Regulátor topení s přípravou TUV

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor topení s přípravou TUV"

Transkript

1 2 526 Regulátor topení s přípravou TUV Serie B RVL472 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory Vhodný pro: regulaci topné vody v topných okruzích ekvitermně s/bez vlivu teploty prostoru nebo s požadavkem regulace od zdrojů tepla předregulace s požadavkem od zdrojů tepla Regulace teploty kotle s jedno- či dvoustupňovým hořákem Příprava TUV S komunikací přes sběrnici 21 naprogramovaných typů zařízení s automatickým přiřazením potřebných funkcí dle typu zařízení Přímé analogové nebo digitální nastavení topné křivky a analogová korekce prostorové teploty, ovládání všech zbývajících parametrů pomocí obslužných řádek 2 napěťové vstupy Vss požadavků na teplo od externích spotřebičů Možnost připojení čidla osvitu a čidla rychlosti větru Multifunkční relé Provozní napětí 230 Vst, CE-shoda Použití Funkce Regulace topných okruhů Použití v budovách: bytové domy rodinné domy menší nebytové prostory Použití v technologii: topné okruhy a příprava TUV s vlastní výrobou tepla topné okruhy a příprava TUV s připojením k dálkovému vytápění spojená zařízení, skládající se z více okruhů a zdrojů tepla s centrální či decentrální přípravou TUV Použití pro topná tělesa: radiátory, konvektory, podlahové, stropní a sálavé topení Ekvitermní regulace teploty topné vody směšováním v topném okruhu Ekvitermní regulace teploty topné vody směšováním a požadavkem regulace teploty kotle v topném okruhu řízením hořáku Siemens Building Technologies CE1N2526CZ / Divize Landis & Staefa 1/11

2 Ekvitermní regulace teploty topné vody směšováním a požadavkem regulace teploty kotle v topném okruhu řízením hořáku se samostatným směšováním pro omezení minimální teploty vratné vody kotle Předregulace Regulace TUV Druhy provozu Ostatní funkce Objednávání Regulace dle požadavku regulace teploty kotle hořákem; hlášení požadavku přes sběrnici Regulace dle požadavku regulace teploty kotle hořákem; hlášení požadavku přes sběrnici se samostatným směšováním pro omezení minimální teploty vratné vody kotle Příprava TUV řízením nabíjecího čerpadla řízením směšovacího ventilu z výměníku řízením ventilu na primární vratné vodě Nastavení cirkulačního čerpadla a elektroohřevu Automatický provoz Automatické přepínání mezi normální a redukovanou žádanou teplotou podle týdenního programu, automatické přepínání do prázdninového provozu, řízení topení dle požadavku (ECO-automatika) Provoz při útlumu Stálá regulace na redukovanou žádanou teplotu, s funkcí ECO Komfortní provoz Stálá regulace na normální žádanou teplotu, s funkcí ECO Provozní připravenost (Stand-by) Automatická příprava TUV Protimrazová ochrana je podporována všemi druhy provozu. Regulátor lze přepnout do ručního provozu. Optimalizační funkce Ochranné (bezpečnostní) funkce Dálkové ovládání Pomocné funkce pro uvádění do provozu Komunikace Zadejte typové označení RVL472. Čidla, prostorové přístroje, servopohony a armatury se objednávají odděleně (zvlášť). Přístrojové sestavy Použitelná čidla a prostorové přístroje Pro teplotu topné vody, vratné vody a teplotu TUV jsou určena čidla LG-Ni 1000 Ω při 0 C, takže např. čidlo teploty příložné QAD22 čidlo teploty ponorné QAE22... a QAP21.3 Čidla prostorové teploty: prostorový přístroj QAW50 prostorový přístroj QAW70 čidlo prostorové teploty QAA24 Čidlo venkovní teploty: čidlo venkovní teploty QAC22 (měřící prvek Ni) čidlo venkovní teploty QAC32 (měřící prvek NTC) čidlo rychlosti větru QAV92 čidlo osvitu QAS92 Použitelné servopohony Komunikace Požadavek na teplo od ostatních zařízení Všechny elektromotorické a elektrohydraulické servopohony s tříbodovým řízením firmy Landis & Staefa: Viz. katalogový list Regulátor komunikuje s: všemi přístroji se sběrnicí firmy Landis & Staefa SYNERGYR centrálou OZW30 (od programové verze 3.0) Regulátor RVL472 má dva vstupy Vss (odpovídá C), které lze spínat požadavkem na teplo z externích spotřebičů (RVL55, UNIGYR, atd.). CE1N2526CZ / Siemens Building Technologies 2/11 Divize Landis & Staefa

