TECHNIKA PRVNÍ KRŮČKY S PÁLKOU V RUCE. Přípravná cvičení s pálkou a míčkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNIKA PRVNÍ KRŮČKY S PÁLKOU V RUCE. Přípravná cvičení s pálkou a míčkem"

Transkript

1 2 / S L OVO P Ř E D S E DY Č A S T T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / 3 VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI STOLNÍHO TENISU, TECHNIKA začíná druhá polovina soutěží, mládežnických turnajů i mezinárodních turnajů dospělých série Pro Tour, máme před sebou mistrovství Evropy i světa. Doufám, že i v letošním roce budeme úspěšní. Loňský rok byl výsledkově pro celý stolní tenis velmi příznivý. Muži skončili na pátém místě na světě a to je náš největší úspěch za posledních deset let. Ženy dvanácté a i to je úspěch obrovský. Družstva mužů i žen skončila v kvalifikaci na ME na skvělých druhých místech ve svých skupinách a ženy dokonce v kvalifikaci od nástupu trenérky Marie Hrachové neprohrály. I když naši junioři, juniorky, kadeti i kadetky na ME juniorů v Sarajevu neuspěli, snažili se po celou loňskou sezónu navázat na úspěchy let předcházejících. Pod vedením ing. J. Hýbnera začala ČAST vydávat Metodické listy a nyní se vám dostává do rukou jejich druhé číslo. Na návrh vás, stolních tenistů, je vydáváme zatím v elektronické podobě, a byli bychom rádi, kdyby o ně byl zájem i v podobě tištěné. Bude-li zájem z hnutí dostatečný pro ekonomiku tisku, vydáme prvních šest čísel i v tištěné podobě. Metodické listy by měly být tou nejzákladnější pomůckou všem, kdo se o stolní tenis zajímají, ale i těm, kdo vychovávají novou nastupující generaci. Doufám, že se Vám bude i druhé číslo líbit. PRVNÍ KRŮČKY S PÁLKOU V RUCE Text ing. Jaroslav Hýbner / předseda TMK ČAST Fotodokumentace ing. Michal Vyleta / člen TMK ČAST V Metodických listech ČAST č. 1 byla úvodní sta věnována držení pálky, což je nezbytný prvotní základ techniky hráče stolního tenisu. Tato kapitola se bude zabývat tím, jakým způsobem se začíná vytvářet základ vlastní úderové techniky. Přípravná cvičení s pálkou a míčkem Dříve, než se začínající adept stolního tenisu postaví s pálkou v ruce ke stolu a začne se pokoušet míček přepinknout na druhou stranu, je vhodné (spíše nezbytně nutné), aby se s pálkou a míčkem blíže seznámil. Děje se tak zábavnou formou, při níž je získáván vztah k pálce a míči, který bude později využit při vlastní hře u stolu. PINKÁNÍ NA MÍSTĚ Hráč stojí v mírném stoji rozkročném, pálku drží před tělem forhendovou stranou čepele vzhůru, v úrovni pasu. V nehrající ruce drží míček, který volně spustí z výšky cca 20 cm směrem k pálce. Pálkou je míč přiměřenou silou odražen směrem kolmo vzhůru tak, aby při dalším pokusu mohl hráč zůstat stát na stejném místě a plynule pokračovat ve cvičení (viz obr. 1). CHYBY: Neúměrná síla úderu míček vyletí hodně vysoko a je pro začátečníka následně těžko kontrolovatelný. Přeji Vám všem stolním tenistům mnoho sportovních úspěchů v roce 2007 a hlavně hodně zdraví. Pavel Primus předseda ČAST Obr. 1 Pinkání na místě forhendem

2 4 / T E C H N I K A T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / 5 Vychýlení čepele pálky z vodorovné roviny míček odskočí stranou a hráč ho dohání po opuštění základního postavení. Tato chyba je velmi častá, každý následný úder je pak těžší a těžší. VARIANTY: Těžší variantou je pinkání bekhendovou stranou čepele pálky (obr. 2). Po zvládnutí této varianty se přechází ke střídavému pinkání forhendovou a bekhendovou stranou čepele pálky, přičemž je znovu velmi důležité mít pálku v okamžiku úderu ve vodorovné poloze, protože jinak dochází k odrazům míče stranou a hráč musí úkol řešit v pohybu, což je výrazně obtížnější. Obr. 3 Pinkání o cvičnou stěnu forhendem před tělem, s dopadem míčku na podlahu správně provedeným forhendovým úderem. Míček po odrazu od stěny dopadá na podlahu, po jeho odskoku má hráč čas zaujmout správné postavení k zahrání následujícího úderu. Obtížnější je hraní forhendem mimo osu těla (obr. 4), blíží se podobě budoucího forhendového úderu, a hraní bekhendem (obr. 5). Obr. 2 Pinkání na místě bekhendem DOPORUČENÍ: Pro zvýšení atraktivity tréninku je dobré počítat úspěšné pokusy, vnést do skupinky hráčů prvek soutěživosti ( kdo udělá první 10, 20, 50 úspěšných pokusů v jedné sérii ) PINKÁNÍ V POHYBU Po zvládnutí pinkání s míčkem při postavení na místě, které se často mění v pinkání za pohybu vynucené nesprávným provedením úkolu, přecházíme k záměrnému pohybu při výše popsaných variantách cvičení. Pohyb se může dít různým způsobem směrem vpřed, s otáčením kolem svislé osy těla, kolem stolu, slalomem mezi překážkami (stojícími spoluhráči), směrem do stran, dozadu, šikmo napříč Záleží na vynalézavosti trenéra, jak učiní cvičení co nejzajímavějším. PINKÁNÍ O STĚNU S dopadem míčku na podlahu tato varianta je jednodušší, protože hráč získává čas na provedení následného úderu. Začíná se forhendovou stranou čepele pálky před tělem (obr. 3), což ještě nekoresponduje s budoucím Obr. 4 Pinkání o stěnu forhendem mimo osu těla (v provedení chlapce) Obr. 5 Pinkání o stěnu bekhendem s mezilehlým dopadem na podlahu S odbíjením míčku ze vzduchu obtížnější, hráč musí rychleji reagovat, zvyšuje se důležitost správné síly úderu a jeho správné směrování. Zatímco při dopadu míčku na podlahu je více času na reakci na nepřesnost jeho odskoku

