Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky"

Transkript

1 Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

2 Obsah 1. Úvod Národní databáze Evropská databáze Základní fakta dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Dlouhodobý vývoj Aktuální vývoj ve vztahu k NSBSP Ne/použití přilby Vývoj usmrcených cyklistů v období let 1993 až Časové srovnání Měsíční srovnání Denní srovnání Hodinové srovnání Věkové srovnání Alkohol a návykové látky Dopravní nehody zaviněné cyklisty Následky dopravních nehod s účastí cyklisty Krajské srovnání Absolutně Relativně Meziročně Místa a příčiny následků nehod cyklistů Místa Příčiny Evropské srovnání Absolutní data Relativní data Na obyvatel Národní strategie bezpečnosti silničního provozu srovnání s EU Použité zdroje

3 1. Úvod Dokument má za cíl vytvořit formou komentovaných grafů základní materiál oddělení BESIP týkající se národních statistik dopravních nehod cyklistů a jejich následků, především z oblasti osob usmrcených, vážně zraněných a lehce zraněných osob. 1.1 Národní databáze Pro potřeby tohoto dokumentu byly použity jako zdroj dat statistiky dopravní nehodovosti a jejich následků Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky (ŘSDP PP ČR). 1.2 Evropská databáze Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti IRTAD je součástí výzkumného programu OECD zahrnutým do oblasti výzkumu silniční dopravy a intermodálních vazeb. Databáze IRTAD průběžně shromažďuje údaje o nehodovosti v silničním provozu a jejich souvislostech s demografickými, infrastrukturními a provozními ukazateli. Současně je IRTAD fórem pro prezentaci výsledků výzkumů vázaných na statistická data národních úrovní a iniciátorem pro zpracování souhrnných kompilačních studií. Databáze IRTAD obsahuje souhrnná a mezinárodně srovnatelná data v časových řadách od r V rámci IRTAD je dosažena harmonizace a kompletnost dat na mezinárodní úrovni z hlediska základních definic a datového obsahu. V každém grafu je uvedena informace o zdroji vstupních dat. 3

4 2. Základní fakta Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na usmrcené, těžce a lehce zraněné cyklisty. Základní poznatky statistických ukazatelů cyklistů: - Předpoklad pro rok 2017 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 44 cyklistů a těžce zraněno 315 cyklistů - v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 44 cyklistů (stanovený předpoklad dodržen) a 353 cyklistů bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad překročen) - celkem 85 % usmrcených cyklistů nemělo v období let ochrannou přilbu, prakticky totožný poměr byl zaznamenán i v roce 2017, kdy bylo usmrceno 37 cyklistů, kteří neměli přilbu, tj. 84% ze všech usmrcených cyklistů! - meziročně je zaznamenán 32,1% nárůst usmrcených cyklistů bez přilby (+ 9 osob) - na celkovém počtu usmrcených osob v období činil podíl usmrcených cyklistů 9,1 %, což znamená, že téměř každá 11. usmrcená osoba byla cyklistou, v uplynulém roce byl podíl usmrcených cyklistů 8,8 % - nejvíce cyklistů (8) bylo v roce 2017 usmrceno v červnu, ve stejném měsíci byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených cyklistů na všech usmrcených osobách, nejvíce cyklistů (60) bylo v roce 2017 těžce zraněno v červnu, nejvyšší podíl těžce zraněných cyklistů na všech těžce zraněných osobách byl evidován v červenci (25 %) - nejvíce cyklistů (11) bylo v roce 2017 usmrceno ve čtvrtek, ve stejný den byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených cyklistů na všech usmrcených osobách, podíl v daném dni činil 14 %, nejvíce cyklistů (64) bylo v roce 2017 těžce zraněno v pátek, nejvyšší podíl těžce zraněných cyklistů na všech těžce zraněných osobách byl evidován ve středu a v sobotu (17 %) - nejvíce cyklistů bylo v roce 2017 usmrceno mezi 15. až 16. hodinou (5 usmrcených cyklistů). V případě těžce zraněných cyklistů bylo rovněž nejrizikovější období mezi 15. až 16. hodinou (39 těžce zraněných cyklistů) - v členění na jednotlivé věkové kategorie bylo v roce 2017 nejvíce cyklistů (7) usmrceno ve věkových kategoriích 55 60, a let, meziročně byl právě v kategoriích a let zaznamenán největší nárůst usmrcených (+ 4 osoby) - téměř 4 z 10 usmrcených cyklistů byli v roce 2017 senioři ve věku 65 let a více, další třetina usmrcených cyklistů v uvedeném roce byla ve věku let! - cyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek v roce 2017 zavinili 642 dopravních nehod (tj. 14,3 %), při kterých bylo usmrceno 5 osob (tj. 9,6 %), meziročně evidujeme pokles o 54 nehod (- 8 %), ale nárůst o 3 usmrcené osoby (+ 150 %) - z pohledu dopravních nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu a návykových látek je velmi NEGATIVNÍ, že 63 % těchto dopravních nehod (407) zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu 1,5 a vyšší!!! - drogy, resp. návykové látky se na dopravních nehodách s podílem alkoholu a návykových látek podílely minimálně (6 dopravních nehod) 4

