OPAKOVÁNÍ PS 1.ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPAKOVÁNÍ PS 1.ROČNÍK"

Transkript

1 OPAKOVÁNÍ PS 1.ROČNÍK Stavebnictví dělíme podle charakteru díla: ÚVOD ÚVOD PŘÍČKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZAKLÁDÁNÍ ZEMNÍ PRÁCE Pozemní stavby stavby pro bydlení, občanské stavby, stavby pro průmysl a zemědělství Dopravní a podzemní stavby silnice, mosty, tunely, železnice Vodohospodářské stavby přehrady, meliorace, úpravy vodních toků Speciální stavby stožáry, pozemní kolektory ÚVOD ÚVOD ROZDĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB stavby pro bydlení obytné domy (bytové domy, rodinné domy) stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační domky občanské stavby stavby pro zdravotnictví a sociální péči ( nemocnice, jesle ) školské stavby (školy, mateřské školy...) sportovní stavby (tělocvičny, sportovní haly, hřiště, stadiony...) stavby pro kulturu (divadla, kina, kostely, výstaviště...) stavby pro služby a obchod (obchodní domy, restaurace...) stavby pro dočasné ubytování ( hotely, penziony, ubytovny...) stavby pro dopravu ( odbavovací haly nádraží, letišť...) administrativní budovy 1

2 ÚVOD ÚVOD průmyslové stavby výrobní haly vícepodlažní budovy skladovací objekty zemědělské stavby stáje seníky skleníky Požadavky na konstrukci: ÚVOD konstrukčně statické požadavky (dostatečná únosnost, minimální možná deformace, zajištění stability...) stavebně fyzikální požadavky ( tepelně technické, akustické, požadavky na osvětlení, ochrana před vlhkostí ) požadavky architektonické ( provozně dispoziční požadavky, bezbariérový přístup, urbanistické požadavky, urbanistické požadavky, estetické požadavky, požadavky památkové péče ) ekologické požadavky požadavky protipožární ochrany 2

3 PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A DOKUMENTACE Přípravná fáze 1. Investorský záměr Přípravná fáze 1. Investorský záměr 1. Zadání stavby 2. Předběžná studie funkčního využití 2. Dokumentace k územnímu řízení 3. Průzkumy 3. Projekt pro stavební povolení 4. Architektonická studie 4. Projekt pro provedení stavby 3

4 1. Realizace stavby 2. Dokumentace skutečného provedení KOLAUDACE 4

5 ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY Účastníci výstavby Na stavbě se podílejí účastníci: přímí investor projektant dodavatel nepřímí různé organizace stavební úřad ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY PŘÍMÝ Investor - je účastník, který chce realizovat stavbu a financuje výstavbu Projektant - je fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k projekční činnosti (od ledna r musí mít tzv. autorizaci) a zpracovává projektovou dokumentaci (PD) A.D. - autorský dohled ( autorský dozor). Vykonává jej projektant a kontroluje zda dodavatel provádí stavbu přesně podle projektu TDI - technický dohled investora. Dohlíží za investora na realizaci stavby (dohlíží jak po stránce stavební tak i po stránce finanční) Dodavatel - je fyzická nebo právnická osoba, která realizuje stavbu podle schválené PD 5

6 Přehled základních dílu stavby ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY Skupiny stavebních dílů se rozdělují: Každá budova má určité charakteristické konstrukce, které jsou stejné po všechny budovy a plní tutéž funkci (stropní konstrukce, základy, apod.). - HSV: hlavní stavební výroba (zedník, lešenář, betonář) - PSV: pomocná stavební výroba (zdravotní instalace, truhlář) HSV se rozděluje na: Základy a zvláštní zakládání Svislé konstrukce Vodorovné konstrukce Pozemní komunikace Úpravy povrchů, osazování rámů, zárubní dveří a oken PSV Trubní vedení Dokončující konstrukce a práce (bourání konstrukcí, lešení) UNIFIKACE ROZMĚROVÁ A MODULOVÁ KOORDINACE UNIFIKACE, TYPIZACE Unifikace Význam: sjednocování, jednotnost Hableův dalekohled 6

7 ROZMĚROVÁ A MODULOVÁ KOORDINACE Sjednocování rozměrů stavebních prvků a konstrukcí - účelné, bezkolizní a ekonomické kombinace Sériová výroba - průmyslová výroba dílců a celých konstrukčních systémů MODUL - zajištění rozměrové a tvarové skladebnosti, vzájemné zaměnitelnosti a opakované použitelnosti Smluvená soustava rovin, ploch a přímek - koordinace rozměrů - použití modulů 7

