Jasný vítěz voleb v Říčanech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jasný vítěz voleb v Říčanech"

Transkript

1 VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách

2 Slovo úvodem Vladimír Kořen starosta města Říčany Vážení říčanští občané, máme za sebou jedno z nejvýraznějších volebních klání v novodobé historii města. Masivní propracované kampaně. Ostrý názorový střet stran, hnutí a nezávislých kandidátů. Vysoká volební účast. A překvapení v podobě výsledků, které nikdo nečekal. Zkrátka volby tak, jak mají být. Chtěl bych vám všem, kteří jste volili, poděkovat za to, že jste k volebním urnám přišli a rozhodli jste se. Je jedno, komu jste dali hlas. Důležité je, že vám osud našeho města není lhostejný. Jako lídr Klidného města samozřejmě musím poděkovat za mimořádnou podporu, kterou náš TÝM dostal. Děkujeme a uvědomujeme si, že jde o obrovský závazek. Slovo TÝM jsem zdůraznil záměrně. Je důležité vypíchnout, že nejvýraznější výsledek zaznamenal pan doktor Michal Mrázek. Celkem 3597 hlasů. Je to neuvěřitelný výsledek, protože z každé trojice voličů ho podpořili dva. Myslím, že projekt denního stacionáře dokázal spojit všechny citlivé Říčaňáky. Bylo jedno, jestli jde o lidi bohaté, či chudé fandící levici, či pravici. Prostě a jednoduše s pokorou a dobrotou dokázal Michal spojit celé Říčany pro společnou věc. Žádné trapné hádky, žádná agresivní rétorika, žádná zášť či nepříjemná atmosféra. Myslím, že to je jedno z nejvýraznějších poselství uplynulých voleb. Obyvatelé Říčan ukázali, že si váží pracovitosti, pokory a lidské slušnosti. Věřím, že všech zvolených 21 zastupitelů bude pracovat a sloužit Říčanům celé čtyři roky s vědomím této zprávy od voličů. Začátkem listopadu proběhne ustavující schůze, bude zvolen starosta, rada města i další orgány. Doufám, že následující čtyři roky budou klidné a do tváře města i jeho obyvatel se zapíší pozitivně. Omlouváme se všem čtenářům za tiskovou chybu, kvůli které vyšlo říjnové číslo s ročníkem 2013 na obálce. Jednalo se samozřejmě o vydání říjen

3 VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný zdarma do schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách v nákladu ks. Číslo 11, listopad Vydavatel: Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. Masarykovo náměstí 83/1, Říčany IČ Řídí redakční rada. Zákon č. 46/2000 Sb. MK ČR E Příjem příspěvků a inzerce: Turistické a informační centrum Masarykovo nám. 83/1 (přízemí Staré radnice) Říčany telefon: pro příspěvky: pro inzerci: Po Čt a Pá a Grafická úprava, sazba a distribuce: Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s. Tisk: Tiskárna Libertas, a. s. Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý textový i obrazový materiál. Uzávěrka pro příští, prosincové číslo je ve čtvrtek 13. listopadu pro příspěvky a v pátek 14. listopadu pro inzerci. Příští vydání bude distribuováno 28. až 30. listopadu Na obálce: Mariánský sloup na Masarykově náměstí byl po rekonstrukci slavnostně vysvěcen. Foto: Rudolf Flachs Z Kurýru vybíráme... Jasný vítěz voleb Občané rozhodli, kdo bude ve vedení města další čtyři roky Strana 6 Noví zastupitelé Všech 21 zastupitelů se představuje se svými plány Strana 7 Děti mají novou zahradu V MŠ U Slunečních hodin byla otevřena rekonstruovaná zahrada se spoustou herních prvků pro děti Strana 10 Fotoreportáž z městských slavností Hlavní motiv slavností Řekni Říčany písmeno Ř si můžete připomenout v sérii snímků z akce Strana 12 Zpěváci z Dánska navštívili Říčany Na začátku října v rámci programu partnerství měst přijel smíšený pěvecký sbor Albertslundkoret Strana 50 Zlatý oříšek opět v Říčanech Další ročník zná své vítěze, obyvatelům města se představili při slavnostech na náměstí Strana 52 Říčanský sportovec sezony zná vítěze Seznamte se s vítězi ankety o nejlepšího sportovce města v uplynulém roce Strana 61 Obsah