3 6 / T E C H N I K A T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / 7 od cvičné stěny, při odehrání ze vzduchu musí hráč pohybově reagovat dříve a hůře se mu koriguje srovnání rytmu cvičení (obr. 6). VARIANTY: Stejně jako u pinkání na místě nebo za pohybu lze kromě již popsaného forhendu před tělem, forhendu klasického a bekhendu hrát střídavě bekhendem a forhendem. Jinou vhodnou variantou je hraní ve dvojici (i trojici), kdy jeden hráč odehraje míček, druhý (i třetí) je za ním připraven k odehrání míče následného, přičemž mu první hráč musí uvolnit operační prostor (obr. 7). Dobré je hráče instruovat tak, aby změnu míst prováděli dohodnutým způsobem (po odehrání míče forhendem u praváků nejlépe doleva a dozadu při neustálém sledování cvičné stěny očima netočit se zády). PINKÁNÍ VE DVOJICI BEZ POUŽITÍ STOLU S mezilehlým dopadem na podlahu jednodušší varianta, protože hráč získává více času na odehrání následného úderu Obr. 6 Pinkání o stěnu s odbíjením míčku ze vzduchu korekce slabšího odrazu míčku od stěny pohybem hráče blíže stěně DOPORUČENÍ: Volit postavení v přiměřené vzdálenosti od cvičné stěny ani blízko, ani daleko. Úderům dávat takovou sílu, aby se míček vracel plynule, ne příliš rychle (hodně silný úder), ale také aby vůbec došlo k jeho odrazu od cvičné stěny a nespadl kolmo dolů (příliš slabý úder). Čepel pálky klást rovnoběžně se cvičnou stěnou, aby odraz míčku nebyl do strany. PROVEDENÍ: Dva hráči stojí ve volném prostoru čelem k sobě a odehrávají vzájemně míčky vzduchem technikou forhendem před tělem, klasickým forhendem nebo bekhendem tak, že míček mezi nimi, obvykle blíže přijímajícímu hráči, dopadne na podlahu a je odehrán až po dosažení nejvyššího bodu své dráhy letu po odskoku. Přijímající hráč je připraven ve střehovém postavení, aby pohybem dopředu, dozadu nebo do stran správně reagoval na vzniklou situaci a mohl míček odbít zpět ve správnou chvíli (obr. 8). Obr. 8 Pinkání ve dvojici vzduchem, s mezilehlým dopadem míčku na podlahu Bez mezilehlého dopadu, přímo ze vzduchu obtížnější varianta, vyžadující ještě bystřejší reakci na let míčku. PROVEDENÍ: Platí stejné zásady jako u provedení cvičení s mezilehlým dopadem. VARIANTA: Mezi cvičící hráče lze postavit ohrádku (obr. 9). Obr. 7 Hráči připravení ve střehovém postavení při pinkání o cvičnou stěnu ve dvojici DOPORUČENÍ: Opět platí stejné zásady jak u předcházejících cvičení. Dávat úderům takovou sílu, aby partner měl dostatek času na odpově. Správně naklopit čepel pálky,

4 8 / T E C H N I K A T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / 9 REŠERŠE ZÁVĚREČNÝCH TRENÉRSKÝCH PRACÍ Obr. 9 Pinkání vzduchem ve dvojici přes ohrádku, která je mezi hráči postavena aby míčky neutíkaly do stran. Být maximálně koncentrovaný na každý jednotlivý úder. Popsaná přípravná cvičení s pálkou jsou základem k tomu, aby se budoucí stolní tenista seznámil blíže s pálkou a s míčkem, začal si osvojovat správné postavení na každý jednotlivý úder, správný moment styku pálky s míčkem, což všechno je nezbytně nutné pro další úspěšné rozvíjení jeho úderové a pohybové techniky. KDY ZAČÍT SE SPECIALIZOVANOU PŘÍPRAVOU MLADÝCH STOLNÍCH TENISTŮ Mgr. Vladimír Pavlík (školení trenérů licence B 2003) Doplnil a upravil ing. Jiří Pischel / člen TMK ČAST 1. ÚVOD Česká reprezentace zaznamenala v posledních letech celou řadu skvělých úspěchů v mládežnických kategoriích, s přechodem do kategorie dospělých ale většinou dochází ke ztrátě vydobytých pozic, k ustrnutí výkonnostního růstu, z hráčů evropského formátu se stávají jen hráči průměrní. Tyto skutečnosti jsou velmi znepokojivé a úzce korespondují s otázkou týkající se započetí specializované přípravy mladých stolních tenistů. A právě hledání odpovědi na tento dílčí problém tréninkového procesu se stává předmětem a cílem této práce. 2. VYMEZENÍ OKRUHU PROBLÉMŮ Ranou specializací rozumíme zahájení specializovaného sportovního tréninku v raném věku. Tato tendence, vyvolávaná nepodloženým zobecněním mimořádných výkonů dětí a mládeže, se snaží o dosažení vrcholných výkonů co nejdříve. Z toho vyplývá, že se snižuje věková hranice při zahájení pravidelné sportovní přípravy. Samotná raná specializace sebou přináší tyto dílčí problémy a otázky: V kolika letech začít se specializovaným tréninkem. Jaká je posloupnost (etapy) sportovní přípravy. Jaký je poměr mezi tělesnou přípravou (TP) a technicko-taktickou přípravou (TTP) v období rané specializace. Jaký je poměr mezi všeobecnou tělesnou přípravou (VTP) a speciální tělesnou přípravou (STP) v období rané specializace. Jaké je materiální vybavení v počátcích rané specializace (pálky, stoly).

