4. a 5. vydání / 2. ročník / prosinec 2011 Časopis nejen pro zaměstnance společnosti KOMA - Industry.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. a 5. vydání / 2. ročník / prosinec 2011 Časopis nejen pro zaměstnance společnosti KOMA - Industry. www.komaindustry.cz"

Transkript

1 4. a 5. vydání / 2. ročník / prosinec 2011 Časopis nejen pro zaměstnance společnosti KOMA - Industry Otevření nových výrobních prostor / str. 3 Strojírenský klastr 2011 / str. 4 Energetické projekty / str. 5 Otočný licí stojan / str. 6 Montáž v Indii aneb hnala nás zvědavost / str. 8 KOMA Parking / str. 11 Lis na peletky / str. 12 Certifikace společnosti / str. 13 KOMA MAGAZÍN 4, 5 / prosinec 2011

2 Vážení přátelé, spolupracovníci i zákazníci, opět nám uběhl jeden rok a s mnohými z Vás jsem se mohl osobně pozdravit i pobavit na našich firemních večerech. Váš zájem o dění v KOMĚ mě velmi mile překvapil, ale i povzbudil. Mnozí z Vás, včetně našich bankéřů, se mě ptají na výhled příštího roku a dalšího období. Všem jsem s plnou vážností odpověděl, že dobře. Vždyť svět je takový, jak jej vidíme my, jak se chováme, mluvíme a s jakou odvahou a chutí přistupujeme k naší práci. Problémy ve společnosti i ve firmách nejsou jen velké, čimalé, ale vždy je nutno je řešit. Věci ponechány samy sobě jdou od špatného k horšímu Murphy Osobně si o to více uvědomuji potřebu budování dobrých vztahů uvnitř firmy i se zákazníky. Tento úkol je základním pilířem pro další rozvoj KOMY. Věřím, že nové posílení managementu a jasný definovaný cíl jednotlivých divizí KOMY se brzy projeví v intenzivnější spolupráci s našimi významnými zákazníky. Gustav Kotajny jednatel společnosti Přijměte přání radostných Vánoc a úspěšného nového roku. We wish you merry Christmas and happy New Year. Wir wünschen Ihnen shöne Feiertage und ein glückliches neues Jahr. pf 2012 Editorial Vážení čtenáři, dostáváte do rukou vánoční dvoučíslí firemního časopisu, který vydává společnost KOMA - Industry s.r.o. Časopis KOMA MAGAZÍN vychází jako čtvrtletník se zaměřením na dění uvnitř firmy. Prezentuje také výsledky činnosti firmy 2 ve vztahu prosinec k obchodním 2011 / partnerům. KOMA MAGAZÍN 4, 5 KOMA MAGAZÍN vychází 4krát ročně. Vydavatel: KOMA - Industry s.r.o., Ruská 41, Ostrava-Vítkovice Editor: Ing. Doc. Lenka Kauerová, CSc. Foto: Oskar Cienciala, Martin Kotajny Grafická úprava, sazba, tisk: ATELIER SMSOFT STUDIO,

3 Otevření nových výrobních prostor Dne 10. listopadu 2011 proběhlo oficiální otevření nových výrobních prostor společnosti KOMA Industry s.r.o. a současně se také uskutečnil workshop Národního strojírenského klastru. Účastníci workshopu a další hosté se poté zúčastnili slavnostního přestřižení pásky a následné prohlídky nových výrobních hal za již fungujícího provozu. KOMA MAGAZÍN 4, 5 / prosinec

