Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července SEVA-FLO RA s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července 2012. SEVA-FLO RA s.r.o."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 4. července 2012 Dámský klub v Galerii Reistna Pátek 15. června 2012 Galerie Reistna uspořádala benefiční akci nadace Yasminka, kde byla prezentována krása, móda a zdraví. Občerstvení sponzorsky připravil kolektiv Pekárny Reistna paní Reginy Schneiderové s maminkou a paní Markétou Dovrtělovou. Galerií Reistna navštívily i slavné osobnosti, kromě PHDr. Hany Khlaif, která celou akci vedla, se na benefici přišla podívat i Ester Janečková s její malou dcerkou Sárou. Poslední školní den si někteří naši žáci odnesli kromě vysvědčení také knižní odměny za svůj výborný prospěch, příkladné chování a reprezentaci školy. K tomu se vší elegancí posloužily čtyři dívky, které předváděly šaty od Ing. Pavly Francové ušité z neobvyklých látek, které si sama návrhářka dovezla až z Dubaje. Hudbou DJe provázená módní přehlídka probíhala mezi návštěvníky po celém objektu Galerie Reistna. V prvním patře se v blízké budoucnosti otevře keramický ateliér, ale hlavně v přízemí se budeme moci těšit na galerii s kavárničkou ve společnosti výtvarných děl. Hosté měli možnost si šaty i osahat přímo na modelkách, čehož také využili a neskrývali nadšení. Po skončení hlavního programu se v prvním patře Galerie Reistna otevřel stánek na biliardovém stole, kde si návštěvníci, tedy spíše návštěvnice, tyto látky mohli koupit. V prostoru budoucí galerie s kavárničkou zase stál kiosk, kde si hosté mohli vyzkoušet a koupit aromaterapeutické produkty od Yasminky. Ta se stejně jako i další mrňata, která se akce díky jejich rodičům účastnila, zabavila v dětském koutku, takže ani děti nepřišly zkrátka. Inu, ve Valticích se otevřel nový podnik, jenž byl pokřtěn skoro jako premiéra hollywoodského trháku elegancí a celebritami, a nezbývá než se těšit, co nám jeho kulturní potenciál ještě nabídne. Filip Pluháček Konec školního roku a naši nejlepší žáci SEVA-FLO RA s.r.o. Před školou, kde se jako tradičně konalo rozloučení se školním rokem pod taktovkou vedení školy i pana starosty. Byli odměněni tito žáci: Barbora Kománková, Iva Remiášová, Miroslav Baxa, Martin Lubal, Maria Hiebnerová, Alena Hrabalová, Vít Kočár, Petr Šváb. Na poslední pedagogické radě učitelé jmenovali akademikem Martina Lubala a Barboru Kománkovou, sportovcem byl zvolen Petr Šváb a osobností roku Jitka Krůzová. V. Jurčeková Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 16 z mimořádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 25. června 2012 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Vlasty Burské zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 15 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 22 ze dne Zápis z jednání Finančního výboru ze dne Závěrečný účet DSO ČISTÝ JIHOVÝCHOD za rok Závěrečný účet DSO LVA za rok Závěrečný účet DSO Sdružení české dědictví UNESCO za rok II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Zelinka, pan Lukáš Najbrt a pan Jiří Špaček. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Mgr. Soňa Vašíčková a Ing. Dalibor Neděla. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 929/5, zastavěná plocha o výměře 2 m 2 v k.ú. Valtice na ulici Střelecká panu Antonínu Neumanovi, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par. č. 3036/6, ostatní plocha v k.ú. Valtice na ulici Polní panu MUDr. Ivo Markovi, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 6. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par. č. 3036/6, ostatní plocha v k.ú. Valtice na ulici Polní panu Vlastimilu Kaňovi, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 7. Celoroční hospodaření Města Valtice a závěrečný účet za rok 2011, včetně příloh č. 1 - Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO, č. 2. Rozvaha, č. 3 Výkaz Zisku a ztráty, č. 4 - Příloha a č. 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku, bez výhrad. 8. Organizační složku Technické služby, se sídlem U Rotundy 210, Valtice, zřízenou Městem Valtice, se sídlem Nám. Svobody 21, Valtice, IČ , jako nástupnickou organizaci zrušené příspěvkové organizace Správa majetku města Valtice, se sídlem U Rotundy 210, Valtice, IČ a v souvislosti s jejím zrušením bez likvidace promítnutí veškerých práv a povinností uskutečněných do doby likvidace, tedy do do účetnictví příspěvkové organizace. Poděkování hasičům Po extrémním dlouhotrvajícím suchu jsme se v červnu konečně dočkali deště. Příjemné letní bouřky vystřídal v úterý přívalový liják, který napáchal ve Valticích značné škody. Nejvíce to pocítili obyvatelé ulice Sklepní, kde vnikla voda do rodinných domků a garáží. Rovněž náměstí a přilehlá ulice Růžová byly zaplaveny vodou a bahnem. Na ulici Kopečná se ulomila část městských hradeb a padla do dvorku rodinného domku. Naštěstí nedošlo ke zranění a ani škoda na majetku nebyla vysoká. Byl to právě ten úsek hradeb, jehož oprava je naplánována v srpnu letošního roku. Upřímný dík a ocenění patří práci členů dobrovolných hasičů ve Valticích, kteří po dva dny, či lépe řečeno po dvě noci, odstraňovali bezprostřední následky prudkého lijáku a zasahovali na náměstí, na ulici Sklepní a dvakrát na ulici 21. dubna, kam voda udeřila ještě následující den. V dalších dnech pomáhali svojí technikou při odstraňování následků povodně. Chtěl bych jim za jejich práci poděkovat a rovněž při této příležitosti ocenit i jejich čtyři dny trvající zásah při lesním požáru v Bzenci. Pavel Trojan, starosta 2 9. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny organizační složky Technické služby, se sídlem U Rotundy 210, Valtice ze dne Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č /12/OKH ze dne mezi Jihomoravským krajem a Městem Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 11. Smlouvu o úvěru č /12/LCD mezi Českou spořitelnou, a.s. a Městem Valtice, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru na financování vlastního podílu na dotaci bezbariérové chodníky a pověření starosty podpisem smlouvy. 12. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 81/386/09 ze dne (Úprava a obnova zeleně ve Valticích) mezi společností REKO a. s., IČ a Městem Valtice, jejímž předmětem je zvýšení ceny díla o částku Kč ,29 Kč bez DPH za provedené vícepráce a méněpráce a pověření starosty podpisem smlouvy. 13. Zařazení částky ve výši Kč ,- včetně DPH na spolufinancování publikace, která mapuje historii krojů, do rozpočtu na rok III. Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Trvalé uzavření místní komunikace v ulici Vinařská (spojnici mezi ul. Sobotní a ul. Vinařská) ve Valticích. Bc. Milan Sedláček místostarosta Ing. Pavel Trojan starosta Městská policie Za měsíc červen Městská policie z časových důvodů zprávu nedodala. Bude zveřejněna v příštím čísle společně s červencovou zprávou. Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: ; Obvodní oddělení P ČR Břeclav Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský Tel: ; ; ; Fax: ; Concentus Moraviae Striggiova mše V sobotu 23. června se ve valtickém farním kostele odehrál mimořádný koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae Striggiova renesanční mše. Toto ojedinělé dílo, zkomponované pro čtyřicetihlasý sbor, bylo vyvrcholením celodenní hudební dílny, které se zúčastnilo na sto zpěváků a hudebníků. Nastudováno bylo pod vedením specialisty na starou hudbu Roberta Hollingwortha z Velké Británie a jeho souboru I Fagiolini. Vystoupení sklidilo velký úspěch. Příprava této akce byla poměrně náročná a tak bych touto cestou ráda poděkovala všem, kteří se na ní podíleli. Byli to: pracovníci Technických služeb spolu s ředitelem Ing. Nedělou, pan farář Msgr. Janoušek, ředitel ZŠ Mgr. Hyčka, pan Cigáň školník ze ZŠ, pan Opluštil ze zámku. Světlana Hanáková, TIC Valtice

