Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru"

Transkript

1 Velkokapacitní kontejnery v září str. 2 Nabídka cvičení pro rok 2006/2007 Vztah J. Wankla a J. Mánese str. 7 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 2 4. S R P NA Č Í S L O 14 BLANENSKÉ ZÁMECKÉ DNY Uskuteční se v rámci Dnů evropského dědictví sobota a neděle od 9 do 17 hodin Volný vstup do stálých expozic a výstavních síní. STÁLÉ EXPOZICE: Moravský kras * Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století * Nejstarší hutě * Historické interiéry * měřicí technika SPRIMT VÝSTAVY: Nádvoří zámku a Audiovizuální síň: Základní organizace včelařů v Blansku 100 let organizovaného včelaření v Blansku Výstava bude otevřena od pátku , vernisáž proběhne v sobotu ve 13 h. Malá výstavní síň: Latinská Amerika objektivem Petra Chalupy Zámecký sklep: Užiteční pomocníci domácí práce za časů našich předků Staré zámecké sklepení: Kováři ze školních lavic výstava uměleckých kovářských prací SOUŘ Třebíč a SOU Jaroměř Severní křídlo zámku: Proměny Blanska výstava fotografií a dokumentů z historie města Blanska Zámecký park, neděle od 10 do 16 h: Výstava dalmatinů pořádá Dalmatinklub ČR Prohlídku expozic doplní vystoupení hudebníků v dobovém oblečení. V Blansku v současné době probíhá hodně investičních akcí, které jsou investovány Městem Blansko, ale také hodně těch, jež mají investora jiného. Ty druhé nemůže Město přímým způsobem ovlivňovat. Jednotlivé investiční akce jsme prošli s místostarostou Ing. Jindřichem Králem a přinášíme vám jejich výčet s jeho podrobným komentářem ke každé z nich. Nejdříve jsme se zaměřili na investice Města Blansko. Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru Mám vždy mrazivý pocit, když slyším klakson požárního auta rychle jedoucího k zásahu. Známý zvuk neznamená pohodu, ale předznamenává škodu. Tu se snaží co nejvíce zmenšit hasiči a jejich snahou je také co nejvíce hodnot uchránit. Mužem, který je u každého požáru, je komisař PO na úseku zjišťování příčin vzniku požárů Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje územního odboru Blansko, kpt. Antonín Pivoňka. S ním jsem si na téma požárů povídal. Samozřejmě mne zajímalo, je-li známa příčina nedávného velkého požáru na Písečné? K tomu kpt. A. Pivoňka řekl: K požáru domu na Písečné jsme měli přizvaného i experta. Příčinou požáru byla skrytá závada na elektroinstalaci v konstrukci bytového jádra. Při tomto požáru vznikla škoda zhruba 2,7 milionu korun, uchráněny byly hodnoty ve výši čtyř milionů. Přesto, že hasiči odvedli výbornou práci standardním postupem, našli se znalci, kteří se nevybíravě o jejich práci vyjadřovali, vytýkali neprofesionální přístup (již podle toho lze soudit, že kritizovali jistě odborníci ). Avšak v prospěch hasičů mluví přímo dokonalá dokumentace, kterou pořizovali i občané, co požár fotografovali, aniž to tušili. Hasiči byli na místě velmi rychle, vrací se k případu kpt. Pivoňka, byli přizváni k požáru bytového jádra. Než se však do bytu, kde hořelo, dostali, byl již oheň doslova na střeše. A k hašení takového požáru je potřeba jiná technika než pro bytové jádro. Díváme se na řadu obrázků, které pocházejí od obyvatel sídliště. Jak lidé při vyšetřování požárů spolupracují? Lidé se dost bojí něco říci. Asi mají strach, že někoho udají. Opravdu jsme však vděční, ale i policie, s kterou obvykle spolupracujeme, za každou pomoc, která může něco objasnit. Zdá se však, že v případě Písečné byla situace jiná. Ano, tam moc pomohly fotografie, z nichž se dá vydedukovat, jak se oheň šířil, jak rychle se dostal na střechu a proč se tam dostal. To všechno jsem poznal z fotek, které někteří občané ochotně poskytli nebo dali na internet. Když snímky poskládám, rozfázuji, tak zjistím, kde začalo hořet, jak rychle, zjistím příjezd naší techniky. Jsou to pro nás velice cenné údaje, jsme vděční za každou fotku, ale třeba i za to, když nám někdo řekne, jaké bylo zabarvení kouře, jaké byly příznaky, jaký byl v místě požáru pohyb osob. To jsou kousky do mozaiky, z které skládáme jako puzzle konečný výsledek vyšetřování. (pokračování na str. 2) Investiční akce v Blansku podrobně s Ing. Králem Vsetínská písničkářská dvojice Žamboši při vystoupení na zámeckém nádvoří. TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Muzika pro Karolínku Každou prázdninovou středu se na nádvoří zámku uskutečnil jeden z řady koncertů více či méně známých hudebních seskupení. A tak se na plakátu vedle sebe objevily např. blanenská amatérská kapela Fišmol a profesionální Jablkoň. I když převažujícím žánrem je folk, pořadatelé vždy zařadí nějakou specialitu, ať už je to amatérské divadlo nebo letos Mamlamdo & Bhaktar vystoupení, při kterém si kromě zpěvu a afghánské hudby vychutnali návštěvníci také břišní tance a ohňovou show. Letošní návštěvnost si pořádající Sdružení Ulita pochvaluje. Lidé neměli mezi vystupujícími žádného jasného favorita a od začátku jich na koncerty chodí mezi 60 a 70. Pokud jste na nádvoří blanenského zámku ještě nestihli zavítat a tento zpravodaj se vám dostal do rukou před 30. srpnem, pak ještě využijte poslední možnosti vyrazit ve středu 30. srpna v hodin na koncert vokálního seskupení Bezefšeho. Představí se vám sedm lidí se zálibou v mnohohlasých písních, s dravým i hravým nábojem upravenými spirituály černého lidu a svěžími písněmi v rytmu swingu, jazzu i latiny. Dle slov pořadatelů nebudete litovat. sl Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na Staré Blansko komunikace u Trida V průmyslovém areálu na Starém Blansku je Město investorem rekonstrukce komunikací, zpevněných ploch, veřejného osvětlení a terénních úprav. Komunikace byla rekonstruována včetně podloží, byly vybudovány nové chodníky a nová parkovací místa pro zaměstnance a návštěvníky firem. Investiční náklady na tuto stavbu dosáhly 11 mil. Kč. Z této částky činí dotace z fondů EU PHARE 7,5 mil. Kč. Zmíněná rekonstrukce je první etapou. Druhá etapa, která je aktuálně projektově připravována, by měla proběhnout příští rok a má za cíl propojit tuto průmyslovou část s ulici Komenského. Realizace Místostarosta Ing. Jindřich Král. však je podmíněna přijetím našeho projektu k financování z fondů EU. Staré Blansko komunikace u Trida Revitalizace sídliště Písečná Město Blansko zpracovalo rozsáhlý, několikaetapový projekt Regenerace panelového sídliště Písečná. Město usiluje o získání státní dotace na tento projekt z ministerstva pro místní rozvoj. Pro letošní rok se ještě dotaci získat nepodařilo (zatím nebylo rozhodnuto), nicméně na přelomu srpna a září bude zahájena první etapa rekonstrukcí prostoru mezi ulicemi Jasanová a Pod Javory. Týkat se bude zejména rekonstrukce zpevněných ploch, zeleně, odstranění starých konstrukcí klepačů a vybudování nových ploch. Celá oblast by měla obyvatelům poskytovat kvalitnější prostředí pro odpočinek, více zeleně i lepší zázemí pro děti. Další etapy budou průběžně navazovat a Město se bude snažit o získání dotace, aby zatížení městského rozpočtu bylo co nejmenší. (pokračování na str. 4)

