Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ a Typ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7"

Transkript

1 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ a Typ Obrázek 1 Regulační zařízení, typ Obrázek 2 Regulační zařízení, typ Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační zařízení, typ a typ se skládá z třícestného ventilu, typ 3244, a pneumatického regulačního ústrojí, typ 271 nebo typ Díky konstrukci stavebnicového systému lze zařízení vyměňovat a doplňovat normální provedení izolačními prvky a kovovým těsněním. Vydáno v říjnu 1995 Návod k montáži a obsluze

2 Třícestný ventil pracuje podle provedení kuželky jako směšovací ventil nebo jako dělící ventil (v DN 15 až 25 jsou kuželky totožné). U směšovacích ventilů jsou směšovaná média přiváděna ze směrů A a B. Směs pak odtéká směrem AB. V dělících ventilů je médium přiváděno ze směru AB a odtéká částečně směrem A a částečně směrem B. Průtok z A a B do AB a naopak závisí na volném prostoru mezi sedlem (2.1, 2.2) a kuželkou (3), a tedy na nastavení tyčky kuželky (6). Změna nastavení kuželky (3) se provádí změnou nastavitelného tlaku působícího na membránu. Tyčka kuželky (6) a regulační tyčka (8.1) jsou spojeny spojkou (7) a utěsněny teflonovým pružinovým kroužkovým těsněním (4.2). Ventil s bezpečnostní polohou: regulační tyčka vyjela Při tlakovém zatížení membrány a při výpadku nouzového napájení pružiny uzavřou u směšovacích ventilů přípoj B a u dělících ventilů přípoj A. Otevření přípoje B nebo A se provádí rostoucím regulačním tlakem proti síle pružiny. Ventil s bezpečnostní polohou: regulační tyčka zajela Při tlakovém zatížení membrány a při výpadku nouzového napájení pružiny otevřou u směšovacích ventilů přípoj B a u dělících ventilů přípoj A. Uzavření přípoje B nebo A se provádí rostoucím regulačním tlakem proti síle pružiny. Regulační zařízení Typ 271 Uspořádání kuželek pro směšování, pro DN 15 až 25 také pro dělení Obrázek 3.1 Regulační zařízení, typ

3 1.1 Vyměnitelnost zařízení Místo jednoduchého pneumatického regulačního zařízení lze rovněž na ventil namontovat regulační zařízení s přídavným manuálním přestavěním. (Také je možné změnit konstrukci na elektrický pohon). Pneumatický pohon (s nebo bez manuálního přestavění) lze vyměnit za pneumatický pohon jiné velikosti. Jestliže při kombinaci určitého ventilu a pohonu je zdvih pohonu větší než regulačního ventilu, výrobce nastaví takové předpětí sady pružin pohonu, aby se zdvih shodoval. 2. Sestavení ventilu a pohonu, seřízení Pokud ventil a pohon nejsou sestaveny výrobcem nebo pokud je třeba u ventilu původní pohon vyměnit za pohon jiného druhu nebo velikosti, je třeba při sestavování postupovat následujícím způsobem: Regulační pohon typ Matice 2.1 Horní sedlo 2.2 Spodní sedlo 3 Kuželka 3.1 Díl kuželky 3.2 Šroub 4.1 Pružina 4.2 Pouzdro 5 Horní díl ventilu 5.1 Vodící vložka 5.2 Závitová vložka 5.3 Kryt zdvihu 6 Tyčka kuželky 6.1 Matice spojky 6.2 Pojistná matice 7 Spojka 8 Regulační pohon 8.1 Tyčka pohonu 8.2 Matice Uspořádání kuželek pro dělení DN 32 až 150 Obrázek 3.2 Regulační zařízení, typ 244-7