4 Informace z radnice Krátce z rady u Rada souhlasila s přesunem finančních prostředků ve výši Kč v rámci rozpočtu pro rok 2014 Základní školy Nerudova, a to konkrétně se snížením ZU 518 služby a navýšením ZU 521 osobní náklady o tuto částku. Důvodem je časové prodloužení přítomnosti asistenta pedagoga u žáků s různým typem zdravotního postižení. u Radní souhlasili s přijetím věcných darů příspěvkovou organizací Základní škola Říčany, Bezručova 94 (dle seznamu k materiálu) v celkové hodnotě ,70 Kč, které škola použije k výuce svých žáků. u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 411/2014/KS na vybavení denního stacionáře Olga v Říčanech mezi prodávajícím Quick Office, s.r.o, a kupujícím městem Říčany, který řeší prodloužení termínu dodání vybavení v závislosti na dokončení realizace stavby denního stacionáře. u Radní souhlasili s uvolněním částky 35 tisíc Kč ze své rezervy pro organizační složku města Jednotku sboru dobrovolných hasičů na nákup materiálu pro zřízení skladového prostoru (pomocného patra nad šatními skříňkami) v hale na Fabiáně. Práce budou provedeny svépomocí pod dohledem kvalifikované osoby a odboru správy majetku města. Operačního programu Životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti sportovní haly v Říčanech se Státním fondem životního prostředí České republiky. u Rada souhlasila s uzavřením: l pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s ročním pojistným Kč bez DPH, l pojistné smlouvy na pojištění motorových vozidel s ročním pojistným Kč bez DPH, l pojistné smlouvy na pojištění majetku polyfunkční budovy čp a 2000 s ročním pojistným Kč bez DPH, mezi městem Říčany a Allianz pojišťovnou, a.s. u Radní zrušili své usnesení č ze dne ve znění: Rada města Říčany souhlasí s uvolněním částky Kč Středisku výchovné péče Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 Prosek na úhradu nákladů na diagnostický pobyt nezletilého dítěte J. Š. z Říčan dle přílohy k tomuto materiálu. u Rada souhlasila v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky č. 26/2014 Pořízení čisticího a kropicího vozu pro město Říčany zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky. Krátce z rady u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem a společností GREEN PROJECT s.r.o. jako zhotovitelem na zakládání krajinných prvků remízů a alejí v okolí Říčan, a to za cenu ,87 Kč včetně DPH. u Radní schválili smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Pozvánka pro říčanskou veřejnost na ustavující zasedání Zastupitelstva města Říčany středa od hodin v zasedací síni Městského úřadu Říčany, Masarykovo náměstí 53/40 Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce a na Vladimír Kořen starosta města Krátce z rady u Radní souhlasili s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č.101/2009-s o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne se společností ELEK- TROWIN, a.s., kterým se mění počet kontejnerů určených pro zpětný odběr elektrozařízení na 1 ks na sběrném dvoře v Říčanech. u Rada odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Bonita Group Service, s.r.o., na dodávku a montáž specifikované herní sestavy na dětské hřiště na sídlišti Olivova za celkovou cenou Kč včetně DPH. u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Jozefem Bangem na osazení silničních obrubníků v Strašíně u Říčan podél silnice III/1011 ze celkovou cenu Kč včetně DPH. u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce na nástroje a nářadí financované z projektu Řemeslo má zlaté dno mezi příspěvkovou organizací Muzeum Říčany a partnerskými školami Základní škola Nerudova a Základní škola Říčany, Bezručova v celkové hodnotě ,70 Kč. u Rada schválila vyřazení a fyzickou likvidaci tohoto nepotřebného a poškozeného majetku města: l Dřevěný altán v Říčanském lese, IČ MU- RIH , rok pořízení 2007, pořizovací cena Kč, zůstatková cena Kč, který byl zničen požárem, 4

