ,..., λ n byla navzájem různá. Pokud má matice A n různých vlastních čísel, pak má jistě n lineárně nezávislých vlastních vektorů. Pokud se některé vlastní číslo opakuje, tedy má větší násobnost než jedna, pak může, ale nemusí existovat n lineárně nezávislých vlastních vektorů. Pokud neexistuje n lineárně nezávislých vlastních vektorů, je situace složitější. Tímto případem se budeme zabývat níže. Příklad 4. Najděte všechna maximální řešení soustavy x = 8x + y, y = 3x + 8y. Řešení. Vypočítejme vlastní čísla matice: det(λi A) = (λ + 8)(λ 8) + 3 = λ. Vlastní čísla matice jsou tedy λ, = ±. Vlastní vektor v příslušný k vlastnímu číslu splňuje (I A)v =, tj. 9v v =. Máme tedy například v = (7, 3). Podobně vlastní vektor w příslušný k vlastnímu číslu splňuje ( I A)w =, tj. 7w w =. Máme tedy například w = (3, ). Fundamentální systém soustavy je tedy ( ) ( ) 7 3 e t, e t. 3

13 A nyní k případu, kdy neexistuje n lineárně nezávislých vlastních vektorů. Řekneme, že v,..., v k je řetězec přidružených vlastních vektorů příslušný vlastnímu číslu λ, pokud (λ A)v =, (λ A)v = v,..., (λ A)v k = v k. Věta 4. Nechť v,..., v k je řetězec přidružených vlastních vektorů příslušný vlastnímu číslu λ. Pak funkce ( ) e λt v, e λt (v t + v ), e λt t v + v t + v 3,..., e λt ( v t k jsou lineárně nezávislá řešení soustavy (7). (k )! + + v k t + v k Situace vypadá tak, že každé Jordanově buňce odpovídá jeden vlastní vektor a pokud je velikost Jordanovy buňky větší než jedna, pak i řetězec přidružených vlastních vektorů, který je stejně dlouhý jako velikost buňky. Podle předchozí věty tedy každé Jordanově buňce o velikosti k odpovídá k-lineárně nezávislých řešení. Najdeme-li takováto řešení pro všechny Jordanovy buňky, budou tato řešení dohromady tvořit fundamentální systém soustavy. Pokud však má matice kořeny, které nejsou reálné, ani tento fundamentální systém nebude reálný. Abychom získali reálný fundamentální systém, musíme pro (λ = a+bi, v = v +iv ) a ( λ = a bi, v = v iv ) nahradit řešení e λt v, e λt v řešeními e at (cos(bt)v sin(bt)v ), e at (cos(bt)v + sin(bt)v ). Příklad 5. Řešte soustavu x = x + 4z y = x + y + z z = 4x + z. Řešení. Spočítáme vlastní čísla matice: λ 4 det λ = ( λ) 3 + 6( λ) = ( λ)(7 λ + λ ). 4 λ Tedy λ =, λ,3 = ( ± 4 4 7) = ± 4i. Spočítáme vlastní vektor příslušný k vlastnímu číslu : 4, 4 3 )

14 tj. u = (,, ). K vlastnímu číslu + 4i: 4i 4 4i 4 4i 4i, 4 4i tj. v = (4, i, 4i). K vlastnímu číslu 4i máme vlastní vektor komplexně sdružený, tedy w = v = (4, + i, 4i). Komplexní fundamentální systém tedy je e t, e t (cos(4t) + i sin(4t)) 4 i 4i, e t (cos(4t) i sin(4t)) 4 + i 4i Reálný fundamentální systém je potom 4 4 e t, e t cos(4t) e t sin(4t), e t cos(4t) +e t sin(4t). 4 4 Příklad 6. Najděte všechna maximální řešení soustavy x = x 3y + 6z 9w, y = 3x + 7y z + 7w, z = 5x 8y + 6z w, w = 7x y + 6z 5w Řešení. Spočtěme nejdříve vlastní čísla matice: λ det 3 7 λ λ = λ λ 8 3λ det 3 7 λ λ 6 3λ + λ 8 7λ 3λ 6 λ λ 8 3λ = det 8 + 3λ 6 3λ + λ 8 7λ, 3λ 6 λ což po výpočtech dává λ 4 8λ 3 + 4λ 3λ + 6, 4.

