Konečně jaro! DUBEN Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223"

Transkript

1 Cena 5 Kè DUBEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 Konečně jaro! Mnozí s radostí odhazují dlouhé kabáty i teplé bundy a přerovnávají své šatníky. Pastelové pupeny na dřevinách, žlutě kvetoucí zlatý déšť a veselý zpěv ptáků nám ukazují, že příroda už vykročila do jara. Jaro a jeho svátky otvírají mnohým z nás naše srdce i náruč, v níž se najednou ocitá barevná a voňavá podoba přírody a my mnohdy neodoláme a obdarováváme ostatní v naší blízkosti odrazem krásy, která se v našich duších přetavila do radosti ze života. Neděle a pondělí po prvním jarním úplňku patří každoročně oslavě nejvýznamnějších křesťanských svátků, Velikonoc. V domovech zavoní mazanec a naše příbytky se rozzáří sluníčky narcisů, červánky tulipánů a zeleným sametem osení, zkrátka vším, co nám vynahrazuje šeď dlouhé zimy. Čekají nás Velikonoce, jedny z nejkrásnějších svátků, které si spojujeme s novým životem. Ať v tomto krásném velikonočním čase v bytech rozkvete veselost a v našich duších radost. Zdena Lédlová Pranostiky Sníh dubnový jako mrva pohnojí. Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne. Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj. Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý. Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí. Jiří a Marek mrazem nás zalek. Zprávy z radnice... Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Městský úřad upozorňuje, že elektronické sčítací formuláře bude možné vyplňovat v KZM Ždírec n.d., Brodská 120, a to až do čtvrtka 14. dubna v pracovní době informačního centra a městské knihovny, tj. od pondělí do pátku v době od 8.00 do hod. Veškeré podrobné informace a pokyny o sčítání lidu naleznete na webových stránkách pod adresou Ztráty a nálezy Na městském úřadě je nashromážděna sbírka ztracených klíčů, mobilů a dalších drobností. Postrádáte-li tedy tyto předměty, zeptejte se, zda je náhodou poctivý nálezce neodevzdal na MÚ. Informace o nálezech podává paní Ondráčková. Poruchy veřejného osvětlení Městský úřad žádá obyvatele, aby při jakémkoliv zjištění závady na veřejném osvětlení volali bezplatnou linku správce osvětlení, tj. společnost Citelum , dispečink. Při hlášení poruchy VO uveďte také číslo světelného zdroje, které je uvedeno na štítku na sloupu VO. Přistavení velkoobjemových kontejnerů Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v místních částech Ždírce n.d. v těchto termínech: Nové Ransko u prodejny Horní Studenec u kulturního domu Nový Studenec u autobusové zastávky Údavy u autobusové zastávky Stružinec na stanovišti kontejnerů Kohoutov u požární nádrže Benátky u hasičské zbrojnice Objemný odpad, který lze do kontejnerů uložit: staré koberce, linolea, matrace, drobný nábytek, umyvadla, toalety (pokračování na str. 2)

2 Zprávy z radnice... OZNÁMENÍ dle zákona č. 312/2002 Sb. Starosta města Ždírec nad Doubravou, Školní 500, Ždírec nad Doubravou v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa VEDOUCÍ HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍHO ODDĚLENÍ 1. Název územního samosprávného celku: Město Ždírec nad Doubravou 2. Druh práce a platová třída: vedoucí hospodářsko-správního oddělení, platová třída Místo výkonu práce: katastrální území města Ždírec n.d. 4. Druh pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou 5. Předpokládaný nástup: červenec/srpen 2011 Podmínky pro účast ve výběrovém řízení: splnění předpokladů pro vznik pracovního místa dle 4 zákona č. 312/2002 Sb. vysokoškolské vzdělání ekonomického směru nebo zaměřeného na veřejnou správu praxe ve veřejné správě, státní správě, finančnictví nebo příbuzném oboru v délce mininálně 5 let; praxe s vedením kolektivu vítána dobré komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů velmi dobrá znalost práce na PC řidičský průkaz skupiny B Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce datum a místo narození státní příslušnost uchazeče místo trvalého pobytu číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana datum a podpis zájemce Zájemce k přihlášce připojí: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech z oboru, uvedení důvodů motivace k práci na městském úřadu výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Přihlášku můžete předat osobně na podatelně Městského úřadu ve Ždírci n.d. nebo zaslat na adresu: Městský úřad Ždírec nad Doubravou Školní Ždírec nad Doubravou apod. Do kontejnerů na objemný odpad nepatří stavební suť, železný šrot, pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, jako např. zářivky, výbojky, autobaterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Výběr místního poplatku za likvidaci odpadu V měsíci dubnu bude prostřednictvím platby SIPO vybírán poplatek za odpad za I. pololetí Výše poplatku za rok 2011 je 456 Kč na osobu s trvalým pobytem na území města (228 Kč za pololetí). V případě změny místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně pobytu v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Občané, kteří nemají zavedené soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, uhradí poplatek v hotovosti na podatelně městského úřadu nebo poštovní poukázkou, kterou obdrží začátkem měsíce. Splatnost poplatku za I. pololetí je do 30. dubna Majitelé nemovitostí určených k rekreaci uhradí za rok 2011 poplatek ve výši 500 Kč za nemovitost do Ivana Niklová Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva města Ve čtvrtek 28. dubna 2011 se v zasedací místnosti městského úřadu, Školní 500, uskuteční 3. zasedání zastupitelstva města, začátek v hod. Hlavními body zasedání je schválení rozpočtu města na rok 2011 a závěrečného účtu města za rok (pokračování ze str. 1) Obálku označte nápisem Výběrové řízení č. 1/2011 neotvírat. Lhůta pro podání přihlášek končí v hod. Ve Ždírci n.d Jan Martinec, starosta města 2

