CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner"

Transkript

1 H spl s r.. Wuchterlva 5, Praha 6 tel.: Nedbalva 14, Ostrava tel.: WWW: srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze všech prgramů pr druhu plvinu rku Pr úspěšné dknčení instalace musíte mít funkční verzi 4.14 (PX) resp () neb vyšší. Pr instalaci Dmvníka můžete mít libvlnu verzi. Nicméně vřele dpručujeme mít nainstalvánu vždy nejnvější verzi. Upgrade prgramu SYSLÍK prveďte až p uknčení výpčtu mezd za červenec a před inicializací srpnvých mezd. PŘED INSTALACÍ SI DŮKADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ŘIĎTE SE VŠEMI POKYNY NÁVOD K INSTALACI 1. Nejprve si uvědmte, jaku verzi prgramu vlastníte. Verze 4.xx je verze Paradx, verze 5.xx je verze klient/server. Verze se vám zbrazuje na titulním řádku hlavníh kna prgramu. Nyní dstáváte verzi 4.27 Sysel, Syslík a Syslíček Paradx, 5.23 Sysel/Syslík klient/server a 2.17 Dmvník. 2. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 3. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 4. Uknčete prgram (pkud běží). Server (u Sysla/Syslíka a Dmvníka) uknčvat nemusíte. 5. Z instalačníh CD spusťte instalaci té verze, kteru máte kupenu. Registrační klíče pr jedntlivé prgramy byly nalepeny na lednvém CD neb si je vyhledejte v systému ipartner. INSTALACE NOVÉ VERZE PŘÍMO Z INTERNETU Pkud máte pčítač připjený k internetu, nainstalujte si nvu verzi přím bez pmci CD. 1. Zaarchivujte firemní data (v případě multiverze archivujte všechny firmy). 2. Zaarchivujte tiskvé sestavy a splečná nastavení. 3. Ve svém prgramu zvlte Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze prgramu. 4. Stiskněte tlačítk Stažení a instalace. Nyní prběhne stažení nvé verze prgramu, prgram se sám uknčí a spustí se instalační prgram jak kdybyste jej spustili z CD. Pvedl se? Tak se ještě zaregistrujte d ipartnera ( a tam klikněte na dkaz Zaregistrujte se jak náš klient) a d příštíh rku nemusíte platit za zasílání CD. Prč je výhdné se zaregistrvat v systému ipartner Již asi 500 našich uživatelů se registrval v systému ipartner ( C můžete mít navíc prti těm, kteří se ještě neregistrvali? Okamžitý přehled prgramech, které užíváte, včetně registračních a licenčních klíčů. Pkud některý z klíčů zapmenete, snadn si jej zde (třeba půlnci) najdete. Najdete zde rvněž i čísl pradenství a klik minut pradenství jste již vyčerpali. Přehled fakturách, které jsme vám vystavili a jejich úhradách. Ptřebujete-li kpii faktury, jednduše si ji sami vytisknete. Budete pravidelně infrmváni všech nvých verzích prgramů a akcích, které přádáme. Můžete nám hlásit změny adresy vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete vznášet připmínky a návrhy na vylepšení prgramů vyplněním jednduchéh frmuláře. Můžete nakupvat v našem eshpu se slevu. Registrace vás nic nestjí, stačí na kliknut na Zaregistrujte se jak náš klient, vyplnit frmulář a deslat jej. Pak dstanete přístupvé jmén a hesl, kterým se d systému budete přihlašvat.

