TECHNIKA PRVNÍ KRŮČKY S PÁLKOU V RUCE. Přípravná cvičení s pálkou a míčkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNIKA PRVNÍ KRŮČKY S PÁLKOU V RUCE. Přípravná cvičení s pálkou a míčkem"

Transkript

1 2 / S L OVO P Ř E D S E DY Č A S T T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / 3 VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI STOLNÍHO TENISU, TECHNIKA začíná druhá polovina soutěží, mládežnických turnajů i mezinárodních turnajů dospělých série Pro Tour, máme před sebou mistrovství Evropy i světa. Doufám, že i v letošním roce budeme úspěšní. Loňský rok byl výsledkově pro celý stolní tenis velmi příznivý. Muži skončili na pátém místě na světě a to je náš největší úspěch za posledních deset let. Ženy dvanácté a i to je úspěch obrovský. Družstva mužů i žen skončila v kvalifikaci na ME na skvělých druhých místech ve svých skupinách a ženy dokonce v kvalifikaci od nástupu trenérky Marie Hrachové neprohrály. I když naši junioři, juniorky, kadeti i kadetky na ME juniorů v Sarajevu neuspěli, snažili se po celou loňskou sezónu navázat na úspěchy let předcházejících. Pod vedením ing. J. Hýbnera začala ČAST vydávat Metodické listy a nyní se vám dostává do rukou jejich druhé číslo. Na návrh vás, stolních tenistů, je vydáváme zatím v elektronické podobě, a byli bychom rádi, kdyby o ně byl zájem i v podobě tištěné. Bude-li zájem z hnutí dostatečný pro ekonomiku tisku, vydáme prvních šest čísel i v tištěné podobě. Metodické listy by měly být tou nejzákladnější pomůckou všem, kdo se o stolní tenis zajímají, ale i těm, kdo vychovávají novou nastupující generaci. Doufám, že se Vám bude i druhé číslo líbit. PRVNÍ KRŮČKY S PÁLKOU V RUCE Text ing. Jaroslav Hýbner / předseda TMK ČAST Fotodokumentace ing. Michal Vyleta / člen TMK ČAST V Metodických listech ČAST č. 1 byla úvodní sta věnována držení pálky, což je nezbytný prvotní základ techniky hráče stolního tenisu. Tato kapitola se bude zabývat tím, jakým způsobem se začíná vytvářet základ vlastní úderové techniky. Přípravná cvičení s pálkou a míčkem Dříve, než se začínající adept stolního tenisu postaví s pálkou v ruce ke stolu a začne se pokoušet míček přepinknout na druhou stranu, je vhodné (spíše nezbytně nutné), aby se s pálkou a míčkem blíže seznámil. Děje se tak zábavnou formou, při níž je získáván vztah k pálce a míči, který bude později využit při vlastní hře u stolu. PINKÁNÍ NA MÍSTĚ Hráč stojí v mírném stoji rozkročném, pálku drží před tělem forhendovou stranou čepele vzhůru, v úrovni pasu. V nehrající ruce drží míček, který volně spustí z výšky cca 20 cm směrem k pálce. Pálkou je míč přiměřenou silou odražen směrem kolmo vzhůru tak, aby při dalším pokusu mohl hráč zůstat stát na stejném místě a plynule pokračovat ve cvičení (viz obr. 1). CHYBY: Neúměrná síla úderu míček vyletí hodně vysoko a je pro začátečníka následně těžko kontrolovatelný. Přeji Vám všem stolním tenistům mnoho sportovních úspěchů v roce 2007 a hlavně hodně zdraví. Pavel Primus předseda ČAST Obr. 1 Pinkání na místě forhendem

2 4 / T E C H N I K A T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / 5 Vychýlení čepele pálky z vodorovné roviny míček odskočí stranou a hráč ho dohání po opuštění základního postavení. Tato chyba je velmi častá, každý následný úder je pak těžší a těžší. VARIANTY: Těžší variantou je pinkání bekhendovou stranou čepele pálky (obr. 2). Po zvládnutí této varianty se přechází ke střídavému pinkání forhendovou a bekhendovou stranou čepele pálky, přičemž je znovu velmi důležité mít pálku v okamžiku úderu ve vodorovné poloze, protože jinak dochází k odrazům míče stranou a hráč musí úkol řešit v pohybu, což je výrazně obtížnější. Obr. 3 Pinkání o cvičnou stěnu forhendem před tělem, s dopadem míčku na podlahu správně provedeným forhendovým úderem. Míček po odrazu od stěny dopadá na podlahu, po jeho odskoku má hráč čas zaujmout správné postavení k zahrání následujícího úderu. Obtížnější je hraní forhendem mimo osu těla (obr. 4), blíží se podobě budoucího forhendového úderu, a hraní bekhendem (obr. 5). Obr. 2 Pinkání na místě bekhendem DOPORUČENÍ: Pro zvýšení atraktivity tréninku je dobré počítat úspěšné pokusy, vnést do skupinky hráčů prvek soutěživosti ( kdo udělá první 10, 20, 50 úspěšných pokusů v jedné sérii ) PINKÁNÍ V POHYBU Po zvládnutí pinkání s míčkem při postavení na místě, které se často mění v pinkání za pohybu vynucené nesprávným provedením úkolu, přecházíme k záměrnému pohybu při výše popsaných variantách cvičení. Pohyb se může dít různým způsobem směrem vpřed, s otáčením kolem svislé osy těla, kolem stolu, slalomem mezi překážkami (stojícími spoluhráči), směrem do stran, dozadu, šikmo napříč Záleží na vynalézavosti trenéra, jak učiní cvičení co nejzajímavějším. PINKÁNÍ O STĚNU S dopadem míčku na podlahu tato varianta je jednodušší, protože hráč získává čas na provedení následného úderu. Začíná se forhendovou stranou čepele pálky před tělem (obr. 3), což ještě nekoresponduje s budoucím Obr. 4 Pinkání o stěnu forhendem mimo osu těla (v provedení chlapce) Obr. 5 Pinkání o stěnu bekhendem s mezilehlým dopadem na podlahu S odbíjením míčku ze vzduchu obtížnější, hráč musí rychleji reagovat, zvyšuje se důležitost správné síly úderu a jeho správné směrování. Zatímco při dopadu míčku na podlahu je více času na reakci na nepřesnost jeho odskoku

