SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM. (kombinované studium) akademický rok 2013/2014"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (kombinované studium) akademický rok 2013/2014 Brno 2013

2 Základní údaje o studijním programu Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika byl vytvořen v roce 1995 v Institutu mezioborových studií (IMS) Brno jako graduální magisterský studijní program zahrnující bakalářské studium. V souladu s vývojem legislativy byl upraven jako dvoustupňový, bakalářský a navazující magisterský. Od roku 2002 je bakalářský studijní program uskutečňován na základě společné akreditace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových studií Brno. Bakalářský stupeň programu byl pro Fakultu humanitních studií a IMS Brno rozhodnutím MŠMT ČR reakreditován dne 30. října Absolventi uvedeného bakalářského studijního programu se mohou ucházet o studium navazujícího magisterského programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, se standardní délkou studia dva roky. 2

3 Vedení INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO (IMS) Brno, Londýnské náměstí 4, budova D Struktura IMS Ředitel Ing. Miroslav Bargel, CSc., Dipl. EBS Statutární zástupce ředitele MUDr. Miroslav Bargel Poradce ředitele pro vědu a výzkum doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD Tajemník Ing. Radomír Pernica Ekonom Dagmar Bargelová Hlavní účetní Ing. Beata Dittelová Studijní administrativa Magisterské studium Bc. Petra Nováková Bakalářské studium Mgr. Petra Streitová Knihovna Administrativa Mgr. Magdaléna Filipová

4 Ústav sociální pedagogiky IMS (ÚSP IMS) Vedoucí ústavu doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D Zástupce vedoucího ústavu doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD Tajemník ústavu PaedDr. Libuše Mazánková, Dr Katedra pedagogiky a psychologie Vedoucí katedry: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D Vyučující Mgr. Jiří Dalajka, Ph.D Mgr. Olga Doňková prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD PaedDr. Libuše Mazánková, Dr prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc. PhDr. Alena Plšková Mgr. Halka Prášilová, Ph.D Mgr. František Sýkora Mgr. Petr Sýkora, Ph.D Mgr. Monika Tannenbergerová doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. Katedra společenských věd Vedoucí katedry: Mgr. Michal Vavřík, Ph.D Vyučující PhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. Katedra práva a právní vědy Vyučující prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D. JUDr. Miroslava Muselíková JUDr. Petr Osina, Ph.D. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D. PhDr. et Mgr. Zdeňka Vaňková JUDr. Miroslava Vodičková Katedra lékařských disciplin Vedoucí katedry: MUDr. Miroslav Bargel Vyučující PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D. MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. MUDr. Juraj Tkáč 4

5 Katedra managementu a ekonomiky Vyučující doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. RNDr. Květoslava Prudilová PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, PhD., MPH Katedra cizích jazyků Vedoucí katedry: Mgr. Lucie Mlčochová Oddělení anglického jazyka Vyučující Mgr. Jaromír Haupt Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. Mgr. et. Mgr. Hana Kratochvílová Mgr. Aleš Launer Mgr. Lucie Seibertová Oddělení německého jazyka Vyučující Mgr. Marek Halo PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. Mgr. Jana Muzikantová Oddělení ruského jazyka Vyučující Mgr. Marcela Dušková PaedDr. Olga Hortová doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc. Další informace o Institutu mezioborových studií Brno jsou uvedeny na internetové adrese 5

6 Časový plán výuky pro akademický rok 2013/ do 12:00 h Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní semestr akademického roku 2012/2013 od Zápisy pro akademický rok 2013/2014 ZIMNÍ SEMESTR Výuka 1. ročníku bakalářského studijního programu Výuka 2. ročníku bakalářského studijního programu Výuka 3. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období 1. a 2. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období 3. ročníku bakalářského studijního programu Opravné zkouškové období LETNÍ SEMESTR Výuka 1. ročníku bakalářského studijního programu Výuka 2. ročníku bakalářského studijního programu Výuka 3. ročníku bakalářského studijního programu březen 2014 Vypsání témat bakalářských prací na akademický rok 2014/2015 do konce května 2014 Oficiální zadání bakalářských prací na akademický rok 2014/ Zkouškové období 3. ročníku, 6. semestru Zkouškové období 1. ročníku bakalářského studijního programu Zkouškové období 2. ročníku bakalářského studijního programu Opravné zkouškové období Opravné zkouškové období do 12:00 h Mezní termín zápočtů a zkoušek za akademický rok 2013/2014 od Zápisy pro akademický rok 2014/ Zahájení výuky v akademickém roce 2014/2015 Ukončení studia do Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v lednu 2014, odevzdání bakalářské práce Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu do do Ukončení studia 3. ročníku bakalářského studijního programu Odevzdání bakalářské práce ke státním závěrečným zkouškám v červnu 2014 do Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v červnu Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Promoce absolventů bakalářského studijního programu Ostatní akce ; , Dny otevřených dveří Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program 6