5 10 / R E Š E R Š E Z ÁV Ě R E Č N Ý C H T R E N É R S K Ý C H P R A C Í T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / PŘEHLED PRACÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE RANOU SPECIALIZACÍ Velmi inspirující je příspěvek Problematika v posilování mladšího žactva (M. Roček). Práce je cenná především velmi rozsáhlým seznamem použité literatury, ze které autor uvádí bohatou citaci. M. Roček na základě studia literatury a vlastní praxe dospívá k závěru, že s ranou specializací by se mohlo začínat od osmi let dítěte po předchozím ročním absolvování všeobecné tělesné přípravy. Práce tedy přináší dílčí odpově na první otázku. Komplexněji se danou problematikou zabývá V. Tománek ve svém příspěvku Problematika rané specializace. Autor zde uvádí jednotlivé etapy sportovní přípravy mládeže základní, specializovanou a vrcholovou. Tyto chápe nikoliv jako cíl, ale jako prostředek ke zvládnutí vždy následující etapy a tím i dosažení požadované výkonnosti v seniorském věku. Podrobně rozebírá především etapu základní sportovní přípravy ve věkové kategorii sedmi až deseti let. Varuje před urychlováním rané specializace na úkor rozvoje všestrannosti. Ve všeobecné tělesné přípravě má být kladen dle autora důraz především na rozvoj rychlosti a obratnosti. Specializaci by mělo být věnováno 20% tréninkového času. Práce je doplněna grafem, který si všímá růstu výkonnosti při předčasné specializaci a srovnává ji s všestrannou etapou přípravy a stabilizací výkonu v závislosti na délce organizované sportovní činnosti. Tománkův příspěvek nám přináší několik odpovědí: Sportovní příprava je etapovitá se začátkem v sedmi letech. Se specializací je možné začít v sedmi letech. Poměr všestranné tělesné přípravy a specializace je 80 % : 20 %. V rámci všeobecné tělesné přípravy klademe důraz na rozvoj rychlosti a obratnosti. Cílem sportovní přípravy mládeže je stabilizovaný výkon, ke kterému dochází zhruba po osmi letech organizovaného tréninku. Třetím příspěvkem je práce J. Javůrka Příprava začátečníků v období mladšího školního věku s přechodem do staršího školního věku. Autor v tomto textu uvádí odlišné věkové kategorie oproti ostatním trenérům (v jednotlivých etapách 6 8 let, 8 11 let a let). Všímá si výběru dětí za použití testů všeobecné tělesné přípravy a testů speciální tělesné přípravy pro stolní tenis. To vše probíhá v rámci první věkové kategorie (6 8 let). Ke specializaci by mělo docházet na přelomu sedmi a osmi let. Od sedmi let je dle Javůrka možné zařazovat různé zábavné hry s pálkou a míčkem bez využití stolu na stolní tenis. Po třech měsících přistupujeme k nácviku úderů na stole s využitím dřevěné pálky bez potahu. Po dalším půlročním období přecházíme na klasickou pálku s potahy. Trénink probíhá v rámci dvou tréninkových jednotek týdně, z nichž jedna je zaměřena na všeobecnou tělesnou přípravu a součástí druhého tréninku je specializace v rozsahu 25 % této tréninkové jednotky. V kategorii 8 11 let se navyšuje specializovaná příprava až na 50 % a zároveň se zvyšuje počet tréninků na deset až patnáct v měsíci. Další z prací trenérů licence B, která se zabývá danou problematikou, je příspěvek V. Svobodové Problematika rané specializace. Autorka stanovuje tyto závěry: Začátek specializovaného tréninku spadá do období 7 8 let. Sedmiletý sportovec je schopen z fyziologického i pedagogicko-psychologického hlediska se adaptovat na tréninkové zatížení. Pro základní etapu sportovní přípravy je nutné vybírat děti s dobrým pohybovým základem (sportující rodičové, sportovní činnost v předškolním věku). Celkový objem tréninku činí 4,5 6 hod týdně. Poměr všeobecné tělesné přípravy a specializace navrhuje autorka v relaci 70 % : 30 %. Vedle výše uvedených příspěvků trenérů licence B, případně závěrečných prací trenérů licence A, je problematika specializované přípravy mladých stolních tenistů řešena v učebních textech pro trenéry stolního tenisu, případně v tzv. metodických dopisech. Výběrem talentů a základním výcvikem talentované mládeže se zabývá ve svých příspěvcích K. Chyba Stolní tenis pro trenéry IV. třídy. Autor v této práci uvádí jako vhodný věk k výběru dětí pro stolní tenis období osmi až deseti let. Výběr dětí považuje za záležitost etapovitou a stupňovitou a poukazuje také na další zásadu výběru, kterou je komplexnost (hlediska genetická, morfologická, psychologická, sociologická, pedagogická a zdravotní). Základní výcvik probíhá ve věku osmi až devíti let s důsledným respektováním věkových zákonitostí vývoje organismu a dodržováním všestrannosti tréninku. Specializovaný trénink lze zařazovat až kolem věku deseti let a tělesná příprava tvoří 60 % celkového tréninkového objemu. Na tyto statě navazuje K. Chyba v dalších příspěvcích a posunuje vhodný věk výběru dětí do oddílu stolního tenisu na hranici sedmi až devíti let, experimentálně již od šesti let. Součástí tohoto textu je také popis testovacích baterií všeobecné tělesné přípravy. Uvádí tři etapy sportovní přípravy mládeže. Etapa základní sportovní přípravy spadá do období 7 10 let a zastoupení specializace je % z celkového objemu. Text je doplněn o dvě přehledné tabulky, které sledují metody a formy výcviku, poměry TTP a VTP a kvantifikují zatížení u jednotlivých etap sportovní přípravy.

