Konzultování s poradci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzultování s poradci"

Transkript

1 Konzultování s poradci Úkoly narůstají, počet zaměstnanců technických útvarů klesá a velké i malé železnice se obracejí na poradce a žádají speciální expertizy a rady, jak se znovu postavit na nohy Kristi Matoba Poradci pro železniční odvětví jsou stále častěji využíváni ze stejných důvodů, jako v jakémkoliv jiném odvětví. Dávají znalecké posudky, když tyto nejsou v daném odvětví hned po ruce. Redakce RT&S hovořila s některými z poradců, kteří pravidelně pracují s železnicemi, aby se dozvěděla, co od nich železnice požadují a co by železnice měly podle jejich názoru od poradců požadovat, a o poradenství vůbec. HDR Engineering HDR Engineering, Inc. poskytuje poradenské služby železničnímu odvětví téměř 20 let. Podle názoru ředitele HDR pro oblast železnic Toma Smithbergera trend nakupovat výkony pokračuje. Poradci fungují jako rozšíření železničního technického personálu. Smithberger věří, že železnice by měly požadovat od svých poradců dobré projekty, které také přinášejí nejnižší náklady na projektovanou výstavbu a údržbu. Rovněž si myslí, že železnice by měly od poradců požadovat kvalitní práci, vnímavost a angažovanost pro klienta železnice, pro kterou pracují. Pokud jde o trendy, HDR zjišťuje, že železnice stále častěji zastávají přístup společného vytváření projektu, kdy inženýrské firmy a smluvní strany spolupracují jak na projektu, tak na výstavbě jako u typu operace na klíč, aby uskutečnily investiční projekt. Společnost nepředvídá výhradní vytváření vztahů poradce smluvní strana, ale spíše vybírání partnerů na bázi projekt po projektu. Podle jeho slov je důležitý výběr poradce na základě kvality. Vyplatí se zvolit schopnou a bystrou inženýrskou firmu, poskytující celkové zhotovení projektu a úspory na životní cyklus. Podle jeho názoru nejsou v zájmu odvětví techničtí poradci dlouhodobě nabízející projektovou práci. Když pokaždé dojdete až k nejnižší možné nabídce technických služeb, sníží to kvalitu služeb, kvalitu poskytnutých pracovníků a závazku poradenské společnosti ke klientovi. ZETA-TECH ZETA-TECH Associates, Inc. je technická poradenská společnost, která pracuje v železničním odvětví již více než 16 let, vykonává širokou řadu technických, inženýrských, provozních a ekonomických služeb. Podle slov prezidenta ZETA-TECH Dr. Allana M. Zarembskiho vykonávají v oblasti železničního inženýrství analýzy životnosti komponentů a jejich chování, plánování údržby, analýzy interakce kolo-kolejnice a optimalizují údržbové praktiky. Hlavními zákazníky společnosti jsou tradičně železnice třídy 1 a na druhém místě tranzitní agentury. Nedávno však začaly využívat služeb společnosti ZETA TECH také vedlejší dráhy a regionální železnice. Zarembski tento nový trend vysvětluje tím, že železnice mají stále méně a méně zdrojů pracovních sil. Platí to zejména v oblasti ústředí, kde se vykonává plánování údržby, šetření velkých problémů, vyvíjejí se standardy a standardní praktiky. Čím méně mají železnice pracovníků, tím více jsou nuceny se obracet na poradce. Tento způsob považují železnice za nákladově efektivní. 1