5 - při nehodách zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu a návykových látek došlo k následkům na životech a zdraví u 579 osob (5 usmrcených, 57 těžce zraněných a 517 lehce zraněných) - nejvyšší podíl usmrcených cyklistů byl evidován v Olomouckém kraji (21 %), nejvyšší podíl těžce zraněných cyklistů pak v Královéhradeckém kraji (24 %) - v rámci České republiky bylo v kategorii cyklistů usmrceno o 5 osob více (tj %), v případě těžce zraněných pak byl zaznamenán pokles o 64 osob (tj. 15 %). V krajích je situace značně rozdílná nejvyšší nárůst usmrcených a těžce zraněných cyklistů byl evidován v Plzeňském kraji - z celkového počtu následků nehod cyklistů v roce 2017 bylo evidováno v obcích 45 % usmrcených (20 ze 44), 73 % těžce zraněných (259 z 353) a 79 % lehce zraněných (2 335 z 2 945) - nejvíce cyklistů bylo v roce 2017 usmrceno, těžce a lehce zraněno vlivem nesprávného způsobu jízdy, v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 20 cyklistů (45 %), 174 těžce (52 %) a lehce zraněných cyklistů (55 %) Evropské srovnání základních statistických ukazatelů cyklistů: - porovnáme-li rok 2016 s rokem 2009, došlo v České republice ke snížení usmrcených cyklistů na 63 % referenčního roku 2009, s touto bilancí patřila Česká republika spolu se Švýcarskem k nejlepším evropským zemím (pozn. evropský průměr činil 88 %) - v roce 2016 bylo v Česku usmrceno 0,50 cyklistů na obyvatel, nejlepší bilance (vyjma Islandu) s 0,14 usmrcenými cyklisty byla evidována ve Španělsku, naopak nejhorší v Nizozemí (0,78). - z evropského pohledu měla Česká republika v roce 2016 i přes historicky nejnižší počet usmrcených cyklistů negativní bilanci (o 21 % nad evropským průměrem) - v období let bylo v České republice oproti předpokladu NSBSP usmrceno o 47 cyklistů více, tj. + 14,9 % (pozn. předpoklad NSBSP byl významně (+ 27) překročen v roce 2015) - uplatníme-li stejnou predikci předpokládaného poklesu usmrcených cyklistů i na ostatní země EU, dojdeme k závěru, že jen 2 z nich by NSBSP v uvedeném období splnily (Lucembursko a Švýcarsko) - evropský průměr byl pak oproti stanovenému předpokladu o + 21,6 % vyšší, Česká republika (přestože stanovený cíl NSBSP nesplnila) patřila v oblasti usmrcených cyklistů k lepšímu průměru 5

6 2.1 dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Strategickým cílem NSBSP 2020 je dosáhnout v porovnání s rokem 2009 snížení poctu usmrcených na úroveň průměru zemí EU (tj. cca o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 %. V roce 2020 by tak nemělo být usmrceno více než 333 osob a těžce zraněno osob. - všech věkových kategorií, včetně př epravovaných osob V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 37 cyklistů a těžce zraněno 280 cyklistů. Předpoklad pro rok 2017 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 44 cyklistů a těžce zraněno 315 cyklistů. Stanovený předpoklad počtu těžce zraněných cyklistů byl překročen v říjnu

7 2.1.1 Dlouhodobý vývoj - meziroční nárůst usmrcených cyklistů + historicky nejméně těžce zraněných 7