3 6 / T E C H N I K A T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / 7 od cvičné stěny, při odehrání ze vzduchu musí hráč pohybově reagovat dříve a hůře se mu koriguje srovnání rytmu cvičení (obr. 6). VARIANTY: Stejně jako u pinkání na místě nebo za pohybu lze kromě již popsaného forhendu před tělem, forhendu klasického a bekhendu hrát střídavě bekhendem a forhendem. Jinou vhodnou variantou je hraní ve dvojici (i trojici), kdy jeden hráč odehraje míček, druhý (i třetí) je za ním připraven k odehrání míče následného, přičemž mu první hráč musí uvolnit operační prostor (obr. 7). Dobré je hráče instruovat tak, aby změnu míst prováděli dohodnutým způsobem (po odehrání míče forhendem u praváků nejlépe doleva a dozadu při neustálém sledování cvičné stěny očima netočit se zády). PINKÁNÍ VE DVOJICI BEZ POUŽITÍ STOLU S mezilehlým dopadem na podlahu jednodušší varianta, protože hráč získává více času na odehrání následného úderu Obr. 6 Pinkání o stěnu s odbíjením míčku ze vzduchu korekce slabšího odrazu míčku od stěny pohybem hráče blíže stěně DOPORUČENÍ: Volit postavení v přiměřené vzdálenosti od cvičné stěny ani blízko, ani daleko. Úderům dávat takovou sílu, aby se míček vracel plynule, ne příliš rychle (hodně silný úder), ale také aby vůbec došlo k jeho odrazu od cvičné stěny a nespadl kolmo dolů (příliš slabý úder). Čepel pálky klást rovnoběžně se cvičnou stěnou, aby odraz míčku nebyl do strany. PROVEDENÍ: Dva hráči stojí ve volném prostoru čelem k sobě a odehrávají vzájemně míčky vzduchem technikou forhendem před tělem, klasickým forhendem nebo bekhendem tak, že míček mezi nimi, obvykle blíže přijímajícímu hráči, dopadne na podlahu a je odehrán až po dosažení nejvyššího bodu své dráhy letu po odskoku. Přijímající hráč je připraven ve střehovém postavení, aby pohybem dopředu, dozadu nebo do stran správně reagoval na vzniklou situaci a mohl míček odbít zpět ve správnou chvíli (obr. 8). Obr. 8 Pinkání ve dvojici vzduchem, s mezilehlým dopadem míčku na podlahu Bez mezilehlého dopadu, přímo ze vzduchu obtížnější varianta, vyžadující ještě bystřejší reakci na let míčku. PROVEDENÍ: Platí stejné zásady jako u provedení cvičení s mezilehlým dopadem. VARIANTA: Mezi cvičící hráče lze postavit ohrádku (obr. 9). Obr. 7 Hráči připravení ve střehovém postavení při pinkání o cvičnou stěnu ve dvojici DOPORUČENÍ: Opět platí stejné zásady jak u předcházejících cvičení. Dávat úderům takovou sílu, aby partner měl dostatek času na odpově. Správně naklopit čepel pálky,

