Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII"

Transkript

1 v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže pro MŠ a ZŠ na témata nakresli sport, který tě baví formát výkresu max. A3 nebo vyrob svůj dům snů půdorys domu max. A4 začátek konec vyhlášení vítězů ohodnoceny budou pouze práce jednotlivců Čarodějnice 2012 Poslední dubnový den se konal tradiční slet čarodějnic u nás, a to hned na dvou místech - u hasičárny v Jiříkově a ve Filipově u sokolovny - všechny svůj svátek oslavily, ohřály se, úspěšně otestovaly svá košťata a již se těší na příští slet. další fotky nalezenete na Upozornění na změnu svozu odpadů Rádi bychom připomněli všem občanům, kteří mají na popelnici žlutou známku tzn. kombinovaný svoz, že od do bude svážen odpad 1 x za 14 dní vždy v sudý týden. odbor výstavby a ŽP Svozové termíny , , zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do Kontejner na velkoobjemový odpad v areálu Drobné provozovny ST: SO: Sběrný dvůr ve Františkově ulici pro nebezpečný odpad PO - PÁ: SO: Přejeme si novou mateřskou školu pro naše děti Konečně přišlo jaro. Těšíme se na něj každoročně. Máme lepší náladu a spoustu nápadů na jarní tvoření s dětmi z naší školky Na kopečku. V letošním roce máme z příchozího jara obzvlášť velkou radost, protože zima v prostorách naší chátrající školky skutečně nebyla příjemná. Teplota se v herně nevyšplhala výše než na 16 stupňů a podobná teplota se držela také v umývárně, kam děti docházejí velice často. Prostory tříd v naší školce jsou velice stísněné, a když do školky přijde 20 dětí, není skutečně ve třídách k hnutí. Na pohybové aktivity či hry s doprovodem klavíru mohou naše děti v prostorách tříd zapomenout úplně. Pohyb se snažíme dětem dopřát pobytem v herně, kde však byla teplota v zimních měsících tak nízká, že se tam jednoduše nedalo pobývat. Děti byly oblečené ve svetrech i ve třídách, jelikož okna jsou v celé budově v tak dezolátním stavu, že do místností permanentně táhne. V momentě, kdy už díky oteplení můžeme navštěvovat hernu, musíme brát v úvahu spoustu faktorů, které děti mohou ohrožovat. Například podlahy, které nejsou v pořádku. Dále pokud začne koncem zimy odtávat sníh, máme celou stěnu v herně promáčenou, protože je střecha poškozená. Trvá dlouho, než stěny vyschnou, tudíž je v herně cítit plíseň. Plíseň je také cítit v lehárně, která je celkově vlhká, a její prostory jsou pro třicet spících dětí naprosto nevyhovující. Pokud je velký počet dětí, tak spí na chodbě, kde jsou však rušeny předškolními dětmi, které se přesunují z herny do tříd. Ač se naše paní ředitelka snaží a zařízení školky je pěkné, hraček a pomůcek je dostatek, škola svou konstrukcí a rozložením vůbec neodpovídá nárokům dnešní doby, kdy děti mají mít co nejvíce pohybu a volnosti. S velkým nadšením jsme uvítali před třemi roky zprávu, že se budou podnikat kroky, které povedou k vyřešení této situace ať rekonstrukcí školky či stavbou nové budovy, která ovšem bude odpovídat všem bezpečnostním a hygienickým normám. Naše budova chátrá a neuplyne měsíc, aby nedošlo k nějaké poruše či závadě, kterou je nutné hned řešit. Když nám paní ředitelka oznámila, že naše zastupitelstvo odsouhlasilo jednohlasně výstavbu nové mateřské školy a to na místě dnešní mateřské školy, která se zbourá, naše radost byla veliká. Netrvala však dlouho. Doneslo se nám, že někteří občané našeho města sepsali petici proti bourání mateřské školy. Ale už tam nenapsali, že se na stejném místě bude stavět nová pro 75 dětí a ve stejném stylu. Pravděpodobně nemají zájem na tom, aby jejich děti vyrůstaly ve zdravém a bezpečném prostředí. V prostředí, ve kterém děti nebudou omezovány, nebudou muset přemýšlet, zda se mohou bezpečně proběhnout v herně, spát v pohodlně ve velké místnosti a celou zimu nebudou muset trávit v malých prostorách tříd, protože jinde je zima. Na budově je v dezolátním stavu od střechy, přes okna dveře a naprosto nevyhovující prostory. Školku navštívili odborníci, kteří uznali, že je potřeba situaci řešit a projevili pohoršení nad tím, že se v těchto prostorách uskutečňuje vzdělávání padesáti dětí. Navíc rekonstrukce by byla velice nákladná záležitost a při zachování stávajících prostor by se snížila kapacita míst a někteří rodiče by neměli možnost umístit své dítě. Je úžasné, že se našlo řešení, kdy se na takto krásném místě nabízí stavba naprosto nové školky s kapacitou 75 