styl Prostě to zařídíme KRÁL PARDUBIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "styl Prostě to zařídíme KRÁL PARDUBIC"

Transkript

1 ČÍSLO: 11 ROČNÍK: 14 PETR HAPKA CENA: 10 Kč STRANA 2214 STRANA Prostě to řídíe KRÁL PARDUBIC AJÍ NOVOU VLÁDU. Priátore ěst stl rtin Chrát hnutí ANO 2011, který dnočně ítěil kounálních olbách. Jk probíhl kulisní dnání, k rti Chrát yyslel jká rtino cest ž půlku bílého koně? ČTĚTE NA STRANĚ 2 3

2 té PETR HAPKA ODEŠEL MAJÍ Zprá o úrtí českého hudebního skldtele Petr Hpky přišl blesk čistého nebe. I Prbáci íjí... DNES SE PODÍVÁME DO prních V strn, od kterých stl KNIHKUPECTVÍ OZAIKA VySTAVILO NÁDRAžNÍ HALE VZPOÍNKOVOU FOTOgRAFII, K NÍž LIDÉ DÁVAJÍ KVěTINy. lno, o hnutí ANO Ná-Petr Hpky o účinkoání e filu Obchodníci, MINULOSTI NA TO, JAK TO Jednou sledních rolí, té bě již neocného, sledné osobní tkání s Andre- še regionu. VŠE ZAČALO S MARTINEM který odehráá přináší Bbiše ě sníků, jsný ýslecharvátem NEŽ SE STAL Bulár několik které řídil fotogrf Petr oško. PRIMÁTOREM... dek pánoé plácli slupráci. Mrtin Kortník áhy stl slnce konce horký depte inistr pry. K tou oše tořil ích ákldy hnutí ANO A u toho... Díá díá - ty spíš, JAK TO VŠE ZAČALO... kne lý kříž. les tněpátrt Chcee-li nynějších úspěchů hnutí 2011, á to hruď esusí kl páano ou St e dít nedáné inuď, n sukterá BůhNABÍDKA, á: Mrsti. sjit ji jéne řík Ajá ti Kortník, duholetého SE NEODMÍTÁ... Práě slnec Mrtin Kortsuď.Prnrohlsu BůhČeského ředitele (krčoání e strny 1) bice. Práě bě, kdy edení rohlsu rohod pro ěny geentu Mrtin ohlíl jiné rohlsácké práci, přišly čsné olby. Jednou ník tí, který osil Mrti Chrát, tehdy ště řejě neskoného čle prbické ODS. Mrtin Chrát několik schůkách še řádně ropřeýšlení d olebníi ýsledky. V hlní roli d Mrtinoé Chrát Kortník... yslel šel toho. Poslední plácnutí odehrá hrádce Čínské resturce U Bílého koníčk prostě to uděláe. KAMPAŇ, KTERÁ BYLA VIDĚT Nejlnější, ároeň nejdržší kpň ích. Usěé táře billbordech e sní s ícepreiére Andre Bbiše. Mrtin Chrát kpň skutečně odkl den ál den co den tkál s lidi suchl ji. A uspěl... N bílé koni ce nel, to odll půlku koně bílého čsí neručíš... :-) n kouk od knceláře hnutí, kárně Csblnc, k někteří slnci chodí s ppučích. Párty jk jik protáhl ž rnních hodin e stříliění řejě ohl i Velká prbická, kde buucí priátor nepil. Tedy nepil lkohol... PORADA U BÁBY Resturce U KULATÉ BÁBY píše noobou historii. Práě de NOVOU VLÁDU KRYCHLIČ? Tétu Setoé reoluce ůstnee ěrní i oblíbené rubrice Václ Kulhánk lis Krychliče. Jk Krychlič hodnotí s odstupe ěnu režiu? A ěli bycho listopé udásti přiít dnešní ldé generci? Nedáno Česká republik přiněl 25. ýročí setoé reoluce. Jk ni ínáte y? Ptuji bře hlně chíli, kdy u Bti čly ystot fotogrfie ky. Pro ě t ě eší leení určité hrsti. Možná pré žiotě j uěil, něk ptří. Kole kounistické grnitury j inusti ždycky tk pro- totiž oficiálně hodl noá kolice ěstě e sní ANO 2011, ČSSD, KOALICE PRO A TOP 09. Pánoé depsli deklrci sále s krbe eckýi trofei. N některých fotkách nich stli tk trochu proháči... PODPIS V APATYCE Dlší hosu cestě noého edení rdnici stl Kár Ap- JAK TO PROBÍHALO PO Buucí priátor á jíé tetoání :-) A k ítěstí ptří i řádná osl. T uskutečnil : petr Moško cháel nikdy j neěl přílišné konflikty, proto j ěděl, co ůžu co nesí. Možná proto tohle prní Podpis APATYCE. oent, kdy ě pd, ůžu být sá be tk, jk to cítí. Že dnou něco dě, něk to sěřu. Mrtin hlsující...ý A ČěkChrát čl chápt u chíli... s sobod uěol, jk teď řík něco jiného rodině něco jiného eřejnosti. Zste ště u dnešní šíu. Stčí dnes dít ldé generce. Je třeb jí obchodů jsné, ůpřiít, co tu dě? te koupit, co třebute. TehPřiít no, nutné dy obchodech neo nic uěit, ti lidé to neo- nebo nohe nižší úrohou ptot nikdy k tou ni. Že to někteří lidé dnes nenebuu přistut tk, ohou koupit, to už jiná ěc. DříFrňkoá to ooště shrbených ákdyby to ptoli. To, Štěpánk užíá priá kdyby nás něk chtěl, kdyžhoj o lititorskýdech řetě, ichíli ánástupci... ť u íe, jk ypdl bi- ku nikdy nejíl, t ě t Piě. Něco o to ce ás sořejě neohl iíe, to dsttě histo- nout. Ano reoluci y i nerie. Já s ldýi lidi tká- gtiní ěci. Třeb to, jk celá á čsto. Oni ědí, co b- řd kounistických tentárý co šptný, tohle nát tů růných orgánů dnineohou. I kud ji třeb ků běhe ptnácti dnů čl 35 let, tk detiletí ne- dnou not čku Občnohli uěot, co dě. ského fór. Uěli to prostě Je důležité, by ji o to - chodit. ěděli hlně rodiče. Osttně to tkoá hádk s celke Stále pltí, kud chcete Krychliče něco brý konce. eptt i y, ůte ná pst il A opr s brý koneropskeydtelsti. ce? Byl t ě ěnou c nebo FB stránku k lepšíu? Buláru. I dnesk jsou probléy, rohodně to ě k lepinerce Víná Ptrik utor scénáře A TEĎ SEUlrich, PODÍVÁME DO MINULOSTI NA TO, filu Obchodníci, něž Petr Hpk hrál: VOLBÁCH Můj nejětší hudební or odešel českého nebe. Děkuji sětu, j s ní ohl osobně nát hrát ho písně. Nechť OSLAVA VÍTĚZSTVÍ ní ho hudb.nejpre I přesto,k tento génius nehrditelný, olebníu ífá, ju lidé, kteří buu těstí. Vítě oleb hnu-krčot ho odku. Vždyť tento pántí ytořil e sé ANO 2011 cedsttě nebe- sůj lstní osobitý re še, Děkuji priátor ANO. nebitelný žánr. ti, petře té Podpis u KULATÉ BÁBY. Podpis u KULATÉ BÁBY....áá Štěpánk Frňkoá priátorský řetě Mrtinu Chrátoi. stčil tk lidé rdničního sálu neešli. Níc řádně nefungol internetoý přenos tk Prbáci ěli prostě sůlu... tyk Pernštýnské náěstí. Tiskoku snou s dpi količní hody leou dní ododerol býlý tiskoý lučí kého kr nynější náěstek s nejširšíi kopetencei Kub Rychtecký. ZASTUPITELSTVO Ustující dnání ěstského stupitelst by ěl být slnost, při níž ítá noý priátor edení perníkoého ěst. Stré edení bohul nejisti prostor, který by elikostně ZÁVĚREČNÁ PÁRTY To nejlepší konec. ANO čele s priátore Mrtine Chráte sli ítěstí stupitelstu. A ce noě oteřené Vinné sklepě U Pličků Běbrnské náěstí ích. Bulár ce ěl chuť řídit pár neoficiálních fotek noého edení ěst jistě bujré stu, pro tentokrát dl ši litiků koj. A hlně šnci, by ěsto e š kuu... Tk konec osl práce... Mkt... (red) Prní póoání priátor ěst Mrti Chrát fotogrfy.

