PŘÍLOHA Č. 1: PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V KULTUŘE V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1: PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V KULTUŘE V ČR"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1: PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V KULTUŘE V ČR Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 486/1991 Sb. č. 318/1993 Sb. Dekret presidenta republiky č.129 Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé ze dne 22. října 1945, o státním orchestru Česká i filharmonie č. 129/1945 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 216/2006 Sb. a zákona č. 341/2006 Sb. č. 257/2001 Sb. Zákon o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. č. 37/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění vyhlášky č. 156/2003 Sb. č. 252/1995 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. č. 257/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních služeb (knihovní zákon) č. 88/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. č. 288/2002 Sb. Zákon ČNR o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 203/2006 Sb. č. 20/1987 Sb. Zákon o sídle Parlamentu České republiky č. 59/1996 Sb. Nařízení vlády ČR o chráněné oblasti Pražského hradu č. 55/1954 Sb. Nařízení vlády ČSR o památkové rezervaci v hlavním městě Praze č. 66/1971 Sb. Nařízení vlády ČSR o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou za památkové rezervace č. 54/1989 Sb. Nařízení vlády ČR o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády ČR č. 112/1991 Sb., nařízení vlády ČR č. 262/1995 Sb. a nařízení vlády č. 171/1998 Sb. č. 55/1989 Sb

2 Nařízení vlády ČR o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb. č. 111/1991 Sb. Nařízení vlády ČR o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky č. 112/1991 Sb. Nařízení vlády ČR o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb. č. 404/1992 Sb. Nařízení vlády ČR o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci č. 443/1992 Sb. Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace č. 127/1995 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb. a nařízení vlády č. 336/2002 Sb., a nařízení vlády č. 422/2005 Sb. č. 262/1995 Sb. Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky č. 182/1996 Sb. Nařízení vlády o vymezení některých kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů č. 171/1998 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky č. 147/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury ČSR, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 139/1999 Sb., vyhlášky č. 538/2002 Sb. č. 66/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení území bojiště u Slavkova za památkovou zónu č. 475/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 251/1995 Sb. č. 476/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny č. 249/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny č. 250/1995 Sb

3 Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny, ve znění vyhlášky č. 158/2002 Sb. č. 208/1996 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky č. 132/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny. č. 157/2002 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb. č. 337/2002 Sb. Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu č. 108/2003 Sb. Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu č. 413/2004 Sb. Nařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů č. 422/2005 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu č. 484/1992 Sb. Zákon o Národní galerii v Praze č. 148/1949 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a zákona č. 483/2004 Sb. a zákona č. 203/2006 Sb. č. 122/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů č. 275/2000 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. a zákona č. 80/2004 Sb. č. 71/1994 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění zákona č. 180/2003 Sb. č. 101/2001 Sb. Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství č. 214/2002 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., a zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb a zákona č. 304/2007 Sb. č. 231/2001 Sb

4 Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu č. 233/2001 Sb. Zákon ČNR o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a č. 304/2007 Sb č. 483/1991 Sb. Zákon ČNR o Českém rozhlasu, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 304/2007 Sb č. 484/1991 Sb. Zákon ČNR o České tiskové kanceláři č. 517/1992 Sb. Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře č. 597/1992 Sb. Zákon ČNR o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání č. 36/1993 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 235/2006 Sb. a zákona 112/2006 Sb. č. 348/2005 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o způsobilosti k promítání 35 mm filmů č. 121/1954 Ú. l. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., a zákona č. 132/2000 Sb., a zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 249/2006 Sb. a zákona č. 235/2006 Sb. a zákona 112/2006 Sb. č. 273/1993 Sb. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. č. 46/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb a zákona 168/2008 Sb. č. 121/2000 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. č. 237/1995 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva kultury č. 386/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn č. 488/2006 Sb

5 Zákon ČNR o Státním fondu kultury České republiky, ve znění zákona č. 482/2004 Sb.a zákona č. 342/2006 Sb. č. 239/1992 Sb. Zákon ČNR o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografii, ve znění zákona č. 273/1993 Sb.a zákona č. 482/2004 Sb.a zákona č. 342/2006 Sb. č. 241/1992 Sb. Zákon ČNR o zřízení Ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění pozdějších předpisů č. 2/1969 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů č. 203/2006 Sb. Zákon ČNR, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury č. 165/1992 Sb. Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. č. 5/2003 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Usnesení vlády č. 875/2000 z o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím Usnesení vlády č. 571 ze dne Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2000 Sb.m.s. o přijetí Evropské úmluvy o i filmové koprodukci Zdroj: Státní kulturní politika České republiky Ministerstvo kultury ČR[online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf> (str ) - 5 -