4 8 / T E C H N I K A T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / 9 REŠERŠE ZÁVĚREČNÝCH TRENÉRSKÝCH PRACÍ Obr. 9 Pinkání vzduchem ve dvojici přes ohrádku, která je mezi hráči postavena aby míčky neutíkaly do stran. Být maximálně koncentrovaný na každý jednotlivý úder. Popsaná přípravná cvičení s pálkou jsou základem k tomu, aby se budoucí stolní tenista seznámil blíže s pálkou a s míčkem, začal si osvojovat správné postavení na každý jednotlivý úder, správný moment styku pálky s míčkem, což všechno je nezbytně nutné pro další úspěšné rozvíjení jeho úderové a pohybové techniky. KDY ZAČÍT SE SPECIALIZOVANOU PŘÍPRAVOU MLADÝCH STOLNÍCH TENISTŮ Mgr. Vladimír Pavlík (školení trenérů licence B 2003) Doplnil a upravil ing. Jiří Pischel / člen TMK ČAST 1. ÚVOD Česká reprezentace zaznamenala v posledních letech celou řadu skvělých úspěchů v mládežnických kategoriích, s přechodem do kategorie dospělých ale většinou dochází ke ztrátě vydobytých pozic, k ustrnutí výkonnostního růstu, z hráčů evropského formátu se stávají jen hráči průměrní. Tyto skutečnosti jsou velmi znepokojivé a úzce korespondují s otázkou týkající se započetí specializované přípravy mladých stolních tenistů. A právě hledání odpovědi na tento dílčí problém tréninkového procesu se stává předmětem a cílem této práce. 2. VYMEZENÍ OKRUHU PROBLÉMŮ Ranou specializací rozumíme zahájení specializovaného sportovního tréninku v raném věku. Tato tendence, vyvolávaná nepodloženým zobecněním mimořádných výkonů dětí a mládeže, se snaží o dosažení vrcholných výkonů co nejdříve. Z toho vyplývá, že se snižuje věková hranice při zahájení pravidelné sportovní přípravy. Samotná raná specializace sebou přináší tyto dílčí problémy a otázky: V kolika letech začít se specializovaným tréninkem. Jaká je posloupnost (etapy) sportovní přípravy. Jaký je poměr mezi tělesnou přípravou (TP) a technicko-taktickou přípravou (TTP) v období rané specializace. Jaký je poměr mezi všeobecnou tělesnou přípravou (VTP) a speciální tělesnou přípravou (STP) v období rané specializace. Jaké je materiální vybavení v počátcích rané specializace (pálky, stoly).

5 10 / R E Š E R Š E Z ÁV Ě R E Č N Ý C H T R E N É R S K Ý C H P R A C Í T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / PŘEHLED PRACÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE RANOU SPECIALIZACÍ Velmi inspirující je příspěvek Problematika v posilování mladšího žactva (M. Roček). Práce je cenná především velmi rozsáhlým seznamem použité literatury, ze které autor uvádí bohatou citaci. M. Roček na základě studia literatury a vlastní praxe dospívá k závěru, že s ranou specializací by se mohlo začínat od osmi let dítěte po předchozím ročním absolvování všeobecné tělesné přípravy. Práce tedy přináší dílčí odpově na první otázku. Komplexněji se danou problematikou zabývá V. Tománek ve svém příspěvku Problematika rané specializace. Autor zde uvádí jednotlivé etapy sportovní přípravy mládeže základní, specializovanou a vrcholovou. Tyto chápe nikoliv jako cíl, ale jako prostředek ke zvládnutí vždy následující etapy a tím i dosažení požadované výkonnosti v seniorském věku. Podrobně rozebírá především etapu základní sportovní přípravy ve věkové kategorii sedmi až deseti let. Varuje před urychlováním rané specializace na úkor rozvoje všestrannosti. Ve všeobecné tělesné přípravě má být kladen dle autora důraz především na rozvoj rychlosti a obratnosti. Specializaci by mělo být věnováno 20% tréninkového času. Práce je doplněna grafem, který si všímá růstu výkonnosti při předčasné specializaci a srovnává ji s všestrannou etapou přípravy a stabilizací výkonu v závislosti na délce organizované sportovní činnosti. Tománkův příspěvek nám přináší několik odpovědí: Sportovní příprava je etapovitá se začátkem v sedmi letech. Se specializací je možné začít v sedmi letech. Poměr všestranné tělesné přípravy a specializace je 80 % : 20 %. V rámci všeobecné tělesné přípravy klademe důraz na rozvoj rychlosti a obratnosti. Cílem sportovní přípravy mládeže je stabilizovaný výkon, ke kterému dochází zhruba po osmi letech organizovaného tréninku. Třetím příspěvkem je práce J. Javůrka Příprava začátečníků v období mladšího školního věku s přechodem do staršího školního věku. Autor v tomto textu uvádí odlišné věkové kategorie oproti ostatním trenérům (v jednotlivých etapách 6 8 let, 8 11 let a let). Všímá si výběru dětí za použití testů všeobecné tělesné přípravy a testů speciální tělesné přípravy pro stolní tenis. To vše probíhá v rámci první věkové kategorie (6 8 let). Ke specializaci by mělo docházet na přelomu sedmi a osmi let. Od sedmi let je dle Javůrka možné zařazovat různé zábavné hry s pálkou a míčkem bez využití stolu na stolní tenis. Po třech měsících přistupujeme k nácviku úderů na stole s využitím dřevěné pálky bez potahu. Po dalším půlročním období přecházíme na klasickou pálku s potahy. Trénink probíhá v rámci dvou tréninkových jednotek týdně, z nichž jedna je zaměřena na všeobecnou tělesnou přípravu a součástí druhého tréninku je specializace v rozsahu 25 % této tréninkové jednotky. V kategorii 8 11 let se navyšuje specializovaná příprava až na 50 % a zároveň se zvyšuje počet tréninků na deset až patnáct v měsíci. Další z prací trenérů licence B, která se zabývá danou problematikou, je příspěvek V. Svobodové Problematika rané specializace. Autorka stanovuje tyto závěry: Začátek specializovaného tréninku spadá do období 7 8 let. Sedmiletý sportovec je schopen z fyziologického i pedagogicko-psychologického hlediska se adaptovat na tréninkové zatížení. Pro základní etapu sportovní přípravy je nutné vybírat děti s dobrým pohybovým základem (sportující rodičové, sportovní činnost v předškolním věku). Celkový objem tréninku činí 4,5 6 hod týdně. Poměr všeobecné tělesné přípravy a specializace navrhuje autorka v relaci 70 % : 30 %. Vedle výše uvedených příspěvků trenérů licence B, případně závěrečných prací trenérů licence A, je problematika specializované přípravy mladých stolních tenistů řešena v učebních textech pro trenéry stolního tenisu, případně v tzv. metodických dopisech. Výběrem talentů a základním výcvikem talentované mládeže se zabývá ve svých příspěvcích K. Chyba Stolní tenis pro trenéry IV. třídy. Autor v této práci uvádí jako vhodný věk k výběru dětí pro stolní tenis období osmi až deseti let. Výběr dětí považuje za záležitost etapovitou a stupňovitou a poukazuje také na další zásadu výběru, kterou je komplexnost (hlediska genetická, morfologická, psychologická, sociologická, pedagogická a zdravotní). Základní výcvik probíhá ve věku osmi až devíti let s důsledným respektováním věkových zákonitostí vývoje organismu a dodržováním všestrannosti tréninku. Specializovaný trénink lze zařazovat až kolem věku deseti let a tělesná příprava tvoří 60 % celkového tréninkového objemu. Na tyto statě navazuje K. Chyba v dalších příspěvcích a posunuje vhodný věk výběru dětí do oddílu stolního tenisu na hranici sedmi až devíti let, experimentálně již od šesti let. Součástí tohoto textu je také popis testovacích baterií všeobecné tělesné přípravy. Uvádí tři etapy sportovní přípravy mládeže. Etapa základní sportovní přípravy spadá do období 7 10 let a zastoupení specializace je % z celkového objemu. Text je doplněn o dvě přehledné tabulky, které sledují metody a formy výcviku, poměry TTP a VTP a kvantifikují zatížení u jednotlivých etap sportovní přípravy.

