ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ"

Transkript

1 ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami, nebo mohou využít služeb konzultantů, či poradenských firem pro správné a efektivní sestavení žádostí pro své projekty. Naše redakce proto sestavila analýzu trhu grantového poradenství a pokusila se definovat body kompletu služeb grantových poradců. Na českém trhu lze vymezit několik skupin poradců, kteří se zabývají dotačním poradenstvím podle kritéria zaměření a rozsahu poskytovaných služeb. Firmy i jednotliví konzultanti vždy neposkytují komplexní služby v dotačním poradenství.

2 Rozdělení poskytovaného poradenství: 1) Grantové poradenství univerzální Do tohoto kritéria spadají firmy, které nabízejí v rámci dotačního projektového cyklu komplexní služby. Tyto firmy jsou schopny nabídnout širokou škálu činností k sestavení žádosti pro kteroukoliv oblast, pro tzv. měkké i tvrdé projekty. Náleží sem poradenské firmy, které jsou úzce zaměřené pouze na dotační poradenství ve všech oblastech. Standardními službami jsou dlouhodobé sledování možností podpory pro projekty VIP klientů, sestavení analýz (studie proveditelnosti, CBA, EIA apod.), kompletní sestavení žádosti o podporu, řízení administrace projektu, pomoc při výběru zdroje financování, strategie pro čerpání financí, pomoc se sestavováním zpráv, metodický dohled, monitoring apod. Je třeba si však uvědomit, že aby firma dokázala poskytnout danou kvalitu v celém spektru dotačních programů, měla by mít k dispozici více specializovaných konzultantů. Výhody: know-how v celé dotační oblasti, schopnost řešit nestandardní a rozsáhlejší projekty, ucelená nabídky všech služeb, v případě žádosti zajištění jazykových služeb v jiném jazyce. Nevýhody: sestavování žádostí a analýz může být koncipováno jako velkovýroba a proto některé poradenské firmy mohou nabízet zpracování projektu během několika málo dní. Komplet služeb grantových poradců Do kompletních služeb grantového a dotačního poradenství patří následující činnosti: informování o možnostech veřejné podpory, monitoring vhodného dotačního zdroje pro konkrétní projekt klienta, sestavení studií proveditelnosti a finančních analýz, zpracování podnikatelského záměru, pomoc při formulování projektového záměru, konzultace projektového záměru s poskytovatelem veřejné podpory, přizpůsobení projektového záměru kritériím příslušného dotačního programu, kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z veřejných zdrojů nebo jejích dílčích součástí, případně externí konzultace při zpracování žádosti, pomoc při zajištění zdrojů spolufinancování projektu, metodický dohled při realizaci projektu zpracování podkladů pro výběrová řízení, zprostředkování služeb technických expertů (projekční a inženýrské služby, stavební dozor apod.), zpracování průběžných a závěrečných zpráv monitorujících realizovaný projekt. 2) Grantové poradenství oborově vyhraněné Firmy řadící se do následující oblasti nabízejí služby grantového poradenství jako doplněk k hlavní činnosti a pouze v rámci konkrétního oboru např. vzdělávání, jakost apod.. Tyto firmy jsou většinou schopny nabídnout sestavení žádostí pro jeden typ projektu nebo obor na základě osvědčené osnovy. Příkladem mohou být poradenské firmy úzce zaměřené pouze na grantové poradenství na infrastrukturu nebo na množinu humanitních oborů, kde je nejčastějším pokrytím kultura, vzdělávání či sociální projekty. Standardem poskytovaných služeb je dlouhodobé sledování možností podpory pro projekty VIP klientely, sestavení dílčích analýz (Studie proveditelnosti, CBA, EIA, apod.), kompletní

3 sestavení žádosti o podporu, řízení administrace projektu pouze v konkrétním oboru, na který se firma zaměřuje. Výhody: úzká specializace v oboru působnosti a znalosti při sestavování odborných studií. Tito poradci jsou zpravidla schopni si poradit i se žádostmi do programů vyhlašovaných přímo z Bruselu. Nevýhody: zpravidla oblastně omezená nabídka. Omezená schopnost řešit víceoborové a rozsáhlejší projekty, omezená nabídka grantového poradenství. 3) Grantové poradenství spojené s poskytováním návazných produktů Větší banky nabízejí služby asistence se získáváním veřejné podpory. Nabídka služeb grantového poradenství je soustředěná na existující a potenciální klienty banky, kteří využijí některý z větších úvěrových produktů banky Spadají sem aktivity bank jako EU Centrum ČSOB, HVB Banka, Česká spořitelna, Komerční banka apod. Standardem je informační služba a zvýhodněné sestavení žádosti o podporu podle požadavků žadatele. Patří sem např. IT firmy zajišťující sestavení žádosti pro projekty s dodávkou hardware a software. Standardem je sledování možností podpory v rámci této dané kategorie a sestavení žádosti o podporu pro tento projekt. Typickou je například celoevropská iniciativa EUGA společnosti Microsoft zaměřená na projekty IT. Výhody: zvýhodněné ceny na základě dlouhodobé spolupráce poskytovatelů služby s grantovými poradci, orientace pracovníků v oblasti velkých grantových programů a v úvěrovém financování. Nevýhody: sektorově omezená nabídka na velké projekty, protože poskytovatelé touto službou sledují získání klienta pro své produkty; častá vazba na odběr hlavních produktů či služeb poradce. 4) Grantové poradenství sektorově vyhraněné Poradci nabízející služby grantového poradenství zaměřené pouze na konkrétní sektor (např. podnikatelský, veřejný nebo neziskový) a kteří zpravidla nemají prvoplánově za cíl dosažení zisku. Příkladem jsou tzv. BIC a hospodářské komory pro podnikatelský sektor nebo tzv. RRA pro veřejný sektor. Standardem poskytovaných služeb je dlouhodobé sledování možností podpory pro projekty své VIP klientely v uvedeném sektoru, sestavení analýz (Studie proveditelnosti, CBA, EIA, apod.), kompletní sestavení žádosti o podporu, avšak omezené navazující služby. Výhody: velké zkušenosti a know-how v sektoru, u větších organizací i autorita v oboru, v případě žádosti zajištění jazykových služeb v jiném jazyce. Nevýhody: sektorově omezená nabídka a omezená nabídka služeb soustředěná především do fáze přípravy projektu a tvorby projektových partnerství. 5) Poradenství u poskytovatele podpory Žadatel si může sestavit žádost i vlastními silami. Informovanost si lze udržet pomocí internetových informačních produktů nebo kontaktem s konkrétními poskytovateli