dětí. Bude dostatek míst, bude možnost zřídit samostatnou třídu pro předškoláky, rozšířit nabídku vzdělávacích činností. Cítíme rozčarování a lítost nad postojem některých občanů a nad vznikem petice, která rozhodně k vyřešení situace nepřispívá. Není nic jednoduššího než přijít mezi nás a přesvědčit se, jak namáhavá práce je s dvaceti dětmi v jedné malé třídě, kde o sebe doslova zakopáváme. Vždy, když přijdeme ze školení z krásné a prostorné školky, je nám skutečně smutno, že nemůžeme našim dětem poskytnout to, co na jiných mateřských školkách. Svou práci máme rády. Rozhodně by se nám pracovalo lépe, kdyby si děti mohly hrát, malovat a tvořit, aniž by za chvíli musely vše uklidit, protože nemají se kde nasvačit či naobědvat. V prostředí, kde nemusí být děti neustále napomínáni a usměrňováni, protože máme strach o jejich bezpečnost. Kolektiv MŠ Na kopečku ze schůze RM ze dne RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce Zajištění veškerých zadavatelských činností při zadání veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek na stavbu: Výstavba nové mateřské školky v ul. Hradecká v Jiříkově dle zpracované zadávací dokumentace ze strany zadavatele předložil uchazeč firma GORDION, s.r.o. se sídlem Kolmá 6/682, Praha 9-Vysočany za nabídnutou cenu ve výši ,- Kč bez DPH. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou GORDION, s.r.o. se sídlem Kolmá 6/682, Praha 9-Vysočany za nabídnutou cenu ve výši ,-Kč bez DPH. pozn. redakce: Článek je pokračováním o MŠ z minulého vydání novin

2 Krátce z usnesení Rady města Jiříkova RM uložila ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova účastnit se na schůzích Rady města Jiříkov a zasedáních Zastupitelstva města Jiříkov. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou WASTECH, a.s. se sídlem Praha 10 na zajištění provedení monitorování kvality podzemní a povrchové vody v okolí skládky odpadů v ul. Mánesově v Jiříkově v období roku za dohodnutou cenu ve výši ,-Kč bez DPH za jedno měření. RM rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou AQUA- TEST a.s. Praha na zajištění laboratorní analýzy vzorků vod z 10 studní v Jiříkově každoročně v období od za dohodnutou cenu ve výši ,-Kč bez DPH na rok. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a Sdružením podnikatelů Šulcová Eva, Dr. Šulc Jan, Šulc Filip se sídlem Česká Kamenice na zajištění deratizace Města Jiříkov za dohodnutou cenu ve výši ,-Kč bez DPH na celý rok s platností smlouvy od do RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek a rozhodla o zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci Zajištění veškerých zadavatelských činností při zadání veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek a poradenské činnosti na stavbu: Výstavba kanalizace a vodovodu etapa v Jiříkově dle zpracované zadávací dokumentace ze strany zadavatele z důvodu, že řídící výbor OPŽP nedoporučil stavbu kanalizace v Jiříkově k realizaci z důvodu, že tento projekt je problematický a Město Jiříkov nezíská potřebné finanční prostředky na realizaci celé stavby. RM nedoporučuje omezit provoz v ulici Teplické u č.p. 719 dle návrhu pana K. a doporučuje zpřísnit kontroly Městskou policií v dodržování příslušného dopravního značení. RM rozhodla přidělit tři byty ve vlastnictví Města Jiříkov. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení venkovního nasvícení Baziliky Filipov, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Milanem Baldou, Jiříkov, v ceně ,46 Kč včetně DPH. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav a to mezi panem Jiřím Zerzánkem, se sídlem Horní Poustevna 129, Dolní Poustevna, IČ: a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, Jiříkov, IČ: , zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. RM vzala na vědomí pohledávky k dle předloženého rozboru a návrh na zrušení odepsaných pohledávek vedených na podrozvahovém a rozhodla zrušit odepsané pohledávky ve výši ,20 Kč dle předloženého návrhu. RM bere na vědomí informaci starosty města o platových rozpočtech příspěvkových organizací v rámci školství pro rok 2012 k provedené úpravě platových tarifů od ve školství podle zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů a rozhodla stanovit dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitele základní školy a ředitelky mateřské školy platové výměry. Z RM konané dne 5. března RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, Rumburk na zajištění autorského dozoru na stavbu Rekonstrukce objektu čp. 4, Náměstí v Jiříkově za cenu ,-Kč bez DPH. RM projednala Smlouvu o zajištění pořadu a pronájmu aparatury na akci Pohádkový les dne s panem Kostolníkem Janem, Liberec 6 a rozhodla tuto smlouvu uzavřít za cenu ,- Kč. RM rozhodla naúčtovat v rámci uzavřené smlouvy o dílo č. 636/2011 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 636/2011 firmě LAND spol. s r.o., Ústí nad Labem, penále za nedokončenou stavbu mostku na náměstí v požadovaném termínu. Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. Zápisy z jednání RM naleznete také na webu města - Samospráva» Rada města Jiříkov» Přijatá usnesení RM Jednosměrná ulice Čapkova Na jednání Zastupitelstva města Jiříkova byl vznesen dotaz k jednosměrnosti komunikace od restaurace u Lájoše směrem zelenině. Tento dotaz byl předložen dopravnímu specialistovi, který se k problému vyjádřil takto: Změnou směru jednosměrného provozu v části ulice Čapkova by došlo ke svedení veškerého provozu do prostoru křižovatky u č.p. 8, odkud je jediná kapacitní odjezdová trasa směrem k městskému úřadu. Tím by došlo k tomu, že vozidla směřující zpět na ul. Filipovská by namísto 158 m dlouhé trasy přes ulici Svobodova najížděla trasu 585 m okolo budovy městského úřadu. Stávající řešení přináší minimální nájezdové trasy při projíždění a opuštění lokality jakýmkoli směrem. ved. odboru MH a BH Z deníku městské policie Jiříkov Dne v 12:33 hodin bylo hlídce MP Jiříkov telefonicky nahlášeno DS OO PČR Rumburk, že na linku 158 bylo oznámeno, že u nádraží v Jiříkově přenáší neznámá skupina osob neurčitý materiál, který nejspíše pochází ze SRN. Hlídka jela na místo, kde byli tři muži, kteří nesli dva hadrové pytle, ve kterých byly nalámané staré vodovodní trubky a jednu nádobu na barvu, ve které byly staré vodovodní baterie. Hlídce sdělili, že vše pochází ze staré továrny na území SRN a vzhledem k tomu, že se bude továrna bourat mají od majitele továrny povoleno železný šrot odnášet. Hlídka na místě pořídila fotodokumentaci odnášeného materiálu. Dne v 9:35 hodin na ulici 9. května oznámil hlídce MP pan M. R., že jeho matka v Jiříkově v paneláku má zamčené dveře, klíče v zámku a nemůže se k ní dostat. Poté ještě dodal, že vzhledem ke stáří si myslí, že by se ji mohla stát i újma na zdraví. Hlídka MP ihned vyjela na místo, kam povolala přes tísňovou linku SDH Jiříkov a rovněž i Záchrannou službu. Hlídka MP na místě určení do příjezdu SDH s paní M. přes dveře komunikovala a slyšela přes ně od dotyčné, že upadla a nemůže se zvednout. Na místo se dostavila výjezdová jednotka SDH Jiříkov, která za pomoci zámečnického nářadí otevřela vchodové dveře a rovněž dveře uvnitř bytu. Paní M. ležela na zemi v kuchyni, kde si poranila pravou nohu. Na místě bylo paní M. zajištěno lékařské ošetření záchrannou službou. Poté byla jmenovaná za asistence členů SDH a hlídky MP Jiříkov snesena do sanitky a odvezena na vyšetření do nemocnice v Rumburku. Byt se souhlasem uživatelky paní M. zajistil její syn, již výše zmíněný, který vyměnil poškozený zámek u dveří. Po vniknutí do prostor nebylo poškozeno žádné vnitřní zařízeni a po provedení nezbytných úkonů byl prostor zabezpečen a zajištěn. strana 2 Jiříkovské noviny

3 A jaký názor máte Vy? Jedná se o novém umístění knihovny a možná i o tom, co všechno by tam mohlo být společně s knihami, např. výstavy nebo čtenářský koutek nebo kousek muzea? Něco z knihy přání a stížností uložena v městské knihovně dne Knihovnu navštěvuji již roky a jsem spokojena. Knihy jsou udržované, vždy vzorně uklizeno. Paní knihovnice je ochotná přispět dobrou radou. Děkuji. dne S knihovnou a jejím vedením jsem velmi spokojená. Je tu čisto a paní knihovnice je velmi příjemná a ochotná. Ráda sem chodím, je tu velký výběr čtení. dne Tato knihovna je spolehlivá, obsluha velmi dobrá, přehledný výběr a velmi dobrá čistota knih i uklizené prostory. Jsem spokojen. dne Knihovnu navštěvuji přes 30 let a jsem velmi spokojená. Je tu příjemně. dne Knihovnu navštěvuji už dlouho a jsem moc spokojená, vždycky se dá dobře vybrat. dne Jsem velice ráda, že tu knihovna je. Vždy mám i výběr a radu co číst. Děkuji. Z rady města Usnesení č. 599/ RM projednala návrh řešení umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu a tento návrh bere na vědomí. 