3 Popis Typy zařízení 1 Topný okruh s tříbodově řízeným směšovacím ventilem Typ zařízení topný okruh Typ zařízení okruh TUV B9 U1/U2 A6/B5 Y1 B1 M2 E Bez přípravy TUV 2526S01 Možné kombinace s TUV:! 1, 2, 3 0, 4 2 B9 U1/U2 Topná soustava s tříbodově řízeným A6/B5 směšovacím ventilem E1 M1 Y1 B1 * * M2 E2 -- M3 K S07 1 Příprava TUV řízená nabíjecím čerpadlem Cirkulační čerpadlo je možno použít jen u topných okruhů 1, 2 a 4 Možné kombinace s TUV:! 1, 2, 3 0, 4 3 Topná soustava s tříbodově řízeným směšovacím ventilem Minimální omezení teploty vratné vody směšováním B9 E1 U1/U2 Y7 M1 Y1 M2 A6/B5 B1 Možné kombinace s TUV:! 1 0, 4 4 Předregulace s kotlem a požadavkem na teplo ze sběrnice E1 M1 2526S04 E2 2526S S Možné kombinace s TUV:! 1, 2, 3 0, 4 5 Předregulace s kotlem E1 M1 a požadavkem na teplo ze sběrnice Minimální omezení teploty vratné vody Y7 směšováním M Možné kombinace s TUV:! 1 0, S05 -- Y7 K6 M3 K6 Y S S S08 2 Příprava TUV řízená směšováním Cirkulační čerpadlo je možno použít jen u topných okruhů 1, 2 a 4 3 Příprava TUV z výměníku řízená ventilem Cirkulační čerpadlo je možno použít jen u topných okruhů 1, 2 a 4 4 Příprava TUV řízená elektrickou topnou vložkou Cirkulační čerpadlo je možno použít jen u topných okruhů 1, 2 a 4 * Možnost volby oběhového či zkratového čerpadla A6 Prostorový přístroj QAW50 a QAW70 B9 Čidlo venkovní teploty Kotlové čerpadlo/cirkulační čerpadlo B1 Čidlo teploty topné vody E1 Zdroj tepla (kotel) Regulátor RVL472 Čidlo teploty topné kotle E2 Spotřebič (místnost) U1 Čidlo osvitu Čidlo teploty topné vody TUV Sběrnice U2 Čidlo rychlosti větru Čidlo teploty v zásobníku / termostat 1 K6 Elektrická topná vložka Y1 Směšovací ventil topného okruhu 2 Čidlo teploty v zásobníku / termostat 2 M1 Oběhové čerpadlo/zkratové čerpadlo Y7 Směšovací ventil TUV resp. B5 Čidlo teploty prostoru M2 Čerpadlo topného okruhu Minimální omezení teploty vratné vody Čidlo teploty vratné vody M3 Nabíjecí čerpadlo kotlové vody směšováním Siemens Building Technologies CE1N2526CZ / Divize Landis & Staefa 3/11

4 Pracovní postup Nastavení a konečný uživatel Získání teplot topného okruhu Regulace topení Tříbodová regulace Dvoubodová regulace Minimální omezení teploty vratné vody V regulátoru RVL472 je naprogramováno pět typů zařízení pro topné okruhy a předregulaci a 5 typů zařízení pro přípravu TUV. Kombinací těchto typů lze nakonfigurovat až 21 typů zařízení. Při uvádění do provozu se zadá příslušný typ zařízení pro topný okruh a předregulaci s typem přípravy TUV. Tím se zaktivují všechny potřebné funkce pro daný typ zařízení; výrobní nastavení obsahuje hodnoty vycházející z praxe. Všechny funkce, které nejsou určeny pro zvolený typ zařízení, jsou zablokovány. Při ekvitermní regulaci se teplota topné vody tvoří z venkovní teploty pomocí topné křivky. Její základní nastavení se provede pomocí «tyčinek»: korekce teploty prostoru se ovládá otočným nastavovacím prvkem. Konečný uživatel může nastavit: žádanou hodnotu normální teploty prostoru, redukovanou teplotu a protimrazovou ochranu/prázdninový provoz žádanou hodnotu TUV dva nezávislé týdenní programy a maximálně osm prázdninových period ročně druh provozu čas a datum Teplota topné vody: jedním či dvěma čidly (pro vytvoření střední hodnoty) Venkovní teplota: čidlem s měřícím prvkem Ni nebo NTC; regulátor RVL471 rozpozná automaticky připojený druh čidla. V propojených zařízeních lze určit zdroj informace o venkovní teplotě Teplota prostoru: čidlem teploty prostoru nebo prostorovým přístrojem či oběma (pro vytvoření střední hodnoty) Do regulace je zahrnuta teplota prostoru. Tato teplota se získá z čidla nebo se nahradí prostorovým modelem s nastavitelnou časovou konstantou budovy. Při použití čidla lze nastavit vliv teploty prostoru k regulaci. Lze nastavit maximální mezní hodnotu teploty prostoru. Oslunění a rychlost větru lze získat a začlenit do regulace z čidla osvitu a čidla rychlosti větru. Vliv čidel lze nastavit. Ve spojených zařízeních lze přijímat hodnoty přes sběrnici. Vytápění se zapíná a vypíná podle požadavků (ECO-automatika). Vypne se, pokud naakumulované teplo v budově je dostačující pro udržení požadované teploty prostoru. Regulátor zde zohledňuje průběh venkovní teploty a schopnost kumulace tepla budovy. Lze nastavit dvě topné mezní hranice; pro normální vytápění a pro redukované. Regulace je optimalizována; předstih natápění a útlumu je řízen a tím je dosažena během komfortní periody žádaná teplota. Na konci každé užitné doby se vypne topení (oběhové čerpadlo), dokud není dosažena útlumová teplota v prostoru (rychlý útlum, vypínatelný). Při natápění lze zvýšit žádanou teplotu prostoru (rychlé zatopení). Lze také nastavit maximální hraniční hodnoty doby natápění a předčasného vypnutí. Tříbodová regulace pracuje ekvitermně (podle venkovní teploty) resp. na základě požadavku na teplo od jiných regulátorů. Šířka pásma P-regulátoru a integrační složka je nastavitelná. Teplota topné vody je spojitě řízena servopohonem (ventil nebo kohout). Pro teplotu topné vody lze nastavit minimální či maximální mezní hodnoty a také maximální omezení strmosti žádané hodnoty ( zbrzdění natápění). Dvoubodová regulace pracuje ekvitermně (podle venkovní teploty) resp. na základě požadavku na teplo od jiných regulátorů. Teplota kotle se řídí spínáním a vypínáním jedno- či dvoustupňového hořáku (přímá regulace hořáku). Povolení dvoustupňového provozu se provede dosažením uvolňovacího integrálu; blokováno dosažením zpětného integrálu. Integrály jsou nastavitelné. Není-li požadavek na teplo, kotel se vypne nebo je regulován na minimální mezní hodnotu (volitelné). Minimální a maximální mezní hodnoty teploty kotle jsou nastavitelné. Minimální omezení teploty vratné vody chrání kotel před nežádoucí kondenzací spalin. V regulátoru RVL472 lze tuto funkce realizovat třemi způsoby: Snížením žádané hodnoty topné vody spotřebiče Použitím zkratového čerpadla (jen u typů zařízení 2 x a 4 x) Samostatným směšováním vratné vody kotle (jen u typů zařízení 3 x a 5 x) CE1N2526CZ / Siemens Building Technologies 4/11 Divize Landis & Staefa