5 l Koženkové sedačky v budově bývalého kina, IČ MURIH , rok pořízení 1990, pořizovací cena Kč, zůstatková cena 0 Kč, l Upgrade kinoprocesoru, IČ MURIH000573Z, rok pořízení 2004, pořizovací cena Kč, zůstatková cena 0 Kč, l a dále souhlasila s bezúplatným převodem dětského hřiště u MŠ Čtyřlístek (herní sestava Městečko Bimbi ), IČ MURIH0004NRW, rok pořízení 2005, pořizovací cena Kč, zůstatková cena 0 Kč, na příspěvkovou organizaci města Mateřská škola Čtyřlístek. u Radní souhlasili s uzavřením darovací smlouvy č. 555/2014/DS, za účelem poskytnutí finančního daru ve výši Kč na rozvoj základního školství, mezi M. a R. Havlovými jako dárci a obdarovaným městem Říčany, a souhlasili s podpisem této smlouvy. u Rada souhlasila se zapsáním sídla Spolku Bezručovka sdružení rodičů a přátel Základní školy Říčany, Bezručova 94, do objektu této školy, jehož je město Říčany vlastníkem. Dále souhlasí s výpůjčkou jedné učebny školy za účelem pořádání členských schůzí Spolku Bezručovka. Krátce z rady u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 487/2012/NS, uzavřené mezi městem Říčany jako pronajímatelem a III. mateřskou školou Říčany jako nájemcem, jehož předmětem bude: l zvýšení nájemného na částku Kč ročně s účinností od l změna v označení nájemce z původního III. mateřská škola Říčany na nové značení Mateřská škola U Slunečních hodin, příspěvková organizace s účinností od , a uložila tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit vypracování dodatku a souhlasí s jeho podpisem. Z OČÍ DO OČÍ Informace z radnice Pravidelná setkání s vedením města v měsíci listopadu zatím probíhat nebudou, protože nové vedení města teprve vzejde z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Říčany. Aktuální informace najdete na webových stránkách města u Rada souhlasila s uvolněním částky Kč ze své rezervy na úhradu výroby a instalace 3 ks bannerů pro rondel. u Radní souhlasili v souladu s 34zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech s pořízením služebního vozu ŠKODA Roomster na spotřebitelský úvěr (70 % ceny hotově, 30 % splátky na 36 měsíců) za celkovou cenu Kč příspěvkovou organizací města Dům s pečovatelskou službou SENIOR. u Radní schválili Základní činnosti poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři Olga, včetně základních činností odlehčovacích služeb, Vzor žádosti o přijetí, Sazebník úhrad, Vzory smluv o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři a odlehčovacích služeb, Aktivizační činnosti a Dotazník pro rodinné příslušníky žadatelů o poskytování sociálních služeb Denního stacionáře Olga dle příloh k materiálu. u Rada souhlasila s uvolněním částky 18 tisíc Kč ze své rezervy na příspěvek na akci měsíc zdravé výživy ve školních jídelnách ZŠ u Říčanského lesa, ZŠ Nerudova a 1. ZŠ Říčany firmě Scolarest, která zajišťuje školní stravování ve městě Říčany na základě koncesní smlouvy. u Radní souhlasili s uzavřením darovací smlouvy se společností Marius Pedersen, a.s., na dar ve výši Kč na rozšíření městského mobiliáře ve městě Říčany nákup odpadkových košů a sad pro umístění pytlíků na psí exkrementy. Kompletní zápisy naleznete na Adéla Ambrožová kancelář starosty a tajemníka Denní stacionář Olga v Říčanech Dnes patří poděkování za finanční dar panu Tomáši Jechovi, paní Barboře Fričové a jako každý měsíc zastupitelům za Klidné město, kteří se vzdávají své odměny zastupitele. Stav účtu je k datu ,52 Kč. Číslo sbírkového účtu: Česká spořitelna Říčany: /0800. Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od základu daně. Michal Mrázek, radní pro zdrav. a soc. péči stav účtu k : Kč 5

6 Informace z radnice Jasný vítěz voleb v Říčanech Klidné město má 14 z 21 křesel Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Klidné město v čele s dosavadním starostou Vladimírem Kořenem úspěšně obhájilo vítězství ve volbách do Zastupitelstva města Říčany. Získalo celkem 55,7 % platných hlasů, což je dokonce nejvýraznější volební výsledek v historii Říčan od roku V komunálních volbách, které se uskutečnily ve dnech 10. a 11. října 2014 v Říčanech, kandidovalo celkem devět volebních uskupení. Pětiprocentní hranici překročilo pět stran, kde vítězné SNK Klidné město obdrželo téměř 55,7 % platných hlasů a 14 mandátů v zastupitelstvu. Vážení