2 Podle Zarembskiho by měly železnice požadovat od svých poradců především odborné znalosti. Poradci by měli vědět tolik, ne-li více, než železniční personál ve specifických oblastech, o které jde. Vysoce kvalifikovaní poradci by měli mít skutečné odborné znalosti a nabízet železnicím efektivní a výkonné řešení jejich problémů. Stará průpovídka o poradci, který, když je tázán kolik je hodin, požádá železničáře o jeho hodinky a sdělí mu čas, není ve většině případů pravdivý, říká Zarembski. Dobrý poradce má jedinečné odborné znalosti a schopnosti, které pracovníci železničního technického oddělení už nemají. Dobrý poradce poskytuje další úroveň odborných znalostí, která je nezbytná pro optimální rozhodování železnice na základě dobré informovanosti. TRAX Engineering Společnost TRAX Engineering a Associates se angažuje ve třech oblastech inženýrského poradenství pro železnice: analýza kapacity pro železnice třídy 1 a Amtrak za použití simulování operací s cílem maximalizovat kapitálové financování; plánování údržby pro vedlejší a regionální železnice; průmyslový rozvoj pro středně velké uživatele průmyslové železnice, kteří rozšiřují nebo modifikují svá zařízení (podniky). Analýza kapacity je prováděna na základě potřeby stanovit vliv provozu osobních vlaků na provoz nákladních vlaků na sdílené trati, říká Jerry Heavin ze společnosti TRAX, Podle jeho slov vedlejší a regionální železnice nadále bojují s kapitálovými problémy, musí se svým kapitálem maximálně šetřit a práce v průmyslu se v posledních letech skutečně nezměnila. Železnice chtějí, aby jim společnost TRAX poskytovala technickou pomoc tak, aby jejich lidé mohli zůstat zaměřeni na každodenní provoz, a pomáhala jim plnit požadavky na stav jejich vnitropodnikových zaměstnanců, tzn. jak předcházet přetížení či fluktuaci pracovníků na všech úrovních. V současné době železnice využívají služeb poradců více než v minulosti, protože je to jednoduše v některých případech mnohem efektivnější, říká Heavin. Jak se mění technologie a inženýři se stále více specializují, je pro podnikové inženýry obtížnější jít technicky s dobou. Svou roli také hraje snižování počtu zaměstnanců na většině železnic. V současnosti jsou železniční inženýři spíše koordinátory projektů než konstruktéry a dohlížiteli. Patrick Engineering Společnost Patrick Engineering, Inc. poskytuje odborné inženýrské služby železničnímu odvětví už několik let. Některé z úkolů, které železnice od společnosti žádají, zahrnují reagování na mimořádné situace, vypracování plánů a specifikací a nabídkové soubory pro různé projekty zlepšování, povolovací pomoc, projektování mostů, geotechnická zkoumání, posuzování vlivů činnosti na životní prostředí a nápravná opatření, průzkumy satelitním navigačním systémem GPS a řízení projektů. Podle názoru hlavního železničního inženýra společnosti PEI Steva Heathe využívají železnice poradců hlavně z důvodu velkého objemu prací a omezených personálních zdrojů. Většina železničních projektů společnosti PEI pochází od železnic třídy 1 a tranzitních agentur a menší část tvoří vedlejší železnice a průmyslové podniky. Jako multioborová firma je PEI všeobecně schopna alokovat zdroje potřebné ke zpracování většiny vnitropodnikových projektů. Společnost rozvinula vztahy s dalšími firmami podle potřeb různých specializovaných projektů a je připravena řešit jakékoliv budoucí požadavky odvětví. Podle Heathe by měly železnice požadovat od svých poradců vysokou kvalitu práce dokončenou podle harmonogramu prací a v rámci rozpočtu. 2

3 Gannett Fleming Společnost Gannett Fleming provádí hodnocení jmění, nápravy škod na životním prostředí, projektování mostů a rekonstrukce mostů, projekty technických zařízení, plány traťových prací, projekty nádraží kombinované dopravy pro železniční odvětví. Podle vyjádření společnosti železnice žádají více návrhů a v některých případech kompletní stavby na klíč. Jako většina ostatních poradenských firem společnost GF také věří, že železnice se více obracejí na poradce, protože redukují počet svých technických oddělení. Podle slov výkonného viceprezidenta společnosti Gannett Fleming Boba Dietze železnice shledávají využívání zkušených poradců podle potřeby nákladově efektivnějším než udržovat rozsáhlý vnitropodnikový personál. Poradci musí poskytovat aktuální odborné znalosti a rychle reagovat na stávající podmínky. Železnice by měly od svých poradců očekávat a požadovat nepřetržitou a dobře načasovanou komunikaci. Stále více práce se provádí ve specifických centrech vynikající kvality, odkud se práce přenáší do železničních inženýrských kanceláří, říká. Železnice očekávají, že jejich poradci budou využívat nejmodernější software CAD a GIS. Právě začínají přibývat žádosti o základní inženýrské služby navíc ke specializovaným oblastem odborných znalostí. Chceme rozvíjet partnerství se železnicemi. Čím více pochopíme jejich priority a potřeby, tím lépe můžeme poskytovat prvotřídní služby, které si zaslouží. STV Rozsah prací společnosti STV Incorporated zahrnuje plánování, řízení projektování a konstrukce. Od svých poradců by železnice měly požadovat kvalitu, důslednost a angažovanost, říká viceprezidentka společnosti STV Margarita Gagliardi. Ve společnosti STV sázíme na poskytování služeb podle potřeb zákazníka a na individuální kontakt s našimi klienty. Společnost, která pracuje většinou s tranzitním agenturami, se geograficky rozšiřuje a vždy geografické rozšíření vyhledává. Odvětví hledá způsob, jak dosáhnout rychlého obratu, říká Gagliardi. Kompatibilita systému GIS začíná stále více převažovat a tím roste i zájem o počítačové simulace. HNTB HNTB Companies je firma poskytující kompletní služby v mnoha oborech, jako například řízení projektů, projektování mostů, plánování traťových prací, modelování kapacity, vývoj systémů návěstění a komunikace, projektování kontejnerových zařízení a zařízení pro údržbu, intermodální plánování a služby v oblasti konstrukce. Podle slov manažera úseku železničního projektování společnosti HNTB v Kansas City Johna Hronka železnice od firmy HNTB požadují technické služby jako od železničního technického personálu. Železnice se přeorientovávají ze zaměření na provádění kompletních služeb vlastními silami na vnitropodnikové provádění pouze základních provozních služeb. Podle Hronka by železnice měly od svých poradců požadovat kvalitní práci, schopnost plnit tvrdé harmonogramy prací stanovené železnicemi. Společnost zaznamenala trend růstu poptávky po multioborově zaměřené práci a komplexních službách od poradců. Podle Hronkova vyjádření je poradenská činnost rychle rostoucím odvětvím. Je to úžasná výzva pracovat se železnicemi a poskytovat jim inovativní řešení jejich mimořádných úkolů. 3