2 Blanska 2 z usnesení Z usnesení ze 78. zasedání rady města ze dne Rada odvolává paní Jiřinu Jedlovou z funkce místopředsedkyně Komise pro občanské záležitosti z důvodu ukončení pracovního poměru u Města Blansko a jmenuje do této funkce pí Yvonu Havlíčkovou s účinností od Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. čtvrtletí stížnost obyvatelů domu č. 20 na ul. 9. května a ukládá odboru KOM řešit stížnost ve smyslu rozpravy. Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko. po úpravách Statut Nemocnice Blansko. novelu Knihovního řádu Městské knihovny Blansko včetně příloh. smlouvu o přijetí dotace z JMK ve výši Kč na výstroj a výzbroj jednotky sboru dobrovolných hasičů. Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 18 Zateplení a výměna oken na severní stěně objektu lůžek v Nemocnici Blansko. s provedením Opravy formou výměny oken na objektech polikliniky a lůžek Nemocnice Blansko. se zakoupením zálohového napájecího zařízení pro zdravotnický přístroj Scintilační gamakamera na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko. s vybavením pro zajištění provozu lékárny Nemocnice Blansko dle předloženého materiálu a schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej a koupi tohoto majetku s kupní cenou Kč + DPH s PharmDr. Jitkou Navrkalovou. se zařazením kamerového systému do plánu investic pro rok s vyřazením žádosti o byt pana Stojkoviče, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti. s postupem odboru KOM a souhlasí s odečtem 100 bodů dle Směrnice č. 8/2005 Hospodaření s byty v majetku Města Blansko ze žádosti o byt paní Pernicové, Blansko. na základě žádosti obyvatelů domu na ul. Údolní 19 se stažením žaloby na vyklizení bytu na pana Miadika, Blansko a přiděluje mu stávající byt mimo pořadí. se zveřejněním záměru na odprodej nebytového prostoru jednotky č. 1271/103 v bytovém domě na ul. L. Janáčka 9, 11, 11 a, 11 b, 11 c, 13, 15 v Blansku včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy s tím, že na záměru bude uvedena kupní cena 800 tis. Kč jako minimální. s pronájmem kanceláře č. 211 o výměře 32,48 m 2 + ost. 12,67 m 2 a kanceláře č. 212 o výměře 12,04 m 2 + ost. 4,70 m 2 ve 2. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, organizaci Apoštolská církev, sbor bez hranic Jihlava, Hybrálec 122, Jihlava, misijní stanice Blansko, zast. Jánem Kobidou, se sídlem Údolní 4, Blansko; IČO: na dobu neurčitou za účelem využití prostor pro potřeby církve za symbolické nájemné 1 Kč/rok s tím, že nájemcem budou v plném rozsahu hrazeny služby s nájmem spojené. s bezúplatným převodem přeložky vodovodu a vodovodní přípojky od firmy Korekt-invest, s. r. o. vybudovaných na pozemku parc. č. 1015/3 v k. ú. Blansko do majetku města Blansko. s bezúplatným převodem vodního díla vodovodního řadu v délce 116,6 m, v k. ú. Klepačov, na parcelách č. 364/3, 364/23, 364/8, 342 do majetku města Blansko. Převod je podmíněn dodáním veškeré potřebné dokumentace, včetně zřízení věcných břemen k dotčeným pozemkům. se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 857/67 orná půda v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření a za účelem sečení trávy a údržby zbývajících, zahrádkářsky neobdělávaných částí tohoto pozemku, vše jako oplocená součást bytového domu Křížkovského 25, Blansko. se zveřejněním záměru odprodat pozemek o výměře 220 m 2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku polyfunkční budovou ve vlastnictví fyzické osoby (areál stadionu na Údolní ulici). se zveřejněním záměru odprodat část pozemku za účelem rozšíření zahrad za rodinnými domy Sloupečník 18 46, Blansko a jejich využívání k zahrádkářským účelům (lokalita Sloupečník, část pozemku mezi potokem Sloupečník a RD Sloupečník 18 46, Blansko). s pronájmem části pozemku o výměře cca 4 m 2 v k. ú. Blansko paní Marii Novotné, bytem Blansko, za účelem občasného parkování přívěsného vozíku za osobní automobil, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 40 Kč/rok (lokalita při ul Příkrá, Blansko). s pronájmem části pozemku o výměře cca 2 m 2 v k. ú. Blansko společnosti VAŠSTAV s. r. o., Brno, Staňkova 18, za účelem umístění informačního a reklamního panelu, informujícího o stavbě Obytný soubor Blansko-Zborovce, na dobu určitou do , za nájemné Kč/rok + zvyšování o ofic. míru inflace od roku 2007 (lokalita Zborovce, před rest. Velvet). s výpůjčkou části pozemků o výměře cca 140 m 2 v k. ú. Blansko manželům Ivaně a Ing. Zdeňku Riznerovým, bytem Olomučany, za účelem vybudování, užívání, oprav a údržby parkoviště k plánované budově na pozemku p. č. 202/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko a dalších úprav dle studie, zpracované v 03/ 2006 Atelierem architektury spol. s r. o. s řešením širších vztahů a dle záměru č. j. S009P006STH8, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (lokalita ul. Sv. Čecha, Rožmitálova). s úhradou částky 188 Kč panu Roučkovi, bytem Blansko, za daň z nemovitosti za rok 2006, za pozemek parc. č. 744/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, který slouží jako veřejné parkoviště města na základě smlouvy o výpůjčce (ulice Hybešova). s pokračováním projektových příprav vedoucích k získání právoplatného stavebního povolení na rekonstrukci kruhové křižovatky ulic Poříčí Mlýnská Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, vypracované Miroslavem Patočkou. Rada ukládá příspěvkové organizaci ZŠ Blansko, Dvorská 26 odvod z investičního fondu ve výši 190 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele na úhradu závazku za sportovní areál. Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky za budovou bývalé MŠ v Horní Lhotě. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku o výměře 81 m 2 v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví Města Blansko za cenu 240 Kč/m 2 od vlastníka tohoto pozemku (pozemek u komunikace poblíž bývalé MŠ v Lažánkách). zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 1362/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko za celkovou cenu Kč od vlastníka tohoto pozemku (pozemek u řeky Svitavy na ul. Poříčí). zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 642/6 ostatní plocha a parc. č. 644 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu Kč (pozemky nad penzionem). Z usnesení ze 79. schůze rady města ze dne Rada souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a to u bytů s regulovaným nájemným z částky 16,42 Kč/m 2 na 20,22 Kč/m 2 s platností od s jednostranným zvýšením nájemného u bytů se sníženou kvalitou v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a to u bytů II. kategorie z částky 12,32 Kč/m 2 na 15,88 Kč/m 2 a u bytů IV. kategorie z částky 6,82 Kč/ m 2 na 10,18 Kč/m 2. s uzavíráním tzv. exekučních doložek k nově uzavíraným nájemním smlouvám na byty v majetku města, a to s platností od se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku (dvě části o výměře každé z nich cca 3 6 m, zastavěné prodejními stánky) za část pozemku o stejné výměře, ve vlastnictví právnické osoby (Rožmitálova ul.). s bezplatným použitím znaku Města Blanska na prezentaci a propagaci města na internetových stránkách a při akcích pořádaných basketbalovým klubem BBK IVes Blansko ASK. Rada revokuje usnesení č. 17 z 8. schůze RM konané dne o stanovení nájemného v nově obsazovaných městských bytech. Rada stanoví výši nájemného v nově obsazovaných městských bytech ve výši 21,34 Kč/m 2. Nájemné bude zvyšováno v souladu s platnou legislativou. Rada netrvá na sjednávání kauce k nově uzavíraným nájemním smlouvám. Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání výkup části pozemku parc. č zast. plocha v k. ú. Blansko (části, která nebude směněna za obecní pozemek a která byla dříve zastavěna rampou OD Centrum) od vlastníka pozemku za cenu Kč/m2 (Rožmitálova ul.). Rada schvaluje v souladu se směrnicí č. 3/2005 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont na uspořádání 8. ročníku festivalu Rajbas*Outdoor*Kotlík 2006 v Blansku. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Poslední zasedání stávajícího zastupitelstva před podzimními komunálními volbami se koná v pondělí v h ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání je přístupné veřejnosti. TERMÍN KOMUNÁLNÍCH VOLEB Volby do Zastupitelstva města Blanska se uskuteční ve dnech 20. a 21. října Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo na připravené automobily a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidel a ukládání odpadů mimo vozidla bude posuzováno jako vytváření černé skládky. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek za zneškodnění odpadů. datum stanoviště Lažánky, u hasičky Lažánky, Kamnárna dolní konec Klepačov, dolní konec u MHD Na Vyhlídce Jasanová Husova, u hotelu nebo křižovatka Těchovská Hybešova, parkoviště Žižkova Kollárova Čapkova L. Janáčka Těchov, u kulturního domu Obůrka, točna MHD Češkovice, u bývalé zastávky MHD května, u kotelny Nad Žlíbkem Erbenova Podlesí Purkyňova B. Němcové Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, u koupaliště Dolní Lhota, u školy Křižkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u hasičky Hořice, u požární nádrže odbor komunální údržby Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru (pokračování ze str. 1) Prožili jsme poměrně řadu tropických dnů. Projevily se nějak v požární statistice? Samozřejmě, v červenci prudce vzrostl počet požárů. Bylo jich v okrese, který sledujeme, 26. Horké dny provázely bouřky, k nim patří blesky, nebezpečná příčina požárů. Byly takové? Byly dva. Poprvé blesk zapálil 8. července v 9.36 h rodinný domek v Lysicích. Na domku sice byl hromosvod, do kterého také uhodilo, ale část výboje se dostala po střešní konstrukci na půdu a tam zapálila tepelnou izolaci expanzní nádrže. Blesk je prevít a ani hromosvod před ním stoprocentně nemusí ochránit. Hromosvod dává naději, že následky úderu blesku jsou minimalizovány. A druhý případ? Ten se stal ve stejný den asi o hodinu později v Ostrově u Macochy, kde blesk uhodil do střešního okna novostavby. Byl snad nějaký jiný požár v oblasti Blanska s jinou příčinou, vhodný zaznamenání? Požár chaty na Češkovicích, který vznikl také od závady na elektrické instalaci. Došlo k němu , škoda je asi Kč, uchráněny byly hodnoty za Kč. Sběrné středisko odpadů změna umístění Oznamujeme UZAVŘENÍ sběrného střediska odpadů (dále jen SSO) na Starém Blansku na ul. Luční, a to k datu Ukládání odpadu u tohoto areálu po tomto datu bude posuzováno jako vytváření černé skládky s příslušnými postihy. Nově otevřené SSO je umístěno od v Horní Lhotě v areálu bývalého překladiště. Občané města Blanska mohou v SSO Horní Lhota ukládat bezplatně odpady nebezpečné odpady, velkoobjemové, spalitelné, nespalitelné, odpad ze zeleně, železo, apod., a to vždy v maximálním množství, které se vejde do zavazadlového prostoru osobního vozidla nebo na malý přívěsný vozík avšak v max. množství 100 kg. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny platit za jakékoli uložení odpadů na SSO dle platného ceníku vyvěšeného na SSO. Při dovozu odpadů na SSO občany města Blanska je nutno předložit obsluze doklad o zaplacení poplatku za provoz systému sběru, shromažďování a odstraňování odpadů na příslušný rok, doklad totožnosti, vyčkat instrukcí obsluhy a svým podpisem stvrdit odevzdaný druh a množství odpadu v evidenčním listu. Přerušení dodávky elektrické energie st, 7 15 h Celé obce Lažánky a Rudice obyvatelé i podnikatelé. V Lažánkách se vypínání netýká hájenky Punkva a průmyslových závodů ČKD, MKZ, RACOM út, h Blansko nám. Republiky č. 2 8 Toto SSO je zároveň MÍSTEM ZPĚTNÉ- HO ODBĚRU použitých elektrozařízení: 1. velké domácí spotřebiče včetně chladniček 2. malé domácí spotřebiče 3. elektrické nářadí a nástroje 4. trubicové a úsporné zářivky a výbojky 5. televizory a PC monitory 6. výpočetní a telekomunikační technika 7. spotřební elektronika 8. hračky, vybavení pro volný čas a sport Provozní dny a hodiny sběrného dvora: pondělí zavřeno úterý až hodin středa až hodin čtvrtek až hodin pátek až hodin sobota 8.00 až hodin neděle zavřeno Telefon na sběrný dvůr je Některý stavební odpad z jednotlivých staveb a stavebních úprav bez příměsí je možné odevzdávat přímo na recyklační linku, která je umístěna v areálu MORA- VOSTAVU na Starém Blansku, a to v pondělí až pátek od 6.00 do hod. Bližší informace na tel odbor komunální údržby Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu Jedná se o ovoce, zeleninu a odpady ze zahrad (např. listí, plevel atd.). Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)! Vzhledem k tomu, že se v odpadových nádobách určených na svoz komunálního odpadu znovu ve větší míře vyskytuje odpad ze zahrad, a to především jablka a jiné ovoce, připravilo pro vás Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. individuální svozy tohoto odpadu. Žádáme proto občany, aby tento odpad nebyl do odpadových nádob ukládán. Žádáme občany města Blanska o uložení tohoto druhu odpadu do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a jejich přistavení v den svozu do 7 hod. ráno ke komunikaci. Znovu závada na elektrické instalaci. Je nějaká povinnost revizí i pro soukromé osoby? Soukromé osoby by si měly nechat udělat revizi elektrického vedení v běžném prostředí jednou za pět let. Ale ani sebelepší revize nemusí skrytou závadu objevit. Přesto jsou však revize na místě a potřebné. Revize by měla být i po každém zásahu do elektrické instalace. Napadá mne, co nejrůznější elektrospotřebiče. Někdy už svou cenou nevzbuzující přílišnou důvěryhodnost? Nejsou nebezpečné z pohledu hasiče? Nebezpečné? Určitě cena odpovídá kvalitě, tzn. čím levněji koupím, tím víc musím počítat s tím, že materiál nebude nic moc. V každém případě bych si měl zkontrolovat, prošel-li výrobek zkušebnou, má-li značku a je-li schválen u nás. Měl bych dostat doklady vč. prohlášení o shodě. Pokud doklady nedostanu, tak je problematické spotřebič používat, protože může nejen zapálit, hořet, ale i třeba zabít. Budete-li snad někdy u požáru a uvidíte tam muže, který se pozorně dívá, sem tam na něco zeptá, bedlivě pozoruje, co se děje, pak to možná bude kpt. Antonín Pivoňka, s nímž si povídal a jemuž poděkoval Jaroslav Parma Svoz bude prováděn vždy v úterý v následujících termínech: , , , , Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Ostrova, kde není možné zpracování jakýchkoli příměsí z dřevin. Dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) můžete uložit v následném přistavení VOK v měsíci listopadu nebo v provozních hodinách na sběrném středisku odpadů v Horní Lhotě. Upozorňujeme, že dřevní odpad nebude posádkou svozového vozidla odvážen a jeho přistavení v tyto svozové dny bude posuzováno jako vytváření černé skládky s příslušnými postihy. odbor komunální údržby Pokladna jen v jednom místě Oznamujeme občanům, že od se ruší pokladna v budově radnice na náměstí Svobody 3. Současně bude od stejného data posílena pokladna v budově na náměstí Republiky 3. Tento přesun zkvalitní pokladní služby tím, že se nebudou tvořit řady při placení poplatků a dalších plateb v hotovosti. Pokladna je otevřena v úřední dny, pondělí a středa 8 17 hodin.

