styl Prostě to zařídíme KRÁL PARDUBIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "styl Prostě to zařídíme KRÁL PARDUBIC"

Transkript

1 ČÍSLO: 11 ROČNÍK: 14 PETR HAPKA CENA: 10 Kč STRANA 2214 STRANA Prostě to řídíe KRÁL PARDUBIC AJÍ NOVOU VLÁDU. Priátore ěst stl rtin Chrát hnutí ANO 2011, který dnočně ítěil kounálních olbách. Jk probíhl kulisní dnání, k rti Chrát yyslel jká rtino cest ž půlku bílého koně? ČTĚTE NA STRANĚ 2 3

2 té PETR HAPKA ODEŠEL MAJÍ Zprá o úrtí českého hudebního skldtele Petr Hpky přišl blesk čistého nebe. I Prbáci íjí... DNES SE PODÍVÁME DO prních V strn, od kterých stl KNIHKUPECTVÍ OZAIKA VySTAVILO NÁDRAžNÍ HALE VZPOÍNKOVOU FOTOgRAFII, K NÍž LIDÉ DÁVAJÍ KVěTINy. lno, o hnutí ANO Ná-Petr Hpky o účinkoání e filu Obchodníci, MINULOSTI NA TO, JAK TO Jednou sledních rolí, té bě již neocného, sledné osobní tkání s Andre- še regionu. VŠE ZAČALO S MARTINEM který odehráá přináší Bbiše ě sníků, jsný ýslecharvátem NEŽ SE STAL Bulár několik které řídil fotogrf Petr oško. PRIMÁTOREM... dek pánoé plácli slupráci. Mrtin Kortník áhy stl slnce konce horký depte inistr pry. K tou oše tořil ích ákldy hnutí ANO A u toho... Díá díá - ty spíš, JAK TO VŠE ZAČALO... kne lý kříž. les tněpátrt Chcee-li nynějších úspěchů hnutí 2011, á to hruď esusí kl páano ou St e dít nedáné inuď, n sukterá BůhNABÍDKA, á: Mrsti. sjit ji jéne řík Ajá ti Kortník, duholetého SE NEODMÍTÁ... Práě slnec Mrtin Kortsuď.Prnrohlsu BůhČeského ředitele (krčoání e strny 1) bice. Práě bě, kdy edení rohlsu rohod pro ěny geentu Mrtin ohlíl jiné rohlsácké práci, přišly čsné olby. Jednou ník tí, který osil Mrti Chrát, tehdy ště řejě neskoného čle prbické ODS. Mrtin Chrát několik schůkách še řádně ropřeýšlení d olebníi ýsledky. V hlní roli d Mrtinoé Chrát Kortník... yslel šel toho. Poslední plácnutí odehrá hrádce Čínské resturce U Bílého koníčk prostě to uděláe. KAMPAŇ, KTERÁ BYLA VIDĚT Nejlnější, ároeň nejdržší kpň ích. Usěé táře billbordech e sní s ícepreiére Andre Bbiše. Mrtin Chrát kpň skutečně odkl den ál den co den tkál s lidi suchl ji. A uspěl... N bílé koni ce nel, to odll půlku koně bílého čsí neručíš... :-) n kouk od knceláře hnutí, kárně Csblnc, k někteří slnci chodí s ppučích. Párty jk jik protáhl ž rnních hodin e stříliění řejě ohl i Velká prbická, kde buucí priátor nepil. Tedy nepil lkohol... PORADA U BÁBY Resturce U KULATÉ BÁBY píše noobou historii. Práě de NOVOU VLÁDU KRYCHLIČ? Tétu Setoé reoluce ůstnee ěrní i oblíbené rubrice Václ Kulhánk lis Krychliče. Jk Krychlič hodnotí s odstupe ěnu režiu? A ěli bycho listopé udásti přiít dnešní ldé generci? Nedáno Česká republik přiněl 25. ýročí setoé reoluce. Jk ni ínáte y? Ptuji bře hlně chíli, kdy u Bti čly ystot fotogrfie ky. Pro ě t ě eší leení určité hrsti. Možná pré žiotě j uěil, něk ptří. Kole kounistické grnitury j inusti ždycky tk pro- totiž oficiálně hodl noá kolice ěstě e sní ANO 2011, ČSSD, KOALICE PRO A TOP 09. Pánoé depsli deklrci sále s krbe eckýi trofei. N některých fotkách nich stli tk trochu proháči... PODPIS V APATYCE Dlší hosu cestě noého edení rdnici stl Kár Ap- JAK TO PROBÍHALO PO Buucí priátor á jíé tetoání :-) A k ítěstí ptří i řádná osl. T uskutečnil : petr Moško cháel nikdy j neěl přílišné konflikty, proto j ěděl, co ůžu co nesí. Možná proto tohle prní Podpis APATYCE. oent, kdy ě pd, ůžu být sá be tk, jk to cítí. Že dnou něco dě, něk to sěřu. Mrtin hlsující...ý A ČěkChrát čl chápt u chíli... s sobod uěol, jk teď řík něco jiného rodině něco jiného eřejnosti. Zste ště u dnešní šíu. Stčí dnes dít ldé generce. Je třeb jí obchodů jsné, ůpřiít, co tu dě? te koupit, co třebute. TehPřiít no, nutné dy obchodech neo nic uěit, ti lidé to neo- nebo nohe nižší úrohou ptot nikdy k tou ni. Že to někteří lidé dnes nenebuu přistut tk, ohou koupit, to už jiná ěc. DříFrňkoá to ooště shrbených ákdyby to ptoli. To, Štěpánk užíá priá kdyby nás něk chtěl, kdyžhoj o lititorskýdech řetě, ichíli ánástupci... ť u íe, jk ypdl bi- ku nikdy nejíl, t ě t Piě. Něco o to ce ás sořejě neohl iíe, to dsttě histo- nout. Ano reoluci y i nerie. Já s ldýi lidi tká- gtiní ěci. Třeb to, jk celá á čsto. Oni ědí, co b- řd kounistických tentárý co šptný, tohle nát tů růných orgánů dnineohou. I kud ji třeb ků běhe ptnácti dnů čl 35 let, tk detiletí ne- dnou not čku Občnohli uěot, co dě. ského fór. Uěli to prostě Je důležité, by ji o to - chodit. ěděli hlně rodiče. Osttně to tkoá hádk s celke Stále pltí, kud chcete Krychliče něco brý konce. eptt i y, ůte ná pst il A opr s brý koneropskeydtelsti. ce? Byl t ě ěnou c nebo FB stránku k lepšíu? Buláru. I dnesk jsou probléy, rohodně to ě k lepinerce Víná Ptrik utor scénáře A TEĎ SEUlrich, PODÍVÁME DO MINULOSTI NA TO, filu Obchodníci, něž Petr Hpk hrál: VOLBÁCH Můj nejětší hudební or odešel českého nebe. Děkuji sětu, j s ní ohl osobně nát hrát ho písně. Nechť OSLAVA VÍTĚZSTVÍ ní ho hudb.nejpre I přesto,k tento génius nehrditelný, olebníu ífá, ju lidé, kteří buu těstí. Vítě oleb hnu-krčot ho odku. Vždyť tento pántí ytořil e sé ANO 2011 cedsttě nebe- sůj lstní osobitý re še, Děkuji priátor ANO. nebitelný žánr. ti, petře té Podpis u KULATÉ BÁBY. Podpis u KULATÉ BÁBY....áá Štěpánk Frňkoá priátorský řetě Mrtinu Chrátoi. stčil tk lidé rdničního sálu neešli. Níc řádně nefungol internetoý přenos tk Prbáci ěli prostě sůlu... tyk Pernštýnské náěstí. Tiskoku snou s dpi količní hody leou dní ododerol býlý tiskoý lučí kého kr nynější náěstek s nejširšíi kopetencei Kub Rychtecký. ZASTUPITELSTVO Ustující dnání ěstského stupitelst by ěl být slnost, při níž ítá noý priátor edení perníkoého ěst. Stré edení bohul nejisti prostor, který by elikostně ZÁVĚREČNÁ PÁRTY To nejlepší konec. ANO čele s priátore Mrtine Chráte sli ítěstí stupitelstu. A ce noě oteřené Vinné sklepě U Pličků Běbrnské náěstí ích. Bulár ce ěl chuť řídit pár neoficiálních fotek noého edení ěst jistě bujré stu, pro tentokrát dl ši litiků koj. A hlně šnci, by ěsto e š kuu... Tk konec osl práce... Mkt... (red) Prní póoání priátor ěst Mrti Chrát fotogrfy.