5 Maximální omezení teploty vratné vody Blokovací funkce Spínací hodiny Příprava TUV Dálkové ovládání Komunikace Poruchová hlášení a alarm teploty topné vody Ostatní funkce Regulátor RVL472 umožňuje nastavit dvě různémezní teploty vratné vody: U typů zařízení 1 x: Omezení s účinností na žádanou hodnotu okruhu topné vody U typů zařízení 2 x a 4 x: Omezení s účinností na žádanou hodnotu teploty kotle (vhodné pro bivalentní zařízení) Všechna nastavení lze programově zablokovat proti přestavení. Regulátor RVL472 má 3 vzájemně nezávislé týdenní spínací hodiny s volitelným přiřazením. Každé týdenní spínací hodiny mohou ovládat denně 3 spínací periody; proto může mít každý týden rozdílné spínací periody. Topný okruh, příprava TUV, cirkulační čerpadlo a multifunkční relé mohou být přiřazeny jednotlivě jedněm ze tří týdenních spínacích hodin. Maximálně lze zadat v regulátoru RVL472 osm prázdninových period pomocí ročních spínacích hodin s automatickým přepínáním letního a zimního času. Příprava TUV je řízena nezávisle na topném okruhu. Nabíjení lze povolit: vlastním týdenním programem spínacím programem regulace topného okruhu (povolení: 1h před topným okruhem) spínacím programem skupinové regulace přes sběrnici neustále (24h). Příprava TUV má vypínatelnou funkci na ochranu proti množení Legionelly. Ochrana proti množení Legionelly se provádí jednou týdně. Získávání teploty TUV se provádí: s 1 či 2 čidly s 1 či 2 termostaty Příprava TUV obsahuje kromě řízení cirkulační pumpy také řízený elektroohřev. Zásobník lze jednou denně nuceně nabíjet. Přepínání druhu provozu prostorovým přístrojem QAW50 Ovládání nejdůležitějších regulačních funkcí prostorovým přístrojem QAW70 Volba jiného druhu provozu (programovatelný) externím kontaktem Volba žádané hodnoty topné či kotlové vody externím kontaktem. Lze nastavit druh žádané hodnoty, účinnost žádané hodnoty (na topný okruh nebo na kotel) a teplotu topné vody Komunikace s ostatními přístroji probíhá přes sběrnici () a umožňuje: Hlášení požadavku na teplo více regulátorů do zdroje tepla Výměna blokovacích a regulačních signálů Výměna měřených hodnot: venkovní teploty, teploty vratné vody, teploty topné vody, osvitu, rychlosti větru a časových signálů Komunikace s ostatními přístroji Příjem požadavku na topení od zařízení SYNERGYR z centrály budovy OZW30 (od programové verze 3.0) Výměna poruchových hlášení Poruchové hlášení při zkratu či přerušení vodičů čidel Poruchové hlášení při chybě přenosu na sběrnici a chybě prostorového přístroje Alarm teploty topné vody; nastavitelná časová porucha-doba, kdy se teplota topné vody smí nalézat mimo mezní hodnoty. Po proběhnutí této doby následuje hlášení. 1 multifunkční relé. Funkční možnosti: Přepínání venkovní teploty, ZAP/VYP dle spínacích hodin, alarmový kontakt při chybovém hlášení, ZAP/VYP dle užitné doby, ZAP/VYP dle užitné doby včetně otimalizace, ZAP/VYP dle požadavku na topení, ZAP/VYP ručně 2x Vss výstup pro předání požadavku na topení od externích spotřebičů Zobrazení parametrů, skutečných hodnot, provozních hodin a chybových hlášení Simulace venkovní teploty Test relé; všechna relé lze ovládat ručně Test čidel; lze vyvolat všechny měřené hodnoty čidel Test kontaktů na svorkách H1-M a H2-M Protimrazová ochrana závislá na venkovní teplotě; neustále se udržuje minimální teplota topné vody, tato žádaná hodnota a práh citlivosti jsou nastavitelné Doběh čerpadel slouží k ochraně proti přehřátí tepelného zdroje Protočení čerpadel ochrana proti usazeninám a zatuhnutí čerpadel v letním období Siemens Building Technologies CE1N2526CZ / Divize Landis & Staefa 5/11

