VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

2 Velké drobnosti. Možná se vám to může zdát jako drobnost. Jdete městem, které máte rádi, možná spěcháte, možná se jen tak procházíte. Věci mají svůj řád, a dokud vše funguje, jak má, ani si neuvědomujete, co se za touhle na první pohled samozřejmou harmonií Prahy skrývá. Vypadá to jako drobnost, ale věřte, že není. Přesvědčte se.

3

4 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA... 6 Majetková struktura... 6 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech a vedení společnosti... 8 Principy odměňování vedoucích osob emitenta a členů představenstva a dozorčí rady v roce ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O HOSPODAŘENÍ, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK Stručně o společnosti Obchodní činnost Centrální nákup a investice Lidské zdroje Závod 11 Odvoz a recyklace odpadu Závod 12 Údržba komunikací Závod 14 Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Podnikové ředitelství Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok Organizační struktura ÚDAJE O SPOLEČNOSTI A STAVU MAJETKU Údaje o emitentovi Údaje o finanční situaci emitenta Registrace společnosti Údaje o cenných papírech Údaje o činnosti Soupis nemovitostí v majetku Pražských služeb, a.s Soupis strojů a zařízení v majetku Pražských služeb, a.s Významné obchodní smlouvy Průměrný počet zaměstnanců ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH S PROPOJENÝMI OSOBAMI Zpráva představenstva společnosti Pražské služby, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami FINANČNÍ ČÁST Informace o odměnách uhrazených za účetní období auditorům v členění za jednotlivé druhy služeb Údaje o osobách odpovědných za ověření účetní závěrky a ověření souladu údajů uvedených ve výroční zprávě s účetní závěrkou Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu za rok Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k , zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a Výroční zprávy za rok 2008 společnosti Pražské služby, a.s Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Pražské služby, a.s Příloha účetní závěrky za rok 2008 společnosti Pražské služby, a.s