3 Testování 5. a 9. tříd Na přelomu měsíce května a června proběhlo celostátní testování žáků 5. a 9. tříd. Smyslem testování bylo zjistit vědomostní úroveň našich žáků a zastavit propad znalostí českých žáků, který zjistila mezinárodní srovnání. Do testování bylo zapojeno základních škol a nižších gymnázií, celkem 161 tisíc žáků. Základním cílem projektu NIQES nebylo srovnávat třídy a školy v rámci ČR, ale šlo především o poskytnutí informací o tom, nakolik jednotliví žáci plní požadavky standardu osvojených dovedností. Žáci byli testováni v jazyce českém, jazyce anglickém a matematice. Testování probíhalo na dvou úrovních. V první části ověřoval test základní znalosti. Pokud v ní byli žáci úspěšní, postoupili do druhé, vyšší verze. Jen v základní verzi skončila více než polovina škol. Jak si stojí naši žáci? Domnívám se, že celkem dobře. Vždyť drtivá většina žáků postoupila do vyšší, složitější verze. Průměrná čísla, která udávají procentuální zvládnutí zadaných úkolů, jsou na naší škole tato: 5. třídy JČ 62,5%, JA 58,6%, M 58,6%; 9. třída JČ 74,5%, JA 61%, M 61,7%. Téměř ve všech ukazatelích jsme se pohybovali lehce nad celostátním průměrem. MŠMT za varovnou označuje úspěšnost do 40%. Přitom na některých školách byla úspěšnost i méně než 20%. Každé testování bylo rozděleno do dalších samostatných částí, takže žáci, jejich rodiče a škola, měli možnost získat řadu dalších, doplňujících informací o silných, ale i slabších stránkách žáka (školy). Např. v JČ testování 9.A ukázalo, že určité rezervy máme ve slohu a literatuře. Naopak vysoko nad celostátním průměrem titíž žáci vynikají ve slovní zásobě atd. Testování, které se uskutečnilo elektronickou formou, proběhlo bez větších potíží. Za to zaslouží pochvalu především naše metodička ICT Mgr. M. Kostihová, ale i vyučující, kteří při testování měli nad žáky dohled. Vzhledem k dobrým výsledkům, kterých jsme v celostátním srovnání dosáhli, děkuji také všem vyučujícím M, JČ a JA, kteří se na znalostech a dovednostech našich žáků podílejí. Výsledky testů bychom v tuto chvíli měli dále využít, abychom dokázali zúročit rezervy, které v naší práci stále máme. Nad výsledky svých dětí by se měli zamyslet také jejich rodiče a děti samotné. Na internetu si může každý účastník testování nalézt hodnocení a postavení dítěte ve třídě, popř. v celostátním srovnání. Domnívám se, že testování 5. a 9. tříd, přes odpor určité části rodičovské veřejnosti, má svůj význam a může pomoci našemu školství v posunu vpřed. Záleží jen na našem postoji (učitelé, rodiče, žáci), ale i na naší snaze hlouběji se zamyslet nad výsledky testování a chuti zlepšit slabá místa. Mgr. Michal Hyčka ředitel školy Galerie Reistna Tak konečně, po několika dlouhých letech realizace, zahájí svou činnost Galerie Reistna na Břeclavské ulici (křižovatka: Mikulovská, Břeclavská a P. Bezruče). Nyní už schází jen barva fasády, která bude řešena v následujícím roce. Vlastní galerie se nachází ve dvou samostatných klimatizovaných prostorech o celkové výměře 200 m 2. Součástí Galerie Reistna bude keramická dílna. Tvorbu a činnost keramické dílny zaštítí výtvarníci ze Sdružení keramiků Brno Galerie Reistna bude pořádat pravidelné výstavy výtvarných děl, připravujeme autorské čtení známých spisovatelů, zajímavé besedy, budeme pořádat komorní koncerty, připravujeme letní kurzy výtvarného umění, dámský klub, výstavy o životě a historii města Valtic a jeho okolí. Samozřejmě, že v objektu se mohou pořádat privátní oslavy, firemní dny, řízené degustace vín a jiných pokrmů a zajímavé gurmety. S. Schneider pozvánka viz. str. 5 Cestování za rakouskými víny a historií Občanské sdružení Valtice již po několikáté uspřádalo pro své členy výlet do Rakouska, tentokrát do vinařské oblasti Wachau. Průvodcem a tlumočníkem výletu byl Ing. Jaroslav Sobotka. Krajina kolem Dunaje má již tak svůj půvab, a když si k tomu přidáte pohled na stráně porostlé vinohrady, tak to je krása. A když pak ještě posedíte ve vinařství a je vám podáno kvalitní víno, tak to prostě nemá chybu. Navštívili jsme několik vinařství a všude jsme se setkali s dobrým vínem a dobře opečovávanými vinohrady. Terasovité vinohrady mají svůj velký půvab. Byly vytvořeny několika generacemi vinařů. Dopřáli jsme si samozřejmě i plavbu po Dunaji v úseku Krems Spitz, navštívili jsme historická města Spitz a Dűrnstein. Zašli jsme také za historií na zámek Artstetten, kde jsme navštívili muzeum následníka trůnu Františka Ferdinanda Rakouského d Este zavražděného v roce 1914 v Sarajevu, kostel i hrobku v areálu zámku. Lada Rakovská Město VALTICE 3 v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , Počítače, Internet

4 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kalendář akcí - červenec Tamtamy času - unikátní výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje Termín: Místo konání: státní zámek Valtice Horní konírna Organizátor: CK LIVINGSTONE, Italia antica e Italia moderna - výstava kreseb a historických fotografií italských pamětihodností Termín: Místo konání: státní zámek Valtice Organizátor: státní zámek Valtice, Cyrilometodějské dny na Vinařském náměstíčku - degustace vín Lednicko-valtického areálu, gastronomické speciality, folklórní pásmo Termín: Místo konání: Valtické Podzemí, ul. Vinařská 34, Valtice Organizátor: Valtické Podzemí, Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - 1. koncert 6. ročníku Jozef Zsapka kytara, Dagmar Zsapková - flétna Termín: 7.7. od hod. Místo konání: státní zámek Valtice - kaple Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ Brno, Mezinárodní letní škola staré hudby 24. ročník - nejstarší a nejrozsáhlejší kurz staré hudby v ČR, veřejné večerní koncerty účastníků Termín: Místo konání: státní zámek Valtice Španělská konírna; farní kostel Organizátor: Společnost pro starou hudbu (ČR), Město Valtice a státní zámek Valtice, Obrazy, sochy, plastiky - výstava P. Jedličky, Q. Jedličky, K. Ševčíka, J. Ševčíkové a J. Kotise Termín: Místo konání: Galerie Reistna, ul. Břeclavská, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Úvalské hody - v pátek zdobení a stavění máje, v sobotu vyhrávky po dědině, hodová zábava Termín: Místo konání: hostinec U Dvořáků, Valtice - Úvaly Organizátor: Úvalský hodový výbor, Hradologie - 4. ročník hudebního festivalu Termín: Místo konání: zámecký park, Valtice Organizátor: státní zámek Valtice a agentura Kouřící králík, www. hradologie.cz, Předhodové zpívání - zpívání mužských a ženských sborů Termín: Místo konání: před víceúčelovou halou SOŠV, ul. Střelecká, Valtice Organizátor: Valtická krojovaná společnost, Valtické vinařské slavnosti - prezentace jednotlivých vinařství, degustace a prodej vystavených vín, folklórní program, kulinářské speciality Termín: Místo konání: areál státního zámku Valtice Organizátor: Cech valtických vinařů, Pétanque Cup - tradiční turnaj v amatérské koulené v letní atmosféře v prostředí valtického zámku Termín: Místo konání: areál státního zámku Valtice Organizátor: Florbalový klub Valtice, Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - 2. koncert 6. ročníku Adam Viktora varhany, Gabriela Eibenová - zpěv Termín: od 17:00 hod. Místo konání: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ Brno, Výstavy Národního zemědělského muzea v červenci 2012: Život ve stylu bio - o historii a současnosti ekologického zemědělství Život v tropech II - o fauně a flóře tropického pásu Balkónové květiny a letničky - výstava květin s fotografiemi Co nového nás čeká, či co pokračuje, v srpnu 2012: Život ve stylu bio a Život v tropech II - NZM Valtice Balkónové květiny a letničky - NZM Valtice Obrazy, sochy, plastiky - výstava P. Jedličky, Q. Jedličky, K. Ševčíka, J. Ševčíkové a J. Kotise - galerie Reistna Italia antica e Italia moderna - výstava kreseb a historických fotografií italských pamětihodností - zámek Valtice Vinařská akademie I Kadet základní znalosti o víně přímo v hlavním městě vína Vinařská akademie I Kadet základní znalosti o víně přímo v hlavním městě vína Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany koncert 6. ročníku, Petr Rajnoha varhany Valtické krojované hody krojovaný průvod městem, taneční zábava Moravské hrady.cz letní hudební festival Bližší informace v srpnovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: , Henckeovy barokní varhany pokračují O letošních prázdninách se uskuteční 6. ročník koncertního cyklu "Henckeovy barokní varhany". Chce se věřit, že se stal součástí kulturních akcí, pořádaných v letních měsících a má ve Valticích již i svůj okruh přátel - posluchačů i donátorů. Připraveny jsou opět čtyři koncerty, první a poslední v Zámecké kapli a oba prostřední pak ve Farním kostele. V sobotu zahájí bratislavští umělci, manželé Zsapkovi, komorním recitálem pro kytaru a flétnu (kaple) pokračují hosté z Prahy Adam Viktora (varhany) a Gabriela Eibenová (soprán), následuje olomoucký Petr Rajnoha (varhany) oba koncerty ve Farním kostele. Cyklus uzavře v kapli Kvapilovo klarinetové kvarteto a pražský František Kreuzmann (umělecký přednes). V jednání je navíc vystoupení dětského sboru Filharmonie Brno Kantilena, které by se realizovalo pravděpodobně počátkem října. A tak zbývá jediné pozvání k účasti Vás všech, kteří si rádi poslechnou krásnou hudbu v nevšedním prostředí barokních staveb. Jste vítáni. Ing Josef Menšík, realizace projektu CHCETE MÍT TU NEJLEPŠÍ HYPOTÉKU ZA 2,5%? A JEŠTĚ PŘI SPLÁCENÍ NASPOŘIT? Konsolidace hypoték i spotřebních úvěrů, poradíme a vyřídíme za Vás Podrobnější informace na tel.č

5 Galerie Reistna si Vás dovoluje pozvat na výstavu OBRAZY SOCHY PLASTIKY KOTISA Zahájení v 8. v, PhD,. HRADOLOGIE ve Valticích vždy ve dvou dnech zámek Valtice a zámek Slavkov u Brna- Austerlitz. Termíny: státní zámek Valtice, Zámek Slavkov u Brna Austerlitz. Svým hudební scény. V zámeckém parku ve Valticích se m scény Charlie Streight, j techno scény DJ LUCCOU, velkolepý Metropolitní symfonický orchestr pod taktovkou charismatického Ariella Šarona s rockovým frontmanem Jirkou Zonygou, na rockové kapely Abraxas, Futurum, Petr Bende Band, Goodfellas Fleret, Jam, které mnozí znají z i legendární Folk Team. - skákací hrady a nafukovací skluzavky. Ceny vstupenek: - / sobota 365,-/ permanentka 495,- -/395,-/540,- -ti let zdarma) spolupráci s MESYO,o.s., a za podpory Jihomoravského kraje. Veškeré informace najdete na ící králik production, spol. s r.o. FBC VALTICE Florbalový klub ve spolupráci se zámkem Valtice VIII CHATEAU PETANQUE CUP 2012 aneb.olympijsky!!! KDY: tj KDE: v SYSTÉM: 2- s O CO?: : co pod Olympu DOPROVODNÝ PROGRAM: za olympijsk???... pátek ve er u ce??? á!! AFTER PARTY 5