2. RM rozhodla řešit umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu. 3. RM rozhodla zajistit nabídku na zpracování architektonické studie na řešení umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu od Ing. Milana Zezuly, projektová a inženýrská činnost, se sídlem Máchova 1203/24, Rumburk. 4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od ing. Zezuly nabídku na zajištění architektonické studie na řešení umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu. 5. RM ukládá: starostovi města - po předložení nabídky zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2012 finanční prostředky na vypracování studie a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM. dne Jelikož již nepracuji a dny jsou dlouhé, jsem ráda, že tu je velmi pěkná knihovna. Díky naší knihovnici. Ještě jednou díky za ochotu. a trochu z jiné strany dopis občana Už delší dobu přemýšlím, zda je chyba ve mně nebo úplně někde jinde. Mluvím o jiříkovské knihovně, nedokážu tam prostě jít a dívat se na unuděný, nezúčastněný výraz paní knihovnice. Nesoudím, znám ji jen od vidění a asi ze tří návštěv knihovny, ale je smutné, potkat se s člověkem, který tak moc nemá rád svou práci. Myslím, že to musí být zničující pro ni i pro ty, kteří by tam rádi chodili jako do stánku kultury. Je každého věcí, jestli čte nebo ne, ale je zřejmé, že paní knihovnici jsou knihy úplně lhostejné. Dříve jsem proto radši jezdila do Filipova, kde byla knihovnicí báječná paní Kostlánová. Teď je tam sice také milý a ochotný knihovník, pan Jurajda, ale ze zdravotních důvodů jsem tam již přestala jezdit. Ptám se ale sama sebe a nyní i Vás, proč by jiříkovští čtenáři měli jezdit po okolních knihovnách, když máme takovou pěknou místní? Nevím, kdo je nadřízený paní Svobodové, ale určitě už také pochopil, že domluva nebo pokárání nestačí. Možná i ne vlastní vinou je paní jako knihovnice na nesprávném místě. Je mi ji i svým způsobem líto, ale pokud nemá ke knihám kladný vztah, je pro mne jako knihovnice zcela nepřijatelná. Marie Procházková A jaký názor na to máte Vy? ~ za redakci JN šéfredaktorka Olga Flégrová Stavění májky V pondělí jste byli mnozí z Vás svědky, i když teprve druhého ročníku, ale již dnes tradičního Stavění májky na náměstí v Jiříkově. V poledne se skupina přátel vydala pro strom, který se podařilo kolem třetí hodiny donést na náměstí. Zde se již scházeli první nedočkavci. Děvčata z místních spolků se připravovala na svá vystoupení a soutěživé děti ozdobily věnec a korunu stromu vyhranými stužkami. Oloupáním kůry a uvázáním věnce jsme připravili strom na vztyčení. Poté došlo na samotné stavění májky. Po dlouhém a usilovném boji nás zastihla o to větší radost, když se zdárně podařilo májku postavit. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo mi pomáhali, především kamarádům a dobrovolným pomocníkům, kteří vystoupili z davu a také nám pomohli. Jsem rád, že jsou ještě lidé, kteří se nebojí udělat něco proto, aby nám zde slunce svítilo o něco jasněji a že se naše základy nové, obnovující se tradice, letos dostali i do Filipova, kde se májka objevila také. Jindřich Jurajda foto: Michaela Garžová, Petr Wittgruber strana 3 Jiříkovské noviny

4 III. ročník soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje Soutěž Ministerstva zemědělství probíhá každoročně v jednotlivých krajích ČR. V Ústeckém kraji ji letos organizuje Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci s Okresní agrární komorou v Mostě. Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské provozy a nejlepším potravinářským výrobkům, které budou splňovat požadované parametry, udělit značku Regionální potravina Ústeckého kraje. Výrobci potravin, kteří patří do skupiny malých nebo středních podniků a jejich výrobek je zcela vyroben na území Ústeckého kraje a je nejméně ze 70% vyroben z tuzemských surovin, mohou své výrobky přihlašovat do soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje. Termín příjmu žádostí je do 15. června Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky mohou výrobci potravin zasílat na adresu MAS Šluknovsko, ul. Boženy Němcové 476, Varnsdorf v zalepené obálce s označením Regionální potravina Ústeckého kraje. Přihlášku je možné doručit také osobně na uvedenou adresu nebo zaslat elektronicky na Při všech způsobech doručení je důležité dodržet termín příjmu žádostí, tj Metodiku a přihlášku s přílohami najdete na webových stránkách a Hodnotitelská komise bude