Landscape Photography

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Landscape Photography"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: Landscape Photography landscape inspired majestic expanse lush sunset dewy glow thought mind heart attracted scene capture possess arouse emerge career try pick up feel and spirit viewing miss emotion compose go about improve mentioned reddish tinged shoot create [ 'lændskeip] [ in'spaiəd] [ mə'džestik] [ ik'spæns] [ laš] [ 'sanset] [ 'dju:i] [ gləu] [ θo:t] [ maind] [ ha:t] [ ə'træktid] [ si:n] [ 'kæpčə] [ pə'zes] [ ə'rauz] [ i'mə:dž] [ kə'riə] [ trai] [ pik ap] [ fi:l ænd 'spirit] [ vju:iŋ] [ mis] [ i'məušn] [ kəm'pəuz] [ gəu ə'baut] [ im'pru:v] [ 'menšnt] [ 'rediš] [ tindžd] [ šu:t] [ kri'eit] krajina inspirován majestátní prostor, rozloha bujný západ slunce orosená záře, světlo mysleli mysl, myšlenky srdce přitahován, upoután scenérie, krajina zachytit mít, vlastnit, zmocnit se vyvolat, vzbudit ukázat se kariéra, povolání snaží se získat, zachytit atmosféra a charakter prohlížející propásnout emoce vytvářet postupovat, přistoupit k zlepšit, vylepšit zmíněno, řečeno načervenalý zabarvený fotografovat tvoří

3 unique impression sky cloud build up covered scattered include snapshot just because mean opportunity whenever add variety miss out element in case lens still sharp situation tripod manner object fencing convey viewer shot worth saturation capture attention attach [ ju:'ni:k] [ im'prešn] [ skai] [ klaud] [ bild ap] [ 'kavəd] [ 'skætəd] [ in'klu:d] [ 'snæpšot] [ džast bi'koz] [ mi:n] [ opə'tju:niti] [ wen'evə] [ æd] [ və'raiəti] [ mis aut] [ 'eləmənt] [ in keis] [ lenz] [ stil] [ ša:p] [ siču'eišn] [ 'traipod] [ 'mænə] [ 'obdžəkt] [ 'fensiŋ] [ kən'vei] [ 'vju:ə] [ šot] [ wə:θ] [ sæčə'reišn] [ 'kæpčə] [ ə'tenšn] [ ə'tæč] jedinečný dojem, pocit nebe, obloha mrak nahromaděný, nakupený pokrytý posypaný obsahovat momentka, fotografie jen proto znamenat příležitost, možnost kdykoli, pokaždé přidat rozmanitost, pestrost opomenout, vynechat prvek, faktor, součást v případě čočka, objektiv nehybně ostrý situace stativ způsob, styl objekt, předmět oplocení sdělit, vyjádřit přihlížející, sledující, divák snímek, fotografie stát za to, mít cenu výskyt (přesycení) zachytit pozornost připojit, použít

4 finest helpful take photographs fear merge stand out separate item balance source both.. and interested observe pattern notice common frustrating occur level purpose built in level unleveled appealing good luck [ fainist] [ 'helpfəl] [ teik 'fəutəgra:fs] [ fiə] [ mə:dž] [ stænd aut] [ 'sepərət] [ 'aitəm] [ 'bæləns] [ so:s] [ bəuθ ænd] [ 'intristid] [ əb'zə:v] [ 'pætən] [ 'nəutis] [ 'komən] [ fra'streitiŋ] [ ə'kə:] [ 'levəl] [ 'pə:pəs] [ bilt in] [ 'levəl] [ an 'levələd] [ ə'pi:liŋ] [ gud lak] nejjemnější užitečné fotografovat strach, obava splynout, splývat vynikat, vyčnívat oddělený, samostatný detail, věc najít rovnováhu zdroj, pramen jak tak mající zájem, zajímající se pozorovat, všímat si vzor, podobnost všimnout si běžný, obvyklý rozčílující, otravný přihodit se, stát se vyrovnat, zaměřit účel vestavěná vodováha bez zarovnání, nakřivo líbivý, přitažlivý hodně štěstí