6 ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Anglie června se žáci 7. až 9. tříd (ti, kteří se přihlásili) a žáci ze ZŠ Nechanice zúčastnili zájezdu do Anglie. První den jsme se vydali přes Německo do francouzského přístavu Calais a poté trajektem do Dovru. Druhý den jsme navštívili Oxfordskou univerzitu se známou jídelnou, kde se natáčel Harry Potter a město Oxford. Ve večerních hodinách jsme byli ubytováni v rodinách v Oxfordu, které nám zajišťovaly stravu a přespání. Třetí den byl pro mnohé z nás největším zážitkem. Navštívili jsme Legoland ve Windsoru, kde jsme strávili polovinu dne. Druhou polovinu jsme strávili v centru Windsoru a na Windsorském hradě letním sídle královny Alžběty II. Čtvrtý den, kdy už byli všichni téměř vyčerpaní, jsme strávili ve Warwicku na hradě a odpoledne jsme se přesunuli do rodného města Williama Shakespeara, Stratfordu nad Avonou, kde jsme navštívili jeho rodný dům. Večer jsme si všichni sbalili věci a ráno se vydali do Londýna a na zpáteční cestu domů. Na Londýn se všichni těšili nejvíc. Buckinghamský palác jsme bohužel neviděli, protože jsme se museli přesunout na loď, kterou jsme pluli po Temži okolo Toweru na Greenwich, kde náš výlet po Anglii končil. Ve večerních hodinách jsme se vydali na cestu zpátky do ČR. Počasí nám sice celou dobu nepřálo, ale zájezd se nám moc líbil. za žáky Jitka Krůzová (8. A) Atletické závody V úterý 19. června se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili atletických závodů v Sedleci. V atletice soutěžili žáci pěti škol z Břeclavska. Závodilo se ve skoku dalekém, v běhu na 50m a v hodu kriketovým míčkem. Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií: třída, třída, dále pak dívky a chlapci. Akce byla velmi dobře připravena. Na úvod vystoupili žáci ze Sedlece s krátkým programem, pak závodníci složili slavnostní přísahu. Pro závodníky bylo připraveno malé občerstvení a pro vítěze pěkné odměny. výsledků. Myslím, že by stálo za zamyšlení ze strany města Valtice, jak co nejrychleji obnovit provoz školního hřiště, aby naši žáci měli potřebné zázemí a mohli tak zlepšovat své výkony a reprezentovat školu i své město. Všem závodníkům děkuji za podané výkony, vzorné sportovní chování a reprezentaci školy. Mgr. Pavlína Dvořáčková Dopravní výchova čtvrtých a pátých ročníků V pátek 22. června se k naší škole sjížděla neobvyklá spousta postaviček na jízdních kolech. Jednalo se o žáky čtvrtých a pátých tříd, které ten den čekala lekce dopravní výchovy organizovaná ve spolupráci s autoškolou Lednice. Pozornému pozorovateli neušel ani policista, který seděl v zaparkovaném autě před školou a po očku sledoval zejména ty žáky, kteří přijížděli bez cyklistické helmy. Lekce dopravní výchovy začala ve třídách výukou teorie. Děti si důkladně zopakovaly pravidla silničního provozu a připravily si kartičky, s nimiž se později vydaly k praktické části, která se uskutečnila na asfaltové ploše hřiště vinařské školy. Zde si žáci nejprve vyzkoušeli jízdu zručnosti, při které poznali, jak dobře ovládají svůj stroj. Pak proběhla jízda na dopravním hřišti mezi skutečnými značkami, křižovatkami a semafory. Výkony malých cyklistů byly sledovány zkušeným okem dopravního policisty a za přestupky jim byly zapisovány trestné body. Na závěr byli nejúspěšnější jezdci odměněni malými dárečky. Žáci pátých ročníků navíc obdrželi průkazy malého cyklisty. Věřme, že všechno, co se děti tento den naučily, budou umět využít nejen při svých prázdninových aktivitách, ale i v budoucnu jako účastníci běžného silničního provozu. Mgr. Lucie Pražáková Ukaž, co umíš V úterý 26. června, jako již tradičně, žáci ukázali, co umí. Paní učitelka Mauxová, která byla i moderátorkou tohoto dopoledne, nás přivítala s odkazem na televizní pořad tím, že se tedy ukáže, jestli mají valtické děti talent. Hned ráno jsme navštívili Londýnské oko s výhledem na skoro celý Londýn a následně jsme se vydali do Shakespearova divadla Globe. Pak jsme se přesunuli londýnským metrem k Trafalgarskému náměstí a Piccadilly Circus. Naši žáci dosáhli výborných výsledků, téměř v každé disciplíně jsme stáli na bedně. Celkem jsme dovezli 9 medailí 1 zlatou, 3 stříbrné a 4 bronzové. Chtěla bych vyzdvihnout výkony všech našich závodníků, kteří i přes ztížené podmínky (žáci nemají, kde tyto disciplíny trénovat vzhledem k absenci školního hřiště a tak teprve před závodem studovali správný odraz při skoku apod.) dosáhli vynikajících 6

7 Od devíti hodin střídala v tělocvičně třída třídu a žáci předváděli, v čem jsou dobří a co si secvičili. Zahanbit se nechala jen jedna třída, která si nepřipravila žádný výstup. Repertoár třinácti tříd valtické školy byl pestrý. Mohli jsme ochutnat od všeho kousek něco z divadla, dramatizace básní, hry na hudební nástroje, zpěvu, tance i hodin tělesné výchovy. Vystupovaly skupinky reprezentující třídu a většinou celé třídy. Tento kulturní program trval dvě a půl hodiny. Na závěr jsme vítězným pokřikem stvrdili zvolání moderátorky, že děti ZŠ Valtice opravdu mají talent. V. Jurčeková Putování čtvrtých tříd v přírodě Na začátku měsíce června se žáci čtvrtých tříd naší školy pod vedením svých třídních učitelek Mgr. Málkové a Mgr. Pražákové zúčastnili projektového týdne Putování v přírodě. Stejně jako loni jsme se rozhodli využít jedinečné polohy našeho města a strávit týden bližším seznamováním s přírodními krásami a památkami Lednicko-valtického areálu. A tak jsme celý týden vždy dopoledne putovali pěšky, autobusem i na kole okolím Valtic. Vydali jsme se na Reistnu, odkud jsme pozorovali okolní krajinu, dále jsme pochodovali stezkou u rybníka Nesytu, pod vedením pana ředitele Hyčky jsme zvládli okružní cyklistickou jízdu s poznáváním památek LVA, vystoupali jsme na mikulovský Kopeček, zazpívali si u táboráku ve školním sadu, šli noční stezkou odvahy, spali a snídali ve škole. Naše putování bylo okořeněno dobrodružnými chvilkami, kdy jsme poznávali, že zkratka někdy cestu prodlužuje nebo že se slunečné počasí může náhle proměnit v dešťovou sprchu. Celým projektovým týdnem se prolínala snaha obou paní učitelek rozvíjet u žáků základní vědomosti o živé a neživé přírodě, motivovat je k zájmu o přírodu a zejména je seznámit je s jednotlivými ekosystémy v okolí jejich bydliště. Velký důraz byl také kladen na správné chování v přírodě a na výchovu ke zdraví. Dále byly v projektu obsaženy prvky sportovní a tělesné výchovy (turistika, cyklistika), jazykové výchovy (vypravování), matematiky (jízdní řád), kompetence k řešení problémů, pracovní, občanské, vše na úrovni zohledňující věk a vyspělost žáků. Na závěr jsme spolu s dětmi zhodnotili celý prožitý týden a všechny zážitky děti pak nakreslily a popsaly ve svých slohových úlohách. Mgr. Lucie Pražáková Sportovní den V posledních školních dnech před hlavními prázdninami si naši žáci protáhli těla na sportovním hřišti. Ve středu 27. června plnily děti prvního stupně různorodé úkoly na stanovištích, která pro ně připravily paní učitelky. Zaskákaly si v pytlích, házely na cíl, kroužily obručí, přenášely míček na ping-pongové pálce a pobavily se při mnohých dalších disciplínách. Následující den si zasportovali žáci druhého stupně. Třídy soutěžily v přehazované, fotbale, štafetovém běhu. Deváťáci poměřovali své síly s učiteli v košíkové. Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek PASIVNÍ STAVBY profesionalita, rychlost, cena nabídky zdarma Valtice, tel: 736/

8 Na závěr dne proběhla mezi žáky nejoblíbenější disciplína přetahování lanem. učitelky uvedených tříd, které si váží dobrých vztahů s rodiči a vstřícnosti při pomoci zlepšit školní prostředí. Tato spolupráce a sponzorská pomoc je pro nás velmi přínosná vzhledem k omezeným finančním prostředkům školy. Školka Den dětí jsme ve školce oslavili opravdu neobvykle. Dvěma autobusy jsme odjeli do BRNA, kde na nás ve sportovní hale BONGO čekalo spoustu sportovního vyžití. Svaly a schopnost spolupráce předváděli zvlášť chlapci a dívky jednotlivých tříd. Poděkování patří učitelům za organizaci, dohled, dětem za sportovní výkony a všem za dobrou náladu a příjemně strávené poslední chvíle. V. Jurčeková Věřím, že všichni, kdo se na této akci podíleli, mají z dokončeného díla stejnou radost jako děti a jejich učitelky. Mgr. Michal Hyčka Spolupráce s rodiči Dovoluji si touto cestou poděkovat rodičům a paním učitelkám tříd 1.A, 2.A, 3.A a 3.B za zlepšení prostředí tříd. Rodiče sponzorsky přispěli na přestavbu hygienického zázemí třídy. Jednalo se o nové obklady, umyvadla a pákové baterie. Paním učitelkám a stavebníkům patří dík za organizaci prací tak, aby nebylo narušeno vyučování. Děkuji i paním uklízečkám, které ochotně třídy uklidily mimo svou pracovní dobu. K poděkování se také připojují i paní Ing. Josef VLK Stavební projekce , Ukázka z tvorby našich žáků Čertovská báseň Čert to není žádný žert ani pejsek Bert Čert má velké rohy jako Krušné Hory Čerti mají rádi vedro ale také pražské metro Nejí jenom kukuřici ale taky zlatou lžící Lucifer huňatý má rád kočky strakatý Čerti pálí lidi zlé ale taky hračky mé Čerti mají rádi maso k tomu jí i často laso Neví co je zelenina ani co je sladká třtina Lucifer zlý moc rád spí když klidně spí, tak hezky sní Nemají tam jenom lávu ale taky moc zlou dámu To je konec mojí básně snad jeví se vám krásně To je konec o čertech i o mých žertech TAXI LEV Viktor Ekrt (žák 5. třídy) Na průlezkách, trampolínách, klouzačkách, skákacích hradech, horolezeckých stěnách se vyžily malé i velké děti a užily si spoustu zábavy a legrace. Jé, to byla paráda! Další týden v červnu se na naší zahradě konal karneval a zároveň jsme se loučili s našimi předškoláky. 8