15 tedy λ = je čtyřnásobné vlastní číslo. Hledejme nyní vlastní vektory Získáváme tedy pouze dva lineárně nezávislé vlastní vektory, např. u = (,, /, ) a v = (,, /, ). To znamená, že matice má buď dvě Jordanovy buňky velikosti, nebo jednu velikosti a jednu velikosti 3. Zkusíme tedy hledat přidružené vlastní vektory, nevíme ale, ke kterému vektoru je máme hledat, řešíme tedy rovnici v = au + bv, tj a + b a + 5b b a b b a + 3b a 4 4 a + 3b a + 5b b 3a 7b. 3a 7b Odtud máme 3a = 7b, můžeme volit a = 7, b = 3, tedy vektor v (počátek řetězce) je (8, 3, 5, 7). Protože počátek řetězce je jen jeden (až na násobek), je jen jedna Jordanova buňka větší než jedna. Máme ( ), což dává řešení v = (3,, /, ) + a (,, /, ) + b (,, /, ). Hledejme vektor v 3 : a + b b a b a 5

16 a + 5b + 6 a + 5b b + a + 3b b + 3a 7b a + 3b + 3 3a 7b 9 Řešením soustavy je například b =, a = 3 (tedy v = ( 3,,, 3)) a v 3 splňující ( ), tj. např. v 3 = (,, /, ). Fundamentální systém soustavy je tedy: e t, et 3 5, et 3 5 t +, e t 3 t 5 + t 7 3 Úlohy k řešení pomocí vlastních vektorů matice x = x + y, y = 4x + y. x = x + y z, y = x + 5y 4z, z = x 4y + 5z. x = x + 4y z, y = x 4y + 4z, z = 4x + y z. x = 5x y + z, y = x + 3y z, z = 4x + y z. 6

17 8. x = x + y + 3z y = x + 4y + 6z z = 3x + 6y + 9z 9. x = y z y = y + z z = x z 3. x = 3x + z y = 3y + z z = 3x y 3z 3. Řešení x = 6x 7y + 4z y = x + z z = x + 3y 4) Nula je dvojnásobné vlastní číslo. Vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu je v = (c, c), c R, c a přidružený vektor v = (a, b) musí splňovat a + b = c, tedy např. pro c =, b = máme řetězec vlastních vektorů v = (, ), v = (, ) příslušných vlastnímu číslu. Fundamentální systém tedy je ( ) [( ) ( )], t +. 5) Vlastní čísla jsou λ, =, λ 3 =, příslušné vlastní vektory jsou v = (,, ), v = (,, ), v 3 = (,, ). Tedy fundamentální systém je e t, e t, e t. 7

18 6) Vlastní čísla jsou λ =, λ = 3i, λ 3 = 3i, číslu λ přísluší vlastní vektor v = (,, ), číslu λ přísluší vektor v = ( i, 3 i, ) a číslu λ přísluší vektor v 3 = ( + i, 3 + i, ). Tedy reálný fundamentální systém je e t 5 5, cos 3t 3 sin 3t 5, cos 3t 5 + sin 3t ) Vlastní čísla jsou λ, =, λ 3 = 3, číslu λ přísluší řetězec vlastních vektorů v = (,, ), v = (,, ) a číslu λ 3 přísluší vektor v 3 = (,, ). Tedy fundamentální systém je e 3t, e t, e t t +. 8) Vlastní číslo má vlastní vektory (,, ) a ( 3,, ), vlastní číslo 4 má vlastní vektor (,, 3). Fundamentální systém je tedy 3,, e 4t. 3 9) Fundamentální systém je, e t cos t e t sin t, e t cos t + e t sin t. 3) Fundamentální systém je e 3t 3, e 3t cos t e t sin t, e t cos t + e t sin t. 3) Fundamentální systém je e t, e t t + 4 t, e t t / + 4t + t. t / t 8

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t.

