Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583, Praha 8, IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583, Praha 8, IČ:"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583, Praha 8, IČ: Místo konání: Základní škola Glowackého, Glowackého 6/655, Praha 8Datum konání: od 18:30 hod. Svolavatel: Zakládající členové Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583, Praha 8, IČ: (dále SVJ), Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha) 1. Zahájení Osoba pověřená zakládajícími členy Mgr. Jiří Kučera - zahájil shromáždění v 18:35 hod. V úvodu konstatoval, že na základě zjištění, přítomní vlastníci s právem hlasovat představovali celkem / společných podílů, to je 93,42 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů SVJ Hnězdenská, a že shromáždění je usnášeníschopné. Poté vysvětlil Mgr. Kučera členům systém hlasování. 2. Volba orgánů shromáždění Sčitateli hlasů byli navrženi: Hana Míková, Mgr. Eva Jarolímová, Jan Kobera, Martin Zeman Hlasování č. 1 v 18:42 hod.: Návrh byl schválen 65,66 % z spoluvlastnických podílů (to je 61,34 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov SVJ ze dne , Článek 11, bod 7) je nadpoloviční většina, návrh byl schválen. Přehled hlasování pořadové číslo 1 všech pro návrh ,66 61,34 zdržel se ,34 32,08 kontrolní součet ,00 93,42 Na předsedajícího byl navržen Ing. Petr Strnad, zapisovatelem: Ing. Jan Bobek, ověřovatelkami zápisu: Věra Ilečková a Ludmila Košťáková. Hlasování č. 2 v 18:48 hod.: Návrh byl schválen 65,66 % z spoluvlastnických podílů (to je 61,34 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov SVJ ze dne , Článek 11, bod 7) je nadpoloviční většina, návrh byl schválen. Strana 1 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

2 Přehled hlasování pořadové číslo 2 všech pro návrh ,66 61,34 zdržel se ,34 32,08 kontrolní součet ,00 93,42 Zvolený předsedající seznámil plénum se systémem hlasování a s organizačními pokyny: 1) Vlastníci budou hlasovat pomocí hlasovacích lístků, které jsou barevně odlišeny (zelený pro návrh, červený proti návrhu, bílý zdržel) a označeny identifikátorem jednotky. 2) Na výzvu předsedy zasedání bude hlasováno najednou pro návrh, proti návrhu, zdržel se. 3) Každé hlasování je adresně přesné. 4) Zkrácený název použitý v průběhu jednání: Bytové družstvo = Družstvo domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: Společenství = Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská Praha 8-Troja, IČ: ) Z každého hlasování bude vyhotoven hlasovací protokol včetně času hlasování. 6) V případě změny kvora bude zaznamenán čas této změny. JUDr. Ilja Stařík předal předsedajícímu návrh na rozhodnutí shromáždění. Předsedající seznámil v 18:50 hod plénum s návrhem usnesení JUDr. Ilji Staříka v plné moci, a to: Shromáždění Společenství si podle 1208, písmeno i) zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) vyhrazuje rozhodnout, že toto shromáždění Společenství konané dne je platně svolané. Předsedající shromáždění dále seznámil plénum s návrhem usnesení JUDr. Ilji Staříka v plné moci, v návaznosti na předchozí bod, a to: Shromáždění Společenství schvaluje, že toto shromáždění SVJ Společenství konané dne je platně svolané. V hod. opustil zástupce v plné moci vlastníka bytové jednotky 583/04 velikost spoluvlastnického podílu 6549/ jednání shromáždění. V hod. opustil zástupce vlastníka právnické osoby Družstvo domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: velikost spoluvlastnického podílu / jednání shromáždění. Zástupce vlastníka právnické osoby Družstvo domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: před opuštěním shromáždění nadiktoval zapisovateli následující text: Nesouhlasíme s konáním shromáždění z důvodu neplatnosti svolání. Ustanovení platných stanov SVJ článek 8 bod 11 je neplatné zákon, o který se opíráte je zrušen. Celkové kvorum se v 18:54 hod změnilo na / spoluvlastnických podílů, tj. 64,22 % všech. Prezentoval se vlastník jednotky 584/11 a vlastník jednotky 585/16. Kvórum je /565562, což je 64,03% všech. Dle stanov SVJ Strana 2 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