3 SAMETOVÉ BEZ SAMETU? SETKÁNÍ S FRANCOUZSKÝMI VÍNY Hejtn l Mdeleine Albrightoou náštěu kr : Toáš Kubelk : Toáš Kubelk Sobody Sobody deokrcie deokrcie třeb třeb ážit. ážit. A A ýročí ýročí setoé setoé :: To Toáš áš Kube Kubelk lk reoluce o ipul obcí, které reoluce o ipul pro ěst ěst íny obcí, které den den Rousln prov dnešní páté tkánípro s frncouskýi oblsti Lnguec jdee nejýnějších dnů dějinách nejýnějších dnů šich šich dějinách nepřiněly nepřiněly ue ue iřstí Doine de gourgu. Hejtn kého kr rtin Netolický slečně s delegcí České republiky Hejtn chce s těito plány osit tké yěšení yěšení české české ljky. ljky. edené u Poslnecké sněony Jne Háčke účstnil osl 25. ýročí českou bsá, še firy hosdářrokládá úptí hoří Montgne Noire, ná, která ysují prní (Syrh, Crign, Setoé reoluce e Sných státech erických. U příležitosti dárcoského ečer skou kooru. Věří, ěstného BEZ REAKCE něž í, BEZ REAKCE něž ák ák í, Mourèdre, dejší dejšícbernet Suignon ), Greche, kole Cnálu Midi, sjujícího Střee e Wshingtonu tkl tké s býu inistryní hrničí USA deleine Albrighto- rok dne budee ít prní prokty rodáke. stené české ánosti kulturních ní oře s Atlntike. Kli typickérodáke. stře- pro í rosé hlní odrůu Cinsult pro ou, kterou l. ká rdnice ss ápdě. pří něká rdnice pří- Ten Ten s Prbáky ně- Mrsnne, Roussnne, bách, nehledě dálenost," uřel bílá Prbáky Greche blnc, ořské s oceánský lie Oblst pri lhl. ště pár kolikrát jl, ostře pri lhl. AApůd, ště pár dní dnítersy kolikrát řádně jl, ostře Mdeleine Albrightoá úžsná šrnt- tkání už bro ohl proěnit příkld e hejtn Netolický. Chrny, Viognier, Verentino. V celé oblselkou ronitostí kenité dél řádně preident i trefil trefil preident i listopde listopde neějohn John ní dá, která USA těší obroskéu re- studentské stá nebo ýěny ědců. řek, břidlice, ápenec jíl neěpláních dájí í ti proku 220 soukroých iřstí Bok Bokce cepři přireo reoluci luciprd ubicích íchneby nelno ho kot ůbec Orgničnistr áěru kot ůbec nic. nic. Orgnič-třísii. nistr fincí fincí áěruii 5 lidí spektu. Rohoor s ní pro lná, strukturoná, s yánýi 30 Kooperti 000 hlidí půdy ni ni neě neědě dě,, ch cháí áí Prd ubic.. Véčk Véčkoo u u ní inicitiu přel proooexpriátorky Frňkoní inicitiu přel proooexpriátorky Štěpánky Frňkole, le, ě skutečnou žiotní udás000 hl í ročně, přičež rod Jko ldá jsou elegntní, ná oocná, 170Štěpánky rodílíl od od no noh h jinýc jinýchh osob osob,, ěřit ěřit.. Sbor SborBONIFANTES BONIFANTESstátní státníhy hy státní státní tel Letního ki Hon é, kterou l tel Letního ki Hon Motyčk, Motyčk, é,ropákterou x. l strost strosttí. Pní Albrightoá rodčk nul einárodní úroeň. V roce 1973 roněkolik rchice ískájí punc olený ýnos 50 hl/h, by sátek. sátek. Nádher! Nádher! kteréu řejě rdnici ku nánu. kteréu řejě rdnici ku nánu. šeho kr plánu příští di usídlil áku Gourgud leného kořenitého Střeoří. Châteu de íno oh být očeno AOC. č blýskt lepší přienutí č blýskt lepší čsy. čsy. - shldký Hldký průběh přienutí lis- dní rok opět přit České repubětšil inice e 67 h dnešních Záek GourgulisGourgud useno srdcivvoblsti oče-průběh stoupení pánů Menšítopých jisstoupení pánů Chrát, Chrát, Menšítopých ínek jis- klitliky štíit Letohrd. Před100 h. Dnes udržují rodinnou iřní Cru Minerois L Liiniere, eru óny ínek průkopníků ýroby cii j kbátů cii ptří ptří přelékání přelékání kbátů k Ninger orgniol hpee střídání stráží toho k Ninger orgniol hpetě e střídání stráží Zátoho en. en. II běžně ji l oficiál- Diskutujte ního í Minerois. skou trdici 2 stry, Annick ChntMinerois, která oču Petittě Cus, Diskutujte tk nějk ykli... Nebo tk nějk ykli... Nebo ning Výchočeský di prbické rdnici. Stré epřes drobné chyby osl čsy býlých kounisning Výchočeský di prbické rdnici. Stré epřes drobné chyby osl čsy býlých kounis ní tkání sospráou Prle, díky pridelné obnoě inic soblst, e které cháí nejlépe strukturoná y o áku dtují již pd 1989 listopd jí listo níjí ubácii ní Prbác le Prd Tkh Tkhle ne? bického kr, s těšení nic, noé AA to tů, příslušníků STB dle ích, dení neuděl neuděl nic,století, noé edení edení edl. to ii přesto, přesto, náná- ístní tů, několik několik příslušníků STB k k ne? dle ích, nějž nějž - dení e nést iřstí, stl Doine k XVII. dnešníedl. čerená í. y. y. ínk ínk ěstí náěstí něné ná Zpl Zplněné (red) neědě, í ště. deokrl ii dident Bok, oo neě neě ndát neědě, jk ěstí Celá í dereoluční reoluční í co co ýrobce ště. To To deokrl dident Joh Bok, iničních onáil hejtn Mrtin(red) NetoGourgu í prní íkknesoucí by ueden jk roce ěstí neoi- Minerois djoh nejstrších tr- ndát lický. tí e střeořské oblsti, olená již řískýi tost rokládá 215 krech (100 h), nichž očení AOC cru L Liinière pridelně íslegionáři oblst hodná k pěstoání klit- 120 krů klfikoáno Minerois Mi- káá ýná sětoá ocenění. Slupráce s Chicge? ního í. Práě obec L Liiniere stl jé- nerois L