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t. 1 Variace konstanty Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. Příklad 1 Najděte obecné řešení rovnice: y + y = 4 sin t. Co

Více

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6)

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6) 1. Lineární diferenciální rovnice řádu n [MA1-18:P1.7] rovnice typu y n) + p n 1 )y n 1) +... + p 1 )y + p 0 )y = q) 6) počáteční podmínky: y 0 ) = y 0 y 0 ) = y 1 y n 1) 0 ) = y n 1. 7) Věta 1.3 : Necht

Více

Fakt. Každou soustavu n lineárních ODR řádů n i lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR

Fakt. Každou soustavu n lineárních ODR řádů n i lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR DEN: ODR teoreticky: soustavy rovnic Soustava lineárních ODR 1 řádu s konstantními koeficienty je soustava ve tvaru y 1 = a 11 y 1 + a 12 y 2 + + a 1n y n + b 1 (x) y 2 = a 21 y 1 + a 22 y 2 + + a 2n y

Více

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I řádu s konstantními koeficienty Definice a) Soustava tvaru x = ax + a y + az + f() t y = ax + a y + az + f () t z = a x + a y + a z + f () t se nazývá soustava

Více

Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15

Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15 Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15 Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Definice: Lineární diferenciální rovnice 2-tého řádu je rovnice tvaru kde: y C 2 (I) je hledaná funkce a 0 (x)y +

Více

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program Program Diferenční rovnice Program Diferenční rovnice Diferenciální rovnice Program Frisch a Samuelson: Systém je dynamický, jestliže jeho chování v čase je určeno funkcionální rovnicí, jejíž neznámé závisí

Více

Diferenciální rovnice 3

Diferenciální rovnice 3 Diferenciální rovnice 3 Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu Lineární diferenciální rovnice (dále jen LDR) n-tého řádu je rovnice tvaru + + + + = kde = je hledaná funkce, pravá strana a koeficienty

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22 Lineární diferenciální rovnice druhého řádu Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice študenti MFF 15. augusta 2008 1 7 Diferenciální rovnice Požadavky Soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu lineární

Více

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE FBI VŠB-TUO 28. března 2014 4.1. Základní pojmy Definice 4.1. Rovnice tvaru F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 se nazývá obyčejná diferenciální rovnice n-tého řádu a vyjadřuje vztah mezi neznámou funkcí y

Více

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2 Matematika 2 13. přednáška Obyčejné diferenciální rovnice Jan Stebel Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studíı Technická univerzita v Liberci jan.stebel@tul.cz http://bacula.nti.tul.cz/~jan.stebel

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

Matematika 4 FSV UK, LS Miroslav Zelený

Matematika 4 FSV UK, LS Miroslav Zelený Matematika 4 FSV UK, LS 2017-18 Miroslav Zelený 13. Diferenční rovnice 14. Diferenciální rovnice se separovanými prom. 15. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu 16. Lineární diferenciální rovnice

Více

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2 Cvičení Lineární rovnice prvního řádu. Najděte řešení Cauchyovy úlohy x + x tg t = cos t, které vyhovuje podmínce xπ =. Máme nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce ht = tg t a

Více

9.5. Soustavy diferenciálních rovnic

9.5. Soustavy diferenciálních rovnic Cíle Budeme se nyní zabývat úlohami, v nichž je cílem najít dvojici funkcí y(x), z(x), pro které jsou zadány dvě lineární rovnice prvního řádu, obsahující tyto funkce a jejich derivace. Výklad Omezíme-li

