VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

2 Velké drobnosti. Možná se vám to může zdát jako drobnost. Jdete městem, které máte rádi, možná spěcháte, možná se jen tak procházíte. Věci mají svůj řád, a dokud vše funguje, jak má, ani si neuvědomujete, co se za touhle na první pohled samozřejmou harmonií Prahy skrývá. Vypadá to jako drobnost, ale věřte, že není. Přesvědčte se.

3

4 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA... 6 Majetková struktura... 6 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech a vedení společnosti... 8 Principy odměňování vedoucích osob emitenta a členů představenstva a dozorčí rady v roce ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O HOSPODAŘENÍ, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK Stručně o společnosti Obchodní činnost Centrální nákup a investice Lidské zdroje Závod 11 Odvoz a recyklace odpadu Závod 12 Údržba komunikací Závod 14 Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Podnikové ředitelství Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok Organizační struktura ÚDAJE O SPOLEČNOSTI A STAVU MAJETKU Údaje o emitentovi Údaje o finanční situaci emitenta Registrace společnosti Údaje o cenných papírech Údaje o činnosti Soupis nemovitostí v majetku Pražských služeb, a.s Soupis strojů a zařízení v majetku Pražských služeb, a.s Významné obchodní smlouvy Průměrný počet zaměstnanců ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH S PROPOJENÝMI OSOBAMI Zpráva představenstva společnosti Pražské služby, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami FINANČNÍ ČÁST Informace o odměnách uhrazených za účetní období auditorům v členění za jednotlivé druhy služeb Údaje o osobách odpovědných za ověření účetní závěrky a ověření souladu údajů uvedených ve výroční zprávě s účetní závěrkou Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu za rok Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k , zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a Výroční zprávy za rok 2008 společnosti Pražské služby, a.s Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Pražské služby, a.s Příloha účetní závěrky za rok 2008 společnosti Pražské služby, a.s