5

6 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Dámy a pánové, vážení akcionáři, za svého působení ve společnosti Pražské služby, a.s. mám již počtvrté tu čest vás ve výroční zprávě informovat o tom, co důležitého se událo v naší společnosti. Tentokráte bych vás v krátkosti chtěl provést rokem 2008 v jeho nejdůležitějších událostech. Pro rok 2008 jsme si po úspěšných letech společného působení (od roku 2005) vytyčili opravdu velmi ambiciózní cíle zaměřené především na posílení našich pozic na trhu, nárůst tržeb, další expanzi naší obchodní politiky a také výrazné rozšíření našeho produktového spektra. I přes značnou recesi na trhu druhotných surovin, zejména pak sběrového papíru, která se začala projevovat počátkem druhého pololetí roku 2008 a naplno udeřila v posledním čtvrtletí tohoto roku, se nám podařilo dosáhnout velmi dobrého výsledku, kdy čistý zisk společnosti po zdanění dosáhl výše tis. Kč, což je o tis. Kč více, než stanovil plán pro rok Jednotlivé závody se na tomto výsledku podílely následovně: závod Odvoz a recyklace odpadů vytvořil zisk ve výši tis. Kč, závod Údržba komunikací tis. Kč a závod Zařízení na energetické využití odpadu tis. Kč. Výše popsaný výsledek je o to cennější, že jej bylo dosaženo i navzdory některým nepříznivým skutečnostem, jako byla například nejmírnější zima za posledních 15 let, což značně ovlivnilo tržby za zimní údržbu komunikací. S potěšením mohu konstatovat, že se nám povedlo navázat na naši expanzivní akviziční politiku započatou v roce Mezi naše významné počiny patří koupě 100% podílu společnosti AKROP, která do té doby byla naším velice silným konkurentem v oblasti čištění komunikací. Za zmínku rozhodně stojí také koupě části podniku van Gansewinkel, kterou se nám podařilo získat zajímavý podíl trhu odpadového hospodářství, zejména na území hlavního města Prahy. Nejen díky akvizicím naše společnost navýšila objem tržeb meziročně o 149 mil. Kč. Poskytováním kvalitních služeb a důraznou obchodní politikou jsme dosáhli úspěchů v podobě získání nových významných kontraktů, jako např. zajištění sběru, svozu a odstraňování nepoužitelných léčiv z lékáren a nebezpečných složek komunálního odpadu pro hlavní město Prahu nebo realizace úklidu a údržby veřejných prostranství pro MČ Praha 3. Obhájili jsme významnou zakázku pro společnost Letiště Praha na další 2 roky. Významné zakázky jsme získali také na poli dopravního značení. Co se týče dalších významných počinů v roce 2008, rád bych zmínil, že úspěšně pokračujeme v projektu výstavby kogenerační jednotky v areálu Zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích, kde jsme získali stavební povolení a koncem prvního čtvrtletí roku 2009 bude zahájena realizace tohoto díla, které by mělo značně vylepšit hospodářský výsledek společnosti, pravděpodobně již od roku V roce 2008 jsme také započali s výstavbou haly v Chrášťanech, která bude sloužit jako recyklační centrum. Otevřeli jsme ve spolupráci s hlavním městem Prahou další 2 sběrné dvory MHMP (Horní Měcholupy a Uhříněves). A protože jsme společností, která vždy dbala na ekologii a šetrné zacházení s životním prostředím, pořídili jsme v průběhu roku 2008 dalších 6 ks na Z 11 a 2 ks na Z 12 unikátní techniky na pohon CNG, která je maximálně šetrná ke zdraví našich občanů. Dokončili jsme také první dvě etapy realizace parkových úprav v areálu Pod Šancemi, které poskytují příjemné relaxační zázemí našim zaměstnancům. Připraven je také projekt rekonstrukce administrativní budovy, jehož samotná realizace bude započata v dubnu Po jeho dokončení sídlo naší společnosti nejenže dostane moderní reprezentativní vzhled, ale především se výrazně sníží energetické ztráty. Takto bychom mohli jmenovat celou řadu dalších projektů, které mají za cíl posunout společnost Pražské služby, a.s. o další kroky směrem ke zvýšení efektivity, prosperity a dobrého jména naší společnosti. Pro rok 2009 máme opět celou řadu vysokých cílů, mezi nimiž má nejvyšší prioritu navýšení základního kapitálu naší společnosti. Věřím, že i v příštím roce dokážeme, že si zasloužíme respekt široké veřejnosti, našich konkurentů a také vás, akcionářů. I přes překonávání velmi nesnadných překážek mohu konstatovat, že si naše společnost v roce 2008 vedla opět velmi dobře, a za to patří můj velký díky všem našim zaměstnancům, kteří nám pomáhají svou poctivou a tvrdou prací, a rozhodně v neposlední řadě také našim akcionářům v čele s hlavním městem Prahou. JUDr. Patrik Roman generální ředitel 3

7

8 Ulice jsou vizitkou každého města. Udržet kilometrů pražských ulic v čistotě vyžaduje dokonalou souhru mnoha lidí i mechanizace, pochopitelně při efektivním využití finančních prostředků. Rozmístit značení, koordinovat vozový park, provést ruční dočištění, to jsou jen některé z mnoha úkonů, ze kterých se skládá dokonalý celek čisté pražské ulice, kterými denně jezdíte do práce, za zábavou nebo za svými blízkými. Zkrátka další velké drobnosti. 5

9 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETKOVÁ STRUKTURA Akcionáři s majetkovou účastí nad 5 % hlasovacích práv (přepočteno na ZK včetně prioritních akcií) Akcionáři IČ Podíl Poznámky Hlavní město Praha Codar Invest B.V ,9 % 15,8 % ovládající osoba Popis organizační struktury Emitent není součástí žádné skupiny. Emitent nemá uzavřenu tzv. ovládací smlouvu ani nepodléhá jednotnému řízení jiné osoby. Ve smyslu ustanovení 66a obch. z. je emitent osobou ovládanou, a to Hlavním městem Prahou. Nebyla přijata žádná opatření za účelem kontroly, zda nedochází ke zneužití postavení ovládané osoby, emitent se řídí obecně platnými ustanoveními obchodního zákoníku. Hlavní akcionáři nemají žádná zvláštní nebo odlišná hlasovací práva. Emitentovi nejsou známy informace o všech ovládaných osobách Hlavního města Prahy. Obchodní společnost Pražské služby, a.s. nemá organizační složku, která by se alespoň 10 % podílela na celkovém obratu, a nemá organizační složku působící v zahraničí. Pražské služby, a.s. nepůsobí na trzích v různých geografických oblastech, převážná většina služeb je poskytována na území hl. m. Prahy, menší část pak na ostatním území ČR. Závody akciové společnosti 11, 12 a 14 nejsou samostatnými právními subjekty. V roce 2008 nedošlo k žádné významné finanční nebo obchodní změně společnosti.