Liiniere. Rodi Piquet působí ob- Příští proncoé tkání bude již slední, Do rok dne! no od Řínů, deí Cell Viri e- lsti již od roku 1870, kdy jich ek Ernest y s ái budee rádi tkát i dále l inný sklep. Víno pridelně yá Piquet přicestol Bonnieres, lého ěsteč- še soukroé klubu frncouských ín Jény českého půo Ří; Ciceron Plinius iňují o ho bré k Norndii, žil elkoobchod s íne, Les Cistes sídlící obktu S. Anežky České Aerice heží ejé Chiklitě. Minerois proku 94 % í čere- který ději ho prnuk Roger Piquet roi- při ení u klitního ynikjícího í. e elkých elkých ěstech ěstech četně četně Je Setoé Je tou tou n n pár pár dnů, dnů, co coinzerce přiíli přiíli 25. ýročí Setoé cgo, 25. kdeýročí hejtn Netolickýe kždenní devýtěk prode prode fotogrfií fotogrfií putu putu brou brou reoluce. kždenní dednoho e sědků lisknihkupectí Knihkupectí MOZAIKA MOZAIKA prbické prbické nádrnádr- Výtěk reoluce.vvsouissti souisstisstí tíbulár Buláržádl žádl dnoho e sědků listkl součsný strostou ěc e e prospěch prospěch činnosti činnosti prbických prbických PTPáků. PTPáků. topých Jiřího H. d onstrce. U U didl didl jíjí nejnejží ží stáá stáá přiroený přiroený kulturní kulturní slečenský slečenský ěc topých udástí, udástí, náého náého ljkonoše ljkonoše Jiřího H. Kubík, Kubík, d tké ástupci četné li-onstrce. by rohoor spíš solli solli herci herci studenstudeninte inte.. listopd listopd MOZAIMOZAIby ohl ohl celé celé to to dění dění ít. ít. Výsledný Výsledný rohoor kokoné čecho-erické kounity.spíš ti. Těžko enout, nec několik číl. Proto něj ti. Těžko enout, KA KA přiněl přiněl ýstou ýstou fotogrfií fotogrfií Štěpá Štěpá BrBrnec tk tk obsáhlý, obsáhlý, by by neešel neešel ni ni Vidí několik číl. Proto něj tdy elký tenciál, ktepřinášíe web co t t přesně přesně lui. lui. toše toše nou nou SAMETOVÉ SAMETOVÉ.. přinášíe n n u u ochutnáku ochutnáku ee ee web rý by o škod prornit, řeklco c, ěřte ná: oo neuěřishroáždění sleli sleli tjní tjní Sybolicky Sybolicky -- dnácti dnácti fotogrfiích fotogrfiích ststc, kde kde ho ho stupně stupně eřejníe eřejníe celý. celý. A A ěřte ná: Jde Jde neuěřinártu. V Aerice u-shroáždění u inetolický l bý rtin M genti litické licie StB. telné, čtení. genti litické licie StB. il il Štěpán Štěpán Brtoš Brtoš osobnosti osobnosti prbické prbické reolureolutelné, nohdy nohdy sutné, sutné, ždy ždy fscinující fscinující čtení. n t Hej l slupráci oblsti ekono. kr ého ick USA Prb rničíhortito guneři guneři sídlili prý horce ce -- dipt dipt Jiřího Jiřího Grušu, Grušu, oderátor oderátor VldiíVldiíní hprý nistrysídlili iky, inestic, i ědy techni-tito Nejpre Ptute, děll ních oknech oknech Okresního Okresního úřúřnejpre bych bych rád rád eptl, eptl, kde kde Ptute, co děll lisr r Čech, Čech, básník básník Petr Petr Kbeše, Kbeše, ii ktéry ktéry koukouky. Protoco ožné, is ttoních top? proti proti didlu didlu šechšech roce roce prcol, prcol, co co top? Slel Slel dění dění nistického nistického režiu. režiu. Výstu no Pre? Výstu týden týden prohléd prohléd několik několik tisíc tisíc lidí lidí no fotili fotili táčeli. táčeli. DeonDeon děll? děll? Pre? ětši strce Byl VV pátek ětši nich nich hodnotil hodnotil fotogrfie fotogrfie eli eli itiitistrce trly trly ích ích Byl j j sžité sžité žiotní žiotní pátek listop listop j j ně, rocestí. ně, lidé lidé fotkách fotkách náli, náli, sli sli očích očích rocestí. VV roce roce j j práci práci ečer ečer puspus 99 dní. dní. íli Nic til íli někteří, někteří, řejě řejě býlí býlí bolšeici, bolšeici, rrnic neo neo jisté, jisté, nic nic neo neo ldý ldý kluk kluk řidiče řidiče skřískřítil rádio. rádio. Nejspíš Nejspíš Sobodná Sobodná EroEročeli. e ňoého p. čeli. e dáno. dáno. Proy Proy y y ňoého náklďáku náklďáku Ai. Ai. MeiMeip. Dít Dít Českosenskou Českosenskou tí teleii tí j j stul stul práo. práo. NeofiNeofiteleii sucht sucht tete už už srousrouitelný ciálně. né itelný jyke. jyke. Nikoli Nikoli ciálně. Jik Jik i i to to reži reži nenené bolšeické bolšeické slátniny slátniny neěneěspáčilil Mišš Spáč :: Mi debilníi fráei fskuolil. práě rádebilníi fráei fskuolil. Vedle Vedle toho toho j j připrpřipr sysl. sysl. práě ráperníkoé kpky kre stly sybole letošního oceňoání lei dědků. Konkreol di jistil, ten lei rudých rudýchkr. dědků. Konkreol eigrci. eigrci. Po Po kouniskounisdi j j jistil, co co ten ečer ečer kého broolných dárců kre Celke jich o tiol progr tických st Pre tiol litický litický progr tických perekucích perekucích ší ší rodirodist120, Pre Národníto čís, - kolikrát což Národní přesně dli ocenění dárci k odběobčnského fór, y ny skr Cítil neskuobčnského fór, ooly ooly Zl- Vy Vy stl stl dní dní e e sysyy udást, udást, kterou kterou čěk čěk žižiny j j totiž totiž žádl žádl konulku konulku skr studentů. studentů. Cítil j j neskuru této ácné tekutiny. Z to přeli ké krji bolů