Landscape Photography

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Landscape Photography"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: Landscape Photography landscape inspired majestic expanse lush sunset dewy glow thought mind heart attracted scene capture possess arouse emerge career try pick up feel and spirit viewing miss emotion compose go about improve mentioned reddish tinged shoot create [ 'lændskeip] [ in'spaiəd] [ mə'džestik] [ ik'spæns] [ laš] [ 'sanset] [ 'dju:i] [ gləu] [ θo:t] [ maind] [ ha:t] [ ə'træktid] [ si:n] [ 'kæpčə] [ pə'zes] [ ə'rauz] [ i'mə:dž] [ kə'riə] [ trai] [ pik ap] [ fi:l ænd 'spirit] [ vju:iŋ] [ mis] [ i'məušn] [ kəm'pəuz] [ gəu ə'baut] [ im'pru:v] [ 'menšnt] [ 'rediš] [ tindžd] [ šu:t] [ kri'eit] krajina inspirován majestátní prostor, rozloha bujný západ slunce orosená záře, světlo mysleli mysl, myšlenky srdce přitahován, upoután scenérie, krajina zachytit mít, vlastnit, zmocnit se vyvolat, vzbudit ukázat se kariéra, povolání snaží se získat, zachytit atmosféra a charakter prohlížející propásnout emoce vytvářet postupovat, přistoupit k zlepšit, vylepšit zmíněno, řečeno načervenalý zabarvený fotografovat tvoří

3 unique impression sky cloud build up covered scattered include snapshot just because mean opportunity whenever add variety miss out element in case lens still sharp situation tripod manner object fencing convey viewer shot worth saturation capture attention attach [ ju:'ni:k] [ im'prešn] [ skai] [ klaud] [ bild ap] [ 'kavəd] [ 'skætəd] [ in'klu:d] [ 'snæpšot] [ džast bi'koz] [ mi:n] [ opə'tju:niti] [ wen'evə] [ æd] [ və'raiəti] [ mis aut] [ 'eləmənt] [ in keis] [ lenz] [ stil] [ ša:p] [ siču'eišn] [ 'traipod] [ 'mænə] [ 'obdžəkt] [ 'fensiŋ] [ kən'vei] [ 'vju:ə] [ šot] [ wə:θ] [ sæčə'reišn] [ 'kæpčə] [ ə'tenšn] [ ə'tæč] jedinečný dojem, pocit nebe, obloha mrak nahromaděný, nakupený pokrytý posypaný obsahovat momentka, fotografie jen proto znamenat příležitost, možnost kdykoli, pokaždé přidat rozmanitost, pestrost opomenout, vynechat prvek, faktor, součást v případě čočka, objektiv nehybně ostrý situace stativ způsob, styl objekt, předmět oplocení sdělit, vyjádřit přihlížející, sledující, divák snímek, fotografie stát za to, mít cenu výskyt (přesycení) zachytit pozornost připojit, použít

4 finest helpful take photographs fear merge stand out separate item balance source both.. and interested observe pattern notice common frustrating occur level purpose built in level unleveled appealing good luck [ fainist] [ 'helpfəl] [ teik 'fəutəgra:fs] [ fiə] [ mə:dž] [ stænd aut] [ 'sepərət] [ 'aitəm] [ 'bæləns] [ so:s] [ bəuθ ænd] [ 'intristid] [ əb'zə:v] [ 'pætən] [ 'nəutis] [ 'komən] [ fra'streitiŋ] [ ə'kə:] [ 'levəl] [ 'pə:pəs] [ bilt in] [ 'levəl] [ an 'levələd] [ ə'pi:liŋ] [ gud lak] nejjemnější užitečné fotografovat strach, obava splynout, splývat vynikat, vyčnívat oddělený, samostatný detail, věc najít rovnováhu zdroj, pramen jak tak mající zájem, zajímající se pozorovat, všímat si vzor, podobnost všimnout si běžný, obvyklý rozčílující, otravný přihodit se, stát se vyrovnat, zaměřit účel vestavěná vodováha bez zarovnání, nakřivo líbivý, přitažlivý hodně štěstí