7 Studijní plán bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice studijního oboru Sociální pedagogika B STUDIJNÍ PLÁN 1. ROČNÍKU 2. STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU 3. STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU Vysvětlivky: 1. Symbolika značí: P - počet hodin přednášek za semestr S - počet hodin seminářů za semestr C - počet hodin cvičení za semestr z - označuje ukončení předmětu zápočtem klz označuje ukončení předmětu klasifikovaným zápočtem zk - označuje ukončení předmětu zkouškou SZZk - státní závěrečná zkouška PK - počet kreditů 2. Volitelnost předmětů: P - povinný 7

8 Volitelnost Kód Povinné předměty STUDIJNÍ PLÁN 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK P TB1ZS Základy sociologie 15 zk 5 Vavřík P TB1PD Základy pedagogiky 30 zk 10 Jůzl, Dolák, Mazánková, Plšková, Tannenbergerová P TB1PS Základy psychologie 15 zk 5 Prášilová P TB1PT Základy psychiatrie 15 z 2 Tkáč P TB1FT Základy farmakologie a toxikologie 15 z 2 Kotolová, Parák P TB1MI Základy matematiky a informatiky 15 z 2 Prudilová, Pernica P TB2ZP Základy práva 30 zk 10 Jílek, Vaňková P TB2VP Vývojová psychologie 15 zk 5 Prášilová P TB2ZS Základy speciální pedagogiky 30 zk 10 Mühlpachr P TB2SP Sociální patologie 15 zk 5 Mühlpachr, Plšková P TB2SK Sociální komunikace 15 z 2 Laca P TB2VS Vybrané sociologické problémy 15 z 2 Vavřík Celkem Počet zkoušek 3 4 Počet zápočtů 3 2 Počet ročních kreditů 60 8

9 STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Volitelnost Kód Povinné předměty Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK P TB4PS Sociální psychologie I 15 zk 5 Dalajka P TB3PP Pedagogická psychologie 15 klz 3 Kohoutek P TB3ZD Základy didaktiky 15 klz 3 Mazánková P TB3TV Teorie výchovy 15 zk 5 Jůzl, Sýkora P., Tannenbergerová P TB3OP Základy občanského práva 15 zk 5 Vaňková, Vodičková P TB3CJ Cizí jazyk 1/1 30 z 2 Oddělení cizích jazyků P TB4AD Adiktologie 15 zk 5 Tkáč P TB3FE Filozofie a etika 30 zk 10 Dolák, Vavřík P TB4MD Metodologie 30 zk 10 Dolák, Vavřík P TB4PD Sociální pedagogika 1 30 zk 10 Laca, Jůzl, Sýkora P., Tannenbergerová P TB4CJ Cizí jazyk 1/2 30 z 2 Oddělení cizích jazyků Celkem Počet zkoušek 3 4 Počet klasifikovaných zápočtů 2 Počet zápočtů 1 1 Počet ročních kreditů 60 9