3 Hnězdenská, Článek 11, bod 7) je-li přítomna nadpoloviční většina všech, je shromáždění SVJ Hnězdenská schopné usnášení. 3. Rozhodnutí shromáždění Předsedající shromáždění po odchodu zástupce vlastníka Bytového družstva znovu seznámil plénum s již předneseným návrhem usnesení JUDr. Ilji Staříka v plné moci, a to: Shromáždění Společenství si podle 1208, písmeno i) zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) vyhrazuje rozhodnout, že toto shromáždění Společenství konané dne je platně svolané. Hlasování č. 3 v 18:59 hod.: Návrh byl schválen 98,16 % z spoluvlastnických podílů (to je 61,85 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov SVJ ze dne , Článek 11, bod 7) je nadpoloviční většina, návrh byl schválen. Přehled hlasování pořadové číslo 3 všech pro návrh ,16 61,85 zdržel se ,84 1,16 Předsedající shromáždění seznámil plénum s návrhem usnesení v návaznosti na předchozí bod, a to: Shromáždění Společenství schvaluje usnesení, že toto shromáždění SVJ Společenství konané dne je platně svolané. Hlasování č. 4 v 19:04 hod.: Návrh byl schválen 100,00 % z spoluvlastnických podílů (to je 63,01 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov SVJ ze dne , Článek 11, bod 7) je nadpoloviční většina, návrh byl schválen. Přehled hlasování pořadové číslo 4 všech pro návrh ,01 zdržel se Strana 3 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

4 Změna kvora hlasování. Prezentoval se vlastník jednotky 583/26 a vlastník jednotky 583/29. Kvórum je /565562, což je 64,03% všech. 4. Schválení programu shromáždění SVJ Předsedající seznámil vlastníky s programem shromáždění SVJ: 1. Zahájení 2. Volba orgánů shromáždění 3. Schválení programu shromáždění 4. Volba výboru společenství 5. Doplňující volba člena kontrolní komise společenství 6. Schválení odměn výboru a kontrolní komise společenství. Schválení úkolů uložených orgánům SVJ formou usnesení 7. Projednání typu a schválení celkové ceny za výměnu vodoměrů v objektu. Hlasování č. 5 v 19:05 hod: Návrh byl schválen 99,2 % z spoluvlastnických podílů (to je 63,52 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov SVJ ze dne , Článek 11, bod 7) je nadpoloviční většina, návrh byl schválen. Přehled hlasování pořadové číslo 5 všech pro návrh ,20 63,52 zdržel se ,80 0,51 kontrolní součet ,00 64,03 5. Volba výboru SVJ Hnězdenská Předsedající informoval, že se do výboru přihlásili: Mgr. Anděla Bujalková, Hnězdenská 585, Mgr. Jiří Kučera, Hnězdenská 585, Petr Mík, Hnězdenská 583, Jitka Tomašuková a Miluše Vachková.Předsedající nechal hlasovat o každém kandidátu samostatně podle abecedního pořadí. Všichni kandidáti do výboru se představili a na otázku předsedajícího zda souhlasí se svou kandidaturou do výboru odpověděli: Ano, souhlasím. Hlasování č. 6 v 19:09 Mgr. Anděla Bujalková: Návrh byl schválen 99,20 % z spoluvlastnických podílů (to je 63,52% z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov článek 11, bod 12) více jak 50% všech. Paní Mgr. Anděla Bujalková byla zvolena členkou výboru Společenství. Strana 4 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

5 Hlasování pořadové číslo 6 všech pro návrh ,20 63,52 zdržel se ,80 0,51 kontrolní součet ,00 64,03 Hlasování č. 7 v 19:13 pan Mgr. Jiří Kučera: Návrh byl schválen 98,12 % z spoluvlastnických podílů (to je 62,82% z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov článek 11, bod 12) více jak 50% všech. Pan Mgr. Jiří Kučera byl zvolen členem výboru Společenství. Hlasování pořadové číslo 7 všech pro návrh ,12 62,83 zdržel se ,88 1,21 kontrolní součet ,00 64,03 Hlasování č. 8 v 19:15 pan Petr Mík: Návrh byl schválen 99,20 % z spoluvlastnických podílů (to je 63,52% z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov článek 11, bod 12) více jak 50% všech. Pan Petr Mík byl zvolen členem výboru Společenství. Hlasování pořadové číslo 8 všech pro návrh ,20 63,52 zdržel se ,80 0,51 kontrolní součet ,00 64,03 Strana 5 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