Více

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na Matematika II 7.1. Zavedení diferenciálních rovnic Definice 7.1.1. Rovnice tvaru F(y (n), y (n 1),, y, y, x) = 0 se nazývá diferenciální rovnice n-tého řádu pro funkci y = y(x). Speciálně je F(y, y, x)

Více

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice - studijní text pro cvičení v předmětu Matematika - 2. Studijní materiál byl připraven pracovníky katedry E. Novákovou, M. Hyánkovou a L. Průchou za podpory grantu IG ČVUT

Více

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice 9. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Cíle Diferenciální rovnice, v nichž hledaná funkce vystupuje ve druhé či vyšší derivaci, nazýváme diferenciálními rovnicemi druhého a vyššího řádu. Analogicky

Více

Soustavy linea rnı ch rovnic

Soustavy linea rnı ch rovnic [1] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení a) soustavy, 10, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l.

Více

1. Jordanův kanonický tvar

1. Jordanův kanonický tvar . Jordanův kanonický tvar Obecně nelze pro zadaný lineární operátor ϕ : U U najít bázi α takovou, že (ϕ) α,α by byla diagonální. Obecně však platí, že pro každý lineární operátor ϕ : U U nad komplexními

Více

7. Soustavy ODR1 Studijní text. 7. Soustavy ODR1. A. Základní poznatky o soustavách ODR1

7. Soustavy ODR1 Studijní text. 7. Soustavy ODR1. A. Základní poznatky o soustavách ODR1 7 Soustavy ODR1 A Základní poznatky o soustavách ODR1 V inženýrské praxi se se soustavami diferenciálních rovnic setkáváme především v úlohách souvisejících s mechanikou Příkladem může být úloha popsat

Více

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH ÚLOHY ŘEŠITELNÉ BEZ VĚTY O MULTIPLIKÁTORECH Nalezněte absolutní extrémy funkce f na množině M. 1. f(x y) = x + y; M = {x y R 2 ; x 2 + y 2 1} 2. f(x y) = e x ; M = {x y R

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2 INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2 Robert Mařík 5. října 2009 c Robert Mařík, 2009 Obsah 1 LDR druhého řádu 4 2 Homogenní LDR, lineární nezávislost a wronskián 9 3 Homogenní LDR s konstantními

Více

6. Lineární ODR n-tého řádu

6. Lineární ODR n-tého řádu 6. Lineární ODR n-tého řádu A. Obecná homogenní LODRn V předcházející kapitole jsme diferenciální rovnici (libovolného řádu) nazvali lineární, je-li tato rovnice lineární vzhledem ke hledané funkci y a

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i.

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i. KOMLEXNÍ ČÍSLA C = {a + bi; a, b R}, kde i 2 = 1 Číslo komplexně sdružené k z = a + bi je číslo z = a bi. Operace s komplexními čísly: z = a + bi, kde a, b R v = c + di, kde c, d R Sčítání Odčítání Násobení

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová.

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová. [1] Terminologie [2] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová matice.

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Přednáška MATEMATIKA č 4 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz 27 10 2010 Soustava lineárních rovnic Definice Soustava rovnic a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a

Více

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x).

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x). Řešené příklady z lineární algebry - část 6 Typové příklady s řešením Příklad 6.: Kvadratickou formu κ(x) = x x 6x 6x x + 8x x 8x x vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých

Více

Obyčejné diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice 1 Obyčejné diferenciální rovnice Příklad 0.1 (Motivační). Rychlost chladnutí hmotného bodu je přímo úměrná rozdílu jeho teploty minus teploty okolí. Předpokládejme teplotu bodu 30 o C v čase t = 0 a čase

Více

DMA Přednáška Rekurentní rovnice. takovou, že po dosazení odpovídajících členů do dané rovnice dostáváme pro všechna n n 0 + m pravdivý výrok.

