Landscape Photography

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Landscape Photography"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: Landscape Photography landscape inspired majestic expanse lush sunset dewy glow thought mind heart attracted scene capture possess arouse emerge career try pick up feel and spirit viewing miss emotion compose go about improve mentioned reddish tinged shoot create [ 'lændskeip] [ in'spaiəd] [ mə'džestik] [ ik'spæns] [ laš] [ 'sanset] [ 'dju:i] [ gləu] [ θo:t] [ maind] [ ha:t] [ ə'træktid] [ si:n] [ 'kæpčə] [ pə'zes] [ ə'rauz] [ i'mə:dž] [ kə'riə] [ trai] [ pik ap] [ fi:l ænd 'spirit] [ vju:iŋ] [ mis] [ i'məušn] [ kəm'pəuz] [ gəu ə'baut] [ im'pru:v] [ 'menšnt] [ 'rediš] [ tindžd] [ šu:t] [ kri'eit] krajina inspirován majestátní prostor, rozloha bujný západ slunce orosená záře, světlo mysleli mysl, myšlenky srdce přitahován, upoután scenérie, krajina zachytit mít, vlastnit, zmocnit se vyvolat, vzbudit ukázat se kariéra, povolání snaží se získat, zachytit atmosféra a charakter prohlížející propásnout emoce vytvářet postupovat, přistoupit k zlepšit, vylepšit zmíněno, řečeno načervenalý zabarvený fotografovat tvoří

3 unique impression sky cloud build up covered scattered include snapshot just because mean opportunity whenever add variety miss out element in case lens still sharp situation tripod manner object fencing convey viewer shot worth saturation capture attention attach [ ju:'ni:k] [ im'prešn] [ skai] [ klaud] [ bild ap] [ 'kavəd] [ 'skætəd] [ in'klu:d] [ 'snæpšot] [ džast bi'koz] [ mi:n] [ opə'tju:niti] [ wen'evə] [ æd] [ və'raiəti] [ mis aut] [ 'eləmənt] [ in keis] [ lenz] [ stil] [ ša:p] [ siču'eišn] [ 'traipod] [ 'mænə] [ 'obdžəkt] [ 'fensiŋ] [ kən'vei] [ 'vju:ə] [ šot] [ wə:θ] [ sæčə'reišn] [ 'kæpčə] [ ə'tenšn] [ ə'tæč] jedinečný dojem, pocit nebe, obloha mrak nahromaděný, nakupený pokrytý posypaný obsahovat momentka, fotografie jen proto znamenat příležitost, možnost kdykoli, pokaždé přidat rozmanitost, pestrost opomenout, vynechat prvek, faktor, součást v případě čočka, objektiv nehybně ostrý situace stativ způsob, styl objekt, předmět oplocení sdělit, vyjádřit přihlížející, sledující, divák snímek, fotografie stát za to, mít cenu výskyt (přesycení) zachytit pozornost připojit, použít

4 finest helpful take photographs fear merge stand out separate item balance source both.. and interested observe pattern notice common frustrating occur level purpose built in level unleveled appealing good luck [ fainist] [ 'helpfəl] [ teik 'fəutəgra:fs] [ fiə] [ mə:dž] [ stænd aut] [ 'sepərət] [ 'aitəm] [ 'bæləns] [ so:s] [ bəuθ ænd] [ 'intristid] [ əb'zə:v] [ 'pætən] [ 'nəutis] [ 'komən] [ fra'streitiŋ] [ ə'kə:] [ 'levəl] [ 'pə:pəs] [ bilt in] [ 'levəl] [ an 'levələd] [ ə'pi:liŋ] [ gud lak] nejjemnější užitečné fotografovat strach, obava splynout, splývat vynikat, vyčnívat oddělený, samostatný detail, věc najít rovnováhu zdroj, pramen jak tak mající zájem, zajímající se pozorovat, všímat si vzor, podobnost všimnout si běžný, obvyklý rozčílující, otravný přihodit se, stát se vyrovnat, zaměřit účel vestavěná vodováha bez zarovnání, nakřivo líbivý, přitažlivý hodně štěstí