6 Provedení Provozní hodiny regulátoru Podrobné údaje o přístroji a funkci včetně komunikace na sběrnici obdržíte v těchto dokumentech: Základní dokumentace RVL471: CE1P2524CZ Katalogový list základního systému : CE1N2030CZ Katalogový list : CE1N2032CZ Regulátor RVL472 se skládá z regulační sady, která obsahuje elektroniku, síťový zdroj, výstupní relé a (na přední straně) obslužné prvky včetně držáku, který obsahuje přípojné svorky. Obslužné prvky se nalézají pod průhledným uzavíratelným krytem. Do průhledného krytu se zasune návod pro obsluhu. Regulační sada se upevňuje na držák dvěma šrouby, jeden z nich lze zaplombovat. Tím lze zaplombovat celý kryt. Regulátor RVL472 lze připevnit třemi způsoby: Nástěnná montáž (na stěnu, do rozvaděče apod.) Na lištu (nasunout na DIN-lištu) Čelní montáž (do dveří rozvaděče apod.) CE1N2526CZ / Siemens Building Technologies 6/11 Divize Landis & Staefa

7 Siemens Building Technologies CE1N2526CZ / Divize Landis & Staefa 7/11

8 1 Tlačítka pro volby druhu provozu (zvolené tlačítko svítí) 2 Tlačítka pro obsluhu displeje: Prog = volba obslužné řádky + = přenastavení zobrazené hodnoty 3 Návod pro obsluhu 4 Tlačítko pro «ventil zavírá» resp. 2. stupeň hořáku ZAP/VYP - ruční provoz 5 Tlačítko pro «ventil otvírá» - ruční provoz 6 Tlačítko pro ruční provoz ZAP/VYP 7 LED diody: Ruční provoz Ventil topného okruhu otvírá / 1. stupeň hořáku ZAP Ventil topného okruhu zavírá / 2. stupeň hořáku ZAP Čerpadlo topného okruhu 8 Tlačítko pro přípravu TUV ZAP/VYP (ZAP = tlačítko svítí) 9 Kryt - lze zaplombovat 10 Informační tlačítko pro zobrazení skutečných hodnot 11 Displej (LCD) 12 Nastavovací prvek pro nastavení hodnoty teploty topné vody při venkovní teplotě 5 C 13 Nastavovací prvek pro nastavení hodnoty teploty topné vody při venkovní teplotě 15 C 14 Otočný prvek pro nastavení korekce teploty prostoru 15 Upevňovací šrouby - lze zaplombovat Analogové obslužné prvky Digitální obslužné prvky Pokyny Projektování Uvedení do provozu Tlačítka pro volbu požadovaného druhu provozu Tlačítko pro přípravu TUV - ZAP/VYP Tlačítko INFO Přímé nastavení topné křivky pomocí «SIGMAGYR-tyčinky» Otočný prvek pro ruční nastavení korekce teploty prostoru Tři tlačítka pro ruční provoz a ruční regulační povely Zadání resp. přenastavení všech nastavitelných parametrů, aktivace volby funkcí odečtu skutečných hodnot a stavů se provádí pomocí obslužných řádek. Každému parametru, každé skutečné hodnotě a každé volbě funkce je přiřazena obslužná řádka s příslušným číslem. Volba obslužné řádky a přenastavení hodnot se provádí pomocí páru tlačítek. Vodiče měřících okruhů mají bezpečné nízké napětí. Vodiče pro servopohony a čerpadla mají napětí Vst. Dodržujte místní bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení. Paralelní uložení kabelů pro čidla vedle výkonových kabelů se síťovým napětím (servopohony, čerpadla, hořáky apod.) je nepřípustné. Nastavení dle typu zařízení. U každého přístroje je přiložen návod pro montáž a uvádění do provozu. Technická data shoda Krytí (s uzavřeným krytem) IP42 EN Směrnice EMV 89/336/EWG Třída ochrany II EN Odolnost EN Přípustná teplota prostředí Vyzařování EN během transportu a skladování C Směrnice pro nízká napětí 73/23/EWG v provozu C Třída ochrany EN Přípustné délky vodičů čidel Provozní jmenovité napětí AC 230 V termostatů a externích kontaktů Kmitočet 50 Hz Cu-kabel 0,6 mm Ø 20 m Příkon 9 VA Cu-kabel 1,0 mm 2 80 m Výstupní relé Cu-kabel 1,5 mm m Jmenovité napětí 230 Vst Přípustné délky vodičů prostorových přístrojů Jmenovitý proud 2 (2) A Cu-kabel 0,25 mm 2 25 m Přípustné zatížení kontaktu 0,1...2 A, cos ϕ >0,6 Cu-kabel ab 0,5 mm 2 50 m při Vst Přípustné zatížení kontaktu při 0, A, cos ϕ >0,6 Zatížení sběrnice-jmenovitý počet E () Vst Jmenovitý proud zapalovacího max. 1 A během max. 30 s Min doba zabezpečení chodu min. 12 h transformátoru Proud při sepnutí zapalovacího transformátoru max. 10 A během max. 10 ms Hmotnost (netto) 1,2 kg CE1N2526CZ / Siemens Building Technologies 8/11 Divize Landis & Staefa

