3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA"

Transkript

1 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito lidé mají, a které se nijak neliší od běžných potřeb zdravého člověka. Mezi hlavní realizované cíle je potřeba mít domov se soukromím s možností rozhodovat se o každodenním životě, který zaplňují smysluplné prožitky, zaměstnání, koníčky, přátelé. Projekt transformace vybraných sociálních zařízení byl pro Kraj Vysočina tím pravým pro realizaci změny podmínek žití mnohých obyvatel pobytových zařízení. Do procesu transformace byl zapojen současný Domov Jeřabina, p.s., jejímž statutárním orgánem je od Kraj Vysočina. Tenkrát v té době však vznikl Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková organizace. Její současný název, který je v našem městě nyní často skloňován a vyslovován, vznikl , kdy byla tato organizace přejmenována na Domov Jeřabina, příspěvková, organizace. Změna názvu byla jedním z kroků, jejichž cílem je vytvoření skutečného domova pro jejich klienty. Domov Jeřabina nabízí svým klientům možnost žít v domovech chráněného bydlení, o kterých i oni sami budou hovořit jako o svém domově, nikoli jako o ústavu. Chtějí, aby lidé, kteří dnes žijí v ústavech, měli své vlastní domácnosti, měli svou vlastní adresu a své sousedy. Dnes jsme jeden velký ústav, kde bydlí mnoho lidí najednou a s tím jsou spojené určité kompromisy. Naši klienti nyní nemohou jít spát tehdy, když oni sami chtějí, protože jejich spolubydlící chce například zhasnout dříve. Nemohou si po práci nebo těžkém dnu dát nohy na stůl a říct si teď mi dejte chvíli všichni pokoj, protože žádný vlastní stůl nemají! Nebo si nemohou pustit vlastní program v televizi, protože jejich spolubydlící se chtějí dívat na něco jiného, těmito slovy na únorovém počáteckém zasedání zastupitelstva!!! poóóóóózóóór!!! Hody, hody doprovody Velikonoce se blíží! už v pondělí Z obsahu: Co na to říkáte, pane starosto Slovo hejtmana Z jednání Rady města Policie Střípky ze ZŠ - akce Jeřabina S humorem a optimismem Projekt S nůší do světa řemesel Akce Čistá Vysočina 180 let ochotnického divadla v Počátkách Životní jubileum 101 let Kino MC Lvíček Burza Program Bilancování Den otevřených dveří Pro příznivce Počátecké dechovky Naše počátecká kuchařka Z veršů Josefa Vachka Zemřeli jsme pro Anglii Knihovna Pozvánka na 1. máj My obyčejní a neobyčejní lidé

2 tlumočila ředitelka Jeřabiny paní Bc. Simona Tomanová současný stav a představu co Jeřabina obnáší. Jeřabina poskytuje domov občanům s mentálním postižením a občanům postiženým vedle mentálního postižení také tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Hlavně poskytuje sociální služby, pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dále poskytuje sociální služby, pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Dále také nabízí odlehčovací služby, jimiž se rozumí terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Na Pelhřimovsku je dále plánovaná výstavba nových zařízení pro 72 stávajících klientů. Projekt má 2 domky v Cetorazi a dva v Pelhřimově. Do poloviny roku 2015 vznikne síť služeb nového typu také v Humpolci, Horní Cerekvi, v Novém Rychnově a i v našem městě. V současné době jsou dostavěny dva objekty k bydlení ve Velké Bíteši, dva podobné objekty k bydlení v Náměšti nad Oslavou. Zpracovány a podány byly další dva evropské projekty. Po jejich realizaci vzniknou další domácnosti v Náměšti nad Oslavou, Pacově, Hrotovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou a v Okříškách. Dovolte mi, vás všechny, koho tato problematika zajímá, pozvat ve středu v 17:00 hodin do místní Sokolovny, kde se bude konat veřejné projednávání na toto aktuální téma: MY a chráněné domy Jeřabina..a proč ne? Přítomni budou naši zástupci města, ale také paní ředitelka Bc. Simona Tomanová a další zaměstnanci chráněných domů, kteří budou připraveni odpovídat na Vaše dotazy. Budou chráněné domy přínosem pro naše město? Vzniknou pracovní příležitosti? Tak takovéto a další otázky vám budou zodpovězeny. Jste srdečně zváni. Lí. CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO. Toto je název nové rubriky v Počáteckém zpravodaji. Je to jeden z dalších pokusů, jak probudit větší zájem veřejnosti o dění v našem městě. Na otázky občanů nebo redakční rady PZ odpovídá starosta města Mgr. Karel Štefl. DOTAZ: Jakou finanční částku tvoří městský rozpočet? Jaké jsou dluhy města? Kolik financí během roku přibližně ještě přijde do městské kasy ve formě dotací? Jak velká částka zajišťuje chod města a jejich organizací? Jak velká částka zbývá na investice? Platí zde přímá úměra čím víc chceme investovat tím víc dostaneme dotací? Městský rozpočet na rok 2013 je schodkový (podle platné rozpočtové skladby) v celkovém objemu příjmů 31, ,- Kč a v celkovém objemu výdajů 32, ,- Kč. Schodek je pokryt z naspořených prostředků předchozích let (výměna oken v přístavbě mateřské školy bude provedena samostatně mimo celkového zateplení). Město v roce 2013 nemá žádné dluhy. Poslední splátka dluhu, který zůstal po provozu Všeobecné veřejné nemocnice v Počátkách, byla zaplacena v loňském roce. Ve formě dotací čekáme v letošním roce na peníze u těchto projektů: zateplení přístavby mateřské školy (peníze poskytuje Státní fond Životního prostředí a jednalo by se o částku 1,2 milionu Kč), kompletní rekonstrukci dětského hřiště v areálu mateřské školy (peníze od Ministerstva pro místní rozvoj a jednalo by se o částku 400 tisíc Kč), revitalizace Palackého náměstí (peníze poskytuje evropský fond a jednalo by se o částku 0 85% z celkových nákladů cca milionů Kč) a regenerace městských památkových zón (peníze od Ministerstva zemědělství, kde máme k dispozici částku 440 tisíc Kč, kterou nyní musíme reinvestovat na jednotlivé památkově chráněné objekty s padesáti procentní účastí města). Na investice a velké opravy je v letošním roce rozpočtováno 2,5 milionů Kč. Rozdíl z celkového objemu výdajů zajišťuje chod města a jejich organizací. Samozřejmě byli bychom špatní hospodáři, kdybychom z celkového objemu výdajů neušetřili nějaké peníze. Žádná přímá úměra mezi výší investice a výší získané dotace neplatí. Každý projekt je hodnocen a obodován individuálně a hrají tam jiná pravidla, než přímá úměra. JiZ SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Březen je měsícem naděje. Jaro je připraveno vystřídat zimu, vzduch je už voňavější a více světla přináší lepší náladu. Silničáři sčítají škody po zimě a snaží se opravit všechny výmoly. Letos zima dala našim komunikacím zabrat, takže práce budou mít zase hodně, nemluvě o nákladech na ně. Máme za sebou na druhé straně i příjemnější události. Nedá mi, abych nevzpomněl na biatlonové mistrovství světa v Novém 2 Městě na Moravě. Naplnilo se naše očekávání. Díky dlouholetému společnému úsilí zainteresovaných bez ohledu na politickou příslušnost se povedlo úctyhodné dílo během šampionátu sportovci i fanoušky z celého světa obdivovaná Vysočina aréna. Tento sportovní areál je přitom všestranně využitelný pro vrcholné i mezinárodní akce nejen v biatlonu nebo klasickém lyžování, ale také pro další sportovní odvětví, jako jsou závody

