VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH"

Transkript

1 DUBEN 2011 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Den obce Žehnání praporu v kostele sv. Kunhuty Společenská kronika Venkovská stodola Kulturní kalendář Den obce s praporem Radnice informuje Slovo starosty Fotografie napoví Indie na vlastní oči Vedrovičtí senioři Škola na vesnici Muzeum boduje Stromy a krajinotvorba Mateřské centrum Skotsko chválí Šikovní řemeslníci MAS

2 Radnice informuje Vážení spoluobčané, nejčastějším tématem prvních dní roku 2011 byla bezesporu doprava. Přiznám se, že mne překvapilo jednání firmy, která dopravu pro Jihomoravský kraj zajišťuje. Do funkce starosty jsem nešel s naivní představou, že by vše šlo hladce a bez problémů. Ovšem problémy, které byly spojené s možností rozumné dohody, jsem v takové míře vážně nečekal. Výsledky jednání o změnách spojení s Moravským Krumlovem, bohužel, odpovídají úrovni práce lidí v této instituci. Neoznačil bych toto přímo za amatérismus, ale u pracovníků na postech organizace zřizované krajem by měl být profesionální přístup absolutním pravidlem. Pevně věřím, že před změnami jízdních řádů, které způsobí stavba průtahu městem Moravský Krumlov, budou jednání probíhat konstruktivně a v souvislosti s realitou i potřebou občanů, kteří spoje využívají. Přichází jaro a s jarem spousta práce na zahradách a polích. Přeji tedy všem, ať jde práce od ruky! Kromě stálých svátků jara se budeme moci během jarních měsíců zúčastnit také obecních slavností a akcí pořádaných našimi spolky. Všechny tyto aktivity najdete v kalendáři akcí a já Vás na ně co nejsrdečněji zvu. Váš starosta Richard Janderka Nový kominík pro Vedrovice V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o tom, že je pro Vedrovice nový kominík pan Kučera z Moravského Krumlova vzhledem k tomu, že nám nebyl sdělen kontakt na nového kominíka. Nyní je již jasno a máme opravdu nového kominíka. Po panu Rozmahelovi začal v naší obci kominické řemeslo provozovat pan Melišík ze Znojma. Na základě jejich vzájemné dohody převzal celou agendu a bude našim občanům k dispozici. Jeho absence v začátku roku byla způsobena tím, že byl delší dobu nemocen. Jeho adresa je: Lubomír Melišík, Holandská 2721/15, Znojmo, telefon: Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je nutné nejméně jedenkrát do roka provést kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou. O provedené kontrole je vydána písemná zpráva. Vše podrobně naleznete na webových stránkách: zsmkcr.cz/narizenivlady.html Zpětný odběr fritovacího oleje V každé domácnosti se vytváří různý odpad. Jedním z mnoha je také fritovací olej, který všichni celkem pravidelně vyměňujeme. Většinou tento nepotřebný materiál končí v popelnicích a někdo ho možná dokáže vylít také do odpadu. Byli jsme upozornění projektantem kanalizace, jak velkým problémem je jakýkoliv olej v systému. Svým postupným nalepením na hřídel způsobuje poruchu těsnění čerpadla. Rozhodli jsme se proto nějakým způsobem tuto věc řešit již nyní. Je totiž nutné zvyknout si, že můžeme i fritovací olej odevzdat, jako každý jiný řízený odpad (plasty, papír, sklo, lednice apod.). Během měsíce dubna bychom vymysleli vhodný způsob odevzdávání a následného skladování a v květnu by se i tento odpad zařadil mezi ty, které může každý občan odevzdat. O postupu bude informována každá domácnost formou letáku do schránky, vyhlášením v rozhlase a na webových stránkách obce. Užitečné kontakty Obecní úřad Adresa: Vedrovice 326 Telefon: Webové stránky: Starosta obce Telefon: Muzeum a informační centrum Adresa: Vedrovice 327 Telefon: Webové stránky: Základní škola Adresa: Vedrovice 324 Telefon: Webové stránky: Dopis - IDS-JMK linka 164 V rámci žádosti o pomoc s řešením IDS-JMK zaslali starostové Vedrovic, Kubšic, Olbramovic, Šumic, Loděnic a Branišovic na Krajský úřad dopis v tomto znění: Adresát: Vedoucí Odboru dopravy, Ing. Rostislav Snovický Vážený pane inženýre. Obracíme se na Vás s žádostí o pomoc při řešení svízelné situace, do které se naše obce dostaly po změně jízdního řádu IDS-JMK dne Hlavní změnou pro linku 164, která obsluhuje naše obce, je to, že byla trasa zkrácena a vyřazena zastávka Moravský Krumlov, poliklinika. Tato zastávka je pro naše občany zcela zásadní, vzhledem k tomu, že návštěva lékaře je v žebříčku důležitosti spojení s Moravským Krumlovem na druhém místě, hned po dopravě do školy. Zvláště starší občané, kteří tyto spoje využívají, byli změnou jízdního řádu v prosinci loňského roku uvedeni do nezáviděníhodné situace: 2

3 1. Na takto náročnou změnu nikdo nikoho neupozornil. 2. Spoj č. 53, který je využíván nejvíce, nemá žádnou návaznost na linku 440, která zajišťuje městskou dopravu v Moravském Krumlově. Po vystoupení tak musí nemocný člověk absolvovat cestu cca. 2 km přes les nebo 2,5 km, kde jsou také velmi dlouhé schody. 3. Po této špatné zkušenosti pak musí řešit návštěvu lékaře buď úplným zrušením své cesty, nebo zajištěním vlastní dopravy. Jednání se zástupci firmy KORDIS nevedou k vyřešení celé situace. Na naše jednotlivé argumenty buď nereagují (na dopisy neodpovídají) nebo po úbytku cestujících během měsíce ledna (z důvodů výše popsaných) provádí nesmyslné dopravní průzkumy, při kterých samozřejmě zjistí, že spoj využívá málo lidí. To je potom jejich argument, proč nevyhovět žádosti o obnovení trasy linky 164 přes zastávku poliklinika, kudy před tím bez problémů jezdil. Celou situaci od dubna 2011 ještě zkomplikuje rekonstrukce průtahu městem Moravský Krumlov, kdy nebudou žádné autobusy (kromě linky 440) jezdit mezi autobusovým nádražím, náměstím s pokračováním trasy směr poliklinika. Dle informací zástupců Moravského Krumlova až do roku Řešení vidíme následovně: Protože se od dubna budou měnit jízdní trasy a tím i jízdní řády všech autobusů ve směru od Znojma i Ivančic, bylo by vhodné do této změny zařadit i změny na trase linky 164. V tuto chvíli potřebujeme změnit trasy linky 164 pouze na ranních spojích, kterými by se lidé k poliklinice dopravili (spoj č. 101, 65 a 53). V tomto duchu bylo vedeno také jednání společně s Moravským Krumlovem 24. ledna 2011 ve firmě KORDIS. V návrhu změny od 14. února se toto ovšem vůbec neobjevilo. Jediným, čeho se podařilo dosáhnout, bylo to, že se z obce Vedrovice posílil spoj č. 65, který vozí děti do školy, novým spojem č A to po upozornění, že některé dny v týdnu zůstává 6-10 dětí na zastávce, protože se prostě nevejdou do autobusu. Tento spoj začne jezdit od Považujeme to za velmi vstřícný krok. Věříme v pochopení naší situace a ve zdárné řešení Informace ze schůzky starostů konaného dne 14. března 2011 v Moravském Krumlově Stav příprav stavby průtahu městem Starosta Moravského Krumlova seznámil přítomné s tím, že v den schůzky se konalo také setkání zástupců Moravského Krumlova, SÚS Jihomoravského kraje, firmy KORDIS, která zabezpečuje IDS-JMK a dodavatele stavby (firmy SKANSKA), kde se dohodli konečné postupy prací a výluk v dopravě. Stavba by měla trvat od 1. dubna do 31. listopadu a bude časově rozdělena do dvou etap ( 1. etapa od 1.4. do 31.8., 2. etapa od do ) Změny v dopravě Podle časově rozdělených etap bude stavba také dělena do dvou částí úsekových 1. Kruhový objezd náměstí (křižovatka u Komerční banky) = od do Náměstí (křižovatka u KB) Vertex (křižovatka u mostu) = od 1.9. do Od do V čase do Pojedou všechny spoje (také linka 164) k zastávce Mor. Krumlov poliklinika, na kruhovém objezdu se otočí a následně pojedou okolo jatek a ČSAD na náměstí (roh KB bude zastávka), kde cestující vystoupí a autobus bude pokračovat na autobusové nádraží. Ve směru z Moravského Krumlova bude postup opačný = z nádraží na náměstí, z náměstí k poliklinice, od polikliniky pokračuje ve svém směru cesty dál. V čase od 9:00 do 14:00 Bude spojení se zastávkou Mor. Krumlov poliklinika zajištěn pouze spoji jedoucími na Ivančice a linkou 440, a to v obou směrech. V tomto čase bude mimo provoz zastávka náměstí. V čase od 14:00 do 16:00 Pojedou všechny spoje stejně, jako v ranních hodinách do 9:00, aby bylo zajištěno spojení pro školáky. Tzn. Spoj začíná na autobusovém nádraží, pokračuje na náměstí, dále zpět (okolo ČSAD ) k poliklinice a pak ve svém směru určeném jízdním řádem. V čase od 16:00 - Bude spojení se zastávkou Mor. Krumlov poliklinika zajištěn opět pouze spoji jedoucími na Ivančice a linkou 440. A to v obou směrech. V tomto čase bude mimo provoz také zastávka náměstí. Od do V tuto dobu bude zcela uzavřen úsek od náměstí k mostu u Vertexu. V čase do Všechny autobusy se budou otáčet na náměstí a na autobusové nádraží přijedou ve směru od Rakšic (přes ČSAD ). V čase od 9:00 do 14:00 Bude spojení se zastávkou Mor. Krumlov poliklinika zajištěn pouze spoji jedoucími na Ivančice a linkou 440, a to v obou směrech. V tomto čase bude zastávka Mor. Krumlov náměstí fungovat pouze pro linku 440. V čase od 14:00 do 16:00 Pojedou všechny spoje stejně, jako v ranních hodinách do 9:00, aby bylo zajištěno spojení pro školáky. V čase od 16:00 - Bude spojení se zastávkou Mor. Krumlov poliklinika zajištěn opět pouze spoji jedoucími na Ivančice a linkou 440. Zastávka Mor. Krumlov náměstí bude fungovat opět pouze pro linku 440. Informační tabule Na zastávce Mor. Krumlov poliklinika bude informační tabule, která bude cestující navádět ke spojení v jejich směru upraveném a k možné variantě spoje v daném čase. Podobná tabule bude také na autobusovém nádraží. Uzavírka náměstí pro ostatní dopravu Uzavírka průtahu bude probíhat v období od do následovně: 3