6 12 / R E Š E R Š E Z ÁV Ě R E Č N Ý C H T R E N É R S K Ý C H P R A C Í T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / 13 S určitým odlišným vymezením jednotlivých etap sportovní přípravy mládeže se setkáváme v metodickém dopise autorů R. Gregora aj. Lesa Tělesná příprava hráče stolního tenisu. Podle těchto odborníků etapa základního tréninku spadá až do období 9 11 let. Tento metodický materiál přináší také dvě srovnávací tabulky zastoupení VTP, STP a TTP v jednotlivých etapách. Z těchto přehledů vyplývá, že v etapě základního tréninku (9 11 let) převládá všeobecná tělesná příprava (60 70 %), speciální tělesná příprava je zastoupena 10 % a technicko-taktická příprava (specializace) je zastoupena %. Podnětným a podrobným materiálem je společný příspěvek P. Fulína, R. Gregora, V. Mika, M. Ryšavého a Z. Švába Etapy sportovní přípravy ve stolním tenisu (zveřejněno v základních programových materiálech pro oblast vrcholového sportu). Autoři zde opět uvádějí tři etapy sportovní přípravy mládeže. Námi sledovaná základní etapa je vymezena věkem 7 11 let a autoři uvedeného materiálu došli k těmto závěrům: Speciální příprava je součástí již základní etapy sportovní přípravy (7 11 let) a je zastoupena 30 %. Ve druhé části základní etapy (9 11 let) se objem speciální přípravy zvyšuje na 35 % celkového tréninkové objemu. Jednoznačně ale převažují hodnoty VTP nad STP (80 % : 20 %). Na základě rozboru všech výše uvedených prací můžeme odpovědět na námi položené otázky a navrhnout jistá řešení pro praxi. V dostupné odborné literatuře ale není nikde komplexně řešena problematika materiálního vybavení v počátcích rané specializace (pálky, stoly), proto odpově na tuto poslední otázku budu hledat na základě vlastní praxe. 4. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ V POČÁTCÍCH SPECIALIZOVANÉ PŘÍPRAVY MLADÝCH STOLNÍCH TENISTŮ. Částečně se uvedené problematiky dotýká P. Tůma ve své absolventské práci Vliv držení pálky na rozvoj techniky. Autor uvedeného příspěvku dochází k závěru, že tlouš ka potahu by v této etapě přípravy neměla přesahovat 2 mm a tvar držátka by měl být úzký a odpovídat fyzickým dispozicím dítěte. S tímto názorem souhlasím a na základě své trenérské praxe upřesňuji některé údaje. Pro úplné začátečníky doporučuji pálku s vroubkovanou gumou (bez houby). Po zvládnutí elementárních základů (dribling s míčkem na pálce) přecházíme na klasické měkčí potahy s tlouš kou do 1,9 mm. Velmi důležité jsou vlastnosti dřeva. Doporučuji typ all-round, spíše lehčí, s kratším držátkem. S postupně zlepšující se technikou a získáváním větší jistoty je možné přecházet na rychlejší dřeva a potahy větší tlouš ky. Samostatnou nevyřešenou otázkou v našich podmínkách je velikost a výška stolu u začínajících dětí. Toto vnímám jako velký nedostatek, nebo výrobci sportovních potřeb pro jiné sportovní hry na výšku dětí v základní etapě sportovní přípravy reagují (volejbal, nohejbal, minibasket). Tyto mini programy jsou rozpracovány také pro stolní tenis, ale bohužel pouze v zahraničí (Japonsko, Čína, Francie). Příkladem a vzorem může být francouzský výrobce variabilních stolů pro stolní tenis s možnostmi nastavitelné výšky (76, 68, 60 cm) a rozložení stolu na čtyři samostatné ministoly. 5. ZÁVĚRY A NÁVRHY PRO PRAXI. Sportovní příprava mládeže by měla probíhat ve třech navazujících etapách. Základní etapa sportovní přípravy je vymezena věkem 7 10 let (7 11 let). Se specializovanou přípravou je možné začít přibližně ve věku osmi let. Specializované přípravě by měla předcházet půlroční až roční příprava bez uplatnění prostředků specializace. V etapě základního tréninku by měla být uplatňována specializovaná příprava v rozsahu %. Poměr všeobecné tělesné přípravy a speciální tělesné přípravy v základní etapě je 80 % : 20 %. Cílem sportovní přípravy je vychovat ve zhruba osmiletém tréninkovém cyklu hráče se stabilizovaným výkonem a s nejvyšší výkonností v kategorii dospělých. Otázkám materiálního zabezpečení nejmenších dětí je věnováno málo pozornosti a bude nutné iniciovat výrobu variabilních stolů dle zahraničních vzorů. Záměrem tohoto metodického materiálu je nejen seznámit stolně-tenisovou veřejnost s problematikou základní etapy sportovní přípravy mladých stolních tenistů, ale především vyvolat diskusi k řadě bodů poměry mezi jednotlivými druhy sportovní přípravy, vliv dědičnosti na budoucí výkonnost, druh pálky, kterým úderem začínat, individuální a skupinový trénink atd.