8 MODULOVÁ ŠKOLKA 8

9

10 10

11 11

12 Modulová koordinace - souhrn pravidel pro určování skladebných rozměrů objektů a skladebných rozměrů prvků. Dohodnutá rozměrová jednotka - MODUL rozlišujeme : základní modul M = 100 mm odvozený modul - násobky nebo zlomky základního modulu - zvětšený modul 3M, 6M, 12M, 15M, 30M, 60M - zmenšený modul 1/100M, 1/50M, 1/20M, 1/10M, 1/5M, 1/2M Pro typizaci výrobků pro stavby požíváme rozměrové řady odvozené z těchto modulů : * jednoduchá rozměrová řada 3M, 6M, 9M, 12M, 15M, 18M * složená rozměrová řada 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 30M, 36M 12

13 13

14 KOORDINACE ROZMĚRŮ VE 14

15 KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY vícepodlažních budov jednopodlažních budov 1. Stěnový konstrukční systém a) Stěnový systém podélný b) Stěnový systém příčný c) Stěnový systém kombinovaný Podélný konstrukční systém Konstrukční systémy vícepodlažních budov Stěnové konstrukční systémy nosným prvkem je nosná stěna Skeletové konstrukční systémy nosnými prvky jsou prvky skeletové konstrukce jednotrakt dvojtrakt trojtrakt Kombinované systémy Jedná se o kombinaci různých typů stěnových nebo skeletových systémů Příčný stěnový konstrukční systém Kombinovaný konstrukční systém Buňky stavebnicové stavby většinou dočasný charakter nebo panelová výstavba 15

16 2. Skeletový konstrukční systém 1. Skeletový systém podélný 2. Skeletový systém příčný 3. Skeletový systém kombinovaný Skeletový systém podélný Skeletový systém příčný Sloupový konstrukční systém s příčnými rámy Sloupový konstrukční systém s podélnými rámy Skeletový systém obousměrný Skeletový konstrukční systém hřibový Sloupový konstrukční systém s obousměrnými rámy 16

17 Sloupový bezprůvlakový konstrukční systém Sloupový konstrukční systém kombinovaný příčnými nosnými stěnami Sloupový konstrukční systém kombinovaný s nosnými stěnovými jádry Konstrukční systém určuje obecně způsob rozmístění hmoty nosných konstrukcí objektu. Neurčuje však materiály, z nichž jsou nosné části konstrukce navrženy. V praxi se tedy může uplatnit v různém materiálovém i technologickém provedení. I vodorovné nosné konstrukce mohou být z různých materiálů, a pokud jde o technologii -mohou být * zděné * monolitické * montované nebo kombinované, což určuje teprve konkrétní projekt. Takto jednoznačně určený konstrukční systém co do hmot i technologie se nazývá konstrukční soubor. 17

18 Konstrukční systémy vícepodlažních budov Příčný halový skeletový systém U jednopodlažních objektů jsou určujícími prvky konstrukčního systému vodorovné nosné konstrukce. Nosníkové Konstrukční systémy jednopodlažních budov jsou v zásadě: nosníkové(rovinné, zakřivené) a deskové (rovinné, zakřivené). Zastřešení vazníky a deskami (1 - sloupy, 2 - jeřábová dráha, 3 - vazníky Zastřešení rovinnými deskami (lomenicemi) Deskové Zastřešení zakřivenými deskami (1 - sloupy, 2 - příčné průvlaky, 3 - podélné obvodové průvlaky, 4 - zakřivená střešní plocha) 18

19 Zastřešení zakřivenými deskami přecházejícími až do základů TheBlueTower-PRAHA Tower City Holešovice Tower City Holešovice 19

