Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou"

Transkript

1 Ročník XXII. Číslo 6 Červen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 1. ČERVENCE 2014 Uzávěrka novin 15. června do 12 hodin Do muzea za tajemstvím podzemní džungle Na Den dětí 1. června se otevírají v muzeu už třetím rokem za sebou sklepní prostory. Sklepy původně sloužily jako sklady ledu pro blízký pivovar, ale dnes vás do nich pozveme na výstavu výtvarných prací žáčků mateřských a základních škol. Letošním tématem pro tvorbu byla džungle v rostlinné podobě, ve sklepě tak najdete tropické rostliny, liány nebo motýli z papíru a jiných rozličných materiálů. Výstava bude otevřena do konce prázdnin. Mgr. Jana Hájková, MaPG Slavnosti se na Ostrově zúčastnily i nejmladší hasičské naděje. Foto: R. Fries. Jako k ohni spěchali v nedělním odpoledni na semilský Ostrov účastníci druhé etapy VI. Spanilé jízdy dobrovolných hasičů, která se v Semilech zastavila na své 200 kilometrové trase z Chrastavy do Velvar. Letošní propagační jízda byla součástí oslav 150. výročí českého dobrovolného hasičstva, vždyť historicky první český hasičský sbor v Rakousku Uhersku vznikl již v roce 1864 právě ve středočeských Velvarech. Tři historické hasičské stříkačky vyjely už v sobotu 17. května směrem do Bogatynie, Žitavy a dále přes Frýdlant a další obce do Chrastavy. Na semilském Ostrově proběhly výstava historické i soudobé hasičské techniky, ale také vyhlášení nejlepších hasičů okresu Semily. Letošní jízda byla svým způsobem výjimečná již na svém startu v Hrádku nad Nisou, neboť se jízdy účastní naši kolegové z Německa a Polska a jízda se tak stala jízdou mezinárodní, uvedl Karel Boháč, vedoucí Odborné rady pro historii a muzejnictví Okresního sdružení hasičů v Liberci, který celou jízdu moderoval. Prozradil také, že v současnosti má Liberecký kraj 306 SDH, hasičů, z toho 2690 mladých hasičů do 18 let, a dokonce 217 členů ve věku od 0 do 6 let. (pjs) Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 16. června 2014 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

2 Strana 2 Semilské noviny ČERVEN 2014 Informace z radnice Krátce Upozornění (tic) Ve dnech června 2014 bude z důvodu každoroční desinsekce uzavřeno Muzeum a Pojizerská galerie společně s Turistickým informačním centrem v Semilech. Všem návštěvníkům se omlouváme a děkujeme za pochopení. Město vyzývá spolky ke spolupráci V letošním roce nás čekají o pouti a Pecnu drobné změny. V předchozích letech občerstvení a večerní program před zámkem zajišťovala Veřejná lyžařská škola. V závěru loňského roku na společném setkání semilských spolků lyžaři oficiálně oznámili to, co na jednáních s městem avizovali, tedy že již nemají zájem akce před zámkem organizovat výhradně sami a navrhli, aby se v zajištění občerstvení a večerního programu spolky střídaly. V tomto duchu město spolky oslovilo, ale výzva zůstala, bohužel, bez větší odezvy. O zajištění Pecnu, který bude letos spojen s krajskými dožínkami, se nakonec přihlásil Sbor dobrovolných hasičů Semily I. V případě pouti se město obrátilo na Mgr. Kamila Marka, který je zdejší a není v organizování větších akcí úplným nováčkem. Po krátkém váhání na nabídku kývl. Také se částečně změnily podmínky pro večerní program díky nové obecně závazné vyhlášce č. 4/2013, která stanoví jeho konec v pátek i v sobotu na 1 hod. ranní. Zajistit program a občerstvení pro velké množství lidí po dobu tří, resp. dvou dnů není žádná legrace. Přesto doufáme, že se pouť i Pecen vydaří a další semilské spolky se třeba zapojí v příštím roce. Město je připraveno ke spolupráci. (red) Město od státu odkoupí pozemek pod Kulturním centrem GOLF (red) Více než sto tisíc korun ročně platí město Semily státu za pronájem pozemku pod Kulturním centrem GOLF. To se ale brzo změní. Po mnoha letech jednání se městu podařilo dohodnout na jeho odkupu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za 1,27 milionu korun. Od roku 2003 město každoročně hradilo částku za pronájem pozemků pod kulturním centrem, sdělil Mgr. Jan Farský, starosta města Semily. Dlouhé roky jednání však nakonec přinesly své ovoce, dokonce se nám podařilo na základě jednání snížit původní navrženou cenu o téměř třičtvrtě milionu korun. vysvětlil starosta. Stavba kulturního domu byla zahájena před více než čtyřiceti lety. Ve své době patřil mezi nejmodernější kulturní domy s velkým sálem, zázemím pro nejrůznější kulturní aktivity kroužky, kurzy, divadelní, hudební, pěvecké a taneční soubory a restauraci. O několik let později byl přistavěn i hotel. Od otevření byl objekt KD majetkem odborů (ZV PŘ+OS n.p. Kolora Semily), poté byl převeden do správy a majetku ZV OS pracovníků státní správy při Městském úřadě v Semilech až od r. 2003, po odkoupení, se stal městským majetkem. Pozemek pod stavbou však zůstal v majetku státu, který jej městu pronajímal. Každoročně pak docházelo k navyšování nájemného o výši inflace, a to navzdory skutečnosti, že jeho hlavním posláním je nevýdělečná kulturní činnost. V současnosti při KC Golf funguje Divadelní soubor DIO / PODIO, Majitelé kvetoucích zahrádek se po roce utkají v soutěži Semily město kvetoucí Město Semily vyhlašuje v těchto dnech již 4. ročník soutěže Semily, město kvetoucí. Přihlásit se opět může každý, kdo má co ukázat! I pro letošní rok byly vyhlášeny dvě kategorie. V první se utkají majitelé oken a balkónů, ve druhé pěstitelé zahrádek a předzahrádek. Obě kategorie nerozlišují mezi bytem, rodinným domem či panelovým sídlištěm, a to z důvodu jednodušší kategorizace přihlášených. V praxi to bude znamenat, že nejkrásněji vyzdobené okno může být vyhlášeno jak na panelovém sídlišti, tak u domu a naopak nejkrásnější zahrádka může být vyhlášena i u bytového či panelového domu. Co je třeba udělat pro zařazení do soutěže? Stačí si vyzvednout přihlašovací leták v Turistickém informačním centru v muzeu v Husově ulici, v podatelně nové budovy KC GOLF Semily působí zde fotoklub, šachový klub dospělí i mládež, své zázemí zde má a zkouší populární dechovka Semilská 11, scházejí se filatelisté. Zkouší tu přípravný dětský sbor Jizerky Sedmikrásky. KC Golf pořádá průběžně řadu kurzů: jazykové, taneční a společenská výchova pro mládež, taneční kurzy pro manželské přátelské páry, country tance, pohybové kurzy, cvičení žen a jógu. Kulturní dům v Semilech nese mnohé znaky již zbořeného nákupního domu Ještěd. Autorem je totiž pan architekt Švancer, člen SIALu. Interiéry pak připomínají budovu radnice nebo v pokladně budovy staré radnice (kancelář č. 3). Lze ho stáhnout i on-line na adrese: www. semily.cz. Vyplněný soutěžní leták přinést zpět na výše jmenovaná místa nebo poslat on-line na adresu kontaktní osoby: semily.cz, a to do V průběhu dnů zhodnotí pětičlenná komise soutěžící okna, balkóny, zahrádky či předzahrádky a vybere tři nejlepší v každé kategorii. Hodnotit se bude celkový vzhled výzdoby a její začlenění do okolí. Cenami pro vítěze vysílače Ještěd nebo třeba kina v Doksech, protože jejich autorem je architekt Binar. Historie fungování kulturního domu v Semilech je bohatá a my jsme rádi za to, že si po celou dobu zachoval svůj ráz, říká Mgr. Jan Farský. Kromě dotací do provozu KC GOLF průběžně investujeme i do budovy samotné. V loňském roce jsme provedli výměnu oken severní stěny kulturního domu, v současnosti investujeme do zateplení severní stěny budovy. Postupně s respektem k minulosti obnovujeme i interiéry. upřesnil starosta. bude zahradnické zboží v hodnotě 1000 Kč, 600 Kč a 400 Kč za první až třetí místo. Slavnostní předání cen a vyhlášení vítězů proběhne u příležitosti konání akce Semilský Pecen. Výherci budou taktéž zveřejněni na webu města Semily a v zářijovém čísle Semilských novin. Cílem je město kvetoucí, čisté a příjemné pro život. Dovolte nám ocenit vaši snahu zkrášlit prostředí ve městě a přihlaste sebe nebo vaše známé! (orsm)

3 ČERVEN 2014 Semilské noviny Strana 3 Na sídlišti Pod Černým mostem nyní maximálně třicítkou (orsm) V měsíci dubnu došlo na žádost většiny obyvatel bytových domů na sídlišti Pod Černým mostem k instalaci dopravního značení Zóna 30 přesně dle doporučení Policie ČR a rozhodnutí odboru dopravy. S tímto DZ je spojeno i převedení jednotlivých parkovišť z místních komunikací na účelové. Jak jsme již informovali obyvatele sídliště, tímto se v žádném případě nezbavujeme odpovědnosti za údržbu jednotlivých parkovišť. Dále instalace DZ P4 dej přednost v jízdě na výjezdu od garáží, dopravní zrcadlo na výjezdu od čp. 477 má sloužit k bezpečnému vyjetí od domu i vzhledem ke sklonu komunikace. Následně došlo k instalaci zpomalovacího prvku ve formě zpomalovacích terčů na rovném úseku mezi čp. 473 a čp Na celém sídlišti platí maximálně povolená rychlost 30Km/h a vyjmutím parkovišť z místních komunikací tedy nikde neplatí přednost zprava. Každý, kdo vyjíždí z parkoviště, dává přednost vozidlům projíždějícím sídlištěm. Na křižovatce pod čp. 474 platí stávající DZ a na výjezdu od garáží dává přednost ten, kdo vyjíždí od garáží všem, kteří projíždějí sídlištěm. Takže shrnuto stejně jako tomu bylo prakticky doposud, nikoli dopravním značením. Hlavní záměrem celé Zóny 30 je snížení rychlosti a celkového počtu vozů, které sídlištěm pouze projíždějí. Sídliště tak dostává ráz výrazného zklidnění dopravy. Jako další krok plánujeme zde provádět měření rychlosti. Zrealizování Zóny 30 vyšlo na cca ,00 Kč vč. DPH. Děkuji všem předsedům samospráv a obyvatelům za součinnost a jejich práci, které si moc vážím, říká Lena Mlejnková, místostarostka města Semily. Na sídlišti Pod Černým mostem v letošním roce budeme pokračovat opravami komunikací a výstavbou chybějícího chodníku ve spodní části. I všechny ostatní chodníky budou nově vydlážděny zámkovou dlažbou v černobílém provedení. V současné době vypisujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Sídliště, které v letošním roce oslaví 40 narozeniny, by tak mělo projít během dvou let kompletní revitalizací včetně veřejného osvětlení. dodává Mlejnková. Opravy komunikací ze zvýšené daně z nemovitosti v roce 2014 Na základě výběrového řízení na kompletní balík oprav komunikací ze zvýšené daně z nemovitosti v roce 2014 podala nejnižší cenovou nabídku fa M-SILNICE a.s. s nabídkovou cenou ,00 Kč vč. DPH. V letošním roce se jedná celkem o šest ulic a jednu ucelenou lokalitu. Na Regulaci proběhne obnova povrchu ve zbývající části od mostu přes Jizeru k antukovému hřišti na stadionu o šíři cca 2 m s obrubou po obou stranách v podobném duchu jako je zbytek Regulace. V rámci rekonstrukce povrchu dojde v této části i k rekonstrukci veřejného osvětlení. V ulici U Potoka bude vyasfaltován pruh o šíři cca 3 m od ul. Žižkova až k mostku přes Chuchelský potok. V ulici Sedmé kde je pouze 1. podkladní vrstva dojde k pokládce 2. obrusné asfaltové vrstvy v celé šíři a dále zde dojde k rekonstrukci zbylé části chodníku. Na Strážníku bude položena asfaltová vrstva o šíři cca 3 m ve dvou úsecích, a to na cestě nad bývalou Unicou a dále potom na cca 300m dlouhou zpevněnou cestu na samotný Strážník. V Podskalí dojde k rekonstrukci dožilého asfaltového povrchu společně s výstavbou pojezdného 40 cm širokého žulového žlabu zakončeného obrubou v místě autobusové zastávky cca 110 m směrem na Hlíny. Poslední lokalitou je Spálov, kde dojde ke kompletnímu vyasfaltování rozpadající se penetrace po výstavbě vodovodu v roce Více informací o plánu rekonstrukce komunikací a seznam již zrekonstruovaných komunikacích v minulosti naleznete na: Martin Boreš, ORSM Pozvánka Semilská pouť Semilská pouť Pátek 27. června DISKOTÉKA DJ Pavel Pěnička Sobota 28. června SEMILSKÁ 11 Zahájení pouti patří místní dechovce pod vedením kapelníka Daniela Bismilera. V přestávce v cca proběhne vystoupení Zlatá Šmoulovaná, tanečního kroužku Disco Smileis, které vede Andrea Vavrincová TANEČNÍ VYSTOUPENÍ Barbie s troubles a Supernatural Ladies druhá část tanečního vystoupení Disco Smileis PILGRIM PIMPLES BAND Šramlový hudební soubor, který ukazuje, kam všude se dá zajít v nejen lidové tvorbě. Vystupuje ve složení kytara, akordeon, klarinet, baskytara, housle a perkuse SOUMRAK BAND Bigbeat hraje rock-big-beatová kapela z Roztok u Jilemnice Tři sestry BANDITOS Kapela Tři sestry BANDITOS staví stůj repertoár na odvážných remixech zlidovělých třísestrovských skladeb Feeding Crows stoner rock, Liberec In Touch crossover-rock, Železný Brod Area Core crossover-post hardcore, Česká Lípa SVR semilský výběrový rock, Semily Neděle 29. června 9.30 POUTNÍ MŠE SVATÁ Mše v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech KOUZENÍK DĚTEM Kouzelník Tomáš Holý do svých triků zapojí i dětské diváky z publika a rozhodně je svým vystoupením báječně pobaví PÍSKOMIL SE VRACÍ Pískomil si už brousí zuby a ladí kytaru, není to žádná krotká myš. Je to borec, má rád pořádnou muziku, nebojí se koček a až vyroste, chce být rapperem. Má mnohaleté koncertní zkušenosti z úspěšného projektu Kašpárek v rohlíku a zpívá s nástroji a na živo! JELENÍ LOJE Bezprostředně účinkující kapela, která se díky jedinečné kombinaci energie, zpěvu a tance vstřebává mnohem rychleji než standardní kapely. Změna programu vyhrazena!