7 24 / V R C H O L N É S P O R TO R N Í A KC E / F i n á l e P R O TO U R H o n g k o n g KO M I S E V R C H O L OV É H O S P O R T U / K V S / 25 že utkání bude velmi dramatické. Ve třetím setu ale Petrovi utekl začátek a Hou ho získal pro sebe relativně hladce. Rozhodující okamžiky přišly v setu čtvrtém, který Petr prohrál až v koncovce 11 : 13. Měl dva setboly, ale Hou je oba odvrátil vynikajícími údery na hraně rizika. V pátém setu již nejlepší český stolní tenista od začátku tahal za kratší konec a Hou potvrdil svou vynikající formu z posledních turnajů, na nichž získal jedno turnajové vítězství a jedno finálové umístění (prohrál s Timo Bollem). Korbel Hou Yingchao 1 : 4 (-5,9,-3,-11,-6) SOUTĚŽ ŽEN DO 21 LET V kategorii žen do 21let se utkaly o titul pouze evropské hráčky, protože Asiatky nesplnily požadované kvalifikační podmínky. Iveta od svého prvního zápasu prokazovala, že má na turnaji vynikající formu. Prohrála za celý turnaj pouze jednou, a to hned ve svém úvodním vstupu s Li Qiangbin (spoluhráčkou z rakouského Linze). Poté si postupně poradila s řadou kvalitních hráček a dotáhla to až na skvělé prvenství. Po postupu ze skupiny ze druhého místa se utkala v semifinále s Ma arkou Pota a ve finále s Francouzkou Grundisch. Iveta předčila své soupeřky zejména svou obrovskou vůlí po vítězství v rozhodujících okamžicích jednotlivých zápasů, bravurně zvládala setbolové a mečbolové koncovky. Dosáhla jednoho z nejhodnotnějších výsledků své dosavadní kariéry a dalšího vynikajícího úspěchu pro český stolní tenis v roce Vacenovská Li Qiangbin (AUT) 3 : 4 (-6,9,-6,-8,9,9,-2) Prochorova (RUS) 4 : 0 (2,9,11,9) Ramirez (ESP) 4 : 1 (9,9,-6,10,6) postup ze 2. místa ve skupině Pota (HUN) 4 : 3 (10,-5,6,-4,-6,10,8) semifinále Grundisch (FRA) 4 : 3 (-8,-14,9,8,-8,11,3) finále V Havířově POZNATKY Z TRÉNINKOVÉHO POHYBU REPREZENTACE ČR ŽEN V KOREJI Jana Dobešová / reprezentantka ČR Ve dnech se zúčastnila česká reprezentace žen ve složení Renáta Štrbíková, Iveta Vacenovská a Martina Smištíková soustředění v Seoulu (Korea). Z vážných rodinných důvodů nemohla s kádrem odjet reprezentační trenérka Marie Hrachová. V roli hrající trenérky ji nahradila Jana Dobešová. Družstvo odletělo z Mnichova přes Dubai do Seoulu. Tréninkový pobyt v Seoulu proběhl pod záštitou Company Samsung, jehož tým spolu s Air Korea a Horses Team Company patří mezi tři nejlepší v zemi. Samsung údajně disponuje těmi nejprofesionálnějšími podmínkami. Již na letišti mě trenér upozornil, že je trénink v Samsungu velmi náročný a žádal mne, abych na to připravila celé družstvo, jelikož neměl nejlepší zkušenosti s německým národním týmem v minulosti. Byly jsme ubytovány cca 1 hodinu od letiště v apartmánu firmy Samsung společně se sedmi hráčkami jejich týmu, po dvou na jednom pokoji. Spalo se na podlaze pouze na tenkých matracích, jak je zde zvykem. Stravování bylo zajištěno v místě ubytování. O stravu se starala zdejší kuchařka, která je k dispozici korejskému týmu v průběhu celého roku. Tréninková hala spolu s posilovnou byla asi 5 minut chůze od místa ubytování. Hrálo se v klimatizované hale s dvanácti stoly, trénink mužů probíhal současně s naším, ale ve vyčleněné části haly. V týmu Samsung hrálo sedm žen včetně dvou hráček světového žebříčku Moonn (23.) a Park (27.). Z mužů jsme měli možnost sledovat při tréninku i úřadujícího olympijského vítěze Ryu Seung Min. Trénovalo se šest dní v týdnu. Ve středu a v sobotu dvě fáze, v ostatních dnech čtyři až pět tréninkových fází, neděle byly volné. Tento tréninkový rytmus je ve zdejším týmu celoroční s výjimkou desíti dnů, které v průběhu roku připadnou na svátky, kdy se netrénuje. V Koreji neexistuje systém ligových soutěží, hraje se pouze turnajovým způsobem. TRÉNINKOVÝ PROGRAM VYPADAL NÁSLEDOVNĚ: 7:40 snídaně 8:50 9:25 velká rozcvička s během 9:30 10:00 podání, příjem 10:00 11:00 1. fáze 11:00 11:20 pauza 11:20 12:20 2. fáze + posilovací cvičení

