BazénWehncke Manhattan cm cm cm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BazénWehncke Manhattan. 610 366 122 cm 732 366 122 cm 976 366 122 cm"

Transkript

1 Aktualizováno: BazénWehncke Manhattan cm cm cm NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU 1

2 1.Bezpečnostní pokyny Před použitím Přečtěte si laskavě pečlivě tento návod, zejména bezpečnostní pokyny. Jakmile budete mít vše přečtené Uschovejte si tento návod k použití na bezpečném místě pro případ, že budete potřebovat vyhledat v budoucnu další podrobnosti, např. v případě, že se vyskytnou problémy. Návod k použití budete muset předat novému majiteli, pokud byste bazén prodali. Použití Majitel bazénu je odpovědný za zjišťování a dodržování všech pravidel a předpisů, kterými se řídí přenosné plavecké bazény PŘED sestavením a montáží bazénu. Jedná se o předpisy týkající se ohrad, krycích plachet, bazénových schůdků (žebříků), osvětlení, požadovaných bezpečnostních vlastnostech a majitelů karavanů (obytných přívěsů). Ověřte si na místních úřadech, abyste měli záruku toho, že bazén vyhovuje těmto pravidlům a předpisům. Pokud budete bazén sestavovat v cizí zemi, vždy dodržujte národní předpisy. Bazén je určen k soukromému užívání a neměl by být používán ke komerčním účelům. Nikdy nenechávejte děti v bazénu samotné! Nestoupejte ani nijak netlačte na vzduchový límec! Nepotápějte se ve vodě! Neskákejte do vody! Bazén nikdy nestavte na šikmé ploše, ale pouze na vodorovné! Upozornění na nesprávné užívání NEBEZPEČÍ SMRTELNÉHO ÚRAZU: Hloubka vody ve vašem bazénu je velmi malá. Potápění a skákání je přísně zakázáno. Takové (opačné) jednání může mít za následek závažná zranění nebo dokonce i smrt. NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Zamezte divokým hrám a dovádění, jelikož tyto by mohly skončit vážným zraněním a/nebo poškozením bazénu. Děti NEBEZPEČÍ SMRTELNÉHO ÚRAZU: Zodpovědní dospělí musí mít vždy dohled nad dětmi, když si v bazénu hrají. Nikdy nenechávejte děti samotné v bazénu. Bazén by nikdy neměli používat lidé (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí o zdravotních a bezpečnostních rizicích, která existují, jestliže nebudou pod dozorem odpovědné osoby, která bude mít nezbytné zkušenosti a znalosti. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem. Existuje riziko udušení, např. způsobeného plastovými vaky. Mějte vždy seznam s důležitými telefonními čísly tísňového volání po ruce blízko bazénu. Všeobecné informace Pravidelně provádějte kontrolu všech dílů vybavení a elektrické šňůry, pokud jde o korozi, opotřebení, chybějící nebo poškozené součásti a veškerá další možná rizika. Nikdy nepoužívejte bazén, bude-li vadná nějaká jeho část. 2