6 12 / R E Š E R Š E Z ÁV Ě R E Č N Ý C H T R E N É R S K Ý C H P R A C Í T R E N É R S KO - M E TO D I C K Á KO M I S E / T M K / 13 S určitým odlišným vymezením jednotlivých etap sportovní přípravy mládeže se setkáváme v metodickém dopise autorů R. Gregora aj. Lesa Tělesná příprava hráče stolního tenisu. Podle těchto odborníků etapa základního tréninku spadá až do období 9 11 let. Tento metodický materiál přináší také dvě srovnávací tabulky zastoupení VTP, STP a TTP v jednotlivých etapách. Z těchto přehledů vyplývá, že v etapě základního tréninku (9 11 let) převládá všeobecná tělesná příprava (60 70 %), speciální tělesná příprava je zastoupena 10 % a technicko-taktická příprava (specializace) je zastoupena %. Podnětným a podrobným materiálem je společný příspěvek P. Fulína, R. Gregora, V. Mika, M. Ryšavého a Z. Švába Etapy sportovní přípravy ve stolním tenisu (zveřejněno v základních programových materiálech pro oblast vrcholového sportu). Autoři zde opět uvádějí tři etapy sportovní přípravy mládeže. Námi sledovaná základní etapa je vymezena věkem 7 11 let a autoři uvedeného materiálu došli k těmto závěrům: Speciální příprava je součástí již základní etapy sportovní přípravy (7 11 let) a je zastoupena 30 %. Ve druhé části základní etapy (9 11 let) se objem speciální přípravy zvyšuje na 35 % celkového tréninkové objemu. Jednoznačně ale převažují hodnoty VTP nad STP (80 % : 20 %). Na základě rozboru všech výše uvedených prací můžeme odpovědět na námi položené otázky a navrhnout jistá řešení pro praxi. V dostupné odborné literatuře ale není nikde komplexně řešena problematika materiálního vybavení v počátcích rané specializace (pálky, stoly), proto odpově na tuto poslední otázku budu hledat na základě vlastní praxe. 4. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ V POČÁTCÍCH SPECIALIZOVANÉ PŘÍPRAVY MLADÝCH STOLNÍCH TENISTŮ. Částečně se uvedené problematiky dotýká P. Tůma ve své absolventské práci Vliv držení pálky na rozvoj techniky. Autor uvedeného příspěvku dochází k závěru, že tlouš ka potahu by v této etapě přípravy neměla přesahovat 2 mm a tvar držátka by měl být úzký a odpovídat fyzickým dispozicím dítěte. S tímto názorem souhlasím a na základě své trenérské praxe upřesňuji některé údaje. Pro úplné začátečníky doporučuji pálku s vroubkovanou gumou (bez houby). Po zvládnutí elementárních základů (dribling s míčkem na pálce) přecházíme na klasické měkčí potahy s tlouš kou do 1,9 mm. Velmi důležité jsou vlastnosti dřeva. Doporučuji typ all-round, spíše lehčí, s kratším držátkem. S postupně zlepšující se technikou a získáváním větší jistoty je možné přecházet na rychlejší dřeva a potahy větší tlouš ky. Samostatnou nevyřešenou otázkou v našich podmínkách je velikost a výška stolu u začínajících dětí. Toto vnímám jako velký nedostatek, nebo výrobci sportovních potřeb pro jiné sportovní hry na výšku dětí v základní etapě sportovní přípravy reagují (volejbal, nohejbal, minibasket). Tyto mini programy jsou rozpracovány také pro stolní tenis, ale bohužel pouze v zahraničí (Japonsko, Čína, Francie). Příkladem a vzorem může být francouzský výrobce variabilních stolů pro stolní tenis s možnostmi nastavitelné výšky (76, 68, 60 cm) a rozložení stolu na čtyři samostatné ministoly. 5. ZÁVĚRY A NÁVRHY PRO PRAXI. Sportovní příprava mládeže by měla probíhat ve třech navazujících etapách. Základní etapa sportovní přípravy je vymezena věkem 7 10 let (7 11 let). Se specializovanou přípravou je možné začít přibližně ve věku osmi let. Specializované přípravě by měla předcházet půlroční až roční příprava bez uplatnění prostředků specializace. V etapě základního tréninku by měla být uplatňována specializovaná příprava v rozsahu %. Poměr všeobecné tělesné přípravy a speciální tělesné přípravy v základní etapě je 80 % : 20 %. Cílem sportovní přípravy je vychovat ve zhruba osmiletém tréninkovém cyklu hráče se stabilizovaným výkonem a s nejvyšší výkonností v kategorii dospělých. Otázkám materiálního zabezpečení nejmenších dětí je věnováno málo pozornosti a bude nutné iniciovat výrobu variabilních stolů dle zahraničních vzorů. Záměrem tohoto metodického materiálu je nejen seznámit stolně-tenisovou veřejnost s problematikou základní etapy sportovní přípravy mladých stolních tenistů, ale především vyvolat diskusi k řadě bodů poměry mezi jednotlivými druhy sportovní přípravy, vliv dědičnosti na budoucí výkonnost, druh pálky, kterým úderem začínat, individuální a skupinový trénink atd.