9 Děti si mohly se svými rodiči zasportovat a zasoutěžit a v tombole je čekalo spoustu krásných cen. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na pohoštění a sponzorských darech. Také paní kuchařky ze školní jídelny pod vedením paní Mirky Bězděkové nám upekly výborné rolády, krásné perníkové balíčky pro naše předškoláky nám věnovala paní Schneiderová. Děkujeme. Pan starosta spolu s členy sboru pro občanské záležitosti pasoval naše předškoláky do řad školáků. Bylo veselo, počasí nám přálo, Valtičánek pod vedením paní učitelky Jíchové nám zazpíval, myslím, že byli všichni spokojeni. Kultura a sportovní klání seniorů 1. června probíhala ve Valticích Noc kostelů. Pro seniory je dost problematické chodit na něco večer, protože po šestnácté hodince je již omezen počet personálu a tak paní Čechová, vedoucí Domova seniorů, přivítala otevření farního kostela již v odpoledních hodinách. Za vydatné pomoci celého personálu a pomocí aut se dostala asi dvacítka seniorů do farního kostela. Vyslechla si pozorně výklad pana faráře mons. Janouška. Byl to pro nás velký zážitek, rádi bychom navštívili i konventní kostel, ale na to nám již síly nestačí, řekla jedna ze seniorek. A tak já to zařídím, řekla hned paní vedoucí Čechová, dokud je kostel tak krásně vyzdoben. A tak senioři 7. června znovu usedají do aut, aby mohli navštívit kostel sv. Augustina milosrdných bratří. Paní učitelka Urbánková ze základní školy nacvičila s dětmi pohádky O dvanácti měsíčkách a Sněhurku. Na divadelní představení byly naše děti pozvány a starší kamarády za herecké výkony náležitě odměnily potleskem. Talent starších dětí jsme ocenili také na výchovném koncertu v ZŠ, který připravila paní učitelka Jíchová. Na závěr jsme si s našimi umělci zazpívali všichni dohromady písničku Malé kotě. Do naší školky zavítaly na poznávací setkání paní učitelky z rakouských školek a seznámily se s prostředím, pod vedením Mgr. Ivy Kozubíkové, která v naší MŠ vede kroužek němčiny. Shlédly i krátký program se zpěvem písní v němčině. Bylo to příjemné setkání a paní učitelky odcházely ze školky s kytičkou levandulí, která roste na naší zahrádce a svou vůní nám zpříjemňuje pobyt ve školce. A teď už nás čeká jen koupání, opalování a letní pohoda, kterou přináší měsíc červenec a také prázdninový čas. Ahoj v září! Irena Maroušová, ředitelka MŠ FBC Valtice Vážení rodiče, i mladí spoluobčané, po prázdninách bude FBC Valtice vstupovat již do sedmého soutěžního ročníku Jihomoravského přeboru ve florbalu, a my jsme rádi, že máme možnost opět přihlásit i dětské družstvo do soutěže starších žáků, kde v nadcházející sezoně změří síly s florbalovými týmy z celé jižní Moravy v dlouhodobé soutěži. Nicméně když se podíváme na počet kluků do 13 let, kteří se zúčastňovali tréninků v právě ukončené sezoně, cítíme jako klub potřebu rozšířit členskou základnu o mladé a šikovné hráče. Když se projdu po Valticích, vždy najdu pár kluků, kteří sedí na lavičkách, nedělaje nic, a určitě ještě větší množství jich sedí doma u televize, anebo před počítačem. Zde bych rád apeloval na rodiče, aby se zamysleli, zda nebude lepší, aby jejich děti dělaly něco tak bezpečného, jako je sport v hale, kde se můžou vyběhat, vybláznit a ještě se naučit spolupráci v týmu, než je nechat sedět doma, dívat se na pořady, o jejichž smyslu se dá někdy s úspěchem pochybovat, nacpávat se hranolky a zapíjet to kolou, jenom aby se náhodou naše dítě nezapotilo. Myslím, že jeden trénink týdně a každý druhý víkend soutěžní zápasy s kvalitními soupeři za tu trochu námahy stojí. K této krásné a rychlé hře je potřeba pouze chuť, hokejka, klidně i vytahané tričko, kraťasy a boty do haly. Proto věříme, že od září budeme moci přivítat nové členy a příznivce. Mimoto už delší dobu funguje také přípravka, kde se rodiče setkávají každé pondělí na hale SVIŠ na ulici Střelecké, a jejich děti si užijí kopec srandy a zábavy. Jen na závěr, kluci, kteří před 5 lety hráli, jako první soutěž starších žáků, jsou dnes platnými hráči mužského A-týmu, jmenovitě Tomáš Krchňáček, Radovan Machálek, Martin Lišovský, Dalibor Bukovský, Erik Konvičný, trénují s námi Petr Lesko i Petr Kadlčík, takže téměř všichni kluci zapadli mezi muže a pozvedli valtický florbal. Zároveň chceme ještě jednou poděkovat sponzorům městu Valtice, společnostem Alca plast, Bricol, Discoklub Kinopolis, SVIŠ, a všem, kteří se podílejí a pomáhají s organizací. Radovan Růžička, předseda FBC Valtice Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil: Po prohlídce výstavy v prostorách dřívějšího konventu se přesouvají do kostelních lavic, aby si vyslechli historii kostela i nemocnice. Jsou to pozorní posluchači, které všechno zajímá. Nakonec pak vzpomínají, jak sem kdysi chodili, kdo tady sloužil a jak byl kostel dlouho zavřený a jsou překvapení jeho krásou a dobrým stavem. 9

10 A tak jen připomínám, že po roce 1989 milosrdní bratří opravili celý kostel a venkovní fasádu nejen kostela, ale i konventu a nemocnice. Před oslavou 400. výročí příchodu do Valtic v roce 2005, však spravili jen fasádu kostela, protože ani konvent, ani nemocnice jim nebyly vráceny. 27. června se uskutečňuje na domě důchodců sportovní klání. Je to mezigenerační setkání, říká paní Čechová těch valtických nejmladších a nestarších. Už jsme to chtěli udělat začátkem měsíce, ale počasí nám nepřálo. Buď pršelo, nebo byla hrozná vedra. Doufám, že nám dnes bude počasí přát. Všechny lavičky a pojízdná křesla jsou již obsazeny seniory když, přichází děti z mateřské školy na Jabloňové. Jsou plné očekávání, vždyť budou závodit. A už se dozvídají, co se od nich čeká. Je jim přidělen jeden senior jako vedoucí a poznají jej podle barvy čepičky. aby lovily ryby, malovaly na zámkovou dlažbu dvora, skládaly z puclí zvířátka a nakonec hodily petangovou koulí co nejdál. A senioři se také činí, ti co nehází a neloví rybky, tak malují. A jde jím to krásně. Chvílemi pozorují děti a baví se jejich projevy. Blíží se poledne a tak je třeba vše ukončit a samozřejmě jak jinak, než oceněním. A tak všichni dostávají z rukou paní vedoucí diplom, z rukou paní Pavlisové pak zvířátko na špílce, které pro děti připravili senioři. Na slovíčko, paní Vlková Říká se, že na kulturní akce ve Valticích chodí stále ti samí lidé. Svým způsobem je to pravda, že někteří lidé zde žijí již desítky let, ale na žádné akci je neuvidíte. Prostě kultura ve Valticích je nezajímá, ale stále něco kritizují Ale jsou lidé, kteří mají, jak se říká, už svůj věk a přesto je uvidíte skoro na každé kulturní akci. Mezi tyto patří bezesporu valtičanka paní Marie Vlková. Ale nejdříve se musí správně rozhýbat a rozdýchat oba týmy v krátkém cvičení s paní Evou Pavlisovou. A už se hrnou k jednotlivým stanovištím, Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil A děti odměňují seniory písničkou, a ne jednou, a nakonec zpívají všichni a na jejich tvářích se zračí radost, spokojenost se sebou a se setkáním s dětmi. To bylo príma, hodnotí akci jedna ze seniorek máme o čem povídat a na co vzpomínat. Musím zavolat našim, jaký jsme měli dneska bezva dopoledne. A paní, fotky budou? Už se na ně těším. Je třeba poděkovat všem, kteří akci připravili a kteří se jí zúčastnili. Vždyť jen vyvedení a vyvezení na dvůr tolik seniorů musela být fuška. A nachystat všechny potřebné věci a dát pozor na bezpečnost jak těch nejstarších, tak těch nejmladších! Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice STAVEBNINY VALTICE přestěhovány ze Sobotní Pod Raisnou do haly firmy Molčík na Mikulovské TEL: O paní Vlkové se dá říct, že je to starousedlice. Ráda nám prozradila, jak se do Valtic vlastně dostala a na co si z jejich historie vzpomíná. Já pocházím z Hevlína a jmenovala jsem se Mikulincová. Mnozí čtenáři budou možná znát i mého otce Jana Mikulince, protože jsem si jej vzala z Hevlína někdy v sedmdesátých letech k sobě do Valtic, abych jej doopatrovala. Zemřel v roce Já jsem přišla do Valtic na umístěnku v březnu Začala jsem pracovat v nemocnici jako pomocná síla. Tenkrát to znamenalo, že od úklidu až po obsluhování pacientů, se mě všechno týkalo. Bydlela jsem nejprve se třemi děvčaty na lékařském domě, naproti konventu milosrdných bratří. Pak, když přišli noví lékaři, tak jsme musely dům opustit a přestěhovaly jsme se na pravou stranu nemocnice, kde později byly zřízeny kanceláře a my se musely znovu stěhovat a to na bývalou Cafourkovu kovárnu, která byla na rohu Břeclavské. Pak byla zbořena spolu s několika domy a vznikla zde nemocniční zahrada. No a jak jsme tak jako mladá děvčata chodily tancovat, tak jsem se jednou seznámila s nějakým Vlkem z Hlohovce. Bylo to na tancovačce v Břeclavi v Koruně. No a tak jsme si padli nějak do oka a v roce 1955 jsem se již vdávala. Protože můj muž pracoval na statku ve stolárně, tak jsme dostali byt ve statkových prostorách na Venerii. Ten dům již dnes nestojí. Pak jsme se stěhovali do statkového dvojdomku Pod parkem č. 89 a tam bydlím dodnes. Měli jsme tři děti a já jsem se dožila 7 vnoučat a pěti pravnoučat. Můj muž však nikoliv, zemřel v pouhých šedesáti letech. Psal se rok