3 Elektřina NEBEZPEČÍ SMRTELNÉHO ÚRAZU: Mimo filtračního čerpadla s vhodnou třídou ochrany, by v blízkosti bazénu neměly být žádná elektrická zařízení nebo přístroje. Existuje riziko úrazu elektrickým proudem. Filtrační nebo ponorná čerpadla (na vypumpování vody) musí být připojena na venkovní elektrickou zásuvku (230V ~ 50 Hz) chráněnou jističem proti reziduálním proudům (jmenovitým reziduálním proudům slabším než 30 ma). Elektrická zásuvka musí být nainstalována způsobilým elektrikářem a umožňovat, aby k ní byl vždy snadný přístup. Čistota vody VAROVÁNÍ: Znečištěná voda může způsobit nemoci. Obraťte se laskavě na vaši místní prodejnu bazénů, anebo si ověřte předpisy, abyste dokázali zajistit bezpečné a účinné použití chlóru, nárazové dezinfekce, přípravku na ničení řas (algicidu) a dalších obdobných chemikálií. Filtrační čerpadlo je určeno k odstraňování špíny a ostatních malých částic z vody. K tomu, aby bylo zaručeno, že voda ve vašem bazénu zůstane křišťálově čistá, zbavená řas a ochráněná proti nebezpečným bakteriím, je bezpodmínečně nutné pravidelně využívat chemického čištění vody. Za účelem zamezení podrážděním pokožky a očí nebo dokonce zraněním nepřidávejte nikdy do vody chemikálie, když lidé ještě bazén používají. Do vašeho bazénu nikdy nepřidávejte chemikálie či jiné látky, pokud nemůžete stanovit přesné množství či druh látky, která by se do vody měla přidávat. Hodnotu ph a koncentraci chlóru je nutno pravidelně prověřovat. Zkušební sady a návod jsou k dostání ve vaší místní prodejně bazénů. Poškození bazénu Na nafukovací okraj si nikdy nesedejte. O stěnu bazénu se nikdy neopírejte. Nikdy netahejte bazén po zemi. Bazén postavte jen na pevném a vodorovném povrchu. Nesprávně postavené bazény mohou být snadno poškozeny. Vezměte na vědomí skutečnost, že organický povrch (např. tráva) pod bazénem bude poškozen výraznými účinky způsobenými nedostatkem světla a tlakem. Bydlíte-li v oblasti, kde bazén nelze používat po celý rok, doporučujeme vám, abyste bazén složili a uskladnili na suchém místě po dobu, kdy nebude používán. Tím se zvýší životnost vašeho bazénu a sníží se riziko možného poškození (také viz 7. Demontáž, čištění a uskladnění ). Do bazénové vody přidávejte jen doporučené látky k čištění vody a jejich množství. Nesprávné látky nebo nesprávná množství mohou být nebezpečná pro uživatele bazénů, samotný bazén a filtrační čerpadlo. Čištění Nikdy nepoužívejte hrubé nebo žíravé čistící prostředky. poškodit povrch nebo těsnění. Tyto chemické prostředky by mohly například Nikdy nepřelézejte, ani neskákejte do bazénu z vyšších objektů nebo ploch. Použijte vždy dodané bazénové schůdky (žebřík). 3

4 2. Rozsah dodávky S každým bazénem jsou dodávány následující díly a části. Počet dílů a částí se může lišit v závislosti na rozměrech bazénu. 1 x bazén kovové nosníky spojovací díly 1 x bazénové schůdky (žebřík) (viz zvláštní návod) 1 x filtrační čerpadlo (viz zvláštní návod) 1 x bazénová krycí plachta 1 x podkladová plachta opravářská sada brožurka Od A do Z o vodě Návod k montáži bazénu 3. Příprava Pečlivě vybalte všechny díly a části. Zkontrolujte si, zda máte všechny díly a části, které jsou uvedeny na podrobném seznamu, a zda jsou nepoškozené. Vyberte pro bazén vhodné místo a dejte na místo díly a části tak, aby byly připraveny k montáži a sestavení. 4. Výběr vhodného místa VAROVÁNÍ: Předtím, než budete chtít bazén postavit, je nutno vybrat vhodné místo. Špatné místo může mít za následek zranění, poškození bazénu a také mnohem méně zábavy v bazénu. Tráva pod bazénem bude poškozena výraznými účinky způsobenými nedostatkem světla a tlakem. PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO MÍSTA DODRŽUJTE VŽDY NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY: Vlastnosti podkladu (země) : pevný a rovný povrch (bez vyvýšenin nebo prohlubenin) velmi vyrovnaný povrch (se sklonem menším než 3 ) plocha zbavená klacků, kamenů, ostrých předmětů a dalších úlomků plocha bez trvalek a silných rostlin a plevelu, který by mohl prorůstat bazénem pokud bude bazén stát na betonu atd.: dejte pod bazén vždy podkladovou plachtu Poloha místa: ne pod elektrickým silovým vedením ne pod stromy ne přímo nad napájecím vedením nebo telefonním vedením ve vzdálenosti minimálně 3,5 m od elektrické zásuvky mějte na paměti délku šňůry filtračního čerpadla. To se musí dát připojit bez prodlužovacího kabelu. otevřený prostor s přímým slunečním svitem, aby se zajistilo, že voda se bude ohřívat přirozeným způsobem. NIKDY nepoužívejte písek nebo jakýkoli jiný prostředek k vyrovnávání terénu pod bazénem! 4