4 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR dobrovolné sdružení organizací, které bylo založeno v roce 2003 reprezentuje v současné době 62 organizací s celkem zaměstnanci. Jak se NSK dařilo v roce 2011? A jaké aktivity chystá klastr na rok 2012? Na to jsme se zeptali Ing. Lubomíra Gogely, manažera NSK a Simony Krišákové z NSK: Ing. Gogela: V letošním roce se nám zcela jistě povedla konference Strojírenství Ostrava 2011 na téma Česká republika země špičkových jaderných technologií. Konference se zúčastnili zástupci uchazečů o dostavbu JE Temelín, a to konsorcia MIR 1200, společnosti Westinghouse, společnosti AREVA a také indické NPCIL, kteří nám představili své projekty na výstavbu jaderných elektráren. Následovala řada workshopů pro naše členy, v rámci nichž přítomní diskutovali možnosti, jak se stát potenciálními dodavateli těchto společností, což by z pohledu budoucího businessu bylo velmi významné. Vytvořil se tak předpoklad k tomu, že následně někteří členové klastru podepsali s těmito firmami Memorandum of Understanding, který dává potenciální možnost působit v roli dodavatelů pro výstavbu nebo dostavbu jaderné elektrárny Temelín, ale i ostatních jaderných elektráren ve světě. Za velmi významnou považuji také účast Národního strojírenského klastru na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde společně s námi vystavovalo osm členů klastru včetně společnosti KOMA Industry, s.r.o.. Proběhla zde řada důležitých jednání jednotlivých členů klastru, ale také vedení našeho klastru se zástupci zahraničních klastrů. S. Krišáková: Hodně významnou záležitostí je také vzdělávací projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK, který jsme zahájili v letošním roce. Jde o projekt Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v hodnotě 49 miliónů korun, do něhož se zapojilo dvanáct členů z NSK. Cílem je umožnit vzdělání celkem 2886 zaměstnanců. K dnešnímu dni máme již proškoleno 2186 zaměstnanců. A co považuji také za velmi důležité jsou workshopy, které se uskutečnily například ve Třineckých železárnách, a.s., Armatury Group, a.s. a také ve společnosti KOMA Industry, s.r.o.. Tyto workshopy významnou měrou přispívají k budování vzájemné důvěry, komunikaci a spolupráci členů klastru v jednotlivých oblastech. Již nyní připravujeme další workshop v únoru 2012 ve společnosti Sigma Group, a.s. Ing. Gogela: To jsou skutečnosti, které se povedly a dále se nám podařilo rozšířit a zkvalitnit naši členskou základnu z 47 na současných 62 členů, což považuji za zásadní úspěch. Méně se nám však daří v oblasti inovačních projektů. Rádi bychom do výzkumu, vývoje a inovací zapojili mnohem více našich členů, kteří by společně utvořili silnou inovační skupinu a stali se tak silnými a konkurenceschopnými partnery nejen českým, ale i zahraničním společnostem a organizacím. Podobně jako jsme vybudovali v oblasti jaderné energetiky silný dodavatelský řetězec. V tomto úsilí budeme zcela jistě pokračovat i v následujícím roce, kdy nás stejně jako letos čeká konference Strojírenství Ostrava 2012 na téma Špičkové strojírenské technologie pro plynárenství. Stejně tak bychom se opět rádi zúčastnili MSV v Brně a budeme pokračovat i v dalších aktivitách klastru jako jsou odborné semináře, workshopy, exkurze a další. Věřím, že rok 2012 bude pro všechny naše členy úspěšný. Ing. Lubomír Gogela 4 prosinec 2011 / KOMA MAGAZÍN 4, 5

5 Energetické projekty V rámci Brněnského veletrhu byla dne slavnostně podepsána smlouva mezi společnosti EnergoFuture, a.s. a generálním dodavatelem bioelektrárny Sviadnov společností Ekol spol. s r.o. Tato akce významně přispěla k posílení spolupráce nejen se společností Ekol, ale i s firmou Dalkia Česká republika, a.s. Oficiální zahájení výstavby K 1. listopadu 2011 společnost ProfiEnergo-BIO, s.r.o. zahájila výstavbu Bioplynové stanice Sázava u Lanškrouna o výkonu 1,2 MWe Marketing V rámci marketingu jsme se aktivně účastnili dvou akcí za podpory Česko-polské obchodní komory a to účastí na veletrhu v Bielsko-Białe a dále proběhla prezentace projektu Zelené Beskydy v průběhu Valné hromady Českopolské obchodní komory v Řece. Projekt Zelené Beskydy zaštítují Česko-polská obchodní komora a Bielskia Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury. Gustav Kotajny KOMA MAGAZÍN 4, 5 / prosinec