3 Zasedání zastupitelstva a rady města Výběr ze zápisu ze 7. schůze rady města konané Vyhodnocení veřejné soutěže č. 9/2010 Rada města: 1) konstatuje na základě zprávy hodnotící komise o posouzení nabídek podaných uchazeči ve veřejné soutěži č. 09/2010 Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec n.d., že nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podal uchazeč B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany 2) rozhoduje, že vítězem veřejné soutěže č. 09/2010 je uchazeč B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany, kterého město Ždírec n.d. vyzve k uzavření smlouvy o dílo na realizace akce, která byla předmětem veřejné soutěže. Jmenování stavebního dozoru Rada města ustanovuje do funkce stavebního dozoru investora akce Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Františka Lédla a Jaroslava Košťála. Jmenování hodnotící komise Rada města jmenuje v souladu s 71 a 74 č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro vyhodnocení nabídek ve veřejné soutěži č. 01/2011 Víceúčelová nástavba pavilonu MŠ Ždírec nad Doubravou ve složení Luděk Špinar, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Václav Bártl, František Lédl. Stanovení ceny projektové dokumentace Rada města stanovuje prodejní cenu projektové dokumentace Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou, poskytované uchazečům o zakázku v rámci veřejné soutěže, na částku Kč vč. DPH. Závěrečný účet města za rok 2010 Rada města projednává a bere bez připomínek na vědomí závěrečný účet města za rok Rada předloží závěrečný účet k projednání zastupitelstvu města na 3. zasedání. Podmínky úvěrové smlouvy Rada města projednala a schvaluje podmínky úvěrové smlouvy, předložené ČSOB, a.s. na financování nástavby pavilonu mateřské školy. Rada města předloží zastupitelstvu na 3. zasedání návrh na přijetí půjčky dle předložených podmínek. Revitalizace městské zeleně Místostarosta seznámil radu města s projektem revitalizace městské zeleně, která se týká areálu pomníku padlých, náměstí 9. května a ulice Školní. V rámci projektu je navrženo kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu znění zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Na kácení stromů je vydáno povolení, projednané se správou CHKO Žďárské vrchy. Kácení bude zčásti provedeno do , a to v areálu základní školy, kde by stromy podstatně ztěžovaly práce na zateplení fasády a výměně oken, a dále v areálu pomníku padlých, kde v souvislosti s rekonstrukcí Žďárské ulice bude nutné vybudovat parkoviště na Mírové ulici. Projekt rekonstrukce pomníku padlých Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt spol. Atelier List Koryčany na realizaci rekonstrukce areálu pomníku padlých v ceně Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Investice a opravy majetku Rada města: 1) schvaluje návrh M. Vavrouška na výrobu přístřešku autobusové čekárny a výstavbu podesty na zastávce v Údavách za cenu Kč vč. DPH 2) schvaluje objednání projektových prací ve stupni studie na chodník cyklostezka Horní Studenec v délce 1,3 km dle nabídky spol. DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. v ceně Kč vč. DPH. Vybavení hasičských jednotek Rada města projednala požadavky hasičských sborů na vybavení jednotek PO a opravy zařízení: 1) schvaluje zakoupení vybavení JPO 2 Ždírec n.d. pomůckami v hodnotě do Kč 2) schvaluje výdaje na opravy techniky JPO 2 Ždírec n.d. do výše Kč 3) schvaluje zakoupení vybavení pro JPO 5 Horní Studenec sací koš PPS 12 + kulový rozdělovač hodnotě do Kč 4) neschvaluje poskytnutí příspěvku SDH Údavy na zakoupení vycházkových uniforem. 3 Projekt knihy Vysočina do kapsy Rada města schvaluje uzavření smlouvy s VIDEO-FOTO-KUNC Havlíčkův Brod na spoluúčast města na vydání knihy z edice Vysočina do kapsy. Příspěvek města za zveřejnění údajů o Ždírci nad Doubravou činí Kč. Webové stránky Rada města schvaluje návrh Ing. Jiřího Pavlíčka a Václava Judy na zpracování webových stránek města a Kulturního zařízení města Ždírec n.d. Zpracovatelé předloží do cenový návrh na dílo. MAS Havlíčkův kraj Místostarosta seznámil radu města s jednáním správní rady MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., ze dne Správní rada schválila podané žádosti o dotaci ve Výzvě č. 7 (Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou Kč, lesopark Kopanina obnova cestní sítě II. etapa Kč). Valná hromada MAS se bude konat Různé Rada města bere na vědomí: informaci starosty o možnosti čerpání dotací na přeshraniční spolupráci nabídku spol. DOSIP Servis Třebíč na dodání zpomalovacích semaforů a měřičů rychlosti informaci SDH Údavy o akcích pořádaných pro veřejnost v roce 2011 informaci Krajské organizace Pionýra kraje Vysočina o konání srazu dětí a mládeže na rybníku Řeka v době od 10. do informaci místostarosty o hospodaření na lesních pozemcích za rok 2010 nabídku Aerovydavatelství Mgr. Zdeněk Vošický na uvedení leteckého snímku a textu v knize Vysočina shůry; požadovaný příspěvek za prezentaci města v knize činí dle rozsahu 2xA4 za Kč až 6xA4 za Kč bez DPH; rada města nabídku odmítá. Výběr ze zápisu z 8. schůze rady města konané Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Rada města: 1) projednává Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Ždírec n.d. za rok 2010 (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) 2) konstatuje, že audit hospodaření nezjistil v účetnictví města chyby a nedostatky. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Rada města: 1) schvaluje zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou za rok 2010 v hospodářské činnosti ve výši ,03 Kč 2) rozhoduje o převodu zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,03 Kč v plné výši do rezervního fondu ZŠ a MŠ Ždírec n.d. v roce Zakoupení komunální techniky Rada města rozhoduje o zakoupení příslušenství ke komunálním traktorům John Deere: 1) zametač KM-M 1550 s kropením k traktoru typ 3520, cena vč. DPH Kč 2) mezinápravové žací ústrojí a vyklápěcím zvedacím košem k traktoru X 748, cena vč. DPH Kč. Veřejná soutěž č. 02/2011 Rada města: 1) rozhoduje o vypsání veřejné soutěže na akci Obnova cestní sítě v lesoparku Kopanina II. etapa ; soutěž bude vypsána jako zakázka malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 2) ukládá městskému úřadu zaslat do výzvu k podání nabídky nejméně třem podnikatelům, kteří se zabývají činností, která je předmětem soutěže. Webové stránky města a KZM Rada města rozhoduje o zadání zpracování webových stránek města Ždírec n.d. a webových stránek Kulturního zařízení města Ždírec n.d. dle nabídky Ing. Jiřího Pavlíčka ze Grafickou úpravu stránek města i KZM provede grafik Václav Juda, dle jeho nabídky z Webové stránky KZM budou dle nabídky zprovozněny do a webové stránky města do Vítání nových občánků města Rada města: 1) schvaluje návrh na organizaci vítání občánků dle předloženého návrhu 2) souhlasí s organizací akce vyřazení žáků devátých tříd na konci školního roku 3) ukládá městskému úřadu projednat možnosti organizačního a kulturního zajištění obou akcí a předložit radě města do návrh na provádění vítání občánků a vyřazení žáků devátých tříd. Reorganizace městského úřadu Rada města: 1) rozhoduje o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí hospodářsko-správního oddělení městského úřadu 2) stanovuje všeobecné podmínky kladené na uchazeče o zaměstnání vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru finančnictví, samosprávy nebo státní správy v délce min. 5 let 3) ukládá starostovi zveřejnit podmínky výběrového řízení na úřední desce MÚ a v dubnovém vydání Našich novin s termínem odevzdání přihlášek zájemců do Prodej majetku Rada města rozhoduje o odprodeji traktoru Zetor bez SPZ za cenu dle nabídky z poptávkového řízení. Příjem z prodeje traktoru převede město do kapitoly tělovýchova. Pronájem pozemku Rada města rozhoduje o pronájmu části pozemku č. 356/44 o výměře 2 m 2 Obchodnímu centru NIMIRU Ždírec n.d. s platností do za účelem instalace reklamního panelu. Nájemné činí Kč. Služby města Ždírec n.d. informují... 4 Přijetí zaměstnanců do pracovního poměru Rada města rozhoduje o přijetí 3 zaměstnanců z řad nezaměstnaných, evidovaných Úřadem práce, do pracovního poměru na dobu určitou od do Zaměstnanci budou zařazeni do OS Služby města Ždírec n.d. a budou provádět práce na údržbě majetku města a veřejné zeleně. Různé Rada města se seznámila: 1) s návrhem studie na rekonstrukci kanceláře starosty a místostarosty, předloženou firmou IKOMPLET Chotěboř 2) se žádostí p. Václava Augustina o příspěvek na vydání knihy o Jestřábu lesním; rada pověřila starostu a místostarostu jednáním se žadatelem o konkrétní výši možného příspěvku 3) s výzvou města Chlumec nad Cidlinou Parlamentu ČR o navýšení příjmů obcí s počtem obyvatel od 1 do 10 tis. obyvatel; rada výzvu podporuje 4) s poděkováním pana Jiřího Laciny za blahopřání k životnímu jubileu 5) s průběhem veřejných soutěží na akce: Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec n. D dne se uskuteční prohlídka staveniště, odevzdání obálek s nabídkami je , otevírání obálek Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec n. D je zasláno rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, termín pro odvolání skončí II/345 průtah Ždírec n.d se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komise vyhodnotí nabídky; podle výše podaných nabídek bude cena za dílo pod 50 % rozpočtovaných cen. Jan Martinec Červený kontejner na elektrozařízení Město Ždírec nad Doubravou ve spolupráci se společností ASEKOL, s.r.o., Praha se snaží usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. V roce 2008 byl v přízemí budovy městského úřadu umístěn E-box. Do této sběrné nádoby patří veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti, baterie a akumulátory (s výjimkou zářivek) např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další. E-box je ekologickým a ekonomickým řešením sběru drobných elektrozařízení, které ASEKOL nabízí všem obcím, posledním prodejcům, klientům a velkým institucím. Počet E-boxu chceme v letošním roce zvýšit. V loňském roce umístila na sběrný dvůr firma ODAS Žďár n.s. E-domek. E-domek je uzamykatelný ocelový přístřešek pro zpětný odběr elektrozařízení, opatřený posuvnými dvoudílnými vraty.

5 Služby města Ždírec n.d. informují... Od 1. dubna letošního roku bude umístěn na sběrném místě Spojovací 304 (u náměstí) stacionární kontejner (červený) na elektrozařízení. Do stacionárních kontejnerů patří drobná elektrozařízení z domácnosti, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Obsahují také samostatný box na baterie a akumulátory. Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci elektrozařízení. Stacionární kontejnery usnadní občanům odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči nemusí až na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených nádob. Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajiš- těno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Ing. Bohumír Nikl E-domek uzamykatelný přístřešek. Stacionární kontejner na drobné elektro a baterie. E-box sběrná nádoba na drobné elektro a baterie. Veřejná služba ve Ždírci nad Doubravou Novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, která vešla v platnost od , je obcím dána možnost zřídit institut veřejné služby. Město Ždírec nad Doubravou koncem roku 2009 tento institut veřejné služby zřídilo. V rámci institutu veřejné služby se jedná o odpracování 20 nebo 30 hodin za měsíc, vztaženo k výši příspěvku na živobytí. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy. V roce 2009 byly uzavřeny dvě smlouvy a v roce 2010 tři smlouvy na výkon veřejné služby. I v letošním roce je možné uzavřít smlouvu s Městem Ždírec nad Doubravou v rámci institutu veřejné služby. Veřejná služba je vykonávaná zejména při udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, údržby zeleně a v oblasti sociální péče. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Motivací pro výkon veřejné služby je poskytování a výše příspěvku na živobytí. Příklad vztahu výše příspěvku na živobytí k počtu hodin odpracovaných v rámci institutu veřejné služby: Osoba pobírající po dobu 6 měsíců příspěvek na živobytí ve výši 3126 Kč bez dalšího příjmu: Pokud po 6 měsících neodpracuje formou veřejné služby alespoň 20 hodin za měsíc, příspěvek na živobytí bude této osobě snížen na existenční minimum ve výši 2020 Kč. Pokud po 6 měsících odpracuje formou veřejné služby alespoň 20 hodin za měsíc, příspěvek na živobytí bude této osobě vyplacen ve stávající výši 3126 Kč. Pokud po 6 měsících odpracuje formou veřejné služby alespoň 30 hodin za měsíc, příspěvek na živobytí bude této osobě vyplacen ve výši 3679 Kč. Veřejná služba je určena dlouhodobě nezaměstnaným osobám, kterým je déle jak 6 měsíců vyplácen příspěvek na živobytí. Realizace institutu veřejné služby se předpokládá pro občany s trvalým pobytem na území města Ždírec nad Doubravou a občany z okolí. Zájemci o výkon veřejné služby se mohou obrátit na Město Ždírec nad Doubravou, tel.: nebo Ing. Bohumír Nikl 5