20 Pořadí Budova Město Stát Výška Podlaží Rok dokončení 1 Burdž Dubaj Dubaj Spojené arabské emiráty 818 m Tchaj-pej 101 Tchaj-pej Tchaj-wan 509 m Shanghai World Financial Center Šanghaj Čína 492 m International Commerce Centre Hong Kong Čína 484 m = 5 Petronas Tower 1 Kuala Lumpur Malajsie 452 m = 5 Petronas Tower 2 Kuala Lumpur Malajsie 452 m Zifeng Tower Nanking Čína 450 m Sears Tower Chicago USA 442 m Guangzhou International Finance Center Kanton Čína 438 m Ťin Mao Šanghaj Čína 421 m World Trade Center 1 New York USA 417 m World Trade Center 2 New York USA 416 m Two International Finance Centre Hong Kong Čína 416 m Trump International Hotel and Tower Chicago USA 415 m CITIC Plaza Kuang-čou Čína 391 m Shun Hing Square Šen-čen Čína 384 m Empire State Building New York USA 381 m Central Plaza Hong Kong Čína 374 m Bank of China Tower Hong Kong Čína 367 m Bank of America Tower New York USA 366 m Almas Tower Dubaj Spojené arabské emiráty 360 m Emirates Office Tower Dubaj Spojené arabské emiráty 355 m Superkonstrukce Konstrukce s tuhými jádry Redukce podpor Zdvíhané stropy Superkonstrukce: Důvody vzniku superkonstrukcí: 1) rámové nosné konstrukce = částečné omezení členění vnitřních prostor, 2) vysoké budovy = narůstající průřezy nosných prvků, 3) nosná konstrukce má větší životnost než k-ce kompletační a dispoziční = > vznik systému s dlouhou životností, umožňující vícenásobnou možnost členění vnitřních prostor a vícenásobnou výměnu kompletačních prvků. Konstrukční systém superkonstrukcí - základní konstrukční systém vyčleněn mimo užívaný prostor, - nosná konstrukce = primární část, např. superrámy na výšku několik podlaží + sekundární část (subtilnější prvky s možností výměny) = > s rostoucí výškou budovy roste pouze dimenze primární části, - opět základní principy přenosu zatížení a požadavky na tuhost celého 20

21 21

22 ani/ nejlepsimrakodrapy-ktere-se-stalyikonami-svetovychmetropoli.html 22

23 Kamenné zdivo Z lomového kamene kámen lámaný v lomu bez dalšího jemného opracování o velikosti min. 150 mm (častěji 200 mm). Nejčastěji se používá vazák s občasnou kombinací s běhounem pro zdivo ti. min. 450 mm (až 600 mm). Styčné spáry plně promaltované tl. 15 až 40 mm musí být překryty. Neopracovaný kámen Různá velikost kamene Bez organických přimísenin (bez hlíny) Vazba kamenného zdiva Kyklopské zdivo (polygonální) Vybraný lomový kámen opracovaný do tvaru 5 až 8 úhelníků (polygonů). Zdí se na maltu MV nebo MVC. V líci se mohou v jednom bodě stýkat pouze tři spáry. Šířka spáry je 20 až 40 mm. Použití: pro terénní úpravy, opěrné zdi atd. Spáry kolem 40 mm 23

24 Řádkové zdivo Zdivo z opracovaného lomového kamene, provedené z hrubých nebo čistých kopáků. (kopák je název z doby, kdy se tyto kameny prodávaly na kopy). Haklíkové zdivo Zdivo z opracovaného kamen svisle provazované kameny přes dvě až tři vrstvy (zvláštní druh řádkového zdiva) Kvádrové zdivo Kameny opracované přesných rozměrů. Kladou se podle prováděcích kamenických výkresů a spojují se MC nebo pomocí skobek z nerez oceli. Spáry o tl. 15 až 20 mm pravidelné. Používá se u monumentálních staveb (památníků apod.) nebo jako obkladové zdivo vstupů, soklů a při rekonstrukcích. Smíšené zdivo Složeno ze 2 či více stavebních materiálů, tvořící jeden celek. Kombinace: kámen-cihla, kámen beton, beto cihla, kámen beton - cihla. 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 GABIONOVÁ KONSTRUKCE OPĚRNÁ STĚNA 29

30 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Gabionové konstrukce 1.ROČNÍK POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ROZDĚLENÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 1. NOSNÉ ZDI, SLOUPY A PILÍŘE SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE JSOU ZÁKLADNÍ STATICKOU ČÁSTÍ KAŽDÉHO OBJEKTU. STĚNA - JE TAKOVÁ KONSTRUKCE, KDE VÝŠKA A DÉLKA STĚNY PŘEVAŽUJÍ NAD JEJÍ TLOUŠKOU SLOUP - JE TAKOVÁ KONSTRUKCE, KDE VÝŠKA SLOUPU PŘEVAŽUJÍ NAD PŮDORYSNÝMI ROZMĚRY PILÍŘ - JE TAKOVÁ KONSTRUKCE, KDE VÝŠKA SLOUPU PŘEVAŽUJÍ NAD PŮDORYSNÝMI ROZMĚRY (OPROTI SLOUPU JE MOHUTNĚJŠÍ) 2.FUNKCE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PŘENÁŠEJÍ VEŠKERÉ ZATÍŽENÍ Z VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ DO ZÁKLAD OBJEKTU. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY : 1. ÚNOSNOST (BEZPEČNOST) 2. HOSPODÁRNOST: Z HLEDISKA FINANČNÍHO Z HLEDISKA FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁL (NAP. TEPELNÝ ODPOR) 3. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ (SCHOPNOST KONSTRUKCE ODOLÁVAT ÚČINKŮM OHNĚ - ZATŘÍDĚNÍ DO TŘÍD HOŘLAVOSTI) 30