ýsledky tečnou hořkost toho bolů reoluce reoluce ích ích - no no dnou dnou žiot. žiot. AA tky tky ýsledky pržských pržských dnání dnání OF OF elyslnectí elyslnectí USA USA oo liticlitictečnou hořkost toho šeho šeho té kří II. stupně. j ssláu. ký šehoschopného ljkonoš ljkonoš střeše střeše hotehotej říkl, říkl, kud kud sáhnou sáhnou láu.kždý Kždýpád pádnějkého nějkéhokokoký yl yl ystěhoání ystěhoání exilu. exilu. šehoschopného kounisu. kounisu. AA Milice unistického Měl nenáiděl j Milice Bepečnost Bepečnost NáNáunistického ppláše dšedšelu Grnd Grnd -- Jk Jk ás ás pdl pdl ttměl j j od od Státní Státní Bepečnosti Bepečnosti nenáiděl j ho. ho.ia A sttisttigrtul slný bu dárců ppláše kre Oblstního sl- lu rodní, ně N bený síce lidí ten koá ěc? ěc? rodní, uidí uidí to to shor shor ně osl. osl. N konci konci obykle obykle bený ps. ps. Tk Tk síce dlších dlších lidí brnkář ten den. den. hokejoý ku ČČK Jiřího Hlíře srtoní- koá Zhá Zhání ní ýst ýsty y 25 pě. píl státní Kždý den bsádě pě. AA přesně přesně to to píšu píšu j j stl stl nápd, nápd, píl státní hy. hy. KždýPojišťoden bsádě řešili, řešili, jk jk ě ě AeričAerič 25 S Seto etoéé Prd Prbiho r HC ČSOB ubice. ce.zle Zle::Jn přiní přijndole Doležl, prní sědek šichni kce né Dění ích sědek telefonátu telefonátu ericeric y šichni kce jk lépe lépe užít užít tu tu nádheru, nádheru, né propšují propšují Budpešti, Budpešti, kde kde DěníDárci ích č žl,yd ydte nebb pr tů ne tellpro hostů proookre stlič ocenění ru- y e Duš Slfického. jk ní hos ooení oble obl s IKA s ZAIKA MO MOZA te te ll Mo Moiky, sně sně iky, Pře Pře pulte h. h. pulte 40 národ rohokou bsá rádi Soní yráběli nožstí letáků ěli ětší šnce ůj láštndělí 20. listop kdy 40 národ rohokou bsá rádi Soní yráběli nožstí letáků ěli ětší šnce ůj láštndělí 20. listop kdy icíc icíc díc díc b b í í Rich Rich Pr Pr rd rd kou hejt Mrti NetolicTen ráci slupráce pr9 9 HoHo Oceněný blhopřál op listop list enutítí enu hej rák, rák,knih ou knihkupe kupeccštěp hu MrtinErop. ní hl Štěpán ržní dl olení sobodně plkátů. AA pk ní sr didle bodná Erop. dl be bene olení sobodně yy-tnbodná plkátů. pkhokejoého yleli yleli ní ýd ýd nebo nebo odlet. odlet. Detily Detily sr kého, dkyně didle -- Můte Můte ánbrt nád nádrž Brtoš, oš, ěl ěl fotog fotog en en Oblstní ýbického klubu rf. rf. ro ro ut ut toli in in cký i Dušn Slfický. in hodin hod třídě jít e i ít, jk to Grn obchodech obchodech brooltřídě jít ulic. ulic. Pohlede Pohlede e shor. shor. i neřekli. neřekli. Dli Dli i i n n hro hro ít, jkččk to probíh? probíh? :: Mi Mišš Spáč Spáčilil konné rdy e Vl-Grn s neocnicí tké stl rtu.. Mrtu pro M b pro dlidb Mo Modlid Vychutt Více ii jinde. tníků. VV ndělí ei Vychutt ptčí ptčí perspektiperspektivíce Míru jinde. tníků. ndělí ypukly celé celé ei Klu-Míru diíryypukly Hnákoé, dy ný dárce kre. SAMETOVÉ Chtěl j to idět ptčí perspektiy, íná ljkonoš Grn Jiří H. Kubík listopé udásti 1989 V MOZAICE Perníkoé kpky obily oceňoání dárců kre _INZ_Zini_yb_Bulr.indd :56

4 6 10 inerce HC ČSOB POJIŠŤOVNA ROZPIS ZÁPASŮ Legendární rter, který plně stáá sé ěsti Výrobu trdičního 19 pi ký PORTER čl roce 1891 sládek Antonín Šionek, tůrce originální receptury, dle které pio ří dnes. Sní pečliě ybrných čtyř druhů sldů, třikrát delší bou rání než u klckých ležáků dlšíi 5. PROSINEC PCE VS TRI speciálníi 18:20 stupy při ýrobě, ískáá pio PORTER chrkteristickou tou, 12. PROSINEC PCE VS SLA téěř 18:00 černou bru, hustou pěnu yenáá eli lhodnou, slě sládu 26. PROSINEC PCE VS OLO 17:00 chutí.piní lci ocení čokoláé kreé tóny s18:00 ný třešňoý 30. PROSINEC PCE VS KOM tyke. Díky tou, PORTER diné pio, které přío ruču ke sldkoste. Zkuste ho NAVŠTIVTE NÁŠ FANSHOP s prý prbický V AFI PALÁCI V PARDUBICÍCH perníke! OTEVÍRACÍ DOBA FANSHOPU PÁ - SO NE degned by inerce 711 ký krj drží e sběru střebičů osé ísto Více než 1140 tun ysužilých elektrostřebičů odedli obytelé kého kr běhe prních deti ěsíců tohoto roku k recyklci prostřednictí kolektiního systéu ELEKTROWIN. ký krj těito ýsledky protí řdí osé ísto České republice. Výou pro dlší ktiity ráci slupráce kého kr kolektiního systéu ELEKTROWIN lstní ktiit obytel kého kr ňského roku. Tehdy od led pronce krji ysbír přes tun strého elektr. Obce kého kr díky slupráci s ELEKTROWINe ušetřily roce 2013 íce než Kč, roce 2014 tí něco á přes korun. Jsou to peníe, které by o nutné yžit sběr recyklci elektroříení, kdyby neexistol jich systé pětného odběru ěst obce by tyto nákldy uly hrdit e sých ročtů, říká Táň Pokorná, ředitelk áknického oddělení ELEKTROWINu. Finční dr pětného odběru ké krji činil od led říj 2014 téěř Kč. Slupráce kého kr slečností ELEKTROWIN eli přínosná. Slečné prokty tkly s příniou odeou u obytel těší elkéu áju. Vytáří dínky k rooji sběru elektroříení dru ktiní účst obytel, shrnu přínos slupráce kr