8 2.1.2 Aktuální vývoj ve vztahu k NSBSP V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 44 cyklistů (stanovený předpoklad dodržen) a 353 cyklistů bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad překročen). 8

9 9

10 2.2 Ne/použití přilby Neustále omílaným (a stále podceňovaným) tématem, na které cyklisté velmi často doplácí, je použití, resp. nepoužití ochranné přilby. Celkem 85 % usmrcených cyklistů nemělo v období let ochrannou přilbu!!! Vývoj usmrcených, těžce a lehce zraněných cyklistů bez přilby v jednotlivých letech je uveden v grafu na následující straně. Prakticky totožný poměr byl zaznamenán i v roce 2017, kdy bylo usmrceno 37 cyklistů, kteří neměli přilbu, tj. 84% ze všech usmrcených cyklistů! 10

11 Vývoj usmrcených, těžce zraněných a lehce zraněných cyklistů v posledních letech je zřejmý z níže uvedené tabulky a grafu. Meziročně je zaznamenán 32,1% nárůst usmrcených cyklistů bez přilby (+ 9 osob). cyklisté usmrceno těžce zraněno lehce zraněno rok s přilbou bez přilby celkem s přilbou bez přilby celkem s přilbou bez přilby celkem meziročně ,4% 32,1% 12,8% -17,8% -14,2% -15,3% 1,8% -6,7% -4,1% 11

12 3. Vývoj usmrcených cyklistů v období let 1993 až 2017 Vývoj počtu usmrcených cyklistů v ČR je zřejmý z následujícího grafu. Nejtragičtější, z pohledu cyklistů, byl rok 1995, kdy bylo usmrceno 146 osob, naopak nejméně cyklistů bylo usmrceno v roce 2016 (39). V roce 2017 bylo usmrceno 44 cyklistů, meziročně byl zaznamenán nárůst počtu usmrcených cyklistů o 5 osob, tj. o 13 %. 12

13 Z dlouhodobého hlediska lze hovořit o sestupné tendenci, která se projevuje v relativním srovnání. Nejméně cyklistů bylo usmrceno v ČR v roce 2016 (o 68 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce V roce 2017 byl zaznamenán pokles usmrcených cyklistů vůči roku 1993 o 63,9 %. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených cyklistů o 23,1 % (pozn. v celém období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 24,1 %). 13

14 Na celkovém počtu usmrcených osob v období činil podíl usmrcených cyklistů 9,1 %, což znamená, že téměř každá 11. usmrcená osoba byla cyklista. V roce 1995 byl podíl usmrcených cyklistů nejvyšší (10,5 %), naopak v roce 2011 nejnižší (7,1 %). V uplynulém roce byl podíl usmrcených cyklistů 8,8 %, tzn. meziročně + 1,6 %. 14

15 4. Časové srovnání 4.1 Měsíční srovnání Měsíc - CYKLISTÉ; 2017 Všichni Podíl cyklistů Usmrceno Těžce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Usmrceno Těžce zraněno leden % 2% únor % 5% březen % 13% duben % 13% květen % 24% červen % 18% červenec % 25% srpen % 18% září % 17% říjen % 11% listopad % 9% prosinec % 5% CELKEM % 15% Usmrcení Nejtragičtějším následkem dopravní nehody je smrt jejího účastníka. Nejvíce cyklistů (8) bylo v roce 2017 usmrceno v červnu, ve stejném měsíci byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených cyklistů na všech usmrcených osobách. Podíl v daném měsíci činil 13 %, celoroční podíl na všech usmrcených činil 9 %. 15

16 Těžce zranění Nejvíce cyklistů (60) bylo v roce 2017 těžce zraněno v červnu, nejvyšší podíl těžce zraněných cyklistů na všech těžce zraněných osobách byl evidován v červenci (25 %). Celoroční podíl na všech těžce zraněných činil 15 %. 16

17 4.2 Denní srovnání Den v týdnu - CYKLISTÉ; 2017 Všichni Podíl cyklistů Usmrceno Těžce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Pondělí % 11% Úterý % 14% Středa % 17% Čtvrtek % 15% Pátek % 16% Sobota % 17% Neděle % 15% CELKEM % 15% Usmrcení Nejvíce cyklistů (11) bylo v roce 2017 usmrceno ve čtvrtek, ve stejný den byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených cyklistů na všech usmrcených osobách, podíl v daném dni činil 14 % (pozn. průměr 9 %). 17