6 Hlasování č. 9 v 19:19 Paní Jitka Tomašuková: Návrh byl schválen 99,20 % z spoluvlastnických podílů (to je 63,52% z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov článek 11, bod 12) více jak 50% všech. Paní Jitka Tomašuková byla zvolena členkou výboru Společenství. Hlasování pořadové číslo 9 všech pro návrh ,20 63,52 zdržel se ,80 0,51 kontrolní součet ,00 64,03 Hlasování č. 10 v 19:23 Paní Miluše Vachková: Návrh byl schválen 99,20 % z spoluvlastnických podílů (to je 63,52% z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov článek 11, bod 12) více jak 50% všech. Paní Miluše Vachková byla zvolena členkou výboru Společenství. Hlasování pořadové číslo 10 všech pro návrh ,20 63,52 zdržel se ,80 0,51 kontrolní součet ,00 64,03 6. Doplnění kontrolní komise - volba člena Do kontrolní komise se přihlásila Ing. Dana Prchalová, Hnězdenská 585. Paní Dana Prchalová se představila se přítomným a na otázku předsedajícího zda souhlasí se svou kandidaturou do kontrolní komise odpověděla: Ano, souhlasím. Hlasování č. 11 v 19:25 Ing. Dana Prchalová: Návrh byl schválen 99,20 % z spoluvlastnických podílů (to je 63,52% z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov článek 11, bod 12) více jak 50% všech. Paní Dana Prchalová byla zvolena členkou kontrolní komise Společenství. Strana 6 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

7 Hlasování pořadové číslo 11 všech pro návrh ,20 63,52 proti návrhu ,80 0,51 zdržel se 0,00 0,00 0,00 kontrolní součet ,00 64,03 V 19:29 hodin opustil jednání vlastník jednotky číslo 583/29 a 583/26. Celkové kvorum spoluvlastnických podílů se změnilo na /565562, tj. 64,21 %. 7. Schválení odměn výboru a kontrolní komise společenství Návrh měsíční odměn ve výši Předseda 5000 Kč Členové výboru každý 1000 Kč Členové kontrolní komise každý 1000 Kč Odměny celkem Kč měsíčně Hlasování č. 12 v 19:32 hod: Návrh byl schválen 98,09 % z spoluvlastnických podílů (to je 61,80 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov SVJ ze dne , Článek 11, bod 10, písmeno c)) je tříčvrtinová většina, návrh byl schválen. Hlasování pořadové číslo 12 všech pro návrh ,09 61,80 zdržel se ,91 1,21 Strana 7 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

8 8. Schválení úkolů uložených orgánům SVJ formou usnesení Předsedající shromáždění seznámil plénum se souborem úkolů, které shromáždění ukládá zvolenému výboru v následujícím rozsahu: Shromáždění Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8- Troja, PSČ , IČ: ruší Družstvu domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: pověření vykonávat správu objektu. Zároveň ruší usnesení ze shromáždění Společenství jednotek Hnězdenská , IČ: SVJ, a to: všechny body usnesení ze zápisů od vzniku SVJ dne , kterými jsou předávány povinnosti ke správě budovy do pravomoci Družstva domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: Hlasování č. 13 v 19:45 hod: Návrh byl schválen 100,00 % z spoluvlastnických podílů (to je 63,01 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov SVJ ze dne , Článek 11, bod 7) je nadpoloviční většina, návrh byl schválen. Hlasování pořadové číslo 13 všech pro návrh ,00 63,01 zdržel se 0,00 0,00 0,00 Shromáždění Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: ukládá výboru SVJ: 1) Zajistit podání návrhu na změnu zápisu v rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze nejpozději k datu ) Zajistit finanční a účetní oddělení právnických osob Společenství jednotek Hnězdenská , IČ: (dále jen SVJ ) a Družstva domů Hnězdenská ,(dále jen Bytové družstvo ), Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: a uzavřít dodatek ke smlouvě o účetnictví jménem SVJ a otevření účetních knih k datu právnické osoby SVJ. 3) Zřídit samostatný bankovní účet pro Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: (předpoklad do ) s dispozičním právem předsedy výboru SVJ a další osoby z řad členů výboru SVJ a neprodleně sdělit členu SVJ Družstvu domů Hnězdenská 583- Strana 8 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

9 585, bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: toto bankovní spojení. Předseda výboru SVJ neprodleně sdělí členům SVJ a následujícímu shromáždění SVJ jakož i členu SVJ Družstvu domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: jméno druhé podepisující osoby a bankovní spojení. 4) Všem členům Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: doručit měsíční rozpis záloh a plateb s platností od , včetně určení bankovního spojení zasílání plateb na bankovní účet Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8- Troja, PSČ , IČ: ) Zajistit převod všech smluv dodavatelů služeb a energií z Družstva domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: na Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: nejpozději k datu Zároveň Shromáždění SVJ žádá člena SVJ Družstvo domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: , aby poskytlo u výše uvedených bodů orgánům SVJ potřebnou součinnost v souladu s platnými předpisy a s čl. 17 odst. 2) písm. f) stanov SVJ a 212 odst. 1) NOZ. Hlasování č. 14 v 19:55 hod: Návrh byl schválen 100,00 % z spoluvlastnických podílů (to je 63,01 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov SVJ ze dne , Článek 11, bod 7) je nadpoloviční většina, návrh byl schválen. Hlasování pořadové číslo 14 všech pro návrh ,00 63,01 zdržel se 0,00 0,00 0,00 Shromáždění ukládá nově zvolenému výboru vypořádání mezi Družstvem domů Hnězdenská a Společenstvím jednotek Hnězdenská a zajistit 1) Družstvu domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: na zřízený účet Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: převést finanční prostředky náležející členům SVJ do (5) pěti pracovních Strana 9 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