voliči, rozhodli jste. Dali jste jednoznačný vzkaz. Velmi děkujeme za vaši podporu. Pro mě osobně je důležitý i další detail. Nejvíc hlasů v těchto volbách získal pan doktor Michal Mrázek. Jeho sen o stacionáři spojil celé Říčany a dokázal, že do správy veřejných věcí patří dobro a pokora. To je vzor, který je hodný následovaní, říká Vladimír Kořen /Klidné město/, dosavadní starosta města. Sdružení vylepšilo svůj volební výsledek nejen oproti předchozím volbám v roce 2010 (tehdy získalo necelých 40 % hlasů), ale jde o nejlepší volební výsledek vítězné strany dokonce od roku 1994 (1994 Sdružení LSNS, NK 27,13 %, 1998 Sdružení US, NK 29,25 %, 2002 Sdružení nezávislých 24,18 %, 2006 SNK ED a nezáv. kand. společně 27,75 %). Máme obrovskou radost, že lidé ocenili 4 roky naší práce na říčanské radnici, že nám věří tak velká část říčanské veřejnosti. Vaše důvěra je pro nás obrovským závazkem. Čeká nás moc práce a odpovědnost za rozvoj Říčan bude ležet především na zastupitelích Klidného města. V každém případě tím ale nekončí diskuze a debata s dalšími názorovými proudy v Říčanech, naopak, dodává. Na druhém místě s 9,54 % hlasů (2 mandáty) se umístilo sdružení PRO Říčany, třetí příčku obsadila ODS s 8,03 % hlasů (2 mandáty), čtvrtou nejúspěšnější stranou se stalo ANO Celkové výsledky: Celkové pořadí Název Hlasy Přepočtené % Abs. v % platných hlasů 1 SNK Klidné město , 71 55, PRO Říčany ,54 9, ODS ,03 8, ANO ,51 7, Unie pro sport a zdraví ,41 7, TOP O ,03 4, ČSSD ,54 3, Strana ZEL. s podporou KDU-ČSL ,30 3, Strana svobodných občanů ,92 2, se 7,51 % hlasů (2 mandáty) a pátým volebním uskupením je Unie pro sport a zdraví Říčany, které získalo 7,40 % hlasů (1 mandát). Do 21členného zastupitelstva se za SNK Klidné město dostali Michal Mrázek, Vladimír Kořen, Hana Špačková, Zdeněk Hraba, Martin Gebauer, Vladimír Polánský, David Michalička, Petr Bartoš, Jarmila Voráčková, Pavel Matoška, Svatopluk Jírů, Petr Auředník, Pavel Novák a Milan Šafránek. Za PRO Říčany byli zvoleni Petr (Papouch) Michovský a Hana Vojtová. Za ODS pokračují jako zastupitelé nadále Karla Egidová a Miloslav Šmolík. Novými zastupitelkami budou Karolína Skrčená a Alexandra Páral Trnková z ANO 2011 Počet mandátů Zdroj: a poslední křeslo obsadí David Frydrych z Unie pro sport a zdraví Říčany. Říčaňáci volili v 15 volebních okrscích a do volebních uren hodili celkem platných hlasů. Volební účast v říčanském volebním obvodu dosáhla na 53,53 %, což je o více než 9 % vyšší účast než celorepublikový průměr. Volba starosty, místostarostů, radních a členů výborů proběhne na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se musí konat do 30 dnů od uzavření voleb. Sluší se popřát všem, kteří se do zastupitelstva probojovali. Zároveň bych rád poděkoval i všem zastupitelům, kterým končí mandát, za čtyři roky jejich práce pro Říčany, uzavírá Vladimír Kořen. Adéla Ambrožová tisková zpráva města Říčany 6 Foto: Rudolf FlachS

7 ANKETA PRO NOVÉ ZASTUPITELE Vladimír Kořen (40) Klidné město Můj cíl je vybudovat na radnici dotační centrum, které by pomáhalo se získáváním dotací nejenom městu či příspěvkovým organizacím, ale také spolkům, sdružením a sportovním klubům. Myslím, že mým hlavním úkolem je otevírání potenciálu, který dřímá v říčanské veřejnosti. Žije tu spousta chytrých a šikovných lidí, kteří mohou městu přinést energii a další pozitivní rozvoj. Radnice nesmí jejich aktivity blokovat, naopak musí otevírat prostor pro splnění jejich snů. Vladimír Polánský (59) Klidné město Mým hlavním cílem pro následující období je stálé zlepšování práce úřadu tak, aby byl produktivnější, moderní a hladce zvládal všechny požadované úkoly. Jinými slovy, úřad se musí přizpůsobovat stále se měnícímu prostředí, ve kterém pracuje. Rostoucí množství úkolů chci řešit vyšší produktivitou práce s využitím systémů, které práci ulehčí a zjednoduší a nikoli zvyšováním počtu úředníků. Chci dále rozšiřovat elektronizaci úřadu s cílem zlepšování služeb pro občany. Každý žadatel bude mít možnost sledovat přes