9 Schémata zapojení Nízké napětí Základní svorky pro typ zařízení s požadavkem na teplo D1 D2 2 DC V S2 + + DC V 2526A01 AC 230 V L N B9 2 B5 M U1 H2 U2 M Siemens Building Technologies CE1N2526CZ / Divize Landis & Staefa 9/11

10 Základní svorky pro typ zařízení s čidlem osvitu a čidlem rychlosti větru DC V, AC 24 V D1 D2 2 U1 S2 U2 G8 B8 G8 AC 230 V 2526A02 L N B9 2 B5 M U1 H2 U2 M Síťové napětí Základní svorky AC 230 V Q1 F1/F2 F7 F6 Q3 Y1 Y2 Q2 Q4 K6 Y7 Y8 1 ) F1 F M1 M3 Y1 M2 Y7 2526A03 A6 Prostorový přístroj QAW50 resp. QAW70 M1 Oběhové resp. čerpadlo kotle B1 Čidlo teploty topné vody M2 Čerpadlo topného okruhu Čidlo teploty kotle M3 Nabíjecí čerpadlo TUV Čidlo teploty topné vody TUV Cirkulační čerpadlo TUV Čidlo teploty v zásobníku / termostat 1 Regulátor RVL471 2 Čidlo teploty v zásobníku / termostat 2 S1 Dálkové ovládání druhu provozu B5 Čidlo teploty prostoru S2 Dálkové ovládání žádané hodnoty topné vody Čidlo teploty pimární vratné vody U1 Čidlo osvitu B9 Čidlo venkovní teploty U2 Čidlo rychlosti větru E1 Dvoustupňový hořák Y1 Servopohon topného okruhu F1 Provozní termostat Y7 Servopohon okruhu TUV / Servopohon F2 Bezpečnostní termostat směšování vratné vody kotle Sběrnice 1 ) Multifunkční výstup Rozměry CE1N2526CZ / Siemens Building Technologies 10/11 Divize Landis & Staefa

11 139 1,5 95 (42,5) ,5 14 max / /+1 Rozměry v mm 1998 Siemens Building Technologies AG Siemens Building Technologies CE1N2526CZ / Divize Landis & Staefa 11/11

Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji

Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji 2 527 Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji Serie B RVL469 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory; je určen pro regulaci topné vody v topných okruzích

Více

SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV

SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV 46 SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV RVP00 RVP10 Regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a malé nebytové prostory s vlastní výrobou tepla. Teplota topné vody je řízena ekvitermně

Více

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Listopad 1999 2 390 RVA43.222 ALBATROS RVA43.222 (série C) jsou regulátory určené pro jednotlivé kotle nebo kotle spojené do kaskády. Je vhodný pro sériovou

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace Vydání 1.0 Série regulátoru B/C S2381cz 07.2002 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Více

RVD245 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé užitkové vody Základní technická dokumentace

RVD245 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé užitkové vody Základní technická dokumentace RVD245 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé užitkové vody Základní technická dokumentace Vydání 3.0 Série regulátoru D CE1P2386cz 14.04.2004 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens

Více

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace Vydání 2.1 SW-Verze 1.20 a vyšší CE1P1638CZ 15.02.2001 Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 2/19 Siemens Building Technologies CE1P1638CZ

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

RVD125, RVD145 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé vody Základní technická dokumentace

RVD125, RVD145 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé vody Základní technická dokumentace RVD125, RVD145 Regulátor pro dálkové vytápění a přípravu teplé vody Základní technická dokumentace Vydání 1.0 Série regulátoru A CE1P2382cz 1.11.2010 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Čidla se snímacím článkem NTC 575 Ω při 20 C