10 dnů po doručení bankovního spojení Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: ) Shromáždění Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: ukládá výboru SVJ vyžádat od člena SVJ - osoby dosud vykonávající fakticky správu domu, Družstva domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: , aby doručil do 30. dubna 2015 všem m (příjemcům služeb) skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby a energie za zúčtovací období a vyúčtování doručit příjemcům služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období dle zákona č. 67/2013 Sb., 7. 3) Shromáždění Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: ukládá výboru SVJ vyžádat od člena SVJ - osoby dosud vykonávající fakticky správu domu, Družstva domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: , aby vypracoval nejpozději 31. května 2015 společně s účetní uzávěrkou za rok 2014 kompletní finanční vypořádání mezi Společenstvím jednotek Hnězdenská ,Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: a Družstvem domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: ) Shromáždění Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: ukládá výboru SVJ vyžádat od člena SVJ - osoby dosud vykonávající fakticky správu domu, Družstva domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: , aby do 30. června 2015 protokolárně předal dokumentaci a listiny Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: k bytovým domům a pozemkům uvedeným na LV číslo 1006, v obci Praha, katastrální území Troja (dále jen budova a pozemky ), zejména: Seznam a nájemců budovy a pozemků Projektovou dokumentaci objektu budovy a pozemků Prohlášení vlastníka budovy a pozemků Návrh na zápis do rejstříku společenství SVJ Hospodaření za uplynulá účetní období SVJ Protokoly odečtů médií a bytů za zúčtovací období Vyúčtování za rok 2013 a 2014 rozpis výše záloh SVJ Seznam provedených revizí a jejich časové platnosti budovy a pozemků Seznam smluvních vztahů s dodavateli služeb pro objekt budovy a pozemků ; smlouvy související s provozem a správou domu schválenými investicemi a opravami; smlouvy na využívání nebytových prostor; všechny smlouvy s třetími stranami, ze kterých vyplývají povinnosti a práva členů SVJ Návody k technologiím objektu budovy a pozemků Správu kamerového systému a smluvní a technickou dokumentaci k němu Strana 10 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

11 Klíče od všech společných prostor a technických místností budovy a pozemků všechny další dokumenty potřebné pro chod budovy a pozemků 5) Zároveň Shromáždění SVJ žádá člena SVJ Družstvo domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: , aby poskytlo u výše uvedených bodů orgánům SVJ potřebnou součinnost v souladu s platnými předpisy a čl. 17 odst. 2) písm. f) stanov SVJ a 212 odst. 1) NOZ. 6) Shromáždění Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8-Troja, PSČ , IČ: ukládá členovi SVJ - osobě dosud vykonávající fakticky správu domu, Družstvu domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: , aby až do protokolárního převedení finančních prostředků na účet SVJ jak uvedeno výše a do protokolárního předání dokumentace jak uvedeno výše, vykonávalo s péčí řádného hospodáře správu domu včetně plnění závazků a přijímání plnění. Hlasování č. 15 v 19:59 hod: Návrh byl schválen 98,16 % z spoluvlastnických podílů (to je 61,85 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov SVJ ze dne , Článek 11, bod 7) je nadpoloviční většina, návrh byl schválen. Hlasování pořadové číslo 15 všech pro návrh ,16 61,85 zdržel se ,84 1,16 Shromáždění Společenství jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583 Praha 8- Troja, PSČ , IČ: ukládá výboru SVJ vyžádat od člena SVJ - osoby dosud vykonávající fakticky správu domu, Družstva domů Hnězdenská , bytové družstvo, Hnězdenská č.p. 583, Praha 8-Troja, IČ: vyplatit nejpozději do mimořádnou zúčtovatelnou zálohu v hotovosti ve výši ,- Kč pro úhradu soudních poplatků, pro změny do rejstříku, založení bankovního účtu a úhradu nákladů pro zajištění konání Shromáždění SVJ. Hlasování č. 16 v 20:02 hod: Návrh byl schválen 98,16 % z spoluvlastnických podílů (to je 61,85 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov SVJ ze dne , Článek 11, bod 10, písmeno c)) je tříčvrtinová většina, návrh byl schválen. Strana 11 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