4 Od do úplná uzavírka od zámku po náměstí. Od do úplná uzavírka od okružní křižovatky po náměstí. Od bude náměstí zpřístupněno ve směru od okružní křižovatky. V létě bude svoláno jednání ohledně uzavírky poslední části průtahu k mostu u Vertexu. Změny na lince 164 po dokončení stavby V rámci projektu budou zastávky na náměstí v Moravském Krumlově upraveny tak, že se vybudují dva zálivy u silnice před poštou. Záliv na straně u pošty bude pro zastavení dvou autobusů a v zálivu na straně k náměstí (ve směru na Ivančice a polikliniku) budou mít možnost zastavovat tři autobusy. Jízdní řády, které se budou měnit v prosinci 2011 budou nastaveny tak, že se zde nesetká více autobusů v jeden čas, než zálivy mohou pojmout. Linka 164 bude vedena od Rakšic okolo ČSAD, přes zastávku Mor. Krumlov poliklinika, zastávku Mor. Krumlov náměstí, až na autobusové nádraží. V opačném směru pojede opět přes náměstí a polikliniku. Starosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina žádá občany o nadhled, toleranci a porozumění s výstavbou průtahu městem a s ním spojených komplikací. Všechny informace k výstavbě průtahu a omezení s ním spojených jsou na webových stránkách města Moravský Krumlov. Případné stížnosti lze vyřídit nejlépe em na starostu nebo na odbor dopravy mkrumlov.cz) Starosta MK všechny informoval o tom, že je zpracován projekt na zázemí a WC u autobusového nádraží a jeho stavba bude projednávaná na nejbližším zasedání Zastupitelstva města. Richard Janderka Otázky ke kanalizaci Nejčastější možné otázky ke kanalizaci a odpovědi na ně od projektanta stavby pana Ing. Nykodýma. 1. Je nutný projekt k přípojce od domu do šachty? Pokud ano: Jaká je jeho průměrná cena? Na jakoukoli přípojku (v délce do 50 m) je potřeba územní souhlas. I kdyby byla celá na pozemku stavebníka. Nerozhoduje, kudy vede, ale její délka. Pokud je do 50 m postačí územní souhlas a víc nic, pokud je delší, musí stavbu ještě ohlásit (případně požádat o stavební povolení). To, zda jde či nejde po veřejném pozemku, má vliv na její provozování. Jinými slovy, i když je celá přípojka na stavebníkově pozemku, musí mít alespoň územní souhlas. Stavební zákon č.183/2006 Sb. 96 Územní souhlas (1) Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu 11). (2) Územní souhlas postačí v případech a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle 103 odst. 1 a 2, 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m, 2. Na kolik Kč vyjde jeden metr přípojky (v průměru)? Kč/bm je přibližná cena za kompletní práce i s výkopem. Pokud si výkop přípojky udělá vlastník domu, je cena samozřejmě nižší. 3. Jaký je postup v případě poruchy čerpadla? Na běžné opravy (např. očištění od mastnot, vytažení hadry z řezacího zařízení, výměna pojistky, event. výměna celé pumpy -1 kus bude dobré držet ve skladu jako rezervu) zaučí servisní firma někoho z obce z důvodu minimalizace nákladů na opravy. Na větší opravy je možno smluvně domluvit zásah do 24 hod. 4. Je možné mít v šachtě dvě čerpadla, pro případ poruchy jednoho z nich? Postačí rezerva ve skladu obce 5. Je možná signalizace poruchy? Je to standardní vybavení šachty? Signalizace poruchy je světelná (červená a zelená kontrolka a motorový spouštěč žlutě). Signalizace se dá i vyvést z ovládací skříňky pomocí signalizačního vodiče či dálkově-pager na jiné místo a to buď jako zvuková, nebo světelná. Když si majitel dá skříňku tak aby ji 1x za den shlédl, tak to stačí. A pokud čerpadlo neběží majitel brzy přijde na to, že něco není v pořádku, neboť i splašky začnou pomaleji odtékat jakmile dosáhnou např. ke gravitační přípojce. 6. Jak bude veden přívod elektřiny? Co je nutné udělat ze strany občana? Majitel zajistí osazení jističe 16A (3f) a přívod k ovládací skříňce (CYKY 5x2,5). 7. Je možné ještě měnit pozici šachty? Ano, v případě, že změn bude požadováno více, bylo by dobré na obecní úřad donést zákres požadované změny (pokud možno s okótováním polohy vzhledem k budově). Změny budou zapracovány do prováděcí dokumentace. 4

5 Vedrovičtí senioři jsou v očekávání Právě probíhá registrace KLUBU DŮCHODCŮ včetně všech zájemců z řad seniorů do SVAZU DŮCHODCŮ ČR. TATO LEGALIZACE MÁ PRO ČINNOST DŮCHODCŮ DOCELA VELKÝ VÝZNAM, včetně možnosti dosahu na finanční pomoc z kraje či státu. Čekáme nyní na IČO a další administrativní potřebnosti. Již přes dvacet zájemců čeká na SENIOR PAS, který je bezplatnou záležitostí a o výhodách se budeme teprve přesvědčovat. Scházíme se každou první středu v měsíci - sledujte hlášení místního rozhlasu a přijďte v hojném počtu! Senioři Ostatky Klub důchodců Slasti zralosti TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY I MLADŠÍ ROČNÍKY Motto:...Děti mohly na babičce oči nechat! Jednomu je divno, že má babička bílé vlasy jako sníh, druhému, že má babička scvrklé ruce, třetí povídá: Ale babičko, vy máte jen čtyry zuby! Babička se usmívá řkouc: Když jsem stará; až vy budete staří, budete taky jinaký... Božena Němcová: Babička 5