kolektiního systéu Václ Kroutil, rdní odědný žiotní prostředí, eědělstí enko. OTIVAČNÍ PROgRA ODěňUJE AKTIVNÍ ěsta A OBCE Městů obcí íc ypltil ELEKTROWIN roce 2013 e sého Motičního progru ákldě nožstí ysbírných střebičů Kč, o které děli 18 ždtelů. Letos to sud korun. Nejíc prostředků Kč - tí d let fungoání Motičního _INZ_Zini_bidk_Pce_Bulr.indd 1 progru kál ískt obec Horní Ředice. Tuto částku Motičního progru užili d ky pro sběr elektroříení dále stili peněnou pchu opcení sběrného dor, říká Monik Holečkoá, účetní obce Horní Ředice. Letos tí ede ěsto Česká Třeboá, které čerp finční prostředky io jiné stcionární kontejner. SE SBěRE POÁHAJÍ TAKÉ HASIČI ZPěTNÝ ODBěR PODPORUJÍ I DALŠÍ AKTIVITy N dře pětného odběru recyklce střebičů sluprcu ELEKTROWIN s ký kr tké prostřednictí dlších ktiit. Více než 213 škol ké krji příkld ji proktu Recykhrní neb Ukliďe sět. Speciálně pro ký krj ráci soutě obcí e třídění odpdů O Perníkoou pelnici již třetí roke ře láštní ktegorie e ýtěžnosti pětného odběru ysužilého elektroříení e elkooboých kontejnerech, t. WINTEJNERECH. V letošní roce oděnu odnesl obec Horní Ředice, stejně tk ktegorii ýtěžnosti dnoho obytele ei obcei obytel. Oděnu odnes i ěsto Proč, to e stejné ktegorii, ráci obcí d obytel. Brený den plný her - to náe kce, která štíil celke 8 ěst krji obbí od kět áří 2014 sý progre učil děti, tké spělé, jk spráně kládt s odpdy určenýi k recyklci jk ohou být dále yužity bě noých proktů. Důke fungující slupráce kolektiního systéu kr lepený utobus bádjící ke spránéu cháení s ysužilýi elektrostřebiči. V celé České republice jsou stále ýnějšíi prtnery při sběru ysužilých elektroříení broolní hči, kteří e stále ětší íře jují proktu Recyklujte s hči. Orgnioání soů, technikou i obyčejnou chlpskou u áhjí sý soudů šude t, kde není sběrný důr beprostředně ruce. V ké krji proktu ji už 69 hčských sdruní, inforu Táň Pokorná. Loni hči krji ysbírli 101,9 tuny, deět ěsíců letošního roku už 103,8 tuny strého elektr. Nejúspěšnější sbore soutěži Pětilitr hčárně!, kterou yhlály kolektiní systéy ELEKTROWIN ASEKOL ráci proktu Recyklujte s hči, st SDH Přepychy, to jk ktegorii Hčský sbor s nejyšší celkoý nožstí ybrných elektrostřebičů kg, tk ktegorii Hčský sbor s nejyšší celkoý nožstí ybrných elektrostřebičů (ýtěžnost: kg odedného elektr/oby.). Celkoě tk sbor obci Přepychy íská oděnu e ýši Kč :43

5 8 Zpěčk Hele Vondráčkoá, která již druhé píl žio českou státní hynu při slnostní hání stihoého dne, pěkně ídl s Mirosle Něce, ředitele spráy údržby lnic prbického kr, ho nlkou Mirosu. A špňské tké chut... POVOLEBNÍ VELKÁ PARDUBICKÁ Velká prbická nen píý srtoní ážitke, i elkou slečenskou udástí. A stůl Eropského ydtelstí prestižní Dostihoé klubu ždy oblení celebrit. Osttně rkněte si. Jroír Dušek, náěstek hejt prbického kr pro pru, neá rád ryby ni ořské pdy. Tk še trdiční ústřice neochutl... N sníku s usěou klárou Dostáou, náěstkyní inistryně pro ístní rooj. Lnškrounský frář Zbigniew Cendlik íný ZIBI ilu ústřice. A ště íce pré frncouské špňské. Hokejoý trenér Miš Říh Jiří Hák, stupitel ěst prbic. Mei hosty Eropského ydtelstí nechyběl ni eurokoisřk Věr Jouroá. Hoste Eropského ydtelstí Mrti Vrboá, ředitelk oddělení yužití odpdů EkokoMu, sojí rodinkou. N sklenku stil i Michl Hšek, d Asocice krjů Čr hejtn Jihoorského kr, sojí dcerkou. ron Línek, icehejtn prbického kr, sojí nlkou Šárkou oprou guránskou hěu. Milují ústřice špňské Velké prbic ké u nás nikdy neenou stit. V rohooru s Jriu kudláčkoou, ředitelkou ydtelstí. 99 HEJTMAN V USA Oslit 25. ýroční setoé reoluce ekce deokrcie to n kždého. Hejtnoi kého kr rtinu Netolickéu to dři, když slečně s u Poslnecké sněony Prlentu ČR Jne Háčke odcestol slubní cestu USA. Podíejte, jkých jíých íst náš hejtn stl... Frntišek Dittrich, ředitel Úř pro stuání státu e ěcech tkoých, lce brého í. N sníku sojí půbnou dcerou exstrostou Chrudii Ldisle Libý. U stolu Eropského ydtelstí usdil i Mrtin Netolický, hejtn prbického kr, který přiedl peter Chudík, prtnerského prešoského sospráného kr. N kus řeči stil i slnec Mrtin kortník. V rohooru s kolegou slnce preidente Dostihoého klubu Jiří sklický. Vicepreiér d liců pel Běbrádek ší trdiční hoste. Hooří s ydtele Jne Dolež. Ke stolu Eropského ydtelstí ítl i nynější prbický priátor Mrtin Chrát s slnce Mrtine kortníke, který u nás býlý noinářský koleg krád neů chybět ší kžroční hoste. Hejtn Mrtin Netolický tkl s Miss World 2006 rodčkou e soudního kráéhrdeckého kr Tťánou kuchřoou. Nejpre odhní busty Václ Hl Kpitolu, té osobně tkání s krjny bsádě. Příou cestu k Tťáně u křížil jí prtner ondr Brobohtý. e neáislých petre Gdíke krátc stupující u strostů díl re Auto resu. Kong rické e slnostní odhní busty Václ Hl. rická histo ši republiku udást skutku Čechoeričn Luboír Jnečk. Pro Hejtnoi Tťány fušu petr Gdík...