6 Služby města Ždírec n.d. informují... Provoz sběrných zařízení Sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin duben říjen listopad březen Středa Čtvrtek Sobota Zodpovědná osoba: Ondřej Urban tel a Jaromír Janda tel Ukládání výkopové zeminy Na úložiště zeminy po předchozí domluvě na tel a Kompostárna ukládání dřevního odpadu a trávy duben říjen listopad březen Středa Čtvrtek Sobota Mimo uvedenou dobu v pondělí, úterý a pátek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě na tel a Stavební odpad Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ, tel , a Na aktuální téma Jarní úklid Jaro je tady a odhaluje neúprosně veškerý nepořádek nahromaděný po zimě ve všech možných zákoutích. Zaměstnanci Služeb města využívají vhodného počasí beze sněhu a celý březen pracují na opravách majetku města, opravě zařízení a úklidu veřejných prostranství. U Služeb města pracují také ženy v tzv. veřejné službě a i ony zahájily práce spojené s úklidem veřejných prostor. Žáci základní školy vyčistili okolí školy a 15. dubna téměř všichni žáci ZŠ vyrazí v rámci akce Den Země 2011 na úklid do přírody v okolí města, zejména podél cyklostezek. Velkým nešvarem je odkládání různého materiálu, dřeva, zemědělských strojů apod., které své okolí rozhodně nezkrášlují. Chtěl bych připomenout všem vlastníkům těchto věcí, že využívání veřejného prostranství se řídí zákonem o místních poplatcích a vyhláškou města o místních poplatcích za využívání veřejného prostranství. Využijte tedy jarního počasí a pomozte našim Na Balkáně. zaměstnancům a dětem základní školy vylepšit okolí vašeho bydliště alespoň symbolickým jarním úklidem. Jan Martinec Na stezce Komupak asi vadí, že stromky vysázené podél stezky ke studeneckému hřbitovu utěšeně rostou, také díky péči pana Nejedlého a ostatních pracovníků Služeb města Ždírce n.d., kteří ochotně dosadí a přesadí ty, kterým se tak dobře nevede? Těžko to budou paní a pánové, kteří se jdou jen tak projít, nebo ti, co jdou navštívit hroby svých blízkých. Asi to nebudou ani ti, kteří šlapou do pedálů svých kol. Tak kdo to tedy je? Anna Horáková, fotografováno Na stezce ke studeneckému hřbitovu. 6

7 Na aktuální téma Nezaměstnanost ve Ždírci n.d. Tabulky uvádí situaci v oblasti nezaměstnanosti k ve Ždírci nad Doubravou a místních částech a srovnání s okresem, krajem a Českou republikou. Informaci o nezaměstnanosti poskytl Úřad práce v Havlíčkově Brodě. Ing. Bohumír Nikl Nezaměstnanost ženy muži celkem Počet obyvatel N. Ransko Kohoutov Benátky Stružinec Údavy N. Studenec H. Studenec Ždírec n.d Celkem Počet nezaměstnaných Míra nezaměstnanosti v % Počet volných míst Ždírec n.d ,84 12 Okres H. Brod , Kraj Vysočina , Česká republika , CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LADA LUKAVEC Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací službu pobytovou celorepublikově, ambulantní a terénní regionálně. Služba je určená osobám dospělého věku (19-64 let) s mentálním a kombinovaným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby. Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno na 6 měsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu. 7 míst pro ambulantní odlehčovací službu a 2 místa pro terénní odlehčovací službu. Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě, a také zodpovíme veškeré dotazy. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem. Pobytová služba: nepřetržitě Ambulantní služba: PO PÁ 6 20 Terénní služba: PO PÁ 8 18 Kontakt: Centrum sociálních služeb LADA Lukavec V Chaloupkách 196, Lukavec Velikonoce Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem, kdy si připomínáme umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Velikonoce se však slavily ještě v době předkřesťanské. Navazovaly na svátek židovský pesach památka vysvobození Židů z Egypta. Tak jako Mojžíš vyvedl vyvolený lid z egyptského otroctví, tak Bůh vysvobozuje lidstvo z otroctví hříchu skrze svého syna Ježíše Krista. Bůh je láska, spravedlnost, věrnost, proto zasahuje, aby zachránil lidstvo a přivedl ho ke svobodě. Proto vydává svého syna. Při pohledu na kříž vidíme rozpřažené ruce lásku, která nechce spoutávat, ale která uvolňuje, dává svobodu, dovede se zasadit za druhého, nic si neponechává v rezervě. Kdykoliv miluji nějakého člověka, stávám se zranitelným. A když mě ten druhý zklame, dojde k nedorozumění, zasáhne mě to velmi hluboce, nemohu se proti tomu bránit. Uzavřít se mohu vůči lidem, kteří mi nejsou tak blízcí. Mohou na mne nadávat, nezraní mě to. Ale jakmile mě uráží milovaný přítel, probodává mi to srdce. Ježíš miloval dokonce i ty, kteří ho odmítali. Nechránil se před nimi tím, že by byl tvrdý jako křemen. Ale právě láska, která miluje dokonce i své nepřátele, je ve své zranitelnosti a bezmoci silnější než veškerá nenávist tohoto světa. Proto může v sobotní velikonoční noci, kdy církev chválí Boha za vzkříšeného Krista, zaznít radostné ALELUJA = oslavujte Pána. Bohoslužby o velikonočním týdnu: Květná neděle Krucemburk, kostel sv. Mikuláše mše sv. v 8.00 hod., svěcení ratolestí Horní Studenec, kostel sv. Václava mše sv. v 9.30 hod. Vojnův Městec, kostel sv. Ondřeje mše sv. v hod. Sobíňov Sopoty, kostel Navštívení P. Marie mše sv. v hod Zelený čtvrtek Krucemburk mše sv. na památku poslední večeře, hod., do hod. adorace Velký pátek Krucemburk odpoledne možnost adorace hod. obřady Velkého pátku hod. tradiční křížová cesta od kostela ke Třem křížům Bílá sobota Krucemburk hod. slavnost Vzkříšení Hod Boží velikonoční Krucemburk mše sv. v 8.00 hod hod. VELIKONOČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Horní Studenec mše sv. v 9.30 hod. Vojnův Městec mše sv. v hod. Sobíňov Sopoty mše sv. v hod Velikonoční pondělí Krucemburk mše sv. v 9.30 hod. Ředitel: Mgr. Hynek Seidl Telefon: /+420/ Web: 7

8 Na aktuální téma Velikonoční koncert hudební premiéra Srdečně zveme všechny milovníky hudby na velikonoční koncert, který se bude konat v neděli v hod. v kostele sv. Mikuláše v Krucemburku. Koncert bude velmi zajímavý, neboť si poprvé budeme moci vyslechnout skladbu MAGNIFICAT pražského skladatele, kytaristy, loutnisty, učitele a hudebního publicisty s univerzálním záběrem od staré hudby po blues, rock a jazz. Je jedním z prvních propagátorů flamenca u nás a hráč na dosti neobvyklou barokní kytaru a theorbu, kterou na koncertě též uslyšíme. Program: skladby G. F. Händla pro theorbu, soubor fléten a smyčce G. F. Händel úryvek z oratoria Juda Makabejský Buď tobě sláva Luboš Malý Magnificat Klub seniorů Klub seniorů Ždírec nad Doubravou pořádá zájezd do Přibyslavi na hru SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ, který se koná v sobotu 9. dubna 2010 od hodin. Odjezd v hodin od prodejny BOVYSU. Cena 120 Kč. Přihlášky se přijímají v prodejně papírnictví. Jste srdečně zváni. Sen noci svatojánské William Shakespeare Sen noci svatojánské je Shakespearovou asi nejhranější a nejkrásnější hrou z roku Je excelentní renesanční komedií proměn a převracení naruby, která je mimo jiné o tom, jak je těžké být bohem, jak je krásné být hercem, a jak je zázračné milovat a být milován. Má tři dějové linie (propletenec zamilovaných dvojic, pohádaní božští manželé a řemeslníci, nacvičující divadlo), a vedle situací tragických a magických oplývá humorem všech barev, jazykem všech pater a nespornou hloubkou. Celý příběh je pak jakousi magickou cestou, velkým tancem svatojánské noci, při níž se svět otřese v základech, aby na nich poté o to pevněji stál. Účinkují: Zuzana Zaimlová soprán solo Martina Kučerová alt solo Giocoso Chrámový pěvecký sbor Pražský soubor zobcových fléten Petra Svobody CHKO a jeho pražští hosté řídí Luboš Malý Marta Rejšková KLUB SENIORŮ pod patronací Města Ždírec nad Doubravou zve všechny občany města a městských částí seniorského věku na SETKÁNÍ SENIORŮ, které se koná v sobotu 16. dubna 2011 ve hodin v kulturním zařízení v Horním Studenci. K tanci a poslechu hraje pan Aleš Bílek. Jízdní řád autobusu pro účastníky setkání: Stružinec hod. Údavy hod. Benátky hod. Kohoutov hod. Ždírec, Lázničkovi hod. Nové Ransko hod. Ždírec, DPS Nad Řekou hod. Ždírec, pomník hod. Ždírec, ZŠ hod. Klub seniorů a Český svaz žen Ždírec nad Doubravou pořádají ve středu 13. dubna 2011 od hodin v novém Domě s pečovatelskou službou lékařskou přednášku MUDr. Petra Prokše na téma: ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU. Jste srdečně zváni! Pálení čarodějnic SDH Ždírec nad Doubravou a ASPV chystá pro občany na poslední dubnový den v prostoru hasičského cvičiště u řeky Doubravy tradiční pálení čarodějnic. Připraveno bude pohoštění, možnost opékání špekáčků, nebude chybět muzika k tanci i poslechu a vše vyvrcholí ohňostrojem. Chystá se také slet čarodějnic, takže čarodějnice všech věkových kategorií, nezapomeňte si přichystat své sváteční čarodějnické oblečky, a rozhodně nezapomeňte na údržbu a oprášení svých košťat jako nutného společenského doplňku. Těšíme se na vás, společně si trochu zarejdíme. Zdena Lédlová 8