5

6 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Dámy a pánové, vážení akcionáři, za svého působení ve společnosti Pražské služby, a.s. mám již počtvrté tu čest vás ve výroční zprávě informovat o tom, co důležitého se událo v naší společnosti. Tentokráte bych vás v krátkosti chtěl provést rokem 2008 v jeho nejdůležitějších událostech. Pro rok 2008 jsme si po úspěšných letech společného působení (od roku 2005) vytyčili opravdu velmi ambiciózní cíle zaměřené především na posílení našich pozic na trhu, nárůst tržeb, další expanzi naší obchodní politiky a také výrazné rozšíření našeho produktového spektra. I přes značnou recesi na trhu druhotných surovin, zejména pak sběrového papíru, která se začala projevovat počátkem druhého pololetí roku 2008 a naplno udeřila v posledním čtvrtletí tohoto roku, se nám podařilo dosáhnout velmi dobrého výsledku, kdy čistý zisk společnosti po zdanění dosáhl výše tis. Kč, což je o tis. Kč více, než stanovil plán pro rok Jednotlivé závody se na tomto výsledku podílely následovně: závod Odvoz a recyklace odpadů vytvořil zisk ve výši tis. Kč, závod Údržba komunikací tis. Kč a závod Zařízení na energetické využití odpadu tis. Kč. Výše popsaný výsledek je o to cennější, že jej bylo dosaženo i navzdory některým nepříznivým skutečnostem, jako byla například nejmírnější zima za posledních 15 let, což značně ovlivnilo tržby za zimní údržbu komunikací. S potěšením mohu konstatovat, že se nám povedlo navázat na naši expanzivní akviziční politiku započatou v roce Mezi naše významné počiny patří koupě 100% podílu společnosti AKROP, která do té doby byla naším velice silným konkurentem v oblasti čištění komunikací. Za zmínku rozhodně stojí také koupě části podniku van Gansewinkel, kterou se nám podařilo získat zajímavý podíl trhu odpadového hospodářství, zejména na území hlavního města Prahy. Nejen díky akvizicím naše společnost navýšila objem tržeb meziročně o 149 mil. Kč. Poskytováním kvalitních služeb a důraznou obchodní politikou jsme dosáhli úspěchů v podobě získání nových významných kontraktů, jako např. zajištění sběru, svozu a odstraňování nepoužitelných léčiv z lékáren a nebezpečných složek komunálního odpadu pro hlavní město Prahu nebo realizace úklidu a údržby veřejných prostranství pro MČ Praha 3. Obhájili jsme významnou zakázku pro společnost Letiště Praha na další 2 roky. Významné zakázky jsme získali také na poli dopravního značení. Co se týče dalších významných počinů v roce 2008, rád bych zmínil, že úspěšně pokračujeme v projektu výstavby kogenerační jednotky v areálu Zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích, kde jsme získali stavební povolení a koncem prvního čtvrtletí roku 2009 bude zahájena realizace tohoto díla, které by mělo značně vylepšit hospodářský výsledek společnosti, pravděpodobně již od roku V roce 2008 jsme také započali s výstavbou haly v Chrášťanech, která bude sloužit jako recyklační centrum. Otevřeli jsme ve spolupráci s hlavním městem Prahou další 2 sběrné dvory MHMP (Horní Měcholupy a Uhříněves). A protože jsme společností, která vždy dbala na ekologii a šetrné zacházení s životním prostředím, pořídili jsme v průběhu roku 2008 dalších 6 ks na Z 11 a 2 ks na Z 12 unikátní techniky na pohon CNG, která je maximálně šetrná ke zdraví našich občanů. Dokončili jsme také první dvě etapy realizace parkových úprav v areálu Pod Šancemi, které poskytují příjemné relaxační zázemí našim zaměstnancům. Připraven je také projekt rekonstrukce administrativní budovy, jehož samotná realizace bude započata v dubnu Po jeho dokončení sídlo naší společnosti nejenže dostane moderní reprezentativní vzhled, ale především se výrazně sníží energetické ztráty. Takto bychom mohli jmenovat celou řadu dalších projektů, které mají za cíl posunout společnost Pražské služby, a.s. o další kroky směrem ke zvýšení efektivity, prosperity a dobrého jména naší společnosti. Pro rok 2009 máme opět celou řadu vysokých cílů, mezi nimiž má nejvyšší prioritu navýšení základního kapitálu naší společnosti. Věřím, že i v příštím roce dokážeme, že si zasloužíme respekt široké veřejnosti, našich konkurentů a také vás, akcionářů. I přes překonávání velmi nesnadných překážek mohu konstatovat, že si naše společnost v roce 2008 vedla opět velmi dobře, a za to patří můj velký díky všem našim zaměstnancům, kteří nám pomáhají svou poctivou a tvrdou prací, a rozhodně v neposlední řadě také našim akcionářům v čele s hlavním městem Prahou. JUDr. Patrik Roman generální ředitel 3

7

8 Ulice jsou vizitkou každého města. Udržet kilometrů pražských ulic v čistotě vyžaduje dokonalou souhru mnoha lidí i mechanizace, pochopitelně při efektivním využití finančních prostředků. Rozmístit značení, koordinovat vozový park, provést ruční dočištění, to jsou jen některé z mnoha úkonů, ze kterých se skládá dokonalý celek čisté pražské ulice, kterými denně jezdíte do práce, za zábavou nebo za svými blízkými. Zkrátka další velké drobnosti. 5

9 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETKOVÁ STRUKTURA Akcionáři s majetkovou účastí nad 5 % hlasovacích práv (přepočteno na ZK včetně prioritních akcií) Akcionáři IČ Podíl Poznámky Hlavní město Praha Codar Invest B.V ,9 % 15,8 % ovládající osoba Popis organizační struktury Emitent není součástí žádné skupiny. Emitent nemá uzavřenu tzv. ovládací smlouvu ani nepodléhá jednotnému řízení jiné osoby. Ve smyslu ustanovení 66a obch. z. je emitent osobou ovládanou, a to Hlavním městem Prahou. Nebyla přijata žádná opatření za účelem kontroly, zda nedochází ke zneužití postavení ovládané osoby, emitent se řídí obecně platnými ustanoveními obchodního zákoníku. Hlavní akcionáři nemají žádná zvláštní nebo odlišná hlasovací práva. Emitentovi nejsou známy informace o všech ovládaných osobách Hlavního města Prahy. Obchodní společnost Pražské služby, a.s. nemá organizační složku, která by se alespoň 10 % podílela na celkovém obratu, a nemá organizační složku působící v zahraničí. Pražské služby, a.s. nepůsobí na trzích v různých geografických oblastech, převážná většina služeb je poskytována na území hl. m. Prahy, menší část pak na ostatním území ČR. Závody akciové společnosti 11, 12 a 14 nejsou samostatnými právními subjekty. V roce 2008 nedošlo k žádné významné finanční nebo obchodní změně společnosti.