18 Těžce zranění Nejvíce cyklistů (64) bylo v roce 2017 těžce zraněno v pátek, nejvyšší podíl těžce zraněných cyklistů na všech těžce zraněných osobách byl evidován ve středu a v sobotu (17 %). Celoroční podíl na všech těžce zraněných činil 15 %. 18

19 4.3 Hodinové srovnání Absolutní Nejvíce cyklistů bylo v roce 2017 usmrceno mezi 15. až 16. hodinou (5 usmrcených cyklistů). V případě těžce zraněných cyklistů bylo rovněž nejrizikovější období mezi 15. až 16. hodinou (39 těžce zraněných cyklistů). Detaily jsou zřejmé z uvedeného grafu. 19

20 Relativní Nejvyšší poměr usmrcených cyklistů byl v roce 2017 evidován mezi 22. až 23. hodinou - cyklisté se podíleli na všech usmrcených osobách 25 %. Z grafu je zřejmé, že na těžce zraněných osobách se cyklisté nejvíce podíleli v období mezi 12. až 13. hodinou (23 %). 20

21 5. Věkové srovnání Nejvíce usmrcených cyklistů (3) při dopravních nehodách v roce 2017 bylo ve věku 50, 57, 64 a 68 let. Nejmladší oběti bylo 23 let, naopak nejstaršímu usmrcenému cyklistovi bylo 82 let. 21

22 V členění na jednotlivé věkové kategorie bylo v roce 2017 nejvíce cyklistů (7) usmrceno ve věkových kategoriích 55 60, a let. Meziročně byl právě v kategoriích a let zaznamenán největší nárůst usmrcených (+ 4 osoby). Detailní srovnání je zřejmé z uvedeného grafu. 22

23 Téměř 4 z 10 usmrcených cyklistů byli v roce 2017 senioři ve věku 65 let a více, další třetina usmrcených cyklistů v uvedeném roce byla ve věku let! Pro lepší přehled jsou v tabulce srovnány jednotlivé věkové kategorie v meziročním srovnání. Nejvyšší relativní nárůst je zaznamenán ve věkové kategorii let, kde došlo k nárůstu o 3 usmrcené cyklisty, tj %. Věková kategorie meziroční rozdíl 0-14 let % let let % let % let % let % 65 a více let % Celkem % 23

24 6. Alkohol a návykové látky Alkohol za volant (ani za řídítka) nepatří. To platí v České republice od nepaměti, všichni o tom vědí, ale alkohol a návykové látky (resp. osoby pod jeho vlivem) na silnicích stále zabíjejí! V roce 2017 bylo evidováno nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a návykových látek, při kterých bylo usmrceno 52 osob. 6.1 Dopravní nehody zaviněné cyklisty pod vlivem alkoholu a návykových látek v roce 2017 zavinili 642 dopravních nehod (tj. 14,3 %), při kterých bylo usmrceno 5 osob (tj. 9,6 %). Meziročně evidujeme pokles o 54 nehod (- 8 %), ale nárůst o 3 usmrcené osoby (+ 150 %). V roce 2017 bylo evidováno dopravních nehod s účastí cyklistů, z toho 642 dopravních nehod zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek, tj. 17 %. Nehody zaviněné cyklisty pod vlivem alkoholu nebo návykových látek meziročně Nehod % Usmrceno % Podíl nehod zaviněných cyklisty 10,3% 11,9% 14,2% 14,8% 16,2% 15,5% 15,1% 14,3% Podíl usmrcených vinou cyklistů 14,7% 2,1% 4,2% 8,1% 9,0% 5,4% 3,2% 9,6% Celkem nehod s podílem alkoholu % Celkem usmrceno s podílem alkoholu % 24

25 Z pohledu dopravních nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu a návykových látek je velmi NEGATIVNÍ, že 63 % těchto dopravních nehod (407) zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu 1,5 a vyšší!!! Drogy, resp. návykové látky se na dopravních nehodách s podílem alkoholu a návykových látek podílely minimálně (6 dopravních nehod). 25