9 Na aktuální téma Co nového na Vysočině Slovo hejtmana Jednou z největších předností Vysočiny je naše čistá příroda. Krajský úřad se průběžně zabývá otázkami životního prostředí kromě vlastní úřední činnosti na jeho ochranu i řadou propagačních akcí, výstav a soutěží. Zaměřujeme se přitom například na třídění odpadů a na vše, co souvisí s uchováváním původního přírodního prostředí. Důležitá je výchova našich občanů, aby si uvědomovali, co vše nám hrozí s jeho devastací nejen průmyslovou výrobou, ale i necitlivostí každého z nás. Jednou z nejpodstatnějších součástí přírody je voda. Význam vody pro existenci života si lidé odpradávna uvědomovali, a proto se učili a stále se učí vodu využívat, chránit se před jejími ničivými účinky a také ovlivňovat její kvalitu. Pro nás je dosažitelnost pitné vody v dostatečném množství zatím samozřejmostí. Naproti tomu v mnohých částech světa je voda komoditou, kvůli které jsou lidé schopni vést války. Nejen potíže s nedostatkem pitné vody v některých částech světa, ale i katastrofální záplavy, znečištění vodních toků a vodních nádrží a ztráta biologické rozmanitosti vodních ekosystémů ukazují na to, že lidstvo musí svůj přístup k vodním zdrojům změnit. I proto je 22. březen od roku 1993 vyhlášen Organizací spojených národů jako Světový den vody. Znovu jsem si tyto skutečnosti uvědomil při prohlídce výstavy, která byla připravena krajským úřadem a v březnu prezentována v sídle kraje Vysočina. Na výstavě byly ke zhlédnutí fotografie pramenů významných vodních toků na území našeho kraje, nejvýznamnějších čistíren odpadních vod, úpraven vod a vodárenských nádrží sloužících k zásobování pitnou vodou, i další informace z oblasti vodního hospodářství a rybářství. Krásné letecké snímky našich vodních ploch uprostřed zelené přírody mě opět nadchly a připomněly mi naši zodpovědnost na uchování tohoto bohatství. Při vernisáži výstavy jsme si i zasoutěžili přítomní ochutnali deset anonymních vzorků pitné vody. Mezi nimi bylo pět vzorků vod běžně dostupných z vodovodních řadů, jedna kupovaná balená voda a čtyři vzorky vod z podzemních zdrojů. Zhruba čtyřicítka hostů výstavy svými hlasy jednoznačně ocenila nejvíce chuť vody ze zdrojů podzemních vod, a to kojenecké vody z vodního zdroje Rytířsko, dále chutnaly i vzorky z vodního zdroje napájejícího vodovodní řad v Havlíčkově Brodě a ze zdroje v obci Kamenná. Balená voda neuspěla asi jí na místě chyběla reklama se zázračnou vodu srkajícími krasavicemi. Česká republika je nazývána Střechou Evropy, neboť je evropským rozvodím tří moří: Severního, Baltského a Černého. Prakticky všechny její významnější vodní toky odvádějí vodu na území sousedních států. Důsledkem této skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách. Vysočinou prochází evropské rozvodí. Zajímavostí je uvedení tohoto faktu na trase cyklostezky v Nové Bukové na Pelhřimovsku. Domek, na kterém bylo označení, původně postavili tak, aby dešťová voda z jedné poloviny střechy stékala do Labe a z poloviny druhé do Dunaje to vše v nadmořské výšce 668 m n.m. Na Vysočině se nachází několik významných vodárenských nádrží, z nichž některé jsou nepostradatelnými zdroji pitné vody i z celorepublikového hlediska. Asi nejvýznamnějším vodárenským zdrojem v České republice je vodní nádrž Švihov na řece Želivce, která slouží k zásobování hlavního města Prahy včetně části Středočeského kraje a kraje Vysočina pitnou vodou. Převážná část povodí této nádrže se nachází právě na Vysočině. Z vodárenské nádrže Vír na řece Svratce je zase dodávána pitná voda do brněnské aglomerace a části kraje Vysočina. Takže naše největší města jsou do jisté míry závislá na Vysočině. Nám a našim zemědělcům to přináší mimo jiné i mnoho omezení zvláště v okolí vodárenských nádrží. A tato omezení nám nejsou z těchto center nijak kompenzována. I o tom chceme v budoucnu jednat. Ale především si uvědomujeme potřebu zdrojů pitné vody pro naše občany. Podpora řešení problematiky ochrany vod patří mezi priority kraje Vysočina, bohužel možnosti kraje jsou velice omezené, protože příjmy kraje do této oblasti ani zdaleka neodpovídají požadavkům obcí a jejich svazků. Naopak jsou mnohonásobně nižší. Nicméně zpracování studií a projektů v této oblasti je podporováno prostřednictvím Fondu Vysočiny grantového programu Čistá voda. Realizace staveb kanalizací a čistíren odpadních vod je podporována dotacemi na drobné vodohospodářské ekologické akce, realizace prioritních akcí vodovodů a kanalizací pak spolufinancováním v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství. Za dobu existence kraje Vysočina už bylo vydáno z jeho rozpočtu více než 500 milionů Kč na podporu těchto staveb. Komplexní vodní hospodářství má na Vysočině, tak jako v celé naší zemi, bohatou tradici, dobrý zvuk v zahraničí a slibnou perspektivu rozvoje v kontextu s evropskou integrací. Voda je ovšem citlivá na veškeré zásahy do přírody. Je nutno si uvědomit, že voda je naším společným bohatstvím, a že každý k její kvalitě můžeme a musíme přispívat svým malým dílem každodenní šetrností k naší krásné krajině. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava Horní Studenec: čtvrtek: neděle: 9.30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: neděle: 8.00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota: (každý sudý týden) Kostel Navštívení Panny Marie Sobíňov/Sopoty: každá sobota: Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost 9

10 Na aktuální téma Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Albert Chládek Humpolecká 244, Havl. Brod tel MUDr. Pavel Brázda Krále Jana 538, Chotěboř tel MUDr. Vladimír Mottl Dobrovského 2023, Havl. Brod tel MUDr. Milan Hanusek Nádražní 72, Havl. Brod tel MUDr. Josef Ander nám. TGM 326, Chotěboř tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Michael Chlud Smetanova 842, Skuteč MUDr. Zdena Janovská Hlinecká 66, Trhová Kamenice MUDr. Zdeněk Dvořáček Husova 64, Hlinsko MUDr. Zuzana Hejlová Smetanova 315, Skuteč MUDr. Helena Seyčková Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Libor Bačkovský Družstevní 1401, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Sloupek pamětníků Neznámá historie Pokračování: Naše noviny, ročník XXI., číslo 222, březen V první polovině třináctého století octla se církev svatá římská ve velikém nebezpečí. Rozšířilo se kacířské hnutí kacířů albigenských, patarinů a valdenských. Zásluhou sv. Františka z Asisi, kazatelů sv. Dominika a ukrutného Arnolda z Citaux byla církev zachráněná. Vlna zbožné kajícnosti se rozlila veškerým katolickým světem. V té době žily sv. Hedvika, sv. Anežka Česká a sv. Alžběta Duryňská a jiné. Tehdy věnovali bohatí a mocní šlechtici svůj majetek mnišským a církevním řádům, aby si zajistili odpuštění svých hříchů a věčnou blaženost. Z těchto důvodů založil v roce 1230 městečko Polnou a spolu s bratrem se nadále psali z Polné; bratr se jmenoval Přibyslav. Postavil ještě klášter pro mnichy cisterciáky z Oseka ve vsi Nížkově. Daroval jim les s úrokem i jiný majetek. Klášter se však zdál mnichům příliš chudý, a proto jej v roce 1235 opustili. Jejich chování pana Jana velice pohněvalo. Začal proto věnovat svoji pozornost řádu německých rytířů, křížovníků. Postavil jim opevněný klášter v Drobovicích. Dal jim značný majetek, mimo jiné také les Slubický, který sahal od pramenů řeky Doubravy po prameny řeky Chrudimky u Vortové a sahal až k dnešnímu Bílku, jak je doloženo v potvrzovací listině psané na hradě Křivoklátě 7. července Takové listiny se psaly se zpětnou platností. V listině se praví: Když tedy šlechetný muž Jan, syn Zbraslavův, jisté statky urozeným mistrům, nábožným mužům a bratřím jeruzalémského špitálu Panny Marie daroval pro zásluhy v nebi s naším povolením, tudíž Drobovice, Přibyslavice, půl Vinař, se vším příslušenstvím a jím též les zvaný slubický, kterýž leží mezi řekami Kamenicí a Doubravicí od temenišť dolů až ke statkům dcery jeho Anny, pak až k vesnicím Branišovu, Markvarticím a Přechodu se táhne. Postoupil jim také podcí právo kostela polenského s dvěma vesnicemi a příslušenstvím. V letech založil Jna z Polné také cisterciácký klášter ve Žďáře. Klášteru daroval značné pozemky od dnešního Vojnova Městce směrem na Moravu až po Nižkov. Byl to muž neobyčejně zbožný a měl také velkou zásluhu na kolonizaci zdejšího kraje. Z darovací listiny vyplývá, že osady Branišov, Markvartice a Přechod již zde byly. Také Libice, jejíž vznik je dokla- 10 dován z konce 12. století. Význam těchto osad byl závislý na Liběcké stezce. Z dokumentů vyplývá, že Jan z Polné obdaroval Německý řád již v roce On sám pak zemřel v roce 1242 a byl pohřben v kostele v Drobovicích. Němečtí rytíři zřejmě z důvodu kolonizace dali zde vymýtit lesy a v darovaném lese založili osadu, kterou nazvali Kreuzberg (Křížová hora). Měli zde postavit tvrz. Vyskytuje se také možná úvaha, že pokud zde jakási osada s mincovnou již existovala, stali se její obyvatelé poddanými křižovníků. Ti jistě zde sami nepracovali. Měl zde být řádový rytíř s několika spolubratry z řádu. Obyvatelé tehdejší trhové vsi, jak byla osada nazývána, byli tehdy měšťané, obchodníci, řemeslníci, povětšině německé národnosti, kdežto poddanský lid byl český... Jiných osad zde v okolí Krucemburku Němečtí rytíři nezaložili. Nezaložili zde ani kostel, neboť nebyli ani jeho patrony. Kostel byl založen koncem 13. století a byl zasvěcen sv. Mikulášovi. Tehdy se na pomezí zasvěcovali buďto sv. Mikulášovi anebo sv. Václavovi, příklad najdeme v Horním Studenci. Německým rytířům se asi Krucemburk pro chudobu zdejšího kraje nelíbil, a proto jej prodali v roce 1331 zemskému maršálovi, bohatému a slavnému pánu Jindřichovi z Lipého. Páni z Lipého neudrželi Krucemburk dlouho ve svém majetku, zchudli za Karla IV. V roce 1366 je uváděn jako majitel Lev z Krucemburku. Dalším majitelem se pak stal rytíř Epík z Hrádku. Pavel Vomela Dne 5. května 1945 Do Stružince večer přišli partyzáni. Ani nevíme, odkud přišli. Byl jich malý oddíl asi deseti lidí vedený Jirkou Starým z oddílu Mistr Jan Hus. Usadili se v domku lesního dělníka Františka Pilaře. Lidé z celé vesnice přicházeli prohlédnout si partyzány. Zatím o nich jenom slyšeli nebo se o nich přesvědčovali na trati Německý Brod Pardubice při výbuších. Žádný občan nepřišel s prázdnýma rukama. Lidé nosili vajíčka, pecen chleba, kousek uzeného, omastek, mléko. Byla z toho úplná hostina. Partyzáni zůstali ve Stružinci do 9. května, potom odešli na Račín. Většinou se zdržovali na horním konci vesnice, u domku Josefa Lacmana, kde také přespávali. Za dobu od 5. května do 9. května ustavili ve Stružinci Revoluční národní výbor.

