Uživatelská příručka DHP-S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka DHP-S"

Transkript

1 Uživatelská příručka DHP-S VUGFA148

2 Pokud tyto pokyny nebudou při instalaci a provozu Danfoss A/S dodržovány, nevyplývají ze záručních ustanovení žádné závazky. Danfoss A/S si vyhrazuje právo měnit detaily a specifikace bez předchozího upozornění Copyright Danfoss A/S. Originál návodu k použití je ve švédském jazyce. Ostatní jazyky jsou překladem originálu návodu k použití. (Směrnice 2006/42/EG)

3 Obsah 1 Důležité informace Bezpečnostní předpisy Ochrana Vaše tepelné čerpadlo Popis produktu Princip tepelného čerpadla Zásobníkový ohřívač teplé vody (příslušenství) Snímač teploty v místnosti (příslušenství) Provozní instrukce Ovládací panel Kontrola tlaku okruhu solanky Kontrola hladiny vody v otopné soustavě Kontrola pojistného ventilu Únik náplně Nabídka informace Nabídka INFORMACE Řešení problémů Alarm Pojmy a zkratky Reference VUGFA148 1

4

5 1 Důležité informace Poznámka! Pokud zařízení nepoužíváte v zimě, je nutné vypustit vodu z otopné soustavy, jinak hrozí riziko poškození zařízení mrazem. Zařízení lze považovat za bezúdržbové, ale určitý dohled je zapotřebí. Než změníte nastavení řídicí jednotky, měli byste nejprve zjistit, co tyto změny budou znamenat. V případě potřeby servisních prací se obraťte na svého instalatéra. Upozornění! Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nejsou o funkčnosti zařízení poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Poznámka! Děti si nesmí se zařízením hrát. Uživatelská příručka VUGFA148 3

6 1.1 Bezpečnostní předpisy Instalace a údržba NEBEZPEČÍ! Instalace, uvedení do provozu, údržbové práce a opravy tepelného čerpadla smí provádět pouze autorizovaný instalatér. NEBEZPEČÍ! Změny na elektrickém vedení smí provádět pouze autorizovaný elektromontér. NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA! Zásahy do chladicího okruhu smí provádět pouze autorizovaný technik chlazení Změny v systému Změny následujících součástí smí provádět pouze autorizovaný instalatér: Jednotka tepelného čerpadla Potrubí pro chladivo, solanku, vodu a vodiče proudu Pojistný ventil Není povoleno provádět stavebně technické instalace, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu tepelného čerpadla Pojistný ventil Následující bezpečnostní pravidla platí pro pojistný ventil okruhu teplé vody a související přetokové potrubí: Nikdy neblokujte propojení na přetokové potrubí pojistného ventilu. Když se voda zahřeje, zvětšuje objem, to znamená, že část vody se uvolňuje ze systému přes přetokové potrubí. Voda, která vychází z přetokového potrubí, může být horká! Nechte ji proto vytékat do výpusti v podlaze na místě, kde nikomu nehrozí popálení. 4 Uživatelská příručka VUGFA148

7 1.2 Ochrana Ochrana proti korozi Vzhledem k nebezpečí poškození korozí byste se měli vyhnout použití sprejů různých druhů v blízkosti tepelných čerpadel. Jedná se především o: Rozpouštědla Čisticí přípravky obsahující chlór Malířské barvy Lepidla Uživatelská příručka VUGFA148 5

8 2 Vaše tepelné čerpadlo 2.1 Popis produktu Tepelné čerpadlo je zařízení na výrobu tepla pro vytápění a ohřev teplé vody, pokud instalujete externí nádrž na teplou vodu (příslušenství). Má kompresor, který byl vyvinut pouze pro tepelná čerpadla. Tepelné čerpadlo je vybaveno řídícím systémem, který se zobrazuje na grafickém displeji. Ovládací zařízení je také připraveno pro sledování přes internet. Teplo se dodává do domu vodní otopnou soustavou. Tepelné čerpadlo dodává co nejvíce požadované dodávky tepla předtím, než se automaticky sepne pomocný ohřev, který tak dopomůže k vytápění. Pomocný ohřev je příslušenství. Zařízení na výrobu tepla tepelného čerpadla se skládá ze dvou základních jednotek: Jednotka tepelného čerpadla Řídící systém Jednotka tepelného čerpadla se skládá z následujících jednotek: Scroll kompresor Nerezový výměník tepla: kondenzátor, výparník a přepínač horkého plynu Oběhová čerpadla pro kolektorovou a otopnou soustavu Řídící jednotka řídí jednotlivé součásti tepelného čerpadla (kompresor, oběhová čerpadla a trojcestný přepínací ventil) a sleduje, kdy se má tepelné čerpadlo spustit nebo vypnout, jakož i zda má vyrábět teplo pro vytápění domu nebo ohřev teplé vody. Pokud je instalován pomocný ohřívač (příslušenství), je pomocný ohřev řízen řídící jednotkou. Řídící jednotka se skládá z následujících jednotek: Řídící jednotka, včetně panelu operátora s grafickým displejem Snímače teploty (venkovní, přívodní potrubí, zpětné potrubí a teplá voda) Snímač teploty v místnosti (příslušenství) 2.2 Princip tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo využívá energii, která je k dispozici v přírodním zdroji tepla. Jednoduše lze říci, že odebírá ze zdroje energii ve formě tepla. 6 Uživatelská příručka VUGFA148