5 5. Sestavení, montáž a plnění bazénu 5.1 Sestavení a montáž VAROVÁNÍ: Bazén nikdy nevlečte a netahejte po zemi, protože tím by se mohl potrhat nebo poškodit. V případě, že by se poloha bazénu měla změnit, složte jej a přeneste na nové místo s pomocí další osoby. 1. Přeneste bazén na vhodné místo. 2. Dodanou podkladovou plachtu pečlivě rozprostřete tak, aby pokryla vybranou plochu. Přesvědčete se o tom, že podkladová plachta je položená na rovno a bez přehybů. VAROVÁNÍ: Podkladovou plachtu je nutno použít vždy, a to i když budete bazén chtít postavit na betonovém či asfaltovém povrchu. 3. Bazén opatrně rozložte. Vnější část stěn musí být otočena směrem nahoru. Nechte, aby slunce prohřálo fólii bazénu alespoň po dobu jedné hodiny a tím se zajistilo snazší vkládání nosníků a montáž. 4. Ujistěte se, že otvory na připojení filtrace jsou natočeny do prostoru, kam následně umístíte filtrační čerpadlo. Změřte vzdálenost od elektrické zásuvky. 5. Zatáhněte za popruhy výstelky lineru, připojené ke dnu bazénu a určené k napojení k bočním podpěrám ve tvaru písmene U, které jsou napjaté směrem ven. Podpěry ve tvaru písmene U se vloží a zafixují do popruhů fólie. Montáž ocelového rámu Přesvědčete se o tom, že montáž a postavení nosníků proběhne na zemi. Zkontrolujte čísla částí rámu tak, jak jsou uvedena na seznamu v následující tabulce a dbejte na to, aby odpovídala odpovídajícím číslům položek u vašeho bazénu: Propojený rám se připevní k oběma dlouhým stranám, aby se zvýšila stabilita bazénu. Zatímco bazén je vybaven z každé strany dvěma bočními podpěrami ve tvaru písmene U, bazény a mají pět bočních podpěr ve tvaru písmene U. 6. Napojte vodorovné nosníky. Začněte s nosníkem 124 cm a připojte jej k polovině dostupných nosníků 130 cm. Teď připojte další nosník 1 24 cm ke zbytku delších nosníků na druhé straně bazénu. 5