3 SAMETOVÉ BEZ SAMETU? SETKÁNÍ S FRANCOUZSKÝMI VÍNY Hejtn l Mdeleine Albrightoou náštěu kr : Toáš Kubelk : Toáš Kubelk Sobody Sobody deokrcie deokrcie třeb třeb ážit. ážit. A A ýročí ýročí setoé setoé :: To Toáš áš Kube Kubelk lk reoluce o ipul obcí, které reoluce o ipul pro ěst ěst íny obcí, které den den Rousln prov dnešní páté tkánípro s frncouskýi oblsti Lnguec jdee nejýnějších dnů dějinách nejýnějších dnů šich šich dějinách nepřiněly nepřiněly ue ue iřstí Doine de gourgu. Hejtn kého kr rtin Netolický slečně s delegcí České republiky Hejtn chce s těito plány osit tké yěšení yěšení české české ljky. ljky. edené u Poslnecké sněony Jne Háčke účstnil osl 25. ýročí českou bsá, še firy hosdářrokládá úptí hoří Montgne Noire, ná, která ysují prní (Syrh, Crign, Setoé reoluce e Sných státech erických. U příležitosti dárcoského ečer skou kooru. Věří, ěstného BEZ REAKCE něž í, BEZ REAKCE něž ák ák í, Mourèdre, dejší dejšícbernet Suignon ), Greche, kole Cnálu Midi, sjujícího Střee e Wshingtonu tkl tké s býu inistryní hrničí USA deleine Albrighto- rok dne budee ít prní prokty rodáke. stené české ánosti kulturních ní oře s Atlntike. Kli typickérodáke. stře- pro í rosé hlní odrůu Cinsult pro ou, kterou l. ká rdnice ss ápdě. pří něká rdnice pří- Ten Ten s Prbáky ně- Mrsnne, Roussnne, bách, nehledě dálenost," uřel bílá Prbáky Greche blnc, ořské s oceánský lie Oblst pri lhl. ště pár kolikrát jl, ostře pri lhl. AApůd, ště pár dní dnítersy kolikrát řádně jl, ostře Mdeleine Albrightoá úžsná šrnt- tkání už bro ohl proěnit příkld e hejtn Netolický. Chrny, Viognier, Verentino. V celé oblselkou ronitostí kenité dél řádně preident i trefil trefil preident i listopde listopde neějohn John ní dá, která USA těší obroskéu re- studentské stá nebo ýěny ědců. řek, břidlice, ápenec jíl neěpláních dájí í ti proku 220 soukroých iřstí Bok Bokce cepři přireo reoluci luciprd ubicích íchneby nelno ho kot ůbec Orgničnistr áěru kot ůbec nic. nic. Orgnič-třísii. nistr fincí fincí áěruii 5 lidí spektu. Rohoor s ní pro lná, strukturoná, s yánýi 30 Kooperti 000 hlidí půdy ni ni neě neědě dě,, ch cháí áí Prd ubic.. Véčk Véčkoo u u ní inicitiu přel proooexpriátorky Frňkoní inicitiu přel proooexpriátorky Štěpánky Frňkole, le, ě skutečnou žiotní udás000 hl í ročně, přičež rod Jko ldá jsou elegntní, ná oocná, 170Štěpánky rodílíl od od no noh h jinýc jinýchh osob osob,, ěřit ěřit.. Sbor SborBONIFANTES BONIFANTESstátní státníhy hy státní státní tel Letního ki Hon é, kterou l tel Letního ki Hon Motyčk, Motyčk, é,ropákterou x. l strost strosttí. Pní Albrightoá rodčk nul einárodní úroeň. V roce 1973 roněkolik rchice ískájí punc olený ýnos 50 hl/h, by sátek. sátek. Nádher! Nádher! kteréu řejě rdnici ku nánu. kteréu řejě rdnici ku nánu. šeho kr plánu příští di usídlil áku Gourgud leného kořenitého Střeoří. Châteu de íno oh být očeno AOC. č blýskt lepší přienutí č blýskt lepší čsy. čsy. - shldký Hldký průběh přienutí lis- dní rok opět přit České repubětšil inice e 67 h dnešních Záek GourgulisGourgud useno srdcivvoblsti oče-průběh stoupení pánů Menšítopých jisstoupení pánů Chrát, Chrát, Menšítopých ínek jis- klitliky štíit Letohrd. Před100 h. Dnes udržují rodinnou iřní Cru Minerois L Liiniere, eru óny ínek průkopníků ýroby cii j kbátů cii ptří ptří přelékání přelékání kbátů k Ninger orgniol hpee střídání stráží toho k Ninger orgniol hpetě e střídání stráží Zátoho en. en. II běžně ji l oficiál- Diskutujte ního í Minerois. skou trdici 2 stry, Annick ChntMinerois, která oču Petittě Cus, Diskutujte tk nějk ykli... Nebo tk nějk ykli... Nebo ning Výchočeský di prbické rdnici. Stré epřes drobné chyby osl čsy býlých kounisning Výchočeský di prbické rdnici. Stré epřes drobné chyby osl čsy býlých kounis ní tkání sospráou Prle, díky pridelné obnoě inic soblst, e které cháí nejlépe strukturoná y o áku dtují již pd 1989 listopd jí listo níjí ubácii ní Prbác le Prd Tkh Tkhle ne? bického kr, s těšení nic, noé AA to tů, příslušníků STB dle ích, dení neuděl neuděl nic,století, noé edení edení edl. to ii přesto, přesto, náná- ístní tů, několik několik příslušníků STB k k ne? dle ích, nějž nějž - dení e nést iřstí, stl Doine k XVII. dnešníedl. čerená í. y. y. ínk ínk ěstí náěstí něné ná Zpl Zplněné (red) neědě, í ště. deokrl ii dident Bok, oo neě neě ndát neědě, jk ěstí Celá í dereoluční reoluční í co co ýrobce ště. To To deokrl dident Joh Bok, iničních onáil hejtn Mrtin(red) NetoGourgu í prní íkknesoucí by ueden jk roce ěstí neoi- Minerois djoh nejstrších tr- ndát lický. tí e střeořské oblsti, olená již řískýi tost rokládá 215 krech (100 h), nichž očení AOC cru L Liinière pridelně íslegionáři oblst hodná k pěstoání klit- 120 krů klfikoáno Minerois Mi- káá ýná sětoá ocenění. Slupráce s Chicge? ního í. Práě obec L Liiniere stl jé- nerois L Liiniere. Rodi Piquet působí ob- Příští proncoé tkání bude již slední, Do rok dne! no od Řínů, deí Cell Viri e- lsti již od roku 1870, kdy jich ek Ernest y s ái budee rádi tkát i dále l inný sklep. Víno pridelně yá Piquet přicestol Bonnieres, lého ěsteč- še soukroé klubu frncouských ín Jény českého půo Ří; Ciceron Plinius iňují o ho bré k Norndii, žil elkoobchod s íne, Les Cistes sídlící obktu S. Anežky České Aerice heží ejé Chiklitě. Minerois proku 94 % í čere- který ději ho prnuk Roger Piquet roi- při ení u klitního ynikjícího í. e elkých elkých ěstech ěstech četně četně Je Setoé Je tou tou n n pár pár dnů, dnů, co coinzerce přiíli přiíli 25. ýročí Setoé cgo, 25. kdeýročí hejtn Netolickýe kždenní devýtěk prode prode fotogrfií fotogrfií putu putu brou brou reoluce. kždenní dednoho e sědků lisknihkupectí Knihkupectí MOZAIKA MOZAIKA prbické prbické nádrnádr- Výtěk reoluce.vvsouissti souisstisstí tíbulár Buláržádl žádl dnoho e sědků listkl součsný strostou ěc e e prospěch prospěch činnosti činnosti prbických prbických PTPáků. PTPáků. topých Jiřího H. d onstrce. U U didl didl jíjí nejnejží ží stáá stáá přiroený přiroený kulturní kulturní slečenský slečenský ěc topých udástí, udástí, náého náého ljkonoše ljkonoše Jiřího H. Kubík, Kubík, d tké ástupci četné li-onstrce. by rohoor spíš solli solli herci herci studenstudeninte inte.. listopd listopd MOZAIMOZAIby ohl ohl celé celé to to dění dění ít. ít. Výsledný Výsledný rohoor kokoné čecho-erické kounity.spíš ti. Těžko enout, nec několik číl. Proto něj ti. Těžko enout, KA KA přiněl přiněl ýstou ýstou fotogrfií fotogrfií Štěpá Štěpá BrBrnec tk tk obsáhlý, obsáhlý, by by neešel neešel ni ni Vidí několik číl. Proto něj tdy elký tenciál, ktepřinášíe web co t t přesně přesně lui. lui. toše toše nou nou SAMETOVÉ SAMETOVÉ.. přinášíe n n u u ochutnáku ochutnáku ee ee web rý by o škod prornit, řeklco c, ěřte ná: oo neuěřishroáždění sleli sleli tjní tjní Sybolicky Sybolicky -- dnácti dnácti fotogrfiích fotogrfiích ststc, kde kde ho ho stupně stupně eřejníe eřejníe celý. celý. A A ěřte ná: Jde Jde neuěřinártu. V Aerice u-shroáždění u inetolický l bý rtin M genti litické licie StB. telné, čtení. genti litické licie StB. il il Štěpán Štěpán Brtoš Brtoš osobnosti osobnosti prbické prbické reolureolutelné, nohdy nohdy sutné, sutné, ždy ždy fscinující fscinující čtení. n t Hej l slupráci oblsti ekono. kr ého ick USA Prb rničíhortito guneři guneři sídlili prý horce ce -- dipt dipt Jiřího Jiřího Grušu, Grušu, oderátor oderátor VldiíVldiíní hprý nistrysídlili iky, inestic, i ědy techni-tito Nejpre Ptute, děll ních oknech oknech Okresního Okresního úřúřnejpre bych bych rád rád eptl, eptl, kde kde Ptute, co děll lisr r Čech, Čech, básník básník Petr Petr Kbeše, Kbeše, ii ktéry ktéry koukouky. Protoco ožné, is ttoních top? proti proti didlu didlu šechšech roce roce prcol, prcol, co co top? Slel Slel dění dění nistického nistického režiu. režiu. Výstu no Pre? Výstu týden týden prohléd prohléd několik několik tisíc tisíc lidí lidí no fotili fotili táčeli. táčeli. DeonDeon děll? děll? Pre? ětši strce Byl VV pátek ětši nich nich hodnotil hodnotil fotogrfie fotogrfie eli eli itiitistrce trly trly ích ích Byl j j sžité sžité žiotní žiotní pátek listop listop j j ně, rocestí. ně, lidé lidé fotkách fotkách náli, náli, sli sli očích očích rocestí. VV roce roce j j práci práci ečer ečer puspus 99 dní. dní. íli Nic til íli někteří, někteří, řejě řejě býlí býlí bolšeici, bolšeici, rrnic neo neo jisté, jisté, nic nic neo neo ldý ldý kluk kluk řidiče řidiče skřískřítil rádio. rádio. Nejspíš Nejspíš Sobodná Sobodná EroEročeli. e ňoého p. čeli. e dáno. dáno. Proy Proy y y ňoého náklďáku náklďáku Ai. Ai. MeiMeip. Dít Dít Českosenskou Českosenskou tí teleii tí j j stul stul práo. práo. NeofiNeofiteleii sucht sucht tete už už srousrouitelný ciálně. né itelný jyke. jyke. Nikoli Nikoli ciálně. Jik Jik i i to to reži reži nenené bolšeické bolšeické slátniny slátniny neěneěspáčilil Mišš Spáč :: Mi debilníi fráei fskuolil. práě rádebilníi fráei fskuolil. Vedle Vedle toho toho j j připrpřipr sysl. sysl. práě ráperníkoé kpky kre stly sybole letošního oceňoání lei dědků. Konkreol di jistil, ten lei rudých rudýchkr. dědků. Konkreol eigrci. eigrci. Po Po kouniskounisdi j j jistil, co co ten ečer ečer kého broolných dárců kre Celke jich o tiol progr tických st Pre tiol litický litický progr tických perekucích perekucích ší ší rodirodist120, Pre Národníto čís, - kolikrát což Národní přesně dli ocenění dárci k odběobčnského fór, y ny skr Cítil neskuobčnského fór, ooly ooly Zl- Vy Vy stl stl dní dní e e sysyy udást, udást, kterou kterou čěk čěk žižiny j j totiž totiž žádl žádl konulku konulku skr studentů. studentů. Cítil j j neskuru této ácné tekutiny. Z to přeli ké krji bolů ýsledky tečnou hořkost toho bolů reoluce reoluce ích ích - no no dnou dnou žiot. žiot. AA tky tky ýsledky pržských pržských dnání dnání OF OF elyslnectí elyslnectí USA USA oo liticlitictečnou hořkost toho šeho šeho té kří II. stupně. j ssláu. ký šehoschopného ljkonoš ljkonoš střeše střeše hotehotej říkl, říkl, kud kud sáhnou sáhnou láu.kždý Kždýpád pádnějkého nějkéhokokoký yl yl ystěhoání ystěhoání exilu. exilu. šehoschopného kounisu. kounisu. AA Milice unistického Měl nenáiděl j Milice Bepečnost Bepečnost NáNáunistického ppláše dšedšelu Grnd Grnd -- Jk Jk ás ás pdl pdl ttměl j j od od Státní Státní Bepečnosti Bepečnosti nenáiděl j ho. ho.ia A sttisttigrtul slný bu dárců ppláše kre Oblstního sl- lu rodní, ně N bený síce lidí ten koá ěc? ěc? rodní, uidí uidí to to shor shor ně osl. osl. N konci konci obykle obykle bený ps. ps. Tk Tk síce dlších dlších lidí brnkář ten den. den. hokejoý ku ČČK Jiřího Hlíře srtoní- koá Zhá Zhání ní ýst ýsty y 25 pě. píl státní Kždý den bsádě pě. AA přesně přesně to to píšu píšu j j stl stl nápd, nápd, píl státní hy. hy. KždýPojišťoden bsádě řešili, řešili, jk jk ě ě AeričAerič 25 S Seto etoéé Prd Prbiho r HC ČSOB ubice. ce.zle Zle::Jn přiní přijndole Doležl, prní sědek šichni kce né Dění ích sědek telefonátu telefonátu ericeric y šichni kce jk lépe lépe užít užít tu tu nádheru, nádheru, né propšují propšují Budpešti, Budpešti, kde kde DěníDárci ích č žl,yd ydte nebb pr tů ne tellpro hostů proookre stlič ocenění ru- y e Duš Slfického. jk ní hos ooení oble obl s IKA s ZAIKA MO MOZA te te ll Mo Moiky, sně sně iky, Pře Pře pulte h. h. pulte 40 národ rohokou bsá rádi Soní yráběli nožstí letáků ěli ětší šnce ůj láštndělí 20. listop kdy 40 národ rohokou bsá rádi Soní yráběli nožstí letáků ěli ětší šnce ůj láštndělí 20. listop kdy icíc icíc díc díc b b í í Rich Rich Pr Pr rd rd kou hejt Mrti NetolicTen ráci slupráce pr9 9 HoHo Oceněný blhopřál op listop list enutítí enu hej rák, rák,knih ou knihkupe kupeccštěp hu MrtinErop. ní hl Štěpán ržní dl olení sobodně plkátů. AA pk ní sr didle bodná Erop. dl be bene olení sobodně yy-tnbodná plkátů. pkhokejoého yleli yleli ní ýd ýd nebo nebo odlet. odlet. Detily Detily sr kého, dkyně didle -- Můte Můte ánbrt nád nádrž Brtoš, oš, ěl ěl fotog fotog en en Oblstní ýbického klubu rf. rf. ro ro ut ut toli in in cký i Dušn Slfický. in hodin hod třídě jít e i ít, jk to Grn obchodech obchodech brooltřídě jít ulic. ulic. Pohlede Pohlede e shor. shor. i neřekli. neřekli. Dli Dli i i n n hro hro ít, jkččk to probíh? probíh? :: Mi Mišš Spáč Spáčilil konné rdy e Vl-Grn s neocnicí tké stl rtu.. Mrtu pro M b pro dlidb Mo Modlid Vychutt Více ii jinde. tníků. VV ndělí ei Vychutt ptčí ptčí perspektiperspektivíce Míru jinde. tníků. ndělí ypukly celé celé ei Klu-Míru diíryypukly Hnákoé, dy ný dárce kre. SAMETOVÉ Chtěl j to idět ptčí perspektiy, íná ljkonoš Grn Jiří H. Kubík listopé udásti 1989 V MOZAICE Perníkoé kpky obily oceňoání dárců kre _INZ_Zini_yb_Bulr.indd :56