internet, v jaké fázi úředního procesu se nachází jeho požadavek, jaký úředník na jeho případu aktuálně pracuje a kdy bude jeho žádost vyřízena. Další oblastí, na kterou se zaměřím, je motivace zaměstnanců úřadu. Budu usilovat o to, aby výkon úředníků byl měřitelný a aby odměňování reflektovalo produktivitu, s jakou zaměstnanec pracuje. Bez výkonného a dobře fungujícího úřadu nelze splnit náročné cíle v dalším volebním období. Petr Bartoš (40) Klidné město Předem chci poděkovat voličům, že mi umožnili pokračovat v započaté práci. BEZPEČNOST čeká nás výrazné posílení městské policie v počtu strážníků a otevření nového pracoviště v rondelu. Daří se nám rozvíjet užší spolupráci s Policií České republiky, dostali jsme příslib pravidelné účasti na nočních víkendových akcích. Chci také rozvíjet úspěšnou spolupráci se sdružením provozovatelů restauračních zařízení, za kterým jsou vidět výsledky v prevenci kriminality. DOPRAVA Po testovací verzi začíná fungovat úsekové měření, hlavní význam vidím ve zklidnění dopravy na nebezpečných úsecích. Dále se budu snažit nalézat nové možnosti ke zklidnění dopravy ve městě. ZIMÁK zimní stadion jsem si vzal před 4 lety jako svoji prioritu, jsem rád, že se věci hýbou správným směrem. Jsem v úzké komunikaci s investorem a budu mu nadále nápomocen. Informace z radnice Co je vaším hlavním cílem nebo projektem, který chcete jako zastupitel(ka) během příštích čtyř let v Říčanech uskutečnit? Hana Špačková (47) Klidné město Nejprve chci poděkovat všem občanům, kteří mi dali svůj hlas a zároveň za velkou podporu. Moc si jí vážím. Jsem ráda, že mohu navázat na práci, na které jsem se podílela už v minulém volebním období. Opět se chci soustředit na stabilizaci, rozšíření a zkvalitnění podmínek zejména pro základní vzdělávání. Budu usilovně pracovat i na dalším rozšíření kapacity mateřských škol. Je jasné, že vše bude záviset na možnostech čerpání dotací, ať už z vládních výzev, nebo programů EU. Už nyní se na tyto výzvy připravujeme. Zastupitelstvo již schválilo investiční záměr výstavby nové budovy školy pro první stupeň 1. ZŠ, po zpracování projektu budeme schopni okamžitě reagovat a usilovat o dotace. Podobně tomu bude i při přípravě dalších projektů týkajících se posilování kapacity školek. Ale i v oblasti sportu se budu snažit budovat a zkvalitňovat další hřiště, rekreační plochy ve městě, jako je například okolí Marvánku. Na práci i na nové kolegy v zastupitelstvu se velmi těším. Martin Gebauer (44) Klidné město Ve svém dalším volebním období se budu opět hlavně spolupodílet na řízení městského rozpočtu a věnovat se dalším finančním záležitostem města. Čekají nás finančně náročné projekty, jako bude stavba nové školky, odbahnění Mlýnského rybníka, dostavba stoky A, projekt opravy Rooseveltovy ulice a další, pro které bude potřeba nalézt finanční krytí. Nebude to jednoduché, ale vzhledem k dobrému hospodaření v minulém volebním období, bude větší prostor pro hledání nových zdrojů financování. V této oblasti mám bohaté zkušenosti a máme v týmu lidi, kteří pracují ve finančním sektoru na vysokých pozicích. Využijeme tento potenciál, abychom dokázali tyto projekty zabezpečit a zároveň udržet finančně bezpečný rozpočet. Zdeněk Hraba (39) Klidné město Jedním z mých hlavních cílů bude redukce obecně závazných vyhlášek vydávaných městem, a to jak co do jejich obsahu, tak i co do jejich množství. Vzhledem k tomu, že se žádný problém ať už ve státě, nebo ve městě nikdy nevyřešil prostým vydáním právní normy, nařízením nebo zákazem nějakého chování, tak bych chtěl především prověřit funkčnost vyhlášek vydávaných městem, ale i existujících neprávních institutů, jako např. příspěvků na infrastrukturu podle tzv. zásad. Budu usilovat o to, aby obsah i forma obecně závazných předpisů města co nejvíce odpovídala skutečným potřebám města a jeho občanů, možnostem efektivní kontroly jejich plnění a samozřejmě požadavkům právního řádu. Michal Mrázek (48) Klidné město Hlavním cílem do dalšího období je pokračovat v započaté práci z minulého období. Tj. dokončení a zprovoznění stacionáře Olga a další péče a zlepšování služeb pro naše seniory. Ve spolupráci se sociálním odborem bych se chtěl pokusit o další zkvalitnění celé sociální oblasti v našem městě. Petr Auředník (36) Klidné město Zasadím se o to, aby se v příštích čtyřech letech v Říčanech podařilo vybudovat centrální park s in-line dráhou. Pokusím se oživit projekt revitalizace území před bývalou věznicí, kolem Říčanského potoka. Budu dbát na pořádek ve městě. 7

