Jarní úklid. Osud vimperského zámku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jarní úklid. Osud vimperského zámku"

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává město Vimperk 4/2013 Ročník XVIII Zdarma Osud vimperského zámku Vážení čtenáři, redakce Vimperských novin se zajímala o další osud vimperského zámku, a proto zaslala dopis paní ministryni s dotazem na úděl našeho zámku: Vážená paní ministryně, návštěvníci našeho města často vyhledávají vimperské muzeum. Tím, že vlastně nikomu nepatří, nechce nikdo věnovat dostatečné finanční prostředky na jeho provoz a péči o exponáty. Nedávno byl v zámku objeven senzační unikátní renesanční strop o ploše skoro 250m 2. I ten se zdá být v ohrožení. Spadl nám, občanům Vimperku, kámen ze srdce, když jsme se dozvěděli, že dominantu města bude spravovat Ministerstvo kultury, instituce nad jiné povolaná. Zatím se ale nic neděje. Rádi bychom sdělili občanům našeho města, zda Vaše ministerstvo do začátku turistické sezóny převede zámek, a tedy i muzeum, pod svou správu, neboť bez pána objekt pustne a muzeum bez finančních prostředků sice jistě na začátku turistické sezóny otevřeno bude, ale jen zásluhou obětavosti jeho pracovnic. To ale exponáty neochrání. Děkujeme za brzkou odpověď, kterou chceme zveřejnit v příštím, dubnovém, čísle Vimperských novin, které mají uzávěrku dne 18. března Děkujeme za odpověď. Redakce Vimperských novin Odpovědi jsme se bohužel do uzávěrky našeho měsíčníku nedočkali. Redakce VN Využití dotací v roce 2012 Každoročně patří k náplni práce všech pracovníků Odboru investic a údržby snaha o posílení spravovaných rozpočtových kapitol finančními prostředky z aktuálně vypisovaných dotačních titulů. V případě neinvestičních a drobných investičních akcí se sice nejedná o žádné závratné sumy, nicméně takto získané finanční prostředky v souhrnu zcela zásadně posilují rozpočtové kapitoly, v nichž se obvykle nedostává dostatek prostředků na zrealizování toho či onoho záměru, byť pouze s charakterem prosté opravy, obnovy či údržby. Paradoxně je v dnešní době takřka jednodušší získat milióny na novou stavbu či rekonstrukci podporující turistický rozvoj, než získat prostředky na záchranu či prostou obnovu stávajících objektů, jejichž účel využívání jednoduše nelze změnit k obrazu zaměření existujících dotačních titulů. Jedná se mnohdy o významné dominanty patřící do kategorie prosté občanské vybavenosti, či dokonce o památkově chráněné objekty. Totéž platí o drobných prvcích infrastruktury, které nás sice běžně obklopují, ale které už vlastně ani nevnímáme, protože se pro nás staly naprostou samozřejmostí. Se stejnou samozřejmostí však zároveň bagatelizujeme i skutečnost, že jejich údržba, modernizace i rozvoj něco stojí. Řekneme snad, že se jedná o maličkosti, ovšem právě tyto zdánlivé maličkosti bývají finančně značně náročné a sehnat pro jejich obnovu či rozvoj dostatek finančních prostředků je skutečně nelehké. Snad právě Pokračování na str. 3 Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin. Termín zastupitelstva: od hod. v MěKS Vimperk. Velikononoce začaly ve Vimperku již tradičními velikonočními trhy v hotelu Anna. Jarní úklid Jménem města Vimperk a jménem firmy Městské služby Vimperk, s. r. o., si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při Jarním úklidu, který bude probíhat ve spádových obcích města Vimperk v těchto termínech: Hrabice, Cejsice, Křesánov Výškovice, Sudslavice, Skláře Lipka, Korkusova Huť, Klášterec Boubská, Bořanovice, Pravětín V každé obci budou vždy umístěny 2 velké kontejnery a 1 malý kontejner: 1. Na OBJEMNÝ ODPAD (odpad, který se nevejde do popelnice matrace, lina, koberce, nábytek ). 2. Na ŽELEZNÝ ŠROT. V uvedených termínech budou kontejnery přistaveny vždy v 8,00 hod. ráno a budou odváženy v 17,00 hod. Další skupinu odpadů tvoří elektroodpad, např. lednice, rádia, televize, pračky, sporáky, žehličky atd., který je možno od- Pokračování na str. 4 Veřejná sbírka Zvon pro Vimperk K 18. březnu zaslali dárci na účet veřejné sbírky Zvon pro Vimperk Kč. Všem dárcům děkujeme. Více informací na

2 2 tel Vimperské noviny 4/2013 Zprávy z Rady Rada města dne rozhodla využít nabídky společnosti Industrial Light & Control, a. s., na zpracování pasportu veřejného osvětlení města Vimperk, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Ski klubu Šumava na úhradu nákladů spojených s účastí závodnice Veroniky Hudečkové na XI. Zimním olympijském festivalu evropské mládeže v Brašově, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč SK Snowriders Vimperk na úhradu nákladů spojených s účastí čtyř závodníků na mistrovství světa juniorů v Turecku, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo Grafické zpracování Vimperských novin mezi městem Vimperk a Janem Vienerem, Vimperk, schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací Základní škola Vimperk, Smetanova a organizace Sportovní, tělovýchovné a rekreační zařízení města Vimperk sestavené k rozvahovému dni , rozhodla uzavřít dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku uzavřené mezi Úřadem práce ČR a městem Vimperk, a to s platností od do , pověřuje od Václavu Říhovou, pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vimperk k zastupování města při plnění činností, které souvisejí se sociálně právní ochranou dětí, s výkonem funkce kurátora, zastupováním zájmů nezletilých, s náhradní rodinnou péčí a výkonem opatrovnictví. pohádkového lesa, Dětskému centru Šumavous, zastoupenému Jiřím Hujdou, jednatelem, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním IV. ročníku MEDOHRÁDEK; DDM Vimperk, zastoupenému Bc. Jiřím Machartem, ředitelem, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním Karnevalu na ledě ; o. s. Kurzy Vimperk, zastoupenému Marií Hadravovou, předsedkyní sdružení, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním 20. ročníku letních kurzů žesťů 2013; o. s. VIKUŘ, zastoupenému Ivanem Strašilem, předsedou správní rady, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním akce LATINO, FUNKY A JAZZ PARTY A KONCERTU JO- HAVOVY KALHOTY dne ; o. s. VIKUŘ, zastoupenému Ivanem Strašilem, předsedou správní rady, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním akce Veřejné malování Street art Graffiti Jam; Sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk, zastoupenému Mgr. Zdeňkou Zámečníkovou, předsedkyní, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů pronájmu kulturního domu Cihelna souvisejících s pořádáním plesu dechovky a mažoretek; Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku Vimperk, zastoupenému Mgr. Romanem Hajníkem, předsedou správní rady, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s akcí Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků 2013, rozhodla poskytnout finanční příspěvek o. s. Mažoretky Premium ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejícich s ušitím kostýmů a nákupem bund pro skupinu, schvaluje nákup a montáž čpavkového čerpadla pro strojovnu zimního stadionu dle předložené nabídky Chlazení Choceň, spol. s. r. o. Rada města dne rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka malého rozsahu na služby Vimperk, ulice Pasovská Zlatý most posílení mostní konstrukce projektové práce, mezi městem Vimperk a společností PROGES, s. r. o., České Budějovice, rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zakázka na projektové práce Vimperk, ulice 1. máje, Sklářská, K. Weise, Smetanova, Palackého, Čelakovského, Klostermannova rekonstrukce veřejného osvětlení projektové práce, mezi městem Vimperk a společností ENERGOTEK CZ, s. r. o., Vimperk, rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 zadat zakázku Vimperk oprava místních komunikací 2013 a jmenuje členy komise: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Ing. Petr Bednarčík; náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Alena Szabová, Marcela Kobrová, Mgr. Pavel Dvořák, rozhodla uzavřít smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č pro odběrné místo p. č. 1783/1 v k. ú. Vimperk v Purkártově ulici (sportovně rekreační areál Vodník), bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne a rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto: Mgr. Daně Kubíčkové, pověřené jednáním za Radu rodičů při ZŠ TGM Vimperk, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením nových kostýmů pro soutěžní skupinu a sóloformace mažoretek kadetek; Radě rodičů při ZŠ TGM Vimperk, zastoupené paní Helenou Váchovou, předsedkyní, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením kostýmů a obuvi pro skupinu mažoretek juniorek; Radě rodičů při ZŠ TGM Vimperk, zastoupené paní Helenou Váchovou, předsedkyní, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením kostýmů a obuvi pro skupinu mažoretek seniorek; Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou, starostou sboru, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním masopustního průvodu ; Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou, starostou sboru, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním dětského dne ve Výškovicích; Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou, starostou sboru, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním akce Posezení s harmonikou pro seniory a obyvatele Výškovic a okolí; Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou, starostou sboru, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním akce Mikulášská besídka pro děti 2013; Dětskému centru Šumavous, zastoupenému Jiřím Hujdou, jednatelem, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním V. ročníku Šumavousova Rada města dne rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na projektové práce Vimperk, ul. Zahradní rozšíření veřejného osvětlení mezi městem Vimperk a Miroslavem Peleškou, Vimperk, rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce 61 ks odpadových nádob mezi městem Vimperk a firmou EKO-KOM, a. s., Praha, souhlasí s podpisem Hlášení o změnách v rámci PRV projektu Revitalizace arboreta a letního kina ve Vimperku při využití dotace z Programu rozvoje venkova, rozhodla uzavřít smlouvu o pořádání letního tábora v Nové Peci pro děti s patologickými jevy v období od do mezi o. s. Přátelé dětí Prachatice a městem Vimperk, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a firmou S-TISK Vimperk, s. r. o., na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a manželi Ing. Ivanem Hojdarem a MUDr. Alenou Hojdarovou na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a firmou Hojdarovi, s. r. o., provozovna Šumavský pivovar Vimperk na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, jmenuje komisi pro výběr asistentů prevence kriminality při Městské policii Vimperk ve složení: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Petr Bednarčík, Věra Vávrová, Daniel Ziemba, Bohumil Rubeš, Bc. Jan Kurz, Mgr. Radek Jiránek; náhradníci: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Pavel Dvořák, MVDr. Šárka Janásková, Miroslav Procházka, Peter Macorlík, Bc. Václav Narovec, schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180 a Mateřská škola, Vimperk, Klostermannova 365 sestavené k rozvahovému dni , souhlasí s použitím znaku města na rybářských vestách členů ČRS MO Vimperk závodníků II. ligy a divize ve sportovním rybolovu, souhlasí s udělením licence dopravci ČSAD Jindřichův Hradec, a. s., na linku: Dačice Jindřichův Hradec České Budějovice Prachatice Vimperk. Rada města dne bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2012, tj. vykázaný zisk v účetních výkazech příspěvkových organizací Mateřská škola Vimperk, 1. máje 180 Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, Základní škola T. G. Masaryka, 1. máje 268, Základní škola, Smetanova