DMA Přednáška Rekurentní rovnice. takovou, že po dosazení odpovídajících členů do dané rovnice dostáváme pro všechna n n 0 + m pravdivý výrok. DMA Přednáška Rekurentní rovnice Rekurentní rovnice či rekurzivní rovnice pro posloupnost {a n } je vztah a n+1 = G(a n, a n 1,..., a n m ), n n 0 + m, kde G je nějaká funkce m + 1 proměnných. Jejím řešením

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

12 Obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy

12 Obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy 12 Obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy 121 Úvod - opakování Opakování z 1 ročníku (z kapitoly 5) Definice 121 Rovnice se separovanými proměnnými je rovnice tvaru Návod k řešení: Pokud g(c)

Více

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity)

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity) 4 Lineární zobrazení Definice: Nechť V a W jsou vektorové prostory Zobrazení A : V W (zobrazení z V do W nazýváme lineárním zobrazením, pokud pro všechna x V, y V a α R platí 1 A(x y = A(x A(y (vlastnost

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Drsná matematika III 6. přednáška Obyčejné diferenciální rovnice vyšších řádů, Eulerovo přibližné řešení a poznámky o odhadech chyb

Drsná matematika III 6. přednáška Obyčejné diferenciální rovnice vyšších řádů, Eulerovo přibližné řešení a poznámky o odhadech chyb Drsná matematika III 6. přednáška Obyčejné diferenciální rovnice vyšších řádů, Eulerovo přibližné řešení a poznámky o odhadech chyb Jan Slovák Masarykova univerzita Fakulta informatiky 23. 10. 2006 Obsah

Více

Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14

Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14 Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14 Co je to diferenciální rovnice? Definice: Diferenciální rovnice je vztah mezi hledanou funkcí y(x), jejími derivacemi y (x), y (x), y (x),... a nezávisle proměnnou

Více

Úvod do lineární algebry

Úvod do lineární algebry Úvod do lineární algebry 1 Aritmetické vektory Definice 11 Mějme n N a utvořme kartézský součin R n R R R Každou uspořádanou n tici x 1 x 2 x, x n budeme nazývat n rozměrným aritmetickým vektorem Prvky

Více

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a . Řešené úlohy Příklad. (separace proměnných). Řešte počáteční úlohu y 2 + yy ( 2 ) = 0, y(0) = 2. Řešení. Rovnici přepíšeme do tvaru y 2 = yy ( 2 ) y = y2 y 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 3. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 21 Co nás dneska čeká... Co je to soustava lineárních

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Leden 2015 Komplexní inovace studijních programů a zvyšování kvality výuky na FEKT VUT v Brně OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0193

Více

CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY

CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY Kapitola 3 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY Nyní se budeme zabývat vlastnostmi matic lineárních zobrazení A: V V, kde V je vektorový prostor dimenze n Protože každý komplexní n -dimenzionální vektorový prostor

Více

1 Determinanty a inverzní matice

1 Determinanty a inverzní matice Determinanty a inverzní matice Definice Necht A = (a ij ) je matice typu (n, n), n 2 Subdeterminantem A ij matice A příslušným pozici (i, j) nazýváme determinant matice, která vznikne z A vypuštěním i-tého

Více

Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých

Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých Obyčejné diferenciální rovnice Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých se vyskytují derivace neznámé funkce jedné reálné proměnné. Příklad. Bud dána funkce f : R R.