4 Strana 4 Semilské noviny ČERVEN 2014 Město letos investuje 8 milionů do regenerace sídliště Řeky: Polovinu předpokládaných nákladů pokryje získaná dotace Město Semily v letošním roce získalo dotaci na další etapu regenerace panelového sídliště Řeky. Jedná se o etapu č. IV, která zahrnuje prostor mezi ulicemi Textilní a Bavlnářskou a zároveň mezi objektem Sociálních služeb Semily a ubytovnou Hybler. Stavebně technické řešení stavby je podrobně řešeno v dokumentaci zpracované Dopravně inženýrskou kanceláří z Hradce Králové. Stavba sestává z několika objektů: Pěší diagonála, Rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch před domovem důchodců, Stavební a šířkové úpravy Textilní ulice (2. etapa), Rekonstrukce příjezdové komunikace k ubytovně Hybler, Rekonstrukce parkovacích stání a chodníků před ubytovnou Hybler a Parkové úpravy před domem čp Stavba tak řeší rekonstrukce stávajících místních komunikací, zkapacitnění parkovacích stání, rekonstrukci komunikací pro pěší, rekonstrukci veřejného osvětlení dotčených lokalit na sídlišti. V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, který by mohl být znám v červenci. Termín realizace je naplánován od srpna do listopadu tohoto roku. Předpokládaná hodnota díla je Kč, z toho Kč pokrývá poskytnutá dotace. Na dal- Vizualizace rekonstrukce komunikací pro pěší. ší období plánovaná V. etapa regenerace sídliště se týká ulice Jizerské, a to od křižovatky s ulicí Textilní až k ZŠ Dr. Riegra. Stavba je opět členěna na několik objektů a to: Rekonstrukce parkovacích ploch mezi objekty čp , Rekonstrukce parkoviště před domem , Rekonstrukce parkoviště před domem , Realizace parkoviště v ulici Jizerská a Rozšíření parkoviště u ZŠ. Na tuto etapu jsou předpokládané náklady ve výši Kč. Lena Mlejnková, místostarostka města Semily: Další etapy, tak jako v minulosti, bude projednávat Výbor pro regeneraci sídliště Řeky jmenovaný zastupitelstvem a složený ze zástupců jednotlivých domů. Výbor se vždy podrobně zabývá funkčností etap a jejich co největším prospěchem pro obyvatele sídliště. V. etapa v Jizerské ulici by měla řešit hlavně parkování, které sídliště pálí. Město má v rozpočtu schválenou částku, která bude sloužit k vypracování stavební dokumentace jako podklad k podání žádosti za rok. Chceme tak dokončit všechny etapy a celou regeneraci panelového sídliště. Omlouváme se již předem za stavební ruch který s sebou stavba vždy nese, ale věříme, že výsledek bude stát za trochu nepohodlí. (orsm) Pozvánka do Koločavy Termín: srpen 2014 Cena: Kč Pozvánka Ubytování zajištěno v ubytovně Četnická stanice v Koločavě (účastníci zájezdu si hradí ubytování a popř. stravu sami na místě) Zájemci si volí vlastní program, po dohodě je možné využít autobus k hromadným výletům Město Semily zve již potřetí semilské i přespolní zájemce na nevšední, neokoukanou a trochu i dobrodružnou výpravu do partnerské obce Koločava na Ukrajině ve dnech Pojeďte se podívat do Zakarpatské Ukrajiny, do míst Nikoly Šuhaje loupežníka, známého z Olbrachtova románu, do míst s nádhernou přírodou, rozsáhlými lesy, poloninami a neskutečně malebnými vesničkami. V průběhu návštěvy proběhnou také místní tradiční Olbrachtovy slavnosti a kromě pěších výletů, návštěvy koločavského muzea, hrobu Nikoly Šuhaje a skanzenu uspořádáme alespoň jeden delší výlet autobusem s průvodcem do vybrané lokality. S Koločavou máme uzavřené oficiální partnerství, s vedením obce i některými místní občany jsme neustále ve spojení. Nejčerstvější informace z Koločavy jsou pozitivní život v celé západní Ukrajině je stále ve starých kolejích a v Koločavě vládne klid. To nám sdělila paní Natálie Tumarec, majitelka známého penzionu Četnická stanice, ve kterém bývá výprava ze Semil již tradičně ubytována. Pojďte s námi ukázat Koločavě, že o ni stojíme a svou návštěvou alespoň symbolicky říci, že partnerství není jen na papíře. Tak tedy Semilští, vezměte do batohu trochu peněz na útratu, abychom podpořili místní cestovní ruch, trochu vědomí, že tato část země bývala součástí Československa, a také i trochu tolerance. Bude to zážitek, na který se nezapomíná! Více informací vám podá: Mgr. K. Šromová, tel.:

5 ČERVEN 2014 Semilské noviny Strana 5 Střelci poměřili své síly na VII. ročníku Memoriálu ppor. Petra Šimonky (red) Na 174 střelců se sešlo na střelnici Sportovně střeleckého klubu Semily v pátek 25. dubna, aby zde poměřilo své střelecké schopnosti na VII. ročníku Memoriálu ppor. Petra Šimonky. Memoriál každoročně pořádají váleční veteráni s cílem připomenout si účast našich vojáků v zahraničních mírových misích a vojenských operacích a nezapomínat na ty, kteří v nich položili své životy. Ppor. Petr Šimonka byl prvním vojákem, který se z takové zahraniční mise nevrátil z války v Perském zálivu v r Ilustrační foto. Jak získat pronájem městského bytu ve čtyřech krocích Chtěli bychom touto cestou všem čtenářům Semilských novin připomenout a rekapitulovat, popř. vysvětlit pravidla přidělení městského bytu. Město zveřejňuje vždy byty, které jsou volné na webových stránkách města, a to hned v hlavní nabídce. Zároveň jsou zde uvedena i Pravidla pro pronájem městských bytů. Zvlášť jsou specifikovány byty služební, byty zvláštního určení a sociální byty. Největší podíl u nově pronajímaných bytů tvoří nájemní smlouvy uzavírané na základě soutěže, která nabízí zcela transparentní možnost, jak získat byt a zároveň oproti obálkové soutěži nelitovat, že nabídka výše nájemného byla nízká nebo zbytečně vysoká. Odpadá i čekací doba na výsledek, který je v tomto případě znám okamžitě. Soutěž samotná bývá zaměňována s dražbou, ale není to tak a není třeba se toho nijak obávat. Pokud se o byt přihlásí jen jeden soutěžící, vysoutěžené nájemné je stejné jako nabídkové a tedy odpovídá minimálnímu nájemnému. O byt soutěží většinou dva až tři soutěžící, mnohdy je ale i jediný zájemce. Pokud se volný byt nepodaří na základě soutěže obsadit, je zveřejněna tzv. trvalá nabídka a zde opět nastupuje obálková metoda. Minimální výše měsíčního nájemného za 1m 2 plochy bytu Byty do 40 m 2 56,60 Kč/1m 2 Byty od 40 m 2 do 80 m 2 53,10 Kč/1m 2 Byty nad 80 m 2 47,50Kč/1m 2 Jak tedy postupovat? 1. krok: zjistit, zda splňuji podmínky pro účast v soutěži (zletilost, žádné závazky vůči městu po lhůtě splatnosti atd. dle pravidel pro přidělení bytu) 2. krok: seznámit se s nabídkou volných bytů a tyto si prohlédnout. Město zveřejňuje nabídku volných bytů, po schválení radou města na webových stránkách hned v hlavní nabídce (www.semily.cz) a na úřední desce úřadu, ale také na informačních tabulích (např. v sídlišti Řeky) či v Turistickém informačním centru. Kontaktní osoba: Eva Mašková, semily.cz, tel.: krok: podat přihlášku do soutěže a složit kauci 500 Kč a ve stanovený den se zúčastnit soutěže (pozn.: neúspěšným zájemcům je kauce vrácena) Doporučení: před soutěží je třeba si rozmyslet maximální výši nájemného, kterou můžete zaplatit s vědomím toho, že nájemné může být v budoucnu valorizováno o míru inflace. 4. krok: složit kauci odpovídající 3 měsíčním nájmům, uzavřít nájemní smlouvu a nastěhovat se. Lena Mlejnková, místostarostka Soutěžilo se ve střelbě z pistole a samopalu o putovní pohár Sdružení válečných veteránů Libereckého kraje, který uspořádala Liberecká krajská organizace Sdružení válečných veteránů ČR ve spolupráci s 31. plukem rchbo Liberec, Krajským vojenským velitelstvím Liberec, Svazem vojáků v záloze ČR, jednotou ČsOL Jablonec nad Nisou, městem Semily a Sportovně střeleckým klubem Semily. Závěrečné vyhodnocení této celodenní akce se uskutečnilo v Kulturním centru Golf Semily, kde nejlepší družstva a jednotlivci v jednotlivých kategoriích obdrželi zasloužené poháry, medaile, diplomy a hodnotné věcné ceny, které předávali organizátoři akce společně s místostarostkou města Semily Lenou Mlejnkovou, předsedou Svazu vojáků v záloze ČR plk. vz. Ing. Svatoplukem Senevičem a NŠ 31. pluku rchbo pplk. Ing. Karlem Navrátilem. Novinky z TIC Sestav si svůj svět Víte, že při Střeleckém klubu v Semilech od letošního roku funguje též střelecký kroužek pro mládež od 10 let? Děti se schází jednou za 14 dní, vždy ve středu od hodin na semilské střelnici pod vedením p. Ladislava Švitorky. Pokud si Vaše dítě s Vaším souhlasem chce osvojit základy sportovní střelby, kontaktujte přímo p. Švitorku na tel.: Roční poplatek za kroužek činí 300 Kč. (red) TIC Semily se zapojilo do sběratelské soutěže Sestav si svůj svět, která se těší čím dál větší oblibě. Jedná se o poznávací a soutěžní hru připravenou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Jejím cílem je zvýšení návštěvnosti, zatraktivnění i méně známých objektů, ale i prezentace našeho kulturního dědictví. Všechny objekty zapojené do akce se prezentují magnetkou ve tvaru jednoho originálního dílu puzzle. Návštěvníci si tak mohou sestavit dekorativní mapu obrázek, který dokládá, kde všude cestovali, a které památky navštívili. Obrázek je možné neustále rozšiřovat. Mohou si ho vystavit třeba na ledničce či magnetické tabuli, kde budou mít navštívená místa stále na očích. Hra je plně autorsky chráněna a jsou tak dány záruky jejího dlouhodobého rozvoje. Celá akce je dotována zajímavými cenami jako jsou volné vstupenky na objekty Národního památkového ústavu, knížky, ale i za každých 15 magnetek získávají sběratelé zdarma jednu neprodejnou magnetku. Hlavní cenou je víkend na hradě Svojanov pro celou rodinu. Vítěz dostane klíče od hradu a na víkend se tak stane hradním pánem. Velice lákavé, že? Přijďte si tedy do TIC zakoupit magnetku s motivem města Semily a podzimní Riegrovou stezkou za jednotnou prodejní cenu 30 Kč/ ks a třeba to budete právě vy, kdo pozná veškerá dobrodružství spojená s panováním na hradě. Jana Brojová a Jana Velová, TIC

6 Strana 6 Semilské noviny ČERVEN 2014 Informace z radnice Volný pohyb psů upraví městu na míru šitá vyhláška (tz) Semilská radnice by stejně jako mnoho dalších v republice chtěla zamezit volnému pobíhání psů ve městě, a to především v místech, kde je to nevhodné jak pro ně samé, tak pro obyvatele či návštěvníky města. Proto již v roce 2006 vydala Obecně závaznou vyhlášku omezující volný pohyb psů na území města Semily. Na květnovém jednání zastupitelstva byla nyní přijata novela této vyhlášky, která oproti té původní přinesla některé novinky, mimo jiné usnadní městské policii kontrolu nad jejím dodržováním. Vyhláška se nevztahuje na psy při výkonu služby a asistenční psy. V případě, že pohyb psa není možné vzhledem k jeho zdravotnímu stavu omezit vodítkem či náhubkem, je nutné tuto skutečnost prokázat při případné kontrole na místě potvrzením veterináře. Novela vyhlášky vymezila prostor parku na Ostrově jako piknikové místo a prostor k procházkám a odpočinku a pohyb psů omezila pouze na zpevněné cesty. K omezení došlo i v lokalitě sportovního stadionu. I tam je pohyb psů na zelených plochách zcela zakázán. Stejně tak i na dětských hřištích či pískovištích. Naproti tomu zbavila majitele psů povinnosti nasazovat psům na vodítku při pohybu ve městě náhubek výjimku tvoří pouze psi velkých, popř. bojových plemen, jako jsou dobrmani, rotvajleři, američtí pitbulteriéři či američtí stafordštířští teriéři, kavkazští ovčáčtí psi a středoasijští pastevečtí psi. Naším záměrem bylo stanovit pravidla ušitá městu na míru. Účinnost vyhlášky byla zastupiteli schválena od 1. července t.r. tak, abychom veřejnosti dopřáli dostatek času na seznámení s obsahem vyhlášky. vysvětlila Lena Mlejnková, místostarostka města Součástí nové vyhlášky je zároveň mapový podklad, který spolu s podrobným popisem přesně určí místa, na nichž je volný pohyb psů úplně zakázán. Ve vybraných lokalitách města pak bude pohyb psů možný pouze na vodítku. Mezi tato místa patří Riegrovo a Komenského náměstí, část Nádražní ulice, plocha autobusového nádraží, Palackého sady i všechny označené cyklostezky a stezky pro chodce. Novela vyhlášky v neposlední řadě usnadní strážníkům městské policie dohled nad jejím dodržováním. Za její nerespektování hrozí majitelům psů pokuta v blokovém řízení ve výši do 1 tis. Kč, ve správním řízení pak až do 30 tis. Kč. Ve vyhlášce je jasně definováno, kde jsou zóny odpočinku a her a kde se pohyb psů nijak nemění, říká Lena Mlejnková. Při přípravě vyhlášky jsme se snažili vyhovět podnětům obou skupin občanů, a to jak majitelů psů, tak ostatních obyvatel a návštěvníků města. Proto jsme vyhlášku schválili v tomto znění a já Ilustrační foto doufám, že se v praxi brzo osvědčí. dodala. Kompletní znění všech platných právních předpisů města, včetně vyhlášky č. 1/2014, je k dispozici na webových stránkách města, v sekci Důležité dokumenty, nebo v budově radnice (Husova 82). Odpadové hospodářství Trocha historie nikoho nezabije aneb Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče? Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem sami překvapeni. Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič v domácnostech vůbec používá? Co domácnost, to lednice K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu. Aby ale jeho umělé zmrazování fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není tedy divu, že se lednice na tomto principu neujala. První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý. Až model Monitor- -Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech. Hit roku 1893: myčka nádobí Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku získala v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois. Paní Cochranová začala detailem držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu, umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí padala shora. Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let později zamířily do domácností. Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé objevila v roce Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní. V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky poháněné nejprve parními stroji a později benzinovými motory. První elektrická sekačka je z roku Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory především energie a vody. Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití takových materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší míře. Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie, vždyť získání materiálů recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo z nerostných surovin. vysvětluje generální ředitel kolektivního systému ELEK- TROWIN Roman Tvrzník. Připravila Bc. Lenka Soukupová