10 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA 7

11 ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH A VEDENÍ SPOLEČNOSTI Představenstvo Předseda: JUDr. Patrik Roman Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: finanční sektor Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 kusů Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost APR Investments & Consulting s.r.o. AKROP s.r.o. Funkce společník jednatel Období od od Místopředseda: Ing. David Vodrážka Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: starosta MČ Praha 13 Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: samospráva Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 kusů Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost TCP Vidoule, a.s. KD Mlejn, o.p.s. Společnost Západního Města akciová společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Funkce předseda dozorčí rady předseda správní rady člen představenstva člen představenstva Období od od od Člen: Ing. Karel Pražák Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: zástupce akcionáře Česká pojišťovna, a.s. Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: finanční sektor Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 kusů Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost AERO GROUP, a.s. Bubenská 1, a.s. AB CREDIT a.s. CAROLINA, a.s. TERMIZO a.s. Finanční holding a.s. v likvidaci CM CREDIT a.s. Funkce člen představenstva člen představenstva člen a předseda představenstva předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady člen představenstva člen představenstva předseda představenstva Období od od od

12 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA Společnost PPF Capital Management a.s. Pragobanka, a.s. v likvidaci v konkurzu Kreditní banka Plzeň, a.s. v likvidaci v konkurzu PPF banka a.s. ČP finanční služby a.s. v likvidaci ČP finanční servis a.s. v likvidaci ASSET PARK s.r.o. Funkce člen představenstva člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen představenstva předseda představenstva člen dozorčí rady jednatel Období od od od JUDr. Patrik Roman Ing. David Vodrážka Ing. Karel Pražák František Adámek Mgr. Tomáš Chalupa 9

13 Člen: František Adámek Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: předseda kontrolního výboru MČ Praha 12 Dosažené vzdělání: středoškolské Praxe: samospráva Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost Kolektory Praha, a.s. Funkce člen dozorčí rady Období Člen: Mgr. Tomáš Chalupa Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: starosta MČ Praha 6 Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: samospráva Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost PVA a.s. Pelleova vila, o.p.s. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Pražská energetika Holding a.s. Funkce předseda dozorčí rady předseda správní rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Období od od od od Martina Šandová Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

14 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA Dozorčí rada Předsedkyně: Martina Šandová Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: mediální manažerka Dosažené vzdělání: středoškolské Praxe: podniková a obchodní sféra Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost KAVÁRNA PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Bytové družstvo Biskupcova 2444/49 TCP Vidoule, a.s. Funkce jednatel předseda představenstva člen představenstva Období od Místopředseda: Mgr. Petr Štěpánek, CSc. Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: radní HMP Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: samospráva Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. Společenství pro dům č. p. 671 Funkce předseda dozorčí rady člen výboru Období od od Člen: Ing. Zdeněk Matoušek Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra ředitel závodu Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 10 ks Ing. Zdeněk Matoušek 11

15 Management JUDr. Patrik Roman Datum narození: Funkce: generální ředitel Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: finanční sektor Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost APR Investments & Consulting s.r.o. AKROP s.r.o. Funkce společník jednatel Období od od Ing. Martin Somló Datum narození: Funkce: ekonomický ředitel Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost APUSO plus a.s. v likvidaci vymazáno APUSO plus a.s. v likvidaci vymazáno Funkce člen představenstva předseda představenstva Období Ing. René Piták Datum narození: Funkce: ředitel úseku informatiky Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost Mehyr CZ, s.r.o. NAZARYC, spol. s r.o. v likvidaci RENE, s.r.o. MathAn Praha Czech a.s. vymazáno FCR, a.s. Funkce společník ředitel společnosti a společník jednatel předseda představenstva jediný akcionář místopředseda dozorčí rady Období od od Tomáš Kolinger Datum narození: Funkce: obchodní ředitel Dosažené vzdělání: středoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 kusů Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost van Gansewinkel, a.s. SKOBLA komunální servis s.r.o. Nepřekonatelný servis s.r.o. AKROP s.r.o. Funkce prokurista jednatel jednatel jednatel Období od od od

