Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad"

Transkript

1 Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 7115/2015 VYŘIZUJE: Mariana Dědková REFERENT: Odboru výstavby a životního prostředí TEL: FAX: EP: DATUM: SATPET Production s.r.o. Nádražní 601/ Ostrava zastupuje: Bc. Jan Liška Severní 397/ Píšť adresa pro doručování: JL projekt Bc. Jan Liška Brandlova 1685/ Ostrava ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Petřvald, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona, žádost o územní souhlas s umístěním dvou souborů staveb označených RD1 a RD2, které obsahují: rodinný dům, přípojku vody, splaškovou kanalizaci, žumpu, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, zpevněnou plochu, oplocení, na pozemcích parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, kterou podala dne společnost SATPET Production s.r.o., IČO , Nádražní 601/159, Ostrava, kterou zastupuje Bc. Jan Liška, nar , Severní 397/4, Píšť (dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení: Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í d v o u s o u b o r ů s t a v e b o z n a č e n ý c h RD1 a RD2 Oba soubory staveb obsahují: rodinný dům, přípojku vody, splaškovou kanalizaci, žumpu, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, 1

2 zpevněnou plochu, oplocení, na pozemcích parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné (dále také jen soubory staveb ). Druh a účel umisťovaného souboru staveb označeného RD1: Stavba volně stojícího rodinného domu bude obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 9,42 m x 7,9 m, montovaná na bázi ocelové konstrukce, nepodsklepená, jednopodlažní, zastřešená plochou střechou. Výška stavby bude 3,24 m od úrovně +/- 0,0 m. Rodinný dům bude obsahovat jednu bytovou jednotku se 2 obytnými místnostmi. V rodinném domě bude zádveří, pracovna, pokoj, obývací pokoj + kuchyň, koupelna, WC, spíž. V rodinném domě budou provedeny rozvody kanalizace, studené a teplé vody a elektrické energie. Vytápění bude elektrickými přímotopy a jako doplňkový zdroj bude krb. Připojení stavby bude vodovodní přípojkou PE 100 RC SDR 11 na vodovodní řád DN 80 GG na pozemku parc. č. 593/1 v katastrálním území Petřvald u Karviné, odkud bude vedena ke stavbě rodinného domu. Vodoměrná sestava bude umístěna ve stavbě rodinného domu. Celková délka vodovodní přípojky bude 3,65 m. Stavba splaškové kanalizace bude na pozemku parc. č. 593/1 v katastrálním území Petřvald u Karviné, bude provedena z PVC DN 150 o celkové délce 2 m. Splaškové vody budou dále svedeny do žumpy o objemu 12 m 3 a 2,8 m, hloubky 2,25 m. Stavba odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, v dokumentaci nazvána jako vsakovací systém: dešťové vody z rodinného domu a zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 593/1 a 593/2 vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, budou svedeny dešťovou kanalizací PVC HT DN 100 v celkové délce 8,78 m do vsakovací jímky 4 x 1 m a hloubky 3 m a dále do vsakovacího drénu celkové délky 50 m. Stavba venkovní domovní elektroinstalace, v dokumentaci nazváno jako elektroinstalace: je navržena z elektroměrného pilíře na rozhraní pozemků parc. č. 593/1, 593/2, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné ke stavbě rodinného domu o celkové délce 23,9 m. Stavba oplocení bude na pozemku parc. č. 593/1 v katastrálním území Petřvald u Karviné, z uliční části pozemku bude provedeno jako zděné s podezdívkou s výplní z ocelových kovářských prvků, celkové délky 14,5 m. Výška oplocení bude 1,5 m. Ze zadní části pozemku bude provedeno oplocení z ocelových sloupků s výplní z drátěného pletiva, celkové délky 37,14 m. Výška oplocení bude 1,5 m. Stavba zpevněných ploch, bude mít celkovou plochu 56 m 2. Přístup a příjezd ke stavbě rodinného domu je zajištěn z místní komunikace ul. Na Úbočí na pozemku parc. č. 684 v katastrálním území Petřvald u Karviné. Druh a účel umisťovaného souboru staveb označeného RD2: Stavba volně stojícího rodinného domu bude obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 6,41 m x 7,9 m, montovaná na bázi ocelové konstrukce, nepodsklepená, jednopodlažní, zastřešená plochou střechou. Výška stavby bude 3,24 m od úrovně +/- 0,0 m. Rodinný dům bude obsahovat jednu bytovou jednotku s 1 obytnou místností. V rodinném domě bude zádveří, obývací pokoj + kuchyň, koupelna, WC. V rodinném domě budou provedeny rozvody kanalizace, studené a teplé vody a elektrické energie. Vytápění bude elektrickými přímotopy. 2

