TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011"

Transkript

1 ČÍSLO 2 / ROČNÍK XIII ÚNOR 2011 Cena 8 Kč Skončil další ročník Tříkrálové sbírky 2011 v lipnickém regionu. Skupinky koledníků se vydávaly do ulic Lipníka n. Bečvou a okolních obcí ve dnech 5. až 11. ledna. Je jistě slušností poděkovat všem, kteří se na její organizaci a průběhu podíleli. Vřelý dík patří především koledníkům, kteří se s nakažlivým nadšením ujali své role, vedoucím jednotlivých skupinek, kteří je obětavě doprovázeli, a všem, kteří jim tvořili zázemí. Jsme rádi, že nám pomáhali žáci ze Základních škol, ulice Osecká 315, 301, Hranická 511 a Sluníčko. Dále studenti ze Střední průmyslové školy stavební a z Gymnázia. Milí koledníci, velcí i malí, dlouholetí i vy, noví. Bez Vašeho osobního nasazení by Tříkrálová sbírka nemohla vůbec proběhnout. Doufám, že se uvidíme při promítání v lipnickém kině (3. února v hod.) nebo na Plovárně v Hranicích (26. února hod). Srdečně děkujeme též příslušným úřadům za vstřícnost a pochopení vůči našemu lehkému organizačnímu chaosu. Na závěr, avšak rozhodně ne na posledním místě, náleží velké poděkování všem, kteří do sbírky přispěli. Za každý Váš finanční dar, malý, velký, dobrovolný, méně dobrovolný, za každé Vaše vlídné přijetí či úsměv díky! Společně se nám podařilo shromáždit částku Kč, tedy o 25 tisíc korun více než loni (podrobnější výsledky sbírky na straně 9). Děkujeme. Za Charitu Hranice, středisko Lipník nad Bečvou Eliška Radostová, asistentka sbírky TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 Tři králové v Nových Dvorech Tři králové v Lipníku nad Bečvou

2 STRANA 2 Město Lipník na Bečvou postoupilo do celostátního kola v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok ledna 2011 navštívili komisaři soutěže osobně Lipník n. B., krajská komise byla složena ze zástupce Národního památkového ústavu, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a zástupce Ministerstva pro místní rozvoj. Na lipenské radnici komisaře přivítal místostarosta Pavel Šoltys, DiS. Představil komisařům město Lipník nad Bečvou a doplnil informace o přihlášce do soutěže a o Programu regenerace Městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou. Komisaři se poté vydali do terénu a za doprovodu garanta Městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou, pana Ing. Josefa Březiny prošli všechny významné památky města. Přihlášku do soutěže zpracovávali zaměstnanci Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Odboru Regionálního rozvoje: Jsme nadšeni výsledkem, první místo a postup do celostátního kola předčil naše očekávání, říká Hana Švrčková, referent památkové péče. MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO USPĚLO V SOUTĚŽI MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A ZÓN Přihláška čítala cca 60 stran, nedílnou součástí byla fotodokumentace jednotlivých objektů historického jádra Lipníku nad Bečvou. Na přihlášce jsme s kolegyněmi pracovaly zhruba měsíc, chtěly jsme Lipník představit nejen jako historické město, s fakty a daty, ale také jako město, kde se žije a památky jsou přirozenou součástí života lipenských občanů, dodává Hana Švrčková. Přihláška obsahuje také foto z kulturních akcí a oslav, které se každoročně odehrávají právě v historických kulisách města. Lipník nad Bečvou byl vyhlášen městskou památkovou rezervací v roce Vedení města vždy usilovalo o zachování a postupnou regeneraci všech historických památek. Jen v loňském roce dokázalo, že právě historické objekty jsou pro vedení města prioritou. Byla dokončena oprava západního křídla zámku, tzv. Konírny za více jak 21 mil. Kč a na podzim se nám podařilo opravit další část hradebního okruhu za 4 mil. Kč, komentuje výhru Lipníku nad Bečvou Pavel Šoltys. Na ocenění je vázána odměna Kč na obnovu a regeneraci objektů v městské památkové rezervaci, která je i morální podporou, že citlivý přístup k obnově památek a vynaložené investice mají smysl. První místo v krajském kole otevřelo městu cestu do celostátního kola a Lipník nad Bečvou bude jistě důstojným reprezentantem Olomouckého kraje. Lipník je spolu s Olomoucí jedinou městskou památkovou rezervací v kraji. Celostátní kolo probíhá v měsíci únoru a výsledky budou známy nejpozději do 15. března. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA REGENERACI OBJEKTŮ V MPR LIPNÍK N. B. Cílem finančního příspěvku je podpořit regeneraci viditelných částí historických objektů v Městské památkové rezervaci. Nejedná se jen o objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek, ale o všechny objekty situované v Městské památkové rezervaci. Žádosti se přijímají jednou ročně. Výběrové řízení je každoročně vyhlášeno Městem Lipník nad Bečvou po schválení rozpočtu na příslušný kalendářní rok. V roce 2011 bylo vyhlášení výběrového řízení učiněno 24. ledna zveřejněním na úřední desce města Lipník nad Bečvou a na internetových stránkách města. Lhůta přijímání žádostí činí 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení. Výše finančního příspěvku je odvozena z rozpočtu plánované akce. Minimální částka finančního příspěvku činí 3 000, Kč, maximální částka 50 % nákladů, max. však , Kč. Žádost musí být podána dle schválených zásad pro poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou, které jsou uveřejněny na internetových stránkách města (Městský úřad struktura MěÚ odbor regionálního rozvoje) nebo je možno se informovat na MěÚ Lipník nad Bečvou odboru regionálního rozvoje (Ing. Dlesková , p. Švrčková ). RR

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 STATISTIKA VÝPISŮ CZECH POINT 2010 Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál představuje síť kontaktních míst veřejné správy, která občanům poskytují ověřené údaje z centrálních registrů. V průběhu roku 2010 poskytl Czech POINT na Městském úřadě v Lipníku nad Bečvou celkem 718 výpisů ze 6 různých registrů a seznamů. Zájem o výpisy z jednotlivých registrů dokumentuje následující tabulka: Název registru Poč. výpisů Název registru Poč. výpisů Katastr nemovitostí 289 Rejstřík trestů 321 Obchodní rejstřík 100 Centrální evidence řidičů 1 Živnostenský rejstřík 2 * Seznam kval. dodavatelů 5 * V případě výpisů z Živnostenského rejstříku využívají podnikající fyzické a právnické osoby služeb živnostenského úřadu, kdy výpis z Živnostenského rejstříku lze vydat ze systému IS RŽP za nižší poplatek. Proto je tato služba využívaná jen minimálně. O výpis z insolvenčního rejstříku a o přístupové informace do registru MA ISOH (informační systém odpadového hospodářství) nebylo v roce 2010 na úřadě žádáno. Prostřednictvím Czech POINTu bylo v minulém roce provedeno také 12 zneplatnění přístupových údajů a vydání nových a celkem třináctkrát si občané zažádali o konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Vážení občané, čtenáři Lipenských listů. S nástupem nového roku bychom rádi informovali případné další zájemce o poskytování našich služeb. Pečovatelská služba nabízí pomoc obyvatelům města Lipník nad Bečvou a jeho místních částí, tj. Nové Dvory, Podhůra, Loučka, Podhoří a Trnávka v pracovní dny v době od 6:30 do 15 hodin mimo tuto dobu je péči možno poskytnout pouze po předchozí dohodě. Můžeme vám nabídnout základní sociální poradenství, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravování, donášku nebo dovoz oběda, pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid domácnosti, doprovod k lékaři, praní a žehlení prádla a dohled nad požitím léků. Vám seniorům, zdravotně postiženým nebo rodinným příslušníkům ochotně podrobné informace poskytneme mimo jiné i v sídle naši organizace na ulici Souhradní 1393 v Lipníku nad Bečvou. Rádi vám nabídneme naši pomoc při řešení mnohdy nelehkých životních situací. Vaše pečovatelky Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Telefon: , Mobil: , Webové stránky: www. socialnisluzby.com Vedoucí PS: Marie Vinklerová, DiS Ředitelka: Dana Navrátilová FINANČNÍ ÚŘAD Finanční úřad v Hranicích bude ve dnech , , a vybírat daňová přiznání právnických a fyzických osob v kanceláři č. 32, prvé poschodí, budovy radnice náměstí TGM. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ INFORMUJE Od dochází v systému dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany a příspěvku na péči k řadě změn, které mají přímý dopad na jejich příjemce. Za nejpodstatnější změny lze považovat následující: Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost). Do byl příspěvek poskytován ve výši Kč za kalendářní měsíc. Všichni příjemci, kterých se tato změna týká, obdrží sdělení o snížení příspěvku na péči. Příspěvek na provoz motorového vozidla je i v roce 2011 poskytován ve snížené výši (stejně jako v roce 2010). Výše příspěvku na provoz motorového vozidla tak činí pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, Kč u jednostopého vozidla a Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, Kč u jednostopého vozidla a Kč u ostatních vozidel. U ostatních dávek sociální péče poskytovaných osobám se zdravotním postižením nedošlo k legislativním změnám. Bližší informace o změnách právní úpravy, o nárocích na dávky sociální péče a příspěvek na péči Vám poskytnou pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální péče, úsek příspěvek na péči nebo dávky pro zdravotně postižené občany. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMNÍKY V MĚSTSKÝCH BYTECH Město Lipník nad Bečvou eviduje k ve svém majetku 450 městských bytů. V posledních letech se v bytech obce výrazně zvýšil počet neplatičů. Dlužná částka na nájmu a službách u bytů je vyčíslena na ,94 Kč. Jednotlivé dlužné částky se pohybují od Kč až po Kč, V roce 2011 přistoupí odbor správy majetku k častějším kontrolám užívání nájemních bytů na základě platných nájemních smluv. Byty budou navštěvovat pracovnice odboru správy majetku, oddělení správy budov a budou kontrolovat předmětné užívání městských bytů a počty nahlášených osob. Cílem pro nadcházející období je přísnější posuzování a řešení problematiky dlužníků, a to především výpověďmi dlužníků z nájmu bytu bez přivolení soudu, dle platných norem a zákonů. Město Lipník na Bečvou by tak chtělo zamezit navýšení dlužné částky od neplatičů a především docílit snížení výše zmiňovaných dluhů. SM MĚSTSKÁ POLICIE V úterý nad ránem zasahovala hlídka s kolegy z republikové Policie v baru v centru města, kde mělo dojít k odcizení peněženky. Zde se nacházel silně podnapilý muž, který odmítal se strážníky spolupracovat. Po předvedení kvůli zjištění jeho totožnosti se začal chovat agresivně, proto skončil nejprve v policejní cele, poté byl převezen k vystřízlivění na záchytnou stranici do Olomouce. Bezpečnostně preventivní akce se strážníci spolu s policisty PČR zúčastnili v pátek Tentokrát byla zaměřena na zabezpečení sklepních prostor, zejména v panelových domech na sídlištích. Zjištěné nedostatky, např. neuzamčené vstupní dveře, vadné zámky na kójích atd., byly konzultovány s předsedy společenství. O pomoc u zraněné ženy požádala strážníky pracovnice místní Charity v sobotu ve večerních hodinách. Paní vysokého věku si zřejmě pádem přivodila zranění hlavy a zůstala ležet sama uzamčena v rodinném domku, neschopna pohybu. Po vypáčení dveří přivolanými místními hasiči byla paní převezena lékařem na vyšetření do nemocnice v Hranicích.