10 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA 7

11 ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH A VEDENÍ SPOLEČNOSTI Představenstvo Předseda: JUDr. Patrik Roman Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: finanční sektor Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 kusů Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost APR Investments & Consulting s.r.o. AKROP s.r.o. Funkce společník jednatel Období od od Místopředseda: Ing. David Vodrážka Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: starosta MČ Praha 13 Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: samospráva Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 kusů Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost TCP Vidoule, a.s. KD Mlejn, o.p.s. Společnost Západního Města akciová společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Funkce předseda dozorčí rady předseda správní rady člen představenstva člen představenstva Období od od od Člen: Ing. Karel Pražák Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: zástupce akcionáře Česká pojišťovna, a.s. Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: finanční sektor Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 kusů Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost AERO GROUP, a.s. Bubenská 1, a.s. AB CREDIT a.s. CAROLINA, a.s. TERMIZO a.s. Finanční holding a.s. v likvidaci CM CREDIT a.s. Funkce člen představenstva člen představenstva člen a předseda představenstva předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady člen představenstva člen představenstva předseda představenstva Období od od od

12 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA Společnost PPF Capital Management a.s. Pragobanka, a.s. v likvidaci v konkurzu Kreditní banka Plzeň, a.s. v likvidaci v konkurzu PPF banka a.s. ČP finanční služby a.s. v likvidaci ČP finanční servis a.s. v likvidaci ASSET PARK s.r.o. Funkce člen představenstva člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen představenstva předseda představenstva člen dozorčí rady jednatel Období od od od JUDr. Patrik Roman Ing. David Vodrážka Ing. Karel Pražák František Adámek Mgr. Tomáš Chalupa 9

13 Člen: František Adámek Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: předseda kontrolního výboru MČ Praha 12 Dosažené vzdělání: středoškolské Praxe: samospráva Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost Kolektory Praha, a.s. Funkce člen dozorčí rady Období Člen: Mgr. Tomáš Chalupa Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: starosta MČ Praha 6 Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: samospráva Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost PVA a.s. Pelleova vila, o.p.s. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Pražská energetika Holding a.s. Funkce předseda dozorčí rady předseda správní rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Období od od od od Martina Šandová Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

14 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA Dozorčí rada Předsedkyně: Martina Šandová Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: mediální manažerka Dosažené vzdělání: středoškolské Praxe: podniková a obchodní sféra Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost KAVÁRNA PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Bytové družstvo Biskupcova 2444/49 TCP Vidoule, a.s. Funkce jednatel předseda představenstva člen představenstva Období od Místopředseda: Mgr. Petr Štěpánek, CSc. Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: radní HMP Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: samospráva Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. Společenství pro dům č. p. 671 Funkce předseda dozorčí rady člen výboru Období od od Člen: Ing. Zdeněk Matoušek Datum narození: Hlavní činnost mimo společnost: Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra ředitel závodu Současné funkční období: do Počet akcií společnosti: 10 ks Ing. Zdeněk Matoušek 11

15 Management JUDr. Patrik Roman Datum narození: Funkce: generální ředitel Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: finanční sektor Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost APR Investments & Consulting s.r.o. AKROP s.r.o. Funkce společník jednatel Období od od Ing. Martin Somló Datum narození: Funkce: ekonomický ředitel Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost APUSO plus a.s. v likvidaci vymazáno APUSO plus a.s. v likvidaci vymazáno Funkce člen představenstva předseda představenstva Období Ing. René Piták Datum narození: Funkce: ředitel úseku informatiky Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost Mehyr CZ, s.r.o. NAZARYC, spol. s r.o. v likvidaci RENE, s.r.o. MathAn Praha Czech a.s. vymazáno FCR, a.s. Funkce společník ředitel společnosti a společník jednatel předseda představenstva jediný akcionář místopředseda dozorčí rady Období od od Tomáš Kolinger Datum narození: Funkce: obchodní ředitel Dosažené vzdělání: středoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 kusů Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost van Gansewinkel, a.s. SKOBLA komunální servis s.r.o. Nepřekonatelný servis s.r.o. AKROP s.r.o. Funkce prokurista jednatel jednatel jednatel Období od od od