Více

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace (14. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 21. dubna 2014, 19:37 1 2 14.1 Vlastní čísla a vlastní vektory Nechť je

Více

Lineární diferenciální rovnice n tého řádu

Lineární diferenciální rovnice n tého řádu Kapitola 2 Lineární diferenciální rovnice n tého řádu 2.1 Cauchyova úloha pro lineární rovnici n tého řádu Klíčová slova: obyčejná lineární diferenciální rovnice n tého řádu, rovnice s konstantními koeficienty,

Více

Obsah. Lineární rovnice. Definice 7.9. a i x i = a 1 x a n x n = b,

Obsah. Lineární rovnice. Definice 7.9. a i x i = a 1 x a n x n = b, Obsah Lineární rovnice Definice 77 Uvažujme číselné těleso T a prvky a 1,, a n, b T Úloha určit všechny n-tice (x 1,, x n ) T n, pro něž platí n a i x i = a 1 x 1 + + a n x n = b, i=1 se nazývá lineární

Více

9.3. Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty

9.3. Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty Cíle Nyní přejdeme k řešení úplné lineární rovnice druhého řádu. I v tomto případě si nejprve ujasníme, v jakém tvaru můžeme očekávat řešení, poté se zaměříme

Více

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou Cíle V řadě případů lze poměrně pracný výpočet metodou variace konstant nahradit jednodušším postupem, kterému je věnována tato kapitola. Výklad Při pozorném studiu předchozího textu pozornějšího studenta

Více

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést Úlohy k zamyšlení 1. Zdůvodněte, proč třetí řádek Hornerova schématu pro vyhodnocení polynomu p v bodě c obsahuje koeficienty polynomu r, pro který platí p(x) = (x c) r(x) + p(c). 2. Dokažte, že pokud

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah 11. přednáška 10. prosince 2007 Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 mezi argumentem x funkce jedné

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

Determinant matice řádu 5 budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku nebo sloupce. Aby byl náš výpočet

Determinant matice řádu 5 budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku nebo sloupce. Aby byl náš výpočet Řešené příklady z lineární algebry - část 2 Příklad 2.: Určete determinant matice A: A = 4 4. Řešení: Determinant matice řádu budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty

9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty 9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty Cíle Řešíme-li konkrétní aplikace, které jsou popsány diferenciálními rovnicemi, velmi často zjistíme, že fyzikální nebo další parametry (hmotnost,

Více

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice 26 Cíle V této části se budeme zabývat hledáním čísla λ které je řešením rovnice A x = λ x (1) kde A je matice řádu n Znalost řešení takové rovnice má řadu aplikací nejen v matematice Definice 261 Nechť

Více

VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY

VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY Jan Krejčí 31. srpna 2006 jkrejci@physics.ujep.cz http://physics.ujep.cz/~jkrejci Obsah 1 Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic 3 1.1 Gaussova eliminace...............................

Více

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R}

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R} Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost s diagonální

Více

Soustavy lineárních rovnic a determinanty

Soustavy lineárních rovnic a determinanty Soustavy lineárních rovnic a determinanty Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny

Více

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu 4. Řešení základních tpů diferenciálních rovnic.řádu 4..4 Určete řešení z() Cauchov úloh pro rovnici + = 0 vhovující počáteční podmínce z =. Po separaci proměnných v rovnici dostaneme rovnici = d a po

Více

8 Matice a determinanty

8 Matice a determinanty M Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap 8: Matice a determinanty 1 8 Matice a determinanty 81 Matice - definice a základní vlastnosti Definice Reálnou resp komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou

Více

Obyčejné diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS Katedra matematiky, FAST Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava Ostrava 2019 OBSAH

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

a + b + c = 2 b + c = 1 a b = a 1 2a 1 + a a 3 + a 5 + 2a 2 + a 2 + a

a + b + c = 2 b + c = 1 a b = a 1 2a 1 + a a 3 + a 5 + 2a 2 + a 2 + a Zadání A. 1. Polynom P (x) má v uspořádané bázi (x 2 + x 1, 2x 2 x 1, x 2 + x + 2) souřadnice (1, 1, 1). Najděte jeho souřadnice vzhledem k uspořádané bázi (x 2 1, x 2 + x 1, x 2 + x). Nejprve si spočítáme

Více

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0.