4 Pokyny pro demontáž: Při demontáži pohonu a zvláště při provedení s předepjatými pružinami musí být připojení regulační tlaku zatíženo, než budete pohon demontovat. Povolte pojistnou matici (6.2) a matici spojky (6.1). Kuželku pomocí tyčky kuželky pevně přitlačte do kroužku sedla, pak otáčejte maticí spojky a pojistnou maticí směrem dolů. Odstraňte příchytky spojky (7) a kruhovou matici (8.2) na pohonu (8). Kruhovou matici stáhněte přes tyčku kuželky. Pohon dosaďte na horní část ventilu (5) a pomocí kruhové matice (8.2) pevně přišroubujte. Rozsah regulačního tlaku (případně rozsah předepjatého regulačního tlaku) a způsob činnosti pohonu si můžete přečíst na typovém štítku pohonu. Způsob činnosti (regulování zabezpečení), regulační tyčka vyjela nebo regulační tyčka zajela je možné u regulačního pohonu typu 271 zjistit pomocí FA nebo FE, a u regulačního pohonu typu 3277 pomocí označení symbolem. Spodní hodnota rozsahu pružiny odpovídá začátku nastaveného rozsahu regulačního tlaku, horní odpovídá konci nastaveného rozsahu regulačního tlaku. Při pohonu s vyjíždějící regulační tyčkou je do spodního připojení komory membrány přiváděn tlak, který odpovídá začátku rozsahu regulačního tlaku (např. 0,2 baru). Při pohonu se zajíždějící regulační tyčkou je do horního připojení komory membrány přiváděn tlak, který odpovídá konci rozsahu regulačního tlaku (např. 1 bar). Matici spojky (6.1) otáčejte rukou, až dosedne na tyčku pohonu (8.1), pak otáčejte asi 1/4 otáčky a nastavení zajistěte pojistnou matkou (6.2). Nasaďte příchytky spojky (7) a pevně je přišroubujte. Kryt zdvihu (5.3) dejte na špičku spojky. Jestliže budete chtít při nastavování rozsahu regulačního tlaku při 0,2 až 1,0 baru dosáhnout předpětí například 0,1 baru, změní se rozsah regulačního tlaku z 0,1 baru na 0,3 baru (0,1 baru odpovídá předpětí 12,5 %). Při seřizování ventilů pak musíte nastavit začátek rozsahu regulačního tlaku na 0,3 baru. Nový rozsah regulačního tlaku od 0,3 až 1,1 baru musíte bezpodmínečně vyznačit na typový štítek jako rozsah předepjaté pružiny. 2.2 Pružiny regulačního pohonu předepjaté od výrobce Pohony, které jsou už bez ventilu od výrobce předepjaté, jsou jako takové jasně označeny výrobcem. Kromě toho lze na pouzdru membrány jasně rozpoznat pomocí tří prodloužených šroubů s maticemi (Obrázek 5). Při demontáži regulačního zařízení umožňují snížit stejnoměrně předpětí pružin. 3. Montáž 3.1 Montážní poloha Montážní poloha je libovolná, přesto se u ventilů od DN 100 dává přednost svislé konstrukci s pohonem nahoře, aby bylo snazší provádět případné údržbářské práce. Ventil musí být namontován bez pnutí. Jinak je nutné podepřít vedení v blízkosti připojení ventilu. Podepření však nesmí nikdy zasahovat do ventilu nebo servopohonu. Před montáží ventilu potrubí pečlivě vypláchněte. Umístění ventilu musí odpovídat jeho úloze podle obrázku Možnost předepnutí pružin při vyjíždějící tyčce pohonu (pouze pro verze 350 a 700 cm 2 ) Pro dosažení vyšší regulační síly je u těchto zařízení možno nastavit předepnutí při seřizování ventilu tak, aby pružiny byly ve 25 % svého zdvihu.