31 PODLE PŮDORYSNÉ POLOHY: URČUJE POLOHU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OBJEKTU V PŮDORYSE VNITŘNÍ NOSNÉ ZDI SCHODIŠŤOVÉ ZDI OBVODOVÁ ZEĎ (PRŮČELNÍ, ŠTÍTOVÁ, DVORNÍ) ZTUŽUJÍCÍ STĚNA SLOUP PILÍŘ POŽÁRNÍ A DILATANÍ STĚNY PŘÍČKY PODLE VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: URČUJE POLOHU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OBJEKTU DLE VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ ZÁKLADOVÉ PASY NADZÁKLADOVÉ STĚNY PODKROVNÍ STĚNY NADSTŘEŠNÍ ZDIVO ATIKA PODLE MATERIÁLU: A) PRO STĚNY 1. ZDIVO KAMENNÉ - POUŽÍVÁ SE NA PODEZDÍVKY, OPRAVY A REKONSTRUKCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKT, OPĚRNÝCH NEBO ZÁRUBNÍCH ZDÍ A POD. 31

32 2. ZDIVO CIHELNÉ : Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH (CPP) VOŠTINOVÉ 3. ZDIVO Z TVÁRNIC Z LEHČENÉHO BETONU : PÓROBETONOVÉ (HEBEL, YTONG) CIHLA DĚROVANÁ (CD INA, CD IVA, CDM) KERAMZITOBETONOVÉ (LIATHERM,LIAPOR) CIHELNÉ TVAROVKY,BLOKY NA PŘESNÉ ZDĚNÍ /POROTHERM, HELUZ / VÁPENOPÍSKOVÉ (VP) ŠKVÁROBETONOVÉ (ISOBLOK) ŠAMOTOVÉ - JEN PRO KOMÍNOVÉ ZDIVO 4. ZDIVO BETONOVÉ : BETONOVÉ ZDIVO MŮŽE BÝT BUĎ MONOLITICKÉ (PROVÁDÍNÉ PŘÍMO NA STAVENIŠTI) NEBO MONTOVANÉ (PŘEDEM VYRÁBĚNÉ V PREFÁCH) Z PROSTÉHO BETONU (PB) A SLABĚ VYZTUŽENÉHO BETONU (SVB) - JEN PRO ZÁKLADY A SUTERÉNNÍCH ZDI 5. ZDIVO SPECIÁLNÍ : TVÁRNICE NA SUCHÉHO ZDĚNÍ - TSZ ŽELEZOBETONOVÉ (ŽB) - SUTERÉNNÍ ZDI, ZTUŽUJÍCÍ STĚNY, ZÁKLADY TVAROVKY CEPOL, VELOX, / JEDNÁ SE O LEHKÉ, DUTÉ / 32

33 B) PRO SLOUPY A PILÍŘE 2. BETONOVÉ - Z PROSTÉHO BETONU I ŽELEZOBETONOVÉ (MOŽNOST VYTVÁŘET ROZLIČNÉ TVARY) 1. CIHELNÉ CP,CPd, CIHELNÉ TVAROVKY 3. OCELOVÉ : VÁLCOVANÉ PROFILY TVARU I, U, L SVAŘOVANÉ PROFILY TVARU I PŘÍHRADOVÉ 4. DŘEVĚNÉ : Z HRANOLŮ LEPENÝCH Z FOŠEN (LEPENÉ NEBO SPOJENÉ HŘEBÍKY) Z MASIVU 33