7 24 / V R C H O L N É S P O R TO R N Í A KC E / F i n á l e P R O TO U R H o n g k o n g KO M I S E V R C H O L OV É H O S P O R T U / K V S / 25 že utkání bude velmi dramatické. Ve třetím setu ale Petrovi utekl začátek a Hou ho získal pro sebe relativně hladce. Rozhodující okamžiky přišly v setu čtvrtém, který Petr prohrál až v koncovce 11 : 13. Měl dva setboly, ale Hou je oba odvrátil vynikajícími údery na hraně rizika. V pátém setu již nejlepší český stolní tenista od začátku tahal za kratší konec a Hou potvrdil svou vynikající formu z posledních turnajů, na nichž získal jedno turnajové vítězství a jedno finálové umístění (prohrál s Timo Bollem). Korbel Hou Yingchao 1 : 4 (-5,9,-3,-11,-6) SOUTĚŽ ŽEN DO 21 LET V kategorii žen do 21let se utkaly o titul pouze evropské hráčky, protože Asiatky nesplnily požadované kvalifikační podmínky. Iveta od svého prvního zápasu prokazovala, že má na turnaji vynikající formu. Prohrála za celý turnaj pouze jednou, a to hned ve svém úvodním vstupu s Li Qiangbin (spoluhráčkou z rakouského Linze). Poté si postupně poradila s řadou kvalitních hráček a dotáhla to až na skvělé prvenství. Po postupu ze skupiny ze druhého místa se utkala v semifinále s Ma arkou Pota a ve finále s Francouzkou Grundisch. Iveta předčila své soupeřky zejména svou obrovskou vůlí po vítězství v rozhodujících okamžicích jednotlivých zápasů, bravurně zvládala setbolové a mečbolové koncovky. Dosáhla jednoho z nejhodnotnějších výsledků své dosavadní kariéry a dalšího vynikajícího úspěchu pro český stolní tenis v roce Vacenovská Li Qiangbin (AUT) 3 : 4 (-6,9,-6,-8,9,9,-2) Prochorova (RUS) 4 : 0 (2,9,11,9) Ramirez (ESP) 4 : 1 (9,9,-6,10,6) postup ze 2. místa ve skupině Pota (HUN) 4 : 3 (10,-5,6,-4,-6,10,8) semifinále Grundisch (FRA) 4 : 3 (-8,-14,9,8,-8,11,3) finále V Havířově POZNATKY Z TRÉNINKOVÉHO POHYBU REPREZENTACE ČR ŽEN V KOREJI Jana Dobešová / reprezentantka ČR Ve dnech se zúčastnila česká reprezentace žen ve složení Renáta Štrbíková, Iveta Vacenovská a Martina Smištíková soustředění v Seoulu (Korea). Z vážných rodinných důvodů nemohla s kádrem odjet reprezentační trenérka Marie Hrachová. V roli hrající trenérky ji nahradila Jana Dobešová. Družstvo odletělo z Mnichova přes Dubai do Seoulu. Tréninkový pobyt v Seoulu proběhl pod záštitou Company Samsung, jehož tým spolu s Air Korea a Horses Team Company patří mezi tři nejlepší v zemi. Samsung údajně disponuje těmi nejprofesionálnějšími podmínkami. Již na letišti mě trenér upozornil, že je trénink v Samsungu velmi náročný a žádal mne, abych na to připravila celé družstvo, jelikož neměl nejlepší zkušenosti s německým národním týmem v minulosti. Byly jsme ubytovány cca 1 hodinu od letiště v apartmánu firmy Samsung společně se sedmi hráčkami jejich týmu, po dvou na jednom pokoji. Spalo se na podlaze pouze na tenkých matracích, jak je zde zvykem. Stravování bylo zajištěno v místě ubytování. O stravu se starala zdejší kuchařka, která je k dispozici korejskému týmu v průběhu celého roku. Tréninková hala spolu s posilovnou byla asi 5 minut chůze od místa ubytování. Hrálo se v klimatizované hale s dvanácti stoly, trénink mužů probíhal současně s naším, ale ve vyčleněné části haly. V týmu Samsung hrálo sedm žen včetně dvou hráček světového žebříčku Moonn (23.) a Park (27.). Z mužů jsme měli možnost sledovat při tréninku i úřadujícího olympijského vítěze Ryu Seung Min. Trénovalo se šest dní v týdnu. Ve středu a v sobotu dvě fáze, v ostatních dnech čtyři až pět tréninkových fází, neděle byly volné. Tento tréninkový rytmus je ve zdejším týmu celoroční s výjimkou desíti dnů, které v průběhu roku připadnou na svátky, kdy se netrénuje. V Koreji neexistuje systém ligových soutěží, hraje se pouze turnajovým způsobem. TRÉNINKOVÝ PROGRAM VYPADAL NÁSLEDOVNĚ: 7:40 snídaně 8:50 9:25 velká rozcvička s během 9:30 10:00 podání, příjem 10:00 11:00 1. fáze 11:00 11:20 pauza 11:20 12:20 2. fáze + posilovací cvičení