9 Tepelné čerpadlo je proto velmi šetrné k životnímu prostředí a představuje hospodárný způsob vytápění domu Obrázek 1. Princip tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo má čtyři samostatné okruhy kapalin Okruh solanky (1) je hadice naplněná tekutinou (solankou), kterou ponoříme do jezera, zahrabeme do země nebo umístíme do skalního podloží. Chladicí kapalina (solanka) odebírá energii z okolního prostředí tím, že se teplota kapaliny v hadici zahřeje o několik stupňů. Chladicí okruh (7) je okruh v tepelném čerpadle, který odpařováním, kompresí a kondenzací odebírá energii z okruhu chladicí kapaliny a předává ji okruhu teplonosného média. Chladivo neobsahuje chlór. Okruh teplonosného média (8) je voda, která přenáší teplo (energii) do otopného systému a zásobníkového ohřívače teplé vody. Uživatelská příručka VUGFA148 7

10 Okruh horkého plynu je okruh s vysokou teplotou pro koncový zásobník okruhu teplé vody. Pokud není tepelné čerpadlo připojeno na nějaký zásobník, není nutné připojovat okruh horkého plynu. 1. Chladicí okruh (1) vypařuje chladivo do výparníku (2), s teplem z jezera, země nebo skály. Chladivo se přemění na plynné skupenství. 2. Chladivo projde kompresorem (3), kde se zvýší tlak a teplota. 3. Chladivo potom pokračuje do přepínače horkého plynu (4). Zde může být malý výkon s vysokou teplotou využíván například k zvýšení teploty teplé vody. 4. Okruh teplonosného média (okruh horkého plynu) kondenzuje chladivo na kapalinu v kondenzátoru (5) a předává teplo do domu a k ohřevu teplé vody. 5. Chladivo poté prochází expanzním ventilem (6), ve kterém klesá tlak a teplota a přeměňuje chladivo z tekutiny na tekutinu a plyn. Celý proces začíná znovu. 2.3 Zásobníkový ohřívač teplé vody (příslušenství) Tepelné čerpadlo může také vyrábět teplou vodu pro externí zásobník teplé vody. Teplota vody v zásobníku teplé vody je řízena řídícím presostatem a není nastavitelná. Produkce teplé vody se zastaví, jakmile řídící presostat dosáhne svého maximálního pracovního tlaku. 2.4 Snímač teploty v místnosti (příslušenství) Volitelně lze vybavit systém tepelného čerpadla snímačem teploty v místnosti. Instalaci smí provádět jen autorizovaný elektromontér. Pro připojení nahlédněte do Návodu pro elektrické zapojení. 8 Uživatelská příručka VUGFA148

11 3 Provozní instrukce 3.1 Ovládací panel Popis funkce Tepelné čerpadlo má vestavěný řídící systém, který se používá k automatickému výpočtu požadavku dodávky tepla v domě, v němž je nainstalováno, a zajišťuje, že podle potřeby se vytváří a rozvádí správné množství. Existuje mnoho různých hodnot (parametrů), které se musí brát v úvahu při výpočtu požadavku dodávky tepla. Při instalaci a servisu se používá ovládací panel k nastavení a změnám hodnot, které se musí přizpůsobit požadavkům domu. Ovládací panel je vestavěn v přední straně tepelného čerpadla a skládá se z displeje, tlačítek a indikátoru. Na displeji se používá jednoduchý systém nabídek k prochá- Uživatelská příručka VUGFA148 9

12 zení požadovaných nastavení a hodnot. Během provozu zobrazuje displej nastavenou hodnotu MÍSTN., provozní režim a stav tepelného čerpadla. 20 C ROOM NO HEAT DEMAND OPERAT. AUTO Obrázek 2. Displej, tlačítka a indikátor. Pozice (20 C) Popis 1 Text displeje a zobrazené symboly slouží pouze jako příklad. Některé symboly se nemohou zobrazovat současně. 2 Tlačítka: + Znaménko plus se používá k procházení nabídek směrem nahoru nebo ke zvyšování hodnot. - Znaménko mínus se používá k procházení nabídek směrem dolů nebo ke snižování hodnot. > Pravá šipka se používá k výběru hodnoty nebo k otevření nabídky. < Levá šipka se používá ke zrušení volby nebo opuštění nabídky. 3 Indikátor Řídící systém se ovládá pomocí uživatelsky orientovaného systému nabídek, které se zobrazují na displeji. K procházení mezi nabídkami a zvyšování nebo snižování nastavených hodnot se používají čtyři ovládací symboly na tlačítkách. 10 Uživatelská příručka VUGFA148

