PŘÍLOHA Č. 1: PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V KULTUŘE V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1: PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V KULTUŘE V ČR"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1: PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V KULTUŘE V ČR Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 486/1991 Sb. č. 318/1993 Sb. Dekret presidenta republiky č.129 Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé ze dne 22. října 1945, o státním orchestru Česká i filharmonie č. 129/1945 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 216/2006 Sb. a zákona č. 341/2006 Sb. č. 257/2001 Sb. Zákon o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. č. 37/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění vyhlášky č. 156/2003 Sb. č. 252/1995 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. č. 257/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních služeb (knihovní zákon) č. 88/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. č. 288/2002 Sb. Zákon ČNR o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 203/2006 Sb. č. 20/1987 Sb. Zákon o sídle Parlamentu České republiky č. 59/1996 Sb. Nařízení vlády ČR o chráněné oblasti Pražského hradu č. 55/1954 Sb. Nařízení vlády ČSR o památkové rezervaci v hlavním městě Praze č. 66/1971 Sb. Nařízení vlády ČSR o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou za památkové rezervace č. 54/1989 Sb. Nařízení vlády ČR o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády ČR č. 112/1991 Sb., nařízení vlády ČR č. 262/1995 Sb. a nařízení vlády č. 171/1998 Sb. č. 55/1989 Sb

2 Nařízení vlády ČR o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb. č. 111/1991 Sb. Nařízení vlády ČR o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky č. 112/1991 Sb. Nařízení vlády ČR o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb. č. 404/1992 Sb. Nařízení vlády ČR o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci č. 443/1992 Sb. Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace č. 127/1995 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb. a nařízení vlády č. 336/2002 Sb., a nařízení vlády č. 422/2005 Sb. č. 262/1995 Sb. Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky č. 182/1996 Sb. Nařízení vlády o vymezení některých kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů č. 171/1998 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky č. 147/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury ČSR, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 139/1999 Sb., vyhlášky č. 538/2002 Sb. č. 66/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení území bojiště u Slavkova za památkovou zónu č. 475/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 251/1995 Sb. č. 476/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny č. 249/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny č. 250/1995 Sb

3 Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny, ve znění vyhlášky č. 158/2002 Sb. č. 208/1996 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky č. 132/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny. č. 157/2002 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb. č. 337/2002 Sb. Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu č. 108/2003 Sb. Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu č. 413/2004 Sb. Nařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů č. 422/2005 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu č. 484/1992 Sb. Zákon o Národní galerii v Praze č. 148/1949 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a zákona č. 483/2004 Sb. a zákona č. 203/2006 Sb. č. 122/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů č. 275/2000 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. a zákona č. 80/2004 Sb. č. 71/1994 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění zákona č. 180/2003 Sb. č. 101/2001 Sb. Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství č. 214/2002 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., a zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb a zákona č. 304/2007 Sb. č. 231/2001 Sb

4 Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu č. 233/2001 Sb. Zákon ČNR o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a č. 304/2007 Sb č. 483/1991 Sb. Zákon ČNR o Českém rozhlasu, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 304/2007 Sb č. 484/1991 Sb. Zákon ČNR o České tiskové kanceláři č. 517/1992 Sb. Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře č. 597/1992 Sb. Zákon ČNR o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání č. 36/1993 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 235/2006 Sb. a zákona 112/2006 Sb. č. 348/2005 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o způsobilosti k promítání 35 mm filmů č. 121/1954 Ú. l. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., a zákona č. 132/2000 Sb., a zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 249/2006 Sb. a zákona č. 235/2006 Sb. a zákona 112/2006 Sb. č. 273/1993 Sb. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. č. 46/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb a zákona 168/2008 Sb. č. 121/2000 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. č. 237/1995 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva kultury č. 386/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn č. 488/2006 Sb

5 Zákon ČNR o Státním fondu kultury České republiky, ve znění zákona č. 482/2004 Sb.a zákona č. 342/2006 Sb. č. 239/1992 Sb. Zákon ČNR o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografii, ve znění zákona č. 273/1993 Sb.a zákona č. 482/2004 Sb.a zákona č. 342/2006 Sb. č. 241/1992 Sb. Zákon ČNR o zřízení Ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění pozdějších předpisů č. 2/1969 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů č. 203/2006 Sb. Zákon ČNR, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury č. 165/1992 Sb. Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. č. 5/2003 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Usnesení vlády č. 875/2000 z o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím Usnesení vlády č. 571 ze dne Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2000 Sb.m.s. o přijetí Evropské úmluvy o i filmové koprodukci Zdroj: Státní kulturní politika České republiky Ministerstvo kultury ČR[online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf> (str ) - 5 -