3 Vimperské noviny 4/2013 tel , příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Johnova 226, STARZ, 1. máje 321, a rozhodla o jeho rozdělení, provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu: změny ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 10); změnu objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 11), rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na zpracování pasportu veřejného osvětlení mezi městem Vimperk a Industrial Light & Control, Plzeň, rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zakázka na projektové práce Vimperk, kanalizační řad a kanalizační přípojky v ulici Zámek mezi městem Vimperk a společností AQUA- ŠUMAVA, s. r. o., Chudenín, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je povolení stavby kanalizační přípojky na akci Vimperk, kanalizační řad a kanalizační přípojky v ulici Zámek mezi Jiřím Svobodou, Vimperk, Zdeňkem a Romanou Raškovými, Vimperk, Pavlem a Jitkou Záleskými, Vimperk, Františkem a Vlastou Bečvaříkovými, Vimperk, Ing. Miroslavem Herdenem, Praha 9, Ing. Karlem a Mgr. Josefou Eliášovými, Příbram II, Darinou Wolfovou, Vimperk, Ing. Martinem a Hanou Paštikovými, Vimperk, Milošem Polákem, Vimperk a městem Vimperk, rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek zadat formou přímého zadání veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Vimperk, ulice Pivovarská chodník dodavateli Ing. Miroslavu Janouškovi, Prachatice, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Vimperk a firmou Městské služby Vimperk, s. r. o., na údržbu travnatých ploch veřejné zeleně v roce 2013, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a Českou spořitelnou, a. s., na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici. Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města Vimperk se připojil k HODINĚ ZEMĚ Opět po roce, již počtvrté v řadě, se ponořily dvě vimperské památky včetně náměstí Svobody do tmy. Stalo se tak v sobotu 23. března 2013 od do hodin. Nasvětlení zhasnuly Vimperský zámek a Městská zvonice včetně náměstí Svobody. Stalo se tak k příležitosti celosvětové kampaně HODINA ZEMĚ HODINA ZEMĚ 2013 je celosvětová kampaň, do které se prostřednictvím symbolického zhasnutí světel zapojují samosprávy měst, vedení velkých společností a firem a také veřejnost. Ti všichni tímto gestem ukazují, že je možné vzájemně se domluvit, účinně čelit klimatickým změnám a dávají tak najevo, že si uvědomují svoji odpovědnost za budoucnost naší Země. Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace WWF (World Wildlife Fund). V České republice tuto akci koordinuje Český svaz ochránců přírody Veronica. Ve Vimperku iniciuje zhasnutí světel u těchto dvou památek ZO ČSOP Šumava (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava), která se obrátila na zástupce města Vimperk a Správy NP a CHKO Šumava, tedy na vlastníka a správce těchto kulturních památek, aby se do této celosvětové kampaně také připojili. První ročník HODINY ZEMĚ se datuje k 31. březnu Tehdy více než 2,2 miliónu domácností a firem v australském Sydney zhasnulo na hodinu svá světla. V šestém ročníku, tedy v roce 2012, se již počet zapojených měst zvýšil na více než ve 150 zemích. Mezi nimi bylo i 161 českých obcí, jejichž obyvatelstvo představuje čtvrtinu populace České republiky. Na hodinu zhasly i mnohé české památky, mezi nimi například Karlštejn nebo Karlův most. Připojilo se i více než 110 českých firem. Jiří Šejna, předseda ZO ČSOP Šumava, Máte zaplacen poplatek za komunální odpad? Dne byl termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad za rok Výše poplatku je 492 Kč na osobu a poplatníkem každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Nově poplatek zaplatí i cizinci, kteří mají na území obce dlouhodobý či přechodný pobyt delší než 3 měsíce a ti, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Dokončení ze str. 1 proto vypadají některé objekty tak, jak vypadají, právě proto není město plné nových a moderních lamp veřejného osvětlení, právě proto chybí to či ono nebo něco není dotaženo do úplného konce. Mnoho záměrů je v posledních letech realizováno po jednotlivých etapách a mnohdy jsou i tyto etapy ještě rozdělovány, protože prostě chybějí peníze. Při dnešních cenách stavebních prací a materiálů se ovšem vlastně není ani čemu divit. V oblasti oprav, údržby a obnovy městského majetku jsme tedy rádi za každou korunu, kterou do rozpočtu získáme prostřednictvím dotací. V následujícím přehledu chceme čtenáře seznámit s akcemi roku 2012, které byly zrealizovány odborem investic a údržby s využitím v daném roce získaných dotací: Výměna oken v bloku WC ZŠ TGM Vimperk-budova č. p. 167 (park) dotace Ministerstva kultury ve výši Kč celkové náklady cca Kč. Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému dotace Ministerstva vnitra ve výši Kč celkové náklady Kč. Dopravní značení v místní části Hrabice grant Jihočeského kraje ve výši Kč celkové náklady Kč. Restaurování vitrážových oken v kapli Nejsvětějšího srdce Páně (hřbitov) 1. část II. etapy Poplatek lze uhradit hotově na Odboru finančním MěÚ Vimperk, převodem na účet č /0100 nebo poštovní poukázkou, která bude zaslána všem dlužníkům během měsíce dubna. Podle zákona o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky bude všem, kteří poplatek neuhradí v náhradním termínu splatnosti, částka navýšena až na trojnásobek. Veškeré další informace na tel. čísle Jitka Bošková, Odbor finanční Využití dotací v roce 2012 dotace Ministerstva kultury ve výši Kč celkové náklady cca Kč. Restaurování vitrážových oken v kapli Nejsvětějšího srdce Páně (hřbitov) 2. část II. etapy / grant Jihočeského kraje ve výši Kč celkové náklady cca Kč. Obnova kaple v Hrabicích III. etapa finanční dar ČEZ, a. s., (prostřednictvím grantů JčK) ve výši Kč celkové náklady cca Kč. Výměna svítidel veřejného osvětlení v ulici Nad Stadionem grant Jihočeského kraje ve výši Kč celkové náklady cca Kč. Celkově se díky dotacím a grantům podařilo v roce 2012 posílit rozpočtové kapitoly spravované odborem investic a údržby o celkem Kč a nutno podotknout, že bez těchto finančních prostředků by většina z uvedených akcí nemohla být vůbec zrealizována. Charakter uvedených projektů je dán přesně cílenými oblastmi současné dotační podpory a úspěšností Vimperka coby žadatele o dotaci. Ve všech uvedených příkladech se v roce 2012 jednalo o opodstatněné a smysluplné projekty, díky jimž se opět podařilo v oblasti údržby a obnovy městského majetku pokročit o kus dopředu. Alena Szabová, Odbor investic a údržby

4 4 tel Vimperské noviny 4/2013 Kam s ním? Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím domovní kanalizaci. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob. Tyto označené nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu v těchto lokalitách: K Rokli 494, Luční 498, Mírová 456, SNP 465 a Klostermannova 367. Další nádoba bude od umístěna v ulici Mírová 422. Dále pak je možno odevzdávat tyto odpady ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici. Pokud vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci, jež se stane neprůchodnou. Tuky a oleje do kanalizace nepatří! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější se stává, že v přečerpávacích jímkách a nádržích po ochlazení tuků dojde k ucpání čerpadel, neboť spínací plováky se obalí tuky, jež se v kanalizaci částečně rozkládají, čímž vznikají mastné kyseliny, jež zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů, je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech. Použité potravinářské oleje a tuky se dále využívají pro výrobu biopaliv, mazacích olejů, separačních olejů aj. Sebraný odpad je také využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina, i přes svou již sníženou kvalitu, v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Obdobně i v dřevařském průmyslu zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie. Odevzdáním tohoto odpadu se účinně podporuje snaha o využití neropných zdrojů v ČR. Snižuje se tak závislost na dovozu ropných derivátů. Máte rádi své domy? Pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadů. Marie Hejlková, Odbor ŽP Jak na zářivky nejen ve školách Ekologická výchova ve školách je investicí do našich dětí, Měla by se projevit v lepší péči o naše životní prostředí ze strany budoucích generací. Dozvědí se školáci v rámci této výchovy i to, jak naložit s nefunkční zářivkou? Současné základní školy věnují velkou pozornost otázkám ochrany životního prostředí a učí naše děti, jak šetřit přírodní zdroje či jak pečovat o krajinu. K dětem se tak dostane nepřeberné množství nových informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné se v tom všem dnes jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady sbírá se vše od papíru, plastů, zátek až po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou? Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Ten také zřídil na svých webových stránkách speciální sekci pro děti a mládež, která se i prostřednictvím jednoduchých textů a her snaží tuto nezáživnou, ale společensky potřebnou problematiku srozumitelně vyložit. Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit přirozenou formou speciální problematiku zářivek do komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky na jedné straně šetří elektrickou energii, ale jelikož Programy bez kabelu Mohli jsme si přečíst odpověď pana starosty na moje pošetilé dotazy. Přece jen to nebude tak špatné s komunikací mezi občany a vedením města. Odpověď mě ani ostatní zvědavé lidi, vůbec nepotěšila. Pocit, který jsem již jednou vyjádřil, a sice že nám, vesničanům, musí stačit devět programů, se mění v smutnou pravdu. Souhlasím, že měsíční poplatek Kč za uvedení III. multiplexu je pěkná rána do rozpočtu. Doporučovat ale pořízení kabelové televize do míst ve městě, kde nelze naladit vysílač Kleť, považuji za unáhlenost. Jsou totiž domy, kam kabelová televize není zavedena, a proto ji nelze využívat. Odpověď od správy radiokomunikací na otázku, proč nechtějí v brzké budoucnosti rozšířit vysílací bloky, ale schází. Celá věc mně totiž připadá tak, že digitalizace se malinko nepovedla a příhraniční oblasti, v nichž signál má terénní překážky, musí si lidé vystačit s devíti programy. Četli jste možná, jaké problémy mají v Prachaticích. Tam totiž pozemní vysílání třetina města nenaladí vůbec. Nedá se přitom říci, že by se správa radiokomunikací při řešení problému přetrhla ochotou. Výmluvy a kličkování jsou jejich odpovědí. Převaděč ve Zdenicích bez náhrady vypnut. Nepřipadáte si někdy jako občané druhého řádu? Nebo se najde někdo, a nemusí být z vedení města, kdo vyzve radiokomunikace na jednání jako rovný s rovným? Daně platíme všichni, tak proč existuje programová segregace? Kdo se neozve, nemá nic. Karel Beránek Zapojte se do našich soutěží a vyhrávejte pěkné ceny Turistické informační středisko vyhlašuje soutěž pro děti s názvem Moje vysněné prázdniny. Soutěž probíhá od do Obrázky můžete zanést do Turistického informačního střediska, nám. Svobody 42, Vimperk. Výherci budou odměněni a zveřejněni na Ceny budou k vyzvednutí v Turistickém informačním středisku. Propozice soutěží vyhlášených v rámci 750 let Vimperka byly zveřejněny v únorovém čísle Jarní úklid Dokončení ze str. 1 kládat u prodejců těchto výrobků, pro něž povinnost zpětného odběru vyplývá ze zákona o odpadech, případně do sběrného dvora (rovněž zdarma). Ve dnech jarního úklidu je možno tento odpad odložit do malých kontejnerů, kterébudou na stanovištích také k dispozici. Do malých kontejnerů je rovněž možno odkládat nebezpečný odpad (nádoby od barev a lepidel, obaly od sprejů ). Veškeré odpady je možno odkládat do sběrného dvora obsahují rtuť, je jejich zpětný odběr organizován odděleně skrze sběrné dvory, obchody, apod. Při recyklaci je 85 % materiálu z nefunkčních zářivek opět použito ve výrobě. Více se o problematice dočtete na EKOLAMP, s. r. o. Vimperských novin a jsou stále ke stažení na cz/files/5259-vytvarnou-fotografickou-a-literarni-soutez-vimperk-mesto-kde-ziji-.pdf U těchto soutěží je poslední termín pro zaslání příspěvků Příspěvky přijímáme na adrese Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk. Odbor školství a kultury a cestovního ruchu ve Sklářské ulici ve Vimperku v průběhu celého roku. Pro občany Vimperka a jeho osad je uložení zdarma. Chtěli bychom Vás požádat o důsledné třídění ukládaného odpadu. V případě, že odpad bude v kontejnerech netříděný, budeme nuceni odpad znovu třídit, celá akce se tím výrazně prodraží a doplatíme na ni všichni při stanovování poplatku na příští rok. Pokud nebudou dodržena tato pravidla, bude jarní úklid v příštích letech zrušen. Další informace poskytnou: Ing. Marie Hejlková, tel , , Ing. Jan Král, tel

5 Vimperské noviny 4/2013 tel Respektujme pestrost Šumavy Návštěvníci a obyvatelé Národního parku Šumava se v rámci svého pobytu na území Národního parku setkávají s širokou rozmanitostí jeho podob. Mohou obdivovat jeho přírodní krásy v mnoha variantách od zachovalých ekosystémů ledovcových jezer, rašelinišť, zbytků přirozených lesů po rukou člověka vzniklé enklávy druhotného bezlesí či hospodářským využíváním v minulosti pozměněné lesy. Část ekosystémů tvořících pestrou mozaiku Národního parku Šumava je ponechána bez bezprostředních zásahů člověka a tvoří tzv. bezzásahová území. Tady je možné sledovat, jak se přírodní prostředí a jeho složky vyvíjejí samovolným způsobem setkáme se tady s vodními plochami, toky, rašeliništi i s lesy v mnoha podobách. U lesů v bezzásahových územích je rozsah pozorovatelných stadií pravděpodobně nejvýraznější. Jsou tady lesní porosty převážně smrkové i smíšené, mladé, staré, s odumřelou nebo odumírající mateřskou složkou, s bohatou přirozenou obnovou buku, jedle, smrku nebo jen smrku, ale i místa, kde žádné mladé stromky doposud nerostou. Pro někoho znamená návštěva takových území radostné setkání s divočinou uprostřed kulturní krajiny střední Evropy, v jiných mohou stejné obrazy vyvolávat skličující pocity. I tato rozporuplná vidění patří k pestrosti a rozmanitosti Národního parku Šumava. Aktivní přístup výraz objektivity. Vedle částí území ponechaných přírodě k Národnímu parku Šumava neodmyslitelně patří i kulturní lesy, druhotné bezlesí, obce, osady a jejich bezprostřední okolí, které vyžadují systematickou a dlouhodobou péči. Tato, podstatně větší, tzv. zásahová část Národního parku Šumava poskytuje prostor pro aktivní přístup. V souladu s plánem péče Národního parku Šumava se zde realizují opatření vedoucí ke zlepšení stavu v minulosti člověkem pozměněných ekosystémů. Je tu také prostor pro šetrné rekreační využívání území Národního parku. I proto se v Národním parku Šumava můžeme setkat s lesníky, strážci, lesními dělníky, průvodci, zemědělci, kteří zde žijí, pracují a vytvářejí podmínky pro optimální naplnění cílů ochrany přírody. V Národním parku Šumava žijí lidé a skloubení potřeb ochrany přírody a místních obyvatel je důležité i pro samotné předměty ochrany rozmanité ekosystémy nejrozsáhlejšího českého pohoří Šumavy. Aktivní přístup k péči o Národní park je vyjádřením objektivního vnímání stavu a historie jeho území. Jedno se bez druhého neobejde. Správa NP a CHKO Šumava respektuje rozmanitost území Národního parku Šumava a rozlišuje přístup k jeho ekosystémům. Národní park disponuje nejrozsáhlejším bezzásahovým v České republice a jedním z největších bezzásahových území ve střední Evropě. Tato skutečnost však vede k opatrnosti ve vztahu k majetku okolních vlastníků, kde by bezzásahovost bez hranic působila negativně. Proto se v zásahových oblastech Národního parku Šumava činí aktivní opatření vedoucí ke změně druhové skladby lesa, jeho stabilizaci a eliminaci poškození lesních ekosystémů např. lýkožroutem smrkovým. Stejně tak aktivní péči vyžadují i botanicky a historicky velmi cenné bezlesé enklávy, které by se bez péče v podobě kosení nebo vypásání zanikly a brzy se staly lesem. Jasně a stabilně vymezená zásahová i bezzásahová území k sobě na Šumavě patří. Subjektivním pohledem k objektivnímu hodnocení. Věřím, že tak jako Správa národního parku Šumava respektuje pestrost a různorodost území, které spravuje, budou i návštěvníci a obyvatelé Šumavy a Národního parku respektovat skutečnosti, jež pestré přírodní prostředí Šumavy i rozdílné přístupy k péči o ně přináší a odnesou si pocity vnímané nikoliv jednotlivě, ale jako komplex a celistvou mozaiku. Jednotlivé a bez respektu k ostatním vlivům separované pocity a soudy nemohou poskytovat objektivní hodnocení stavu čehokoliv včetně Národního parku Šumava. Ing. Jan Kozel, Správa NP a CHKO Šumava Přijímání dětí do mateřských škol Pro školní rok 2013/2014 Ředitelky mateřských škol ve Vimperku po dohodě se zřizovatelem (město Vimperk) stanovily v souladu s 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, termíny pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí od školního roku 2013/2014, tedy od takto: MŠ Vimperk, 1. máje 180: středa hod. a hod., čtvrtek hod. MŠ Vimperk, Klostermannova 365: pracoviště Klostermannova středa hod. a hod., pracoviště Mírová čtvrtek hod. a hod. Rodič (zákonný zástupce) dítěte podává žádost na předepsaném tiskopise, který si vyzvedne Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2013 V souvislosti s blížícími se letními prázdninami 2013 oznamujeme občanské veřejnosti zajištění prázdninového provozu, který byl projednán Radou města dne usnesením č Prázdninový provoz bude zajištěn takto: MŠ 1. máje: provoz otevřen od do , provoz uzavřen od do , provoz otevřen od do MŠ Klostermannova: provoz otevřen od do , provoz uzavřen od do , v MŠ buď dříve, nebo v den, kdy žádost bude podávat. Žádosti se budou přijímat v mateřských školách osobně od některého z rodičů v určených termínech. Rodič při podání žádosti prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem a představí dítě, o jehož přijetí žádá. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka příslušné mateřské školy a do 3 dnů od data ukončení přijímání žádostí, zveřejní seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vývěsce v prostorách školy a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o vzdělávání, za oznámená. Rodičům nepřijatých dětí bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. PhDr. Miloš Beneš, vedoucí Odboru školství, kultury a CR provoz otevřen od do O tom, které pracoviště MŠ Klostermannova (Klostermannova nebo Mír) bude otevřeno či zavřeno a v jakém termínu, rozhodne ředitelka školy až v jarních měsících podle naplánování prázdninové údržby. Rodiče budou včas informováni na příslušných pracovištích. O organizačním zajištění provozu v době školních prázdnin budou rodiče docházejících dětí informováni. Informace bude rovněž zveřejněna v informačních médiích a vyvěšena v budovách mateřských škol. PhDr. Miloš Beneš vedoucí Odboru školství, kultury a CR