6 PŘÍLOHA Č. 2: KULTURNÍ PAMÁTKY OBCE ČESKÁ TŘEBOVÁ klasicistní kostel sv. Jakuba Většího z r. 1801, umístěn mezi ul. Hýblova a Klácelova soubor vrcholně barokních soch z let u děkanského kostela dům čp. 1, ul. Klácelova - budova děkanství postavena v letech sloup se sochou P. Marie Immaculaty z roku 1706, na Starém náměstí kaplička P. Marie z poloviny 19. století, nachází se na rozcestí ulic Chorinova a Moravská dům čp. 77 na Starém náměstí - radnice s reliéfní deskou s erbem Bohdaneckých z Hodkova, datovanou do roku 1547 dům čp. 11 v ul. Klacelova klasicistní dům z r dům čp. 72 v ul. Hýblova - budova České spořitelny s klasicizujícím tvaroslovím z r dům čp. 97 v ul. Hýblova - dům z r. 1927, s fasádou upravenou v duchu národního dekorativismu dům čp. 310 v ul. Lidická roubený objekt lidové architektury se sedlovou střechou a bedněným štítem dům čp. 472 v Kobylím dole jednopatrový objekt lidové architektury s dřevěnou pavlačí - 1-

7 rotunda sv. Kateřiny románská rotunda z první poloviny 13. století, nachází se severovýchodně od Starého náměstí kaple P. Marie Na Horách, postavena v r budova Gymnázia na Tyršově nám. čp postavena v r v duchu modernismu podle návrhu architekta A.Dryáka dům čp. 388 v ul. Podbranská zděný objekt lidové architektury se sedlovou a polovalbovou střechou, postaven v r dům čp. 21 v ul. Husova roubený objekt lidové architektury z r socha Šárky od Q. Kociána z r v parku Javorka sousoší Sbratření od K. Pokorného z r. 1950, Bezručovo náměstí - 2-

8 Kozlov - Kaple P.Marie - postavena v roce V interiéru je oltář s obrazem Panny Marie Zbraslavské. Ve věžičce v r umístěn nový zvon Pavel. Kozlov - Chalupa čp. 50 postavena v 19. století, v r přistavěna nová část s malovaným štítem. Poslední roky života zde strávil F.E.Welz. Objekt je spojen s pobytem rodiny Vejrychovy a tvorbou M. Švabinského. V současnosti je expozicí Městského muzea Česká Třebová. Skuhrov - Kostel sv. Jana Nepomuckého barokní jednolodní kostel z r. 1740, věž z r Oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého. Skuhrov - Kamenný krucifix u západního průčelí kostela je pravděpodobně z r Na podstavci pod křížem jsou umístěny Zdroj: Městská památková zóna. Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatrebova.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2175&id=2082> - 3-

9 PŘÍLOHA Č. 3: ŽÁDOST O FINANČNÍ DOTACI NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT ŽÁDOST O FINANČNÍ DOTACI na podporu kulturních aktivit Žadatel (Úplný název): Právní statut (Fyzická osoba, občanské sdružení, atd.): Adresa(Ulice, čp., obec, PSČ): Registrace právní subjektivity (Kým, dne, č. j., doložit udělením IČ): IČ: Bankovní spojení (Účet, banka): Statutární zástupce (Jméno a příjmení, titul - bydliště, telefon, fax, ): Odpovědný zástupce (Jméno a příjmení, titul osob, pověřené jednáním ve věci žádosti a realizace akce) (Bydliště, telefon, fax, ): - 1-

10 Způsob financování běžné činnosti subjektu (Stručně uvést skladbu běžných příjmů - vlastní činnost, dotace - z jakých zdrojů, členské příspěvky apod.): Požadovaná výše a druh podpory (Příspěvek na činnost, účelová dotace, půjčka): Účel použití (Vymezit co nejpřesněji):. Rozpočet financování výdajů, na které je žádána podpora, dle zdrojů: (Uvést v předepsaném členění) NÁZEV AKCE: Kč: Celkové náklady Vlastní zdroje Jiné zdroje Požadovaná veřejná finanční podpora Žadatel o finanční dotaci na podporu kulturních aktivit čestně prohlašuje, že o veřejnou finanční podporu požádal také u jiného subjektu uveďte jeho název :. Toto čestné prohlášení se týká žádostí o finanční dotaci nad ,-- Kč. Způsob vedení účetnictví (Jednoduché, podvojné): Osoba pověřená vedením účetní evidence a vyúčtováním veřejné podpory(jméno a příjmení, funkce., pracoviště nebo bydliště - tel., fax, ): Prohlášení: - 2-

11 Beru na vědomí, že žádám o podporu z veřejných prostředků, jejichž poskytování a použití podléhá veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v případě financování akce nebo činnosti z více zdrojů doložím průkaznými doklady financování celé akce nebo činnosti. Veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a mohou být ověřeny kontrolou na místě ještě před rozhodnutím o poskytnutí veřejné podpory. V dne... Jméno, příjmení, titul.... podpis - razítko Zdroj: Žádost o finanční dotaci na podporu kulturních aktivit. Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/zadost- o-financni-dotaci-na-podporu-kulturnich-aktivit/d- 1230/query=%C5%BE%C3%A1dost+o+finan%C4%8Dn%C3%AD+p%C5%99%C3%AD sp%c4%9bvek> - 3-