5 Tato slova jsou k článku: The Story Behind Hip Hop Drum Beats nowadays just drum beats producer baseline is known used to sample and isolate track mostly own sound gather together block party later on scratch vocals result genre named go through heart even like for example amazing stay all around the globe rap artist dead [ 'nauədeiz] [ džast] [ dram bi:ts] [ prə'dju:sə] [ 'beislain] [ iz nəun] [ ju:st tu 'sa:mpl ænd 'aisəleit] [ træk] [ 'məustli] [ əun] [ saund] [ 'gæðə tə'geðə] [ blok 'pa:ti] [ 'leitə on] [ skræč] [ 'vəukəlz] [ ri'zalt] [ 'ža:nrə] [ neimd] [ gəu θru:] [ ha:t] [ 'i:vn] [ laik] [ fo: ig'za:mpəl] [ ə'meiziŋ] [ stei] [ o:l ə'raund ðə gləub] [ ræp] [ 'a:tist] [ ded] v současnosti jen, pouze bubnování producent základní tóny je známá samplovali a oddělili zvukový záznam většinou vlastní, svoje zvuk sejít se večírek pozdějí skrečovat hlas výsledek žánr nazvaný projít srdce, jádro i, dokonce jako například úžasné zůstat na celém světě rap, rapový umělec mrtvý

6 die out true integral part scene successful fascinated especially movement either or practice own style freestyling instrumental samples accordingly low price you might want article try sure vibe inspire fun [ dai aut] [ tru:] [ 'intəgrəl pa:t] [ si:n] [ sək'sesfəl] [ 'fæsineitid] [ i'spešli] [ 'mu:vmənt] [ 'aiðə o:] [ 'præktis] [ əun stail] [ fri:stailiŋ] [ instru'mentl] [ 'sa:mpəlz] [ ə'ko:diŋli] [ ləu prais] [ ju: mait wont] [ 'a:tikəl] [ trai] [ šuə] [ 'vaib] [ in'spaiə] [ fan] zaniknout pravda, pravdivý nedílnou součástí scéna úspěšný fascinovaný zajména hnutí, činnost, aktivita buď nebo trénovat, zkoušet vlastní styl freestyle (elektronická hudba) instrumentální ukázka podle toho nízká cena možná budete chtít článek zkusit jistý chvění inspirovat zábava

7 Tato slova jsou k článku: Spending Bali Family Holidays in Luxury spend luxury know culture is located westernmost province among destination spot mountainous feature include peak elevation since surrounded coral reef art lover provide diverse sophisticated sculpture painting wood carvings performing arts handy crafts cozy villa available pool and spa transportation exciting ought to be [ spend] [ 'lakšəri] [ nəu] [ 'kalčə] [ iz ləu'keitid] [ 'westənməust] [ 'provins] [ ə'maŋ] [ desti'neišn] [ 'mauntinəs] [ 'fi:čə] [ in'klu:d] [ pi:k] [ elə'veišən] [ sins] [ sə'raundid] [ 'korəl ri:f] [ a:t 'lavə] [ prə'vaid] [ dai'və:s] [ sə'fistikeitid] [ 'skalpčə] [ 'peintiŋ] [ wud 'ka:viŋz] [ pə'fo:miŋ a:ts] [ 'hændi kra:fts] [ 'kəuzi 'vilə] [ ə'veiləbəl] [ pu:l ænd spa:] [ trænspo:'teišn] [ ik'saitiŋ] [ 'o:t tu bi:] strávit, prožít luxus, přepych znát, poznat kultura se nachází nejzápadnější provincie, oblast mezi destinace, cíl cesty hornatý rys, krajinný prvek zahrnovat vrchol nadmořská výška jelikož obklopen korálový útes milovník umění poskytovat různé, rozličné vybrané, důmyslné socha malba, obraz rytina umění (tanec, hudba, apod) užitné umění útulná, příjemná vila k dispozici bazén a lázně doprava, dopravní vzrušující by měla být

8 ruined due to direction issues lack of guidance southernmost coastal integrated areal traffic control implemented in order to reduce traffic jam boast acre landscaped garden direct access gourmet hunter dining option cool outdoor lagoon pool for kids and adults complete excellent services can also be found [ 'ru:ind] [ dju: tu] [ di'rekšn] [ 'išu:s] [ læk əv 'gaidəns] [ 'saðənməust] [ 'kəustl] [ 'intəgreitid] [ 'eəriəl] [ 'træfik kən'trəul] [ 'impləment] [ in 'o:də tu] [ ri'dju:s] [ 'træfik džæm] [ bəust] [ 'eikə] [ 'lændskeipt 'ga:dn] [ dai'rekt] [ 'ækses] [ 'guəmei] [ 'hantə] [ dainiŋ] [ 'opšn] [ ku:l] [ aut'do:] [ lə'gu:n] [ pu:l] [ fo: kidz ænd ə'dalts] [ kəm'pli:t] [ 'eksələnt] [ 'sə:visiz] [ kæn 'o:lsəu bi: zkažené kvůli smør, destinace problém, potíž nedostatek rad, poučení nejjižnější pobřežní integrované plošné řízení dopravního provozu zaveden proto aby redukovat, snížit dopravní zácpa pochlubit se, pyšnit se akr krajinářská zahrada přímý přístup labužník lovec stolování možnost, volba skvělý, super venkovní laguna bazén pro děti a dospělé kompletní vynikající služby můžete také nalézt