3 Připojení stavby bude vodovodní přípojkou PE 100 RC SDR 11 na vodovodní řád DN 80 GG na pozemku parc. č. 684 v katastrálním území Petřvald u Karviné, odkud bude vedena ke stavbě rodinného domu přes pozemky parc. č. 593/2, 593/3, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné. Vodoměrná sestava bude umístěna ve stavbě rodinného domu. Celková délka vodovodní přípojky bude 11,6 m. Stavba splaškové kanalizace bude na pozemku parc. č. 593/2 v katastrálním území Petřvald u Karviné bude provedena z PVC DN 150 o celkové délce 2 m. Splaškové vody budou dále svedeny do žumpy o objemu 12 m 3 a 2,8 m, hloubky 2,25 m. Stavba odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, v dokumentaci nazvána jako vsakovací systém: dešťové vody z rodinného domu a zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 593/1 a 593/2 vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, budou svedeny dešťovou kanalizací PVC HT DN 100 v celkové délce 7,42 m do vsakovací jímky 4 x 1 m a hloubky 3 m a dále do vsakovacího drénu celkové délky 50 m. Stavba venkovní domovní elektroinstalace, v dokumentaci nazváno jako elektroinstalace: je navržena z elektroměrného pilíře na rozhraní pozemků parc. č. 593/1, 593/2, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné ke stavbě rodinného domu o celkové délce 7 m. Stavba oplocení bude na pozemku parc. č. 593/2 v katastrálním území Petřvald u Karviné, z uliční části pozemku bude provedeno jako zděné s podezdívkou s výplní z ocelových kovářských prvků, celkové délky 13,2 m. Výška oplocení bude 1,5 m. Ze zadní části pozemku bude provedeno oplocení z ocelových sloupků s výplní z drátěného pletiva, celkové délky 31,34 m. Výška oplocení bude 1,5 m. Stavba zpevněných ploch, bude mít celkovou plochu 35 m 2. Přístup a příjezd ke stavbě rodinného domu je zajištěn z místní komunikace ul. Na Úbočí na pozemku parc. č. 684 v katastrálním území Petřvald u Karviné. Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se soubory staveb umisťují: Katastrální území Petřvald u Karviné: pozemek parc. č. 593/1 (orná půda), 593/2 (orná půda), 593/3 (orná půda), 684 (ostatní plocha). Umístění souborů staveb na pozemcích a určení prostorového řešení souborů staveb: Soubory staveb budou umístěny na pozemcích parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684 vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, v souladu s výkresem koordinační situace detailní (výkres pod označením C5 zpracovaný na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:250, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí). Stavba rodinného domu RD1 bude umístěna na pozemku parc. č. 593/1, ve vzdálenosti 14,85 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 593/2, ve vzdálenosti 3,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 594 a ve vzdálenosti 4,59 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 593/3, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné. Stavba rodinného domu RD2 bude umístěna na pozemku parc. č. 593/2, ve vzdálenosti 8,1 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 593/4, ve vzdálenosti 5,65 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 593/1 a ve vzdálenosti 6,3 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 594, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné. 3