12 PŘÍLOHA Č. 4: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MODERNIZACI A OPRAVY NEMOVITOSTÍ V OBLASTI KULTURY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na modernizaci a opravy nemovitostí v oblasti kultury Žadatel (Úplný název): Právní statut (Fyzická osoba, občanské sdružení, atd.): Adresa(Ulice, čp., obec, PSČ): Registrace právní subjektivity (Kým, dne, č. j., doložit udělením IČ): IČ: Bankovní spojení (Účet, banka): Statutární zástupce (Jméno a příjmení, titul - bydliště, telefon, fax, ): Odpovědný zástupce (Jméno a příjmení, titul osob, pověřené jednáním ve věci žádosti a realizace akce) (Bydliště, telefon, fax, ): - 1-

13 Způsob financování běžné činnosti subjektu (Stručně uvést skladbu běžných příjmů - vlastní činnost, dotace - z jakých zdrojů, členské příspěvky apod.): Požadovaná výše a druh podpory (Příspěvek na činnost, účelová dotace, půjčka): Účel použití (Vymezit co nejpřesněji):. Rozpočet financování výdajů, na které je žádána podpora, dle zdrojů: (Uvést v předepsaném členění) NÁZEV AKCE: Kč: Celkové náklady Vlastní zdroje Jiné zdroje Požadovaná veřejná finanční podpora Způsob vedení účetnictví (Jednoduché, podvojné): Osoba pověřená vedením účetní evidence a vyúčtováním veřejné podpory(jméno a příjmení, funkce., pracoviště nebo bydliště - tel., fax, ): Prohlášení: Beru na vědomí, že žádám o podporu z veřejných prostředků, jejichž poskytování a použití podléhá veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v případě financování akce nebo činnosti z více zdrojů doložím průkaznými doklady financování celé akce nebo činnosti. - 2-

14 Veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a mohou být ověřeny kontrolou na místě ještě před rozhodnutím o poskytnutí veřejné podpory. V dne... Jméno, příjmení, titul.... podpis (razítko) Zdroj: Žádost o finanční dotaci na modernizaci a opravy v oblasti kultury. Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 1232/query=%C5%BE%C3%A1dost+o+finan%C4%8Dn%C3%AD+p%C5%99%C3%AD sp%c4%9bvek> - 3-

15 PŘÍLOHA Č. 5: PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM ČESKÝ TŘEBOVÁ Město Česká Třebová Město Česká Třebová na základě usnesení rady města č.976 ze dne , v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Česká Třebová. Hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu a dalšími souvisejícími právními předpisy. Čl. 1 Vymezení majetku A) Nemovitý majetek: Příspěvkové organizace hospodaří se svěřeným nemovitým majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou: Sociální služby Česká Třebová: Majetek, který je organizaci svěřen k hospodaření (svěřený majetek), je ve vlastnictví Města Česká Třebová. Svěřený majetek je zřizovatelem veden v podrozvahové evidenci a organizace jej vede ve vlastním účetnictví, odepisuje jej, náklady na odpisy poskytuje zřizovatel, současně je nařízen odvod odpisů z důvodu vyšších investičních zdrojů v investičním fondu, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele. Ostatní příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ, KC, MM, MK): Organizace hospodaří s nemovitým majetkem na základě smlouvy o výpůjčce. Nemovitý majetek je veden na příslušných majetkových účtech v účetnictví zřizovatele. B) Movitý majetek: Majetek příspěvková organizace eviduje, vede jej ve svém účetnictví, provádí jeho účetní, popřípadě pokud tak umožňuje zákon o daních z příjmů, daňové odpisy a provádí pravidelnou inventarizaci. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je veden na - 1-

16 příslušných účtech dle účtového rozvrhu, majetek v operativní evidenci (od 700 Kč do Kč) a cizí majetek je veden na podrozvahových účtech. Odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku tvoří investiční fond příspěvkové organizace. Čl. 2 Nabývání majetku A) Nemovitý majetek: Veškerý nemovitý majetek, který organizace nabývá k výkonu své činnosti, s výjimkou nemovitého majetku získaného darem nebo děděním, nabývá vždy pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Tento nově nabytý majetek jí zřizovatel svěřuje k hospodaření. Nemovitý majetek získaný darem nebo děděním nabývá organizace po předchozím souhlasu zřizovatele do svého vlastnictví. B) Movitý majetek: Veškerý movitý a oběžný majetek potřebný k výkonu činnosti nabývá organizace do svého vlastnictví a musí sloužit zejména pro předmět hlavní činnosti organizace. Pro doplňkovou činnost je možné jej použít pouze za předpokladu, že jeho užívání neohrozí předmět hlavní činnosti. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek dle 27 odst. 5 z.č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to: - bezúplatným převodem od svého zřizovatele; - darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; Předchozí písemný souhlas zřizovatele se vydává na každý jednotlivý právní úkon. Organizace předloží žádost o schválení přijetí daru spolu s návrhem darovací smlouvy na příslušný odbor. Souhlas zřizovatele s přijetím daru musí být součástí darovací smlouvy.předchozí souhlas není vyžadován pro peněžité dary účelově neurčené do výše Kč. Souhlas je udělen zřizovací listinou. - děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; Bez předchozího písemného souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout. - jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele koupí, vlastní činností, apod. Při pořizování majetku je nutné postupovat dle platné Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Organizace je oprávněna pořizovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve výši pořizovací ceny od Kč bez DPH do výše Kč bez DPH jen se souhlasem zřizovatelem určeného pracovníka odboru rozvoje města a investic. Při pořízení majetku nad Kč bez DPH je nutný souhlas zřizovatele. - 2-