16 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA 1 JUDr. Patrik Roman 2 Ing. Martin Somló 3 Ing. René Piták 4 Tomáš Kolinger 5 Pavel Pešek 6 Ing. Luděk Votava 7 Ing. Petr Zvejška 8 Ing. Zdeněk Matoušek 9 Dr. Ing. Aleš Bláha

17 Pavel Pešek Datum narození: Funkce: ředitel centrálního nákupu a pořizování investic Dosažené vzdělání: středoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost Květinářství U Pešků, s.r.o. Funkce jednatel Období od Ing. Luděk Votava Datum narození: Funkce: personální ředitel Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. ČKD VAGONKA, a.s. DAKO CZ, a.s. ČKD PRAHA DIZ, a.s. Funkce místopředseda představenstva předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Období Ing. Petr Zvejška Datum narození: Funkce: ředitel závodu 11 (Odvoz a recyklace odpadu) Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 3 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost APUSO plus a.s. v likvidaci vymazáno Nepřekonatelný servis s.r.o. Funkce člen dozorčí rady jednatel Období od Ing. Zdeněk Matoušek Datum narození: Funkce: ředitel závodu 12 (Údržba komunikací) Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 10 ks Dr. Ing. Aleš Bláha Datum narození: Funkce: ředitel závodu 14 (ZEVO) Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let:

18 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA Společnost Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO) Funkce předseda dozorčí rady Období od Dle nám známých informací nebyl nikdo z členů představenstva, dozorčí rady ani managementu v uplynulých pěti letech odsouzen za podvodné trestné činy ani proti nikomu z nich nebylo vzneseno jakékoliv úřední veřejné obvinění nebo sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů. Výše uvedení členové představenstva, dozorčí rady a výkonného vedení společnosti byli spojeni s konkurzním řízením nebo likvidací společnosti v případech, které jsou uvedeny výše, tj. s dovětkem v likvidaci nebo v konkurzu. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené se členy představenstva a dozorčí rady neobsahují žádné výhody spojené s ukončením činnosti ve společnosti. Pracovní smlouvy s výkonným vedením společnosti mohou obsahovat v návaznosti na sjednanou konkurenční doložku závazek společnosti k poskytnutí peněžitého vyrovnání v souladu se zákoníkem práce (viz dále). Nejsou nám známy žádné střety zájmů ani příbuzenské vazby. Žádný člen představenstva, dozorčí rady ani managementu nemá žádnou opci na koupi akcií společnosti. PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ VEDOUCÍCH OSOB EMITENTA A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY V ROCE 2008 Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti Pražské služby jsou odměňováni na základě smluv o výkonu funkce uzavřených ve smyslu ustanovení 66, odst. 2, s přihlédnutím k 566 a následujícím zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Celková výše odměn pro členy představenstva a dozorčí rady akciové společnosti je pro každý rok stanovena na základě metodiky pro výpočet celkové výše odměn, která byla schválena valnou hromadou akcionářů (viz sbírka listin), ve smyslu usnesení valné hromady akcionářů konané dne Vyplacení výše odměn je následně schvalováno akcionáři na valné hromadě akciové společnosti v rámci schválení řádné účetní závěrky daného roku. Společnost jako pojistník sjednala pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce členů představenstva a dozorčí rady. V souvislosti s výkonem funkce členů představenstva a dozorčí rady není ve prospěch členů těchto orgánů sjednáno žádné kapitálové životní pojištění. V souvislosti s výkonem funkce členů představenstva a členů dozorčí rady není členům těchto orgánů poskytován osobní automobil pro soukromé účely. Členům představenstva a dozorčí rady, kteří jsou současně zaměstnanci a členy vedení společnosti, je poskytován pro služební i soukromé účely osobní automobil. Členům představenstva a dozorčí rady, kteří jsou současně zaměstnanci a členy vedení společnosti, může být poskytován příspěvek na penzijní připojištění, a to v souladu s podmínkami stanovenými pro všechny zaměstnance společnosti kolektivní smlouvou. 15