6 7. Zasuňte propojený nosník do otvoru pouzdra pod nafukovacím límcem na obou stranách bazénu. 8. Provlékněte boční podpěry ve tvaru písmene U skrz popruhy fólie připevněné pod bazénem po stranách. 9. Napojte spojky na konce bočních podpěr ve tvaru písmene U. 10. Propojte boční podpěry ve tvaru písmene U s vodorovnými nosníky tím, že vložíte čepy spojek do otvorů ve vodorovných nosníků. 11. Nafoukněte horní límec. Pro tento úkol použijte dvojčinné čerpadlo nebo elektrický kompresor z řady čerpadel Wehncke určených k těmto úkolům. Límec nafoukněte jen na 85% tlaku a zajistěte, aby byl v rámci prostoru dna bazénu. Límec nepřehusťujte: V opačném případě by se mohla poškodit výstelka liner nebo švy. 12. Do bazénu vstupujte bosi a výstelku-liner pečlivě vyhlaďte a vyrovnejte. 5.2 Plnění bazénu VAROVÁNÍ: Plnění bazénu vodou nějakou chvíli potrvá a musí probíhat pod dohledem, protože poloha bočních podpěr ve tvaru písmene U se bude muset během procesu plnění znovu přizpůsobit. 1. Utěsněte oba otvory na připojení filtrace a vypouštěcí ventil na dně bazénu. 2. Naplňte bazén vodou do hladiny cca 2 3 cm. 3. Vyhlaďte veškeré přehyby po celém dnu bazénu. Vstupte do bazénu a pomocí nohou pečlivě vytlačte všechny rohy výstelky lineru směrem ven. Nepoužívejte nadměrně síly! 4. Po odstranění všech přehybů ze dna bazénu můžete pokračovat v plnění bazénu vodou. Tlak vody povede k tomu, že boky bazénu se začnou zdvihat. Zastavte plnění bazénu, až voda dosáhne úrovně spodního okraje nafukovacího límce. Hladina vody v bazénu nesmí překročit tuto rysku! VAROVÁNÍ: Po naplnění bazénu do cca 1/3 je třeba znovu přizpůsobit polohu bočních podpěr ve tvaru písmene U, aby se zajistila správná stabilita bazénu. Tento postup zopakujte poté, co bazén bude napuštěn do cca 2/3 a poté, co bazén bude úplně napuštěn. Po úplném napuštění bazénu by boční podpěry ve tvaru písmene U měly se stěnou bazénu svírat malý úhel, aby skýtaly dokonalou oporu. VAROVÁNÍ: Kontrolujte pravidelně, zda voda v bazénu je v rovině. Pokud tomu tak nebude (voda se hromadí v jednom místě nebo hladina vody je nakloněná), zastavte hned napouštění vody do bazénu. Je to známkou toho, že bazén buď není na rovném povrchu, nebo že výstelka dna nebyla správně narovnána. V takovém případě bazén zcela vypusťte a odstraňte veškeré přehyby, nebo jej přeneste na vhodné rovinné místo. 6

7 Po naplnění bazénu Vnější stěny vašeho bazénu mohou být navlhlé. Tvorba kondenzátu je u tohoto druhu bazénu v chladnějších oblastech zcela normální a není známkou netěsností. Kondenzát se obvykle přestane tvořit na vnějších stěnách bazénové výstelky lineru 72 hodin po napuštění. Přesvědčete se o tom, že hladina vody nestoupá příliš vysoko (např. vlivem dešťové vody). V případě, že hladina vody stoupne příliš vysoko, ihned přebytečnou vodu upouštějte nejpozději předtím, než bazén budete používat. 5.3 Připojení filtračního čerpadla Po naplnění bazénu vodou připojte filtrační čerpadlo. Informace o připojení naleznete v návodu k použití filtračního čerpadla. 5.4 Bazénové schůdky (žebřík) Ke vstupu do bazénu a výstupu z něj je nutno používat bazénových schůdků (žebříku). Laskavě si najděte informace v návodu k montáži bazénových schůdků (žebříku). 5.5 Krycí plachta bazénu Na bazén dejte vždy dodanou krycí plachtu, abyste zajistili ochranu bazénu před znečištěním, když jej nebudete používat. Zodpovědný dospělý by měl vždy dohlížet na děti, aby se zamezilo úrazům. 6. Vynikající kvalita vody RIZIKA: Dodržujte vždy návod k použití filtračního čerpadla a všech chemikálií. Ve znečištěné vodě se mohou tvořit nebezpečné bakterie a řasy. Nadměrná hladina chloru nebo nízká (kyselá) hodnota ph může poškodit výstelku liner bazénu. Voda musí být ihned upravena a vyčištěna. Najděte si laskavě informace v brožurce Od A do Z o vodě. Balíček bazénu obsahuje brožurku Od A do Z o vodě. Dodržujte vždy pokyny uvedené v této brožurce. 7. Demontáž, čištění a uskladnění 7.1 Demontáž 1. Odpojte filtrační čerpadlo od zdroje energie. 2. Vložte zátky do vtokového a odtokového otvoru uvnitř bazénu a odpojte filtrační čerpadlo. 3.Připojte vaše hadicové vedení na výstupní ventil a dejte konec hadice na bezpečné místo za účelem vypuštění vody, např. do drenáže nebo kanálu. 4. Otevřete odtokový uzávěr na podstavě bazénu a vypusťte veškerou vodu. 5. Po vypuštění vody sejměte hadicové vedení a uzavřete odtokový otvor na vnitřní straně bazénové fólie. 6. Umožněte, aby bazén mohl za pár hodin kompletně vyschnout. 7. Jakmile bude bazén úplně vyschlý, sejměte nosníky a vyfoukněte horní límec. 8. Obraťte bazén vzhůru nohama a zajistěte, aby dno mohlo také vyschnout. 7.2 Čištění VAROVÁNÍ: K čištění bazénu nikdy nepoužívejte hrubých čisticích prostředků nebo kartáčů. Před čištěním musí být bazén úplně vyschlý. Veškerou suchou špínu odstraňte pomocí jemného smetáčku nebo tkaniny. 7