zasedat na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích 28. června Přihlášené výrobky je nutné dodat dne od 9:00 do 15:00 hodin a výrobky s krátkou dobou spotřeby dne v době od 7:30 do 8:30 hodin na adresu: Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Velká Krajská 44/1, Litoměřice. Věříme, že tato soutěž podpoří zájem českých spotřebitelů o kvalitní regionální potraviny a přispěje ke zvýšení prodeje těchto potravin. Za organizátory soutěže Ing. Eva Hamplová, předsedkyně MAS Šluknovsko Kateřina Kudlová, MAS Šluknovsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Pozvánky do Výběžku Hvězdicová jízda na kolech do Starých Křečan - Srdečně Vás zveme ve hodin na kolech do Starých Křečan na 13. ročník mezinárodní akce Hvězdicové jízdy. Máme pro Vás připravený botatý doprovodný program a Malé farmářské trhy. Večer od 20:00 v kulturním domě taneční zábava s oblíbenou kapelou U-Style Nožířské slavnosti a řemeslné trhy v Mikulášovicích - Sobotní program na hřišti před hřbitovem, řemeslný trh od hotelu Ron ke Slovanskému domu, prohlídky výroby v Mikovu s.r.o., slavnostní otevření muzea v Mikovu - více na webu nebo ročník pochodu Severní stopou - Klub českých turistů v Dolní Poustevně pořádá v sobotu 12. května již 36. ročník turistického pochodu Severní stopou. Start pochodu je mezi 8:00 až 11:00 z turistické chaty za hřištěm v Dolní Poustevně. Cyklostrasy startují od 9:00. Pěší trasy jsou dlouhé 3 až 18 km a letos povedou pouze na území ČR. Všechny pěší trasy mohou být absolvovány stylem Nordic Walking. Na startu bude možnost si hůlky zapůjčit. Cyklotrasy jsou dlouhé od 10 do 35 km. Na všechny účastníky pochodu čeká v jeho cíli pamětní list a upomínkový předmět z keramiky. Cíl je tradičně v areálu na Čtverci v Dolní Poustevně. Více informací na Hvězdicová jízda do Löbau - trasa procházející JIříkovem: Seifhennersdorf (Rathausplatz) - Rumburk (CZ) - Jiřikov (CZ) - Ebersbach/Sachsen - Friedersdorf (Neusalza-Spremberg) -Schönbach - Sand - Lawalde - Altlobau - Lobau - Více naleznete v pozvánce na webu města Zadluženost ohrožuje nejen nízkopříjmové domácnosti Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme. Orson Welles Každý člověk má jiné preference, jiný žebříček hodnot, jinou míru uspokojení svých potřeb a podle toho se odvíjí i jeho ekonomické uvažování, které nás ovlivňuje celý život, aniž bychom si to uvědomovali. Ekonomické myšlení jednotlivců a domácností by mělo být založeno na racionálním uvažování i finanční inteligenci, tedy na finanční gramotnosti a to nejenom ve vztahu k domácímu rozpočtu, ale hlavně ve vztahu k zadlužování. Jistě pokud se někdo uváže jakoukoliv půjčkou, je schopen ji splácet a rozumí všem úskalím, která mohou nastat, pak je vše v pořádku, zadlužení je efektivní, uvážené (např. k podnikání, bytové výstavbě apod.). Rizikové je však zadlužování, kdy subjekty nejsou schopny porozumět závazkům, neuváženě se zadlužují, nejsou schopny splácet, nebo půjčky používají na zaplacení půjček předešlých. Takové zadlužování pak nevyhnutelně vede k platební neschopnosti, která končí exekucemi majetku, osobním bankrotem, sociálním vyloučením nebo v některých případech motivuje dlužníky k sebevraždě či páchání trestné činnosti. Obecně tedy lze konstatovat, že do neschopnosti splácet a do dluhové pasti se občané dostávají svou vlastní neuvážeností, nedbalostí a lehkomyslným přístupem. Během roku 2011 díky inflaci vzrostly spotřebitelské ceny z 2,4 procent na 3,5 procenta, což se odrazilo ve zvýšení snížené sazby DPH a mělo negativní dopad zejména na ceny základních potravin, bydlení, dopravy, energií a služeb celkově. Pro zadlužené domácnosti i jednotlivce to znamenalo jediné, navýšení výdajů z už tak vypjatého domácího rozpočtu. V současné době jsou neschopností splácet své závazky ohroženy už nejen nízkopříjmové domácnosti, ale i domácnosti se středními příjmy. Celkový vývoj na finančním trhu a zhoršená bonita klientů společností poskytujících hypotéky, úvěry, leasingy znamenala regulaci a finanční obezřetnost. Rovněž však přispěla k rozmachu jiných subjektů, které zneužívají tíživé situace zadlužených domácností a to nejenom nabízením lehce dostupných a zdánlivě výhodných půjček nebo úvěrů, ale i nabídkou možnosti zastupování v jednání týkajícím se splácení pohledávek za dlužníky. Slibují 100% oddlužení nebo rádoby zázračnou pomoc, která vyřeší neschopnost splácet za