4 Vymezení území dotčeného vlivy souborů staveb: Území dotčené vlivy souborů staveb je vymezeno pozemky parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684 vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, na kterých budou soubory staveb umístěny a sousedními pozemky parc. č. 595/2, 594, 593/4, 590, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, neboť vymezené území bude dotčeno vlivy souborů staveb v důsledku jejich realizace. Stavební úřad stanoví pro umístění souborů staveb a pro projektovou přípravu staveb rodinných domů a zároveň dle 92 odst. 1 stavebního zákona pro realizaci staveb, které již nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (přípojka vody, splašková kanalizace, žumpa, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, zpevněná plocha, oplocení), tyto podmínky: 1. Stavby budou provedeny podle dokumentace ověřené stavebním úřadem v územním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího rozhodnutí stavebního úřadu. 2. Stavby budou provedeny stavebním podnikatelem. Stavebník před zahájením prací písemně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení souborů staveb a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude soubory staveb provádět. 3. Při provádění staveb je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce na stavbách v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 4. Po celou dobu realizace staveb musí být zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým sousedním nemovitostem. 5. Žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených v koordinovaném závazném stanovisku a koordinovaném stanovisku Městského úřadu Petřvald, ze dne č.j. MěÚP 2680/2015, které je nedílnou součásti tohoto rozhodnutí. 6. Při umístění souborů staveb žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne pod zn , které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 7. Při umístění staveb žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn. 9773/V013475/2014/ZÁ, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 8. Při umístění staveb žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn: 9773/V011113/2015/ZÁ, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 9. Projektové dokumentace staveb rodinných domů budou zpracovány v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 10. Projektové dokumentace staveb rodinných domů budou obsahovat opatření proti pronikání radonu z podlaží - radonový index střední. 11. Projektové dokumentace staveb rodinných domů budou zpracovány oprávněnou osobou dle 158 stavebního zákona. 4

5 Účastník územního řízení podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: SATPET Production s.r.o., IČO , Nádražní 601/159, Ostrava Odůvodnění: Žadatel podal dne žádost o územní souhlas s umístěním dvou souborů staveb označených RD1 a RD2, které obsahují: rodinný dům, přípojku vody, splaškovou kanalizaci, žumpu, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, zpevněnou plochu, oplocení, na pozemcích parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné (dále také jen žádost ). Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu a jsou přímo dotčena práva dalších osob a že je třeba stanovit podmínky pro umístění staveb, proto podle 96 odst. 5 stavebního zákona, rozhodl usnesením I. ze dne o provedení územního řízení a zároveň vyzval žadatele k doplnění žádosti ve lhůtě přiměřené k odstranění nedostatků a vad podání, které jsou uvedeny ve výzvě ze dne a určené podle 39 odst. 1 správního řádu do a současně rozhodl usnesením II. o přerušení řízení podle 86 odst. 5 stavebního zákona do Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí a dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Podáním ze dne a žadatel žádost doplnil. Podáním ze dne žadatel žádost kompletně doplnil. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší: podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli, tj. SATPET Production s.r.o.; podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. městu Petřvald; podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníkům pozemků parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ti kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníkům sousedních pozemků parc. č. 595/2, 594, 593/4, 590, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné a staveb na nich, neboť umístění souborů staveb je navrženo v jejich bezprostřední blízkosti a vlastnické právo k těmto pozemkům nebo stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno v důsledku samotné realizace souborů staveb; podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníkům sousedních staveb technické infrastruktury, neboť se soubory staveb umísťují v jejich bezprostřední blízkosti a jejich vlastnické právo je územním rozhodnutím přímo dotčeno, a to v důsledku samotné realizace souborů staveb. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. 5