10 STUDIJNÍ PLÁN 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika Volitelnost Kód Povinné předměty P TB5SO Právo v sociální oblasti 15 zk 5 Jílek, Vaňková P TB5PM Personální management 30 zk 10 Šigut, Němcová P TB5PO Praktická psychologie osobnosti 15 klz 3 Zimní semestr Letní semestr P-S-C Ukon. PK P-S-C Ukon. PK Vašina, Dalajka P TB5PP Penologie a penitenciaristika 15 z 2 Jůzl, Ruprecht P TB5C Cizí jazyk 1/3 30 zk 10 Oddělení cizích jazyků P TB6VP Metody sociálně výchovné práce 15 klz 3 Jůzl, Tannenbergerová, Sýkora P., Plšková P TB6PD Pedagogicko-psychologická diagnostika 15 klz 3 Jůzl, Prášilová, Mazánková, Plšková P TB6BP Seminář k bakalářským pracím 6 z 2 Jůzl P TB6OP Odborná praxe, bakalářská práce 90 z 22 Jůzl Celkem Počet zkoušek 3 Počet klasifikovaných zápočtů 1 2 Počet zápočtů 1 2 Počet ročních kreditů celkem 60 10

11 Povinné předměty Anotace předmětů Adiktologie garant MUDr. Juraj Tkáč Cílem předmětu je obeznámení se s problematikou závislostí, rozpoznat jednotlivé závislosti na návykových látkách. Kladen je důraz na diagnostiku, diferenciální diagnostiku, kliniku a léčbu drogových závislostí. Cílem je i prevence a komunikace se specifickou klientelou na návykových látkách a jejich možnosti v společnosti. Filozofie a etika PhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D. Cílem předmětu je seznámit s úkolem filosofické kritiky, zprostředkovat poznatky umožňující hlubší pochopení kulturního vývoje člověka a společnosti a posílit mravní povinnost a odpovědnost člověka za lidsky důstojný vztah k sobě samotnému, k jiným lidem, k přírodě a ke společnosti. Metodologie PhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti o vědě, kritériích vědecké práce, vědeckých metodách a postupech. Dále předmět usiluje o vytvoření nezbytných předpokladů pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost studentů. Metody sociálně výchovné práce doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Předmět doplňuje a prohlubuje znalosti ze sociální pedagogiky. Obsah předmětu má přispět k ucelenému a komplexnímu pohledu na obor studia, výchovný proces a sociálně výchovnou péči. Specificky se dotýká kategorií populace sociálně znevýhodněné. Odborná praxe, bakalářská práce doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Odborná praxe zahrnuje ověření teoretických poznatků v praxi, prohloubení praktických dovedností a vypracování bakalářské práce, včetně eventuálního uskutečnění výzkumu. Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen na základě soudobých poznatků vědy, výzkumu a vývoje v daném oboru řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Vypracování bakalářské práce je součástí studijního plánu. Pedagogická psychologie prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. Cílem tohoto předmětu je osvojení odborných poznatků z psychologie učení a vyučování, o psychologických příčinách a podmínkách školní úspěšnosti a neúspěšnosti, o problematice výchovy a sebevýchovy, o problémových osobnostech žáků (studentů) a o psychologii osobnosti pedagoga a kreativnosti žáků (studentů). Pedagogicko-psychologická diagnostika doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je prohloubení a rozvoj znalostí, schopností a dovedností studentů v aplikovaných disciplínách pedagogiky a psychologie. Rozvíjí schopnost vést diskusi o cílech a účelnosti diagnostiky a stanovování diagnóz, přispívá k ovládnutí příslušné terminologie, seznamuje s vybranými metodami a konkrétními instrumenty diagnostické práce a způsoby 11