3 Blanska 3 Otevření koupaliště Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Dlouho diskutovaný stavební zákon vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 183/2006 s účinností od Účinnost některých paragrafů je sice od , ale ty se netýkají řízení vedených stavebním úřadem. Cílem zákona je dle prohlášení ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka: omezit obtěžování občanů administrativou a přenést zátěž při vyřizování a uskutečňování stavebních aktivit ze stavitele na příslušné úřady. Zda se tato slova naplní, ukáže teprve praxe. Co je ale již dnes zřejmé, nový stavební zákon s sebou přinese zátěž pro obecní rozpočty, a to nejenom ve zvýšení počtu pracovníků stavebních úřadů. Nový předpis je jinak strukturován a oproti původnímu podstatně po věcné i obsahové stránce rozšířen. Starý dosud platný, je z roku 1976 a prošel více než dvaceti změnami. Má devět částí se 145 paragrafy a 3 prováděcí vyhlášky. Nový z roku 2006 a platný od , má sedm částí a celkem 198 paragrafů. V návrhu jsou (dosud neschválené) 4 prováděcí vyhlášky. Mezi oběma zákony tedy uběhlo celkem třicet roků, což je poměrně dlouhá doba. Složitá byla i příprava. Nenaplnil se ani původní předpoklad, vztáhnout účinnost nového stavebního zákona k novému správnímu řádu, který s účinností k nahradil původní předpis z roku Příprava nového stavebního zákona byla iniciována přijetím Usnesení č. 612 ze dne 20. června 2001, kterým schválila Vláda ČR věcný návrh zákona a uložila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR předložit vládě návrh stavebního zákona. Od této doby po schválení uběhlo téměř pět let. Z toho plyne, že příprava nového zákona nebyla vůbec jednoduchá, a je otázkou, zda schválené znění má předpoklady k naplnění původního záměru zjednodušení řízení. Další pokračování tématu nový stavební zákon se bude zabývat úvodními ustanoveními stavebního zákona. Ing. Petr Rizner vedoucí stavebního úřadu Starostka města Blanska PhDr. Jaroslava Králová oficiálně otevřela nově zrekonstruované koupaliště. Organizace školního roku 2006/2007 Období školního vyučování ve školním roce 2006/07 začne ve všech základních školách, středních školách a konzervatořích v pondělí 4. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna Vyučování začne ve středu 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července do pátku 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Z Blanska do Nizozemska Setkání s učitelem národů v Naardenu. Foto: O. Hlinomaz Slavnostní otevření se uskutečnilo v pátek 14. července v 9.00 hodin ráno a přestřižení pásky se ujala starostka města Blanska PhDr. Jaroslava Králová. Investice za více než 97 mil. Kč tak mohla začít sloužit občanům. Otevření se také zúčastnili další významní hosté, vedení města Blanska, zástupci stavební firmy a firem, které se podílejí na provozu. Z dnešního pohledu se podařilo zrekonstruované koupaliště otevřít doslova na poslední chvíli. K co nejrychlejšímu uvedení do provozu bylo Město tlačeno nejen nedočkavostí a zvědavostí občanů, ale také s každým dnem přicházelo o nemalé finanční částky za vstupné a další služby. Ani to je ale neodradilo dát první den všem návštěvníkům dárek v podobě vstupného zdarma. Od otevření následovalo nejteplejší počasí tohoto léta a návštěvnost nového areálu trhala rekordy. V některých dnech byla kapacita využita naplno a vystřídalo se zde okolo návštěvníků. Tolik diskutovaná výše vstupného nakonec odradila jen málokoho. Provozovatel však vyšel vstříc požadavkům na nižší večerní vstupné, které později snížil. Lidé byli spokojeni jak s novými vodními atrakcemi, tak se službami. text a foto: S. Mrázek Od 14. července si děti i dospělí mohou vychutnávat vodní radovánky a všechny nové atrakce. Na třináctý školní výlet za poznáním Evropy se letos vydali současní i bývalí žáci Základní školy T.G.M. v Blansku. Tradičně mezi účastníky nechyběl ani bývalý žák školy blanenský místostarosta Mgr. Ivo Polák. Stejně jako na předcházejících zájezdech nesly hlavní pedagogickou odpovědnost učitelky Mgr. Eva Janíčková a Mgr. Jana Matušková. Od školy jsme odjížděli ve středu večer autobusem ČSAD Tišnov. Rozloučit se s námi přišli nejen naší blízcí, ale i organizátorka zahraničních zájezdů paní Eva Chloupková, majitelka cestovní agentury S-TOUR Blansko. Cestou jsme si promítli videokazetu o Nizozemsku, abychom věděli, na co se máme v následujících dnech těšit. První zastávkou v Nizozemsku bylo přístavní město Harderwijk, kam nás přilákal největší mořský zoopark v Evropě. Navštívili jsme delfinárium, kde jsme obdivovali atraktivní vystoupení cvičených delfínů. Poté jsme pokračovali do městečka Naarden, které je vlastně vodní pevností ve tvaru šesticípé hvězdy se širokým vodním příkopem. Připomenuli jsme si, že zde získal důstojné místo posledního odpočinku Jan Amos Komenský, o jeho životě v autobuse zajímavě vyprávěl Martin Polák. Když jsme našli monumentální sochu učitele národů od významného českého sochaře Vincence Makovského, tak jsme neváhali a společně jsme se u ní vyfotografovali. V Amsterodamu jsme si prohlédli při okružní jízdě jeho malebné centrum začínající u hlavního nádraží. Překvapilo nás velké množství jízdních kol, která před nádražím čekala na své uživatele. Kolem kostelů Sint Niklaas kerk, Nieuve kerk, Wester kerk a královského paláce jsem pokračovali ke květinovému trhu a k Mincovní věži. Zajeli jsme se podívat na Modrý most a na Úzký most přes řeku Amstel. Pátek jsme prožili převážně v pohádkovém a zábavním parku De Efteling. Potkávali jsme známé postavy z pohádek H. Ch. Andersena nebo bratří Grimů a lodí jsme projeli světem pohádek Tisíce a jedné noci. Abychom se mohli dobře zorientovat v krásném prostředí s květinovými a vodními plochami, mohli jsme nasednout do vláčku a ten nás svezl kolem celého parku o rozloze 150 ha. K večeru jsme nasedli do autobusu a jeli zpět do Amsterodamu, abychom si okružní jízdu z předchozího dne doplnili o procházku jeho ulicemi. Někteří se projeli lodí po grachtech, další se vydali ulicí Damrak kolem burzy na hlavní náměstí Dam ke královskému paláci a Národnímu památníku. Na zpáteční cestě jsme zastavili v Drážďanech, kde jsme si mj. prošli Divadelní náměstí, slavnostní nádvoří Zwinger a Brühlskou terasu. V autobuse jsme soutěžili, kdo si toho nejvíc ze zájezdu zapamatoval. Odměnou byly cukrovinky od paní Chloupkové. Děkujeme všem, kteří se každoročně starají o to, abychom byli bohatší o nezapomenutelné zážitky z postupného poznávání Evropy. Zatím jsme zavítali do osmi zemí EU. Děkujeme především rodičům a našim příkladně obětavým učitelkám a znovu si klademe otázku, kam asi vyrazíme v příštím roce. Michaela Dočekalová Radek Trunda Podzimní deratizace města Blanska Odpoledne s Jógou v denním životě Jóga v denním životě vás zve na cvičení v prostorách zámeckého parku. Uskuteční se v pátek 15. září od hod. Předpokládaný konec v cca hod. Cvičit se bude na trávníku vlevo od kašny. Karimatky a cvičební úbory s sebou. Za nepříznivého počasí se akce nekoná. red V období září listopad bude prováděna pracovníky firmy SENTRAC spol. s.r.o. Boskovice ohnisková deratizace zaměřená na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření. Nástrahy budou pokládány do kanalizační sítě, na prostranství, a to zejména do nor, stezek apod. Dále budou deratizována problematická místa u bytových domů v oblasti kanalizačních a teplovodních přípojek a výměníkových stanic. Všechny nastražené objekty budou řádně označeny a nástrahy nebudou nikdy volně položeny na přístupných místech a prostranstvích. Upozorňujeme občany, aby v průběhu celé akce věnovali zvýšenou pozornost zejména malým dětem, volně pobíhajícím psům a kočkám tak, aby nedošlo k vyhrabávání nástrah a jejich náhodnému požití. Z bezpečnostních důvodů bude pracovní doba deratizérů omezena dobou vyučování na školách. V případě náhodného požití nástrah jak člověkem, tak i zvířetem, vyhledejte lékařskou nebo veterinární pomoc a podávejte vitamín K1 (přípravek KANAVIT). V zájmu úspěchu celé akce žádáme občany, aby zejména zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace. Žádáme firmy pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této deratizaci vlastní deratizací svých areálů. V případě dotazů kontaktujte Město Blansko, telefon odbor komunální údržby Nebojte se počítače Městská knihovna Blansko připravila na září základní kurz pro práci s počítačem určený seniorům, ženám na mateřské dovolené a nezaměstnaným. Devět vyučovacích hodin se uskuteční vždy ve středu od 8 do 11 hodin. Cena kurzovného 150 Kč. Bližší informace: Pavel Svoboda, studovna a čítárna knihovny, tel red Za čtyřicet dní rozdáno 236 bodů Nový silniční zákon je již nějakou dobu v platnosti, a tak jsem zeptal vedoucího vnitřního oddělení MěÚ Blansko Ing. Gajdošíka, jak jsou na tom řidiči s přestupky a kolik už nasbírali bodů. Z čísel, která mě dodal, je zřejmé, že si řidiči dávají pozor a pravidla se snaží dodržovat. V době od do spáchalo 146 řidičů přestupky ohodnocené celkem 236 body, sdělil Ing. Gajdošík. Jedná se o řidiče, kteří mají TP na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko a dále o cizince. Nejčastějšími přestupky za uvedené období byly: nerozsvícená světla nepřipoutání se telefonování za jízdy překročení povolené rychlosti nezastavení na znamení stůj dej přednost v jízdě prošlá lhůta technické kontroly vjetí na tramvajový pás Stanislav Mrázek Opravy se dočkal hojně používaný chodník spojující u pomníku Rudoarmějce ul. Masarykovu a Hybešovu směrem ke kinu. I když by se mohlo zdát, že trocha nerovností zas tolik nevadí, opak byl pravdou a poznat to bylo především v zimě.