8 Informace z radnice David Michalička (33) Klidné město Výsledek letošních voleb vnímám jako ještě větší závazek než před čtyřmi lety, tak snad to zvládneme se ctí. Můj hlavní cíl je jasný. Je třeba vybudovat cyklostezku Olivovna-Vojkov podél Černokostelecké s napojením na stávající lesní asfaltovou magistrálu směr Klokočná. Rád bych, aby město vybudovalo i některou z dalších stezek například směrem na Světice, Kolovraty, Kuří či Pacov. V neposlední řadě, když jsme již u cyklodopravy, budu se též snažit prosadit průjezd cyklistů alespoň v některých jednosměrkách ve městě. Milan Šafránek (34) Klidné město Jakožto dobrovolný hasič bych se chtěl věnovat zdokonalení krizového plánu v Říčanech jak pro povodně, tak i pro neočekávané události. Byl bych rád, kdyby byly Říčany vždy kvalitně připraveny čelit nenadálým situacím. Mezi další cíle, které bych chtěl zrealizovat, patří zlepšení spolupráce mezi všemi složkami IZS v Říčanech, městskou policií počínaje a záchrannou službou konče. Zaměřil bych se také na vzhled a údržbu města, ať už jsou to neuklizené chodníky nebo neudržované pozemky. Říčany jsou hezké město s velkým potenciálem, ale myslím si, že v některých lokalitách je ještě hodně co zlepšovat. Byl bych rád, kdyby se i z řad Říčaňáků našel někdo, kdo by se chtěl k tomuto záměru připojit. Jarmila Voráčková (52) Klidné město Město Říčany bylo vždy místem zábavy i odpočinku. Chtěla bych, aby mladí lidé měli kde aktivně sportovat a ti starší se mohli v klidu věnovat svým odpovídajícím aktivitám a zájmům. V následujícím volebním období budu usilovat o to, aby se podařil obnovit zimní stadion, aby mohla vzniknout dráha pro in-line brusle a budu podporovat aktivity říčanských hlavně nekomerčních sportovních a volnočasových spolků. Ráda bych, aby náměstí ožilo nejen při velkých společenských akcích, ale aby se stalo malebným místem při procházce k Říčanskému hradu. Svatopluk Jírů (41) Klidné město Můj cíl je jednoduchý dávat celé 4 roky svůj hlas pro návrhy, které budu považovat pro Říčany a jejich obyvatele za prospěšné. K tomu je samozřejmě potřeba něco znát. Takže v čem se budu cítit kompetentní, budu hlasovat ve prospěch města. Když něčemu rozumět nebudu, nebo bude problém k řešení vypadat komplikovaně, budu v zastupitelstvu pokládat jednoduché otázky. Protože jednoduché odpovědi na jednoduché otázky vedou ke správným řešením. A dobře se ptát je důležitější, než ze sebe dělat vševěda. Pavel Novák (44) Klidné město Vážení Říčaňáci, dovolte mi poděkovat jménem celého Klidného města za důvěru, kterou jste nám projevili. Rád se budu podílet na tom, aby byly Říčany městem pro příjemný život nás všech. V mé kompetenci je rybníkářství a ekologie, proto jsem šťasten, že se KM podařilo zajistit dotační titul na odbahnění a celkovou rekonstrukci Marvánku, která se právě rozbíhá. Následovat by měl i rybník Mlýnský, kterému se dosud nedostalo slibované pozornosti po poškození povodněmi. Budu usilovat o to, abychom celý projekt realizovali co nejdříve. Pavel Matoška (50) Klidné město V následujícím období se budu podílet na práci dopravní komise s důrazem na řešení situace s parkováním a průjezdností města. Zároveň budu spolupracovat na projektech spojených s bezpečností ve městě. Rád bych také přispěl k zintenzivnění spolupráce města s podnikateli a k možnosti nastartování PPP, které by umožnily realizovat důležité projekty, na které by město samo ve střednědobém horizontu samo nestačilo. Karla Egidová (66) ODS Ráda bych se dál věnovala