6 Indie na vlastní oči INDIE Země plná kontrastů Mezi dvěma extrémy láska, nebo nenávist? Má pompézní paláce i žebráky umírající na ulici. Lze ji buď milovat nebo nenávidět. Indie je pestrou mozaikou vjemů ulice a kakofonií barev, zvuků i vůní. Exotičtí zelináři, prodavači sárí, holiči i čističi uší. V jídelničce láká pec tandori s plackami. Spalovací gháty čekají na poslední pouť bambusových nosítek a vojáci na Pákistánsko-Indických hranicích brání svoji zemi s hrdostí, vyšší než samotný Himaláj. Indie se stane v blízkém budoucnu nejlidnatější zemí světa. Má ledové štíty Himaláje, tropický prales i žhavé pouště jihu. Pompézní paláce a přepychové vily i žebráky a nemocné umírající přímo na ulici... Indii budete vždycky buď milovat, nebo nenávidět. Může si vás jen plně získat nebo definitivně odradit svou surovostí a chudobou. Svými extrémy nedává šanci meziprostoru. Je těžké hodnotit Indii za tak krátkou dobu, navíc jsme viděli jen její malou část. Život v Indii je tvrdý a pro nás Evropany téměř nepředstavitelný. Člověk jako by se octnul na jiné planetě. Návštěvníkovi nabízí téměř neustále nějaká překvapení, třeba ženy v pestrobarevných sárí, které rozzáří i tu nejšpinavější ulici. Nebo indická kuchyně, která je nezapomenutelná a zrádná zároveň. I v té nejzapadlejší jídelně pro vás dokáží připravit plno vynikajících pokrmů. Strávit nějaký čas v Indii je obrovskou zkušeností a člověka donutí zamyslet se a alespoň na čas se povznést nad naše civilizační problémy. Texty: Martina Prášková Radek Nejezchleb Indická republika Hlavní město: New Delhi Rozloha: km2 (7. na světě) Nejvyšší bod: Kančendženga (8586 m n. m.) Časové pásmo: +5:30 Počet obyvatel: (2. na světě) Hustota zalidnění: 361 ob. / km2 Jazyk: hindština, angličtina (úřední) Náboženství: hinduismus, islám, buddhismus, sikhové, džinismus Státní zřízení: republika Vznik: 15. srpna 1947 (nezávislost na Velké Británii) Měna: 1 indická rupie (INR) = 0,43 Kč (ceny v rupiích jsme dělili 2) Úvod Nápad vydat se do severní Indie, do oblasti jménem Ladakh, vznikl tak trochu pravou rukou pod levým kolenem. Původní verzi, tedy expedici na Baltoro do Pákistánu, plánoval Lukáš už docela dlouho. To největší, co stálo mezi účastí na měsíční akci v Himalájích a námi, bylo rozhodnutí, že do toho jdeme. A tak se taky stalo. Již po prvních několika hodinách v Indii začínáme toužit po odpočinku. Najít jej není totiž v této oblasti vůbec jednoduché. Indie dokáže být velmi únavná a Evropan si na ní musí nějakou dobu zvykat (je-li to vůbec možné). Hladina hluku mnohonásobně převyšuje tu naši. Lidé na sebe křičí, hudba hraje naplno, neustále se troubí a to při každé příležitosti. Pokud předjíždíte, když se někdo přiblíží k cestě, když se rozjíždíte, když parkujete, když jedete do zatáčky. A ne jednou, to by v žádném případě nestačilo. Je třeba klakson tisknout vší silou a co nejdéle. I na malých vesnicích je tak zvuk troubení nepřestávající. Když už bylo vše domluvené docela konkrétně, začali jsme hledat letenky. A to byl kámen úrazu. Ceny byly vyšší než jsme očekávali, komplikace s přestupem a vízem v Dubaji, neutěšená politická situace v Pákistánu. Hledali jsme tedy alternativy. Jedna z nich byla letět do Dillí (za opravdu dobrou cenu) a překročit Indicko-Pákistánské hranice. Bohužel se přes tuhle hranici člověk už dneska těžko dostane tam (zajímavé je, že mezi těmito nejhustěji obydlenými zeměmi světa existuje pouze 1 hraniční přechod), natož zpátky. Přišlo napětí a deprese z toho, že pojedeme místo do Pákistánu k Mácháči... Při dalším diskusním večeru tedy přišel nápad vyměnit Pákistán za Indii. Doletět do Dillí a vydat se na sever do Ladakhu, jen kousek východněji, než jsme plánovali původně. No co, Himaláje jako Himaláje a tak druhý den kupujeme zpáteční letenku do Dillí za skvělou cenu 8700,-. Tím bylo dáno co a jak a my jsme začali pomalu zjišťovat kam to vlastně jedeme. Hodiny strávené u internetu nakonec 6