dlužníky. Vidina snadného a rychlého řešení tíživé situace bohužel ještě více potlačuje racionální myšlení zadluženého jedince. Poradci Občanské poradny při Oblastní charitě Rumburk i Asociace občanských poraden varují před takou pomocí a radí být ve střehu. Lidé by se měli mít na pozoru a nepodléhat klamavému zdání, že někdo druhý za ně vyřeší jejich potíže se splácením, aniž by se sami přičinili, nebo se museli vážně zaobírat řešením své tíživé finanční situace. Většinou takovéto řešení ještě celou situaci zhorší a dlužníka dostane do neúnosného postavení vůči věřitelům. Občané by měli před učiněním takového kroku vše řádně uvážit, popřípadě zkonzultovat takovéto kroky s odborníky. řekla Pavla Nekudová vedoucí Občanské poradny Rumburk. Kontakt: Pavla Nekudová, DiS., vedoucí OP, www. charitarumburk.cz strana 4 Jiříkovské noviny

5 Životní jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let v měsíci Květen oslaví paní Waltrová Adéla, pan Doubrava Stanislav, paní Frančiáková Ingeborg, paní Jarolímová Irena, paní Navrátilová Marta, paní Turiščevová Anna, paní Řezníčková Jana, pan Janda Karel, paní Šimonová Bohumila, paní Janečková Jaroslava, paní Švomová Květoslava, pan Hladík Jan, pan Pálek František, pan Chovaneček Jiří, pan Hrouda Jan, pan Sedláček Vladimír, pan Honsů Jiří, paní Hájková Ivana, paní Procházková Marie, pan Opluštil Miroslav, pan Frič Jan, paní Procházková Růžena, paní Rathouská Marie a paní Kellerová Věra Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce Poděkování Děkuji zástupcům Města Jiříkov městu za blahopřání a balíček k mým narozeninám, obojí mi udělalo radost. Anna Žďánská Informace Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Vzpomínka Dne 23. května uplyne 10 let, co od nás odešel pan Karel Rudolf. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. rodina Vzpomínka Dne 29. května uplyne 10 let od úmrtí fotbalového nadšence pana Adolfa Homolky. Za tichou vzpomínku děkuji všem, kdo jste ho znali. manželka Viera, děti Vlastik, Dáša a Zbyněk s rodinami Kultura Akce v okolí ZAOSTŘENO NA JIZERKY - Vítězné fotografie z fotosoutěže z roku Připravila ŘKF Rumburk a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, více a jizerky.ecn.cz. Vstupné 30 a 15 Kč :00 - LORETÁNSKÁ NOC Pořádá ŘKF Rumburk a Město Rumburk v rámci Festivalu muzejních nocí Více Vstupné 30 a 15 Kč. Pozvánka - Pětiměstí Vážení přátelé, stalo se již tradicí, že se díky dobré spolupráci obcí a měst Pětiměstí každý rok schází občané z obou částí hranice k pravidelnému setkání na kopci Jitrovník pod televizní věží. Dovolte, abych Vás pozvala na 11. setkání všech, kteří mají rádi naši krajinu a přírodu na neděli 27. května 2012 ve 14 hodin na kopci Jitrovníku ve Šluknově. Jako tradičně bude připraveno místo k posezení, točené české pivo, opečené buřty a klobásy, zkrátka vše, co k takovému setkání patří a zpříjemní nám všem náladu. K poslechu a tanci zahraje oblíbená kapela Šramlík. Tak jako v předešlých letech, tak i letos neuslyšíte dlouhé projevy a neuvidíte představitele měst v kravatách. Ale potkáte mnoho starých známých, pamětníků, budete mít příležitost posedět, pobavit se a navázat nové kontakty. Věříme, že setkání proběhne, jako vždy, v dobré náladě, příjemné atmosféře a počasí si pro nás připraví slunečné a teplé počasí. Těším se na setkání s Vámi se všemi, kteří se zúčastníte. Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov 20. bleší trhy v Krásné Lípě V sobotu od 8,00 do 12,00 hodin se budou konat již 20. bleší trhy před Komunitním centrem Kostka Krásná Lípa p.o., v případě nepříznivého počasí se trhy konají v přízemí budovy Komunitního centra. Z krásnolipských blešáků se již pomalu stává tradice, kterou bychom rádi zachovali a rozvíjeli i do budoucna. Proto Vás srdečně zveme i tentokrát k jejich návštěvě. Přijďte si výhodně, doslova za pár korun, nakoupit. Vyberete tu určitě nějaký zajímavý kousek nejen pro sebe, ale i pro své blízké. Pokud máte na půdě či jinde funkční věci, které již nepotřebujete, můžete se trhů zúčastnit i jako prodejci. Jedno prodejní místo stojí 20,-- Kč. Bližší informace můžete získat na tel. čísle , nebo na u: Bohunka Slaná za Kostku Krásná Lípa p. o. Zámecké slavnosti ve stylu 50. až 80. let ve Šluknově Pátek 29. června 2012 Oficiální zahájení slavností starostkou města, ochutnávka programu náměstí, koncert kapely NJOREK, KONCERT KAPELY UDG, Oldies party