When Prague Meets Shanghai

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "When Prague Meets Shanghai"

Transkript

1 When Prague Meets Shanghai Podmínky a harmonogram soutěže Přihlášení do soutěže PRECIOSA LIGHTING MEMBER OF THE PRECIOSA GROUP Prague Dubai Hong Kong Montreal Moscow New York Shanghai Singapore London

2 Vyhlášení soutěže pro české sklářské výtvarníky Společnost PRECIOSA - LUSTRY, a. s. ve spolupráci se Shanghai Museum of Glass (dále jen SHMOG) a pod záštitou Generálního konzulátu České republiky v Šanghaji vyhlašuje soutěž When Prague Meets Shanghai. Cílem této soutěže je prohloubit spolupráci s mladými českými sklářskými výtvarníky, prezentovat a zviditelnit výsledky jejich práce veřejnosti na významné mezinárodní akci s možností následného prodeje jejich výrobků. Podmínky a harmonogram soutěže: 1. Soutěže se mohou zúčastnit výtvarníci působící na území České republiky, kteří k datu vyhlášení soutěže 26. srpna 2013 nepřekročili věk 35 let. Přihlásit se mohou jednotlivci a kolektiv autorů. 2. Každý výtvarník může do soutěže přihlásit jedno své autorské dílo ve formě skleněného objektu o rozměrech max. 40 x 80 cm (průměr x výška). 3. Kompletní přihlášky budou přijímány do Součástí kompletní přihlášky musí být vyplněný přihlašovací formulář (bližší informace v kapitole Přihlášení do soutěže tohoto dokumentu). 5. Součástí kompletní přihlášky musí být jedna či více fotografií hotového díla, které výtvarník do soutěže přihlašuje. Formát fotografií JPG, rozměr delší strany min a max px. Název souboru ve formátu prijmeni.jmeno_nazev.dila_01.jpg, prijmeni.jmeno_nazev.dila_02.jpg atd. 6. Součástí kompletní přihlášky musí být anonymizovaná prezentace autorského díla na jedné straně A4 s obrazovou a textovou částí, obsahující popis díla. Tato jednostránková prezentace bude použita k přehlednému představení autorských děl všech zájemců členům výběrové komise. Formát prezentace JPG, rozměr delší strany min a max px. Název souboru ve formátu prijmeni.jmeno_nazev.dila_prezentace.jpg. 7. Součástí kompletní přihlášky musí být návrh na způsob instalace díla v galerii/muzeu obsahující podrobné technické specifikace (rozměry, hmotnost) a speciální požadavky (např. na nasvětlení). 8. Součástí kompletní přihlášky musí být prohlášení, zda autor uděluje či neuděluje souhlas s prodejem díla v rámci výstavy/aukce/prodejní expozice. 9. Pokud autor díla udělí souhlas s prodejem díla, musí být součástí kompletní přihlášky též částka v Kč, kterou si autor nárokuje v případě prodeje díla. P E 2 z 6