6 PŘÍLOHA Č. 2: KULTURNÍ PAMÁTKY OBCE ČESKÁ TŘEBOVÁ klasicistní kostel sv. Jakuba Většího z r. 1801, umístěn mezi ul. Hýblova a Klácelova soubor vrcholně barokních soch z let u děkanského kostela dům čp. 1, ul. Klácelova - budova děkanství postavena v letech sloup se sochou P. Marie Immaculaty z roku 1706, na Starém náměstí kaplička P. Marie z poloviny 19. století, nachází se na rozcestí ulic Chorinova a Moravská dům čp. 77 na Starém náměstí - radnice s reliéfní deskou s erbem Bohdaneckých z Hodkova, datovanou do roku 1547 dům čp. 11 v ul. Klacelova klasicistní dům z r dům čp. 72 v ul. Hýblova - budova České spořitelny s klasicizujícím tvaroslovím z r dům čp. 97 v ul. Hýblova - dům z r. 1927, s fasádou upravenou v duchu národního dekorativismu dům čp. 310 v ul. Lidická roubený objekt lidové architektury se sedlovou střechou a bedněným štítem dům čp. 472 v Kobylím dole jednopatrový objekt lidové architektury s dřevěnou pavlačí - 1-

7 rotunda sv. Kateřiny románská rotunda z první poloviny 13. století, nachází se severovýchodně od Starého náměstí kaple P. Marie Na Horách, postavena v r budova Gymnázia na Tyršově nám. čp postavena v r v duchu modernismu podle návrhu architekta A.Dryáka dům čp. 388 v ul. Podbranská zděný objekt lidové architektury se sedlovou a polovalbovou střechou, postaven v r dům čp. 21 v ul. Husova roubený objekt lidové architektury z r socha Šárky od Q. Kociána z r v parku Javorka sousoší Sbratření od K. Pokorného z r. 1950, Bezručovo náměstí - 2-

8 Kozlov - Kaple P.Marie - postavena v roce V interiéru je oltář s obrazem Panny Marie Zbraslavské. Ve věžičce v r umístěn nový zvon Pavel. Kozlov - Chalupa čp. 50 postavena v 19. století, v r přistavěna nová část s malovaným štítem. Poslední roky života zde strávil F.E.Welz. Objekt je spojen s pobytem rodiny Vejrychovy a tvorbou M. Švabinského. V současnosti je expozicí Městského muzea Česká Třebová. Skuhrov - Kostel sv. Jana Nepomuckého barokní jednolodní kostel z r. 1740, věž z r Oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého. Skuhrov - Kamenný krucifix u západního průčelí kostela je pravděpodobně z r Na podstavci pod křížem jsou umístěny Zdroj: Městská památková zóna. Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatrebova.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2175&id=2082> - 3-

9 PŘÍLOHA Č. 3: ŽÁDOST O FINANČNÍ DOTACI NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT ŽÁDOST O FINANČNÍ DOTACI na podporu kulturních aktivit Žadatel (Úplný název): Právní statut (Fyzická osoba, občanské sdružení, atd.): Adresa(Ulice, čp., obec, PSČ): Registrace právní subjektivity (Kým, dne, č. j., doložit udělením IČ): IČ: Bankovní spojení (Účet, banka): Statutární zástupce (Jméno a příjmení, titul - bydliště, telefon, fax, ): Odpovědný zástupce (Jméno a příjmení, titul osob, pověřené jednáním ve věci žádosti a realizace akce) (Bydliště, telefon, fax, ): - 1-

10 Způsob financování běžné činnosti subjektu (Stručně uvést skladbu běžných příjmů - vlastní činnost, dotace - z jakých zdrojů, členské příspěvky apod.): Požadovaná výše a druh podpory (Příspěvek na činnost, účelová dotace, půjčka): Účel použití (Vymezit co nejpřesněji):. Rozpočet financování výdajů, na které je žádána podpora, dle zdrojů: (Uvést v předepsaném členění) NÁZEV AKCE: Kč: Celkové náklady Vlastní zdroje Jiné zdroje Požadovaná veřejná finanční podpora Žadatel o finanční dotaci na podporu kulturních aktivit čestně prohlašuje, že o veřejnou finanční podporu požádal také u jiného subjektu uveďte jeho název :. Toto čestné prohlášení se týká žádostí o finanční dotaci nad ,-- Kč. Způsob vedení účetnictví (Jednoduché, podvojné): Osoba pověřená vedením účetní evidence a vyúčtováním veřejné podpory(jméno a příjmení, funkce., pracoviště nebo bydliště - tel., fax, ): Prohlášení: - 2-