s moderátorem Z. Lukeslem Sobota 30. června 2012 Divadlo Vangeli loutková pohádka pro děti Hloupější vyhraje, Hannah Montana Revival program pro děti zpěv, tanec, soutěže, F. Sinatra (40. až 50. léta) hudební vystoupení, Trn v oku - Šakalí léta, Pomáda 50. léta taneční vystoupení, Řád Černých rytířů scénka, Louis Amstrong (50. až 60. léta) hudební vystoupení, ŽIŽKOVANKA koncert dechové kapely, Odpoledne ve stylu 50. až 80. let, VĚRA ŠPINAROVÁ S KA- PELOU koncert, DĚTI RÁJE A SAGVAN TOFI Městská knihovna Jiříkov otevírací doba pondělí a úterý a středa a čtvrtek pátek zavřeno knihovnice Naděžda Svobodová telefon hudební vystoupení protagonistů muzikálu Děti ráje, ohnivá a UV show se závěrečným ohňostrojem a oldies party s moderátorem Zdeňkem Lukeslem Další program v zámeckém parku - velký trh a ukázky řemesel, kejklíř s výukou pro děti, 3D střelnice pro děti i dospělé, dětské soutěže a atrakce, zábavný EKO program pro děti, toulavá krčma a velký výběr dašího výborného občerstvení VSTUPNÉ: pátek 50 Kč/sobota 80 Kč/ zvýhodněné vstupné na oba dny s keramickou vstupenkou 100 Kč (předprodej v RIC ve Šluknovském zámku od ) Městská knihovna Filipov otevírací doba pondělí úterý zavřeno středa zavřeno čtvrtek pátek zavřeno knihovník telefon Jindřich Jurajda bez telefonu Poděkování Chtěl bych touto cestou poděkovat firmě KONTRAKTPRODUKTION s.r.o., Rumburská 743, Jiříkov, za zasponzorování koberce pro děti pro Mateřské centrum Koťátko Jiříkov. Děkuji, za Salesiánský klub mládeže, Mgr. Michal Barák strana 5 Jiříkovské noviny

6 Děkuji ZŠ v Jiříkově Jsem matkou dvou již pubertálních kluků. I když jsme se před časem přistěhovali do Jiříkova, dojížděly děti do precizní školy, kterou navštěvovaly od počátku svých školních let. Dojíždění autobusem denně bralo našim dětem 2 hodiny času z každého všedního dne, a proto jsme byli rádi, když naše mladší dítko rozhodlo, že by přeci jen jiříkovskou školu zkusilo. Pro nás, jako rodiče, to byla úleva od dojíždění a časového omezování, ale také naděje, že si v Jiříkově najde nové kamarády. Z prvního dne, kdy měl nastoupit na druhý stupeň zdejší ZŠ, byl dosti nervózní a s ním samozřejmě i my rodiče. Jakmile dorazil odpoledne ze školy domů, byly všechny starosti ty tam. Byl celý šťastný a s velkým úsměvem vyprávěl první zážitky z nové školy. První srovnání s druhým stupněm velké a malé školy byla následující: Mami a učitelé jsou tady takoví šťastní, oni se normálně pořád smějí a jsou veselí. Ptají se mně, jestli na mě nejsou spolužáci zlí a tak. Možná již toto vede k zamyšlení nad tím čím, že to je? Čeho si ten kluk v nové škole všímá? Jací museli být učitelé na druhém stupni v bývalé škole? Každou další větou, chováním i přístupem ke školním povinnostem nás syn přesvědčoval, že jsme se rozhodli dobře. Najednou se kluk začal do školy těšit na všechny předměty (ne jen na jeden či dva). Vyprávěl, jakou skvělou měli hodinu z toho či onoho předmětu, jak jsou spolužáci vtipní a kamarádští Netrvalo dlouho a svou náladou a chutí přesvědčil i svého staršího bráchu. Byli zrovna jarní prázdniny a starší syn (již v 8. třídě) nepřestával do mne hučet, zda jsem již zavolala do jiříkovské školy a přihlásila jej také. Stalo se. I druhý syn chodí v současné době ze školy spokojený a vypráví o bezva hodinách, kdy si například musejí pamatovat otázku, hledat odpověď (předem připravených od p. uč.) různě rozmístěných po škole, zapamatovat si ji a ve třídě ji zapsat do sešitu. Natolik netradiční a pro něj zajímavou hodinu zažil za celá školní léta pravděpodobně poprvé. Nemluvě o tom, že tento způsob výuky děti nutí pamatovat si určitou informaci, pak ji ještě zapsat (tudíž dvojí procvičení paměti již na půdě školy). A to nemusím psát ani o tom, že následná domácí příprava je již méně náročná. Ze zkušenosti s mým mladším synem, který se již od 1. třídy musí denně učit na další den do školy, jelikož mu učivo do hlavy samo nikdy nenaskákalo. Od doby, co navštěvuje jiříkovskou malou školu, je domácí učení menším týráním, než-li bylo doposud, poněvadž si spoustu věcí jednoduše pamatuje ze školy, zápisy v sešitech jsou smysluplnější. Samozřejmě to není jediný příklad netradiční výuky, která je v uvedené škole aplikována, ale spoustu dalších pozitivních i nápaditých vyučovacích hodin naši kluci na nové škole zažívají včetně vedlejších předmětů, jako je například Poděkování za Uvítání jara V úterý 3. dubna 