Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII"

Transkript

1 v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže pro MŠ a ZŠ na témata nakresli sport, který tě baví formát výkresu max. A3 nebo vyrob svůj dům snů půdorys domu max. A4 začátek konec vyhlášení vítězů ohodnoceny budou pouze práce jednotlivců Čarodějnice 2012 Poslední dubnový den se konal tradiční slet čarodějnic u nás, a to hned na dvou místech - u hasičárny v Jiříkově a ve Filipově u sokolovny - všechny svůj svátek oslavily, ohřály se, úspěšně otestovaly svá košťata a již se těší na příští slet. další fotky nalezenete na Upozornění na změnu svozu odpadů Rádi bychom připomněli všem občanům, kteří mají na popelnici žlutou známku tzn. kombinovaný svoz, že od do bude svážen odpad 1 x za 14 dní vždy v sudý týden. odbor výstavby a ŽP Svozové termíny , , zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do Kontejner na velkoobjemový odpad v areálu Drobné provozovny ST: SO: Sběrný dvůr ve Františkově ulici pro nebezpečný odpad PO - PÁ: SO: Přejeme si novou mateřskou školu pro naše děti Konečně přišlo jaro. Těšíme se na něj každoročně. Máme lepší náladu a spoustu nápadů na jarní tvoření s dětmi z naší školky Na kopečku. V letošním roce máme z příchozího jara obzvlášť velkou radost, protože zima v prostorách naší chátrající školky skutečně nebyla příjemná. Teplota se v herně nevyšplhala výše než na 16 stupňů a podobná teplota se držela také v umývárně, kam děti docházejí velice často. Prostory tříd v naší školce jsou velice stísněné, a když do školky přijde 20 dětí, není skutečně ve třídách k hnutí. Na pohybové aktivity či hry s doprovodem klavíru mohou naše děti v prostorách tříd zapomenout úplně. Pohyb se snažíme dětem dopřát pobytem v herně, kde však byla teplota v zimních měsících tak nízká, že se tam jednoduše nedalo pobývat. Děti byly oblečené ve svetrech i ve třídách, jelikož okna jsou v celé budově v tak dezolátním stavu, že do místností permanentně táhne. V momentě, kdy už díky oteplení můžeme navštěvovat hernu, musíme brát v úvahu spoustu faktorů, které děti mohou ohrožovat. Například podlahy, které nejsou v pořádku. Dále pokud začne koncem zimy odtávat sníh, máme celou stěnu v herně promáčenou, protože je střecha poškozená. Trvá dlouho, než stěny vyschnou, tudíž je v herně cítit plíseň. Plíseň je také cítit v lehárně, která je celkově vlhká, a její prostory jsou pro třicet spících dětí naprosto nevyhovující. Pokud je velký počet dětí, tak spí na chodbě, kde jsou však rušeny předškolními dětmi, které se přesunují z herny do tříd. Ač se naše paní ředitelka snaží a zařízení školky je pěkné, hraček a pomůcek je dostatek, škola svou konstrukcí a rozložením vůbec neodpovídá nárokům dnešní doby, kdy děti mají mít co nejvíce pohybu a volnosti. S velkým nadšením jsme uvítali před třemi roky zprávu, že se budou podnikat kroky, které povedou k vyřešení této situace ať rekonstrukcí školky či stavbou nové budovy, která ovšem bude odpovídat všem bezpečnostním a hygienickým normám. Naše budova chátrá a neuplyne měsíc, aby nedošlo k nějaké poruše či závadě, kterou je nutné hned řešit. Když nám paní ředitelka oznámila, že naše zastupitelstvo odsouhlasilo jednohlasně výstavbu nové mateřské školy a to na místě dnešní mateřské školy, která se zbourá, naše radost byla veliká. Netrvala však dlouho. Doneslo se nám, že někteří občané našeho města sepsali petici proti bourání mateřské školy. Ale už tam nenapsali, že se na stejném místě bude stavět nová pro 75 dětí a ve stejném stylu. Pravděpodobně nemají zájem na tom, aby jejich děti vyrůstaly ve zdravém a bezpečném prostředí. V prostředí, ve kterém děti nebudou omezovány, nebudou muset přemýšlet, zda se mohou bezpečně proběhnout v herně, spát v pohodlně ve velké místnosti a celou zimu nebudou muset trávit v malých prostorách tříd, protože jinde je zima. Na budově je v dezolátním stavu od střechy, přes okna dveře a naprosto nevyhovující prostory. Školku navštívili odborníci, kteří uznali, že je potřeba situaci řešit a projevili pohoršení nad tím, že se v těchto prostorách uskutečňuje vzdělávání padesáti dětí. Navíc rekonstrukce by byla velice nákladná záležitost a při zachování stávajících prostor by se snížila kapacita míst a někteří rodiče by neměli možnost umístit