Čidla se snímacím článkem NTC 575 Ω při 20 C C 203 Čidla pro ekvitermní regulátory přehled čidel a prostorových přístrojů pro regulátory řady VA a VD Použití Katalogový list popisuje sortiment čidel, prostorových přístrojů a jejich příslušenství

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 343 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st Možnost navolení konfigurace

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa Prov. Bild Centrála M-Bus OZW Centrála M-Bus OZW slouží k dálkovému odečtu, obsluze a sledování M-Bus zařízení s maximálně měřiči spotřeb nebo regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN-. Použití Centrála

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

Regulátor rozdílu teplot

Regulátor rozdílu teplot 3 337 Synco 100 Regulátor rozdílu teplot R27 Regulátor rozdílu teplot pro solární systémy s akumulačním zásobníkem Kompaktní provedení se dvěma 2-bodovými výstupy AC 24230 V Použití ypy zařízení: Solární

Více

AEROGYR Základní příručka pro RWI65.01 (SW verze 3.0) Konfigurace, uvádění do provozu a obsluha

AEROGYR Základní příručka pro RWI65.01 (SW verze 3.0) Konfigurace, uvádění do provozu a obsluha Xxxxxx p p F5 p F4 F1 F6 p N2 N1 AEROGYR Základní příručka pro RWI65.01 (SW verze 3.0) Konfigurace, uvádění do provozu a obsluha Q20 Q23 CM2Z3205CZ Červenec 1999 Siemens Building echnologies Divize Landis

Více

24...250 Vst, impulzní bezpotenciálový pro přídržná zapojení, dvojitý modul s ručním ovládáním

24...250 Vst, impulzní bezpotenciálový pro přídržná zapojení, dvojitý modul s ručním ovládáním 8 55 UNIGYR Modul binárních výstupů 4...50 Vst, impulzní bezpotenciálový pro přídržná zapojení, dvojitý modul s ručním ovládáním PTM.450-P PTM.450-P Převodník signálu (P-Bus) pro spínací impulzní povely

Více

některé fyzikální veličiny, jako např. napětí, proud, otáčky motoru, teplotu v místnosti, průtok vzduchu (klimatizace,

některé fyzikální veličiny, jako např. napětí, proud, otáčky motoru, teplotu v místnosti, průtok vzduchu (klimatizace, Základy Systémové techniky budov 7 přednáška Základní požadavky regulačních zařízení, příklady z oblasti regulace vytápění Ing. Jan Vaňuš Ph.D. N 716 tel.: 59 699 1509 email: jan.vanus@vsb.cz vsb.cz http://sweb.cz/jan.vanus

Více

Prostorové přístroje pro regulaci kotle

Prostorové přístroje pro regulaci kotle OEM Prostorové přístroje pro regulaci kotle s komunikačním rozhraním OpenTherm Digitální, multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření základní regulace kotle. Obsahuje čidlo teploty prostoru, topný

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

RVA53.140. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Základní technická dokumentace

RVA53.140. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Základní technická dokumentace RVA53.140 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Základní technická dokumentace Vydání: 1.0 Série regulátoru: A 16. duben 1998 Siemens uilding Technologies s.r.o. Divize Landis & Staefa Novodvorská

Více

RVA Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Základní technická dokumentace

RVA Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Základní technická dokumentace RVA 33.121 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Základní technická dokumentace Verze: 1.0 Série regulátoru: A 6. ledna 1998 Siemens Building technologies s.r.o. Divize Landis & Staefa Novodvorská

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace 2 265 REV23.03RF REV-R.03/1 REV23RF/SE Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace Sestává z regulátoru (s vestavěným rádiovým vysílačem) a spínací jednotky (přijímače s vestavěným

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

Sauter Components 7144461 CZ 01

Sauter Components 7144461 CZ 01 44.461/1 EQJW 245: Regulátor topení s 2 reg. okruhy pro místní a dálkové vytápění Konfigurovatelný, komunikativní regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci topení a ohřevu užitkové vody. Zejména

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A)

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) C 4 RAA10 RAA RAA40 RAA02.16 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) RAA RAA0.. Dvoupolohová regulace Provozní

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 252 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s MHGQtPWêGHQQtPSURYR]QtPUHåLPHPLQGLYLGXiOQQDVWDYLWHOQêP YþHWQWtLQGLYLGXiOQtFK-KRGLQRYêFKUHåLP$FKODGtFtIXQNFH REV22 6t"RYQH]iYLVOêUHJXOiWRUSRNRMRYpWHSORW\s

Více

2GHþtWiQtNXPXORYDQêFKKRGQRWNXUþLWpPXGQL 2GHþtWiQtKRGQRWQDNRQFLPVtFH. 3LREMHGQiYiQtXYiGMWHW\SRYpR]QDþHQtAEW2.1.