12 jejich aplikace v praxi, umožňuje získání základních dovedností při psaní pedagogickopsychologického posudku a jeho interpretaci. Penologie a penitenciaristika doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru Sociální pedagogika základní vědomosti o druzích a způsobech trestů v historickém vývoji, zejména o vězeňství a trestu odnětí svobody, jeho současných trendech a právních úpravách, jakož i o způsobech zacházení s vězni. Veškerý penitenciární proces v České republice pak představit v komparaci s vězeňskými systémy v jiných zemích v souladu s Evropskými vězeňskými pravidly. Personální management PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, PhD., MPH Cílem předmětu je předložit studentům teoretické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti personálního řízení v systému organizace, manažerských koncepcí personálního řízení a jejich jednotlivých procesů. Předmět zprostředkovává informace o možných systémech řízení personálního a sociálního rozvoje organizace. Praktické poznávání osobnosti doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. Předmět doplňuje a integruje předchozí poznatky z disciplín psychologie, k jejich praktickému využití. Seznamuje studenty se strukturou a funkcemi duševního dění osobnosti a metodami poznávání a sebepoznávání jednotlivých složek i komplexnějších útvarů až po nejvyšší řídící mechanizmy jednání. Poskytuje přehled technik diagnostikování osobnosti s ukázkami jejich praktického uplatnění v personální praxi. Právo v sociální oblasti prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. Předmět objasňuje právní úpravu vybraných aktuálních problémů v sociální oblasti: právní dimenze sociálního zabezpečení, postavení a ochranu dětí a nezletilých, kriminalitu mládeže, náhradní rodinnou péči a domácí násilí. Seminář k bakalářským pracím doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je prohloubit a ověřit znalosti studentů z teorie a praxe vypracování bakalářské práce. Upřesnit aktuální požadavky z oblasti autorských práv, příslušné administrativy a formální úpravy. Upřesnit zásady, postupy a kriteria hodnocení práce a její obhajoby. Sociální komunikace doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD. Předmět poskytuje studujícím teoretické poznatky o sociální komunikaci a možnostech jejich využití. Cílem předmětu je rozvinout komunikační dovednosti studentů a naučit je úspěšné komunikaci v rámci sociálního styku. Výuka zahrnuje techniku formální řeči, mimoslovní vyjadřování mimikou, gestikulací, pohledy a tělem. Rozvíjí též předpoklady studenta pro efektivní vstup do společenských vztahů na bázi rozdílného postavení ve společenském systému. Sociální patologie prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. Předmět poskytuje studujícím teoretické poznatky i praktické zkušenosti z problematiky sociální patologie jako aplikované společenskovědní disciplíny v rozsahu, který umožňuje pochopení 12

13 metodologie předmětu, odrážejícího svým charakterem skutečnosti a vývojové trendy společenských jevů a procesů. Předmět zásadním způsobem zasazuje teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe a to zejména s ohledem na aktualizovanou dynamiku společenského vývoje. Sociální pedagogika 1 doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD. Předmět vychází ze studia disciplín pedagogiky, sociologie a navazujících, tzn. filozofie, psychologie, práva. Objasňuje základní pojmy, kategorie a souvislosti sociální pedagogiky jako vědecké a užitné disciplíny v jejím aktuálním pojetí. Analyzuje vztah procesů socializace a výchovy v podmínkách současné společnosti, roli prostředí ve výchově a v rozvoji osobnosti. Pojednává o úloze a sociálně-pedagogických funkcích rodiny a výchovně-vzdělávacích institucí, úloze kultury, sportu a masmédií v soudobém sociálním systému. Zahrnuje aktuální problémy multikulturní výchovy. Sociální psychologie 1 PhDr. Jiří Dalajka, Ph.D. Cílem předmětu je vytvoření základů sociálně psychologického myšlení jako předpokladu pro zvládání následných aplikovaných psychologických disciplín a dalších oborů s blízkým předmětem a zvládnutí základních sociálně psychologických poznatků umožňujících samostatnou aplikací v praxi meziosobních, intra a interskupinových vztahů. Výuka přispívá k vytváření teoretického rámce potřebného k efektivní komunikaci v sociálních skupinách. Teorie výchovy PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Cílem předmětu je na základě empirických i aktuálních poznatků pedagogiky vést studenty k pochopení podstaty výchovy prostřednictvím symbolických hodnot (jakými jsou pravda, dobro, krása, láska, práce, demokracie, humanita...) a prohlubovat jejich schopnosti orientovat se ve způsobech, jak tyto hodnoty zprostředkovat. V osobnostně-procesuální rovině je těžištěm předmětu teorie a praxe pozitivního ovlivňování předpokládaných vlastností osobnosti (edukanta i edukátora), jejího charakteru, přesvědčení, postojů, motivů, a to adekvátními výchovnými metodami. Vybrané sociologické problémy Mgr. Michal Vavřík, Ph.D. Cílem výuky je v návaznosti na výuku předmětu Základy sociologie a disciplíny sociální pedagogiky prohloubit znalosti studentů ve vybraných problémech sociologie, s důrazem na jejich aplikaci v sociálně pedagogické praxi oboru sociální pedagogika. Získané znalosti by měly též pomoci při formulaci a řešení problémů kvalifikačních prací. Vývojová psychologie Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Předmět poskytuje studujícím teoretické a praktické poznatky z vývojové (ontogenetické) psychologie, tedy psychologické charakteristiky člověka v nejširším pojetí od početí do smrti. Charakterizovány jsou zákonitosti vývoje a některé vývojové teorie. Samostatná pozornost je věnována popisu jednotlivých věkových období a jejich zvláštnostem. 13