6 Stavební úřad je povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí ve smyslu 69 odst. 2 správního řádu uvést jména a příjmení všech účastníků řízení, kterými jsou: SATPET Production s.r.o., město Petřvald, Milan Riedl, Petra Riedlová, ČEZ Distribuce, a.s., Eva Ručková, Petr Zdebský, Bruno Potysz, Irena Potyszová, Česká spořitelna, a.s., Alena Santariusová, Olga Dostálová, Marie Canibalová, Radomír Canibal, Karin Canibalová, Lukáš Moskala, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Stavební úřad opatřením ze dne oznámil, podle 87 odst. 1 stavebního zákona, zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad v souladu s 89 odst. 1 stavebního zákona upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení zahájení územního řízení, jinak se k nim nepřihlíží. Stavební úřad v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ohledání na místě by nebylo účelné. Stavební úřad opatřením ze dne oznámil, podle 87 odst. 1 stavebního zákona, zahájení územního řízení účastníku řízení, kterým je Lukáš Moskala, nar , Sokolská 346, Bohumín a kterému se nedaří prokazatelně doručovat. V oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad v souladu s 89 odst. 1 stavebního zákona upozornil, že námitky účastníka řízení musí být uplatněny nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení zahájení územního řízení, jinak se k nim nepřihlíží. Stavební úřad v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ohledání na místě by nebylo účelné. Stavební úřad současně v oznámení zahájení územního řízení účastníky řízení poučil, že: dle 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, nepřihlíží; dle 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4 89 stavebního zákona, se nepřihlíží; dle 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. V oznámení o zahájení územního řízení, stavební úřad účastníky řízení poučil o jejich právech a povinnostech v dostatečném rozsahu příslušných ustanovení správního řádu a stavebního zákona tak, aby z neznalosti právních předpisů tito neutrpěli v řízení újmu. Podkladem pro vydání rozhodnutí byly tyto doklady: dodatek č. 1 a 2 k projektové dokumentaci ze dne ; odůvodnění stavby bezodtokové jímky (žumpa 1 a žumpa 2) u rodinných domů, které zpracoval Bc. Jan Liška; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu mezi městem Petřvald a společností SATPET Production s.r.o., ze dne ; 6

7 souhlasy účastníků řízení; koordinované závazné stanovisko a koordinované stanovisko Městského úřadu Petřvald, ze dne č.j. MěÚP 2680/2015; Za město Petřvald: a) místní komunikace (souhlasí) b) veřejné osvětlení (souhlasí) c) zeleň (souhlasí) d) kanalizace (souhlasí) e) majetkoprávní (souhlasí se stanovením požadavků. Požadavkům bylo vyhověno doložením smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Petřvald a společností SATPET Production s.r.o. ze dne ); z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (jsou předmětným záměrem dotčeny, se stanovením požadavků. Požadavkům bylo vyhověno stanovením podmínky č. 5 tohoto rozhodnutí); Koordinované závazné stanovisko a sdělení Městského úřadu Orlová, Odbor životního prostředí, ze dne pod sp. zn. MUOR S 10890/2014/OZP/PAM, které obsahuje následující stanoviska dotčených orgánů Městského úřadu Orlová: z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (jsou předmětným záměrem dotčeny. Zároveň vydali souhlasné stanovisko se stanovením požadavků. Splnění požadavků vyplývá ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů); z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (jsou předmětným záměrem dotčeni, zároveň vydali souhlasné závazné stanovisko, bez stanovení požadavků); z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (jsou předmětným záměrem dotčeny, k výše uvedené stavbě není souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu třeba. V takovém případě se závazné stanovisko nevydává.); z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 7