4 TKDA Společnost Toltz, King, Duvall, Anderson a Associates, Inc. spolupracuje s různými železnicemi od svého vzniku v r a poskytuje kompletní řadu inženýrských a architektonických služeb pro hlavní železniční projekty a projekty údržby železniční infrastruktury. Využití poradců železnicím dovoluje zaměřit své úsilí na jejich základní činnost, říká ředitel služeb pro železnice společnosti TKDA Vince Montgomery. Podle jeho názoru dopravní trh se stále tvrdší konkurencí požaduje, aby železnice uskutečnily hlavní zlepšení v co nejkratší době. Doba od navržení projektu k jeho dodání se výrazně zkrátila a železnice se staly více závislými na poradenských službách. Poradci také pomáhají držet krok s regulačními změnami a technologickým pokrokem. Společnost TKDA soustavně velmi energicky usiluje v železničním odvětví udělat více s menší námahou. To obvykle s sebou přináší použití nových technologií, aby lidé pracovali ne obtížněji, ale chytřeji. Poradci vždy musí hledat způsoby aplikování nových a rozvíjejících se technologií umožňujících železnicím dodávat lepší služby svým zákazníkům. Došel jsem k názoru, že uplynulých 15 let spolupráce se železnicemi bylo po profesionální stránce tím nejvíce uspokojujícím obdobím mé kariéry, říká Montgomery. Projekty se rychle mění a vyžadují velký díl spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Mezi železničáři také nalézám smysl vývoje změn a kamarádství, což je velmi posilující a tak odlišné od jiných firem. Carter & Burgess Společnost Carter & Burgess Inc. poskytuje železnicím celou řadu poradenských služeb včetně topografie, plánování, povolovacích procedur, projektování, kontrol a výstavby a řízení programů. Podle slov Arta Barrazy ze společnosti Carter & Burgess některé nové trendy v železničním odvětví tvoří stavby na klíč, telekomunikační služby a služby řízení programů a GIS/Website. Podle názoru Barrazy by železnice měly očekávat a žádat řešení svých problémů, a to by jim mělo být zajišťováno nejenom poskytováním správně načasovaných a přesných služeb, ale také pochopením jejich potřeb a fungováním jako součást jejich týmu či rozšíření jejich personálu. Navrhuje, že vypracováním komplexního plánu pro každý projekt či program by poradci mohli poskytovat železnicím kvalifikované jedince a zdroje požadované k dokončení jejich úkolů s minimálním dohledem a k jejich spokojenosti. Podle vyjádření Barrazy existují pro poradce velké možnosti podílet se na růstu železničního odvětví. Poradenská společnost A/E by měla těchto příležitostí využít, zvýšit kvalitu práce a podpořit partnerství se železnicemi, s organizacemi DOT a s tranzitními agenturami a nalézt řešení jejich problémů. Poradenská společnost A/E musí podporovat řešení komplexních služeb místo komoditních produktů. Hanson-Wilson Společnost Hanson-Wilson, Inc. poskytuje všechny typy inženýrských a architektonických poradenských služeb pro nové projekty a projekty rozvoje, včetně zlepšení tratí a kapacity, nákladních nádraží a terminálů, intermodálních zařízení, zařízení pro údržbu a topných zařízení. Většina železničních společností nás žádá, abychom byli náhradou za jejich pracovníky a poskytovali služby, které dříve vykonávali jejich zaměstnanci, říká prezident společnosti Hanson-Wilson Phil Borrowman. Podle jeho slov společnosti, pro které pracují, snížily počet 4

5 svých pracovníků a nyní více spoléhají na externí poradenské firmy poskytující inženýrské služby podle jejich potřeb. Podle vyjádření společnosti Hanson-Wilson železnice požadují od poradenských firem hluboké pochopení potřeb železničního odvětví. Společnost zaznamenala, že už více než pět let většina železnic předpokládá elektronické návrhy a kreslení a tam, kde je to vhodné, mnohé železnice v současnosti požadují elektronický přenos informací namísto přenosu na papíře. Podle názoru Phila Borrowmana se dostupnost inženýrů stává mnohem omezenější. Stále více se dělá pro získávání a udržení vysoce kvalifikovaných inženýrů. Je obtížné poskytovat služby železničnímu odvětví za nižší poplatky, než lze získat od jiných dopravních klientů, uzavírá Borrowman. V současném prostředí klienti, očekávající stejnou úroveň služeb pro budoucí projekty za stejné či nižší poplatky, nemohou mít reálnou představu o současné situaci poradenského odvětví. Pramen: Railway Track & Structures, srpen 2000, s Překlad: Lidmila Zrzavecká 5