11 Beru na vědomí, že žádám o podporu z veřejných prostředků, jejichž poskytování a použití podléhá veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v případě financování akce nebo činnosti z více zdrojů doložím průkaznými doklady financování celé akce nebo činnosti. Veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a mohou být ověřeny kontrolou na místě ještě před rozhodnutím o poskytnutí veřejné podpory. V dne... Jméno, příjmení, titul.... podpis - razítko Zdroj: Žádost o finanční dotaci na podporu kulturních aktivit. Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/zadost- o-financni-dotaci-na-podporu-kulturnich-aktivit/d- 1230/query=%C5%BE%C3%A1dost+o+finan%C4%8Dn%C3%AD+p%C5%99%C3%AD sp%c4%9bvek> - 3-

12 PŘÍLOHA Č. 4: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA MODERNIZACI A OPRAVY NEMOVITOSTÍ V OBLASTI KULTURY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na modernizaci a opravy nemovitostí v oblasti kultury Žadatel (Úplný název): Právní statut (Fyzická osoba, občanské sdružení, atd.): Adresa(Ulice, čp., obec, PSČ): Registrace právní subjektivity (Kým, dne, č. j., doložit udělením IČ): IČ: Bankovní spojení (Účet, banka): Statutární zástupce (Jméno a příjmení, titul - bydliště, telefon, fax, ): Odpovědný zástupce (Jméno a příjmení, titul osob, pověřené jednáním ve věci žádosti a realizace akce) (Bydliště, telefon, fax, ): - 1-

13 Způsob financování běžné činnosti subjektu (Stručně uvést skladbu běžných příjmů - vlastní činnost, dotace - z jakých zdrojů, členské příspěvky apod.): Požadovaná výše a druh podpory (Příspěvek na činnost, účelová dotace, půjčka): Účel použití (Vymezit co nejpřesněji):. Rozpočet financování výdajů, na které je žádána podpora, dle zdrojů: (Uvést v předepsaném členění) NÁZEV AKCE: Kč: Celkové náklady Vlastní zdroje Jiné zdroje Požadovaná veřejná finanční podpora Způsob vedení účetnictví (Jednoduché, podvojné): Osoba pověřená vedením účetní evidence a vyúčtováním veřejné podpory(jméno a příjmení, funkce., pracoviště nebo bydliště - tel., fax, ): Prohlášení: Beru na vědomí, že žádám o podporu z veřejných prostředků, jejichž poskytování a použití podléhá veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v případě financování akce nebo činnosti z více zdrojů doložím průkaznými doklady financování celé akce nebo činnosti. - 2-

14 Veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a mohou být ověřeny kontrolou na místě ještě před rozhodnutím o poskytnutí veřejné podpory. V dne... Jméno, příjmení, titul.... podpis (razítko) Zdroj: Žádost o finanční dotaci na modernizaci a opravy v oblasti kultury. Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 1232/query=%C5%BE%C3%A1dost+o+finan%C4%8Dn%C3%AD+p%C5%99%C3%AD sp%c4%9bvek> - 3-

15 PŘÍLOHA Č. 5: PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM ČESKÝ TŘEBOVÁ Město Česká Třebová Město Česká Třebová na základě usnesení rady města č.976 ze dne , v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Česká Třebová. Hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu a dalšími souvisejícími právními předpisy. Čl. 1 Vymezení majetku A) Nemovitý majetek: Příspěvkové organizace hospodaří se svěřeným nemovitým majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou: Sociální služby Česká Třebová: Majetek, který je organizaci svěřen k hospodaření (svěřený majetek), je ve vlastnictví Města Česká Třebová. Svěřený majetek je zřizovatelem veden v podrozvahové evidenci a organizace jej vede ve vlastním účetnictví, odepisuje jej, náklady na odpisy poskytuje zřizovatel, současně je nařízen odvod odpisů z důvodu vyšších investičních zdrojů v investičním fondu, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele. Ostatní příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ, KC, MM, MK): Organizace hospodaří s nemovitým majetkem na základě smlouvy o výpůjčce. Nemovitý majetek je veden na příslušných majetkových účtech v účetnictví zřizovatele. B) Movitý majetek: Majetek příspěvková organizace eviduje, vede jej ve svém účetnictví, provádí jeho účetní, popřípadě pokud tak umožňuje zákon o daních z příjmů, daňové odpisy a provádí pravidelnou inventarizaci. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je veden na - 1-