5 3.2 Vedení regulačního tlaku Vedení regulačního tlaku u ventilu s pohonem vyjíždějící tyčky je nutné napojit na spodní část okraje membrány, a s pohonem zajíždějící tyčky na horní část okraje membrány. Při pohonu typu 3277 se spodní připojení nachází postranně, na spodní části membrány. 3.3 Lapač nečistot, Bypass Doporučujeme umístit před ventil lapač nečistot SAMSON, typ 2 u směšovacího ventilu před oba y. K tomu, aby se při údržbářských pracích nemuselo celé zařízení vyřazovat z provozu, doporučujeme umístit před lapač nečistot a za regulační ventil po jednom uzavíracím ventilu a kolem namontovat potrubí obchvatu (tzv. bypass). 3.4 Kontrolní napojení (obrázek 7) V provedení s kovovým měchovým těsněním se na horní přírubě nachází kontrolní připojení (G 1/8), aby se dala ověřovat těsnost měchu. Zvláště u tekutin a par se doporučuje připojit vlastní hlásič netěsnosti (jako například Kontaktní manometr, průtok v otevřené nádobě nebo kukátko). Směšovací provoz Regulace teploty Q=konstantní Dělící ventil Regulace průtoku Q=0 až 100% a a b) Ohřívání* se směšovacím ventilem, montáž na u nebo u, DN 15 až 150 c a d) Chlazení* se směšovacím ventilem, montáž na u nebo u, DN 15 až 150 e) Ohřívání* se směšovacím ventilem, pracuje na u jako dělící ventil, DN 15 až 25 Chlazení** s dělícím ventilem na u, DN 32 až 150 f) Ohřívání* se směšovacím ventilem, pracuje na u jako dělící ventil, DN 15 až 25 Chlazení** s dělícím ventilem na u, DN 32 až 150 g) Ohřívání* s dělícím ventilem na u, DN 32 až 150 Chlazení** se směšovacím ventilem, pracuje na u jako dělící ventil, DN 15 až 25 h) Ohřívání* s dělícím ventilem na u, DN 32 až 150 Chlazení** se směšovacím ventilem, pracuje na u jako dělící ventil, DN 15 až 25 * Uspořádání kuželky směšovacího ventilu naleznete na obrázku 3.1 * Uspořádání kuželky dělícího ventilu naleznete na obrázku 3.2 Obrázek 4 - Příklady montáže

6 4. Obsluha 4.1 Otočení směru činnosti pneumatického (bezpečnostní nastavení) regulačního zařízení (obrázky 5 a 6). Při montážních pracích na regulačním přístroji je třeba příslušnou část zařízení odpojit od zdroje tlaku. Doporučuje se vyprázdnit potrubí a přístroj vymontovat. Kdyby bylo nutné změnit směr provozu zařízení, je třeba postupovat tak, jak je to popsáno níže. Demontujte pohon (8) od zařízení. Zařízení nejprve připojte k regulovanému tlaku, který je vyšší než počátek rozsahu regulované tlaku (viz typový štítek). Povolte příchytky spojky mezi pohonem a tyčkou kuželky a odšroubujte kruhovou matici (8.2). Pohon sejměte z regulačního