SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2013/2014 Brno 2013

2 Základní údaje o studijním programu Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika byl vytvořen v roce 1995 v Institutu mezioborových studií (IMS) Brno jako graduální magisterský studijní program zahrnující bakalářské studium. V souladu s vývojem legislativy byl upraven jako dvoustupňový, bakalářský a navazující magisterský. Od roku 2002 je bakalářský studijní program uskutečňován na základě společné akreditace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových studií Brno. Bakalářský stupeň programu byl pro Fakultu humanitních studií a IMS Brno rozhodnutím MŠMT ČR reakreditován dne 30. října Absolventi uvedeného bakalářského studijního programu se mohou ucházet o studium navazujícího magisterského programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, se standardní délkou studia dva roky. 2

3 Vedení INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO (IMS) Brno, Londýnské náměstí 4, budova D Struktura IMS Ředitel Ing. Miroslav Bargel, CSc., Dipl. EBS Statutární zástupce ředitele MUDr. Miroslav Bargel Poradce ředitele pro vědu a výzkum doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD Tajemník Ing. Radomír Pernica Ekonom Dagmar Bargelová Hlavní účetní Ing. Beata Dittelová Studijní administrativa Magisterské studium Bc. Petra Nováková Bakalářské studium Mgr. Petra Streitová Knihovna Administrativa Mgr. Magdaléna Filipová

4 Ústav sociální pedagogiky IMS (ÚSP IMS) Vedoucí ústavu doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D Zástupce vedoucího ústavu doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD Tajemník ústavu PaedDr. Libuše Mazánková, Dr Katedra pedagogiky a psychologie Vedoucí katedry: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D Vyučující Mgr. Jiří Dalajka, Ph.D Mgr. Olga Doňková prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD PaedDr. Libuše Mazánková, Dr prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc. PhDr. Alena Plšková Mgr. Halka Prášilová, Ph.D Mgr. František Sýkora Mgr. Petr Sýkora, Ph.D Mgr. Monika Tannenbergerová doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. Katedra společenských věd Vedoucí katedry: Mgr. Michal Vavřík, Ph.D Vyučující PhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. Katedra práva a právní vědy Vyučující prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D. JUDr. Miroslava Muselíková JUDr. Petr Osina, Ph.D. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D. PhDr. et Mgr. Zdeňka Vaňková JUDr. Miroslava Vodičková Katedra lékařských disciplin Vedoucí katedry: MUDr. Miroslav Bargel Vyučující PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D. MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. MUDr. Juraj Tkáč 4

5 Katedra managementu a ekonomiky Vyučující doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. RNDr. Květoslava Prudilová PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, PhD., MPH Katedra cizích jazyků Vedoucí katedry: Mgr. Lucie Mlčochová Oddělení anglického jazyka Vyučující Mgr. Jaromír Haupt Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. Mgr. et. Mgr. Hana Kratochvílová Mgr. Aleš Launer Mgr. Lucie Seibertová Oddělení německého jazyka Vyučující Mgr. Marek Halo PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. Mgr. Jana Muzikantová Oddělení ruského jazyka Vyučující Mgr. Marcela Dušková PaedDr. Olga Hortová doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc. Další informace o Institutu mezioborových studií Brno jsou uvedeny na internetové adrese 5

6 Časový plán výuky pro akademický rok 2013/ do 12:00 h Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní semestr akademického roku 2012/2013 od Zápisy pro akademický rok 2013/2014 ZIMNÍ SEMESTR Výuka 1. ročníku bakalářského studijního programu Výuka 2. ročníku bakalářského studijního programu Výuka 3. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období 1. a 2. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období 3. ročníku bakalářského studijního programu Opravné zkouškové období LETNÍ SEMESTR Výuka 1. ročníku bakalářského studijního programu Výuka 2. ročníku bakalářského studijního programu Výuka 3. ročníku bakalářského studijního programu březen 2014 Vypsání témat bakalářských prací na akademický rok 2014/2015 do konce května 2014 Oficiální zadání bakalářských prací na akademický rok 2014/ Zkouškové období 3. ročníku, 6. semestru Zkouškové období 1. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období 2. ročníku bakalářského studijního programu Opravné zkouškové období Opravné zkouškové období do 12:00 h Mezní termín zápočtů a zkoušek za akademický rok 2013/2014 od Zápisy pro akademický rok 2014/ Zahájení výuky v akademickém roce 2014/2015 Ukončení studia do Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v lednu 2014, odevzdání bakalářské práce Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu do do Ukončení studia 3. ročníku bakalářského studijního programu Odevzdání bakalářské práce ke státním závěrečným zkouškám v červnu 2014 do Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v červnu Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Promoce absolventů bakalářského studijního programu Ostatní akce ; , Dny otevřených dveří Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program 6