5 Tato slova jsou k článku: The Story Behind Hip Hop Drum Beats nowadays just drum beats producer baseline is known used to sample and isolate track mostly own sound gather together block party later on scratch vocals result genre named go through heart even like for example amazing stay all around the globe rap artist dead [ 'nauədeiz] [ džast] [ dram bi:ts] [ prə'dju:sə] [ 'beislain] [ iz nəun] [ ju:st tu 'sa:mpl ænd 'aisəleit] [ træk] [ 'məustli] [ əun] [ saund] [ 'gæðə tə'geðə] [ blok 'pa:ti] [ 'leitə on] [ skræč] [ 'vəukəlz] [ ri'zalt] [ 'ža:nrə] [ neimd] [ gəu θru:] [ ha:t] [ 'i:vn] [ laik] [ fo: ig'za:mpəl] [ ə'meiziŋ] [ stei] [ o:l ə'raund ðə gləub] [ ræp] [ 'a:tist] [ ded] v současnosti jen, pouze bubnování producent základní tóny je známá samplovali a oddělili zvukový záznam většinou vlastní, svoje zvuk sejít se večírek pozdějí skrečovat hlas výsledek žánr nazvaný projít srdce, jádro i, dokonce jako například úžasné zůstat na celém světě rap, rapový umělec mrtvý

6 die out true integral part scene successful fascinated especially movement either or practice own style freestyling instrumental samples accordingly low price you might want article try sure vibe inspire fun [ dai aut] [ tru:] [ 'intəgrəl pa:t] [ si:n] [ sək'sesfəl] [ 'fæsineitid] [ i'spešli] [ 'mu:vmənt] [ 'aiðə o:] [ 'præktis] [ əun stail] [ fri:stailiŋ] [ instru'mentl] [ 'sa:mpəlz] [ ə'ko:diŋli] [ ləu prais] [ ju: mait wont] [ 'a:tikəl] [ trai] [ šuə] [ 'vaib] [ in'spaiə] [ fan] zaniknout pravda, pravdivý nedílnou součástí scéna úspěšný fascinovaný zajména hnutí, činnost, aktivita buď nebo trénovat, zkoušet vlastní styl freestyle (elektronická hudba) instrumentální ukázka podle toho nízká cena možná budete chtít článek zkusit jistý chvění inspirovat zábava

7 Tato slova jsou k článku: Spending Bali Family Holidays in Luxury spend luxury know culture is located westernmost province among destination spot mountainous feature include peak elevation since surrounded coral reef art lover provide diverse sophisticated sculpture painting wood carvings performing arts handy crafts cozy villa available pool and spa transportation exciting ought to be [ spend] [ 'lakšəri] [ nəu] [ 'kalčə] [ iz ləu'keitid] [ 'westənməust] [ 'provins] [ ə'maŋ] [ desti'neišn] [ 'mauntinəs] [ 'fi:čə] [ in'klu:d] [ pi:k] [ elə'veišən] [ sins] [ sə'raundid] [ 'korəl ri:f] [ a:t 'lavə] [ prə'vaid] [ dai'və:s] [ sə'fistikeitid] [ 'skalpčə] [ 'peintiŋ] [ wud 'ka:viŋz] [ pə'fo:miŋ a:ts] [ 'hændi kra:fts] [ 'kəuzi 'vilə] [ ə'veiləbəl] [ pu:l ænd spa:] [ trænspo:'teišn] [ ik'saitiŋ] [ 'o:t tu bi:] strávit, prožít luxus, přepych znát, poznat kultura se nachází nejzápadnější provincie, oblast mezi destinace, cíl cesty hornatý rys, krajinný prvek zahrnovat vrchol nadmořská výška jelikož obklopen korálový útes milovník umění poskytovat různé, rozličné vybrané, důmyslné socha malba, obraz rytina umění (tanec, hudba, apod) užitné umění útulná, příjemná vila k dispozici bazén a lázně doprava, dopravní vzrušující by měla být