14 Základy didaktiky PaedDr. Libuše Mazánková, Dr. Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními poznatky všeobecné i aplikované didaktiky. Připravit je k uskutečňování činností spojených s vyučováním i s uplatňováním všeobecných didaktických postupů při mimovýukové pedagogické činnosti. Základy farmakologie a toxikologie PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D. Předmět seznamuje studenty se základními funkcemi životně důležitých orgánů člověka, k pochopení osudu léčiv a toxických látek v organizmu a se základními stavy, pro které se léčiva a jiné látky používají terapeuticky, se zvláštním zřetelem na nejčastější toxické stavy, s objasněním základních postupů k jejich zvládnutí. Je použita syntéza základních preklinických i klinických oborů, zejména z oblasti fyziologie, farmakologie a vnitřního lékařství, s uvedením souvislostí z oboru soudního lékařství. Základy matematiky a informatiky RNDr. Květoslava Prudilová Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou matematiky jako klasické přírodovědné disciplíny a uvést studenty do studia matematické statistiky. Dále je seznámit se základními pojmy informatiky a její možné aplikace v práci sociálního pedagoga. Seznámit je s principy činnosti a užitím informačních multimédií s důrazem na možnosti a rizika práce s internetem. Seznámit je též se základní typologií počítačových programů a možnostmi jejich užití v sociální praxi, zejména formou elektronické prezentace a edukační komunikace. Základy občanského práva PhDr. et Mgr. Zdeňka Vaňková Předmět má vést studenty k pochopení podstaty občanského práva jako integrujícího odvětví soukromoprávní úpravy a odvětví vyjadřujícího civilní status člověka. Má je vybavit primární orientací v pojmech a systému občanského práva a poznáním jeho vztahu k ostatním soukromoprávním odvětvím, zejména k rodinnému právu. Základy práva prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. Kognitivní úkol předmětu je víceúčelový a souborný. Výchozím pedagogickým zadáním je předat studentům normativní obsahy, účely a základní právní pojmy ve srozumitelné a praktické struktuře, aby právu coby společenskému systému a formální společenské technice porozuměli a chápali jeho spletité sociální působení. Proto bude právo vysvětlováno s důrazem na jeho sociální postavení a funkce. Základy pedagogiky doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Studenti budou seznámeni se základními pojmy pedagogiky a s aktuálním pojetím pedagogické vědy. Cílem výuky je poukázat na to, že se pedagogika usilovně pokouší využívat informace i metody také z jiných vědních oborů a tímto se postupně zbavuje tradičního fenoménu izolované vědy, obohacuje se v empirii i v aplikované metodologii. Pedagogika má dnes velmi úzký vztah zejména k psychologii, sociologii a filozofii. Často se ale obrací například i k právním, lékařským a ekonomickým vědám. V uvedeném smyslu jsou základy pedagogiky cílově vyučovány. Předmět je základem pro následné studium kmenových disciplín studijního oboru. 14