6 Otočný licí stojan Když se řekne otočný licí stojan, málokdo si dovede představit, co se pod tímto názvem skrývá. Představte si rouru -dost velkou rouru- v průměru 4,5 metrů a asi 8 metrů vysokou. Tato roura je v několika místech rozdělena přírubami a mezi nimi jsou dvě ložiska. Přesněji řečeno otoče s vnějším a vnitřním ozubením. Jsou největšími ložisky, která naše firma dodává. Jsou největšími ložisky, která naše firma dodává. Tento nedokonavý vid slovesa je na místě, protože jsme podobná ložiska dodávali již potřetí. Možná vás napadlo, k čemu takovéto monstrum asi slouží? Na rouru stojanu jsou nasunuty obrovské objímky, které se na zmíněných ložiscích otáčejí. Obří objímky jsou opatřeny rameny, do kterých jeřáb uloží pánev plnou roztavené oceli. Pánev je vlastně takový větší kbelík, uvnitř vyzděný žáruvzdornou vyzdívkou. Slovo větší zde sedí, protože se do něho vejde 200 tun oceli. K tomu je nutno připočíst hmotnost prázdné pánve, která činí asi 80 tun. Pro představu africký slon váží 5-7 tun, takže 280 tun představuje hmotnost asi 40 afrických slonů. Aby to nebylo tak jednoduché, stojan musí umožnit otáčení i zvedání pánví s roztaveným kovem. Otočný licí stojan je nedílnou součástí velkého celku, který se nazývá zařízení pro plynulé odlévání oceli. Na začátku tohoto zařízení je otočný licí stojan, který musí zajistit rychlou výměnu dvou licích pánví tak, aby hladina v mezipánví neklesla pod určitou hodnotu. S trochou nadsázky lze říci, že otočný licí stojan je srdcem kontilití. Teprve technické řešení rychlé výměny pánví, v podobě stojanu umožnilo celosvětový rozvoj plynulého odlévání ocelí a podstatně tak zlevnilo a zrychlilo výrobu kontislitků polotovarů pro válcovny. Začátkem tohoto roku se začaly projevovat potíže při otáčení licího stojanu na kontilití v ocelárně Třineckých železáren. Z dolního ložiska se chvílemi ozývaly podivné zvuky. Dne se na naši výzvu dostavil inspekční technik od výrobce ložiska k posouzení stavu ložiska. Po jeho expertíze byl potvrzen, námi odhadovaný stav, že dolní ložisko musí být co nejrychleji vyměněno. Na základě této inspekce byl stanoven termín opravy na Slovo nejrychleji je v tomto případě docela výstižné, až na maličkost. Běžné dodací lhůty ložisek těchto parametrů se pohybují od 6 do 24 měsíců. Pracovníci KOMA- Trade byli postaveni před nelehký úkol: dodat ložisko do 3 měsíců! Po značném úsilí, mnoha jednáních, nespočetných telefonátech a návštěvách se podařilo nevídané. Výrobce německá firma Rothe Erde přislíbila dodat obě ložiska v požadovaném termínu do 3 měsíců. Dva týdny před chystanou výměnou ložisek byla nová ložiska dopravena do Třineckých železáren. Již samotný transport tak obrovských ložisek je impozantní. Jak jsme později zjistili, v celé České republice se nenachází takové transportní zařízení, které může dopravovat ložiska o průměru větším než 4 metry ve svislé poloze. Naše firma byla vybrána nejen jako dodavatel ložisek a spojovacích vysokopevnostních šroubů, ale našemu servisu byla svěřena i demontáž a zpětná montáž celé hydrauliky otočného licího stojanu. V součinnosti s polskými montéry z fy Mostostal pracovníci našeho servisu pod vedením šéfmontéra Romana Kouckého s úspěchem zvládli náročnou montáž hydraulických válců ramen s průměry pístů 450 mm, hlavního hydraulického válce, rotačních přívodů, přetěsnění potrubních rozvodů a jiných záludností z oblasti hydrauliky. Značnou část prací museli provést ve velmi stísněných podmínkách uvnitř stojanu. Technik z Koma Trade - ing. Jan Tomala a pracovníci servisu se pravidelně scháze- 6 prosinec 2011 / KOMA MAGAZÍN 4, 5

7 li se zástupci TŽ a Mostostalu ještě před zahájením opravy ke stanovení optimálního postupu a koordinací jednotlivých operací s cílem maximálně zkrátit celou výměnu ložisek. Před výměnou byl dle návrhu našeho technika zhotoven speciální přípravek-stahovák pro vytlačení čepů ramen o průměru 300 mm. Aby bylo možné čepy demontovat, musel být přípravek osazen 100 tunovým hydraulickým válcem. Bez tohoto přípravku by nebylo možné čepy demontovat. Během demontáže byly dosedací plochy pro ložiska pečlivě proměřeny přístrojem s rotujícím laserovým paprskem s přesností na setiny milimetru. Toto měření provedl inspektor montáže z fy Rothe Erde. Jeho práci bedlivě sledovali pracovníci německé firmy, která provádí obrábění rotačních ploch na místě. K našemu překvapení všechny plochy byly ve výborném stavu a nebylo potřeba opracování. Při výměně ložisek bylo třeba každý, ze 400 vysokopevnostních šroubů M36 utáhnout a předepnout speciálními hydraulickými předepínači na 66,4 tun. Po celou dobu demontáže a montáže nových ložisek a předepínání šroubů dozoroval tyto činnosti technik KOMA Trade ing. Jan Tomala. Na otočném licím stojanu se pracovalo 24 hodin denně ve dvousměnném provozu. Přes všechny překážky se podařilo montáž dokončit 2 dny před stanoveným termínem. První tavba proběhla ve 12:23 hod. Na základě provedené analýzy byl pracovníky KOMY ve spolupráci s experty od výrobce vypracován nový provozní řád pro nově namontovaná ložiska. Ing. Jan Tomala KOMA MAGAZÍN 4, 5 / prosinec