6 6 tel Vimperské noviny 4/2013 Občanské sdružení S. Chumanové Dne 8. února 2013 se konala schůzka členů Občanského sdružení Stanislavy Chumanové ve Vimperku. Tématem schůzky byly především připravované aktivity a projekty. Plánované akce v roce 2013 vypadají následovně: Druhý charitativní bazar Občanského sdružení Stanislavy Chumanové KDY? sobota od 8 do 13 hodin DISCO... Ples... Výtěžek je věnován Občanskému sdružení Stanislavy Chumanové 3/ 5/ 20h. HOTEL Zlatá hvězda DJ IVAN MÜLLER (Oldies Specialist) DJ RADEK CHALUPSKÝ (Trpaslík) Park pro seniory ve Sklářské ulici otevření se předpokládá v červnu letošního roku. Dne 20. března 2013 se uskuteční schůzka s nájemci v domě čp. 399 a 129 a je ještě nutné oslovit sponzory. Charitativní bazar termín: (den před tím příjem věcí do bazaru). KDE? Rožmberská 71 bývalá prodejna oděvů v objektu paní Budínské Pro velký úspěch a zájem všech zúčastněných se koná druhý ročník našeho charitativního bazaru. Ceny budou opět smluvní a výtěžek bude použit na financování parku pro seniory ve Sklářské ulici, který má být zbudován v letošním roce. Můžete přinášet oblečení, šperky, hračky nebo věci do domácnosti jako sklo nebo keramiku či porcelán. Příjem věcí v místě konání akce v pátek od 15 do 18 hodin. Přijďte se na náš bazar podívat a nakoupit něco pro radost sobě nebo svým blízkým.... Charitativní vstupné. Večerní překvapení. Slosování o hodnotné ceny. Vimperští senioři zvou na JARNÍ VYCHÁZKU do okolí Den a čas: středa 24. dubna 2013, ve hodin před vlakovým nádražím. Trasa: Jdeme po žluté turistické značce VIMPERK, SUDSLAVICKÁ LÍPA (4,5 km), BOHUMILICE Druhý diskoples v hotelu Zlatá hvězda. NaturVision září 2013, již po páté bude předána tradiční Cena Stanislavy Chumanové vítězi dětské výtvarné soutěže konané při filmovém festivalu. Běh pro Paraple ve Vimperku na Vodníku Občanské sdružení Stanislavy Chumanové bude spoluorganizátorem. Na všechny připravované akce bude v předstihu zajištěna cílená propagace jak na webových stránkách sdružení, tak i na webu vimperské radnice a dalších serverech. Bude postaráno i o tištěnou reklamu (Vimperské noviny, letáky a plakáty). Budeme rádi, pokud se některé z výše uvedených akcí zúčastníte a budeme velmi vděčni, pokud přispějete příspěvkem nebo i pomocí našemu charitativnímu sdružení, které se snaží zlepšovat život potřebným ve Vimperku a okolí. Číslo našeho účtu je: /0100. Všem dárcům děkujeme! Věra Vávrová, Občanské sdružení Stanislavy Chumanové Dostupná Šumava Poledník STP OV Prachatice si Vás dovoluje pozvat na jednodenní zájezd ekologickým autobuse po krásné Šumavě. Zájezd se bude konat ve středu 25. září 2013 s odjezdem z vimperského AN. Poznávacího zájezdu se mohou zúčastnit i osoby s omezením pohybu. Nejdelší doba chůze je maximálně 300 m. OV STP ještě zabezpečil nejen Kynologický klub Vimperk pro své členy, ale i pro ostatní zájemce jarní Rekondiční pobyty v penzionu U MÉĎŮ na Lipně a podzimní v italské Albě Adriatice. Pokud budete mít zájem o výše uvedené akce, bližší informace získáte na telefonním čísle Za Okresní výbor STP M. Hadravová (8 km), BOHUMILICKÁ LIPO- VÁ ALEJ a zpět na zastávku v Bohumilicích. Celkem 12 km pěšky a na vlastní nebezpečí. Vede p. Krejčí. Trasu lze různě kombinovat a je spojení do Sudslavic i Bohumilic. Tyto jarní měsíce doznívá program Vimperské akademie seniorů, rovněž byl probuzen zájem o opětovné konání minikurzu PRÁCE S POČÍTAČI. Připravujeme: Májovou veselici čtvrtek 23. května 2013 a celodenní autobusový zájezd středa 5. června pořádá kurz základní ovladatelnosti psa, vhodný pro štěňata od 4 měsíců věku a všechny začátečníky. Kurz bude probíhat na kynologickém cvičišti ve Vimperku od každou neděli od 9 do 10 hodin. Skládá se z 6 lekcí. Počet účastníků je omezen na maximální počet 10 psů. Podrobnější informace a přihlášky získáte na adrese: nebo tel Michal Šmíd

7 Vimperské noviny 4/2013 tel Tradice vaření piva ve Vimperku 5. část Zámecký pivovar ve Vimperku dříve a nyní Od roku 1967 se již Švenksbíru, jak bylo pivo v době Schwarzenbergů nazýváno, již nenapijeme. Skončila navždy 420 let trvající úspěšná existence zámeckého pivovaru a na 43 let i vaření piva ve Vimperku. O zámeckém pivovaru (též zvaném vrchnostenský nebo panský, v době Schwarzenbergů pak Schwarzenberský) jsme se již zmiňovali v dílčích pohledech v předchozích částech. Shrňme tedy a doplňme jeho osudy. Začátek 16. století existuje již pivovar provozovaný měšťanstvem, ten ale byl v krátké době doplněn i pivovarským provozem vrchnostenským rok však není znám, vždy se později uvádí založen před rokem Vrchnostenský pivovar vařil v předhradí v tzv. novém zámku (na místě bývalé vinárny) Vimperk 6 let v majetku Ferdinanda I. Habsburského, vrchnostenský pivovar již doložen střet pivovarnictví městského a panského; panský pivovar pronajat měšťanům a výnos pivovaru dělen ½ : ½ Rožmberkové (Vilém a Petr Vok) provozují už panský pivovar sami nastává velký rozvoj, zámecký pivovar je rozšířen a má již podstatně větší produkci než pivovar měšťanský změny vlastníků: Novohradští, poté Eggenbergové, 1632 pivovar opraven, později přenesen do podhradí a vystavěn už při Křesanovském potoce v místech současných objektů Cukrárny pod zámkem a skladů v Pivovarské ulici příchod Schwarzenbergů (tzv. hlubocká větev), začátek mimořádného rozvoje, produkce hl ročně ohromuje a pivo muselo být (a úspěšně) prodáváno v širokém okolí vč. Bavor začátek vaření piva po bavorském způsobu spodně kvašeného. Konec 19. století dostavba do dnešního půdorysu. Postupné dostavby doznaly budovy renesanční, barokní, a nově i klasicistní. 2. pol. 19. století vodní pohon, zač. 20. století parostrojní pohon. Počátek 20. století vrchol produkce, roční výstavy nad litrů piva, v meziválečném období mírně pod litrů pivovar ve válečné době nevaří znárodnění, 1952 začleněn do Pošumavských pivovarů Protivín, 1958 do Jihočeských pivovarů České Budějovice. Do rozvoje např. umělého chlazení už nebylo investováno, trvalo chlazení ledem vyráběným na Křesanovském potoce. Roční produkce už byla podstatně nižší než před válkou, lahvovala se piva i jiných pivovarů velký požár, provoz po čase obnoven, ale už v podstatně menším rozsahu uvařena poslední várka a pivovar uzavřen. Švenksbíru, jak bylo pivo v době Schwarzenbergů nazýváno, se již nenapijeme. Skončila tak navždy nejen jeho více jak 420 let trvající úspěšná existence, ale na 43 let i vaření piva ve Vimperku. Současnost objekty užívány Cukrárnou pod zámkem (rekonstruovaná a upravená část v Pivovarské ulici) a sklady (ve dvoře). Část objektů je pobořena a nevyužívána. I tak však lze dosti dobře určit jejich původní funkce. Pro dokreslení připojujeme fotografii požáru v roce Ing. Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk Neklidné 15. století Doutnákem husitského hnutí byl ortel vynesený nad Janem Husem v Kostnici. Zajímavé je, že kostnický koncil, zasedající v letech , měl za úkol vyřešit především papežské schizma, kdy se za papeže vydávali římský Řehoř XII., avignonský Benedikt XIII. a Jan XXIII. Otázky odsouzení Viklefova a Husova učení byly tedy pro církev sice důležité, ale ne v první řadě. Nikdo také zřejmě netušil, co se v Čechách rozpoutá po Husově upálení , po kterém následovalo ještě upálení Jeronýma Pražského tamtéž. Oba mají dnes skromný památník mezi novostavbami na předměstí Kostnice. Jan Hus Husitské hnutí, které vypuklo v roce 1419, nemohlo vynechat Vimperk, zvláště poté, kdy se husité zmocnili Prachatic a začlenili je od roku 1421 do městského táborského svazu. Zřejmě již v následujícím roce došlo k tažení na Vimperk, který byl dobyt a poničen. Tehdejší pán ve Vimperku, Kunát Kaplíř ze Sulevic (Kunadus Kapler de Sulewic, v pramenech zmiňován v letech ), nechal městečko v podhradí rychle obnovit a již dal jménem svým i bratra Čáslava (který později vimperské panství od Kunáta převzal) právo volného neomezeného obchodování (kšaftování) s movitým i nemovitým majetkem. Listina mimo jiné také určovala výši roboty, kterou byli Vimperští vrchnosti povinováni, např. orat zahradu pod hradem, usušit trávu z louky nad mlýnem a seno odvézt a podobně. Po Čáslavovi, který patřil k šlechticům, kteří stáli na straně tzv. sirotčího svazu (původně radikálního husitského uskupení měst a šlechty, činného v letech ), se vimperského panství ujal jeho syn Mikuláš ( ), politicky (i vojensky) činný v časech králů Ladislava Pohrobka ( ) a husitského krále Jiřího z Poděbrad ( ). V roce 1454, ve 2. roce panování českého krále Ladislava, od něj Mikuláš obdržel listinu, která určovala výši vybíraného cla ve Vimperku na cestě vedoucí z Pasova od každého koně a vozu. Na podzim roku 1458 pak Mikuláš vpadl s vojskem na území Bavorska, vyplenil okolí hradu Wolfstein a přitáhl k městu Waldkirchen, jemuž pohrozil vypálením. Po složitých jednáních na vysoké úrovni byl nakonec uzavřen smír a od těchto dob byla také jedna z městských bran Waldkirchenu nazývána Kaplertor. Kaplířové měli své nevyřízené účty již s pasovským biskupem Leonhardem von Leiming ( ) a jeho nástupce, biskup Ulrich III. von Nußdorf (před ), oba Kaplíře ze Sulevic, Mikuláše a jeho bratra Petra, opravdu rád neměl. Proto ani Petr Kaplíř ze Sulevic, od roku 1467 poslední Kaplíř ze Sulevic na vimperském panství, neměl z bavorské strany klid. Jakmile se biskup Ulrich vzpamatoval ze ztrát, které mu kaplířovské vojsko (jedno z nejlépe organizovaných ve své době) uštědřilo, neváhal spojit bavorské a hornorakouské vojsko a vpadnout do jižních Čech, aby nejprve přiměl Jana II. z Rožmberka k odklonu od krále Jiřího z Poděbrad (stalo se tak ), a když měl jistotu, že se od něj nemusí ničeho obávat, vtrhl do píseckého kraje a vyřádil se na majetcích přívrženců českého krále, mezi něž patřil i Petr Kaplíř. Pomsta byla určitě sladká. Pasovští nejprve vypálili a vydrancovali několik vsí na vimperském panství a nakonec si za ranního rozbřesku 18. září 1468 podali i městečko samotné, které vypálili. Hradu samotného se nedotkli. Vimperk záhy s kořistí opustili a stáhli se za zemské hranice. Dobová zpráva o této události hovoří o pěších, jezdcích a 20 vozech. Tak alespoň referoval ještě týž den helfenburský purkrabí Adam z Drahonic pánu z Rožmberka. Odveta ze strany Petra Kaplíře na sebe samozřejmě nedala dlouho čekat Roman Hajník