5 Tato slova jsou k článku: The Story Behind Hip Hop Drum Beats nowadays just drum beats producer baseline is known used to sample and isolate track mostly own sound gather together block party later on scratch vocals result genre named go through heart even like for example amazing stay all around the globe rap artist dead [ 'nauədeiz] [ džast] [ dram bi:ts] [ prə'dju:sə] [ 'beislain] [ iz nəun] [ ju:st tu 'sa:mpl ænd 'aisəleit] [ træk] [ 'məustli] [ əun] [ saund] [ 'gæðə tə'geðə] [ blok 'pa:ti] [ 'leitə on] [ skræč] [ 'vəukəlz] [ ri'zalt] [ 'ža:nrə] [ neimd] [ gəu θru:] [ ha:t] [ 'i:vn] [ laik] [ fo: ig'za:mpəl] [ ə'meiziŋ] [ stei] [ o:l ə'raund ðə gləub] [ ræp] [ 'a:tist] [ ded] v současnosti jen, pouze bubnování producent základní tóny je známá samplovali a oddělili zvukový záznam většinou vlastní, svoje zvuk sejít se večírek pozdějí skrečovat hlas výsledek žánr nazvaný projít srdce, jádro i, dokonce jako například úžasné zůstat na celém světě rap, rapový umělec mrtvý

6 die out true integral part scene successful fascinated especially movement either or practice own style freestyling instrumental samples accordingly low price you might want article try sure vibe inspire fun [ dai aut] [ tru:] [ 'intəgrəl pa:t] [ si:n] [ sək'sesfəl] [ 'fæsineitid] [ i'spešli] [ 'mu:vmənt] [ 'aiðə o:] [ 'præktis] [ əun stail] [ fri:stailiŋ] [ instru'mentl] [ 'sa:mpəlz] [ ə'ko:diŋli] [ ləu prais] [ ju: mait wont] [ 'a:tikəl] [ trai] [ šuə] [ 'vaib] [ in'spaiə] [ fan] zaniknout pravda, pravdivý nedílnou součástí scéna úspěšný fascinovaný zajména hnutí, činnost, aktivita buď nebo trénovat, zkoušet vlastní styl freestyle (elektronická hudba) instrumentální ukázka podle toho nízká cena možná budete chtít článek zkusit jistý chvění inspirovat zábava

7 Tato slova jsou k článku: Spending Bali Family Holidays in Luxury spend luxury know culture is located westernmost province among destination spot mountainous feature include peak elevation since surrounded coral reef art lover provide diverse sophisticated sculpture painting wood carvings performing arts handy crafts cozy villa available pool and spa transportation exciting ought to be [ spend] [ 'lakšəri] [ nəu] [ 'kalčə] [ iz ləu'keitid] [ 'westənməust] [ 'provins] [ ə'maŋ] [ desti'neišn] [ 'mauntinəs] [ 'fi:čə] [ in'klu:d] [ pi:k] [ elə'veišən] [ sins] [ sə'raundid] [ 'korəl ri:f] [ a:t 'lavə] [ prə'vaid] [ dai'və:s] [ sə'fistikeitid] [ 'skalpčə] [ 'peintiŋ] [ wud 'ka:viŋz] [ pə'fo:miŋ a:ts] [ 'hændi kra:fts] [ 'kəuzi 'vilə] [ ə'veiləbəl] [ pu:l ænd spa:] [ trænspo:'teišn] [ ik'saitiŋ] [ 'o:t tu bi:] strávit, prožít luxus, přepych znát, poznat kultura se nachází nejzápadnější provincie, oblast mezi destinace, cíl cesty hornatý rys, krajinný prvek zahrnovat vrchol nadmořská výška jelikož obklopen korálový útes milovník umění poskytovat různé, rozličné vybrané, důmyslné socha malba, obraz rytina umění (tanec, hudba, apod) užitné umění útulná, příjemná vila k dispozici bazén a lázně doprava, dopravní vzrušující by měla být