17 Čl. 3 Pronájem majetku A) Nemovitý majetek: - svěřený majetek, který organizace dočasně nepotřebuje k plnění svých úkolů, může pronajímat bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku tak, aby nebyl narušen chod organizace a účel, ke kterému byla zřízena, - na dobu delší jednoho roku je nutný souhlas zřizovatele, - výnosy z pronájmu svěřeného nemovitého majetku jsou příjmem organizace, organizace stanoví výši úhrady za pronájem. B) Movitý majetek: - movitý majetek může organizace pronajmout či vypůjčit, pokud to neohrozí výkon její činnosti, výnosy z pronájmu jsou příjmem organizace. Čl. 4 Vyřazování, prodej majetku A) Nemovitý majetek: Organizace nesmí svěřený nemovitý majetek bez předchozího písemnou souhlasu zřizovatele prodat, vypůjčit, zastavit, vložit, darovat, zřídit k němu věcná práva ve prospěch jiné osoby, či jakkoli jinak zcizit a zatížit. B) Movitý majetek: Pokud se majetek nabytý dle 27 odst. 5 písm. a) zák. čís. 250/2000 Sb. (bezúplatně převedený od zřizovatele) stane pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu a za podmínek jím stanovených majetek převést do vlastnictví jiné osoby. Pokud se jakýkoliv hmotný či nehmotný majetek stane pro organizaci trvale nepotřebným je organizace oprávněna majetek do pořizovací hodnoty Kč sama na základě rozhodnutí vlastní inventarizační komise prodat či vyřadit. Organizace předloží zřizovateli s čtvrtletní účetní závěrkou soupis takto vyřazeného majetku v pořizovací hodnotě od Kč do ,- Kč. Vyřazení nepotřebného hmotného či nehmotného majetku v pořizovací hodnotě nad Kč může organizace po schválení vlastní inventarizační komisí a inventarizační komisí Města Česká Třebová prodat či vyřadit pouze se souhlasem zřizovatele. K vyřazovanému majetku v hodnotě Kč a výše je potřeba doložit doklad o nefunkčnosti nebo neopravitelnosti či nerentabilnosti opravy od odborných firem nebo odborného pracovníka. Dále je potřeba doložit ke každému vyřazenému majetku doklad o jeho likvidaci. Vyřazení počítače a kopírovacího stroje je organizace povinna projednat s pracovníkem oddělení informatiky MěÚ Česká Třebová. - 3-

18 Nepotřebný majetek organizace přednostně nabídne příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Česká Třebová. Nebude-li tento majetek využit vlastními PO, je možno jej s písemným souhlasem zřizovatele prodat jinému subjektu. Čl. 5 Údržba, opravy, revize A) Opravy svěřeného nemovitého majetku: Organizace hradí na svěřeném nemovitém majetku opravy a běžnou údržbu do výše Kč bez DPH. K opravám a údržbě je třeba nad Kč bez DPH předchozí souhlas odpovědného pracovníka odboru rozvoje města a investic. Potřebu větších oprav je povinna organizace neprodleně ohlásit zřizovateli a umožnit mu jejich provedení. Organizace nesmí na nemovitém majetku provádět technické zhodnocení. B) Nemovitý a movitý majetek: Organizace - na svůj náklad zajišťuje příslušnými předpisy stanovené revize, provozní zkoušky a technické prohlídky veškerého majetku, - odpovídá za dodržování všech požárních, bezpečnostních, hygienických a dalších předpisů, které se vztahují k její činnosti a svěřenému i vlastnímu majetku, - odpovídá zřizovateli za veškeré škody, které svou činností na svěřeném majetku způsobí, - zajišťuje uvnitř svého areálu údržbu pozemků a venkovního mobiliáře a v zimním období rovněž schůdnost pěších komunikací, - hradí spotřebu všech energií a služeb spojených s její činností, přičemž příslušné smlouvy s dodavateli energií uzavírá svým jménem, - hradí veškeré opravy a pojištění vlastního majetku. Čl. 6 Organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele - přijímat věcné a finanční účelové dary, finanční neúčelové dary nad Kč, - přijímat majetek děděním, - vyřadit majetek, který byl organizaci bezúplatně převeden od zřizovatele, - nabývat nemovitý majetek, - svěřený majetek prodat, vypůjčit, zastavit, vložit, darovat, zřídit k němu věcná práva ve prospěch jiné osoby či jakkoli jinak zcizit a zatížit, - pronajímat svěřený majetek na dobu delší jednoho roku, - uzavírat smlouvy o půjčce či úvěru, - přijímat akcie či jiné cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům, - uzavírat smlouvy o finančním leasingu nebo pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, - posílit svůj investiční fond převodem z rezervního fondu, resp. pouze ve výši písemně odsouhlasené zřizovatelem. Předchozí písemný souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je jeho součástí. Bez tohoto předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. - 4-