8 Montáž v Indii aneb hnala nás zvědavost Před odletem. Někdy v září loňského roku za mnou přišel Zdeněk Roško s dotazem, zda-li bych nechtěl s ním, jako šéfmontérem, jet do Indie. Původní termín byl plánován na prosinec, leden, únor. Zvědavost, touha po poznání a vidina strávených zimních měsíců v teplém podnebí značily souhlasnou odpověď. pohyb všech účastníků silničního provozu, skládky komunálních odpadu všude kolem, domy u kterých si člověk nebyl jist, jsou-li stavěny či bourány, kontrasty mezi chatrčemi z palmového listí, či vlnitého plechu a přepychovými vilami a krávy. Dlouhé cesty autem v Indii jsou opravdu úmorné, a tak jsme se již těšili na sprchu a postel. Hotel Prasanti prý patří k tomu nejexkluzivnějšímu v Angulu (o kterém nám bylo řečeno, že je nejchudším městem v nejchudším státě Orissa). Ubytováni jsme byli zprvu na pokojích nuzného charakteru. Nicméně po týdnu vyjednávání nás přestěhovali do luxusnějšího křídla na zcela nové, ještě neúplně hotové pokoje, o kterých se dalo prohlásit, že tady se již dá žít. Pokoj byl vybaven veškerým komfortem, jako jsou: sprcha s teplou vodou, splachovací záchod, toaletní papír, televize, lednice a životně nezbytná klimatizace. I internet byl k dispozici, takže komunikace s domovem přes skype nebyla problémem. Datum odjezdu bylo na spadnutí a tak vypukly intenzivní přípravy na nové hale. Podzim skončil, přišla zima, tu vystřídalo jaro a odjezd v nedohlednu. Někteří už propadali trudomyslnosti, jestli vůbec někam pojedeme. V dubnu jsme se ale dočkali. V šibeničním čase jsme zvládli nabalit veškerý materiál, nářadí včetně osobních věcí do kontejnerů. A ty poslat kamiony do Hamburku, odkud pak náklad putoval do Kalkaty. Teď už zbývalo jen zaopatřit rodiny, sbalit kufry, rozloučit se s manželkami, přítelkyněmi, dětmi, zvířectvem a kamarády. Přivítání v JSPL bylo vlažné, ale věcné. Sešli jsme se s vedoucími jednotlivých odvětví pracujících na válcovací stolici včetně zástupců managamentu. Vypadalo to na celkem příjemnou spolupráci. Na otázku, kde si můžeme převzít kontejnery, nám však odpověděli, že do dvou, tří dnů budou na místě. To už jsme začali tušit, jak je pro Indy čas důležitý. O tom svědčil i nápis na ceduli před halou o prvním válcování, 27. června, jen tam chyběl rok. Cestování po indicku Vzniklý volný den jsme využili pro výlet do Bengálského zálivu k Indickému oceánu. A opět musím podotknout, že vzdálenosti, které u nás jezdíme max. 3 hod., se na indických komunikacích protáhnou až na trojnásobek. Takže vzdále- První kontakt První sedmičlenná skupina vyrazila na výpravu 27. dubna. Letěli jsme Vídeň-Londýn-Bangalore-Bubaneshvar. A pak asi čtyři hodiny autem do Angulu. Cestování probíhalo tak hladce, že jsme se ani nenadáli a už druhého dne ráno dýchali téměř kapalný indický vzduch. V tu chvíli jsme si uvědomili, že tohle vážně bude test našich fyzických i psychických schopností. Kdyby se práce uskutečnily v zimních měsících, zažili bychom příjemných 25 C, avšak v době kdy Indové v dubnu až červnu mají léto, jsou noční teploty 30 C a denní pak 45 C. V tomhle pracovat 12 hod. denně, při vlhkosti vzduchu takřka 100%, je pro Evropana nesmírně úmorné. Po té co nás vyzvedli na letišti auta JSPL, jsme začali objevovat další krásy Indie. Přelidněné ulice, zběsilý Brownův 8 prosinec 2011 / KOMA MAGAZÍN 4, 5