ventilu Změna směru činnosti vyjíždějící tyčky na směr činnosti zajíždějící tyčky Vyšroubujte šestihranné matice a šrouby (8.10) na obvodu membrány.. Buďte zvláště opatrní u zařízení, která mají od výrobce předpětí jasně je rozpoznáte díky prodlouženým šroubům a maticím na pouzdru membrány. Nejprve vytáhněte krátké šrouby, pak pomalu a rovnoměrně uvolněte dlouhé šrouby a matice, dokud neuvolníte regulační pružiny. Sejměte horní část membrány. Sundejte pružiny (8.3). Vytáhněte regulační tyčku (8.1) s talířem membrány (8.7) a membránu (8.4) ze spodní části pouzdra membrány (8.6). Odšroubujte matici (8.8), přidržujte za matici (8.9), abyste tyčku membrány nepoškodili. Talíř membrány otočte a matici znovu našroubujte. Regulační tyčku potřete mazivem (objednávkové číslo ). Talíř membrány uložte do horní části pouzdra membrány (8.5), přiložte pružiny (8.3) a spodní část pouzdra pružiny (8.8) zasuňte přes regulační tyčku (8.1). Pouzdro membrány sešroubujte. U zařízení typu 271 vyšroubujte odvzdušňovací zátky (9) z horní části pouzdra membrány (8.5) a v dolní části (8.6) je našroubujte. U zařízení typu 3277 vyšroubujte odvzdušňovací zátky (9) z horní části pouzdra membrány. Pružiny, které nyní tlačí zespodu na membránu, otevírají pomocí regulační tyčky (8.1) a tyčky kuželky odpovídající přípoj ventilu. Regulační tlak působí před horní připojení (10) v horní komoře membrány. Jakmile regulační tlak stoupne, překoná sílu pružin a uzavře ventilu A nebo B. Pohon namontujte na regulační zařízení podle kapitoly Změna směru činnosti zajíždějící tyčky na směr činnosti vyjíždějící tyčky. Vyšroubujte šestihranné matice a šrouby (8.10) na obvodu membrány. Sejměte horní část membrány. Vytáhněte regulační tyčku (8.1) s talířem membrány (8.7) a membránu (8.4) ze spodní části pouzdra membrány (8.6). Sundejte pružiny (8.3). Odšroubujte matici (8.8), přidržujte za matici (8.9), abyste tyčku membrány nepoškodili. Talíř membrány otočte a matici znovu našroubujte. Regulační tyčku (8.1) protáhněte skrz dolní část pouzdra membrány (8.6) a vložte pružinu (8.3). Nasaďte horní část pouzdra membrány (8.5). Obě části pouzdra membrány sešroubujte. Odvzdušňovací zátky (9) vyšroubujte a v horní části membrány zašroubujte (8.5) typ 271. U typu 3277 zašroubujte odvzdušňovací zátky v horní části pouzdra membrány. Pružiny, které nyní tlačí shora na membránu, otevírají pomocí regulační tyčky (8.1) a tyčky kuželky odpovídající přípoj ventilu A nebo B. Regulační tlak působí přes dolní připojení (10) v dolní komoře membrány.