26 6.2 Následky dopravních nehod s účastí cyklisty V roce 2017 bylo evidováno 642 dopravních nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu a návykových látek. Při těchto nehodách došlo k následkům na životech a zdraví u 579 osob (5 usmrcených, 57 těžce zraněných a 517 lehce zraněných). Nehody zaviněné cyklisty pod vlivem alkoholu nebo návykových látek; rok 2017 dopravních nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno pod vlivem alkoholu do 0, pod vlivem alkoholu od 0,24 do 0, pod vlivem alkoholu od 0,51 do 0, pod vlivem alkoholu od 0,81 do 1, pod vlivem alkoholu od 1,10 do 1, pod vlivem alkoholu od 1,51 a více pod vlivem alkoholu a drog pod vlivem drog CELKEM PODÍL - pod vlivem alkoholu od 1,51 a více 63% 80% 53% 64% Došlo k usmrcení 4 osob v důsledku toho, že viník-cyklista dopravní nehody byl pod vlivem alkoholu s mírou od 1,51 a více, tj. 80% podíl!!! Detailní informace jsou uvedeny v tabulce výše a v následujícím grafu. 26

27 7. Krajské srovnání 7.1 Absolutně Počty usmrcených, těžce a lehce zraněných cyklistů v jednotlivých krajích jsou zřejmé z uvedené tabulky. Detailní krajské srovnání je uvedeno v podkapitole Aktuální vývoj ve vztahu k NSBSP. Následky cyklisté CELKEM - kraje; 2017 Všichni Podíl cyklistů Usmrceno Těžce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Hl. m. Praha % 6% Středočeský % 13% Jihočeský % 12% Plzeňský % 8% Ústecký % 13% Královéhradecký % 24% Jihomoravský % 14% Moravskoslezský % 21% Olomoucký % 17% Zlínský % 23% Vysočina % 10% Pardubický % 20% Liberecký % 20% Karlovarský % 9% Česká republika % 15% 7.2 Relativně Při porovnání podílů usmrcených a těžce zraněných cyklistů ke všem usmrceným jsou zřejmé rozdíly v jednotlivých krajích. Nejvyšší podíl usmrcených cyklistů byl evidován v Olomouckém kraji (21 %), nejvyšší podíl těžce zraněných cyklistů pak v Královéhradeckém kraji (24 %). 27

28 7.3 Meziročně Při meziročním srovnání dojdeme k závěru, že v rámci České republiky bylo v kategorii cyklistů usmrceno o 5 osob více (tj %), v případě těžce zraněných pak byl zaznamenán pokles o 64 osob (tj. 15 %). V krajích je situace značně rozdílná nejvyšší nárůst usmrcených a těžce zraněných cyklistů byl evidován v Plzeňském kraji. Detaily viz tabulka a graf níže. Meziroční následky cyklisté CELKEM - kraje Usmrceno Těžce zraněno Rozdíl Rozdíl Hl. m. Praha % Středočeský % % Jihočeský % % Plzeňský % % Ústecký % Královéhradecký % % Jihomoravský % % Moravskoslezský % % Olomoucký % % Zlínský % % Vysočina % Pardubický % % Liberecký % % Karlovarský % Česká republika % % 28

29 8. Místa a příčiny následků nehod cyklistů 8.1 Místa Z celkového počtu následků nehod cyklistů v roce 2017 bylo evidováno v obcích: - 45 % usmrcených (20 ze 44) - 73 % těžce zraněných (259 z 353) - 79 % lehce zraněných (2 335 z 2 945) Z pohledu podílů následků nehod cyklistů ke všem následkům v roce 2017 byl nejvyšší podíl (22 %) evidován u těžce zraněných cyklistů (259 osob) v obci. Detailní informace jsou obsahem níže uvedené tabulky. Místo nehody, 2017 Všichni Podíl cyklistů Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno V obci % 22% 17% Mimo obec % 8% 6% CELKEM % 15% 12% Podíl v obci 45% 73% 79% 30% 51% 56% 8.2 Příčiny Nejvíce cyklistů bylo v roce 2017 usmrceno, těžce a lehce zraněno vlivem nesprávného způsobu jízdy. V důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 20 cyklistů (45 %), 174 těžce (52 %) a lehce zraněných cyklistů (55 %). Ostatní příčiny a jejich následky jsou uvedeny v následující tabulce. Příčina nehody, absolutně - relativně Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno nepřiměřená rychlost % 15% 12% nesprávné předjíždění % 4% 3% nedání přednosti % 29% 29% nesprávný způsob jízdy % 52% 55% jiná % 5% 4% CELKEM