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0. Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů S pojmem vlastního čísla jsme se již setkali například u iteračních metod pro řešení soustavy lineárních algebraických rovnic. Velikosti vlastních čísel iterační

Více

Obecné lineární problémy

Obecné lineární problémy Obecné lineární problémy Variace konstant V kapitolách o soustavách lineárních rovnic a o lineárních rovnicích n-tého řádu jsme se naučili řešit rovnice (soustavy) s nulovou pravou stranou, resp. s pravou

Více

Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. 2a + b = 3, 6a + b = 27,

Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. 2a + b = 3, 6a + b = 27, Přijímací řízení 2015/16 Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Navazující magisterské studium, obor Aplikovaná matematika (1. červen 2016) Příklad 1 Určete taková a, b R, aby funkce f()

Více

Podobnost matic. Definice 8.6. Dány matice A, B M n (C). Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak,

Podobnost matic. Definice 8.6. Dány matice A, B M n (C). Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak, Podobnost matic Definice 84 Dány matice A, B M n (C) Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak, že B = P 1 AP, pak říkáme, že matice B je podobná matici A a píšeme A B Takto zavedená binární relace

Více

Řešení rekurentních rovnic 2. Základy diskrétní matematiky, BI-ZDM ZS 2011/12, Lekce 11

Řešení rekurentních rovnic 2. Základy diskrétní matematiky, BI-ZDM ZS 2011/12, Lekce 11 Řešení rekurentních rovnic 2 doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky FIT České vysoké učení technické v Praze c Josef Kolar, 2011 Základy diskrétní matematiky, BI-ZDM ZS 2011/12, Lekce

Více

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Taylorův polynom Program Primitivní

Více

D 11 D D n1. D 12 D D n2. D 1n D 2n... D nn

D 11 D D n1. D 12 D D n2. D 1n D 2n... D nn Inversní matice 1 Definice Nechť je čtvercová matice řádu n Čtvercovou matici B řádu n nazveme inversní maticí k matici, jestliže platí B=E n =B, kdee n jeodpovídajícíjednotkovámatice 2 Tvrzení Inversní

Více

Řešené úlohy z Úvodu do algebry 1

Řešené úlohy z Úvodu do algebry 1 Řešené úlohy z Úvodu do algebry Veronika Sobotíková katedra matematiky FEL ČVUT Vzhledem k tomu, že se ze strany studentů často setkávám s nepochopením požadavku zdůvodnit jednotlivé kroky postupu řešení,

Více

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

Lineární algebra. Soustavy lineárních rovnic

Lineární algebra. Soustavy lineárních rovnic Lineární algebra Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

7.3. Diferenciální rovnice II. řádu

7.3. Diferenciální rovnice II. řádu Diferenciální rovnice 7 Diferenciální rovnice II řádu Ve stručném přehledu se budeme zabývat výhradně řešením lineárních diferenciálních rovnic II řádu s konstantními koeficienty Obecný tvar: ay + ay +

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu [M2-P1] KAPITOLA 1: Diferenciální rovnice 1. řádu diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu G(x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 y (n) = F (x, y, y,..., y (n 1) ) Příklad 1.1:

Více

Cvičení z Numerických metod I - 12.týden

Cvičení z Numerických metod I - 12.týden Máme systém lineárních rovnic Cvičení z Numerických metod I - týden Přímé metody řešení systému lineárních rovnic Ax = b, A = a a n a n a nn Budeme hledat přesné řešení soustavy x = x x n, b = b b n, x

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Kapitola 15 Vlastní čísla a vlastní vektory V této a následujících kapitolách budeme zkoumat jeden z nejdůležitějších pojmů tohoto kurzu. Definice15.1 Buď A:V Vlineárnízobrazení,Vvektorovýprostornad tělesem

Více

1/15. Kapitola 12: Soustavy diferenciálních rovnic 1. řádu

1/15. Kapitola 12: Soustavy diferenciálních rovnic 1. řádu 1/15 Kapitola 12: Soustavy diferenciálních rovnic 1. řádu 2/15 Vsuvka: Vlastní čísla matic Definice: Bud A čtvercová matice a vektor h 0 splňující rovnici A h = λ h pro nějaké číslo λ R. Potom λ nazýváme

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

Polynomy. Mgr. Veronika Švandová a Mgr. Zdeněk Kříž, Ph. D. 1.1 Teorie Zavedení polynomů Operace s polynomy...