12 Hlasování pořadové číslo 16 všech pro návrh ,16 61,85 zdržel se ,84 1,16 9. Projednání typu a schválení celkové ceny za výměnu vodoměrů v objektu Tento bod uvedl Mgr. Jiří Kučera: Podklady pro výměnu vodoměrů, nebyly přes doloženou písemnou výzvu bytovým družstvem předloženy. Návrh hlasování: Projednání bodu výměna vodoměrů bude znovu odloženo s tím, že výbor zajistí podklady, doručí je m a na příštím shromáždění bude o výměně řádně rozhodnuto. Hlasování č. 17 v 20:07 hod: Návrh byl schválen 100 % z spoluvlastnických podílů (to je 63,01 % z celkového součtu spoluvlastnických podílů). Kvorum dle stanov SVJ ze dne , Článek 11, bod 7) je nadpoloviční většina, návrh byl schválen. Hlasování pořadové číslo 17 všech pro návrh ,00 63,01 zdržel se 0,00 0,00 0,00 Předsedajícím bylo shromáždění ukončeno ve 20:11 hod. Schváleno na shromáždění dne Strana 12 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

13 Příloha Prezenční listina Originály plných mocí jsou uloženy v listinném archivu Společenství. Originály hlasovacích protokolů čísel 1 až 17 jsou uloženy v listinném archivu Společenství. Originály svolání podepsané zakládajícími členy SVJ, jsou uloženy v listinném archivu Společenství Tento zápis je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. V Praze dne 23. března 2015 Předsedající: Ing. Petr Strnad... Zapsal : Ing. Jan Bobek... Tento zápis ze shromáždění Společenství jednotek SVJ Hnězdenská ověřila: Věra Ilečková, podpis ověřovatele:.... Ludmila Košťáková podpis ověřovatele:.... Strana 13 z 13 zápisu ze Shromáždění Společenství vlatníků jednotek Hnězdenská , Hnězdenská 583,

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, omlouváme se, ale po konzultaci s externími právníky z řad advokátů a soudců jsme přizpůsobili návrh programu shromáždění

Více

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, v příloze dostáváte podklady na Shromáždění společenství vlastníků jednotek Hnězdenská 583-585, Hnězdenská 583, Praha

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská se sídlem Hnězdenská 583, Praha 8 Troja, IČ:

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská se sídlem Hnězdenská 583, Praha 8 Troja, IČ: Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská 583 585 se sídlem Hnězdenská 583, 181 00 Praha 8 Troja, IČ: 29003997 Místo konání: Malý divadelní sál Kulturního domu Krakov, Těšínská 600,

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská se sídlem Hnězdenská 583, Praha 8 Troja, IČ:

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská se sídlem Hnězdenská 583, Praha 8 Troja, IČ: Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská 583 585 se sídlem Hnězdenská 583, 181 00 Praha 8 Troja, IČ: 29003997 Místo konání: Základní škola Glowackého Glowackého 555/6, 181 00 Praha

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM TICHÁ 525-526 TRUTNOV konaného dne 29. dubna 2010 od 19,00 hodin v kinosále ZŠ Mládežnická. Program: 1. Zahájení - zástupce SBD Trutnov 2. Volba mandátové

Více

Zápis z 25. schůze Shromáždění vlastníků jednotek U Krčské vodárny 1134/63, konané dne

Zápis z 25. schůze Shromáždění vlastníků jednotek U Krčské vodárny 1134/63, konané dne Zápis z 25. schůze Shromáždění vlastníků jednotek U Krčské vodárny 1134/63, konané dne 24.4.2018 1. Zahájení procedurální záležitosti Schůzi zahájil předseda výboru SVJ ing. Beránek, který přivítal přítomné

Více

Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská 583 585

Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská 583 585 Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská 583 585 se sídlem Hnězdenská 583, 181 00 Praha 8 Troja, IČ: 29003997 e-mail: svjhnezdenska@email.cz, ID datové schránky: q463eqq www.svjhnezdenska583.cz Vlastníci

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Společenství č.p Kadaň Zápis ze 7. shromáždění. Zápis. ze 7. shromáždění vlastníků jednotek Společenství č.p Kadaň, konaného

Společenství č.p Kadaň Zápis ze 7. shromáždění. Zápis. ze 7. shromáždění vlastníků jednotek Společenství č.p Kadaň, konaného Zápis ze 7. shromáždění vlastníků jednotek Společenství č.p. 1270 1273 Kadaň, konaného 15. února 2012 7. shromáždění vlastníků jednotek Společenství č. p. 1270 1273 Kadaň bylo řádně svoláno pozvánkami