16 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA 1 JUDr. Patrik Roman 2 Ing. Martin Somló 3 Ing. René Piták 4 Tomáš Kolinger 5 Pavel Pešek 6 Ing. Luděk Votava 7 Ing. Petr Zvejška 8 Ing. Zdeněk Matoušek 9 Dr. Ing. Aleš Bláha

17 Pavel Pešek Datum narození: Funkce: ředitel centrálního nákupu a pořizování investic Dosažené vzdělání: středoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost Květinářství U Pešků, s.r.o. Funkce jednatel Období od Ing. Luděk Votava Datum narození: Funkce: personální ředitel Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. ČKD VAGONKA, a.s. DAKO CZ, a.s. ČKD PRAHA DIZ, a.s. Funkce místopředseda představenstva předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Období Ing. Petr Zvejška Datum narození: Funkce: ředitel závodu 11 (Odvoz a recyklace odpadu) Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 3 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let: Společnost APUSO plus a.s. v likvidaci vymazáno Nepřekonatelný servis s.r.o. Funkce člen dozorčí rady jednatel Období od Ing. Zdeněk Matoušek Datum narození: Funkce: ředitel závodu 12 (Údržba komunikací) Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 10 ks Dr. Ing. Aleš Bláha Datum narození: Funkce: ředitel závodu 14 (ZEVO) Dosažené vzdělání: vysokoškolské Praxe: podniková sféra Počet akcií společnosti: 0 ks Členství ve správních, řídicích nebo dozorčích orgánech vně emitenta za posledních 5 let:

18 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA Společnost Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO) Funkce předseda dozorčí rady Období od Dle nám známých informací nebyl nikdo z členů představenstva, dozorčí rady ani managementu v uplynulých pěti letech odsouzen za podvodné trestné činy ani proti nikomu z nich nebylo vzneseno jakékoliv úřední veřejné obvinění nebo sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů. Výše uvedení členové představenstva, dozorčí rady a výkonného vedení společnosti byli spojeni s konkurzním řízením nebo likvidací společnosti v případech, které jsou uvedeny výše, tj. s dovětkem v likvidaci nebo v konkurzu. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené se členy představenstva a dozorčí rady neobsahují žádné výhody spojené s ukončením činnosti ve společnosti. Pracovní smlouvy s výkonným vedením společnosti mohou obsahovat v návaznosti na sjednanou konkurenční doložku závazek společnosti k poskytnutí peněžitého vyrovnání v souladu se zákoníkem práce (viz dále). Nejsou nám známy žádné střety zájmů ani příbuzenské vazby. Žádný člen představenstva, dozorčí rady ani managementu nemá žádnou opci na koupi akcií společnosti. PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ VEDOUCÍCH OSOB EMITENTA A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY V ROCE 2008 Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti Pražské služby jsou odměňováni na základě smluv o výkonu funkce uzavřených ve smyslu ustanovení 66, odst. 2, s přihlédnutím k 566 a následujícím zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Celková výše odměn pro členy představenstva a dozorčí rady akciové společnosti je pro každý rok stanovena na základě metodiky pro výpočet celkové výše odměn, která byla schválena valnou hromadou akcionářů (viz sbírka listin), ve smyslu usnesení valné hromady akcionářů konané dne Vyplacení výše odměn je následně schvalováno akcionáři na valné hromadě akciové společnosti v rámci schválení řádné účetní závěrky daného roku. Společnost jako pojistník sjednala pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce členů představenstva a dozorčí rady. V souvislosti s výkonem funkce členů představenstva a dozorčí rady není ve prospěch členů těchto orgánů sjednáno žádné kapitálové životní pojištění. V souvislosti s výkonem funkce členů představenstva a členů dozorčí rady není členům těchto orgánů poskytován osobní automobil pro soukromé účely. Členům představenstva a dozorčí rady, kteří jsou současně zaměstnanci a členy vedení společnosti, je poskytován pro služební i soukromé účely osobní automobil. Členům představenstva a dozorčí rady, kteří jsou současně zaměstnanci a členy vedení společnosti, může být poskytován příspěvek na penzijní připojištění, a to v souladu s podmínkami stanovenými pro všechny zaměstnance společnosti kolektivní smlouvou. 15