6 610 inerce HC ČSOB POJIŠŤOVNA ROZPIS ZÁPASŮ Legendární rter, který plně stáá sé ěsti Výrobu trdičního 19 pi ký PORTER čl roce 1891 sládek Antonín Šionek, tůrce originální receptury, dle které pio ří dnes. Sní pečliě ybrných čtyř druhů sldů, třikrát delší bou rání než u klckých ležáků dlšíi 5. PROSINEC PCE VS TRI speciálníi 18:20 stupy při ýrobě, ískáá pio PORTER chrkteristickou tou, 12. PROSINEC PCE VS SLA téěř 18:00 černou bru, hustou pěnu yenáá eli lhodnou, slě sládu 26. PROSINEC PCE VS OLO 17:00 chutí.piní lci ocení čokoláé kreé tóny s18:00 ný třešňoý 30. PROSINEC PCE VS KOM tyke. Díky tou, PORTER diné pio, které přío ruču ke sldkoste. Zkuste ho NAVŠTIVTE NÁŠ FANSHOP s prý prbický V AFI PALÁCI V PARDUBICÍCH perníke! OTEVÍRACÍ DOBA FANSHOPU PÁ - SO NE degned by inerce 711 ký krj drží e sběru střebičů osé ísto Více než 1140 tun ysužilých elektrostřebičů odedli obytelé kého kr běhe prních deti ěsíců tohoto roku k recyklci prostřednictí kolektiního systéu ELEKTROWIN. ký krj těito ýsledky protí řdí osé ísto České republice. Výou pro dlší ktiity ráci slupráce kého kr kolektiního systéu ELEKTROWIN lstní ktiit obytel kého kr ňského roku. Tehdy od led pronce krji ysbír přes tun strého elektr. Obce kého kr díky slupráci s ELEKTROWINe ušetřily roce 2013 íce než Kč, roce 2014 tí něco á přes korun. Jsou to peníe, které by o nutné yžit sběr recyklci elektroříení, kdyby neexistol jich systé pětného odběru ěst obce by tyto nákldy uly hrdit e sých ročtů, říká Táň Pokorná, ředitelk áknického oddělení ELEKTROWINu. Finční dr pětného odběru ké krji činil od led říj 2014 téěř Kč. Slupráce kého kr slečností ELEKTROWIN eli přínosná. Slečné prokty tkly s příniou odeou u obytel těší elkéu áju. Vytáří dínky k rooji sběru elektroříení dru ktiní účst obytel, shrnu přínos slupráce kr kolektiního systéu Václ Kroutil, rdní odědný žiotní prostředí, eědělstí enko. OTIVAČNÍ PROgRA ODěňUJE AKTIVNÍ ěsta A OBCE Městů obcí íc ypltil ELEKTROWIN roce 2013 e sého Motičního progru ákldě nožstí ysbírných střebičů Kč, o které děli 18 ždtelů. Letos to sud korun. Nejíc prostředků Kč - tí d let fungoání Motičního _INZ_Zini_bidk_Pce_Bulr.indd 1 progru kál ískt obec Horní Ředice. Tuto částku Motičního progru užili d ky pro sběr elektroříení dále stili peněnou pchu opcení sběrného dor, říká Monik Holečkoá, účetní obce Horní Ředice. Letos tí ede ěsto Česká Třeboá, které čerp finční prostředky io jiné stcionární kontejner. SE SBěRE POÁHAJÍ TAKÉ HASIČI ZPěTNÝ ODBěR PODPORUJÍ I DALŠÍ AKTIVITy N dře pětného odběru recyklce střebičů sluprcu ELEKTROWIN s ký kr tké prostřednictí dlších ktiit. Více než 213 škol ké krji příkld ji proktu Recykhrní neb Ukliďe sět. Speciálně pro ký krj ráci soutě obcí e třídění odpdů O Perníkoou pelnici již třetí roke ře láštní ktegorie e ýtěžnosti pětného odběru ysužilého elektroříení e elkooboých kontejnerech, t. WINTEJNERECH. V letošní roce oděnu odnesl obec Horní Ředice, stejně tk ktegorii ýtěžnosti dnoho obytele ei obcei obytel. Oděnu odnes i ěsto Proč, to e stejné ktegorii, ráci obcí d obytel. Brený den plný her - to náe kce, která štíil celke 8 ěst krji obbí od kět áří 2014 sý progre učil děti, tké spělé, jk spráně kládt s odpdy určenýi k recyklci jk ohou být dále yužity bě noých proktů. Důke fungující slupráce kolektiního systéu kr lepený utobus bádjící ke spránéu cháení s ysužilýi elektrostřebiči. V celé České republice jsou stále ýnějšíi prtnery při sběru ysužilých elektroříení broolní hči, kteří e stále ětší íře jují proktu Recyklujte s hči. Orgnioání soů, technikou i obyčejnou chlpskou u áhjí sý soudů šude t, kde není sběrný důr beprostředně ruce. V ké krji proktu ji už 69 hčských sdruní, inforu Táň Pokorná. Loni hči krji ysbírli 101,9 tuny, deět ěsíců letošního roku už 103,8 tuny strého elektr. Nejúspěšnější sbore soutěži Pětilitr hčárně!, kterou yhlály kolektiní systéy ELEKTROWIN ASEKOL ráci proktu Recyklujte s hči, st SDH Přepychy, to jk ktegorii Hčský sbor s nejyšší celkoý nožstí ybrných elektrostřebičů kg, tk ktegorii Hčský sbor s nejyšší celkoý nožstí ybrných elektrostřebičů (ýtěžnost: kg odedného elektr/oby.). Celkoě tk sbor obci Přepychy íská oděnu e ýši Kč :43

7 SAMETOVÉ BEZ SAMETU? SETKÁNÍ S FRANCOUZSKÝMI VÍNY Hejtn l Mdeleine Albrightoou náštěu kr : Toáš Kubelk : Toáš Kubelk Sobody Sobody deokrcie deokrcie třeb třeb ážit. ážit. A A ýročí ýročí setoé setoé :: To Toáš áš Kube Kubelk lk reoluce o ipul obcí, které reoluce o ipul pro ěst ěst íny obcí, které den den Rousln prov dnešní páté tkánípro s frncouskýi oblsti Lnguec jdee nejýnějších dnů dějinách nejýnějších dnů šich šich dějinách nepřiněly nepřiněly ue ue iřstí Doine de gourgu. Hejtn kého kr rtin Netolický slečně s delegcí České republiky Hejtn chce s těito plány osit tké yěšení yěšení české české ljky. ljky. edené u Poslnecké sněony Jne Háčke účstnil osl 25. ýročí českou bsá, še firy hosdářrokládá úptí hoří Montgne Noire, ná, která ysují prní (Syrh, Crign, Setoé reoluce e Sných státech erických. U příležitosti dárcoského ečer skou kooru. Věří, ěstného BEZ REAKCE něž í, BEZ REAKCE něž ák ák í, Mourèdre, dejší dejšícbernet Suignon ), Greche, kole Cnálu Midi, sjujícího Střee e Wshingtonu tkl tké s býu inistryní hrničí USA deleine Albrighto- rok dne budee ít prní prokty rodáke. stené české ánosti kulturních ní oře s Atlntike. Kli typickérodáke. stře- pro í rosé hlní odrůu Cinsult pro ou, kterou l. ká rdnice ss ápdě. pří něká rdnice pří- Ten Ten s Prbáky ně- Mrsnne, Roussnne, bách, nehledě dálenost," uřel bílá Prbáky Greche blnc, ořské s oceánský lie Oblst pri lhl. ště pár kolikrát