4 STRANA 4 INVESTIČNÍ AKCE 2010 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V ROCE 2010 Konírna rekonstrukce západního křídla zámku, 19 mil. Kč Rekonstrukce ohradní zdi a vstupu do zámku, 1,5 mil. Kč Rekonstrukce veřejných WC, 1,2 mil. Kč Bikrosová dráha, 1,2 mil. Kč Zateplení objektu Střediska volného času, 3,4 mil. Kč Oprava městského opevnění v části Novosady, 4 mil. Kč Komunitní kompostování, 4 mil. Kč Zateplení objektu MŠ Zahradní, 2,3 mil. Kč

5 ŠKOLY STRANA 5 PRVNÍ JEDNIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY Malé princezny, zvířátka a víly přivítaly ve dnech 17. a 18. ledna 2011 budoucí prvňáčky a jejich rodiče u zápisu do 1. tříd na ZŠ Osecká 315. Pro děti byla připravena Barevná louka plná pohádkových úkolů, počítání se zvířátky, skládání a poznávání obrázků. Za zvládnutí této velké zkoušky si všechny děti odnesly svou první školní jedničku, tentokrát z keramiky. O občerstvení dětí i rodičů se postarali zaměstnanci školní jídelny. Všech 63 zapsaných dětí odcházelo domů se spoustou dárečků a spokojeným úsměvem. Učitelé ZŠ Osecká 315 NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V LIPNÍKU NAD BEČVOU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 Od se v prostorách budovy Základní školy Lipník nad Bečvou, Osecká 301 nově otevře Střední škola obor C/002 Praktická škola dvouletá pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tímto bude zajištěna návaznost vzdělávání ze základního školství do středního školství a umožněno vzdělání žákům, kteří v současné době tyto možnosti neměli a zůstávali s rodiči doma. Pokud jsou mladší 26 let, mají možnost se do středního vzdělávání vrátit a pokračovat v rozšiřování svých znalostí a především praktických dovedností. Praktická škola je vhodná zejména pro žáky s menšími studijními předpoklady. Dává základy odborného vzdělání a manuálních dovedností. Je méně náročná než odborné učiliště. Je určena pro dívky a chlapce. Připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně v chráněných pracovištích. Budou přijímáni uchazeči, kteří ukončili: povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (základní škola praktická, dříve zvláštní škola) povinnou školní docházku v základní škole speciální (dříve pomocná škola) povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání (žáci, kteří ukončili docházku na běžné ZŠ v nižším než 9. ročníku) základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy ŘEDITELKA ŠKOLY VYHLÁSILA 1. kolo přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté a nevypsala přijímací zkoušky. Přijímací řízení proběhne formou pohovoru, tj. informační schůzky, v pátek 22. dubna 2011 od 8.00 do hod. v budově školy na adrese: Osecká 301, Lipník n. Bečvou. Uchazeči budou vybráni podle stanovených kritérií. 2. kolo přijímacího řízení do praktické školy dvouleté proběhne formou pohovoru, tj. informační schůzky do 29. srpna 2011 hodin v budově školy na adrese: Osecká 301, Lipník nad Bečvou. Uchazeči budou vybráni podle stanovených kritérií. Přihlášky do střední školy PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOU- LETÉ, kód oboru vzdělání C/02, denní formy středního vzdělávání, je nutno zaslat nejpozději do 15. března 2011 na adresu školy: Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301, Osecká 301, Lipník nad Bečvou Přihláška se podává na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Přihlášku do praktické školy dvouleté podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy. Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků vzdělávání, ve kterých uchazeč splnil nebo nesplnil povinnou školní docházku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů vzdělání, zápis z psychologického nebo speciálně pedagogického vyšetření a lékařského vyšetření (kopie). Žáci vyžadující přítomnost asistenta pedagoga přiloží Doporučení ke vzdělávání dítěte, žáka a studenta se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením, které vydá příslušné speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC). Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka zasílá ředitelka školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bezodkladně po ukončení hodnocení uchazečů nebo ho rovnou předá na informační schůzce. Výsledky 1. i 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách naší školy: Po doručení rozhodnutí ředitelky školy o přijetí uchazeče, potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí do střední školy; v případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka praktické školy dvouleté. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem. Na základě Rozhodnutí MŠMT č. j / o zápisu Střední školy (IZO ) do školského rejstříku dojde s účinností od ke změně názvu školy. Současný název školy (končí platnost ): Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Osecká 301, Lipník nad Bečvou Nový název školy: (platný od ) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Osecká 301, Lipník nad Bečvou Mgr. Jarmila Slezáčková, ředitelka školy