8 7.3 Skládání bazénu a uskladnění Bazén a bazénová krycí plachta 1. Nechte, aby slunce prohřálo bazénovou výstelku liner předtím, než ji budete skládat. Teplo činí bazénovou výstelku liner poddajnou a lze ji snáze skládat. VAROVÁNÍ: Přesvědčete se o tom, že bazén je úplně vyschlý předtím, než jej budete skládat a uskladňovat a zamezíte tvorbě deformací a skvrn. 2. Vyschlý bazén pečlivě složte a, podle potřeby, jej srolujte do podkladové plachty nebo do podobného ochranného potahu. Ostatní díly a části Jakmile budou vyschlé všechny části a díly, uskladněte je v původní krabici. Bazén a veškeré příslušenství by měly být skladovány na teplém a suchém místě. 8. Opravy a údržba Opravy K provádění drobných oprav použijte dodanou opravárenskou sadu. Údržba Pravidelně kontrolujte hladinu vody. Ta nesmí překročit spodní okraj nafukovacího límce. Pravidelně kontrolujte kvalitu vody. Pravidelně čistěte vodu pomocí vhodných chemikálií. Informace si laskavě najděte v brožurce Od A do Z o vodě, dodané spolu s balíčkem bazénu. Pravidelně kontrolujte dno bazénu, pokud jde o kameny a další ostré předměty, a podle potřeby je ihned odstraňte. 9. Technické údaje Můžete pomoci chránit životní prostředí. Dodržujte místní nařízení pro likvidaci odpadů. Nepoužívaná nebo vadná elektrická zařízení odevzdejte k likvidaci odborné firmě. 8

INTEX Family Frame 220 x 150 x 60 cm 260 x 160 x 65 cm 300 x 200 x 75 cm 450 x 220 x 84 cm

INTEX Family Frame 220 x 150 x 60 cm 260 x 160 x 65 cm 300 x 200 x 75 cm 450 x 220 x 84 cm Aktualizováno 27.5.2013 INTEX Family Frame 220 x 150 x 60 cm 260 x 160 x 65 cm 300 x 200 x 75 cm 450 x 220 x 84 cm PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BAZÉNU DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Než tento výrobek uvedete

Více

Ultra Frame Pool 488cm 549cm

Ultra Frame Pool 488cm 549cm Ultra Frame Pool 488cm 549cm DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si důkladně tento návod, ujistěte se, že jste porozuměli jeho obsahu a přesně dodržujte jeho pokyny dříve, než produkt instalujete a začnete

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU 3,05 x 0,76m 3,66 x 0,76m 3,66 x 0,84m NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Návod k použití pro kruhové bazény s konstrukcí: 3,66 x 0,99 m 3,66 x 1,07 m 4,57 x 1,07 m 4,57 x 1,22 m CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 SOUČÁSTI FILTRU Podstavec Nádoba Víko s šesticestným ventilem,

Více

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití Poloautomatický bazénový vysavač Kontiki 2 Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače KONTIKI 2, speciálně konstruovaného pro nadzemní bazény a zapuštěné bazény s plochým

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

SKIMMER 15x15 A 15x30 S TRYSKOU

SKIMMER 15x15 A 15x30 S TRYSKOU SKIMMER 15x15 A 15x30 S TRYSKOU INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Použití... 3 II. Montáž... 3 III. Pokyny pro provoz... 4 IV. Zazimování... 4 V. Náhradní součásti...