své dítě. Je úžasné, že se našlo řešení, kdy se na takto krásném místě nabízí stavba naprosto nové školky s kapacitou 75 dětí. Bude dostatek míst, bude možnost zřídit samostatnou třídu pro předškoláky, rozšířit nabídku vzdělávacích činností. Cítíme rozčarování a lítost nad postojem některých občanů a nad vznikem petice, která rozhodně k vyřešení situace nepřispívá. Není nic jednoduššího než přijít mezi nás a přesvědčit se, jak namáhavá práce je s dvaceti dětmi v jedné malé třídě, kde o sebe doslova zakopáváme. Vždy, když přijdeme ze školení z krásné a prostorné školky, je nám skutečně smutno, že nemůžeme našim dětem poskytnout to, co na jiných mateřských školkách. Svou práci máme rády. Rozhodně by se nám pracovalo lépe, kdyby si děti mohly hrát, malovat a tvořit, aniž by za chvíli musely vše uklidit, protože nemají se kde nasvačit či naobědvat. V prostředí, kde nemusí být děti neustále napomínáni a usměrňováni, protože máme strach o jejich bezpečnost. Kolektiv MŠ Na kopečku ze schůze RM ze dne RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce Zajištění veškerých zadavatelských činností při zadání veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek na stavbu: Výstavba nové mateřské školky v ul. Hradecká v Jiříkově dle zpracované zadávací dokumentace ze strany zadavatele předložil uchazeč firma GORDION, s.r.o. se sídlem Kolmá 6/682, Praha 9-Vysočany za nabídnutou cenu ve výši ,- Kč bez DPH. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou GORDION, s.r.o. se sídlem Kolmá 6/682, Praha 9-Vysočany za nabídnutou cenu ve výši ,-Kč bez DPH. pozn. redakce: Článek je pokračováním o MŠ z minulého vydání novin

2 Krátce z usnesení Rady města Jiříkova RM uložila ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova účastnit se na schůzích Rady města Jiříkov a zasedáních Zastupitelstva města Jiříkov. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou WASTECH, a.s. se sídlem Praha 10 na zajištění provedení monitorování kvality podzemní a povrchové vody v okolí skládky odpadů v ul. Mánesově v Jiříkově v období roku za dohodnutou cenu ve výši ,-Kč bez DPH za jedno měření. RM rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou AQUA- TEST a.s. Praha na zajištění laboratorní analýzy vzorků vod z 10 studní v Jiříkově každoročně v období od za dohodnutou cenu ve výši ,-Kč bez DPH na rok. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a Sdružením podnikatelů Šulcová Eva, Dr. Šulc Jan, Šulc Filip se sídlem Česká Kamenice na zajištění deratizace Města Jiříkov za dohodnutou cenu ve výši ,-Kč bez DPH na celý rok s platností smlouvy od do RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek a rozhodla o zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci Zajištění veškerých zadavatelských činností při zadání veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek a poradenské činnosti na stavbu: Výstavba kanalizace a vodovodu etapa v Jiříkově dle zpracované zadávací dokumentace ze strany zadavatele z důvodu, že řídící výbor OPŽP nedoporučil stavbu kanalizace v Jiříkově k realizaci z důvodu, že tento projekt je problematický a Město Jiříkov nezíská potřebné finanční prostředky na realizaci celé stavby. RM nedoporučuje omezit provoz v ulici Teplické u č.p. 719 dle návrhu pana K. a doporučuje zpřísnit kontroly Městskou policií v dodržování příslušného dopravního značení. RM rozhodla přidělit tři byty ve vlastnictví Města Jiříkov. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení venkovního nasvícení Baziliky Filipov, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Milanem Baldou, Jiříkov, v ceně ,46 Kč včetně DPH. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav a to mezi panem Jiřím Zerzánkem, se sídlem Horní Poustevna 129, Dolní Poustevna, IČ: a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, Jiříkov, IČ: , zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. RM vzala na vědomí pohledávky k dle předloženého rozboru a návrh na zrušení odepsaných pohledávek vedených na podrozvahovém a rozhodla zrušit odepsané pohledávky ve výši ,20 Kč dle předloženého návrhu. RM bere na vědomí informaci starosty města o platových rozpočtech příspěvkových organizací v rámci školství pro rok 2012 k provedené úpravě platových tarifů od ve školství podle zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů a rozhodla stanovit dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitele základní školy a ředitelky mateřské školy platové výměry. Z RM konané dne 5. března RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, Rumburk na zajištění autorského dozoru na stavbu Rekonstrukce objektu čp. 4, Náměstí v Jiříkově za cenu ,-Kč bez DPH. RM projednala Smlouvu o zajištění pořadu a pronájmu aparatury na akci Pohádkový les dne s panem Kostolníkem Janem, Liberec 6 a rozhodla tuto smlouvu uzavřít za cenu ,- Kč. RM rozhodla naúčtovat v rámci uzavřené smlouvy o dílo č. 636/2011 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 636/2011 firmě LAND spol. s r.o., Ústí nad Labem, penále za nedokončenou stavbu mostku na náměstí v požadovaném termínu. Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. Zápisy z jednání RM naleznete také na webu města - Samospráva» Rada města Jiříkov» Přijatá usnesení RM Jednosměrná ulice Čapkova Na jednání Zastupitelstva města Jiříkova byl vznesen dotaz k jednosměrnosti komunikace od restaurace u Lájoše směrem zelenině. Tento dotaz byl předložen dopravnímu specialistovi, který se k problému vyjádřil takto: Změnou směru jednosměrného provozu v části ulice Čapkova by došlo ke svedení veškerého provozu do prostoru křižovatky u č.p. 8, odkud je jediná kapacitní odjezdová trasa směrem k městskému úřadu. Tím by došlo k tomu, že vozidla směřující zpět na ul. Filipovská by namísto 158 m dlouhé trasy přes ulici Svobodova najížděla trasu 585 m okolo budovy městského úřadu. Stávající řešení přináší minimální nájezdové trasy při projíždění a opuštění lokality jakýmkoli směrem. ved. odboru MH a BH Z deníku městské policie Jiříkov Dne v 12:33 hodin bylo hlídce MP Jiříkov telefonicky nahlášeno DS OO PČR Rumburk, že na linku 158 bylo oznámeno, že u nádraží v Jiříkově přenáší neznámá skupina osob neurčitý materiál, který nejspíše pochází ze SRN. Hlídka jela na místo, kde byli tři muži, kteří nesli dva hadrové pytle, ve kterých byly nalámané staré vodovodní trubky a jednu nádobu na barvu, ve které byly staré vodovodní baterie. Hlídce sdělili, že vše pochází ze staré továrny na území SRN a vzhledem k tomu, že se bude továrna bourat mají od majitele továrny povoleno železný šrot odnášet. Hlídka na místě pořídila fotodokumentaci odnášeného materiálu. Dne v 9:35 hodin na ulici 9. května oznámil hlídce MP pan M. R., že jeho matka v Jiříkově v paneláku má zamčené dveře, klíče v zámku a nemůže se k ní dostat. Poté ještě dodal, že vzhledem ke stáří si myslí, že by se ji mohla stát i újma na zdraví. Hlídka MP ihned vyjela na místo, kam povolala přes tísňovou linku SDH Jiříkov a rovněž i Záchrannou službu. Hlídka MP na místě určení do příjezdu SDH s paní M. přes dveře komunikovala a slyšela přes ně od dotyčné, že upadla a nemůže se zvednout. Na místo se dostavila výjezdová jednotka SDH Jiříkov, která za pomoci zámečnického nářadí otevřela vchodové dveře a rovněž dveře uvnitř bytu. Paní M. ležela na zemi v kuchyni, kde si poranila pravou nohu. Na místě bylo paní M. zajištěno lékařské ošetření záchrannou službou. Poté byla jmenovaná za asistence členů SDH a hlídky MP Jiříkov snesena do sanitky a odvezena na vyšetření do nemocnice v Rumburku. Byt se souhlasem uživatelky paní M. zajistil její syn, již výše zmíněný, který vyměnil poškozený zámek u dveří. Po vniknutí do prostor nebylo poškozeno žádné vnitřní zařízeni a po provedení nezbytných úkonů byl prostor zabezpečen a zajištěn. strana 2 Jiříkovské noviny

3 A jaký názor máte Vy? Jedná se o novém umístění knihovny a možná i o tom, co všechno by tam mohlo být společně s knihami, např. výstavy nebo čtenářský koutek nebo kousek muzea? Něco z knihy přání a stížností uložena v městské knihovně dne Knihovnu navštěvuji již roky a jsem spokojena. Knihy jsou udržované, vždy vzorně uklizeno. Paní knihovnice je ochotná přispět dobrou radou. Děkuji. dne S knihovnou a jejím vedením jsem velmi spokojená. Je tu čisto a paní knihovnice je velmi příjemná a ochotná. Ráda sem chodím, je tu velký výběr čtení. dne Tato knihovna je spolehlivá, obsluha velmi dobrá, přehledný výběr a velmi dobrá čistota knih i uklizené prostory. Jsem spokojen. dne Knihovnu navštěvuji přes 30 let a jsem velmi spokojená. Je tu příjemně. dne Knihovnu navštěvuji už dlouho a jsem moc spokojená, vždycky se dá dobře vybrat. dne Jsem velice ráda, že tu knihovna je. Vždy mám i výběr a radu co číst. Děkuji. Z rady města Usnesení č. 599/ RM projednala návrh řešení umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu a tento návrh bere na vědomí. 