3 cyklistů bikerů, závody na kolečkových lyžích i na kolečkových bruslích a další. A co je podstatné široký prostor je zde pro rekreační sportovní aktivity občanů nejen Vysočiny. To přispívá k rozvoji celého regionu, i proto nese toto zařízení název Vysočina aréna. Vlastní mistrovství světa přitáhlo pozornost celého sportovního světa. Obětaví organizátoři tento obrovský úkol zvládli a rád bych jim všem i obyvatelům Novoměstska poděkoval za tuto propagaci Vysočiny, jež nemá v naší historii obdoby. Mě osobně nadchla přátelská atmosféra na sportovištích i v hledišti. Doufám, že se vydařený sportovní svátek projeví rovněž v tom, že desetitisíce návštěvníků z domova i z ciziny se budou na Vysočinu rádi vracet. Na jaře ožívá nejen příroda, ale také naše města, městyse a vesnice. Snažíme se jim v tom z pozice kraje pomáhat. Grantových programů z Fondu Vysočina zaměřených na pomoc v konkrétních oblastech života ve městech a obcích je opět připraveno nemálo. Nemohu je všechny vyjmenovávat, ale vítám, že jsou stále smysluplněji využívány. Příkladem za všechny je Program obnovy venkova Vysočina, z něhož čerpá většina našich obcí a na jejich vzhledu je to znát. Opravy škol, kulturních domů, vylepšení zeleně po kouscích se i naše vesnice prosvětlují a vypadají stále lépe. Proto jsme do tohoto programu letos opět nasměrovali téměř 70 miliónů korun. Neskrývám ovšem, že představitelům všech obcí zbývá spousta dalších starostí s rozpočty, investicemi i zajišťováním běžného provozu tak, aby se občanům Vysočiny prostě dobře žilo. Přeji Vám, abyste s přicházejícím jarem načerpali dobrou náladu a chuť prožívat intenzivněji pozitivní stránky našich životů. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina Foto z Regiontouru 2013 Lí. Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Č. 35 ZE DNE 4. ÚNORA RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT vyhlášení záměru na převod části p.p.č. 69/1 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Prostý, předem určenému zájemci Bc. Vítu Kratochvílovi, trv. bytem, za cenu minimálně 10,- Kč/m 2 ; jedná se o pozemek u rybníka Ostrovský, žadatel navrhl způsob oddělení jeho části mimo vodní plochu a zadá geometrické vyměření na vlastní náklady; vlastník rybníka Rybářství Telč, a.s., souhlasí s rozdělením pozemku tak, aby oddělení kopírovalo skutečnou hranu rybníka návrh investičních akcí na rok 2013 a pro další roky, podle finančních možností a využití dostupných dotací instalaci světelné reklamy i infocentra na budovu Multifunkčního kulturního centra v Počátkách; zřetelnější označení je vyvoláno připomínkami turistů na současné označení; kalkulace za výrobu a instalaci jsou v souladu s rozpočtem KZM konání akce Dojmy ze Švýcarska pod záštitou Města a souhlasí s užitím znaku města na propagační materiály; v rámci realizace projektu Švýcarské jaro bude v galerii Multifunkčního kulturního centra v Počátkách dne uspořádána vernisáž výstavy s přednáškou; výstava bude ukončena dne umístění znaku Města na reklamní igelitové PE tašky bílé (350x500 mm) a souhlasí s výrobou ks tašek v celkové ceně ,- Kč vč. DPH s tím, že pro potřeby města odkoupí následně od příspěvkové organizace Kulturní zařízení města celkem 300 ks těchto výrobků RADA SCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+1, výměře 42,8 m 2 v č.p. 49, Horní ul.,, za minim. cenu nájmu 1.500,- Kč/měsíc a zálohy na služby ve výši 250,-Kč/měsíc/osoba, na dobu určitou dobu 1 roku, s podmínkou předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy; v případě neplacení