19 Principy odměňování výkonného vedení společnosti Podmínky odměňování jednotlivých členů vedení společnosti jsou upraveny v pracovní smlouvě uzavřené mezi společností a příslušným vedoucím zaměstnancem na dobu neurčitou. V této smlouvě jsou upraveny podmínky pro poskytování: Základní měsíční mzdy vyplácené pravidelně za každý kalendářní měsíc. Základní měsíční mzda byla vyplácena za odpracovanou dobu včetně práce přesčas. Roční odměny, která přísluší vedoucímu zaměstnanci vedle základní měsíční mzdy. Odměna je závislá na plnění předem stanovených kritérií, zejména na dosažení, resp. překročení plánované výše zisku. Maximální výše roční odměny je stanovena procentem z roční základní mzdy (součet základních mezd v daném kalendářním roce) a její maximální výše se pohybuje v rozmezí %. Kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na jejich plnění stanoví vedoucímu zaměstnanci z pověření představenstva generální ředitel. Osobního automobilu, na jehož poskytnutí má vedoucí zaměstnanec právo pro služební i soukromé použití. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění, spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmu. V případě, že vedoucí zaměstnanec k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady spojené s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy. Mobilního telefonu, na jehož poskytnutí má vedoucí zaměstnanec právo. Zaměstnavatel hradí související náklady. Životního pojištění na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch vybraných vedoucích zaměstnanců životní pojištění, které se při skončení výkonu funkce nebo odstoupení společnosti od smlouvy o životním pojištění bezúplatně převádí na vedoucího zaměstnance. Pojistná smlouva je uzavřena na tři roky s termínem ukončení Cestovních náhrad vedoucímu zaměstnanci je při pracovní cestě poskytováno zvýšené stravné a kapesné v souladu s obecně závazným právním předpisem, ostatní výdaje v doložené výši. Odstupného je poskytováno v souladu se zákoníkem práce a podmínkami uvedenými v platné kolektivní smlouvě. Peněžitého vyrovnání při ukončení pracovního poměru zaměstnavatel se zavazuje poskytnout vybraným vedoucím zaměstnancům po skončení pracovního poměru v návaznosti na sjednanou konkurenční doložku peněžité vyrovnání po dobu dvanácti měsíců při plnění podmínek uvedených v pracovní smlouvě. Peněžité vyrovnání je splatné zpětně za měsíční období. Penzijního připojištění vedoucímu zaměstnanci, členovi dozorčí rady, je poskytován příspěvek na penzijní připojištění, a to v souladu s podmínkami stanovenými pro všechny zaměstnance kolektivní smlouvou. Příspěvku na stravenku vedoucímu zaměstnanci je poskytován příspěvek na stravenku, a to v souladu s podmínkami stanovenými pro všechny zaměstnance kolektivní smlouvou. Peněžité a naturální příjmy v roce 2008 Představenstvo Dozorčí rada Vedoucí pracovníci tis. Kč tis. Kč tis. Kč V roce 2008 nebyly poskytovány žádné naturální příjmy.

20 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA 17

21

22 Recyklace odpadu je každodenní důkaz naší společné odpovědnosti k městu, životnímu prostředí, k lidem, kteří tady žijí, a dokonce i k těm, kteří se teprve narodí. Je to skvělá příležitost, jak s užitkem zpracovat významnou část odpadu a současně ušetřit vzácné surovinové zdroje. Aby každá PET lahev, každá sklenice, každý přečtený časopis začaly žít novým životem, bylo nutné vytvořit flexibilní systém od počáteční osvěty přes efektivní rozmístění kontejnerů, svoz, úklid, až po předání odpadu zpracovateli. Zkrátka další velké drobnosti. 19