11 Sloupek pamětníků František Pilař předseda Josef Bříza pro pořádek Ferdinand Pilař pro hospodářství a zásobování Antonín Vyčichl pro tyto 3 věci na samotách Byl o tom pořízen zápis do protokolární knihy 1/45. Svým podpisem se zavazuji, že budu svoje úkoly svědomitě a poctivě zastávati, a to ve prospěch dobra obce, občanů a naší nové Československé republiky. Ve Stružinci dne 8. května Následují podpisy výše uvedených funkcionářů prvního revolučního Národního výboru ve Stružinci (kniha zápisů MNV Stružince, archív okres Havlíčkův Brod). Příští den, bylo 9. května, v odpoledních hodinách odbočily v Benátkách dva obrněné automobily (hakly) ze silnice a jely přes les do Stružince. Zpozoroval to pan Josef Lacman, který byl vyslán partyzány do Benátek, aby zajistil, jaká je situace na silnici. Partyzáni se začali připravovat k boji. Chtěli se s Němci utkat u Lacmanova domku. Tady zakročil předseda revolučního výboru. Máte rozum? Utkejte se s nimi za vsí! Tady nikdo nemá zbraň, jenom vy! Partyzáni uposlechli a následující přestřelka se stala u lesíka Daleckova hrobka, které se obrněnci vyhnuli a jeli přes pole k zastávce na Údavy. Partyzáni vyšli bez zranění. Němci, podle partyzánů, měli několik zraněných, byli jich plné dva transportéry. Němci se chtěli z Údav prý vrátit s posilou, ale přiletěla letadla, bombardovala Krucemburk a Ždírec a přitom odstřelovala z palubních zbraní prchající Němce. To zachránilo naši vesnici asi od zkázy, protože v Údavách byla plná ves Němců, kteří žádali hlavně vodu a úkryt. Při tomto zmatku, který nastal, paní Stehnová porodila dceru Mařenku. Dne 9. května 1945 odpoledne se partyzáni přesunuli ze Stružince do Račína. Do lesa mezi Stružincem a Benátkami se mimo dva transportéry oddělil oddíl Němců s vozy taženými koňmi (tř. vozataji). Po zajetí do lesa Němci vypřáhli koně a vozy nechali svému osudu. Vojáci zde zanechali i zbraně, kterými se vesnice vyzbrojila. Právě do těchto vojáků letadla střílela z palubních zbraní. Prchali asi na koních. Pokračování příště. Miloslav Bouška, kronikář Černobílá kronika 11 Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, ke kterým došlo v průběhu měsíce února 2011 v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř. Porušování domovní svobody Dne bylo zahájeno trestní stíhání sedmadvacetiletého muže z Havlíčkobrodska, který vnikl neuzamčenou brankou na oplocený pozemek rodinného domku čp. 55 v obci Oudoleň. Dále vnikl do neuzamčené dílny, která je součástí přístavku k domku a odcizil prodlužovací kabel včetně koncovek na 220 V v délce 25 metrů. Majiteli způsobil škodu ve výši nejméně 500 Kč. Také vnikl neuzamčenou brankou na oplocený pozemek rodinného domku čp. 126 v obci Oudoleň. Pak vnikl do neuzamčené kůlny a odcizil na stěně zavěšený gumový lankový prodlužovací kabel v délce 10 metrů včetně koncovek na 380 V i klubo smotaného hliníkového vázacího drátu o průřezu 3 mm v délce 15 metrů. Majiteli způsobil škodu ve výši nejméně Kč. Krádeže vloupáním Neznámý pachatel v době od od hodin do do hodin na prodejně Smíšeného zboží v Podmoklanech čp. 30 nezjištěným nástrojem vypáčil vnější ocelový štít bezpečnostního zámku, dále pak středovou hliníkovou krycí lištu kovových dveří, dveře otevřel a vnikl do vestibulu prodejny. Další dveře do samotné prodejny neotevřel a ani nepoškodil. Na dveřích způsobil škodu ve výši Kč. Šetření ve věci zanedbání povinné výživy Pětatřicetiletý muž z Chotěbořska si neplní svoji vyživovací povinnost na své dvě nezletilé děti, která mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Na výživném dluží celkovou částku ve výši Kč. Ohrožení pod vlivem návykové látky Třiatřicetiletý muž řídil motorové vozidlo zn. Škoda Felicia, pod vlivem alkoholu. Rozborem krve byla zjištěny hladina alkoholu v krevním vzorku 1,23 g/kg. Ve věci konáno zkácené přípravné řízení. Podvod na Internetu, pozor nesedněte na lep! Podvodníků stále přibývá Osmatřicetiletá žena z Chotěbořska nabízela na internetovém aukčním portále AUKRO.cz, drogistické zboží, za které jí vítězové aukce zasílali požadované finanční prostředky. Do dnešního dne nedostali svoje zaplacené zboží ani jim nebyla vrácena finanční hotovost, kterou poslali podle podmínek stanovených dražitelem. Podezřelá se kontaktu s těmito poškozenými, kterých jsou desítky, buďto vyhýbá, nebo se různě účelově vymlouvá na subjektivní překážky na své straně. Krádež Neznámý pachatel v době od hod. do hodin u lesního porostu mezi obcemi Horní Vestec a Barovice v katastrálním území obce Slavíkov odcizil složenou vytěženou smrkovou kulatinu, celkem 2,75 m 3. Poškozenému Obci Slavíkov způsobil škodu v celkové hodnotě Kč. pprap. Marie Perková, vrchní asistent Naše škola Základní škola Ždírec n.d. Baterie do koše nepatří Od 2. února mohli žáci naší školy přinášet fotografie plakátů na téma Baterie do koše nepatří. Mnozí se však zřejmě zalekli vyvěšení plakátů na veřejná prostranství a jejich fotografování. Ve finále se nám sešly pouze tři plakáty. Přesto za ně velice děkujeme. Kdo byli ti stateční? Tereza Uchytilová a Michaela Culková z 8.B, žáci 2.B s paní učitelkou Uchytilovou a žáčci mateřské školy. Pevně doufám, že do plnění mimořádného úkolu se zapojí více žáků. Jedná se o vytvoření obrázku na obálku časopisu Zpětný odběr na téma Učíme se recyklovat naše elektronické kamarády. Renata Jarošová

12 Naše škola Slavíci ve školní lavici Ve středu 9. března se uskutečnil další ročník této pěvecké soutěže. Zatímco se počet žáků II. stupně stále snižuje, a tím se také snižuje i počet soutěžících, na I. stupni žáků přibývá, do soutěží se jich hlásí vždycky hodně. A tak se porota rozhodla rozdělit zpěváčky do více kategorií. Kategorie 1. tříd: 1. místo Markéta Adamová 1.A 2. místo Jana Forejtová 1.A 3. místo Markéta Němcová 1.B a Petra Huličníková 1.A Kategorie 2. tříd: 1. místo Barbora Mísařová 2.B 2. místo Barbora Uchytilová 2.A 3. místo Daniela Kutílková 2.B Kategorie 3. tříd: 1. místo Klára Bažoutová 3.A 2. místo Anežka Bezoušková 3.A 3. místo Daniel Filippi 3.A Kategorie třída sólo: 1. místo Hana Dočekalová 4.A 2. místo Klára Andrýsková 4.A 3. místo Michaela Titzová 5.B Trio: 1. místo Hana Dočekalová, Klára Andrýsková, Leona Pelikánová (všechny 4.A) Dvojice: 1. místo Jan Navrátil a Miloš Havel (oba 5.A) 2. místo neuděleno 3. místo Jindřiška Doležalová a Eliška Břízová (obě 5.A) Kategorie třída: 1. místo Adéla Culková 7.A 2. místo Zdeněk Michal 6.A 3. místo Michaela Hanzalová 7.A Dvojice: 1. místo Pavlína Jagrová a Zdeněk Michal (oba 6.A) Kategorie třída: 1. místo Jana Stejskalová 9.A Celkem se zúčastnilo z I. stupně 42 žáků, z II. stupně 8 žáků. Pochvala patří všem zúčastněným, blahopřejeme oceněným. Milada Růčková Slavíci z první třídy. Slavíci ze druhé třídy. Slavíci ze třetí třídy. Dvojice. 12 Slavíci ze čtvrté a páté třídy.