4 Blanska 4 Investiční akce v Blansku podrobně s Ing. Králem (pokračování ze str. 1) Park u Zborováka Již částečně dokončená rekonstrukce zahrnovala opravu nezpevněných ploch, vybudování nového mobiliáře a vysazení nové zeleně. K dokončení chybí osadit nové veřejné osvětlení. Práce v parku by měly být ukončeny začátkem září. Hodně se diskutovala konečná forma povrchu. Já osobně jsem dával přednost mlatovému povrchu, odborníci se přiklonili k dlažbě betonové. Ul. Bartošova Oprava komunikace v této ulici patří mezi menší investiční akce. Protože povrch komunikace byl velice nekvalitní, přistoupilo Město k její rekonstrukci, která spočívá v odfrézování původního povrchu a jeho nahrazení novou asfaltobetonovou vrstvou. Křižovatka na náměstí Míru Rekonstrukce této křižovatky je spojena s opravou ul. Bartošovy. Zrekonstruovány budou chodníky, povrch křižovatky a zeleň v jejím nejbližším okolí. Zvažována byla i varianta přebudování křižovatky na kruhový objezd, ale odborníky nebyla nakonec doporučena. Problematický byl vjezd nákladní dopravy do křižovatky z ul. Bartošovy, kde by ve strmém stoupání mohly mít autobusy v zimním období problémy. Samotná křižovatka byla zúžena a zpřehledněna. Samotné řešení by mělo přispět k bezpečnosti nejen pro průjezd vozidel, ale hlavně pro chodce. Školní hřiště u ZŠ T. G. M. Oprava tohoto hřiště je poslední v sérii rekonstrukcí hřišť u základních škol v Blansku. U všech ostatních základních škol již byla hřiště opravena. Náklady dosáhnou 5 mil. Kč a vše by mělo být dokončeno v průběhu Lokalita za radnicí ul. Žalkovského září. V současné době připravujeme projekt vybudování dětských hřišť v jednotlivých sídlištních celcích. Dalším projektem pak bude vybudování hřišť v místních částech. Vjezdy k bytovým domům ul. Palackého, Čelakovského Letos se vedení města konečně podařilo v Zastupitelstvu prosadit vybudování vjezdů k domům na ul. Palackého a Čelakovského. Rozpočet této akce činí 2,4 mil. Kč a práce započnou na konci srpna. Cyklostezka na sportovní ostrov Po delších přípravách se za několik dní zahájí první práce na budování cyklotras ve Městě. Jedná se etapu cyklostezky, která povede od ul. Poříčí k Salmovu jezu a měla by být vstupní branou do cyklistického areálu cyklostezek vybudovaných po obvodu Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. Na úvodní etapu byla získána dotace z ministerstva dopravy ve výši 450 tis. Kč. Kromě samotné cyklostezky bude také vybudováno parkoviště pro sportovní ostrov. Projekt výstavby cyklostezek se neomezuje jen na sportovní ostrov, ale měl by pokračovat podél Svitavy až k autobusovému nádraží. Rekonstrukce skleněné stěny krytého bazénu a technologie bazénu Tuto investiční akci si vynutil havarijní stav. U technologie, která byla naprosto zastaralá hrozila porucha v průběhu sezony, Park u Zborováka udusaný písek nahradila betonová dlažba která by si vynutila odstavení krytého bazénu, u prosklené stěny zase výplně nejsou v ideálním stavu a hrozilo jejich vypadnutí, nehledě na tepelné ztráty, které vznikají nedokonalým utěsněním a izolací. Po rekonstrukci se tedy předpokládá úspora provozních nákladů hlavně na energie. Komunikace, chodníky, veřejné osvětlení za radnicí Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akcí letošního roku. Vybudování zcela nových komunikací,nových chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, zvelebení zeleně podél komunikací a vybudování několika nových parkovacích míst na ulicích Žalkovského, Družstevní, A. Skotáka, K. J. Mašky a Vodní je plně hrazeno z rozpočtu Města Blansko. Časový průběh akce zpomalila přeložka plynovodního potrubí a rekonstrukce elektrických rozvodů, které způsobily zpoždění zahájení rekonstrukce samotných prací na povrchu ulic. Na tyto akce nemá Město přímý vliv a rekonstrukci mohlo zahájit až po jejich dokončení. Začátkem září bude dokončena komunikace na ul. Žalkovského, následovat bude ul. A. Skotáka a K.J. Mašky v průběhu října. Ještě v letošním roce by měla být dokončena ul. Družstevní. Realizace ul. Vodní se zřejmě přesune do dalšího roku. Projekt předpokládá zdvojsměrnění ul. Žalkovského, čímž se sníží emisní zatížení ostatních ulic. Diskutováno je umístění sloupů veřejného osvětlení. Samozřejmě, že takto umístěné sloupy veřejného osvětlení nepůsobí dobře, ale je nutno konstatovat, že toto umístění přímo předepisuje norma a není možné umístit sloupy třeba do úrovně obrubníků. (Podrobnější informace uvede místostarosta Ing. Jindřich Král v prázdninovém Blanenském videožurnálu, který bude vysílán od 8. září.) Nová kruhová křižovatka u FPO Křižovatku nám. Republiky, Sadová, Masarykova jsme navrhli přeměnit na okružní z toho důvodu, že se nám tento typ křižovatek osvědčil. Realizovat se měla v červenci srpnu, ale Město Blansko jako investor stavby zatím nezískalo stavební povolení (platí k ) z důvodu pozdějších vyjádření některých dotčených orgánů státní správy. Pokud se podaří získat stavební povolení ještě v průběhu srpna, bude následně zahájena stavba okružní křižovatky, která spočívá v osazení vnitřního prstence a úpravě napojených komunikací. Stěžejní je pro nás termín získání stavebního povolení tak, aby stavba mohla být zahájena do půli září. Pozdější termín by vzhledem ke složitým přeložkám negarantoval dokončení prací do zimního období a práce by se provedly ihned na jaře. Další část pojednává o akcích,které jsou realizovány ve městě Blansku, ale které nejsou investovány Městem a tudíž Město není schopno, např. pomocí sankcí, vynutit si dodržování termínů nebo ovlivnit postup prací. Odlehčovací komora u autobus. nádraží Generálním investorem této stavby je Svaz VKMO s.r.o. Brno. Problémy zde mají především řidiči. V červnu se do odlehčovací komory měla napojovat rekonstruovaná kanalizace z ulice Mahenovy, ale při proměřování se zjistilo, že je výškově špatně postavena a po několika složitých jednáních bylo dodavateli stavby uloženo vybourání celého objektu a jeho nové vybudování. Z akce na cca 14 dní se tak stal problém, který si vyžádal opětovné omezení dopravy v tomto místě. Most u Hradského tunelu Investorem je SÚS Jihomoravského kraje. Zde jsme upozorňovali na nevhodný časový sled prací. Ačkoliv neustále upozorňujeme na pomalý postup, nejsme schopni přímo ovlivnit činnost společnosti DIS. Křižovatka Sadová Masarykova bude přebudována na kruhový objezd Kanalizace na ul. 9. května Dalším problémovým úsekem je rekonstrukce kanalizace na ul. 9. května. Město Blansko požadovalo, aby v rámci rekonstrukce kanalizace byl zrekonstruován i povrch silnice. Již v polovině srpna měla být provedena pokládka nového povrchu a celá ulice znovu zprůjezdněna. Největší problém vidíme v tom, že tudy není možný přímý průjezd MHD, což komplikuje mobilitu hlavně našim seniorům. Jako u předchozích akcí jsme schopni ovlivnit dodavatele pouze nepřímo přes stavební úřad, neboť zde Město není investorem. Komunikace na ul. Sadové Rekonstrukci komunikace na ul. Sadové naplánovala, zorganizovala a investičně zajišťovala SÚS Jm kraje. Jedná se o druhou a finální etapu. První etapa byla od kruhové křižovatky po křižovatku u bývalého okresního úřadu a proběhla v roce Celou akci zajišťoval investor, tudíž Město, ačkoliv na něj směřovalo mnoho připomínek, hlavně co do pracovních prodlev, mělo omezené možnosti ovlivnit průběh stavby. Akce byla komplikovaná také proto, že se navíc prováděla rekonstrukce kanalizace a přeložka vody, kterou si vyžádala Vodárenská akciová společnost, a.s. Stávající stav je ve fázi rozpracovanosti, protože se čeká na dokončení projektu rekonstrukce okružní křižovatky. Na závěr Ing. Král poznamenal: S činností společnosti DIS, která dělá většinu problematických akcí, nejsme spokojeni. Její činnost nám komplikuje nejen plynulost dopravy a průjezdnost Blanskem. Kvalita a hlavně průběh a organizace prací není vnímána vedením Města a širokou veřejností pozitivně, což bude mít velký vliv při výběru dodavatele u dalších zakázek investovaných Městem. JP, Stanislav Mrázek Autolékárniček je dostatek V regionálním tisku vyšel článek o nedostatku autolékárniček na trhu. Zájemcům sdělujeme, že prodejna zdravotnických potřeb lékárny Nemocnice Blansko na ul. Sadové 33 je plynule zásobována a má tudíž k dispozici jak kompletní autolékárničky v ceně max. do 150 Kč, tak náplně do autolékárniček v ceně od 127 do 145 Kč. Provoz prodejny je v pracovní dny od 7.00 do h, bližší informace lze obdržet v prodejně na tel MUDr. Ilona Rybářová ředitelka Nemocnice Blansko Po d ě kování Výbor Společnosti Katolického domu v Blansku upřímně děkuje představitelům Města Blansko za poskytnutí účelové finanční dotace, která byla využita na zakoupení plastových oken. Katolický dům se podařilo v uplynulém období zvelebit úpravou nové střechy nad malým sálem a současně došlo k přístavbě patra nad ním. Na pořízení oken však již chyběly finanční prostředky. Účelová dotace věnovaná Městem Blansko tak přišla velmi vhod. Věříme, že nově vzniklé prostory budou po dokončení sloužit nejen členům spolku, ale také všem občanům našeho města i okolí. Ing. Josef Šebela místopředseda SKD Jak s vosami a včelami? Rojí se vosy? Zavoláme hasiče! Takové úvahy jsou velmi časté, ale ne vždy správné, jak nám řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje územního odboru v Blansku, mjr. Ing. Jiří Maňoušek. Vosy a včely hasiči likvidují jen v případě nebezpečí na veřejných prostranstvích a veřejných budovách, ale také u prokazatelných alergiků. Sršně však likvidují všude. Jak máme zjištěno, dodává pan ředitel, v 99 % případů si mohou pomoci občané sami. Když použijí, stejně jako my to děláme, dostupný postřik. Třeba Biolit nebo nějaký kontaktní insekticid. Hasiči používají při zásahu také ochranný oděv a včelařskou kuklu. ar Zubní pohotovost V soboty neděle a svátky od 8 do 12 hodin. Po 12. hodině je služba zajištěna na Stomatologické klinice u Svaté Anny, tel. ústředna , a to od 19 h do 7 h ve všední dny a nepřetržitě o sobotách, nedělích a ve svátky. Září MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Levová Adamov, Smetanovo nám MUDr. Miklíková Blansko, ZŠ Rodkovského MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Řehořková Blansko, bud. ZZS K. H. Máchy MUDr. Semrádová Sloup, Zdrav. středisko MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko

5 Blanska 5 Blanenské léto Koncerty pro nedělní pohodu Zájem občanů překvapil pořadatele pravidelných promenádních koncertů na náměstí Svobody před blanenskou radnicí. Zaplněné byly lavičky i židle, ale zůstávalo ještě mnoho stojících. To si vynutilo nákup dalších plastových židlí. Někdy až dvě stovky posluchačů převážně z řad starší generace si každou neděli přicházely poslechnout jedno ze čtyř hudebních těles, která se příjemnou hudbou starala o dobrou náladu. Mezi Olšověnkou a Městskou dechovou hudbou se neztratilo Trio Velvet, které hraje písničky tak trochu z jiného soudku. Ani nepřízeň počasí pak neodradila posluchače od vycházky na vystoupení Mládežnického dechového souboru ZUŠ Letovice. sl Městský klub mění svou tvář Promenádní koncert Městské dechové hudby. Léto v pohybu Každou prázdninovou neděli, kdy je na koupališti v Blansku otevřeno, se zde koná akce s názvem Léto v pohybu. Pořadatelem je Komise Rada Zdravého města a letošní ročník je již šestým v pořadí. Nějak nám to počasí letos nevychází. Když byla vedra, bylo zde kolem lidí, ale teď, i když je hezky, už se jim sem nechce. Je jich zde sotva 500. A přitom zde hostuje rádio Kiss Hády, připraveny jsou soutěže a zajímavé ceny. Je to škoda, povzdechl si Zdeněk Šaman. Pravidelně se volí nejvzdálenější účastník. To už je zaběhlá soutěž, a tak letos blanenské koupaliště přivítalo návštěvníky z Vencouveru z Kanady, z arménského Jerevanu nebo až z Ugandy, která je vzdálená cca km. Po splnění jednoduchého úkolu následuje sladká odměna. Foto: B. Stloukal Nedělní dopoledne se snaží pořadatelé pojmout jinak nabídnout mládeži na koupališti i jinou zábavu než jen koupání, a v rámci toho je i něco naučit. Děti se zde dozví číslo na dětskou krizovou linku. Soutěže rodinných párů o zmrzlinu v disciplínách, jako jsou kuželky nebo pétan- que, sblíží rodiče s dětmi. Proběhly i ky technik vodních záchranářů. Nedílnou ukázsportovních a jiných společenských akcích, které se v Blansku budou konat v nadchá- součástí jsou také informace o kulturních zejícím týdnu. Je toho ale víc. Několik vybraných grafických prací dětí z blanenských základních škol vystavuje sdružení Filadelfia. Každoročně vyhlašuje v soutěži Blanenské oko několik témat, která děti potom zpracují podle svých představ. sl Novou podobu dostává průčelí klubu. Vyměněna budou všechna okna a objekt zateplen. O tom, že přes prázdniny dostane Městský klub úplně nový kabát a o všech změnách v jeho interiéru, jsme vás informovali v druhém květnovém čísle Zpravodaje města Blanska. Nyní jsou práce v plném proudu, probíhá výměna oken, ale hlavní je Malí i velcí milovníci létání si v neděli 20. srpna dali sraz na letišti v Kotvrdovicích. Členové Aeroklubu LAA Blansko připravili na tento den slet ultralehkých letadel. to, co se odehrává ve velkém sálu a z venku není viditelné. Zde je již srovnaná podlaha pro nové parkety, obkládají se zdi a balkon, kompletně se mění strop a osvětlení sálu. Rýsuje se také nový sál s kapacitou cca 100 lidí, který bude samostatnou nezávislou Hned při příchodu na letiště si mohli diváci prohlédnout výstavu historických automobilů a motocyklů které předváděli členové TATRA KLUBU Brno. K vidění zde bylo také několik typů vojenských vozidel. jednotkou s barem, šatnou a světelným a zvukovým vybavením. Práce by měly být hotové do konce září. Prvními návštěvníky v nově zrekonstruovaných prostorách budou návštěvníci pravi- delných tanečních kurzů. sl Letecký den v Kotvrdovicích Legendární andula Antonov An-2 v obležení. Foto: R. Fišer Na setkáních už tradičně nechybí letečtí modeláři. Modelářští nadšenci předvedli divákům klasické i proudové modely letadel. Největší úspěch měly u diváků modely rádiem řízených vrtulníků, s jejichž ukázkami modeláři sklidili zasloužený aplaus. Nechyběli zde ani další modeláři, tentokrát to byli členové RC autoklubu Blansko s rádiem řízenými modely automobilů. Na letecký den vyšlo počasí, víc si pořadatelé nemohli přát. Na letiště postupně přiletělo asi padesát pilotů se svými stroji. Postupně na letišti přivítali hosty z Ústí nad Labem, Bechyně, z Náchoda a letky z Milonic a dalších letišť. Všechny stroje se málem na odstavné plochy u ranveje nevešly. Diváci zde mohli obdivovat téměř všechny typy konstrukcí ultralehkých letadel. Profesionální letectvo reprezentoval vrtulník typu Mi České armády a známý zemědělský stroj ČMELÁK. Vojáci předvedli ukázku pilotáže vrtulníku a pilot Čmeláka předvedl hasební zásah. Nechyběly ani ukázky bezmotorového létání. Nad letištní plochou předváděl své umění člen aeroklubu Blansko Karel Kotlán na větroni BLA- NÍK, který na závěr bezpečně přistál na kotvrdovickém letišti. jn Umělci z Vysočiny v galerii V Blansku společně vystavují Petr Bernard, Karel Věstínský a Petr Šteffan. Společné mají jedno Vysočinu. Autoři odtud pochází a mají ji rádi. Petr Bernard začal s kreslením již ve školní lavici, zejména karikaturami. Později přidal pastely a barvy, maloval na plátno a karton. Nyní pracuje téměř výhradně s olejovými barvami a inspirací mu je krajina Čech a Moravy se svou neuchopitelnou, ale jedinečnou poetičností. Díky její malebnosti nachází stále nové podněty. Mezi jeho pracemi najdete známá místa z blízkého i vzdálenějšího okolí, mj. blanenský zámek nebo potok Křetínka. Karel Věstínský je olešnickým rodákem. Po studiu strojařiny se k umění dostal díky šťastnému setkání s malířem a grafikem Leošem Bočkem. Po studiu na LŠU v Brně Petrově u prof. Skácela se věnuje malbě. Oblíbil si i ty nejnuznější kytky mezí a škarp podél cest, které jsou mu věčnou inspirací. I když Petr Šteffan, teprve 30letý umělecký řezbář, patří do sdružení umělců Velvet z Moravské Třebové, s ostatními spolupracuje a oni jej rádi přizvali na výstavu do Blanska. Jeho dřevěné plastiky jsou zaměřené duchovně. Máte možnost zhlédnout precizně vypracované objekty, např. otevřenou bibli či hlavu Ježíše Krista. První poprázdninová výstava v Galerii města Blanska tak zahájila cyklus výstav umělců z Vysočiny, který potrvá do konce letošního roku a představí se v něm rozličné umělecké styly. Téměř všichni autoři patří mezi neoficiální sešlost umělců nazvanou Šestnáct plus mínus a společně vystavují již pátým rokem. Až na tři z nás, spočítal rychle v duchu Petr Bernard ty, kteří se uměním živí, jsme všichni amatéři a navzájem si vypomáháme třeba při větších výstavách. Pokud nás nepozve městská galerie, která leccos uhradí, náklady si platíme ze svého. A když se něco prodá, aspoň se část vrátí. Výstava potrvá do 10. září. Otvírací doba v blanenské galerii je: úterý pátek 9 17 h, sobota 9 12 h, neděle h. Stanislav Mrázek Volnému prostoru galerie vévodí plastika P. Šteffana.