13 Nabídka INFORMACE se otvírá stisknutím levého nebo pravého tlačítka. V nabídce INFORMACE je řada dalších dílčích nabídek, viz Menyinformation. Při instalaci a servisu se používá nabídka SERVIS, která se otevírá podržením levého tlačítka na pět sekund. Nabídka SERVIS má řadu dalších dílčích nabídek, viz Informace o nabídkách. Menu INFORMACE a SERVIS jsou určené dvěma kategoriím uživatelů, koncovým zákazníkům a instalačním technikům. Koncoví zákazníci mohou otvírat pouze nabídku INFORMACE s omezeným počtem parametrů. Instalační technici mohou měnit mnoho parametrů v řídícím nastavení, a z toho důvodu je nabídka SERVIS skrytá pro koncové zákazníky. 1 2 Obrázek 3. Menu je přístupné několikerým stisknutím tlačítka. Pozice Popis 1 Informační nabídka Stiskněte levé nebo pravé tlačítko 2 Nabídka servis Stiskněte a přidržte levé tlačítko na pět sekund. Indikátor, který je umístěn dole na ovládacím panelu, může zobrazovat tři stavy: Žádné světlo, to znamená, že k tepelnému čerpadlu neproudí žádné napětí. Stálé světlo, to znamená, že tepelné čerpadlo je zásobováno proudem a je připraveno pro vytápění nebo ohřev vody. Uživatelská příručka VUGFA148 11

14 Blikající světlo, to znamená aktivní alarm. Upozornění! Během výměny karty displeje v rámci případného servisu přejdou veškerá nastavení na tepelném čerpadle zpátky k nastavením výrobce. Před výměnou si proto poznamenejte aktuální nastavení Displej Na displeji se zobrazují textové informace o tepelném čerpadle, stavech a případných alarmech, popsaných v textu. Provozní režim a stav signalizovaný symboly se zobrazuje také ve spodní části displeje, kde se ukazuje aktivní činnost tepelného čerpadla. Poznámka! Pro změnu jazyka na displeji stiskněte následující posloupnost tlačítek: <(5 sekund), >,---,>>. Nyní listujte mezi jazyky znaménkem + nebo -. Zvolte jazyk pravou šipkou Provozní režimy Tabulka 1. Ukazuje nastavení provozního režimu tepelného čerpadla. Provozní režim (OFF) Význam Zařízení je úplně vypnuté. Tento režim se používá také pro potvrzení některých alarmů. Upozornění! Zapamatujte si, že pokud se má režim OFF během delšího období v zimě použít, musí se vypustit voda z otopné soustavy, jinak hrozí riziko poškození vlivem mrazu. AUTO Tepelné čerpadlo a pomocný ohřev jsou řízeny automaticky řídícím systémem. 12 Uživatelská příručka VUGFA148

15 Provozní režim TEPELNÉ ČERPA- DLO POMOCNÝ OHŘÍVAČ TEPLÁ VODA Význam Řídící systém zajišťuje, že pracuje pouze jednotka tepelného čerpadla (kompresor). V tomto provozním režimu nebude zapnut dezinfekční ohřev teplé vody (funkce na ochranu proti legionele), protože se nesmí používat pomocné ohřívače. Řídící systém umožňuje pouze provoz pomocného ohřívače. V tomto režimu tepelné čerpadlo pouze ohřívá vodu, nedodává se teplo do otopné soustavy Symboly Tabulka 2. Symbol VP Symboly, které se zobrazují na displeji. Význam Ukazuje, že kompresor je v provozu. 1 BLESK Ukazuje, že pomocný ohřívač je v provozu. Čísla udávají, který stupeň pomocného ohřevu je aktivován. DŮM Ukazuje, že tepelné čerpadlo vytváří teplo do otopné soustavy. KOHO UTEK Ukazuje, že tepelné čerpadlo vytváří teplo pro zásobníkový ohřívač teplé vody. F SNÍ- MAČ PRŮ- TOKU HODI NY F zobrazuje, že snímač průtoku je nainstalován. Ukazuje, že je útlum (snížení místnosti) aktivní. Uživatelská příručka VUGFA148 13