7 Jakmile regulační tlak stoupne, překoná sílu pružin a otevře ventilu. Pohon namontujte na regulační zařízení podle kapitoly 2. Další podrobnosti o pneumatickém pohonu naleznete v návodu k použití EB 8310 pro typ 3271 a EB 8311 pro typ Obrázek 5 Typ 3271 Regulační tyčka zajíždí Regulační tyčka vyjíždí Prodloužené matice pružin s předpětím 8.1 Regulační tyčka 8.2 Matice 8.3 Pružina (pružiny) 8.4 Membrána 8.5 Horní část pouzdra membrány 8.6 Dolní část pouzdra membrány 8.7 Talíř membrány 8.8 Matice 8.9 Matice 8.10 Śrouby a matice 9 Odvzdušňovací zátky 10 Připojení regulačního tlaku Obrázek 6 Typ 3277

8 5. Opravy a jejich odstraňování Pokud se vyskytne vnějšková netěsnost, může být vadná ucpávka nebo měch nebo také kovové části měchu. Jestliže ventil netěsní dobře, může být netěsnost zapříčiněna nečistotou nebo jiným cizím tělesem mezi sedlem a kuželkou, nebo poškozenou hranou těsnění. Doporučujeme rozebrat zařízení na součástky, vše důkladně vyčistit a v případě potřeby vyměnit. Při montážních pracích na regulačním přístroji je třeba příslušnou část zařízení odpojit od zdroje tlaku. Doporučuje se vyprázdnit potrubí a přístroj vymontovat. 5.1 Výměna ucpávky uložení u ventilů s normálním provedením Jestliže ventil u ucpávky netěsní, je třeba vyměnit jeho uložení (4.2), jak uvádíme dále: Pohon (8) odmontujte z ventilu. Zařízení nejprve připojte k regulovanému tlaku, který je vyšší než počátek rozsahu regulované tlaku (viz typový štítek). Povolte příchytky spojky mezi pohonem a tyčkou kuželky a odšroubujte kruhovou matici (8.2). Pohon sejměte z regulačního ventilu. Sejměte matice (1.1, 6.1 a 6.2) a sundejte horní část ventilu (5). Vyšroubujte ucpávku (5.2). Poškozené uložení (4.2) vytlačte pomocí příslušného nářadí. Podložku (4.3) a pružinu (4.1) sejměte a vyčistěte prostor uložení. Jednotlivé součásti nového uložení a tyčku kuželky potřete mazivem (objednávkové číslo ). Horní část ventilu nad tyčkou kuželky nasaďte na pouzdro ventilu a utáhněte maticemi (1.1). Přitom dodržte momenty utažení uvedené v tabulce na straně 9. Vložte pružinu (4.1) a podložku (4.3) a opatrně zasuňte nové uložení (4.2) před tyčku kuželky do prostoru uložení. Zašroubujte závitovou vložku (5.2) a pevně ji utáhněte. Našroubujte pojistnou matici (6.2) a matici (6.1) na tyčku kuželky. Namontujte pohon a nastavte počátek a konec regulovaného tlaku, jak je popsáno v kapitole Uložení 4.1 Pružina 4.2 Teflonová kroužková vložka 5. Podložka 5.2 Ucpávka 6 Tyčka kuželky Obrázek 7 Ucpávka uložení

9 5.2 Výměna sedla a kuželky Při výměně kuželky doporučujeme vyměnit také ucpávku uložení (4.2) Směšovací ventil Pouzdro ventilu může zůstat zamontované v potrubí. Při demontáži použijte stejný postup jako v kapitole 5.1. Navíc však vyšroubujte horní kroužek sedla (2.1) pomocí klíče na sedlo (viz níže uvedená tabulka), abyste mohli kuželku vytáhnout. Zkontrolujte těsnící hrany kroužku sedla. Je-li to zapotřebí, vyndejte i spodní kroužek sedla (2.2) a vyměňte jej. Závity a těsnící kužel kroužku potřete mazacím a těsnícím prostředkem (objednávkové číslo ). Opětovnou montáž proveďte v opačné pořadí. Dodržujte momenty utažení pro kroužek sedla a matice přírub pouzdra, které jsou uvedeny v tabulce Dělící ventil, DN 32 až 150 (v případě DN 15 až 25 viz kapitolu 5.2.1) Pouzdro ventilu musíte odmontovat z potrubí. Při demontáži použijte tentýž postup jako v kapitole 5.2.1, avšak před vyjmutím kuželky musíte odšroubovat šrouby (3.2) a vyjmout díl kuželky (3.1) s jeho těsnícím kroužkem (3). Upozornění: Směšovací ventil nelze jen tak předělat na dělící ventil a naopak k tomu jsou zapotřebí dodatečné součástky. Klíč na sedlo SAMSON Bližší informace a pokyny k montáži naleznete na listu WA 029. Tabulka zvláštního nářadí a utahovacích momentů (přípustná odchylka ± 10%) Jmenovit á světlost DN 15 až až až Nářadí na kuželku směšovacího ventilu obj. číslo prozatím na poptávku Klíč Závit Závit Moment Matice (1.1) Moment na připojení připojení utažení a utažení sedlo A B šrouby (5.4) obj. číslo mm mm Nm Nm