7 ČERVEN 2014 Semilské noviny Strana 7 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Prodej nemovitostí Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů Lokalita: Semily, Vinice Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 4, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 146,74 m 2 v č.p. 445, ul. Bořkovská, Semily půdní nástavba Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky Upozornění: V případě prodejů kontaktujte Bc. Lenku Soukupovou, tel.: , Info: (radnice úřední deska byty a nemovitosti) Pronájem nemovitostí Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o č. 8 velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 88,40 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 3 o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 76,32 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 4 o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou, 78,15 m2 v č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 106,14 m 2 č.p. 444, ul. K Jeslím, Semily (dvoupodlažní půdní vestavba) Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu formou soutěže byt o velikosti 1+0, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 36,26 m 2 č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 56,60 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu formou soutěže byt o velikosti 1+2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 59,44 m 2 č.p. 442, ul. Na Olešce, Semily Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu formou soutěže byt o velikosti 1+2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 54,73 m 2 č.p. 444, ul. K Jeslím, Semily Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: sraz před domem dne v 10:00 hodin Příjem nabídek: do do 12:00 hodin Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {2 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel , Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o č. 10 velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 89,83 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o č. 1 velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 89,32 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,33 m 2 č.p. 112, Komenského náměstí, Semily Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Upozornění: V případě pronájmu nemovitostí získáte více informací na tel. číslech: nabo není-li uvedeno jinak Info: (úřední deska odbor správy majetku) Připravila Bc. Lenka Soukupová

8 Strana 8 Semilské noviny ČERVEN 2014 Dopravní policie informuje List z kroniky duben Nehodovost v dubnu Ve služebním obvodu OOP Semily jsme v dubnu zaznamenali 6 dopravních nehod, při kterých byly 2 osoby lehce zraněny (-3). Hmotná škoda byla odhadnuta na Kč ( ). Mezi jejich příčiny patřila 1x rychlost, 1x přednost a 4x způsob jízdy. Na území okresu Semily řešila dopravní policie 32 nehod, při kterých se lehce zranilo 8 osob (- 10) a jedna osoba zemřela (-1). Hmotné škody dosáhly částky Kč ( Kč). Z příčin převažoval nesprávný způsob jízdy 21x, rychlost 4x, přednost 2x a předjíždění 2x. Ovlivněni alkoholem nebo jinou návykovou látkou byli 3 řidiči. Střet s lesní zvěří zavinil 3 nehody. Porovnání s minulým rokem tak vyšlo příznivě. Foto: DI Semily Nehoda z měsíce dubna Dne v 16:00 hodin jel sám s motorovým vozidlem Škoda Felicia devětatřicetiletý řidič po silnici III. třídy ve směru od Jilemnice k Horní Branné. Na přímém úseku se dostal částečně mimo komunikaci a při pokusu o nápravu projel ve smyku přes protisměr do příkopu, kde se vozidlo převrátilo na střechu. Nehoda se obešla bez zranění, škoda byla odhadnuta na Kč. Dechovou zkouškou bylo u řidiče zjištěno 2,91 promile alkoholu v krvi. Věc je šetřena jako trestný čin (přečin) ohrožení pod vlivem návykové látky ve druhém odstavci, kde pachateli hrozí až 3 léta odnětí svobody. Příčinu havárie řidič nespatřoval v alkoholu, pil prý proto, že počítal, že pojede na jízdním kole a havaroval proto, že měl hlad a za jízdy hledal občerstvení v batohu na zadním sedadle. Střízlivě vzato: i cyklista je řidič, který nesmí být ovlivněn, a každý řidič se při jízdě musí plně věnovat řízení. V neposlední řadě napitý a hladový řidič není dobrá kombinace. Zastavovací pásy Tento odstavec se slušných řidičů vůbec netýká. Nedávno byly nakoupeny zastavovací pásy, má je nejen dopravní policie. Jsou skladné, lehké, pohotové. V mžiku jsou na silnici a v mžiku jsou zpět v kufru, pouze jim bude chybět několik dutých hřebíků. Ty si ještě pár metrů odveze řidič, který na výzvu policie nezastaví. Ty hřebíky snadno doplníme. Ale když nám je nechá motoristická veřejnost zrezivět na skladě, nikdo se zlobit nebude. komisař Ing. Radek Urban Zást. vedoucího DI Semily Víte, že... Záznam ze zasedání ZM můžete sledovat také na internetu? Od 1. dubna mají semilské webové stránky nový kabátek. Liberecký kraj ocenil 20 nejlepších pedagogů mezi nimi i Mgr. Věru Machovou ze ZŠ Dr. F. L. Riegra v Semilech. Na prostranství za archivem účinkoval cirkus. Ve středu 2. dubna v předsálí KC Golf hovořil o své účasti na průzkumu /údajných/ pyramid v Bosně Jiří Voňka. 3. dubna proběhla jedna z dalších besed s občany nad revitalizací semilské zeleně tentokrát v Řekách. V knihovně téhož dne přednášel Jakub Šiška, a to na téma Máme maso a zas maso... Dopoledne se v centru MED konala beseda s Leošem Převrátilem o nepodmíněném příjmu. V kině Jitřenka uvedl svůj režisérský debut Pojedeme k moři Jiří Mádl. Od 4. do 27. dubna vystavoval Vladimír Kubík své sochy společně s Davidem Szalayem v Radově galerii v Železném Brodě. Z pátku 4. dubna na sobotu 5. dubna v knihovně proběhla Andersenova noc. V sobotu 5. dubna se konal velikonoční jarmark v muzeu a současně Jarní slavnost ve waldorfské škole. Večer v kině Jitřenka jsme v přímém přenosu z MET viděli a slyšeli Bohému od G. Pucciniho. 8. dubna odjelo 53 studentů GIO se čtyřmi pedagogy poznávat Anglii a ověřit si své znalosti anglického jazyka. 9. dubna se konala Velká cena České Lípy (soutěž ve hře na zobcovou flétnu a ostatní dechové nástroje v pěti věkových kategoriích), jejímž absolutním vítězem se stal Matěj Hřib. 10. dubna zemřela PaedDr. Libuše Šafrová. V pátek 11. dubna byla v muzeu zahájena výstava Patříme k sobě. V následujících dnech probíhal festival téhož jména letos již 17. ročník. Podkrkonošský symfonický orchestr účinkoval v Turnově v městském divadle. V sobotu 12. dubna klub českých turistů pokračoval ve zdolávání Zlaté stezky Českého ráje, druhá etapa vedla z Lomnice nad Popelkou přeš Kozákov do Semil (18 km). V KC Golf probíhal Country festival. Neděle 13. dubna silný vítr, lámou se větve. Po mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla byl konán misijní jarmark v prostorách fary. Pondělí 14. dubna aprílové počasí jak vyšité: střídavě prší a svítí slunce, odpoledne bouřka. Ve Vysokém n. Jiz. padaly kroupy. Úterý 15. dubna ochlazení, po ránu padal sníh, hned se ale rozpouštěl, přes den poprchalo. Večer se konal v KC Golf velikonoční koncert ZUŠ. Ve středu v rámci Dne země před budovou radnice na Riegrově náměstí byl malý ekojarmárek, pro školy zde byl program o třídění odpadu. Ve čtvrtek v rámci cyklu Střípky z dějin umění přednášela v knihovně Jana Hájková o Gauguinovi. V pátek po tříměsíční přestávce opět otevřela cukrárna naproti gymnáziu. Klub přátel vína ochutnával vína malého vinaře z Rakvic Tomáše Nečase. V sobotu 19. dubna se v prostorách Valdštejnské lodžie uskutečnil absolventský koncert Jany Kracík, rozené Vávrové. Ve Sportovním centru se konalo Mistrovství ČR v benchpressu. Velikonoce. V úterý 22. dubna v 10 hodin dopoledne na poměrně liduprázdném náměstí agitoval pro svoji volbu kandidát do Evropského parlamentu sociolog Jan Keller. V KC Golf se konal galavečer Patříme k sobě. V podkroví ZUŠ koncert učitelů mj. provedeny dvě skladby turnovského skladatele Martina Hyblera, z toho jedna dle jeho vlastního vyjádření premiérově, ač složená před 20 lety. Odpoledne kolem 17 hodiny přišla krátká přeháňka, večer kolem dvacáté hodiny intenzívní bouřka. Bouřky odpoledne zasáhly celou ČR. 22. a 23. dubna probíhaly přijímačky na GIO. Ve středu 23. jsme slavili Světový den knihy a autorských práv vzhledem k jednání o výši DPH byly ten den knihy v knihkupectvích po celé ČR ke koupi s 15%ní slevou. Ve čtvrtek 24. besedoval v kině o Bohumilu Hrabalovi filmový historik Pavel Taussig. V pátek 25. pořádala knihovna Burzu knih. Ve Státním okresním archivu byla velkolepou vernisáží zahájena výstava Míra Prokeš - FÓRY. V muzeu se uskutečnil další z koncertů Daniela Stotze o dějinách hudby tentokrát na téma romantismus. V KC Golf se konalo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec města Semily za období Uskutečnil se 7. ročník memoriálu Petra Šimonky. V sobotu 26. konal klub českých turistů další vycházku na trase Zlatá stezka Českého ráje kolem Lomnice nad Popelkou. Večer v kině jsme si mohli vychutnat další z přenosů z MET, Mozartovu operu Cosi fan tutte. Ve středu 30. dubna v muzeu přednáška PhDr. Jana Šolce Do hradu zezadu. V Radově galerii v Železném Brodě byla zahájena výstava Miloslava Janků, od jehož úmrtí uplyne letos v květnu 20 let. Čarodějnice krásné počasí ohně hoří na mnoha místech v Semilech i okolí. Bazar u Emana skončil na Vysocké ulici a přestěhoval se do budovy skladu u nádraží, kde poprvé otevřel v sobotu 26. dubna. Skončila prodejna obuvi vedle kina Jitřenka. Proběhlo čištění ulic a započato bylo se sekáním trávy. Marie Navrátilová, kronikářka města Semily

9 ČERVEN 2014 Semilské noviny Strana 9 Pozvánka Jaro v Domově pro seniory Konečně k nám přišlo opravdové jaro, a to nám otevřelo možnosti jak oživit program našich uživatelů. K běžným aktivitám jako jsou společné kondiční cvičení, muzikoterapie s paní Ochmanovou, Růžová cukrárna, trénování paměti, cestopisné přednášky, povídání s farářkou Ladou Kocourkovou, terapeutické dílny atd., jsme přidali i další. Slaměný klobouk v Bozkově Ohlasy čtenářů Glosa k rozhovoru s Mgr. Janem Farským O osobní odpovědnosti Podle článku v minulém čísle Semilských novin se měl pan starosta vyslovit, zda vedení města rozhoduje o prosperitě města. Odpovídá Nejvíce na každém z nás a našem chování záleží, jestli se v obchodech bude točit zboží, jestli lidé v Semilech budou mít práci, jestli domy budou opravené, jestli Semily porostou. Říká, že když obyvatelé Semil budou nakupovat v místních obchodech, bude se lidem v Semilech lépe dařit a uvádí, jak je výhodné pro obyvatele města utratit 1 Kč u místního podnikatele oproti supermarketu. Myslím si, že pan starosta situaci zjednodušuje. Jde o to, jaké podmínky mají místní podnikatelé a jak mohou být konkurenceschopní. Copak si pan starosta nepoložil otázku, proč je v Semilech 5 supermarketů a jakou šanci mají vůči nim místní obchodníci? Pokud politici budou prosazovat ideologické klišé o netrestání úspěšných např. stejnou sazbou daně z příjmu u supermarketu i u místního obchodníka, tak místní obchodník nebude mít šanci přežít vedle supermarketu a obyvatelé nebudou mít možnost nakupovat u místních obchodníků. Dále bych chtěl glosovat vyjádření pana starosty, že vedení města dělá, co se dá. Řekl bych, jak v čem a jak pro koho. Nelíbí se mi např. výše vodného a zvýšení daně z nemovitosti, které mají také vliv na konkurenceschopnost místních podnikatelů. Oceňuji budování cyklostezek, ale za důležitější bych považoval, kdyby se zlepšovaly podmínky pro chodce. Neměly by chybět chodníky. J. Karmášek Školství Adam Zoubek V dubnu u nás v rámci festivalu Patříme k sobě vystoupili klienti několika sociálních zařízení, Domov Maxov, Kurovodice a ÚSP Domečky z Rychnova nad Kněžnou. Stejně jako každý rok koncem dubna nám i tentokrát obec Bozkov umožnila zhlédnout představení Divadelního spolku TJ Sokol Bozkov v místní sokolovně. Tentokrát se 20 našich uživatelů pobavilo u zpěvohry Slaměný klobouk, aneb Helenka měla vždycky jedničky. Poslední dubnový den nám počasí dovolilo opéct na zahradě čarodějnické buřty. Za poslechu reprodukované hudby si všichni účastníci užívali nejen dobroty, ale také teplé paprsky sluníčka. K tradičnímu pohlazení na duši patří také každoroční vystoupení dětí ke svátku maminek. Představení si pro nás vždy připravují žáci ze ZŠ Dr. Fr. L. Riegra a děti z mateřských škol na Olešce a Luční. Velmi oblíbenou akcí je Májové odpoledne pro seniory pořádané MÚ v Semilech. Nabízeného programu, jako každý rok, se velmi rádi účastníme a do Kulturního centra Golf vždy odjíždí plný autobus natěšených seniorů. A na co se můžete těšit v měsíci červnu? Největší akcí měsíce bude 11. června Sportovní den seniorů, na který naváže 12. června slavnostní vyhlášení a kulturně hudební odpoledne, na které jste srdečně zváni. Na další vystoupení v zahradě nám přislíbili účast soubor Terezáček, břišní tanečnice ze Železného Brodu a Košťálova, lidová vypravěčka Slávka Hubačíková představí taneční program dětí z Mateřské školy Poniklá. Protože máme připraven i prázdninový venkovní program, doufáme, že nám bude přát nejen sluníčko a počasí, ale také zdraví, které přejeme i všem ostatním. Za kolektiv zaměstnanců Ing. Zdeněk Šimon, ředitel Mezi nejlepšími recitátory v kraji (io) Adam Zoubek ze 3. B ZŠ I. Olbrachta se jako nováček zúčastnil okresního kola Dětské recitace a postoupil do kraje. Svůj úspěch zopakoval 20. dubna v krajském kole v Liberci, kde s básní Ztracená teta od Miloše Kratochvíla získal diplom poroty. Soutěžil v nejmladší kategorii, která nepostupuje do celostátního kola. K jeho výkonu mu blahopřejeme.