4 6 10 inerce HC ČSOB POJIŠŤOVNA ROZPIS ZÁPASŮ Legendární rter, který plně stáá sé ěsti Výrobu trdičního 19 pi ký PORTER čl roce 1891 sládek Antonín Šionek, tůrce originální receptury, dle které pio ří dnes. Sní pečliě ybrných čtyř druhů sldů, třikrát delší bou rání než u klckých ležáků dlšíi 5. PROSINEC PCE VS TRI speciálníi 18:20 stupy při ýrobě, ískáá pio PORTER chrkteristickou tou, 12. PROSINEC PCE VS SLA téěř 18:00 černou bru, hustou pěnu yenáá eli lhodnou, slě sládu 26. PROSINEC PCE VS OLO 17:00 chutí.piní lci ocení čokoláé kreé tóny s18:00 ný třešňoý 30. PROSINEC PCE VS KOM tyke. Díky tou, PORTER diné pio, které přío ruču ke sldkoste. Zkuste ho NAVŠTIVTE NÁŠ FANSHOP s prý prbický V AFI PALÁCI V PARDUBICÍCH perníke! OTEVÍRACÍ DOBA FANSHOPU PÁ - SO NE degned by inerce 711 ký krj drží e sběru střebičů osé ísto Více než 1140 tun ysužilých elektrostřebičů odedli obytelé kého kr běhe prních deti ěsíců tohoto roku k recyklci prostřednictí kolektiního systéu ELEKTROWIN. ký krj těito ýsledky protí řdí osé ísto České republice. Výou pro dlší ktiity ráci slupráce kého kr kolektiního systéu ELEKTROWIN lstní ktiit obytel kého kr ňského roku. Tehdy od led pronce krji ysbír přes tun strého elektr. Obce kého kr díky slupráci s ELEKTROWINe ušetřily roce 2013 íce než Kč, roce 2014 tí něco á přes korun. Jsou to peníe, které by o nutné yžit sběr recyklci elektroříení, kdyby neexistol jich systé pětného odběru ěst obce by tyto nákldy uly hrdit e sých ročtů, říká Táň Pokorná, ředitelk áknického oddělení ELEKTROWINu. Finční dr pětného odběru ké krji činil od led říj 2014 téěř Kč. Slupráce kého kr slečností ELEKTROWIN eli přínosná. Slečné prokty tkly s příniou odeou u obytel těší elkéu áju. Vytáří dínky k rooji sběru elektroříení dru ktiní účst obytel, shrnu přínos slupráce kr kolektiního systéu Václ Kroutil, rdní odědný žiotní prostředí, eědělstí enko. OTIVAČNÍ PROgRA ODěňUJE AKTIVNÍ ěsta A OBCE Městů obcí íc ypltil ELEKTROWIN roce 2013 e sého Motičního progru ákldě nožstí ysbírných střebičů Kč, o které děli 18 ždtelů. Letos to sud korun. Nejíc prostředků Kč - tí d let fungoání Motičního _INZ_Zini_bidk_Pce_Bulr.indd 1 progru kál ískt obec Horní Ředice. Tuto částku Motičního progru užili d ky pro sběr elektroříení dále stili peněnou pchu opcení sběrného dor, říká Monik Holečkoá, účetní obce Horní Ředice. Letos tí ede ěsto Česká Třeboá, které čerp finční prostředky io jiné stcionární kontejner. SE SBěRE POÁHAJÍ TAKÉ HASIČI ZPěTNÝ ODBěR PODPORUJÍ I DALŠÍ AKTIVITy N dře pětného odběru recyklce střebičů sluprcu ELEKTROWIN s ký kr tké prostřednictí dlších ktiit. Více než 213 škol ké krji příkld ji proktu Recykhrní neb Ukliďe sět. Speciálně pro ký krj ráci soutě obcí e třídění odpdů O Perníkoou pelnici již třetí roke ře láštní ktegorie e ýtěžnosti pětného odběru ysužilého elektroříení e elkooboých kontejnerech, t. WINTEJNERECH. V letošní roce oděnu odnesl obec Horní Ředice, stejně tk ktegorii ýtěžnosti dnoho obytele ei obcei obytel. Oděnu odnes i ěsto Proč, to e stejné ktegorii, ráci obcí d obytel. Brený den plný her - to náe kce, která štíil celke 8 ěst krji obbí od kět áří 2014 sý progre učil děti, tké spělé, jk spráně kládt s odpdy určenýi k recyklci jk ohou být dále yužity bě noých proktů. Důke fungující slupráce kolektiního systéu kr lepený utobus bádjící ke spránéu cháení s ysužilýi elektrostřebiči. V celé České republice jsou stále ýnějšíi prtnery při sběru ysužilých elektroříení broolní hči, kteří e stále ětší íře jují proktu Recyklujte s hči. Orgnioání soů, technikou i obyčejnou chlpskou u áhjí sý soudů šude t, kde není sběrný důr beprostředně ruce. V ké krji proktu ji už 69 hčských sdruní, inforu Táň Pokorná. Loni hči krji ysbírli 101,9 tuny, deět ěsíců letošního roku už 103,8 tuny strého elektr. Nejúspěšnější sbore soutěži Pětilitr hčárně!, kterou yhlály kolektiní systéy ELEKTROWIN ASEKOL ráci proktu Recyklujte s hči, st SDH Přepychy, to jk ktegorii Hčský sbor s nejyšší celkoý nožstí ybrných elektrostřebičů kg, tk ktegorii Hčský sbor s nejyšší celkoý nožstí ybrných elektrostřebičů (ýtěžnost: kg odedného elektr/oby.). Celkoě tk sbor obci Přepychy íská oděnu e ýši Kč :43