4 nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy může pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc; možnost přidělení bytu od ; rada si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v č.p. 535,, ul. Tyršova (naposledy Cukrárna Šárka na autobusovém nádraží), o výměře 58 m 2, za minimální cenu nájmu 400,- Kč/m 2 /rok, s podmínkou správy přilehlých WC ve vlastní režii s tím, že WC budou každý den v běžné pracovní době veřejně přístupné; vzhledem k zajištění provozu veřejného WC nebude nájemné z podlahových ploch WC požadováno; možnost pronájmu nejdříve od termín konání 36. zasedání rady města v pondělí od 15:00 hodin v kanceláři starosty města rozpočtové změny roku 2012 dle usnesení Zastupitelstva města č.3/2010 ze dne bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými pravidly převedení FKSP účtu číslo: /0300, vedeného samostatně u ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna ERA, z fyzické osoby na účet příspěvkové organizace Kulturní zařízení města smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 4075/11, p.p.č. 4075/26 a p.p.č. 4076/2 v k.ú., které jsou ve vlastnictví Města (LV 10001), uzavřenou mezi městem a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, na umístění elektrického zařízení pro stavbu, Žirovnická, Janko kabel NN, za jednorázovou úplatu věcného břemene v celkové výši přibližně ,- Kč bez DPH dle platného ceníku a bude upřesněna po geometrickém zaměření; jedná se o uložení kabelového vedení NN pronájem nebytových prostor v č.p. 535, ul. Tyršova,, o výměře 16 m 2, paní Simoně Vávrové, trv. bytem Říčany, se záměrem vybudování prodejny s pochutinami, nápoji a levnými potravinami, za cenu nájmu 500,- Kč/ m 2 /rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce; jedná se o prostory mezi kadeřnictvím a Cukrárnou Šárka na autobusovém nádraží nejvýhodnější cenovou nabídku na opravu sociálního zařízení bývalého záchodu v prostoru vedle vchodu do provozovny České pošty s.p. v Počátkách, Horní ul. č.p. 87, předloženou fi. Václav Bulíček zednictví,, Lázeňská 539, za cenu díla ve výši ,- Kč včetně DPH; po zprovoznění bude sociální zařízení poskytnuto k užívání nájemci nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 87; k účasti ve výběrovém řízení byly osloveny 3 místní stavební firmy, které v řádné soutěžní lhůtě předložily nabídky prací splňující kritéria stanovená zadavatelem výpověď z nájmu nebytových prostor v budově č.p. 535,, Tyršova ul. Cukrárna Šárka, podanou dne paní Šárkou Škodovou, Studená, v případě uzavření nájemní smlouvy s jiným nájemcem v průběhu výpovědní lhůty bude nájem ukončen tímto dnem, nejpozději však uplynutím řádné tříměsíční výpovědní lhůty, tj. dne ukončení smlouvy o reklamě, uzavřené v lednu 2010 mezi Městem a fi. NEZDARA instalatérství s.r.o, Studená, za účelem umístění reklamního panelu před sportovním areálem v Tyršově ulici v Počátkách; reklama byla odstraněna v závěru roku 2012 a smlouva je ukončena k uložení vodovodní přípojky na p.p.č. 4075/26 a p.p.č /2 v k.ú., které jsou ve vlastnictví Města (LV 10001); jedná se o uložení vodovodní přípojky k p.p.č. 4000/11 - vlastník Ing. Lukáš Janko, trv. bytem, náklady věcného břemene za uložení vedení fyzické osoby nehradí; stavební odbor doporučuje provést pokládku vodovodní přípojky zároveň s pokládkou přípojky kabelu NN opravu nebytových prostor - ordinace praktického lékaře MUDr. Miloše Beutla, v budově č.p. 442, Žirovnická ul., ; v důsledku hygienické kontroly ve zdravotnické ordinaci budou vyměněna osvětlovací tělesa, podlahové krytiny, umyvadla a zbývající části baterií; rada pověřuje RK Koubská s.r.o. Pelhřimov, správce bytového a nebytového fondu města, oslovením firem k předložení cenových nabídek na provedení potřebných prací; náklady budou hrazeny z fondu oprav nebytových prostor prodej 2 ks starých betonových silničních panelů o rozměrech 200 x 300 x 15 cm za cenu 1.000,- Kč/ks, panu Antonínu Smejkalovi, bytem, Havlíčkova č.p. 215; Vodotechnické služby s.r.o. nemají pro daný typ panelů využití a s prodejem souhlasí RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ přehled ekonomických výsledků KINA za 4. čtvrtletí 2012 a přehled výsledků provozu KINA za rok 2012 v porovnání s rokem 2011, předložený příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města přehled všech prodejních, klubových, výstavních a kulturních akcí, plánovaných v Počátkách v únoru 2013, předložený vedoucí Kulturního zařízení města sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny o uzavření provozu základní školy ve dnech: pololetních prázdnin dne , ředitelského volna dne (vyhlášeno z technických důvodů zahájeny práce na opravu fresky v budově 387), jarních prázdnin od do ; školní družina bude ve všech uvedených dnech uzavřena (nepřihlásil se žádný žák) a pravidelný provoz bude zahájen po skončení prázdnin vždy v pondělí od 6,30 hodin; ve školní jídelně bude běžný provoz, bude se vařit pro cizí strávníky sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny v Počátkách o ukončení smlouvy na odběr zemního plynu s BO- HEMIA ENERGY s.r.o. k a údaje pro vyhotovení smlouvy na odběr zemního plynu s novým dodavatelem s platností od protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě u Kulturního zařízení města, zaměřené na použití veřejných finančních podpor z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu turistických informačních center v kraji; kontrolu provedl odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina a nevykázal žádné nedostatky žádost paní Ludmily Šulistové, trv. bytem Palupín - Strmilov, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách; rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého bytu žádost Jany Kotounové a Jaroslava Faflíka, trv. bytem Prostý, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách (DPS); rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt vhodný svou

5 velikostí pro partnerský pár a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého bytu žádost p. Pavla Komína GASKOM,, o spolupráci města při finální úpravě venkovních povrchů před administrativní budovou firmy v Nádražní ulici; budova bude stavebně ukončena v červenci 2013 a z důvodu uceleného vnějšího dojmu, celistvosti a technického napojení venkovních dlažeb, navrhuje městu společnou realizaci povrchových úprav jedním zhotovitelem, tzn. i na přilehlých plochách ve vlastnictví města; rada navrhuje podíl města na úhradu materiálu (dlažba, obrubníky) pro městské plochy a žadatel uhradí práce s tím spojené veřejnou vyhlášku oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Horní spojující silnici č. II/132 (ul. Žižkova) a silnici III/13417 (ul. Březinova a Lázeňská) v k.ú., v rozsahu dle přiložené situace; úprava znamená zachování jednosměrného provozu se změnou směru jízdy poděkování Občanského sdružení Okna, Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec, za finanční podporu pobytové akce Letní tábor pro děti a dospělé s handicapem v roce 2012 žádost Centra sociálních služeb Lukavec, o finanční příspěvek na provozní náklady žádost Občanského sdružení LUNGTA o projednání možnosti připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet ; Město morálně podporuje vzpomínku na povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, ale v den 54. výročí povstání nebude na budově úřadu, ani na jiném místě k tomu určeném, tibetskou vlajku vyvěšovat. RADA POVĚŘUJE stavební odbor MěÚ vypsáním soutěže na zpracování projekčních prací územní studie lokality Z2 určené podle nově platného Územního plánu pro bytovou výstavbu (pozemky nad sídlištěm v Počátkách); územní studii následně na základě žádosti schválené zastupitelstvem města pořídí Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na dětské hřiště u Mateřské školy s vybavením herních prvků ve výši ,- Kč; získáním dotace lze zajistit maximálně ,- Kč, nejvíce však 70 % z ceny vynaložených nákladů; herní prvky byly určeny výběrem zaměstnanců mateřské školy CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE ŠETŘENÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2013 PELHŘIMOVSKO: Rady a informace o šetření Českého statistického úřadu V době od soboty 23. února do neděle 12. května se uskuteční celorepublikové šetření s názvem Životní podmínky 2013 organizované Českým statistickým úřadem. Jedná se o výběrové šetření o životních podmínkách českých domácností. Proběhne ve více než deseti tisících domácnostech na území celé České republiky. V Kraji Vysočina bude v rámci šetření navštíveno 509 domácností. Smyslem tohoto zjišťování je zejména získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci. Na Pelhřimovsku se šetření Životní podmínky 2013 uskuteční v těchto městech a obcích: Důl, Humpolec, Jiřice, Křešín, Mezná, Rynárec a Svépravice. Šetření se uskuteční dvěma způsoby. Část domácností bude navštívena tazateli, kteří údaje budou zapisovat do dotazníků, ve druhé části domácností budou údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku. Příslušné formuláře přinesou osobně občanům přímo do jejich domovů speciálně vyškolení tazatelé. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2013, nebo průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu. Pokud budou mít občané jakékoli pochybnosti, mohou si informace ověřit u pověřeného pracovníka Českého statistického úřadu na telefonním čísle nebo Již v minulosti zaznamenali policisté řadu případů, kdy se pachatelé podvodně vydávali za pracovníky různých organizací, úřadů či služeb nebo zástupce pořádaných akcí a okradli zejména seniory. Šetření Životní podmínky 2013 by tak mohli využít pachatelé k páchání protiprávního jednání zejména tím, že se budou podvodně vydávat za tazatele provádějící dané šetření. Chtěli bychom proto varovat zejména starší občany. V žádném případě není nutné tazatele, který dotazník přinese, zvát do bytu. Pachatelé, kteří se při páchání trestné činnosti zaměřují na seniory, se pod různými záminkami snaží dostat do jejich domovů, kde poté v nestřeženém okamžiku místnosti prohledají a odcizí i desetitisícové částky. Jedná se o muže či ženy působící elegantním dojmem s příjemným vystupováním, které nijak nebudí dojem, že se jedná o podvodníka. Ve vymýšlení lží jsou pachatelé velmi vynalézaví a využívají jakékoli možnosti přesvědčit osobu, aby je do domu pustila. Šetření Českého statistického úřadu by mohlo být pro pachatele záminkou, jak seniora přesvědčit, aby ho do domu pozval. Proto by chtěli policisté zejména starší občany vyzvat k obezřetnosti. V případě příchodu člověka, který vystupuje jako pracovník různých organizací, úřadů či služeb, by si měli nechat předložit průkaz nebo zavolat na úřad nebo instituci, na kterou se osoba odvolává. Po dobu ověřování údajů je nutné, aby neznámá osoba zůstala v každém případě před bytem a nedostala se do jeho vnitřních prostor. Předloženému průkazu je nutné věnovat patřičnou pozornost, zda se skutečně jedná o speciální průkaz a není to ze strany neznámé osoby jen nějaká náhodně vybraná kartička. Dále je nutné zmínit, aby lidé neplatili v souvislosti s prováděným šetřením žádné finanční částky. Mohli by se totiž objevit i podvodníci, kteří budou požadovat v souvislosti s předáním dotazníků vyplacení finanční hotovosti nebo blíže nespecifikovaného poplatku. Nejdůležitějším a nejúčinnějším opatřením ale je, v žádném případě neznámé osoby nezvat do svých domovů. Více informací o šetření Životní podmínky 2013 lze nalézt na níže uvedeném odkazu: 5