aktivitám v sociální oblasti. Jako zastupitelka i jako členka sociální a zdravotní komise, ve které bych ráda pracovala. Komise úzce spolupracuje se sociálním odborem MěÚ. Jsou nastavena určitá pravidla a mantinely práce v sociální oblasti a ráda bych byla u toho, jak se dál rozvíjejí. Miloslav Šmolík (42) ODS Jedním z mých hlavních cílů bude hlídání pozice silného, objektivně informovaného občana s dostupnými a kvalitními službami na úřadě. Rovněž budu usilovat o nezávislost Kurýru na městě. Nejlepší garancí objektivity je redakční rada, jejímiž členy budou mimo jiné i představitelé opozice. Dva roky jsem usiloval o investice do zkapacitnění ČOV. V tomto směru se nic nemění. Pomohu dokončit projekt na opravu Rooseveltovy ulice a nadále budu podporovat zlepšení stavu infrastruktury i dopravní situace z pozice krajského zastupitele. Hana Vojtová (38) PRO Říčany Děkuji všem, kteří mi projevili důvěru a díky nimž jsem se stala zastupitelkou. Za největší problémy považuji kamionovou dopravu, zrušení lékařské pohotovosti a podinvestovanost. S tím je spojený nedostatek míst ve školách, k parkování, dopravní zácpy, fronty na úřadech atd. Mou snahou bude vrátit Říčany Říčaňákům, nebýt jen noclehárnou, skladem a překladištěm. Zasadím se, aby vznikla místa pro aktivní odpočinek in-line dráha, sportoviště a zimní stadion. Budu podporovat lidi v přihlášení k trvalému pobytu systémem úlev a benefitů. Doufám, že s ostatními zastupiteli najdeme společnou řeč a s nejpalčivějšími problémy se začne něco dělat. Petr Michovský (48) PRO Říčany V následujících čtyřech letech bych se rád zasadil o to, aby naše město získalo pestřejší paletu sportovišť a aby děti mohly i v zimních měsících trénovat v bezpečí osvětlených hal. Město se stále rozrůstá, kapacita hal a tělocvičen je kriticky nízká. Je třeba postupovat aktivně a společně se všemi sportovními oddíly a zajistit tak dětem příležitosti pro pravidelný pohyb. Jen tak se budou rozvíjet v sebevědomé a zdravé jedince. Sportovní svět má přesná pravidla, ctím fair play a věřím, že se mi podaří v jeho duchu pokračovat i v rámci místní komunální politiky. 8

9 Alexandra Páral Trnková (32) ANO 2011 Zasadím se o podporu dětských skupin, které představují alternativu ke stávajícím službám péče o děti. Dětské skupiny řeší nedostatečnou kapacitu jeslí (pro děti ve věku od 6 měsíců) i míst ve školkách pro mladší předškoláky (ve věku 3 a 4 roky). Rodiče se tak mohou rychleji vrátit k výdělečné činnosti a lépe sladit pracovní, rodinný a osobní život. Dětské skupiny mohou provozovat zaměstnavatelé a místní neziskové organice, a proto jsou finančně dostupné. Karolína Skrčená (29) ANO 2011 Budu prosazovat sociálně-preventivní dobrovolnický program pro děti a mládež do 15 let. Ten bude pomáhat s využitím volného času dětí pod jednou střechou, ale zároveň bude fungovat jako prevence nežádoucího chování (záškoláctví, užívání návykových látek). Cílem programu je, aby děti trávily volný čas bezpečně pro sebe i druhé, měly k dispozici odbornou pomoc a podporu při řešení tíživých situací. Na tento program navazuje mezigenerační projekt Senzační senioři, který připravujeme. Informace z radnice David Frydrych (47) Unie pro sport a zdraví Vždy to byl a nadále i bude trvalý rozvoj sportovních klubů v Říčanech. Ať klubů s dlouholetou tradicí, tak i klubů nově vzniklých a vznikajících. Všichni, kteří v nich pracují celoročně s dětmi a mládeží, jsou zapálenými sportovci i organizátory, věnují svůj volný čas trénování či jiným činnostem zajišťujícím pravidelné sportování v Říčanech. Všichni tito lidé musí od města cítit podporu, nejen jednou za čas při nějaké významné akci, ale celý rok pro zajištění vlastního provozu a chodu klubu. Ovšem na druhou stranu samo město zase nemůže být jediným patronem pro veškerý sport ve městě. Nemůže se vydat cestou pouhého přispívání z vlastních grantů. Mělo by iniciovat vznik ryze sportovní komise a ve spolupráci s ní se podílet na hledání možností vícezdrojového financování sportu. Je více méně nutností, aby vedení města společně se sportovní komisí aktivně podpořilo spolupráci místních škol se sportovními kluby. Tato spolupráce by měla vést k založení Sportovního střediska mládeže. Poděkování voličům Vážení Ŕíčaňáci, tak máme po volbách. Byť je to v každém předvolebním souboji do určité míry běžné, byla letošní kampaň nebývale agresivní a konfrontační. Dokonce tak, že konstruktivní a věcné argumenty přes množství špíny nebyly ani vidět. ODS pracovala v minulém volebním období na radnici v koalici s Klidným městem. V kampani jsme se proto zaměřili na připomenutí naší práce, úspěchů, pojmenování věcí, se kterými jsme nesouhlasili. A chtěli jsme také přiblížit naše myšlenky a dlouhodobé záměry. Dva mandáty ODS jsou ve světle celkových výsledků voleb a souboje proti všem výsledkem ne zas tak špatným. Přesto jsou zklamáním z pohledu toho, v jakém poměru sil jsme na radnici zasedali a kolik práce se nám podařilo udělat. Pozitivní je, že ODS i přes krizi, kterou prožívá, prokázala, že má zdravé jádro a stabilní příznivce, kteří věří v pravicové hodnoty. A tak i přes přání různých škarohlídů ODS, nejen v Říčanech, žije a věřím, že bude postupně opět nabývat na síle. Lidé, kteří zůstali, si zaslouží poděkování i úctu. Mnozí z nich mnohem více než ti, kteří pod rouškou nezávislých kandidátů nyní po celé republice slaví úspěch. Dostali jsme nálepku politiků, kterými nejsme o nic více než naši soupeři v komunálních volbách. Nebo vlastně ne. Jsme na tom lépe, máme jasné ideje, hodnoty a zásady. Jsme čitelní, názorově pevní. Budu nadále pracovat pro všechny občany Říčan stejně intenzivně, jako bychom byli na radnici. Jako aktivní krajský zastupitel si ohlídám projekty, o které se starám v čele s opravou Rooseveltovy ulice, kterou jsem vyjednal s hejtmanem. Nezapomenu ani na další projekty, kterým jsem pomáhal coby radní, který měl na starosti především zlepšování stavu infrastruktury v čele s agendou dopravy a dotací. Revitalizace Říčanky, vč. rybníků je v plném proudu, stejně jako obnova silnic, a to především z krajských peněz. Gratuluji kolegům z Klidného města k jasnému vítězství i ostatním k jejich mandátům. Budu komunikovat se všemi zastupiteli a podporovat věci, které jsme v našem programu slíbili tak, aby se naše město posunulo alespoň o kousek dál. Vážení Ŕíčaňáci, děkuji Vám za hlasy, které jste mně i celé naší kandidátce dali, a budu opět dělat vše pro to, abyste při příštích volbách nelitovali, že jste nás, Vaše sousedy z Občanské demokratické strany, volili. Váš krajský a říčanský zastupitel Miloslav Šmolík Dovolte mi, abych poděkovala vám všem, kteří jste mě osobně, i ODS Řičany, podpořili a dali nám své hlasy v pravě proběhlých komunálních volbách. Práce zastupitele je o tom, aby prezentoval a snažil se prosadit názory svých voličů. Budu se snažit, aby můj hlas v zastupitelstvu byl obrazem našeho volebního programu a projevem vaší vůle. Novému vedení radnice přeji v nadcházejícím volebním období mnoho úspěchů. Karla Egidová inzerce Pokračujeme dál v Práci Pro sport. dostali jsme od vás opět důvěru zlepšovat sportovní Prostředí a Pomáhat klubům. Děkujeme vám. společně jsme silní 9

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová ODBOR ROZVOJE Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová 1 PESONÁLNÍ OBSAZENÍ: 11 KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2 ZAMĚSTNANCI NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY Z PROJEKTU SMO 1 ZAMĚSTNANEC PROJEKTU SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ZŠ ORP ČESKÝ BROD

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 23.04.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

lllllllllllll MMB2015000000236 Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Obsah: Návrh usnesení:

lllllllllllll MMB2015000000236 Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Obsah: Návrh usnesení: /A Rada města Brna lllllllllllll MMB2015000000236 33 ZMll$e 40 Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více