8 ruined due to direction issues lack of guidance southernmost coastal integrated areal traffic control implemented in order to reduce traffic jam boast acre landscaped garden direct access gourmet hunter dining option cool outdoor lagoon pool for kids and adults complete excellent services can also be found [ 'ru:ind] [ dju: tu] [ di'rekšn] [ 'išu:s] [ læk əv 'gaidəns] [ 'saðənməust] [ 'kəustl] [ 'intəgreitid] [ 'eəriəl] [ 'træfik kən'trəul] [ 'impləment] [ in 'o:də tu] [ ri'dju:s] [ 'træfik džæm] [ bəust] [ 'eikə] [ 'lændskeipt 'ga:dn] [ dai'rekt] [ 'ækses] [ 'guəmei] [ 'hantə] [ dainiŋ] [ 'opšn] [ ku:l] [ aut'do:] [ lə'gu:n] [ pu:l] [ fo: kidz ænd ə'dalts] [ kəm'pli:t] [ 'eksələnt] [ 'sə:visiz] [ kæn 'o:lsəu bi: zkažené kvůli smør, destinace problém, potíž nedostatek rad, poučení nejjižnější pobřežní integrované plošné řízení dopravního provozu zaveden proto aby redukovat, snížit dopravní zácpa pochlubit se, pyšnit se akr krajinářská zahrada přímý přístup labužník lovec stolování možnost, volba skvělý, super venkovní laguna bazén pro děti a dospělé kompletní vynikající služby můžete také nalézt

9 consider resort wide range aside from pristine according review of course precious vacation luxurious outdoor pool shuttle service adventurer wherein personal butler spa treatment laundry services await unforgettable whole faund] [ kən'sidə] [ ri'zo:t] [ waid reindž] [ ə'said from] [ 'pristi:n] [ ə'ko:diŋ] [ ri'vju:] [ əv ko:s] [ 'prešəs və'keišn] [ lag'zjuəriəs] [ aut'do: pu:l] [ 'šatl 'sə:vis] [ ədˈvenčərə] [ weər'in] [ 'pə:sənəl 'batlə] [ spa: 'tri:tmənt] [ 'lo:ndri 'sə:visiz] [ ə'weit] [ anfə'getəbəl] [ həul] uvažovat, přemýšlet rekreační středisko širokou škálu, možnost kromě, mimo naprosto čisté, bezvadné podle recenze samozřejmě drahocenná dovolená luxusní, přepychový venkovní bazén autobusové spojení dobrodruh kde, v němž soukromý sluha lázeňské procedury praní, služby prádelny čekat nezapomenutelné celá

10 Tato slova jsou k článku: Can Internet Marketing Be a Long Term Business? long term basic honest truth convinced earn approach website put up advertising a few affiliate link sit back while cash amount individual extra even naturally misnomer leveraged produce worthwhile career be able to sustainable properly procedure build profit [ loŋ tə:m] [ 'beisik] [ 'onəst] [ tru:θ] [ kən'vinst] [ ə:n] [ ə'prəuč] [ 'websait] [ put ap] [ 'ædvətaiziŋ] [ ə fju:] [ ə'fɪlieit liŋk] [ sit bæk] [ wail] [ kæš] [ ə'maunt] [ indi'vidžuəl] [ 'ekstrə] [ 'i:vn] [ 'næčərəli] [ mis'nəumə] [ 'li:vəridžd] [ prə'dju:s] [ wə:θ'wail] [ kə'riə] [ bi: 'eibl tu] [ sə'steinəbəl] [ 'propəli] [ prə'si:džə] [ bild] [ 'profit] dlouhodobý základní, jednoduchá otevřená, upřímná pravda přesvědčený vydělat postoj webová stránka vyvěsit i reklamu, inzerci několik affiliate reklamní odkaz sedět v klidu zatímco peníze, hotovost množství, počet jednotlivec navíc i, dokonce přirozeně, samozřejmě nesprávný název spekulativní vytvořit vyplácející se, stojící za to kariéra být schopen dlouhodobě fungující správně, náležitě postup vybudovat zisk