6 DOMÁCÍ NÁSILÍ Obětí domácího násilí jsou většinou ženy. Člověk, kterému jeho blízcí ubližují, ať se již jedná o psychické nebo fyzické násilí, by měl co nejdříve oznámit případ policistům. Mnohdy oběť domácího násilí otálí s oznámením útoků. V těchto případech by měli oběť podpořit přátelé nebo příbuzní a zároveň jí napadání pomoci na policii oznámit. Útoky násilníka se většinou časem zintenzivňují. Chování agresora může začít v zamezování oběti ve styku s přáteli a s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až dospěje k prvním fyzickým útokům, které obvykle začínají fackami či ranami pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat i útoky se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny. Je také třeba, aby okolí nebylo k jednání agresora lhostejné. Oběti mohou pomoci také sousedé nebo kolegové v práci. Vždy je nejdůležitější, aby oběť nezůstala na problém sama. Poté co je policii násilí na oběti oznámeno, na místo okamžitě vyjíždějí policisté. Zabrání útočníkovi v dalším napadání oběti a zajistí pro ni lékařské ošetření. Policisté provedou šetření a zjistí všechny nezbytné skutečnosti. V odůvodněných případech, obecně pokud se pachatel dopustí závažného jednání, policisté ho zadrží a umístí do policejní cely. Pokud je útočník pod vlivem alkoholu a vznikne podezření, že bude ve svém jednání pokračovat, policisté ho zajistí a převezou na protialkoholní záchytnou stanici. V obou případech by se ale mohl útočník v poměrně krátké době vrátit zpět za obětí. Policisté mají ale velmi účinné oprávnění a to útočníka na deset dní vykázat ze společného obydlí a okamžitě mu tak zamezit přiblížit se k ohrožené osobě, což je pro ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba je optimální na to, aby si oběť zvážila další postup, vyřešila nejdůležitější záležitosti nebo např. kontaktovala a požádala o radu odborníky. Obrátit se může například na intervenční centrum, které sídlí v Jihlavě, bližší informace lze nalézt na internetových stránkách. Oběti domácího násilí zde mohou vystupovat anonymně a poskytovaná služba je bezplatná. Vykázání je velmi dobrý způsob jak pomoci ohrožené osobě hned. O vykázání útočníka rozhodne policista s ohledem na předcházející útoky agresora a lzeli důvodně předpokládat, že se dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti. Policista je oprávněn vykázat násilníka z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí a to i v jeho nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu deseti dnů. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby, lze ji ale prodloužit. Vykázaný násilník je povinen opustit neprodleně prostor vymezený policistou, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou a vydat policistovi všechny klíče od společného obydlí. Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty. Policista poskytne vykázané osobě informace o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost. Ohrožená osoba má možnost využít psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí. Důležité kontakty: instituce telefonní kontakt Policie ČR 158 DONA linka Bílý kruh bezpečí Intervenční centrum Jihlava , Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina Oddělení mediální komunikace a PR nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence 6

7 STŘÍPKY ZE ZŠ AKCE JEŘABINA Ve středu 30. ledna proběhla na naší ZŠ v Počátkách zajímavá akce. Děti i učitelé třetích, čtvrtých a pátých ročníků se seznámili s aktivitami Domova Jeřabina z Těchobuze, kde se velmi zodpovědně starají o postižené lidi. Účastníci tohoto setkání postupně pronikali do různých terapií. Velkou odezvu měla zejména práce s hlínou. Každý si při této příležitosti vyrobil svůj vlastní keramický výrobek. Velice upoutala i výtvarná technika tisk obrázku přes šablonu, což si všichni také vyzkoušeli. Zaujala i canisterapie, jež využívá pozitivního působení zvířat na zdraví člověka. Kontakt se zvířetem má okamžitý a často až zázračný efekt na psychickou kondici klientů, výrazně zlepšuje komunikaci. Poznat, jak se žije ve světě nevidomých a co všechno to obnáší, jak se k takovým lidem chovat a jak jim pomáhat, je zkušenost k nezaplacení. Celá akce, jíž se zúčastnili učitelé a děti, ale i zástupci města, se setkala s velkým úspěchem. Odcházeli nejen s příjemnými pocity, ale i cennými poznatky. Těm, kteří s postiženými lidmi pracují, patří obrovský dík a obdiv. učitelé ZŠ S HUMOREM A OPTIMISMEM - SOKRATOVA TŘI SÍTA Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli? Počkej chvilku, odpověděl Sokrates. Než mi cokoli řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška: TŘÍ SÍT. Tři síta? Přesně tak, pokračoval Sokrates. Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš. První síto se jmenuje PRAVDA. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda? Ne, odpověděl ten člověk, Vlastně jsem to jenom slyšel Dobře, řekl Sokrates. Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není? Teď vyzkoušejme druhé síto, které se jmenuje DOB- RO. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého? Ne, naopak Takže, pokračoval Sokrates, chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda. Ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Jmenuje se UŽITEČNOST. Je mi to, co mi chceš o mém příteli říct užitečné? Ne, moc ne. Dobrá, uzavřel Sokrates. To, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani užitečné, tak proč bys mi to měl vyprávět? Už chápete, proč byl Sokrates velký filosof a všichni si ho vážili? Mnozí z nás si vzpomeňme na tyto TŘI SÍTA, až budeme chtít nějaký špek o komkoli komukoli vyprávět Malí lidé mluví o druhých lidech, průměrní lidé hovoří o materiálních věcech a velcí lidé mluví o myšlenkách a ideálech Zdroj: ová pošta KZM, upravila Lí. 7