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

OBEC KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC Křížkový Újezdec 37, Kamenice tel.:

OBEC KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC Křížkový Újezdec 37, Kamenice tel.: Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec, konaného dne 1. 11. 2018, od 18:00 hodin. 1) Zahájení zasedání dosavadním starostou obce, zjištění usnášeníschopnosti Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

Obec Háje Zastupitelstvo obce Háje

Obec Háje Zastupitelstvo obce Háje Obec Háje Zastupitelstvo obce Háje Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis č. 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Háje, konaného dne 1. 11. 2018, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Č.p. 435 Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0 Č.p. 436 Pro 20 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 1 CELKEM

Č.p. 435 Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0 Č.p. 436 Pro 20 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 1 CELKEM Zápis z členské schůze bytového družstva Datum: 3.10.2012 Doba konání: od 18.00 hod do 20.00 hod. Místo: malý sál Kulturního domu Krakov, Praha 8 Bohnice, Těšínská 600 Program jednání: 1. Zahájení, volba

Více

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p.

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 6. 11. 2014 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne..

Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne.. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne.. 1) Shromáždění zahájil/a v hod předseda výboru/pověřený vlastník společenství pan/paní. Ten/ta konstatoval/a,

Více

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Přítomní členové představenstva Přítomní členové kontrolní komise:

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek Plickova , Praha 4

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek Plickova , Praha 4 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ kterými se stanoví způsob a režim záloh a příspěvků na správu domu a na služby spojené s užíváním bytových jednotek a jejich vyúčtování dále jen Pravidla Dům: Bytové domy na adrese

Více

Zápis z ustavující 1. schůze Zastupitelstva města Abertamy, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy

Zápis z ustavující 1. schůze Zastupitelstva města Abertamy, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy Zápis z ustavující 1. schůze Zastupitelstva města Abertamy, konaného dne 3.11. 2014, od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Přítomni: 7 členů ZMě (100%)

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis ze shromáždění delegátů

Zápis ze shromáždění delegátů Zápis ze shromáždění delegátů JAVOŘICE, stavebního bytového družstva konaného dne 30. 5. 2016 v zasedací místnosti SOŠ a SOU v Třešti, K Valše 38 Přítomno: 11 delegátů z celkového počtu 13 delegátů, 9

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel.,fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnanice č

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis z ustavující 1. schůze Zastupitelstva města Abertamy, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy

Zápis z ustavující 1. schůze Zastupitelstva města Abertamy, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy Zápis z ustavující 1. schůze Zastupitelstva města Abertamy, konaného dne 1.11. 2018, od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Přítomni: 9 členů ZMě (100%)

Více

S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S NZ 947/2012 strana prvá sepsaný dnes, dne třicátého srpna roku dva tisíce dvanáct (30.08.2012) Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři

Více

ZÁPIS. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Zábřeh konaného dne 11. června 2018 v Motelu Zábřeh

ZÁPIS. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Zábřeh konaného dne 11. června 2018 v Motelu Zábřeh ZÁPIS ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Zábřeh konaného dne 11. června 2018 v Motelu Zábřeh Shromáždění delegátů se konalo dne 11.6.2018 v 16.00 hodin v Motelu Zábřeh. Dle Čl. 59, odst.

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10 Zápis ze schůze shromáždění Místo konání: Termín konání: Bytový dům Kolovrátek (garáž) Bazalková 831/1, Praha 10, 103 00 20. května 2011 (pátek) od 19:00 hod.. Za první Schůze shromáždění Společenství

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin. Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze 7. náhradní členské schůze BD Řešovská konané dne od 18:30 ve Vysoké škole hotelové Svídnická 506, Praha 8

Zápis ze 7. náhradní členské schůze BD Řešovská konané dne od 18:30 ve Vysoké škole hotelové Svídnická 506, Praha 8 Zápis ze 7. náhradní členské schůze BD Řešovská konané dne 22. 7. 2015 od 18:30 ve Vysoké škole hotelové Svídnická 506, Praha 8 Program schůze: Zahájení a volba předsedajícího Členská schůze byla zahájena

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Strenice konaného dne 29. října 2018 od hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Strenice konaného dne 29. října 2018 od hodin. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Strenice konaného dne 29. října 2018 od 18.00 hodin. Přítomni: členové zastupitelstva obce: Milan Bláha, Eliška Miksová, Bohumil Škornička, Hana Kanizová,

Více

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, Datum konání: 23.5.2013 v 17:00 hod. ulice Verdunská v Ostravě Místo konání: Středisko volného času Ostrava Moravská Ostrava,

Více

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v hodin

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v hodin Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská čp. 933 Sídlo: Praha 9, Podkovářská 933, PSČ 190 00 IČ: 283 82 986 Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne 23.1.2013