9 consider resort wide range aside from pristine according review of course precious vacation luxurious outdoor pool shuttle service adventurer wherein personal butler spa treatment laundry services await unforgettable whole faund] [ kən'sidə] [ ri'zo:t] [ waid reindž] [ ə'said from] [ 'pristi:n] [ ə'ko:diŋ] [ ri'vju:] [ əv ko:s] [ 'prešəs və'keišn] [ lag'zjuəriəs] [ aut'do: pu:l] [ 'šatl 'sə:vis] [ ədˈvenčərə] [ weər'in] [ 'pə:sənəl 'batlə] [ spa: 'tri:tmənt] [ 'lo:ndri 'sə:visiz] [ ə'weit] [ anfə'getəbəl] [ həul] uvažovat, přemýšlet rekreační středisko širokou škálu, možnost kromě, mimo naprosto čisté, bezvadné podle recenze samozřejmě drahocenná dovolená luxusní, přepychový venkovní bazén autobusové spojení dobrodruh kde, v němž soukromý sluha lázeňské procedury praní, služby prádelny čekat nezapomenutelné celá

10 Tato slova jsou k článku: Can Internet Marketing Be a Long Term Business? long term basic honest truth convinced earn approach website put up advertising a few affiliate link sit back while cash amount individual extra even naturally misnomer leveraged produce worthwhile career be able to sustainable properly procedure build profit [ loŋ tə:m] [ 'beisik] [ 'onəst] [ tru:θ] [ kən'vinst] [ ə:n] [ ə'prəuč] [ 'websait] [ put ap] [ 'ædvətaiziŋ] [ ə fju:] [ ə'fɪlieit liŋk] [ sit bæk] [ wail] [ kæš] [ ə'maunt] [ indi'vidžuəl] [ 'ekstrə] [ 'i:vn] [ 'næčərəli] [ mis'nəumə] [ 'li:vəridžd] [ prə'dju:s] [ wə:θ'wail] [ kə'riə] [ bi: 'eibl tu] [ sə'steinəbəl] [ 'propəli] [ prə'si:džə] [ bild] [ 'profit] dlouhodobý základní, jednoduchá otevřená, upřímná pravda přesvědčený vydělat postoj webová stránka vyvěsit i reklamu, inzerci několik affiliate reklamní odkaz sedět v klidu zatímco peníze, hotovost množství, počet jednotlivec navíc i, dokonce přirozeně, samozřejmě nesprávný název spekulativní vytvořit vyplácející se, stojící za to kariéra být schopen dlouhodobě fungující správně, náležitě postup vybudovat zisk

11 develop in order to accept fact actual real on a daily basis something else take on cause occupation produce lasting cash flow later on rude awakening in a little while roll up your sleeves venture lend example task on part time supplement existent income truly manner pick out like crazy promote approach nevertheless create own [ di'veləp] [ in 'o:də tu] [ ək'sept] [ fækt] [ 'ækčuəl] [ riəl] [ on ə 'deili 'beisis] [ 'samθiŋ els] [ teik on] [ ko:z] [ okju'peišn] [ prə'dju:s] [ 'la:stiŋ] [ kæš fləu] [ 'leitə on] [ ru:d ə'weikəniŋ] [ in ə 'litl wail] [ rəul ap jo: sli:vz] [ 'venčə] [ lend] [ ig'za:mpəl] [ ta:sk] [ on pa:t taim] [ 'sapləmənt] [ ig'zistənt 'iŋkam] [ 'tru:li] [ 'mænə] [ pik aut] [ laik 'kreizi] [ prə'məut] [ ə'prəuč] [ nevəðə'les] [ kri'eit] [ əun] vytvořit, vybudovat proto aby přijmout skutečnost skutečnou opravdovou každodenně ještě něco chopit se příčina práce, zaměstnání produkovat, tvořit trvalý tok hotovosti později nepříjemné probuzení po krátké době vyhrňte si rukávy podnik, podnikání hodit se, vyhovovat příklad práce, úkol na částečný úvazek doplnit stávající příjem skutečně způsob najít, vybrat si jako šílenec propagovat přístup nicméně vytvářet vlastní