8 PROJEKT S NŮŠÍ DO SVĚTA ŘEMESEL BYL ZAHÁJEN ANEB TRADIČNÍ ŘEMESLA, UMĚNÍ A DOVEDNOSTI TŘÍ REGIONŮ Na podzim loňského roku začaly tři místní akční skupiny (MAS) z Vysočiny Via rustica o.s., LEADER Loucko a MAS Českomoravské pomezí o.p.s. realizovat díky dotační podpoře z Programu rozvoje venkova projekt nesoucí název S nůší do světa řemesel. Předmětem projektu je vzdělávání pracovníků muzeí, řemeslné kurzy nejen pro děti a aktivní účast na regionálních akcích. V současné době se v zájmovém území Via rustica o.s. připravují výukové řemeslné programy s tématy: keramika a hrnčířství, dřevěné výrobky, zpracování vlny, zpracování kůže, výroba obrázkových kostek pro děti, sklářství a zpracování lnu. Na zájmovém území Via rustica o.s. jsou do projektu zapojeni tito místní partneři: Základní umělecká škola v Pacově, Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, Městská knihovna v Pacově, Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, Mladí ochránci přírody ČSOP Pacov, Městské muzeum v Horní Cerekvi, Městské muzeum v Kamenici nad Lipou, Galerie Bernarda Bolzana v Těchobuzi a Ekofarma Ctiboř. Seminář Sbírkotvorná činnost muzeí proběhne v Kamenici nad Lipou Z cyklu šesti seminářů pro zřizovatele a pracovníky muzeí, galerií a expozic máme již první z nich za sebou. Dne proběhl v Lukách nad Jihlavou seminář na téma Poslání malých muzeí, galerií a expozic. Druhý z cyklu seminářů na téma Sbírkotvorná činnost muzeí proběhne 4. března 2013 v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou. Lektorem semináře je uznávaný odborník Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. František Šebek, který působivě přednáší o poslání kulturních zařízeních. Tématy budou metody a formy sbírkotvorné činnosti, problematika sbírkotvorného programu, akviziční politika, význam, obsah a vypracování sbírkotvorného plánu, úskalí soudobých dokumentací, náměty na vytváření sbírek v podmínkách malých regionálních muzeí aj. Pro informace o podrobném programu semináře, přihláškách nebo tématech dalších seminářů se obraťte na Městské muzeum Kamenice nad Lipou nebo na tel.: Kurz pro veřejnost Obrázkové kostičky nejen pro šikovné dětičky ZUŠ Kamenice nad Lipou Na přelomu března a dubna proběhne v ZUŠ Kamenice nad Lipou kurz Obrázkové kostičky nejen pro šikovné dětičky, kde si můžete vyrobit své vlastní obrázkové kostky. Kurz je určen především pro rodiče s dětmi, ale vítáni jsou všichni občané z řad veřejnosti. Seznámíte se s technikami přípravy obrázků, nanesením obrázku na dřevěné kostky a zájemci se mohou seznámit s nově vzniklými výukovými materiály na toto téma. Program je přizpůsoben pro děti, a proto si obrázky mohou nejprve samy vybarvit. Dále pro ně budou připraveny pracovní listy s tematikou stromů a dřeva jako základní suroviny pro výrobu obrázkových kostiček. Po celou dobu se vám bude věnovat lektorka Mgr. Zdeňka Jůnová. Kurz je pro veřejnost zdarma. Přihlásit se můžete u Mgr. Zdeňky Jůnové v ZUŠ Kamenice nad Lipou nebo u Ivany Ťoupalové na tel.: Informace o dalších kurzech na rozmanitá témata najdete na kontaktech níže. Pokud máte zájem získat více informací o realizovaném projektu a jeho témata vás zaujala, neváhejte se na nás obrátit. Další informace naleznete též na webové adrese Kontaktovat nás můžete na ové adrese nebo tel: Projekt je realizován díky finanční podpoře z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Jiří Hodinka, koordinátor Via rustica o.s. Ivana Ťoupalová, koordinátorka projektu 180 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POČÁTKÁCH V letošním roce si připomínáme 180. výročí vzniku ochotnického divadla v městě. Není bez zajímavosti, že první divadlo se zde hrálo již v roce 1830, ale v jazyce německém, proto vznik českého divadla klademe až do roku 1833, kdy se v Počátkách hrálo poprvé česky. Divadelní soubor v Počátkách se tedy dá považovat za jeden z nejstarších v okolí, ale zároveň i v celých Čechách. Prvními nadšenci a herci byli studenti, později se přidali i počátečtí občané. Svůj název J. K. Tyl nese ochotnický soubor od roku V průběhu let se hrálo ve škole (60. léta 19. století), v různých hostincích (U České koruny, v Modré Hvězdě, v hotelu Vůle) a od konce 20. let 20. století v sokolovně, kde bylo k dispozici na tu dobu moderní 8 jeviště. Teprve od roku 1959 se začalo divadlo hrát v nově zrekonstruovaném sále bývalého pivovaru, kde s menšími přestávkami v činnosti a po dalších rekonstrukcích sálu funguje dodnes. Z výše uvedeného vyplývá, že současné prostory jsou pro divadelní činnost v Počátkách výhodou, o které si naši předchůdci mohli nechat jen zdát. Na tomto místě by bylo vhodné zmínit i řadu režisérů, kteří se o činnost spolku zasloužili, protože pro jeho fungování jsou tím nejdůležitějším. Prvním z nich byl Jakub Škoda, profesor jindřichohradeckého gymnázia, jako další můžeme jmenovat Jana Chlebce, Ferdinanda Vodrážku, Josefa Kremličku, Stanislava Kalivodu, Karla Vachka, Stanislava Martínka. Po II. světové válce se věnovali divadelní režii