11 Ale půjdu ve vyprávění až do roku Dělala jsem během let postupně na všech odděleních nemocnice. Nejdéle jsem byla asi na plicním a infekčním oddělení, kterému sloužila bývalá ženská nemocnice, dnes je tam Dům seniorů. Sloužily tam kromě jiných i řádové sestry. Bydlely v pravé části domu, kde měly vlastně i svůj konvent a kapli. Tam se běžně dělaly mše. Byly tam malé varhany a na ty hrával bývalý správce nemocnice pan Garčic. Mše sem chodil nejprve sloužit otec Jiříkovský, pak otec Posádka a myslím, že pak i pan farář Procházka. Už si nevzpomenu, jak se jmenovala matka představená, ale vzpomínám si na sestry Piu, Ludmilu, Anežku (ta byla ze Slovenska) a sestru Vendelínu, která sloužila na pavilonu. Byly hrozně hodné, a když něco měly, vždy mi nabídly. Vzpomínám si, že v areálu nemocnice bylo hodně stromů a pak tam byla i rozsáhlá zahrada, kterou měla na starosti paní Machalíková. Řádové sestry dělaly často kompoty z meruněk, jablek a rebarbory. Vždycky mi přinesly ochutnat. Paní doktorkou zde bývala MUDr. Otavová později provdaná Perná. Pracovala jsem zde až do roku 1957, kdy jsem šla sloužit na porodnici, ale jen do roku 1958, protože se mi pak narodila dcera Anka. Pak jsem mezi jednotlivými porody pracovala jednak na porodnici a na chirurgii i interně. Soužila jsem ještě v době, než bratříčci museli opustit svoji víru i řád. Vzpomínám si na bratra Bertínka Koláře. Ten byl hodně pracovitý a měl smysl pro srandu a legraci, tak s ním bylo veselo. Byl tu z bratrů nejdéle. Pak tu byl bratr Pavel (odešel z Valtic) a bratr Semotam. Ten po vystoupení z řádu dělal průvodčího na trati Břeclav Mikulov. Mnohokrát jsem jej potkala ve vlaku. Bratr Václav je pak na jedné fotografii z brigády, kterou jsme dělali ve dvoře nemocnice. Na vrátnici býval pan Malina a také tu býval zřízenec pan Michal, který oblékal nebožtíky. Bydlel Pod rybníčkem. Nemohu si vzpomenout na jeho příjmení. To víte, je to už přes padesát let, tak na všechno si člověk hned nevzpomene. Ale ještě vás bude možná zajímat Rindlova vila. Tam tenkrát bydleli v padesátých letech vojáci. Chodili vysekávat stromy na Reistnu, aby nebránily výhledu při ochraně hranic. Jeden z nich se jmenoval František a byl z Mutěnic. Paní Vlková přebírá staré fotografie a vzpomíná. Tady jsem v roce 1951 na Mikulovské. Vidíte, jak byla ulice tenkrát vydlážděná? A také tam je Glončákovo sklenářství a dům, kde bydlí dnes moje dcera Lidka. Toto je fotka z brigády v nemocnici. Vidíte, tady je paní Španělová, později Brázdilová, to taky byla fajn ženská. S tou jsme se nasmáli. A to je elektrikář Pepa Láz, Marie Režňáková, Tonička Hárová, atd. A tady je pak fotka z Besedňáku, kam jsme chodili na plesy (asi rok 1957). A tady jsem s mojim v obětí. To už je dávno. Ten čas tak letí. 11 A letí nám všem. Je moc fajn, když je někdo ochoten zavzpomínat na staré časy a připomenout je těm, kteří je zažili a připomnět druhým něco z historie. Vzpomenout na ty, kteří tu dnes již s námi nejsou, ale kteří udělali stopu v našem životě. Přeji paní Marii Vlkové do dalších let hodně zdraví, aby mohla i nadále navštěvovat kulturní akce a aktivně se do nich zapojovat. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice Vzpomínky valtického rodáka pana Loziáše Narodil jsem se v roce 1933 vlastně v lesovně a to kousek od kaple sv. Huberta. Můj otec byl totiž myslivcem u knížete Liechtensteina. Do roku 1935 jsme bydleli na domku v lese a pak jsme dostali bydlení v Belvederu. Bydleli jsme od silnice na levé straně, dům byl podsklepen a měli jsme tam vlastně celé hospodářství, takže jsme měli slepice, prase, kozy, kočky a psy. Pocházím ze smíšeného manželství. Tatínek byl Poštoran a babička byla z Hlohovce. Jmenovala se Garčicová a chodila v ženské kroji tzv. ženských šatech a v šátku. Měl jsem ji moc rád a díky ní jsem uměl taky jako děcko dobře česky, protože ona jinak nemluvila a pořád na mě něco pokřikovala. Babička s námi bydlela na Belvederu a jejím přáním bylo, abychom měli krávu. Koupila ji na dluh od žida Fišasona na Josefské. Když jsme měli mléko, tak babička ztloukala máslo a dělala nám tvaroh. Kráva nám však dlouho nevydržela. Asi za rok zkapala a přišel si pro ni místní ras. Vzpomínám si, že babička lamentovala, protože ještě za ni musela platit, i když jsme ji dávno vlastně neměli. V době války babička pekla doma chleba. V pravé části vedle zámečku byla bažantnice a tam se pěstovali takoví ti zlatí bažanti a také tam byli pávi. Zámeček byl moc pěkný, byla tam taková kruhová místnost, která byla průchozí a na druhé straně byl krásný výhled na Pálavu a Mikulov. Před zámečkem byly vysázeny růže.

12 Na stěnách byly čínské tapety a byl tam krásný nábytek, kachlová kamna jako na zámku. V zámečku na jedné straně byl také byt. Tam pak bydlel pan nadlesní Jáchymovič. Já jsem v roce 1939 začal chodit do německé obecné školy. Pak jsem začal jezdit do německého gymnázia v Břeclavi, ale když v roce začali spojenci dělat nálety na Břeclav, jako na důležitý železniční uzel a také na Munu, kde se vyráběla válečná munice, tak maminka řekla dost. Budeš chodit do školy ve Valticích, protože jezdění do Břeclavi je nebezpečné. To bylo v době, kdy jsme na Belvederu vlastně bydleli s maminkou a babičkou sami. Otec musel hned v roce 1939 narukovat do války. Byla to těžká doba. Na pozdější dopravní škole byla německá posádka. Ta měla peněz dost a neměly pro ně tenkrát žádnou cenu. Důležité bylo pouze přežít. Chodil jsem prakticky několikrát denně okolo a už mě znali a často mě žádali, abych jim koupil pivo. Dali mi peníze a já chodil pro něj do nádražní hospody, tenkrát se to jmenovalo U tří děvčátek po válce pak Hostinec u Dolečků. Drobné mi zůstávaly za cestu. To mi mnohé děti záviděly. Koncem války se všude dělaly zákopy. Kopaly je vlastně ženy a děti, myslím, že od ročníku narození Honza Polák a jeho spolužáci. Pak byl konec války a na Belveder se přistěhovali ruští důstojníci. Špatně se mi na to vzpomíná, protože maminka se musela před nimi schovávat a oni nám brali kola, hodinky a víno ze sklepů. Kanistr od benzínu vymyli, šli do sklepa, tam střelili do bečky a nechali si natéct víno. Pak zpívali až do noci. Bojovat neměli s kým, protože německé vojsko odešlo, než přišli. Já jsem začal chodit do české školy. Byl jsem takový drobný a neuměl jsem dobře česky. Děcka se mi posmívala a já jsem se bránil tím, že jsem říkal: Já to řeknu, panu faráři! Tím byl tenkrát otec Posádka, vzpomínám si, že měl hodně vlasů. Rád jsem chodil za Tomášem Garčicem, svým spolužákem do Hlohovce na hody. Vzpomínám, jak to bylo krásné. Mými kamarády byl právě Tomáš Garčic, Reimund Boudný, Laďa Rollinek, bratři Polákovi a Milan Kolář. Taky si vzpomínám, že jsem ležel v nemocnici na Modřínové, v tom malém pavilónku se spálou a neštovicemi a ošetřovaly nás řádové sestry. Když měly službu, tak chodily v bílém oblečení, ale mimo nemocnici pak v černém a tmavě modrém. Milosrdné bratry jsem nezažil, protože ti mladí museli narukovat hned na začátku války jako sanitáři a ti starší sloužili jen na velké nemocnici. Válka sice skončila, ale otec se vrátil z války až v roce Byl jako zajatec na Sibiři. V tom roce jsme také museli opustit Valtice a odejít do Rakouska. Věci jsme naložili na vůz, přejeli jsme hranice a ubytovali se hned u strýčka (bratra matky) a tetičky v Katzelsdorfu. Nikde nebyla k mání žádná práce. Nakonec nějaký strýček z Melku našel otci práci ve Stokerei před Vídní a tak jsme se opět stěhovali. Pak zemřela maminka a otec jednoho dne potkal svého bratrance legionáře, který žil v Kanadě a tatínka tam zlákal. Prý je tam dost práce a dobré živobytí. Tatínek se tam odstěhoval a už jsem jej nikdy neviděl. Poměrně brzy tam zemřel. Já jsem se ve čtrnácti letech vyučil malířem pokojů a natěračem. Pak jsem si vybudoval vlastní firmu a mám ji dodnes. Mám tam nyní dvanáct pracovníků a po revoluci jsem vzal do firmy dva Čechy. Jednoho z Brna a druhého ze Znojma. Tak mohu rozvíjet svoji češtinu, kterou mě učila babička Garčicová, abych úplně všechno nezapomněl. Pak sem do Valtic začali jezdit asi pětkrát do roka rakouští filatelisti. Letos je tomu právě dvacet let. Asi před pěti lety jsem začal jezdit do Valtic s nimi. Nejsem filatelista, mám úplně jiné koníčky. Mám rád dechovku, rád tancuji a rád jezdím na motorce. Nyní také jezdím rád i do Valtic, kde jsem byl pokřtěn a kde jsou mé kořeny. Vzpomínky na mládí mám tak trochu potrhané, protože doba byla zlá, pořád se něco měnilo. Zlé bylo válečné období, pak vyhnání a stěhování po Rakousku. Nejprve úmrtí matky a pak i otce. Těžko se mi o těchto věcech mluví. Ptáte se na fotky. Nějaké byly, ale nemám žádné fotografie, které bych vám mohl ukázat, protože všechno se ztratilo. Vše je jen ukryto v mé mysli a v mém srdci, dojatě říká pan Loziáš a klopí zrak, protože mu do očí vstoupily slzy. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Karel Eusebius z Lichtensteinu PHDr. Miroslav Geršic ve své přednášce 21. června připomenul přítomným knížete Karla Eusebia z Liechtensteinu, milovníka umění, architektury a lovu. Mimo jiné řekl, že pozdější činy Karla Eusebia navazovaly na jeho dobrou vzdělanost, která mu byla poskytnuta v dětství a v mládí. Na kavalírských cestách Evropou se svým bratrancem Hartmanem získal pak přehled o stavbách, hospodářské politice a umění. Jeho stavební aktivita se projevila již v roce 1638 při rekonstrukci rodinného sídla na Malostranském náměstí v Praze, později přestavbou Valtic a Lednice atd. Byl také duchovním zakladatelem rodové galerie ve Vídni a také jako profesionál se zajímal o chov koní na svých panstvích Dobrá, Valtice a Lednice. Věnoval se i zahradnické architektuře jak dokazují záznamy o návštěvě císaře Leopolda v Lednici, který přijel zhlédnout zahradnický barokní skvost, o kterém se mluvilo nejen na habsburském dvoře, ale i na jiných dvorech Evropy. Přednáška přinesla mnoho zajímavostí o této významné osobnosti liechtensteinského rodu. Vládl rodu v době nelehké, v době třicetileté války, kdy povinností rodu bylo postavit vojenský oddíl na své náklady a také splatit dluhy po otci. Děkujeme doktoru Geršicovi za další pohled do historie rodu Liechtensteinů. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice 12 O valtických světcích a patronech - 7 Marie Magdaléna V klášterním kostele sv. Augustína se nachází obraz, který představuje Marii Magdalénu. Je to obvyklá scéna, kterou s oblibou zachycovali barokní malíři; plačící žena s dlouhými vlasy pod křížem. Tato Marie dostala druhé jméno Magdalská, protože pocházela z obce Magdala u genezaretského jezera. Podle evangelia sv. Lukáše ji Ježíš vyléčil z posedlosti, za což mu byla Marie vděčná a odplatila se mu velikou láskou. Dále pak o jejím životě nevíme téměř nic, pouze to, že patřila k ženám, které Ježíše a jeho učedníky doprovázely během jejich působení, a patřila k těm málo ženám, které stály pod Ježíšovým křížem na Golgotě a při jeho ukládání do hrobu. V evangeliích se však objevují další ženy se jménem Marie, které bývají často s Marií Magdalskou ztotožňovány. Je to především Marie, sestra Lazara, ala ta nepocházela z Magdaly nýbrž z Betánie v blízkosti Jerusaléma. A potom také Marie, hříšnice, která potřela Ježíšovy nohy vonnou mastí a utřela mu je svými vlasy. Tuto ženu ovšem evangelia nenazývají jménem, přesto bývá této ženě připisováno jméno Marie Magdaléna ovšem mylně. Jedinou jistotou o pravé Marii Magdaléně jsou pouze evangelijní zprávy. Evangelium podle Jana píše: u Ježíšova kříže stála jeho matka, sestra jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Evangelista Matouš se o ní zmiňuje po zmrtvýchvstání Ježíše, když poznamenává: Před vchod do hrobky přivalil (Josef z Arimatie) velký kámen a odešel. Před vchodem do hrobky přitom seděly Marie z Magdaly a druhá Marie. Naposledy se s ní setkáváme na úsvitě, po Ježíšově zmrtvýchvstání. Jako první se setkává se vzkříšeným Mistrem a oznamuje apoštolům tuto radostnou zprávu. Proto je často nazývaná apoštolkou apoštolů. O dalších osudech této ženy se dozvídáme pouze z legend a ty jsou někdy jenom málo věrohodné. Mons. Karel Janoušek farní úřad Valtice