19 Čl. 7 Příspěvková organizace není oprávněna - zajišťovat závazky, - nakupovat akcie či jiné cenné papíry, - vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem, - zřizovat nebo zakládat právnické osoby, - mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání, - poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou postupu podle 27 odst. 6 věty druhé zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 8 Závěrečná ustanovení Tato pravidla nabývají účinnosti dnem Jaroslav Zedník starosta města Zdroj: Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Česká Třebová. Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/pravidla-pro-hospodareni-prispevkovych-organizaci- zrizenych-mestem-ceska-trebova/d- 3586/query=pravidla+pro+hospoda%C5%99en%C3%AD> - 5-

20 PŘÍLOHA Č. 6: SWOT ANALÝZA MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ Metoda SWOT analýzy hodnotí silné (S) a slabé (W) stránky města, jeho příležitosti rozvoje (O) i hrozby (T). Hrozby, uvedené ve SWOT analýze, představují nejvýznamnější rizika pro budoucnost a naznačují negativní varianty vývoje města. Těmto negativním variantám by mělo zabránit i naplňování tohoto plánu. Silné stránky : výhodná poloha na železniční trati Praha Brno; železniční trať Česká Třebová Přerov jako spojka I. a II. železničního koridoru všechny typy vlaků (Eurocity, Intercity, EXPRES) zastavují v České Třebové vyhovující lokální dopravní obslužnost města dislokované pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, pokrytí města inženýrskými sítěmi (vodovody, kanalizace, plyn, elektřina, telefony) při převážném zachování možnosti zvýšení kapacity sítí v porovnání s okolními srovnatelnými městy i z pohledu občanů příznivá cenová politika Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. (vodné, stočné) a kvalitní zdroje pitné vody fungující městské společnosti TEZA, s.r.o., Eko Bi s.r.o. a Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. kvalitní systém nakládání s odpady krajinářsky hodnotné území v blízkém okolí České Třebové vhodné pro turistické využití a další rozvoj cestovního ruchu aktivní občanská sdružení v oblasti kultury, sportu a ochrany přírody uvážlivé hospodaření města možnosti kvalitního středoškolského vzdělání ( Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana) v oboru všeobecném, strojním, elektrotechnickém, dřevozpracujícím, sociálně právním, dopravě a logistice bohatý kulturní život ve městě dlouhodobá tradice tělovýchovy, zapojení do sportovních činností základní kabelová a datová síť, kvalitní vysílání místního infokanálu, možnost připojení k národní vysokorychlostní počítačové síti CESNET2 prostřednictvím uzlu umístěného na Dislokovaném pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera Slabé stránky: nedostatečné silniční napojení na rychlostní komunikace v rámci celé republiky nevyřešená hlavní komunikace vedoucí ve směru Náchod Hradec Králové Brno středem města s ohledem na životní prostředí (hluk, znečištění) ve městě (odkládání realizace obchvatu města) absence letecké dopravy chybějící konzultace jízdních řádů mezi jednotlivými dopravci a městem s přihlédnutím ke koordinaci spojů spádového okolí města špatný technický stav místních komunikací a chodníků vč. pasportizace, zcela nevyhovující stav parkovacích ploch - 1-

21 nevhodné podmínky pro příliv nových investorů nebo rozvoj stávajících podnikatelských subjektů (absence průmyslové zóny) špatný technický stav budovy polikliniky na Masarykově ulici č.p zpřetrhaná kontinuita soukromého vlastnictví (zejména pozemků), nepřehledné či nejasné vlastnické vztahy zastaralý Územní plán města absence dlouhodobých finančních (rozpočtových) priorit města a uceleného souhrnu investičních potřeb města nevhodné prostory budovy městského úřadu (špatné pracovní podmínky, nekulturní a stísněné prostory) nedostatečná vybavenost kapacitami v oblasti poskytování sociálních služeb a péče o seniory či handicapované občany neexistující politika vzdělávání dospělých v oblasti terciárního neuniverzitního typu se zaměřením na informační technologie nedostatek kvalitních bytů v oblasti vnitřního města malá organizovanost zábavy pro mladistvé a s tím související nárůst řešených přestupků vzhledem k velikosti města velmi slabá vybavenost sportovním zařízením vč. školských objektů nízká úroveň ekologického vědomí obyvatel a jejich vztahu k bezprostřednímu okolí malá angažovanost podnikatelského prostředí (zejména u velkých podniků) v řešení lokálních problémů nízké mzdové příjmy v rámci kraje komunikace mezi městským úřadem a občany města (neznalost problémů mezi různými stranami navzájem občané, podnikatelé (fyzické osoby + právnické osoby), úředníci městského úřadu chybějící koncepce řešení zdravotního zabezpečení chybějící dětské dopravní hřiště nevyhovující stravování i technický stav oken a fasád v základních školách nevyhovující asfaltové povrchy venkovních školních hřišť velmi opotřebovaný a kapacitně nevyhovující objekt Tělocvičné jednoty Sokol chybějící víceúčelový kulturní sál chybí víceúčelová sportovní hala chybějící areál pro volný čas a sport nevyužité letní kino nedostatečné prostory pro činnost městské knihovny neřešení koncepce využívání veřejných prostranství, pozemků a zařízení v majetku města z hlediska intravilánové orientace, venkovní informatiky, venkovní reklamy a propagace a městského mobiliáře v souladu s koncepcí architektonického řešení města (parkové plochy, pěší zóny, obchodní zóny atd.) Příležitosti: vstup do Evropské unie a následné možnosti využívání podpůrných programů Evropské unie další rozvoj malého a středního podnikání s ohledem na různé faktory (rozvoj cestovního ruchu, rozvoj Českých drah apod.) - 2-