8 8 tel Vimperské noviny 4/2013 Rubrika Městské policie V lednu letošního roku byla znovu zahájena pravidelná měsíční rubrika Městské policie Vimperk. Kvůli celoměsíční nepřítomnosti vrchního strážníka Městské policie, který tento materiál samostatně připravuje, na pracovišti byla tato pravidelnost v únoru přerušena, za což se omlouváme. Měsíce únor a březen patří dle statistiky Městské policie Vimperk k nejklidnějším měsícům celého roku. Ani letos tomu nebylo jinak. Většinu její práce v těchto zimních měsících tvoří standardní hlídková činnost, dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích a dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a samozřejmě řešení událostí na základě oznámení občanů. Mimořádná sněhová nadílka v těchto měsících značně zkomplikovala zejména schůdnost chodníků a sjízdnost silnic, což bylo také nejčastějším podnětem k podání oznámení ze strany občanů města. Díky včasným oznámením občanů mohli strážníci tyto záležitosti rychleji a efektivněji řešit a mnohdy se díky tomu zabránilo škodám na majetku a zdraví občanů, za což Vám občanům jménem celého kolektivu MP Vimperk děkuji. Například dne v 9.27 hod. byla na tísňovou linku 156 oznámena nesjízdnost staré silnice od areálu bývalých kasáren U Sloupů k vimperské nemocnici kvůli náledí. Po příjezdu na místo hlídka MP zjistila, že komunikace je zcela pokryta ledovou vrstvou a na místě se nachází několik vozidel, která ji zcela zablokovala. Hlídka informaci okamžitě předala Městským službám Vimperk a uzavřela komunikaci na sjezdu od areálu bývalých kasáren tak, aby nedošlo k dalšímu blokování nově přijíždějícími vozidly a případným škodám na majetku a zdraví osob. Po posypu a uvedení komunikace do sjízdného stavu byla silnice otevřena a hlídka tak mohla pokračovat v další činnosti. Ani mrazivé počasí těchto měsíců nedokázalo odradit sexuchtivé pány od sousedů k výletům do našeho města za pouliční prostitucí. Doba, kdy v ulicích města stály prostitutky v houfech u hlavní silnice vedoucí k hraničnímu přechodu Strážný, je díky vyhlášce města, Městské policii a městskému kamerovému dohlížecímu systému nenávratně pryč, přesto se občas najde i taková, která to znovu zkusí. Většina z nich zásluhou opatření, která město Vimperk vůči nim přijalo, zkouší podnikat mimo katastr města blíže k státním hranicím. Některé z nich však jdou s dobou a poskytují služby svým stálým zákazníkům na základě objednávky provedené formou sms zprávy na mobilní telefon. Ale ani to neznamená, že by se tím vyhnuly možnému postihu za své protiprávní jednání, jak ostatně dokazuje náš další případ. Dne v odpoledních hodinách se hlídka MP vracela z případu oznámení v osadě Lipka. Po cestě strážníci zaznamenali vozidlo s registrační značkou SRN, které stálo za zákazovou dopravní značkou na spojnici mezi osadou Klášterec a hlavní silnicí vedoucí k hraničnímu přechodu Strážný. Při kontrole vozidla strážníci zjistili, že se uvnitř v dost choulostivé situaci nachází jim dobře známá místní prostitutka a společně s ní postarší muž. Při kontrole strážníci zjistili totožnost občana SRN, který si ve věku 62 let vyrazil za dobrodružstvím s o 35 let mladší vimperskou sexuální pracovnicí. Strážníci oba dva po zásluze odměnili blokovou pokutou a odeslali zpět každého jiným směrem, ženu pěšky směr Vimperk a muže zpátky za hranice. Městská policie Vimperk děkuje za oznámení a informace, které strážníkům výrazně pomáhají při dohledu nad bezpečností osob a ochraně majetku a pomáhají zvyšovat pocit bezpečí našich občanů. Daniel Ziemba, Městská policie Vimperk Prevence přepadení Pamatujte na to, že k přepadení dochází často za snížené viditelnosti a mnohdy v méně frekventovaných lokalitách. Vyhýbejte se nepřehledným výklenkům, tmavým průjezdům apod., za nimiž by se mohl skrývat útočník. Při kontaktu s neznámou osobou buďte bdělí a udržujte bezpečný odstup. Nezůstávejte o samotě s neznámou osobou v uzavřeném prostoru (výtah apod.). Nechovejte se přehnaně vyzývavě a nevystavujte na obdiv své cennosti. Zejména v nočních hodinách si naplánujte cestu domů (spojení, trasa, návaznost spojů apod.). Zajistěte si doprovod, případně se nestyďte požádat o pomoc. Naučte se využít věci denní potřeby ke své obraně (deštník, kabelka, obuv, atd.). Počítejte s určitou zrakovou adaptací při přechodu ze světla do tmy a naopak. Při zakoupení sebeobranných prostředků se je naučte bezpečně ovládat a noste je stále na stejném, pro vás dostupném místě. Průběh a výsledky I. kola letošního ročníku přírodovědné soutěže NP Šumava Na přelomu ledna a února proběhlo v základních školách a v gymnáziích spadajících do oblasti Šumavy první kolo již II. ročníku přírodovědné soutěže Národní park Šumava ve školních lavicích, kterou vyhlašují střediska environmentální výchovy (SEV) Správy NP a CHKO Šumava. Zájem o akci projevilo 22 škol regionu. V případě Vimperku nechyběli stejně jako loni mezi soutěžícími žáci ZŠ Smetanova ani ZŠ TGM. Letos k nim díky rozšíření soutěžních kategorií přibylo také vimperské gymnázium. Soutěž je vyhlášována v 8 kategoriích, tzn. pro druhé až deváté třídy ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Akce si klade za cíl podnítit u dětí zájem o území NP a CHKO Šumava a zjistit úroveň jejich povědomí a znalostí o tomto chráněném území i o přírodě obecně. V prvním kole, konaném v jednotlivých školách, účastníci vyplňovali speciální soutěžní pracovní listy. Následovaly opravy pracovních listů a vyhodnocení výsledků. Soutěžní listy nejprve opravili učitelé. Po nich v únoru a v březnu provedli pracovníci SEV druhou (kontrolní) opravu a vyhodnocení výsledků. Vítězové z prvního kola, tedy účastníci s bodovou úspěšností nad 60 %, postupují do kola druhého terénního, které je čeká v květnu. V červnu bude soutěž završena slavnostním vyhlášením vítězů všech kategorií a výletem do území NP Šumava či NP Bavorský les. Zde uvádíme žáky vimperských škol s nejlepším bodovým hodnocením: Ze ZŠ Smetanova jsou to Matěj Blahník (1. místo v I. kategorii 44 bodů z maximálních 48 b.), Karel Sova (2. místo v II. kategorii 46 b. ze 49) a Jan Heřta (1. místo ve IV. kategorii 68 b. ze 79). Ze ZŠ T. G. Masaryka se nejlépe umístili Bára Kučerová (2. místo v I. kategorii 43 b. ze 48), Petr Podskalský (2. místo ve II. kategorii, 46 b. ze 49), Vojtěch Burian (2. místo v V. kategorii 79 b. ze 104), Jakub Švejda (3. místo v VI. kategorii 106 b. ze 136) a Nikola Čáchová (3. místo v VII. kategorii 80 b. ze 100). Za Gymnázium Vimperk dosáhl největšího počtu bodů Ondřej Kučera (1. místo za V. kategorii 92 b. ze 104). Vítězům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchu ve druhém kole. Zároveň velice děkujeme všem učitelům, kteří se ve školách na soutěži podíleli a kteří opravovali pracovní listy prvního kola. Za Střediska environmentální výchovy Správy NP a CHKO Šumava Stanislav Čtvrtník

9 Vimperské noviny 4/2013 tel Z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk Finanční gramotnost pro žáky naší školy Téma finanční gramotnosti zaznívá v našich médiích stále častěji. Téměř každý osobně zná někoho, kdo se dostal do vážných finančních potíží. V naší škole vyučujeme finanční gramotnost v rámci ekonomických i společensko-vědních předmětů. S tématy týkajícími se finanční gramotnosti by se měl setkávat každý žák naší školy. Pro studenty třetího ročníku gymnázia a obchodní akademie využila naše škola nabídky odborníka, pana Ing. Tomáše Uhlíka, PhD., ze společnosti Partners, uspořádat podrobnější přednášky v rámci projektu Den finanční gramotnosti. Jedním z hlavních cílů zmíněného projektu je zvýšení finančního vzdělání obyvatel České republiky. Celý kurz byl rozdělen do čtyř Lyžařský Český pohár dorostu Šeller a Klementová upevnili svoji vedoucí pozici v ČP v Novém Městě na Moravě. Na závodech Českého poháru dorostu, konaných první březnový víkend v Novém Městě na Moravě, dosáhli závodníci studující sportovní obor vimperského gymnázia vynikajících výkonů! Luděk Šeller a Andrea Klementová dokázali zvítězit v neděli v závodě na 10 km, resp. 7,5 km klasicky s hromadným startem. Navíc oba dva zajeli výborně i v sobotním závodě (sprint bruslením), kdy Luděk rovněž zvítězil, Andrea byla druhá. V kategorii juniorů startovali také Jacob Kordač a Michal Rypl. Po prologu na 4 km se Jacob Kordač pohyboval na 12. místě, ztráta na 1. juniora Patricka Caldwella (USA) činila 28,2 s. Druhý den s touto ztrátou startoval na trati 15 km. Závod se částí. První lekce proběhla v prosinci. Žáci se zabývali vysvětlením základních pojmů. Druhá lekce se konala v lednu. Jejím cílem bylo umět rozlišit dobré a špatné úvěry. Žáci se podrobněji seznámili s tématem finanční nezávislosti a pojmem dluhová past. Pan Ing. Tomáš Uhlík objasnil jednotlivé fáze dluhové spirály. Ve třetí, únorové, lekci se žáci učili hospodařit s rodinnými financemi a dozvěděli se o nutnosti tvorby finančních rezerv. Dále jim byla představena důchodová reforma, v březnu nahlédli do světa investic. Celý projekt se setkal s kladným ohlasem nejen u žáků, ale i u přítomných pedagogů. Příští rok určitě počítáme s aktualizovaným kurzem pro letošní druhé ročníky. Ing. Eva Piherová, ředitelka Rebecca 2013 Dne 28. února 2013 byla v naší škole uspořádána sbírka na naši adoptovanou dívku Rebeccu z Indie. Studenti a pracovníci školy přispěli celkem částkou Kč, která byla odeslána do Indie a zajistí Rebecce vše potřebné pro další školní rok. Za projev solidarity a všechny příspěvky děkují zástupci třídy 4. G, spolu s paní učitelkou Miroslavou Tomáškovou, kteří sbírku organizovali. Děkujeme všem za příspěvky! Ing. Miroslava Tomášková a třída 4. G vyvíjel do posledního okamžiku napínavě a Jakub nakonec skončil na krásném 4. místě (10. místo v kategorii mužů) za Patrickem Caldwellem, se ztrátou 3,6 s na 3. místo. Na prvním místě skončil český junior Petr Knop, 2. místo obsadil Adam Fellner. Michal Rypl se v sobotním závodě umístnil na 17. místě a v neděli byl v kategorii juniorů 18. Výborné výsledky rozmnožili i starší dorostenci. Tereza Kreuzigerová obsadila 3., Martin Hojdekr 5. místo, Tomáš Kalivoda byl 5., Jirka Mánek 8. v kategorii st. dorostenců (neděle). Veronika Hudečková byla v neděli na 6. místě v kategorii st. dorostenek. Andrea Klementová a Luděk Šeller vedou s poměrně značnými náskoky v celkovém hodnocení Českého poháru, Jakub Kordač je na 3. a Michal Rypl na 7. místě. Petr Steinbach, Stanislav Frühauf Putování za elektrárnou Šumava je region rázovitý, rozličnými krásami oplývající, nevyjímaje ani ty rázu veskrze technického. (Jestlipak víte, že takové Kašperské Hory byly elektrifikovány již v roce Malá vodní elektrárna na Čeňkově Pile slavila loni sté narozeniny.) Druhou letošní akci v rámci programu Gabreta 2012/2013 pořádaly oba naše domovy mládeže zájezd do vodní elektrárny na Čeňkově pile. Šumava je region rázovitý, rozličnými krásami oplývající, nevyjímaje ani ty rázu veskrze technického. Jestlipak víte, že takové Kašperské Hory byly elektrifikovány již v roce Kdo by to byl řekl. Ano, počítáte správně. Malá vodní elektrárna na Čeňkově Pile slavila loni sté narozeniny. Zkušební provoz byl sice tenkráte zahájen již na jaře 1912, avšak první žárovky vesele zablikaly až v předvánočním čase. Při vědomí, že například pýcha rodu švarcenberského zámek Hluboká byl elektrifikován až o rok později a plošná elektrifikace Šumavy byla dokončena teprve v padesátých letech, nám pomalu dochází, že máme co dočinění se skutečným technickým zázrakem. Rozhodli jsme se tedy přidat se k celé plejádě gratulantů a pojali náš výlet jako putování za elektrárnou, putování, které jsme započali krátkou zastávkou u hradlového mostu Rechle. Vody řeky Vydry se odtud vydávají na dlouhou pouť Vchynicko- -tetovským plavebním kanálem k vtokovému objektu v Mechově, odtud pak metrů dlouhým podzemním přivaděčem k akumulační nádrži o rozloze 1,5 hektaru a objemu m 3 na Sedelském vrchu. Vodní masy zde shromážděné tu setrvávají v očekávání téměř dvě stě padesátimetrového pádu Žádost pomoc na lopatky turbín schovaných někde na dně hlubokého údolí pod vašima nohama. Jen pár desítek metrů odtud u vyrovnávací komory tzv. Vodního zámku se nachází jedna z top šumavských vyhlídek. Sám spisovatel Šumavy Karel Klostermann tu míval dostaveníčko se svou múzou. Pořád prý tu pobíhá, povlává povětřím a děsně ráda se líbá. To si prostě nemůžete nechat ujít. Co by to však bylo za putování za elektrárnou, kdyby na jejím konci nebyla pořádná exkurze do pořádné elektrárny. Vodní elektrárna Vydra je dokonce elektrárnou špičkovou. Pracuje hlavně v čase energetické špičky, kdy se dobře uplatní její schopnost rychle (v řádu desítek vteřin) rozběhnout výrobu energie, má výkon 6,4 megawattů. Expozice v návštěvnickém centru nabízí interaktivní modely vodních elektráren, model území mezi Modravou po soutok Vydry a Křemelné a hlavně strojovnu se dvěma horizontálními Francisovými turbinami (každá o výkonu 3,2 MW). Pak už zbývá jen vydat se podél 105 metrů dlouhého původního kamenného náhonu a podél 136 metrů dřevěných vantrok, hovících si na masivních pilířích, a jsme tu. Všechno nejlepší k narozeninám, elektrárno. Všechno nejlepší, Stará dámo na Čeňkově Pile. Přes svůj věk jsi stále v obdivuhodné formě (375 otáček za minutu), a i když vydáš jen za sto pětadvacet koní, žádná ze tvých mladších kolegyň není pro nás tak sexy jako ty. Snad i proto se k tobě zas a znovu tak rádi vracíme. Všechno nejlepší a Máme tě rádi. A až večer jen tak mimoděk a naprosto bezděčným pohybem zmáčknete vypínač, abyste si rozsvítili, nezapomeňte té vaší žárovce popřát k narozeninám, protože šumavské energii je sto let a jejím prostřednictvím je tu řeka Vydra s námi. V sobotu došlo ke ztrátě malého LCD televizoru zn. Sencor v ulici Palackého (pod bývalou autoškolou). Televizor byl v černém pouzdře. Případného nálezce odměním. Pište, volejte na tel. č Děkuji. Milan Cais Josef Bernard, vychovatel