9 nost 300 km značila 5 hod v autě. Ale stálo to za to. Zvláště pro ty, co své bolavé tělo smočili ve slané vodě poprvé v životě a hned v oceánu. Místní nás považovali za takové exoty, asi jako by Fin potkal v samoobsluze Pygmeje. Což značilo neustále focení si nás. Do Puri, tak se ono letovisko jmenovalo, jsme se pak vydali ještě jednou, a to, na doporučení místních, vlakem. Prý je to rychlejší. No to jsme si dali. Popis cestování indickou železnicí by vyšel na celý článek. Zmíním jen vagóny vypadající tak, že se prohánějí po tratích již 30 let, byly necelé 4 roky staré. Inu v takovém podnebí podléhá zkáze rychle opravdu všechno včetně lidského organismu bledé tváře. Indové Ale zpět k práci. Kontejnery opravdu dorazily, jak nám slíbili. Při jejich vykládání nám pomáhali, převážně momentálně snad všichni vedoucí. Potrubí bylo venku, nářadí neshledalo žádné újmy, teď už stačilo jen ty trubky naházet na stolici a tradá domů. Ovšem to bychom nesměli být v Indii. Když Ind něco dvakrát slíbí jako by jednou udělal. A tak veškeré naše požadavky na jejich spolupráci byly odkládány, jak jen to bylo možné. Připojením el. proudu počínaje přes zajištění kanceláře, budování lešení, dopravy a fungujícím WC konče. Ostatně problémy s toaletou nás provázeli celou montáž. Sice nám nakonec vyšli ve všem vstříc, ale neustále přemlouvání a upomínání se, bylo opravdu frustrující. Hladkému průběhu montáže nepřispívali časté výpadky proudu, či obtýdenní stávky za lepší pracovní podmínky, nezřídka rozháněné násilnou formou. Při situacích, kdy se proti vám valí dav prchajících dělníků, opravdu tuhne krev v žilách. Dieta Co se indické kuchyně týče, zdála se býti chutnou první týden. Tady se kořením opravdu nešetří. Jídlo nebylo ani tak ostré jako spíš přechucené, v důsledku čehož bylo vše stejné massala či kari chuti. Ale přežít se na tom dalo. Nemluvě o tom, že většina Indů jsou vegetariáni a z toho vyplývá skladba jídelníčku, ve které je masa poskrovnu a to jen, kuře, koza, ryba. Hubnutí tak bylo nevyhnutelné. Byla to denge? Aby toho lamentování nebylo málo, zhruba asi v půlce montáže nás postupně všechny zachvátila místní variace chřipky. Pro mnohé z nás to byl opravdový zlom. Někteří ani netušili, že je jejich tělo schopno takovou teplotu, přes 40 C, vyprodukovat. S jedním členem výpravy to bylo tak vážné, až se musel vrátit zpět. Pro nás ostatní naštěstí jak horečka přišla, tak i odešla.člověk měl ale stejně pocit, že v něm něco zůstalo a už to nebylo jako dřív. Naštěstí jsme měli oporu v zástupcích firmy Siemens, což byli stejné bledé tváře jako my, i když z různých končin světa. Aby člověk mohl v Indii pracovat, musí mít jednak pracovní vízum a druhak zde musí být registrován. Registrace se provádí v policejní kanceláři. To, co jsme tam zažili, nám připadalo, že snad ani není skutečnost. Šéf tamního oddělení nám předvedl, jak se tady komunikuje s podřízenými. Asi 10 min v kuse po něm řval a urážel jej střídavě v hindi i v angličtině (asi proto, abychom rozuměli). Celé nám to připadalo jako by si toto představení pro nás přichystali, ale bohužel to byla realita. Jinak Indové k nám byli povětšinou vstřícní a ochotní. Připustil-li si je však člověk svou dobrotou až příliš k tělu, stávali se až vlezlými. KOMA MAGAZÍN 4, 5 / prosinec