10 5.3 Výměna ucpávky uložení, kuželky, sedla a měchu u ventilů s izolačním dílem nebo kovovým utěsněním měchu (Obrázek 3 a 7) Pohon (8) odmontujte z ventilu. Zařízení nejprve připojte k regulovanému tlaku, který je vyšší než počátek rozsahu regulované tlaku (viz typový štítek). Povolte příchytky spojky mezi pohonem a tyčkou kuželky a odšroubujte kruhovou matici (8.2). Pohon sejměte z regulačního ventilu. Sejměte matice (6.1 a 6.2) a šrouby (5.4). Vyšroubujte ucpávku (5.2). Stáhněte horní díl (5) přes prodloužení tyčky kuželky Ucpávka uložení Uložení vyměňte tak, jak je to popsáno v kapitole Sedlo a kuželka K tomu, aby nedošlo k poškození měchu, je nezbytně nutné dbát na to, aby na měch nebyl přenášen žádný kroutící moment, když se šroubuje mezikus. Směšovací ventil: Skrze připojení ventilu B nasaď nástroj na kuželku (SAMSON viz tabulku na stránce 9), u provedení s měchem vyšroubujte matici (6.5) s nástrčným klíčem (objednávkové číslo ). Na volný konec závitu prodloužení tyčky kuželky našroubujte matici (6.1) a pojistnou matici (6.2). Pomocí klíče na kuželku vyšroubujte kuželku z prodloužené tyčky kuželky. Matice (1.1) v pouzdru uvolněte a vyzvedněte mezikus s prodloužením tyčky kuželky z pouzdra ventilu. Vyšroubujte horní sedlo (2.1) a vyjměte kuželku z pouzdra, pak vyšroubujte spodní sedlo (2.2) Dělící ventil: DN 32 až 150 (v případě ventilu DN 15 až 25 viz směšovací ventil) Pomocí připojení ventilu B vyšroubujte šrouby (3.2) z kuželky a sejměte z kuželky díl kuželky (3.1) s jeho těsnícím kroužkem. Sejměte matice (1.1). Sundejte mezikus (1.2) spolu s prodloužením tyčky kuželky, tyčkou kuželky a kuželkou (3) z pouzdra ventilu (1). Na volný konec závitu prodloužení tyčky kuželky našroubujte matici (6.1) a pojistnou matici (6.2). Vyšroubujte kuželku z prodloužené tyčky kuželky. Vyměňte sedlo, jak je to popsáno v kapitole 5.5. Tyčku (6) nové kuželky potřete mazivem (objednávkové číslo ). Zkontrolujte, zda obě zabezpečovací podložky (6.4) jsou stále v prodloužení tyčky kuželky, pak pevně našroubujte kuželku do prodloužení tyčky kuželky (6.3). (při průměru 10 mm je utahovací moment 50 Nm a při průměru 16 mm je utahovací moment 80 Nm) Měch Vyšroubujte kuželku (3) s tyčkou kuželky z prodloužení tyčky kuželky (6.3), přičemž berte v úvahu kapitoly a Matici (6.5) vyšroubujte pomocí nástrčného klíče SAMSON (objednávkové číslo ). Z mezikusu (12) vytáhněte měch (6.6) s přivařeným prodloužením tyčky kuželky. Očistěte těsnící plochy na mezikusu. Do mezikusu zasuňte nový měch a utáhněte jej maticí (6.3). Zkontrolujte, zda obě zabezpečovací podložky (6.4) jsou stále v prodloužení tyčky kuželky. Závity tyčky kuželky potřete mazivem (objednávkové číslo ) a tyčku kuželky pevně našroubujte na prodloužení tyčky kuželky (6.3). (při průměru 10 mm je utahovací moment 50 Nm a při průměru 16 mm je utahovací moment 80 Nm).

11 5.3.5 Opětovné sestavení Při montáži směšovacího a dělícího ventilu postupujte v opačném pořadí popsaném v kapitolách a Mezikus (12) nasaďte na pouzdro ventilu (1) a upevněte matici (1.1). Horní díl ventilu (5) nasaďte na mezikus a upevněte pomocí šroubů (5.4) a matice. Závitovou vložku (5.2) dotáhněte. Na prodloužení tyčky kuželky (6.3) našroubujte pojistnou matici (6.2) a matici (6.1) Namontujte pohon a nastavte počátek a konec regulovaného tlaku, jak je popsáno v kapitole Matice 3 Kuželka 3.1 Díl kuželky 3.2 Šrouby 4.2 Uložení 5 Horní díl 5.2 Závitová vložka 5.4 Šrouby 6 Tyčka kuželky 6.1 Matice spojky 6.2 Pojistná matice 6.3 Prodloužení tyčky kuželky 6.4 Bezpečnostní podložky DN 15 až 80, obj. č DN 100 až 150, obj. č Matice 6.6 Kovový měch 11 Kontrolní připojení 12 Mezikus Obrázek 8 Provedení s kovovým měchem, zprava směšovací ventil, zleva dělící ventil, při provedení s izolačním dílem odpadá měch (6.6)