8 (jsou předmětným záměrem dotčeny, se stanovením požadavku. Požadavek se netýká umístění staveb, jedná se o podmínky k provádění staveb.); z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne pod zn (v zájmovém území se nenachází energetické zařízení v majetku této společnosti); sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne pod zn (v zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku této společnosti); vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne zn.: (dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení v majetku, se stanovením požadavků. Požadavkům bylo vyhověno stanovením podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí); stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., k vodovodním přípojkám, ze dne pod zn: 9773/V013475/2014/ZÁ (Dojde ke střetu se zařízením v majetku této společnosti, se stanovením požadavků. Požadavkům, bylo vyhověno stanovením podmínky č. 7 tohoto rozhodnutí); stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn: 9773/V006746/2015/ZÁ (Souhlas se stavbou RD 2 a staveb souvisejících. Nesouhlas se stavbou RD 1. Vše bez stanovení požadavků); stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn: 9773/V011113/2015/ZÁ (Souhlas se stavbou RD 1 a souvisejících staveb, se stanovením požadavků. Požadavkům, bylo vyhověno stanovením podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí); vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., s platností do pod č.j /14 (Dojde ke střetu s vedením sítě elektronických komunikací v majetku této společnosti, se stanovením požadavků. Z předložených podkladů je patrné, že samotnou stavební činností fyzicky nedojde k dotčení se stávající zemní telefonní sítí.); Vyjádření k PD k vydání UR a SP společnosti O2 Czech Republic a.s., ze dne ( Z předložených podkladů je patrné, že samotnou stavební činností fyzicky nedojde k dotčení se stávající zemní telefonní sítí (dle podkladů stavební a zemní práce mimo stávající kabelovou telefonní trasu) ); Rozhodnutí o povolení připojení k sousední nemovitosti ze dne sp. zn.: 360/20154/VaŽP/Koch (č.j. MěÚP 3016/2015), které nabylo právní moci dne (Se stanovením požadavků. Požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace.); Závazné stanovisko ČR Státní energetické inspekce ze dne zn. 3227/14/S- 2023/80.103/Hrd. 8

9 hydrogeologický posudek z 6. srpna 2014 zpracovaný firmou GEO TRADE SILESIA s.r.o. Ing. Radim Stránský odvedení dešťových vod bylo zpracováno v souladu s tímto posouzením. hodnocení radonového indexu pozemku 593 (RD1) v katastrálním území Petřvald u Karviné ze dne , zpracovaný oprávněnou osobou (SEZIT PLUS s.r.o.) - střední radonový index pozemku (ochranná opatření proti pronikání radonu do objektu byly zapracovány do dokumentace); hodnocení radonového indexu pozemku 593 (RD2) v katastrálním území Petřvald u Karviné ze dne , zpracovaný oprávněnou osobou (SEZIT PLUS s.r.o.) - střední radonový index pozemku (ochranná opatření proti pronikání radonu do objektu byly zapracovány do dokumentace); Plná moc pro zastupování společnosti SATPET Production s.r.o. Bc. Janem Liškou. Dokumentace, kterou zpracoval Bc. Jan Liška a ověřil ji autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Dušan Václavík, vedený ČKAIT D1 a požárně bezpečnostní řešení zpracoval doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Vlastnictví pozemků a staveb na nich stavební úřad ověřil v evidenci katastru nemovitostí list vlastnictví č 1776, 3447, 3938, 684, 953, 955, 1401, 92, 941, 3447, 511, vše pro katastrální území Petřvald u Karviné. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona a dospěl k závěru, že předmět územního řízení: je po posouzení dle 90 písm. a) stavebního zákona v souladu se závaznou částí Územního plánu města Petřvald. Pozemek pro umístění předmětných souborů staveb se nachází v zóně SC smíšené obytné, ve které jsou soubory staveb přípustné. je po posouzení dle 90 písm. b) stavebního zákona v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Dle schválené územně plánovací dokumentace, jak je výše uvedeno, jsou soubory staveb v souladu s územním plánem města Petřvald. Vzhledem k tomu, že předmětným záměrem nedojde k narušení stávajících architektonických a urbanistických hodnot území, nebude mít navrhovaný záměr negativní vliv na ochranu těchto hodnot v území. je po posouzení dle 90 písm. c) stavebního zákona v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Umístění souborů staveb vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, což stavební úřad ověřil v předložené dokumentaci. je po posouzení dle 90 písm. d) stavebního zákona je v souladu s cíli a úkoly územního plánování s charakterem území. Dle schválených územně plánovacích dokumentací, jak je výše uvedeno, jsou soubory staveb navrženy v území, kde je jejich umístění přípustné. je po posouzení dle 90 písm. e) stavebního zákona v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. Požadavky dotčených orgánů byly vyhodnoceny tak, jak je uvedeno v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Práva a právem chráněné zájmy jiných osob nejsou dotčeny. Podmínky dotčených orgánů, požadavky a námitky účastníků řízení byly stavebním úřadem posouzeny a vyhodnoceny tak, jak je uvedeno v odůvodnění tohoto rozhodnutí. 9