16 příslušných účtech dle účtového rozvrhu, majetek v operativní evidenci (od 700 Kč do Kč) a cizí majetek je veden na podrozvahových účtech. Odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku tvoří investiční fond příspěvkové organizace. Čl. 2 Nabývání majetku A) Nemovitý majetek: Veškerý nemovitý majetek, který organizace nabývá k výkonu své činnosti, s výjimkou nemovitého majetku získaného darem nebo děděním, nabývá vždy pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Tento nově nabytý majetek jí zřizovatel svěřuje k hospodaření. Nemovitý majetek získaný darem nebo děděním nabývá organizace po předchozím souhlasu zřizovatele do svého vlastnictví. B) Movitý majetek: Veškerý movitý a oběžný majetek potřebný k výkonu činnosti nabývá organizace do svého vlastnictví a musí sloužit zejména pro předmět hlavní činnosti organizace. Pro doplňkovou činnost je možné jej použít pouze za předpokladu, že jeho užívání neohrozí předmět hlavní činnosti. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek dle 27 odst. 5 z.č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to: - bezúplatným převodem od svého zřizovatele; - darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; Předchozí písemný souhlas zřizovatele se vydává na každý jednotlivý právní úkon. Organizace předloží žádost o schválení přijetí daru spolu s návrhem darovací smlouvy na příslušný odbor. Souhlas zřizovatele s přijetím daru musí být součástí darovací smlouvy.předchozí souhlas není vyžadován pro peněžité dary účelově neurčené do výše Kč. Souhlas je udělen zřizovací listinou. - děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; Bez předchozího písemného souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout. - jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele koupí, vlastní činností, apod. Při pořizování majetku je nutné postupovat dle platné Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Organizace je oprávněna pořizovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve výši pořizovací ceny od Kč bez DPH do výše Kč bez DPH jen se souhlasem zřizovatelem určeného pracovníka odboru rozvoje města a investic. Při pořízení majetku nad Kč bez DPH je nutný souhlas zřizovatele. - 2-

17 Čl. 3 Pronájem majetku A) Nemovitý majetek: - svěřený majetek, který organizace dočasně nepotřebuje k plnění svých úkolů, může pronajímat bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku tak, aby nebyl narušen chod organizace a účel, ke kterému byla zřízena, - na dobu delší jednoho roku je nutný souhlas zřizovatele, - výnosy z pronájmu svěřeného nemovitého majetku jsou příjmem organizace, organizace stanoví výši úhrady za pronájem. B) Movitý majetek: - movitý majetek může organizace pronajmout či vypůjčit, pokud to neohrozí výkon její činnosti, výnosy z pronájmu jsou příjmem organizace. Čl. 4 Vyřazování, prodej majetku A) Nemovitý majetek: Organizace nesmí svěřený nemovitý majetek bez předchozího písemnou souhlasu zřizovatele prodat, vypůjčit, zastavit, vložit, darovat, zřídit k němu věcná práva ve prospěch jiné osoby, či jakkoli jinak zcizit a zatížit. B) Movitý majetek: Pokud se majetek nabytý dle 27 odst. 5 písm. a) zák. čís. 250/2000 Sb. (bezúplatně převedený od zřizovatele) stane pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu a za podmínek jím stanovených majetek převést do vlastnictví jiné osoby. Pokud se jakýkoliv hmotný či nehmotný majetek stane pro organizaci trvale nepotřebným je organizace oprávněna majetek do pořizovací hodnoty Kč sama na základě rozhodnutí vlastní inventarizační komise prodat či vyřadit. Organizace předloží zřizovateli s čtvrtletní účetní závěrkou soupis takto vyřazeného majetku v pořizovací hodnotě od Kč do ,- Kč. Vyřazení nepotřebného hmotného či nehmotného majetku v pořizovací hodnotě nad Kč může organizace po schválení vlastní inventarizační komisí a inventarizační komisí Města Česká Třebová prodat či vyřadit pouze se souhlasem zřizovatele. K vyřazovanému majetku v hodnotě Kč a výše je potřeba doložit doklad o nefunkčnosti nebo neopravitelnosti či nerentabilnosti opravy od odborných firem nebo odborného pracovníka. Dále je potřeba doložit ke každému vyřazenému majetku doklad o jeho likvidaci. Vyřazení počítače a kopírovacího stroje je organizace povinna projednat s pracovníkem oddělení informatiky MěÚ Česká Třebová. - 3-