11 develop in order to accept fact actual real on a daily basis something else take on cause occupation produce lasting cash flow later on rude awakening in a little while roll up your sleeves venture lend example task on part time supplement existent income truly manner pick out like crazy promote approach nevertheless create own [ di'veləp] [ in 'o:də tu] [ ək'sept] [ fækt] [ 'ækčuəl] [ riəl] [ on ə 'deili 'beisis] [ 'samθiŋ els] [ teik on] [ ko:z] [ okju'peišn] [ prə'dju:s] [ 'la:stiŋ] [ kæš fləu] [ 'leitə on] [ ru:d ə'weikəniŋ] [ in ə 'litl wail] [ rəul ap jo: sli:vz] [ 'venčə] [ lend] [ ig'za:mpəl] [ ta:sk] [ on pa:t taim] [ 'sapləmənt] [ ig'zistənt 'iŋkam] [ 'tru:li] [ 'mænə] [ pik aut] [ laik 'kreizi] [ prə'məut] [ ə'prəuč] [ nevəðə'les] [ kri'eit] [ əun] vytvořit, vybudovat proto aby přijmout skutečnost skutečnou opravdovou každodenně ještě něco chopit se příčina práce, zaměstnání produkovat, tvořit trvalý tok hotovosti později nepříjemné probuzení po krátké době vyhrňte si rukávy podnik, podnikání hodit se, vyhovovat příklad práce, úkol na částečný úvazek doplnit stávající příjem skutečně způsob najít, vybrat si jako šílenec propagovat přístup nicméně vytvářet vlastní

12 project accomplish likely stick with it in the long run same for example portfolio point to finally perhaps significant recognize reliable truly dedicate yourself fun reward effort half hearted [ 'prodžekt] [ ə'kampliš] [ 'laikli] [ stik wið it] [ in ðə loŋ ran] [ seim] [ fo: ig'za:mpəl] [ po:t'fəuliəu] [ point tu] [ 'fainəli] [ pə'hæps] [ sig'nifikənt] [ 'rekəgnaiz] [ ri'laiəbəl] [ 'tru:li] [ 'dedikeit jo:'self] [ fan] [ ri'wo:d] [ efət] [ ha:f 'ha:tid] projekt provést, uskutečnit pravděpodobně zůstat u toho dlouhodobě stejný například portfolio ukázat nakonec možná, asi významná, podstatná rozpoznat spolehlivý skutečně zasvětit, věnovat se zábava odměna pokus, výkon nesmělý, váhavý Tato slova jsou k článku: Good Marketing is All About Making Friends once poverty misfortunes sure refuge keep out of mischief [ wans] [ 'povəti] [ mis'fo:čnz] [ šuə 'refju:dž] [ ki:p aut əv 'misčif] kdysi chudoba, nouze neštěstí, rána osudu jistá záchrana vyhýbat se problémům

13 comfort aid weakness prime of life incite to noble deeds in the past blame social divorce obesity homelessness unemployment unhappiness recent research suggest root area rather result simple common attitude ignoring friendship appear continuously overlook importance just like role as well solved [ 'kamfət] [ eid] [ 'wi:knəs] [ praim əv laif] [ in'sait tu 'nəubəl di:dz] [ in ðə pa:st] [ bleim] [ 'səušəl] [ di'vo:s] [ əu'bi:siti] [ 'həumləsnəs] [ anim'ploimənt] [ an'hæpinəs] [ 'ri:sənt] [ ri'sə:č] [ sə'džest] [ ru:t] [ 'eəriə] [ 'ra:ðə] [ ri'zalt] [ 'simpəl] [ 'komən] [ 'ætitju:d] [ ig'no:riŋ] [ 'frendšip] [ ə'piə] [ kən'tinjuəs] [ əuvə'luk] [ im'po:təns] [ džast laik] [ rəul] [ æz wel] [ solvd] komfort, pohodlí pomáhat slabost, bezmocnost nejlepší léta života podněcovat ušlechtilé skutky v minulosti dávat vinu, obviňovat sociální, společenské rozvod obezita bezdomovectví nezaměstnanost nespokojenost, smutek nedávný, poslední výzkum říká původem, pocházet oblast spíše, vlastně vyplývají, pramení prostý běžný, obvyklý postoj, ppřístup opomíjení přátelství vypadat nepřetržitě, neustále přehlížet důležitost, význam právě tak jako role rovněž, také vyřešen