10 Strana 10 Semilské noviny ČERVEN 2014 Školství KALIGRAFIE: Tiché a pomalé umění Dějepisu v 5. třídě waldorfské školy vládne středověk doslova a do písmene. Získávání vědomostí je mocně podpořeno spoustou zážitků a vlastní tvůrčí činností. Jednou z nich byl i třídenní kurs okrasného písma. Zde jsou některé příspěvky dětí: V kurzu kaligrafie jsme se učili písmo z doby Karla Velikého. Je to karolínská minuskula. Učila nás paní Beate Langer ze Stuttgartu. Nejprve jsme vytvářeli barevné podklady a z nich jsme potom vyráběli malé knížky. Na psaní jsme používali násadky od fagotu a anglická pera. S paní Langer je dobrá spolupráce a také legrace, když se zlobíte, že vám to nejde a poté si myslíte, že to máte nejhezčí. Psát umí kdekdo, ale kaligrafie je něco jiného než psát úkoly nebo knihy. S tímto si začnete vážit jakéhokoli písma a získáte cit k barvám. Ani nemusíte mít nápad, začnete psát a najednou se to samo nějak vyvine. Každý člověk by si měl alespoň jednou za život takovým kursem projít. Bylo to nejúžasnější písemné cvičení. I všechny další příspěvky by se daly shrnout do jedné jasné věty, kterou by si jistě každý učitel přál Poznámka: často slyšet: Bylo to úžasné a zároveň poučné. O dalších zážitcích z cesty do středověku, o tom, co obnáší být rytířem či dvorní dámou, se dočtete zase příště. Olga Pleštilová WŠ Semily Lektorka Beate Langer pochází z nedalekého Gottbusu, kde byla na počátku devadesátých let spoluzakladatelkou tamní waldorfské školy. Opakovaně vyučovala německý a anglický jazyk také na semilské waldofské. Nyní působí na jedné z waldorfských škol ve Stuttgartu. K nám se ráda vrací, většinou jednou do roka právě na kurz kaligrafie. Seminář kaligrafie očima jedné z účastnic Seminářů s Beate jsem se již několikrát účastnila, v loňském roce jsem se však pro velký zájem do kurzu nedostala. Letos se tedy již nemohu dočkat... Je pátek odpoledne a spolu s kolegyní přijíždíme do Semil. Ještě koupit něco na zub pro společné občerstvení během práce a již stoupáme po širokém schodišti waldorfského lycea. Třída, kde se kurz koná, je již zčásti zaplněna a místností se nesou příjemné hlasy lidí v tichých rozhovorech. Obcházíme stůl, kde nám lektorka připravila nejrůznější kaligrafické pomůcky, prohlížíme rozličná psací a dekorační náčiní, krátce nahlédneme do několika cizojazyčných knih o kaligrafii a pak usedáme na místa, která jsou ještě volná. Třída se již zaplnila, mezi dospělými se tentokrát objevilo i několik žaček ze základní školy, což je potěšující. Můžeme začít Beate vysvětluje způsob, jakým budeme v průběhu semináře pracovat. Budeme se učit a procvičovat písmo, které již někteří znají a současně pracovat různými dekoračními technikami, které Beate připravila ve vedlejší třídě. Na necelých dvaceti stanovištích si vyzkoušíme nejrůznější kreativní způsoby, kterými lze ozdobit psaný text. Čekají nás velmi kreativní dva dny skvělé! Beate píše na tabuli jednotlivá písmena abecedy a vysvětluje podrobně, jak mají správně vypadat. Pouštíme se do práce a čas rychle ubíhá. Zkoušíme opakovaně písmena a později i slova. Obdivujeme navzájem své výtvory a především krásné práce dětí, jejichž tvořivost nás nepřestává udivovat. V přestávkách sdílíme své zkušenosti a inspirujeme se v knížkách... dokonalá krása a harmonie kaligrafických textů v nich v nás probouzí přání se ve svých pokusech stále zlepšovat. Alespoň tak, abychom mohly být i jen částečně se svou prací spokojeny. Den a půl při intenzivní práci utekl jako voda. Postupně shromažďujeme a prohlížíme znovu své výtvory, z cvičných papírů tvoříme zajímavé obaly a dopisní obálky, zkoušíme ještě techniky, které jsme zatím nestihly. Zlacení písma zlatým práškem nám připadá opravdu velmi efektní. Beru si předsevzetí, že si některé vyzkoušené pomůcky také pořídím pro vlastní práci. A potom již přichází sobotní podvečer, seminář končí. Třídy je nutné poklidit, své výtvory si sbalit a nepomačkat! Loučíme se s Beate a děkujeme, že s námi sdílí své umění krásného psaní... Někdy snad opět na viděnou! K. Ďurechová Budoucí prvňáčci se sešli v Květnové školičce Květnová školička přivítala již tradičně budoucí prvňáčky. Třída plná nových věcí, moderních pomůcek, obrázků a především kamarádů všem nabídla zábavné úkoly, hry, písničky a tvoření. Druhé setkání bylo sportovně zaměřené. Školička otevřela své dveře do světa pohádkových bytostí. Čekalo nás mnoho dobrodružství: vylézt na střechu perníkové chaloupky, Karkulce přinést věci do košíčku, dokutálet Koblížka na správné místo, přebrat hrách a čočku pro Popelku, s princeznou Koloběžkou se vyhnout všem hříbkům a muchomůrkám, prozkoumat pohádkový hrad. Děti se také mohly proběhnout na hřišti, střelit si gól nebo vyzkoušet velkou trampolínu. Pohádkový zvoneček zazvonil a školičku zakončil. Budoucí prvňáčci splnili všechny úkoly, a proto si zasloužili krásný diplom se včelkou Májou, sladkost a hračku jojo s obrázkem berušky, kačenky nebo žabky. A co dodat na závěr? Děti, v září se na vás těšíme a přejeme vám úspěšný vstup do školních let! Mgr. Hana Kulhánková a Mgr. Petra Pekařová

11 ČERVEN 2014 Semilské noviny Strana 11 Skautská hlídka Hurá na Bedřichov Začátkem května se semilská vlčata vydala na tři dny do samotného srdce Jizerských hor. Využili jsme pátečního ředitelského volna a na výpravu se vydali již ve čtvrtek odpoledne. Po náročné dvou a půl hodinové cestě jsme byli rádi, že se naše ubytování nachází přímo v centru Bedřichova, hned vedle autobusové zastávky. Střechu nad hlavou nám poskytl krásný rodinný penzion Niewelt, kde se o nás po celou dobu pobytu výborně starali. Následující den jsme, i přes zpočátku deštivé počasí, strávili v přírodě. Navštívili jsme rozhlednu Královka, vodní nádrž Josefův Důl či průmyslovými kamerami hustě osázenou kapličku v Hraběticích. V průběhu celé cesty na kluky čekalo šest zdravotnických úkolů, se kterými si museli poradit. Za jejich úspěšné plnění získávali indicie, které je následně dovedly ke sladkému pokladu. Zlatým hřebem byla návštěva horské služby na Bedřichově. Zde jsme si mohli osahat veškeré vybavení včetně čtyřkolky či jeepu, což byl pro kluky velký zážitek. Na závěr náročného dne jsme si opekli buřty a odebrali se do spacáků načerpat síly na další den. Sobotu jsme strávili vzhledem k nejistému počasí v blízkosti naší základny hraním her. Střípky ze ZUŠ Úspěchy našich žáků na celostátních soutěžích 8. a 9. května se ústředního kola Národní soutěže ve hře na kytaru v Novém Strašecí zúčastnili semilští kytaristé Barbora Bisová a Matěj Myslivec. Soutěž v komorní hře kytar probíhala formou veřejného koncertu, kdy o umístění hlasují posluchači a uděluje se pouze 1. místo. Barbora s Matějem v duu zahráli velmi pěkně, i když na umístění nedosáhli. Matěj Myslivec byl ve hře na sólovou kytaru porotou mezi 16 konkurenty ohodnocen čestným uznáním. Za krásnou reprezentaci školy i města děkuji jim i jejich paní učitelce Zuzaně Valentové. 16. května soutěžily v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na violoncello, které se konalo v Liberci, Adélka Zajptová a Jula Murbachová. Obě získaly umístění na krásném 3. místě. Blahopřeji jim a děkuji za jejich pedagogické vedení panu učiteli Josefu Krečmerovi. Zároveň děkuji paní učitelce Jiřině Beránkové za to, jak zvládla velmi náročné klavírní party skladeb, které dívky hrály. Žákyně literárně dramatického oboru ZUŠ Semily Kateryna Do konce školního roku ještě uspořádáme výpravu za studánkami v okolí rozhledny Štěpánky, kam srdečně zveme také rodiče našich vlčat. Tomáš Jech Vlčata při nácviku obvazových technik. Foto: T. Jech. Sokhan (uč. Svatava Bezpalcová) postoupila do ústředního kola Národní soutěže ZUŠ v přednesu, které se koná v Uherském Hradišti od 29. května do 1. června Zápis nových žáků do všech oborů ZUŠ Semily na školní rok 2014/2015 se bude v ředitelně ZUŠ konat i v červnu ve středu 4., 11. a 18. května od 16:15 do 18:00. Pokud vám tyto termíny nebudou vyhovovat, domluvíme se telefonicky na čísle ZUŠ , smskou na čísle nebo na e- -mailové adrese cz, informace získáte také na www. zussemily.cz. Zápis, prosím, neodkládejte. Děkuji. Taneční koncert můžete zhlédnout v úterý 3. června 2014 od 17:00 hodin v sále KC Golf. Co se ve školním roce naučili, předvedou tanečníci a tanečnice tanečního oboru, které v tomto školním roce vede Kateřina Priščáková. 2. Závěrečný koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Semily se bude konat v úterý 10. června 2014 od 18:00 hodin v aule Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Jiří Kurfiřt, ZUŠ Semily Jak se žije na Srí Lance Náš výlet na Srí Lanku začal 12. února 2014 a trval přesně jeden měsíc. Pokud to někdo neví, tak Srí Lanka je ostrov jinak zvaný Ceylon, ležící pod Indií, jehož břehy omývá Indický oceán. Z Čech je to skoro přes půl zeměkoule, takže se tam nedá letět přímo a zrovna my jsme letěli přes Dubai. Příměstský tábor SVČDM TROSEČNÍK přivítá své účastníky již podruhé Středisko volného času dětí a mládeže zve všechny semilské i mimosemilské děti na 2. ročník příměstského tábora Trosečník. Tábor se koná ve dnech srpna 2014 v prostorách SVČDM Seddma denně od 9.00 do hodin, pokud nebude oznámeno jinak v rámci programu tábora. Program je inspirován reality show Trosečník. Táborníci, kteří jsou rozdělení do dvou kmenů, se účastní řady soutěží a jejich konečný vítěz získá cenu a titul Trosečník V loňském roce jím byla Míša Barvínská. Kromě programu spadajícího do tématu Trosečník se členové tábora zapojí do mnoha dalších aktivit, sportovních činností a výletů. Součástí bude i přenocování v prostorách Seddmy spojené Když jsme přistáli v hl. městě Colombo, odvezl nás do našeho cílového města Bentota Srílančan: Sinhálec, který je mimochodem bodygardem prezidentova syna) Hašan, kterému jsme přezdívali Anč. Do našeho domku uprostřed domorodců jsme dorazili večer, když už byla tma, takže jsme se po okolí moc nerozhlíželi a šli jsme spát. Ráno jsme se probudili a konečně si prohlédli náš domek. Na evropský vkus nebyl domek nějak luxusní a zabydlený, ale bylo tam vše, co jsme potřebovali. Jelikož se v domě normálně nebydlelo, bylo tam spousta švábů a hlavně pískající gekoni. Gekoni jsou malé ještěrky, které mají na nohách přísavky a ty jim umožnují lézt kdekoli, třeba vzhůru nohama. Když jsme poprvé ráno vyšli ven, spatřili jsme jednu z nejbohatších částí města. Všude se válely odpadky, říčka byla zakalená, ale přesto se domorodí lidé na všechno kolem sebe usmívali. Asi nejzajímavější ze všeho byl provoz místo jednoho auta se totiž na jeden pruh nacpal jeden autobus, dva tuktuky (původem italská trojkolá vozítka) a ještě pár motorek, přičemž v autech byly pásy jen na předních sedadlech. Může to vypadat nebezpečně, ale ani zdaleka to není nebezpečné tak, ajk to vypadá na hlavní silnici se totiž nesmí jezdit rychleji než 40 km za hodinu. Po silnicích navíc přirozeně pobíhají kozy, krávy nebo psi. Co se týče obyvatel, jsou tak milí, že by vám s chutí prodali cokoli za pětkrát větší cenu než to doopravdy stojí. Platí se tu rupiemi: 100 rupií je 16 Kč. Za sto rupií se najíte pečiva k prasknutí (a že mají pečivo dobré!). Většina pekáren nemá stálé místo, místo toho jezdí po městě, vytrubuje muziku a kdokoli si ji může zastavit. V pekárně si koupíte nejen jejich chleba, který chutná po kokosovém oleji, ale například také takový půlbochník s marmeládou, který je posypaný cukrem. Jídla mají velice pálivá potřebujete alespoň týden, abyste si trochu zvykli. Srí Lančané jsou milí a veselí lidé. Našli jsme si kamarády, s kterými se ještě rádi setkáme. Jeden z našich výletů byl na Adam Speak Adamovu horu /2.230 n.m/. Na horu domorodci udělali schodů, protože na samém vrcholu je chrám, kam se chodí modlit. Asi ještě 3 dny po výstupu nás bolely nohy. Na Srí Lance se nám líbilo a už se těšíme na další výlet po světě. Anežka a Honza Šťastní, žáci Základní waldorfské školy v Semilech s večerním programem a opékáním uzeniny. V ceně příměstského tábora, která je 1000 Kč, jsou zahrnuty obědy, odpolední svačina, pitný režim a v případě nocování i večeře a snídaně druhý den. Další bližší informace a přihlášky vám poskytneme u nás v Středisku volného času. Pokud tedy máte rádi dobrodružství, přijďte mezi nás, moc se na vás těšíme. SVČDM Seddma Semily