8 26 / S O U S T Ř E D Ě N Í v S e o u l u KO M I S E M L Á D E Ž E / K M / 27 13:00 14:50 oběd + volno 14:50 15:25 rozcvičení + švihadlo 15:30 16:30 3. fáze 16:30 16:55 pauza 17:00 18:00 4. fáze 18:00 18:20 fyzička 18:40 19:20 večeře 20:00 21:00 5. fáze (pro nás nepovinná) 23:00 večerka Středeční a sobotní program končil 35 min. dlouhým během po 2. fázi tréninku. Samsung tým trávil opravdu celý den v hale. Trenér to vysvětlil tím, že hráči jsou zaměstnanci Samsungu, a proto se na ně vztahuje stejná pracovní doba jako na všechny ostatní. Zajímavostí bylo také to, že každá ze sedmi hráček měla jiné pojetí hry. Celý program jsme absolvovaly spolu s korejským týmem, pouze s výjimkou dvou návštěv posilovny. Hlavně v prvním týdnu jsme sehrály mnoho tréninkových zápasů se střídavými úspěchy. Za pozornost také stojí, že se zde hrály pouze tři typy kombinací a to po celou dobu tréninkového campu a v intervalech délky 15 min., nikoliv 8 min., jak je zvykem u nás. Velký důraz je zde kladen na nácvik podání a příjmu, což je Achillovou patou našeho tréninkového systému. Po celou dobu tréninkového procesu má tým Samsung celoročně k dispozici fyzioterapeuta, který byl nápomocen i našemu týmu. Technické zázemí zajiš uje rovněž celoročně manager týmu (jeden pro mužský tým a jeden pro tým žen). Podmínky na nás působily po všech stránkách profesionálně, což umožňuje hráčkám plně se soustředit na přípravu. Tvrdá dřina je zde ohodnocena nejen finančně, ale právě velmi kvalitním zázemím s čímž jsme se zatím ještě nikde v Evropě nesetkaly. Celý tým absolvoval pobyt v dobré zdravotní kondici, kromě drobných potíží se zády Renaty Štrbíkové a jednodenní indispozice Ivety Vacenovské (teplota). Vedení korejského týmu hodnotilo celkový dojem z našeho pobytu kladně, což nám dává prostor pro pokračování vzájemné spolupráce do budoucnosti. HODNOCENÍ ŽEBŘÍČKOVÝCH TURNAJŮ 2006 Martin Rosa předseda KM ČAST V letošní sezóně se hrál poprvé první kontrolní turnaj mládeže (ŽT = žebříčkový turnaj) novým systémem. Tento systém byl kombinací systému skupinového a play off. Komise mládeže ČAST ve spolupráci s KVS ČAST (komisí vrcholového sportu) chtěla dát na tomto prvním KT šanci širší domácí špičce, a proto se turnaje zúčastnilo 32 hráčů a 32 hráček ve všech mládežnických kategorií s výjimkou nejmladšího žactva. O turnaj byl značný zájem i ze strany náhradníků, kteří sami aktivně zjiš ovali stav omluvených nominovaných hráčů. I proto musím konstatovat, že spolupráce se všemi s oddíly, s trenéry a s rodiči byla na vysoké profesionální úrovni. Myslím, že systém turnaje ukázal svou životaschopnost. U dívek je možná k diskusi úvaha o snížení počtu nominovaných (na 24?), ale samotný systém, jak ukázaly zpětné informace od účastníků, je pro podzimní část sezóny vyhovující. Velkou výhodou je, že po čtyřčlenných základních skupinách je stále vše hodně otevřené a i třetí ve skupině dostává šanci na celkové vítězství. Naopak druhý ve skupině může nakonec skončit až úplně poslední. Dohrávání na jednotlivé umístění (progresivní play off) ukázalo, že je stále o co hrát, všechny zápasy v play off měly velmi dobrou kvalitu. Systém zároveň prověřil i psychickou odolnost jednotlivých hráčů, bez které nelze v zahraničí vůbec uspět. Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům a rozhodčím na ŽT za to, že turnaje organizačně dobře zvládli, i když se hrálo poprvé tímto novým systémem.

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Český svaz plážového tenisu

Český svaz plážového tenisu Český svaz plážového tenisu Co je plážový tenis? Plážový tenis je nejčastěji popisován jako směsice tenisu, badmintonu a také plážového volejbalu. Hraje se na dvorci, který je rozměrem identický s dvorcem

Více

Tréninkový plán kempu Talent Team (Nymburk, )

Tréninkový plán kempu Talent Team (Nymburk, ) Tréninkový plán kempu Talent Team (Nymburk, 8. 13. 10. 2017) TMK ČBaS, říjen 2017 1 Cíl: Po absolvování soustředění budou hráči schopni - využít techniku seknutých dropů a roztočených kraťasů na síti v

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT KRAJSKÝCH CENTER MLÁDEŽE Číslo směrnice: 13/2011 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 22. května 2011 Účinnost od:

Více

Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků.

Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků. Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků. Tematické zaměření: raketové sporty Autor: PaedDr. Jiří Dygrín Cíl inovace: zpřístupnit tenis dospělým začátečníkům a získat je k pravidelnému

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1.1. Hrací plocha 1.1.1. Rozměry: 4,5 m x 9 m, 1.1.2. Výška sítě: 1,95 m, 1.1.3. Míč: Odlehčený volejbalový míč velikosti 4 (např: Gala Pro-Line Mini BV 4051 S váha 180-200 g). 1.2.

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Fyzické testy žactva v orientačním běhu

Fyzické testy žactva v orientačním běhu Fyzické testy žactva v orientačním běhu Bc. Marcela Kubíčková 1. Úvod Součástí společné přípravy talentovaného žactva východočeské oblasti jsou každoroční motorické testy, které jsou prováděny za účelem

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 (upraveno

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý

Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů KAROLINUM Obálka Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý

Více

NÁVRH STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE PRO ČSRU

NÁVRH STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE PRO ČSRU NÁVRH STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE PRO ČSRU Metodické rozdělení Strategického plánu rozvoje" 1. Cíle 2. Prostředky pro splnění cílů personální požadavky 3. Způsoby vyhodnocování plněni cílů rozbory a monitorováni

Více

Zimní beachliga na Pankráci 2012/2013

Zimní beachliga na Pankráci 2012/2013 Zimní beachliga na Pankráci 2012/2013 Popis soutěže více kurtů, více zápasů pro každého! Jedinečná soutěž na 7 krytých kurtech formou nafukovací haly, která nemá v celé Evropě obdoby. Soutěž obsahuje tři

Více

Metodický dopis č. 14/2014 Enrique Pisani: Mini volejbal, 2. část

Metodický dopis č. 14/2014 Enrique Pisani: Mini volejbal, 2. část Metodický dopis č. 14/2014 Enrique Pisani: Mini volejbal, 2. část Často bohužel vidím, že se u začínajících hráčů moc rychle zaměřujeme na konečnou podobu technického gesta. Příkladem může být odbití spodem

Více

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA Pro sezóny 2014-2015,2015-2016 Cíle a úkoly práce s mládeží Cílem dlouholeté práce s mládeží je zajistit, aby došlo k optimálnímu osobnostnímu a sportovnímu rozvoji

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa 5. Reprezentace Cíl: r.2050 český mistr světa Tématem pověřen generální sekretář svazu Marek Vokáč. Projekty nezahrnují dlouhodobý výhled, který by akceptoval návrhy ČK a věnují se pouze letošnímu roku.

Více

Variace: použijte stejné nastavení jako výše, ale přidejte neutrálního obránce, který udělá úkol útočníků ještě obtížnější.