13 Venerie 3 Po druhé světové válce se na Venerii nastěhovali zaměstnanci státního statku Valtice. V té době se nastěhovala na statek i rodina Pesauova. Zašla jsem tedy za panem Pesauem, aby zavzpomínal na tuto dobu. Moje matka pracovala nejprve v lese a pak na statku Valtice. Nastěhovali jsme se na Venerii v roce 1951 a bydlel jsem zde 19 roků, než jsem se oženil a osamostatnil. Má matka tu bydlela samozřejmě dál. Nejprve jsme bydleli přímo na Venerii a měli jsme k dispozici dva pokoje, vlastně svou velikostí to byly sály. Bydlení tady bylo dobré na tehdejší dobu. Byla tu velká kachlová kamna, voda byla přiváděna přímo do dvora z Reistny a záchod tu byl sice suchý, ale tenkrát to bylo běžné. Samozřejmě koupelna tu nebyla, umývali jsme se v létě na dvoře v umyvadle, v zimě pak doma. Když byla tuhá zima, tak nám v pokoji zamrzla i voda v kýblu. Pokoje totiž dosahovaly výšky až 3,5 metru a tak byl problém prostory vytopit. Pod Venerií byly dva sklepy a preshaus, pak prostory, kde bylo uloženo uhlí a dřevo. Vinné sklepy užívali pan Šeda a Daniel, další sklep jen krátce pan Bílkovič. Ve dvoře stála stará velká lípa a ze dvora vedly dvoje schody. Jedny do parku a druhé dolů do zahrady. Celý areál byl obehnán zdí, za kterou byl hluboký příkop na odvod vody. Dobře se nám tam bydlelo, byl tam krásný výhled do okolí a na Reistnu a jako děcka jsme měly výběh do parku. Stavěli jsme si tam různé bunkry a hrály na válku. Když odešli ze zámku Rusi, tak se správcem zámku stal pan Korejs a ten nás pořád honil, že v parku nesmíme nic stavět atd. Do polí za hradbami byla brána a za ní most. Říkalo se mu padací a byla to pro nás úniková cesta, když nás správce Korejs honil. Tím jsme se dostali z parku pod bývalé hradební zdi do prostorů, kde si pak zřídili zahrádku Musilovi, Marinovovi, Opluštilovi a později pak i mladý Zapletal. Původně psinec sahal až k místu, kde dnes bydlí Sítkovi. Na Venerii byly krásné půdy, hodně vysoké a tak tam především můj brácha pěstoval holuby. Pak se na Reistně začaly sadit nové vinohrady, oralo se a nějak se porušil ten samotok vody z Reistny a my jsme museli chodit pro vodu až dolů ke studni, kde má dnes dům Martin Grbavčic. Musel jsem tahat vodu nahoru v kýblech a tak jsem byl rád, že jsem se po 19 letech odstěhoval. Během těchto let nás jednoho dne přestěhovali do budov ve dvoře Venerie. Ty již zde nestojí a místnosti na Venerii začali upravovat pro vedoucí pracovníky Státního statku Valtice, kterým se říkalo statkáři. Myslím, že první se přistěhoval pan Kašpar, pak pan Šrámek a Sítek. Stěžovali si na velký chlad budovy, že pokoje nejdou nikterak vytopit a tak se budovy začaly rekonstruovat. Byly snižovány stropy, zřízen vodovod a kanalizace a vybudovány koupelny a také zabudován litinový kotel, rozvody a radiátory pro topení. Nad stropy bytů vznikly prostory vhodné pro sušení a skladování sena a tabáku. Když statek pak postavil dvojdomek na Polní ulici, tak Šrámkovi se odstěhovali a na jejich místo přišel pan Vokáč. Jak už jsem říkal, kolem celé zídky byly odvodňovací žlaby, ale během oprav se tam naházelo všechno možné a odvodňovací příkopy byly zaházeny starými taškami a vším, co odpadlo zedníkům od ruky. Tím kanály přišly o svoji funkci a jednou po velkých přívalových deštích se opěrné zdi budovy s psincem sesuly do zahrady. Zadní část oplocení byla zbořena a v části bývalé záhrady a cvičiště psů vznikla ulice Pod parkem. Zůstala tam jen hlavní budova Venerie a jedna ze zdí bývalého psince a v dolní části pomník mládeže. Nad Venerií ještě tenkrát nebyla lisovna vinařské školy, ale stál tam přízemní domek. Ten se pak musel zbořit, když se tam vybudovala lisovna, protože se tam vozily traktory hrozny, tak nad lisovnou byla vybudována točna. Dlouho jsem tam nebyl, říká pan Pesau. A tak jdeme na Venerii a on se diví, jak se změnil její interiér, zahrada i půda. Skoro bych to tu nepoznal, jak se to změnilo, naštěstí k lepšímu. V roce 1991 byla budova Venerie prodaná současnému majiteli. Nejvíc prostory Venerie utrpěly, když zde bydleli sezonní zaměstnanci statku. Každý si odnesl, co se mu hodilo a vznikl z toho vybývaný dům. Chyběly tu okna i dveře. říká pan Ing. Tumlíř. Následovaly deset let trvající opravy, po kterých jsme se mohli trvale usadit v zámečku. Pak jsme asi ještě před šesti léty dodělávali mansardy ze sádrokartonů v prostoru půdy. Ty byly tak vysoké, že i když jsou tam pokoje, pořád ještě máme velké půdní prostory. Žije se nám tady dobře, i když dům je veliký a náklady na jeho provoz také. Máme krásný výhled ze dvora na Reistnu a valtické vinohrady, z druhé strany pak na Pálavu a Mikulov. Už jsme si zvykli i na to, že nás navštěvuje občas duch zavražděného hraběte Langendorfa. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Pokračování příště 13 P.R. článek Malá škola finanční gramotnosti Nespoléhat na stát, to už dnes ví jistě většina z nás. Zde je několik rad, jaké typické finanční chyby děláme v různých fázích života a jak se jim vyhnout. 1. Člověk se stále učí, často ze svých chyb. Ale někdy v životě platí, že objevení chyby trvá dlouho. A pak už je většinou pozdě chybu napravit. Od 20 do 30 let se rozhlížíme. Kdybychom namísto toho dávali peníze stranou (alespoň pár let) a pak je nechali pracovat, byli bychom překvapeni výsledkem. Jakým? Zkuste si tipnout, kdo bude mít více peněz v 50letech? Člověk, který od svých 25 let dává stranou měsíčně po dobu 7let (a dále už neinvestuje, nechá peníze jen vydělávat) nebo druhý člověk, který začne investovat ve 32 letech a také měsíčně a investuje tuto částku až do svých 50-ti let to je doba 18let? Pravda je taková, že více peněz bude mít ten, který odkládal peníze 7 let a začal dříve. To dokáže Složené úročení a Pravidelná investice (spoření). 2. Od 30 do 40 začínáme vydělávat větší peníze. A často je utratíme, protože je pořád za co. Postupně ale již není co kupovat a peníze nám leží na účtu. Budoucnost daleko. Důchod? Proč na něj myslet. Něco bych asi měl dělat, pomyslí člověk v této fázi. Tak co takhle zkusit životní pojištění se spořící složkou, je tam pojištění a navíc spoření? Bohužel tento člověk nechápe, že toto řešení nepřináší ani dobré zajištění (je drahé), ani dobrý výnos (je nízký). Má tak životní pojistku na statisíce, která ale nic neřeší. Přitom za stejné peníze mohou mít spoření daleko s vyšším výnosem a úrazové pojištění na miliony. 3. V 50 letech už máme 30 let zkušeností. A již všechno víme. Konečně začínáme rozumět i investicím (která je možná už od pár stovek) do akcií a již jim věříme. Je to už dnes nejbezpečnější forma spoření do budoucna. Netušíme, že právě v tomto věku je třeba změnit strategii. Nastoupíme do akcií naplno, protože právě v podílových fondech nejlépe zhodnotíme svoje finance. A pak přijde 60 a my máme sice málo peněz, ale zkušenosti na rozdávání. Tak snad alespoň naše děti budou moudřejší a poučí se z našich chyb. Otázkou je, jestli jim budeme schopni naše zkušenosti dobře předat. Můj pohled: Každý sám se může rozhodnout, jestli chce: a) být jen chudým věřitelem s nejistou rentou b) být vlastníkem a pánem svého jmění Rozhodnout se, jestli chce: a) spořit a nemít ke svým penězům x let přístup b) mít své peníze kdykoliv k dispozici a bez poplatků Rozhodnout se, jestli chce: a) se dělit o své výnosy s ostatními (daně a poplatky) b) chce mít výnos pro sebe, aby mu tvořil další a další zisk Rozhodnout se, jestli chce: a) nechat inflaci znehodnocovat své úspory b) nechat inflaci ještě více zhodnocovat své úspory Zajímejte se o své finance, vyplatí se vám to více informací Kateřina Nešporová Tel