7 Studijní plán bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice studijního oboru Sociální pedagogika B STUDIJNÍ PLÁN 1. ROČNÍKU 2. STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU 3. STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU Vysvětlivky: 1. Symbolika značí: P - počet hodin přednášek za semestr S - počet hodin seminářů za semestr C - počet hodin cvičení za semestr z - označuje ukončení předmětu zápočtem klz označuje ukončení předmětu klasifikovaným zápočtem zk - označuje ukončení předmětu zkouškou SZZk - státní závěrečná zkouška PK - počet kreditů 2. Volitelnost předmětů: P - povinný 7

8 Volitelnost Kód Povinné předměty STUDIJNÍ PLÁN 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK P TB1ZS Základy sociologie 15 zk 5 Vavřík P TB1PD Základy pedagogiky 30 zk 10 Jůzl, Dolák, Mazánková, Plšková, Tannenbergerová P TB1PS Základy psychologie 15 zk 5 Prášilová P TB1PT Základy psychiatrie 15 z 2 Tkáč P TB1FT Základy farmakologie a toxikologie 15 z 2 Kotolová, Parák P TB1MI Základy matematiky a informatiky 15 z 2 Prudilová, Pernica P TB2ZP Základy práva 30 zk 10 Jílek, Vaňková P TB2VP Vývojová psychologie 15 zk 5 Prášilová P TB2ZS Základy speciální pedagogiky 30 zk 10 Mühlpachr P TB2SP Sociální patologie 15 zk 5 Mühlpachr, Plšková P TB2SK Sociální komunikace 15 z 2 Laca P TB2VS Vybrané sociologické problémy 15 z 2 Vavřík Celkem Počet zkoušek 3 4 Počet zápočtů 3 2 Počet ročních kreditů 60 8

9 STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Volitelnost Kód Povinné předměty Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK P TB4PS Sociální psychologie I 15 zk 5 Dalajka P TB3PP Pedagogická psychologie 15 klz 3 Kohoutek P TB3ZD Základy didaktiky 15 klz 3 Mazánková P TB3TV Teorie výchovy 15 zk 5 Jůzl, Sýkora P., Tannenbergerová P TB3OP Základy občanského práva 15 zk 5 Vaňková, Vodičková P TB3CJ Cizí jazyk 1/1 30 z 2 Oddělení cizích jazyků P TB4AD Adiktologie 15 zk 5 Tkáč P TB3FE Filozofie a etika 30 zk 10 Dolák, Vavřík P TB4MD Metodologie 30 zk 10 Dolák, Vavřík P TB4PD Sociální pedagogika 1 30 zk 10 Laca, Jůzl, Sýkora P., Tannenbergerová P TB4CJ Cizí jazyk 1/2 30 z 2 Oddělení cizích jazyků Celkem Počet zkoušek 3 4 Počet klasifikovaných zápočtů 2 Počet zápočtů 1 1 Počet ročních kreditů 60 9

10 STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Volitelnost Kód Povinné předměty P TB5SO Právo v sociální oblasti 15 zk 5 Jílek, Vaňková P TB5PM Personální management 30 zk 10 Šigut, Němcová P TB5PO Praktická psychologie osobnosti 15 klz 3 Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK Vašina, Dalajka P TB5PP Penologie a penitenciaristika 15 z 2 Jůzl, Ruprecht P TB5C Cizí jazyk 1/3 30 zk 10 Oddělení cizích jazyků P TB6VP Metody sociálně výchovné práce 15 klz 3 Jůzl, Tannenbergerová, Sýkora P., Plšková P TB6PD Pedagogicko-psychologická diagnostika 15 klz 3 Jůzl, Prášilová, Mazánková, Plšková P TB6BP Seminář k bakalářským pracím 6 z 2 Jůzl P TB6OP Odborná praxe, bakalářská práce 90 z 22 Jůzl Celkem Počet zkoušek 3 Počet klasifikovaných zápočtů 1 2 Počet zápočtů 1 2 Počet ročních kreditů celkem 60 10