10 Montáž v Indii aneb hnala nás zvědavost Na otočku domů Přišel konec července, montáž měla v tuhle dobu již být pomalu u konce, ale objevily se další potíže. Stolice ještě stále nebyla osazena všemi strojními částmi potřebnými pro úspěšné dokončení naší práce. A tak se rozhodlo o přerušení a až na překladatele Rudiho K. a montéra jednoho z nejobětavějších Jiřího Š. jsme se vydali domů. Po týdnu byli ještě posíleni o další dva. Všichni jsme dostali dovolenou a vyčkávali, kdy nás opět povolají zpět. Čekání trvalo téměř tři týdny, pak jsme znovu vyrazili na cestu, tentokráte Praha-Dubaj-Bangalore-Bubaneshvar-Angul. To už jsme neletěli v plném obsazení, z původních dvanácti se nás vracelo šest. Zavazadla již nebyla zbytečně zatížena oblečením, nýbrž domácím proviantem. S neustále rostoucím stupněm automobilizace ve velkých i malých městech mnohem více neždoposud pociťujeme rostoucí problém s parkováním. Problémy se zaparkováním řeší obyvatelé všech typů sídelních útvarů, nejpalčivější situace je však ve velkých městech, a to zejména na sídlištích. Stačilo nám Dokončení montáže nám trvalo ještě celý měsíc, ale vše už probíhalo bez větších potíží. Proplachy i tlakové zkoušky vycházely, vše směřovalo ke zdárnému konci. Posledním překvapením ze strany Indů bylo to, že nás nechali dvakrát nabalit a vybalit kontejner s nářadím. Holt byrokracie není nikdy dost. Musím říct, že ať už je akce jakkoliv během montáže vyostřena, tak na závěr se všichni stejně plácáme po ramenou, děkujeme si a říkáme, že to bylo stejně fajn. Tady tomu bohužel tak nebylo, co dodat. Jiny kraj jiný mrav Navzdory tomu, že všechny nás hnala do jiného světa zvědavost a někteří jí pak litovali, tato zkušenost se nedá ničím nahradit. A je o čem vyprávět. Jo to bylo tenkrát, když jsem přežil Angul. Libor Kaštovský 10 prosinec 2011 / KOMA MAGAZÍN 4, 5

11 Využití moderních automatických parkovacích systému KOMA Parking Automatický parkovací systém KOMA RESIDENCE se jeví jako velmi efektivní a stavebně nenáročné řešení. Jedná se o automatický systém nezávislého parkování s uložením automobilů na palety nad sebou a vedle sebe. Celý systém vychází z konceptu parkování uspořádáním jednotlivých parkovacích jednotek do samostatného parkovacího objektu. Stavebně je objekt řešen jako nosná ocelová konstrukce, do které je umístěna parkovací technologie zajišťující pohyb palet s auty. Vnější obvodový plášť je možno řešit např. pomocí opláštění profilovanými plechy nebo bezpečnostními sítěmi případně jejich kombinací. Každý vjezd v parkovací sekci je vybaven automatickými vraty, která parkující ovládá po identifikaci při vjezdu na volnou paletu. Problém se zaparkováním se ať chceme nebo ne stává každodenní součástí našeho života. Každý z nás dobře zná situaci, kdy se při návratu z práce stává zaparkování na vhodném místě doslova dobrodružstvím, které ne vždy skončí úspěšně. Auta stojí všude kolem nás na vymezených i nevymezených plochách, na chodnících, před vchody a vjezdy do domů, zkrátka v pozdních odpoledních hodinách je lokální a zejména bezpečné zaparkování problém. Stávající kapacita plošných parkovišť je nedostačující jak prostorově tak v mnohých případech také technicky. Tato neutěšená situace vedla zaměstnance KOMA Parking k vývoji nového produktu mezi parkovacími systémy s názvem KOMA RESI- DENCE, jehož prioritou je komplexní řešení prostorového parkování s co největší efektivitou a zajištění zákaznické spokojenosti zejména z hlediska místa parkování a také zajištění ochrany zaparkovaných vozidel před poškozením a povětrnostními vlivy. Součástí zadání úkolu bylo zajistit i cenové relace takové investice tak, aby cena jednoho parkovacího místa byla stejná, jako kdyby se stavěla obyčejná zděná garáž. Tímto se chce docílit i atraktivity produktu pro obyvatele právě zmíněných sídlišť. Provedení je pouze nadzemní s požadavkem na minimální stavební úpravy. Vjezdy na palety jsou umístěny vždy z nájezdové úrovně příjezdové komunikace. Modulární systém je vytvořen s možností současného vícenásobného umístění parkovacích objektů vedle sebe nebo proti sobě. Každý automobil může být parkován nezávisle na ostatních. O volných místech v jednotlivých sekcích jsou řidiči informováni světelnými panely. Výška objektu je dána počtem a výškovým přesunem palet. Tyto automatizované parkovací systémy umožňují navýšení parkovacích míst až na trojnásobek při využití stejné půdorysné plochy jako plošné parkování. Konstrukční a stavební řešení objektu navíc zaručuje ochranu zaparkovaného automobilu proti povětrnostním vlivům a také před poškozením z vnějšího prostředí. Nenáročnost realizace a minimální prostorové nároky předurčují použití těchto automatických parkovacích systémů do hustě zastavěných sídlišť s nedostatkem místa, do zahuštěných center velkých měst, komerčních objektů nákupních center a v neposlední řadě také do administrativních budov a hotelů. Na našich sídlištích existuje celá řada ploch, které by mohly být využity pro umístění těchto parkovacích systému a mohly by se stát řešením problému s nedostatkem parkovacích míst. O tom, že divize KOMA Parking zvolila ten správný směr, svědčí řada zájemců ze strany měst a obcí, kteří jsou připraveni poskytnout podporu pro realizaci záměrů KOMA RESIDENCE. Nacházíme se ve fázi velmi detailních jednání o umístění našich garážích v některých městských částech Brna (Vinohrady, Kohoutovice, Bystrc, ). Nyní již dojednáváme způsob předání městských pozemků do tohoto podnikatelského záměru. Dá se předpokládat, že pilotní projekt bude zahájen stavebně v polovině roku David Kotajný vedoucí oddělení APS 11 KOMA MAGAZÍN 4, 5 / prosinec