14 Děti na kolejích kniha na pokračování... Cesta do Rakouska 1. Ve středu nemusela Dana do školy. Byl volný den. V sobotu se sice dopoledne učilo, ale středy a neděle byly volné. Vstávej, Jendo! Musíš do školky, budila maminka ráno synáčka. Dana už vstala? zakňoural aniž otevřel oči. To víš, že vstala. Ta je už dávno na zápraží, i když ona dnes do školy nemusí. Má volno. Když nejde ona, já také nepůjdu. Také budu mít volno, rozevřel do široka kukadla a slastně se usmál. Tak to tedy ne. Ty volno nemáš. To víš, chlapečku. Já vás budu poslouchat, jak se hádáte. Jen vstávej a šup, šup! Pěkně pomašíruješ. Mami, my se nebudeme hádat. Opravdu nebudeme zlobit. Já chci mít také volno. Danóóó! Co je? objevila se ve dveřích usměvavá tvář sestřičky. Já chci mít také volno. Že nebudeme zlobit? Že si budeme pěkně hrát? Slib to mamince. Mami, my opravdu nebudeme zlobit. Ať Jenda zůstane doma, zaprosila holčička. Vidina poněkud zábavnějšího dne z ní udělala spojence. Tak dobrá. Vyzkoušíme to. Když budete hodní a budete si spolu pěkně hrát, tak to ve školce domluvím, abyste zůstávali ve středu doma oba. Juch, juch, juch, roztančila se Dana. Hurá! Hurá! Hurá! zajásal Jenda a nevídaně rychle vyskočil z postýlky. To se snad stalo poprvé, že ho nikdo nemusel tahat zpod peřiny. 2. Jede sem pan Vrtěna. Asi pojede náklaďák od Mikulova, tak musí přehodit výhybku, upozornila Dana na blížícího se cyklistu v uniformě. Ahoj, děcka! volal už z dálky na ty dva drobky visící na plotě. Dobrý den, zajásaly děti. Dobrý den! ozval se z druhé strany chodníčku ženský hlas v domnění, že pozdravy dětí patří jeho majitelce. To je krásný den, že? Každý den je krásný, když svítí sluníčko. A tady je jen málokdy pod mrakem, poznamenala starší hubená blondýnka a pokračovala podél kolejí k nádraží. Ano, víc si neměly děti s tou cizí paní co říct. Pan Vrtěna si opřel kolo o plot. Chvíli JUDr. Ivana Lorenzová Poskytuji rodinného, obchodního, pracovního a správního práva, kontakt počkal, až byla žena z doslechu a zeptal se: Znáte ji? Chodí tudy každou neděli do kostela, vysypal ze sebe Jenda. Já ji vidím dnes poprvé, přiznala Dana. Spíš je Jenda všímavější než ty, Dano. Asi býváš myšlenkami někde v oblacích a nevidíš, co se kolem děje, usmál se pan Vrtěna. Ta paní má vousy jako pán, potvrdil svou všímavost chlapec. Chachacha, no tys to trefil. Ale máš pravdu, lámal se smíchy výhybkář. A není to paní, ale slečna. Možná se kvůli těm vousům nevdala. To by tak hrálo. Dva vousáči jako manželé Chachacha! Jenomže my nevíme, jak se jmenuje, prozradil Jenda. Přece Pepina, Pepička. A kde bydlí? chtěla vědět Dana. Velký kus za bažantnicí. Aha, Jendo. To bude ten starý mlýn za strážním domkem. Víš, jak tam bydlí Mirek Koutný. Aha, tak tam odtud chodí Pepina, lišácky zamrkal malý rošťák. Psst, to nesmíš. Říká se jí slečna Pepička, uvědomil si pan Vrtěna, že děti berou všechno doslova. Musí si dávat větší pozor před těmi nezbedníky. Slečna Pepička! Slečna slepička! Slečna Pepička! Slečna slepička! Chachacha! vesele hopsal Jenda. Přestaň! okřikla brášku Dana. Co ten kluk si dovoluje k dospělým, to přesahuje všechny meze. Vždyť je to jenom legrace, namítl pan Vrtěna a šel přehodit výhybku. Už jsi byl někdy ve mlýně? chtěla vědět Dana. Byl. V Podivíně s babičkou pro šrot. A ty? Taky s babičkou pro šrot. Podivínský mlýn byl důležitý. Maminka říkala, že se tam před fašisty ukrývala rodina Ludvíka Svobody. To byl prý generál, co osvobodil Podivín. Víš co, uděláme někdy výpravu k tomu starému mlýnu slečny Pepičky. Třeba tam mají mlynářského šotka, promluvila z Dany nedávná historie i romantická pohádka. Dnes? Dnes ne. Až trochu víc poznáme slečnu Pepičku. A ne, aby ses jí poškleboval! Mohla by se naštvat. Ty myslíš, že by se slečna slepička naštvala? Přestaň! Slíbil jsi mamince, že budeš hodný. 3. Po obědě děti i s Astou přeběhly koleje a pustily se do kopce. Honily se mezi poli a 14 vyběhly až k vinohradům. Podívej, už je vinobraní. Lidé sbírají hrozny. Pojď, pozdravíme je. Třeba nám dají ochutnat, zatoužil po čerstvém ovoci Jenda. Jak je pozdravíme? Dobrý den? Já myslím, že Pomož Pán Bůh! Víš, že si to lidé říkají při práci. Tak dobře. I babička to tak říká, souhlasila Dana. Pomož Pán Bůh! Pomož Pán Bůh! Dejž to Pán Bůh! To jsou hodné děti. A jak krásně zdraví! Pojďte, špunti, a vyberte si hrozny. Nejsme špunti. Dana už chodí do školy a já do školky, namítl Jenda a hnal se ke kádi. Dostali oba ty nejkrásnější hrozny s největšími bobulemi. Jsou moc dobré. Děkujeme, pomlaskávaly si děti. Kam jste se vypravili mládeži? Jdeme se podívat nahoru na kopec. Tam je už vidět do Rakouska. Tak do Rakouska se vám zachtělo? No, jen ať nezabloudíte. Chachacha! Ať se neztratíte, aby vás pak vaši nehledali. My nezabloudíme. A také je s námi Asta. Ta domů trefí i z velké dálky, že Astičko? Tak tady máte ještě každý na cestu pořádný hrozen, abyste neměli hlad. Jen pro tebe, Asto nemáme nic. Tobě by hrozny určitě nechutnaly. 4. Na kopci zůstaly děti stát. Jejich pohledy klouzaly zleva doprava a zpět. Pohled do Rakouska nesplnil očekávání. V létě z Reistny viděly statky a o kus dál vesnici. Teď to byla jen samá pole a louky. Obzor končil mírně zvýšeným kopcem. Asi ty domy budou za ním Asta vrtěla ocáskem a čekala, co bude dál. Nic se nestane, když se podíváme ještě za tamten kopeček, navrhla Dana a rázně vykročila. Asto, pojď! Půjdeš s námi do Rakouska. Stejně jsi tam ještě nikdy nebyla, lákal psa Jenda a připojil se k sestřičce. Všichni tři velmi snadno zdolali kopeček, za ním druhý a třetí. Já už nemůžu. Jsem uchozený a ty mě nechceš nést, skulil se do trávy chlapec a zavřel oči. Okamžitě usnul. Dana se pro něj vrátila. Vstávej! Já tě neunesu. Musíme jít dál. Slibuji, že když za tímto dalším kopcem nic nebude, vrátíme se domů. Tak se tam běž podívat, já tu počkám. Asto, zůstaň tu se mnou. Už toho mám také dost, pomyslela si Dana. Sebrala však všechny své síly a vyběhla na kopec. Zajásala. Konečně! O kus dál zářilo Bc. Alexandra Ekrtová nabízí Tel: ,