18 Nepotřebný majetek organizace přednostně nabídne příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Česká Třebová. Nebude-li tento majetek využit vlastními PO, je možno jej s písemným souhlasem zřizovatele prodat jinému subjektu. Čl. 5 Údržba, opravy, revize A) Opravy svěřeného nemovitého majetku: Organizace hradí na svěřeném nemovitém majetku opravy a běžnou údržbu do výše Kč bez DPH. K opravám a údržbě je třeba nad Kč bez DPH předchozí souhlas odpovědného pracovníka odboru rozvoje města a investic. Potřebu větších oprav je povinna organizace neprodleně ohlásit zřizovateli a umožnit mu jejich provedení. Organizace nesmí na nemovitém majetku provádět technické zhodnocení. B) Nemovitý a movitý majetek: Organizace - na svůj náklad zajišťuje příslušnými předpisy stanovené revize, provozní zkoušky a technické prohlídky veškerého majetku, - odpovídá za dodržování všech požárních, bezpečnostních, hygienických a dalších předpisů, které se vztahují k její činnosti a svěřenému i vlastnímu majetku, - odpovídá zřizovateli za veškeré škody, které svou činností na svěřeném majetku způsobí, - zajišťuje uvnitř svého areálu údržbu pozemků a venkovního mobiliáře a v zimním období rovněž schůdnost pěších komunikací, - hradí spotřebu všech energií a služeb spojených s její činností, přičemž příslušné smlouvy s dodavateli energií uzavírá svým jménem, - hradí veškeré opravy a pojištění vlastního majetku. Čl. 6 Organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele - přijímat věcné a finanční účelové dary, finanční neúčelové dary nad Kč, - přijímat majetek děděním, - vyřadit majetek, který byl organizaci bezúplatně převeden od zřizovatele, - nabývat nemovitý majetek, - svěřený majetek prodat, vypůjčit, zastavit, vložit, darovat, zřídit k němu věcná práva ve prospěch jiné osoby či jakkoli jinak zcizit a zatížit, - pronajímat svěřený majetek na dobu delší jednoho roku, - uzavírat smlouvy o půjčce či úvěru, - přijímat akcie či jiné cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům, - uzavírat smlouvy o finančním leasingu nebo pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, - posílit svůj investiční fond převodem z rezervního fondu, resp. pouze ve výši písemně odsouhlasené zřizovatelem. Předchozí písemný souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je jeho součástí. Bez tohoto předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. - 4-

19 Čl. 7 Příspěvková organizace není oprávněna - zajišťovat závazky, - nakupovat akcie či jiné cenné papíry, - vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem, - zřizovat nebo zakládat právnické osoby, - mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání, - poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou postupu podle 27 odst. 6 věty druhé zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 8 Závěrečná ustanovení Tato pravidla nabývají účinnosti dnem Jaroslav Zedník starosta města Zdroj: Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Česká Třebová. Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/pravidla-pro-hospodareni-prispevkovych-organizaci- zrizenych-mestem-ceska-trebova/d- 3586/query=pravidla+pro+hospoda%C5%99en%C3%AD> - 5-

20 PŘÍLOHA Č. 6: SWOT ANALÝZA MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ Metoda SWOT analýzy hodnotí silné (S) a slabé (W) stránky města, jeho příležitosti rozvoje (O) i hrozby (T). Hrozby, uvedené ve SWOT analýze, představují nejvýznamnější rizika pro budoucnost a naznačují negativní varianty vývoje města. Těmto negativním variantám by mělo zabránit i naplňování tohoto plánu. Silné stránky : výhodná poloha na železniční trati Praha Brno; železniční trať Česká Třebová Přerov jako spojka I. a II. železničního koridoru všechny typy vlaků (Eurocity, Intercity, EXPRES) zastavují v České Třebové vyhovující lokální dopravní obslužnost města dislokované pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, pokrytí města inženýrskými sítěmi (vodovody, kanalizace, plyn, elektřina, telefony) při převážném zachování možnosti zvýšení kapacity sítí v porovnání s okolními srovnatelnými městy i z pohledu občanů příznivá cenová politika Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. (vodné, stočné) a kvalitní zdroje pitné vody fungující městské společnosti TEZA, s.r.o., Eko Bi s.r.o. a Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. kvalitní systém nakládání s odpady krajinářsky hodnotné území v blízkém okolí České Třebové vhodné pro turistické využití a další rozvoj cestovního ruchu aktivní občanská sdružení v oblasti kultury, sportu a ochrany přírody uvážlivé hospodaření města možnosti kvalitního středoškolského vzdělání ( Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana) v oboru všeobecném, strojním, elektrotechnickém, dřevozpracujícím, sociálně právním, dopravě a logistice bohatý kulturní život ve městě dlouhodobá tradice tělovýchovy, zapojení do sportovních činností základní kabelová a datová síť, kvalitní vysílání místního infokanálu, možnost připojení k národní vysokorychlostní počítačové síti CESNET2 prostřednictvím uzlu umístěného na Dislokovaném pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera Slabé stránky: nedostatečné silniční napojení na rychlostní komunikace v rámci celé republiky nevyřešená hlavní komunikace vedoucí ve směru Náchod Hradec Králové Brno středem města s ohledem na životní prostředí (hluk, znečištění) ve městě (odkládání realizace obchvatu města) absence letecké dopravy chybějící konzultace jízdních řádů mezi jednotlivými dopravci a městem s přihlédnutím ke koordinaci spojů spádového okolí města špatný technický stav místních komunikací a chodníků vč. pasportizace, zcela nevyhovující stav parkovacích ploch - 1-