6 STRANA 6 CVIČNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Dne od 8.00 si zájemci o studium Gymnáziu mohou zdarma vyzkoušet cvičné přijímací zkoušky formou SCIO testů. Zájemci se mohou hlásit do do na tel.: nebo em: VÝZDOBA Z ODPADKŮ NA GYMNÁZIU V předvánoční době se na Gymnáziu uskutečnila soutěž s názvem Vyzdob si svou třídu odpadky. Do boje o výhru se zapojily třídy primy, sekundy, kvinty a sexty. Ostatní třídy raději jen přihlížely a komentovaly výzdobu ostatních. Po Vánocích proběhlo dlouho očekávané vyhlášení vítězů. První místo zaslouženě získala třída prima, která měla nejrozmanitější odpadkovou výzdobu mimo jiné listnatý i jehličnatý odpadkový stromeček, okna plná novinových a plastových vloček, vánoční textilní řetěz a další. Druhé místo obsadila sekunda se svými originálními vločkami a vánočním stromečkem. Kvinta vytvořila zajímavou vločkovou výzdobu okolo tabule a studentům sexty se nad hlavami vznášela spousta odpadků. Díky této soutěži, která se vztahovala především k programu Ekoškola, do něhož je Gymnázium zapojeno, si studenti uvědomili, že i z odpadků se dá vyrobit krásná výzdoba, která nic nestojí. Michaela Sekaninová ŠKOLY, ZAJÍMAVOSTI SOUTĚŽ MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY Město Lipník nad Bečvou je od roku 2002 členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS), které je dobrovolnou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací, sdružující především historické obce nebo jejich části. Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. V roce 2007 bylo SHS ČMS osloveno hlavním pořadatelem Radou Evropy, aby i v České republice zorganizovalo fotografickou soutěž s názvem Mladí fotografují památky a převzalo nad ní záštitu. Sdružení se velmi rádo ujalo této výzvy a výsledkem jsou již tři úspěšné ročníky. Tato soutěž je dnes jednou z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Celá soutěž vrcholí předáváním cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního dne památek. Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé navštěvující školní zařízení, věkový limit je 21 let. Více informací je možno získat na adrese Téma letošního ročníku a organizační podmínky soutěže budou vyhlášeny koncem měsíce ledna. V minulých dnech byl ředitelům základních i středních škol předán dopis informující o této zajímavé akci. Město Lipník nad Bečvou je plné památkových objektů, které mohou přitáhnout pozornost a objektivy mladých fotografů a věříme, že se do soutěže zapojí co nejvíce mladých lidí. Hana Švrčková MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK NAD BEČVOU odstartovala 4. ročník populární soutěže pro děti a mládež Velké knihovnické putování tentokrát... po knihovnách českých i světových Soutěž je určena pro čtenáře dětského oddělení ve věku 5 15 let, ale také pro třídní kolektivy. Od ledna až do listopadu 2011 je možno plnit úkoly, které jsou umístěny na nástěnce v Dětského oddělení. Za správné odpovědi a splněné úkoly obdrží body škudlíky, které lze proměnit ve speciálním knihovnickém obchodě za zboží. Přihlásit se lze kdykoliv v průběhu soutěže. Čím dříve se přihlásíte, tím více bodů můžete získat. Každý měsíc budou zveřejněny průběžné výsledky, aby soutěžící měli možnost sledovat, na jakém místě se pohybují. V jednotlivých kolech se seznámíme s Městskou knihovnou v Lipníku nad Bečvou, která letos připravuje několik akcí k oslavám 90 let od jejího založení, s celorepublikovými akcemi a projekty, do nichž je zapojena MěK Lipník n. B., s aktivitami, které v jiných knihovnách neprovozují s knihovnami v mikroregionu Lipensko s dětskými odděleními knihoven v jiných městech ČR s dětskými odděleními knihoven v jiných zemích s největšími světovými knihovnami nahlédneme i do historie vzniku knihoven Součástí soutěže je hra na knihovnické pátrače a na knižní lékaře. Vyhodnocení a vítěze soutěže oznámíme 26. listopadu 2011 v rámci akce Den pro dětskou knihu MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK NAD BEČVOU vyhlašuje při příležitosti výročí 90 let Městské knihovny Lipník nad Bečvou výtvarnou soutěž nové logo knihovny Podmínky soutěže: 1. Soutěže se mohou zúčastnit soutěžící ve věku let 2. Úkolem soutěžícího bude vytvořit logo knihovny ve dvou variantách: a) pouze grafické ztvárnění obrázek b) obrázek včetně textu: Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 3. Maximální rozměr celé práce A4, soutěžní práce musí být na zadní straně označena jménem, adresou a školou. 4. Logo bude používáno v digitální i tištěné podobě, na webových stránkách, při elektronické korespondenci, na plakátech, pozvánkách, dopisních papírech. 5. Autoři soutěžních prací souhlasí s vystavením prací na výstavě v prostorách knihovny ve dnech května První tři vítězové nebo jejich zákonní zástupci souhlasí s výlučným užitím díla pro potřeby Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace. 7. Soutěžní práce musí být odevzdány do dětského oddělení MěK Lipník nejpozději do 25. dubna Zahájení soutěže 1. února Vyhodnocení nejlepších prací proběhne při vernisáži výstavy 90 let Městské knihovny Lipník n. B. dne 11. května Více na:

7 ZAJÍMAVOSTI STRANA 7 MÁTE DOMA ZAJÍMAVOU BIBLI? Zapojte se do připravované výstavy Biblí Již několik měsíců putuje Českou a Slovenskou republikou unikátní putovní výstava nazvaná Bible včera, dnes a zítra, která představuje Bibli a její poselství široké veřejnosti. Unikátní výstava zavítá ve dnech března 2011 také do Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Při této příležitosti bychom také rádi zapojili místní občany. Návštěvníci si budou moci prohlédnout více jak 150 různých exponátů pro dospělé, mládež i děti v bezmála 80 jazycích. Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 budou k dispozici různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. Ze zajímavých exponátů lze jmenovat např. Melantrichovy Bible, Bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bible v esperantu nebo ve vietnamštině, hebrejskou a řeckou Bibli, biblické příběhy v češtině a zároveň romštině, ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek vytvořen politickým vězněm v roce 1958 nebo unikátní komentáře a studijní materiály umožňující snadnější pochopení Bible, jejího významu a jejího poselství včetně možnosti vnoření se poutavou formou do biblických událostí a prorockých předpovědí. Návštěvníci si budou mít možnost prohlédnout také originální svitek Tóry (5 knih Mojžíšových) přímo z Izraele, říká za pořadatele Petr Hamrozi. Součástí výstavy je i ruční přepis Bible. Jednotlivé kopie přepsaného textu budou po ukončení cyklu výstav rozmnoženy a umístěny jako zajímavé exponáty v místech konání putovní výstavy, tedy i v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou. Návštěvníci mají možnost se zapojit do zajímavé biblické soutěže o hodnotné ceny. Pro zájemce je také k dispozici nabídka možnosti dalšího studia Bible nebo možnost diskuzí o Bibli a duchovních otázkách. Pokud máte doma zajímavou Bibli zapojte se do výstavy a podpořte ji! Jelikož výstava zavítá také do Městské knihovny, rádi bychom nabídli možnost zapojení místních občanů. Pokud vlastníte zajímavou Bibli (starou, exotickou či jinak zajímavou...), byli bychom rádi, kdybyste zapůjčením svého exponátu podpořili tuto výstavu. Zároveň tak můžete ukázat, že i v Lipníku vlastní lidé zajímavé exponáty Biblí... Exponáty by byly zapůjčeny na celou dobu výstavy tedy od 7. do 11. března 2011.Bibli je možné doručit do MK do pondělí 7. března 2011 do Více informací získáte u organizátora výstavy na tel nebo em: Informace poskytne také Městská knihovna, říká Petr Hamrozi, organizátor. Celý projekt je realizován občanským sdružením I4U, ve spolupráci s Maranatha, o.s., a Městskou knihovnou v Lipníku nad Bečvou. Partnerem projektu je Česká Biblická společnost, BibleTV, Info-Bible.cz a další. Více informací o výstavě včetně termínů a míst konání na jiných místech lze naleznout na MĚSTSKÁ KNIHOVNA PORADÍ ZAČÁTEČNÍKŮM JAK NA POČÍTAČ Také v letošním roce Městská knihov - na Lipník n. B. nabízí kurzy základů počítačové gramotnosti Jak na počítač. Tyto kurzy jsou určeny pro naprosté začátečníky, kteří nemají s prací na počítači žádnou nebo jen minimální zkušenost. Kurzy budou probíhat ve čtyřech lekcích po třech vyučovacích hodinách, aby si účastníci mohli lépe zafixovat získané dovednosti. První dvě lekce jsou věnovány seznámení s počítačem, funkcí klávesnice a myši a práci v textovém editoru. Třetí a čtvrtá lekce seznámí zájemce s prací na internetu a používáním elektronické pošty. Kurzy probíhají vždy ve středu, v březnu a v říjnu v době od 8.30 do hodin a v až hodin, v září pouze dopoledne v 8.30 až hodin, ve studovně městské knihovny. Březen: 2. 3., 9. 3., , Září: 7. 9., , a Říjen: , , a Je nutné se předem přihlásit ve studovně městské knihovny, pí Božena Musilová osobně nebo na telefoním čísle V roce 2010 Městská knihovna získala díky grantu VISK 3 finanční prostředky na nákup nových počítačů i doplnění programového vybavení. Kvalita výuky se tím zlepšila, celkem bylo uspořádáno sedm kurzů po čtyřech lekcích a proškoleno bylo 28 zájemců. POMOZTE ZACHRÁNIT ROSNIČKU Vážení občané, NADACE OKŘÍDLENÉ KO- LO vyhlásila dne 30. listopadu 2009, pod patronací přítele železniční historie a televizního a rozhlasového moderátora Dr. Václava Žmolíka, veřejnou sbírku na opravu a zprovoznění parní lokomotivy Rosnička. Parní lokomotivy řady dodala Československým státním drahám (ČSD) lokomotivka Škodových závodů v Plzni (tehdy Závody V. I. Lenina Plzeň) v roce Lokomotivy byly nakonec vyrobeny pouze dvě a staly se posledním typem parních lokomotiv vyrobených pro ČSD. Lokomotiva byla v počátku svého provozu nasazena na vozbu osobních vlaků z Jihlavy do Brna, Znojma a Prahy. Později sloužila na tratích z Brna do Přerova a České Třebové.Od roku 1972 se jejím mateřským depem stala Olomouc a jezdila zde na tratích do Krnova a Nezamyslic. V roce 1974 byla lokomotiva předána do sbírek Národního technického muzea (NTM), které ji převezlo do svého depozitáře v Čelákovicích. V roce 1980 byla převezena do lokomotivního depa v Nymburce. Zde byla uvedena do vystavovatelného stavu jako neprovozní exponát NTM. Představila se například v září 1980 na výstavě v Liberci konané u příležitosti ukončení parního provozu na tratích ČSD. V osmdesátých letech ji převzalo do své péče lokomotivní depo Olomouc, kde byla po náročné opravě v červnu 1993 zprovozněna. V roce 2009 skončila životnost lokomotivního kotle a je zapotřebí jeho rozsáhlá renovace. Náklady na všechny potřebné práce budou hrazeny právě z vyhlášené finan - ční sbírky. Po opravách bude lokomotiva sloužit k vedení zvláštních parních vlaků při nostalgických jízdách a připomínat historii železniční dopravy v českých zemích. Pomoci můžete i Vy, a to svým finančním příspěvkem: na číslo účtu /0300 u ČSOB Přerov nebo Dárcovskou SMS prostřednictvím Fóra dárců ve tvaru: DMS ROSNICKA na číslo Cena DMS je 30 Kč.