12 Strana 12 Semilské noviny ČERVEN 2014 Rozhovor s Ing. Alenou Kuželovou Rozhovor tom, co jste chtěli vědět o semilské nemocnici (ale báli jste se zeptat) Pro titulek dnešního rozhovoru s ředitelkou Nemocnice v Semilech Ing. Alenou Kuželovou jsem si záměrně vybrala mírně upravený název filmové klasiky z dílny Woodyho Allena. A to proto, že (jak sami dobře víte) vytvořit fámu, která se rozletí městem napříč nejrůznějším spektrem jeho obyvatel, je v případě semilské nemocnice poměrně snadné. Není to totiž tak dávno, kdy se o jejím zániku hovořilo v souvislosti s odchodem týmu semilské ortopedie v návaznosti na rozhodnutí VZP nehradit nadále semilské nemocnici velké ortopedické operace. A přestože od té doby už nějaký čas uplynul a semilská nemocnice dokázala, že stojí nohama pevně na zemi a dokáže s grácií vzdorovat nejrůznějším tlakům šeptanda je zpět. A tak se ptám: nebylo by lépe přestat se pokoutně pídit po zaručených zprávách z nemocnice a zeptat se přímo na všechno, o čem se v souvislosti s naší nemocnicí mluví? Ing. Alena Kuželová, MBA Jak je to s údajným třináctimilionovým propadem v hospodaření nemocnice? Úhradové vyhlášky, kterými je hrazena zdravotní péče nemocnicím v posledních letech, vycházejí na poslední chvíli a v posledních letech reflektují dopady finanční krize a nedostatek financí zdravotních pojišťoven. Poté, co vyšla úhradová vyhláška pro hrazení péče v r. 2013, jsme modelací tento výsledek očekávali. Upozorňovala jsem na to dozorčí radu i radní již počátkem loňského roku. Díky nadměrnému pracovnímu vypětí personálu celé nemocnice se podařilo ztrátu minimalizovat. Podařily se významné úspory v obchodní politice zejména v komoditě léčiv a zdravotnického materiálu, a to bez vlivu na kvalitu poskytované péče pro pacienta. Úspora činila 5,5 mil.kč. Pracovně i finančně byla náročná akreditace celé nemocnice, ke které došlo v srpnu loňského roku. Byla však existenčně důležitá. Přesné výsledky vyúčtování roku 2013 od pojišťoven ještě nemáme, ale očekávaná celková vratka je 13 mil. Kč., které nemocnice nemá. Tato vratka vznikla tím, že byly značně redukovány příjmy za výkony. I když jsme v celkovém počtu měli více ambulantních i hospitalizačních případů než v referenčním období, úhrada se takto dramaticky propadla. Navíc došlo na počátku roku 2013 ke zvýšení sazby DPH, což se projevilo zvýšením prakticky všech nákladů v nemocnici. O úhradové vyhlášce roku 2013 se často hovoří jako o likvidační pro malé nemocnice. Co na tom, že v říjnu 2013 byla Ústavním soudem shledána za protizákonnou? Dodnes nedošlo k žádnému finančnímu narovnání. Chcete říci, že za všechno může úhradová vyhláška pro rok 2013? Ano, protože, kdyby byla platná v roce 2013 úhradová vyhláška roku 2012, tak bychom buď nevraceli nic, nebo by nám za poskytnutou péči některé zdravotní pojišťovny ještě doplatily nadprodukci. Dle předběžných údajů UZIS skončila se ztrátou v r téměř polovina nemocnic. Účetní výsledek však nic nevypovídá o výši a povinnosti vratek nemocnic zdravotním pojišťovnám. Tedy je obvyklé, že i nemocnice s účetním ziskem (fondy, dotace) jsou povinny vracet miliony. Je ale možné, že zdravotní pojišťovny nakonec zmírní dopady, nebo možná zasáhne stát. Jedná se o problém celostátní, nikoliv pouze nemocnice v Semilech. Jak zvládne nemocnice letošní rok? Letos máme příznivější úhradovou vyhlášku, avšak zdaleka není optimální a reflektující potřeby nemocnice. Průběžný hospodářský výsledek za 1.q/2014 je nulový, tedy vyrovnaný. Čeká nás ale léto. To je období, kdy je každoročně slabé období a dochází k významnému poklesu operací i ambulantních ošetření. Očekávaná ztráta pro rok 2014 je přibližně 3 mil. Kč. Do tohoto předpokladu nejsou započteny žádné rezervy na případné opravy havarijních stavů, kterých je v nemocnici hned několik. Není počítáno ani s navýšením platů lékařů ani jiného personálu. Oprávněné nároky odborů za této finanční situace nemohou být naplněny, přestože v mnohých případech jsou platy za práci více než ostudné. Dlouhodobě se mluví o možnosti nákupu CT přístroje, vybudování nového operačního sálu a dalších investicích. Je to vůbec za této situace pro nemocnici únosné? Jakákoliv investice do přístrojů a vybavení je naprosto nezbytnou nutností pro další rozvoj, udržení a zachování existence nemocnice v Semilech. CT přístroj patří dnes již k bazálním potřebám zajištění akutní zdravotní péče. Nejde pouze o samotné pořízení, které je odhadováno na cca 20 mil. Kč včetně nutných stavebních úprav. Jeho provoz je však velmi nákladný. Nedostatečné využití přístroje by generovalo ročně milionové ztráty. Rozhodnutí realizace či nerealizace padne do konce roku. Bude značně souviset s dalším nasměrováním nemocnice strategií a vizí na další léta. Nemocnice se z vlastních zdrojů dále rozvíjet nemůže, protože žádné nemá. Připomínám, že naposledy došlo k významné investici v devadesátých letech. Nyní je nutné investovat především do přístrojového vybavení, ale i do změny v organizaci práce. Proto bude potřeba využít dotací v dalších letech. Nutná bude i finanční podpora zřizovatele, na kterého stát překlopil svou odpovědnost. Letos byla otevřena v areálu nemocnice nová nemocniční lékárna. Jak si vede a jak se vyrovnává s konkurencí?? Naše lékárna je otevřena 5 měsíců. Navštěvuje jí stále více pacientů, a to opakovaně. Chválí si především profesionální služby. Dle vlastních možností se snažíme mít co nejlepší ceny, služby pro naše pacienty a bude tomu tak i nadále. Velké díky patří úžasnému personálnímu obsazení v lékárně, kde o vstřícnost, profesionalitu a velké pracovní nasazení není nouze. Povídá se, že lékárna patří k nejdražším v Semilech?! V mnohých případech je opak pravdou. Zejména ty léky, které jsou v nemocnici nejčastěji předepisovány, máme za výhodnější ceny než konkurence nebo bez doplatku. Pro mě je spíš zajímavé, kdo toto říká a za jakým účelem. Vyplatí se vůbec tahle investice naší nemocnici? Návratnost investice je 5 let. Splácíme úvěr. Neznám nemocnici, která by měla prodělečnou lékárnu. O výhodnosti nepochybuji, stejně jako mnozí investoři, kteří se o možnost provozu naší lékárny opakovaně bezúspěšně ucházeli. Proslýchá se, že personální vztahy v nemocnici jsou napjaté, mluví se o odchodu lékařů z interního oddělení. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Ano, personální vztahy v nemocnici jsou skutečně napjaté. Nedivím se. Uvědomíme-li si, jak moc všichni v loňském roce pracovali v jakém fyzickém a psychickém vypětí. V době příprav na akreditaci, v době zavádění všech možných nových systémových změn, v době kdy se poslední čtyři měsíce operovalo od rána do večera. Zaměstnanci pracovali často o sobotách a nedělích nad rámec svých pracovních povinností a zdarma pro prospěch nás všech a svého zaměstnavatele NsP. Výsledkem byla ztráta 13 mil. Kč. Koho by to dále motivovalo a dodalo optimismus a víru ve světlé zítřky? Celková koncepce zdravotnictví ČR neexistuje, nelze nic naplánovat, neboť neznáme úhradovou vyhlášku ani na další rok. Nejistota a strach z dalších legislativních nároků, které neustále prodražují provoz nemocnice a nejistota výše úhrad zdravotní péče pak nikomu nepřidává na optimismu. Většina zaměstnanců je přetížena, nedoceněna a dlouhodobě unavena. Z toho plyne i podrážděnost a nespokojenost mezi personálem. Z interny odešel jeden lékař v přípravě před atestací a lékařka absolventka. Důvodem byla finanční nespokojenost. Další výpověď jsem zatím neobdržela. Další dvě absolventky plánují ukončit pracovní poměr v nemocnici do konce roku z osobních i finančních důvodů. Lékařů je všeobecně v ČR velký nedostatek. Nezbývá, než hledat a shánět nové. Nemocnice je pro Semiláky jakýmsi rodinným stříbrem, navíc patří mezi největší semilské zaměstnavatele. Snad i proto se mnozí obávají o její budoucnost. Jak ji vidíte vy? Budoucnost NsP vidím dobře za dvou předpokladů. Za prvé, že bude jasně dána a zřizovatelem odsouhlasena strategie dalšího rozvoje NsP, kterou budou její zaměstnanci postupně naplňovat. Za druhé, že bude mít podporu svého zřizovatele k nutnému rozvoji. Za nejdůležitější považuji podporu zřizovatele v současné době, kdy státem byla úhradová vyhláška 2013 účelově postavena k likvidaci malých nemocnic. Dobrou zprávou je, že zastupitelé vyjádřili nemocnici podporu napříč politickým spektrem. Věřím, že s podporou zřizovatele se nám podaří obtížnou situaci společně překonat. Děkuji za rozhovor. Renata Coufalová

13 ČERVEN 2014 Semilské noviny Strana 13 Společnost Sjezd rodáků a přátel 2014 Benešova u Semil V roce 2014 přichází po pětileté přestávce opět čas se sejít při 12. Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil. Pro tuto příležitost je vyhrazen víkend 20. až 22. června s hlavním programem v sobotu 21. června. Program Sjezdu rodáků a přátel Benešova června 2014 Pátek 20. června 17:00 hod. vernisáž výstavy tvorby Miroslava Prokeše otevření výstavy patchworku a starých fotografií Benešova (škola) 20:00 hod. country večer kapela Fous (hostinec Podmošnou) Sobota 21. června Po vzoru oslav výročí 600 let od první písemné zmínky je základem společný sobotní kulturní program na benešovské návsi za účasti všech spolků a složek. Program je doplněn výstavami v prostorách školy a dalšími akcemi v obci v průběhu celého víkendu. V rámci sjezdu budou připomenuta některá významná výročí, jako např. 130 let Sboru dobrovolných hasičů, 135 let divadelního souboru Jizeran nebo 115 let školy. U příležitosti sjezdu budou nabízeny nové upomínkové předměty s motivem obce (hlavolam, obal na diář), které bude možné, spolu s dalším zbožím, zakoupit v jednom ze stánků v rámci sobotního programu. Po dobu konání sjezdu rodáků bude úplná uzávěrka silnice Hoření Benešov. Podrobné informace ke sjezdu budou obsahem zvláštního červnového vydání Benešovských novin. (jpl) 10:00 hod. O Popelce divadlo žáků ZŠ (škola), představení loutkového divadla a výstava loutek 11:00 hod. slavnostní schůze ke 130 letům SDH (zasedací místnost hasičárny) Divadelní podzim je připraven, objednejte si svoji abonentku! Kulturní centrum Golf Semily připravilo podzimní divadelní sezónu, opět bude obsahovat tři divadelní představení na předplatné. Pro zájemce budou připraveny cenově zvýhodněné abonentky. Firmy a organizace ze Semil mají možnost zakoupit pro své zaměstnance abonentky ze sociálních fondů. Jednotlivci zase mohou věnovat abonentku jako dárek svým blízkým a příbuzným k nejrůznějším příležitostem. Předem děkujeme všem za takovouto formu podpory kultury v Semilech. Stálým předplatitelům rezervujeme jejich místa do 5. září Úterý 30. září Terrence McNally: FRANKIE & JOHNNY Romantický a krásný příběh začátku jedné lásky. Divadlo v Rytířské nabízí divákům velmi zajímavou podívanou o tom, jakou dá práci vzájemné sbližování dvou obyčejných lidí, kterým život přichystal řadu těžkých životních zkoušek. Johnny se právě vrátil z vězení a našel si práci v malé newyorské restauraci, kde pracuje i Frankie, prostořeká číšnice, která ho naprosto okouzlí. Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma. Úterý 28. října C. S. Forester: AFRICKÁ KRÁLOVNA Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného muže. Divadlo Palace představí romantický příběh dvou značně rozdílných lidí, kteří se shodou válečných okolností vzájemně sblíží natolik, že dokážou v malé lodi zvané Africká královna projet nebezpečnými peřejemi. A to i přesto, že jen těžko by se hledal nesourodější pár, než jsou oni dva. On ostřílený lodník, ona spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny. Jejich prvotní vzájemná nevraživost se nakonec promění v lásku. Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák. Pátek 14. listopadu Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES Odpolední program na prostranství před školou 14:00 15:45 hod. hudební skupina Elektrolux 16:00 17:45 hod. dechovka Táboranka 17:30 18:00 hod. ukázka hasičské techniky 18:15 20:15 hod. country kapela Poutníci 20:30 22:00 hod. Konverze band Neděle 22. června 10:00 hod. procházka po Benešově s kronikářkou Lenkou Holubičkovou Výstavy v prostorách školy (so hod, ne hod): obrázky M. Prokeše (tělocvična), staré pohlednice Benešova (chodba), patchwork (třída) V rámci sobotního odpoledního programu bude připraveno občerstvení z kuchyně benešovských spolků. Zároveň bude možné zakoupit upomínkové předměty s motivem Benešova u Semil. U příležitosti sjezdu vychází zvláštní číslo Benešovských novin. Upozornění: Po dobu sobotního odpoledne platí na území obce dopravní omezení úplná uzavírka komunikace v úseku sportovní areál křižovatka pod Hradem. Více informací: Husákova normalizace očima osmileté Helenky Součkové je hereckým koncertem Báry Hrzánové. Právě ona je středobodem hry a z jejího vyprávění se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní hodnotí a komentuje. Výborně napsaný text a mimořádná herecká kreace Barbory Hrzánové v hlavní roli jsou garantem dobré nálady i podnětem k zamyšlení. Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková / Marcela Šiková, Libor Jeník Do divadla zve Jitka Bažantová, KC GOLF Semily