6 Blanska 6 společenská kronika Svatby Martin Kopecký, Jasanová 5 Ivana Müllerová, Sloupečník Marcel Prudík, Velké Meziříčí Veronika Dvořáková, Sadová Pavel Škaroupka, Žižkova 55 Petra Němcová, Klepačov 151 Jan Grund, Olomučany 6 Jana Dvořáčková, Olomučany Roman Sitar, Dvorská 48 Radka Vykonalová, Dvorská Igor Janků, Brno Jana Martinková, Okružní 45 Robin Krutiš, Chelčického 14 Milena Ševčíková, Zborovecká 32 Vladan Bača, Klepačov 53 Romana Handlová, Klepačov 53 Michal Hvězda, Brněnská 10 Martina Telecká, Brněnská 10 Narození Daniel Ševčík, Horní Lhota Michael Babák, Dolní Lhota Jan Pelíšek, Chelčického Tomáš Gruber, Absolonova Tomáš Prudký, Krajní Kateřina Stejskalová, Žižkova Anna Pavlíková, Dvorská Adam Franta, Pod Javory Jan Kobylka, Sadová Dominika Bezdíčková, Družstevní Klára Nejezchlebová, Žalkovského Adéla Krésová, Salmova Marie Kotoučová, Hybešova Vendula Šenková, Těchov Dominik Šustr, Chelčického Tomáš Sedlák, Pod Javory Jiří Nejezchleb, Seifertova Petra Maňoušková, Wanklovo nám Lucie Dobrovská, nám. Svobody Tomáš Slabý, J. Lady Zuzana Kytnerová, Na Pískách Barbora Pieglová, Pod Javory Leoš Hrnčíř, nám. Republiky Iva Musilová, Mánesova Michaela Sedláková, Cihlářská David Molnár, Údolní Michaela a Šárka Reichenauerovi, L. Janáčka 11 Úmrtí Richard Hruška nám. Svobody 38 roků Lenka Göttingerová nám. Republiky 47 roků Jozef Cimoradský Salmova 71 roků Zdenka Samková Sladkovského 78 roků Oldřich Valehrach Družstevní 78 roků Jindřich Jirušek Dvorská 80 roků Marie Brumovská Chelčického 83 roků Milada Dragonová Lažánky 84 roků Jiřina Stejskalová A. Skotáka 75 roků Jaromír Rek Nerudova 74 roků Lubomír Skoták A. Skotáka 71 roků František Filouš Sadová 67 roků Františka Pecharová Podlesí 88 roků Marie Martinková Těchov 81 roků Ladislav Meluzín Chelčického 83 roků Karel Motyčka Podlesí 55 rok Růžena Šmerdová Chelčického 75 roků kulturní a sportovní pozvánky Výstavy Kino Střednědobé výstavy v muzeu BLANSKO VE STOLETÍ PROMĚN UŽITEČNÍ POMOCNÍCI domácí práce za časů našich předků do , Galerie města Blanska P. Bernard, P. Věstínský, P. Šteffan OBRAZY Petr Bernard: krajiny olej, Karel Věstínský: exprese krajiny, olej, Petr Šteffan: dřevořezba Otvírací doba: úterý pátek 9 17 h, sobota 9 12 h, neděle h do , muzeum Kováři ze školních lavic SOUŘ Třebíč a SOU Jaroměř ročníkové a maturitní práce oborů umělecký kovář a zámečník a umělecké řemeslné zpracování kovů. do , muzeum LATINSKÁ AMERIKA OBJEKTIVEM PETRA CHALUPY , kino JINÝ POHLED Antonín Juračka grafika písma v h, ASK Blansko VII. ročník výstavy voříšků a čistokrevných psů bez PP Program: 10,00 až 11,00 h prezence a přejímka 11,30 h slavnostní zahájení 11,45 h posuzování v kruzích 14,00 h finále výstavy 14,30 h doplňkové disciplíny , knihovna Lubomír Stříbrcký KRAJINY MÉHO SVĚTA /PASTELY/ Vernisáž se uskuteční v 18 hodin. Výstavu uvede autor , Galerie Ve Věži ČTVERO STRUN A SEDMERO ZVONCŮ... Dva výtvarníci se svou profesionální a poctivou prací budou snažit v Galerii ve Věži v Blansku (naproti kinu) rozhoupat srdce a rozeznít struny. Růžena Magniová ze Ždáru nad Sázavou pro vás připravila kolekci obrazů, vytvořenou voskovou technikou. Druhý vystavující, Miloslav Dvořák z Janštejna, je huťský. Vystavuje spékané, ohýbané a vůbec sklo ve všech možných podobách. Otevřeno je vždy ve středu, pátek a neděli od 13 do 17 hodin od 10 do 16 hodin, zámecký park Výstava dalmatinů INZERCE VE ZPRAVODAJI ve h, v a h SUPERMAN SE VRACÍ Čas dozrál ke změně a on se vrací. USA / 154 minut / do 12 let nevhodný / 75 Kč ve h SCARY MOVIE 4 Čtvrtý a poslední díl slavné trilogie. USA / 83 minut / přístupný / 70 Kč ve h POSEIDON Remake slavného filmu napínavé drama na palubě obří potápějící se lodi. Režie: Wolfgang Petersen ( Troja, Dokonalá bouře ). USA / 98 minut / do 12 let nevhodný / 70 Kč ve h KRAJINA PŘÍLIVU Znepokojivá fantasy T. Gilliama je oslavou nespoutaných schopností fantazie. VB/Kanada 2005 / 122 minut / do 12 let nevhodný / 65 Kč ve h, v a h GARFIELD 2 Dva kocouři královská zábava. USA / 77 minut / přístupný / česká verze / 65 Kč. Další kulturní akce v h, zámek HUDBA NA BLANENSKÉM ZÁMKU Zahájení 13. ročníku cyklu koncertů. Uskuteční se na nádvoří zámku, v případě nepříznivého počasí v Galerii města Blanska. Zdeněk Zouhar: Blanenská znělka / Mladí brněnští symfonikové. Dirigenti: Tomáš Krejčí a Gabriela Tardonová. Sólisté: Lukáš Bártů housle, Radek a Jan Hubáčkovi klarinety. Na programu Ludwig van Beethoven, W. Amadeus Mozart, František Kramář, Sergej Prokofjev a A. Dvořák. Akce proběhne ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska. Sponzorem koncertu je firma DSB EURO Blansko. Vstupné 60 Kč, slevy 40 Kč v h, restaurace Sýpka JAZZ CLUB Po dvou měsících prázdnin znovu zahajují tradiční jazzové večery s Jazz Sextetem Tony Lauera a jeho hosty. Pel-mel v h, Katolický dům Diskusní večer na téma Nemoci dýchacích cest O nemocech průdušek, plic a souvisejících problémech hovoří MUDr. Ivo Filouš z Nemocnice Blansko , h, zámek Blanenské zámecké dny volný vstup do expozic a na výstavy Uskuteční se v rámci Dnů evropského dědictví Prohlídku expozic doplní vystoupení hudebníků v dobovém oblečení. Více viz přehled na první straně. Sport v 8.00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Mezinárodní utkání dorostu v kuželkách ČR Slovensko Německo v Rekreační oblast Palava Mistrovství v biketrialu M-ČR, P-ČR, P-ČMF + hobby ve a v h, Black Hill Aréna Black Hill Blansko Draci Brno Baseball, extraliga, dvojzápas , RC autodrom Blansko, sportovní ostrov Kyosho World CUP 2005 MČR E1:10 IC Scale 2005 Závod seriálu závodů Mistrovství České republiky pro rok 2006 v kategorii modelů aut 1:10 IC Scale a závod modelů vyráběných firmou Kyosho. Modely se spalovacím motorem v h, h, hřiště Údolní FK APOS Blansko 1. FKD B Fotbal, žáci A, st. / ml v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Miroslav Fotbal, muži A v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Moravský Krumlov Fotbal, muži A v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Rájec-Jestřebí Fotbal, přípravka A v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Kunštát Fotbal, přípravka B ve h, Black Hill Aréna Black Hill Blansko B Skokani Olomouc B Baseball, MUŽI B v h, ASK Blansko BLANENSKÝ GOLEM závod horských kol OPEN 54 km, HOBBY 31 km, TOURIST pozvání odjinud Jedovnice , rybník Olšovec Mezinárodní závody motorových člunů , Autokemp Olšovec 7. ročník MERIDA BIKE TOUR 2006 Start trasy 54 km a 100 km z areálu kempu, doprovodný program. Rájec-Jestřebí , knihovna Prodejní výstava knih nakladatelství Egmont ČR , zámek Rájecké jiřinky Královna podzimních květin má mnoho podob v h, zámek ZAHAJOVACÍ KONCERT Radovan Lukavský umělecký přednes, Gran Duetto Concertante, Jan Riedelbauch flétna, Miloslav Klaus kytara. Program: Koncert jihoamerické hudby pro flétnu s kytarou a milostné, metafyzické poezie největších jihoamerických básníků. Křtiny , arboretum Den otevřených dveří v arboretu Křtiny Barvy podzimu. Otevřeno h. Ráječko v h HRABĚNKA CUP 2006 Závod v běhu do vrchu. Ráječko Hraběnka 7,8 km, start v h Sloup v h, Sloup HRABĚNKA CUP 2006 Závod v běhu do vrchu. Sloup Hraběnka 4,2 km, start v h Veselice od h, rozhledna Podvrší u Veselice 4. setkání klubu sběratelů turistických suvenýrů Akce pro sběratele turistických suvenýrů všeho druhu, jako turistických známek, štítků na tur. hole, pohlednic, atd. V doprovodném programu bude spousta dobré zábavy pro děti i dospělé. Pro účastníky akce je připraven bohatý výběr občerstvení. Akce se koná také u příležitosti oslav 5. výročí uvedení rozhledny do provozu. red 23 km. Prezence hala ASK Blansko, Mlýnská 19. Společný start od haly ASK Blansko v h. Vyhlášení vítězů v h ve h, Black Hill Aréna 2 Black Hill Blansko Hroši Brno Baseball, ŽÁCI, Semifinále ve a ve h, hřiště Mlýnská FK APOS Blansko Bohunice Fotbal, dorost A, st. / ml v h, hřiště Mlýnská FK APOS Blansko Kotvrdovice Fotbal, muži B v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD A Vyškov II. KL muži ve h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD B Šumperk III. KL muži v h, hřiště Mlýnská FK APOS Blansko Doubravice Fotbal, dorost B v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Kotvrdovice Fotbal, žáci B v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Knínice Fotbal, přípravka B v h, Skalní mlýn HRABĚNKA CUP 2006 Běh do vrchu. Skalní mlýn Macocha 4,8 km, start h v h, Black Hill Aréna 2 Black Hill Blansko Hroši Brno Baseball, ŽÁCI, Semifinále v a v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD A Sokol 4 Brno ČKD C Veverky A JMK přebor 1.třídy ve a ve h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Kuřim Fotbal, žáci A, st. / ml v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Rosice Fotbal, muži A v a ve h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD B MS Brno ČKD A Slavie Praha 10,00 h ČKD B MS Brno, II. KL ženy 12,30 h ČKD A Slavie Praha, I.KL ženy Volný čas: Nejen prázdninové téma Více než 70 zájmových kroužků naleznete v letošní nabídce pravidelných volnočasových aktivit Oblázku Domu dětí a mládeže v Blansku. I když nyní ještě probíhají prázdninové tábory pořádané Domem dětí a mládeže, s blížícím se začátkem školního roku činnost Oblázku nekončí. Volný čas přece nepatří jen k prázdninám. Po několikahodinové práci ve škole jistě přijde všem žákům i studentům vhod možnost odreagovat se aktivní činností. Aby si nejen blanenští školáci (Oblázek pracuje i v Rájci-Jestřebí) mohli vybrat aktivitu, která jim skutečně sedne, zahrnuje nabídka zájmových kroužků opravdu široké spektrum oborů. Novinkou mezi nabízenými možnostmi nejsou ani aktivity určené pro klienty z řad dospělých. Nerozhodnutí nebo váhaví zájemci se mohou nezávazně zúčastnit kroužku a až poté se rozhodnout, zda ho budou navštěvovat. Ucelenou nabídku zájmových kroužků DDM Blansko i s přihláškou najdete na adrese: v tištěné podobě si ji můžete vyzvednout v prvním zářijovém týdnu v kancelářích všech základních škol v Blansku a Rájci-Jestřebí. Ať už se rozhodnete třeba pro Malého kutila, Paličkování a nebo pro Hip hop, těší se na vás tým pracovníků DDM Blansko. R. M.