8 STRANA 8 VZPOMÍNKY: CHARAMZOVA DECHOVKA ZAJÍMAVOSTI Úplný název byl dechová hudba Základní devítileté školy Třída sovětské armády Lipník nad Bečvou. Pan Charamza, který to všechno řídil a přímo tlačil, to byl učitel tohoto ústavu. Ten mimo svůj úvazek učitele dílen s velkou energií a úsilím učil žáky školy základům hry na hudební nástroje. A byly to nástroje převážně dechové, tak jak to klasická dechová hudba potřebovala. S odstupem konstatuji, že to muselo být úsilí téměř nadlidské. Překonat naši lenost a touhu po hrách se spolužáky, vyburcovat nás k intenzivnímu učení hry na hudební nástroj po splnění školních povinností, to bylo určitě náročné. Ne všichni vydrželi, ale výsledek byl překvapivý. Velmi slušně hrající dětská dechovka, hudební soubor řekněme krajské úrovně, to byla Charamzovka. Já jsem v ní působil zhruba od páté třídy, až jako přerostlý pionýr jsem skončil asi v 18 letech. Takže mnoho si pamatuji a něco si připomenu odjinud. Jak jsem vzpomenul, začal jsem asi v té 5. třídě. Moji rodiče mi k této příležitosti zakoupili starší baskřídlovku. Noty, ke kterým jsem se postupně dopracoval, byly psány v basovém klíči, protože jsem hrál baryton. Zkoušky byly zpravidla 2x týdně, a to dělená, a mimoto v pátek bývala ještě Celá dechová, to znamená všichni. V klasické dechovce mají nástroje své typické role. Když měly zkoušku křídlovky, tenory či baskřídlovky, linuly se z oken dílen, kde jsme zkoušeli, víceméně různě posazené melodie, leč když měly zkoušku klarinety a zvláště es trubky, mohli se chodci na dnešní Hranické ulici domnívat, že školu ovládli krkavci. K udržení rytmu používal učitel Charamza dřevěný trámek 5x5 cm, se kterým intenzivně tloukl do zde stojících ponků, čili pracovních stolů. Bylo to vcelku bizardní prostředí školních dílen, ve kterém jsme se zdokonalovali ve hře. Byly zde v řadách stojící ponky, na stěnách viselo nejrůznější nářadí, na stolech svěráky a mnoho různých hranolků, pilin a materiálu. Když jsme my mladší dosáhli základní přijatelné úrovně, začali jsme veřejně vystupovat na akcích, kde byla naše dechovka zvána. Nejprve více jako figuranti než výkonní hudebníci, ale učili jsme se pochodovat za hry a podobné dovednosti. Většinou to byla dobrá zábava, protože pořád se něco dělo. Jako větší či menší děti jsme dokázali klidně někde zapomenout nástroj či noty a provést věci, které nemohly nikoho ani napadnout. Učitel Charamza potom lomil rukama, a to často. Vždy litoval, že jeho oblíbený trámek 5x5 s námi na zájezdy nejezdí. Ale věc se pokaždé nějak vyřešila. Potom už mohla následovat produkce, při které jsme zpravidla naše starší posluchače donutili až k pláči, a potom nám nosili Tatranky a žlutou sodovku. To bylo vyvrcholení akce, nechat se takto obdivovat. Po zasloužené svačince jsme mohli pokračovat v tourné. Skutečně, s touto dětskou dechovkou jsme dost cestovali. Pod záminkou propagace školy jsme jezdili do Čech i na Slovensko. Pro mladší, to byl stále jeden stát. Hráli jsme v mnoha lázních. Poděbrady, Luhačovice, Libverda, Piešťany, Trenčianské Teplice, tam všude jsme nacházeli publikum chtivé nás zásobovat Tatrankami a žlutou sodovkou. Hráli jsme v Bratislavě, na Děvíně. Hráli jsme první máje, protože jsme uměli pochodovat, v Lipníku téměř pokaždé, v Přerově, a taky v Ostravě. Tam jsme dokonce odpoledne hráli na Černé louce a přenášel to rozhlas po drátě. Učitel Charamza ukončil naši produkci do mikrofonu slovy: Úkol splněn. Jeli jsme na družební zájezd do Leopoldova, kde byla naše družební škola, zatímco Leopoldováci jeli do Lipníku. Bylo to na tři dny a myslím, že jsme jim ty jejich ratolesti zcela vynahradili. Navíc jsme měli hudební nástroje, a tak jsme troubili a pískali i pod peřinami. Spát mohli místní hodně pozdě. Zdejší děti měli za úkol ukázat hostům zajímavá místa Leopoldova, a tak nás všechny vodili na nádraží a taky k největší místní atrakci, věznici v Leopoldově. Zrovna tehdy tam úpěl Gustáv Husák, pro mladší náš budoucí president. Zkrátka měli jsme se tam moc dobře. Taky se někteří z nás zúčastnili sportovních soutěží s žáky naší družební školy. Mohu se ještě zmínit o našem zájezdu do severních Čech. Vzpomínám, že jsme tam přespávali někde v lázních Libverda, kde jsme na střechách tohoto objektu trochu harašili. Taky jsme byli navštívit Obří sud, což byla hospoda ve tvaru sudu. I tam nám nabízeli žlutou sodovku, přestože někteří urostlí hudebníci žádali pivo. Každý rok jsme se zúčastňovali Soutěže tvořivosti mládeže, okresní kola jsme hladce procházeli, ale v rámci kraje jsme měli velkého soupeře, dechovku z Loučné v Jesenících, a ti nás zpravidla poráželi, takže jsme končívali v kraji druzí. Ale oni byli poněkud starší než my, takže jsme se domnívali, že v Jeseníkách jsou Základní dvanáctileté školy. Ale jednou pohár přetekl, učitel Charamza podal protest proti věku a porazili jsme je. Na všech těchto zájezdech s námi jezdil některý neúspěšný čekatel s trojúhelníkovým poutačem, na kterém bylo napsáno ZDŠ Lipník n. B. Tak jsme šířili slávu Lipenského školství všade, kde jsme v této republice zavítali. Charamzova dechovka začala působit v roce Na konci své činnosti se někteří zkušení členové zapojovali do jiných souborů, hráli například na slavném majálesu 1966 v Přerově a v Olomouci. Někdy poté před rokem 1968 náš dětský soubor ukončil činnost. Sepsal Jan Šablický, baryton, baskřídlovka 1 Šindler Jaroslav, Moos; 2 Rozkopal Vojtěch; 3 Šindler Jiří; 4 Mereš Milan dvojče; 5 Mereš Štefan dvojče; 6 Trávníček Ladislav; 7 Šablický Jan, autor textu; 8???; 9 Kácal Miroslav; 10 Dohnal Vojtěch; 11 Šperlich Milan; 12 (Matys Pavel); 13 Zlámal Jiří, policie Přerov; 14 Venclík Svatopluk; 15 Zlámalíková Marie; 16 Bárta Antonín; 17 Janota Josef; 18 Bortl Milan; 19 Válek Miroslav, CIMRMANOVO TORZO; 20 Čech Ladislav; 21 Pavelka Ladislav; 22 Havlín Jan, pilot; 24 Valigura Zdeňek; 25 Techet Karel; 26 Charamza Stanislav, učitel, kapelník; 27 Bortl Jan, radiomechanici; 28 Suchánek Pavel, TS Přerov; 29 Velešík Antonín; 30 (Pešek Vladimír); 31 Bajgar, STAR, Dallas; 32 Havlín Jaroslav; 33 Herzinger Bohumil; 34 Frydryšek Josef; 35 Herzinger Pavel; 36 Bagárová Jana, Jezernice; 37 Navrátil Ladislav; 38 Koláčková, Jezernice; 39 Terich Jan; 40 Vážanský Arnošt; Nejsou zde ale byli členy: Kužílek, Straka, Vojkovská, Čočková, Talla, Švarc a další.