12 project accomplish likely stick with it in the long run same for example portfolio point to finally perhaps significant recognize reliable truly dedicate yourself fun reward effort half hearted [ 'prodžekt] [ ə'kampliš] [ 'laikli] [ stik wið it] [ in ðə loŋ ran] [ seim] [ fo: ig'za:mpəl] [ po:t'fəuliəu] [ point tu] [ 'fainəli] [ pə'hæps] [ sig'nifikənt] [ 'rekəgnaiz] [ ri'laiəbəl] [ 'tru:li] [ 'dedikeit jo:'self] [ fan] [ ri'wo:d] [ efət] [ ha:f 'ha:tid] projekt provést, uskutečnit pravděpodobně zůstat u toho dlouhodobě stejný například portfolio ukázat nakonec možná, asi významná, podstatná rozpoznat spolehlivý skutečně zasvětit, věnovat se zábava odměna pokus, výkon nesmělý, váhavý Tato slova jsou k článku: Good Marketing is All About Making Friends once poverty misfortunes sure refuge keep out of mischief [ wans] [ 'povəti] [ mis'fo:čnz] [ šuə 'refju:dž] [ ki:p aut əv 'misčif] kdysi chudoba, nouze neštěstí, rána osudu jistá záchrana vyhýbat se problémům

13 comfort aid weakness prime of life incite to noble deeds in the past blame social divorce obesity homelessness unemployment unhappiness recent research suggest root area rather result simple common attitude ignoring friendship appear continuously overlook importance just like role as well solved [ 'kamfət] [ eid] [ 'wi:knəs] [ praim əv laif] [ in'sait tu 'nəubəl di:dz] [ in ðə pa:st] [ bleim] [ 'səušəl] [ di'vo:s] [ əu'bi:siti] [ 'həumləsnəs] [ anim'ploimənt] [ an'hæpinəs] [ 'ri:sənt] [ ri'sə:č] [ sə'džest] [ ru:t] [ 'eəriə] [ 'ra:ðə] [ ri'zalt] [ 'simpəl] [ 'komən] [ 'ætitju:d] [ ig'no:riŋ] [ 'frendšip] [ ə'piə] [ kən'tinjuəs] [ əuvə'luk] [ im'po:təns] [ džast laik] [ rəul] [ æz wel] [ solvd] komfort, pohodlí pomáhat slabost, bezmocnost nejlepší léta života podněcovat ušlechtilé skutky v minulosti dávat vinu, obviňovat sociální, společenské rozvod obezita bezdomovectví nezaměstnanost nespokojenost, smutek nedávný, poslední výzkum říká původem, pocházet oblast spíše, vlastně vyplývají, pramení prostý běžný, obvyklý postoj, ppřístup opomíjení přátelství vypadat nepřetržitě, neustále přehlížet důležitost, význam právě tak jako role rovněž, také vyřešen

14 think of project successful deal look back realize mean drinking buddy associate share relationship secret promotional argue brochure creatively designed card printing captivating postcard easily customer awareness recognition in case arise campaign trust developed bond lasting improve mostly likely [ θiŋk əv] [ 'prodžekt] [ sək'sesfəl] [ di:l] [ luk bæk] [ 'riəlaiz] [ mi:n] [ 'driŋkiŋ 'badi] [ ə'səušieit] [ šeə] [ ri'leišənšip] [ 'si:krit] [ prə'məušənəl] [ 'a:gju:] [ 'brəušə] [ kri'eitivli] [ di'zaind] [ ka:d 'printiŋ] [ 'kæptiveitiŋ] [ 'pəustka:d] [ 'i:zili] [ 'kastəmə ə'weənəs] [ rekəg'nišən] [ in keis] [ ə'raiz] [ kæm'pein] [ trast] [ di'veləpt] [ bond] [ 'la:stiŋ] [ im'pru:v] [ 'məustli] [ 'laikli] pomyslete, vzpomeňte projekt úspěšný obchod, dohoda ohlédnout, dívat se zpět uvědomit si, pochopit mínit kamarád do hospody společník, partner sdílet vztah tajemství propagační, reklamní spor brožura tvořivě, kreativně navrženo tisknutí vizitek úchvatné, okouzlující pohled, pohlednice snadno, lehce povědomí u zákazníka rozpoznání v případě nastat, objevit se kampaň důvěřovat vytvořil vazba trvalý zlepšit nejvíce pravděpodobně