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

OBEC ROSTOKLATY. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 29. října 2018, od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 29. října 2018, od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 321 672 721 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz FAX : 321 672 721 bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300 IČO : 00235709

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z jednání Shromáždění SVJ

Zápis z jednání Shromáždění SVJ Zápis z jednání Shromáždění SVJ Společenství vlastníků Nechvílova 1853-1855, Praha 4,Chodov se sídlem Praha 4-Chodov, Nechvílova 1854, PSČ 14800 konané dne 20.10. 2015 od 19,30 hodin v místnosti představenstva

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství pro dům Vybírabva č. p , Praha 9

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství pro dům Vybírabva č. p , Praha 9 Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství pro dům Vybírabva č. p. 930-938, Praha 9 Datum a místo konání: 9. 9. 2014, Galerie Praha 14 Předsedající: Ing. Václav Toman Zapsala: Adéla Pieschová Účastníci:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 29. října 2018, od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 29. října 2018, od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 29. října 2018, od 18.00 hodin Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, ing. Macek Jan, ing. Pacal Jiří, ing. Samek Ivan, Mgr.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koberovice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koberovice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Koberovice Zastupitelstvo obce Koberovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koberovice, konaného dne 1. 11. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice ( 95 zákona o obcích)

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice ( 95 zákona o obcích) Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice ( 95 zákona o obcích) Obec Močovice Zastupitelstvo obce Močovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice, konaného dne 31.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne , od 18:05 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne , od 18:05 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 1. 11. 2018, od 18:05 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3:

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3: Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 3. 11. 2011 od 18.00 hod v sále Domova důchodců Praha 8, Na Hranicích 974/17 Výbor Společenství

Více

Z á p i s č.1. Zasedání Zastupitelstva obce Sebranice bylo zahájeno v 18,05hodin dosavadním starostou obce Romanem Mikulou ( dále jako předsedající ).

Z á p i s č.1. Zasedání Zastupitelstva obce Sebranice bylo zahájeno v 18,05hodin dosavadním starostou obce Romanem Mikulou ( dále jako předsedající ). Z á p i s č.1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 3. 11. 2014 od 18.00 hod. v místnosti č.3 obecního úřadu v Sebranicích Zasedání Zastupitelstva obce Sebranice bylo zahájeno

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Obec Jasenice Zápis č. 50 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne

Obec Jasenice Zápis č. 50 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne Obec Jasenice Zápis č. 50 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 3. 11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

SVJ Tererova Tererova 1356/6, Chodov, Praha 11

SVJ Tererova Tererova 1356/6, Chodov, Praha 11 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Tererova 1355-1356 se sídlem Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 Chodov, IČO 291131316 konané dne 1.11.2018 v Komunitním centru Matky Terezy od 18:30 hodin Program

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p. 1556 konaného 14. června 2016 v 19,30 hod v prostorách 2. podzemního podlaží v sídle společenství Praha 5, Tachovská Josefa

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne od hodin

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne od hodin Obec Malá Hraštice Zastupitelstvo obce Malá Hraštice Zahájení zasedání zastupitelstva Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne 30. 10. 2018 od 18.00 hodin Zasedání

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 2. 12. 2014 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku konané dne 10. listopadu 2014 v době od 19:00 hod. v sušárně č. 1 v domě čp. 1542. Členskou schůzi zahájil pan Parkan v 19:05 hodin. Byla provedena prezence

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RRADOSTÍN konaného dne od hodin zastupitelstvo 6/2018

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RRADOSTÍN konaného dne od hodin zastupitelstvo 6/2018 Strana 1 Dne 27.10. 2018 Vyřizuje: Petr Zadina,starosta obce Tel.: 774 403 788 e-mail: starosta.radostin@email.cz OBECNÍ ÚŘAD RADOSTÍN Radostín 29 580 01 Havl.Brod IČ 00580040 e-mail: OURadostin@email.cz

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek.

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek. Z Á P I S z jednání členské schůze družstva Bytové družstvo Bohúňova 1336-1338, IČ: 25652699, se sídlem Bohúňova 1338, Praha 4, PSČ 149 00, zapsaného dne 12.03.1998 v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Zápis a usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p.