11 Povinné předměty Anotace předmětů Adiktologie garant MUDr. Juraj Tkáč Cílem předmětu je obeznámení se s problematikou závislostí, rozpoznat jednotlivé závislosti na návykových látkách. Kladen je důraz na diagnostiku, diferenciální diagnostiku, kliniku a léčbu drogových závislostí. Cílem je i prevence a komunikace se specifickou klientelou na návykových látkách a jejich možnosti v společnosti. Filozofie a etika PhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D. Cílem předmětu je seznámit s úkolem filosofické kritiky, zprostředkovat poznatky umožňující hlubší pochopení kulturního vývoje člověka a společnosti a posílit mravní povinnost a odpovědnost člověka za lidsky důstojný vztah k sobě samotnému, k jiným lidem, k přírodě a ke společnosti. Metodologie PhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti o vědě, kritériích vědecké práce, vědeckých metodách a postupech. Dále předmět usiluje o vytvoření nezbytných předpokladů pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost studentů. Metody sociálně výchovné práce doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Předmět doplňuje a prohlubuje znalosti ze sociální pedagogiky. Obsah předmětu má přispět k ucelenému a komplexnímu pohledu na obor studia, výchovný proces a sociálně výchovnou péči. Specificky se dotýká kategorií populace sociálně znevýhodněné. Odborná praxe, bakalářská práce doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Odborná praxe zahrnuje ověření teoretických poznatků v praxi, prohloubení praktických dovedností a vypracování bakalářské práce, včetně eventuálního uskutečnění výzkumu. Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen na základě soudobých poznatků vědy, výzkumu a vývoje v daném oboru řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Vypracování bakalářské práce je součástí studijního plánu. Pedagogická psychologie prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. Cílem tohoto předmětu je osvojení odborných poznatků z psychologie učení a vyučování, o psychologických příčinách a podmínkách školní úspěšnosti a neúspěšnosti, o problematice výchovy a sebevýchovy, o problémových osobnostech žáků (studentů) a o psychologii osobnosti pedagoga a kreativnosti žáků (studentů). Pedagogicko-psychologická diagnostika doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je prohloubení a rozvoj znalostí, schopností a dovedností studentů v aplikovaných disciplínách pedagogiky a psychologie. Rozvíjí schopnost vést diskusi o cílech a účelnosti diagnostiky a stanovování diagnóz, přispívá k ovládnutí příslušné terminologie, seznamuje s vybranými metodami a konkrétními instrumenty diagnostické práce a způsoby 11

12 jejich aplikace v praxi, umožňuje získání základních dovedností při psaní pedagogickopsychologického posudku a jeho interpretaci. Penologie a penitenciaristika doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru Sociální pedagogika základní vědomosti o druzích a způsobech trestů v historickém vývoji, zejména o vězeňství a trestu odnětí svobody, jeho současných trendech a právních úpravách, jakož i o způsobech zacházení s vězni. Veškerý penitenciární proces v České republice pak představit v komparaci s vězeňskými systémy v jiných zemích v souladu s Evropskými vězeňskými pravidly. Personální management PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, PhD., MPH Cílem předmětu je předložit studentům teoretické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti personálního řízení v systému organizace, manažerských koncepcí personálního řízení a jejich jednotlivých procesů. Předmět zprostředkovává informace o možných systémech řízení personálního a sociálního rozvoje organizace. Praktické poznávání osobnosti doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. Předmět doplňuje a integruje předchozí poznatky z disciplín psychologie, k jejich praktickému využití. Seznamuje studenty se strukturou a funkcemi duševního dění osobnosti a metodami poznávání a sebepoznávání jednotlivých složek i komplexnějších útvarů až po nejvyšší řídící mechanizmy jednání. Poskytuje přehled technik diagnostikování osobnosti s ukázkami jejich praktického uplatnění v personální praxi. Právo v sociální oblasti prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. Předmět objasňuje právní úpravu vybraných aktuálních problémů v sociální oblasti: právní dimenze sociálního zabezpečení, postavení a ochranu dětí a nezletilých, kriminalitu mládeže, náhradní rodinnou péči a domácí násilí. Seminář k bakalářským pracím doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je prohloubit a ověřit znalosti studentů z teorie a praxe vypracování bakalářské práce. Upřesnit aktuální požadavky z oblasti autorských práv, příslušné administrativy a formální úpravy. Upřesnit zásady, postupy a kriteria hodnocení práce a její obhajoby. Sociální komunikace doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD. Předmět poskytuje studujícím teoretické poznatky o sociální komunikaci a možnostech jejich využití. Cílem předmětu je rozvinout komunikační dovednosti studentů a naučit je úspěšné komunikaci v rámci sociálního styku. Výuka zahrnuje techniku formální řeči, mimoslovní vyjadřování mimikou, gestikulací, pohledy a tělem. Rozvíjí též předpoklady studenta pro efektivní vstup do společenských vztahů na bázi rozdílného postavení ve společenském systému. Sociální patologie prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. Předmět poskytuje studujícím teoretické poznatky i praktické zkušenosti z problematiky sociální patologie jako aplikované společenskovědní disciplíny v rozsahu, který umožňuje pochopení 12