jl, ostře pri lhl. AApůd, ště pár dní dnítersy kolikrát řádně jl, ostře Mdeleine Albrightoá úžsná šrnt- tkání už bro ohl proěnit příkld e hejtn Netolický. Chrny, Viognier, Verentino. V celé oblselkou ronitostí kenité dél řádně preident i trefil trefil preident i listopde listopde neějohn John ní dá, která USA těší obroskéu re- studentské stá nebo ýěny ědců. řek, břidlice, ápenec jíl neěpláních dájí í ti proku 220 soukroých iřstí Bok Bokce cepři přireo reoluci luciprd ubicích íchneby nelno ho kot ůbec Orgničnistr áěru kot ůbec nic. nic. Orgnič-třísii. nistr fincí fincí áěruii 5 lidí spektu. Rohoor s ní pro lná, strukturoná, s yánýi 30 Kooperti 000 hlidí půdy ni ni neě neědě dě,, ch cháí áí Prd ubic.. Véčk Véčkoo u u ní inicitiu přel proooexpriátorky Frňkoní inicitiu přel proooexpriátorky Štěpánky Frňkole, le, ě skutečnou žiotní udás000 hl í ročně, přičež rod Jko ldá jsou elegntní, ná oocná, 170Štěpánky rodílíl od od no noh h jinýc jinýchh osob osob,, ěřit ěřit.. Sbor SborBONIFANTES BONIFANTESstátní státníhy hy státní státní tel Letního ki Hon é, kterou l tel Letního ki Hon Motyčk, Motyčk, é,ropákterou x. l strost strosttí. Pní Albrightoá rodčk nul einárodní úroeň. V roce 1973 roněkolik rchice ískájí punc olený ýnos 50 hl/h, by sátek. sátek. Nádher! Nádher! kteréu řejě rdnici ku nánu. kteréu řejě rdnici ku nánu. šeho kr plánu příští di usídlil áku Gourgud leného kořenitého Střeoří. Châteu de íno oh být očeno AOC. č blýskt lepší přienutí č blýskt lepší čsy. čsy. - shldký Hldký průběh přienutí lis- dní rok opět přit České repubětšil inice e 67 h dnešních Záek GourgulisGourgud useno srdcivvoblsti oče-průběh stoupení pánů Menšítopých jisstoupení pánů Chrát, Chrát, Menšítopých ínek jis- klitliky štíit Letohrd. Před100 h. Dnes udržují rodinnou iřní Cru Minerois L Liiniere, eru óny ínek průkopníků ýroby cii j kbátů cii ptří ptří přelékání přelékání kbátů k Ninger orgniol hpee střídání stráží toho k Ninger orgniol hpetě e střídání stráží Zátoho en. en. II běžně ji l oficiál- Diskutujte ního í Minerois. skou trdici 2 stry, Annick ChntMinerois, která oču Petittě Cus, Diskutujte tk nějk ykli... Nebo tk nějk ykli... Nebo ning Výchočeský di prbické rdnici. Stré epřes drobné chyby osl čsy býlých kounisning Výchočeský di prbické rdnici. Stré epřes drobné chyby osl čsy býlých kounis ní tkání sospráou Prle, díky pridelné obnoě inic soblst, e které cháí nejlépe strukturoná y o áku dtují již pd 1989 listopd jí listo níjí ubácii ní Prbác le Prd Tkh Tkhle ne? bického kr, s těšení nic, noé AA to tů, příslušníků STB dle ích, dení neuděl neuděl nic,století, noé edení edení edl. to ii přesto, přesto, náná- ístní tů, několik několik příslušníků STB k k ne? dle ích, nějž nějž - dení e nést iřstí, stl Doine k XVII. dnešníedl. čerená í. y. y. ínk ínk ěstí náěstí něné ná Zpl Zplněné (red) neědě, í ště. deokrl ii dident Bok, oo neě neě ndát neědě, jk ěstí Celá í dereoluční reoluční í co co ýrobce ště. To To deokrl dident Joh Bok, iničních onáil hejtn Mrtin(red) NetoGourgu í prní íkknesoucí by ueden jk roce ěstí neoi- Minerois djoh nejstrších tr- ndát lický. tí e střeořské oblsti, olená již řískýi tost rokládá 215 krech (100 h), nichž očení AOC cru L Liinière pridelně íslegionáři oblst hodná k pěstoání klit- 120 krů klfikoáno Minerois Mi- káá ýná sětoá ocenění. Slupráce s Chicge? ního í. Práě obec L Liiniere stl jé- nerois L Liiniere. Rodi Piquet působí ob- Příští proncoé tkání bude již slední, Do rok dne! no od Řínů, deí Cell Viri e- lsti již od roku 1870, kdy jich ek Ernest y s ái budee rádi tkát i dále l inný sklep. Víno pridelně yá Piquet přicestol Bonnieres, lého ěsteč- še soukroé klubu frncouských ín Jény českého půo Ří; Ciceron Plinius iňují o ho bré k Norndii, žil elkoobchod s íne, Les Cistes sídlící obktu S. Anežky České Aerice heží ejé Chiklitě. Minerois proku 94 % í čere- který ději ho prnuk Roger Piquet roi- při ení u klitního ynikjícího í. e elkých elkých ěstech ěstech četně četně Je Setoé Je tou tou n n pár pár dnů, dnů, co coinzerce přiíli přiíli 25. ýročí Setoé cgo, 25. kdeýročí hejtn Netolickýe kždenní devýtěk prode prode fotogrfií fotogrfií putu putu brou brou reoluce. kždenní dednoho e sědků lisknihkupectí Knihkupectí MOZAIKA MOZAIKA prbické prbické nádrnádr- Výtěk reoluce.vvsouissti souisstisstí tíbulár Buláržádl žádl dnoho e sědků listkl součsný strostou ěc e e prospěch prospěch činnosti činnosti prbických prbických PTPáků. PTPáků. topých Jiřího H. d onstrce. U U didl didl jíjí nejnejží ží stáá stáá přiroený přiroený kulturní kulturní slečenský slečenský ěc topých udástí, udástí, náého náého ljkonoše ljkonoše Jiřího H. Kubík, Kubík, d tké ástupci četné li-onstrce. by rohoor spíš solli solli herci herci studenstudeninte inte.. listopd listopd MOZAIMOZAIby ohl ohl celé celé to to dění dění ít. ít. Výsledný Výsledný rohoor kokoné čecho-erické kounity.spíš ti. Těžko enout, nec několik číl. Proto něj ti. Těžko enout, KA KA přiněl přiněl ýstou ýstou fotogrfií fotogrfií Štěpá Štěpá BrBrnec tk tk obsáhlý, obsáhlý, by by neešel neešel ni ni Vidí několik číl. Proto něj tdy elký tenciál, ktepřinášíe web co t t přesně přesně lui. lui. toše toše nou nou SAMETOVÉ SAMETOVÉ.. přinášíe n n u u ochutnáku ochutnáku ee ee web rý by o škod prornit, řeklco c, ěřte ná: oo neuěřishroáždění sleli sleli tjní tjní Sybolicky Sybolicky -- dnácti dnácti fotogrfiích fotogrfiích ststc, kde kde ho ho stupně stupně eřejníe eřejníe celý. celý. A A ěřte ná: Jde Jde neuěřinártu. V Aerice u-shroáždění u inetolický l bý rtin M genti litické licie StB. telné, čtení. genti litické