16 Symbol NÁDR Ž ČTVER EC Význam Symbolizuje teplotu teplé vody v zásobníkovém ohřívači. Když se vytváří teplá voda pro zásobníkový ohřívač teplé vody, je to indikováno blikající ikonou nádrže. Blesk vedle symbolu indikuje dezinfekční ohřev (funkce na ochranu proti legionele). Ukazuje, že buď je aktivován provozní presostat nebo teplota výtlačného potrubí dosáhla maximální teploty Provozní informace Tabulka 3. Ukazuje informaci o tepelném čerpadle. Zpráva MÍSTNOST START HDO ZASTAVENÍ ŽÁDNÝ POŽADAVEK VYTÁPĚNÍ SPUSTIT TEP. ČERP. -- XX TEPELNÉ ČERPADLO + POMOCNÝ OHŘEV POMOCNÝ OHŘÍVAČ Význam Zobrazuje nastavenou hodnotu MÍSTNOST. Standardní hodnota: 20 C. Je-li nainstalován doplňkový pokojový snímač, zobrazuje aktuální teplotu a požadovanou teplotu v místnosti v závorkách. Zobrazuje požadavek na vytváření tepla a spuštění tepelného čerpadla. Ukazuje, že je doplňková funkce HDO aktivní. To znamená, že je tepelné čerpadlo vypnuté, dokud je funkce HDO aktivní. Ukazuje, že neexistuje žádný požadavek na vytváření tepla. Ukazuje, že existuje požadavek na vytváření tepla a spuštění po uvedeném počtu XX minut. Ukazuje, že je aktivní vytváření tepla aktivní jak za pomoci kompresoru tak i pomocného ohřevu. Ukazuje, že existuje požadavek na pomocný ohřev. 3.2 Kontrola tlaku okruhu solanky Okruh solanky musí být naplněn správným množstvím tekutiny, jinak může dojít k poškození zařízení. 14 Uživatelská příručka VUGFA148

17 Dbejte na to, aby v systému byl požadovaný tlak, ale ne přes hranici max. 3 bary. Doplňování solanky viz Pokyny k instalaci. Vysvětlení symbolů 1 Používá se při doplňování 2 Připojení na okruh solanky 1 2 Doplňování sol- Obrázek 4. anky 3.3 Kontrola hladiny vody v otopné soustavě Systémový tlak zařízení se má kontrolovat jednou měsíčně. Dbejte na to, aby v systému byl požadovaný tlak, a to max. 3 bary. K doplňování otopné soustavy můžete používat běžnou vodu z vodovodního kohoutku. V některých výjimečných případech může být kvalita vody nevhodná pro doplňování otopné soustavy (korozivní nebo tvrdá voda). V případě pochybností kontaktujte svého instalatéra. Nepoužívejte přísady pro úpravu vody v otopné soustavě! 3.4 Kontrola pojistného ventilu Oba pojistné ventily tepelného čerpadla se mají kontrolovat minimálně čtyřikrát do roka, abyste zamezili usazování vápníku uvnitř mechanismu. Pojistný ventil zásobníku teplé vody je ochranou proti přetlaku v uzavřeném zásobníku teplé vody. Je připojen na přívod studené vody, s Uživatelská příručka VUGFA148 15

18 výstupem dolů. Pokud byste nekontrolovali pojistný ventil zásobníku teplé vody pravidelně, může nastat riziko poškození zásobníku teplé vody. Je normální, že pojistný ventil při naplňování zásobníku teplé vody vypouští malé množství vody, a to zejména poté, kdy byla spotřeba velkého množství teplé vody. Oba bezpečnostní ventily se kontrolují otočením krytky o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček tak, že ventil vypustí trochu vody přes přetokové potrubí. Pokud některý z ventilů nefunguje, je nutné jej vyměnit. Kontaktujte svého instalatéra. Tlak pro otevření pojistného ventilu není možné přenastavit. 3.5 Únik náplně V případě úniku náplně v teplovodních potrubích, mezi agregátem a kohoutkem, zavřete okamžitě uzavírací ventil pro přívod studené vody. Poté kontaktujte svého instalatéra, viz Reference, Strana 29. Při úniku náplně v chladicím okruhu zastavte tepelné čerpadlo a kontaktujte neodkladně svého instalatéra, viz Reference, Strana Uživatelská příručka VUGFA148

19 4 Nabídka informace 4.1 Nabídka INFORMACE Nabídka se otevře stisknutím levého nebo pravého tlačítka. Nabídka zobrazuje také historii a doby provozu. Nabídky kurzívou se zobrazují pouze v případě, že je nainstalována rozšiřující karta (příslušenství). Tabulka 4. Používá se pro změnu provozního režimu tepelného čerpadla a úpravu křivky ohřevu. Nabíd ka INFORMACE Dílčí nabídka Dílčí nabídka Dílčí nabídka PROVOZ KŘIVKA OHŘEVU Ø AUTO TEPELNÉ ČERPADLO POMOCNÝ OHŘÍVAČ (musí být aktivován) TEPLÁ VODA (musí být aktivována) RUČNÍ TEST ZRUŠIT Ø KŘIVKA MIN MAX KŘIVKA 5 KŘIVKA 0 KŘIVKA -5 ZASTAVENÍ OHŘEVU SNÍŽENÍ TEPL. NÁDRŽE (pokud je nainstalována vyrovnávací nádrž) PŘEBYTEK (pokud je vyrovnávací nádrž aktivní) FAKTOR MÍSTNOSTI (je-li nainstalován pokojový snímač) BAZÉN (rozšiřující karta) BAZÉN HYSTEREZE (rozšiřující karta) Uživatelská příručka VUGFA148 17