8 ruined due to direction issues lack of guidance southernmost coastal integrated areal traffic control implemented in order to reduce traffic jam boast acre landscaped garden direct access gourmet hunter dining option cool outdoor lagoon pool for kids and adults complete excellent services can also be found [ 'ru:ind] [ dju: tu] [ di'rekšn] [ 'išu:s] [ læk əv 'gaidəns] [ 'saðənməust] [ 'kəustl] [ 'intəgreitid] [ 'eəriəl] [ 'træfik kən'trəul] [ 'impləment] [ in 'o:də tu] [ ri'dju:s] [ 'træfik džæm] [ bəust] [ 'eikə] [ 'lændskeipt 'ga:dn] [ dai'rekt] [ 'ækses] [ 'guəmei] [ 'hantə] [ dainiŋ] [ 'opšn] [ ku:l] [ aut'do:] [ lə'gu:n] [ pu:l] [ fo: kidz ænd ə'dalts] [ kəm'pli:t] [ 'eksələnt] [ 'sə:visiz] [ kæn 'o:lsəu bi: zkažené kvůli smør, destinace problém, potíž nedostatek rad, poučení nejjižnější pobřežní integrované plošné řízení dopravního provozu zaveden proto aby redukovat, snížit dopravní zácpa pochlubit se, pyšnit se akr krajinářská zahrada přímý přístup labužník lovec stolování možnost, volba skvělý, super venkovní laguna bazén pro děti a dospělé kompletní vynikající služby můžete také nalézt

9 consider resort wide range aside from pristine according review of course precious vacation luxurious outdoor pool shuttle service adventurer wherein personal butler spa treatment laundry services await unforgettable whole faund] [ kən'sidə] [ ri'zo:t] [ waid reindž] [ ə'said from] [ 'pristi:n] [ ə'ko:diŋ] [ ri'vju:] [ əv ko:s] [ 'prešəs və'keišn] [ lag'zjuəriəs] [ aut'do: pu:l] [ 'šatl 'sə:vis] [ ədˈvenčərə] [ weər'in] [ 'pə:sənəl 'batlə] [ spa: 'tri:tmənt] [ 'lo:ndri 'sə:visiz] [ ə'weit] [ anfə'getəbəl] [ həul] uvažovat, přemýšlet rekreační středisko širokou škálu, možnost kromě, mimo naprosto čisté, bezvadné podle recenze samozřejmě drahocenná dovolená luxusní, přepychový venkovní bazén autobusové spojení dobrodruh kde, v němž soukromý sluha lázeňské procedury praní, služby prádelny čekat nezapomenutelné celá

10 Tato slova jsou k článku: Can Internet Marketing Be a Long Term Business? long term basic honest truth convinced earn approach website put up advertising a few affiliate link sit back while cash amount individual extra even naturally misnomer leveraged produce worthwhile career be able to sustainable properly procedure build profit [ loŋ tə:m] [ 'beisik] [ 'onəst] [ tru:θ] [ kən'vinst] [ ə:n] [ ə'prəuč] [ 'websait] [ put ap] [ 'ædvətaiziŋ] [ ə fju:] [ ə'fɪlieit liŋk] [ sit bæk] [ wail] [ kæš] [ ə'maunt] [ indi'vidžuəl] [ 'ekstrə] [ 'i:vn] [ 'næčərəli] [ mis'nəumə] [ 'li:vəridžd] [ prə'dju:s] [ wə:θ'wail] [ kə'riə] [ bi: 'eibl tu] [ sə'steinəbəl] [ 'propəli] [ prə'si:džə] [ bild] [ 'profit] dlouhodobý základní, jednoduchá otevřená, upřímná pravda přesvědčený vydělat postoj webová stránka vyvěsit i reklamu, inzerci několik affiliate reklamní odkaz sedět v klidu zatímco peníze, hotovost množství, počet jednotlivec navíc i, dokonce přirozeně, samozřejmě nesprávný název spekulativní vytvořit vyplácející se, stojící za to kariéra být schopen dlouhodobě fungující správně, náležitě postup vybudovat zisk