14 think of project successful deal look back realize mean drinking buddy associate share relationship secret promotional argue brochure creatively designed card printing captivating postcard easily customer awareness recognition in case arise campaign trust developed bond lasting improve mostly likely [ θiŋk əv] [ 'prodžekt] [ sək'sesfəl] [ di:l] [ luk bæk] [ 'riəlaiz] [ mi:n] [ 'driŋkiŋ 'badi] [ ə'səušieit] [ šeə] [ ri'leišənšip] [ 'si:krit] [ prə'məušənəl] [ 'a:gju:] [ 'brəušə] [ kri'eitivli] [ di'zaind] [ ka:d 'printiŋ] [ 'kæptiveitiŋ] [ 'pəustka:d] [ 'i:zili] [ 'kastəmə ə'weənəs] [ rekəg'nišən] [ in keis] [ ə'raiz] [ kæm'pein] [ trast] [ di'veləpt] [ bond] [ 'la:stiŋ] [ im'pru:v] [ 'məustli] [ 'laikli] pomyslete, vzpomeňte projekt úspěšný obchod, dohoda ohlédnout, dívat se zpět uvědomit si, pochopit mínit kamarád do hospody společník, partner sdílet vztah tajemství propagační, reklamní spor brožura tvořivě, kreativně navrženo tisknutí vizitek úchvatné, okouzlující pohled, pohlednice snadno, lehce povědomí u zákazníka rozpoznání v případě nastat, objevit se kampaň důvěřovat vytvořil vazba trvalý zlepšit nejvíce pravděpodobně

15 principle actually fail grade service even tactics interest general public dental equipment store high end jewelry shop cost effective way ensure success exactly willing exchange target neighbor circle of friends mingle local trade association interact sincere surprised act kindness join skill gather [ 'prinsipəl] [ 'ækčuəli] [ feil] [ greid] [ 'sə:vis] [ 'i:vn] [ 'tæktik] [ 'intrəst] [ 'dženərəl 'pablik] [ 'dentl i'kwipmənt sto:] [ hai end 'džu:əlri šop] [ kost i'fektiv] [ wei] [ in'šuə] [ sək'ses] [ ig'zæktli] [ 'wiliŋ] [ iksčeindž] [ 'ta:gət] [ 'neibə] [ 'sə:kəl əv frendz] [ 'miŋgəl] [ 'ləukəl] [ treid əsəusi'eišən] [ intər'ækt] [ sin'siə] [ sə'praizd] [ ækt] [ 'kaindnəs] [ džoin] [ skil] [ 'gæðə] zásada, pravidlo ve skutečnosti selhat, neuspět kvalita, úroveň služba i, dokonce taktika zájem široká veřejnost obchod se zařízením pro zubaře luxusní klenotnictví cenově výhodný způsob zajistit úspěch přesně ochotný vyměnit cíl, cílový soused okruh přátel zapojte se místní obchodní spolek, sdružení vzájemně reagovat upřímný překvapený čin, skutek laskavost staňte se členem dovednost dát dohromady

16 for keeps stay in touch once in a while keep occasion genuine eventually future it is worth surely refuge solidify mean lose forever [ fo: ki:ps] [ stei in tač] [ wans in ə wail] [ ki:p] [ ə'keižən] [ 'dženjuin] [ i'venčuəli] [ 'fju:čə] [ it iz wə:θ] [ 'šuəli] [ 'refju:dž] [ sə'lidifai] [ mi:n] [ lu:z] [ fər'evə] nadobro, na pořád buďte v kontaktu jednou za čas udržet příležitost, událost opravdové nakonec budoucnost stojí za to jistě, zajisté záchrana upevnit znamenat ztratit navždy

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Vacations in Manhattan

Vacations in Manhattan VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Vacations in Manhattan vacation synonymous in his lifetime network neighborhood intimidating guidance borough familiarize yourself outdoors accordingly discover art-deco

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Zajímavé výtvarné nápady

Zajímavé výtvarné nápady Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Zajímavé výtvarné nápady Jméno a příjmení: Barbora Nechánská Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr.Markéta Drobečková Datum

Více

by time inspirováno časem

by time inspirováno časem ARTE U by time inspirováno časem Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh43 Vypracovala,

Více

MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE

MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE So my name is Martin Solnička and I started the project website Moře financí.cz which is in Czech means Sea of finance, in English it looks

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Distanční studijní opora Veronika Portešová Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Credit Scoring a Creditinfo Predictor principy, výhody, použití připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Co je to scoring CREDIT SCORING je globálně používaná technologie......