9 Adolf Šetka a Božena Novotná, později to byli Miloš Březina a František Hezina. Po smrti pana Heziny a následující pětileté pauze režírují ochotnické divadlo v Počátkách Alena Jandová, Jana Kráslová a Pavel Kubů. V našem vzpomínání jsme se přesunuli až do současnosti, proto by bylo dobré nastínit plány na rok Divadelní soubor J. K. Tyl si pro letošní kulaté výročí připravil hudební komedii Holka nebo kluk, která vznikla původně jako film Vladimíra Slavínského v roce 1938 (premiéra ). Na divadelní scénář tento námět upravil plzeňský autor, režisér a herec Antonín Procházka, který původní téma přizpůsobil současnému divákovi a hru opatřil líbivými melodiemi, které připomínají dobu vzniku filmové předlohy. Hudební doprovod obstará divadelní orchestr v rozšířeném počtu pod taktovkou Jaroslava Bašty, který také upravil notový materiál pro jednotlivé nástroje a zpěváky. Režie se ujala Alena Jandová. Premiéra hry a s ní spojená výstava k 180. výročí divadla je naplánována na měsíc červen, takže se budeme těšit na návštěvu vás, diváků, a doufat, že zvolené téma i naše interpretace bude příjemným osvěžením všedních dní a hlavně veselou oslavou významného a kulatého jubilea českého divadla v Počátkách. D. Povolná ŽIVOTNÍ JUBILEUM 101 LET Neuvěřitelné sto první narozeniny oslaví v březnu nejstarší obyvatelka města, paní Marie Povolná. Pod jejíma rukama ožívají na sněhově bílém plátýnku tisíce květin, které do něho s láskou vyšívá. Recept na dlouhý věk je podle rodiny jubilantky jednoduchý: hodně práce, optimismu a lásky, kterou svým blízkým rozdává. Mnozí z nás obdivují její optimismus a pozitivní přístup k životu. Přejeme jí krásné dny plné sluníčka, pohody a lásky. Vedení města, Foto: Lí. 9

10 Každý měsíc (s výjimkou prázdnin, kdy jsme měli sice otevřeno, ale bez tematicky zaměřeného programu) se konala nějaká zajímavá přednáška např. beseda o včeličkách, kosmetice, kreativním tvoření či o školce. Během roku jsme zařadili i další mimořádné aktivity - návštěvu knihovny (včetně čtení od slečny hasičky a paní knihovnice), mikulášskou besídku a oslavu dne dětí. Děti si kromě hraní mohly společně s maminkami zazpívat známé i nové písničky, pochlubit se s oblíbenými říkadly nebo se naučit i nové říkanky, které se zpravidla vztahují ke stanovenému tématu hrací dvouhodinovky. Vždy na děti čekala možnost výtvarného tvoření, kdy se i ti nejmenší (samozřejmě za pomoci maminek) mohli kromě malování zdokonalit ve stříhání, lepení či kreslení např. prstovými barvami. Mateřské centrum se také aktivně účastnilo projektu Celé Česko čte dětem. Každý měsíc jeden den máme vyhrazený nejen na zpívání, ale i na čtení. Zároveň jsme se snažili i nejmenší děti zábavně seznámit s různými příležitostmi jako je Světový den vody či zdraví a také již zmíněným tvořením ozvláštnit svátky jakou jsou Velikonoce, Den matek, malým překvapením zpříjemnit Mezinárodní den dětí, Mikuláše. Před Vánoci jsme si uvili adventní věnce. V průběhu roku 2012 jsme uspořádaly dvě Burzy všeho možného i nemožného, kde maminky mohly nakupovat i prodávat nejen oblečení a potřeby pro děti, ale i ostatní věci. Od září 2011 do června 2012 pod naší záštitou fungoval i kurz Angličtiny pro děti 4.,5.tříd ZŠ. Kurz vedla Mgr. Hana V. Konvalinková. Město nám pro naše mateřské centrum poskytuje zdarma prostory v klubovně č. 1 Multifunkčního kulturního zařízení, Palackého náměstí 7, za to jsme velmi vděčné. Úterního dopoledne se průměrně zúčastní 8 maminek, odpoledne 5 maminek (odpoledne jedna maminka chodí zpravidla s 2 dětmi). K mělo naše mateřské centrum 17 členek. MC LVÍČEK, O. S. V ROCE 2012 Lucie Bulíčková PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE POČÁTECKÉ DECHOVKY Dne 18. ledna 2013 natáčela Počátecká dechovka ve studiu televizní stanice ŠLÁGR v Českých Budějovicích. Premiéra proběhla na této stanici 19. února No a od tohoto data můžete Počáteckou dechovku na Šlágru sledovat a poslouchat její písničky. Lefi Podìkování Ředitelství ZŠ Otokara Březiny tímto děkuje za ochotu a obětavost hasičům SDH. Pánové Janko, Kadlec V., Kocmánek, Stárek a Povolný přijeli ihned po výzvě k odstranění ledového převisu nad vchodem do naší školy. Díky jejich profesionálnímu nasazení nedošlo k žádnému úrazu, a proto jim ještě jednou touto cestou děkuji. Mgr.Blažíček Jaroslav, ředitel ZŠ 10

11 PROGRAM MC LVÍČEK v klubovně č. 1, v budově KZM hrací dvouhodinovky s říkankami a tvořením pro NEŠKOLKOVÉ děti od 9 do 11 hod. pro ŠKOLKOVÉ děti od 15 do 17 hod :00 hodin Vaření s dětmi v Bistrot de Papa!!! POZOR!!! jen s předchozí rezervací (kapacita omezena) - na tel.č v 9:00 a v 15:00 hodin Téma MDŽ v 9:00 a v 15:00 hodin Téma CČČD v 9:00 a v 15:00 hodin Téma Lvíček slaví narozeniny v 9:00 a v 15:00 hodin Téma Velikonoce MC Lvíček o. s. Vás zve na mimořádnou akci BURZA V pátek od 8:30 do 15:30 hod v počátecké Sokolovně JDE O BURZU VŠEHO MOŽNÉHO I NEMOŽNÉHO Budou zde na prodej věci těhotenské, kojenecké, dětské, nedětské, ale i všechno ostatní, čeho se chceme zbavit.. Každý prodejce (možno domluvy více lidí) bude u svého prodejního stolu a každý si řídí svůj prodej sám (dle domluvy, možno i prodej zajistit). Chystání stolů proběhne ve čtvrtek od hod a před zahájením burzy. Poplatek za velký stůl 25 Kč, pro nepřítomné prodejce je cena dle množství věcí. Prodej a rezervaci stolu nahlaste prosím předem. Barbora Smejkalová: KINO POČÁTKY BŘEZEN 2013 Palackého náměstí 7 BABOVŘESKY sobota 19:00 hodin 120 Kč 133 minut ČR české, Komedie Nevhodné do 12-ti let SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK neděle 17:00 hodin 80 Kč 90 minut Španělsko český dabing Animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie Přístupný ZA PLOTEM pondělí 9:30 hodin 20 Kč 83 minut USA český dabing Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný Přístupný JENÍČEK A MAŘENKA: Lovci čarodějnic sobota 19:00 hodin 100 Kč 83 minut USA, Německo české titulky Akční, horor, fantasy Nevhodné do 12-ti let ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE neděle 17:00 hodin 100 Kč 90 minut ČR české, Rodinný, komedie Přístupný KONEČNÁ sobota 19:00 hodin 80 Kč 107 minut USA české titulky Akční, thriller, krimi Nevhodné do 15-ti let KOCOUR V BOTÁCH neděle 17:00 hodin 70 Kč 87 minut USA český dabing Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný Přístupný SMRTONOSNÁ PAST: Opět v akci sobota 19:00 hodin 120 Kč 97 minut USA české titulky Akční, krimi, thriller Nevhodné do 12-ti let CROODSOVI neděle 17:00 hodin 125, 110 Kč 90 minut USA český dabing Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný Přístupný G. I. JOE 2: Odveta sobota 19:00 hodin 125 Kč 97 minut USA české titulky Akční, dobrodružný, sci-fi, thriller Nevhodné do 12-ti let MOCNÝ VLÁDCE OZ neděle 17:00 hodin 120 Kč 125 minut USA český dabing Fantasy, dobrodružný, akční Přístupný ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 11