20 Nabíd ka Dílčí nabídka Dílčí nabídka Dílčí nabídka KŘIVKA OHŘEVU 2 (je-li směšovací skupina aktivní) TEPLOTA DOBA PROVOZU KŘIVKA MIN MAX VENKOVNÍ MÍSTNOST (je-li nainstalován pokojový snímač) PŘÍVOD. SYST. (pokud je vyrovnávací nádrž aktivní) PŘÍV. POTRUBÍ ZPĚTNÉ POTR. VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ (musí být aktivována) TEPLÁ VODA (musí být aktivována) INTEGRÁL VSTUP NEM. KAP. VÝSTUP NEM. KAP. BAZÉN (rozšiřující karta) CHLAZENÍ SMĚŠOVACÍ SKUPINA (musí být aktivována) TOPNÝ OKRUH 2 PROUD (rozšiřující karta) TEPELNÉ ČERPADLO POMOCNÝ OHŘEV 1 POMOCNÝ OHŘEV 2 POMOCNÝ OHŘEV 3 TEPLÁ VODA (musí být aktivována) CHLAZENÍ AKTIVNÍ CHLAZENÍ 18 Uživatelská příručka VUGFA148

21 Nabíd ka Dílčí nabídka Dílčí nabídka Dílčí nabídka JAZYK ŠVÉDŠTINA ANGLIČTINA NĚMČINA HOLANDŠTINA FRANCOUZŠTINA ŠPANĚLŠTINA ITALŠTINA NORŠTINA DÁNŠTINA FINŠTINA ESTONŠTINA POLŠTINA ČEŠTINA Dílčí nabídka PROVOZ Tabulka 5. Volba nabídky AUTO (OFF) Používá se pro volbu provozního režimu. Význam Zařízení je úplně vypnuté. Tento režim se používá také pro potvrzení některých alarmů. ZRUŠIT = výchozí režim, žádná změna neprovedena. Pro volbu OFF stiskněte jednou znaménko mínus, abyste přešli o jednu položku dolů, a stiskněte poté jednou šipku doprava. Automatický provoz jak tepelného čerpadla tak i pomocného ohřívače. Pokud je počet výkonových stupňů nastaven na nulu (SERVIS -> POMOCNÝ OHŘEV -> MAX. KROK), lze zvolit pouze AUTO nebo OFF jako provozní režim. Nastavení od výrobce - - Uživatelská příručka VUGFA148 19

22 Volba nabídky TEPELNÉ ČERPADLO Význam Provoz povolen pouze s tepelným čerpadlem. Poznámka! Při provozu pouze s tepelným čerpadlem nedochází k dezinfekčnímu ohřevu (funkce na ochranu proti legionele). Nastavení od výrobce - POMOCNÝ OHŘÍVAČ TEPLÁ VODA RUČNÍ TEST Provoz povolen pouze s pomocným ohřívačem. - Provoz s tepelným čerpadlem pro ohřev teplé vody a pomocným ohřívačem během dezinfekčního ohřevu (funkce na ochranu proti legionele). Zobrazuje se pouze v případě, že hodnota parametru RUČNÍ TEST je nastavena na 2 v nabídce SERVIS. Výstupy, které řídí součásti, se aktivují ručně Dílčí nabídka KŘIVKA OHŘEVU Tabulka 6. Volba nabídky KŘIVKA MIN Používá se pro změnu nastavení křivky ohřevu. Význam Vypočítaná teplota přívodního potrubí při venkovní teplotě 0 C. Zobrazena jako grafická křivka. Křivka je ovlivněna nastavenými hodnotami MIN. a MAX. Minimální přípustná teplota přívodního potrubí v případě, že bylo dosaženo teploty zastavení ohřevu a tepelné čerpadlo se zastavilo. Nastavení od výrobce 40 C (při podlahovém vytápění 30 C) (interval: 22 C / 56 C) 10 C (interval: 10 C / 50 C) 20 Uživatelská příručka VUGFA148