8 26 / S O U S T Ř E D Ě N Í v S e o u l u KO M I S E M L Á D E Ž E / K M / 27 13:00 14:50 oběd + volno 14:50 15:25 rozcvičení + švihadlo 15:30 16:30 3. fáze 16:30 16:55 pauza 17:00 18:00 4. fáze 18:00 18:20 fyzička 18:40 19:20 večeře 20:00 21:00 5. fáze (pro nás nepovinná) 23:00 večerka Středeční a sobotní program končil 35 min. dlouhým během po 2. fázi tréninku. Samsung tým trávil opravdu celý den v hale. Trenér to vysvětlil tím, že hráči jsou zaměstnanci Samsungu, a proto se na ně vztahuje stejná pracovní doba jako na všechny ostatní. Zajímavostí bylo také to, že každá ze sedmi hráček měla jiné pojetí hry. Celý program jsme absolvovaly spolu s korejským týmem, pouze s výjimkou dvou návštěv posilovny. Hlavně v prvním týdnu jsme sehrály mnoho tréninkových zápasů se střídavými úspěchy. Za pozornost také stojí, že se zde hrály pouze tři typy kombinací a to po celou dobu tréninkového campu a v intervalech délky 15 min., nikoliv 8 min., jak je zvykem u nás. Velký důraz je zde kladen na nácvik podání a příjmu, což je Achillovou patou našeho tréninkového systému. Po celou dobu tréninkového procesu má tým Samsung celoročně k dispozici fyzioterapeuta, který byl nápomocen i našemu týmu. Technické zázemí zajiš uje rovněž celoročně manager týmu (jeden pro mužský tým a jeden pro tým žen). Podmínky na nás působily po všech stránkách profesionálně, což umožňuje hráčkám plně se soustředit na přípravu. Tvrdá dřina je zde ohodnocena nejen finančně, ale právě velmi kvalitním zázemím s čímž jsme se zatím ještě nikde v Evropě nesetkaly. Celý tým absolvoval pobyt v dobré zdravotní kondici, kromě drobných potíží se zády Renaty Štrbíkové a jednodenní indispozice Ivety Vacenovské (teplota). Vedení korejského týmu hodnotilo celkový dojem z našeho pobytu kladně, což nám dává prostor pro pokračování vzájemné spolupráce do budoucnosti. HODNOCENÍ ŽEBŘÍČKOVÝCH TURNAJŮ 2006 Martin Rosa předseda KM ČAST V letošní sezóně se hrál poprvé první kontrolní turnaj mládeže (ŽT = žebříčkový turnaj) novým systémem. Tento systém byl kombinací systému skupinového a play off. Komise mládeže ČAST ve spolupráci s KVS ČAST (komisí vrcholového sportu) chtěla dát na tomto prvním KT šanci širší domácí špičce, a proto se turnaje zúčastnilo 32 hráčů a 32 hráček ve všech mládežnických kategorií s výjimkou nejmladšího žactva. O turnaj byl značný zájem i ze strany náhradníků, kteří sami aktivně zjiš ovali stav omluvených nominovaných hráčů. I proto musím konstatovat, že spolupráce se všemi s oddíly, s trenéry a s rodiči byla na vysoké profesionální úrovni. Myslím, že systém turnaje ukázal svou životaschopnost. U dívek je možná k diskusi úvaha o snížení počtu nominovaných (na 24?), ale samotný systém, jak ukázaly zpětné informace od účastníků, je pro podzimní část sezóny vyhovující. Velkou výhodou je, že po čtyřčlenných základních skupinách je stále vše hodně otevřené a i třetí ve skupině dostává šanci na celkové vítězství. Naopak druhý ve skupině může nakonec skončit až úplně poslední. Dohrávání na jednotlivé umístění (progresivní play off) ukázalo, že je stále o co hrát, všechny zápasy v play off měly velmi dobrou kvalitu. Systém zároveň prověřil i psychickou odolnost jednotlivých hráčů, bez které nelze v zahraničí vůbec uspět. Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům a rozhodčím na ŽT za to, že turnaje organizačně dobře zvládli, i když se hrálo poprvé tímto novým systémem.