10 10 tel Vimperské noviny 4/2013 ZŠ TGM informuje Lyžařský kurs Ve slunečném předprázdninovém týdnu se žáci 7. ročníků ZŠ TGM Vimperk zúčastnili lyžařského výcviku na Nových Hutích. Pod vedením Mgr. Jany Soutěž v anglickém jazyce V Prachaticích se 20. února uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovaly čtyři žákyně. V kategorii I. A se na 5. místě umístila Karina Kysilová, na 8. místě Petra Neužilová. V kategorii II. A obsadila 2. místo Michaela Czerwenková a 14. místo Veronika Budínská. Děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Alžběta Rückerová Hudečkové, Mgr. Karla Hrůši a Mgr. Josefa Bejčka se žáci naučili a zdokonalili v dovednostech na snowboardu, sjezdových a běžeckých lyžích. Mgr. Jana Hudečková Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Lucie Matheislová a Jaroslav Vondráček navázali na úspěchy svých předchůdců. Minulý školní rok obsadil první místo Adam Jirsa a třetí místo Anna Jirsová, předminulý školní rok se Marek Haisl umístil na místě druhém. Ve středu se konalo v Prachaticích okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že v dané kategorii může každá škola vyslat pouze dva zástupce, bylo velice náročné tyto pouze dva žáky vybrat. Soutěžit do okresního kola se vydala Lucie Matheislová ze sedmé třídy a Jaroslav Vondráček ze šesté třídy. Oba soutěžící byli na této soutěži nováčci, takže v podstatě jeli na zkušenou. Není vůbec jednoduché konverzovat před komisí na vylosované téma, s vylosovaným kamarádem řešit konverzační situaci z běžného života, odpovídat na otázky na základě poslechu. Lucka i Jarda se svého úkolu ujali výborně. Po součtu bodů ze všech třech soutěžních kategorií se Lucka umístila na druhém místě. Jarda Vondráček obsadil krásné desáté místo (z celkového počtu 21 soutěžících), ale je třeba si uvědomit, že bojoval v kategorii žáků šestých a sedmých tříd. Příští rok tu Jarda zůstává, a tak mu přeji posun na přední příčky. Mgr. Jana Doležalová Besedy v 6. B V rámci projektu Naše město se ve třídě 6. B uskutečnily dvě besedy. První beseda byla zaměřena na obce, v nichž bydlí jedna část žáků této třídy, na Horní Vltavici, Řasnici, Strážný, Lenoru. Žáky s informacemi o historii, o současnosti a o nejrůznějších zajímavostech těchto obcí seznámil Jaroslav Pulkrábek. Po čtrnácti dnech na něj navázal Mgr. Roman Hajník, který velmi detailně popsal město Vimperk, rodné město druhé poloviny žáků ve třídě. Projekt Naše město bude pokračovat i v jarních měsících. Během něj děti poznají svou obec osobně a lépe, než ji znali dosud. Oběma výše jmenovaným pánům bych chtěla velice poděkovat za to, že si ve svém napěchovaném programu našli čas na mou třídu. Mgr. Alžběta Rückerová Lyžařský výcvik 7. třídy Od 13. do a od 18. do proběhl lyžařský výcvik 7. třídy ZŠ Smetanova. První dva dny jsme se rozdělili do dvou skupin a začal základní běžecký výcvik na Vodníku. Třetí den jsme absolvovali běžeckou túru z Plání, kam jsme byli dovezeni autobusem. Odtud jsme pokračovali směrem Zlatá studna, Horská Kvilda a Kvilda, kde jsme si všichni mohli dát občerstvení v pekárně. Uběhli jsme přibližně 15 km. Po víkendu navazoval kurz ve dvou nově rozdělených skupinách. Všichni jsme začínali na Nových Hutích. První skupina pod vedením pana Jana Líkaře běžela na Zadov a zpět. Druhá skupina sjížděla na sjezdovce v Nových Hutích rozdělena na sjezdaře, které vedl Vladan Pokorný, a snowboarďáky vedené Terezou Tichou. Zažili jsme všechny druhy počasí. Všem se nám lyžařský výcvik velice líbil. L. Matheislová a Z. Bínková Karneval ve školní družině V naší školní družině se konal 19. února karneval. Sešli se tu piráti, policisté, princezny, objevil se též dědek, vězeň a kuchař. Nechyběli ani sportovci, kovbojové, gepardice, zajíček, včelky a ještě mnoho dalších. Tancovali jsme a hráli různé společenské hry. Např. jsme zdolávali dráhu s pomocí kruhů, nosili na hlavě knihu, sráželi pyramidy pohárků, odráželi se pomocí kluzáků Proběhla i soutěž o nejlepší tanečnici, tanečníka a taneční dvojici. Odměnou nám byly drobné sladkosti a příjemně strávené odpoledne. Jára, Honza a Lucka Školní taneční soutěž. Více informací o škole na

11 Vimperské noviny 4/2013 tel DDM Vimperk Jarní prázdniny v DDM ve Vimperku Nabízený program se skládal z tvoření a výletů. V úterý děti pracovaly s keramickou hlínou a jejich cílem bylo vytvořit keramický kachel ve tvaru sluníčka, v pátek se věnovaly pečení a zdobení perníčků, které již navodily atmosféru blížícího se jara. Středu a čtvrtek jsme věnovali výletům. První byl do Písku. Navštívili jsme interaktivní výstavu Cesta do neznáma. Děti zažily na vlastní kůži dobrodružství, kterým prošel hrdina Odysseus, čekala je Kyklopova jeskyně, šestihlavá příšera Skylla i průchod podsvětím. Následující den se děti vlakem dopravily do Strakonic, aby si užily vodních radovánek v plaveckém areálu. Programu využilo 75 účastníků. Jitka Martanová a Eva Kubišová, DDM ve Vimperku Houslisté zakončili okresní kola soutěží V posledním únorovém týdnu proběhla ještě dvě okresní kola soutěže ZUŠ. Své síly poměřili mladí hráči na elektronické klávesové nástroje a komorní soubory nástrojů smyčcových. Obě kategorie pořádala ZUŠ Prachatice. I naše vimperská škola měla v soutěžích své zástupce. Jednalo se celkem o sedm klávesistů. Klára i Anna Kučerovy získaly shodně třetí místo a Linda Hrdá místo druhé. Všechna děvčata připravil p. učitel Karel Škvrna. Paní učitelka Lenka Smahová do soutěže vyslala Danielu Novotnou, která získala druhé místo a Pavlínu Kaslovou, která ve své kategorii zvítězila. Posledním učitelem, který měl své žáky v Prachaticích, byl Aleš Parkan: Jana Mistrová se umístila na druhém místě a Adam Rod postoupil jako vítěz do krajského kola. Jako poslední měli soutěž žáci věnující se komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Jedinými přihlášenými z celého okresu Prachatice byla dvě houslová dua z vimperské houslové třídy Hedviky Vavříkové. Obě získala ve svých kategoriích krásná druhá místa. Bc. Pavel Vališ, ředitel, ZUŠ Vimperk Nabídka na léto Pobytový letní tábor 2013 v Nové Peci na téma TAJNÁ ŠPIONÁŽNÍ MISE. Termín: Kontakt: Pobytový letní tábor 2013 v Nové Peci na téma CIRKUS. Termín: Zajímavé výtvarné techniky, pohybové hry, stolní a zážitkové hry motivované cirkusem. Kontakt: Vodácké putování po řece Otavě. Termín: Zaměření: Každodenní putování po vodě, základy vodáckého výcviku, táboření. Tábor je určen pro zájemce od 10 let do 14 let. Především pro začínající vodáky. Přihlásit se mohou pouze plavci. Městský tábor Termíny: , , Městský tábor je určen pro děti mladšího školního věku. Jeho program je jistou obdobou běžných táborů. Účastníci denně docházejí ze svých domovů. Jídlo si přinesou s sebou na celý den. Pokud to počasí dovolí, budou děti trávit celý den venku v přírodě. (přírodovědné výpravy, výlety, sport, případně koupání). V případě nepříznivého počasí budou mít zázemí v DDM. Informace a přihlášky získáte přímo v DDM, Smetanova 405, Vimperk. Vynikající úspěch vimperských dechařů Ve čtvrtek se konalo krajské kolo soutěže ZUŠ. V Českých Budějovicích se sešli vítězové okresních kol našeho kraje, konkrétně komorní soubory dechových nástrojů žesťových a zobcových fléten. Vimperská ZUŠ měla v těchto kategoriích 4 želízka. Soutěže zobcových fléten se zúčastnil soubor, který pracuje pod vedením p. učitele Martina Vališe. Soubor vybojoval pěkné 3. místo. Ostatní zástupci naší školy soutěžili v kategorii žesťových nástrojů. Pan učitel Karel Škvrna připravil dvě žesťová kvinteta, z nichž jedno (mladší) obsadilo 2. místo a druhé kvinteto získalo první místo s postupem do ústředního kola. Úspěch umocnila skutečnost, že se stali absolutními vítězi. Poslední naše zástupce tvořilo trubkové duo s doprovodem klavíru, na jehož přípravě se podíleli hned tři učitelé: Martin Vališ, Jan Hrdlička a Jana Zíková. Trio si vedlo výborně a vybojovalo také první místo s postupem do ústředního kola. Do Liberce, kde se bude republikové finále konat, tak bude odjíždět z naší školy velká výprava čítající 8 žáků a 4 učitele. Jistě i tam budou důstojně reprezentovat nejen svůj kraj, ale i Vimperk. Zprávičky z lesní školičky Bc. Pavel Vališ, ředitel ZUŠ Vimperk Alfa kurzy pro mládež v Amber hotelu Anna pokračují každou sobotu Alfa pro mládež je kurz, kdy je lidem nabídnuta možnost prozkoumat smysl života a křesťanskou víru. Setkáme se nad společným jídlem, budeme si povídat, nebudou chybět hry, nad kterými se opravdu pobavíme. Poslechneme si hudební skupinu Frontline a s tím, kdo bude chtít položit jakoukoli otázku, se společně nad ní zastavíme, zamyslíme a budeme se na ni snažit najít odpověď. Info na: Vstup zdarma. Těšíme se na Vás. Zdeněk Neužil, Evangelická církev metodistická Uplynulý měsíc U Sloupů ještě naplno vládla zima, takže si děti ze Šumavousku užívaly zimních radovánek. Dvakrát jsme trávili dopoledne u ohýnku a zdá se, že nás to bude bavit dál. Jednou jsme na ohni dokonce vařili sníh a rampouchy. Výsledek našeho pokusu cedili přes plátno. Děti rovněž vědí, co se stane, když se led posolí. Zažili jsme jedno úžasné pytlování na Kubově Huti, kam jsme si udělali výlet. Bylo tehdy tak namrzlo, že se nedalo jezdit na bobech ani na lopatách. Jediný sjízdný byl obří igelit, na který se vešly všechny děti i s učitelem. Když nám byla zima a z radovánek venku jsme byli mokří, v teple u Šumavouse jsme se zabývali sestavováním potravních řetězců a rozdělováním zvířat podle toho, kde žijí a čím se živí. Jaro na sebe nedá dlouho čekat. Sluníčko už bývá vysoko a docela při síle, takže se těšíme na vypuknutí jara. Musíme vynést Moranu a vyčistit studánku. Více se dozvíte na www. sumavous.cz. Martina a Milan