7 Blanska 7 SPORT PRO VŠECHNY BLANSKO fit klub NABÍDKA CVIČENÍ pro školní rok 2006 / 2007 SPORT PRO VŠECHNY BLANSKO fit klub Hybešova 1, Blansko, tel , mobil Škola je zařazena do sítě škol Ministerstva školství České republiky OA Písečná ZMĚNA! 1. STEP aerobik pondělí až hodin středa až hodin vede: ing. Roman Ondrášek ZMĚNA! 2. AEROBIK pondělí až hodin středa až hodin vede: ing.roman Ondrášek 3. Fit ball cvičení na velkých míčích a formování problémových partií úterý až hodin čtvrtek až hodin vede: Romana Prokopová 4. STEP aerobik pro náctileté pátek až hodin trenérka: I. a A. Kuklínková 5. Posilovna úterý až hodin vede: Mgr. Jan Kala ZŠ Salmova 1. P-class zaměřený na problémové partie pondělí až hodin středa až hodin vede: Mgr.Renata Kabrhélová 2. Interval aerobic training proložení tanečních choreografií dynamickým posilováním úterý až hodin čtvrtek až hodin vede: Lucie Životská 3. Power step posilovací forma step AE pondělí až hodin středa až hodin vede: Iveta Kuklínková ZŠ T. G. M. 1. LADY cvičení pro radost z pohybu, také cvičení na míčích pondělí až hodin čtvrtek až hodin vede: ing. Marie Lvová 2. Body-form posilovací cvičení pro formování svalstva celého těla úterý až hodin čtvrtek až hodin vede: Iveta Kuklínková 3. AEROBIK nejmladší děti 1 úterý až hodin čtvrtek až hodin trenérka: Mirka Kyánková 4. AEROBIK pro děti 1. 5.třída úterý až hodin čtvrtek až hodin trenérka: I. a A. Kuklínková 5. AEROBIK pro děti 6. 9.třída úterý až hodin čtvrtek až hodin trenérka: I. a A. Kuklínková ZŠ Erbenova 1. Cvičení RODIČŮ a DĚTÍ oblíbené cvičení pro nejmenší úterý až hodin vede: Zdena Hájková 2. Cvičení dětí ve věku 5 9 let zaměřené na rovnoměrný rozvoj pohybových dovedností dětí úterý až hodin vede: Zdena Hájková 3. Kondiční cvičení pro radost z pohybu pro všechny, kterým nevyhovuje AE pondělí až hodin čtvrtek až hodin vede: Alena Šehýrová Darja Sedláková SOU Bezručova 1. Cvičení RODIČŮ a DĚTÍ oblíbené cvičení nejmenších dětí ze sídliště Zborovce a okolí středa až hodin vede: Mgr. Lenka Laštůvková 2. Cvičení PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ pro 5 a 6leté děti pondělí až hodin vede: Zdena Sochorová 3. Cvičení MLADŠÍCH ŠKOL- NÍCH DĚTÍ 1. a 2. třída pondělí až hodin vede: Naďa Uherková 4. Kondiční cvičení se zdravotním zaměřením pro všechny, kteří si chtějí udržet pěknou postavu pondělí až hodin čtvrtek až hodin vede: Jiřina Jourová 5. P-class zaměřený na problémové partie pondělí až hodin středa až hodin vede: Eva Průchová 6. POSILOVNA Začátečnice ženy čtvrtek až hodin Pokročilé ženy čtvrtek až hodin Muži čtvrtek až hodin od 5.října 2006 MŠ Rodkovského NOVINKA 1. AEROBIK pro předškolní děti pondělí až hodin vede: Iveta Kuklínková Vážení rodiče, milé děti, naše škola vám nabízí široké spektrum uměleckého vzdělávání ve všech oborech základního uměleckého školství. Renomovaní učitelé této školy se věnují dětem od předškolního věku až po dospělé v jednotlivých oborech, nástrojích a tanečních žánrech dle následující nabídky: SYNTETICKÝ OBOR hudební, výtvarná a taneční výuka pro nejmenší, v jeden den, mající za úkol profilovat pro dítě jemu nejvhodnější obor dle zájmu a schopností TANEČNÍ OBOR tanec klasický, současný, lidový, společenský standardní a latinsko-americký, tap dance (step) disco, hip-hop, break, elektric booggie, jazz, přípravná taneční výchova pro nejmenší HUDEBNÍ OBOR přípravná hudební výchova a výuka hry na nástroje klavír, keyboard, příčná flétna, zobcové flétny, akordeon, kytara, housle, basová kytara, violoncello, sólový zpěv, sborový zpěv, improvizace ZÁKLADY POČÍTAČOVÉHO NAHRÁVÁNÍ práce s hudebními programy CUBASE, VEGAS, SOUND FORGE OBOR VÝTVARNÝ kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, modelování, keramika OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ rétorika, recitace, základy a nastudování divadelních her, improvizace REPREZENTAČNÍ KOLEKTIVY Z žáků školy jsou složeny taneční a hudební kolektivy, které reprezentují školu a město Blansko nejen u nás, ale i v zahraničí. Mají-li žáci školy zájem, předpoklady a vůli, mohou být do těchto kolektivů zařazeni. Jsou to: TAP DANCE STUDIO BLANSKO stepařský tým DRAHAN A DRAHÁNEK folklorní soubory STAR DANCE BLANSKO společenské tance AD S CREW hip-hop, break, FLAUTINO soubor hráčů na zobcové flétny CAVATINA REDIVIVA komorní ženský pěvecký sbor V případě zájmu o studium některého z výše uvedených oborů, žánrů a nástrojů se můžete obrátit o informace na kancelář Soukromé základní umělecké školy Blansko v Městském klubu Blansko, Hybešova 1 v pracovní dny od do hodin osobně nebo telefonicky. Ke studiu pro školní rok 2006 / 2007 se koná zápis a domluva rozvrhu dne 4. září 2006 tamtéž. Těšíme se na vaši návštěvu Miluše J e ř á b k o v á umělecká ředitelka školy spolu s pedagogickým sborem Galerie města Blanska plánované výstavy L. Loučková, J. Stiborik (olej, komb. technika, akryl, abstrakce, exprese), K. Petrů (restaurovaný nábytek) I. Vanžurová (paličkovaná krajka, malba na hedvábí), MVDr. L. Liška (Fotografie), M. Zamazal (užitá keramika) Podrobnější informace Zahájení cvičení v týdnu od děti od J. Hejlová (pastel na sametovém papíře), L. Mullerová (suchý pastel), J. Trantírková (keramika) Vánoční prodejní výstava Otvírací doba: úterý pátek 9-17 h, sobota 9-12 h, neděle h. inzerce podnikatelská Hledám šikovné ženy, dívky ke spolupráci při prodeji luxusního dámského prádla a značkového sportovního zboží. Zn. příjemný výdělek. Tel , REKLAMNÍ SLUŽBY PRO MENŠÍ FIRMY Propagace výrobků, webstránky, akce s klienty, reklama v médiích. Výhodné ceny, individuální přístup. Volejte na tel Masáže REIKI, Galerie města Blanska, Dvorská 2, tel ATIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , , Evropská noc pro netopýry Uskuteční se 2. září od h u Sloupsko-šošůvských jeskyní. Návštěvníky čeká prohlídka jeskyně, v jeskyni Kůlna povídání o netopýrech, představení a pozorování živých netopýrů. Začátek programu: 17.00, 17.45, 18.30, h, doba trvání programu asi 2 hodiny. Na akci bude možno zakoupit publikace a další materiály o netopýrech. Vstupné dobrovolné. Odjezd autobusu z autobusové nádraží v Blansku v h, návrat do h. Pořádají: Ekologický institut Veronica, AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras a Česká společnost pro ochranu netopýrů ve spolupráci s SJ ČR - Správou jeskyní Moravský kras, Nadací Veronica a Spolkem pro rozvoj venkova Moravský kras. inzerce soukromá Prodám staveništní rozvaděč, plechová skříň, elektroměr, jistič třífázový 38 A. Cena Kč, foto na ok2zc.nagano.cz/x. Odehnal, Klepačov, nebo , Prodám garáž blízko centra Blanska, velikost cca 20 m 2, s elektrikou za Kč, při rychlém jednání sleva. Tel Hledám byt 2+1 k pronájmu v BK. ne Zborovce a Písečná. Cena dohodou. Tel Prodám závěsný svislý smaltovaný ohřívač na zeď Dražice OKC 80 o objemu 80 litrů, r. v Nemá elektrický ohřev. Ohřev zajišťuje výkonný spirálový výměník topnou vodou z plynového kotle. Cena: Kč, tel Koupím staré pohlednice do r Tel Vyměním byt 2+1 po celkové rekonstrukci (nové podlahy, kuch. linka, el., voda, topení, vl. kotel, nová koupelna) v blízkosti centra BK - za menší rodinný dům se zahrádkou v Blansku + doplatek. Tel Peugeot 106, 1,0 obsah, naj. 149 tis. km, vyr. 8/94, modrá met., 3dveř., nová STK, 42 tis.kč. Tel Prodám novou SIM kartu Eurotel TIP žádné předplatné ani paušál, Kč 6/3/min min./rok zdarma. Mám dvě. Tel Koupím pěkný domek se zahrádkou v Blansku a okolí. Tel Prodám krásná štěňátka zlatého labradorského retrívra. Čistokrevná bez PP. Včetně očkování a odčervení. Odběr po 18. srpnu 2006, cena Kč. Tel , Hledáme řemeslníka,který zhotoví levně dřevěné pískoviště s krytem. Lze i z kulatiny. Tel Prodám učebnice pro OA roč. Tel Prodám PC 64MB, HDD 30 GB, GeForce 4MX, CD ROM, FDD, klávesnice, myš, WinXP Pro SP2, PC Sempron 3200+, 256MB, HDD 60 GB, MSI GeForce 4MX 4000, DVD- -ROM, FDD, WinXP Pro SP2, dětské kolo na věk 6 8 let, akordeon Delicia, stavební vrátek + rozvaděč, přebalovací pult s vaničkou jako nový. Tel Prodám Horské kolo Superior, 21 převodů, málo jeté, pův. c. 5500, nyní 2000 Kč. Tel.: Z důvodu nemoci pronajmu dlouhodobě oplocenou zahradu s chatkou v Olomučanech. Bez nájmu, úroda ovoce a trvalé užívání odměnou. Pouze za údržbu a posečení trávy benzin. sekačkou. Více na tel Daruji koťátka do dobrých rukou, na termínu odběru se domluvíme, případně i ráda přivezu. Jsme z Brťova u Černé Hory. Tel , Prodám sekačku OTAV, i na vysokou trávu a drtič zahradního odpadu. Tel Prodám kufříkový šicí stroj s příslušenstvím, téměř nový, málo používaný. Cena dohodou. Tel Koupím rodinný domek 1+1, 2+1 (i větší) ihned obyvatelný v Blansku, platba hotově. Tel Moštování ovoce Blanenská organizace zahrádkářů bude i letos v Domě zahrádkářů na ul. Křižkovského provádět moštování ovoce do přinesených nádob, moštování s pasterizací do lahví, sušení ovoce a zeleniny a vaření povidel. Objednávky a informace: Ing. Ján Považan, tel v prac. dny h. Práce budou zahájeny po objednávkách dostatečného množství ovoce na zpracování. Předpokládáme zahájení 11. září red Cvičení ASPV Džezgymnastika Cvičte s Věrou Na ZŠ Erbenova začíná cvičení se zaměřením na protažení celého těla pro všechny věkové kategorie (džezgymnastika, posilování končetin, zádových svalů, strečink,.) Cítíte se unaveni, bolí Vás záda, přemáhají Vás stresy? Přijďte si zacvičit, uvolnit se a přijít na jiné myšlenky. SDRUŽENÍ JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ BLANSKO zve všechny zájemce na kurzy jógy v novém školním roce 2006/2007 v Blansku. Systém zpracovaný indickým učitelem jógy Paramhans svámím Mahéšvaránandou nabízí nejen ásany, dechová cvičení, relaxace, meditace, ale také inspiraci jak pozitivně žít a být v tělesné a duševní pohodě. Kurzy začnou probíhat od 4. září 2006: Centrum zdraví Jóga v denním životě Pod Javory 32, Městský penzion : pondělí: h cvičení pro mírně pokročilé, cvičitelka Mgr. Gabriela Vašíková úterý: h cvičení pro začátečníky, cvičitelka Miloslava Matušková h cvičení pro mírně pokročilé, cvičitelka Ivona Kakáčová h cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé, cvičitelka Emílie Zavadilová středa: h cvičení pro začátečníky, cvičitelka Ivana Fleischlingerová h cvičení pro pokročilé, cvičitelka Karla Pernicová Klub důchodců, Bezručova ul. : pondělí: h cvičitelka Marie Štěrbáčková čtvrtek: h cvičitelka Marie Mejzlíková Každé úterý a čtvrtek od 18,30 do 19,30 hodin. Cvičitelka Němcová Věra. Jóga Na ZŠ Erbenova začíná od 17,00 do 19,00 h cvičení se zaměřením na jógu. Na ZŠ Rodkovského začíná od 18,00 do 19,00 hodin cvičení se zaměřením na jógu. Cvičitelka Macháčková Alena.