34 PODLE POJIVA: POJIVO ROZHODUJE O ÚNOSNOSTI ZDIVA, MENŠÍ PEVNOST MALTY UMOŽŇUJE ROZNESENÍ DEFORMACÍ ZDIVA DO SPAR MALTY MV - MALTA VÁPENNÁ MC - MALTA CEMENTOVÁ MVC - MALTA VÁPENOCEMENTOVÁ PODLE POVRCHOVÉ ÚPRAVY: ZDIVO REŽNÉ (NEOMÍTANÉ) - JE ZDIVO PROVÁDNÉ Z TZV. PŘESNÝCH CIHEL (LÍCOVEK - KVALITNÍ A PŘESNÉ) NA MC PÁLENOU NEBO LEPÍCÍ TMEL (SPÁRY JSOU VYSPÁROVÁNY OCELOVOU SPÁROVAČKOU SPÁROVACÍM TMELEM) ZDIVO OMÍTANÉ - JE PROVÁDĚNO BUĎ KLASICKOU DVOUVRSTVOU OMÍTKOU (JÁDRO + ŠTUK) NEBO PROGRESIVNÍ OMÍTKOU (TENKOVRSTVÉ, NÁSTŘIKOVÉ) TMELY /TENKOVRSTVÉ ZDÍCÍ MALTY/ PUR PĚNY ZDIVO OBKLÁDANÉ - SE OBKLÁDÁ OBKLADY KERAMICKÝMI, KAMENNÝMI, DŘEVĚNÝMI NEBO AGLOMEROVANÝMI,OSINKOCEMENTOVÝMI DESKAMI, POPLASTOVANÝMI PLECHY,KOVOVÝMI LAMELAMI.. 1. CIHELNÉ ZDIVO ZDĚNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE ZDĚNÍ - PROCES VÝSTAVBY KONSTRUKCE Z KUSOVÉHO STAVIVA A POJÍCÍHO MATERIÁLU TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI VÝHODY: DOBRÁ ÚNOSNOST MALÁ NASÁKAVOST - DOBRÉ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI, MRAZUVZDORNOST SNADNO SE UPRAVUJE DOBRÁ POJIVOST S POJÍCÍM MATERIÁLEM NEVÝHODY: / LZE ODSTRANIT POUŽITÍM SYSTÉMOVÝCH STAVEBNIC / KLASICKÉ ZDIVO Z CIHEL MÁ NEDOSTATEČNÝ TEPELNÝ ODPOR PŘI OBVYKL. TLOUŠŤKÁCH ZDÍ PRACNOST 34

35 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI OBVODOVÉ ZDIVO, RESPEKTIVE ZDIVO NA ROZHRANÍ VYTÁPĚNÝCH A NEVYTÁPĚNÝCH PROSTOR MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY NA TEPELNÉ OCHRANY BUDOV: 1. DOSTATEČNÝ TEPELNÝ ODPOR (SCHOPNOST MATERIÁLU ZABRÁNIT PROSTUPU TEPLA) 2. ROSNÝ BOD (TEPLOTA, PŘI KTERÉ DOCHÁZÍ KE KONDENZACI VODNÍCH PAR VE VZDUCHU; TEPLOTA NA VNITŘNÍM POVRCHU KONSTRUKCE MUSÍ BÝT VYŠŠÍ NEŽ TEPLOTA ROSNÉHO BODU) 3. PROSTUP TEPLA KONSTRUKCÍ (POLOHA TEPELNÉ IZOLACE OVLIVŇUJE PRŮBĚH TEPLOTY A POLOHU, KDE DOCHÁZÍ KE KONDENZACI VODNÍCH PAR) ÚNOSNOST ZDIVA ÚNOSNOST JE OVLIVNĚNA NEJEN PEVNOSTÍ VLASTNÍCH CIHEL, ALE I PEVNOSTÍ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A VAZBOU ZDIVA. PŘI VYZDÍVÁNÍ CIHELNÝCH ZDÍ SE KLADOU CIHLY VEDLE SEBE NA PLOCHU V LEŽATÝCH VRSTVÁCH. MEZERY MEZI JEDNOTLIVÝMI CIHLAMI, KTERÉ SE VYPLŇUJÍ MALTOU, JSOU TZV. STYČNÉ SPÁRY A JSOU ŠIROKÉ ASI 1-10 MM (STYČNÉ SPÁRY MAJÍ NA ÚNOSNOST ZDIVA POMĚRNĚ MALÝ VLIV). VRSTVA POJIVA SPOJUJÍCÍ VZÁJEMNĚ JEDNOTLIVÉ VRSTVY CIHEL TVOŘÍ LOŽNOU SPÁRU, KTERÁ JE ROVNĚŽ TLUSTÁ ASI 1-10 MM. LOŽNÁ SPÁRA SPOJUJE JEDNOTLIVÉ CIHLY V PEVNÝ CELEK (ZEĎ) A ZAMEZUJE ROZTRŽENÍ CIHEL VNITŘNÍMI SILAMI VZNIKAJÍCÍMI PŮSOBENÍM TLAKU NA ZEĎ. SPOJOVÁNÍ CIHEL STYČNÁ SPÁRA LOŽNÁ SPÁRA PRŮBĚH TEPLOTY VE STĚNE Z PLNÝCH CIHEL VAZBA ZDIVA - VAZBOU ROZUMÍME TAKOVÉ SESTAVENÍ CIHEL, ABY VE DVOU SOUSEDNÍCH VRSTVÁCH NEPROBÍHALY STYČNÉ SPÁRY NAD SEBOU. TATO VAZBA MÁ VELKÝ VLIV NA ROVNOMĚRNÉ ROZNESENÍ TLAKU VE ZDIVU. RŮZNÉ DRUHY VAZEB: α VAZÁKOVÁ VAZBA POLOKŘÍŽOVÁ VAZBA (α - ÚHEL ROZNÁŠENÍ ZATÍŽENÍ) KŘÍŽOVÁ VAZBA 35