12 12 tel Vimperské noviny 4/2013 Očima Jaroslava Pomezného Přestože jsou 28. ročník Šumavského Ski maratonu Kooperativy a Stopy pro život již minulostí, nezaškodí malé ohlédnutí a pár zajímavostí. V závodech po oba dny startovalo více jak patnáct stovek lyžařů z ČR a zahraničí. V sobotu provázelo závodníky na tratích husté sněžení. V neděli naopak obleva s plusovými teplotami, a tak máza, zvláště na pětačtyřicítku byla doslova alchymií, neboť na kvildském startu byla jiná kvalita sněhu než na Černé hoře nebo Pramenech Vltavy. A to bylo pro mnohé tvrdým oříškem. Přesto nejdelší trasu úspěšně absolvovalo 503 závodníků z toho 42 žen. V letošním roce se opět zvýšila úroveň organizace závodů a jeho zázemí na startu, občerstvovacích místech a v cíli. Zde lyžaře čekaly ve vyhřívaných stanech šatny, úschovna zavazadel a občerstvení, které svojí rozmanitostí určitě potěšilo všechny chutě. Svoji roli úspěšně splnila i závodní kancelář, umístěná ve společenském sále, kterou od pátečního odpoledne, až do nedělního startu prošli všichni účastníci maratonu, kteří se zde registrovali. Se zájmem se setkaly fotografické kroniky se vzpomínkami na začátky šumavského klání, například na 1. ročník, který pod názvem Šumavskou stopou startoval Na trasu 42 km se tehdy z Churáňovské louky vydalo 842 závodníků. Pořadatelům ze Ski klubu Šumava a armádě nadšenců-dobrovolných pomocníků, kteří společně odvedli bezchybnou práci a zasloužili se tak o dobrou prezentaci města Vimperk a šumavského regionu, je třeba poděkovat. Již nyní se začínají odvíjet první přípravy 29. ročníku Šumaváka, který ve dnech přivítá opět Kvilda. Český červený kříž, transfúzní stanice Nemocnice České Budějovice, Jihočeský kraj a budějovický majáles společně připravili prospěšné Studentské krvebraní. Akce má za cíl zpopularizovat na jihu Čech bezpříspěvkové dárcovství krve, především mezi mladou generací starší 18 let a získat ji pro tuto vysoce záslužnou činnost pomáhající zachraňovat lidské životy. Pro nové dárce (prvodárce) je až do května připravena soutěž, kdy po vyplnění anketního lístku na transfúzní stanici mohou vyhrát poukázky na nákup zboží v prodejně Templ a další hodnotné ceny. Nad akcí převzala záštitu 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská. Zájemci o bezpříspěvkové dárcovství krve mohou k cestě do transfúzní stanice využít svozových autobusů ČČK. Bližší informace poskytují: Nemocnice České Budějovice stanice dárců krve, tel nebo www. nemcb. cz/darci. Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice tel , nebo www. cervenykriz. eu/prachatice. Členové vimperského Senior klubu spolu se seniory z Vlachova Březí se na pozvání kaplických zúčastnili společné oslavy Svátku žen. Dobrou náladu k tanci a poslechu pomohla vytvořit ve zdejším kulturním domě hudební skupina Správná pětka. Zpestřením bylo vystoupení dětí a bohatá tombola. Přednáškou Středověká písařská dílna pokračoval v sále MěKS čtvrtý ročník vimperské akademie. Lektorka Mgr. Lenka Panušková z Ústavu dějin a umění, která se zabývá studiem středověkých rukopisů a středověkých iluminací seznámila účastníky s dobou středověku, kdy se rozvinuly dva umělecké slohy, románský styl a gotika. S tím souvisela i výstavba klášterů a právě tam, vznikaly knihovny a písařské dílny skriptoria, předchůdci dnešních nakladatelství, v nichž byly opisovány knihy, které se psaly na pergamenu z vydělané ovčí, telecí nebo oslí kůže. Od 13. století se používal papír. Písmena se malovala pavím nebo husím brkem, začáteční byla větší a zdobená miniaturními kresbami (iluminacemi). Zajímavé bylo i vlastní zpracování knihy, práce písařů, iluminátorů, používání barev dle význačnosti knihy, skicářů, vzorníků, puncování, zdobení zlatem, ořezávání. Desky knih byly z kůže (vepřovice) zdobené ražením. Od 12. století se v obrazech objevují písaři, mezi kterými nechyběly ani ženy. Další kapitoly písemného záznamu začal psát vynález knihtisku. V rámci akademie na kolech navštíví senioři prachatické Muzeum cirkusu a loutek. V této souvislosti upozorňují pořadatelé na nutnost, předem se přihlásit na tel , osobně nebo em výročí vzniku Červe- ného kříže, připomene výstava, kterou v úterý 2. dubna 2013 v 15 hodin v prostorách prachatické Městské knihovny slavnostně zahájí fotograf, režisér a producent Adolf Zika. Významná mezinárodní humanitární organizace byla založena v Ženevě, kdy byl ustanoven stálý mezinárodní výbor na pomoc raněným vojákům. Již na podzim, téhož roku se této snaze dostalo mezinárodního uznání a tak se zrodilo mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Základními principy obou hnutí jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. Český Červený kříž je jedna ze 188 národních společností Mezinárodního hnutí ČK a ČP. Svými projekty v oblasti humanitární, zdravotní, sociální a pomoci při Máme rádi zvířata Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 6. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let MÁME RÁDI ZVÍŘATA o Cenu Stanislavy Chumanové. Téma soutěže souvisí s tematikou festivalu NaturVision tedy život zvířat ve volné přírodě, letos s motem: SAVCI. Každé dítě se může zúčastnit maximálně se třemi pracemi (kresbami, malbami nebo fotografiemi) formátu A4 A3. Soutěžní příspěvek musí být na tvrdším papíře a na zadní straně opatřen těmito údaji jméno a příjmení dítěte, jeho věk, adresa a škola, kterou dítě navštěvuje (popřípadě třída). katastrofách pomáhá potřebným v ČR i v zahraničí. Významný je i podíl na propagaci, podpoře a organizaci bezpříspěvkového dárcovství krve, dobrovolnické činnosti a zapojení v záchranném systému ČR. A právě s těmito aktivitami Červeného kříže a Červeného půlměsíce, vznikem myšlenky mezinárodního hnutí, činností ve světě i v ČR návštěvníky tato výstava seznámí. Nebudou chybět ani vzpomínky, fotografie a další zajímavosti, které připomenou činnost ČČK a ČSČK na Prachaticku a Vimpersku. Výstava, kterou pořádá prachatický Oblastní spolek Českého červeného kříže spolu s městem Prachatice a Městskou knihovnou potrvá do Vítězný obrázek loňského ročníku soutěže. Autor Martin Preněk. Jaroslav Pomezný, Vimperk Termín a místo dodání do 31. května 2013 k rukám Lenky Švecové, MěÚ Vimperk, Odbor ŠKaCR, Steinbrenerova 6, Vimperk. Nejlepší dětští tvůrci budou odměněni na galavečeru Natur- Vision 20. září Celkový vítěz obdrží Cenu Stanislavy Chumanové. Z nejlepších prací bude v MěKS Vimperk uspořádána výstava. Těšíme se na zajímavé dětské pohledy do světa zvířat! Autoři i jejich zákonní zástupci tím, že se této soutěže zúčastňují, dávají současně souhlas s bezplatným zveřejněním těchto výtvarných děl pro další propagaci festivalu. Lenka Švecová, Odbor ŠK a CR Těšíme se na zajímavé dětské pohledy do světa zvířat!

13 Vimperské noviny 4/2013 tel Kulturní přehled MěKS Vimperk Středa , hod. DEN UČITELŮ Každoroční setkání u příležitosti Dne učitelů spojené s oceněním navržených kandidátů ze škol, vyplněné kulturním programem žáků ZUŠ a SEŠ a Gymnázia ve Vimperku. Sobota , 9.00 hod. XV. EKOROZHOVORY Patnáctý ročník akce pořádané Spolkem na ochranu Šumavské přírody. Tentokráte o růžích všeho druhu či handicapovaných zvířatech. Čtvrtek , hod. JOSEF PECKA: PUTOVÁNÍ ÚDOLÍM VLTAVY II. Putování po pamětihodnostech regionu se známým šumavským průvodcem. Komentovaná velkoplošná projekce fotografií, vstupné dobrovolné. Pondělí , hod. ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA Vimperk Čtvrtek , hod. VÝPRODEJ Večer, který Vám možná bude něco připomínat. Divadelní představení, vstupné předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč. Neděle , hod. TOHLE PRINCEZNY NEDĚLAJÍ aneb TAKOVÁ JE ROZÁRKA Nová autorská pohádka divadelního souboru SPIRÁLA. Divadelní představení, vstupné dobrovolné. Úterý , hod. 30 DNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SENIORŮ A OSOB S HANDICAPEM Vernisáž výstavy. Pátek , hod. RADIM UZEL: ZMĚNY LIDSKÉ SEXUALITY NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ V moderní době se funkce sexuality začíná od prostého rozmnožování přiklánět stále více k lidskému potěšení. Souvisí s tím otázky plánovaného rodičovství a úpadku prestiže mužského pohlaví. V důsledku prodlužování lidského věku nabývá na důležitosti také sexualita seniorů. Přednáška, vstupné 90 Kč, pro studenty Akademie 50 Kč. Sobota , hod. JARNÍ COUNTRYBÁL S BOUČKEM Pohodové westernové křepčení za doprovodu lhenických Vodáků. Vstupné 90 Kč. Sobota TANEČNÍ Taneční škola Tomáše Gaudníka. AKCE SPOLKŮ Spolek Zlatá stezka. PŘIPRAVUJEME: RUDA Z OSTRAVY: ONE KURDE ŠOU CYPA Z RÁDIA - TO NEJLEPŠÍ SYNKA ŠIKOVNÉHO ŽENSKÝ AMATÉRSKÝ SPOLEK SEXTÁNKY.

14 14 tel Vimperské noviny 4/2013 kino Šumava Vimperk Středa , hod. KRYCÍ JMÉNO KRTEK Drama, Polsko / Francie, 2011, 108 min. Režie: Rafael Lewandowski. Hrají: Borys Szyc, Marian Dziedziel, Wojciech Pszoniak, Bartlomiej Topa. Zygmund, hrdina v boji proti totalitě a uznávaný člen pracovního hnutí Solidarnosc z 80. let, je nyní náhle obviněn, že byl tajným informátorem komunistického režimu s krycím jménem KRTEK. Úterý , hod. ODPAD MĚSTO SMRT FK Drama, Česko, 2012, 70 min. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Gabriela Míčová, Jiří Černý, Martin Finger, Stanislav Majer, Martin Pechlát, Dana Poláková. Rozpadající se město, při jehož sanování se politici nepokrytě dělí o zisky se spekulanty a lobbisty, to vše pod ochranou policie. Úterý , hod. KUŘE NA ŠVESTKÁCH FK Drama / Rodinný, Francie / Německo / Belgie, 2011, 93 min. Režie: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud. Kamera: Christophe Beaucarne. Hrají: Mathieu Amalric, Golshifteh Farahani, Maria de Medeiros, Chiara Mastroianni, Jamel Nasser Ali Khan, nejslavnější houslový virtuóz své doby. Ten si jednoho dne zničí své skvělé housle, a protože žádné další, se kterými by byl skutečně spokojený, nemůže najít, rozhodne se, že se odevzdá smrti. Středa , hod. RENOIR Drama, Francie, 2012, 111 min. Režie: Gilles Bourdos. Hrají: Michel Bouquet, Christa Theret, Vincent Rottiers, Romane Bohringer, Carlo Brandt, Hélène Babu. Azurové pobřeží, Na sklonku svého života je Pierre-Auguste Renoir zasažen ztrátou své milované ženy, artritickými bolestmi vysokého věku a děsivými zprávami, že jeho syn Jean byl zraněn v boji ROCKPÁRTY 7 WOHNOUT, DIRTY BLONDES, STAY SUBWAY. Předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč ROCK N ROLL SINNERS MUSIC FEST 10TH KOFFIN KATS (USA), SOUR BITCH, BOMBS FROM HEAVEN, TWISTED ROD. Předprodej 160 Kč hodin, KD Cihelna Vimperk. Ples dechovky a mažoretek hodin, koncertní sál ZUŠ Vimperk Absolventský koncert Jana Horelicová klarinet, Karolína Předotová, Monika Rejšková příčné flétny. Místostarostka Vimperka Jaroslava Martanová pokřtila v sobotu 9. března elektronickou knihu Romana Kozáka Příběhy schované v žule. Tu si vimperští čtenáři nyní mohou přečíst na čtečce, kterou knihovně věnoval Martin Paštika.