7 zahladily i ten propastný rozdíl mezi původním Karákorámem a Indickým Ladakhem, takže se začínáme pomalu těšit a přemýšlet nad číslem 6000mnm... Příprava a balení Kromě klasických úkolů souvisejících s odjezdem, jako je zajištění želvy, zalévání kytek, nakoupení jídla, dezinfekce do vody, nakrémování bot, domluvení odvozu na letiště, zajištění map a podobně, se na několika místech bytu začínají kupit věci, které je potřeba vzít s sebou. Není to ještě zdaleka všechno, ale optickým odhadem jsou toho asi tak dva 80 l batohy. V pátek se uvidí, jakou kompresibilitou oplývají nudlové polívky, membránové bundy a ešusy... Pátek Je to v baťohu... Nejen polévky jsou dostatečně vakuované a kompresibilní. Dokonce ani nemáme problém s dodržením 20kg limitu. Poslední noc v měkké posteli a akce může začít. Delhi Noc po příletu proběhla bez spaní, ale jsme tady. Čekali jsme, že všechno bude hodně jiné a intenzivní. Ale všechno je mnohem intenzivnější a srovnávat se zatím vůbec nedá...s čím taky, s Evropou? Tím nafrněným západním světem, který zná Indii? ne, nedá se. Hned po příletu začínáme dávat do praxe všechnu nastudovanou teorii. Objeví se strach jít na záchod, umýt si ruce závadnou vodou - nedejbože obličej, pod vidinou schytání žloutenky hned na letišti. Musíme se naučit kupovat jen balenou vodu a ještě kontrolovat aby to byl originál s neprošlým datem. Následuje výměna peněz a až do konce pobytu opakující se otázka: it is your first time in India??? (znamená můžeme to na vás zkusit? ). Hned první prodavač s cukrovým úsměvem, zpívajíce Welcome to Indiaaaa nám prodá vodu asi za trojnásobek normální ceny. Zároveň se nám dostane vysvětlení, že datum na lahvi není expiry date, ale datum výroby (do té doby jsme považovali všechnu vodu za prošlou). Když se vymotáme z klimatizované haly, pohádáme se s prvním taxikářem, který chce místo 250 Rp za taxi asi 700, dokonce se naučíme dýchat ve 100% vlhkosti (a objevujeme jev zvaný nezamlžitelné brýle, kdy vlhkost našeho dechu = vlhkosti vzduchu), domotáme se do cestovní kanceláře našeho nového frenda, který nám domluví autobus do Manali (města proslaveného produkcí kvalitní marihuany), kam vyrážíme za čtyři hodiny. Docela se těšíme, protože atmosféra v Delhi je opravdu šokující. Nedá se říct, že nepříjemná... Manali Po surové atmosféře v Delhi, která nás téměř přesvědčila, že do Indie už nikdy, se na sever a hory opravdu těšíme. Přestože se jízdenky nedočkáme, chlápek na nástupním místě (které bychom sami jen těžko našli) to vysvětluje...i m your ticket, friends... opravdu ve smluvený čas nastupujeme do klimatizovaného turistického autobusu. Zde se přesvědčujeme, že i v indickém chaosu mají Indové jakýsi systém. Pak popojíždíme po celém Delhi a sháníme další spolucestující. Tříhodinové zpoždění nám ani tak nevadí, protože v autobuse je příjemně a pohodlně. Po běhu v prádelně a více než čtyřiceti hodinách bez spánku okamžitě upadáme do komatu. Cesta trvá i s přestávkami (kterých bylo opravdu hodně a místní děti je využívají k prodeji chipsů a coly) 15 hod. V noci jsem se občas probudila a se smrtí v očích pozorovala protijedoucí auto a nás ve stejném pruhu až když jsme se těsně minuli mi došlo, že v Indii se jezdí vlevo a je to úplně normální. I tak mi přišlo, že se všichni snaží jezdit vpravo. Od srážek pak některá auta dělí centimetry. Samozřejmě bouřlivé předjíždění aut na silnici o 3 pruzích (odhadla jsem podle šířky aut), kde se běžně vejde tak 6 aut vedle sebe, doprovází neustálý a všudypřítomný zvuk klaksonu. Auto bez něj prostě nemá šanci. Autobus nás vyhazuje poblíž centra Manali a okamžitě se přihrnou nabízeči ubytování. My však máme tip na hotel a tak vytrvale odmítáme. Nabízející rikš jsou tu oproti Delhi překvapivě pasivní, ale nakonec se na popsané místo dostáváme. Omylem nacházíme jiný hotel (velmi podobného jména) který je ale také skvělý a za dobrou cenu. A tak jsme tady. Po sprše si začínáme naplno užívat indickou pohodu a výborné jídlo. Začíná monzunový déšť. Leh Pro trasu Manali-Leh (473km) existují dvě varianty. Jednodenní, kdy se jede v kuse cca 20 hod, a dvoudenní s přespáním někde po cestě. Teoreticky v okolí Keylongu. Po pečlivém zvážení (přece jenom z nás ještě nespadla únava) jsme zvolili mírně dražší dvoudenní variantu minibusem za 1600rp/os. Ráno se celkem bez problémů (což zde znamená hodinové zpoždění a dva telefonáty do kanceláře) potkáváme s řidičem (nazvali jsme ho Xi-xao) a začíná akční jízda. Nejprve vystoupat z cca 2000mnm do sedla Rothang 3978mnm. Jsme stále v monzunové oblasti, takže prší a na jednom místě nám odpochoduje kus cesty do údolí. Je to ale normální, takže za 20min práce s buldozerem, za neustálého troubení, projíždíme. Už v Dillí jsem se naučila v rámci zachování nervů místním řidičům plně důvěřovat a tak odvracím oči od okna, nenahýbám se a nevidím tak strmý svah pod námi s kostrami aut méně šikovných řidičů. Cesta, která se nedá nazvat silnicí ani po 300km, je úzká, přesto se vyhýbají autobusy s náklaďáky a cisternami zcela přirozeně. Za sedlem se už charakter mění z pralesa na step. Co údolí to jiná krajina, takže máme hlavy vykroucené a nazýváme jízdu geologickým safari. Pravidelně zastavujeme v malých stanových vesničkách, kde je možné za 10rp koupit čaj a samozřejmě všudypřítomnou Coca-colu. Sklesáme opět do údolí a Keylong je před námi. Bez zastávky projíždíme a na dotaz, kde budeme spát se dozvídáme,že za 70km. Jsme rádi, že na zítra toho nebude tolik. Když však řidič řekne jméno vesnice, tuhne nám úsměv, protože leží mezi dvěma sedly přes 5000mnm. Když po několika hodinách zběsilé jízdy naprosto různorodým terénem dojíždíme na místo spaní, GPS ukazuje výšku 4400mnm (maximální doporučené stoupání je 500m za den). Uh, to bude noc. Už při vystupování z auta cítíme, že si s námi výška námi dělá co chce. Motá se nám hlava, zadýcháváme se už po 10 metrech normální chůze a tak po večeři, která je v ceně (400rp/ 7

8 os) a jedné hře Bangu jdeme spát. Hlava pobolívá, dýcháme trošku zrychleně, ale jakš takš. Kolem druhé ráno se však budí Lukáš s bolestí na plicích a je mu celkově špatně. Do rána tedy studuje brožuru o akutní horské nemoci a pozoruje všechny příznaky :-). Ráno se cítíme jak po prohýřené noci, a těšíme se na cestu do nížiny do Lehu (cca 3600mnm). Mně úplně opustila chuť k jídlu, takže snídaňový sandwich v 6,00 balím na cestu a na snídani si dávám čaj a ibalgin malý růžový zázrak Ještě se musíme dostat přes jedno sedlo Taglang La (5328mnm, druhé nejvýše položené silniční sedlo na světě), které však již snášíme mnohem lépe než včera a hurá dolů do Lehu. Bohužel zklamaly všechny tipy na ubytovaní a tak musíme hledat sami. Vcelku rychle sháníme malý guesthaus, kterému šéfuje asi třináctiletý Ind. Domácí pohoda za 100rp/os/ noc. Po ubytování hned vyrážíme nasávat místní atmosféru. Trochu nás zklame, když za cestu po městě potkáme 3 skupiny Čechů. Je to holt turistické centrum a svoje kouzlo neobjevené himalájské vesničky má Leh už několik let bohužel za sebou. Leh II Rozhodneme se den strávit netradičně a za 500Rp/den si půjčujeme motorky místní značky Royal Enfield a vyrážíme na cestu ke klášteru Hemis. Řidičáky po nás nikdo nechce (na půjčení stačilo vypsat údaje z jednoho pasu a dát zálohu 2000rp) a tak ani nevadí, že jediný, kdo na tuhle motorku papíry opravdu má, je Lukáš :-). Na pohled krásné čopry jsou však po technické stránce naprosto Indické. Nic nesvítí, nic nebliká, tachometr a otáčkoměr neukazuje a zrcátka také chybí. To celkem ničemu nevadí, protože to tu nikdo nepoužívá, co je však téměř fatální, že u dvou ze tří nefunguje klakson! Bez něho se probíjet tepajícími ulicemi Lehu není jednoduché. Navíc vlevo. Po chvilce hledání přijíždíme ke klášteru Hemis a dáváme 100rp/os za vstupné. Budhistické muzeum je plné neuvěřitelných artefaktů z historie kláštera. Zlaté sošky Buddhy, trouby na svolávání mnichů, knihy psané zlatým inkoustem, gobelíny. Při cestě zpět vyjíždíme serpentinami ke klášteru nad Lehem, kde si užíváme výhledy na hory a západ slunce. Když se začíná smrákat a my si uvědomujeme, že nemáme k dispozici světla, trošku nám to nažene strach, ale naštěstí i to je tu normální, takže Indové nás i v šeru bez problémů registrují. Po vrácení motorek vyrážíme do naší již oblíbené tibetské restaurace High life, kde plánujeme program na následující dny. Na základě dostupných informací a po zvážení všech okolností se rozhodujeme pro Markha Valley (trek na cca 8 dní), poté se vrátíme do Lehu a řádně aklimatizovaní vyrazíme zdolat relativně jednoduchou a poměrně hodně chozenou šestitisícovku Stok Kangri. O5 z5 v Lehu Po osmi dnech na treku to bylo trošku jako návrat domů :-) Musíme uznat, ze Markha je právem jednou z největších atrakcí v oblasti. Naše obavy ze spousty turistů byly celkem zbytečné. Jediný kdo nás na trase trosku štval byla skupina 30 kanadských skautů putujících víceméně s námi. Pouze s tím rozdílem, že vyráželi na dobrodružství kolem 5,00 ráno a s námi se vydávali na cestu až jejich nosiči s oslíky. Trek prochází opravdu úchvatnou himalájskou krajinou, kde se rozpadající slepencové stráně s mohutnými skalními žebry střídají s výhledy na krásnou šestitisícovku Kang Yatze. Cestu občas zpestřují Tea-tenty, což jsou stánky kde místní stařena (40-50 let) prodává čaj, oplatky, masalovou nudlovou polévku Maggi, samozřejmě Coca-colu a pro nás důležité pivo :-) Pokud se nám zadařilo, kápli jsme na vynikající rakytníkový džus, jako produkt Ladakh Womens Healthy association. Ovšem více než místní ženy je zde úspěšná Coca cola company. Podle nadmořské výšky se pak liší ceny i sortiment (nejvyšší a nejvybavenější tea-tent jsme našli v 4800mnm). Začátkem treku bylo nutné překonat sedlo Ganda La (cca 5000mnm). Poté jsme sklesali k řece Markha, kde následoval relativně pohodový úsek kolem a přes řeku. Další část cesty směřovala k překonání nejvyššího bodu treku - sedlu Gondogoro La (5300mnm). Z toho jsme pak sklesali do vesnice Shyok, kde jsme v tea-tentu řádně oslavili absolvování treku a autobusem (člověk by nevěřil, že nejvíce zážitků budu mít právě z 2-hodinové jízdy místním autobusem) se vrátili do Lehu. Atmosféra, která se nedá popsat, byla asi taková: místní DJ, náhradní řidič, podavač a nakladač zavazadel a výběrčí jízdného v jednom, stál celou dobu v otevřených dveřích s nagelovanými vlasy a šálou tlustě omotanou kolem krku+buddhistický mnich sedící vedle řidiče a nerušeně točící si svým modlitebním bubínkem+na sedadle pro dva sedí 5-ti členná rodinka+holčička, která před námi právě vrhla svoji snídani z okna a jen taktak jsme stihli přivřít zadní okýnka+sedíce na zadních sedadlech hlavou občas zavadíme o všechny věci kolem, včetně stropu a to vše za písní Robbieho Williamse střídajícího se s indickými interprety v šumícím rádiu. Celkem jsme za 8 dní ušli cca 110km. Čeká nás pár dní v Lehu a poté se vydáme na cca 5ti denní výstup na nejbližší šestitisícovku - Stok Kangri. Počasí zatím není ideální, takže uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Protože jsme se na Marce stravovali výhradně glutamátovými pochoutkami, opět se nám upravilo zažívání do Evropské podoby. Bohužel lákavé nabídky místních restaurací nám nedaly neodolat a tak jsme někteří z nás vyráželi na Stok Kangri s nemalými obtížemi. Stok Kangri a návrat Pod tíhou batohů, kterou jsme si vychutnali údolím Markha, vydali jsme se (potom, co se Džerymu zdál sen) informovat, kolik stojí takový koník na výnos batohů. Cena nás víceméně šokovala, takže jsme přepočítali své úspory a investovali 10$/ den do místních horsemanů a taky do našich kloubů. Výstup jsme rozdělili do 4 dnů. Otrlí horolezci to však zvládají i za 2 dny. Z 3600mnm do 6123mnm vyběhnout a seběhnout se nám však nechtělo ani s nosiči. Do BC nás ještě provázely sluneční paprsky, ale do rána se počasí prudce změnilo (jak zde nebývá zvykem) a každou další noc pak následovaly od půlnoci do rána ohromné bouřky, které v 5000mnm vyzněly snad 5x hrozivěji než dole, s přívalovými dešti. Ovšem to jsme ještě nevěděli, co tyto bouřky napáchaly dole. Museli jsme ignorovat zdejší pravidlo o zahájení výstupu nejpozději ve 2,00 ráno a jediná reálná šance na výstup se tak ukázala po skončení deště,za ranní mlhy. Vrchol ve výšce 6133mnm (údaj dle naší GPS, oficiální údaje z map se od sebe 8