licie StB. il il Štěpán Štěpán Brtoš Brtoš osobnosti osobnosti prbické prbické reolureolutelné, nohdy nohdy sutné, sutné, ždy ždy fscinující fscinující čtení. n t Hej l slupráci oblsti ekono. kr ého ick USA Prb rničíhortito guneři guneři sídlili prý horce ce -- dipt dipt Jiřího Jiřího Grušu, Grušu, oderátor oderátor VldiíVldiíní hprý nistrysídlili iky, inestic, i ědy techni-tito Nejpre Ptute, děll ních oknech oknech Okresního Okresního úřúřnejpre bych bych rád rád eptl, eptl, kde kde Ptute, co děll lisr r Čech, Čech, básník básník Petr Petr Kbeše, Kbeše, ii ktéry ktéry koukouky. Protoco ožné, is ttoních top? proti proti didlu didlu šechšech roce roce prcol, prcol, co co top? Slel Slel dění dění nistického nistického režiu. režiu. Výstu no Pre? Výstu týden týden prohléd prohléd několik několik tisíc tisíc lidí lidí no fotili fotili táčeli. táčeli. DeonDeon děll? děll? Pre? ětši strce Byl VV pátek ětši nich nich hodnotil hodnotil fotogrfie fotogrfie eli eli itiitistrce trly trly ích ích Byl j j sžité sžité žiotní žiotní pátek listop listop j j ně, rocestí. ně, lidé lidé fotkách fotkách náli, náli, sli sli očích očích rocestí. VV roce roce j j práci práci ečer ečer puspus 99 dní. dní. íli Nic til íli někteří, někteří, řejě řejě býlí býlí bolšeici, bolšeici, rrnic neo neo jisté, jisté, nic nic neo neo ldý ldý kluk kluk řidiče řidiče skřískřítil rádio. rádio. Nejspíš Nejspíš Sobodná Sobodná EroEročeli. e ňoého p. čeli. e dáno. dáno. Proy Proy y y ňoého náklďáku náklďáku Ai. Ai. MeiMeip. Dít Dít Českosenskou Českosenskou tí teleii tí j j stul stul práo. práo. NeofiNeofiteleii sucht sucht tete už už srousrouitelný ciálně. né itelný jyke. jyke. Nikoli Nikoli ciálně. Jik Jik i i to to reži reži nenené bolšeické bolšeické slátniny slátniny neěneěspáčilil Mišš Spáč :: Mi debilníi fráei fskuolil. práě rádebilníi fráei fskuolil. Vedle Vedle toho toho j j připrpřipr sysl. sysl. práě ráperníkoé kpky kre stly sybole letošního oceňoání lei dědků. Konkreol di jistil, ten lei rudých rudýchkr. dědků. Konkreol eigrci. eigrci. Po Po kouniskounisdi j j jistil, co co ten ečer ečer kého broolných dárců kre Celke jich o tiol progr tických st Pre tiol litický litický progr tických perekucích perekucích ší ší rodirodist120, Pre Národníto čís, - kolikrát což Národní přesně dli ocenění dárci k odběobčnského fór, y ny skr Cítil neskuobčnského fór, ooly ooly Zl- Vy Vy stl stl dní dní e e sysyy udást, udást, kterou kterou čěk čěk žižiny j j totiž totiž žádl žádl konulku konulku skr studentů. studentů. Cítil j j neskuru této ácné tekutiny. Z to přeli ké krji bolů ýsledky tečnou hořkost toho bolů reoluce reoluce ích ích - no no dnou dnou žiot. žiot. AA tky tky ýsledky pržských pržských dnání dnání OF OF elyslnectí elyslnectí USA USA oo liticlitictečnou hořkost toho šeho šeho té kří II. stupně. j ssláu. ký šehoschopného ljkonoš ljkonoš střeše střeše hotehotej říkl, říkl, kud kud sáhnou sáhnou láu.kždý Kždýpád pádnějkého nějkéhokokoký yl yl ystěhoání ystěhoání exilu. exilu. šehoschopného kounisu. kounisu. AA Milice unistického Měl nenáiděl j Milice Bepečnost Bepečnost NáNáunistického ppláše dšedšelu Grnd Grnd -- Jk Jk ás ás pdl pdl ttměl j j od od Státní Státní Bepečnosti Bepečnosti nenáiděl j ho. ho.ia A sttisttigrtul slný bu dárců ppláše kre Oblstního sl- lu rodní, ně N bený síce lidí ten koá ěc? ěc? rodní, uidí uidí to to shor shor ně osl. osl. N konci konci obykle obykle bený ps. ps. Tk Tk síce dlších dlších lidí brnkář ten den. den. hokejoý ku ČČK Jiřího Hlíře srtoní- koá Zhá Zhání ní ýst ýsty y 25 pě. píl státní Kždý den bsádě pě. AA přesně přesně to to píšu píšu j j stl stl nápd, nápd, píl státní hy. hy. KždýPojišťoden bsádě řešili, řešili, jk jk ě ě AeričAerič 25 S Seto etoéé Prd Prbiho r HC ČSOB ubice. ce.zle Zle::Jn přiní přijndole Doležl, prní sědek šichni kce né Dění ích sědek telefonátu telefonátu ericeric y šichni kce jk lépe lépe užít užít tu tu nádheru, nádheru, né propšují propšují Budpešti, Budpešti, kde kde DěníDárci ích č žl,yd ydte nebb pr tů ne tellpro hostů proookre stlič ocenění ru- y e Duš Slfického. jk ní hos ooení oble obl s IKA s ZAIKA MO MOZA te te ll Mo Moiky, sně sně iky, Pře Pře pulte h. h. pulte 40 národ rohokou bsá rádi Soní yráběli nožstí letáků ěli ětší šnce ůj láštndělí 20. listop kdy 40 národ rohokou bsá rádi Soní yráběli nožstí letáků ěli ětší šnce ůj láštndělí 20. listop kdy icíc icíc díc díc b b í í Rich Rich Pr Pr rd rd kou hejt Mrti NetolicTen ráci slupráce pr9 9 HoHo Oceněný blhopřál op listop list enutítí enu hej rák, rák,knih ou knihkupe kupeccštěp hu MrtinErop. ní hl Štěpán ržní dl olení sobodně plkátů. AA pk ní sr didle bodná Erop. dl be bene olení sobodně yy-tnbodná plkátů. pkhokejoého yleli yleli ní ýd ýd nebo nebo odlet. odlet. Detily Detily sr kého, dkyně didle -- Můte Můte ánbrt nád nádrž Brtoš, oš, ěl ěl fotog fotog en en Oblstní ýbického klubu rf. rf. ro ro ut ut toli in in cký i Dušn Slfický. in hodin hod třídě jít e i ít, jk to Grn obchodech obchodech brooltřídě jít ulic. ulic. Pohlede Pohlede e shor. shor. i neřekli. neřekli. Dli Dli i i n n hro hro ít, jkččk to probíh? probíh? :: Mi Mišš Spáč Spáčilil konné rdy e Vl-Grn s neocnicí tké stl rtu.. Mrtu pro M b pro dlidb Mo Modlid Vychutt Více ii jinde. tníků. VV ndělí ei Vychutt ptčí ptčí perspektiperspektivíce Míru jinde. tníků. ndělí ypukly celé celé ei Klu-Míru diíryypukly Hnákoé, dy ný dárce kre. SAMETOVÉ Chtěl j to idět ptčí perspektiy, íná ljkonoš Grn Jiří H. Kubík listopé udásti 1989 V MOZAICE Perníkoé kpky obily oceňoání dárců kre _INZ_Zini_yb_Bulr.indd :56