Zápis a usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. Zápis a usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 1. 11. 2018 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 902/2018/OUNE Celkem přítomno: 12 Členů obecního zastupitelstva

Více

PROTOKOL O ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ

PROTOKOL O ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ PROTOKOL O ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ Společenství vlastníků pro dům Bohúňova č.p. 1336, 1337, 1338, Praha 4, Chodov, IČ: 247 14 500, se sídlem Bohúňova 1338/9, Praha 4, PSČ 149 00, zapsané dne 23. 07. 2010

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řepníky, konaného dne 3. listopadu 2014, od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řepníky, konaného dne 3. listopadu 2014, od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řepníky, konaného dne 3. listopadu 2014, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Řepníky (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 1. Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. listopadu 2018, od 18 hod. Zahájení zasedání

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 31. 10. 2018, od 18:00 hodin v kanceláři starosty v budově obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konaného dne , od hod listů : 6 Přítomno : 9 členů ZO hostů : 13

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konaného dne , od hod listů : 6 Přítomno : 9 členů ZO hostů : 13 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konaného dne 10.11.2014, od 17.00 hod listů : 6 Přítomno : 9 členů ZO hostů : 13 Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce

Více

* * * Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích

* * * Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 2.11.2018, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Heřmanice Zastupitelstvo obce Heřmanice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne 31.10. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

2) Schválení programu: Navržený program:

2) Schválení programu: Navržený program: Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 31. 10. 2018, od 18:00 hodin v budově místního pohostinství, Přívětice čp. 10 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 1. 12. 2015 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v 19:00 hodin

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v 19:00 hodin Společenství vlastníků jednotek domu Křivoklátská čp. 302, 199 00 Praha Letňany IČO: 26718499, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 2623

Více

ZÁPIS Z 15. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 15. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 15. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 6. června 2015 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Střílky, konaného dne , od hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Střílky, konaného dne , od hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Střílky, konaného dne 31.10.2018, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Střílky (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Budíkov konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Budíkov konaného dne od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Budíkov konaného dne 1. 11. 2018 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Budíkov (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin. Obec Jersín Zastupitelstvo obce Jersín Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne 12. 11. 2014, od 20:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 10. členské schůze

Zápis z 10. členské schůze Zápis z 10. členské schůze Spolku nazvaného: Občanské sdružení Montessori Kladno, z.s. IČ: 22719849, se sídlem: Pařížská 2249, Kročehlavy, 272 01 Kladno, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským

Více

Zápis ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 31. 10. 2018 v 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Omluveni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Jedlička

Více

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva Datum a místo konání: 29. října 2018 od 18 hodin, Kulturní dům Všelibice. Ustavujícího zasedání se

Více

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 1. listopadu 2018 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Zahájení zasedání

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JAROŠOV. Číslo: 2018/10/1 Datum:

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JAROŠOV. Číslo: 2018/10/1 Datum: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JAROŠOV Číslo: 2018/10/1 Datum: 30.10.2018 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Jarošov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záboří, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záboří, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Záboří Zastupitelstvo obce Záboří Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záboří, konaného dne 5. 11. 2018, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne , od 16 :00 hodin.

Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne , od 16 :00 hodin. Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne 29.10 2018, od 16 :00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pavlov (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č.9/2018 ze dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č.9/2018 ze dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č.9/2018 ze dne 1. 11. 2018 Přítomni: Oppl, Michálková, Zdražil, Breburdová, Šebek, Schulzová, Omluveni: Dvořák Ověřovatele zápisu: Breburdová, Šebek Zápis z

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice konané dne 5. listopadu 2018, od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice konané dne 5. listopadu 2018, od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice konané dne 5. listopadu 2018, od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice (dále

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

OBEC RATENICE. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ratenice, konaného dne od 19:00 hodin

OBEC RATENICE. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ratenice, konaného dne od 19:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ratenice, konaného dne 24.10.2018 od 19:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ratenice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borek, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borek, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borek, konaného dne 6. 11. 2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Borek bylo zahájeno v 16,00 hodin dosavadním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 9. listopadu 2010, od hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 9. listopadu 2010, od hodin. Obec Vráto Zastupitelstvo obce Vráto Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 9. listopadu 2010, od 17.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Rudice Zastupitelstvo obce Rudice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne 4.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Rudice

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (DÁLE JEN SHROMÁŽDĚNÍ ) SPOLEČENSTVÍ HOLEŠOVICE 869

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (DÁLE JEN SHROMÁŽDĚNÍ ) SPOLEČENSTVÍ HOLEŠOVICE 869 ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (DÁLE JEN SHROMÁŽDĚNÍ ) SPOLEČENSTVÍ HOLEŠOVICE 869 Svolavatel: Datum konání: Místo konání: výbor společenství úterý 26. května 2015, 18 hodin sál Domovina,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice konaného dne 30.10.2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

O b e c S e l e t i c e

O b e c S e l e t i c e Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Seletice, konaného dne 24. října 2018, od 17:00 hodin. Přítomni: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík dosavadní starosta, Václav Matucha, Ing. Jaroslav Sedláček, Vladimír

Více