21 nevhodné podmínky pro příliv nových investorů nebo rozvoj stávajících podnikatelských subjektů (absence průmyslové zóny) špatný technický stav budovy polikliniky na Masarykově ulici č.p zpřetrhaná kontinuita soukromého vlastnictví (zejména pozemků), nepřehledné či nejasné vlastnické vztahy zastaralý Územní plán města absence dlouhodobých finančních (rozpočtových) priorit města a uceleného souhrnu investičních potřeb města nevhodné prostory budovy městského úřadu (špatné pracovní podmínky, nekulturní a stísněné prostory) nedostatečná vybavenost kapacitami v oblasti poskytování sociálních služeb a péče o seniory či handicapované občany neexistující politika vzdělávání dospělých v oblasti terciárního neuniverzitního typu se zaměřením na informační technologie nedostatek kvalitních bytů v oblasti vnitřního města malá organizovanost zábavy pro mladistvé a s tím související nárůst řešených přestupků vzhledem k velikosti města velmi slabá vybavenost sportovním zařízením vč. školských objektů nízká úroveň ekologického vědomí obyvatel a jejich vztahu k bezprostřednímu okolí malá angažovanost podnikatelského prostředí (zejména u velkých podniků) v řešení lokálních problémů nízké mzdové příjmy v rámci kraje komunikace mezi městským úřadem a občany města (neznalost problémů mezi různými stranami navzájem občané, podnikatelé (fyzické osoby + právnické osoby), úředníci městského úřadu chybějící koncepce řešení zdravotního zabezpečení chybějící dětské dopravní hřiště nevyhovující stravování i technický stav oken a fasád v základních školách nevyhovující asfaltové povrchy venkovních školních hřišť velmi opotřebovaný a kapacitně nevyhovující objekt Tělocvičné jednoty Sokol chybějící víceúčelový kulturní sál chybí víceúčelová sportovní hala chybějící areál pro volný čas a sport nevyužité letní kino nedostatečné prostory pro činnost městské knihovny neřešení koncepce využívání veřejných prostranství, pozemků a zařízení v majetku města z hlediska intravilánové orientace, venkovní informatiky, venkovní reklamy a propagace a městského mobiliáře v souladu s koncepcí architektonického řešení města (parkové plochy, pěší zóny, obchodní zóny atd.) Příležitosti: vstup do Evropské unie a následné možnosti využívání podpůrných programů Evropské unie další rozvoj malého a středního podnikání s ohledem na různé faktory (rozvoj cestovního ruchu, rozvoj Českých drah apod.) - 2-

22 další rozvoj Českých drah s ohledem na budování železničního koridoru (plánuje se vybudování dispečerského střediska řízení celého koridoru, další rozvoj dispečerského aparátu a vybudování ředitelství pro Pardubický kraj) zvýšení využití dopravní přístupnosti po železnici s ohledem na dobudování a modernizaci železničního koridoru možnost připojování okolních obcí k České Třebové realizace silničního obchvatu města a rychlostní komunikace R 35 vedoucí ke zlepšení silničního napojení České Třebové na dálkové trasy využívání odborných a vědeckých kapacit Univerzity Pardubice (Dopravní fakulty Jana Pernera resp. jejího dislokovaného pracoviště) vytvoření politiky vzdělávání zaměřené na celoživotní učení či rekvalifikace v závislosti na poptávce trhu práce (využití místních školských kapacit) využití krajinného potenciálu blízkého okolí města k rozvoji cestovního ruchu či venkovské turistiky, spolupráce s okolními obcemi v této oblasti všestranný rozvoj spolupráce souměstí Česká Třebová Ústí nad Orlicí koordinace neziskových organizací a občanských spolků v rámci města (spolupráce s orgány města) zkvalitnění a zdokonalení evidence majetku města (skutečná fyzická inventura majetku) zřízení pověřeného úřadu třetího stupně v České Třebové a dalších decentralizovaných veřejných regionálních institucí zvýšení a zlepšení kontrolní činnosti orgánů státní správy i samosprávy využitelnost pracovní síly s ohledem na snižování počtu zaměstnanců ve větších podnicích privatizace (resp. její dokončení) státních distribučních a telekomunikačních monopolů a jejich zodpovědný přístup k obnově infrastruktury města (plyn, energetika, telekomunikace) město je aktivní součástí mikroregionu Orlicko-Třebovsko existující síť cyklotras podporujících rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu možnost dobudování plochy pro starty a přistání SLZ (sportovní létající zařízení) zřízení zastávky Českých drah pro Parník a Lhotku propojení rekonstruovaného parku Javorka s lesoparkem Hrozby: nepřipravenost projektů vhodných pro spolufinancování z fondů Evropské unie dlouhodobě netransparentní rozpočtová politika státu vůči samosprávě nevyjasněné kompetence v souvislosti s rušením okresních úřadů a s tím související odborná i lidská nepřipravenost na straně úředníků pokračování nepříznivých demografických trendů podprůměrné mzdové příjmy vedoucí k nežádoucí ekonomické migraci obyvatel nízká úroveň využívání informačních technologií a přístupu k nim dlouhodobé neřešení problematického stavu v silniční dopravě (nerealizace silničního obchvatu, resp. R 35) růst emisí z mobilních a malých zdrojů neochota Pozemkového fondu ČR (jako správce státní půdy) spolupracovat s městem - 3-