12 Lis na peletky KOMA Industry s.r.o se podílí na projektu Buildex Real s.r.o v Srbsku - Zvýšení výrobních kapacit linky na výrobu peletek z kukuřičného odpadu. Jedna z úspěšných technologií v oblasti využití zemědělských odpadů biomasy pro výrobu tepla je výroba peletek o průměru 2-40 mm. Technologický proces výroby zahajuje drcení odpadu na jemnou frakci v drtiči, sušení rozdrcené suroviny v průběžné sušárně před vstupem do peletkovacího stroje, výroba peletek v peletkovacím stroji, jejich průběžné vychlazovaní na výstupním dopravníkovém pásu a doprava do expedičních sil. Vlastní proces výroby peletek protlačovaním biomasy rotujícími rolnami přes matrici opatřenou otvory o půměru 2-40 mm s kuželovým náběhem a komprimující materiál třecím odporem v otvorech, je kryt německým patentem. Peletky jsou velmi stabilním topivem vhodným pro spalovaní v automatizovaných kotlech jak v rodinných domech tak i v komunálních teplárnách. Ing. Miroslav Ryška, Csc Ilustrace funkčnosti lisu na peletky Spolupráce s firmou SKF Konec roku je příležitostí k bilancování a také pohledu dopředu. Rok 2011 je pro společnosti SKF Ložiska, a.s. a KOMA-Industry, s.r.o. ve znamení prohlubování spolupráce a soustředění se na klíčové obchodní partnery a projekty. Chci uvést například spolupráci se společností OKD, a.s. kde se nás společně daří významně posunout spolupráci také do oblasti školení. Mezi další projekty patří spolupráce se společností Vítkovice Gearworks, a.s. a konkrétně dodávka ložisek do převodovek mlecích ventilátorů pro elektrárnu v Prunéřově. Dále pak spolupráce se společností EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. a dodávka dělených ložisek na kontilití. Mezi významnými obchodními partnery jsou například společnosti ABB s.r.o., Třinecké Železárny, a.s. a nebo ArcelorMittal Ostrava a.s. a mnoho dalších. Do dalšího období považujeme za velmi důležité dále utužit tuto spolupráci a realizovat více společných projektů s přidanou hodnotou. Velký potenciál vidím v oblasti neložiskových výrobků a služeb, které společnost SKF Ložiska, a.s. a KOMA-Industry, s.r.o. společně nabízejí. Zde se jedná například o těsnění, mazací systémy, lineární produkty, prvky pro přenos výkonu a řadu diagnostických služeb. Závěrem mi tedy dovolte poděkovat zaměstnancům společnosti KOMA-Industry, s.r.o. a všem obchodním partnerům za spolupráci v roce Velmi se těším na úspěšné pokračování také v roce Ing. Radek Socha Ředitel SKF Ložiska, a.s prosinec 2011 / KOMA MAGAZÍN 4, 5