19 Principy odměňování výkonného vedení společnosti Podmínky odměňování jednotlivých členů vedení společnosti jsou upraveny v pracovní smlouvě uzavřené mezi společností a příslušným vedoucím zaměstnancem na dobu neurčitou. V této smlouvě jsou upraveny podmínky pro poskytování: Základní měsíční mzdy vyplácené pravidelně za každý kalendářní měsíc. Základní měsíční mzda byla vyplácena za odpracovanou dobu včetně práce přesčas. Roční odměny, která přísluší vedoucímu zaměstnanci vedle základní měsíční mzdy. Odměna je závislá na plnění předem stanovených kritérií, zejména na dosažení, resp. překročení plánované výše zisku. Maximální výše roční odměny je stanovena procentem z roční základní mzdy (součet základních mezd v daném kalendářním roce) a její maximální výše se pohybuje v rozmezí %. Kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na jejich plnění stanoví vedoucímu zaměstnanci z pověření představenstva generální ředitel. Osobního automobilu, na jehož poskytnutí má vedoucí zaměstnanec právo pro služební i soukromé použití. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění, spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmu. V případě, že vedoucí zaměstnanec k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady spojené s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy. Mobilního telefonu, na jehož poskytnutí má vedoucí zaměstnanec právo. Zaměstnavatel hradí související náklady. Životního pojištění na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch vybraných vedoucích zaměstnanců životní pojištění, které se při skončení výkonu funkce nebo odstoupení společnosti od smlouvy o životním pojištění bezúplatně převádí na vedoucího zaměstnance. Pojistná smlouva je uzavřena na tři roky s termínem ukončení Cestovních náhrad vedoucímu zaměstnanci je při pracovní cestě poskytováno zvýšené stravné a kapesné v souladu s obecně závazným právním předpisem, ostatní výdaje v doložené výši. Odstupného je poskytováno v souladu se zákoníkem práce a podmínkami uvedenými v platné kolektivní smlouvě. Peněžitého vyrovnání při ukončení pracovního poměru zaměstnavatel se zavazuje poskytnout vybraným vedoucím zaměstnancům po skončení pracovního poměru v návaznosti na sjednanou konkurenční doložku peněžité vyrovnání po dobu dvanácti měsíců při plnění podmínek uvedených v pracovní smlouvě. Peněžité vyrovnání je splatné zpětně za měsíční období. Penzijního připojištění vedoucímu zaměstnanci, členovi dozorčí rady, je poskytován příspěvek na penzijní připojištění, a to v souladu s podmínkami stanovenými pro všechny zaměstnance kolektivní smlouvou. Příspěvku na stravenku vedoucímu zaměstnanci je poskytován příspěvek na stravenku, a to v souladu s podmínkami stanovenými pro všechny zaměstnance kolektivní smlouvou. Peněžité a naturální příjmy v roce 2008 Představenstvo Dozorčí rada Vedoucí pracovníci tis. Kč tis. Kč tis. Kč V roce 2008 nebyly poskytovány žádné naturální příjmy.

20 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA 17

21

22 Recyklace odpadu je každodenní důkaz naší společné odpovědnosti k městu, životnímu prostředí, k lidem, kteří tady žijí, a dokonce i k těm, kteří se teprve narodí. Je to skvělá příležitost, jak s užitkem zpracovat významnou část odpadu a současně ušetřit vzácné surovinové zdroje. Aby každá PET lahev, každá sklenice, každý přečtený časopis začaly žít novým životem, bylo nutné vytvořit flexibilní systém od počáteční osvěty přes efektivní rozmístění kontejnerů, svoz, úklid, až po předání odpadu zpracovateli. Zkrátka další velké drobnosti. 19