13 metodologie předmětu, odrážejícího svým charakterem skutečnosti a vývojové trendy společenských jevů a procesů. Předmět zásadním způsobem zasazuje teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe a to zejména s ohledem na aktualizovanou dynamiku společenského vývoje. Sociální pedagogika 1 doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD. Předmět vychází ze studia disciplín pedagogiky, sociologie a navazujících, tzn. filozofie, psychologie, práva. Objasňuje základní pojmy, kategorie a souvislosti sociální pedagogiky jako vědecké a užitné disciplíny v jejím aktuálním pojetí. Analyzuje vztah procesů socializace a výchovy v podmínkách současné společnosti, roli prostředí ve výchově a v rozvoji osobnosti. Pojednává o úloze a sociálně-pedagogických funkcích rodiny a výchovně-vzdělávacích institucí, úloze kultury, sportu a masmédií v soudobém sociálním systému. Zahrnuje aktuální problémy multikulturní výchovy. Sociální psychologie 1 PhDr. Jiří Dalajka, Ph.D. Cílem předmětu je vytvoření základů sociálně psychologického myšlení jako předpokladu pro zvládání následných aplikovaných psychologických disciplín a dalších oborů s blízkým předmětem a zvládnutí základních sociálně psychologických poznatků umožňujících samostatnou aplikací v praxi meziosobních, intra a interskupinových vztahů. Výuka přispívá k vytváření teoretického rámce potřebného k efektivní komunikaci v sociálních skupinách. Teorie výchovy PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je na základě empirických i aktuálních poznatků pedagogiky vést studenty k pochopení podstaty výchovy prostřednictvím symbolických hodnot (jakými jsou pravda, dobro, krása, láska, práce, demokracie, humanita...) a prohlubovat jejich schopnosti orientovat se ve způsobech, jak tyto hodnoty zprostředkovat. V osobnostně-procesuální rovině je těžištěm předmětu teorie a praxe pozitivního ovlivňování předpokládaných vlastností osobnosti (edukanta i edukátora), jejího charakteru, přesvědčení, postojů, motivů, a to adekvátními výchovnými metodami. Vybrané sociologické problémy Mgr. Michal Vavřík, Ph.D. Cílem výuky je v návaznosti na výuku předmětu Základy sociologie a disciplíny sociální pedagogiky prohloubit znalosti studentů ve vybraných problémech sociologie, s důrazem na jejich aplikaci v sociálně pedagogické praxi oboru sociální pedagogika. Získané znalosti by měly též pomoci při formulaci a řešení problémů kvalifikačních prací. Vývojová psychologie Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Předmět poskytuje studujícím teoretické a praktické poznatky z vývojové (ontogenetické) psychologie, tedy psychologické charakteristiky člověka v nejširším pojetí od početí do smrti. Charakterizovány jsou zákonitosti vývoje a některé vývojové teorie. Samostatná pozornost je věnována popisu jednotlivých věkových období a jejich zvláštnostem. 13