30 9. Evropské srovnání 9.1 Absolutní data Následující tabulka udává vývoj počtu usmrcených cyklistů v jednotlivých evropských zemích. Porovnáme-li rok 2016 s rokem 2009, došlo v České republice ke snížení usmrcených cyklistů na 63 % referenčního roku S touto bilancí patřila Česká republika spolu se Švýcarskem k nejlepším evropským zemím (pozn. evropský průměr činil 88 %). Detailní informace jsou uvedeny v tabulce níže. Země vs Lucembursko* % Švýcarsko % Česká republika % Maďarsko % Slovinsko % Polsko % Belgie % Německo % Itálie % Nizozemí % Francie % Spojené království % Portugalsko % Švédsko % Španělsko % Finsko % Řecko % Rakousko % Dánsko % Irsko % CELKEM % Island Litva* Norsko* * neúplná databáze IRTAD 30

31 9.2 Relativní data Na obyvatel Následující tabulka porovnává počet usmrcených cyklistů na obyvatel. V roce 2016 bylo v Česku usmrceno 0,50 cyklistů na obyvatel. Nejlepší bilance (vyjma Islandu) s 0,14 usmrcenými cyklisty byla evidována ve Španělsku, naopak nejhorší v Nizozemí (0,78). Z evropského pohledu měla Česká republika v roce 2016 i přes historicky nejnižší počet usmrcených cyklistů negativní bilanci (o 21 % nad evropským průměrem). Detailní informace jsou obsahem níže uvedené tabulky. Země Island 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 Španělsko 0,19 0,17 0,20 0,12 0,12 0,14 0,11 0,15 0,15 0,16 0,13 0,14 Spojené království 0,25 0,24 0,23 0,19 0,17 0,18 0,17 0,19 0,18 0,18 0,15 0,16 Řecko 0,16 0,19 0,14 0,20 0,13 0,21 0,12 0,19 0,14 0,17 0,10 0,17 Lucembursko* ,41 0,20 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 Irsko 0,24 0,21 0,35 0,29 0,16 0,11 0,20 0,18 0,11 0,28 0,19 0,21 Švédsko 0,41 0,29 0,36 0,33 0,22 0,23 0,22 0,30 0,15 0,34 0,17 0,22 Francie 0,30 0,30 0,23 0,24 0,26 0,23 0,22 0,26 0,23 0,25 0,23 0,25 Portugalsko 0,51 0,42 0,36 0,45 0,30 0,29 0,42 0,29 0,28 0,34 0,24 0,32 Švýcarsko 0,50 0,47 0,40 0,36 0,70 0,44 0,50 0,45 0,26 0,42 0,47 0,40 Finsko 0,82 0,55 0,42 0,34 0,38 0,49 0,35 0,35 0,37 0,50 0,57 0,44 Itálie 0,58 0,54 0,61 0,49 0,50 0,45 0,48 0,49 0,42 0,45 0,41 0,45 Německo 0,70 0,59 0,52 0,56 0,56 0,47 0,49 0,51 0,44 0,49 0,47 0,48 Česká republika 1,13 1,08 1,13 0,90 0,81 0,77 0,60 0,74 0,70 0,65 0,81 0,50 Dánsko 0,76 0,57 0,99 0,99 0,45 0,47 0,54 0,39 0,59 0,53 0,46 0,54 Rakousko 0,57 0,58 0,45 0,75 0,47 0,38 0,50 0,62 0,60 0,53 0,46 0,55 Litva* ,73 0,85 1,07 0,61 0,65 0,75 0,59 Belgie 0,68 0,87 0,85 0,81 0,82 0,65 0,63 0,62 0,65 0,68 0,74 0,63 Slovinsko 0,90 0,70 0,85 0,80 0,89 0,78 0,68 0,58 0,78 0,63 0,68 0,63 Polsko 1,58 1,33 1,31 1,14 0,97 0,73 0,82 0,78 0,79 0,75 0,79 0,71 Maďarsko 1,51 1,52 1,57 1,09 1,02 0,92 0,85 0,85 0,69 0,99 0,84 0,74 Nizozemí 0,93 1,10 0,90 0,88 0,84 0,72 0,87 0,87 0,77 0,79 0,74 0,78 Norsko* 0,15 0,17 0,15 0,21 0,19 0,10 0,24 0,24 0,20 0,24 0,10.. PRŮMĚR 0,61 0,57 0,57 0,53 0,47 0,42 0,45 0,44 0,40 0,44 0,43 0,41 ČR - PRŮMĚR 0,52 0,51 0,56 0,37 0,34 0,34 0,16 0,30 0,31 0,21 0,38 0,09 * neúplná databáze IRTAD 31