23 Volba nabídky Význam Nastavení od výrobce MAX Maximální přípustná teplota přívodního potrubí. 55 C (při podlahovém vytápění 45 C) (interval: 40 C / 85 C) KŘIVKA 5 KŘIVKA 0 KŘIVKA -5 ZASTAVENÍ OHŘEVU SNÍŽENÍ TEPL. NÁDRŽE PŘEKRO- ČENÍ Místní zvýšení nebo snížení KŘIVKY při venkovní teplotě +5 C. Zobrazeno v grafu pro hodnotu KŘIVKA. Místní zvýšení nebo snížení KŘIVKY při venkovní teplotě 0 C. Zobrazeno v grafu pro hodnotu KŘIVKA. Místní zvýšení nebo snížení KŘIVKY při venkovní teplotě -5 C. Zobrazeno v grafu pro hodnotu KŘIVKA. Maximální venkovní teplota, pří níž je povoleno vytápění. Bylo-li čerpadlo vypnuto funkcí ZASTAVENÍ OHŘEVU, musí venkovní teplota klesnout o 3 C pod nastavenou hodnotu, než se ZASTAVENÍ OHŘEVU vypne. Je zobrazeno pouze v případě, že byla aktivována funkce útlumu (snížení místnosti). Snížení nastavené teploty v místnosti. Aktivní při připojení odporu 10 kω na vstup HDO. Zobrazuje se, pokud je vyrovnávací nádrž aktivní. Ohřeje vyrovnávací nádrž na nastavenou teplotu. Hodnota nastavení AUTO ohřeje nádrž na požadovanou hodnotu přívodního potrubí. Zobrazuje se v případě, když je vyrovnávací nádrž aktivována a TEPL. NÁDRŽE je nastavena na AUTO. Ohřívá vyrovnávací nádrž na požadovanou hodnotu přívodního potrubí + na hodnotu PŘEKRO- ČENÍ. 0 C (interval: -5 C / 5 C) 0 C (interval: -5 C / 5 C) 0 C (interval: -5 C / 5 C) 17 C (interval: 0 C / 40 C) 2 C (interval: 1 C / 10 C) AUTO (interval: 30 C / 55 C) 0 C (interval: 0 C / 5 C) Uživatelská příručka VUGFA148 21

24 Volba nabídky FAKTOR MÍSTNOSTI BAZÉN (Rozšiřující karta) BAZÉN HYS- TEREZE (Rozšiřující karta) Význam Zobrazuje se pouze v případě, že je nainstalován doplňkový snímač teploty v místnosti. Určuje, jak velký vliv musí mít teplota v místnosti při výpočtu teploty přívodního potrubí. Pro podlahové vytápění se doporučuje nastavit hodnotu FAKTOR MÍST. na 1, 2 nebo 3. Pro radiátorové vytápění se doporučuje nastavit hodnotu FAKTOR MÍSTN. na 2, 3 nebo 4. Zobrazuje se pouze v případě, že byla zvolena funkce BAZÉN. Teplota v bazénu je regulována samostatným snímačem bez ohledu na vytápění a systém teplé vody. Zobrazuje se pouze v případě, že byla zvolena funkce BAZÉN. Rozdíl mezi požadovanou hodnotou (nastavitelná) a aktuální hodnotou snímače bazénu. Hystereze bazénu nemá vliv na integrální hodnotu. Nastavení od výrobce 2 (interval: 0 / 4) (0 = žádný vliv, 4 = velmi velký vliv) 20 C (interval: 5 C / 40 C) 0 C (interval: 5 C / 40 C) 22 Uživatelská příručka VUGFA148

25 4.1.3 Dílčí nabídka KŘIVKA OHŘEVU 2 Nabídka se zobrazuje pouze v případě, že je připojen snímač směšovací skupiny a je aktivován nabídkou SERVIS -> INSTALACE -> SYSTÉM -> SMĚ- ŠOVACÍ SKUPINA. Tabulka 7. Používá se pro změnu nastavení křivky ohřevu 2. Volba nabídky KŘIVKA 2 MIN Význam Vypočítaná teplota směšovací skupiny při venkovní teplotě 0 C. Zobrazena jako grafická křivka. Křivka je ovlivněna nastavenými hodnotami MIN. a MAX. Minimální přípustná teplota směšovací skupiny v případě, že nebylo dosaženo teploty pro zastavení ohřevu. Nastavení od výrobce 40 C (interval: 22 C / 56 C) 10 C (interval: 10 C / 50 C) MAX Maximální přípustná teplota směšovací skupiny. 55 C (interval: 15 C / 70 C) Dílčí nabídka TEPLOTA Stisknutím pravé šipky se zobrazí historie všech hodnot. Graf zobrazí posledních 60 meřících bodů pro stanovený časový interval (SERVIS -> INSTA- LACE -> DOBA PROTOKOLOV.). Při alarmu se zastaví protokolování historie, dokud nebude alarm resetován přepnutím do provozního režimu OFF. Tabulka 8. Používá se pro zobrazení aktuální teploty, historie a nastavené/ vypočtené hodnoty. Volba nabídky Význam VENKOVNÍ Zobrazuje aktuální venkovní teplotu. - MÍSTNOST Zobrazuje aktuální nastavenou teplotu. - PŘÍVOD. SYST. Zobrazuje teplotu systému přívodního potrubí při systému vyrovnávací nádrže. Nastavení od výrobce - Uživatelská příručka VUGFA148 23