22 další rozvoj Českých drah s ohledem na budování železničního koridoru (plánuje se vybudování dispečerského střediska řízení celého koridoru, další rozvoj dispečerského aparátu a vybudování ředitelství pro Pardubický kraj) zvýšení využití dopravní přístupnosti po železnici s ohledem na dobudování a modernizaci železničního koridoru možnost připojování okolních obcí k České Třebové realizace silničního obchvatu města a rychlostní komunikace R 35 vedoucí ke zlepšení silničního napojení České Třebové na dálkové trasy využívání odborných a vědeckých kapacit Univerzity Pardubice (Dopravní fakulty Jana Pernera resp. jejího dislokovaného pracoviště) vytvoření politiky vzdělávání zaměřené na celoživotní učení či rekvalifikace v závislosti na poptávce trhu práce (využití místních školských kapacit) využití krajinného potenciálu blízkého okolí města k rozvoji cestovního ruchu či venkovské turistiky, spolupráce s okolními obcemi v této oblasti všestranný rozvoj spolupráce souměstí Česká Třebová Ústí nad Orlicí koordinace neziskových organizací a občanských spolků v rámci města (spolupráce s orgány města) zkvalitnění a zdokonalení evidence majetku města (skutečná fyzická inventura majetku) zřízení pověřeného úřadu třetího stupně v České Třebové a dalších decentralizovaných veřejných regionálních institucí zvýšení a zlepšení kontrolní činnosti orgánů státní správy i samosprávy využitelnost pracovní síly s ohledem na snižování počtu zaměstnanců ve větších podnicích privatizace (resp. její dokončení) státních distribučních a telekomunikačních monopolů a jejich zodpovědný přístup k obnově infrastruktury města (plyn, energetika, telekomunikace) město je aktivní součástí mikroregionu Orlicko-Třebovsko existující síť cyklotras podporujících rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu možnost dobudování plochy pro starty a přistání SLZ (sportovní létající zařízení) zřízení zastávky Českých drah pro Parník a Lhotku propojení rekonstruovaného parku Javorka s lesoparkem Hrozby: nepřipravenost projektů vhodných pro spolufinancování z fondů Evropské unie dlouhodobě netransparentní rozpočtová politika státu vůči samosprávě nevyjasněné kompetence v souvislosti s rušením okresních úřadů a s tím související odborná i lidská nepřipravenost na straně úředníků pokračování nepříznivých demografických trendů podprůměrné mzdové příjmy vedoucí k nežádoucí ekonomické migraci obyvatel nízká úroveň využívání informačních technologií a přístupu k nim dlouhodobé neřešení problematického stavu v silniční dopravě (nerealizace silničního obchvatu, resp. R 35) růst emisí z mobilních a malých zdrojů neochota Pozemkového fondu ČR (jako správce státní půdy) spolupracovat s městem - 3-

23 dlouhodobé provádění výstavby veřejných staveb bez ohledu na vlastnictví k pozemkům a následné vracení těchto pozemků či majetků soukromým osobám či obcím pomalá obnova katastrálních operátů vysoké nároky na nezbytné opravy a rekonstrukce inženýrských sítí (zastaralost a zchátralost) na území města nedokončená protipovodňová opatření (regulace a čištění vodních toků a záchytných vodních ploch) omezení dopravní obslužnosti u mezinárodních vlaků (Eurocity a Intercity) a tím i následné zpomalení rozvoje Českých drah v České Třebové, chybějící spolupráce s okolními spádovými městy (Litomyšl, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Svitavy apod.) k udržení stávajícího stavu nárůst nezaměstnanosti (lokální nezaměstnanost) v důsledku omezování činnosti významných zaměstnavatelů v České Třebové, event. Ústí nad Orlicí a závislost města na budoucnosti Českých drah dlouhotrvající nedostatek prostor pro práci Městského muzea uzavření kulturního zařízení Malá scéna z důvodu nevyhovujícího stavebnětechnického stavu objektu zrušení Lékařské služby první pomoci ve městě Česká Třebová nevyjasněná budoucí forma železničního zdravotnictví po transformaci ČD, s.o. (ve vazbě na poskytování zdravotní péče obyvatelům města) Zdroj: Strategický plán města České Třebové. Město Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/strategicky-planrozvoje/ds-1084/query=strategick%c3%bd+pl%c3%a1n> (str. 8 12) - 4-