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Úvod: Koncepce dlouhodobého tréninku popisuje dlouhodobý rozvoj golfisty ve 4 věkových fázích dospívání od 5 do 18 let, v těchto jednotlivých

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY B A S K E T B A L - bavíme se (komunikace, máme radost) - atraktivita - soutěživost

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Školení trenérů licence D

Školení trenérů licence D Školení trenérů licence D Základní struktura a Vedení ČAST dokumenty ČAST - Výkonný výbor - v současné době čtyřčlenný - Sekretariát - odborné komise - KM, STK, TMK, KVS, KR, MK Základní dokumenty - Stanovy

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV Seminář trenérů mládežnických družstev okresu Břeclav Velké Pavlovice 19.února 2011 POKUD SI MYSLÍTE, ŽE: máme dostatek KVALITNÍCH hráčů, máme úspěšné reprezentační

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy: Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008 Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet

Více

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem GC Brno (dále GCB) a jehož nominoval kapitán klubu do širší nominace jednoho

Více

Trenérsko-metodická komise SKFČR

Trenérsko-metodická komise SKFČR Trenérsko-metodická komise SKFČR Směrnice pro získání, zvýšení a obnovu trenérských kvalifikací ve SKFČR Zpracoval a předkládá Robert Lukáš, předseda TMK SKFČR Zdůvodnění návrhu Po svém zvolení do vedení

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

Chance 3x3 Tour 2014

Chance 3x3 Tour 2014 PROGRAM Uvnitř programu Kalendář Chance 3x3 Tour Co je basketbal 3x3 a proč ne streetball? Časový harmonogram Praha Pravidla Výsledky Fotogalerie SÁZEJTE ONLINE! TŘEBA NA BASKET www.chance.cz/registrace

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna I N G. P E T R A V O

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM)

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE (dále jen ČTA) Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) pro období 2011-2012 Za ČTA zpracovali:

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR

Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR 1. Základní principy 1.1 Intenzivní příprava vybrané skupiny nejtalentovanějších hráčů a hráček Zajišťuje ŠSČR, řídí trenér reprezentace mládeže ve spolupráci

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. Český atletický svaz ve spolupráci s firmou Jipast a.s. navrhl Sadu pro atletickou přípravku, která obsahuje nářadí a náčiní využitelné v tréninku desetiletých a jedenáctiletých atletů. SADA PRO ATLETICKOU

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU KVALIFIKAČNÍ ŘÁD TRENÉRŮ BADMINTONU Trenérsko - metodická komise Lektorská rada Směrnice ČBaS 2009 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní VV ČBaS vzdělávají trenéry

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Pravidla a Organizační MČRN 2011

Pravidla a Organizační MČRN 2011 1 Verze 1.00 Pravidla a Organizační MČRN 2011 Tyto Pravidla a Organizační jsou nedílnou součástí propozic Mistrovství České republiky v badmintonu neregistrovaných hráčů 2011. (1 Tenis centrum Opava, www.teniscentrumopava.cz

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ NALEZNETE TAKÉ NA STRÁNKÁCH

INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ NALEZNETE TAKÉ NA STRÁNKÁCH INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ NALEZNETE TAKÉ NA STRÁNKÁCH Vážení rodiče, v roce 2014 oddíl stolního tenisu TTC Příbram pořádá již 10. ročník. Soustředění trvá 9 dní a je určeno pro děti a mládež. Výkonnostní