15 Vimperské noviny 4/2013 tel Oblastní charita Vimperk Duben činnosti pro rodiny s dětmi Adresa: Krátká 125 (1. patro), Vimperk, kontakt: , Služba pro rodiny s dětmi: Služby poskytujeme ambulantně ve všedních dnech od 7.30 hod hod. a od hod hod. nebo přímo u Vás doma (dle vzájemné dohody). Dále nabízíme: Cvičení pro rodiče s dětmi Jedná se o hravou formu cvičení. Děti si procvičí kondici, zlepší koordinaci a správné držení těla. Společné cvičení dětí a rodičů upevňuje základní citovou vazbu dítě-rodič. Cvičení je prostředkem společných prožitků, zájmů, důvěry a porozumění. Děti se mohou seznámit s různými cvičebními pomůckami a ty, které už znají, se naučí využívat i jinou formou např. míče, podložky, obruče, šátky. Celé cvičení probíhá s písničkami a říkankami. Cvičení je určené pro rodiče s dětmi ve věku od 1,5 roku do 3 let. Cvičení je rozděleno z důvodu kapacity do dvou skupin a probíhá každé úterý od 9 00 hod. do hod. a od hod. do hod. V tomto měsíci si Vám dovolujeme představit tyto naše další služby: Pomoc rodinám se zadlužením Dostali jste se do finančních problémů? Hrozí Vám exekuce? Nezvládáte platit nájemné? Hromadí se Vám nezaplacené složenky? Nabízíme Vám pomoc při řešení finančních obtíží, v případě exekučních řízení, insolventních řízení. Je několik možností, jak řešit problémy s dluhy. Máte-li nějaký problém se zadlužením Pomáháme rodinám s dětmi ve Vimperku a okolí: pomáháme rodičům při výchově dětí, pomáháme při problémech s prospěchem ve škole, nabízíme doprovod dětí do školy, k lékaři, nabízíme podporu osob při jednání na úřadech, ve školách, nabízíme pomoc v jakékoliv obtížné situaci rodiny, pomáháme rodinám při zadlužení, pomáháme rodinám ohroženým sociálním vyloučením, poskytujeme potravinovou pomoc rodinám v hmotné nouzi, nabízíme krizovou intervenci jedná se o formu pomoci, která je určená osobám v nepříznivé krizové situaci, při které poradíme a pomůžeme, nabízíme sociální terapii cílem je dosahovat žádoucích změn v chování člověka i v jeho sociálním okolí. Všechny naše služby jsou poskytované bezplatně anonymně diskrétně. Poskytujeme internetové poradenství na ové adrese Služba je financovaná z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a z příspěvku města Vimperk. a nevíte si rady, nevíte, jak dál, obraťte se na nás. V případě, že nebudete platit své finanční závazky, přinese Vám to do života větší či menší komplikace. Neuhrazení jedné splátky (či nájemného za jeden kalendářní měsíc) je komplikace menšího rozsahu a je zpravidla možné vzniklý dluh ještě uhradit. Větší dopad na dlužníka má neuhrazení více splátek. V tomto případě situaci řešíme komunikací s věřiteli, snažíme se o dosažení nějaké dohody o vytvoření splátkového kalendáře. Dlužník, který nevyjednává a situaci neřeší, se dočká soudního vymáhání pohledávky. Dluh se navíc navýší o úroky z prodlení a v případě soudních jednání také o soudní poplatky. Je-li nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), je dluh navýšen o poplatky o provedení exekuce. Na základě soudního nařízení může soud: připravit dlužníka o domov, zabavit dlužníkův majetek, strhnout peníze z dlužníkova účtu, strhávat dluh ze mzdy, strhávat dluh z vyplácených sociálních dávek či důchodů. Pokud potřebujete pomoc, volejte na tel. č Bc. R. Trojanská, S. Novotná, DiS., soc. pracovnice OCH Vimperk Na slovíčko se speciálním pedagogem Noc s Andersenem 2013 Milé děti, čtenáři naší knihovny, už jste slyšely o Noci v knihovně? Víte, co dělají knížky v noci? Rádi bychom vám napsali o pohádkovém večeru, který naše knihovna pořádá. V pátek 5. dubna 2013 proběhne Noc s Andersenem v mnoha městech a vesnicích. Naše knihovna připravila pro zájemce o toto dění večer plný her a překvapení. Sraz přihlášených dětí bude v 17 hodin v knihovně, nyní na nové adrese v ulici 1. máje 194 (v bývalé lesnické škole), pak spolu uskutečníme tajný noční výlet s překvapením, který skončí úderem půlnoci. Podrobnější informace o této akci naleznete v knihovně nebo na Skupinka dětí ve věku 6 10 let/, našich čtenářů, tak bude Proč mě neposlouchá Někdy máme dojem, že nás děti neposlouchají. Zpravidla se však ukáže, že problém není ve vadě sluchu, ale jednoduše v tom, že dítě není zvyklé vnímat napoprvé pokyny, které od něj žádáme. Vypouští ze svého vnímání vše, co ho přímo nezajímá nebo informace, ze kterých nemá nějaký prospěch. Ve školní praxi se to projeví v tzv. nepozornosti žáka. Když dítě není z domova zvyklé soustředěně vnímat pokyny, které od něj žádáme, a rodiče je pak následně několikrát opakují až k výslednému splnění, vyžaduje totéž i od učitele. Bohužel. Učitel pokyn vysvětlí, ověří jeho pochopení a vyzve žáky k práci. Žák nezvyklý takovému jednání začne urychleně znovu shánět informace od spolužáků: Co říkal, co máme dělat, jaké cvičení Konec takového počínání znáte jistě všichni. Dej sem žákovskou! A následuje krásná slohová práce z pera učitele o nevychovanosti našeho potomka. Můžeme to mí dítěti za zlé? Vždyť jsme je to nenaučili. Dítě žádá jen to, na co je naučené z domova. Bohužel, výsledek je jiný. Učitel neopakuje, učitel trestá. Nedivme se, vždyť kdyby měl vyučující každému opakovat, co má dělat, tak celou vyučovací hodinu nedělá nic jiného. Nejzřetelněji je to patrné v začátcích školní docházky. Později se s tím děti naučí nějakým způsobem vyrovnat. Postup, jak naučit dítě vnímat pokyny hned napoprvé, je prostý. Svůj požadavek sdělujeme dítěti vždy do očí, popřípadě si ho necháme zopakovat. Prozatím jen jeden pokyn. Po vykonání práce ho vždy důsledně zhodnotíme a následuje pochvala či pokárání. Když víme, že dítě už umí reagovat bez opakování na jeden pokyn, můžeme přidat další. Vždy však musíme provedení práce zhodnotit. Může se stát, že dítě neudělá, co jsme mu řekli. V takovém případě se nesnažíme pokyn opakovat, ale otázkou se zeptáme: Zopakuj mi, co jsi měl udělat? Nedivme se, když to dítě nebude hned vědět. Jak jsme je naučili neposlouchat, tak je zase musíme naučit poslouchat. Tato práce vyžaduje hodně trpělivosti a důslednosti. Závěrem bych se chtěla zmínit o době, kdy s takovou výchovou začít. Mylná je představa některých rodičů, že dítě v mateřské škole je na to ještě malé. Naopak. Právě tam bychom měli začít učit dítě poslouchat pokyny a chtít po něm opakovat je, aby bylo připravené na vstup do základní školy a umělo plnit vše, co po něm paní učitelka bude požadovat. Mgr. I. Kačerová, speciální pedagog mít možnost strávit v knihovně celou noc a probudit se do nového dne mezi svými oblíbeným knihami. Pokud někomu rodiče spaní v knihovně nedovolí, mohou do půlnoci být také s námi, ale je třeba, aby si jej rodiče ve 24 hodin osobně v knihovně vyzvedli. Rozhodujte se rychle, počet míst je omezený (spáčů do půlnoci). Všichni ostatní, pokud se stanou čtenáři Městské knihovny ve Vimperku, budou mít šanci třeba příští rok. Přihlášky si můžete vyzvednout v dětském oddělení MěK. Rodiči podepsanou přihlášku odevzdejte do konce března. Eva Buryánová

16 16 tel Vimperské noviny 4/2013 Blahopřejeme Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci březnu: Vlasta Fenyková, Drahomíra Rubešová, Irena Doubková, Alois Šefrany, František Hadrava, Božena Koubová, Karel Hudeček, Ladislav Marek, Marie Houdková, Jaroslav Král, Růžena Langová, Jaroslava Horešovská, Marie Heřtová, Marie Zíková, Růžena Tomášková, Richard Douša, František Šlemar, Jan Škývara. V měsíci únoru oslavil své životní jubileum pan Antonín Herzig, jehož jméno nebylo v březnovém čísle Vimperských novin uveřejněno. Touto cestou se mu omlouváme. Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Helena Váchová, matrikářka INFORMACE O AKCÍCH MO STP Vimperk Hydroterapie Waldkirchen , a , odjezd z autobusového nádraží vždy v 7,30 hod. Výstava 30 dní neziskových organizací v 10 hod., v MěKS Vimperk. Dostupná Šumava odjezd 7,30 hod. z autobusového nádraží. Hobby České Budějovice odjezd 7,30 hod. Připravujemme: Lipno stezka v korunách stromů. Za výbor MOSTP Vimperk V. Zwettlerová Základní informace o MO STP Vimperk Název: Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Vimperk (zkratka MO STP), Jiráskova 359 Vimperk. Tel./mobil: Jana Slavingerová , Věra Zwettlerová Kontaktní osoba: Jana Slavingerová předsedkyně, Věra Zwettlerová místopředsedkyně. Stručná charakteristika organizace: Místní organizace sdružuje tělesně postižené občany a jejich rodinné příslušníky z Vimperka, Čkyně, Horní Vltavice, Zdíkova, Stachů, Bošic, Svaté Maří, Budilova, Boubské, Šumavských Hoštic a dalších. Činnost organizace: přednášky, jóga a cvičení s míčem, zájezdy Dostupná Šumava, výstavy, hobby, divadlo, 30 dní neziskových organizací, Lipno stezka v korunách stromů a další volnočasové aktivity i pro seniory. V červenci se se seniory setkáme při opékání vuřtů u táboráku s harmonikou a v září si prodloužíme léto na hydroterapii v Itálii v Alba Adriatice. Již několik let jezdíme každý měsíc v rámci hydroterapie do termálních lázní do Waldkirchenu a do Bad Fússingu. Členové mohou využít vířivku v hotelu Anna ve Vimperku. Mše svatá v Modlenicích Za výbor MO STP Vimperk Jana Slavingerová Znáte STROOM Dub o. p. s.? STROOM DUB, o. p. s., již sedmým rokem nabízí kvalitní zázemí v centru sociálních služeb pro mladistvé a dospělé uživatele ve věku od 16 do 64 let se sociálním či zdravotním handicapem, např. lehká či střední mentální retardace, tělesné a zdravotní postižení. Jsme jediným zařízením tohoto typu v okrese Prachatice. O tom svědčí i fakt, že 32 % uživatelů je přímo z Vimperka nebo jeho blízkého okolí. Nabízíme: Základní sociální poradenství. Sociální rehabilitaci pobytová týdenní služba, která směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů. V rámci sociální rehabilitace pravidelně jezdíme každý měsíc na besedy do Městské knihovny v Prachaticích, účastníme se plaveckého výcviku, tradicí se již stalo podzimní Setkání bez hranic zábavné soutěžní odpoledne, které pořádáme pro neziskové organizace. Sociálně terapeutické dílny pravidelná a dlouhodobá podpora při zdokonalování pracovních návyků a dovedností. V dílnách vyrábíme především keramiku (truhlíky, květináče), ale také tkáme koberce, šijeme polštáře. Naše výrobky si můžete zakoupit v obchůdku Barborka v Prachaticích nebo na různých prodejních výstavách (např. hned budeme vystavovat v Městském kulturním středisku ve Vimperku). V rámci sociálně terapeutických dílen nás každý měsíc můžete potkat v cukrárně v Domě seniorů Mistra Křišťana, kde Vás obsloužíme. Ke kávě si můžete dopřát upečené sladkosti. Veškeré služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutických dílen jsou zdarma, uživatelé si hradí pouze stravu, popř. ubytování. Od ledna 2013 jsme rozšířili naše služby o svoz uživatelů. Najdete nás na adrese: Dub č. 26, telefon , , Podrobnější informace naleznete na cz. 16. dubna, hodin. Svěcení se ujme Otec Michal. Účast rodáků. Jste všichni zváni.

17 Vimperské noviny 4/2013 tel i Turistické INFORMAČNÍ STŘEDISKo vimperk Nám. Svobody Vimperk Po pá hod., hod. Služby: prodej map, pohlednic, brožur, suvenýrů, internet pro veřejnost v provozní době TIS, kopírování, scannování, kroužková vazba, laminování, informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy, informace o přírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy, kontakty na ubytování a stravování, zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské zvonice otevírací doba v provozní době TIS; po dohodě s referentkou TIS, infobox, dětský koutek (bez hlídací služby), neprodejní výstava broušeného a pískovaného skla. Pozvánka na závod Kynologický klub Vimperk zve všechny příznivce psích závodů na oficiální závod v poslušnosti psů, který se bude konat v sobotu od 9 hodin na kynologickém cvičišti ve Vimperku. Proběhne ve dvou kategoriích a prověří všechny zdatnosti a dovednosti psa. Závod posuzuje rozhodčí Ing. Lea Šveráková. Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení i posezení na cvičišti zajištěno. Michal Šmíd Kontakt: Tel.: , fax: , Služby ve Vimperku Městská knihovna 1. máje 194, tel.: ; Výpůjční doba pro dospělé: Po, čt hod hod. St hod. Výpůjční doba pro děti: Po, st hod. Út hod. Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: Út hod., pá hod., so hod. tichá adorace, ne 8.30 hod. Bohoslužby Evangelická církev metodistická, misijní stanice Vimperk. Každou neděli, kromě první neděle v měsíci, hotel Anna, hod. Sběrný dvůr Sklářská ulice, tel.: Pondělí: hod hod. Úterý: hod. Středa: hod hod. Čtvrtek: Zavřeno. Pátek: hod. Sobota: hod. Psí útulek ve Vimperku Tel , vimperk.cz. Občanské sdružení Strollering, Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP a Rodinné a mateřské centrum Bodlina si Vás dovoluji pozvat na akci ZÁVODY KOČÁRKŮ ve sportovní chůzi Kdy? 7. dubna 2013 od 15 hodin. Kde? Areál Vodník, Vimperk. Přijďte si s námi užít druhý ročník ZÁVODŮ KOČÁRKŮ ve sportovní chůzi. Můžete se těšit na zajímavé ceny, skvělou atmosféru a nezapomenutelný zážitek. Rozhodně s sebou vezměte i babičku, dědečka, strýčka a tetičku, neboť o zábavu zkrátka nouze nebude. Bude se závodit ve třech hlavních kategoriích: 1) maminky s kočárky, 2) tatínci s kočárky, 3) a celá rodina s kočárkem. Ale to zdaleka není všechno. Přijďte tedy s námi přivítat jaro i s vaším kočárkem! KE STARTU PŘIPRAVIT pozor JEĎ! PRO DĚTI I DOSPĚLÁKY. ZÁVODY KOČÁRKŮ VE STEJNÝ DEN, VE STEJNOU HODINU PO CELÉ ČR. Startovné 30 Kč. Podrobnější informace najdete na webových stránkách nebo na Partnerem akce je město Vimperk. Zimní nohejbalový turnaj Jako se střídá zima s létem, tak i tradiční vimperský nohejbalový turnaj přešel do zimní fáze. Již třetí zimu jsme mohli vidět partu štamgastů z pivnice Autoškola ve vyrovnaném souboji o vítězství. V sobotu 16. února 2013 se ve velké tělocvičně ZŠ Vimperk, Smetanova uskutečnilo klání mezi týmy. Z plánovaných deseti týmů se turnaje nakonec zúčastnilo pouhých devět. Dva hráči, kteří představovali desátý tým, omluvili svou nepřítomnost a boj mohl začít. První zápas začal výkopem s úderem 9. hodiny. Celý turnaj byl ukončen ve Výsledky byly následující: Petr Kočnar, Dušan Malík (9. místo), Michal Fiala, Milan Kuncl (8. místo), David Šindler, Petr Křešnička (7. místo), Michal Uličný, Jaroslav Reichman (6. místo), Jakub Formánek, Milan Zelenka (5. místo), Radek Mucha, Petr Sýs (4. místo). Tento rok přišlo obrovské překvapení v umístění na pomyslné bedně. Na třetím místě se nečekaně umístili Václav Levanský a Stanislav Kantor. Druhá příčka patřila týmu Vladimír Pešl a Miroslav Půbal. Prvenství si poprvé vybojovali Jaroslav Koubek a Jan Děd ml. Ve srovnání s loňským rokem byli odměněni pohárem pouze první tři dvojice. Dále každý hráč obdržel upomínkový předmět v podobě sošky fotbalisty vykopávajícího míč. Na závěr čekal jako obvykle na každého zúčastněného hráče výborný katův šleh, který uvařil sám majitel pivnice Autoškola Dušan Fiala, jenž ve společenském i sponzorském duchu na celém turnaji podílel. Pro ty, kteří se nenasytili šlehem, připravil p. Jiří Formánek uzeninový salát. Všichni zúčastnění si sobotního klání užili, během turnaje se nikdo vážně nezranil. To se ovšem netýkalo p. Jiřího Formánka, který se turnaje zúčastnil v týmu se svým vnukem Jakubem Formánkem. Po začátku zápasu si zranil koleno a odstoupil. Jeho pozici nahradil již zmíněný Milan Zelenka. Došlo i na drobné odřeniny a rány, ale ty ke sportu zkrátka patří a bojovalo se s nimi dál. Sportu zdar! Jitka Řezanková