8 Blanska 8 Návštěva v Itálii Městský klub důchodců Blansko slaví 30 let Družební činnost V 80. letech 20. století začínají družební styky s MKD Letovice, Adamov a Komárno. Družební styky s MKD Letovice a Adamov se omezila na předávání zkušeností práce samospráv, návštěvu výročních schůzí a vystoupení souborů v rámci regionu. Mnohem hlubší byla a je mezi Blanskem a Komárnem. Do této činnosti byly zapojeny okresní i městské úřady obou měst i MKD. Město Komárno se nachází v Podunajské nížině v jihovýchodním výběžku Žitného ostrova při soutoku Dunaje a Váhu. Historii 30tisícového Komárna a jeho okolí už od nejstarších časů ovlivňovala geografická poloha. Mnoho historických nálezů hovoří o přítomnosti Keltů, Kvádů, Římanů, Avarů a Slovanů. Nejstarší písemná zmínka pochází z 11. století, roku 1265 bylo povýšeno na město. V 18. století se stává královským městem. Má mnoho významných památek pevnost Komárno, městskou radnici, důstojnický pavilon, pravoslavný kostel, podunajské muzeum, Maďarské oblastní divadlo, rodný dům skladatele Franze Lehára, slovenské loděnice a Evropské náměstí. Rozdělením Československa byla spolupráce městských a okresních úřadů přerušena a byla obnovena při 100. výročí povýšení Blanska na město. Spolupráce kluby důchodců Komárno a Blansko nebyla přerušena nikdy obě strany se vyjádřily, že hranice naši spolupráci nikdy nerozdělí. Neustále se utužovala a vytvořila se tradice, že v jednom roce přijedou důchodci z Komárna do Blanska, kde jim vždy připravíme bohatý program, a v následujícím roce navštíví naši důchodci Komárno. Tak jsme měli možnost poznat nejen Komárno a jeho okolí, ale i Maďarsko, Ostřihom a Budapešť. Všechna tato setkání utužují přátelství mezi našimi národy. Důkazem toho, že naše přátelství je myšleno opravdově, je částka 3500 Sk, kterou mezi sebou důchodci z Komárna vybrali a poslali přes náš klub záplavami postiženému Domu odpočinku v obci Sobotín na severní Moravě. V letošním roce 30. výročí založení MKD navštívíme naše přátele v Komárně a věříme, že naše přátelství a spolupráce bude zdárně pokračovat. MKD Hudební skupina Šnek & spol. při nočním vystoupení na piazza Libertà ve Scandianu Foto: Vl. Jančík Vztah Jindřicha Wankla a Josefa Mánese Ve dnech 23. až 26. června navštívila partnerské město Scandiano malá delegace z Blanska. Italové totiž oslavovali 30. výročí navázání partnerských vztahů s belgickým městem Tubize, a tak na oslavy pozvali delegace z ostatních partnerských měst, z Blanska a španělské Almansy. V bohatém kulturním programu při slavnostním večeru vystoupily hudební a taneční soubory ze všech měst. Blansko v tomto případě reprezentovala známá skupina Šnek a spol., jejíž název skýtá mnohé variace. Jedná se o velice proměnlivé seskupení kolem Aleše Šneka Bláhy a Vítka Kuběny, kteří tvoří pevné a zdravé jádro, na něco hrajících, zpívajících, nejrůznější zvuky vyluzujících, a často i křepčících nejen muzikantů, nejen z Blanska. Alespoň takto se skupina popisuje na svých webových stránkách. Přeloženo do hudebních žánrů, věnuje se folku a jazzu, ale nebrání se ani experimentům v jiných žánrech, např. opernímu zpěvu ve spolupráci s Terezou Nečasovou. red Triatlonisté zabodovali v Mürzzusschlagu Oddíl ASK TT SKI BLANSKO se ve dnech vydal do Mürzzuschlagu, našeho partnerského města v Rakousku. Konal se tam již 11. ročník tradičního triatlonu. Celý oddíl závodníků se setkal s příjemným přijetím a vstřícností organizátorů, zejména pak pana Fritze Hocheggera, předsedy sportovní komise a zástupce města Mürzzuschlagu. Blansko reprezentovalo devět sportovců, jejichž jména jsou v českém triatlonu pojmem. Na trať se vydali ve dvou kategoriích. V neděli 6. srpna odstartovalo v Hobby Triatlonu (200 m plavání, 12 km jízda na kole, 3 km běh) 61 triatlonistů. Na trať Mürzer Triatlonu (1,5 km / 40 km / 10 km) vyběhlo 125 účastníků. Výborný výkon předvedl Vítězslav Prudek v Hobby Triatlonu s celkovým časem 34:10,72 a domů si tak přivezl pohár za první místo ve své kategorii. Za zmínku stojí i čas Libora Šinkory 34:07,11, který proběhl cílem Hobby Triatlonu ve své kategorii jako čtvrtý. Další dva triatlonisté se v tomto závodu umístili do 20. místa, což si zajisté zaslouží také uznání. Zajímavější výsledky zaznamenali čeští závodníci v Mürzer Triatlonu. Skvělým celkovým časem 2:26:17,26 se Miloslav Bayer umístil na vynikajícím druhém místě. 69letý veterán Jan Štěrba, nejstarší účastník závodu, proběhl cílem jako 4. a mohl se tak pochlubit celkovým časem 3:22:40. Poslední dva zmiňovaní v minulých letech absolvovali největší triatlonový svátek na Hawaii Iron Man, který je považován za neoficiální mistrovství světa v dlouhém triatlonu. Ostatní tři závodníci v Mürzer Triatlonu byli Karel Kyzlink obsadil 12. místo, Petr Formánek 14. místo a Pavel Kinc 21. místo. Závodníkům patří poděkování za úspěšnou reprezentaci města Blanska. Leona Barancová Ačkoli toho o osobnosti lékaře, archeologa, antropologa a krasového badatele evropského formátu Jindřicha Wankla bylo napsáno již více než dost, přesto existují témata z různých období jeho života i odborné práce, která nejsou příliš známa. K těmto jevům patří například jeho přátelství s významným českým malířem Josefem Mánesem a vztah tohoto umělce k Wanklově rodině. J. Mánes na fotografii kolem r (*1820) Badatelé, kteří se tomuto tématu zatím nejvíce věnovali (V. Bednářová, V. Absolonová, J. Skutil, V. Polák), zdůrazňovali především značný význam blanenských návštěv u Wanklů pro Mánesův duševní život a jejich společný zájem o etnografii i krasovou krajinu kolem Blanska. Oba muži si rozsáhle dopisovali, avšak korespondence, která je důležitým pramenem poznání jejich přátelství, se zachovala pouze částečně anebo je roztroušena v různých archivech. Wankl se s Mánesem blíže seznámil roku 1848 na pražských barikádách. Během těchto vypjatých událostí se sblížili a stali se přáteli. Oba měli podobné dětství. Prošli německými školami, ale přimkli se k české kultuře a obrozeneckým snahám. Dopisy, které psal Mánes Wanklovi v letech , nejsou datovány, ale lze soudit, že se celou dobu stýkali a že Mánes navštěvoval Blansko na svých cestách do zámku Čechy pod Kosířem a na Slovensko. V této době byly jeho návštěvy časté, což dokazuje i Mánesův dopis Wanklovi, v němž mu děkuje za to, že poznal jeho rodinu a rád vzpomíná na cesty, které společně podnikali v krajině kolem Blanska. Zprávy o Mánesových návštěvách Blanska po roce 1864 se již rozcházejí, ale můžeme soudit, že již byly méně časté. O pobytech Josefa Mánese v Blansku podala svědectví i dcera Jindřicha Wankla Vlasta Havelková-Wanklová. Ve vzpomínkové knize Zlatá rodina píše o tom, že byl po léta častým hostem jejich rodiny. Charakterizovala jej jako nadšeného obdivovatele krasové krajiny, zejména Macochy a Punkvy. Podle jejího vyprávění význačný český malíř při projížďkách krajinou často popouštěl svou bohatou fantazii, a tak když jeli například v kočáře kolem Punkvy, ukázal na říčku, kde se zelenaly velké listy a řekl: Nevidíte, jak pod těmi listy jsou krásné víly? Vlasta Havelková pak tuto příhodu ukončila následujícími slovy: Dívala jsem se tam, ale žel, neviděla jsem tam nic, jen šplouchající čistou vodu, tekoucí přes kameny. Podobně ukazoval Wanklovým dcerám na skaliskách hrady, v Punkvě pod kameny a pod křovinami krásné víly, ve slujích strašné duchy, začarované princezny a zakleté prince. Fantastickým výkladům umělce naslouchala zvláště Karla, jíž utkvěla v mysli pohádka, v níž vypravoval o podzemní zelené říši, zeleném králi a princezně. Živé vyprávění umělce se trvale vrylo do paměti malé Karly, a tak ji později sepsala a pod názvem Mánesova pohádka ji zařadila do výboru moravských pověstí Z Ječmínkovy říše. Mánes také rád vyhověl manželům Wanklovým, aby vypracoval návrh na prapor významného národně-osvětového spolku Rastislav. Prapor byl slavnostně vysvěcen 14. srpna 1864 ve Sloupě. Mánesova práce byla zhodnocena předáním vavřínového věnce, který mu odevzdala Wanklova dcera Karla. V době, kdy Wanklovy dcery ČKD Blansko Strojírny získalo velké zakázky J. Wankel na kresbě v roce 1860 (*1821) dospívaly, objevovaly se v rodinných záznamech opět zmínky o Josefu Mánesovi. Wanklovi bylo známo, že trpí stavy duševní stísněnosti. Poznal to z jeho dopisů, v nichž si stěžoval na fyzické potíže, a pozoroval to také za jeho posledních návštěv v Blansku. Když se Mánes dozvěděl o Luciině svatbě, požádal v blahopřejném dopise Wankla, aby mu poslal lék, který mu připravil za jeho poslední návštěvy, a který mu pomohl. Vlasta Havelková vzpomněla emotivní formou i jeho poslední návštěvy, kdy nemoc již patrně nebylo možné zastavit: Ještě nás Mánes později navštívil, ale jaké to bylo shledání! Rodiče hluboce a bolestně dojati, viděli, že jeho duch zatemněn spěje k brzkému konci. Hrozný osud génia!! Josef Mánes zemřel v existenčních potížích a umělecky nedoceněn v Praze 9. prosince Jindřich Wankel, poté co musel nakvap opustit byt v předzámčí v Blansku, nenašel u vlasteneckých kruhů v Brně ani v Praze zájemce o své bohaté sbírky, a tak je prodal do Vídně. Dodnes jsou ozdobou sbírek tamního Přírodovědeckého muzea. Také Wanklovi se za jeho života nedostalo náležitého ocenění jeho činnosti. Zemřel uprostřed své práce v Olomouci 5. dubna Miroslav Jeřábek, Ph.D. Zleva č. 135 Miloslav Bayer (1937) 2. místo v Mürzer Triatlonu v kategorii muži nad 55 let ( ), č. 136 Petr Formánek (1967) 14. místo v Mürzer Triatlonu v kategorii muži , č. 137 Karel Kyzlink (1969) 12. místo v kategorii muži Všichni jsou členové ASK TT SKI BLANSKO. Pro významnou japonskou společnost byl vyexpedován klapkový uzávěr určený pro elektrárnu Dai Ninh ve Vietnamu. Celková hodnota zakázky činí 20 miliónů Kč. Klapkový uzávěr váží 67 tun a v průměru má více než tři metry. Jeho výroba trvala 10 měsíců. V elektrárně bude sloužit pro uzávěr přítoku vody před turbínou. Klapkový uzávěr takových rozměrů jsme v České Republice momentálně schopni vyrobit pouze my a ještě jedna společnost, tvrdí výrobní ředitel Ing. Michal Král. Pro tuto elektrárnu byly již vyrobeny dva uzávěry v minulém roce. Další zakázku za 130 mil. Kč získala společnost ve výběrovém řízení. Jedná se o generální opravu vodních elektráren Hradištko a Kostomlátky. Ta zahrnuje kompletní rekonstrukci všech čtyř turbín, dodávku nových generátorů, opravu elektrohydraulických regulačních agregátů a čisticích strojů česlí. Na zakázce se bude podílet pět desítek zaměstnanců. red Klapkový uzávěr pro elektrárnu ve Vietnamu. Zpravodaj města Blanska, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Uzávěrka vždy 7. a 22. v měsíci.

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty Usnesení Rady města Brumov-Bylnice ze dne 14. 1. 2008 pod číslem 329/2008 329/2008 - Změna systému vytápění pro podporované byty v objektu bývalé měšťanské školy Různé: Změna systému vytápění pro podporované

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 22. června 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

a) kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne ,

a) kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne , Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 24. února 2015 v 18:00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Bolatice OUBOL/438/2015 6/3 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č.

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2016 konaného dne 14.03. 2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

USNESENÍ. kontrolu plnění usnesení RM provedenou MěÚ. HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. kontrolu plnění usnesení RM provedenou MěÚ. HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 2. 2. 2011 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko 1 Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko konané dne 12. listopadu 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Těrlicku 915/36/08 Rada obce Těrlicko program 36. schůze Rady obce Těrlicko 1. Kontrola plnění

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 15. prosince a/2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 15. prosince a/2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 15. prosince 2014 3a/2014/RM I. RM bere na vědomí : 3a.2014/60RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejích

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 12. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 28.05.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!!upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 200/14: RaM schválila program jednání

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více