9 ZAJÍMAVOSTI STRANA 9 PINKUS VOGEL PŘÍBĚH TÓRY POKRAČUJE VIII. ROČNÍK VEČERNÍHO POCHODU KOLEM HELFŠTÝNA V pátek 21. ledna se uskutečnil již VIII. ročník Večerního pochodu kolem Helfštýna, pořádaný Střediskem volného času Lipník nad Bečvou. Počasí bylo přívětivé, bez sněhu a teploty jen mírně pod nulou. Těchto příznivých podmínek využilo mnoho Lipeňáků a obyvatel Týna k večerní procházce. Po cestě luštili účastníci pochodu křížovku a pár lehkých i těžších hádanek. Pod hradem je čekal teplý čaj a oheň, na kterém si mohli účastníci opéct buřty a ohřát se. Po absolvování cesty se všichni sešli v restauraci Pod hradem, kde úspěšní řešitelé obdrželi pamětní list a k poslechu zahrála kapela Dallas, které tímto děkujeme. Chtěli bychom také poděkovat kastelánovi hradu Helfštýna za osvětlení hradu, které vytvářelo ve večerním čase nádhernou atmosféru. SVČ KAPITOLA OSMÁ Šalom, Pinkusi! Pinkusi, dostali jsme odpověď na náš dopis panu rabínu Creanovi. Jenže se stala někde chyba. Z rabína se vyklubala rabínka! Meryl Crean je žena, za omyl se všem omlouváme Paní rabínka vede soukromé zařízení pro židovské seniory (Jewish retirement home), zřejmě něco podobného jako jsou u nás domovy důchodců. Pinkusi, jak bylo postaráno o staré a nemohoucí Židy v Lipníku? Šalom, paní. Denně chodíte kolem Nadačního domu bratrů Gutmannových. Ten byl postaven právě jako ubytovna, jak vy dnes říkáte, pro sociálně slabé, tedy pro Židy. Vždyť pro mnohé to byla záchrana, dostali postel, ze sbírek šatstvo a několikrát denně stravu. Už jsem se zmiňoval,že tam také bydlím Paní rabínka ve svém dopise uvádí, že mnozí její svěřenci přežili holocaust a po válce se přistěhovali do Ameriky, založili rodiny a nyní dožívají právě u paní rabínky. A vzpomínají tady je šance pro studenty gymnázia, aby si s nimi začali dopisovat. Jejich životní příběhy jsou určitě zajímavé. Paní rabínka upozorňuje ve svém dopise na děti těchto seniorů, také ony mají své příběhy. V domově žije profesor, který každý týden beseduje s důchodci o současném světovém dění. Jeho otec byl propagandistický spisovatel nacismu. Pan profesor se skamarádil se synem starého pána, který přežil holocaust a společně napsali divadelní hru. Podkladem pro tuto hru byly dopisy, které psal německý otec z Francie své manželce domů. Druhou inspirací pro drama byl deník pamětníka holocaustu, který psal, když se skrýval ve Francii. Hra se jmenuje Tikání metronomu(metronome ticking). Tento příběh mi připomněl dům židovského notáře Strasmanna. Z celé rodiny přežila holocaust jenom dcera, paní Kerina Festová, žije v Austrálii. Před léty projevila přání, abychom na tomto domě umístili pamětní desku její rodině. Jenže po válce v tomto domě byli internováni němečtí chlapci, kteří byli odebráni odsunutým rodičům. Mnozí z těchto chlapců (dnes seniorů) žijí v Lipníku mezi námi Je to paradox, na jedné straně Židé, na druhé Němci. V USA po letech si dovedli odpustit a sblížit se. Proč to nejde u nás? Pinkusi, co s tím budeme dělat? Paní, chce to čas a trpělivost. Musíme doufat,že přijde doba LAMED VAV CADIKIM. Pinkusi, prosím, vysvětli nám tato slova. Víte, paní, Židé studují nejen Tóru, ale také TALMUD. Ten vlastně několika legendami a příběhy vysvětluje Tóru. LAMED VAV CADIKIM je právě příběh z TALMUDU. Jednou rabíni diskutovali o tom, co je podstatou opravdu dobré lidské bytosti. Shodli se na tom, že každý skutek takového člověka musí být spravedlivý. Pokud by existoval jen jediný takový člověk, prohlásil rabi Eliezer, Bůh by stvořil svět kvůli němu. Jenže těch spravedlivých a čestných je pouze třicet šest, hebrejský lamed vav cadikim. Liší se od ostatních lidí svými skutky a slovy. Nikdy nelžou, nepomlouvají ani nenapadají. Vzdávají se svých potřeb ve prospěch druhých. Lamed vav cadikim vždy jednají tak, aby proměňovali svět v lepší místo pro druhé. Jejich slova a skutky charakterizuje oddanost vyššímu cíli, dokonalému světu pokoje a blahobytu. Každý z nich je nejvyšší vzor lidské existence. Proto kdykoliv jeden z těchto lidí zemře, jiný se narodí, aby zaujal jeho místo, a tak zajistil přežití lidstva. Číslo 36 obsahuje dvě písmena hebrejské abecedy: Lamed je 30 a vav se rovná 6. Spojení těchto dvou hebrejských písmen je pojmenování pro zvláštní skupinu lidí, kteří svou spravedlností v každém okamžiku zachraňují svět. Pinkusi,myslíš, že alespoň jeden cadik žije v Lipníku? A vyřeší problém tabulek na Strasmannově domě? A vůbec, domluví se lidé v dnešním světě navzájem? Sepsala Křenková Libuše TŘI KRÁLOVÉ V NOVÝCH DVORECH I v Nových Dvorech se letos, již devátým rokem, konala tradiční Tříkrálová sbírka. Krále představovali Jarda Pospíšil, Jindra Viliš a Rosťa Ráb. Myslím, že letošní sbírku můžeme považovat za úspěšnou a doufáme, že příští rok bude ještě úspěšnější. Díky všem, kteří se na této sbírce podíleli. Jarda Pospíšil CHARITA HRANICE, středisko Lipník nad Bečvou, 28. října 36/7 Charita Hranice, Purgešova Hranice, tel středisko Lipník nad Bečvou 28. října 36/7, Lipník n. B. tel , IČ: , č. ú /0100 Tříkrálová sbírka 2011 v Charitě Hranice, středisko Lipník nad Bečvou Soběchleby Kč (3 pokl.) Horní Nětčice Kč (1 pokl.) Dolní Nětčice Kč (2 pokl.) Bezuchov Kč (1 pokl.) Radotín Kč (1 pokl.) Oprostovice Kč (1 pokl.) Celkem Kč Dolní Újezd Kč (4 pokl.) + Skoky + Staměřice Veselíčko+Tupec Kč (3 pokl.) Osek nad Bečvou Kč (4 pokl.) Oldřichov Kč (1 pokl.) VLipník n/b Kč (31 pokl.) Trnávka Kč (1 pokl.) Podhoří Kč (3 pokl.) Nové Dvory Kč (1 pokl.) Hlinsko Kč (1 pokl.) Kladníky Kč (1 pokl.) Loučka Kč (2 pokl.) Celkem Kč Jezernice Kč (3 pokl.) Lhota Kč (2 pokl.) Bohuslávky Kč (1 pokl.) Týn nad Bečvou Kč (2 pokl.) CELKEM Kč (celkem vloni Kč 70 pokl.) CHARITA HRANICE celkem vykoledovala Kč (vloni Kč) DĚKUJEME VÁM jménem všech lidí u nás i v zahraničí, kteří se ocitli v nouzi a potřebují pomoci. Je možné vložit nebo poslat finanční obnos na účet u České spořitelny: č.ú /0800 nebo DMS KOLEDA na číslo Získané finanční prostředky budou využity pro rozvoj Charity Hranice, středisko Lipník nad Bečvou, dále na pomoc lidem v nouzi a na humanitární pomoc. Naďa Vrbíková ,

10 STRANA 10 KULTURNÍ AKCE 2010 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI V ROCE 2010 Divadlo Járy Cimrmana: Hospoda na Mýtince Jarní otvírání Moravské brány Oslavy 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů Kov ve městě VI. Svatojakubské hody