18 18 tel Vimperské noviny 4/2013 Vimperští starší žáci jsou lyžařskými mistry republiky ve smíšených družstvech! Co do počtu získaných medailí byli vimperští lyžaři jednoznačně nejúspěšnější výpravou ze všech klubů a v celkovém hodnocení týmové soutěže staršího žactva vybojovali vytoužený titul mistrů ČR. O víkendu března se konal v Jablonci nad Nisou závěrečný třetí díl Českého poháru v běhu na lyžích staršího žactva. Tentokráte byly závody spojeny ještě s kategorií mladšího žactva a celkem se závodů zúčastnilo více než 350 mladých lyžařských nadějí z celé republiky. Naše výprava čítala 22 závodníků a vedla si na výbornou. Co do počtu získaných medailí jsme byli jednoznačně nejúspěšnější výpravou ze všech klubů a v celkovém hodnocení týmové soutěže staršího žactva jsme vybojovali vytoužený titul mistrů ČR. Na druhém místě skončili domácí závodníci ze Ski klubu Jablonec a třetí skončili loňští vítězové ze Ski klubu Jilemnice. A jaké závody byly na programu? V sobotu nás čekal závod klasickou technikou, pro mladší žactvo s intervalovými starty, starší žactvo startovalo hromadně. Nejúspěšnějšími závodníky z našeho klubu byli Mathias Vacek 1. místo, Ondra Mánek 3. místo. Oba soutěžili v kategorii mladších žáků. Nevídaný kousek se povedl jejich starším kamarádům v kategorii staršího žactva, kdy se Samuel Jirouš, Karel Vacek a František Honsa podělili o stupně vítězů a výrazně za sebou nechali celé 50členné pole pronásledovatelů. Na bodovaných pozicích v této kategorii skončili ještě další dva naši borci 14. Jakub Švejda a 17. Matěj Vachuta. Další parádu předvedla naše děvčata. Nestačila pouze na Jesenickou vítězku Karolínu Poulíkovou, ale druhé a třetí místo patřilo opět nám. Konkrétně 2. byla Terezka Sásková a 3. Barbora Havlíčková, krásným 5. místem je doplnila Adélka Nováková. V nejstarší kategorii děvčat krásně závodily Míša Willmannová (9. místo) a Tereza Řezníková (15. místo). V nedělním atraktivním skikrosu vítězství zopakovali Mathias Vacek a Sam Jirouš, bronzovou medaili přidala Barča Havlíčková (vítězka kvalifikace), 4. dojela Tereza Sásková a na 5. místech Karel Vacek a Adélka Nováková. Celkově jsme zvítězili o více jak 160 bodů v soutěži smíšených družstev staršího žactva a s napětím a otlačenými palci očekáváme finálové klání našich dorostenců na MČR v Novém Kvildský pašerák Dne se konal na Kvildě pod patronací Ski klubu Šumava krajský přebor v běhu na lyžích Kvildský pašerák. Díky nepříliš vhodných sněhových podmínek byl tento lyžařský závod tentokrát určen pro běh volnou technikou. Tohoto dnes již tradičního závodu se v letošním roce zúčastnilo 107 závodníků rozdělených do příslušných věkových kategorií. Atraktivní Městě na Moravě. Také oni totiž mají výborně rozjetou týmovou soutěž a chybí jim již jen krůček k celkovému vítězství. Pak bychom měli letos ve Vimperku historický double, tj. vítězství jak ze soutěže staršího žactva, tak ze soutěže dorostu. Kompetní výsledky naleznete na další fotografie ke stažení na -klub-%c5%a0umava/ ?id= &s k=photos_stream. Zbyněk Pavlásek, trenér Ski klub Šumava závod proběhl za mrazivého, ale slunečného počasí. Závod proběhl za finanční podpory Jihočeského kraje a pro mnohé z účastníků byl zároveň generálkou na závody Českého poháru a Mistrovství ČR v běhu na lyžích. Marcela Kobrová

19 V V Vimperské noviny 4/2013 tel Neporazitelní lyžaři Šumavští dorostenci přivážejí do Vimperka z mistrovství ČR v běhu na lyžích v Novém Městě 4 tituly mistra ČR, 2 stříbrné medaile a titul mistrů ČR ve smíšených družstvech! Na stupně vítězů v individuálních závodech se podařilo probojovat 4 závodníkům Hudečkové, Klementové, Mánkovi a Šellerovi. Navíc A. Klementová a L. Šeller zvítězili v celkovém hodnocení Českého poháru pro rok 2013! Oba dva dominovali i v celkovém poháru sprintu a v poháru dlouhých tratí, Hudečková byla v celkovém hodnocení českého poháru sprintu třetí. V soutěžích dorostu v českém poháru lyžařů běžců je v této sezóně hodnoceno ve 4 kategoriích 149 závodníků z 32 klubů ČR. Vimperským se podařilo překonat takové lyžařské základny jako je Jablonec, Jilemnice, Trutnov, Karlovy Vary, Liberec a další. Výsledkově jsme zaznamenali řadu hodnotných umístění na nemedailových pozicích od 4 do 15 místa, která podpořila naše prvenství v družstvech. Medailisty z MČR doplňuje svým 2. místem i M. Hoj- dekr z první části mistrovství v únoru. Vítězi pátečního sprintu klasickou technikou a mistry ČR se po suverénním výkonu stali žáci sportovního oboru na GaSOŠe Vimperk, starší dorostenci Veronika Hudečková a Luděk Šeller. Ml. dorostenec Jiří Mánek vybojoval ve finiši stříbro. Výborné páteční výsledky podpořili ještě A.Klementová na 4. místě a Filip Kobr na 6. místě. V sobotu byl na programu intervalový závod bruslařskou technikou. Zde si nejlépe vedla A. Klementová, které utekl titul o necelé 4 vteřiny a obsadila 2. místo. Dobře zajeli i J. Mánek na 5. místě a T. Kalivoda na 7. místě v mladších dorostencích. Ve starším dorostu byl L. Šeller na 5. místě a M. Hojdekr na 6. místě. V neděli se jely štafetové závody klasickou technikou. Zde to byl bez nadsázky festival šumavského lyžování, když v úvodu ml. dorostenky ve složení Nováková, Kreuzigerová (Sokol Stachy) a Daverná dojely na pěkném 5. místě. Jejich starší kolegyně V. Hudečková, N. Grabmüllerová Řádková inzerce Připravím k SMZ z angličtiny a němčiny, středoškolský učitel, hodnotitel ústní i písemné SMZ Koupíme různé staré věci. Drobnosti i hodnotné starožitnosti, pozůstalosti nebo sbírky. Nabídněte platba okamžitě. Tel: Prodám družstevní byt 3 +1 a A. Klementová, které byly favoritkami bohužel trochu zaváhaly na druhém úseku a bylo z toho 2. místo se ztrátou 5 vteřin na vítězky. Husarský kousek se povedl mladším dorostencům, kteří dokázali předjet favorizovanou Jilemnici a v dramatickém finiši v podání J. Mánka vyhrát. Složení štafety P. Matějka (Sokol Stachy), T. Kalivoda a J. Mánek. Vítězné tažení Ski klubu Šumava završili starší dorostenci, jejichž štafeta ve složení M. Hojdekr, F. Kobr a L. Šeller (všichni Ski klub Šumava) vyhrála s náskokem 26 vteřin a získala titul. Po uplynulém víkendu již tedy mohou vimperští lyžaři běžci začít pomalu hodnotit uplynulou sezónu. Hodnocení pro vimperské lyžaře bude letos nadmíru pozitivní, protože se jim podařilo uspět jak v soutěžích žactva, kde v mistrovské soutěži klubů obsadili první místo, tak zvítězit v mistrovství ČR dorostu! Na mezinárodním poli reprezentovali A. Klementová, V. Hudečková a L. Šeller na zimní olympiádě mládeže v rumunském Brašově. Slavnostní vyhlášení sezóny proběhne dne 17. dubna od 17 hodin v hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku, kam jste všichni zváni. Petr Steinbach a Zbyněk Pavlásek, trenéři Ski klubu Šumava a Gymnázia Vimperk s halou a balkónem ve Vimperku. Tel.: Prodám zahrádku se zděnou chatkou u řeky (u bývalého dřevopodniku). Voda, elektrika, krbová kamna, udírna. tel.: Pronajmu byt ve Vimperku, velikost 2+1, zařízený. Cena včetně energií: Kč. Tel.: , seznam.cz. TOTÁLNÍ VÝPRODEJ SLEVY až 50%-do Kostelní 57, Vimperk, Těšíme se na Vaší návštěvu MINIPIVOVAR S RESTAURACÍ VELIKONOCE Velikonoční otevírací doba: otevřeno st ne , po , zavřeno út 2. - čt sladový speciál 17 PŘIJĎTE OCHUTNAT NAŠI KUCHYNI , Steinbrenerova 48/1, Vimperk Ř A E U K N R O E V P E I M Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček: týdnů cena Kč/ks v začátku snášky 178 Kč/ks Prodeje se uskuteční: v pátek 19. dubna 2013 Vimperk u autobus. nádraží v hod Případné bližší informace: tel.: , , Při prodeji slepiček - nová služba výkup králičích kožek cena Kč/ks VARENO VELIKONOCE 2013 a - cerny inzerat a bila.indd :24:54 Prodám (pronaj mu) RD ve Vimperku. Suterén,přízemí 2+1, podkroví 3 pokoje, ÚT, plynový kotel, zahrada. Tel.:

20 20 tel Vimperské noviny 4/2013 Chlumanský trh Kla si cký venkovský trh s nabídkou : ovoce, zeleniny, Chlumanských brambor, pečiva, marmelád, medu, hub, sýrů, ryb, květin, sadby, koření, drůbeže... Čerstvě řezané bylinky a květiny i sazeni ce v KY.BY zahradě!!! zelenina, ovoce, koření, bylinky, květiny a další tradiční venkovské produkty Každou první sobotu v měsíci v Chlumanech ( , , , , ) Každou první sobotu v měsí ci v Chlumanech od května od května do října do září od 8,00 do 12,00 hodin od 8,00 do 12,00 hodin na volném prostranství u obecního úřadu ( , , , , , ) na volném prostranství u obecního úřadu ovoce, zelenina, bylinky, med, houby, koláče, větiny, koření, potřeby pro drobné chovatele... Oční centrum MUDr. Pilečkové Přijďte se podívat a nakoupit čerstvé produkty! Nabízí: kompletní Všichni vyšetření jste očním srdečně lékařem zváni vyšetření! refrakce (dioptrií) optometristou aplikace a prodej kontaktních čoček zhotovení dioptrických brýlí servis, opravy, čištění brýlí prodej slunečních brýlí a doplňků Pokud chcete nabídnout také své produkty, kontaktujte nás! Bližší informace na obecním úřadě Najdete nás na adrese: Nad Stadionem 23 (budova polikliniky), Vimperk přízemí - bezbarierový přístup možnost parkování Telefon: optika , ordinace , Provozní doba: Optika: Ordinace Po 8:00-12:00 13:00-16:00 Sudý týden út 8:00-12:00 13:00-14:30 út 8:00-12:00 13:00-17:00 pá 8:00-12:00 13:00-14:30 st 8:00-12:00 13:00-15:00 Lichý týden út 8:00-12:00 13:00-14:30 čt 8:00-12:00 13:00-16:00 st 8:00-12:00 13:00-14:30 pá 8:00-12:00 13:00-16:00 Vyšetření optometristou: čt 8:00-12:00 (případně dle dohody) Těšíme se na Vaši návštěvu ( , , , od května do od 8,00 do 12,0 na volném prostranství u 2013 ovoce, zelenina, bylinky, m květiny, koření, potřeby pro Přij a nakoup Všichni Pokud chcete nabídnout také své pro Bližší informace na obecním Každý trh má i doprovodný program! Pokud chcete nabídnout také své produkty, kontaktujte ná s na telefonu

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.03.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 09.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 09.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 09.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor Datum konání 9.6.2014 Členové finančního výboru Subjekt Poznámka Prantner Jiří, Ing. Předseda FV Přítomen Hubka Karel Člen FV Omluven Hána Petr, Mgr. Člen FV Nepřítomen

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.06.2009 Usnesení č. 518 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.05.2009 Usnesení č. 519 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 05.09.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.01.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.01.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.01.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Ing. Petr Bednarčík Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.02.2017 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 17.10.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Luboš Drenčeni, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr.

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010 Usnesení č. 220 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.03.2010. Usnesení č. 221 Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele. K projednání v Zastupitelstvu města Vimperk dne 12. 12. 2016 Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.05.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.05.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.05.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 15.12.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 2 Program:

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 4. schůze městské rady ze dne 10.12.2014 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 10. 3. 2014 (usnesení č. 47-63) USNESENÍ č. 47/07-14 R vyhovět společné žádosti manželů xxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, nar.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008 Usnesení č. 240 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.03.2008 Usnesení č. 241 Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

3.KOLO NÁRODNÍ POHÁR DOROSTENCŮ, JUNIORŮ, U21 A SENIORŮ 3.KOLO LIGA KUMITE TÝMŮ DOROSTENCŮ, JUNIORŮ A SENIORŮ SOBOTA PRAHA RADOTÍN

3.KOLO NÁRODNÍ POHÁR DOROSTENCŮ, JUNIORŮ, U21 A SENIORŮ 3.KOLO LIGA KUMITE TÝMŮ DOROSTENCŮ, JUNIORŮ A SENIORŮ SOBOTA PRAHA RADOTÍN 3.KOLO NÁRODNÍ POHÁR DOROSTENCŮ, JUNIORŮ, U21 A SENIORŮ 3.KOLO LIGA KUMITE TÝMŮ DOROSTENCŮ, JUNIORŮ A SENIORŮ SOBOTA 11.11.2017- PRAHA RADOTÍN Partneři: Mediální partner: Pořadatel: SK KAMIWAZA KARATE

Více