10 Soubory se podle Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Karviná nachází v ploše M chráněného ložiskového území části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černého uhlí. Veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním jsou v ploše M a N umísťovány a povolovány, aniž by vyžadovaly provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování. Závazné stanovisko k umístění staveb v chráněném ložiskovém území vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne , č.j. MSK /2014. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: v opatření ze dne dal stavební úřad účastníkům řízení možnost v souladu s 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí, dne k podkladům rozhodnutí; žádný z účastníků řízení této možnosti nevyužil. v opatření ze dne dal stavební úřad účastníku řízení Lukáš Moskala, nar , Sokolská 346, Bohumín, možnost v souladu s 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí, dne k podkladům rozhodnutí; účastník řízení této možnosti nevyužil. Stavební úřad projednal žádost s účastníky řízení a dotčenými orgány, zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků účastníků řízení včetně vlastníků sítí technického vybavení, a tyto podmínky a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Důvody, pro které nebylo požadavkům vyhověno, jsou výše uvedeny. Opatřením ze dne stavební úřad vyzval žadatele k zaplacení správního poplatku. Stavební úřad posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění souborů staveb z hlediska její úplnosti, jak stanoví 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a zjistil, že tato obsahuje všechny náležitosti dle přílohy č. 1 této vyhlášky a 86 stavebního zákona. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění souborů staveb, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Dle 83 odst. 1 správního řádu proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury podáním u zdejšího správního orgánu (Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Petřvald). Dle 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Dle 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V souladu s ustanovením 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí 10

11 směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Další poučení: Územní rozhodnutí o umístění staveb má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dle 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění staveb platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. V souladu s 93 odst. 4 stavebního zákona předmětné územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádost podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává; vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. Dle 93 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Územní rozhodnutí neopravňuje žadatele k zahájení stavebních prací na stavbě rodinného domu, do doby vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo pravomocného stavebního povolení. Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo stavební povolení vydá obecný stavební úřad, kterým je Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Petřvald. Územní rozhodnutí opravňuje žadatele k zahájení stavebních prací na stavbách přípojky vody, splaškové kanalizace, žumpě, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, oplocení, které lze považovat dle 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona za vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu, na stavbě oplocení dle 103 odst. 1 písm. e) bod 14 novely stavebního zákona, jsou stavbami, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžaduje ani stavba zpevněné plochy, která je dle 103 odst. 1 písm. e) bod 17 novely stavebního zákona odstavnou, manipulační plochou do 300 m2, která neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, která nemůže způsobit znečištění životního prostředí. Před zahájením staveb a v průběhu jejich realizace musí být respektováno ustanovení 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění staveb je žadatel povinný dodržet ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Žadatel je povinný, v souladu s ustanovením 152 odst. 1 stavebního zákona, dbát na řádnou přípravu a provádění staveb. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu jsou povinní zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními 11

12 předpisy. O zahájení prací na stavbách jsou povinní v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené. Dle 160 odst. 2 stavebního zákona je zhotovitel staveb povinen provádět stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Stavební úřad žadatele upozorňuje na další povinnosti žadatele vyplývající ze zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ustanovení 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi). Budou respektovány platné předpisy pro práci v ochranných pásmech zařízení technické infrastruktury, jak je uvedeno ve vyjádřeních správců těchto sítí včetně dalších požadavků v těchto vyjádřeních uvedených. Uvedené stavby přípojka vody, splašková kanalizace, žumpa, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, zpevněnou plochu, oplocení lze po dokončení užívat, v souladu s 119 stavebního zákona bez oznámení stavebnímu úřadu. Žadatel zajistí, aby byly před započetím užívání těchto staveb provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Přílohy: ověřená dokumentace (pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí); výkres koordinační situace detailní (pod označením C5 zpracovaný na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:250; Stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn: 9773/V013475/2014/ZÁ; Koordinované závazné stanovisko a koordinované stanovisko Městského úřadu Petřvald, ze dne č.j. MěÚP 2680/2015; vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne pod zn ; Stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn: 9773/V011113/2015/ZÁ; otisk úředního razítka Ing. Petr Bura vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 12