13 Naše škola Slavíci ze šesté a sedmé třídy. Slavíci z osmé a deváté třídy. Dvojice 2. stupeň. Čokoládový den Vítězná práce. Než se rozhodnou Ve středu 16. března 2011 se vydali žáci 8.A na exkurzi do Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Havlíčkově Brodě. Ve čtyřech hodinách se jim snažila Mgr. Jana Šachová poradit, jaká kritéria a jaké požadavky jsou potřebné při výběru jejich budoucího povolání. Na závěr si žáci opět vyplnili test zaměřený na jejich zájmy. Podle dosažených výsledků jim byl sestaven graf se zaměřením na výběr jejich budoucího povolání, z kterého mohou vycházet, až se budou rozhodovat, jaký obor a jakou střední školu si zvolit v devátém ročníku. Stejná exkurze čeká i žáky 8.B ve středu 30. března Markéta Zrzavá Dne proběhla v rámci akce Čokoládová hodina aneb Sladká Vysočina v Pelhřimově výtvarná soutěž dětí MŠ a žáků 1. a 2. tříd základních škol. Zadání úkolu pro ztvárnění znělo Sladká Vysočina. Do soutěže se zapojili žáci škol z celého regionu, např. z Košetic, Habrů, Pelhřimova i naší školy. Hlavním výhercem se stali žáci 2.A a 2.B ze ZŠ Ždírec nad Doubravou, kteří vytvořili papírovou koláž mapy kraje Vysočina z čokoládových obalů. Odměnou získali sladkou cenu. Ivana Uchytilová Beseda prvních tříd s MUDr. Komárkem Na pátek 11. března se žáčci prvních tříd těšili. V hodinách předmětu Člověk a jeho svět se učili o zdraví, nemocech a úrazech, v předchozích projektech se seznámili se zásadami první pomoci. A tak už chybělo jen jediné, popovídat si se skutečným panem doktorem. Proto jsme požádali MUDr. Komárka, zda by mezi nás nezavítal. A on skutečně přišel a přinesl s sebou speciální batoh, jehož obsah dětem pomalu odtajňoval. Prvňáci byli nadšení, protože se mohli na různé zdravotnické pomůcky (fonendoskop, náplasti na popáleniny, dýchací maska,...) nejen podívat, ale téměř všechny z nich i osahat. Pan doktor dětem poutavě vyprávěl o různých situacích, při kterých se používají a trpělivě zodpovídal otázky. Přiblížil jim průběh běžného vyšetření, proč se očkuje a bere krev. Žáčci si z hodinové besedy odnesli spoustu nových a zajímavých informací a zjištění, že se lékařů opravdu není třeba bát. MUDr. Komárkovi ještě jednou děkujeme. Miroslava Bažoutová, Hana Adamová 13

14 Naše škola Olympiáda V pondělí 21. března 2011 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 22 soutěžících 8. a 9. tříd základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Účastníci museli v prvních 60 minutách vyřešit úlohy v mluvnické části a v dalších 60 minutách na ně čekal slohový úkol. Naši školu reprezentovala Adéla Čejková z 9.A, která skončila na děleném místě. Vítězkou se stala Sára Schwarzová z Gymnázia Havlíčkův Brod. Adéle děkujeme za účast a přejeme jí mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Markéta Zrzavá Finanční gramotnost V letošním školním roce probíhá 2. ročník soutěže Finanční gramotnost, která je určená pro žáky základních a středních škol. Soutěž pořádá MŠMT a měla by zlepšit znalosti v oblasti finančnictví. Řešení úkolů je přes internet. Školního kola se zúčastnilo celkem 50 žáků druhého stupně, kteří řešili jedenáct úkolů. Vítězem školního kola je Lucie Kubizňáková z 8.B se ziskem 10 bodů. Druhé místo obsadila Michaela Hanzalová ze 7.A s 9 body a třetí místo patří Rudolfu Culkovi také ze 7.A, který získal 8 bodů. Tato trojice tvoří školní družstvo pro okresní kolo, které se bude řešit také přes internet. Poděkování patří všem, kdo se zúčastnili školního kola. Jan Marek Mateřská škola Ždírec n.d. Zápis do MŠ Ždírec nad Doubravou a Horní Studenec se bude konat v pondělí 4. dubna 2011 od 8.00 do v budově mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou. Recyklohraní v MŠ. Recyklohraní Třídění odpadu je dnes již samozřejmá věc, alespoň pro většinu z nás, a v naší MŠ tomu není jinak MŠ v Horním Studenci nevyjímaje. Ve všech třídách jsou odpadkové koše na papír a domovní odpad, na chodbě pak na plasty, sklo a vybité baterie. Neučíme děti odpad jen třídit. Snažíme se hlavně o to, aby po cho pi ly, proč je to učíme a co se s vytříděným odpadem děje. Pomalu s železnou pravidelností přispíváme naší účastí v projektu Recyklohraní vše probíhá ve spolupráci se ZŠ. Např. loňský školní rok jsme spolu s dětmi, v rámci tohoto projektu, vyrobili sporák s troubou (z kartonu), a také jsme pátrali, kam který odpad cestuje. Trasy jsme pak vyznačili do mapy. Ani letos jsme naši účast nevynechali. Děti donesly do školky obrázky, na kterých byly nakreslené stařičké elektrospotřebiče díky patří všem babičkám a dědečkům, kteří svým vnoučátkům s úkolem pomohli. Dále na vchodových dveřích MŠ Ždírec n.d. visí plakát, který nabádá k třídění vybitých baterií. Nadaní autoři se svou povedenou prací jistě maminkám chlubí pokaždé, když do školky přicházejí. Za kolektiv MŠ Zuzana Bažoutová Masopust držíme, nic se nevadíme... tato slova nás provázela v celém masopustním týdnu, během kterého se děti seznámily s tradicí Masopustu a jeho zvyky. V naší MŠ jsme měli každý den jinak zaměřený. V pondělí byl den plný her a zábavy, v úterý přišel každý s nějakou hučkou na hlavě, ve středu se ve všech třídách červenalo, ve čtvrtek jsme si společně s rodiči užili maškarní masopustní rej v tělocvičně a v pátek byl den otázek a odpovědí. Celý týden byl určitě zdařilý a děti moc spokojené. V březnu už se začíná probouzet příroda, a proto i divadlo Úsměv přijelo s jarní pohádkou Jak slavili jaro s čápem jsme se všichni moc těšili na cirkusové představení, ale nikdo nepřijel, ani se neomluvil. Asi jim omarodila opička a pejskové oficiálně začíná jaro, a proto jsme i my přírodě pomohli tím, že jsme vynesli Moranu a vyhodili ji do řeky Doubravy jsme ve školce oslavili Světový den vody povídáním o důležitosti vody. Na světě žije ještě mnoho lidí, kteří trpí nedostatkem pitné vody, a proto bychom s ní měli šetřit. Přeji všem krásné prosluněné jarní dny. Jiřina Novotná

15 Naše škola Paní učitelka Tóthová ze třídy Zajíčků se rozhodla přiblížit dětem hravou formou výtvarné umění v obrazech. Navštívila s dětmi galerii Doubravka, kde si společně prohlédly obrazy malíře J. Čermáka z Chotěboře. Poté jsme pozvali na besedu pana Milana Pátka z Kohoutova, který maluje krajinky. Moc se mu nechtělo nevěděl, co by tak malým dětem mohl o obrazech vyprávět. Ale přišel, a myslím, že jsme se všichni dozvěděli moc zajímavého. Děkujeme. Děti hned na jeho vyprávění navázaly a vyzkoušely si, jaké to je kreslit v přírodě. Zda bude někdo z dětí malovat obrazy jako pan Pátek, se dozvíme až za pár let. Jiřina Novotná Naše mateřská škola se zapojila do soutěže PÉČÍ O SVŮJ DOMOV POMÁHEJTE DĚTEM Cílem je nasbírat a poslat co nejvíce účtenek za nákup libovolných výrobků značky CIF a DOMESTOS. Věnovat můžete originál či kopii účtenky. Za každou 1 Kč z ceny výrobku získá MŠ 1 bod. Soutěž probíhá od do a soutěží se o vybavení do MŠ za Kč. Zvítězí 6 škol a školek, které získají největší počet bodů celkem nebo v přepočtu na žáka. Sběrné místo je v mateřské škole, nebo účtenku můžete zanechat při nákupu v drogerii TETA či prodejně JEDNOTA. Průběžné pořadí naší mateřské školy je 19. místo. Prosíme, pomozte nám sběrem účtenek vyhrát Kč pro naši mateřskou školu. Za děti z mateřské školy moc děkujeme. Více o soutěži na Za rodiče Jana Pohlová Děti s panem Pátkem. Mateřská škola Horní Studenec Dne se sešlo několik maminek (pro nemoc se jich moc nezúčastnilo), aby si vyzkoušely pletení z papírových ruliček. Doma si ruličky připravily a odpoledne jsme se v MŠ dali do pletení. Po usilovné práci se začala díla rýsovat. Maminky upletly košíky, slepici a zajíce. Ve dnech probíhal v MŠ masopust. S dětmi jsme vyrobili masky. Zvolili jsme si kašírování a děti si masky ozdobily podle své fantazie. Děti kreslí venku. V tento den jsme jeli i na karneval do Ždírce n.d. Protože tu bylo pouze 5 dětí, karneval se soutěžemi jsme si udělali ještě u nás ve školce A protože k masopustu patří i smažení koblížků, nemohli jsme zůstat pozadu. Paní učitelka koblížky usmažila, děti si je obalily v cukru a společně jsme si na nich pochutnali. Jana Dočekalová MŠ pletení z papíru. 15 MŠ smažení koblížků.