14 Základy didaktiky PaedDr. Libuše Mazánková, Dr. Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními poznatky všeobecné i aplikované didaktiky. Připravit je k uskutečňování činností spojených s vyučováním i s uplatňováním všeobecných didaktických postupů při mimovýukové pedagogické činnosti. Základy farmakologie a toxikologie PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D. Předmět seznamuje studenty se základními funkcemi životně důležitých orgánů člověka, k pochopení osudu léčiv a toxických látek v organizmu a se základními stavy, pro které se léčiva a jiné látky používají terapeuticky, se zvláštním zřetelem na nejčastější toxické stavy, s objasněním základních postupů k jejich zvládnutí. Je použita syntéza základních preklinických i klinických oborů, zejména z oblasti fyziologie, farmakologie a vnitřního lékařství, s uvedením souvislostí z oboru soudního lékařství. Základy matematiky a informatiky RNDr. Květoslava Prudilová Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou matematiky jako klasické přírodovědné disciplíny a uvést studenty do studia matematické statistiky. Dále je seznámit se základními pojmy informatiky a její možné aplikace v práci sociálního pedagoga. Seznámit je s principy činnosti a užitím informačních multimédií s důrazem na možnosti a rizika práce s internetem. Seznámit je též se základní typologií počítačových programů a možnostmi jejich užití v sociální praxi, zejména formou elektronické prezentace a edukační komunikace. Základy občanského práva PhDr. et Mgr. Zdeňka Vaňková Předmět má vést studenty k pochopení podstaty občanského práva jako integrujícího odvětví soukromoprávní úpravy a odvětví vyjadřujícího civilní status člověka. Má je vybavit primární orientací v pojmech a systému občanského práva a poznáním jeho vztahu k ostatním soukromoprávním odvětvím, zejména k rodinnému právu. Základy práva prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. Kognitivní úkol předmětu je víceúčelový a souborný. Výchozím pedagogickým zadáním je předat studentům normativní obsahy, účely a základní právní pojmy ve srozumitelné a praktické struktuře, aby právu coby společenskému systému a formální společenské technice porozuměli a chápali jeho spletité sociální působení. Proto bude právo vysvětlováno s důrazem na jeho sociální postavení a funkce. Základy pedagogiky doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Studenti budou seznámeni se základními pojmy pedagogiky a s aktuálním pojetím pedagogické vědy. Cílem výuky je poukázat na to, že se pedagogika usilovně pokouší využívat informace i metody také z jiných vědních oborů a tímto se postupně zbavuje tradičního fenoménu izolované vědy, obohacuje se v empirii i v aplikované metodologii. Pedagogika má dnes velmi úzký vztah zejména k psychologii, sociologii a filozofii. Často se ale obrací například i k právním, lékařským a ekonomickým vědám. V uvedeném smyslu jsou základy pedagogiky cílově vyučovány. Předmět je základem pro následné studium kmenových disciplín studijního oboru. 14

15 Základy psychiatrie MUDr. Juraj Tkáč Cílem předmětu je základní orientace studenta v hlavních skupinách psychických poruch a možnostech terapeutického ovlivnění (psychoterapeutického i farmakoterapeutického) a dále pochopení a přijetí pojmu nemoci v souvislostech psycho-somato-sociálních. Studenti jsou vedeni k logickému myšlení, k chápání souvislostí a funkční propojenosti oborů a k vidění duševní nemoci v jejím reálném kontextu. Základy psychologie Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Předmět poskytuje studentům základní teoretické poznatky zahrnující vymezení odborných pojmů z psychologie, a to především z oblasti psychologie obecné a psychologie osobnosti včetně stručných informací z historie a metodologie psychologie. Ve výuce je podána charakteristika současné vědecké psychologie, její možnosti a limity a je uvedeno místo základní informovanosti z psychologie ve vzdělání člověka v podmínkách současné společnosti. Rovněž je naznačeno praktické využití psychologie. Základy sociologie Mgr. Michal Vavřík, Ph.D. Předmět poskytuje studujícím teoretické poznatky z problematiky sociologie, a to v rozsahu, který umožňuje pochopení metodologie předmětu, odrážejícího svým charakterem sociální fakta a vývojové trendy sociálních jevů, procesů, sfér a činností. Předmět současně zasazuje teoretické poznatky do širších souvislostí společenské praxe, a to zejména s ohledem na socio-kulturní aspekty dynamiky společenského vývoje. Základy speciální pedagogiky prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. Cílem předmětu je seznámit studující se speciálně pedagogickou problematikou obecně i v souvislostech. Důraz je kladen na zvláštnosti práce s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami, na osvojení si dovednosti účelně využívat nabídky pedagogicko-psychologických poradenských služeb (speciální pedagogická centra). 15