2. RM rozhodla řešit umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu. 3. RM rozhodla zajistit nabídku na zpracování architektonické studie na řešení umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu od Ing. Milana Zezuly, projektová a inženýrská činnost, se sídlem Máchova 1203/24, Rumburk. 4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od ing. Zezuly nabídku na zajištění architektonické studie na řešení umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu. 5. RM ukládá: starostovi města - po předložení nabídky zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2012 finanční prostředky na vypracování studie a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM. dne Jelikož již nepracuji a dny jsou dlouhé, jsem ráda, že tu je velmi pěkná knihovna. Díky naší knihovnici. Ještě jednou díky za ochotu. a trochu z jiné strany dopis občana Už delší dobu přemýšlím, zda je chyba ve mně nebo úplně někde jinde. Mluvím o jiříkovské knihovně, nedokážu tam prostě jít a dívat se na unuděný, nezúčastněný výraz paní knihovnice. Nesoudím, znám ji jen od vidění a asi ze tří návštěv knihovny, ale je smutné, potkat se s člověkem, který tak moc nemá rád svou práci. Myslím, že to musí být zničující pro ni i pro ty, kteří by tam rádi chodili jako do stánku kultury. Je každého věcí, jestli čte nebo ne, ale je zřejmé, že paní knihovnici jsou knihy úplně lhostejné. Dříve jsem proto radši jezdila do Filipova, kde byla knihovnicí báječná paní Kostlánová. Teď je tam sice také milý a ochotný knihovník, pan Jurajda, ale ze zdravotních důvodů jsem tam již přestala jezdit. Ptám se ale sama sebe a nyní i Vás, proč by jiříkovští čtenáři měli jezdit po okolních knihovnách, když máme takovou pěknou místní? Nevím, kdo je nadřízený paní Svobodové, ale určitě už také pochopil, že domluva nebo pokárání nestačí. Možná i ne vlastní vinou je paní jako knihovnice na nesprávném místě. Je mi ji i svým způsobem líto, ale pokud nemá ke knihám kladný vztah, je pro mne jako knihovnice zcela nepřijatelná. Marie Procházková A jaký názor na to máte Vy? ~ za redakci JN šéfredaktorka Olga Flégrová Stavění májky V pondělí jste byli mnozí z Vás svědky, i když teprve druhého ročníku, ale již dnes tradičního Stavění májky na náměstí v Jiříkově. V poledne se skupina přátel vydala pro strom, který se podařilo kolem třetí hodiny donést na náměstí. Zde se již scházeli první nedočkavci. Děvčata z místních spolků se připravovala na svá vystoupení a soutěživé děti ozdobily věnec a korunu stromu vyhranými stužkami. Oloupáním kůry a uvázáním věnce jsme připravili strom na vztyčení. Poté došlo na samotné stavění májky. Po dlouhém a usilovném boji nás zastihla o to větší radost, když se zdárně podařilo májku postavit. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo mi pomáhali, především kamarádům a dobrovolným pomocníkům, kteří vystoupili z davu a také nám pomohli. Jsem rád, že jsou ještě lidé, kteří se nebojí udělat něco proto, aby nám zde slunce svítilo o něco jasněji a že se naše základy nové, obnovující se tradice, letos dostali i do Filipova, kde se májka objevila také. Jindřich Jurajda foto: Michaela Garžová, Petr Wittgruber strana 3 Jiříkovské noviny

4 III. ročník soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje Soutěž Ministerstva zemědělství probíhá každoročně v jednotlivých krajích ČR. V Ústeckém kraji ji letos organizuje Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci s Okresní agrární komorou v Mostě. Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské provozy a nejlepším potravinářským výrobkům, které budou splňovat požadované parametry, udělit značku Regionální potravina Ústeckého kraje. Výrobci potravin, kteří patří do skupiny malých nebo středních podniků a jejich výrobek je zcela vyroben na území Ústeckého kraje a je nejméně ze 70% vyroben z tuzemských surovin, mohou své výrobky přihlašovat do soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje. Termín příjmu žádostí je do 15. června Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky mohou výrobci potravin zasílat na adresu MAS Šluknovsko, ul. Boženy Němcové 476, Varnsdorf v zalepené obálce s označením Regionální potravina Ústeckého kraje. Přihlášku je možné doručit také osobně na uvedenou adresu nebo zaslat elektronicky na Při všech způsobech doručení je důležité dodržet termín příjmu žádostí, tj Metodiku a přihlášku s přílohami najdete na webových stránkách a Hodnotitelská komise bude zasedat na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích 28. června Přihlášené výrobky je nutné dodat dne od 9:00 do 15:00 hodin a výrobky s krátkou dobou spotřeby dne v době od 7:30 do 8:30 hodin na adresu: Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Velká Krajská 44/1, Litoměřice. Věříme, že tato soutěž podpoří zájem českých spotřebitelů o kvalitní regionální potraviny a přispěje ke zvýšení prodeje těchto potravin. Za organizátory soutěže Ing. Eva Hamplová, předsedkyně MAS Šluknovsko Kateřina Kudlová, MAS Šluknovsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Pozvánky do Výběžku Hvězdicová jízda na kolech do Starých Křečan - Srdečně Vás zveme ve hodin na kolech do Starých Křečan na 13. ročník mezinárodní akce Hvězdicové jízdy. Máme pro Vás připravený botatý doprovodný program a Malé farmářské trhy. Večer od 20:00 v kulturním domě taneční zábava s oblíbenou kapelou U-Style Nožířské slavnosti a řemeslné trhy v Mikulášovicích - Sobotní program na hřišti před hřbitovem, řemeslný trh od hotelu Ron ke Slovanskému domu, prohlídky výroby v Mikovu s.r.o., slavnostní otevření muzea v Mikovu - více na webu nebo ročník pochodu Severní stopou - Klub českých turistů v Dolní Poustevně pořádá v sobotu 12. května již 36. ročník turistického pochodu Severní stopou. Start pochodu je mezi 8:00 až 11:00 z turistické chaty za hřištěm v Dolní Poustevně. Cyklostrasy startují od 9:00. Pěší trasy jsou dlouhé 3 až 18 km a letos povedou pouze na území ČR. Všechny pěší trasy mohou být absolvovány stylem Nordic Walking. Na startu bude možnost si hůlky zapůjčit. Cyklotrasy jsou dlouhé od 10 do 35 km. Na všechny účastníky pochodu čeká v jeho cíli pamětní list a upomínkový předmět z keramiky. Cíl je tradičně v areálu na Čtverci v Dolní Poustevně. Více informací na Hvězdicová jízda do Löbau - trasa procházející JIříkovem: Seifhennersdorf (Rathausplatz) - Rumburk (CZ) - Jiřikov (CZ) - Ebersbach/Sachsen - Friedersdorf (Neusalza-Spremberg) -Schönbach - Sand - Lawalde - Altlobau - Lobau - Více naleznete v pozvánce na webu města Zadluženost ohrožuje nejen nízkopříjmové domácnosti Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme. Orson Welles Každý člověk má jiné preference, jiný žebříček hodnot, jinou míru uspokojení svých potřeb a podle toho se odvíjí i jeho ekonomické uvažování, které nás ovlivňuje celý život, aniž bychom si to uvědomovali. Ekonomické myšlení jednotlivců a domácností by mělo být založeno na racionálním uvažování i finanční inteligenci, tedy na finanční gramotnosti a to nejenom ve vztahu k domácímu rozpočtu, ale hlavně ve vztahu k zadlužování. Jistě pokud se někdo uváže jakoukoliv půjčkou, je schopen ji splácet a rozumí všem úskalím, která mohou nastat, pak je vše v pořádku, zadlužení je efektivní, uvážené (např. k podnikání, bytové výstavbě apod.). Rizikové je však zadlužování, kdy subjekty nejsou schopny porozumět závazkům, neuváženě se zadlužují, nejsou schopny splácet, nebo půjčky používají na zaplacení půjček předešlých. Takové zadlužování pak nevyhnutelně vede k platební neschopnosti, která končí exekucemi majetku, osobním bankrotem, sociálním vyloučením nebo v některých případech motivuje dlužníky k sebevraždě či páchání trestné činnosti. Obecně tedy lze konstatovat, že do neschopnosti splácet a do dluhové pasti se občané dostávají svou vlastní neuvážeností, nedbalostí a lehkomyslným přístupem. Během roku 2011 díky inflaci vzrostly spotřebitelské ceny z 2,4 procent na 3,5 procenta, což se odrazilo ve zvýšení snížené sazby DPH a mělo negativní dopad zejména na ceny základních potravin, bydlení, dopravy, energií a služeb celkově. Pro zadlužené domácnosti i jednotlivce to znamenalo jediné, navýšení výdajů z už tak vypjatého domácího rozpočtu. V současné době