32 9.3 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu srovnání s EU V období let bylo v České republice oproti předpokladu NSBSP usmrceno o 47 cyklistů více, tj. + 14,9 % (pozn. předpoklad NSBSP byl významně (+ 27) překročen v roce 2015). Uplatníme-li stejnou predikci předpokládaného poklesu usmrcených cyklistů i na ostatní země EU, dojdeme k závěru, že jen 2 z nich by NSBSP v uvedeném období splnily (Lucembursko a Švýcarsko). Evropský průměr byl pak oproti stanovenému předpokladu o + 21,6 % vyšší, Česká republika (přestože stanovený cíl NSBSP nesplnila) patřila v oblasti usmrcených cyklistů k lepšímu průměru. Země ROZDÍL Realita-NSBSP (období ) Lucembursko ,5% Švýcarsko ,6% Slovinsko ,9% Polsko ,3% Maďarsko ,3% Německo ,8% Belgie ,0% Česká republika ,9% Itálie ,7% Portugalsko ,1% Nizozemí ,8% Francie ,0% Spojené království ,7% Řecko ,0% Dánsko ,2% Švédsko ,7% Rakousko ,5% Finsko ,2% Španělsko ,2% Irsko ,4% EVROPA (20) ,6% 32

33 Výše uvedené zpracováno graficky níže. 33

34 Použité zdroje [1] ŘSDP PP ČR [2] IRTAD 34

35 Copyright 2018 I Všechna práva vyhrazena Oddělení BESIP, Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 Zpracovalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno 35

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 29.9.2017 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 1.2 Evropská databáze... 4

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 25.8.2014 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 12.7.2018 Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Národní databáze... 5 2. Strategické cíle... 6 2.1

Více

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody nákladních automobilů a jejich následky 17.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropské databáze...

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden prosinec Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden prosinec Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 16.1.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 19.2.2015 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 17.8.2018 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky 5.3.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 2.1

Více

Cyklisté. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Cyklisté. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 21.3.219 Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 211-22 DOKUMENT ANALYZUJE FATÁLNÍ NÁSLEDKY NEHOD S ÚČASTÍ CYKLISTŮ Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Národní databáze... 5 1.2 IRTAD... 5 1.3 Hloubková

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Dopravní nehody

Dopravní nehody 1 Statistika nehodovosti rok 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti první pololetí 2018

Statistika nehodovosti první pololetí 2018 1 Statistika nehodovosti první pololetí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Děti. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Děti. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky osob ve věkové kategorii 0-14 let 23.1.2019 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze...

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 15.9.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Dopravní nehodovost 2017

Dopravní nehodovost 2017 Dopravní nehodovost 217 1 z 2 Dopravní nehodovost 217 Statistika nehodovosti leden až prosinec 217 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 13. července Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. února 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. března 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září Počet stran: 13 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen Od počátku

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. srpna 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. října 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. listopadu 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červenec 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červenec 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 4. srpna 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. června 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 219 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. května 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. června 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. dubna 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 2017

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 2017 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 217 ZÁKLADNÍ UKAZATELE A NÁSLEDKY DI ÚO PČR CELKEM DN Usmrceno osob Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017 V prvním měsíci

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. dubna 2017 Počet listů vč. příloh: 26 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

V Praze letos na silnicích umírají téměř výhradně chodci Tisková zpráva

V Praze letos na silnicích umírají téměř výhradně chodci Tisková zpráva V Praze letos na silnicích umírají téměř výhradně chodci Tisková zpráva 09. 08. 2018 V období ledna - července 2018 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440 nehod, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. března Počet listů: INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor Policie České