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

AUTOMATICKÝ VYSAVAČ BARACUDA

AUTOMATICKÝ VYSAVAČ BARACUDA AUTOMATICKÝ VYSAVAČ BARACUDA INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Montáž Vyndejte z krabice těleso vysavače i ostatní díly a přesvědčte se, že balení obsahovalo všechny komponenty.

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

ilustrační foto NÁVOD K INSTALACI Trampolína

ilustrační foto NÁVOD K INSTALACI Trampolína ilustrační foto NÁVOD K INSTALACI Trampolína 2015 2 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme, že jste zakoupili trampolínu od společnosti Mountfield. Věříme, že Vám bude sloužit mnoho let a společně zažijete hezké chvíle nejen

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

VÍŘIVÝ BAZÉN - MODEL č 54100

VÍŘIVÝ BAZÉN - MODEL č 54100 VÍŘIVÝ BAZÉN - MODEL č 54100 NÁVOD K POUŽITÍ Pozorně si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod k použití.

Více

Nástroje a vybavení Měřicí pásmo Pracovní rukavice Plastové nebo gumové kladívko Mazivo Křížový šroubovák NÁVOD K MONTÁŽI

Nástroje a vybavení Měřicí pásmo Pracovní rukavice Plastové nebo gumové kladívko Mazivo Křížový šroubovák NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K MONTÁŽI DŮ LEŽITÉ Než začnete montovat tento skleník, přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod. Proveďte, prosím, všechny kroky v pořadí uvedeném v tomto návodu. Neutahujte šroubky skleníku, dokud

Více

Manuál rozložení a složení nafukovaní atrakce

Manuál rozložení a složení nafukovaní atrakce Manuál rozložení a složení nafukovaní atrakce Jednoduchý postup pro správné rozložení a složení nafukovací atrakce. Praktický obrázkový návod jak nejefektivněji postupovat při zprovoznění zábavné nafukovací

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Filtrační čerpadlo Krystal Clear Model 604

Filtrační čerpadlo Krystal Clear Model 604 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste si pozorně přečetli návod, abyste jej pochopili a přesně s jím řídili. Filtrační čerpadlo

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA )

TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Platnost od 19.1.2004 No. 533 Automatický bazénový vysavač TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače TOPAZE od firmy

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k použití. INTEX Metal Frame FAMILY

Návod k použití. INTEX Metal Frame FAMILY Návod k použití INTEX Metal Frame FAMILY Seite 1 von 11 Steinbach VertriebsgmbH, 4311 Schwertberg, Austria, www.steinbach.at Inhalt: 1 Návod k použití... 1 INTEX Metal Frame... 1 FAMILY... 1 1 Bezpečnostní

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

ZS VV BA CZ 1406. Instalacní Prírucka

ZS VV BA CZ 1406. Instalacní Prírucka ZS VV BA CZ 1406 Instalacní Prírucka OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 4 OBECNÉ INSTALAČNÍ POKYNY 5 9 Informace k instalaci 5 Návrh 6 9 Nářadí 9 INSTALACE POTRUBÍ 10 16 Práce s PVC 10 11 Důležité informace k

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Návod VIO 40. www.juwel-aquarium.com

Návod VIO 40. www.juwel-aquarium.com Návod VIO 40 www.juwel-aquarium.com Úvod Máme radost z toho, že jste se rozhodli pro akvárium značky JUWEL Aquarium a děkujeme Vám za důvěru. Naše produkty se vyrábějí vždy s maximální péčí a za využití

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S BAZÉNOVÉ ČERPADLO -S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI BEZPEČNOST PRAČKY Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité. V tomto manuálu i na vašem přístroji jsme uvedli spoustu důležitých bezpečnostních zpráv. Všechny bezpečnostní zprávy si vždy

Více

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 3.1 Seznámení se s přístrojem... 3 3.2 Bezpečnostní a zdravotní opatření... Chyba! Záložka není definována. 4 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ

Více

INTEX Pure Spa_2014_V2 Vířivý bazén "INTEX Pure Spa Jet Massage"

INTEX Pure Spa_2014_V2 Vířivý bazén INTEX Pure Spa Jet Massage Vířivý bazén "INTEX Pure Spa Jet Massage" Strana 1 z 16 Obsah Vířivý bazén "INTEX Pure Spa Jet Massage"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Vlastnosti výrobku... 5 3 Popis dílů... 6 4 Návod k sestavení...