5 8 Zpěčk Hele Vondráčkoá, která již druhé píl žio českou státní hynu při slnostní hání stihoého dne, pěkně ídl s Mirosle Něce, ředitele spráy údržby lnic prbického kr, ho nlkou Mirosu. A špňské tké chut... POVOLEBNÍ VELKÁ PARDUBICKÁ Velká prbická nen píý srtoní ážitke, i elkou slečenskou udástí. A stůl Eropského ydtelstí prestižní Dostihoé klubu ždy oblení celebrit. Osttně rkněte si. Jroír Dušek, náěstek hejt prbického kr pro pru, neá rád ryby ni ořské pdy. Tk še trdiční ústřice neochutl... N sníku s usěou klárou Dostáou, náěstkyní inistryně pro ístní rooj. Lnškrounský frář Zbigniew Cendlik íný ZIBI ilu ústřice. A ště íce pré frncouské špňské. Hokejoý trenér Miš Říh Jiří Hák, stupitel ěst prbic. Mei hosty Eropského ydtelstí nechyběl ni eurokoisřk Věr Jouroá. Hoste Eropského ydtelstí Mrti Vrboá, ředitelk oddělení yužití odpdů EkokoMu, sojí rodinkou. N sklenku stil i Michl Hšek, d Asocice krjů Čr hejtn Jihoorského kr, sojí dcerkou. ron Línek, icehejtn prbického kr, sojí nlkou Šárkou oprou guránskou hěu. Milují ústřice špňské Velké prbic ké u nás nikdy neenou stit. V rohooru s Jriu kudláčkoou, ředitelkou ydtelstí. 99 HEJTMAN V USA Oslit 25. ýroční setoé reoluce ekce deokrcie to n kždého. Hejtnoi kého kr rtinu Netolickéu to dři, když slečně s u Poslnecké sněony Prlentu ČR Jne Háčke odcestol slubní cestu USA. Podíejte, jkých jíých íst náš hejtn stl... Frntišek Dittrich, ředitel Úř pro stuání státu e ěcech tkoých, lce brého í. N sníku sojí půbnou dcerou exstrostou Chrudii Ldisle Libý. U stolu Eropského ydtelstí usdil i Mrtin Netolický, hejtn prbického kr, který přiedl peter Chudík, prtnerského prešoského sospráného kr. N kus řeči stil i slnec Mrtin kortník. V rohooru s kolegou slnce preidente Dostihoého klubu Jiří sklický. Vicepreiér d liců pel Běbrádek ší trdiční hoste. Hooří s ydtele Jne Dolež. Ke stolu Eropského ydtelstí ítl i nynější prbický priátor Mrtin Chrát s slnce Mrtine kortníke, který u nás býlý noinářský koleg krád neů chybět ší kžroční hoste. Hejtn Mrtin Netolický tkl s Miss World 2006 rodčkou e soudního kráéhrdeckého kr Tťánou kuchřoou. Nejpre odhní busty Václ Hl Kpitolu, té osobně tkání s krjny bsádě. Příou cestu k Tťáně u křížil jí prtner ondr Brobohtý. e neáislých petre Gdíke krátc stupující u strostů díl re Auto resu. Kong rické e slnostní odhní busty Václ Hl. rická histo ši republiku udást skutku Čechoeričn Luboír Jnečk. Pro Hejtnoi Tťány fušu petr Gdík...