9 9

10 různě liší) jsme úspěšně dobyli kolem 14:00 s výhledy nula nula nic, ale s úžasným pocitem. Cestou nahoru jsme potkali pouze dva lidi. Čechy, kteří se s námi dali do řeči už cestou do BC. Před pár dny přiletěli do Lehu s CK a jako první věc chtěli vystoupit na 6000 horu. Bez aklimatizace, bez přípravy, bez výbavy a bez ostatních členů cestovní kanceláře. Nahoru šli bez maček, bez teleskopických holí (vlastně se dělili o jeden pár) a hlavně bez aklimatizace. Potkali jsme je v nejprudším kopci uprostřed jejich snažení. Vysmátá turistka na nás mávala a těšila se, že jí budeme prošlapávat stopu, její značně zničený kolega, s očividně postupující výškovou nemocí, se nezmohl na krok, natož na slovo. Nikdy nezapomenu její větu: já jsem musela být v minulém životě asi yakem, zato František to nějak špatně snáší. Napadalo nás jiné zvíře, kterým ona dotyčná kdysi zřejmě byla a cestu nahoru jsme jí rozhodně nedoporučili s ohledem na zdr. stav jejího manžela. Vždyť už je to kousek, přece to nevzdáme, říkala asi v 5700mnm. Pomysleli jsme si svoje a šli jsme pomalou chůzí dál. O to větší bylo naše zděšení při cestě dolů, kdy jsme je v docela exponovaném terénu potkali v 6000mnm, stále se drápali nahoru. Když jsem si představila, co je ještě čeká - převisy, 35 sklon, namrzlá skála, atd a to bez maček a pořádné opěry v rukou, navíc bez dobré fyzické kondice a s výškovou nemocí, začala jsem tu ženskou nenávidět. Barvitě jsme jí vylíčili situaci nahoře a ona to zhodnotila slovy: no, to je jasný, přece nebudeme hazardovat se životem, dám na vaše rady. A dolezli jsme aspoň do 6000? Uaaa, tak pro takovéto turisty jezdí horská služba. Při návratu z base campu jsme se dozvěděli, že Lehem se prohnala stoletá bouřka, která způsobila zřícení několika domů a zničení části města (main bazar a nemocnice). Náš guesthaus stál naštěstí v bezpečné části města, takže se nás to nedotklo jinak, než že nešla elektřina (což je normální i bez bouřek), netekla voda a sesula se cesta do Manali (což je taky normální) a tak jsme vyčkávali až bude opět zprovozněná. Zároveň zesílil nátlak turistů na internet, bankomaty a obchody. Situace v Lehu Dny po návratu z treku jsme věnovali zajišťování transportu z Lehu. Ukázalo se, že původní optimistické zprávy o otevření silnice do Manali a do Srinagaru byly opravdu příliš optimistické. Jedinou možností zůstalo tedy letadlo. Protože v Lehu do včerejška stále zbývalo kolem 3000 turistů, byly po jejich nátlaku na ambasády různých zemí přidány mimořádné lety (za bohužel mimořádné ceny). Počáteční panika z nedostatku potravin (lidé běhající s krabicemi po ulici), vody, a nemožnosti dostat se k penězům (několikahodinové fronty před bankomaty) pomalu opadá, a život se vrací k normálu. Jediné, co v naší části města ukazovalo na to, že městem proběhla povodeň, jsou všudypřítomné hloučky dobrovolníků s lopatami, donační schránky a sbírky materiálu. Obavy z přemnožení hmyzu a šíření nemocí jsou zatím také zbytečné, protože Leh je město ve svahu a tudíž už je všude zase sucho a prach. Včera se dokonce asi na 3 hod rozběhl proud, což by hodně pomohlo ovzduší, které je jinak kromě prachu plné výfukových zplodin z všudypřítomných generátorů. Byli jsme v kontaktu s většinou Čechů pobývajících v Lehu. Podařilo se nám také po usilovném snažení zkontaktovat českou ambasádu, kdy ani nonstop krizový telefon nikdo nebral (konzulové z USA, UK, DE a někteří další jsou dokonce přímo zde). Jen o Čechy nemá nikdo zájem. Odpoledne by mělo proběhnout v Bruselu jednání jak situaci řešit a kolem 17:00 čekáme vyjádření od ambasády, jestli nám nějak pomůže s dopravou do Delhi. Dodnes nevím, jak toto jednání dopadlo, protože paní konzulka se už neozvala a do Lehu poslala zástupce, který věděl o celé situaci míň než my. Nezbývá než se spolehnout sami na sebe. Snad naposledy z Lehu Během včerejška a dnešního dne se opravdu podařil nějaký progres v transportu z Lehu. Včerejší večer jsme strávili v cestovní agentuře, kde jsme se kolem 23:00 dostali na cenu přes rupií, což se nám zdálo ukrutně hodně. Dle informaci od ostatních jsme se připravili na bojovou atmosféru na místním letišti a v 3:00 na korbě náklaďáku místního zbohatlíka vyrazili čekat před zavřenou bránu letiště. Před branou jsme byli opravdu první. Po dvou přeháňkách, 2,5 hodinách čekání a příjezdu dalších 20 taxíků, nastala opravdová indická džungle. Voják se samopalem pomalu otevřel bránu letiště a na jeho slova passport please, one by one... dav (samozřejmě včetně nás na prvních pozicích :-) ) reagoval překážkovým sprintem přes jednu dvě zdi, a rozbahněné pole s kamením. Cíl byl u okýnek leteckých společností, kde kluci obsadili pěkná 2-6 místa :-). Následovala další hodinka čekání, kdy jsme si krátili čas odháněním překupníků od bočních okýnek, abychom se dozvěděli, že lístky na dnes jsou vyprodané. Nám však stačilo odletět do 15.8 a tak jsme rezervovali směs devíti letenek s průměrnou cenou 11800Rp. Po návratu z letiště kolem osmé jsme padli na ubytovně. Další možností bylo zajít do kanceláře Jet Airways kde je možnost sehnat speciální lety přidané kvůli povodním. To se také skutečně podařilo a provedli jsme jakousi prapodivnou rezervaci s tím, že lístky si vyzvedneme a zaplatíme na letišti (další den ráno). Vypadá to tedy velmi nadějně a doufáme, že už zítra si prohlédneme Himaláje z vrchu z letadla. Konečně Delhi!!! Tak nakonec se ukázalo, že věřit seznamu napsanému na hlavičkový papír letecké společnosti bylo velmi naivní. Naštěstí ještě to odpoledne jsme potkali českého konzula, který mezitím doputoval do Lehu. Při poměrně přátelské debatě u piva jsme ho přesvědčili, aby se další den ráno vydal s námi na letiště a doufali jsme, ze mávání diplomatickým pasem bude mít takovou váhu, že seznam z kanclu bude platit a my skutečně odletíme. Chyba lávky. Tentokrát jsme opravdu pocítili, že černý trh je mocnější. Když jsme kolem deváté i přes naléhání konzula lístky stále neměli (na letišti jsme byli od 5:30) šel jsem se mimochodem zeptat jednoho místního agenta. Ten říkal že právě prodal poslední dva na dnešek, ale zítra nebude problém a významně mrkl na šéfa místních aerolinií. Kolem desáté však přichází konzul se šťastnou zprávou, že jsme s dostali na tzv. waiting list. Čili nemáme letenky na konkrétní let, ale nezavěšujte, jste v pořadí. S waiting listem se tedy vracíme do Lehu a jdeme si opět užít poslední večeři :-). 10