Více

NÁVOD K INSTALACI. Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y OBCHOD S. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI. Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y OBCHOD S. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y INTERNETOVÝ ETOV OBCHOD S BAZÉNY Pro pískové filtrace Sand4, Sand6, Sand8 082012 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace...

Více

Návod k použití a k instalaci

Návod k použití a k instalaci FR Návod k použití a k instalaci CS More languages on: www.zodiac-poolcare.com H0379400.B - 2013/06 Před použitím, údržbou a opravou tohoto přístroje si pozorně přečtěte tento návod! Symbol upozorňuje

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Speedkid2 (Model TJ-20A-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Speedkid2 (Model TJ-20A-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Speedkid2 (Model TJ-20A-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Trampolína s držadlem. Manuál, montáž, instalace a údržba. číslo výr: 1103

Trampolína s držadlem. Manuál, montáž, instalace a údržba. číslo výr: 1103 Trampolína s držadlem Manuál, montáž, instalace a údržba číslo výr: 1103 Upozornění: Přečtěte si tento materiál před kompletizací a používáním této trampolíny Upozornění 1.Nepokoušejte se dělat kotrmelce.

Více

2-890-003-01(1) Stojan pro televizor. Pokyny SU-FL61. 2006 Sony Corporation

2-890-003-01(1) Stojan pro televizor. Pokyny SU-FL61. 2006 Sony Corporation 2-890-003-01(1) Stojan pro televizor Pokyny SU-FL61 2006 Sony Corporation Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Pro zákazníky Výrobekbyměl být instalován pouze kvalifikovaným servisním zástupcem Sony,

Více

VÍŘIVÝ BAZÉN - MODEL # 54075

VÍŘIVÝ BAZÉN - MODEL # 54075 VÍŘIVÝ BAZÉN - MODEL # 54075 NÁVOD K POUŽITÍ Pozorně si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod k použití.

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Bazén Easy Set TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE OMEZENÁ ZÁRUKA. velikosti 6' - 18' (183 cm - 549 cm) DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Bazén Easy Set TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE OMEZENÁ ZÁRUKA. velikosti 6' - 18' (183 cm - 549 cm) DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY OMEZENÁ ZÁRUKA Vámi zakoupený Intex bazén byl vyroben za použití materiálů nejvyšší kvality a nejlepší řemeslnické práce. Všechny výrobky společnosti Intex jsou důkladně testovány pro výrobní vady a výrobní

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Upozornění Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale celková konstrukce je stejná. Prostudujte si informace

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ VÍŘIVKY. PureSpa SPJ-H-20

NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ VÍŘIVKY. PureSpa SPJ-H-20 NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ VÍŘIVKY PureSpa SPJ-H-20 PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ Platnost od 18.3.2014

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

VA R N Á K O N V I C E

VA R N Á K O N V I C E KE 4012 VARNÁ KONVICE OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svou varnou konvicí KE 4012 6 Použití vaší varné konvice KE 4012 8 Péče a čištění OBSAH 1 Gratulujeme vám k

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Technické parametry VB25/1300 VB25/1500 VB25/1300 Typ VB25/900 VB25/1300B VB25/1500B INOX Napětí 230V Frekvence 50 Hz Výkon 900W 1300W 1500W 1300W Třída

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Basketbalový koš se stojanem insportline S-K1

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Basketbalový koš se stojanem insportline S-K1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Basketbalový koš se stojanem insportline S-K1 MONTÁŽ PRO 2 DOSPĚLÉ OSOBY 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 SPOJOVACÍ MATERIÁL... 5 NÁŘADÍ... 7 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