12 Tentokrát vám předávám recept, který jsem osobně vyzkoušela, a všem chutnal. Řízky se dělají v každé domácnosti, ale teď je in je neobalovat klasicky v trojobalu (mouka, vejce, strouhanka), ale prostě je nabouchat strouhankou Recept jsem zaslechla již od našich lidí ve městě a teď k nám na KZM dorazil i ovou poštou. Nevím, tedy kdo jej vymyslel a kdo vytvořil takto krásné fotografie, ale tím, že jej pověsil na internet si určitě přál, aby se šířil dál. Vyzkoušejte je sami. BOUCHANÉ ŘÍZKY NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, ANEB DNES VAŘÍM JÁ SUROVINY: Vepřové či kuřecí řízky strouhanka vejce - dle počtu řízků sůl, pepř 1 bujon ½ l vody olej ¼ másla nebo šlehačky POSTUP PŘÍPRAVY: Maso mírně osolíme a trošku opepříme. Na válek si nasypeme strouhanku, plátek masa si položíme do strouhanky a také jej strouhankou posypeme. Paličkou na maso, nejlépe přes igelitový sáček (aby nám strouhanka nelítala po kuchyni) do masa strouhanku vboucháváme. Až je celý řízek obalený nabouchanou strouhankou, obalíme jej ve vajíčku a smažíme v pánvi na oleji. Osmažené řízky naskládáme na plech či do pekáčku. V kastrůlku si svaříme 1 kostku bujonu s ½ litrem vody a s ¼ másla a touto směsí pokapeme vyskládané řízky. Místo másla můžete použít klasickou smetanu na šlehání, kterou však nesvaříte s bujonem, ale ušlehanou šlehačkou potřete všechny řízky tak, že jsou jako ve sněhové závěji. Vše dáme zapéct do trouby, až se vývar zredukuje a nasákne do řízků. Uvidíte, že něco tak dobrého jste dlouho nejedli! Doporučeno servírovat s bramborovou kaší. Takovýchto mňaminek bylo ve zmiňovaném u vícero, nejprve je vyzkouším a příště otisknu další. Za přeposlaný s receptem i fotografiemi děkuji Petru Dvorskému 12

13 PROLOG Onoho podzimu hluk motorů nad Anglií neutichal snad ani na okamžik. Tvořil kulisu velké bitvy, která významně ovlivnila vývoj počátečního období 2. světové války, stal se součástí života, i když někdy předznamenával jeho konec. Jednoho podzimního odpoledne zazněl nad letištěm Northolt, kam se vrací jedna z perutí RAF. Tráva letiště polehla pod vrtulovým větrem přistávajících Hurricanů, jejichž charakteristické, přihrblé siluety se o několik let později stanou takřka symbolem bitvy o Británii, která pozvolna dohořívá. Je 8. října 1940, peruť se vrátila z hlídkového letu nad kanálem La Manche. Hurricany rolují k okrajům letiště, kryty kabin jsou odsunuty, lze rozeznat obličeje. Mladé tváře, které nenesou nejmenších známek anglosaských rysů. Tváře pilotů s podivnými exotickými jmény: Ferič, Karubin, Urbanowicz Ano, tito muži jsou Poláci a létají u 303 peruti, složené z Poláků, která se v bitvě o Anglii proslavila. Až o tři dny později 11. října 1940 uzavře po 43 dnech bojů své konto, bude na něm 126 sestřelů. Počet nemající už žádné z perutí RAF, jež se velké bitvy zúčastnily, obdoby. Řada příslušníků 303 perutě je považována za stíhací esa. Za stíhací esa s exotickými jmény: Ferič, Karubin, Szaposnikow, Paszkiewicz Velí jim kapitán Urbanowicz, stíhač se sedmnácti sestřely. Je to velitel, který má respekt a autoritu. Muž, který může být se svým úspěchem i s úspěchem peruti spokojen. Avšak spokojenost je zřejmě pocit, který za války zaniká. Když odsunuje kryt kabiny svého Hurricana, nemá po něm ve tváři ani zdání. Naopak, je pln neklidu a znepokojení. A tentýž výraz mají i ostatní piloti squadrony. Někoho hledají. Někdo jim chybí. Neboť u squadrony, která má v závorce označení POLISH, nelétají jenom Poláci. Ke stíhacím esům s exotickými jmény patří ještě jedno: Josef František. Český pilot, který dosáhl během dvaceti osmi dnů sedmnácti sestřelů. Kde je? Co je s ním? Odstartoval s nimi ale jeho stroj chybí. Jsou zneklidněni nejvyšší měrou, neboť mnozí to viděli Ale nejistota netrvá dlouho. K veliteli perutě přichází ordonanc a hlásí: Pane kapitáne, stroj seržanta Františka havaroval. Pilot se zabil. Bylo to neštěstí, byla to velká ztráta. Nezabil se jen tak někdo britské noviny přinesly zprávu s titulkem CZECH AIR ACE KILLED, a i když psaly pouze o sergeantu Josefovi, vědělo se, o kom je řeč. A nezůstalo jen při tom projevu. Pilotem, jehož jméno bude velitelství stíhacího letectva vzpomínat s uznáním a obdivem, řekne o několik dní později Air-maršál Leigh-Mallory, byl seržant František. Byl hrdinou bitvy o Británii. Podporučík Josef František byl nejúspěšnějším stíhačem této bitvy. V době od 2. do 30. září 1940 (za 28 dní) sestřelil 17 nepřátelských letounů, bude o něm napsáno ve válečném deníku československého letectva. 1) Stručná konstatace hrdinství, umění a velikosti. Nic míň, ale ZEMŘELI JSME PRO ANGLII 13 také nic víc. Kde za těmito slovy stojí dvacet šest let Josefa Františka, půldruhého roku života pouhého roku boje, jaký hned tak nemá obdoby? Nikde ale nesmíme se divit, je válka a sdělení mají strohost rozkazů. Až bude o čtvrt století později kdokoli probírat tato sdělení, až se bude snažit sestavit příběh pilota Františka, bude nešťasten nad touto vojáckou strohostí. Bude mít v rukou několik výstřižků z novin 2) několik fotografií, doklady k vyznamenáním a úmrtní list. Poznámky autora: 1) Citace převzata z publikace T. Broda a E. Čejky Na západní frontě, NV, Praha, ) V posledních dvou letech se o Františkovi u nás opět několikrát psalo. Uveďme článek ppl. Fořta Dvě výročí otištěný v časopisu PVOS a letectvo 16/1965, který je cenný publikací fragmentů Františkovy korespondence rodičům a podrobnostmi o jeho útěku. Vyvrací legendu o úletu, opakovanou Fr. Kejíkem v článku Osamělý rváč, Čs. voják 26/1966. Příště: Válečné příběhy začínají Text :Václav Tikovský, připravil Miroslav Skokan BŘEZEN Vím, že ti, paní Zimo, dobře není, když musíš ukončit to svoje představení. Mráz s vánicí již nemají chuť do svých her a chtějí odletět za štací na sever. Cítí, že tady nastanou již velké změny a ty máš svůj ansámbl příliš unavený. Letos vynechej své známé finále. Podívej, jívu již krášlí nové korále, kos po zahradě honící kosici. Dokážeš, Zimo, býti přející? Když zůstaneš zde do rána, možná, že uslyšíš již zapět skřivana. I pole ztěžklou peřinu pomalu odkrývá. Uznej, že tuto dobu ti u nás dobře nebývá. U zídky na oporu krčí se již první květ. To už je slunce emisar a jara tajný zvěd.