16 Povinně volitelné předměty Cizí jazyk JA1/1, JN1/1, JR1/1 Angličtina, Němčina, Ruština Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (JA1/1) doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc. (JR1/1) PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. (JN1/1) Cílem předmětu je především osvojení základních jazykových vědomostí a dovedností - mluvený a psaný projev, porozumění psanému a poslechovému textu. Důraz je kladen na samostatné studium posluchačů. Vyučovací jednotka je zaměřena na výklad, nácvik, upevňování a prohlubování jazykových vědomostí a dovedností v cílovém jazyce tak, aby způsobilost studentů dosáhla úrovně středně pokročilý. Studenti jsou vedeni k samostatnému studiu, kde mohou využít možností internetové komunikace. Cizí jazyk JA1/2, JN1/2, JR1/2 Angličtina, Němčina, Ruština Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (JA1/2) doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc. (JR1/2) PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. (JN1/2) Cílem předmětu je hlubší seznámení s cizím jazykem, a to jak z hlediska struktury, tak ze základní odborné terminologie oboru Sociální pedagogika. Studenti mají být schopni číst středně obtížné texty s porozuměním a začít studovat odbornou literaturu v cizím jazyce. Poznatky získané z této literatury slouží k přípravě písemné a ústní prezentace. Předmět pokračuje v opakování látky a v prohlubování znalostí ze třetího semestru. Cizí jazyk JA1/3, JN1/3, JR1/3 Angličtina, Němčina, Ruština Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (JA1/3) doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc. (JR1/3) PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. (JN1/3) Cílem předmětu je hlubší seznámení s cizím jazykem, a to jak z hlediska struktury, tak také základní odborné terminologie oboru Sociální pedagogika. Předmět pokračuje v opakování látky a prohlubování znalostí ze čtvrtého semestru. Studenti mají být schopni číst středně obtížné texty s porozuměním a začít studovat odbornou literaturu v cizím jazyce. Poznatky získané z této literatury slouží k vypracování písemné a ústní prezentace v rámci studovaného oboru. 16

17 Informace pro studenty zahajující studium studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, kombinované studium, na UTB, FHS ve Zlíně a IMS Brno v akademickém roce 2013/2014 UTB ve Zlíně je členěna na fakulty, které v souladu se zákonem o vysokých školách mají mimo jiné právo jednat jménem vysoké školy ve věcech tvorby a uskutečňování studijních programů. V čele univerzity je rektor. Vedení univerzity tvoří dále prorektoři a kvestor, kteří zastupují rektora na určených úsecích činnosti. Adresa: Rektorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín V čele Fakulty humanitních studií je děkan. Vedení fakulty dále tvoří proděkani a tajemník, kteří zastupují děkana na určených úsecích činnosti. Adresa: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5139, Zlín Na UTB ve Zlíně, Fakultě humanitních studií (FHS), je uskutečňováno studium oboru Sociální pedagogika se zaměřením na pomáhající profese. Institut mezioborových studií Brno (samostatná právnická osoba) je řízen kolegiem, v jehož čele je ředitel. Studium v příslušném programu zajišťuje Ústav Sociální pedagogiky IMS. Studenti se k vyřízení svých běžných studijních, administrativních a organizačních záležitostí obrací na studijní administrativu IMS Brno, v odborných záležitostech studia na vedoucího ústavu. Adresa: Institut mezioborových studií Londýnské náměstí 4, budova D Brno Výuka na IMS v Brně se uskutečňuje podle plánu studia, který vydává studijní administrativa IMS. Harmonogram, plány výuky a další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce IMS Brno a na internetových stránkách IMS Pro výuku jsou studenti rozděleni do studijních a přednáškových skupin. Výuka probíhá v Brně, v učebnách objektů Londýnské náměstí 4, budova D a Veveří 95 (Fakulta stavební VUT Brno). Akademické akty (promoce) se uskutečňují v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zápis Zapsáním se ke studiu uvedeného programu na UTB ve Zlíně a IMS Brno se uchazeč stává studentem vysoké školy a členem akademické obce, s právy a povinnostmi stanovenými zákonem o vysokých školách. Zápis přijatých uchazečů a studentů do vyšších ročníků pro akademický rok 2013/2014 organizuje dle harmonogramu IMS v Brně. 17