13 Poplatek: Správní poplatek za vydání rozhodnutí o umístění staveb, ve výši Kč dle položky č. 17 bodu 1. písm. a), ve výši 500 Kč dle položky č. 17 bodu 1. písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne Obdrží: (doručenky) účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona: 1. Bc. Jan Liška, Severní 397/4, Píšť, který zastupuje společnost SATPET Production s.r.o. 2. město Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, Petřvald účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona: 3. Milan Riedl, Na Úbočí 1091, Petřvald 4. Petra Riedlová, Na Úbočí 1091, Petřvald 5. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 6. Eva Ručková, Na Parcelaci 1413, Petřvald 7. Petr Zdebský, Hurtíkova 1083, Petřvald 8. Bruno Potysz, Slovenská 2918/50, Karviná 9. Irena Potyszová, Slovenská 2918/50, Karviná 10. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 11. Alena Santariusová, Zahradní 1436, Petřvald 12. Olga Dostálová, Na Úbočí 302, Petřvald 13. Marie Canibalová, Mendelova 2939/5, Karviná 14. Radomír Canibal, Petra Bezruče 1422, Petřvald 15. Karin Canibalová, Petra Bezruče 1422, Petřvald 16. Lukáš Moskala, Sokolská 346, Bohumín 17. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 18. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 19. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t dotčené orgány 20. Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, IDDS: r7qbskc 21. Městský úřad Orlová, odbor výstavby, oddělení územního plánování a rozhodování, IDDS: r7qbskc Tato písemnost se účastníku řízení, kterým je Lukáš Moskala, které se nedaří prokazatelně doručovat, doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením 25 odst. 1 správního řádu. Lukáš Moskala, nar , Sokolská 346, Bohumín Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Petřvald a to po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:... Zveřejnění elektronické verze oznámení na webových stránkách Městského úřadu Petřvald. Zveřejnění dne :. Odstranění dne : Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 13

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/210273/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.03.2015 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 156453/2011 ST2/Več MMHK/173226/2011 Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 19.10.2011

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 428/14/VYS/Oud 3033/14-3 V Sušici dne:7.4.2014

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ SPIS. ZN.: SU-0667/2014-328/S Č.J.: 1108/2015 VYŘIZUJE: Struharňanská TEL.: 571 447 320 FAX: 571 447 428 E-MAIL: Struharnanska.OU@hornilidec.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/155/2013/Ve Havlíčkův Brod, dne 12.3.2013 JID: 17344/2013/muhb VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 06620/2015/St P13-34059/2015

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : 2012 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 23998/2015/VO P13-35420/2015 Ing. Kateřina Vorlová 235 011 292 235 011 438 VorlovaK@p13.mepnet.cz Městská část Praha 13 Úřad městské části

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/026007/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.2.2010 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Magistrát města Liberec odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec I Věc: ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS podle ustanovení 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 22.1.2014 Naše zn.: MěÚ-R/St.237/2014-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-017590/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 041561/2015 Zlín, dne 2.4.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 984, fax: 577 630 983, e-mail: alenakorycanova@zlin.eu dle rozdělovníku spisová značka: MMZL 027163/2015/19

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

vbecní úřad Vrábče c dop :

vbecní úřad Vrábče c dop : Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník: vbecní

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 13.5.2015 Naše zn.: MěÚ-R/St.1381/2015-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více