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost Projekt TriNet-Global,,Místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé změny TriNet Policy Paper Závěrečný strategický dokument,,podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

POWERSHELL. Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org

POWERSHELL. Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org POWERSHELL Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org Obsah přednášky Úvod Základní komponenty DSC Demo Úvod Desired State Configuration? S DSC se nestaráte o konfiguraci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: experience, delicious meal, pleasant interiors, professional

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: experience, delicious meal, pleasant interiors, professional Klíčová slova: 3. Keywords: experience, delicious meal, pleasant interiors, professional Text: 3. Gastronomic experiences I. Gastronomic experiences is a term which is well known not only for the professional

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh22 Vypracovala,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ KRESBA A GRAFIKA FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING NAROZENINY - REKONSTRUKCE BIRTHDAY - RECONSTRUCTION

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY CRISIS MANAGEMENT IN THE STATE ADMINISTRATION KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION Vladimír ČECHÁK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf.

Více

Projekt zlepšení systému zaměstnaneckých výhod ve společnosti MITAS a. s., výrobní úsek Zlín. Bc. Kamil Vyoral

Projekt zlepšení systému zaměstnaneckých výhod ve společnosti MITAS a. s., výrobní úsek Zlín. Bc. Kamil Vyoral Projekt zlepšení systému zaměstnaneckých výhod ve společnosti MITAS a. s., výrobní úsek Zlín Bc. Kamil Vyoral Diplomová práce 2010 2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících

Více

POLYURETANOVÉ A AKRYLÁTOVÉ TRANSPARENTNÍ LAKY NA DŘEVO

POLYURETANOVÉ A AKRYLÁTOVÉ TRANSPARENTNÍ LAKY NA DŘEVO POLYURETANOVÉ A AKRYLÁTOVÉ TRANSPARENTNÍ LAKY NA DŘEVO POLYURETHANE & ACRYLIC CLEAR WOOD PAINTS Široká škála inovativních polyuretanových a akrylátových produktů pro dřevo. Vysoce kvalitní řešení pro transparentní

Více

Manuál pro vyplnění přihlášky

Manuál pro vyplnění přihlášky 2016 Manuál pro vyplnění přihlášky Následující dokument je určen pro všechny dobrodruhy, blázny, šťastlivce i smolaře, nesmělé i statečné, zkušené i nováčky, aktivní či tápající osoby, a jednoduše pro

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Originál! Více než 65 let partnerství s našimi zákazníky Zákaznický servis, spolehlivost, kvalita a pružnost jsou základy naší společnosti po více než 65

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce je přehlídkou lišt, navržených designéry skupiny Larson Juhl, jejichž osobitý výraz tvorby si našel pevné místo v širokém spektru zákazníků po celém světě. Designéři

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha Big Data Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha 3 000 000 000 počet hledání na Googlu denně 30 000 000 000 počet zpráv a příspěvků na Facebooku měsíčně 5 000

Více

Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG

Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG Spolupráce s WHO v oblasti informatiky Indikátory Zdraví 2020 a cílů SDG Seminář Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR 30.3.2016, Benediktinské opatství v Emauzích Alena

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certifi cate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certifi cate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certifi cate of Secondary Education FIRST LANGUAGE CZECH 0514/01 Paper 1 Reading For Examination from 2016 SPECIMEN MARK SCHEME 2 hours

Více

Technologie, vlastnosti, uplatnění. Martin Suchan

Technologie, vlastnosti, uplatnění. Martin Suchan Technologie, vlastnosti, uplatnění Martin Suchan Silverlight je nová webová technologie z dílen Microsoftu Určena pro zobrazování bohatého multimediálního obsahu grafiky, videa Je navržená pro podporu:

Více

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION

Metoda CLIL. Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metoda CLIL Anglický jazyk - chemie Metody oddělování složek směsí FILTRACE FILTRATION Metodický list PaedDr. Jitka Voráčová Tato práce vznikla jako výstup vzdělávacího programu: Projekt CLIL Obsahově

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více