11 develop in order to accept fact actual real on a daily basis something else take on cause occupation produce lasting cash flow later on rude awakening in a little while roll up your sleeves venture lend example task on part time supplement existent income truly manner pick out like crazy promote approach nevertheless create own [ di'veləp] [ in 'o:də tu] [ ək'sept] [ fækt] [ 'ækčuəl] [ riəl] [ on ə 'deili 'beisis] [ 'samθiŋ els] [ teik on] [ ko:z] [ okju'peišn] [ prə'dju:s] [ 'la:stiŋ] [ kæš fləu] [ 'leitə on] [ ru:d ə'weikəniŋ] [ in ə 'litl wail] [ rəul ap jo: sli:vz] [ 'venčə] [ lend] [ ig'za:mpəl] [ ta:sk] [ on pa:t taim] [ 'sapləmənt] [ ig'zistənt 'iŋkam] [ 'tru:li] [ 'mænə] [ pik aut] [ laik 'kreizi] [ prə'məut] [ ə'prəuč] [ nevəðə'les] [ kri'eit] [ əun] vytvořit, vybudovat proto aby přijmout skutečnost skutečnou opravdovou každodenně ještě něco chopit se příčina práce, zaměstnání produkovat, tvořit trvalý tok hotovosti později nepříjemné probuzení po krátké době vyhrňte si rukávy podnik, podnikání hodit se, vyhovovat příklad práce, úkol na částečný úvazek doplnit stávající příjem skutečně způsob najít, vybrat si jako šílenec propagovat přístup nicméně vytvářet vlastní

12 project accomplish likely stick with it in the long run same for example portfolio point to finally perhaps significant recognize reliable truly dedicate yourself fun reward effort half hearted [ 'prodžekt] [ ə'kampliš] [ 'laikli] [ stik wið it] [ in ðə loŋ ran] [ seim] [ fo: ig'za:mpəl] [ po:t'fəuliəu] [ point tu] [ 'fainəli] [ pə'hæps] [ sig'nifikənt] [ 'rekəgnaiz] [ ri'laiəbəl] [ 'tru:li] [ 'dedikeit jo:'self] [ fan] [ ri'wo:d] [ efət] [ ha:f 'ha:tid] projekt provést, uskutečnit pravděpodobně zůstat u toho dlouhodobě stejný například portfolio ukázat nakonec možná, asi významná, podstatná rozpoznat spolehlivý skutečně zasvětit, věnovat se zábava odměna pokus, výkon nesmělý, váhavý Tato slova jsou k článku: Good Marketing is All About Making Friends once poverty misfortunes sure refuge keep out of mischief [ wans] [ 'povəti] [ mis'fo:čnz] [ šuə 'refju:dž] [ ki:p aut əv 'misčif] kdysi chudoba, nouze neštěstí, rána osudu jistá záchrana vyhýbat se problémům