3 10. Díla jsou předkládána zdarma bez nároku na odměnu. Autor obdrží honorář odpovídající sjednané ceně pouze v případě prodeje díla. K prodeji díla však může dojít nejpozději do 2 let od ukončení výstavy v Šanghaji, v opačném případě je dílo vráceno jeho autorovi. 11. Účastníky soutěže vybere odborná výběrová komise dne V čele komise je Prof. Dr. Ing. Arch. Bořek Šípek, dalšími členy jsou architektka a designérka Barbora Škorpilová, sklářský výtvarník Zdeněk Lhotský, šéfdesigner společnosti Preciosa Lustry Jaroslav Bejvl ml. a ředitel SHMOG Zhang Lin. Práce budou hodnoceny anonymně, bez znalosti jmen soutěžících a škol. Posuzovány budou všechny přihlášené a přijaté práce splňující výše uvedená kritéria. Hodnocení poroty bude zaprotokolováno. 12. Kritéria hodnocení pro přihlášené objekty: - Původnost, originalita, inovace - Technická a technologická vyspělost - Soulad estetického, funkčního a ergonomického řešení - Vztah objektu k tématu When Prague Meets Shanghai - Další aspekty, které budou formulovány porotami 13. Oznámení o výsledku výběrového řízení bude všem účastníkům rozesláno nejpozději dne Oznámení nemusí obsahovat žádné odůvodnění nepřijetí díla. 14. V případě výběru díla zajišťuje výrobu vybraného díla autor na své náklady. Autor zajistí na své náklady rovněž jeho dopravu do místa určení v ČR (Praha nebo Kamenický Šenov), a to nejpozději do Vyhlašovatel je oprávněn vyřadit ze soutěže dílo, která neodpovídá předložené dokumentaci. 16. Vybraná díla budou vystavena 1 týden v galerii v České republice (vernisáž výstavy je plánována na den ) a dále 3 měsíce na výstavě ve SHMOG (vernisáž výstavy je plánována na den ). Dopravu díla na výstavu do Šanghaje zajistí na své náklady vyhlašovatel. 17. Výstava v Šanghaji bude zakončena dražbou autorských děl. Dílo může být nabídnuto k prodeji v rámci výstavy/aukce pouze se svolením autora. Pokud autor neumožní prodej díla v průběhu výstavy/aukce, bude mu dílo navráceno nejpozději do 3 měsíců od ukončení výstavy. V případě prodeje díla obdrží autor honorář odpovídající sjednané ceně. 18. Nebude-li dílo nabídnuté se souhlasem autora k prodeji prodáno během prodejní výstavy či aukce, dojde k jeho přesunu do prodejní galerie SHMOG, kdy bude dílo opět nabídnuto k prodeji. 19. Pokud nebude dílo nabídnuté se souhlasem autora k prodeji prodáno ani po dobu 2 let od zahájení výstavy (nejpozději do ), bude navráceno autorovi bez nároku na odměnu. 20. Mezi účastníky soutěže bude celkový vítěz zvolen prostřednictvím hlasování návštěvníků výstavy ve SHMOG. Toto hlasování se bude konat po dobu prvních dvou měsíců výstavy. 21. Jméno celkového vítěze soutěže bude zveřejněno dne Celkový vítěz soutěže (vyhlášení ) obdrží následující benefity: pobyt v Šanghaji v délce trvání 1 měsíc (hrazeny náklady na cestu a ubytování), odborný program (přednášky, workshopy) po dobu pobytu P E 3 z 6

4 v Šanghaji. V případě nevyužití kteréhokoli z benefitů nebude vítězi poskytnuta žádná finanční náhrada. Cesta vítěze do Šanghaje by se měla uskutečnit dne a za jeho přítomnosti by mělo dojít ke slavnostnímu vyhlášení vítěze soutěže ( ). Přesný termín a délka pobytu v Šanghaji bude s vítězem dojednána dle jeho možností, a to neprodleně po oznámení výsledků soutěže a v souvislosti s aktuální nabídkou leteckých společností. 23. Soutěžící uděluje společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a. s. svolení ke zveřejnění díla. P E 4 z 6

5 Časový harmonogram Vyhlášení soutěže Uzávěrka dodání kompletních přihlášek Zasedání výběrové komise Vyhlášení postupujících výtvarníků Termín pro připomínky ke vzorové smlouvě Termín pro podepsání smlouvy Uzávěrka předání objektů Termín pro podpis předávacího protokolu Vernisáž výstavy v ČR (předběžný termín) Vernisáž výstavy v Šanghaji Vyhlášení vítěze Cesta vítěze do Šanghaje (po dohodě lze termín upravit) Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže, aukce exponátů Ukončení výstavy v Šanghaji, přesun exponátů do prodejny Návrat vítěze do ČR (po dohodě lze termín upravit) Navrácení neprodaných exponátů P E 5 z 6

6 Přihlášení do soutěže: Podmínky přihlášení do soutěže jsou podrobně popsány v bodech 3 až 8 tohoto dokumentu. Přihlašovací formulář do soutěže je ke stažení zde. Do soutěže budou zařazeny pouze ty přihlášky, které budou vyhlašovateli doručeny nejpozději do , a to včetně všech požadovaných materiálů. Kompletní přihlášky zasílejte na adresu: PRECIOSA - LUSTRY, a. s. Marketingové oddělení Opletalova 1001/15, Jablonec nad Nisou nebo Hlavní garant soutěže: Ing. Táňa Rýdlová, zastupující vedoucí marketingového oddělení T: M: E: Kontaktní osoba: Bc. Klára Rasko, marketingový specialista T: M: E: P E 6 z 6