36 VAZBA ZDI TLOUŠŤKY 300 A 450 MM (1 - VAZÁKOVÁ VRSTVA, 2 -BĚHOUNOVÁ VAZBA) UKONČENÍ ZDI TLOUŠŤKY 450 MM POMOCÍ TŘÍČTVRTEČNÍCH CIHEL KŘÍŽENÍ ZDÍ TLOUŠŤKY 450 A 300 MM (1 - PRVNÍ VRSTVA, 2 -DRUHÁ VRSTVA) VAZBA ROHU ZDI TLOUŠŤKY 450 MM (1 - PRVNÍ VRSTVA, 2 -DRUHÁ VRSTVA) VAZBA PŘIPOJENÍ ZDI TLOUŠŤKY 450 MM (1 - PRVNÍ VRSTVA, 2 -DRUHÁ VRSTVA) 36

37 VAZBA PILÍŘE 450 X 600 MM ZALOMENÉ OSTĚNÍ (1 - PRVNÍ VRSTVA, 2 - DRUHÁ VRSTVA) 1.1. CIHELNÉ TVAROVKY TVAROVKY JSOU VETŠÍ NEŽ KLASICKÁ CIHLA PLNÁ A NA ROZDÍL OD CIHLY PLNÉ SE NEDĚLÍ NA ČÁSTI, JELIKOŽ SE VYRÁBÍ V RŮZNÝCH ROZMĚRECH, KTERÉ UMOŽŇUJÍ VAZBU BEZ DĚLENÍ TVAROVEK. PŘI ZDĚNÍ Z TVAROVEK MUSÍME DODRŽET ZÁSADU, ŽE DUTINY V TVAROVKÁCH MUSÍ BÝT DELŠÍ STRANOU KOLMO NA SMĚR TEPELNÉHO TOKU. DRUHY VAZEB: VAZÁKOVÁ (POUŽITÍ U JEDNOVRSTVÉ ZDI, KDY SE TVAROVKY PEKRÝVAJÍ O 1/2 PES SEBE) BĚHOUNOVÁ (PŘEVAZBY SE PROVÁDĚJÍ POUZE V ROZÍCH, PŘIPOJENÍ ZDI NENÍ ZAJIŠTĚNO PŘEVÁZÁNÍM, ALE POMOCÍ PÁSKOVÉ OCELI, KTERÁ SE PRŮBĚŽNĚ VKLÁDÁ DO LOŽNÉ SPÁRY. NEJZNÁMĚJŠÍMI CIHELNÝMI TVAROVKAMI JSOU VÝROBKY FIRMY WIENERBERGER, HELUZ VAZBA ROHU Z TVAROVEK CD-INA 37

38 ZDĚNÍ SE SYSTÉMEM POROTHERM CB VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY UROVNÁNÍ MALTOVÉHO LOŽE /SPECIÁLNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ ZAKLÁDACÍ MALTA 10 MM/ PODLE VODICÍCH LIŠT ZALOŽENÍ A VYROVNÁNÍ CIHEL PRVNÍ VRSTVY V PODÉLNÉM A V PŘÍČNÉM SMĚRU PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ MALTY DO ZÁSOBNÍKU NANÁŠECÍHO VÁLCE A NANÁŠENÍ NA VRSTVU CIHEL 38

39 zlaty-rez.html?s=0 KLADENÍ CIHEL ZASUNUTÍM DO DRÁŽEK A HOTOVÁ STĚNA 39