26 Volba nabídky PŘÍV. POTRUBÍ ZPĚTNÉ POTR. VYROVNÁ- VACÍ NÁDRŽ TEPLÁ VODA INTEGRÁL CHLADIVO 1 CHLADIVO 2 BAZÉN (Rozšiřující karta) SKUPINA SMĚŠ. TOPNÝ OKRUH 2 PROUD (Rozšiřující karta) Význam Zobrazuje aktuální teplotu přívodního potrubí. V závorkách je vypočítaná teplota přívodního potrubí do topného systému. Během ohřevu vody v provozním režimu POMOCNÝ OHŘÍVAČ je hodnota pro VENKOVNÍ ZAST C zobrazena v závorkách. Zobrazuje aktuální teplotu zpětného potrubí. V závorkách je uvedena teplota zastavení, MAX. ZPÁTEČKA. Zobrazuje teplotu vyrovnávací nádrže. - Zobrazuje aktuální teplotu teplé vody. - Zobrazuje aktuální vypočítanou hodnotu integrálu. Zobrazuje aktuální hodnotu teploty snímače chladiva 1. Zobrazuje aktuální hodnotu teploty snímače chladiva 2. Zobrazuje se pouze v případě, že byla zvolena funkce BAZÉN. Zobrazuje aktuální teplotu bazénu. V závorkách je uvedena nastavená teplota bazénu. Zobrazuje se pouze v případě, že byla zvolena funkce SKUPINA SMĚŠ. Zobrazuje aktuální teplotu přívodního potrubí. V závorkách je vypočítaná teplota přívodního potrubí do směšovací skupiny. Zobrazuje teplotu dalšího topného okruhu, je-li nainstalován při systému vyrovnávací nádrže. Zobrazuje se pouze v případě, že byla zvolena funkce OMEZOVAČ PROUDU. Zobrazuje aktuální spotřebu proudu. V závorkách je zobrazena nastavená hodnota MAX. PROUD. Nastavení od výrobce Uživatelská příručka VUGFA148

27 4.1.5 Dílčí nabídka DOBA PROVOZU Tabulka 9. Používá se pro zobrazení, jak dlouhý čas provozu probíhal na jednotlivých komponentech. Čas se udává v hodinách. Volba nabídky TEPELNÉ ČERPADLO POMOCNÝ OHŘÍVAČ Význam Doba provozu kompresoru jak pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody. Doba provozu pomocného ohřívače. - TEPLÁ VODA Doba provozu ohřevu teplé vody s kompresorem. - Nastavení od výrobce Dílčí nabídka JAZYK Tabulka 10. Používá se pro nastavení jazyka pro menu systému. Volba nabídky ŠVÉDŠTINA ANGLIČTINA NĚMČINA HOLANDŠTINA FRANCOUZŠTINA ŠPANĚLŠTINA ITALŠTINA NORŠTINA DÁNŠTINA FINŠTINA ESTONŠTINA POLŠTINA ČEŠTINA Uživatelská příručka VUGFA148 25

28 5 Řešení problémů 5.1 Alarm V případě alarmu se na displeji zobrazí text ALARM a sdělení o alarmu, viz následující tabulka. Alarm, který není resetován automaticky, vyžaduje potvrzení. Potvrzení proveďte zastavením tepelného čerpadla do provozní polohy OFF. Zpráva CHYBA: VYSOKÝ TLAK CHYBA: NÍZKÝ TLAK CHYBA: JISTIČ MOTORU VENKOVNÍ SNÍMAČ SNÍMAČ PŘÍV. POTRUBÍ SNÍMAČ ZPĚTN. POTR. SNÍMAČ TEPLÉ VODY CHYBA SLEDU FÁZÍ VYSOKÁ ZPÁTEČKA NÍZKÝ PRŮTOK NEMRZ. K Význam Vypnutý vysokotlaký presostat. Kompresor zastaven. Vypnutý nízkotlaký presostat. Kompresor zastaven. Vypnutý jistič motoru (Relé na přetížení kompresoru), nebo vypnutý jistič motoru pro vnější jednotku ventilátoru. Kompresor zastaven. Chyba na venkovním snímači. Při výpočtu požadavku na teplo pomocí řídícího systému se používá nula stupňů. Chyba na snímači přívodního potrubí. Vše zastaveno s výjimkou oběhového čerpadla otopné soustavy. Chyba na snímači zpětného potrubí. Použijte: Zpětná teplota = přívodní potrubí -5. Vypočtenou teplotu přívodního potrubí omezte na maximálně 45 C. Chyba na snímači pro teplotu spuštění. Nedochází k produkci teplé vody. Alarm, který signalizuje, že je chybný sled fází na kompresoru. Pouze se ukáže na displeji, a to jen prvních 10 minut. Alarm, který signalizuje, že je vysoká teplota zpátečky, která zamezuje provozu kompresoru. Hlídač průtoku signalizuje alarm, pokud okolní teplota okruhu solanky je příliš nízká. Tepelné čerpadlo bude v případě tohoto alarmu pokud možno dodávat teplo do domu, primárně pomocí kompresoru, sekundárně s pomocným ohřevem. Produkce teplé vody bude ukončena, což naznačuje, že došlo k něčemu, co by se mělo řešit. 26 Uživatelská příručka VUGFA148