Variace: použijte stejné nastavení jako výše, ale přidejte neutrálního obránce, který udělá úkol útočníků ještě obtížnější. 18. OBSAZENÍ PRÁZDNÉ BRANKY Tato činnost je něco jako verze hokejové hry škatulata, hejbejte se ", hry, kterou většina dětí již zná. Vyznačte kruh, asi 15 metrů v průměru, s využitím cca 10 kuželů, které

Více

Dotační politika ČSA

Dotační politika ČSA Dotační politika ČSA 2016-2018 Dotační politika ČSA 2016 2018 byla projednána na výjezdním jednání Předsednictva ČSA dne 31. srpna 2015 a schválena Předsednictvem ČSA dne 21. září 2015. V tomto znění platí

Více

Proč vznikl Projekt ST.OR.M?

Proč vznikl Projekt ST.OR.M? PROJEKT ST.OR.M Proč vznikl Projekt ST.OR.M? Projekt STORM vznikl jako vzájemná spolupráce tří pražských volejbalových klubů pracujících s mládeží: SKŠ ZŠ Mikulova Praha TJ ORION Praha Studio Sport Ve

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

VIZE 2020. Jak zůstat konkurenceschopní v našem badmintonu do budoucna s Evropou

VIZE 2020. Jak zůstat konkurenceschopní v našem badmintonu do budoucna s Evropou VIZE 2020 Jak zůstat konkurenceschopní v našem badmintonu do budoucna s Evropou Evropa / Svět dnes - charakteristika Obrovský narůst sportovní konkurence (podívejme se jen na kvalitu kvalifikací napříč

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 Sportovní úsek ČSRU OBSAH 1. ÚVOD 3 2. LIGA V SEZÓNĚ 2011-12.4 2.1. Extraliga v 8 4 2.2. 1. liga v 6..5 2.3. Oblastní přebor 6 3. LIGA OD SEZÓNY 2012-13.7 3.1. Extraliga

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Zápis ze schůze KM ČAST ze dne

Zápis ze schůze KM ČAST ze dne Zápis ze schůze KM ČAST ze dne 20.5.2016 Datum a místo: Přítomni: 20.5.2016 Praha Linert Martin, Bajger Jiří, Protiva Martin, Steffek Pavel, Zlámal Jaromír (DR ČAST) Omluveni: Jányš Ondřej, Svoboda Libor

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Úvod: Koncepce dlouhodobého tréninku popisuje dlouhodobý rozvoj golfisty ve 4 věkových fázích dospívání od 5 do 18 let, v těchto jednotlivých

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016 Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2015/2016 Zpracovali: Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1. FK Příbram Mgr. Jaroslav Černý, za Fotbalové

Více

GRASSROOTS PROJEKTY ÚSTECKÉHO KFS

GRASSROOTS PROJEKTY ÚSTECKÉHO KFS GRASSROOTS PROJEKTY ÚSTECKÉHO KFS Jan Štefko 1. Krajská Grassroots konference Brankářská škola ÚKFS Zahájila činnost v srpnu 2015, činnost je financována z nadačního fondu ÚKFS Brankářskou školu ÚKFS organizuje

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Licenční řád. Českého svazu házené

Licenční řád. Českého svazu házené Licenční řád Českého svazu házené říjen 2015 1 I. ÚVODNÍ ČÁST Článek 1 Základní ustanovení a definice 1. Licenční řád stanoví podmínky pro získání, obnovení a zánik licencí jednotlivců členů ČSH a v případě

Více

1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutežní rád kategorií MINITENIS a BABYTENIS

1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutežní rád kategorií MINITENIS a BABYTENIS 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2. Soutežní rád kategorií MINITENIS a BABYTENIS Tato pravidla a soutežní rád platí pro vekové kategorie do devíti let. Platnost od 1.10.2006 1. Pravidla

Více

DAMBEACH TEAM. Michal Palinek trenér. MUDr. Jiří Demel lékař. Babeta Linhartová výživová poradkyně. Lenka Háječková trenérka

DAMBEACH TEAM. Michal Palinek trenér. MUDr. Jiří Demel lékař. Babeta Linhartová výživová poradkyně. Lenka Háječková trenérka DAMBEACH 2015 w w w.didi-mar t y.com w w w.dambeach.c z DAMBEACH TEAM Michal Palinek trenér MUDr. Jiří Demel lékař Lenka Háječková trenérka Babeta Linhartová výživová poradkyně Didi a Marty Na současném

Více

Copyright (c) 2008

Copyright (c) 2008 1.7 Herní činnosti jednotlivce útočné 1) Dribling Je základní dovedností hráče, která se uplatňuje při kontaktu hráče s míčkem. Druhy: hokejový x florbalový Hokejový míček je ovládán střídavě forhendovou

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU

METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU ČESKÉHO SNOOKERU OBSAH Podmínky pro zavedení turnaje do žebříčku... 2 Postup pro zavedení turnaje do žebříčku... 2 Propozice turnaje... 2 Povinné odstavce...

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY B A S K E T B A L - bavíme se (komunikace, máme radost) - atraktivita - soutěživost

Více

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC Jako každé Velikonoce se účastnila výprava našeho klubu olomouckého Turnaje přátelství, pořádaného Brněnskou šachovou školou formou devíti kol, jež se odehrají v rámci tří dnů.