6 610 inerce HC ČSOB POJIŠŤOVNA ROZPIS ZÁPASŮ Legendární rter, který plně stáá sé ěsti Výrobu trdičního 19 pi ký PORTER čl roce 1891 sládek Antonín Šionek, tůrce originální receptury, dle které pio ří dnes. Sní pečliě ybrných čtyř druhů sldů, třikrát delší bou rání než u klckých ležáků dlšíi 5. PROSINEC PCE VS TRI speciálníi 18:20 stupy při ýrobě, ískáá pio PORTER chrkteristickou tou, 12. PROSINEC PCE VS SLA téěř 18:00 černou bru, hustou pěnu yenáá eli lhodnou, slě sládu 26. PROSINEC PCE VS OLO 17:00 chutí.piní lci ocení čokoláé kreé tóny s18:00 ný třešňoý 30. PROSINEC PCE VS KOM tyke. Díky tou, PORTER diné pio, které přío ruču ke sldkoste. Zkuste ho NAVŠTIVTE NÁŠ FANSHOP s prý prbický V AFI PALÁCI V PARDUBICÍCH perníke! OTEVÍRACÍ DOBA FANSHOPU PÁ - SO NE degned by inerce 711 ký krj drží e sběru střebičů osé ísto Více než 1140 tun ysužilých elektrostřebičů odedli obytelé kého kr běhe prních deti ěsíců tohoto roku k recyklci prostřednictí kolektiního systéu ELEKTROWIN. ký krj těito ýsledky protí řdí osé ísto České republice. Výou pro dlší ktiity ráci slupráce kého kr kolektiního systéu ELEKTROWIN lstní ktiit obytel kého kr ňského roku. Tehdy od led pronce krji ysbír přes tun strého elektr. Obce kého kr díky slupráci s ELEKTROWINe ušetřily roce 2013 íce než Kč, roce 2014 tí něco á přes korun. Jsou to peníe, které by o nutné yžit sběr recyklci elektroříení, kdyby neexistol jich systé pětného odběru ěst obce by tyto nákldy uly hrdit e sých ročtů, říká Táň Pokorná, ředitelk áknického oddělení ELEKTROWINu. Finční dr pětného odběru ké krji činil od led říj 2014 téěř Kč. Slupráce kého kr slečností ELEKTROWIN eli přínosná. Slečné prokty tkly s příniou odeou u obytel těší elkéu áju. Vytáří dínky k rooji sběru elektroříení dru ktiní účst obytel, shrnu přínos slupráce kr kolektiního systéu Václ Kroutil, rdní odědný žiotní prostředí, eědělstí enko. OTIVAČNÍ PROgRA ODěňUJE AKTIVNÍ ěsta A OBCE Městů obcí íc ypltil ELEKTROWIN roce 2013 e sého Motičního progru ákldě nožstí ysbírných střebičů Kč, o které děli 18 ždtelů. Letos to sud korun. Nejíc prostředků Kč - tí d let fungoání Motičního _INZ_Zini_bidk_Pce_Bulr.indd 1 progru kál ískt obec Horní Ředice. Tuto částku Motičního progru užili d ky pro sběr elektroříení dále stili peněnou pchu opcení sběrného dor, říká Monik Holečkoá, účetní obce Horní Ředice. Letos tí ede ěsto Česká Třeboá, které čerp finční prostředky io jiné stcionární kontejner. SE SBěRE POÁHAJÍ TAKÉ HASIČI ZPěTNÝ ODBěR PODPORUJÍ I DALŠÍ AKTIVITy N dře pětného odběru recyklce střebičů sluprcu ELEKTROWIN s ký kr tké prostřednictí dlších ktiit. Více než 213 škol ké krji příkld ji proktu Recykhrní neb Ukliďe sět. Speciálně pro ký krj ráci soutě obcí e třídění odpdů O Perníkoou pelnici již třetí roke ře láštní ktegorie e ýtěžnosti pětného odběru ysužilého elektroříení e elkooboých kontejnerech, t. WINTEJNERECH. V letošní roce oděnu odnesl obec Horní Ředice, stejně tk ktegorii ýtěžnosti dnoho obytele ei obcei obytel. Oděnu odnes i ěsto Proč, to e stejné ktegorii, ráci obcí d obytel. Brený den plný her - to náe kce, která štíil celke 8 ěst krji obbí od kět áří 2014 sý progre učil děti, tké spělé, jk spráně kládt s odpdy určenýi k recyklci jk ohou být dále yužity bě noých proktů. Důke fungující slupráce kolektiního systéu kr lepený utobus bádjící ke spránéu cháení s ysužilýi elektrostřebiči. V celé České republice jsou stále ýnějšíi prtnery při sběru ysužilých elektroříení broolní hči, kteří e stále ětší íře jují proktu Recyklujte s hči. Orgnioání soů, technikou i obyčejnou chlpskou u áhjí sý soudů šude t, kde není sběrný důr beprostředně ruce. V ké krji proktu ji už 69 hčských sdruní, inforu Táň Pokorná. Loni hči krji ysbírli 101,9 tuny, deět ěsíců letošního roku už 103,8 tuny strého elektr. Nejúspěšnější sbore soutěži Pětilitr hčárně!, kterou yhlály kolektiní systéy ELEKTROWIN ASEKOL ráci proktu Recyklujte s hči, st SDH Přepychy, to jk ktegorii Hčský sbor s nejyšší celkoý nožstí ybrných elektrostřebičů kg, tk ktegorii Hčský sbor s nejyšší celkoý nožstí ybrných elektrostřebičů (ýtěžnost: kg odedného elektr/oby.). Celkoě tk sbor obci Přepychy íská oděnu e ýši Kč :43