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH

Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH Článek 1. 1.1. Právo k získání statutu hokejových akademií mají pouze kluby působící na území České republiky a splňují současně všechny tyto

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA 2009 aktualizace 2013 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní svazy ČBaS vzdělávají trenéry badmintonu. 2. Fakulty tělesné výchovy a sportu v součinnosti s ČBaS vzdělávají

Více

Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby. III. trenérská třída ČSRU. Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1

Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby. III. trenérská třída ČSRU. Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1 Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1 Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby III. trenérská třída ČSRU - kurz trenérsko metodické komise (TMK) ČSRU - absolvování kempu pro kategorie U13, U15 nebo U17 (pouze

Více

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem!

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem! Příprava nejmladších věkových kategorií Děti nejsou malí dospělí! Jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy... Trénink dětí má diametrálně odlišné cíle a úkoly! Hlavní úkoly sportovní přípravy

Více

ATP Otrokovice 2013 single

ATP Otrokovice 2013 single ATP Otrokovice 2013 single Opět tu máme atraktivní sezónní tenisovou soutěž, kde má každý jedinečnou možnost zahrát si větší počet zápasů a hlavně s různými soupeři s cílem neustále se zdokonalovat ve

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 28. 29. 4. 2012 Curlingová hala

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující trenérské licence Článek I - Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje jednotlivé úrovně a typy trenérských licencí (dále také jako

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF 01.09.2012 Stránka 1 z 4 PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ turnaje ESF Junior Circuit Čl.1

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í turnaj top12 mužů a žen 6. 7. prosince 2011 Kongresový sál Park Hotelu Plzeň 6. 12. od 10:00 zápasy

Více

CZECH OPEN 15. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE. Vítězové soutěží jednotlivců budou pozváni na Winmau World Masters 2009.

CZECH OPEN 15. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE. Vítězové soutěží jednotlivců budou pozváni na Winmau World Masters 2009. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD WORLD DARTS FEDERATION 15. CZECH Mezinárodní šipkový turnaj OPEN WDF kategorie 3, BDO kategorie B, Zuiderduin Masters Pátek 6. listopadu

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o pořadí na 13. -24. místě. Na neděli 8. 2. byly naplánovány,

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s.

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. ntace Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. preze Prezentace areálů plážových sportů SPORTZONE a.s. ntace AREÁL BEACHKLUBU PANKRÁC 7 kvalitních hřišť

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Obsah: I. Složení výboru klubu, kontakty II. Stručně z historie klubu III. Současná situace mládežnického hokeje IV. Cíle mládežnického hokeje V. Škola

Více

NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP. partnerský kemp Českého nohejbalového svazu

NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP. partnerský kemp Českého nohejbalového svazu NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP partnerský kemp Českého nohejbalového svazu Předkladatel : TJ Spartak Čelákovice oddíl nohejbalu Zpracoval : Ing. Jiří KYLIÁNEK (trenér mládeže) Zpracováno:

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 1. Úvodní

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE STANOVENÍ NÁHRAD PRO ROZHODČÍ V JEDNORÁZOVÝCH A DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH A POŽADAVKY NA JEJICH KVALIFIKACI

SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE STANOVENÍ NÁHRAD PRO ROZHODČÍ V JEDNORÁZOVÝCH A DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH A POŽADAVKY NA JEJICH KVALIFIKACI ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cstv.cz fax: +420 220 513 597 SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE

Více

WORLD Èâm Úãd åyçî êãþä Þ ØÝáÖåØÞ Ùmëàî ÏÖÝ mëöøm éêçãöß ÚÙãäéáÞëØÞ âê Þ Úãî êãþä Þ èúâþā ãyáú ā ãyáú ÅYçî âê Þ Úãî ËmØÚ ÞãÛäçâÖØm ãö ãú ä

WORLD Èâm Úãd åyçî êãþä Þ ØÝáÖåØÞ Ùmëàî ÏÖÝ mëöøm éêçãöß ÚÙãäéáÞëØÞ âê Þ Úãî êãþä Þ èúâþā ãyáú ā ãyáú ÅYçî âê Þ Úãî ËmØÚ ÞãÛäçâÖØm ãö ãú ä WORLD DARTS FEDERATION WORLD 16. CZECH OPEN V ŠIPKÁCH 2010 Bodováno WDF kategorie 2, BDO kategorie B, žebříček pro Zuiderduin Masters, žebříčky IDPA Foundation & Academy Jménem České šipkové organizace

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze Hlavní cíl fáze Možnosti nácviku Pohybové prostřednictvím všeobecného sportování, tj. golf, gymnastika, trampolína, atletika plavání Klíčový důraz na ZÁBAVNÉ hry rozvoj pohybových dovedností 1.nácvik rychlosti

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

O projektu. Příklady soutěží

O projektu. Příklady soutěží O projektu AMOS TOUR je sportovně dovedostní soutěž ZŠ. V školním roce 2010/2011 probíhá jako II. ročník v MČ Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více