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. května 2017 Počet listů vč. příloh: 26 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až září 216 Leden až září 216 rozdíl stejné období roku 215 POČET NEHOD 72.65 zvýšení o 4.734 = 7, % USMRCENO 46 snížení o 84 osob

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2016 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2016 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 216 (leden až červen). Leden až červen 216 rozdíl stejné období roku 215 POČET NEHOD 47.236 zvýšení o 3.54 = 8,1 % USMRCENO 23 snížení

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 5. ledna 2018 Počet listů: 16 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010 Policie České republiky v lednu letošního roku šetřila 5 828 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 36 osob usmrceno, 117 osob

Více

Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky)

Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky) Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky) Ing. Veronika Valentová, Ph.D. Ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až březen I. čtvrtletí

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až březen I. čtvrtletí S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až březen 217. I. čtvrtletí Leden až březen 217 rozdíl stejné období roku POČET NEHOD 23.69 zvýšení o 1.17 = 4,6 % USMRCENO 88

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky)

Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky) Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky) Ing. Veronika Valentová, Ph.D. Ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie. Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie. Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 kpt. Bc. Jan HEMR Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 Základní čísla celkem nehod 22 876

Více

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti?

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytyčila NSBSP 2020 dílčí cíle pro jednotlivé problémové oblasti ve snížení počtů usmrcených a těžce

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

STRATEGICKÉ CÍLE SNÍŽENÍ ZÁVAŽNÝCH NÁSLEDKŮ NEHOD V ČLENSKÝCH STÁTECH EU

STRATEGICKÉ CÍLE SNÍŽENÍ ZÁVAŽNÝCH NÁSLEDKŮ NEHOD V ČLENSKÝCH STÁTECH EU PŘÍLOHA B STRATEGICKÉ CÍLE SNÍŽENÍ ZÁVAŽNÝCH NÁSLEDKŮ NEHOD V ČLENSKÝCH STÁTECH EU stát název dokumentu výchozí rok stanovené cíle 2020 Belgie National Strategy 2010 Bulharsko Traffic Strategy motto: Safety

Více

Počet usmrcených osob v tomto období (prvních šest měsíců) je od roku 1990 nejnižší. Nejvíce usmrcených bylo v roce osob.

Počet usmrcených osob v tomto období (prvních šest měsíců) je od roku 1990 nejnižší. Nejvíce usmrcených bylo v roce osob. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za I. pololetí 2010 Policie ČR za prvních šest měsíců letošního roku šetřila 35 898 nehod, při kterých bylo 294 osob usmrceno, 1 252 osob těžce zraněno

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden říjen 2016 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 18918 dopravním nehodám. Při těchto

Více

PŘEHLED O NEHODOVOSTI

PŘEHLED O NEHODOVOSTI PŘEHLED O NEHODOVOSTI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČESKÉ REPUBLICE za rok 2015 PUBLIKACI VYDALO ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Text a grafy připravil: Ing. Josef

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 Policii České republiky bylo v lednu letošního roku nahlášeno celkem 16 658 na pozemních komunikacích, při kterých bylo 78 osob usmrceno,

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje.

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje. PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Výskyt malých obcí ve vybraných zemích Evropy Příloha 2: Vývoj počtu malých obcí v ČR Příloha 3: Malé obce na území krajů ČR Příloha 4: Kategorie malých obcí podle počtu

Více

Vývoj dopravní nehodovosti

Vývoj dopravní nehodovosti Vývoj dopravní nehodovosti v roce 217 plk. Ing. Tomáš LERCH Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Vývoj dopravní nehodovosti v roce 217 2 Vývoj dopravní nehodovosti v roce 217 3 Usmrcené

Více

Vývoj dopravní nehodovosti

Vývoj dopravní nehodovosti Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2017 plk. Ing. Tomáš LERCH Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2017 2 Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2017 3

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 STRATEGICKÉ CÍLE... 3 1.2 POZEMNÍ KOMUNIKACE

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až březen 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až březen 2009 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až březen 2009 Policie České republiky v období I. čtvrtletí letošního roku šetřila 17 493 na pozemních komunikacích, při kterých bylo

Více

Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací

Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací Publikováno: 10. 8. 2018 Ing. Josef Mikulík, CSc. Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací Článek byl publikován v Silničním obzoru č. 4/2018 Ing. Josef Mikulík,

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více