11 Ráno se v pět vypravujeme opět na letiště a jsme značně nervózní, protože dnes mají být poslední přidané lety. Na letišti jsme hned sraženi tím, že dnes přídavné lety asi nebudou. Dostáváme se ale díky waiting listu do haly. Na první dotaz, co máme dělat, se dostává odpověď, že čekat. Zkoušíme druhého člověka a najednou se začínají tisknout letenky. Wow! Po čtyřech dnech snažení a vyjednávání skutečně odlétáme luxusním letem za 8100rp do Delhi. Dovolená tedy může relativně normálně pokračovat a tak ihned pádíme na nádraží koupit lístky do Amritsaru, kde chceme strávit poslední dny. Amritsar a návrat Už při cestě do Amritsaru jsme zjistili, že dráhy jsou v Indii skutečně jako z jiné planety. Ne že by byly vlaky čisté a byl tam klid, ale člověk zakoupí (vyplněním požadavkového formuláře, který zaměstnanec drah bleskurychle naťuká do složitého systému) zpáteční jízdenku s místenkou, za pět dní přijde k vlaku, najde svoje jméno na seznamu vyvěšeném zvenku na vagonu a odjezdový a příjezdový čas je výjimečně dodržen. Vše za cca 0.5rp/km (necelých 0,50Kč). Incredible! S příjezdem vlaku do Amritsaru se spustil pravý monzunový déšť. Trval asi 3 hodiny a naplnil ulice i prostor mezi kolejemi vrstvou vody. Museli jsme chvilku počkat, až bude možné nastoupit suchou nohou do taxíku. Nejprve jsme se vydali do nemocnice, protože Zuzce se zhoršilo zažívání. Vzali ji přednostně, seběhlo se celé konsorcium doktorů a pomocníků a dostala kýbl prášků. Vypravili jsme se rikšou do města. Chvilku jsme jeli, chvilku se spíš plavili-ulice místy připomínaly spíš řeku, ale dorazili jsme bez problémů. Jsme z toho zaplaveného města docela vyplašení, ale mladý Ind hodnotí dnešní déšť jako střední. Oproti očekávání tu není o nic míň horko ani vlhko než v Dillí a tak jsme brali všemi deseti klimatizovaný Big family room v docela luxusním hotelu (ovšem tento nadstandard v podobě pokoje vychlazeného na 16 C jsem brzy opustila, už takhle nám jízda vlakem dala zabrat a chtěla jsem těch pár dní vydržet bez příznaků chřipky či angíny). Amritsar je hlavní město státu Pandžáb, což v praxi znamená, že je v něm rušno a neuvěřitelně plno lidí. Lidé jsou v tomto městě bohatší, takže trošičku příjemnější a mnohem tlustější. Je zde hodně tzv. síkhů, kteří nosí zvláštní typ turbanů a šavli za pasem a je zde také centrum jejich víry - Zlatý chrám. Jeho kupole jsou opravdu pozlaceny. Do této nádherné mramorové památky je vstup zdarma, naboso a s šátkem kolem hlavy. Místní zde z cizinců mají atrakci, velmi rádi se s nimi fotí a podávají jim ruce na znamení přátelství. Je to bohužel šok oproti našim dosavadním zkušenostem a tak než si na tuto výhodu celebrity zvykneme, už zase odjíždíme. Škoda, nestává se často, že by se se mnou chtěli fotit hezcí kluci :-) Skvělé místo na zlepšení si dojmu o celé Indii. Večer před odjezdem se vydáváme na Pákistánsko-Indickou hranici, kde každý den probíhá slavnostní - pro nás velice zábavné, zavírání hraničního přechodu. Vojáci obou zemí ve slavnostních uniformách na sebe zuřivě vykopávají nohy a výhružně dupou do země. Stovky lidi na tribunách pořvávají na druhou stranu a vše prokládají hrdými hesly věčná láska Indii barát matagí a matka Indie. Byli jsme tam zrovna na výročí dne nezávislosti Indie, takže celý ceremoniál byl opravdu pompézní. Celá slavnost končí se západem slunce a po rozpálené silnici se trousí stovky zpocených, unavených ale šťastných a hrdých Indů s dobrým pocitem, jak to Pákistáncům nandali :-). Postřehy: 1. Pravou Indii na fotkách zachytit nejde, takže bídu lidí, vlhkost vzduchu a všudypřítomný zápach nejenom prachu a zplodin bohužel neuvidíte ani neucítíte. 2. Tu pravou Indii, kterou jsme zažili snad jen v Old Delhi, neměl nikdo z nás morál ani odvahu vyfotit. (např. hadry, z pod kterých ven vylézají nehybné dětské nožičky, nebo operaci 20 lidí přímo na ulici, kteří už ani nejsou ve stavu aby žebrali...) 3. V horách je samozřejmě nádherně (i když na Evropany nezvykle prašno)...představa o čistém horském vzduchu, kvůli kterému jezdíme například do Tater nebo do Alp, se nevztahuje na Himaláje, kde v případě sucha se bez šátku přes pusu nedá chodit. 4. Náročný byl boj s indickým chaosem, leteckými společnostmi, korupcí, záplavami, českou ambasádou, střevní mikroflórou, atd. 5. Zboží a jídlo plať teprve až ho opravdu dostaneš. 6. Nikdy nevěř číšníkovi, když tvrdí, že jídlo nepálí a není v něm chilli. 7. Naši bezdomovci se mají pořád líp a jsou zdravější, než polovina lidí v Delhi. Je toho hodně, co bychom se od nich mohli naučit a co bychom mohli naučit my je... Jsem ráda, že jsem viděla svět zase z jiné - asijské stránky, i když ten zdejší, kapitalistický, nás bohužel zase postupně vtáhne. 11