OBSAH BALENÍ. Milí zákazníci, CZ OBSAH OBSAH BALENÍ...3

OBSAH BALENÍ. Milí zákazníci, CZ OBSAH OBSAH BALENÍ...3 OBSAH OBSAH BALENÍ Milí zákazníci, OBSAH BALENÍ...3 UPOZORNĚNÍ...4 MONTÁŽ... 5 BLATNÍKY KOLA ROZKLÁDÁNÍ A SKLÁDÁNÍ VÝŠKA RUKOJETI PARKOVACÍ BRZDA FÁZE : MIMINKO... 7 KORBIČKA FÁZE : BATOLE... 8 BEZPEČNOSTNÍ

Více

uživatelská příručka Krystal Clear Filtrační čerpadlo Model 638R důležité bezpečnostní pokyny

uživatelská příručka Krystal Clear Filtrační čerpadlo Model 638R důležité bezpečnostní pokyny uživatelská příručka důležité bezpečnostní pokyny Předtím, než začnete s instalací výrobku si přečtěte návod a přesně se řiďte pokyny. Krystal Clear Filtrační čerpadlo Model 638R 220-240 V~, 50 Hz, 99

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Ekolux 8000 S E R V I S

Ekolux 8000 S E R V I S Ekolux 8000 S E R V I S LUX (CZ), s.r.o. Brunclíkova 17, 162 00 Praha 6-Petřiny telefon: 220 190 880, fax: 220 190 881 bezplatná infolinka: 800-10 30 40 e-mail: servis@lux-com.cz www.lux-com.cz Návod k

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BAZÉNOVÉ ČERPADLO BOXER 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při instalaci a užívání tohoto elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní pravidla /

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

1. Tyto montážní instrukce mohou být reprodukovány a/nebo distribuovány pouze s písemným a explicitním souhlasem společnosti Sela

1. Tyto montážní instrukce mohou být reprodukovány a/nebo distribuovány pouze s písemným a explicitním souhlasem společnosti Sela Pokyny k sestavení Nová souprava Sela Snare Cajon - cajon se struněním. Nově v této soupravě naleznete vyndavací Sela Snare System strunění, které Vám přináší další zvukové možnosti. Prosíme, použijte

Více

Mobilní vířivky Belatrix UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PH050016/17

Mobilní vířivky Belatrix UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PH050016/17 Mobilní vířivky Belatrix UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PH050013/15 PH05006/18 PH050010/11 PH050016/17 PH05008 UPOZORNĚNÍ Pro Vaši vlastní bezpečnost a správnou funkčnost Vašeho zařízení dodržujte následující pokyny.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ 1 Upozornění Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. Zdroj napětí Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz Stolní ventilátor Model RT-23I RT-30I RT-40I Síťové napětí 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz Jmenovitý výkon 30 Watt 40 Watt 50 Watt Elektr. třída ochrany I I I Průměr ca. 23 cm ca. 30

Více

Venkovní vířivka. Model: WS H01A. Vaše nejlepší volba!

Venkovní vířivka. Model: WS H01A. Vaše nejlepší volba! Instalační instrukce Venkovní vířivka Model: WS H01A Vaše nejlepší volba! Při změně designu nebo velikosti našeho zařízení není povinností společnosti o tomto informovat. Obrázky mohou být trochu odlišné

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Provzdušňovač vodní nádrže. AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943. Návod k použití

Provzdušňovač vodní nádrže. AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943. Návod k použití Provzdušňovač vodní nádrže AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943 Návod k použití GARDENA provzdušňovač vodní nádrže AP 180 / AP 400 Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si prosím pozorně tento návod a dodržujte

Více

NÁVOD K INSTALACI. Termo zastřešení. Pool House XXL

NÁVOD K INSTALACI. Termo zastřešení. Pool House XXL NÁVOD K INSTALACI Termo zastřešení Pool House XXL Termo zastřešení Pool House XXL 092013 Bazény, sauny, vířivé Použití: Toto zastřešení je určeno pro nekomerční využití na Vaší zahradě, vhodné jako mobilní

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více