14 Strana 14 Semilské noviny ČERVEN 2014 Městská knihovna Soutěž: Kniha je kamarád Městská knihovna Semily, oddělení pro děti a mládež vyhlašuje soutěž pro mladé čtenáře s názvem KNIHA JE KAMARÁD. Jak se můžete zapojit? Jednoduše! Stačí do 30. června 2014 zaslat doporučení přečtené knihy. Doporučovat můžete textem, obrázkem, komiksem, výtvarným dílem, jak kdo chce a jak je mu blízké. Zapojit se může každý, koho nápad zaujal. Hlavním smyslem je vzájemně se upozornit na zajímavé knihy a pohrát si s myšlenkou na radostné čtení. Práce můžete odevzdat v dětském oddělení knihovny, zaslat na adresu knihovny (Tyršova 49, Semily) nebo na Nezapomeňte práci označit jménem autora, adresou, rychlým kontaktem ( ) a věkem autora, popř. školou a třídou. Nejlepší práce budou vystaveny v prostorách knihovny a na webových stránkách. Cena čeká na ty, kdo nejzajímavějším způsobem doporučí knihu kamarádům. Pojďme se vzájemně podělit o radost ze čtení! Uzávěrka soutěže je 30. června Bc. Linda Novotná, Městská knihovna Semily Knihovna nabízí prázdninové kurzy Hrátky s pamětí a Počítač pro začátečníky HRÁTKY S PAMĚTÍ intenzivní pětidenní kurz o tom, jak lze mozek trénovat snadno a s humorem vede certifikovaná trenérka paměti I. stupně Růžena Buchtová. Kurz bude probíhat od 14. do 18. července (Po Pá) Pondělí středa, vždy od 9.00 do hod: intenzivní procvičování Čtvrtek: studijní volno Pátek: závěrečná zkouška a předání certifikátu Cena kurzu: 300 Kč. Neváhejte a přihlaste se na tento zábavný kurz plný her, kvízů a cvičení, které potěší i naučí, jak nezapomínat. POČÍTAČ PRO ZAČÁTEČNÍKY Kurz pořádáme v naší nové mobilní počítačové učebně v čítárně knihovny v termínu od srpna Kurz vede lektorka Růžena Buchtová, přihlaste se ještě dnes v oddělení pro dospělé. Počet míst v kurzu OMEZEN (nejvíce 10 účastníků), cena kurzu: 200 Kč. Těšíme se na vás! (mk) Pro chytré hlavy Vážení čtenáři, i v tomto vydání na vás čeká hádanka, křížovka nebo hlavolam pro děti a tři sudoku pro větší čtenáře. A to od nejlehčího po to nejtěžší je jen na vás, kterou obtížnost zvolíte. Autorkou hádanky pro děti je Linda Novotná, knihovnice z městské knihovny, světem sudoku vás provází pan Miroslav Matěcha. Správná řešení dětské hádanky můžete odevzdat v dětském oddělení Městské knihovny v Semilech vždy do 10. v měsíci, kde zároveň každý měsíc proběhne losování správných odpovědí a následné předání drobné odměny. Jméno výherce bude vždy zveřejněno v Semilských novinách. Správné odpovědi najdete v Semilských novinách a na stránkách knihovny. Hádej, hádej, hadači Kdo by neznal oblíbené Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové? Dokážete odpovědět na pár jednoduchých otázek? Těšíme se na správné odpovědi! 1) Kdo to je Svipp? 2) Co měly Anna s Lízou nakoupit v obchodě ve Storbynu? 3) Kolik tajných jeskyní si kluci vyhrabali v seně? 4) Jaké jídlo si nechala nemocná paní učitelka uvařit od děvčat z Bullerbynu? 5) Jak se jmenoval zlý švec? 6) Kolik korun si děti z Bullerbynu vydělaly prodejem třešní? Správné odpovědi z minulého vydání: 1) Hrnečku vař 2) Šípková Růženka 3) Paleček Výhercem ceny za správnou odpověď z minulého vydání se stala Sára Juricová. Gratulujeme! Luštění sudoku Sudoku se zabývá především logickým řešením číselných hlavolamů různého stupně obtížnosti. Tentokrát jsme pro vás připravili 3 sudoku s lehkou, střední a vysokou obtížností. Všechny doposud otištěné hlavolamy jsou řešitelné bez pomůcek (gumování, poznámky na okraji a podobně), vyřešit je lze pouze logickou cestou. Přejeme úspěšné luštění! lehká obtížnost střední obtížnost vysoká obtížnost

15 ČERVEN 2014 Semilské noviny Strana 15 Jak se žije v Jitřence POZVÁNKA Závěr sezóny Filmového klubu V červnu uvede filmový klub nový polský dokument Andrzeje Wajdy Walesa: Člověk naděje. Strhující portrét, nahlížející do veřejného i intimního života Lecha Walesy, natočil nejslavnější polský režisér všech dob Andrzej Wajda. Lech Walesa je podobně jako u nás Václav Havel symbolem pádu totalitního režimu. Oba byli ve vězení, oba dokázali burcovat davy. Andrzej Wajda je nejúspěšnějším polským režisérem všech dob a je tedy pochopitelné, že Walesův životní příběh do filmu převedl právě on. A udělal z něj divácky nejúspěšnější polský film minulého roku. Ve svém portrétu se nevyhýbá kontroverzi, především ale ukazuje klíčové momenty vzestupů a pádů opozičního odborového hnutí Solidarita, které Walesa se svými kolegy vybudoval. Odkud se tento hrdina vzal? Kde bral pro svůj boj inspiraci a sílu? Kdo byli jeho přátelé a protivníci? Odpovědi Wajda nabízí v klasickém vyprávěném filmu, kde hlavní důraz nespočívá jen na jedné historické postavě, ale především na boji za spravedlnost, rovnost a lepší budoucnost Začátek předprodeje nové sezóny Metropolitní opery Kino Jitřenka začalo v sobotu 10. května prodávat vstupenky na sezónu Metropolitní opery 2014/2015 za stejných podmínek jako v letošním roce. Tedy každý, kdo si zakoupí 8 vstupenek na 8 různých představení, dostane jednu vstupenku za 280 korun. Vstupenka zakoupená na místě stojí 350 korun, vstupenka zakoupená v předprodeji dříve jak 14 dní před přenosem stojí 320 korun. Od je možný pouze nákup vstupenek, rezervace na jednotlivé přenosy budou spuštěny až v září Pro novou sezónu připravila Metropolitní opera následující program: sobota 11. října 2014 v 18:45, G. Verdi: Macbeth, sobota 18. října 2014 v 18:45, W. A. Mozart: Le nozze di Figaro (Figarova svatba), sobota 1. listopadu 2014 v 17:45 G. Bizet: Carmen, sobota 15. listopadu 2014 v 18:45 J. Adams: The Death of Klinghoffer (Smrt Klinghoffera), sobota 13. prosince 2014 v 17:45 R. Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg (Mistři pěvci norimberští), sobota 17. ledna 2015 v 18:45 F. Lehár: Die lustige Witwe (Veselá vdova), sobota 31. ledna 2015 v 18:45 J. Offenbach: Les Contes d Hoffmann (Hoffmannovy povídky), sobota 14. února 2015 v 18:15 P. I. Čajkovskij / B. Bartók: Iolanta / Duke Bluebeard s Castle (Jolanta / Modrovousův hrad), sobota 14. března 2015 v 17:45 G. Rossini: La donna del lago (Jezerní paní), sobota 25. dubna 2015 v 18:15 P. Mascagni / R. Leoncavallo: Cavalleria rusticana / Pagliacci (Sedlák kavalír / Komedianti). Do Jitřenky míří Fokus Fest První říjnový víkend ovládne semilskou Jitřenku filmový festival Fokus Fest. První ročník regionální filmové přehlídky bude zaměřen na progresivní trendy v současných filmových adaptacích. Letošní koncept festivalu tak nabídne rozmanitý seznam titulů, který bude rozdělen do dvou celistvých sekcí. Zatímco v první sekci budou představeny adaptace detektivních námětů, druhý blok divákům nastíní trendy adaptací z dalších mediálních forem (komiks, videohry). Samotné filmové projekce budou v rámci doprovodného programu doplněny lektorskými úvody, tematickými přednáškami, hudebním programem nebo workshopy. Další informace o festivalu a připravovaném programu lze nalézt na oficiálním facebookovém kanálu přehlídky. POZVÁNKA Islám pohledem křesťana V pátek, 27. června v hodin se můžete těšit na přednášku Lukáše Eduarda Noska Islám pohledem křesťana. Lukáš v současné době dokončil dvouletou etapu ze své přípravy ke kněžství, když v egyptské Káhiře studoval arabský jazyk a islamologii v tamějším institutu misionářů comboniánů. Z tohoto pobytu si přivezl mnoho fotografií, z nichž některé vybral, uspořádal a připravil ke zveřejnění. Po jejich komentované projekci bude následovat krátká beseda nejen o islámu a křesťanství, ale i o prožitých zkušenostech ze života mezi muslimy, i o tamější misionářské práci. Do kina Jitřenka zve v červnu Mgr. Ondřej Šír

16 Strana 16 Semilské noviny ČERVEN 2014 Ohlédnutí Míra Prokeš semilský kreslíř, rebel a cimrmanolog, alias doc. Prošek Miroslav Prokeš se narodil v Benešově u Semil 2. září 1943 v chaloupce své babičky z matčiny strany. Zdar domácího porodu zajistila právě babička, vždyť byla porodní bábou, jak Míra rád zdůrazňoval. I když rodina bydlela v Semilech, benešovské kořeny nikdy nezapřel. V semilské Tyršově ulici měli kdysi Prokešovi koloniál obchůdek s potravinami. Vůně pražené kávy, koření i cukrovinek každého upozornila a lákala ke vstupu už přede dveřmi krámku, ve kterém prodávali laskaví lidé, Mírovi rodiče, Josef s Pepičkou. Tatínek hrál též výborně na housle a maminka zase měla moc starosti s batolivým Mírou, a navíc se brzy po válce narodil mladší bratr Josef. Míra rostl jako z vody a začal naplňovat své životní osudy. Již od osmi let se učil v hudební škole hrát na klavír, i když nic moc, ale vydržel šest let, a tak něco pochytil. Odmalička odvážně sjížděl na svých lyžích jasankách zasněžené semilské svahy. Však se později stal výborným sjezdařem. Rád kreslil, ale na osmiletce jeho kresbám paní učitelky moc nerozuměly, takže si připadal jako malý Einstein ve fyzice. Po osmiletce vykonal úspěšně přijímací zkoušky z kreslení, modelování a přijímacího pohovoru na Průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě ( ), což mu oznámil dopisem sám pan ředitel Stanislav Libenský. Na škole tenkrát vyučovali skvělí profesoři sklářští odborníci, často známí i ve světě. Kromě S. Libenského zde působil sochař a sklářský výtvarník Jaroslav Brychta, Jan Novotný, Miroslav Syrovátka a další, kteří dokázali ze svého umu mnoho rozdávat a v nitru budoucího výtvarníka vytvářet smysl pro krásno. Protrpěl dva roky vojny v Týništi n. O. a v r nastoupil jako výtvarník propagace do n.p. Kolora v Řekách. Význam 60. let posvětil vážnou známostí a sňatkem s Marií Ducháčkovou, kterou pojal za ženu (1966). Velikou radostí pak bylo narození syna Petra. Na dveře klepalo Pražské jaro 1968, jež v Semilech poněkud později, ale o to silněji, zafičelo. Angažoval se i Míra, který na semilském náměstí o pouti 1968 vymyslel spolu s mladými divadelníky Agitační středisko aneb ulička lásky, atrakci plnou bezvadných (i politických) vtipů z vlastní dílny. Bavily se zástupy Semilanů: lidé se smáli, funkcionáři KSČ se moc zlobili. Přišel 21. srpen 1968, vpád vojsk a byl konec. V roce 1969 už z obrodného procesu zůstal jen proces, upálil se Jan Palach, aby burcoval svědomí národa, ale socialismus s lidskou tváří postupně nahrazoval socialismus s husí kůží, období normalizace. Většina národa zůstala v řadách pomýlených a odjela raději na chalupy. Míra patřil k osamělým rebelům. Ani měsíc neuplynul od Palachovy oběti a v Semilech 14. února 1969 uspořádali soudruzi a soudružky ze semilského SČSP v malém sále semilského kina veselici slavnostní schůzi na počest 51. výročí Sovětské armády. Pozvali k tanci sovětské vojáky okupanty, jejich kapelu, generála Rytíře, funkcionáře OV KSČ, města a další kolaboranty. Před kinem se od 19 hodin protestovalo s vtipnými transparenty a došlo i ke střetům jednotlivců s příslušníky SNB. Míra šel kolem kina až ve 22 Miroslav Prokeš alias doc. Prošek hodin, a když viděl za skleněnými dveřmi sovětského důstojníka, plivnul na sklo, udělal na něho grimasu a poklepal si rukou na čelo. Za tento projev nevole vůči okupační armádě byl shledán vinným za výtržnictví a Okresním soudem se sídlem v Jilemnici 26. února 1970 odsouzen k trestu nápravného opatření: žít po dobu 3 měsíců s 20% srážkami z platu. Následovala výpověď z místa výtvarníka propagace v Koloře za rozvracení socialistického řádu, a tak Míra mohl vykonávat pouze pomocné dělnické práce za mizernou mzdu, což trvalo 5 let. Byl to vskutku drahý plivanec, i když mu ještě přičetli účast na mítincích v r. 1968, Agitační středisko na pouti, a to, že svými karikaturami zesměšňoval funkcionáře města a ONV. Až v lednu 1975 se Míra stal pracovníkem propagace v semilském komunále (OPS). Ač v 70. letech profesně trpěl, nebyl pro něho svět jenom černý a měl se z čeho radovat: narodila se dcera Jitka (1973), v zimě pak stále lyžoval s visačkou výkonnostní kvality a miloval hory, trénoval mladé lyžaře, vážil si přírody, hrál golf, byl cimrmanologem recesistou, měl přátele a kamarády, sjížděl české řeky Prvním zásadním zlomem v Mírově profesní kariéře se stal únor 1980, který možno nazvat vítězný. Nebylo však jednoduché přesvědčit důležité soudruhy, že v podzemí může pracovat. Stal se totiž pracovníkem Bozkovských dolomitových jeskyní a doslova si zamiloval speleologii, geomorfologii a petrografii. Bylo to šťastných jedenáct let v jeho profesním životě. Druhým a posledním zásadním zlomem v Mírově kariéře byl červenec 1991, kdy nastoupil do funkce ředitele Kulturního centra Golf semilské městské příspěvkové organizace. Angažoval se v komunální politice, třikrát byl zvolen do městského zastupitelstva a do roku 1998 byl dokonce radním, nejprve za Občanské fórum, pak kandidoval za ODA. V posledních letech, velmi zklamán korupčníky a kariéristy, hledal spravedlnost spíš od středu mírně vlevo. Vehementně chránil staré Semily chaloupky, původní roubenky v Jílovecké ulici, semilské památky, zeleň ve městě. Pilně pracoval v kulturní komisi, zodpovídal za vydávání Semilských novin a Kulturního kalendáře, jednou vystavoval v semilském Muzeu své čmáranice, jak říkal svým veselým obrázkům. A bavil ho jazz, vždyť v kulturáku si hýčkal jako vzácnou perlu festival Jazz pod Kozákovem, který možná svou dlouhou tradicí nemá v Česku obdoby (letos 28. ročník!). Podporoval semilské divadlo, tradiční pořady Klubu přátel hudby (KPH), přednášky a zavedl besedy s cestovateli a další. K 20. výročí KC Golf vydal i přehledný bulletin o jeho činnosti. I ve svém osobním životě udělal v 90. letech závěrečný krok a změnu, když se rozvedl s Marií a za přítelkyni si vybral Annu. V KC Golf ukončil svoji ředitelskou roli v červnu Konečně důchodcem! Systematizoval svou sbírku čmáranic a v září 2006 upořádal jejich největší výstavu, skoro jedinou, ve výstavní síni na Zámečku ve Smržovce. Pak začal s nesmírnou pečlivostí editorsky pracovat na knížce Semily, která vyšla v češtině a polštině v roce 2010 a brzy se dočkala druhého vydání. Stal se neuvěřitelně tvořivým důchodcem: chodil do přírody, bádal v lomech a sbíral kameny, dělal průvodce doma i v cizině, fotil, kreslil a maloval, miloval golf, lyžoval i v Alpách, byl stále aktivním členem Českého ponorného sdružení, prezidentem Podkrkonošské a Pojizerské společnosti Járy Cimrmana, vymýšlel živé obrazy a lidi se smáli. Organizoval stejně srandovní cimrmanovské Májové pochody na podzim, vymyslel Cimrmanovu vyhlídku na Treperce, psal skvělé referáty, které Járu Cimrmana velebily, a to vše pod pseudonymem doc. Prošek. Výtvarně upravil panely s informacemi o historii kostela sv. Petra a Pavla k příležitosti jeho 100. výročí (2011), ale také mnoho výtvarně užitečného vytvořil pro CČSH. Vážně pojal roli místopředsedy Spolku rodáků a přátel Semil, organizoval uctění památky Václava Havla Chtěl ještě více, prožít mnohé, avšak nezdařilo se vše dokončit. Míra zemřel 4. ledna 2013 ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Jeho velká výstava čmáranic, kterou chtěl oslavit životní jubileum, se letos uskutečnila v semilském archivu ( ). Byla báječná a ještě větší než ta smržovská. Snad takovou si přál. Miloš Plachta