12 12

13 Hlášení o trvalém stanovišti včelstev v roce 2011 Beneš Jan, Vedrovice včelstev, na kraji lesa U lípy Janíček Jan, Vedrovice včelstva, na zahradě u domu Janíček Jiří, Vedrovice včelstev, v meruňkovém sadu U lípy Klíma Ladislav, Vedrovice včelstev, na zahradě u domu Kočár Robert, Vedrovice včelstev, na zahradě u domu Komárek František, Vedrovice včelstev, na zahradě u domu Mach Josef, Vedrovice včelstev, na zahradě u domu... a u Herzánovy jámy Melkus Libor, Vedrovice včelstev, na zahradě u domu č.p.42 Melkus Stanislav, Vedrovice včelstva, na zahradě u domu Pavlišová Ludmila, Vedrovice včelstev, na zahradě u domu Řezáč Stanislav, Vedrovice včelstev, na zahradě u domu Snášel Václav, Vedrovice včelstva, na zahradě u domu Stáňa Rudolf, Vedrovice včelstev, na zahradě u domu a v písnikách Světlík Miroslav, Vedrovice včelstev, na zahradě u domu Šedivý Milan, Vedrovice včelstev, u prefy (Teraco Wech) Ždárský Petr, Vedrovice včelstev, na zahradě u domu a na Březovci Starý Jaromír, 9. května, Rajhrad...28 včelstev, v lese U Panáčkových Ve Vedrovicích , Melkus Libor Prvorepublikový starosta Jan Čepera Sbor dobrovolných hasičů INFORMACE PRO OBČANY - pálení klestí, hlášení o pálení Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Toto ukládá zákon o požární ochraně. Pokud jsou ale stanovena opatření proti vzniku a šíření požáru a po oznámení územně příslušnému HZS kraje (pro naše okolí to znamená HZS Jihomoravského kraje) lze provést spalování hořlavých látek (klestí, dřevěných zbytků, staré trávy, slámy na poli, plevel, suchý rákos...) na volném prostranství. Hlášení o pálení mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provést vyplněním jednoduchého formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách nebo nahlásit telefonicky na linku Jedná se o ohlášení, ne povolení pálení. Obdoba platí i pro fyzické osoby, nesmí také provádět vypalování porostů. Fyzické osoby povinnost oznamovat HZS sice nemají, ale pokud se rozhodnou pálit větší množství klestí a dřevěných zbytků doporučujeme, obdobně jako právnické osoby, oznámit pálení na výše uvedené internetové adrese nebo telefonní lince. Při pálení je nezbytné dodržovat určité zásady požární bezpečnosti. Je zakázáno rozdělávat oheň při silném větru, v období sucha, v blízkosti hořlavých předmětů, obytných budov nebo v blízkosti lesa (minimální vzdálenost ohniště od lesa je padesát metrů). Je lépe pálit po částech pod dozorem osoby starší 18-ti let, na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, písek, lopaty,...), izolovat určené místo kpálení odstraněním veškerého hořlavého materiálu v šířce pruhu nejméně 1 m až na minerální půdu, nepřetržitě střežit oheň osobou starší 18-ti let, opustit ohniště až po úplném vychladnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou. 13

14 Místní akční skupina 14

15 Občané, zapojte se! Z katalogu: 15

16 Stromy Vedrovic Hrušeň zvaná MUŠKATELKA LETNÍ byla loni vysázená na nádvoří muzea. Pomologické šetření hrušní v obci udává tuto odrůdu jako charakteristickou pro zdejší oblast. Strom roste do krásy a slouží k radosti dětí i dospělých o vánočních svátcích. Hrušeň, strom Vedrovic Hrušeň zdobila každé obydlí Hrušňová alej otevírá Vedrovice. Péče o stromy 16

17 Škola zdobí náves Škola základ života - to není bezobsažný slogan. Základní škola skutečně představuje pro venkovskou obec základ veškerého bytí, společenského a kulturního života v obci, příslib budoucnosti obce, její autonomie a atraktivity pro mladé rodiny s dětmi. Neuvážené rušení vesnických malotřídek proto silně destabilizuje venkovské komunity a může být ohrožením rozvoje venkova. Jedna malá informace Na GYMNÁZIU v Moravském Krumlově v Primě a Sekundě proběhla BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA. Do finále postoupilo 6 studentů, z toho 3 studenti z Vedrovic. Z místního kola následně postoupili do okresního kola 2 studenti z Vedrovic. Pohádka Mrazík, zápis dětí do 1. ročníku, únor 2011 Tři králové, leden 2011 Herečka a malířka Iva Hüttnerová navštíví Vedrovice Připravujeme besedu, na kterou se paní Iva těší. Termín včas oznámíme. Krásné jsou staré věci jako pozdravy z dob, kdy čas plynul pomaleji. Věci s příběhy. Věci s otisky dávných životů. A nemusí nám patřit. Stačí, že vůbec jsou. Silvestr ve škole, prosince 2010 Děkujeme všem občanům, kteří nám pomáhají odkrývat a uchovat minulost. 17

18 KULTURNÍ OKÉNKO Obec žije: přes den, tj. celý den - maminky na mateřské dovolené, důchodci, drobní podnikatelé, zemědělci, místní zaměstnanci, školní mládež - MŠ, ZŠ. Ostatní mládež se vrací k večeru, stejně tak většina občanů zaměstnaných mimo obec. O víkendech je nás plná obec. Jak si zkulturnit každodennost? Kultura na návsi Literární kavárna: Ema Destinová Literární kavárna o Zdence Braunerové. Přednáší Mgr. Eva Kopčilová. 18