12 6. Označení vodícího pouzdra, sedla a kuželky 6.1 Vodící pouzdro Označení na materiálu: Žádné drážka na čelní ploše: WN 1,4104 Ostře protažená drážka: WN Sedlo Označení dílu je buď vyraženo nebo vyryto na dílu. Na tvrdokovu je vyraženo st. 6.3 Kuželka Označení na materiálu: Žádná drážka pod připojovacím závitem: WN Ostře protažená drážka pod připojovacím závitem: WN Hodnota K vs a charakteristika jsou vyryty do kuželky. Na tvrdokovu je vyryto st. 7. Popis typových štítků 1 Označení typu 2 Verze přístroje 3 Materiál 4 Číslo objednávky s verzí přístroje 5 Položka zakázky 6 Jmenovitá světlost 7 Jmenovitý tlak 8 Hodnota Kvs 9 Charakteristika: GL procentuelní, LN lineární 10 Utěsnění: ME kovové, PT měkké těsnění 11 D tlaku Uplatnění ANSI 12 Třída ANSI (jmenovitý tlak) 13 Hodnota Cv (Kvs 1,17) Obrázek 9 typový štítek regulačního ventilu Obrázek 10 Typový štítek regulačního zařízení, typ Označení typu 2 Verze 3 Funkční plocha 4 Druh funkce FA - tyčka vyjíždí FE - tyčka zajíždí 5 Zdvih 6 Jmenovitý rozsah (rozsah pružin) 7 Jmenovitý rozsah s předepnutými pružinami

13 8. Rozměry v mm a hmotnosti Normální provedení s nastavovacím pohonem typu 271 nebo typu 2377 (rozměry v závorkách) Jmenovitá sv. DN Délka L L1 Výška 240 H1 (H2) 350 s pohonem 700 cm 2 H Hmot. ven. bez poh. Provedení s izolačním dílem nebo kovovým měchem DN Výška H6 Hmot. ca. kg krátký/s měchem dlouhý/s měchem krátký/s měchem dlouhý/s měchem Servopohon Velikost pohonu cm 2 Průměr D Výška H7 Výška H8 H3 pro montáž pohonu H5 pro montáž pohonu Připojení reg. tlaku Hmot. typu 271 bez ruč. kolečka ca. kg s ruč. kolečkem Hmot. typu 3277 bez ruč. kolečka ca. kg s ruč. kolečkem

14 9. Kontaktování výrobce Při kontaktování výrobce prosím uvádějte následující údaje: (viz také typový štítek) Číslo objednávky (vyraženo na štítku) Typ, výrobní číslo, jmenovitou světlost a provedení ventilu Tlak a teplotu protékajícího média Průtok v m 3 /hod. Regulovaný rozsah (např. 0,2 až 1,0 baru) Zda je zabudovaný lapač nečistot Náčrtek montáže

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny KEYSTONE Pozorně si pročtěte tyto pokyny Tento symbol označuje důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny. Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Návod na použití montážního přípravku VZR 6

Návod na použití montážního přípravku VZR 6 Návod na použití montážního přípravku VZR 6 ČZ Řetězy, s.r.o. tel: + 420 383 342 355 Tovární 202 + 420 383 342 060 386 01 Strakonice fax: + 420 383 322 172 Česká republika www.czchains.com Vážený zákazníku,

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

PRŮTOKOVÉ KONTAKTNÍ CHLAZENÍ LINDR

PRŮTOKOVÉ KONTAKTNÍ CHLAZENÍ LINDR NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PRŮTOKOVÉ NÍ CHLAZENÍ LINDR Pro modely: 15, 15/K, 18, 18/K, 20, 20/K, 25, 25/K, 30/K, 30/Kprofi, 30, 40, 40/K, 40/Kprofi, 55, 55/Kprofi, 70, 115. 1) ÚVOD Děkujeme Vám, že jste

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze 818631-00 Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha.