jsou neschopností splácet své závazky ohroženy už nejen nízkopříjmové domácnosti, ale i domácnosti se středními příjmy. Celkový vývoj na finančním trhu a zhoršená bonita klientů společností poskytujících hypotéky, úvěry, leasingy znamenala regulaci a finanční obezřetnost. Rovněž však přispěla k rozmachu jiných subjektů, které zneužívají tíživé situace zadlužených domácností a to nejenom nabízením lehce dostupných a zdánlivě výhodných půjček nebo úvěrů, ale i nabídkou možnosti zastupování v jednání týkajícím se splácení pohledávek za dlužníky. Slibují 100% oddlužení nebo rádoby zázračnou pomoc, která vyřeší neschopnost splácet za dlužníky. Vidina snadného a rychlého řešení tíživé situace bohužel ještě více potlačuje racionální myšlení zadluženého jedince. Poradci Občanské poradny při Oblastní charitě Rumburk i Asociace občanských poraden varují před takou pomocí a radí být ve střehu. Lidé by se měli mít na pozoru a nepodléhat klamavému zdání, že někdo druhý za ně vyřeší jejich potíže se splácením, aniž by se sami přičinili, nebo se museli vážně zaobírat řešením své tíživé finanční situace. Většinou takovéto řešení ještě celou situaci zhorší a dlužníka dostane do neúnosného postavení vůči věřitelům. Občané by měli před učiněním takového kroku vše řádně uvážit, popřípadě zkonzultovat takovéto kroky s odborníky. řekla Pavla Nekudová vedoucí Občanské poradny Rumburk. Kontakt: Pavla Nekudová, DiS., vedoucí OP, www. charitarumburk.cz strana 4 Jiříkovské noviny

5 Životní jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let v měsíci Květen oslaví paní Waltrová Adéla, pan Doubrava Stanislav, paní Frančiáková Ingeborg, paní Jarolímová Irena, paní Navrátilová Marta, paní Turiščevová Anna, paní Řezníčková Jana, pan Janda Karel, paní Šimonová Bohumila, paní Janečková Jaroslava, paní Švomová Květoslava, pan Hladík Jan, pan Pálek František, pan Chovaneček Jiří, pan Hrouda Jan, pan Sedláček Vladimír, pan Honsů Jiří, paní Hájková Ivana, paní Procházková Marie, pan Opluštil Miroslav, pan Frič Jan, paní Procházková Růžena, paní Rathouská Marie a paní Kellerová Věra Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce Poděkování Děkuji zástupcům Města Jiříkov městu za blahopřání a balíček k mým narozeninám, obojí mi udělalo radost. Anna Žďánská Informace Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Vzpomínka Dne 23. května uplyne 10 let, co od nás odešel pan Karel Rudolf. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. rodina Vzpomínka Dne 29. května uplyne 10 let od úmrtí fotbalového nadšence pana Adolfa Homolky. Za tichou vzpomínku děkuji všem, kdo jste ho znali. manželka Viera, děti Vlastik, Dáša a Zbyněk s rodinami Kultura Akce v okolí ZAOSTŘENO NA JIZERKY - Vítězné fotografie z fotosoutěže z roku Připravila ŘKF Rumburk a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, více a jizerky.ecn.cz. Vstupné 30 a 15 Kč :00 - LORETÁNSKÁ NOC Pořádá ŘKF Rumburk a Město Rumburk v rámci Festivalu muzejních nocí Více Vstupné 30 a 15 Kč. Pozvánka - Pětiměstí Vážení přátelé, stalo se již tradicí, že se díky dobré spolupráci obcí a měst Pětiměstí každý rok schází občané z obou částí hranice k pravidelnému setkání na kopci Jitrovník pod televizní věží. Dovolte, abych Vás pozvala na 11. setkání všech, kteří mají rádi naši krajinu a přírodu na neděli 27. května 2012 ve 14 hodin na kopci Jitrovníku ve Šluknově. Jako tradičně bude připraveno místo k posezení, točené české pivo, opečené buřty a klobásy, zkrátka vše, co k takovému setkání patří a zpříjemní nám všem náladu. K poslechu a tanci zahraje oblíbená kapela Šramlík. Tak jako v předešlých letech, tak i letos neuslyšíte dlouhé projevy a neuvidíte představitele měst v kravatách. Ale potkáte mnoho starých známých, pamětníků, budete mít příležitost posedět, pobavit se a navázat nové kontakty. Věříme, že setkání proběhne, jako vždy, v dobré náladě, příjemné atmosféře a počasí si pro nás připraví slunečné a teplé počasí. Těším se na setkání s Vámi se všemi, kteří se zúčastníte. Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov 20. bleší trhy v Krásné Lípě V sobotu od 8,00 do 12,00 hodin se budou konat již 20. bleší trhy před Komunitním centrem Kostka Krásná Lípa p.o., v případě nepříznivého počasí se trhy konají v přízemí budovy Komunitního centra. Z krásnolipských blešáků se již pomalu stává tradice, kterou bychom rádi zachovali a rozvíjeli i do budoucna. Proto Vás srdečně zveme i tentokrát k jejich návštěvě. Přijďte si výhodně, doslova za pár korun, nakoupit. Vyberete tu určitě nějaký zajímavý kousek nejen pro sebe, ale i pro své blízké. Pokud máte na půdě či jinde funkční věci, které již nepotřebujete, můžete se trhů zúčastnit i jako prodejci. Jedno prodejní místo stojí 20,-- Kč. Bližší informace můžete získat na tel. čísle , nebo na u: Bohunka Slaná za Kostku Krásná Lípa p. o. Zámecké slavnosti ve stylu 50. až 80. let ve Šluknově Pátek 29. června 2012 Oficiální zahájení slavností starostkou města, ochutnávka programu náměstí, koncert kapely NJOREK, KONCERT KAPELY UDG, Oldies party s moderátorem Z. Lukeslem Sobota 30. června 2012 Divadlo Vangeli loutková pohádka pro děti Hloupější vyhraje, Hannah Montana Revival program pro děti zpěv, tanec, soutěže, F. Sinatra (40. až 50. léta) hudební vystoupení, Trn v oku - Šakalí léta, Pomáda 50. léta taneční vystoupení, Řád Černých rytířů scénka, Louis Amstrong (50. až 60. léta) hudební vystoupení, ŽIŽKOVANKA koncert dechové kapely, Odpoledne ve stylu 50. až 80. let, VĚRA ŠPINAROVÁ S KA- PELOU koncert, DĚTI RÁJE A SAGVAN TOFI Městská knihovna Jiříkov otevírací doba pondělí a úterý a středa a čtvrtek pátek zavřeno knihovnice Naděžda Svobodová telefon hudební vystoupení protagonistů muzikálu Děti ráje, ohnivá a UV show se závěrečným ohňostrojem a oldies party s moderátorem Zdeňkem Lukeslem Další program v zámeckém parku - velký trh a ukázky řemesel, kejklíř s výukou pro děti, 3D střelnice pro děti i dospělé, dětské soutěže a atrakce, zábavný EKO program pro děti, toulavá krčma a velký výběr dašího výborného občerstvení VSTUPNÉ: pátek 50 Kč/sobota 80 Kč/ zvýhodněné vstupné na oba dny s keramickou vstupenkou 100 Kč (předprodej v RIC ve Šluknovském zámku od ) Městská knihovna Filipov otevírací doba pondělí úterý zavřeno středa zavřeno čtvrtek pátek zavřeno knihovník telefon Jindřich Jurajda bez telefonu Poděkování Chtěl bych touto cestou poděkovat firmě KONTRAKTPRODUKTION s.r.o., Rumburská 743, Jiříkov, za zasponzorování koberce pro děti pro Mateřské centrum Koťátko Jiříkov. Děkuji, za Salesiánský klub mládeže, Mgr. Michal Barák strana 5 Jiříkovské noviny

6 Děkuji ZŠ v Jiříkově Jsem matkou dvou již pubertálních kluků. I když jsme se před časem přistěhovali do Jiříkova, dojížděly děti do precizní školy, kterou navštěvovaly od počátku svých školních let. Dojíždění autobusem denně bralo našim dětem 2 hodiny času z každého všedního dne, a proto jsme byli rádi, když naše mladší dítko rozhodlo, že by přeci jen jiříkovskou školu zkusilo. Pro nás, jako rodiče, to byla úleva od dojíždění a časového omezování, ale také naděje, že si v Jiříkově najde nové kamarády. Z prvního dne, kdy měl nastoupit na druhý stupeň zdejší ZŠ, byl dosti nervózní a s ním samozřejmě i my rodiče. Jakmile dorazil odpoledne ze školy domů, byly všechny starosti ty tam. Byl celý šťastný a s velkým úsměvem vyprávěl první zážitky z nové školy. První srovnání s druhým stupněm velké a malé školy byla následující: Mami a učitelé jsou tady takoví šťastní, oni se normálně pořád smějí a jsou veselí. Ptají se mně, jestli na mě nejsou spolužáci zlí a tak. Možná již toto vede k zamyšlení nad tím čím, že to je? Čeho si ten kluk v nové škole všímá? Jací museli být učitelé na druhém stupni v bývalé škole? Každou další větou, chováním i přístupem ke školním povinnostem nás syn přesvědčoval, že jsme se rozhodli dobře. Najednou se kluk začal do školy těšit na všechny předměty (ne jen na jeden či dva). Vyprávěl, jakou skvělou měli hodinu z toho či onoho předmětu, jak jsou spolužáci vtipní a kamarádští Netrvalo dlouho a svou náladou a chutí přesvědčil i svého staršího bráchu. Byli zrovna jarní prázdniny a starší syn (již v 8. třídě) nepřestával do mne hučet, zda jsem již zavolala do jiříkovské školy a přihlásila jej také. Stalo se. I druhý syn chodí v současné době ze školy spokojený a vypráví o bezva hodinách, kdy si například musejí pamatovat otázku, hledat odpověď (předem připravených od p. uč.) různě rozmístěných po škole, zapamatovat si ji a ve třídě ji zapsat do sešitu. Natolik netradiční a pro něj zajímavou hodinu