7 SAMETOVÉ BEZ SAMETU? SETKÁNÍ S FRANCOUZSKÝMI VÍNY Hejtn l Mdeleine Albrightoou náštěu kr : Toáš Kubelk : Toáš Kubelk Sobody Sobody deokrcie deokrcie třeb třeb ážit. ážit. A A ýročí ýročí setoé setoé :: To Toáš áš Kube Kubelk lk reoluce o ipul obcí, které reoluce o ipul pro ěst ěst íny obcí, které den den Rousln prov dnešní páté tkánípro s frncouskýi oblsti Lnguec jdee nejýnějších dnů dějinách nejýnějších dnů šich šich dějinách nepřiněly nepřiněly ue ue iřstí Doine de gourgu. Hejtn kého kr rtin Netolický slečně s delegcí České republiky Hejtn chce s těito plány osit tké yěšení yěšení české české ljky. ljky. edené u Poslnecké sněony Jne Háčke účstnil osl 25. ýročí českou bsá, še firy hosdářrokládá úptí hoří Montgne Noire, ná, která ysují prní (Syrh, Crign, Setoé reoluce e Sných státech erických. U příležitosti dárcoského ečer skou kooru. Věří, ěstného BEZ REAKCE něž í, BEZ REAKCE něž ák ák í, Mourèdre, dejší dejšícbernet Suignon ), Greche, kole Cnálu Midi, sjujícího Střee e Wshingtonu tkl tké s býu inistryní hrničí USA deleine Albrighto- rok dne budee ít prní prokty rodáke. stené české ánosti kulturních ní oře s Atlntike. Kli typickérodáke. stře- pro í rosé hlní odrůu Cinsult pro ou, kterou l. ká rdnice ss ápdě. pří něká rdnice pří- Ten Ten s Prbáky ně- Mrsnne, Roussnne, bách, nehledě dálenost," uřel bílá Prbáky Greche blnc, ořské s oceánský lie Oblst pri lhl. ště pár kolikrát jl, ostře pri lhl. AApůd, ště pár dní dnítersy kolikrát řádně jl, ostře Mdeleine Albrightoá úžsná šrnt- tkání už bro ohl proěnit příkld e hejtn Netolický. Chrny, Viognier, Verentino. V celé oblselkou ronitostí kenité dél řádně preident i trefil trefil preident i listopde listopde neějohn John ní dá, která USA těší obroskéu re- studentské stá nebo ýěny ědců. řek, břidlice, ápenec jíl neěpláních dájí í ti proku 220 soukroých iřstí Bok Bokce cepři přireo reoluci luciprd ubicích íchneby nelno ho kot ůbec Orgničnistr áěru kot ůbec nic. nic. Orgnič-třísii. nistr fincí fincí áěruii 5 lidí spektu. Rohoor s ní pro lná, strukturoná, s yánýi 30 Kooperti 000 hlidí půdy ni ni neě neědě dě,, ch cháí áí Prd ubic.. Véčk Véčkoo u u ní inicitiu přel proooexpriátorky Frňkoní inicitiu přel proooexpriátorky Štěpánky Frňkole, le, ě skutečnou žiotní udás000 hl í ročně, přičež rod Jko ldá jsou elegntní, ná oocná, 170Štěpánky rodílíl od od no noh h jinýc jinýchh osob osob,, ěřit ěřit.. Sbor SborBONIFANTES BONIFANTESstátní státníhy hy státní státní tel Letního ki Hon é, kterou l tel Letního ki Hon Motyčk, Motyčk, é,ropákterou x. l strost strosttí. Pní Albrightoá rodčk nul einárodní úroeň. V roce 1973 roněkolik rchice ískájí punc olený ýnos 50 hl/h, by sátek. sátek. Nádher! Nádher! kteréu řejě rdnici ku nánu. kteréu řejě rdnici ku nánu. šeho kr plánu příští di usídlil áku Gourgud leného kořenitého Střeoří. Châteu de íno oh být očeno AOC. č blýskt lepší přienutí č blýskt lepší čsy. čsy. - shldký Hldký průběh přienutí lis- dní rok opět přit České repubětšil inice e 67 h dnešních Záek GourgulisGourgud useno srdcivvoblsti oče-průběh stoupení pánů Menšítopých jisstoupení pánů Chrát, Chrát, Menšítopých ínek jis- klitliky štíit Letohrd. Před100 h. Dnes udržují rodinnou iřní Cru Minerois L Liiniere, eru óny ínek průkopníků ýroby cii j kbátů cii ptří ptří přelékání přelékání kbátů k Ninger orgniol hpee střídání stráží toho k Ninger orgniol hpetě e střídání stráží Zátoho en. en. II běžně ji l oficiál- Diskutujte ního í Minerois. skou trdici 2 stry, Annick ChntMinerois, která oču Petittě Cus, Diskutujte tk nějk ykli... Nebo tk nějk ykli... Nebo ning Výchočeský di prbické rdnici. Stré epřes drobné chyby osl čsy býlých kounisning Výchočeský di prbické rdnici. Stré epřes drobné chyby osl čsy býlých kounis ní tkání sospráou Prle, díky pridelné obnoě inic soblst, e které cháí nejlépe strukturoná y o áku dtují již pd 1989 listopd jí listo níjí ubácii ní Prbác le Prd Tkh Tkhle ne? bického kr, s těšení nic, noé AA to tů, příslušníků STB dle ích, dení neuděl neuděl nic,století, noé edení edení edl. to ii přesto, přesto, náná- ístní tů, několik několik příslušníků STB k k ne? dle ích, nějž nějž - dení e nést iřstí, stl Doine k XVII. dnešníedl. čerená í. y. y. ínk ínk ěstí náěstí něné ná Zpl Zplněné (red) neědě, í ště. deokrl ii dident Bok, oo neě neě ndát neědě, jk ěstí Celá í dereoluční reoluční í co co ýrobce ště. To To deokrl dident Joh Bok, iničních onáil hejtn Mrtin(red) NetoGourgu í prní íkknesoucí by ueden jk roce ěstí neoi- Minerois djoh nejstrších tr- ndát lický. tí e střeořské oblsti, olená již řískýi tost rokládá 215 krech (100 h), nichž očení AOC cru L Liinière pridelně íslegionáři oblst hodná k pěstoání klit- 120 krů klfikoáno Minerois Mi- káá ýná sětoá ocenění. Slupráce s Chicge? ního í. Práě obec L Liiniere stl jé- nerois L Liiniere. Rodi Piquet působí ob- Příští proncoé tkání bude již slední, Do rok dne! no od Řínů, deí Cell Viri e- lsti již od roku 1870, kdy jich ek Ernest y s ái budee rádi tkát i dále l inný sklep. Víno pridelně yá Piquet přicestol Bonnieres, lého ěsteč- še soukroé klubu frncouských ín Jény českého půo Ří; Ciceron Plinius iňují o ho bré k Norndii, žil elkoobchod s íne, Les Cistes sídlící obktu S. Anežky České Aerice heží ejé Chiklitě. Minerois proku 94 % í čere- který ději ho prnuk Roger Piquet roi- při ení u klitního ynikjícího í. e elkých elkých ěstech ěstech četně četně Je Setoé Je tou tou n n pár pár dnů, dnů, co coinzerce přiíli přiíli 25. ýročí Setoé cgo, 25. kdeýročí hejtn Netolickýe kždenní devýtěk prode prode fotogrfií fotogrfií putu putu brou brou reoluce. kždenní dednoho e sědků lisknihkupectí Knihkupectí MOZAIKA MOZAIKA prbické prbické nádrnádr- Výtěk reoluce.vvsouissti souisstisstí tíbulár Buláržádl žádl dnoho e sědků listkl součsný strostou ěc e e prospěch prospěch činnosti činnosti prbických prbických PTPáků. PTPáků. topých Jiřího H. d onstrce. U U didl didl jíjí nejnejží ží stáá stáá přiroený přiroený kulturní kulturní slečenský slečenský ěc topých udástí, udástí, náého náého ljkonoše ljkonoše Jiřího H. Kubík, Kubík, d tké ástupci četné li-onstrce. by rohoor spíš solli solli herci herci studenstudeninte inte.. listopd listopd MOZAIMOZAIby ohl ohl celé celé to to dění dění ít. ít. Výsledný Výsledný rohoor kokoné čecho-erické kounity.spíš ti. Těžko