11 ZAJÍMAVOSTI STRANA 11 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI V ROCE 2010 Výstava J. A. Komenský v díle akad. sochaře Igora Kitzbergera Výstava Babičky motorky Dny evropského dědictví LIPOVÁ VÍLA TILINKA Z LIPNÍKA BYLA V BRNĚ STŘEDEM POZORNOSTI Lipová víla Tilinka jako maskot a symbol Lipníka nad Bečvou byla na letošním ročníku veletrhu Regiontour v Brně středem pozornosti na stánku Olomouckého kraje, kde se prezentoval i Lipník n. Bečvou. Stala se častým objektem fotoaparátů návštěvníků ze všech koutů České republiky. Lipník nad Bečvou se v Brně prezentoval jako městská památková rezervace, nabízel prohlídky s průvodcem po památkách, kam se lidé běžně nedostanou, lákal na už sedmý ročník výstavy kovářských prací v exteriéru města Kov ve městě, třicátý Hefaiston i divadélko ve zvonici pro školní výlety, přibližuje nabídku pracovnice TIC Věra Saňková. Prohlídky s průvodcem se letos od května do září pořádají už popáté. S průvodcem je možné navštívit památky, do kterých jinak vstup není možný (zvonice, synagoga, židovské hřbitovy), návštěvníci se také dozvědí mnoho zajímavostí například z čeho financoval děkan Balšánek stavbu kaplí a mariánského sloupu, za kolik dnů byla postavena městská zvonice nebo kde v Lipníku přespával Petr Vok z Rožmberka. Z materiálů, které lákají do oblasti Moravské brány, zajímal návštěvníky veletrhu nejvíce ten, který představuje možnosti pro školní a rodinné výlety, upřesňuje Saňková. Na základě těchto podkladů je plánování výletů velmi snadné. Zároveň si návštěvník může být jistý, že v Lipníku a okolí nic důležitého nevynechá. Pro region je také významný rozsáhlý projekt Cyklostezky Bečva. Mapy s vyznačením její trasy vyhledávali především návštěvníci Regiontouru, provozující rekreační cykloturistiku, rodiny s dětmi i aktivní senioři. Milovníci jízdy na kole najdou od února v lipenském infocentru novinku cykloprůvodce, který obsahuje 24 nejzajímavějších tras vedoucích Moravou a Slezskem. Jeho vydání je společným projektem všech moravských krajů Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského a Olomouckého. Mezi šest tras, zastupujících Olomoucký kraj, patří právě i cyklostezka Bečva, a to v úseku Hranice Lipník n. B. Přerov v Olomouckém kraji a v úseku Rožnovská a Valašská Bečva ve Zlínském kraji.

12 STRANA 12 KULTURA KOVÁŘSKÝ ROK 2011 V KOVÁŘSKÉM MĚSTĚ MIROSLAV DONUTIL CESTOU NECESTOU Po osmi letech si příznivci herectví a vypravěčských schopností tohoto předního českého herce mohou opět přijít na své. V pátek 11. února přijíždí do našeho města s pořadem Cestou necestou, ve kterém zazní životní příběhy, zážitky z hereckých setkání a nejznámější divadelní písničky v Donutilově podání. Miroslav Donutil vystudoval herectví na brněnské JAMU. V průběhu studií působil v brněnském divadle Husa na provázku, kde získal také první angažmá. Od roku 1990 je členem činohry pražského Národního divadla. Stává se jednou z největších hvězd nejen souboru, ale i filmu a televize. K nezapomenutelným titulům, v nichž se objevil, patří Tankový prapor, Černí baroni, Dědictví aneb Kurvahošigutentag, Hotýlek v srdci Evropy, Pasti, pasti, pastičky, Pelíšky, Román pro ženy, Pevnost, Lea, Želary, Fany či Nuda v Brně. Za výkon ve filmu Pasti, pasti, pastičky získal Českého lva, na kterého byl nominován i v roce 2003 za vedlejší roli ve filmu Nuda v Brně. Z jeho televizních rolí jsou nejznámější filmy Hotel Herbich a série 3+1. Mimo herectví je hlas Miroslava Donutila častou součástí dabovaných filmů. Více informací na SVČ Rok 2011 je v Lipníku n. Bečvou ROKEM KOVÁŘSKÝM. Letos je to 5 let, co bylo město Lipník nad Bečvou společně s hradem Helfštýnem přijato do Kruhu evropských kovářských měst. Členstvím v tomto elitním spolku byly město a hrad poctěny jako jediné v České republice. Dlouholetá úzká spolupráce mezi městem a hradem byla tímto aktem zpečetěna s příslibem dalšího perspektivního vývoje, jehož význam daleko přesahuje hranice regionu, vlasti i Evropy. Město Lipník nad Bečvou spolu s Helfštýnem se letos stává hostitelem mezinárodní konference Kruhu evropských kovářských měst. Několik desítek delegátů z kovářských měst v Rakousku, Itálii, Francii, Ukrajině, Německu, Polsku, Finsku a Holandsku stráví poslední srpnový víkend v Lipníku nad Bečvou, kde bude konference probíhat, a na Helfštýně, kde proběhne část doprovodného programu. Letos proběhne jubilejní 30. ročník Hefaistonu na Helfštýně. Toto věhlasné mezinárodní setkání uměleckých kovářů si za dobu své existence vydobylo prestiž bedlivě sledované události, která je vysoko ceněna v odborných kruzích, ale těší se velké oblibě také u laické veřejnosti. Díky Hefaistonu se Helfštýn zapsal jako Mekka uměleckého kovářství jak u nás, tak v dalekém zahraničí. Zmíněné akce i jubilea ovlivní ráz městských aktivit, zejména sedmý ročník Kovu ve městě bude specifický tímto slavnostním duchem. Bude důstojnou kulisou všem významným událostem, reprezentací českého uměleckého kovářství před tváří Evropy. Letošní Kov ve městě se vrací zpět ke kořenům českého uměleckého kovářství. Mezi vystavujícími budou zakladatelé Hefaistonu, kteří stáli u zrodu prvního ročníku. Vedle mnohých z nich budou vystavovat i jejich potomci. Ikony českého a slovenského uměleckého kovářství už tedy mají své pokračovatele. Myšlenka zachování tradic kovářského umění a kontinuity umělecké i generační je stejně cenná jako uctivý návrat ke kořenům černého řemesla. Více o pojetí Kovu ve městě VII. se dočtete v příštím čísle Lipenských listů. U příležitosti Kovářského roku město doplnilo, rozšířilo a znovu vydalo propagační leták Kovářské město z barevné tematické řady propagačních materiálů o městě. V letáku byly doplněny fotografie nových stálých kovářských exponátů a mapka jejich rozmístění ve městě. Leták je zdarma k dostání v Turistickém informačním centru. Od května rozšíří naše Íčko nabídku tematických prohlídek města s průvodcem o speciální kovářskou prohlídku, při které se účastníci dozví více o vystavených plastikách, genezi jejich pořízení i o jejich autorech. V září v našem městě proběhnou již tradičně Dny evropského dědictví, letos s podtitulem Kovářský Lipník. Zpřístupněné památky, kulturní akce a noční prohlídky s doprovodným programem, zaměřené na osvětlené kovářské exponáty, to bude letošní náplň EHD. Mgr. Blanka Prudilová KATAPULT LEGENDA ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY V LIPNÍKU Nový Katapult začíná hrát v roce nula. V dubnu 2010 vydává album Radosti života, které v klubu Futurum, křtí Martin Ozák Dejdar. S Oldou Říhou v kapele hrají noví spoluhráči. Baskytarista Andy Budka a bubeník Ondřej Timpl. V roce 2010 skupina oslavila 35 let své činnosti. Mnohaletou kariéru Katapultu přerušilo úmrtí baskytaristy Jiřího Šindeláře ( ) a Anatoli Kohouta ( ). V hudebním nebi dnes koncertuje také Karel Káša Jahn ( ), který několik sezón ve skupině bubnoval. Katapult si od svého vzniku drží jednoduchý rockový styl. Má za sebou více než koncertů, 7 zlatých desek, 1 platinovou a 2 Zlaté slavíky. Možná ne všichni ví, že původní název skupiny zněl Mahagon. K počáteční sestavě patřili mimo O. Říhy, J. Šindeláře a A. Kohouta i V. Kramol (percussion) a L. Pobucká (zpěv). Pokud se chcete přesvědčit, že Katapult zůstal věrný svému rockovému stylu, dynamice koncertu a atmosféře, která jej všude provází, a jak hlásají plakáty Olda, Andy, Ondra oldies disco a vše, co ke správnému rockovému večeru patří, budete mít možnost 17. března od 19 hodin v sále kina Svět. Předprodej od 1. března v kanceláři kina Svět, v budově SVČ Komenského sady, TIC Lipník n. B., MIC Přerov. Více informací na SVČ