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY 1.9.2012 Stránka 1 z 9 PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ definice Čl.1 nominace do reprezentačního

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Koncepčně programový projekt

Koncepčně programový projekt vypracovaný v návaznosti na: aktualizaci dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyhlašované Programy státní podpory sportu aktuální strategické cíle České triatlonové asociace Dokumenty

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov PRAVIDLA MINIVOLEJBALU V BARVÁCH Pravidla minivolejbalu v barvách doporučená II. Programovou konferencí mládeže 16. 17. listopadu 2011 v Nymburku, schválená správní radou ČVS dne 4. září 2012 a uplatněná

Více

KRITÉRIA PRO ÚČAST HRÁČŮ NA TURNAJÍCH JEDNOTLIVCŮ ČASQ

KRITÉRIA PRO ÚČAST HRÁČŮ NA TURNAJÍCH JEDNOTLIVCŮ ČASQ KRITÉRIA PRO ÚČAST HRÁČŮ NA TURNAJÍCH JEDNOTLIVCŮ ČASQ 1. KRITÉRIA MUŽI Účast na turnajích určité úrovně je dána výkonností hráče. Výkonnost je definována pomocnými pravidly, která jsou uvedena v bodech

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Jaroslav Černý, šéftrenér FSCM Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

Poměr příjmů prstovou a bagrovou technikou plachtícího podání - MS muži Polsko Bagr 81% Prsty 19% METODICKÝ DOPIS Jiří Petrů: Rychlost servisu

Poměr příjmů prstovou a bagrovou technikou plachtícího podání - MS muži Polsko Bagr 81% Prsty 19% METODICKÝ DOPIS Jiří Petrů: Rychlost servisu METODICKÝ DOPIS Jiří Petrů: Rychlost servisu V minulém metodickém popise (odkaz na dopis zde) jsem se zaměřil na poměr přihrávky prsty a bagru u plachtícího podání. Jsem rád, že dnes můžu doplnit napsané

Více

36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23.

36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23. ORGANIZÁTOR: POŘADATEL: MÍSTO KONÁNÍ: 36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23. ZÁŘÍ 2007 ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ZÁTOPKOVA

Více

VÍTEJTE NA SEMINÁŘI SCM a SpSM den

VÍTEJTE NA SEMINÁŘI SCM a SpSM den VÍTEJTE NA SEMINÁŘI SCM a SpSM 2015 1. den WI-FI: Kongres JMÉNO: datonet HESLO: datonet Nymburk 23. 24. 11. 2015 ORGANIZÁTOŘI SEMINÁŘE Dušan Fitzel Ředitel STO Michal Prokeš Vedoucí ÚTM Mgr. Otakar Mestek

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení Systémy soutěží Základní legislativa Florbalové vybavení Systémy soutěží 1 Systémy soutěží - sezóna 2010/2011 se hraje v rámci ČFbU 98 soutěží - Pohárové soutěže mužů a žen (finále prosinec) Nejvyšší celostátní

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

MEMORIÁL VOJTĚCHA VÝMOLY 2016

MEMORIÁL VOJTĚCHA VÝMOLY 2016 TJ NIVNICE ODDÍL STOLNÍHO TENISU si vás dovoluje pozvat na sedmý ročník turnaje MEMORIÁL VOJTĚCHA VÝMOLY 2016 NIVNICE 17. ZÁŘÍ 2016 SPONZOŘI Ruční výroba dřev na stolní tenis ZLATNICTVÍ VÝMOLOVI UHERSKÝ

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

SPORT & KARATE CENTER. NIDOSHINKAN Dojo. Sportovní přípravka

SPORT & KARATE CENTER. NIDOSHINKAN Dojo. Sportovní přípravka SPORT & KARATE CENTER NIDOSHINKAN Dojo www.sportovni-pripravka.cz SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA NOVÝ PROJEKT PRO SPORTOVNÍ ROZVOJ DĚTÍ V BRNĚ A OKOLÍ PROČ PROJEKT SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA Dnešní děti bohužel často místo

Více

SHOWDOWN. Podpora hodiny Netradiční hry

SHOWDOWN. Podpora hodiny Netradiční hry SHOWDOWN Ročník: 4. Vzdělávací obor: Zdravotní tělesná výchova Tematický okruh: Netradiční hry Téma: Hry pro slabozraké a nevidomé Jméno autora: Mgr. Tomáš Vacek Vytvořeno dne: 24. dubna 2012 Metodický

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DOTACE

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DOTACE ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DOTACE 1.8.2012 Stránka 1 z 14 DOTACE V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ dotace v ČASQ Čl.1 II. DOTACE A POPLATKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽÍ ČASQ licenční poplatek dotace na mistrovské turnaje

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

Školení trenérů licence D

Školení trenérů licence D Školení trenérů licence D Základní struktura a Vedení ČAST dokumenty ČAST - Výkonný výbor - v současné době čtyřčlenný - Sekretariát - odborné komise - KM, STK, TMK, KVS, KR, MK Základní dokumenty - Stanovy

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby. III. trenérská třída ČSRU. Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1

Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby. III. trenérská třída ČSRU. Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1 Ve vlaku dne 9. 3. 2007 1 Věc: program vzdělávání trenérů mládeže - ragby III. trenérská třída ČSRU - kurz trenérsko metodické komise (TMK) ČSRU - absolvování kempu pro kategorie U13, U15 nebo U17 (pouze

Více

Míčové hry. Stolní tenis Badminton

Míčové hry. Stolní tenis Badminton Míčové hry Stolní tenis Badminton Ping-pong http://cs.wikipedia.org/wiki/soubo r:competitive_table_tennis.jpg Stolní tenis nebo také ping-pong (podle zvuku, který vydávají při hře údery míčku) je bezkontaktní

Více

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov,

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov, TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie Marek Cahel Školení T2-19. 2. 2016, Zderaz Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 Faktory výkonu v OB Fyzické/fyziologické - vytrvalost, rychlost, síla,

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5 Přemet stranou I.B 1 z 5 Obsah práce: 1. Úvod 2. Metodika prvku 3. Záchrana, dopomoc 4. Nejčastější chyby 5. Zdroje 1. Úvod Přemet stranou neboli hvězda je základní akrobatický prvek, který patří mezi

Více

Podmínky a vstupní požadavky pro získání statutu Akademie a HCM

Podmínky a vstupní požadavky pro získání statutu Akademie a HCM Představení projektu Komise mládeže Verze červenec 2015 Podmínky a vstupní požadavky pro získání statutu Akademie a HCM Důvody pro vyhlášení projektu: Cílem je systematický, komplexní rozvoj mládežnického

Více