enout, nec několik číl. Proto něj ti. Těžko enout, KA KA přiněl přiněl ýstou ýstou fotogrfií fotogrfií Štěpá Štěpá BrBrnec tk tk obsáhlý, obsáhlý, by by neešel neešel ni ni Vidí několik číl. Proto něj tdy elký tenciál, ktepřinášíe web co t t přesně přesně lui. lui. toše toše nou nou SAMETOVÉ SAMETOVÉ.. přinášíe n n u u ochutnáku ochutnáku ee ee web rý by o škod prornit, řeklco c, ěřte ná: oo neuěřishroáždění sleli sleli tjní tjní Sybolicky Sybolicky -- dnácti dnácti fotogrfiích fotogrfiích ststc, kde kde ho ho stupně stupně eřejníe eřejníe celý. celý. A A ěřte ná: Jde Jde neuěřinártu. V Aerice u-shroáždění u inetolický l bý rtin M genti litické licie StB. telné, čtení. genti litické licie StB. il il Štěpán Štěpán Brtoš Brtoš osobnosti osobnosti prbické prbické reolureolutelné, nohdy nohdy sutné, sutné, ždy ždy fscinující fscinující čtení. n t Hej l slupráci oblsti ekono. kr ého ick USA Prb rničíhortito guneři guneři sídlili prý horce ce -- dipt dipt Jiřího Jiřího Grušu, Grušu, oderátor oderátor VldiíVldiíní hprý nistrysídlili iky, inestic, i ědy techni-tito Nejpre Ptute, děll ních oknech oknech Okresního Okresního úřúřnejpre bych bych rád rád eptl, eptl, kde kde Ptute, co děll lisr r Čech, Čech, básník básník Petr Petr Kbeše, Kbeše, ii ktéry ktéry koukouky. Protoco ožné, is ttoních top? proti proti didlu didlu šechšech roce roce prcol, prcol, co co top? Slel Slel dění dění nistického nistického režiu. režiu. Výstu no Pre? Výstu týden týden prohléd prohléd několik několik tisíc tisíc lidí lidí no fotili fotili táčeli. táčeli. DeonDeon děll? děll? Pre? ětši strce Byl VV pátek ětši nich nich hodnotil hodnotil fotogrfie fotogrfie eli eli itiitistrce trly trly ích ích Byl j j sžité sžité žiotní žiotní pátek listop listop j j ně, rocestí. ně, lidé lidé fotkách fotkách náli, náli, sli sli očích očích rocestí. VV roce roce j j práci práci ečer ečer puspus 99 dní. dní. íli Nic til íli někteří, někteří, řejě řejě býlí býlí bolšeici, bolšeici, rrnic neo neo jisté, jisté, nic nic neo neo ldý ldý kluk kluk řidiče řidiče skřískřítil rádio. rádio. Nejspíš Nejspíš Sobodná Sobodná EroEročeli. e ňoého p. čeli. e dáno. dáno. Proy Proy y y ňoého náklďáku náklďáku Ai. Ai. MeiMeip. Dít Dít Českosenskou Českosenskou tí teleii tí j j stul stul práo. práo. NeofiNeofiteleii sucht sucht tete už už srousrouitelný ciálně. né itelný jyke. jyke. Nikoli Nikoli ciálně. Jik Jik i i to to reži reži nenené bolšeické bolšeické slátniny slátniny neěneěspáčilil Mišš Spáč :: Mi debilníi fráei fskuolil. práě rádebilníi fráei fskuolil. Vedle Vedle toho toho j j připrpřipr sysl. sysl. práě ráperníkoé kpky kre stly sybole letošního oceňoání lei dědků. Konkreol di jistil, ten lei rudých rudýchkr. dědků. Konkreol eigrci. eigrci. Po Po kouniskounisdi j j jistil, co co ten ečer ečer kého broolných dárců kre Celke jich o tiol progr tických st Pre tiol litický litický progr tických perekucích perekucích ší ší rodirodist120, Pre Národníto čís, - kolikrát což Národní přesně dli ocenění dárci k odběobčnského fór, y ny skr Cítil neskuobčnského fór, ooly ooly Zl- Vy Vy stl stl dní dní e e sysyy udást, udást, kterou kterou čěk čěk žižiny j j totiž totiž žádl žádl konulku konulku skr studentů. studentů. Cítil j j neskuru této ácné tekutiny. Z to přeli ké krji bolů ýsledky tečnou hořkost toho bolů reoluce reoluce ích ích - no no dnou dnou žiot. žiot. AA tky tky ýsledky pržských pržských dnání dnání OF OF elyslnectí elyslnectí USA USA oo liticlitictečnou hořkost toho šeho šeho té kří II. stupně. j ssláu. ký šehoschopného ljkonoš ljkonoš střeše střeše hotehotej říkl, říkl, kud kud sáhnou sáhnou láu.kždý Kždýpád pádnějkého nějkéhokokoký yl yl ystěhoání ystěhoání exilu. exilu. šehoschopného kounisu. kounisu. AA Milice unistického Měl nenáiděl j Milice Bepečnost Bepečnost NáNáunistického ppláše dšedšelu Grnd Grnd -- Jk Jk ás ás pdl pdl ttměl j j od od Státní Státní Bepečnosti Bepečnosti nenáiděl j ho. ho.ia A sttisttigrtul slný bu dárců ppláše kre Oblstního sl- lu rodní, ně N bený síce lidí ten koá ěc? ěc? rodní, uidí uidí to to shor shor ně osl. osl. N konci konci obykle obykle bený ps. ps. Tk Tk síce dlších dlších lidí brnkář ten den. den. hokejoý ku ČČK Jiřího Hlíře srtoní- koá Zhá Zhání ní ýst ýsty y 25 pě. píl státní Kždý den bsádě pě. AA přesně přesně to to píšu píšu j j stl stl nápd, nápd, píl státní hy. hy. KždýPojišťoden bsádě řešili, řešili, jk jk ě ě AeričAerič 25 S Seto etoéé Prd Prbiho r HC ČSOB ubice. ce.zle Zle::Jn přiní přijndole Doležl, prní sědek šichni kce né Dění ích sědek telefonátu telefonátu ericeric y šichni kce jk lépe lépe užít užít tu tu nádheru, nádheru, né propšují propšují Budpešti, Budpešti, kde kde DěníDárci ích č žl,yd ydte nebb pr tů ne tellpro hostů proookre stlič ocenění ru- y e Duš Slfického. jk ní hos ooení oble obl s IKA s ZAIKA MO MOZA te te ll Mo Moiky, sně sně iky, Pře Pře pulte h. h. pulte 40 národ rohokou bsá rádi Soní yráběli nožstí letáků ěli ětší šnce ůj láštndělí 20. listop kdy 40 národ rohokou bsá rádi Soní yráběli nožstí letáků ěli ětší šnce ůj láštndělí 20. listop kdy icíc icíc díc díc b b í í Rich Rich Pr Pr rd rd kou hejt Mrti NetolicTen ráci slupráce pr9 9 HoHo Oceněný blhopřál op listop list enutítí enu hej rák, rák,knih ou knihkupe kupeccštěp hu MrtinErop. ní hl Štěpán ržní dl olení sobodně plkátů. AA pk ní sr didle bodná Erop. dl be bene olení sobodně yy-tnbodná plkátů. pkhokejoého yleli yleli ní ýd ýd nebo nebo odlet. odlet. Detily Detily sr kého, dkyně didle -- Můte Můte ánbrt nád nádrž Brtoš, oš, ěl ěl fotog fotog en en Oblstní ýbického klubu rf. rf. ro ro ut ut toli in in cký i Dušn Slfický. in hodin hod třídě jít e i ít, jk to Grn obchodech obchodech brooltřídě jít ulic. ulic. Pohlede Pohlede e shor. shor. i neřekli. neřekli. Dli Dli i i n n hro hro ít, jkččk to probíh? probíh? :: Mi Mišš Spáč Spáčilil konné rdy e Vl-Grn s neocnicí tké stl rtu.. Mrtu pro M b pro dlidb Mo Modlid Vychutt Více ii jinde. tníků. VV ndělí ei Vychutt ptčí ptčí perspektiperspektivíce Míru jinde. tníků. ndělí ypukly celé celé ei Klu-Míru diíryypukly Hnákoé, dy ný dárce kre. SAMETOVÉ Chtěl j to idět ptčí perspektiy, íná ljkonoš Grn Jiří H. Kubík listopé udásti 1989 V MOZAICE Perníkoé kpky obily oceňoání dárců kre _INZ_Zini_yb_Bulr.indd :56