17 ČERVEN 2014 Semilské noviny Strana 17 Z muzejního depozitáře Kramářské písně Ve skladbách písní šířených od 16. století tiskem se utvářel mimo jiné i styl tzv. kramářských (jarmarečních nebo špalíčkových) písní. Nejrozšířenějším se stal v 18. století, kdy se plně rozvinul trhový prodej písní, provázený zpěvem prodavače s dramatickým výkladem obsahu, ke kterému děj navíc ukazoval na naturalistických obrazech. Kramářská píseň byla mezi lidovými vrstvami velmi oblíbená. Přinášela zprávy z dalekých zemí, zabývala se legendami, historickými Staré počítače ožijí jako muzejní exponáty V pátek 20. června otevíráme v muzejním výstavním sálu novou výstavu s názvem KOMPJŮTR. Trochu neobvyklými exponáty budou staré počítače, které stály u úplného zrodu počítačové techniky. i současnými příběhy. Převládaly zpěvy o válkách a neštěstích, vraždách, ale nechyběly písně zamilované a poučné. Lidé si tisky s písněmi svazovali do drobných knížek tzv. špalíčků. Vedle světských skladeb v kramářských písních naprosto převažovaly tisky s náboženskými náměty, popisující životy svatých, nebo jejich zázraky. Jejich největším odbytištěm byly především poutě. Přibližně do poloviny 19. stol. měly kramářské tisky malý formát, frakturové písmo a na titulní straně býval dřevoryt s určitým výjevem. Od poloviny století se formát zdvojnásobil, vzhled se zmodernizoval přechodem k latince a ocelorytinovým štočkům. V 70. letech 19. stol. začaly nastupovat módnější šlágry a po první světové válce kramářská píseň definitivně zanikla. Alena Hovorková, MaPG Ilustrační foto. Stroje ruské, americké i české provenience vás nechají zavzpomínat na roky, kdy se vedle velkých sálových počítačů začaly objevovat i první počítače stolní. Uvidíte první počítače pro domácnost nebo do školy, ale i staré tiskárny nebo kalkulačky. Součástí výstavy bude i herna s počítačovými hrami, ale zcela jistě se nemusíte bát, že bychom kazili vaše děti dnes tak populárními bojovými hrami ty nejstarší hry totiž neobsahují ani špetku násilí. Výstavu pořádáme ve spolupráci se soukromým sběratelem počítačové techniky Petrem Váradi, potrvá do konce prázdnin. (mapg) Pětadvacáté výročí Pěveckého spolku Jizeran Ačkoli byl spolek založen již v roce 1860, rozpadl se v r a byl znovu obnoven 5. ledna Od té doby realizoval více než 350 koncertů a vystoupení ve zhruba 65 městech a obcích ČR, Německa, Nizozemí, Slovinska, Itálie, Polska a Ukrajiny (obec Koločava). Letos se Semilanům poprvé představí na poutní mši svaté v neděli dne 29. června v kostele sv. Petra a Pavla, kde přednese dílo Missa brevis Sti Joannis de Deo Josefa Haydna. Doprovodí ho malý smyčcový orchestr, sopránové sólo v části Benedictus zazpívá výborná absolventka HAMU Praha Jana Ryklová ze třídy proslulé mozartovské koloraturní pěvkyně prof. Jany Jonášové. Mše začíná v 9.30 hod. Sbor nastudoval 10 mší (J. J. Ryba, V. J. Kopřiva, J. I. Linek, F. X. Brixi, J. Zrunek, J. Haydn, J. Krček, M. Bok, Zd. Lukáš, J. Pavlica), Loutnu českou a 7 vánočních písní z České mariánské muziky A. Michny z Otradovic, zhruba 10 pastorel, Krkonošské koledy v úpravě emeritního člena spolku J. Hylmara, Snové koledy M. Boka, desítky lidových písní a koled, renesančních skladeb světských i duchovních, spirituálů, sborů z oper a čtyři kantáty: Otvírání studánek B. Martinů, Píseň českou B. Smetany, Jarní romanci Zd. Fibicha a Vánoční L. Fišera. Koncertoval na festivalech v Hradci Králové, Pardubicích, Heřmanově Městci, Dvoře Králové, Pecce, Nechanicích, Osenicích, Novém Městě nad Metují, Schauenburgu a na Lomnickém kulturním létě. Zval do Semil významné české sbory (VUS Pardubice, Janáček Jablonec n. Nisou, Kvintus, Rosex a Akcent Liberec, Kácov Nové Město nad Metují ad.). Spolupracoval se souborem Musica Bohemica, Filharmonií Hradec Králové, Koletovou hornickou hudbou ze Rtyně v Podkrkonoší, libereckým orchestrem Divadla F. X. Šaldy, s KSO- KrM, Podkrkonošským symfonickým orchestrem, Novoměstskou filharmonií, Komorním orchestrem Pardubice a dalšími tělesy i sbory. V letech měl vlastní orchestr (Komorní orchestr Jizeranu). Vždy vzorně reprezentoval své město v partnerských městech a obcích (Schauenburg, Driebergen, Koločava). V minulosti uskutečnil také několik výchovných koncertů (např. Hudba v proměnách staletí, Rybova Česká mše vánoční, Pašije Václava Karla Holana Rovenského), obětavě účinkoval na mnoha vernisážích a společenských akcích. Neodmyslitelně je spojen s dlouhou řadou charitativních koncertů. Obnovil slavnou tradici poutních mší, založil Sopranistka Jana Ryklová vystoupí s Jizeranem na poutní mši v kostele sv. Petra a Pavla. semilský festival Sbory netradičně a významně se podílí na organizaci mezinárodního festivalu Foersterovy Osenice. Vždy se snažil předložit Semilanům něco neobvyklého (Vánoce s J. I. Linkou, Missa solemnis M. Boka, Vánoční L. Fišera apod.). Úzce spolupracuje s městem Semily, které spolek podporuje, jeho organizacemi, oběma kostely, Státním okr. archivem, Jizerkou a významně je zastoupen také v oblastním výboru Unie českých pěveckých sborů v Hradci Králové. Sbor řídil od r do začátku roku 1991 Ing. Josef Šobáň, do června r Jiří Hylmar a Jaroslav Vávra. Od září 1991 je sbormistrem spolku Jiří Kurfiřt, držitel Ceny města Semily. Všem členům Jizeranu, kteří v něm od r pracovali a pracují patří upřímné poděkování. Vážíme si všech, již s námi účinkovali na koncertech a vystoupeních. Zakončím prozaicky: Přijďte k nám zpívat. Zkoušíme každý čtvrtek od 19 hod. v budově ZUŠ Semily. J. Vávra, předseda spolku Inzerce PRONAJMEME OBCHODNÍ PROSTOR o výměře 72 m 2 na adrese Semily, Tyršova ul. 48 (na náměstí vedle kina). Telefon:

18 Strana 18 Semilské noviny ČERVEN 2014 JUMPING je v první řadě zábava Víte, co děje v podvečerech v tělocvičně v Základní škole na Komenského náměstí? Již více jak rok zde funguje akreditované JUM- PING CENTRUM! Celý týden kromě středy zde probíhají hodiny Jumpingu, multifunkční tréninky, Břišní pekáč a Zumba fit cardio. Každý si zde může najít svou hodinu. Pozvánka Co je vlastně JUMPING? Je to v první řadě a hlavně zábavný sport! Potřebujete k němu chuť a trampolínu. To první je na vás a trampolínu vám zapůjčíme my. Jumping je prověřený fitness program určený pro každou generaci. Cvičení na patentovaných profesionálních trampolínkách s řídítky doprovází motivující hudba, lekci vedou vyškolené instruktorky. Nejedná se o nahodilé poskakování na trampolíně, ale o propracovaný systém cviků. Má velké výhody v tom, že nezatěžuje klouby díky měkkým dopadům na pružnou trampolínu. Máme i klientky, které mají po operaci kolen, klientky, které mají problémy s páteří a cvičení na trampolíně je nijak nezatěžuje, ale naopak ulevuje od těchto problémů. Jumping zvyšuje svalový tonus těla, je zábavný a v neposlední řadě zlepšuje kondici a pomáhá formovat postavu. Zrychluje lymfatický oběh a tím i detoxikaci těla. Při hodině se hodně zapotíte, ale spálíte až KJ za hodinu. Jumping je vhodný pro ženy, ale i muže s nadváhou i pro ženy po porodu. Výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Snažíme se vyjít vstříc i těm, kteří nikdy necvičily a chtějí se do sportu zapojit. Hodiny pro začátečníky probíhají ve volnějším tempu. Jumping vás poměrně rychle dostane do kondice a brzy zjistíte, že se cítíte nejen fyzicky, ale i psychicky lépe a tento sport se stane návykovým. Lekce jsou vždy na 60 min. Hodina je sestavená z cvičení na trampolíněběhu, skoků, balančních cviků pro posílení vnitřního svalstva, protahování, ale i závěrečného posilování problémových partií. Na hodinu nepotřebujete nic víc než sportovní obuv, ručník a dostatek tekutin. Už pár skoků na trampolíně vám vytvoří úsměv na tváři a odcházíte s dobrou náladou. Dále cvičíme originální program BŘIŠNÍ PEKÁČ podle Hanky Kynychové. Tento program je zaměřen v první řadě na břišní partie, ale opomenuty nejsou ani další. Je to vhodný program pro ženy, ale J. Vodvárková a V. Votočková, JUMPING Semily i muže pro zpevnění břišních svalů, ale i pro ženy po porodu či zralé ženy s povoleným pánevním dnem. Oblíbené jsou i hodiny MULTI- FUNKČNÍCH TRÉNINKŮ složené z cvičení na trampolínách a posilováním vlastní vahou. Vytancovat se můžete u nás i se ZUMBOU FIT cardio. Pořádáme i víkendová cvičení na horách, kde si nejen zacvičíte, odpočinete si, ale poznáte i nové přátele. Pro zpestření organizujeme tématické hodiny, minimaratónky a na léto plánujeme i hodiny na čerstvém vzduchu. Na podzim opět zopakujeme,,30 ti denní výzvu, program s výživovou poradkyní pro shazování nadbytečných kilogramů. Ani děti nepřijdou o tento zábavný sport! Pro ně je tu JUMPING KIDS dětské hodiny, které jsou velmi oblíbené. Opět budou probíhat od září se začátkem školy. Děti si zábavnou formou navyknou na pohybovou akitivitu, rozvinou koordinaci, obratnost, a při kolektivních hrách smysl pro disciplínu a soutěživost. Více informací získáte na našich stránkách nebo na tel Těšíme se na vás! Za instruktorky Jumping Semily V. Votočková Obrazem: Malé ohlédnutí za Pohádkovým lesem Pohádkový les V sobotu 17. května se uskutečnil již 11. ročník Pohádkového lesa. Přestože si s námi počasí trochu zahrávalo, nakonec vše vyšlo dobře a pršet začalo až na úplný konec akce. Téměř třicítka dobrovolníků na soutěžních stanovištích zajistila hezký zážitek 249 dětem při cestě Pohádkovým lesem. Nemalý dík patří i členům oddílu kanoistiky TJ Semily, kteří se na vodě nezastavili a jejich zásluhou si děti užily projížďky na lodičkách. Dětská radost je pro tuto partu nadšenců největší odměnou, přesto si velký dík zaslouží i od pořadatelů Jitky Bažantové a KČT Semily.