19 Kulturní kalendář obce Vedrovice na rok 2011 Leden 6.1. čtvrtek v 15 hodin - Tvořivá dílna při knihovně - Novoroční pečení perníčků čtvrtek v 16 hodin - Děti knížce, knížka dětem - B. Němcová - Babička pátek v hodin - Literární kavárna - E. Destinnová - Cesty lidského osudu čtvrtek v 15 hodin - Tvořivá dílna při knihovně - Vystřihovánky do oken pátek v 16 hodin - Hledání v časech minulých - knihovna pátek v hodin - Muzeum - Oživlý pravěk - noční prohlídka (MICV) Únor čtvrtek v 16 hodin - Děti knížce, knížka dětem Pranostiky čtvrtek v 18 hodin O bezpečnějším chování uživatelů na internetu knihovna, Bc. Petr Záviška pátek v 15 hodin - Tvořivá dílna při knihovně - Tvorba valentýnek sobota 14 hodin - Tvořivá dílna pro veřejnost (MICV) - Vyrábění maškarních masek - škrabošky čtvrtek v 18 hodin - První pomoc u dětí - přednáška Mateřského centra Čtyřlístek pátek v 16 hodin Trénování paměti (MICV) Z. Choura Březen 3.3. čtvrtek v 16 hodin - Děti knížce, knížka dětem - J. Foglar - Rychlé šípy 5.3. sobota v 14 hodin - Maškarní ples pro děti MŠ a ZŠ Vedrovice sobota v 14 hodin - Hledání Vedrovického pokladu (MICV) sobota od 9 hodin - Jarní pečení perníčků - Mateřské centrum a Místní knihovna Vedrovice středa v 9 hodin - Přednášky pro děti (MICV) - A. Nejedlá, J. Kacetl sobota v hodin - Josefská zábava - TJ Sokol Vedrovice pátek v 17:30- Literární kavárna Lásky Zdeňky Braunerové Zájezd na Slovensko - Vysoká pri Morave - bude upřesněno Duben 2.4. sobota v 14 hodin - Vernisáž expozice Venkovská stodola (MICV) 8.4. pátek v 17 hodin - Les a lidé (MICV)- MS Leskoun Vedrovice pátek Zájezd na Evu a Vaška sobota v 14 hodin - Tvořivá dílna při knihovně: Pletení z papíru (dle počtu zájemců) sobota od 9 hodin - Burza oblečení pro všechny děti - Mateřské centrum Čtyřlístek sobota ve 20 hodin Kulturní dům - Velikonoční zábava - SDH Vedrovice čtvrtek v 15:30 hodin - Děti knížce, knížka dětem - Čarodějové a kouzelníci Výstava s tematikou Velikonoc (MICV) sobota večer - Pálení čarodějnic u rybníka Květen 1.5. neděle Den obce - oslavy 7.5. sobota Zájezd do Věžek - prodejní výstava květin 7.5. sobota v 14 hodin - Ukázka práce s koňmi (MICV) - J. Rusnáková 8.5. neděle ve 14 hodin - Den matek v Sokolovně pátek v 17:30 hodin Literární kavárna - Čtenářský kroužek v dospělosti pátek v hodin - Literární kavárna Zahrada života paní Betty Boženy Němcové Knihovna příprava loutkového představení malých čtenářů Červen 4.6. sobota - Den dětí u rybníka pátek v hodin - Literární kavárna - Karolína Světlá a Jan Neruda sobota - Slunovratový zájezd do Bratislavy a do Vysoké pri Morave čtvrtek v 16 hodin - Děti knížce, knížka dětem - K. May - Vinetou sobota v 15 hodin - Indiánské léto (MICV) - A. Nejedlá sobota v 19 hodin Dětská diskotéka na dvoře Muzea a informačního centra sobota - Rybářské závody Rozloučení se školou v Muzeu - OÚ Vedrovice Cyklistický závod s TJ Sokol Vedrovice a Vedrovický pedál - bude upřesněno Červenec sobota - Letní myslivecká noc - MS Leskoun Vedrovice - bude upřesněno sobota - Fotbalový turnaj dospělí na hřišti - TJ Sokol Vedrovice - bude upřesněno Velké hraní na rybníce - bude upřesněno Srpen 6.8. sobota - Fotbalový turnaj žáci - TJ Sokol Vedrovice - bude upřesněno sobota v 17 hodin - Rytířské představení (MICV) - SHŠ Taranis Září 1.9. čtvrtek v 9 hodin - Zahájení školního roku (MICV) - ZŠ Vedrovice so-ne - Tradiční rozmarýnové hody Archeologie dětskýma očima (MICV) - dr. M. Dočkalová - bude upřesněno 21. a První návštěva v Místní knihovně Vedrovice - ZŠ a MŠ Vedrovice - bude upřesněno pátek v hodin - Literární kavárna - Móda a čas v životě i v literatuře a přehlídka Říjen čtvrtek 16 hodin- Děti knížce, knížka dětem - Řemesla na vesnici s ukázkami pátek hodin - Literární kavárna - Černá vůně Afriky čtvrtek v 16 hodin - Tvořivá dílna při knihovně - Výroba růžiček z javorového listí pátek - Večer pro důchodce - bude upřesněno Listopad čtvrtek v 15 hodin - Děti knížce, knížka dětem - Vynález písma a vznik knihtisku pátek v hodin - Literární kavárna - Prodloužené večery s knihou sobota - Tradiční martinské hody středa - Lampionový průvod - bude upřesněno sobota v 15 hodin - Tvořivá dílna při knihovně - Ruční výroba papíru a inkoustu pátek v 17 hodin - Krumlovský les a jeho význam (MICV) - doc. M. Oliva Prosinec sobota - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi neděle v 17 hodin - Čertíci s Mikulášem na návsi čtvrtek v 15 hodin - Děti knížce, knížka dětem - Vánoční tradice úterý v 15 hodin - Tvořivá dílna při knihovně - Vyzkoušíme si tradice Výstava různých podob Betlému (MICV) pátek v hodin - Literární kavárna - Jakub Jan Ryba - Vánoce čtvrtek v 17 hodin - Živý betlém na návsi Vedrovic sobota v 10 hodin - Silvestrovský match na víceúčelovém hřišti - TJ Sokol Vedrovice sobota v 24 hodin - Silvestrovský ohňostroj na návsi Vedrovic Více na: Tel: ,

20 Hlavní program: Den obce :00 10:15 Zahájení, přivítání hostů 10:15 10:30 Hudební vystoupení fl étna a fagot 10:30 11:00 Vystoupení folklórního kroužku Rozmarýnek z Pohořelic 11:00 11:15 Vystoupení malých mažoretek 12:00 12:45 Oběd 13:00 14:00 Žehnání praporu v kostele sv. Kunhuty obce s průvodem a koncert sboru pana Němečka 14:00 16:00 Koncert dechové kapely Vedrovanka na návsi 15:00 16:00 Maňáskové divadlo v sále KD 16:00 16:30 Vyhlášení vítězů soutěže Vedrovické větrné kolo Doprovodný program: Sobota Koncert v kostele sv. Kunhuty sobota od 16:30 hodin 2. Výstava exponátů soutěže Vedrovické větrné kolo ve stodole Muzea a kulturního centra Vedrovice s hlasováním O cenu diváka - potrvá až do konce května. Neděle Den otevřených dveří - Hasičská zbrojnice SDH Vedrovice - Základní škola Vedrovice - Muzeum a informační centrum 1. Prohlídka muzea vstup zdarma 2. Velikonoční výstava v přednáškové místnosti (k prohlídce již od ) 3. Ukázky prací učňů Střední odborné školy obchodní a středního odborného učiliště řemesel z Moravského Krumlova na nádvoří muzea Mateřské centrum Čtyřlístek bude po celou neděli otevřeno dětem ke hře a oddechu. Maminky zde mohou své děti nakrmit i přebalit. Náves a ostatní veřejná prostranství 1. Výstava květin a výrobků Zahradnictví Kopetka 2. Ochutnávka výrobků místních včelařů 3. Gastronomické dny - Restaurace na návsi 4. Řemeslné a výtvarnické stánky s prodejem - Hrnčíři - Výrobky z pedigu - Dráteník - Řezbář - Ketlování, batika a hedvábí - Dekorativní keramika 5. Atrakce pro děti - Malý kolotoč - Trampolína - Skákací hrad 20

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas 12. ledna 2015 Michal Hruška, pro idnes.cz Maroko není jen poušť a oceán. Městečko Tafraoute, uhnízděné v nádherném, klidném údolí Ameln, je

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 1. den Skřipov Odjezd ze Skřipova v ranních hodinách. Klimatizovaný zahraniční autobus pravděpodobně externího dopravce bude přistaven ke škole. Autobus bude vybaven DVD,

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Vyberte si z následujících programů: Program trasy:

Vyberte si z následujících programů: Program trasy: V období od 15.dubna do 30.června a od 1.září do 31.října 2010 v době od 9:00 do 15:00 můžete každý čtvrtek využít nabídku ZŠ J.A.Komenského v Přerově Předmostí ve spolupráci s Informačním centrem Předmostí,

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody.

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody. PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody www.uberplyn.cz Každá minuta je drahá? Někdy až příliš. Pátek večer, krátce po šesté. Libor N. měl opět perný týden, práce nad

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce Termín Název akce Organizátor Místo konání

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce Termín Název akce Organizátor Místo konání O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2016 Termín Název akce Organizátor Místo konání 31. prosince 2015 Oslava nového roku Klub zábavy a sportu Záolší parčík

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu Veletržní sraz Chytej 2017 - cesta na ubytovnu Protože předpokládám, že většina z vás přijede autem, tak nejdřív popis jak se dostat k ubytovně, aby jste si před návštěvou osvěžovny mohli svého čtyřkolového

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013 TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE POJEĎ S NÁMI - KICK WITH US

KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013 TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE POJEĎ S NÁMI - KICK WITH US KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013 TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE POJEĎ S NÁMI - KICK WITH US www.kickfrance2013.com Je to tady jedete s námi? Oslava cyklistiky v podobě stého ročníku Tour de France je na dosah.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Praha, 23.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Praha, 23.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (22. 23.5.2015) 22.5.2015 (pátek) 9:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v PUMA Concept Store v OC Palladium (Patro 0, u vchodu z Náměstí Republiky) Doporučujeme

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

Foto Kalendář 2012. fotky z 6. expedice (Rumunsko - Ukrajina) 23. září - 2. října 2011

Foto Kalendář 2012. fotky z 6. expedice (Rumunsko - Ukrajina) 23. září - 2. října 2011 Foto Kalendář fotky z. expedice (Rumunsko - Ukrajina). září -. října V poslední den (v sobotu. října ) naší expedice se vydáváme z města Dubove na krátkou procházku do ukrajinských kopečků. Cílem jsou

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, Krnov Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, Opavská 294/40, 794 01 Krnov 1 -p Toto jsou pravidla, na kterých jsme se společně domluvili

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY Náš Zlukov Číslo 5/2011 ročník I Zdarma Vážení spoluobčané, pomalu opadaly zbytky podzimního listí a příroda jakoby ztratila barvy a hlasy. Vše se obléklo do tonů šedé

Více