13 comfort aid weakness prime of life incite to noble deeds in the past blame social divorce obesity homelessness unemployment unhappiness recent research suggest root area rather result simple common attitude ignoring friendship appear continuously overlook importance just like role as well solved [ 'kamfət] [ eid] [ 'wi:knəs] [ praim əv laif] [ in'sait tu 'nəubəl di:dz] [ in ðə pa:st] [ bleim] [ 'səušəl] [ di'vo:s] [ əu'bi:siti] [ 'həumləsnəs] [ anim'ploimənt] [ an'hæpinəs] [ 'ri:sənt] [ ri'sə:č] [ sə'džest] [ ru:t] [ 'eəriə] [ 'ra:ðə] [ ri'zalt] [ 'simpəl] [ 'komən] [ 'ætitju:d] [ ig'no:riŋ] [ 'frendšip] [ ə'piə] [ kən'tinjuəs] [ əuvə'luk] [ im'po:təns] [ džast laik] [ rəul] [ æz wel] [ solvd] komfort, pohodlí pomáhat slabost, bezmocnost nejlepší léta života podněcovat ušlechtilé skutky v minulosti dávat vinu, obviňovat sociální, společenské rozvod obezita bezdomovectví nezaměstnanost nespokojenost, smutek nedávný, poslední výzkum říká původem, pocházet oblast spíše, vlastně vyplývají, pramení prostý běžný, obvyklý postoj, ppřístup opomíjení přátelství vypadat nepřetržitě, neustále přehlížet důležitost, význam právě tak jako role rovněž, také vyřešen

14 think of project successful deal look back realize mean drinking buddy associate share relationship secret promotional argue brochure creatively designed card printing captivating postcard easily customer awareness recognition in case arise campaign trust developed bond lasting improve mostly likely [ θiŋk əv] [ 'prodžekt] [ sək'sesfəl] [ di:l] [ luk bæk] [ 'riəlaiz] [ mi:n] [ 'driŋkiŋ 'badi] [ ə'səušieit] [ šeə] [ ri'leišənšip] [ 'si:krit] [ prə'məušənəl] [ 'a:gju:] [ 'brəušə] [ kri'eitivli] [ di'zaind] [ ka:d 'printiŋ] [ 'kæptiveitiŋ] [ 'pəustka:d] [ 'i:zili] [ 'kastəmə ə'weənəs] [ rekəg'nišən] [ in keis] [ ə'raiz] [ kæm'pein] [ trast] [ di'veləpt] [ bond] [ 'la:stiŋ] [ im'pru:v] [ 'məustli] [ 'laikli] pomyslete, vzpomeňte projekt úspěšný obchod, dohoda ohlédnout, dívat se zpět uvědomit si, pochopit mínit kamarád do hospody společník, partner sdílet vztah tajemství propagační, reklamní spor brožura tvořivě, kreativně navrženo tisknutí vizitek úchvatné, okouzlující pohled, pohlednice snadno, lehce povědomí u zákazníka rozpoznání v případě nastat, objevit se kampaň důvěřovat vytvořil vazba trvalý zlepšit nejvíce pravděpodobně

15 principle actually fail grade service even tactics interest general public dental equipment store high end jewelry shop cost effective way ensure success exactly willing exchange target neighbor circle of friends mingle local trade association interact sincere surprised act kindness join skill gather [ 'prinsipəl] [ 'ækčuəli] [ feil] [ greid] [ 'sə:vis] [ 'i:vn] [ 'tæktik] [ 'intrəst] [ 'dženərəl 'pablik] [ 'dentl i'kwipmənt sto:] [ hai end 'džu:əlri šop] [ kost i'fektiv] [ wei] [ in'šuə] [ sək'ses] [ ig'zæktli] [ 'wiliŋ] [ iksčeindž] [ 'ta:gət] [ 'neibə] [ 'sə:kəl əv frendz] [ 'miŋgəl] [ 'ləukəl] [ treid əsəusi'eišən] [ intər'ækt] [ sin'siə] [ sə'praizd] [ ækt] [ 'kaindnəs] [ džoin] [ skil] [ 'gæðə] zásada, pravidlo ve skutečnosti selhat, neuspět kvalita, úroveň služba i, dokonce taktika zájem široká veřejnost obchod se zařízením pro zubaře luxusní klenotnictví cenově výhodný způsob zajistit úspěch přesně ochotný vyměnit cíl, cílový soused okruh přátel zapojte se místní obchodní spolek, sdružení vzájemně reagovat upřímný překvapený čin, skutek laskavost staňte se členem dovednost dát dohromady