15 Základy psychiatrie MUDr. Juraj Tkáč Cílem předmětu je základní orientace studenta v hlavních skupinách psychických poruch a možnostech terapeutického ovlivnění (psychoterapeutického i farmakoterapeutického) a dále pochopení a přijetí pojmu nemoci v souvislostech psycho-somato-sociálních. Studenti jsou vedeni k logickému myšlení, k chápání souvislostí a funkční propojenosti oborů a k vidění duševní nemoci v jejím reálném kontextu. Základy psychologie Mgr. Halka Prášilová, Ph.D. Předmět poskytuje studentům základní teoretické poznatky zahrnující vymezení odborných pojmů z psychologie, a to především z oblasti psychologie obecné a psychologie osobnosti včetně stručných informací z historie a metodologie psychologie. Ve výuce je podána charakteristika současné vědecké psychologie, její možnosti a limity a je uvedeno místo základní informovanosti z psychologie ve vzdělání člověka v podmínkách současné společnosti. Rovněž je naznačeno praktické využití psychologie. Základy sociologie Mgr. Michal Vavřík, Ph.D. Předmět poskytuje studujícím teoretické poznatky z problematiky sociologie, a to v rozsahu, který umožňuje pochopení metodologie předmětu, odrážejícího svým charakterem sociální fakta a vývojové trendy sociálních jevů, procesů, sfér a činností. Předmět současně zasazuje teoretické poznatky do širších souvislostí společenské praxe, a to zejména s ohledem na socio-kulturní aspekty dynamiky společenského vývoje. Základy speciální pedagogiky prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. Cílem předmětu je seznámit studující se speciálně pedagogickou problematikou obecně i v souvislostech. Důraz je kladen na zvláštnosti práce s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami, na osvojení si dovednosti účelně využívat nabídky pedagogicko-psychologických poradenských služeb (speciální pedagogická centra). 15

16 Povinně volitelné předměty Cizí jazyk JA1/1, JN1/1, JR1/1 Angličtina, Němčina, Ruština Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (JA1/1) doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc. (JR1/1) PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. (JN1/1) Cílem předmětu je především osvojení základních jazykových vědomostí a dovedností - mluvený a psaný projev, porozumění psanému a poslechovému textu. Důraz je kladen na samostatné studium posluchačů. Vyučovací jednotka je zaměřena na výklad, nácvik, upevňování a prohlubování jazykových vědomostí a dovedností v cílovém jazyce tak, aby způsobilost studentů dosáhla úrovně středně pokročilý. Studenti jsou vedeni k samostatnému studiu, kde mohou využít možností internetové komunikace. Cizí jazyk JA1/2, JN1/2, JR1/2 Angličtina, Němčina, Ruština Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (JA1/2) doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc. (JR1/2) PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. (JN1/2) Cílem předmětu je hlubší seznámení s cizím jazykem, a to jak z hlediska struktury, tak ze základní odborné terminologie oboru Sociální pedagogika. Studenti mají být schopni číst středně obtížné texty s porozuměním a začít studovat odbornou literaturu v cizím jazyce. Poznatky získané z této literatury slouží k přípravě písemné a ústní prezentace. Předmět pokračuje v opakování látky a v prohlubování znalostí ze třetího semestru. Cizí jazyk JA1/3, JN1/3, JR1/3 Angličtina, Němčina, Ruština Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (JA1/3) doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc. (JR1/3) PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. (JN1/3) Cílem předmětu je hlubší seznámení s cizím jazykem, a to jak z hlediska struktury, tak také základní odborné terminologie oboru Sociální pedagogika. Předmět pokračuje v opakování látky a prohlubování znalostí ze čtvrtého semestru. Studenti mají být schopni číst středně obtížné texty s porozuměním a začít studovat odbornou literaturu v cizím jazyce. Poznatky získané z této literatury slouží k vypracování písemné a ústní prezentace v rámci studovaného oboru. 16