24 PŘÍLOHA Č. 7: FOTOGRAFIE MALÉ SCÉNY PŘED A PO REKONSTRUKCI Před rekonstrukcí: Zdroj: HYLÁKOVÁ, Jiřina. Rekonstrukce Malé scény se stává skutečností. OIK TV [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.oik.cz/view.php?nazevclanku=rekonstrukce-male-scenyse-stava-skutecnosti&cisloclanku= > Po rekonstrukci: Zdroj: Kultura a sport. Jirkavojtas.ic.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://jirkavojtas.ic.cz/kulturasport.html> - 1-

25 PŘÍLOHA Č. 8: USNESENÍ RADY MĚSTA ČESKÉ TŘEBOVÉ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V ROCE 2010 č. 129 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Fotoklubu Česká Třebová o.s., se sídlem Dr. E. Beneše 1524, Česká Třebová, IČ , zastoupenému Mgr. Milanou Soukupovou, na činnost v roce č. 130 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- SDH Skuhrov, se sídlem Skuhrov, Česká Třebová, IČ , zastoupenému panem Pavlem Šenkýřem, na kulturní činnost ve Skuhrově karneval, dětský den, zájezd pro děti, besídka atd. č. 131 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Smíšenému pěveckému sboru BENDL Česká Třebová, se sídlem Na Trubech 1110, Česká Třebová IČ , zastoupenému Mgr. Josefem Menšíkem, na koncertní činnost v roce č. 132 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Spolku od sv. Kateřiny, se sídlem U Kostelíčka 431, Česká Třebová, IČ , zastoupenému paní Evou Motyčkovou, jako příspěvek na činnost spolku v roce č. 133 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Bacrie o.s., se sídlem Na Pokloně 1958, Česká Třebová, IČ , zastoupenému Bc. Davidem Maršálkem, na činnost v roce č. 134 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Komornímu orchestru Jaroslava Kociana, se sídlem Kozlovská 775, Česká Třebová, IČ , zastoupenému MgA. Bohuslavem Mimrou, na koncertní činnost v roce č. 135 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 8.000,-- panu L. Š. na 13. ročník hudební přehlídky folkových a country skupin. č. 136 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- paní L. M.-K., na akci Výtvarná Svinná č. 137 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- panu M. V. na hudební akci country skupin v Hliníkách. - 1-

26 č. 138 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- panu J. B., na vydání publikace Tulák před zrcadlem. č. 139 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- slečně H. F. na uspořádání výstavy fotografií. č. 140 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- panu Janu Stránskému, předsedovi Osadního výboru Kozlov, na kulturní akce pořádané OV Kozlov. č. 141 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- ČSOP, ZO 52/01 Podorlicko, se sídlem Táborská 689, Česká Třebová, IČ , zastoupené paní Věrou Malátkovou, na fotografickou výstavu NATURA. č. 142 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- Spolku Gymnázia Česká Třebová, se sídlem Tyršovo náměstí 970, Česká Třebová, IČ , zastoupenému paní Janou Sedláčkovou, na odměnu pro vedoucího fotokroužku při Gymnáziu Česká Třebová. č. 246 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši ,- Kč Spolku od sv. Kateřiny, se sídlem U Kostelíčka čp. 431, Česká Třebová, IČ , zastoupenému p. Evou Motyčkovou, na akci Jabkancová pouť 50. ročník. Bude vyplaceno z kap. 741 Ostatní příspěvky. Zodpovídá: Ing. Budil č. 426 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč Mgr. J. K. na pohonné hmoty na cestu členů TRIARIA do Bruselu na mezinárodní divadelní festival. Bude vyplaceno z kap. 741 Ostatní příspěvky. Zodpovídá: Ing. Budil č. 546 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 8.000,-- panu J. P. na vydání knihy fotografií a básní. č. 547 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 4.000,-- panu Petru Zemanovi, místo podnikání Milady Horákové 1096, Hradec Králové, IČ , na koncert žáků Hudební školy YAMAHA v České Třebové. č. 548 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v maximální výši Kč 6.900,-- Spolku Gymnázia Česká Třebová, Česká Třebová, IČ , zastoupenému paní Janou Sedláčkovou na akci Majáles 2010 a Majálesové hry

27 č. 549 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- panu L. V. na vydání hudebního CD skupiny Poutníci Česká Třebová. č. 550 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- občanskému sdružení ZA JEDEN PROVAZ, se sídlem Riegrova 296, Česká Třebová, IČ , zastoupenému Bc. Zuzanou Vondrovou, na kulturní akci Podzimní benefiční ples Za jeden provaz. č. 586 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč panu V. Š. na akci Dětský den ve Svinné Příspěvek bude vyplacen z kap. 741 Ostatní příspěvky. Zodpovídá: Ing. Budil Zdroj: Usnesení Rady města rok Město Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/usneseni-rady-mestarok-2010/ds-1165/query=usnesen%c3%ad+rady+2010> - 3-

28 PŘÍLOHA Č. 9: USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÉ TŘEBOVÉ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2010 Zdroj: Usnesení Zastupitelstva města rok Město Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/usneseni- zastupitelstva-mesta-rok-2010/ds- 1169/query=usnesen%C3%AD+zastupitelstva+2010> - 4-

Město Česká Třebová. vydává Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Česká Třebová.