16 for keeps stay in touch once in a while keep occasion genuine eventually future it is worth surely refuge solidify mean lose forever [ fo: ki:ps] [ stei in tač] [ wans in ə wail] [ ki:p] [ ə'keižən] [ 'dženjuin] [ i'venčuəli] [ 'fju:čə] [ it iz wə:θ] [ 'šuəli] [ 'refju:dž] [ sə'lidifai] [ mi:n] [ lu:z] [ fər'evə] nadobro, na pořád buďte v kontaktu jednou za čas udržet příležitost, událost opravdové nakonec budoucnost stojí za to jistě, zajisté záchrana upevnit znamenat ztratit navždy

Landscape Photography

Landscape Photography VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Landscape Photography landscape inspired majestic expanse lush sunset dewy glow thought mind heart attracted scene capture possess arouse emerge career try pick up

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha

ZS Purkynova Vyskov. My Family My life Fantastic Activities Opakování slovní zásoby 1 What s the time, please? Adresa Geometrie 3 Praha Anglický jazyk Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Dangers My body Our future Moje mìsto Opakování slovní zásoby Poèítaèe Pøítomný prùbìhový èas

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Vacations in Manhattan

Vacations in Manhattan VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Vacations in Manhattan vacation synonymous in his lifetime network neighborhood intimidating guidance borough familiarize yourself outdoors accordingly discover art-deco

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Modern technology Technology has changed a lot

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

by time inspirováno časem

by time inspirováno časem ARTE U by time inspirováno časem Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po

Více

Zajímavé výtvarné nápady

Zajímavé výtvarné nápady Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Zajímavé výtvarné nápady Jméno a příjmení: Barbora Nechánská Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr.Markéta Drobečková Datum

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Porovnání Sokolovského hornického regionu s jinými hornickými regiony z akademického pohledu. The Sokolov Mining Region in Comparison with Other Mining Regions from the Academic Point of View Zdeňka Lipovská

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH

SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH SEMESTER 6 Time and time management Based on Business Vocabulary in Use Intermediate, Bill Mascull YouTube Videos Please use the book and the CD-ROM included

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh43 Vypracovala,

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Vyučující: Mgr. Jana Volfová, Mgr. David Matuška Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 - present tenses - question forms - naming items 2. My life - present simple

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS

ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS A. Questions for conversation - ask the questions in pairs, take notes, then tell the class about your classmate: 1. What does a healthy lifestyle mean to

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

inspirováno časem by time

inspirováno časem by time inspirováno časem by time Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po roce 19

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE

MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE So my name is Martin Solnička and I started the project website Moře financí.cz which is in Czech means Sea of finance, in English it looks

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

POWERSHELL. Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org

POWERSHELL. Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org POWERSHELL Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org Obsah přednášky Úvod Základní komponenty DSC Demo Úvod Desired State Configuration? S DSC se nestaráte o konfiguraci

Více

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Distanční studijní opora Veronika Portešová Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Ošetřovací plán Treatment Plan

Ošetřovací plán Treatment Plan Ošetřovací plán Treatment Plan Czech / Česky Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Více

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Credit Scoring a Creditinfo Predictor principy, výhody, použití připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Co je to scoring CREDIT SCORING je globálně používaná technologie......

Více

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje : Květoslava Kaziměrčíková

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje :  Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree Od 7.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Skripta k poslechovému kurzu

Skripta k poslechovému kurzu 2016 Skripta k poslechovému kurzu 1.1.2016 Obsah Slovíčka pro pokročilé_blok 01_ lekce 01_slovní zásoba_poslouchejte!... 4 Slovíčka pro pokročilé_blok 01_ lekce 02_slovní zásoba_přeložte!... 6 Slovíčka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více