16 Sportovní okénko Z ODDÍLU KOPANÉ... STARŠÍ PŘÍPRAVKA Halový turnaj Slatiňany Zúčastněná družstva: Přelouč, Slatiňany, Chotěboř, Chrudim, Výběr okresu Chrudim, SK Dekora Ždírec n.d. Výsledky našich zápasů: SK Dekora Chotěboř 0:0 SK Dekora Přelouč 1:2 Branky: Bříza SK Dekora Slatiňany 3:0 Branky: Bříza 2x, Pospíšil SK Dekora Výběr okresu Chrudim 2:1 Branky: Navrátil, Hejduk SK Dekora AFK Chrudim 0:4 Sestava: Navrátil, Bříza, Stejskal, Hejduk, Pavlíček, Lemberk, Musil, Bažoutová, Pospíšil Střelci branek: Bříza 3x, Navrátil 1, Pospíšil 1, Hejduk 1 Před turnajem několik hráčů onemocnělo a proto byl tým doplněn o dva hráče mladší přípravky. I přes to byla všechna naše utkání na turnaji vyrovnaná a celý tým si zaslouží pochvalu za to, s jakým nasazením Poř. Mužstvo Skóre Body bojoval. Musíme si přiznat, že na turnaji byla některá družstva fotbalově vyspělejší, ale bojovností a nasazením se nám nikdo nevyrovnal. 1. Přelouč 8: AFK Chrudim 15: Výběr okresu Chrudim 12: SK Dekora 6: Chotěboř 7: Slatiňany 2:14 0 Pavel Hejduk, Antonín Lemberk B MUŽSTVO Přípravná utkání SK Dekora B TJ Sokol Rozsochatec 1:4 (1:1) Branka: Havelka P. Sestava: Tomášek Doležal, Bříza, Havelka J., Polánský Málek, Matějka Jiří, Matějka Jan, Urban Bílek, Havelka P. (Klimeš, Mikulecký) SK Dekora B TJ Sokol Sobíňov 2:2 (2:1) Branky: Bílek 2x Sestava 1. poločas: Semelka Němec, Matějka Jiří, Doležal, Polánský Málek, Klimeš, Matějka Jan, Urban Klement, Bílek Sestava 2. poločas: Semelka Němec, Bříza, Beran, Polánský Málek (7. Doležal), Matějka Jiří, Matějka Jan, Marek Mikulecký, Bílek (70. Klement) SK Dekora B Kameničky 0:2 (0:2) Sestava 1. poločas: Tomášek Doležal, Havelka J., Bříza, Polánský Málek, Matějka Jan, Matějka Jiří, Mikulecký Klement, Bílek Sestava 2. poločas: Tomášek Doležal, Havelka J., Beran, Polánský Málek (75. Marek), Klimeš, Matějka Jiří, Chalupa Havelka P., Bílek (70. Klement) SK Dekora B Dlouhá Ves 1:1 (0:0) Branka: Bílek Sestava 1. poločas: Semelka Němec, Bříza, Havelka J., Chalupa Klimeš, Matějka Jan, Matějka Jiří, Mikulecký Bílek, Havelka P. Sestava 2. poločas: Semelka Marek, Beran, Havelka J., Chalupa (60. Bříza) Málek, Matějka Jan (70. Klimeš), Matějka Jiří, Mikulecký Klement, Havelka P. (70. Bílek) SK Dekora B Pohled 1:5 Branka: Bříza Sestava: Tomášek (65. Semelka) Němec, Doležal (65. Beran), Havelka J., Polánský Klimeš, Matějka Jan (46. Málek), Matějka Jiří, Mikulecký (65. Marek) Bílek (65. Bříza), Havelka P. (46. Klement) Jiří Veselský MLADŠÍ ŽÁCI přípravný zápas H. Brod SK Dekora 2:0 (0:0) Sestava: Málek, Dočekal, Kučera, Dostál, Culek L., Culek M., Bílek J., Bílek A., Pospíšil, Veselský, Navrátil přípravný zápas Slatiňany SK Dekora 4:0 (2:0) Sestava: Málek, Dočekal, Kučera, Dostál, Culek L., Culek M., Bílek J., Bílek A., Pospíšil, Navrátil, Plíhal, Šedivý, Křivohlavý, Losenický Jiří Veselský A MUŽSTVO Přípravné zápasy v zimní přestávce : FC Žďár n.s.,,b SK Ždírec n.d. 1:1 Branka: Kysilko FC Pardubice B SK Ždírec n.d. 5:2 Branky: 2x Zahradník SK Ždírec n.d. MK Polička 3:2 Branky: vlastní, Pátek, Čalkovský SK Ždírec n.d. Třemošnice 0:0 SK Ždírec n.d. SK Světlá n.s. 4:2 Branky: 2x Klimeš, Pátek, Novotný FC Hlinsko SK Ždírec n.d. 3:1 Branka: Klimeš SK Ždírec n.d. Vrchovina 0:0 16 DOROST Přípravné zápasy v zimní přestávce : Slovan H. Brod SK Dekora 2:1 (1:1) Branka: Pátek P. V prvním přípravném utkání na umělé trávě v H. Brodě se dorostenci Dekory po dobrém vstupu do utkání ujali vedení. Po hrubé chybě obrany však soupeř vyrovnal. V prvním poločase dorostenci Dekory ještě nevyužili 3 vyložené příležitosti. V druhém poločase se projevila kvalita divizního soupeře, který otočil výsledek na svoji stranu.

17 Sportovní okénko SK Dekora SK Rváčov 4:1 (3:0) Branky: Tlustý J. 2x, Kolář M. 1x, Cimpl L. 1x Další přípravné utkání dorostenci sehráli na zmrzlém povrchu hřiště ve Studenci. V prvním poločase se projevila lepší sehranost domácích. Ve druhém poločase se domácí na těžkém terénu po několika faulech soupeře nechali rozhodit, polevili a dali tím šanci soupeři na vstřelení branky SK Třemošnice SK Dekora 2:2 (2:0) Branky: Badura D., Tlustý J. Další přípravné utkání dorostenci sehráli na dobrém terénu hřiště v Třemošnici. V prvním poločase dorostenci po špatném výkonu prohrávali. Po změně stran jsme po změnách v sestavě a zlepšeném výkonu utkání vyrovnali. V tomto utkání nás podržel skvělý brankář Fousek, který nahradil brankáře Vymetala, který hrál za A tým. Pavel Pátek VOLEJBAL ŽENY Celou jarní polovinou soutěže krajského přeboru 1. třídy telegraficky: SK Dekora TJ OA Třebíč A 2:3 (-22, 20, 20, -20, -13) 3:1 (13, -24, 16, 17) Jarní polovina. Hned na úvod prohraný tiebreak, ale zadařilo se smečařkám a nakonec se rozcházíme s remízou. SK Dekora TJ Sokol Přibyslav A 3:1 (-16, 9, 21, 18) 0:3 (-16, -20, -24) Zoufalství. První zápas v pohodě. Ve druhém nám nešlo vůbec nic a jediná protihráčka nás srazila na kolena. SK Dekora TJ Spartak Pelhřimov A 3:2 (19, 9, -16, -17, 12) 2:3 (-21, 23, -17, 15, 13) Dlouhá bitva. Bohužel jako na houpačce vypadal náš výkon v obou zápasech. Těší nás alespoň jedna výhra. SK Dekora TJ Žďár n.s. A 3:2 (-23, 12, 20, -23, 9) 0:3 (-22, -19, -16) Nešlo to. Soupeřkám vracíme alespoň jednu porážku z podzimu. Ve druhém zápase jsme začaly chybovat a na víc už jsme neměly. SK Dekora TJ Slavoj Polná A 1:3 (-20, 22, -15, -16) 3:2 (9, 20, -15, -14, 17) Opět napůl. Stav 2:0 na sety a vidina vítězství. Koncentrace na hru naopak v nedohlednu. Naštěstí jsme to zvládly v tiebreaku. ASPV... KONALO SE... Přehazovaná v Moravských Budějovicích Dne 5. března 2011 se konalo v Moravských Budějovicích krajské kolo v přehazované. Celé družstvo, které bylo smíšené, ve složení Klára Bažoutová, Klára Andrýsková, Hana Dočekalová, Kateřina Havlíčková, Matěj Hejduk, Václav Pavlíček a Matyáš Coufal bylo velmi aktivní. Družstvo bojovalo do posledních sil a k prvnímu místu jim chyběla trošička štěstí. Cvičitelka Dana Bartoňová povzbuzovala, co jí síly stačily, ale soupeřky byly o ten pověstný chlup lepší. Přesto 2. místo je krásný výsledek. Všem gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Dana Vavroušková SK Dekora TJ Sklo Bohemia Světlá n.s. A 3:0 (24, 17, 19) 1:3 (-26, 19, -15, -23) Škoda. S posledním družstvem tabulky jen remíza. Tvrdý útok bohužel neznamená účinný. Body za vítězství nám mohou v závěru chybět. SK Dekora TJ Náměšť n.o. A 2:3 (15, -19, 21, -17, -11) 1:3 (-15, 12, -12, -22) Smolný zápas. Dařilo se v obraně, ale stejně jako loňskou sezonu jsme ani letos nezvládly roli favoritek zápasu. SK Dekora TJ Jiskra Humpolec A 3:0 (18, 19, 18) 3:1 (19, -21, 19, 17) To nejlepší nakonec. Jen málokomu se podaří Humpolec (v době našeho zápasu průběžné 1. místo) porazit. Nám se to povedlo poprvé v historii účasti v K1 hned dvakrát!!! Tabulka před posledním kolem jarní části soutěže. p. družstvo utkání V P K sety míče body 1. TJ OA Třebíč A : : TJ Jiskra Humpolec A : : SK Dekora Ždírec n.d : : TJ Slavoj Polná A : : TJ Spartak Pelhřimov A : : TJ Žďár nad Sázavou A : : TJ Náměšť nad Oslavou A : : TJ Sokol Přibyslav A : : TJ Sklo Bohemia Světlá A : :