Město Česká Třebová. vydává Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Česká Třebová. Město Česká Třebová Město Česká Třebová na základě usnesení rady města č. 739 ze dne 27.06.2016, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11. 2009 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 800,0 691,5 třídění odpadu 800,0 691,5 14 Školství celkem 1257,8 943,2 příspěvky na neinvestiční

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 31.03. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 395,2 třídění odpadu 1250,0 395,2 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 376,4 policie PCO 600,0

Více

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2016

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2016 Rozpočtová změna č. 1 v r. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 0,0 1250,0 třídění odpadu 1250,0 0,0 1250,0 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 0,0 1355,0 policie

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 31.08. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 731,5 třídění odpadu 1250,0 1250,0 731,5 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 1355,0 1181,0

Více

Rozpočtová změna č. 2 v r. 2016

Rozpočtová změna č. 2 v r. 2016 Rozpočtová změna č. 2 v r. 2016 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 třídění odpadu 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 1355,0

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 359 Rada města souhlasí s umístěním stavby Dřevěná chatka na nářadí na ppč. 559/53 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3779 v katastrálním území a

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.9.2015 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1220,0 1220,0 969,5 třídění odpadu 1220,0 1220,0 969,5 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 1897,2 1719,5

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2015

Rozpočtová změna č. 1 v r. 2015 Rozpočtová změna č. 1 v r. 2015 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1220,0 0,0 1220,0 třídění odpadu 1220,0 0,0 1220,0 19 Vnitřní správa celkem 1355,0 385,2 1740,2 policie

Více

Obec Tismice. z ř i z u j e

Obec Tismice. z ř i z u j e Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Tismice Obec Tismice z ř i z u j e Zastupitelstvo Obce Tismice vydává podle ustanovení 8 odst. 1 a dále dle 179 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 Strana 1 (celkem

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zřizovací listina. Zřizovací listinu příspěvkové organizace. Základní škola., Komenského, příspěvková organizace, Milovice Mladá

Zřizovací listina. Zřizovací listinu příspěvkové organizace. Základní škola., Komenského, příspěvková organizace, Milovice Mladá Zřizovací listina Město Milovice na základě usnesení Zastupitelstva města č. xx/2012 ze dne 3. 12. 2012 podle ustanovení 35a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČO 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 48/2015 - ZM 3 ze dne 17.02.2015

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2011 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, ulice Bratří Wolfů 16,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu. Základní školy, Dačice, Neulingerova 108

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu. Základní školy, Dačice, Neulingerova 108 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2011 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Zastupitelstvo města Zábřeh v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schvaluje Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02 svým usnesením č. /ZMOb1014/22/14

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: 00274208 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2012 8.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Návrh rozpočtu města na rok 2017

Návrh rozpočtu města na rok 2017 Návrh rozpočtu města na rok 2017 P říim v v tis. Kč 02 Vodní hospodářství rozp.2017 a životní prostředí - celkem 1250.0 třídění odpadu 1250,0 19 Vnitřní správa - celkem 1450.0 policie - PCO 600,0 pokuty

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 14/UZ/9/32/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

MĚSTO CHLUMEC MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, ZALUŽANSKÁ 297 CHLUMEC PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Článek I. Zřizovatel

MĚSTO CHLUMEC MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, ZALUŽANSKÁ 297 CHLUMEC PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Článek I. Zřizovatel Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, ZALUŽANSKÁ 297 CHLUMEC PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Článek I. Zřizovatel Úplný název zřizovatele: Město Chlumec Okres: Ústí nad Labem Adresa: Krušnohorská

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb.

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Přehled dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR - v platném znění, Listina základních práv a svobod vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. jako součásti ústavního pořádku

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2011 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 11 OLOMOUC Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk, IČ 00098311, vydané zřizovatelem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1254/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1254/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1254/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 SMĚRNICE RADY LIBERECKÉHO KRAJE Č. 2/2005 UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 I. Předmět a struktura směrnice a vymezení základních pojmů 1. Tato směrnice

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČO 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 48/2015 - ZM 3 ze dne 17.02.2015

Více

Město Žatec Městský úřad Odbor sociálních věcí V Žatci dne MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE

Město Žatec Městský úřad Odbor sociálních věcí V Žatci dne MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE Město Žatec Městský úřad Odbor sociálních věcí V Žatci dne 15.06.2016 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 27.06.2016 Název: Předkládá: Obsah: Zřizovací listina - PO Domov pro seniory a Pečovatelská

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01KQBKD Čj.: MSK 147378/2015 Sp. zn.: KON/15508/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více