2GHþtWiQtNXPXORYDQêFKKRGQRWNXUþLWpPXGQL 2GHþtWiQtKRGQRWQDNRQFLPVtFH. 3LREMHGQiYiQtXYiGMWHW\SRYpR]QDþHQtAEW2.1. 2 831 SYNERGYR ýtwdþryêprgxo AEW2.1 ýtwidxfkryiyiysdpwllpsxov\]eåqêfkþtwdþ$v impulsním výstupem, kontroluje VSRMHQtVQLPLDY\VtOiNXPXORYDQpKRGQRW\SRUXFKRYiKOiãHQtDWG«QDVEUQLFL/3% 3RXåLWt Funkce Objednávání

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Regulační přístroj Logamatic RC300

Regulační přístroj Logamatic RC300 Regulační přístroj Ovládací jednotka pro regulační systém Logamatic a všechny zdroje tepla vybavené EMS (kromě GB132, GB142, GB152) Snadná obsluha a uvedení do provozu, velký grafický podsvícený displej.

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Synco living

QAW910. Prostorová jednotka. Synco living 2 703 Synco living Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Ovládání a zobrazení funkcí vytápění místnosti Snímání prostorové

Více

Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch

Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch Pro správnou funkci kotlů Nefit EcomLine a pro dosažení maximálního výkonu je nutné, aby maximální přípustná tlaková ztráta v odvodu spalin a přívodu vzduchu pro

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu s Protimrazové čidlo Pro použití ve vzduchovém kanálu QAF63.2-J QAF63.6-J Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu 0 15 C Provozní napětí AC 24 V Měřící signál DC 0 10 V

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200 5 146 5146P01 Synco 200 Signálový převodník SEZ220 S předprogramovanými standardními aplikacemi Volně konfigurovatelný Ovládání pomocí menu Use Signálový převodník pro použití v technologiích HVAC pro

Více

Regulační funkce Napětí Hmotnost kg

Regulační funkce Napětí Hmotnost kg 43.038/1 NR 114: Elektronický regulátor topení Kompaktní regulátor topení pro použití s řídícím čidlem venkovní teploty jako regulátor teploty náběhové vody, s řídícím čidlem teploty v prostoru jako regulátor

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90

Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90 4 505 SQL35.00 SQL85.00 Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90 Elektrické pohony pro škrtící klapky VKF46... SQL35..., Napájecí napětí AC 230 V SQL85... Napájecí napětí AC 24

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 017 RAB 31 RAB311 Prostorové termostaty Pro 4-trubkové fan-coilové jednotky RAB31 Prostorové termostaty s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Ruční 3-stupňové přepínání rychlosti

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

frenomat / frenostat Elektronické brzdy

frenomat / frenostat Elektronické brzdy Industrieelektronik frenomat / frenostat Elektronické brzdy Hilger u. Kern Industrietechnik Obecně Registrace v cul Důležité upozornění pro všechny společnosti orientující se na export. Brzdy frenostat

Více

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil 3 010 Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil Přehled RAB... Řada prostorových termostatů s plynem plněnou membránou pro systémy a / nebo Dvoupolohová regulace Ruční přepínač rychlosti ventilátoru

Více

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu s 3 192 Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód) Podsvětlení displeje PI / P

Více

Ekvitermní regulátor alternativních soustav

Ekvitermní regulátor alternativních soustav C 25 Ekvitermní regulátor alternativních soustav RV5.642 RV5.643 Regulátory RV5.642 a RV5.643 umožňují koordinovaně řídit následující části alternativních soustav: Se dvěmi příp. třemi zdroji tepla jako

Více

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies s 3 191 Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem RDG100KN RDG160KN Komunikace po

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem 5 MXG1...P Spojité regulační ventil PN1 s magnetickým pohonem pro média, obsahující minerální oleje MXF1...P MXG1...P MXF1...P Přímé a 3-cestné směšovací ventil s magnetickým pohonem ke spojité regulaci

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

VKF46... PN6, PN10, PN16. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

VKF46... PN6, PN10, PN16. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 4 136 Škrtící klapky, PN6, PN10, PN16 VKF46... Škrtící klapky pro montáž mezi příruby Tlakové třídy PN6, PN10, PN16 Pro montáž mezi příruby PN6, PN10 nebo PN16 podle ISO 7005 Těsně uzavírající podle DIN3230,

Více

NHNYLWHUPQtPXUHJXOiWRUXY\WiSQt. =REUD]HQtSURYR]QtFKVWDY$SRPRFtV\PERO$ Zobrazení nastavených hodnot. 2YOiGDFtURYLQDNU\WX]DYHQSURG$OHåLWpREVOXåQtIXQNFH

NHNYLWHUPQtPXUHJXOiWRUXY\WiSQt. =REUD]HQtSURYR]QtFKVWDY$SRPRFtV\PERO$ Zobrazení nastavených hodnot. 2YOiGDFtURYLQDNU\WX]DYHQSURG$OHåLWpREVOXåQtIXQNFH 2 312 3URVWRURYêStVWURM NHNYLWHUPQtPXUHJXOiWRUXY\WiSQt QAA70 'LJLWiOQtPXOWLIXQNþQtSURVWRURYêStVWURMXUþHQêNSRKRGOQpREVOX]HUHJXODFHYy- WiSQt]UHIHUHQþQtPtVWQRVWL äigdqiwhsorwdysurvwruxmhmhgqrgxãhyrolwhoqirwrþqêpnqriotnhpd~vsruqêp

