Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek

2 Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o Peníze škole o Co se stane zlobivým studentům o Dvě studia o Termíny, které je dobré neprošvihnout o Nejčastější příčina nepříjemností o Kde hledat

3 Neznalost (SZŘ) neomlouvá o Studijní a zkušební řád MU (SZŘ) Pravidla opakování zápočtů a zkoušek Podmínky postupu do dalšího semestru Podmínky nedobrovolného ukončení studia Pravidla pro přerušení studia o Směrnice a opatření děkana (FI) Provedení SZŘ (např. o ISP, výši poplatků, realizaci studijních oborů atd.) či jiných vnitřních předpisů o Statut MU (poplatky) o Stipendijní řád MU & fakultní stipendijní programy

4 Jak projít do dalšího semestru I o Podat žádost o zápis do semestru. o Kladně vyřízena bude budeme-li mít úspěšně: o ( zelená políčka ) alespoň 15 kreditů ze současného o spolu s minulým semestrem 45 kreditů NEBO NEBO o splněný min. počtu kreditů za studium (180) a přitom být ve standardní době studia, o mít splněny všechny předměty, které byly opakované. jinak -> rozhodnutí o ukončení studia. A ZÁROVEŇ Pozor do výpočtu kreditů pro postup do semestru se nezohledňují kredity uznané z jiných studií.

5 Jak projít do dalšího semestru II oneúspěšné předměty (F, N, -) o povinné IS automaticky zapíše v nejbližším možném semestru, kdy se předmět vyučuje, o povinně volitelné okamžikem prvního zápisu se stávají povinnými - viz bod 1, o volitelné IS sice znovu zapíše, ale lze požádat o výjimku a předmět neopakovat možno pouze u předmětů za 18 kr. (bc).

6 Jak projít až k diplomu o Viz studijní katalog oboru / kontrolní šablona v IS o Je třeba splnit: - alespoň 180 kreditů (bc.) A ZÁROVEŇ - všechny povinné a některé povinně volitelné předměty oboru, - alespoň 2 různé povinné tělocviky (prezenční studenti). o Je třeba stihnout to do dvojnásobku let standardní doby studia. o Seznam toho, co je třeba splnit lze najít ve studijním katalogu, studijním plánu či vyčíst z kontrolní šablony (IS MU) ovolitelné předměty lze v zásadě vybírat z nabídky všech fakult MU, takže směle do toho

7 Co když se nedaří o Typicky o Splnit předmět. o Nasbírat kredity pro postup do následujícího semestru. o Chodit do školy. o Řešení o Systém výjimek (dle SZŘ může děkan udělit výjimku z čehokoli), je o ně třeba požádat. Dobré vědět, kdy máme nárok a kdy žádáme nad rámec svých práv. o Formuláře žádostí visí na fi.muni.cz, lze ale využít vlastní formu. o Nezapomenout na odůvodnění a podklady.

8 Přerušení; studijní pobyt v zahraničí o Na přerušení je právo o pokud student absolvoval 1. semestr a o splnil podmínky pro postup do dalšího semestru. o Přerušení lze dosáhnout i v jiných případech o pokud k tomu Děkan shledá dobré důvody. o Např. při studijním výjezdu do zahraničí lze: o Domluvit se s garantem oboru a nechat si uznat předměty ze zahraničí (vždy v příp. ERASMUS) platí jen u studia, přes které student vycestuje. o Zapsat si předměty jako normálně a plnit dálkově. o Studium přerušit (neslučuje se s prg. ERASMUS a další).

9 Peníze od školy (stipendia) o Dle Stipendijního řádu MU: o ubytovací stipendium, o na podporu tvůrčí činnosti, o na podporu mobility, o na podporu studia v doktorském programu, o sociální stipendium. odle stipendijních programů: o na podporu studentských vědeckých sil, o prospěchové stipendium, o mimořádné stipendium.

10 Peníze škole (poplatky) 1. Studuji dlouho (poplatky za DELŠÍ studium) o Přesáhl jsem roku zdarma; platím ,- za každých započatých 6 měs. 2. Studuji na druhý titul (poplatky za DALŠÍ studium) o Jsem Bc. a chci druhý; na FI neplatím naštěstí nic. 3. Studuji na druhý titul a ještě k tomu dlouho (poplatky za DELŠÍ DALŠÍ) o Jsem Bc. a studuji na další, a ještě k tomu déle než standardní dobu; platím ,-. Co lze dělat po vyměření: o Zkontrolovat (ne)zákonnost vyměření -> příp. požádat o přezkum. o Lze požádat o prominutí, snížení či odložení splatnosti (s odůvodněním). o Peníze jdou do stipendijního fondu => zpět studentům.

11 Co se stane zlobivým studentům onapř. při opisování u zkoušky, odevzdání nepůvodní práce, nezaplacení poplatků, urážky učitelů, ničení majetku apod. o vyhození od zkoušky, o neudělení zápočtu, o disciplinární řízení, které může skončit vyloučením ze studia.

12 Termíny, které je dobré neprošvihnout o Konec změn v zápisu do 3. října (předměty, výjimky, sem. skup.) o Žádost o ubytovací, popř. sociální stipendium (od 1. listopadu) o Přihlašování na zkoušky o Registrace předmětů od 1.prosince 17:00 (viz IS>reg.>Kdy se mohu reg.) o Přihlašování do seminárních skupin (od 14. února) o Zápis do semestru! 31. ledna (do 20. února) IS>Student >Žádost o zápis o Oznámení o návratu po přerušení / Žádost o prodloužení přerušení o Termín pro podávání přihlášek ke studiu, když to vypadá bledě (nelze se hlásit do stejného oboru, které právě studuji) - od o 30 dní na odvolání rozhodnutí (Žádost o přezkum)

13 Nejčastější příčiny nepříjemností o Neznalost informací, které jsou běžně dostupné o Komunikační problémy ve vztahu student vyučující (=>nedorozumění) o Pozdní řešení problémů

14 Kde to zjistím přesněji Bakalářské studium > Předpisy, návody a rady Studijní a zkušební řád Zákon o VŠ Poplatky > Studijní katalogy > Formuláře žádostí Poplatky> Poplatky v jednotlivých akademických letech > Stipendia

15 Studentští poradci MASARYKOVY UNIVERZITY Bezpečí nejen do studia! Vlasta Žáková a Vašek Štefela