13 KULTURA STRANA 13 ART SMRŠŤ aneb OD KAŽDÉHO NĚCO Ve středu 26. ledna 2011 byla v zámecké galerii Konírna vernisáží zahájena výstava s názvem ART SMRŠŤ aneb OD KAŽDÉHO NĚCO. Pořadatelem výstavy je Základní umělecká škola Antonína Dvořáka v Lipníku n. B. Kurátorkou výstavy je Mgr. Soňa Kojzarová, vedoucí výtvarného oboru při ZUŠ. Jak již napovídá název výstavy, jedná se o ukázky nejrůznějších výtvarných technik opravdu od každého něco. Široká je i škála věkových kategorií účastníků. Na 150 jmen čítá seznam vystavujících: od nejmenších dětí v přípravném oddělení, u kterých se výtvarné cítění teprve formuje, až po dospělé absolventy výtvarného oboru s vyzrálou a vyhraněnou uměleckou výpovědí. Výstava není sestavena jen z výsledků aktuálního školního roku, ale mapuje činnost výtvarného oboru ZUŠ mnoho let pozpátku. Výstava je otevřena až do konce února od úterý do pátku 09:00 13:00, 15:00 17:00 a v neděli 13:00 16:00. V sobotu a v pondělí je galerie uzavřena. Návštěva mimo otevírací dobu je možná po domluvě na čísle telefonu Vstup do galerie Konírna je přes atrium ze zámeckého parku, za schody na střešní zahradu. -bp- Foto: B. Prudilová MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK NAD BEČVOU zve všechny příznivce historie našeho města na přednášku Mgr. LUBORA MALONĚ v rámci cyklu HOST V KNIHOVNĚ Jednota bratrská na Moravě a její vývoj v Lipníku 11. února 2011 v 18:00 hodin výstavní sál městské knihovny Domeček Akce je realizována za grantové podpory města Lipník n. B. VÁŽENÍ RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY SRPDŠ při ZUŠ A. Dvořáka ve spolupráci s ředitelstvím školy pořádají SPOLEČENSKÝ VEČER Koná se 4. března 2011 v sále Sokolovny v Lipníku nad Bečvou. V průběhu večera se již tradičně představí žáci oborů hudebního, výtvarného i tanečního. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍK NAD BEČVOU, ULICE HRANICKÁ 511 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE hledá zájemce o pracovní místo ŠKOLNÍKA Podmínky přijetí do pracovního poměru: morální bezúhonnost (předložení výpisu z rejstříku trestů, možná dodatečně po termínu) pokud možno vyučený v některém z oborů jako je zámečník, stolař, zedník, malíř... manuálně zručný dobrý zdravotní stav Zájemci přihlaste se na ředitelství výše uvedené školy nejpozději do úterý Platové podmínky dle platného Nařízení vlády. Předpokládaný nástup do zaměstnání Český rybářský svaz MO Lipník n. B. SPOLEČENSKÝ VEČER oznamuje příznivcům Petrova cechu, že dne 25. února 2011 pořádá Společenský večer v Kulturním domě ve Veselíčku-Tupci. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina BIG-MŽIK z Čekyně. Doprava do Veselíčka-Tupce zajištěna. O občerstvení bude dobře postaráno. Bližší informace a prodej vstupenek bude zahájen v úřední dny, tj. každé úterý od 25. ledna 2011 od 17:00 do 19:00 hod. v klubovně místní organizace v ulici J. V. Sládka 1460 v Lipníku nad Bečvou. Dále je možno získat bližší informace u p. Ryšánka na telefonu Srdečně zve výbor ČRS MO Lipník n. B. K tanci a poslechu hrají Taneční orchestr Leopardi a cimbálová muzika Okýbača Předprodej vstupenek od 15. února 2011 u p. Slaměníka Vstupné 100 Kč (včetně místenky), k stání 60 Kč Začátek v hod. Jste srdečně zváni

14 STRANA 14 KULTURNÍ SERVIS, INZERCE KDY KDE CO V LIPNÍKU N. B. ÚNOR 2011 pondělí ŽENA PO ŠEDESÁTCE V rámci cyklu přednášek Akademie III. věku proběhne přednáška gynekologa MUDr. Patrika Horvátha. Objasní nám, jaké změny se dějí v našem těle, jaká je vhodná prevence nejčastějších ženských onemocnění. Jídelna Domu s pečovatelskou službou, ulice Souhradní. Začátek v 16:30 hodin, akademici vstup zdarma, ostatní 10 Kč. Pořádá SVČ, tel: pondělí pátek JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Prázdninový program pro děti, hry a soutěže, výtvarné techniky, vycházky, výlet, sportování. Výlet do Vlastivědného muzea v Olomouci a výlet do Přerova, spojený s výukou in-line bruslení. Denně od 8:00 do 15:00 hodin. Cena 950 Kč zahrnuje dopravu, vstupné, teplé obědy, pitný režim, výtvarné potřeby. Více informací v kanceláři SVČ na Komenského sadech, tel. nebo em. Tel , Pořádá SVČ, tel: čtvrtek HOST V KNIHOVNĚ II. Pokračování cyklu setkání se zajímavými osobnostmi přednáška Mgr. Lubora Maloně Jednota bratrská na Moravě a její vývoj v Lipníku. Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou dokumentací. Výstavní sál Domeček od 18:00 hodin. Pořádá MěK, tel.: pátek CESTOU NECESTOU Pohodový večer s Miroslavem Donutilem plný humorných historek, vyprávění a písniček. Sál kina Svět, začátek v 19 hodin. Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 290 Kč. Předprodej v kanceláři kina, vtic, v budově SVČ pavilon, hudebniny Alton Hranice, MIC Přerov. Pořádá SVČ, tel: úterý TVOŘIVÉ RUČIČKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Výtvarná dílnička pro děti (5 7 let). Téma: Strom ze semínek slunečnic. Začátek v 16:00 hodin v pavilonu na Komenského sadech 1334 (za gymnáziem). Zájemci se nahlásí v SVČ nejméně 5 dní předem telefonicky nebo em. Vstupné 50 Kč, s sebou přezůvky. Pořádá SVČ, tel: , středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY II. Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: Básník a bajkař z Hranic Oldřich Syrovátka (100. výročí narození) Pořádá MěK, tel.: , ve spolupráci se Sociálními službami. středa KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT Výpravná pohádka Hravého divadla z Brna přiváží dětem klasický pohádkový příběh o neposlušných kůzlatech. Pohádka je proložena mnoha písničkami. Představení je určeno dětem z MŠ a třídám ZŠ, vstupné 35 Kč, začátky v 8:30 a v 10 hodin, koná se v sále kina Svět. Přihlášené MŠ a ZŠ prosíme o upřesnění počtu dětí do 11.února. Pořádá SVČ, tel.: čtvrtek KONCERT KOMORNÍCH SOUBORŮ V koncertním sále ZUŠ A. Dvořáka v 16:30 hod. vystupují žáci školy. Poř. ZUŠ A. Dvořáka, tel.: pondělí ŠVÝCARSKO OČIMA TURISTY Přednáška Ing. Martina Šroma s dataprojekcí zprostředkuje zájemcům informace, rady a postřehy z cyklistického a turistického hlediska. Jídelna Domu s pečovatelskou službou, Souhradní ulice. Začátek v 16:30 hodin. Členové akademie vstup zdarma, veřejnost 10 Kč. Pořádá SVČ, pátek KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU A LEOPARDŮ Koncert dechového orchestru a tanečního orchestru Leopardi v koncertním sále ZUŠ A.D. Začátek v 17:00 hod. Poř. ZUŠ A. Dvořáka, tel.: PŘIPRAVUJEME V BŘEZNU: pátek SPOLEČENSKÝ VEČER ZUŠ Tradiční společenská akce v sále sokolovny v Lipníku nad Bečvou, začátek v 19:00 hodin. V průběhu večera se představí žáci hudebního, výtvarného i tanečního oboru. Hrají Taneční orchestr Leopardi a cimbálová muzika Okýbača. Předprodej vstupenek od u p. Slaměníka. Vstupné 100 Kč (včetně místenky), k stání 60 Kč. Pořádá SRPDŠ při ZUŠ A. Dvořáka a ředitelství školy, tel.: pondělí 7. pátek BIBLE VČERA, DNES A ZÍTRA Putovní výstava představí Bibli a její poselství široké veřejnosti. Pro veřejnost, školy nebo větší skupiny jsou připraveny přednášky. Výstavní sál Domeček. Pořádá MěK, tel.: čtvrtek HOST V KNIHOVNĚ III. Pokračování cyklu setkání se zajímavými osobnostmi přednáška P. Jana Linharta Írán středověk s mobilem v ruce. Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou dokumentací. Výstavní sál Domeček od 18:00 hodin. Pořádá MěK, tel.: čtvrtek KONCERT SKUPINY KATAPULT V sále kina v 19:00 hodin, předprodej od Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč. Pořádá SVČ, pátek neděle LIPNÍK V PROMĚNÁCH STALETÍ Výpravná, naučná i zábavná výstava o dějinách a vývoji našeho města v zámecké galerii Konírna. Ve spolupráci s Muzeem Komenského Přerov. Vernisáž v pátek 25. března od 16 hodin v Konírně. Výstava bude přístupná od čtvrtku do neděle 13:00 16:00 hod. Pořádá město, tel.: , SVČ, tel.: , a Muzeum Komenského, tel.: Změny v programu vyhrazeny! TIC Lipník nad Bečvou, nám. T. G. Masaryka 13, tel Bioflavonoid nejsilnější antioxidant. K otevření nového trhu, hledáme úspěšného lídra, osobnosti, špičkové manažery, kteří mají dostatečné zkušenosti! 65 % rozdělení základní ceny výrobků! Buďte mezi prvními a realizujte svoje sny. Informace na nebo tel.:

15 INZERCE STRANA října 602 (vedle pošty) Lipník nad Bečvou tel.: fax e.mail: Zahájen prodej na sezónu Léto 2011 se slevami za včasný nákup až 20 % při koupi do nebo dítě ZCELA ZDARMA do vyprodání kapacit Vaše letní dovolená Itálie Rosoline Mare 7 nocí v apartma, již za Kč/os., možnost dopravy busem Chorvatsko Jižní Dalmácie 7 nocí v apartma, již za Kč/os., možnost dopravy busem Španělsko busem na 7 nocí hotel s polopenzí, již za Kč, dítě Kč Řecko Olympská riviera busem na 9 nocí v apartma již za Kč, děti již od Kč Zakynthos letecky na 10 nocí v apartma již za Kč, děti sleva, možno all incl Kč Turecko letecky na 7 14nocí s all incl. již za Kč, děti sleva Bulharsko letecky na 7 14 nocí se sn. již za Kč, děti do 15 let Kč Aktuální nabídka Egypt odlety 5. 2., 6. 2., , na 7/10 nocí, 4* hotel s all inclusive, kompletní cena již za Kč, vízum 450 Kč Dubaj odlety každou středu na 7/14 nocí, hotel se snídaní, kompletní cena Kč Keňa odlet 4. 2., , na 12/13 dní hotel 4* s all incl., kompletní cena Kč Kuba odlet 2. 2.,12. 2., na 12/13 dní hotel 3* + s all incl., kompletní cena Kč Dominikánská r. odlet 9. 2., na 13 dní hotel 3* s all incl., kompletní cena Kč Kapverdy odlet každou sobotu na 7/14 nocí hotel 4* se sn., kompletní cena od Kč Isla Margarita odlet 8. 2., na 12/13 dní hotel 4* s all incl., kompletní cena Kč VELKÁ NABÍDKA ZÁJEZDŮ NA SEZÓNU 2010/2011 EXOTICKÉ ZÁJEZDY ZA TEPLEM LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY DO VŠECH HOR CK G TOUR autorizovaný prodejce všech CK tuzemských i zahraničních. Stejné ceny, slevy a podmínky.

16 STRANA 16 MOTOKÁRY: J. POSPÍŠIL ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM MORAVSKÉHO POHÁRU 2010 Jezdec závodního týmu Free Racing Team Jaroslav Pospíšil se umístil díky svým výkonům v motokárové sezóně 2010 na 1. místě v Moravském poháru v kategorii ROTAX MAX Junior. Seriál závodů se skládá ze sedmi závodů, které se jezdí v ČR, na Slovensku a Rakousku. Jarda v letošním roce získal čtyři první, dvě druhá a jedno třetí místo, což mu celkově přineslo vítězství s náskokem 29 bodů. V závodech Moravského poháru, které se jezdí v rámci mezinárodního mistrovství Slovenska, tak dosáhl skvělého úspěchu. Na slavnostním vyhlášení Moravského poháru byl Jardovi předán putovní pohár za 1. místo v absolutním vítězství celého Moravského poháru. Sezóna lipnického motoká - rového týmu tímto skončila velmi úspěšně. Více informací o motokárovém týmu na webových stránkách: ZUBR GEM OPEN 2010 Lipenská liga v mariáši Konečné pořadí: M. Hilscher, P. Stibořík, 3. L. Vyoral, 4. L. Krejčí, 5. D. Kaláb, 6. L. Nakielný, 7. L. Dvořáček, 8. J. Žákovčík, 9. J. Brejcha, 10. Z. Kašpárek, 11. A. Tydlačka, 12. P. Žídek, 13. R. Vrátný SPORT, INZERCE KATALOG CAMPING 2011 ZDARMA Tištěný katalog s podrobným popisem kempů, které jsou členy Asociace kempů a chatových osad ČR, navíc i s přehledem všech ostatních, které byly oficiálně certifikovány a jsou označeny 1 4 hvězdičkami. Katalog je formátu A5 a má 80 stran, každému zařízení je věnovaná polovina stránky. Kempy jsou řazeny podle turistických regionů a je vyznačena jejich poloha na mapě. Přílohou katalogu jsou i slevové vouchery, umožňující slevu 10 % na ubytování v určitých zařízeních, např. v Pasohlávkách, ve Frymburku či v kempu Vranovská pláž. Katalog certifikovaných kempů a chatových osad ČR, se kterým se již můžete připravovat na letošní turistickou sezonu, získáte v našem infocentru ZDARMA. TIC Kanceláře Wüstenrot stavební spořitelny a. s. Lipník nad Bečvou Přerov Hranice ul. 28. října 602 ul. Dr. Skaláka 1 Masarykovo nám. 94 (vedle pošty) (naproti Tančírny) (vedle trafiky) Naše kanceláře jsou Vám k dispozici PO PÁ NENECHTE SI UJÍT! V ÚNORU NEJVÝHODNĚJŠÍ HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY I PRO REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ Z JINÝCH BANK (VE SMLOUVĚ GARANTUJEME I PŘI ZMĚNĚ FIXACE NEJNIŽŠÍ ÚROKOVOU SAZBU) SMLOUVY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ S ÚROKEM 2,5 % A SMLOUVY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ PRO DĚTI ZDARMA JIŽ JEN DO Chtějte víc! a řekněte si svému poradci o nejlepší nabídku Zajistíme bydlení Zabezpečení na stáří Zabezpečení majetku Zabezpečení rodiny Vyplnění snů LIPENSKÉ LISTY, časopis města Lipník nad Bečvou, vychází 1x v měsíci, vydává město Lipník n. B., nám. T. G. Masaryka 89, Lipník n. B., IČ Toto číslo vychází Odpovědná redaktorka: Ing. Šárka Němčáková, tel , uzávěrka 20. v měsíci, příspěvky přijímá i Turistické informační centrum. Náklad 750 kusů, Registrační číslo MK ČR E Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

/ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/2008 Sb., vyhlášky č. 86/2012 Sb. a vyhlášky č. 245/2015 Sb.

/ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/2008 Sb., vyhlášky č. 86/2012 Sb. a vyhlášky č. 245/2015 Sb. č. j. MSMT-10430/2015-4 PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/17

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/17 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/17 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2016 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy.

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Na stránkách MŠMT nebo na našich stránkách s předvyplněnými předměty si můžete stáhnout

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná jednotná zkouška

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Přihlášky Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy V prvním kole je umožněno uchazeči

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů /s vyznačením změn/ Ministerstvo školství,

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Právní předpisy V oblasti přijímacího řízení došlo k legislativním změnám u dvou základních právních předpisů * Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

1. Ke studiu v české sekci NŠP jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 5. ročník základní školy.

1. Ke studiu v české sekci NŠP jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 5. ročník základní školy. Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze s.r.o zahraniční školy a gymnázia pro školní rok 2017/2018 Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ze dne 21. prosince 2004,

671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ze dne 21. prosince 2004, 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášek

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb. (novelizovaného zákonem

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Termíny odevzdání přihlášek:

Termíny odevzdání přihlášek: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY: PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Termíny odevzdání přihlášek: SŠ s talentovou zkouškou (umělecké) 30. 11. 2017 SŠ bez talentových zkoušek 1. 3. 2018 Uchazeč (nebo zákonný zástupce

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích 1. Zveřejnění ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup: a) obory vzdělání,

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Průvodce přijímacím řízením v roce 2009

Průvodce přijímacím řízením v roce 2009 Průvodce přijímacím řízením v roce 2009 Rodiče, žáci - vyzvednou si na základní škole přihlášku ke vzdělávání a vyplní požadované údaje (v případě potřeby se mohou obrátit na výchovné poradce či třídní

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Seminář výchovných poradců ZŠ Vsetín 18. 10. 2016 Zlín 19. 10. 2016 Valašské Meziříčí 25. 10. 2016 Uherské Hradiště 1. 11. 2016 Kroměříž 2. 11. 2016 Právní předpisy

Více