2012 bylo pěkné jarní odpoledne. V okolí Základní školy se utvářeli malé skupinky lidí. Kolemjdoucí si třeba pomyslí, co se tu asi děje? A dělo se... Krátce po patnácté hodině vyšel od školy na Filipovskou ulici směrem přes ulici Březinovu, dlouhý barevný průvod. Tento průvod byl vytvořen z nejmladších žáčků a všech dalších věkových skupin žáků, až po dohled učitelského sboru. Tato šňůra hýřící barvami se vinula cestou přes sídliště - a jako by protékala - z kopce dolů směrem na náměstí. Tam již vítali přicházející průvod naši spoluobčané, rodiče žáků a přátelé. Za průvodním slovem a organizace ředitele školy pana L. Obergrubera se rozvinul přepestrý program vystoupení žáků jednotlivých tříd naší školy. Pro zábavné odpoledne bylo zajištěno také drobné pohoštění a dárky se symboly přicházejícího jara. Vše napekli a vyrobili za asistence dospělých, žáci vlastním přičiněním. Všichni jsme se velmi dobře bavili, protože nebyla chvilka bez dalších nových překvapení. Na konci všech vystoupení předvedl svůj tanec v rytmu a stylu country i učitelský sbor. V samém závěru byla podle historické tradice otevřena voda a vítání jara vhozením Morany do potoka Jiřičky za bujarého veselí mládí a asistence všech přítomných Bylo to velmi pěkné, veselé a příjemné odpoledne. Chtěla bych proto za všechny přihlížející návštěvníky poděkovat učitelskému sboru a zaměstnancům školy, za tak mile připravené uvítání jara. kronikářka Z. Kubíčková, foto P. Wittgruber hudební výchova, dílny či vaření. Chtěla bych také vyzdvihnout přístup a zájem učitelů jirkovské školy o děti jakožto o osobnosti takové. Mohu říci, že zde panuje rodinná pohoda, učitelé si dokáží vyčlenit čas na to, aby si s každým dítětem prostě popovídali a snažili se jej poznat, ne jen se na ně dívat z pohledu školních výsledků. Pomyslnou zeď mezi učitelem a žákem dovedou odbourat tak, že děti svým učitelům důvěřují. Ano, je to i tím, že mají menší počet dětí ve třídách než je tomu na velkých školách, ale věřím, že to není pouze o tomto. Zde si učitelé nemyslí, že děti jsou stroje, kterým se dokazuje, jak jsou neschopné, ale naopak, děti jsou lidé, kterým se snaží dokázat, že NA TO MAJÍ. Chtěla bych tímto poděkovat celému učitelskému kolektivu na jiříkovské škole za velice vřelé přijetí našich dětí, zvláště panu řediteli, který svůj učitelský tým motivuje k tomu, aby svou práci vykonával s chutí a plným nasazením a dovedl být zároveň učitelem i člověkem. Děkuji všem spolužákům a kamarádům našich kluků za okamžité přijetí mezi sebe. Nerada bych pohoršovala bývalou školu našich kluků, učili je i učitelé (ky) s velkým U, těm tímto děkuji také. S přáním mnoha spokojených dětí i rodičů Plešingerová Štefanie, DiS Hořící střecha Dne při pěší hlídkové činnosti MP Jiříkov v ulici Svobodova, hlídka zaslechla houkání sirény ze stanice SDH Jiříkov. Hlídce bylo sděleno, že hoří obytný dům na adrese Jiráskova 19, Jiříkov, kam hned hlídka vyjela. Na místě bylo vidět, že hoří střecha domu, všichni obyvatelé domu již předtím dům opustili nebo byli evakuováni. Na místo dorazily výjezdové jednotky SDH Jiříkov, HZS Rumburk a Šluknov. Byly zahájeny hasební práce. Po hodině a půl byl požár uhašen. Jiříkovské noviny - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 500 ks, šéfredaktorka Olga Flégrová, grafická úprava Michal Gavlík Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508 bankovní spojení: 4939621/0100 tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 info@kaveeska.cz

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje nabídkové řízení na dodavatele stavby Oprava komunikace u hřbitova v Týništi nad Orlicí 1. Zadavatel : Město Týniště nad Orlicí Městský

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

RO 12 27. 4. 2015. Strana 1 (celkem 5)

RO 12 27. 4. 2015. Strana 1 (celkem 5) VÝTAH z USNESENÍ z 12. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

RO 103 15. 9. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 103 15. 9. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 103. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 21. zasedání konaného dne 5. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství Tuto službu dle definice zákona v regionu poskytují 3 poskytovatelé. Dále jsou v regionu další tři neformální poradny. První dva poskytovatelé sociální služby se zaměřují na

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více