15 staveni. Připadala si jako v perníkové chaloupce. Šťastná se otočila a volala na brášku. Jendo! Jendo! Je tu. Asto, Jendo, pojďte honem! Jsme konečně v Rakousku. Je tu rakouský statek. Vidíš, mají na dvoře zvířata! ukazovala ten zázrak chlapci a psovi, když ji doběhli. Možná mají i koně, ozval se s nadějí v hlase Jenda. Jen aby tam nebyli loupežníci a petrovští, vzpomněla si Dana na jinou pohádku. 5. Dobrý den! hlasitě pozdravily děti muže, který vyšel ze vrat. Loupežník to nebyl. Spíš sedlák. Tópry ten! odpověděl. Pak už mu nerozuměli ani slovo. Asi mluví rakousky, usoudila Dana. Máme jít s ním, pobídl ji bráška. Ty umíš rakousky? Ty mu rozumíš? Asi ano, ale mluvit rakousky neumím. Anna! Anna! volal muž do dvora. Viděl, že si s nimi neporozumí. Z budovy vyběhla žena a o něčem se spolu domlouvali. Kde jste se tu, děti, vzaly? Zabloudily jste? Ne. Jen jsme chtěli vidět, jak to vypadá v Rakousku, vysvětlila Dana. Máte jít do jizby. Dostanete najíst. Jendovi zasvítily oči. Měl už docela dost velký hlad. Od oběda jedli pouze darované hrozny. 6. Uprostřed místnosti byl dlouhý stůl, lavice a židle z těžkého dřeva. Těsně za kachlovými kamny ležel pod velikánkou pruhovanou duchnou v dřevěné posteli drobný muž s úplně bílými vlasy. To je dědeček. Je slabý. Běžte k němu. Chce se na vás podívat. Dědeček vytáhl rozklepanou ruku a kývl prstem na děti, aby k němu přistoupily. Trochu se ho bály, ale nakonec podlehly jeho laskavému hlasu. Vy malí špunti, kde jste se tu vzali? zeptal se lámanou češtinou. Rozhovor nepotřeboval tlumočníka. Porozuměli si docela dobře. Mezitím Anna přinesla mléko, ukrojila dva velké krajíce chleba a namazala je máslem. Bůh požehnej tyto dary. Pojďte se najíst, pozvala děti ke stolu. Amen, odpověděli a pustili se do jídla. Je lepší než ten, co peče babička, pošeptala Danuška bráškovi. Možná se to zdálo, protože byli oba hodně vyhládlí. Pravda je, že ještě po mnoha letech si připomínala chuť přátelsky nabídnutého krajíce. To není mléko, to je smetana, pošeptal Jenda sestřičce. Ne. Není to smetana, je to mléko. Neošizené, s úsměvem řekla Anna. Už budeme muset jít domů. Je fůra hodin, podívala se Dana na zeď, kde visely kukačky. Ano, děti. Jen běžte, abyste nezatměly. 7. V Rakousku se nemluví rakousky, ale německy, opravil děti tatínek, když ti jeho caparti vyprávěli o svém odpoledním dobrodružství. Já jsem se trochu povozil na koni. Pan sedlák mě měl rád, pochlubil se Jenda. Děvečka říkala, že si moc přeje syna a zatím ho nemají. Já jsem na koni nejela a bylo mi to docela líto. Ten jejich dědeček umí trochu česky. Jen místo děti říká těti. Měli víc drůbeže a dobytka než my, poznamenal bráška. No, mají přece statek. Hlavně, že jsme byli v Rakousku. Jsou tam hodní lidé. Prý je uvidíme, až pojedou v neděli do kostela. Táňa Tichá Příště: Sami vlakem Jak nám příznaky odhalují, co tělu chybí Po dosažení určitého věku, máme téměř všechny z těchto příznaků, způsobených nedostatkem potravin uvedených zde: 1. Obtížnost Hubnutí Co chybí: esenciální mastné kyseliny a vitamíny. Kde získat: lněné semena, mrkev a losos. 2. Zadržování tekutin v těle Co chybí: ve skutečnosti je to nerovnováha mezi draslíkem, fosforem a sodíkem. Kde získat: kokos, olivy, broskve, švestky, fíky, mandle, vlašské ořechy, špenát, koriandr, lněné semínko. 3. Sladké nutkání Co chybí: nedosatatek chromu. Kde získat: celá zrna, ořechy, zrní, banán, špenát, mrkev. 4. Křeče, bolesti hlavy Co chybí: draslík a hořčík Kde získat: banány, ječmen, kukuřice, mango, broskve, třešně, pomeranče a minerální vody. 5. Střevní potíže, plyn, břišní nadýmání Co chybí: živé Lactobacilly Kde získat: zakysaná smetana, jogurt, miso. 6. Špatná paměť Co chybí: acetyl cholin, inositol. Kde získat: sojový lecitin, vaječný žloutek. 7. Hypotyreóza (způsobuje zvýšení tělesné hmotnosti bez zjevného důvodu) Co chybí: jód. Kde získat: mořské řasy, mrkev, olej, hrušky, ananas, mořské ryby a mořské soli. 8. Lámavé vlasy a slabé nehty Co chybí: kolagen. Kde získat: ryby, vejce, libové maso, želatina. 9. Slabost, malátnost, nevolnost Co chybí: vitamíny A, C, E a železo. Kde získat: zelenina, ovoce, libové maso. 10. Vysoký obsah Cholesterolu a triglyceridů Co chybí: Omega 3 a 6. Kde získat: sardinky, losos, avokádo, olivový olej 11. Sklíčenost, apatie, smutek, nespokojenost, zlost, deprese, přání si smrti... Co chybí: Peníze! Kde získat: Kdybych věděl, neměl bych všechny tyto příznaky Květinový horoskop na červenec Jasmín ( ) Aktivní a pracovitý, takový je člověk v tomto znamení, je radostí s ním spolupracovat nebo žít. Ví přesně, co chce a dokáže k vysokým výkonům motivovat i ostatní, proto je velmi dobrým vedoucím. Je odvážný a volí vždy přímé stezky k úspěchu a naplnění svých cílů. Do koho se zamiluje, ten může mluvit o štěstí. Kopretina ( ) Zdá se obyčejná, ale jestliže člověka v tomto znamení blíže poznáme, zaujme nás svojí nenápadnou krásou. Pracuje pomalu na svém úspěchu, a jestliže je spokojen ve svém soukromí, dokáže to dotáhnout daleko. Tento člověk potřebuje hodně uznání od druhých a pak se vybičuje k neuvěřitelným výkonům. Karafiát ( ) Člověk s velkými ambicemi, vůči ostatním může být zbytečně kritický, ale jemu samotnému sebekritika často schází. Nemá rád průtahy ani v lásce, ani v profesním životě. Bývá náročný na sebe i na ostatní a není s ním snadné vyjít. Nemá moc přátel, protože vždy řekne naplno, co si myslí, v lásce mívá také problémy. zdroj: internet

16 Začaly prázdniny a s nimi čas dovolených, tak mě napadlo nabídnout Vám pár rad MUDr. Petra Hoffmanna, zabývajícího se tradiční čínskou medicínou a jejími bylinnými produkty, k zamyšlení. Třeba si v tomto období budete moci udělat trochu času pro sebe na malé rozjímání o životě a jeho běhu zlatých pravidel duševního zdraví 1. Pamatuj, že každé utrpení, i to největší, jednou přejde. Veškeré dění v toku času je proměnlivé. Po dešti vychází slunce, i po té nejkrutější zimě přijde zase jaro! 2. Tam, kde nemůžeš pomoci ani změnit chod věcí, nestarej se zbytečně o cizí záležitosti. 3. Nepropadej panice kvůli zodpovědnosti. Tvá schopnost a odolnost poroste tím více, čím méně se poddáváš spěchu, vzrušení a pesimismu. 4. Vyvaruj se boje proti představám. Mnozí se vyčerpávají v boji proti překážkám, které existují jen v jejich fantazii. Nezaplétej se do neplodných zálib, které nevedou k cíli. Pamatuj, že síla je jen v jednoduchosti, proto netříšti své síly! 5. Nežij v minulosti, nepřemýšlej mnoho o budoucnosti. Žij přítomností. Nic důležitého nezměníš! Znáš snad někoho, kdo se nikdy nezmýlil? Chybám se nevyhneš, přijdou-li, naprav je není většího vítězství. 6. Rázně odlož nenávist, závist a touhu po destruktivní kritice. Kritika, která současně nepřináší pomoc a náznak, jak zlepšit špatné, je někdy horší než původní špatná věc. Tato tři zla výrazně překážejí osobní spokojenosti. 7. Netrpělivost, posměch, fanatismus, fatalismus a pesimismus ničí duševní harmonii. 8. Zažeň myšlenky o důstojném usazeném stáří. Buď stále zvědavý a zvídavý, snaž se uchovat smysl pro romantiku, dobrodružství a recesi. Neboj se v žádném věku nových setkání a nových úkolů. 9. Důvěřuj lidem a měj je rád. Neočekávej od nich dokonalost, ani ty nejsi dokonalý. Snaž se ocenit jejich individualitu. Jen málo lidí je vysloveně špatných. Úsměvem a duševním pohlazením prosadíš víc než přísností a tvrdostí. 10. Pozoruj své okolí a všimni si, že tvé problémy jsou v zásadě stejné jako problémy mnoha jiných. I lékař trpí bolestí, i policistu někdy dusí strach, i král pláče při smrti svého syna. Nekomplikuj si trvale svou životní roli, prostuduj ji dobře, snaž se jí rozumět a využít ji ze všech sil k pomoci těm, kteří jsou na tom ještě hůře. A pak svou roli hraj s důvěrou a odvahou, ale hlavně vždy se smyslem pro fair play. 11. Pokud ti něco vadí a můžeš to změnit, učiň tak, pokud to změnit nemůžeš, netrap se tím dále. Pokud ti něco vadí na druhém člověku, tak se s tím buď smiř anebo se mu vyhni tak jako řeka, když narazí na horu. Snáze přeneseš vrcholek hory či změníš tok řeky, nežli změníš povahu člověka. Tvoje mysl musí mít vždy jasný cíl a stanovisko, nelze být trochu těhotný či sedět na dvou židlích. Nechť je i tvoje řeč jasná ano, ano či ne, ne. 12. Poznávej sám sebe, nauč se mít rád sám sebe takový, jaký jsi a uměj sebe přijmout, uč se naslouchat svému tělu a duši a jejich signálům. Ten, kdo pozná druhé, je chytrý, avšak ten, kdo pozná sám sebe, je moudrý. A pamatuj, že bojovat proti celé armádě je daleko snazší než bojovat sám se sebou! čerpáno z: Krásné, sluncem prozářené, červencové dny a dovolenou, která vám přinese jak nové zážitky, tak oddech a možnost načerpání nových sil. Pavlína Vlková, šéfredaktorka Inzerce, P.R. článek, logo ve Valtickém zpravodaji 2012 Ceny inzerce a P.R. článků: celá stránka: 2.500,- Kč / 1 vydání 1/2 stránky: 1.250,- Kč / 1 vydání 1/3 stránky: 835,- Kč / 1 vydání 1/4 stránky: 625,- Kč / 1 vydání 1/8 stránky a menší: 310,- Kč / 1 vydání řádková inzerce: 150,- Kč / 1 vydání Ceny loga: logo firmy do velikosti 15 cm 2 : 1.200,- Kč/rok (větší dle dohody) Uzávěrka příštího čísla 31. července 2012 "ELEKTRIKÁŘ" Vítězslav Krčka Elektoinstalace a hromosvody Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXIII. prodejné, cena 5.- Kč vydává Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Crhonková, tel rie internet červencové číslo, vyšlo

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Sestavení životopisu, vyplnění dotazníku, čtení s porozuměním, orientace v textu JK 32-DUM

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více