13 Již je certifikována celá společnost! V některém z minulých vydání firemního časopisu jsem Vás, milí čtenáři, informoval o přípravě na certifikaci nově vypracovaného, integrovaného systému řízení (IMS) v souvislosti se sloučením společností KOMA-Ložiska a KOMA-Servis ve společnost KOMA-Industry s.r.o.. Audit prověřující plnění certifikačních kritérií v nově vzniklé společnosti proběhl díky pečlivé přípravě úspěšně bez zjištění neshod a nedostatků, byly nám doporučeny pouze některé náměty ke zlepšení, se kterými dále pracujeme. Paralelně se vznikem integrovaného systému řízení finišovala výstavba nových výrobních prostor haly obrobny a haly svařovny a montovny. Na tento provoz ještě nebylo možno v daném termínu z důvodu nedokončenosti certifikaci aplikovat proto vedení společnosti následně rozhodlo o jeho dodatečné certifikaci provedení mimořádného dozorového auditu. Od tohoto okamžiku začaly přípravy postupných kroků nezbytných k zabezpečení požadavků normy ISO ve výrobě a to jak v oblasti kvality tak v oblasti ochrany životního prostředí. Proběhla řada jednání se zainteresovanými pracovníky, byly vypracovány nové dokumenty, jejichž obsah byl následně promítnut do stávající řízené dokumentace, došlo k rozšíření a úpravám Politiky kvality a EMS, Příručky kvality a EMS, Cílů kvality a EMS atd. Další nutnou podmínkou bylo provedení hodnocení souladu s právními a jinými požadavky v odpadovém hospodářství, nakládání s obaly, ochraně vod a ovzduší a dodržování pravidel pro užívání nebezpečných chemických látek. Samozřejmostí byla také pravidelná aktualizace všech tří registrů EMS. Posouzení úrovně připravenosti na mimořádný dozorový audit prověřil interní audit, který průřezově zhodnotil aktuální stav integrovaného systému řízení, definoval zjištěné odchylky od normy a doporučil několik námětů ke zlepšení. Celému přípravnému období byla věnována patřičná pozornost ze strany vrcholového vedení, plnění dílčích úkolů bylo pravidelně projednáváno na operativních poradách výkonného ředitele, které vyústilo v projednání Zprávy o mimořádném přezkoumání IMS kde bylo konstatováno, že výrobní útvary společnosti jsou na mimořádný dozorový audit dobře připraveny. Samotný průběh a úspěšný výsledek auditu již jen završil náročný přístup odpovědných pracovníků v přípravném procesu a v závěrečné zprávě certifikačního orgánu byl velmi kladně hodnocen zájem vedení o trvalé zlepšování všech činností a ochrany životního prostředí stejně jako erudice a vstřícnost všech oslovených pracovníků, kterým bych tímto rád za jejich přístup poděkoval. Výsledkem práce je rozšíření certifikovaných činností naší společnosti, dle klasifikace CZ NACE, o Výrobu strojních a hydraulických souborů a Výrobu kovových konstrukcí a jejich dílů. Každý systém se neustále vyvíjí proto obhajobou naše práce nekončí, zejména nový provoz obrobna bude ještě organizačně sedat a novum do organizace řízení vnese i implementace nového informačního systému. Všechny tyto změny budou průběžně zapracovávány do dokumentace tak abychom na jaře příštího roku při dozorovém auditu opět se ctí obstáli. Ing. Václav Záček Představitel vedení pro integrovaný systém řízení KOMA MAGAZÍN 4, 5 / prosinec

14 Vánoční setkání Vánoční setkání, které již tradičně spolupořádáme pro občany obcí Koňákov, Hradiště a Těrlicko, letos proběhlo dne od 14 hodin v Kulturním domě v Hradišti. Občané těchto obcí společně s dětmi strávili příjemné odpoledne v této předvánoční době. Vím, že tato akce vždy přispívala k občanské soudržnosti. Letošní setkání zahájil hudebním preludiem na trubky Martin Kotajny společně s profesorem Blažkem a Janem Pietrem. Bodem programu bylo mimo jiné také vystoupení Pěveckého sdružení Slezan. Velkou část programu vyplnily děti z Mateřské školy a Základní školy v Hradišti. Poděkování dárcům krve Mezi našimi zaměstnanci je spousta těch, kteří chtějí pomoci druhým lidem. Jako příklad můžeme uvést bezpříspěvkové dárce krve. Posledním oceněným Českým červeným křížem je Jiří Koutník, pracující ve firmě jakou montér. Za 80 bezpříspěvkových odběrů získal ocenění Zlatý Kříž III. Třídy, za což mu blahopřejeme. Věříme, že s takovým oceněním se nesetkáváme naposledy, neboť dárců krve (jak jsem již dříve zmínila) je v naší firmě mnohem více. Šárka Tvrdá 14 prosinec 2011 / KOMA MAGAZÍN 4, 5