Více

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. topných zařízení. Rozdílná provedení regulátorů umožňují optimální a cenově dostupnou adaptaci na topný systém. Integrované rozhraní BUS

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál 1 864 1864P01 Symaro Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty QFM21... Použití Přehled typů Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost Výstupní signál

Více

Lago Basic 0101/1001 Kotlový modul / modul směšovače Všeobecné funkce: - regulace na stálou teplotu topné vody nebo zpátečky řízením zdroje tepla

Lago Basic 0101/1001 Kotlový modul / modul směšovače Všeobecné funkce: - regulace na stálou teplotu topné vody nebo zpátečky řízením zdroje tepla Regulátor Lago K montáži na stěnu ( Lago Basic 0101/ 1001/ 0321) K montáži do kotle nebo do panelu ( LAGO 0201R) Automatická identifikace čidel LC-Displej pro zobrazení teploty, stavu provozu a parametrů)

Více

Pro ECL Comfort 110. 230 V AC a 24 V AC

Pro ECL Comfort 110. 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití Řídicí jednotka je zkonstruována pro jednoduchou instalaci: jeden kabel a jeden konektor. Řídicí jednotka má specificky zkonstruovaný displej s podsvícením. Pro rychlý

Více

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Balení GL27 Česky 04/09/06 Technické podklady Obsah Použité symboly...........................................................................3 Všeobecně................................................................................3

Více

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění Radiocontrol F Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Radiocontrol F Radiocontrol F Radiocontrol F regulační systém

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort ekvitermní regulace 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 OBSAH: 1 Určení... 3 2 Typové vlastnosti... 3 3 Technické parametry... 3 4 Základní aplikace... 4 5 Popis funkcí

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Zónový regulátor Uživatelská příručka. Building Technologies HVAC Products. Vydání 3.

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Zónový regulátor Uživatelská příručka. Building Technologies HVAC Products. Vydání 3. Albatros 2 Zónový regulátor Uživatelská příručka RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Vydání 3.0 CE1U2353cz 7. dubna 2008 Building Technologies HVAC Products 2/129 Divize HVAC Products 16. April

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

Systém automatizace domácnosti. Copyright notice

Systém automatizace domácnosti. Copyright notice Systém automatizace domácnosti Copyright notice Co je Synco living? Bezdrátový systém pro: Nezávislé řízení prostorové teploty v jednotlivých místnostech Řízení přípravy teplé vody Řízení centrální ventilační

Více

2011-01-03 EcoSTER 200

2011-01-03 EcoSTER 200 Panel pro dálkové ovládání kotle s funkcí pokojového termostatu EcoSTER 200 GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 597 829

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Řešení pro infrastrukturu. Symaro špičková čidla vynikající kvality

Řešení pro infrastrukturu. Symaro špičková čidla vynikající kvality Řešení pro infrastrukturu. Symaro špičková čidla vynikající kvality Symaro energeticky úsporné, moderní měření, které se dlouhodobě vyplatí Díky velmi přesnému měření uspoří čidla Symaro energii a zajistí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 2 Postupy při uvádění do Obsah provozu! Str. Pozor! S pracemi

Více

www.siemens.cz/regulace_vytapeni Regulátory prostorové teploty Answers for infrastructure.

www.siemens.cz/regulace_vytapeni Regulátory prostorové teploty Answers for infrastructure. www.siemens.cz/regulace_vytapeni Regulátory prostorové teploty Answers for infrastructure. Výběr z široké nabídky regulátorů prostorové teploty Z ucelené nabídky prostorových regulátorů společnosti Siemens,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 Měření a regulace v otopných systémech obytných budov UČEBNÍ TEXTY PRO MATURITNÍ A UČEBNÍ OBORY PRO 2. ROČNÍK STUDIA NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLACH

Více

Kapitola 5. Obsah kapitoly 5. Detektory úniku plynu

Kapitola 5. Obsah kapitoly 5. Detektory úniku plynu Kapitola 5 Obsah kapitoly 5 Detektory úniku plynu Strana Detektory úniku plynu pro domácnost (GS 1.1 GS 4.1) 0 Elektronický plynový a kouřový hlásič (GRM) 1 2 Detektory úniku plynu pro průmysl a domovní

Více

RVA46.531, RVA36.531 Ekvitermní regulátor topného okruhu Základní technická dokumentace. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

RVA46.531, RVA36.531 Ekvitermní regulátor topného okruhu Základní technická dokumentace. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division RVA46.531, RVA36.531 Ekvitermní regulátor topného okruhu Základní technická dokumentace Vydání 4.0 Série regulátoru D CE1P2372CZ 21.3.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2/23 Obsah

Více

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali.

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. 16 Přístroje ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 016 RAB21 Prostorové termostaty Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky RAB21.1 RAB21 Prostorové termostaty pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím příložným

Více

Regulátor prostorové teploty RCU60../61..

Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. 3 046 RCU60 RCU61 RCU60.1 RCU61.1 Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. pro systémy CAV a VAV (s konstantním nebo proměnným průtokem vzduchu) Spojitá P regulace Řídící výstupní signál 0-10 V ss pro

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více