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha. » KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO «VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA www.unipro-alpha.com Praktické pro každý den. RYCHLÁ PŘÍPRAVA VE 3 KROCÍCH NAPLNĚNÍ Velký užitečný objem

Více

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru Instalační sada pro zavěšení LCD Instalační příručka Děkujeme vám důvěru v instalační sadu pro LCD televizory Panasonic. Před instalováním si pečlivě přečtěte tuto příručku a návod k LCD. Po dokončení

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY SKIKE V7 FIX Obsah OBSAH A. ROZSAH DODÁVKY... 1 B. PRVNÍ KROKY... 1 C. NASTAVENÍ BRZD... 1 D.... 2 E. NASTAVENÍ, UPÍNÁNÍ A VYZOUVÁNÍ... 3 E.1 Nastavení kol a základní nastavení...

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Kryt WaterWear k audio procesoru RONDO od společnosti INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Worldwide Headquarters Fürstenweg 77a 6020 Innsbruck, Austria E-mail: office@medel.com

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU MOD. G4-G6-G9 ED 05/98 PŘED INSTALACÍ A UVEDENÍM PECE DO PROVOZU JE NUTNÉ, ABY SI PRACOVNÍK OBSLUHUJÍCÍ PEC PŘEČETL CELOU TUTO PŘÍRUČKU A POROZUMĚL JEJÍMU OBSAHU ZAKOUPENÝ MODEL MOD.: G4 O G6 O G9 O Výrobní

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

TICHÝ PIIOTEM ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU

TICHÝ PIIOTEM ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU TICHÝ PIIOTEM ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU OBSAH ÚVOD...... 1 CHARAKTERISTIKY.. 2 ZNAČENÍ... 2 POPIS... 3 NÁHRADNÍ DÍLY. 3 ROZMĚRY A VÁHY 4 INSTALACE.. 5 PROVOZ 4 UVEDENÍ DO PROVOZU.. 6 ÚDRŽBA... 7 Typ MPS OS

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Směrnice 89/392/EEC, příloha II, část B. Výrobce FAAC Adresa : Via Benini, 1 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Směrnice 89/392/EEC, příloha II, část B. Výrobce FAAC Adresa : Via Benini, 1 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Směrnice 89/392/EEC, příloha II, část B Výrobce FAAC Adresa : Via Benini, 1 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY tímto potvrzuje, že zařízení 514 3ph - je vyrobeno pro zabudování do

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

VIDLICE Uživatelská příručka

VIDLICE Uživatelská příručka VIDLICE Uživatelská příručka Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali vidlici FOX Racing Sho FORX. Všechny produkty FOX Racing Sho jsou designovány, vyráběny a montovány v USA ručně těmi nejlepšími profesionály.

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Seznam dílů Č. dílu Tvar dílu kusů Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Obj. č.: 85 72 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup střešního nosiče jízdních kol Evolution.

Více

Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze. Původní pokyny

Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze. Původní pokyny Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze Původní pokyny EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Ruční paletový vozík Označení typu /Obchodní značka

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

HR 10 F. Roomtronic HR10 F je digitální dálkové ovládání termostatického KATALOGOVÝ A MONTÁŽNÍ LIST, NÁVOD K OBSLUZE. Použití

HR 10 F. Roomtronic HR10 F je digitální dálkové ovládání termostatického KATALOGOVÝ A MONTÁŽNÍ LIST, NÁVOD K OBSLUZE. Použití Roomtronic HR0 F digitální dálkové ovládání termostatického ventilu HR 0 F KATALOGOVÝ A MONTÁŽNÍ LIST, NÁVOD K OBSLUZE Použití Roomtronic HR0 F je digitální dálkové ovládání termostatického ventilu s možností

Více