23 dlouhodobé provádění výstavby veřejných staveb bez ohledu na vlastnictví k pozemkům a následné vracení těchto pozemků či majetků soukromým osobám či obcím pomalá obnova katastrálních operátů vysoké nároky na nezbytné opravy a rekonstrukce inženýrských sítí (zastaralost a zchátralost) na území města nedokončená protipovodňová opatření (regulace a čištění vodních toků a záchytných vodních ploch) omezení dopravní obslužnosti u mezinárodních vlaků (Eurocity a Intercity) a tím i následné zpomalení rozvoje Českých drah v České Třebové, chybějící spolupráce s okolními spádovými městy (Litomyšl, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Svitavy apod.) k udržení stávajícího stavu nárůst nezaměstnanosti (lokální nezaměstnanost) v důsledku omezování činnosti významných zaměstnavatelů v České Třebové, event. Ústí nad Orlicí a závislost města na budoucnosti Českých drah dlouhotrvající nedostatek prostor pro práci Městského muzea uzavření kulturního zařízení Malá scéna z důvodu nevyhovujícího stavebnětechnického stavu objektu zrušení Lékařské služby první pomoci ve městě Česká Třebová nevyjasněná budoucí forma železničního zdravotnictví po transformaci ČD, s.o. (ve vazbě na poskytování zdravotní péče obyvatelům města) Zdroj: Strategický plán města České Třebové. Město Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/strategicky-planrozvoje/ds-1084/query=strategick%c3%bd+pl%c3%a1n> (str. 8 12) - 4-

24 PŘÍLOHA Č. 7: FOTOGRAFIE MALÉ SCÉNY PŘED A PO REKONSTRUKCI Před rekonstrukcí: Zdroj: HYLÁKOVÁ, Jiřina. Rekonstrukce Malé scény se stává skutečností. OIK TV [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.oik.cz/view.php?nazevclanku=rekonstrukce-male-scenyse-stava-skutecnosti&cisloclanku= > Po rekonstrukci: Zdroj: Kultura a sport. Jirkavojtas.ic.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://jirkavojtas.ic.cz/kulturasport.html> - 1-

25 PŘÍLOHA Č. 8: USNESENÍ RADY MĚSTA ČESKÉ TŘEBOVÉ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V ROCE 2010 č. 129 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Fotoklubu Česká Třebová o.s., se sídlem Dr. E. Beneše 1524, Česká Třebová, IČ , zastoupenému Mgr. Milanou Soukupovou, na činnost v roce č. 130 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- SDH Skuhrov, se sídlem Skuhrov, Česká Třebová, IČ , zastoupenému panem Pavlem Šenkýřem, na kulturní činnost ve Skuhrově karneval, dětský den, zájezd pro děti, besídka atd. č. 131 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Smíšenému pěveckému sboru BENDL Česká Třebová, se sídlem Na Trubech 1110, Česká Třebová IČ , zastoupenému Mgr. Josefem Menšíkem, na koncertní činnost v roce č. 132 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Spolku od sv. Kateřiny, se sídlem U Kostelíčka 431, Česká Třebová, IČ , zastoupenému paní Evou Motyčkovou, jako příspěvek na činnost spolku v roce č. 133 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Bacrie o.s., se sídlem Na Pokloně 1958, Česká Třebová, IČ , zastoupenému Bc. Davidem Maršálkem, na činnost v roce č. 134 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Komornímu orchestru Jaroslava Kociana, se sídlem Kozlovská 775, Česká Třebová, IČ , zastoupenému MgA. Bohuslavem Mimrou, na koncertní činnost v roce č. 135 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 8.000,-- panu L. Š. na 13. ročník hudební přehlídky folkových a country skupin. č. 136 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- paní L. M.-K., na akci Výtvarná Svinná č. 137 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- panu M. V. na hudební akci country skupin v Hliníkách. - 1-