17 Informace pro studenty zahajující studium studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, kombinované studium, na UTB, FHS ve Zlíně a IMS Brno v akademickém roce 2013/2014 UTB ve Zlíně je členěna na fakulty, které v souladu se zákonem o vysokých školách mají mimo jiné právo jednat jménem vysoké školy ve věcech tvorby a uskutečňování studijních programů. V čele univerzity je rektor. Vedení univerzity tvoří dále prorektoři a kvestor, kteří zastupují rektora na určených úsecích činnosti. Adresa: Rektorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín V čele Fakulty humanitních studií je děkan. Vedení fakulty dále tvoří proděkani a tajemník, kteří zastupují děkana na určených úsecích činnosti. Adresa: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5139, Zlín Na UTB ve Zlíně, Fakultě humanitních studií (FHS), je uskutečňováno studium oboru Sociální pedagogika se zaměřením na pomáhající profese. Institut mezioborových studií Brno (samostatná právnická osoba) je řízen kolegiem, v jehož čele je ředitel. Studium v příslušném programu zajišťuje Ústav Sociální pedagogiky IMS. Studenti se k vyřízení svých běžných studijních, administrativních a organizačních záležitostí obrací na studijní administrativu IMS Brno, v odborných záležitostech studia na vedoucího ústavu. Adresa: Institut mezioborových studií Londýnské náměstí 4, budova D Brno Výuka na IMS v Brně se uskutečňuje podle plánu studia, který vydává studijní administrativa IMS. Harmonogram, plány výuky a další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce IMS Brno a na internetových stránkách IMS Pro výuku jsou studenti rozděleni do studijních a přednáškových skupin. Výuka probíhá v Brně, v učebnách objektů Londýnské náměstí 4, budova D a Veveří 95 (Fakulta stavební VUT Brno). Akademické akty (promoce) se uskutečňují v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zápis Zapsáním se ke studiu uvedeného programu na UTB ve Zlíně a IMS Brno se uchazeč stává studentem vysoké školy a členem akademické obce, s právy a povinnostmi stanovenými zákonem o vysokých školách. Zápis přijatých uchazečů a studentů do vyšších ročníků pro akademický rok 2013/2014 organizuje dle harmonogramu IMS v Brně. 17

18 Státní závěrečné zkoušky Předměty státní závěrečné zkoušky: Obhajoba bakalářské práce, Aplikované právo, Aplikovaná psychologie, Sociální pedagogika. Absolvent získá akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). Promoce Promoce je slavnostním aktem pro absolventy bakalářského studia. Uskuteční se ve Zlíně dne Účast na promoci vyžaduje slavnostní společenský oděv. Přítomnost příbuzných i dalších hostů je vítaná. Organizace studia Studium oboru Sociální pedagogika na IMS v Brně je organizováno podle pravidel studijního programu v souladu se studijním a zkušebním řádem IMS Brno. Každý vyučovaný předmět má svého odborného garanta, na kterého se mohou studenti obracet s dotazy k problematice předmětu a jeho návazností na další předměty. Jména vyučujících a podmínky zkoušek a zápočtů jsou uvedeny v příslušném sylabu a budou studentům upřesněny při zahájení výuky příslušného předmětu. Studenti jsou organizačně zařazeni do ročníků a studijních skupin. Účast studentů na prezenční (blokové) výuce je evidována. Individuální konzultace si student dojedná s vyučujícími osobně. Ke komunikaci s vyučujícími je možno využít internetových stránek. Cestovní náležitosti studentů v Brně jsou potvrzovány na studijní administrativě IMS v souladu s údaji ve studijní knize (jejíž součástí je prezenční listina). K vyřízení běžných záležitostí studentů jsou určeny úřední hodiny v objektu Londýnské náměstí 4, budova D (4. poschodí): - studijní administrativa IMS Brno: pondělí 08,30 11,00 h 13,00 15,00 h středa 08,30 11,00 h 13,00 15,00 h pátek 08,30 11,00 h 13,00 17,00 h Ubytování studentů IMS Brno nemá vlastní ubytovací kapacity. Studenti mohou využít kapacity Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno, tel , (Po Pá od do 14.30), Tauferových kolejí, Jana Babáka 3/5, Brno (ubytování lze objednat 14 dnů předem na tel. č ) nebo Domova mládeže SŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno, tel ,

19 Obsah Základní údaje o studijním programu 2 Institut mezioborových studií Brno 3 Ústav sociální pedagogiky IMS Brno 4 Časový plán výuky pro akademický rok 2013/ Studijní plán bakalářského studijního programu 7 Anotace předmětů 11 Informace pro studenty zahajující studium 17 19

20 Název: Sociální pedagogika, bakalářský studijní program (kombinované studium), akademický rok 2013/2014 Odpovědný redaktor: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Zpracoval: Ing. Radomír Pernica Určeno: Pro studenty oboru Sociální pedagogika na UTB ve Zlíně a IMS Brno Vydání: První Tisk: BonnyPress Copyright: Institut mezioborových studií Brno,