29 6 Pojmy a zkratky Tabulka 11. Pojmy a zkratky Výraz Výparník Přepínač horkého plynu Integrál Kompresor Kondenzátor Křivka Solanka Okruh solanky Chladící okruh Chladivo Radiátor Řídící jednotka Vysvětlení Ve výparníku se odebírá energie ze zdroje tepla a chladivo, procházející výparníkem, přechází do plynného skupenství. V přepínači horkého plynu se odevzdává část množství z celkového tepelného výkonu (přibl. 15 %). Zde se může odebírat vyšší teplota, než je normální teplota kondenzace. INTEGRAL je energetická bilance otopné soustavy. Produkce tepla se řídí pomocí vypočítaného požadavku. Tento požadavek se vypočítá porovnáním aktuální teploty přívodního potrubí s vypočítanou teplotou přívodního potrubí. Rozdíl mezi teplotami se sčítá v průběhu času. Výsledek se nazývá integrál. Integrál se počítá automaticky. Hodnotu integrálu lze vyčíst na okénku displeje pod nabídkou TEPLOTA. Kompresor zvyšuje teplotu a tlak chladiva. V kondenzátoru předává chladivo svou tepelnou energii do okruhu teplonosného média. Hodnota KŘIVKY se nastaví přes grafický displej. Nastavená hodnota je vypočítaná požadovaná hodnota přívodního potrubí při venkovní teplotě 0 C. Je směs na bázi vody, která transportuje energii ze zdroje tepla do tepelného čerpadla. Je okruh kapaliny, který transportuje teplo ze zdroje tepla do tepelného čerpadla. Je okruh v tepelném čerpadle, který odpařováním, kompresí a kondenzací odebírá energii z okruhu solanky a předává ji okruhu teplonosného média. Je tekutina, která transportuje teplo z okruhu solanky a předává jej do okruhu teplonosného média. Tepelný radiátor, radiátor. Řídící jednotka řídí všechna tepelná zařízení. Zde jsou uložena všechna nastavení a zde se zapisuje historie zařízení. Nastavení řídící jednotky se mění přes grafický displej. Uživatelská příručka VUGFA148 27

30 Výraz Místnost Okruh teplonosného média Křivka ohřevu Vysvětlení Pokud MÍSTNOST ukazuje 20 C, pak je křivka ohřevu beze změn. Pokud MÍSTNOST ukazuje vyšší nebo nižší hodnoty, znamená to, že křivka ohřevu se posune nahoru nebo dolů za účelem změny vnitřní teploty. Okruh teplonosného média získává teplo/energii z chladícího okruhu a dále je transportuje do zásobníku teplé vody nebo otopné soustavy. Křivka ohřevu je nástroj řídící jednotky pro výpočet, jakou teplotu přívodního potrubí má otopná soustava mít. Vnitřní teplota se upraví změnou sklonu KŘIVKY otopné soustavy. 28 Uživatelská příručka VUGFA148

31 7 Reference Instalace potrubí Datum... Firma... Název... Tel. č.... Elektrická instalace Datum... Firma... Název... Tel. č.... Seřízení systému Datum... Firma... Název... Uživatelská příručka VUGFA148 29

32 Seřízení systému Tel. č Uživatelská příručka VUGFA148

33 VUGFA148

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tepelné čerpadlo Danfoss DHP-R Obsah 1 Důležité informace...............................................................

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 800 270 (2011/11) cs Informace Informace Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ je vybaveno nízkoenergetickými oběhovými čerpadly

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Greenline HT Plus. C a E. Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu. Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3

Greenline HT Plus. C a E. Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu. Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3 cz Greenline HT Plus C a E Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3 Děkujeme, že jste se rozhodli pro tepelné čerpadlo společnosti IVT Industrier AB! Doufáme, že

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA 1. Teorie: Tepelné čerpadlo využívá energii okolního prostředí a přeměňuje ji na teplo. Používá se na vytápění budov a ohřev vody. Na stejném principu jako

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA

NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA 016 JAK POUŽÍVAT HPC 2010 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Manuál pro HPC software 1 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VMBME148 ÚVOD Software HPC je určen pro dimenzování tepelných čerpadel

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+

Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+ Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+ Rev. date: 2011-11-11 L00410585-02_48 Obsah Obsah 1. Příručka kompatibility a stažení firmwaru 2 Předmluva 2 Kompatibilita firmwaru u střídačů TLX Pro a TLX Pro+

Více

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Tepelné čerpadlo vzduch/voda model S5 model S6 model S8 model S0 pro koncového uživatele model S3 model S6 Uchovejte pro budoucí potřebu. IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. Tø. T. Bati 5267 Areál Svit, 4. budova,

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14 xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál 1/14 Návod xmobile iphone Přihlášení... 3 Trh... 4 Seznam symbolů... 5 Graf... 6 Vlastnosti grafu... 7 Obchod... 8 Nový pokyn - okamžitý... 9 Nový pokyn

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Návod pro sledování NETBOX TV na PC

Návod pro sledování NETBOX TV na PC Návod pro sledování NETBOX TV na PC 1. Příprava na instalaci stáhněte si aktuální verzi programu VLC Media Player na domovských stránkách http://www.videolan.org/vlc/ a) pokud si chcete ověřit, zda služba

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více