Polynomy. Mgr. Veronika Švandová a Mgr. Zdeněk Kříž, Ph. D. 1.1 Teorie Zavedení polynomů Operace s polynomy... Polynomy Obsah Mgr. Veronika Švandová a Mgr. Zdeněk Kříž, Ph. D. 1 Základní vlastnosti polynomů 2 1.1 Teorie........................................... 2 1.1.1 Zavedení polynomů................................

Více

Operace s maticemi

Operace s maticemi Operace s maticemi Seminář druhý 17.10. 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice 3 Regulární matice 4 Inverzní matice Matice Definice (Matice). Reálná matice typu m n je obdélníkové schema A =

Více

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek Sbírka příkladů z matematické analýzy II Petr Tomiczek Obsah Diferenciální rovnice. řádu 3. Separace proměnných......................... 3. Přechod k separaci.......................... 4.3 Variace konstant...........................

Více

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru 1 1. Lineární algebra 1.1. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Hodnost matice Aritmetické vektory Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ).

Více

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém 1 1.2. Soustavy lineárních rovnic Soustava lineárních rovnic Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém a 11 x 1 + a 12 x 2 +... + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 +... + a 2n x n = b 2...

Více

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory K množina reálných nebo komplexních čísel, U vektorový prostor nad K. Lineární kombinace vektorů u 1, u 2,...,u

Více

Kapitola 12: Soustavy diferenciálních rovnic 1. řádu

Kapitola 12: Soustavy diferenciálních rovnic 1. řádu Kapitola 12: Soustavy diferenciálních rovnic 1. řádu Základní pojmy Definice: Rovnice tvaru = f(t, x, y) = g(t, x, y), t I nazýváme soustavou dvou diferenciálních rovnic 1. řádu. Řešením soustavy rozumíme

Více

rovnic), Definice y + p(x)y = q(x), Je-li q(x) = 0 na M, nazývá se y + p(x)y =

rovnic), Definice y + p(x)y = q(x), Je-li q(x) = 0 na M, nazývá se y + p(x)y = Cíle Přehled základních typů diferenciálních rovnic prvního řádu zakončíme pojednáním o lineárních rovnicích, které patří v praktických úlohách k nejfrekventovanějším. Ukážeme například, že jejich řešení

Více

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29 Matematika 1 11. přednáška MA1 1 Opakování 2 Determinant 3 Adjungovaná matice 4 Cramerovo pravidlo 5 Vlastní čísla a vlastní vektory matic 6 Zkouška; konzultace; výběrová matematika;... 11. přednáška (15.12.2010

Více

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo 0. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo (PEF PaA) Petr Gurka aktualizováno 9. prosince 202 Obsah Základní pojmy. Motivace.................................2 Aritmetický vektorový

Více

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice Obsah 1 Obyčejné diferenciální rovnice 3 1.1 Základní pojmy............................................ 3 1.2 Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu................................ 5 1.3 Exaktní rovnice............................................

Více

A0B01LAA Lineární algebra a aplikace (příklady na cvičení- řešení)

A0B01LAA Lineární algebra a aplikace (příklady na cvičení- řešení) A0B0LAA Lineární algebra a aplikace příklady na cvičení- řešení Martin Hadrava martin@hadrava.eu. ledna 0.týdenod9.9. Řešení soustav lineárních rovnic Gaussovou eliminační metodou diskuse počtu řešení..

Více