18 Sportovní okénko PŘIPRAVUJEME... Možná už někdo z vás měl tu čest, otevřel kalendář a zjistil, že i letos budou VELIKONOCE, a to v měsíci dubnu. Dámy, dívky a holčičky tato informace příliš nepotěší, přesto připravují mašle a barví vajíčka a pánové, chlapci a kluci si s potěšením již obstarávají vhodné mlátidlo, a to v podobě pomlázky buď zakoupené či ručně upletené. V polovině měsíce se bude konat soutěž ve SPORTOVNÍ GYMNASTICE a na závěr společně s SDH se pokusíme upálit nějakou tu ČARODĚJNICI. Zveme Vás na Ždírecký okruh IV. pro pěší i cykloturisty! Dana Vavroušková Město Ždírec nad Doubravou Sbor dobrovolných hasičů a Informační centrum pořádají dne turistickou a cykloturistickou akci Ždírecký okruh IV. Organizátoři pro účastníky připravili 3 pěší trasy a 3 cyklotrasy. Akce má start v 7.00 až v areálu SDH (na okraji města u prostoru areálu čističky odpadních vod, u řeky Doubravy, směr na Pobočný rybník) ve Ždírci nad Doubravou. Cíl je od na stejném místě. Startovné: dospělí 20 Kč, děti do 15 let zdarma. Těšíme se na vás! Kontakty: mobil: , IC Ždírec n.d.: tel.: , Více najdete na: pruvodce-havlickuvkraj/ (akce v kraji) Bližší informace k připraveným trasám najdete na webové adrese wwww.zdirec.cz pod odkazem Informační centrum a v květnovém vydání Našich novin. ASPV Ždírec n.d. ve spolupráci s SDH Ždírec n.d. pořádá Motorkářský dětský den Zveme všechny motorkáře a motorkářky ve věku od 1 do 99 let na přehlídku motorek, samohybů, kostitřasů a miláčků z domácí dílny až po zn. YAMAHA, tedy všeho, na čem se dokodrcáte či přijedete, na hasičské hřiště ve Ždírci nad Doubravou. DEN: sobota 28. května 2011 ČAS: hod. PROGRAM aneb čeho se můžete osobně zúčastnit, případně si zasoutěžit!! Hlavní kategorie: děti od 2 do 6 let na dětských (plastových odstrkovadlech) motorkách nebo řvoucích elektro samohybech. Soutěže, závody... Mažoretky (Umbrela girls) GP seriál (pro malé i velké). Soutěž o nejautentičtější mažoretku CUSTOM domácí stavby motorek, předělávky a úpravy různých samohybů na dvou kolech (podle tatínkovy fantazie...). Soutěž o nejzajímavější přestavbu!! Jízda zručnosti pro starší děti (kolo, koloběžka, tříkolka, malá motorka...) a další disciplíny... Další zajímavosti a ukázky... POVINNÁ VÝBAVA: Všichni malí motorkáři a motorkářky: šátek, brýle, rukavice, přilba, pevnější boty + případně oblečení (co maminky upraví). Mažoretky: ošacení, slunečník a úsměv... (fantazie opět spíše od maminky). K VIDĚNÍ: Dvou i více koloví mazlíčci ve stylu moto. Možné svezení dětí od 2 do 6 let u vybraných motocyklů. Těšíme se na vaši návštěvu. Takže nasedat!!!! a CARPE DIEM!!!!! (užívej dne) Za kolektiv Pavel Vavroušek Kultura GALERIE DOUBRAVKA Vlastimil Bareš SÁZAVA Výstava obrazů pana Jiřího Čermáka Galerie Doubravka zve na výstavu obrazů pana Jiřího Čermáka z Chotěboře. Výstava potrvá od Srdečně zvou pořadatelé! 18 Galerie Doubravka zve na výstavu obrazů pana Vlastimila Bareše, rodáka z Radvanic u Sázavy n. Sázavou. Výstava potrvá od 3. května do 24. června Srdečně zvou pořadatelé.

19 Kultura Městská knihovna Čtenář roku 2011 slavnostní vyhlášení vítěze Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě vyhlásila v rámci Března měsíce čtenářů soutěž Čtenář roku Kritérium pro získání tohoto ocenění bylo jen jedno, a to počet vypůjčených knih. Vítězkou a nositelkou titulu Čtenář roku 2011 v Městské knihovně ve Ždírci nad Doubravou se stala paní Marie Dymáčková, která si v loňském roce vypůjčila úctyhodných 237 knih. Slavnostní ocenění proběhlo v pondělí 14. března 2011 ve 13 hodin v budově Městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou. V příjemné atmosféře proběhlo předávání ceny za účasti hostů paní Anny Horákové, člena Výboru pro kulturu a sport a pana Ing. Jiřího Pavlíčka, radního Města Ždírec nad Doubravou. Následovalo posezení s vítězkou a hovor se točil samozřejmě nejvíce okolo knih. Vyhodnocení soutěže Čtenář roku 2011 v rámci kraje Vysočina se uskutečnilo ve středu 16. března 2011 ve 13 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Konalo se pod záštitou Ing. Tomáše Škaryda, člena Rady kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu a kultury. Vítězkou krajského kola se stala paní Hedvika Jirásková, 78letá čtenářka Městské knihovny v Chotěboři, na kontě má neuvěřitelných 868 knih za rok Takovému počtu nedokázal konkurovat opravdu nikdo. Cenou pro vítězku byly dary od kraje Vysočina, Krajské knihovny Vysočiny a poukaz v hodnotě Kč na nákup knih dle vlastního výběru; cenu věnoval SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a firma SKANSKA. Vyhlašovatelem akce Čtenář roku 2011 je SKIP; cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. Rozhovor s nejlepším čtenářem Městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou: Jste takovým nadšeným čtenářem již odmala? Ano, předčítala jsem knihy již dětem na lavici ve škole. Máte nějaký oblíbený žánr? Ráda čtu historické romány. Vracíte se třeba k nějakým knihám vícekrát? Ne, nevracím. Podle čeho si knihy vybíráte? Knihy vybírám podle žánru, ale i písma. Pokud se Vám kniha nelíbí, odložíte ji, nebo ji dočtete i tak? Někdy přečtu pouze začátek a konec a knihu odložím. Kupujete si knížky i sama? Dříve jsem si knihy kupovala, ale dnes jsou knihy drahé, tak tedy výjimečně. Dobrý životopis si ale mnohdy ráda zakoupím. Jak často navštěvujete knihovnu? Knihovnu navštěvuji tak 1x za 14 dní. Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou Vyhodnocení soutěže Čtenář roku 2011 v Městské knihovně Ždírec n.d. Zleva Anna Horáková, Marie Dymáčková čtenář roku 2011, Ing. Jiří Pavlíček Vyhodnocení soutěže Čtenář roku 2011 v rámci kraje Vysočina. ZÁBAVNÉ ČTENÍ PRO MALÉ DĚTI aneb VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA HROU PROBÍHÁ 1X ZA 14 DNÍ V PÁTEK OD HODIN V ČÍTÁRNĚ MĚSTSKÉ KNIHOVNY. V MĚSÍCI DUBNU BUDE ZÁBAVNÉ ČTENÍ a ON-LINE katalog Městské knihovny! Na webových stránkách Města Ždírec n.d. je v provozu ON-LINE katalog městské knihovny, v němž je možné vyhledat knihy, které jsou ve fondu knihovny. 19

20 Kultura Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou Brodská 120, Ždírec n.d. telefon, fax: Ochotnický spolek JenTak Havlí kova Borová uvádí hru na motivy Cimrmanovy hry o neš astné premié e Nabízí tyto služby: 1. městská knihovna 2. turistické informační centrum 3. kopírování, faxování, skenování 4. prodej turistických známek, pohlednic, map aj. 5. upomínkové předměty 6. internet pro veřejnost 7. vnitřní pokrytí wifi internetu zdarma 8. galerie Doubravka 9. městské kino Otvírací doba: PO PÁ hodin V PONDĚLÍ JE KNIHOVNA ZAVŘENA! V IC A GALERII DOUBRAVKA JE OTEVŘENO PO CELÝ TÝDEN! Těšíme se na Vaši návštěvu Informační centrum V informačním centru si můžete kromě map, pohlednic, turistické známky aj. zakoupit upomínkové předměty s motivy města, Pamětní knihu obce ždírecké, publikaci nazvanou Jak šel čas čerpanou z pamětní knihy školy ždírecké a barevnou publikaci Havlíčkobrodsko do kapsy + DVD. V IC je možné si také zakoupit nový jízdní řád místních a dálkových autobusových linek na Chotěbořsku a Ždírecku. Pátek 8. dubna 2011 v hodin M stské kino Ždírec nad Doubravou Osoby a obsazení: PRINCIPÁL Stanislava Št pánová KAREL INFELD PRÁCHE SKÝ v roli VAVROCHA Kamil Hájek DOKTOR VYPICH Hana Tonarová VLASTA Ji í Kolouch BÁRTA Milan Kr ál ŠIKOVATEL VOGELTANZ Josef Nevole Vstupné dobrovolné Fotoozvěny března 2011 Děti z Mateřské školy z Horního Studence s paní učitelkou Janou Dočekalovou na návštěvě v městské knihovně. 17. března 2011 Děti z prvních tříd základní školy a jejich paní učitelky Hana Adamová a Mirka Bažoutová v městské knihovně. 20

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, ze 23. 2. 2010, Vás vyzývám ke zpracování a podání nabídky na získání zakázky malého rozsahu s názvem:

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více