2 POPIS ZMĚN VŠECHNY PROGRAMY Tisk d frmátu PDF Tisky jsme rzšířili mžnst ulžení tiskvé sestavy ve frmátu PDF. Zaškrtnete-li vlbu Zbrazit PDF v prhlížeči, spustí se p ulžení PDF subru prhlížeč (např. Adbe Reader). Rvněž při psílání tisku jak přílhy mailu, je mžné ulžit sestavu ve frmátu PDF. ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE Sysel klient/server i paradx a Syslíček paradx všechna účetnictví a daňvá evidence PX/ Mimřádné dpisy Pr hmtný majetek přízený d d , zařazený ve skupinách 1 a 2, můžete pužít mimřádné dpisy pdle 30a. Na kartě majetku na zálžce Daňvé dpisy je nyní plíčk Mimřádný dpis. Pkud jej zaškrtnete, bude se předmět depisvat pdle 30a. Pkud již byl předmět depisván d začátku rku jinu metdu, dpčítá se d měsíce, kdy se bude pprvé depisvat mimřádně celý rzdíl mezi dříve pužitými dpisy a mimřádným dpisem. Tzn. hdnty dpisů v dřívějších měsících se nezmění a rzdíl (mimřádný dpis bude větší) se zahrne d měsíce, ve kterém se pprvé pčítal dpis mimřádný. Elektrnická faktura Faktury nemusíte už tisknut, můžete je vygenervat ve frmátu efaktura a pslat příjemci mailem. Nejprve musíte nastavit pdpisvý certifikát pr uživatele prgramu. Pd administrátrským účtem (má jmén SYSTÉM) vyberte v definicích uživatelů prgramu (Servis Nastavení Uživatelé prgramu) pr každý uživatelský účet jeh pdpisvý certifikát. Stiskem tlačítka Načíst pdpis se tevře manažer certifikátů, tam si vyberte sbní úlžiště a z něh platný elektrnický pdpis. Ve vydaných fakturách běžným způsbem vytvřte fakturu. Míst tisku spusťte Genervání efaktury. Vytvří se subr s elektrnicku fakturu, pdepíše se pdpisem právě přihlášenéh uživatele a spustí se deslání mailu, kde jak přílha bude elektrnická faktura. Subr s elektrnicku fakturu se ulží d slžky, kteru máte nastavenu v Nastavení Firma Adresáře Adresář pr exprt DBF/XML. Faktury je mžné desílat i hrmadně značte si faktury jak při hrmadném tisku a spusťte Genervání efaktury. Pkud elektrnicku fakturu dstanete, ulžte si ji d slžky, kteru máte nastavenu v Nastavení Firma Adresáře Adresář pr exprt DBF/XML. Pak v přijatých fakturách zalžte nvu přijatu fakturu a spusťte funkci Načtení efaktury. Vyberte subr s efakturu a ta se zapíše d evidence. Pak ješte v jedntlivých řádcích dplňte údaje, které nemhu být sučástí efaktury (účet MD, Středisk, Zakázka, případně pravte Typ DPH). Tím je elektrnická faktura načtena. Z přehledu přijatých faktur si můžete elektrnicku fakturu zbrazit. Předem však musíte nainstalvat prhlížeč efaktur ISDOC reader. Ten můžete nainstalvat přím z prgramu pmcí funkce Servis Stahvání z internetu Stažení nvé verze, kde zaškrtnete ISDOC reader neb h najdete na instalačním CD. V hlavní liště přijatých faktur je tlačítk Zbrazení efaktury. Byla-li faktura načtena ze subru a máte-li na pčítači ISDOC reader, faktura se zbrazí v prhlížeči. Pkud bsahuje přílhy (např. náhled), je mžné tyt přílhy rvněž zbrazit. Pkud subr s elektrnicku fakturu bsahuje i infrmace zbží buď čárvý kód EAN neb čísl skladvé plžky (zda subr tyt infrmace bsahuje si musíte věřit u svéh ddavatele, který vám efakturu pslal), můžete přím vygenervat příjemku zbží. Zalžte nvu příjemku a spusťte funkci Načtení plžek z efaktury. V efaktuře se začnu prcházet jedntlivé plžky a pkud bsahují čárvý kód, hledá se příslušná skladvá karta. Pkud se najde, vytvří se na ní příjem zbží. Jestliže plžka efaktury nebsahuje čárvý kód, ale bsahuje identifikaci zbží, hledá se karta zbží s tímt číslem. Najde-li se prvede se příjem zbží. Máte-li větší phyb zbží dhdněte si se svými ddavateli, aby vám psílali efaktury i s údaji zbží (tyt údaje jsu nepvinné, prt je efaktura nemusí bsahvat). Ve verzi PX se načtené elektrnické faktury ukládají d slžky s daty, takže se archivují běžnu archivací. Ve verzi se ukládají na serveru d slžky SHARED a v ní d pdslžky příslušné firmy. V verzi je nutné zajistit archivaci slžky SHARED, prtže pak nemusíte elektrnické faktury tisknut a archivvat v papírvé pdbě. Dpručuji přízení Manažera plánvaných činnstí, ve kterém si můžete nastavit autmaticku archivaci ve vámi zvlený čas. Puze Sysel klient/server účetnictví Autmatické zaúčtvání příjmů d deníku v bankvním výpise Funkce služí k zaúčtvání příjmů na předpisy vytvřené prgramem Dmvník. Prgram se snaží najít pdle variabilníh symblu předpis (VS je jak saldznak v předpisu) a pkud h najde autmaticky vytvří zaúčtvání příjmu v bankvním výpisu prti účtu, který našel na předpisu. Funkce je výhdná pr správcvské firmy, kde se účtuje velké mnžství příjmů. Je však nutné zajistit, aby byly platby zasílány se správným VS.