19 ČERVEN 2014 Semilské noviny Strana 19 Sport Monika Rezlerová s Keysi se kvalifikovaly na MS v dogdancingu V rámci mezinárodní výstavy psů Prague Expo Dog ve dnech 3. a 4. května se na pražském výstavišti v Letňanech konal 2. kvalifikační závod na mistrovství světa v dogdancingu v divizi Heelwork to music a Freestyle. Závodů se zúčastnila i semilská zástupkyně Monika Rezlerová s borderkolií Keysi. Třetím místem v divizi Heelwork to music si semilské zástupkyně vybojovaly účast na mistrovství světa, které se bude konat 8. až ve finských Helsinkách. Případná účast a reprezentace České republiky (ale i Libereckého kraje a Semil) ovšem záleží na tom, zda se v brzké době podaří najít sponzory k financování cesty. Monika s Keysi a další fenkou Eimmy totiž závodí a trénuje sama bez jakéhokoliv sponzora. I vzhledem ke vzdálenosti je mistrovství světa finančně dost náročné a bohužel náš sport-umění dogdancing nemá na rozdíl od jiných odvětví hlavního sponzora ani na reprezentační úrovni, což je jistě škoda, protože Češky patří dlouhodobě mezi širší špičku, uvedla Monika Rezlerová. Součástí rozsáhlé výstavy psů Prague Expo Dog byly při vysoké návštěvnosti i doprovodné akce. Kromě dogdancingu probíhaly i šampionáty ve výkonu vodících a asistenčních psů (Helppes) a Obedience (nová disciplína poslušnosti). Medailové pořadí kvalifikace na MS, divize Heelwork to music: 1. Lucie Smolíková, borderkolie, 2. Vanda Gregorová, australský ovčák, 3. Monika Rezlerová, borderkolie. Medailové pořadí kvalifikace na Mistrovství světa, divize Freestyle: 1. Lucie Smolíková, 2. Irena Ištvánková, 3. Vanda Gregorová. Kromě kvalifikačního závodu proběhl na témže místě i Májový závod v divizi Freestyle Beginners, ve kterém bylo pořadí následující: 1. Martina Irglová, 2. Vanda Říhová, 3. Tereza Slováková. Petr Ježek Pálení čarodějnic s SDH SEMILY I Již tradiční pálení čarodějnic připravil pro své spoluobčany místní Sbor dobrovolných hasičů Semily I. ve středu 30. dubna 2014 od 17 hodin na zahradě zbrojnice ve Vysocké ulici v Semilech. Letošní hojná návštěvnost potěšila organizátory a vynaložená příprava tak nebyla zbytečná. Pochopitelně největší radost měla omladina, ale i rodiče si přišli na své. Tradiční sejkory, maso na roštu, opékání či chleba se škvarky sice neptaří mezi pochutiny dietní, ale o to více žádané. Hranice se postavila za sponzorské podpory města Semily a všem přítomným hrála amatérská country skupina. Půlnoční čas patřil nejedné dvojici k tradičnímu polibku pod rozkvetlou třešní a celý slet byl ukončen jednu hodinu po půlnoci. Úsměv na tvářích všech značil, že se nám podařilo naplnit základní princip pořádání podobných akcí, kterým je spokojenost všech návštěvníků, hostů i pořadatelů. Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a za rok zase na shledanou. Ladislav Bruckner místostarosta SDH Semily I. Zlato v kategorii mladších zůstalo v Semilech Sobota 10. května 2014 patřila v Semilech hasičské mládeži. Na místním fotbalovém stadionu se konalo od 9 hodin již 3. kolo dětské soutěže mladých hasičů pod patronací OSH Semily O POHÁR DRÁČKA SOPTÍKA 2014, které poprvé pořádal sbor ze semilské jedničky. O Pohár dráčka Soptíka 2014 Monika Rezlerová s Keysi Jak vždy z legrace říkám: Počasí jsem objednal u Péti. A věřte nevěřte, on nám opět vyhověl. Přes drobné chybičky se pořadatelská činnost zvládla a všech 25 soutěžních družstev se tak mohlo soustředit na jednotlivé disciplíny, kterými byly požární útok a štafeta CTIF. V obou kategoriích jsme měli zastoupení. Ještě den před vlastní soutěží jsem žertoval, že zlato necháme doma, aniž jsem tušil, že se toto prohlášení stane skutečností. V kategorii mladších nám ta omladina opravdu to zlaté opojení zajistila. A pocit? Přenádherný! Jen si jej člověk pořádně neužil a nevychutnal díky té spoustě práce okolo. To až později! Starší družstvo trochu zaváhalo. Požární útok výborný, ale 20 trestných vteřin ze štafety rozhodlo o tom, že se starší z průběžného 3. místa posunuli až na celkové 7. místo. Ale i přesto jsme spokojeni, vždyť jsme se po dlouhých 5-ti letech konečně dočkali toho vytouženého zlata. Ještě si dovolím upozornit na neuvěřitelný výkon družstva starších A z Brady-Rybníček v požárním útoku. Časem 13:48 rozhodli o jasném vítězství jak v útoku tak i celkovém hodnocení, a to zaslouženě! K jejich úžasnému výkonu jim ještě jednou od srdce gratulujeme. Jak se říká, nežli jsme se rozkoukali, bylo po všem a přesně tak byl proveden jejich požární útok. Za 13 vteřin člověk v klidu ujde cca 20 metrů a oni odběhli 50 metrů i se sešroubováním všech savic i hadic, nasátím vody a nastříkáním obou terčů prostě neuvěřitelné. Takže zlato pro naše domácí mladší a tento fantastický výkon starších z Brady-Rybníček A byl ykrásným zpestřením celého tohoto 3. kola a sobotního dne jako takového. Konečné výsledky na stupních vítězů: kategorie mladších: 1. SDH Semily I., 2. SDH Chuchelna a 3. místo SDH Jablonec nad Jizerou B ; kategorie starších: 1. Brada-Rybníček A, 2. místo SDH Jablonec nad Jizerou A a 3. místo SDH Chuchelna. Ladislav Bruckner, místostarosta SDH Semily I.

20 Strana 20 Semilské noviny ČERVEN 2014 Ceny nejlepším sportovcům města Semily předávala olympionička Nikol Sudová (red) Ocenění pro nejlepší sportovce města Semily za období převzalo v pátek 25. dubna v Kulturním centru Golf v Semilech 13 jednotlivců a dva sportovní kolektivy. Pozvání na slavnostní večer přijala mimo jiné olympionička Nikola Sudová a horolezec Mirek Matějec. Tomáš Lengyel převzal cenu za kategorii dětí do 12-ti let. Anketu o nejlepší sportovce města Semily vyhlašuje každé dva roky Sportovní komise Rady města Semily. V každé z devíti kategorií byli oceněni tři nejlepší bez určení pořadí, nejvíce ocenění získali judisté, závodníci v silovém trojboji a tenisté. Nejúspěšnějším kolektivem mládeže byl vyhlášen dorostenecký nohejbalový oddíl Sokola Semily, který obsadil na MČR nohejbalu dvojic 2. místo a ve hře trojic 1. místo. Mezi jednotlivci byli oceněni Stanislav Hajský za 1. místo ve slalomu na MS raftů na Novém Zélandu, Libor Bažant za 1. místo na MS bench press a Ladislav Pasecký za 1. místo na MS v silovém trojboji. V kategorii osobnost byl oceněn hráč, trenér a správce tenisových kurtů pan Josef Havel. Závěr slavnostního večera patřil besedě s Nikolou Sudovou a Mirkem Matějcem. Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka: Za město Semily bych chtěla poděkovat všem sportovním oddílům a trenérům za soustavnou práci a zároveň pogratulovat všem oceněným. Poděkování samozřejmě patří i pořadatelům, díky nimž byl tento večer důstojným oceněním všech sportovců. Výsledky ankety Sportovec města Semily za období Děti do 12 let: Tomáš Lengyel (TJ Semily - běh na lyžích), Jan Vostřel (Judo club SEDDMA Semily) a Lukáš Hradecký (Tenisový klub Semily). Mládež do 19 let: Zuzana Kousalová (Judo club SEDDMA Semily), Pavel Landiga (TJ Sokol Semily - benchpress), Karolína Lacinová (TJ Semily - kanoistika). Dospělí: Stanislav Hajský (TJ Semily - kanoistika, rafty), David Mühlfait (Enduro klub Semily), Marek Svoboda (Judo club SEDDMA Semily). Cena komise: Libor Bažant a Ladislav Pasecký (oba TJ Sokol Semily - silový trojboj a benchpress). Trenér/ cvičitel: Martin Švehla (Judo club SEDDMA Semily). Kolektiv mládeže: TJ Sokol Semily - nohejbal dorost. Kolektiv dospělí: GC Semily - družstvo žen (Barbora Jozová, Michaela Jozová, Martina Plachá, Tereza Plachá a Šárka Hyková). Sportovní akce: Vánoční turnaj judo (Judo club SEDDMA Semily), Semilské tenisové poháry (Tenisový klub Semily), Akce v běhu na lyžích (oddíl běhu na lyžích TJ Semily). Program oslav 110 let SK Semily hodin Elite Bohemia cup 9. ročník turnaje mladších přípravek hodin utkání starých gard SK Kolora Semily Lomnice n. Pop hodin grilovačka, hudba, zábava Sportovní klub Semily slaví 110. výročí svého založení Sportovní klub Semily byl založen v roce Na letošní rok tedy připadá oslava 110. výročí jeho založení. Kdy to všechno vypukne a jaký bude program? Jaká je budoucnost SK Semily? Na několik otázek v souvislosti s blížícím se výročím klubu odpověděl sportovní jednatel SK Semily Jan Brett. Blíží se významné výročí fotbalového klubu v Semilech, chystáte nějakou speciální oslavu? Fotbalový klub chystá menší oslavu na Dopoledne proběhne turnaj mladších přípravek Elite Bohemia cup a v odpoledních hodinách se uskuteční utkání pozvaných hostů a bývalých hráčů Semilské Kolory proti staré gardě Lomnice nad Popelkou. Klub SK Semily je vůbec jedním z nejstarších v Česku. Čím to je, že v tak malém městě byl fotbal tak brzy populární a organizován? Ano, náš fotbalový klub je bezesporu jedním z nejstarších fungujících klubů u nás a zasloužil by na stávajícím stadionu lepší zázemí, jako obě travnaté plochy, kterými se můžete pyšnit široko daleko. Město Semily již v zakládajícím roce 1904 žilo asi jen tímto sportem a následníci a srdcaři pokračovali až dodnes. Kdy prožíval semilský klub nejslavnější nejúspěšnější období? Semilský klub prožil podle mého názoru nejúspěšnější období v roce , kdy se hrála třetí nejvyšší liga - ČFL a k vidění bylo mnoho zajímavých utkání. Jak si klub vede nyní, jak vidíte jeho nejbližší budoucnost? Klub je dá se říci stabilizován, díky novým partnerům, které se těžko hledali právě po roce 2004, kdy se A mužstvo odhlásilo z ČFL. Zůstalo pouze mužstvo rezervy, která hrála KP Libereckého kraje a hraje zde dodnes jako hlavní mužstvo SK. Za uplynulých 10 let se nám s tímto mužstvem podařilo dvakrát postoupit do divize. V tomto ročníku hrajeme opět na čele této soutěže a usilujeme o postup opět do republikové divizní soutěže. Co se týká nejbližší budoucnosti, to vám nejsem schopen prozradit, protože ve fotbale platí pravidlo známostí a silnějšího takže, uvidíme. Jak si vede fotbalová mládež v Semilech? Mládež je v dobré kondici, jsou tam hodně šikovní kluci, kteří mají podle mého názoru na to, aby si mohli vyzkoušet vyšší soutěž. K této kategorii patří velké poděkování všem trenérům a jejich realizačním týmům, kteří se o tento rozvíjející talent starají, ale je jich potřeba víc. Bohužel tomu tak není. Abychom mohli vůbec odjet na utkání, o to se stará náš dlouholetý sekretář klubu Pepa Soukup. Hlavní hrací plochu máme pronajatou od města Semily, za což mu patří poděkování. Na tuto plochu máme vlastního správce. Za spodní plochu platíme pronájem v hodinové sazbě Sportovnímu centru. Nechystáte u příležitosti výročí vydání pokračování knihy Vladimíra Křapky Fotbal to je hra, která vyšla ke 100. výročí klubu? Nepočítáme, že vyjde k této příležitosti nějaká kniha jako tomu bylo před 10 lety. V těchto dnech byl dán do prodeje menší bulletin za symbolickou cenu 10 Kč, který slouží zároveň jako vstupenka na celý sváteční den. Na závěr mi dovolte jmenovat pár jmen: JUDr. Jiří Charvát, Michal Kupka, Josef Chlum, město Semily... možná, že by bez těchto, ale i ostatních, nebylo o čem psát. Všichni, kdo máte rádi tento sport, nebo dobré jídlo či pití a k tomu muziku, přijďte v sobotu od ranních hodin na fotbalový stadion v Semilech - Podmoklicích. Těšíme se na vás! Petr Ježek

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

pořádá u příležitosti 24. výročí účasti našich jednotek na osvobození Kuvajtu VIII. ročník střelecké soutěže Memoriál ppor. Petra Šimonky PROPOZICE

pořádá u příležitosti 24. výročí účasti našich jednotek na osvobození Kuvajtu VIII. ročník střelecké soutěže Memoriál ppor. Petra Šimonky PROPOZICE Sdružení válečných veteránů ČR ve spolupráci se Svazem vojáků v záloze ČR a za podpory Ministerstva obrany ČR, s partnery Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod a Okresní kolegium AVZO Cheb pořádá u příležitosti

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB Akce Pořadatel JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Účastníci členové a příznivci JEC (bez ohledu na typ a ročník vozu) Cíl: propagace klubu v rámci 50. výročí představení vozu JAGUAR E-TYPE

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více