26 č. 138 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- panu J. B., na vydání publikace Tulák před zrcadlem. č. 139 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- slečně H. F. na uspořádání výstavy fotografií. č. 140 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- panu Janu Stránskému, předsedovi Osadního výboru Kozlov, na kulturní akce pořádané OV Kozlov. č. 141 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- ČSOP, ZO 52/01 Podorlicko, se sídlem Táborská 689, Česká Třebová, IČ , zastoupené paní Věrou Malátkovou, na fotografickou výstavu NATURA. č. 142 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- Spolku Gymnázia Česká Třebová, se sídlem Tyršovo náměstí 970, Česká Třebová, IČ , zastoupenému paní Janou Sedláčkovou, na odměnu pro vedoucího fotokroužku při Gymnáziu Česká Třebová. č. 246 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši ,- Kč Spolku od sv. Kateřiny, se sídlem U Kostelíčka čp. 431, Česká Třebová, IČ , zastoupenému p. Evou Motyčkovou, na akci Jabkancová pouť 50. ročník. Bude vyplaceno z kap. 741 Ostatní příspěvky. Zodpovídá: Ing. Budil č. 426 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč Mgr. J. K. na pohonné hmoty na cestu členů TRIARIA do Bruselu na mezinárodní divadelní festival. Bude vyplaceno z kap. 741 Ostatní příspěvky. Zodpovídá: Ing. Budil č. 546 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 8.000,-- panu J. P. na vydání knihy fotografií a básní. č. 547 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 4.000,-- panu Petru Zemanovi, místo podnikání Milady Horákové 1096, Hradec Králové, IČ , na koncert žáků Hudební školy YAMAHA v České Třebové. č. 548 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v maximální výši Kč 6.900,-- Spolku Gymnázia Česká Třebová, Česká Třebová, IČ , zastoupenému paní Janou Sedláčkovou na akci Majáles 2010 a Majálesové hry

27 č. 549 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- panu L. V. na vydání hudebního CD skupiny Poutníci Česká Třebová. č. 550 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5.000,-- občanskému sdružení ZA JEDEN PROVAZ, se sídlem Riegrova 296, Česká Třebová, IČ , zastoupenému Bc. Zuzanou Vondrovou, na kulturní akci Podzimní benefiční ples Za jeden provaz. č. 586 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč panu V. Š. na akci Dětský den ve Svinné Příspěvek bude vyplacen z kap. 741 Ostatní příspěvky. Zodpovídá: Ing. Budil Zdroj: Usnesení Rady města rok Město Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/usneseni-rady-mestarok-2010/ds-1165/query=usnesen%c3%ad+rady+2010> - 3-

28 PŘÍLOHA Č. 9: USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÉ TŘEBOVÉ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2010 Zdroj: Usnesení Zastupitelstva města rok Město Česká Třebová [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ceska-trebova.cz/usneseni- zastupitelstva-mesta-rok-2010/ds- 1169/query=usnesen%C3%AD+zastupitelstva+2010> - 4-

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schvaluje Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02 svým usnesením č. /ZMOb1014/22/14

Více

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace Statutární město Ostrava městský obvod Poruba Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace, ke dni 1. 11. 2009 Odbor péče o občany

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Podle 84, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou:

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou: Zřizovatel, Město Poděbrady, se sídlem Městského úřadu v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 31 IČ: 002 39 640, zastoupený panem Ing. Jozefem Ďurčanským, starostou města v y d á v á podle ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace Dodatek č. 4 kterým se mění zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace ze dne 28. 12. 2000 č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění dodatku č. 1 z 18. 4. 2007 č. 2007/126/OSOC/OSTA/STA

Více

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Pořízení dlouhodobého majetku ÚSC i PO pořizuje majetek: nákupem zhotovením vlastní činností bezúplatným převodem (darováním) převodem podle zvláštních předpisů

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Příloha k usnesení č. 1628/38/06 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A G-centra Tábor, sociální služby a domov důchodců, Město Tábor, IČ 00253014, se sídlem Žižkovo náměstí 3, Tábor, okres Tábor, vydává na základě

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více