3 Obrázek v pkladně Pdbně jak v přijatých fakturách je nyní mžné v pkladně načíst nascanvaný dklad a ulžit d databáze. SYSEL CESTOVATEL verze pr cestvní kanceláře Exprt zájezdů d XML subru Pr účely publikvání zájezdů na prdejních prtálech je mžné exprtvat katalg zájezdů ve frmátu Open Travel Netwrk. Funkci najdete v Zájezdy Akce. Subr se buď jen ulží d slžky, kteru máte nastavenu v Nastavení Firma Adresáře Adresář pr exprt DBF/XML neb jej můžete deslat pmcí FTP. Parametry pr desílání pmcí FTP (jmén serveru, adresář, kam se subr na FTP serveru ulží, přihlašvací jmén a hesl) si nastavte v subru XMLSEND.INI, který je ve slžce, kde je nainstalván Sysel klient. Pdskupiny v třídění zájezdů Třídění zájezdů je nyní třístupňvé, k hlavnímu třídění a skupině přibyla ještě pdskupina. Pkud budete katalg zájezdů exprtvat na prdejní prtál, pužívejte jak hlavní třídění destinaci, jak skupinu blast a jak pdskupinu míst. Prdejní prtály mají hierarchii třídění Destinace-Oblast-Míst. Vyhdncení zájezdu V katalgu zájezdů je funkce Akce Vyhdncení zájezdů. Zde si můžete nastavit mezující pdmínky (čísl neb začátek čísla zájezdu a termín) dále vyberte, c chcete vyhdncvat a stiskněte tlačítk Tabulka neb Sučty. Tabulka zbrazí jedntlivé pkžky vyhdncení, sučty sečtu jedntlivé skupiny. Výsledek je mžné ulžit d Excelu. Zájezdy na vlný termín Pkud pr zájezd neexistuje pevný termín, nemusíte na kartě zájezdu vyplňvat termíny d d. Pkud takvý zájezd vyberete na bjednávce, prgram se na termíny zeptá tzn. termín vyplňujete až na knkrétní bjednávce. Při vyhdncení zájezdů se však vyhdntí všechny termíny zadané až na bjednávce dhrmady (vyhdncuje se pdle karty zájezdu). Filtr na sezónu V katalgu zájezdů, katalgu dpravy a bjednávkách je v hlavní liště příslušnéh kna údaj zbrazené sezóně. V kně se filtrují puze údaje, které patří k nastavené sezóně. V katalgu zájezdů a dpravy se zbrazí jen zájezdy a dprava k vybrané sezóně, v bjednávkách jen bjednávky, na kterých jsu zájezdy vybrané sezóny. Výběr služeb u účastníka 1 z n a n z n Když vybíráte služby u účastníka zájezdu, můžete vybírat buď jen jednu službu ve skupině služeb neb více služeb ve skupině. Např. u pjištění budete patrně chtít vybrat puze jeden druh pjištění u jednh účastníka, ale fakultativních výletů si může jeden účastník bjednat více. Dsud byl mžné vybrat jen jednu službu ve skupině. Nyní je v Servis Definice Cestvní kanceláře Výběr služeb ve skupině. Zde vlíte, zda v dané skupině vybíráte jen jednu službu neb můžete vybrat služeb více. Zaškrtnuté ple znamená, že se vybírá jen jedna služba, nezaškrtnuté znamená, že je mžné vybrat služeb více. MZDY A PERSONALISTIKA Syslík klient/server i paradx mzdy a persnalistika PX/ Od srpna 2009 nastává změna v dvdech sciálníh pjištění tentkrát se jedná slevu, kteru budeme uplatňvat měsíčně až d knce rku D si může firma za své zaměstnance dále zpětně nárkvat slevu d pčátku rku d července za předpkladu, že splní pdmínky stanvené záknem. Nastavení před výpčtem slevy V Servis Nastavení Obecné je třeba na zálžce Sazby pjištění nastavit v plíčku Hranice pr slevu na dvdu pjištění částku ,- Kč. Kmenvá databáze Na zálžce Sciální pjištění je nvé ple Nárk na slevu na pjistném dle 21a. Tt ple služí puze k výpčtu v běžných měsících a nemá žádnu suvislst s výpčtem mimřádné (zpětně uplatňvané) slevy. Ple musíte zatrhnut u všech zaměstnanců, kteří mají nárk na slevu v právě pčítaném měsíci. Pkud máte zaměstnance na výchzí a další pracvní pměr a nárk na slevu má i z dalšíh pracvníh pměru (netýká se zaměstnání maléh rzsahu), musíte mít ple nárku zatržen u všech takvých pracvních pměrů. Výpčet slevy se pak zbrazí u výchzíh pracvníh pměru. Mzdvá databáze Na zálžce Odvdy pjištění jsu nvé řádky základ pr slevu na SP a sleva na SP. Zde prgram autmaticky vypčte příslušný nárk na slevu. Na plíčku sleva na SP je nutn u těch, kd pužívají převd d účetnictví Sysla ještě nastavit ve vlastnstech mzdvé slžky kód slžky pr exprt d účetnictví s číslem 996. Dále je nutn v účetnictví Sysel v definici imprtu z mezd zalžit nvu suvztažnst pr zaúčtvání slevy na sciálním pjištění. Mimřádná sleva se nebude d účetnictví přenášet a bude ji nutn zaúčtvat ručně (jedná se jednrázvu akci).

4 Tisky rekapitulací V suvislsti s výše uvedenu změnu byly upraveny všechny rekapitulace. Pkud máte své sestavy rekapitulací s kncvku QRU (tzn. máte vytvřené uživatelské sestavy), bude je nutn také přepracvat buď vlastními silami neb si můžete zadat úpravu u nás. U některých plžek sciálníh pjištění se setkáte se znakem *, který upzrňuje, že tyt hdnty nezahrnují částku mimřádné slevy. Mimřádná sleva Výpčet mimřádné slevy spustíte ve verzi PX v menu Zpracvání Mimřádná sleva sc. pj. 21b a ve verzi Evidence Mimřádná sleva na sciálním pjištění. Nejprve stiskněte tlačítk Imprt mezd. Prgram si sám načte seznam všech pracvníků a jejich příjmů. Pak stiskněte tlačítk S příjmem. Ve verzi PX máte zálžku Záznam, kde budete prvádět výpčet mimřádné slevy, ve verzi tevřete kn pr výpčet dvjklikem na příslušném zaměstnanci. Pkud má zaměstnanec nárk na mimřádnu slevu, zaškrtněte plíčk Nárk na mimřádnu slevu na sciálním pjištění. V sekci Základy sciálníh pjištění v jedntlivých měsících vynulujte částky, pkud v příslušném měsíci nárk nevznikl. Tlačítkem Přepčítat aktuálníh zaměstnance spčítáte jeh mimřádnu slevu. Pkud chcete hrmadně přepčítat všechny zaměstnance pužijte tlačítk Přepčítat všechny pracvníky. Funkce prjde všechny zaměstnance a u těch, kteří mají zaškrtnut Nárk na mimřádnu slevu na sciální pjištění prvede nvý výpčet. Jestliže p výpčtu zjistíte, že některý zaměstnanec nemá nárk na slevu, vymažte jej klávesu F3 v základním kně pr výpčet mimřádné slevy (ne v kmenvé databázi!!!). P výpčtu mimřádné slevy všech zaměstnanců si v menu Tisky vytiskněte sestavu Přehled mimřádných slev p zaměstnancích. Částka uvedená na knci tabulky je suma, která bude následně dečtena na Přehledu pjistném a dávkách. Dalšími tlačítky na hrní liště můžete filtrvat zaměstnance, kteří mají či nemají zaškrtnut ple Nárk na mimřádnu slevu na sciálním pjištění a kteří mají či nemají příjem. Tisky z mezd za srpen 2009 mhu být prvedeny až p výpčtu všech mimřádných slev a běžnéh výpčtu mezd za měsíc srpen. Pkud ve vaší firmě djde k situaci, že celkvá výše slev bude vyšší, než dvd pjistnéh za měsíc srpen, je třeba si písemně zažádat u příslušné OSSZ nejpzději d vrácení přeplatku na dvdu pjistnéh. Jinak nebude na takvý nárk ze strany OSSZ brán zřetel. Ve mzdách v menu Tisky Sciální pjištění je nvý tisk Přehled pjistném a dávkách přílha mimřádná sleva.

5 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ DOMOVNÍK Dmvník byty Kntaktní infrmace Zbrazuje se i čísl účtu a WWW. Pštvní pukázky C Z evidence vyúčtvání je mžné vytisknut pštvní pukázky C na přeplatky z vyúčtvání. Tisknu se sbám, které mají nastaven způsb vyplacení přeplatku PPC. Krespndence Při tisku samlepek s adresami neb bálek (Definice bjektů Tisky Frmuláře Krespndence) je ještě mžné vyplnit text, který se na samlepce neb bálce zbrazí jak dplňující text. Převd přeplatku z vyúčtvání na knt Při převádění přeplatku z vyúčtvání na knt lze upravit částku, která se na knt převede. Při hrmadném převdu se převádí vždy celá částka. Úpravy v tiskvých sestavách: Frmulář Oznámení jednstranném zvýšení nájemnéh je upraven pr zvyšvání regulvanéh nájmu v rce Evidenční listy zbrazuje se infrmace splatnsti předpisu Pasprt bytu zbrazují se i měřidla včetně prvníh a psledníh dečtu, zbrazuje se také histrie uživatelů bytu. Frmulář pr dečty lze vytisknut i p jedntlivých sbách (Definice měřidel Tisky Frmulář pr dečty). Dmvník byty + nebyty Obce a části bcí V definici bcí již není nutné vyplňvat zkratku názvu bce, stačí vyplnit jen název bce, část bce a PSČ. Plíčka jsu na frmuláři uspřádána jinak, nepvinné údaje (zkratky) jsu ve spdní části frmuláře. Revize Při tisku plánvaných revizí je mžné vyfiltrvat jen určitý typ revize (vybírá se z číselníku typů revizí) a je také mžné revize setřídit puze pdle plánvanéh data. Opravy Při tisku plánvaných prav lze filtrvat i pdle druhu pravy. Přidány nvé druhy prav: Kntrla dmu, Reknstrukce, Reklamace. Dmvník nebyty Evidence dkumentů V evidenci dkumentu je mžné dkument přiřadit ke knkrétní smluvě a zárveň je mžné z evidence smluv zbrazit všechny dkumenty, které jsu na značenu smluvu napjeny (Akce Dkumenty k vybrané smluvě) a ihned zbrazit jejich bsah. Kntrla překrývajícíh se bdbí prnájmu plch a vybavení Při jakékliv změně bdbí prnájmu plchy ve smluvě neb platnsti celé smluvy se kntrluje, zda tut změnu nedšl k překrytí bdbí s prnájmem dané plchy u jiné smluvy. Záznam není dvlen ulžit. Pkud chcete zkntrlvat, zda někde již k překrytí bdbí prnájmu nedšl, můžete pužít sestavu v evidenci Plchy k prnájmu (Evidence Plchy k prnájmu), resp. Vybavení k prnájmu, v menu Tisky Kntrla překryvu prnájmu plch, resp. Kntrla překryvu prnájmu vybavení. efaktury Prgram Dmvník je nyní schpen genervat efakturu. Faktury se generují buď z předpisů plateb neb z vyúčtvání služeb. Před generváním efaktur je třeba mít nastaven adresář pr exprt DBF/XML subrů. Ten se nastavuje v Servis Nastavení Firma, zálžka Adresáře, plíčk Adresář pr DBF/XML exprty. Je třeba vybrat existující adresář, standardně bývá C:\HData\DmvNCli\DBF FILES. Adresář můžete vybrat pmcí tlačítka Prcházet. Dále je třeba vybrat elektrnický pdpis, kterým se budu efaktury pdepisvat. Elektrnický pdpis lze nastavit pr každéh uživatele, který se přihlašuje d prgramu. Přihlaste se d prgramu jak uživatel SYSTEM a tevřete Servis Nastavení Uživatelé prgramu. Zde je třeba pr uživatele, který bude genervat a pdepisvat efaktury vybrat elektrnický pdpis tlačítkem Vybrat pdpis. Vlastní genervání efaktury je pak již velmi jednduché. Běžným způsbem dáte tisk faktury neb faktur, které chcete genervat jak efaktury. Objeví se rzšířené kn pr tisk faktur:

6 Chcete-li prvést tisk faktury běžným způsbem, nezaškrtávejte plíčk Vygenervat efakturu. Pak se prgram chvá jak dříve, prvede tedy tisk faktury neb faktur běžným způsbem. Chcete-li prvést vygenervání efaktury, zaškrtněte plíčk Vygenervat efakturu. Prgram vygeneruje ty samé faktury, které by se tiskly při běžném tisku, jak efaktury a ulží je d adresáře pr DBF/XML exprty. Zaškrtnete-li ještě plíčk Pslat efakturu em, faktura se rvnu zašle em na adresu, která je uvedena u nájemce v adresáři firem v plíčku . K deslání faktury em djde jen tehdy, je-li v přádku elektrnický pdpis. Faktura, která není pdepsána neb má neplatný pdpis (pršlý), se em nedešle, puze se vygeneruje d adresáře pr DBF/XML exprty. Odeslání takt nepdepsané faktury em je pak již na vás. Takvu efakturu všem nemusí příjemce přijmut, prtže bez platnéh pdpisu nepůsbí faktura důvěryhdně. Zaškrtnete-li při genervání efaktur ještě plíčk Tisk jen pr aktuální smluvu, vygeneruje se efaktura jen pr právě vybranu smluvu (značenu v předpise neb vyúčtvání) a zárveň máte ještě mžnst upravit , které se dešle (předmět a text zprávy). V pačném případě se efaktura desílá em rvnu s výchzími texty, cž je vhdné při hrmadném genervání efaktur. PVS KOMUNIKÁTOR Stáhnutí a instalace šifrvacíh certifikátu Šifrvací certifikát je mžné stáhnut a nainstalvat přím z kmunikátru. Funkci najdete v Nastavení Stahvání z internetu Stažení šifrvacích certifikátů. Najde se aktuální šifrvací certifikát, stáhne se na pčítač a spustí se jeh instalace. Nezapmeňte p instalaci certifikátu jej ještě vybrat u všech dkumentů (Nastavení Definice dkumentů), které se pmcí něh šifrují.

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 5. září 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS

POPIS ZMĚN ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. Přejděte na Sysla / Syslíka CS H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60 HELIOS Fenix Kntrlní hlášení DPH verze 7.70 verze 7.60 Assec Slutins, a.s. 2016 HELIOS Fenix, Kntrlní hlášení DPH 2/11 Obsah: 1 Pdání kntrlníh hlášení ze zákna... 3 2 Kntrlní hlášení... 4 2.1 Evidenční

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu 0 DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze 1.30 15.05.2017 Ddatek k manuálu verze 1.30 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Pdrbný ppis na příjmu zásilky... 4 4. Elektrnická pdatelna... 5 4.1 Autmatické

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů Evidence bchdních aktivit Eda Evidence bchdních aktivit Prces prdejních kntraktů Tent dkument bsahuje ppis prcesu prdejních kntraktů včetně ukázky typických krků d ptvrzené bjednávky až p fakturaci. Obsah:

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Mimořádná účetní uzávěrka

Mimořádná účetní uzávěrka Mimřádná účetní uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Ppis... 3 Průběh mimřádné účetní uzávěrky... 3 Mimřádná účetní uzávěrka

Více

Účtování pojišťoven z Praktika

Účtování pojišťoven z Praktika Účtvání pjišťven z Praktika Níže bude ppsán pdrbně pstup, jak vyúčtvat pjišťvny přím z prgramu. Účtvání je tak pr Vás mnhem jednduší. Nemusíte se tak přihlašvat na jedntlivé prtály ZP. Pr tent druh účtvání

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více