23 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O HOSPODAŘENÍ, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2008 STRUČNĚ O SPOLEČNOSTI Pražské služby, akciová společnost, vytvořily v roce 2008 zisk ve výši tis. Kč. V porovnání s rokem 2007 je výše vytvořeného zisku nižší o 2,3 mil. Kč ( 2,5 %). Hlavními příčinami meziročního poklesu byly: výrazný pokles výkupních cen tříděného papíru ve 4. čtvrtletí roku... 9,1 mil. Kč, uspořádání smluvních vztahů s majitelem pozemků v areálu ZEVO.... 4,5 mil. Kč, výrazný pokles výkupních cen železného šrotu ve 2. pololetí roku.... 2,2 mil. Kč. Výše uvedené skutečnosti výrazným způsobem ovlivnily konečnou výši vytvořeného zisku. Vývoj výše vytvořeného zisku akciové společnosti za posledních 5 let znázorňuje následující graf: Zisk celkem (v mil. Kč) , , , , , Výnosy akciové společnosti v roce 2008 opět meziročně vzrostly o 149 mil. Kč (+ 7,2 %). Největší podíl na tomto růstu výnosů měla oblast nakládání s komunálními a živnostenskými odpady (+ 127,5 mil. Kč) a činnosti na úseku dopravního značení (+ 20,7 mil. Kč). Naproti tomu o více než 14,7 mil. Kč klesly výnosy na úseku čištění komunikací u TSK hl. m. Prahy.

24 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O HOSPODAŘENÍ, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2008 O pozitivním vývoji ukazatele výše výnosů za celou akciovou společnost jasně vypovídá i následující graf: Výnosy celkem (v mil. Kč) Velmi dobré ekonomické výsledky umožnily naplnit všechny kapitoly kolektivní smlouvy roku 2008, což výraznou měrou přispělo k zachování sociálního smíru a stabilitě pracovního kolektivu. Průměrný měsíční výdělek v a. s. meziročně vzrostl o 4,7 % a v absolutní hodnotě dosáhl v roce 2008 výše , Kč. Pozitivní vývoj v roce 2008 vykazoval i ukazatel produktivity práce. Jeho hodnota meziročně vzrostla o 2,8 %. Vlivem výrazného zvýšení objemu výnosů a počtu realizovaných zakázek vzrostl meziročně průměrný počet pracovníků o 51 osob, zejména v kategorii popelář a řidič nákladního vozu. I přes výraznou převahu poptávky nad nabídkou na trhu práce v regionu se podařilo zajistit dostatečný počet pracovníků v klíčových dělnických profesích. Aktivní obchodní politika společnosti vyústila mimo jiné i v převzetí stoprocentního obchodního podílu společnosti AKROP s.r.o. na základě akviziční smlouvy. Předmětem podnikání firmy AKROP s.r.o. je zejména čištění komunikací a úklidové práce. V průběhu roku 2008 byl prostřednictvím smlouvy o prodeji části podniku s prodávající společností van Gansewinkel, a.s. získán soubor hmotných, nehmotných i osobních složek podnikání na území hlavního města Prahy. V rámci této smlouvy jsme získali i portfolio klientů s ročním obratem více než 19 mil. Kč. Dynamický rozvoj společnosti s aktivní obchodní politikou, doprovázený velmi dobrými ekonomickými výsledky, byl oceněn umístěním v první stovce firem v prestižní anketě Czech Top 100. V průběhu roku 2008 pokračovaly certifikace společnosti zaměřené na hlavní procesy. Společnost v roce 2008: získala od Cefic (European Chemical Industry Council) atestaci systému SQAS (Safety and Quality Assessment System) pro čisticí stanici (myčku) cisteren. V rámci ČR jsme dosáhli nejlepšího hodnocení a výrazně jsme převýšili minimální požadované procento shody, obhájila certifikát systému managementu bezpečnosti informací podle ISO od certifikačního orgánu CQS, obhájila certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS od certifikačního orgánu TÜV Rheinland, 21