15 principle actually fail grade service even tactics interest general public dental equipment store high end jewelry shop cost effective way ensure success exactly willing exchange target neighbor circle of friends mingle local trade association interact sincere surprised act kindness join skill gather [ 'prinsipəl] [ 'ækčuəli] [ feil] [ greid] [ 'sə:vis] [ 'i:vn] [ 'tæktik] [ 'intrəst] [ 'dženərəl 'pablik] [ 'dentl i'kwipmənt sto:] [ hai end 'džu:əlri šop] [ kost i'fektiv] [ wei] [ in'šuə] [ sək'ses] [ ig'zæktli] [ 'wiliŋ] [ iksčeindž] [ 'ta:gət] [ 'neibə] [ 'sə:kəl əv frendz] [ 'miŋgəl] [ 'ləukəl] [ treid əsəusi'eišən] [ intər'ækt] [ sin'siə] [ sə'praizd] [ ækt] [ 'kaindnəs] [ džoin] [ skil] [ 'gæðə] zásada, pravidlo ve skutečnosti selhat, neuspět kvalita, úroveň služba i, dokonce taktika zájem široká veřejnost obchod se zařízením pro zubaře luxusní klenotnictví cenově výhodný způsob zajistit úspěch přesně ochotný vyměnit cíl, cílový soused okruh přátel zapojte se místní obchodní spolek, sdružení vzájemně reagovat upřímný překvapený čin, skutek laskavost staňte se členem dovednost dát dohromady

16 for keeps stay in touch once in a while keep occasion genuine eventually future it is worth surely refuge solidify mean lose forever [ fo: ki:ps] [ stei in tač] [ wans in ə wail] [ ki:p] [ ə'keižən] [ 'dženjuin] [ i'venčuəli] [ 'fju:čə] [ it iz wə:θ] [ 'šuəli] [ 'refju:dž] [ sə'lidifai] [ mi:n] [ lu:z] [ fər'evə] nadobro, na pořád buďte v kontaktu jednou za čas udržet příležitost, událost opravdové nakonec budoucnost stojí za to jistě, zajisté záchrana upevnit znamenat ztratit navždy

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE

MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE So my name is Martin Solnička and I started the project website Moře financí.cz which is in Czech means Sea of finance, in English it looks

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha Big Data Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha 3 000 000 000 počet hledání na Googlu denně 30 000 000 000 počet zpráv a příspěvků na Facebooku měsíčně 5 000

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

NOVA. BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500. PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346

NOVA. BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500. PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346 BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500 PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346 OSTRAVA The Orchard / Hornopolní 40, 702 00, tel./fax +420 596 639 070 www.top-office.cz

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year

4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year development skills worth find hate resent demands hang out care about care less about feel stale past exciting

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR Produkty a služby Enterprise services HP Virtualizace IT Systémy a služby Automatizace Řešení pro datová centra Managemen

Více

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 ELEKTRONICKÝ MARKETING Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 Rozcvička než začnem http://bit.ly/b_em14 Obsah kurzu I. 1/ Marketingový koncept IT CRM (Information Technology Customer Relationship Management)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS D EVO DOVEDNOST LIDÉ / WOOD DEXTERITY PEOPLE

Více

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR PRODAVAČ MGR. DITA HEJLOVÁ DOPIS - REKLAMACE VY_32_INOVACE_AH_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY?

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? CO KDYBY EKONOMIKA PROSPÍVALA LIDEM A NIKOLI LIDÉ EKONOMICE? INVITATION to the under the patronage of Nobel Peace Prize Laureate Prof. Muhammad

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

www.abclode.cz Mobil: +420 602 207 227, e-mail: ji.novy@seznam.cz

www.abclode.cz Mobil: +420 602 207 227, e-mail: ji.novy@seznam.cz ZÁBAVA PRO VŠECHNY o r i g i n á l n í a v ý j i m e č n é FUN FOR EVERYONE u n i q u e a n d o r i g i n a l Laguna - vodní svět PowerPaddler Lagon Waterpark & PowerPaddler Vodní svět lagun brouzdaliště

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Who Cares What Your IQ Is?

Who Cares What Your IQ Is? VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Who Cares What Your IQ Is? who cares brain power scores improve define intelligence quotient ratio mental age chronological age expressed multiplied basically average

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více