1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy"

Transkript

1 1 Obsah Certifikátové programy Prohloubené studium speciální pedagogiky Astronomie - P Český jazyk se zaměřením na prezentaci češtiny jako cizího jazyka - P Mediální výchova - P Pedagogicko-psychologický modul - PP Psychologie prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ - P Psychologie prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ - P Výchovné poradenství - P

2 Certifikátové programy 1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1.1 Prohloubené studium speciální pedagogiky-0 33 kr. Počet kreditů: 13 kr. KPG/SPPB Speciální pedagogická praxe 2* 0+0S+26S Zp 3 Z KPG/ZAKEA Základy etopedie 2* Zp 3 Z KPG/SPPD Speciální pedagogická praxe 1* 0D+0D+13D Zp 3 L KPG/SPT2 Sociální patologie 2 3* Zp,Zk 3 L KPG/ZZC Závěrečná zkouška ze spec. pedagogiky Zv 3 L KPS/PSPAS Psychopatologie speciální 3* Zp,Zk 3 L KTV/PMNSP Psychomotorika NŠSP Zp 3 L Poznámka: Předměty KPG/SPPB1 a KPG/SPT2 alternují předměty KPG/SPNS a KPG/SPNS2. Jejich kreditní ohodnocení je tedy součástí studijního programu oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ. KPG/ZAKEA alternuje předmět KPG/SPUCH. Ve studiu učitelství pro 2. st. ZŠ předměty KPG/SPPB a KPG/SPT2 alternují předměty KPG/SPEU. Jejich kreditní ohodnocení je tedy součástí st. programu Učitelství pro 2. st. ZŠ. Povinně volitelné - Logopedický blok (povinně volitelné) Volba min.: 2 kr. KPG/LGPP Logopedická praxe 2* 0S+0S+26S Zp 3 L KPG/ZALOA Základy logopedie 3* Zp,Zk 3 L Poznámka: Předmět KPG/LGPP zapisují pouze studenti oboru Učitelství pro MŠ.

3 1.2 Astronomie - P Astronomie-P3 21 kr. Počet kreditů: 21 kr. KMT/ASPR Astronomické přístroje Zk Z KMT/SLUN Astrofyzika sluneční soustavy Zp,Zk Z KMT/TAP Technika astronomických pozorování Zp Z KMT/AAO Astronomie pro každého Zp L KMT/AI Astronomie a internet Zp L KMT/GAL Mezihvězdné prostředí, galaxie Zp L KMT/SVH Stavba a vývoj hvězd Zp,Zk L

4 Certifikátové programy 1.3 Český jazyk se zaměřením na prezentaci češtiny jako cizího jazyka-p6 12 kr. Počet kreditů: 14 kr. KČJ/CJ2 Čeština jako cizí jazyk 2 3* Zp,Zk Z KČJ/CJ1 Čeština jako cizí jazyk Zp L KČJ/CPP Čeština pro překladatele Zp L KČJ/SMCJC Sociokulturní minimum pro učitele Zp L KPS/INKPS Interkulturní psychologie Zp,Zk L

5 1.4 Mediální výchova - P Mediální výchova-p7 11 kr. Počet kreditů: 11 kr. KVK/MEDP Mediální pedagogika pro viz. gramotnost Zp,Zk Z/L KVK/MED Mediální výchova pro vizuální gramotnost Zp,Zk Z KVK/RCMED Receptivní činnosti v mediální výchově 3* Zp L