25 obhájila certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady dle norem Entsorgungsfachbetrieb na základě odborného auditu certifikačního orgánu TÜV Rheinland, obhájila certifikát environmentálního systému řízení podle ISO od certifikačního orgánu TÜV Rheinland, obhájila certifikát systému jakosti podle ISO 9001 od certifikačního orgánu TÜV Rheinland, obhájila Průkaz způsobilosti pro stavební a silniční práce v oboru pozemních komunikací podle MP MD ČR od certifikačního orgánu TZUS, obhájila certifikát od TZUS o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů definovaných systémem certifikovaných stavebních dodavatelů. OBCHODNÍ ČINNOST Expanze, růst tržeb, noví klienti Stejně tak jako předešlé roky byl i rok 2008 ve znamení nejen dravé expanzní obchodní politiky, ale i výrazného rozšiřování produktového spektra služeb a činností s důrazem na aplikaci komplexnosti našich služeb pro stávající a potenciální klienty. S touto obchodní politikou jsme byli i v předchozích letech mimořádně úspěšní v oblasti získávání nových klientů a zakázek a tím jsme společnosti zajistili dynamický nárůst tržeb a prosperitivní vývoj hospodaření. Expanzí nejen na pražském, ale i republikovém trhu naše společnost navýšila meziročně tržby o 149 mil. Kč, přičemž v segmentu zajištění služeb pro klientelu v živnostenské oblasti (tedy na konkurenčně nejexponovanějším trhu) to bylo o 46 mil. Kč. Lze konstatovat, že na pražském trhu ve velké konkurenci desítky plně etablovaných operujících nadnárodních korporací a mezi stovkou středních a menších firem podnikajících v segmentu nakládání s odpady a údržby komunikací jsme dominantním hráčem (č. 1), což považujeme za velký úspěch. Náš obchodní úspěch je založen samozřejmě na nabídkovém procesu. V roce 2008 jsme podali cenových nabídek, z čehož jsme uzavřeli 165 významných kontraktů. Současně bylo v roce 2008 uzavřeno standardních smluv v rámci systému města. Čtyři zákaznická centra obsloužila více než klientů, což je nárůst o téměř 13 % oproti roku Obchodní tým Pražských služeb, a.s. se zúčastnil 62 vyhlášených výběrových řízení. Vítězství v těchto tendrech vedlo k zisku významných zakázek speciálně v oblasti municipálního sektoru státních a městských organizací, ale rovněž podnikatelských a výrobních subjektů. Úspěchy v získávání zakázek v režimu tendrování V oblasti získávání zcela nových zakázek nebo v oblasti efektivní penetrace na nové trhy (rozšiřování stávajících zakázek o nové segmenty podnikání) jsme uspěli v řadě složitých výběrových řízení. Za všechny uvádíme ty nejzásadnější, které pro naši společnost měly zcela zásadní hospodářský a ekonomický význam, čímž ovšem nechceme snižovat význam středně velkých a menších zakázek, které považujeme za stabilní základ naší strategické pyramidy klientů. V oblasti vypsaných výběrových řízení jsme uspěli v soutěžích: Od počátku roku naše společnost velmi intenzivně vedla akviziční jednání se společností van Gansewinkel, a.s. o finalizaci převodu jejího pražského podílu na trhu formou koupě části podniku (pobočky). Naše společnost na základě finančně nejpřijatelnější a synergicky nejvýhodnější nabídky získala tuto pro nás velmi významnou část pražského trhu. Od společnost Pražské služby, a.s. převzala veškeré obchodní aktivity společnosti van Gansewinkel, a.s. na území hlavního města Prahy a středních Čech. Hlavní město Praha Zajištění sběru, svozu nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy, jejich využívání nebo odstraňování zakázka, kterou od zajišťujeme pro hl. město Prahu sběr nepoužitelných léků shromažďovaných občany do sběrných nádob umístěných v lékárnách zapojených do systému sběru léků. Hlavní město Praha Tříděný sběr, svoz, využívání a odstraňování některých nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy zakázka, kterou od zajišťujeme pro hl. město Prahu mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu formou zastávkových tras, kde občané hl. města Prahy mohou odevzdávat nebezpečné odpady přímo na vozidlo v místě svého bydliště. Další částí zakázky je obsluha 24 stabilních sběrných míst, na která mohou občané přivézt nebezpečné složky komunálního odpadu.