4 programů veřejné podpory. Sám se však musí pročíst a zpracovat veškerou administrativou a přenést se přes byrokracii spojenou s procesem žádání. Pokud se žadatel rozhodne sestavit žádost vlastními silami, může využít pro konkrétní program podpory nabídku konzultačních služeb dostupných zdarma. Tyto služby zajišťují úředníci poskytovatele, nebo pracovníci administrátora programu veřejné podpory, jako například pracovníci CzechInvestu, úřadu příslušné regionální rady, krajského úřadu, úřadů práce, národní kontaktní místa v případě programů vyhlašovaných z Bruselu apod. Standardními službami je zajištění hloubkové informovanosti v rámci konkrétního programu, doporučení při sestavování dokumentů žádosti, někteří úředníci jsou schopni konzultovat i celý rámec projektu, nicméně celé sestavení si žadatel zajišťuje sám. Výhody: konzultace jsou plně zdarma, je ale nutné, domluvit si termín konzultace dostatečně dopředu, např. i ještě před vyhlášením výzvy o předkládání žádostí. Nevýhody: žadatel si ale nakonec musí načíst celou problematiku sám a sestavit projekt i dokumentaci vlastními silami. K dispozici má pouze omezený počet poradenských hodin. Poradenská smlouva V případě využití služeb poradce je dobré přesně definovat, co si je schopen a ochoten připravit žadatel sám a co bude dělat poradce. Poradenskou smlouvu lze sestavit několika způsoby. Poradce si může účtovat celou částku za napsání projektové žádosti ihned po předání projektové dokumentace žadateli. V současné době je ovšem trendem, že je částka účtovaná za přípravu projektové dokumentace rozdělena do dvou položek. První položka je fixní a je proúčtována po předání projektové žádosti žadateli. Druhá položka částky je závislá na tom, bude-li projekt podpořen, či nikoliv. V případě, že projekt není podpořen, není už účtována žádná další částka. V případě úspěchu projektu zaplatí žadatel poradci i tuto druhou variabilní část odměny. Poradci tak podstupují jisté riziko a jsou motivování k napsání úspěšné žádosti. Statistiky počtu poradců Kraj Fyzické osoby s živností Právnické osoby s živností Celkem k 12/2006 Celkem všech Aktuální počet typů poradců dotačních v NRP k 12/ poradců v NRP 2006 k 12/ 2006 Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Praha hl.m Středočeský kraj Ústecký kraj

5 Vysočina Zlínský kraj Celkem ČR Národní registr poradců K usnadnění výběru poradců byla založena databáze Národní registr poradců (NRP), která si klade za cíl informovat o kvalitních a prověřených poradcích a přispívat tak k transparentnosti trhu. Registr je dostupný na stránkách agentury CzechInvestu, která ho také spravuje. Obsahuje kontaktní a profesní informace o poradcích, kteří mají kromě své specializace komplexní a ucelený přehled o problematice řízení podniku ve všech jeho klíčových oblastech - dotace, prodej, marketing, výroba/tvorba produktu, finance, logistika, personální řízení. Tato databáze je ale v počátcích své existence, takže zatím její význam nelze přeceňovat. Nejsou v ní registrováni zdaleka všichni kvalitní poradci působící na trhu. Členem se může stát jen předem prověřený odborník, který splní všechna předepsaná kritéria. Z NRP tedy nelze zjistit skutečné počty podnikových poradců v ČR. Nyní je v tomto registru celorepublikově zaevidováno 299 poradců ze všech oblastí a z toho 114 dotačních poradců. Následující tabulka je srovnáním celkového počtu podnikatelů provozujících živnost s předmětem podnikání Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, který v sobě zahrnuje i činnost poradenskou, k počtu evidovaných poradců v prosinci 2006 v NRP u CzechInvestu. Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a CzechInvest 2007, GRANT ADVISOR, spol. s r.o. Gorkého 17, Brno CZ Tel , Fax URL: Informační produkty: SUBVENCE :: Databáze dotací pro podnikatele a neziskovky :: J4bPoradce :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro ČR :: J4bAdvisor :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro SR :: GUIDE :: Mezinárodní databáze dotací s vyhledáváním v angličtině :: Klient Grantový poradce :: platforma pro tvorbu klientských portálů:: Grantový poradce :: online dvouměsíčník ::