23 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O HOSPODAŘENÍ, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2008 STRUČNĚ O SPOLEČNOSTI Pražské služby, akciová společnost, vytvořily v roce 2008 zisk ve výši tis. Kč. V porovnání s rokem 2007 je výše vytvořeného zisku nižší o 2,3 mil. Kč ( 2,5 %). Hlavními příčinami meziročního poklesu byly: výrazný pokles výkupních cen tříděného papíru ve 4. čtvrtletí roku... 9,1 mil. Kč, uspořádání smluvních vztahů s majitelem pozemků v areálu ZEVO.... 4,5 mil. Kč, výrazný pokles výkupních cen železného šrotu ve 2. pololetí roku.... 2,2 mil. Kč. Výše uvedené skutečnosti výrazným způsobem ovlivnily konečnou výši vytvořeného zisku. Vývoj výše vytvořeného zisku akciové společnosti za posledních 5 let znázorňuje následující graf: Zisk celkem (v mil. Kč) , , , , , Výnosy akciové společnosti v roce 2008 opět meziročně vzrostly o 149 mil. Kč (+ 7,2 %). Největší podíl na tomto růstu výnosů měla oblast nakládání s komunálními a živnostenskými odpady (+ 127,5 mil. Kč) a činnosti na úseku dopravního značení (+ 20,7 mil. Kč). Naproti tomu o více než 14,7 mil. Kč klesly výnosy na úseku čištění komunikací u TSK hl. m. Prahy.

24 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O HOSPODAŘENÍ, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2008 O pozitivním vývoji ukazatele výše výnosů za celou akciovou společnost jasně vypovídá i následující graf: Výnosy celkem (v mil. Kč) Velmi dobré ekonomické výsledky umožnily naplnit všechny kapitoly kolektivní smlouvy roku 2008, což výraznou měrou přispělo k zachování sociálního smíru a stabilitě pracovního kolektivu. Průměrný měsíční výdělek v a. s. meziročně vzrostl o 4,7 % a v absolutní hodnotě dosáhl v roce 2008 výše , Kč. Pozitivní vývoj v roce 2008 vykazoval i ukazatel produktivity práce. Jeho hodnota meziročně vzrostla o 2,8 %. Vlivem výrazného zvýšení objemu výnosů a počtu realizovaných zakázek vzrostl meziročně průměrný počet pracovníků o 51 osob, zejména v kategorii popelář a řidič nákladního vozu. I přes výraznou převahu poptávky nad nabídkou na trhu práce v regionu se podařilo zajistit dostatečný počet pracovníků v klíčových dělnických profesích. Aktivní obchodní politika společnosti vyústila mimo jiné i v převzetí stoprocentního obchodního podílu společnosti AKROP s.r.o. na základě akviziční smlouvy. Předmětem podnikání firmy AKROP s.r.o. je zejména čištění komunikací a úklidové práce. V průběhu roku 2008 byl prostřednictvím smlouvy o prodeji části podniku s prodávající společností van Gansewinkel, a.s. získán soubor hmotných, nehmotných i osobních složek podnikání na území hlavního města Prahy. V rámci této smlouvy jsme získali i portfolio klientů s ročním obratem více než 19 mil. Kč. Dynamický rozvoj společnosti s aktivní obchodní politikou, doprovázený velmi dobrými ekonomickými výsledky, byl oceněn umístěním v první stovce firem v prestižní anketě Czech Top 100. V průběhu roku 2008 pokračovaly certifikace společnosti zaměřené na hlavní procesy. Společnost v roce 2008: získala od Cefic (European Chemical Industry Council) atestaci systému SQAS (Safety and Quality Assessment System) pro čisticí stanici (myčku) cisteren. V rámci ČR jsme dosáhli nejlepšího hodnocení a výrazně jsme převýšili minimální požadované procento shody, obhájila certifikát systému managementu bezpečnosti informací podle ISO od certifikačního orgánu CQS, obhájila certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS od certifikačního orgánu TÜV Rheinland, 21

25 obhájila certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady dle norem Entsorgungsfachbetrieb na základě odborného auditu certifikačního orgánu TÜV Rheinland, obhájila certifikát environmentálního systému řízení podle ISO od certifikačního orgánu TÜV Rheinland, obhájila certifikát systému jakosti podle ISO 9001 od certifikačního orgánu TÜV Rheinland, obhájila Průkaz způsobilosti pro stavební a silniční práce v oboru pozemních komunikací podle MP MD ČR od certifikačního orgánu TZUS, obhájila certifikát od TZUS o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů definovaných systémem certifikovaných stavebních dodavatelů. OBCHODNÍ ČINNOST Expanze, růst tržeb, noví klienti Stejně tak jako předešlé roky byl i rok 2008 ve znamení nejen dravé expanzní obchodní politiky, ale i výrazného rozšiřování produktového spektra služeb a činností s důrazem na aplikaci komplexnosti našich služeb pro stávající a potenciální klienty. S touto obchodní politikou jsme byli i v předchozích letech mimořádně úspěšní v oblasti získávání nových klientů a zakázek a tím jsme společnosti zajistili dynamický nárůst tržeb a prosperitivní vývoj hospodaření. Expanzí nejen na pražském, ale i republikovém trhu naše společnost navýšila meziročně tržby o 149 mil. Kč, přičemž v segmentu zajištění služeb pro klientelu v živnostenské oblasti (tedy na konkurenčně nejexponovanějším trhu) to bylo o 46 mil. Kč. Lze konstatovat, že na pražském trhu ve velké konkurenci desítky plně etablovaných operujících nadnárodních korporací a mezi stovkou středních a menších firem podnikajících v segmentu nakládání s odpady a údržby komunikací jsme dominantním hráčem (č. 1), což považujeme za velký úspěch. Náš obchodní úspěch je založen samozřejmě na nabídkovém procesu. V roce 2008 jsme podali cenových nabídek, z čehož jsme uzavřeli 165 významných kontraktů. Současně bylo v roce 2008 uzavřeno standardních smluv v rámci systému města. Čtyři zákaznická centra obsloužila více než klientů, což je nárůst o téměř 13 % oproti roku Obchodní tým Pražských služeb, a.s. se zúčastnil 62 vyhlášených výběrových řízení. Vítězství v těchto tendrech vedlo k zisku významných zakázek speciálně v oblasti municipálního sektoru státních a městských organizací, ale rovněž podnikatelských a výrobních subjektů. Úspěchy v získávání zakázek v režimu tendrování V oblasti získávání zcela nových zakázek nebo v oblasti efektivní penetrace na nové trhy (rozšiřování stávajících zakázek o nové segmenty podnikání) jsme uspěli v řadě složitých výběrových řízení. Za všechny uvádíme ty nejzásadnější, které pro naši společnost měly zcela zásadní hospodářský a ekonomický význam, čímž ovšem nechceme snižovat význam středně velkých a menších zakázek, které považujeme za stabilní základ naší strategické pyramidy klientů. V oblasti vypsaných výběrových řízení jsme uspěli v soutěžích: Od počátku roku naše společnost velmi intenzivně vedla akviziční jednání se společností van Gansewinkel, a.s. o finalizaci převodu jejího pražského podílu na trhu formou koupě části podniku (pobočky). Naše společnost na základě finančně nejpřijatelnější a synergicky nejvýhodnější nabídky získala tuto pro nás velmi významnou část pražského trhu. Od společnost Pražské služby, a.s. převzala veškeré obchodní aktivity společnosti van Gansewinkel, a.s. na území hlavního města Prahy a středních Čech. Hlavní město Praha Zajištění sběru, svozu nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy, jejich využívání nebo odstraňování zakázka, kterou od zajišťujeme pro hl. město Prahu sběr nepoužitelných léků shromažďovaných občany do sběrných nádob umístěných v lékárnách zapojených do systému sběru léků. Hlavní město Praha Tříděný sběr, svoz, využívání a odstraňování některých nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy zakázka, kterou od zajišťujeme pro hl. město Prahu mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu formou zastávkových tras, kde občané hl. města Prahy mohou odevzdávat nebezpečné odpady přímo na vozidlo v místě svého bydliště. Další částí zakázky je obsluha 24 stabilních sběrných míst, na která mohou občané přivézt nebezpečné složky komunálního odpadu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 // PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 // PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 // PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. Obchodním partnerům, akcionářům a 1 188 126 občanům Prahy Pražské služby, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁ VA 2010

VÝROČNÍ ZPRÁ VA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Obsah ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA... 6 Majetková struktura...6 Údaje o osobách s řídící pravomocí...8 Principy odměňování

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Energie AG Oberösterreich INFRASTRUKTURNÍ KONCERN ČÍSLO 1 Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...3

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 29 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA... 7 Majetková struktura...7 Údaje o osobách s řídící pravomocí...8 Principy odměňování

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 Strana 1 (celkem 21) 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 3. Základní identifikační údaje o společnosti.. 4. Organizační členění akciové

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Obsah ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3

Obsah ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 Obsah ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA... 6 Majetková struktura...6 Údaje o osobách s řídící pravomocí a ostatním managementu...8 Principy

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Nechme fakta a čísla mluvit sama za sebe... PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva bude nahrazena verzí s jinou grafickou úpravou.

Nechme fakta a čísla mluvit sama za sebe... PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva bude nahrazena verzí s jinou grafickou úpravou. 79 000 000 +35% 65 000 000 89 708 000 +8,7% 27 000t +19,8% +61,6% +10% 86 321 +5,4 % 2006 +6,3% 56 919 380 +81% +11% 2006 89 708 000 +8,7% 65 100 000 +12,1% +41 000 000 2004 3 248 995 2005 3 307 814 2006

Více

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Ve Vyškově, dne 4. 3. 2016 Vypracoval: Ing. Petra Přikrylová Ing. Pavel Horáček Obsah 1. Rozvoj sběrné sítě... 3 2. Separace odpadů v obcích...

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich AVE CZ je dceřinou společností předního rakouského

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 GLOBAL ASSISTANCE a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 GLOBAL ASSISTANCE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 GLOBAL ASSISTANCE a.s. GLOBAL ASSISTANCE a.s., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 IČ: 27181898, DIČ: CZ27181898, DIČ pro skupinu 699001078 Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/30 ze dne 29.5.2014 k záměru vybudovat subjekt zajišťující svoz komunálního odpadu a další související

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2014 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 1.4.2008 31.3.2009 Vypracoval: Lucie Reiterová Podklady poskytl: Ing. Michal Šlachta, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška Datum: 7.8.2009 Strana 1 z 28 1 OBSAH 1 OBSAH...

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. SUEZ ready for the resource revolution zastoupení v 70 zemích 81 000 zaměstnanců obrat 15,1

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

. Základní údaje o pojišťovně

. Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně. Základní údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 I0 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014

OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014 OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP ikrylová Základní informace Ředitelství RESPONO, a.s. RESPONO, a.s. založena v roce 1993 OKÚ Vyškov, bez zahraniční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Abellio CZ a.s. Výroční zpráva. za rok 2011

Abellio CZ a.s. Výroční zpráva. za rok 2011 Abellio CZ a.s. Výroční zpráva Abellio CZ a.s. za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Abellio CZ a.s. Abellio CZ a.s. Výroční zpráva Abellio a.s. za rok 2011 Obsah: 1 Úvodní slovo člena představenstva

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

SLOT THETA, a. s. 2006

SLOT THETA, a. s. 2006 Výroční zpráva t h e t a t h e t a t h e t a t h e t a θ SLOT THETA, a. s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod..................................................................................................

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

OBSAH. KOVOLIT, a.s. I Výroční zpráva 2013 I

OBSAH. KOVOLIT, a.s. I Výroční zpráva 2013 I 2013 OBSAH Organizační struktura Certifikace jakosti Historie společnosti Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k výroční zprávě Vývoj ukazatelů v letech

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 24.9.2015

Více

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o.

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. OSNOVA 1. ČEZ PRODEJ - VEDOUCÍ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU V ČR 2. VSTUP NA TRH SE ZEMNÍM PLYNEM 3. DUÁLNÍ NABÍDKA - LOGICKÝ

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pražské služby, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pražské služby, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Pražské služby, a.s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI, VÝKONNÉ VEDENÍ A MAJETKOVÁ STRUKTURA... 5 Majetková struktura...6 Údaje o osobách s řídící pravomocí

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více