zažil za celá školní léta pravděpodobně poprvé. Nemluvě o tom, že tento způsob výuky děti nutí pamatovat si určitou informaci, pak ji ještě zapsat (tudíž dvojí procvičení paměti již na půdě školy). A to nemusím psát ani o tom, že následná domácí příprava je již méně náročná. Ze zkušenosti s mým mladším synem, který se již od 1. třídy musí denně učit na další den do školy, jelikož mu učivo do hlavy samo nikdy nenaskákalo. Od doby, co navštěvuje jiříkovskou malou školu, je domácí učení menším týráním, než-li bylo doposud, poněvadž si spoustu věcí jednoduše pamatuje ze školy, zápisy v sešitech jsou smysluplnější. Samozřejmě to není jediný příklad netradiční výuky, která je v uvedené škole aplikována, ale spoustu dalších pozitivních i nápaditých vyučovacích hodin naši kluci na nové škole zažívají včetně vedlejších předmětů, jako je například Poděkování za Uvítání jara V úterý 3. dubna 2012 bylo pěkné jarní odpoledne. V okolí Základní školy se utvářeli malé skupinky lidí. Kolemjdoucí si třeba pomyslí, co se tu asi děje? A dělo se... Krátce po patnácté hodině vyšel od školy na Filipovskou ulici směrem přes ulici Březinovu, dlouhý barevný průvod. Tento průvod byl vytvořen z nejmladších žáčků a všech dalších věkových skupin žáků, až po dohled učitelského sboru. Tato šňůra hýřící barvami se vinula cestou přes sídliště - a jako by protékala - z kopce dolů směrem na náměstí. Tam již vítali přicházející průvod naši spoluobčané, rodiče žáků a přátelé. Za průvodním slovem a organizace ředitele školy pana L. Obergrubera se rozvinul přepestrý program vystoupení žáků jednotlivých tříd naší školy. Pro zábavné odpoledne bylo zajištěno také drobné pohoštění a dárky se symboly přicházejícího jara. Vše napekli a vyrobili za asistence dospělých, žáci vlastním přičiněním. Všichni jsme se velmi dobře bavili, protože nebyla chvilka bez dalších nových překvapení. Na konci všech vystoupení předvedl svůj tanec v rytmu a stylu country i učitelský sbor. V samém závěru byla podle historické tradice otevřena voda a vítání jara vhozením Morany do potoka Jiřičky za bujarého veselí mládí a asistence všech přítomných Bylo to velmi pěkné, veselé a příjemné odpoledne. Chtěla bych proto za všechny přihlížející návštěvníky poděkovat učitelskému sboru a zaměstnancům školy, za tak mile připravené uvítání jara. kronikářka Z. Kubíčková, foto P. Wittgruber hudební výchova, dílny či vaření. Chtěla bych také vyzdvihnout přístup a zájem učitelů jirkovské školy o děti jakožto o osobnosti takové. Mohu říci, že zde panuje rodinná pohoda, učitelé si dokáží vyčlenit čas na to, aby si s každým dítětem prostě popovídali a snažili se jej poznat, ne jen se na ně dívat z pohledu školních výsledků. Pomyslnou zeď mezi učitelem a žákem dovedou odbourat tak, že děti svým učitelům důvěřují. Ano, je to i tím, že mají menší počet dětí ve třídách než je tomu na velkých školách, ale věřím, že to není pouze o tomto. Zde si učitelé nemyslí, že děti jsou stroje, kterým se dokazuje, jak jsou neschopné, ale naopak, děti jsou lidé, kterým se snaží dokázat, že NA TO MAJÍ. Chtěla bych tímto poděkovat celému učitelskému kolektivu na jiříkovské škole za velice vřelé přijetí našich dětí, zvláště panu řediteli, který svůj učitelský tým motivuje k tomu, aby svou práci vykonával s chutí a plným nasazením a dovedl být zároveň učitelem i člověkem. Děkuji všem spolužákům a kamarádům našich kluků za okamžité přijetí mezi sebe. Nerada bych pohoršovala bývalou školu našich kluků, učili je i učitelé (ky) s velkým U, těm tímto děkuji také. S přáním mnoha spokojených dětí i rodičů Plešingerová Štefanie, DiS Hořící střecha Dne při pěší hlídkové činnosti MP Jiříkov v ulici Svobodova, hlídka zaslechla houkání sirény ze stanice SDH Jiříkov. Hlídce bylo sděleno, že hoří obytný dům na adrese Jiráskova 19, Jiříkov, kam hned hlídka vyjela. Na místě bylo vidět, že hoří střecha domu, všichni obyvatelé domu již předtím dům opustili nebo byli evakuováni. Na místo dorazily výjezdové jednotky SDH Jiříkov, HZS Rumburk a Šluknov. Byly zahájeny hasební práce. Po hodině a půl byl požár uhašen. Jiříkovské noviny - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 500 ks, šéfredaktorka Olga Flégrová, grafická úprava Michal Gavlík Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce