Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE"

Transkript

1 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

2 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny, význam; Výzkumné metody psychologie. 2. Biologická a sociální determinace lidské psychiky, VNČ 3. Pozornost 4. Paměť Reflexy nepodmíněné a podmíněné, pohyb nervových procesorů, vzruch a útlum, dynamický stereotyp; Charakteristika sociálního prostředí; Obecné pojetí výchovy, základní znaky. Obecná charakteristika, druhy, fyziologické základy, vlastnosti a individuální zvláštnosti; Psychologické směry 20. století; Předmět a metody pedagogiky. Obecná charakteristika, fyziologické základy; Fáze paměti, individuální rozdíly; Druhy a typy paměti; Sepětí pedagogiky s jinými vědami. 5. Počitky, vnímání 6. Myšlení 7. Řeč Obecná charakteristika, fyziologické základy, klasifikace; Vnímání tvaru, prostoru, vzdálenosti, pohybu, času; Individuální rozdíly ve vnímání. Obecná charakteristika, myšlenkové operace; Pojem, soud, úsudek, řešení myšlenkových úloh; Základní druhy, vlastnosti; Soustava pedagogických věd. Obecná charakteristika, anatomicko-fyziologické základy, řeč mluvená, psaná, vnitřní; Vývoj řeči; Druhy komunikace; Vývojové vady, zvuk, tempo, neurózy. 8. Představy a fantazie, obrazotvornost Obecná charakteristika, druhy představ a obrazotvornosti, typy představivosti; Maturitní otázky z předmětu chemie strana 2

3 Složky výchovy; Etopedie, osobnost jako somatický a psychický faktor; Složky výchovy. 9. Emoce a city Klasifikace a druhy citů; City a osobnost; Základní pojmy a metody speciální pedagogiky. 10.Základní druhy lidské činnosti hra, učení, práce Klasifikace her, fáze a druhy učení; Faktory ovlivňující průběh a výsledky učení; Třídění psychických jevů. 11.Volní jednání a chování Obecná charakteristika, fáze volního jednání; Vlastnosti a individuální zvláštnosti; Zátěžové situace a reakce na ně, řešení konfliktů; Stupně socializace, rehabilitace, psychoterapie. 12.Temperament 13.Osobnost 14.Osobnost Obecná charakteristika; Klasické typy temperamentu; Typy vývojových poruch, obecné a speciální vyšetřování. Vymezení osobnosti, základní kategorie vlastností; Aktivačně-motivační vlastnosti; Teorie zkoumání osobnosti. Vlastnosti vztahově-postojové; Vlastnosti výkonové; Seberegulační a dynamické vlastnosti. 15.Poruchy duševního života Nárys jednotlivých disciplín speciální pedagogiky; Typy vývojových vad; Příčiny a druhy duševních poruch, prevence a léčení. 16.Obecná charakteristika ontogenetického vývoje Pojem a podstata, činitelé, příčiny a podmínky, zákonitosti; Periodizace duševního vývoje člověka; Maturitní otázky z předmětu chemie strana 3

4 Reaktivní poruchy chování. 17.Kojenecký věk Prenatální období; Motorický a somatický vývoj; Poznávací procesy; Vývoj řeči, citové projevy, sociální vztahy. 18.Věk batolete Somatický a motorický vývoj; Poznávací procesy; Sociální chování, vývoj hry, city a vůle. 19.Předškolní věk Somatický vývoj a motorika; Sociální vztahy vývoj vnímání, rozumový vývoj, hry a umělecká tvořivost; Pojem školní zralosti. 20.Školní věk Charakteristika školáka, motorika a duševní vývoj; Vývoj osobnosti intelekt, city a vůle; Sociální vztahy. 21.Adolescence Somatický a motorický vývoj; Intelekt, city, zájmy, osobnost; Sociální vztahy; Speciální vývojové poruchy učení. 22.Předmět a význam sociální psychologie Vztah k příbuzným vědním disciplínám; Užití sociální psychologie; Výzkumné metody. 23.Socializace Sociální učení a jeho formy; Společenské normy a hodnoty, status a role; Motivace lidského chování, potřeba, cíl, zájmy. 24.Komunikace Pojem interakce; Formy a typy komunikace; Komunikační prostředky, metakomunikační faktory; Maturitní otázky z předmětu chemie strana 4

5 Postoje. 25.Struktura vztahu ve skupině Člověk a skupina; Pojem a klasifikace skupin; Skupinový konformismus, normy a sankce. Maturitní otázky z předmětu chemie strana 5