6 Certifikátové programy 1.5 Pedagogicko-psychologický modul-pp 11 kr. 3 Počet kreditů: 9 kr. CBG/BIZV Biologie dítěte a zdrav. výchova Zp,Zk 2 Z KPG/VVKVS Výchova a vzděl. v kontextu vývoje spol. 2* Zp,Zk 2 L KPG/PG1 Pedagogika 2* Zp,Zk 3 Z KPS/RVYPS Vývojová psychologie 3* Zp,Zk 3 Z KPG/ZZK Závěrečná zkouška Zv L Poznámka: Certifikát je určen pro studenty bakalářských studijních oborů FPE. Předměty tohoto bloku nezapisují posluchači oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Předmět Náslechová praxe zapisuje posluchač pouze jednou, a to podle svého oboru. Povinně volitelné - náslechová praxe (povinně volitelné) Volba min.: 2 kr. CBG/NASPX Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KAN/NASPX Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KČJ/NASPX Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KHI/NASPD Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KHI/NASPO Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KHK/NASPX Náslechová praxe 2* 0T+0T+1T Zp 3 Z KCH/NASPX Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KMT/NASPF Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KMT/NASPM Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KMT/NASPT Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KNJ/NASPX Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KPS/NAPV Náslechová praxe - výchova ke zdraví 2* S Zp 3 Z KPS/NAPX Náslechová praxe - psychologie 2* S Zp 3 Z KRF/NASPF Náslechová praxe 2* 0T+0T+1T Zp 3 Z KRF/NASPX Náslechová praxe 2* 0T+0T+1T Zp 3 Z KTV/NASPX Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KVD/NASPX Náslechová praxe 2 0T+0T+1T Zp 3 Z KVK/NASPX Náslechová praxe 2 0T+0T+10S Zp 3 Z

7 1.6 Psychologie prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ - P Psychologie prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ-P4 26 kr. Počet kreditů: 26 kr. KPS/PSZD Psychologie zdraví Zk 1 Z KPS/TVP Teoretická východiska prevence Zp,Zk 1 Z KPS/VYŽV Výživa člověka Zp,Zk 1 Z KPS/ASU Aktivní sociální učení S+0 Zp 1 L KPS/PSOM Psychosomatika Zp,Zk 1 L KPS/KOKI Komunikace v terap. a kriz. intervenci 2 0+0S+26 Zp 2 Z KPS/MPP Metodika prevence rizikového chování Zp,Zk 2 Z KPS/NUTR Nutriční poradenství Zp 2 Z KPS/LTDZ Léčba a terapie drogových závislostí Zp,Zk 2 L KPS/PSV Psychologie výživy Zp 2 L KPS/ZZCP Závěrečná zkouška k cert. programu Zv 3 Z/L

8 Certifikátové programy 1.7 Psychologie prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ-P4 26 kr. 3 Počet kreditů: 26 kr. KPS/PSZD Psychologie zdraví Zk 1 Z KPS/TVP Teoretická východiska prevence Zp,Zk 1 Z KPS/VYŽV Výživa člověka Zp,Zk 1 Z KPS/ASU Aktivní sociální učení S+0 Zp 1 L KPS/PSOM Psychosomatika Zp,Zk 1 L KPS/KOKI Komunikace v terap. a kriz. intervenci 2 0+0S+26 Zp 2 Z KPS/MPP Metodika prevence rizikového chování Zp,Zk 2 Z KPS/NUTR Nutriční poradenství Zp 2 Z KPS/LTDZ Léčba a terapie drogových závislostí Zp,Zk 2 L KPS/PSV Psychologie výživy Zp 2 L KPS/ZZCP Závěrečná zkouška k cert. programu Zv 3 Z/L

9 1.8 Výchovné poradenství - P Výchovné poradenství-p5 22 kr. Počet kreditů: 19 kr. KPG/SEXV Sexuální výchova 1* Zp 1 Z KPG/TVYCH Teorie výchovy Zp,Zk 1 Z KPG/PUCHA Specifické poruchy učení a chování 3* Zp,Zk 1 L KPG/PVP1 Praxe výchovného poradenství Zp 2 Z KPG/SCPA Sociální patologie Zp 2 Z KPG/VPOR Výchovné poradenství 2* Zp 2 Z KPG/DGVP Diagnostika v práci výchovného poradce 2* Zp 2 L KPG/PVP2 Praxe výchovného poradenství Zp 2 L KPG/VPV Výchova k volbě povolání 3* Zp,Zk 2 L KPG/ZZCPG Závěrečná zkouška - pedagogika Zv 2 L Povinně volitelný blok 1 (povinně volitelné) Volba min.: 2 kr. KPG/IPDA Integrace postiženého dítěte A 1 0S+0S+13S Zp 1 L KPG/MLKV Multikulturní výchova Zp 1 L Povinně volitelný blok 2 (povinně volitelné) Volba min.: 1 kr. KPS/PSPAC Psychopatologie 1* Zp 2 Z KPS/PSRO Psychologie rodiny Zp 2 Z KPS/SKOPS Školní psychologie Zp,Zk 2 Z