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ I g. Mgr. Da id Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá y Ministerstvo

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě ąę ą é ě Ě ľ ÁŠ ČÍ Í Ř ľ ć ř Éľľ č ř ľü ř Ť ú ř ž ý ř é ô ś Ť č Ż ř ź č é Ę č ŕ ú ľ č ź č ž ě ř ě ů Í é ěř é ě ý ý ý č Ż é Ť ěř ů ě ž Úř ě ř č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

ń ď ł đ Á Đ ł đ ł Í ľ ľäę ř č ě ř č ů č Š ř č Í č č ě řĺ ĺ Č č ř ř ů č ř ě č úč Č č ř ů ž ĺ Č Úč č ř ř Č č ě Ż č Í ĺ Ć Č É ě ř ř č ě ĺ ĺ ř ť č ů Č ř Ž ř ĺ ě ř Í ě Šĺ č ĺ ř ĺ ř ĺ ř Ž ř ř Úč ř Š Ú ů č ě

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

ľ í ář ý á ý ď ř í í á ář í í ář á ář í Ú í á ľ Ží Č í ě é í í á Š š í á í ář í í í ě é ľ é í ž ě ľ Č žá í í ľ Č íí Č Ż é í ľ ří é ě ý í ž éž í í ě í ář é řá ě í ž ý á í á í á ů ě í ľ í řá é é ľ í í ľ

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ministerstvo v restartu

Ministerstvo v restartu Ministerstvo v restartu Konference ISSS Hrade Králo é,.. I g. Zde ěk Ada e, CISM Mi isterst o ze ědělst í ČR Mi isterstvo ze ědělství ČR Ústřed í orgá stát í sprá pro ze ědělst í, od í hospodářst í, potra

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254 Evropský socálí fod Prh & EU: Ivestuee do vší udoucost eto terál vkl díky Operčíu progru Prh dptlt CZ..7/3..00/3354 Mžerské kvtttví etody II - předášk č. - eore her eore her 96 vo Neu, Morgester kldtelé

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

š ě š č éú č Í č č ě č ů č ěňčň é čí é ď č Ž Ž č č ý ěť č Ž ú Ž É ý č č č ůž č é é ň ý č Č ěř č ě ě ě É š ěž é Í Í ě ě č ý Í ď ýď ž Ť ň ř Íš ěž č ý ěž

š ě š č éú č Í č č ě č ů č ěňčň é čí é ď č Ž Ž č č ý ěť č Ž ú Ž É ý č č č ůž č é é ň ý č Č ěř č ě ě ě É š ěž é Í Í ě ě č ý Í ď ýď ž Ť ň ř Íš ěž č ý ěž é ř ř é ů ť ť č č ř ěž ů é Ž é Ě ě é é ř Š ě é Ž ěž ř š Č ř Ž é ř ěž é ř é ú ř Č é é ř é ř é č ř ú ů Č ě ň é č ř ÉŽ Ž ý ě Ž ůž ě ú ě ů ý Č ř ý é ř ř é ř š ě Ž ý ř žš ž é ě š š ř Ž é ř ůž é ř é ř ý ě š

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS VLIV PŘESNOSTI

Více

ľľľ ľ ż łš ř ř ĺ Ř ĺ Ž š ĺ Ž řĺ ř ú ĺ Ž ř Ž Ú ĺ Ž Ž š š ĺ ĺ ú Ž Ž Ž ú ř Ž Š ř ĺ Ž Úř š Ž ř Š ĺ Ž ĺ Ž ľ Ú Ž ř Řĺ ĺ Í ú Í Ž ĺ Ž Í Ž ř Í Ž ĺ ř Ú Ž Ž ĺ Ž ř ľ ľ ú ż ĺ ĺ ř š Ž ĺ Ž Žĺ ĺ ĺ Ž Ú Ü ř Ž ř ĺ ĺ ĺ ú

Více

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic Slé ly z i z i Č é ly K by i l ěli i ňé, řpé, plé ly? 250 l lžé y, 400 g plbé y, 100 g lé y, 12 g li, lžič lěy, 1/2 blč ž b lžič, 2 lž l. Č y plbé y, lě ž z řý žďý, ý zj. P při zby plbé y, z ( pě) i pči.

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Ing. Lukáš Kadula Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy

Ing. Lukáš Kadula Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy Bodové hodnocení řidičů sttistické ukztele Ministerstv doprvy d vlá vlády Čeé eé republiky pro bezpeč bezpečnost silnič silničního provozu 25. listopdu 29 Ing. Lukáš Kdul ddělení BESIP Ministerstvo doprvy

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Á Á źĺ ď Ę ý ý ř ĺ ů ę ž ý ę ý ý Ž ů ď ľ ý ý ř ý ů ž č ĺ Í ľ č č ĺ š ý ĺ Í ĺ ĺ ž ůč ú ěš ý ľ ů ź ě ľ ľ š ě ęľ ň ýľ ř č ľĺ ě ř ľ ľ ý ž ů ĺ ý ě ů ĺ Č řč ř ú Ĺ ě ě ľ ý ĺ ě ň ľ č ý ý ěľ Í ĺ ý ý ľ ř ý č ř šę

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Řín 2013 ŘÍJEN 2013 POUŤ POUŤ VEŘEJNÝCH ČINITELŮ 28. ZÁŘÍ 2013 - OLOMOUC

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

Městský úřad Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Odbor finanční a školství, pracoviště agendy správy daní a poplatků

Městský úřad Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Odbor finanční a školství, pracoviště agendy správy daní a poplatků Městský úřad Broumov, třída Masarykova 239, 550 0 Broumov Odbor finanční a školství, pracoviště agendy správy daní a poplatků V Broumově dne 205-09-25 Vyřizuje: Bc. Romana Knopová Telefon: 49 504 224 Č.

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Nábytkové vybavení přístavby MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Nábytkové vybavení přístavby MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada městské části Brno-Medlánky Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ě Í ł ľ ä ĺč řĺ Í Ú é ě ř ľ Í úř ř ć č Ęý č Ę č ř ý ě ě š ř ů Č ě řč ý ľ ř ŕ ů Č Č č ř ě č úč é Ę Č ř š ąĺ Ę ř Č ř é ě ž č č úč é Ę Č ĺ É ĺě ľ ĺ Ú ľí ľłľ ľ Í ľ Š ř é ě ú ř ř é Ę ě ř é Ę ě š č ľ Ť ľ ľíľ

Více

č č ť š č Š č ý Í Ž ý Ďš Ž č ň ŇŇ ý č ý Ž č č Í š ý Č Ž ý Í č š Š Í š č š Í Í Č č ý ů Ž č Í Ž š Í Ž č Š Ž Ž ÍŽ Í Ž Ž Í č ý ý Š ý ů Ž Í Č Ó Č Ž Ž Ú ž Č ň Ž ý Í Úč Ú Ž ýš ý č Č Ž Ž Č ú Í š š Ž Ž č Ž ý Š

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Město Kuřim informuje

Město Kuřim informuje Město Kuřim informuje Uzvírk ulice Tyršov, přerušení vlkové doprvy důležité informce V měsíci červnu budou zhájeny dvě význmné rekonstrukce doprvní infrstruktury: vlkové koleje č. 2 mezi Kuřimí Brnem,

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924-47/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924-47/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924-47/2014 O ceně nemovitostí, tj. budovy če.58 rod.rekr stojící na parcel č. 161/10 (LV č.412), zapsané na LV č.399 pro obec Lipoltice, k.ú.sovoluská Lhota, část obce Sovoluská Lhota

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Seniorky Vrchlabí Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Ústí n.l., Strakonice, Vracov, Přelouč

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46 PŘED M LU VA... 18 STRUKTURA UČEBNICE... 20 POUŽITA LITERATURA... 23 SEZNAM ZKRATEK... 24 BOKMÁL, NYNORSK A NORSKÉ DIALEKTY... 25 ÚVOD DO NORSKÉ VÝSLOVNOSTI...28 N orská a b e c e d a... 32 Щ 1. LEKCE.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více