18 Státní závěrečné zkoušky Předměty státní závěrečné zkoušky: Obhajoba bakalářské práce, Aplikované právo, Aplikovaná psychologie, Sociální pedagogika. Absolvent získá akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). Promoce Promoce je slavnostním aktem pro absolventy bakalářského studia. Uskuteční se ve Zlíně dne Účast na promoci vyžaduje slavnostní společenský oděv. Přítomnost příbuzných i dalších hostů je vítaná. Organizace studia Studium oboru Sociální pedagogika na IMS v Brně je organizováno podle pravidel studijního programu v souladu se studijním a zkušebním řádem IMS Brno. Každý vyučovaný předmět má svého odborného garanta, na kterého se mohou studenti obracet s dotazy k problematice předmětu a jeho návazností na další předměty. Jména vyučujících a podmínky zkoušek a zápočtů jsou uvedeny v příslušném sylabu a budou studentům upřesněny při zahájení výuky příslušného předmětu. Studenti jsou organizačně zařazeni do ročníků a studijních skupin. Účast studentů na prezenční (blokové) výuce je evidována. Individuální konzultace si student dojedná s vyučujícími osobně. Ke komunikaci s vyučujícími je možno využít internetových stránek. Cestovní náležitosti studentů v Brně jsou potvrzovány na studijní administrativě IMS v souladu s údaji ve studijní knize (jejíž součástí je prezenční listina). K vyřízení běžných záležitostí studentů jsou určeny úřední hodiny v objektu Londýnské náměstí 4, budova D (4. poschodí): - studijní administrativa IMS Brno: pondělí 08,30 11,00 h 13,00 15,00 h středa 08,30 11,00 h 13,00 15,00 h pátek 08,30 11,00 h 13,00 17,00 h Ubytování studentů IMS Brno nemá vlastní ubytovací kapacity. Studenti mohou využít kapacity Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno, tel , (Po Pá od do 14.30), Tauferových kolejí, Jana Babáka 3/5, Brno (ubytování lze objednat 14 dnů předem na tel. č ) nebo Domova mládeže SŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno, tel ,

19 Obsah Základní údaje o studijním programu 2 Institut mezioborových studií Brno 3 Ústav sociální pedagogiky IMS Brno 4 Časový plán výuky pro akademický rok 2013/ Studijní plán bakalářského studijního programu 7 Anotace předmětů 11 Informace pro studenty zahajující studium 17 19

20 Název: Sociální pedagogika, bakalářský studijní program (kombinované studium), akademický rok 2013/2014 Odpovědný redaktor: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Zpracoval: Ing. Radomír Pernica Určeno: Pro studenty oboru Sociální pedagogika na UTB ve Zlíně a IMS Brno Vydání: První Tisk: BonnyPress Copyright: Institut mezioborových studií Brno,

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2014/2015 Brno 2014 Základní údaje o studijním programu Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2014/2015 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2014/2015 Brno 2014 Základní údaje o studijním programu Studijní program Specializace v pedagogice, studijní

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2013/2014 Brno 2013 Základní údaje o studijním programu Studijní program Specializace v pedagogice, studijní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 14 4. semestr Bc. PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2015 Akademický rok 2014/2015 (letní semestr) Brno 2015 PLÁN STUDIJNÍCH SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: ÚVOD DO STUDIA ADIKTOLOGIE Vyučující: Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. Číslo předmětu: 1268 Semestr: 1. (1. ročník, zimní) Čas: Pátek

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 V souladu s 50, odst. 8 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Druh: PD/03/2013 Název: Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2012/2013 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) Organizační závaznost: Fakulta technologická

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Vyhláška rektorky číslo 1/2011-2012 HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Akademický rok 2011/2012 začíná 1. září 2011 a končí 31. srpna 2012. V průběhu měsíce září 2011: Studenti minulého

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě:

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě: Studijní směr Aktivity v přírodě: Cíle studijního směru je připravit posluchače na práci ve školách, cestovních kancelářích a outdoorových agenturách. Při studiu poznáte lidi ze svého okolí z jiného úhlu,

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Bakalářské studium Všeobecná sestra prezenční a kombinovaná forma Písemný test ze znalostí uchazeče

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia:

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia: Centrum dalšího vzdělávání při PdF Reální 5, 701 03 Ostrava, t. č. 61 60 385, 61 60 412 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Akreditované pracoviště

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více