14 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání.. PŘÍBĚHY O LÉTÁNÍ Šok. Jinak nelze popsat situaci, když krátce po druhé světové Mimo to ještě nepočítaně turistických letů do Turecka, válce přeletěl nízko nad námi poprvé tryskový vojen- Řecka, jeho ostrovů i letů regionálních. ský letoun. Mezi dopravními letouny převládal tou dobou Sleduji let BAW- British Airways z největšího londýnského a ještě dlouho poté osvědčený americký vrtulový Douglas. letiště Hethrow do Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Dodnes si vybavuji, jak jsme později s matkou a naší pražskou Výška letu ft(stop), což je m nad zemí, tetičkou navštívili vyhlídku starého Ruzyňského letiště. rychlost 1004 km/hod. Stroj vyletěl z Londýna východ- Nemohl jsem se vynadívat a pochopit, jak je možné, ním směrem -kursem 90. Nad Francií míří k německému že tak velká a těžká letadla se odlepí od země. Mnohem Frankfurtu nad Mohanem a dále už v ČR nad Písek. Mezi později jsem chtěl umožnit stejný zážitek i našim potomkům, naší vesničkou a J. Hradcem kursem 108 letí k Hodonínu. ale počasí bylo proti. Zvolili jsme náhradní řešení- Na hranici se Slovenskem u Senice se stáčí jižněji kursem návštěvu technického musea v 114 a stejným směrem prolétá Praze a to jsme teprve koukali, i Maďarsko. Na hranici s Rumunskem co vše se dostalo do vzduchu. se opět stáčí jižněji V době studií jsem byl u prvního až na kurs 123. Letí přes Cluj, přistání i startu francouz- dále okrajem Černého moře ských Caravele a Comet 4 u do východní části Turecka. nás. To druhé letadlo mělo po Změny polohy, rychlosti, směru několika havárkách stop. Ještě a výšky jsou sledovány v intervalech 10 sec. až 1 minuta-to do konce studia se mi dostala do rukou odborná publikace o podle radaru, který právě let příčinách jejich pádů i způsobu sleduje. I jeho kód je znázorněn odhalení chybných spojů mezi na obrazovce. Výšku letu mění okénky.. jen zcela výjimečně při křížení To už i nad naším městem létala proudová dopravní letadla. s jiným letem. Výškově musí být od sebe min. 2 km a bočně nejméně 10 km. U hranic s Irákem Přes vrchol Javořice směřovala do Vídně, nebo dále na opět mění kurs na 148 a později až 152. Letí přes Mosul a Balkán. Provoz byl skromný- několik spojů za týden. Na Kirkuk. Z Kirkuku jsem měl spolužáka na vysoké škole. Tatínek generál letectva, maminka v domácnosti. Vzpomínal, jak výšce polní cesty evropského rozvodí Léskovce byly na obzoru vidět i spoje mezi Vídní a Mnichovem, severněji pár decimetrů pod písčitým povrchem již měli hladinu ropy a pak mezi Prahou a Brnem. Vzpomínám, že v době schůzek Gorbačov- Busch na lodi poblíž pobřeží Itálie bylo na horké slunce jejím odpařováním vytvářelo těsně nad pískem tetelící se mastný vzduch. obzoru vidět až 7 letadel současně. Prostě rekord. Boeing si letěl dál podél hranic s Iránem k zálivu a směrem Směrem na Vídeň jsem jednou letěl služebně vojenským k Hormuzskému průlivu do místa cíle. Délku letu 5504 km speciálem. Z výšky nad 5000m byla krásně rozeznatelná (nebo chcete-li 2972 námořních mil) urazí Boeing 747 za 6 města Pelhřimov, v dálce i Jihlava. Hranici mezi ČR a Rakouskem poznáte též snadno. Lány se rázem změní v mo- hod. 44 min. Vybral jsem tento let, protože příbuzní létají obvykle stejnou trasou, abych věděl kudy se toulají. Oni po přestávce pokračují druhou částí letu do australského Perthu. zaiku různobarevných políček. U spojnice dálnice Vídeň- Linec s hlavní cestou od Krems (Křemže) jsem rozeznal i Příště:(Příběhy doteků demokracie II. ) domek mého kamaráda a ubytovatele z dob návštěv fotbalistů v rakouském Stattersdorfu. Piloti nás bez zábran J. Třebický pustili do svého prostoru. Pomalu se stmívalo. V dálce Vzpomínka se objevilo nasvětlené letiště našeho cíle ve slovinské Lublani. Od doby vojenské akce proti Srbsku je letecký provoz nesrovnatelně větší. Jaksi ze zvyku zůstávala ve mně myšlenka, Život je cesta, na které ztrácíme ty, které milujeme. že nad našimi hlavami míří letouny hlavně do Vídně a dále na Balkán. Zasáhla náhoda. Mou ženu jednou zaujalo, že čáry za proudovými letadly se těsně nad obzorem Dne 5. března 2013 uplynuly 4 roky od náhlého úmrtí uhýbají do jiného směru. Zapnul jsem příslušný počítačový program. Na monitoru se objevil obraz našeho území paní s pohybujícími se obrázky letadel. A my se začali divit, odkud a až kam se přes naše území létá. Frankfurt Teherán, Marie UXOVÉ Frankfurt Singapur, Tel Aviv- New York, Toronto Dubai, Luxemburg- Baku Taipei, Londýn- Bombai, New York Abu-Dabí, Paříž- Colombo(Sri-Lanka),Tokio Řím. Stále vzpomínají dcery s rodinami a sestra. 14

15 KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY Pro dospělé: Dům u kanálu Agatha Christie Podivné hry Nora Robertsová Almužna jen pro bohaté Hana Marie Körnerová Enigma 2 Tajemství Západu Enigma 3 Tajemství Východu Texas Šťastný Lucky Sandra Brawn Padesát odstínu šedi E L James Krůpěj rosy Hedwiga Courths-Mahlesová Podzimní milenec Elizabeth Lowell Pompeje Živoucí město Alex Butterworth, Ray Laurence Bestie Martina Cole Prostopášník Liz Carlyle Tajemství šťastného života - Zoša Kinkorová V sousedství Vlasta Pittnerová Pro děti a mládež: Hraničářův učeň 7 Obléhání Macindawu John Flanagan Skarlet, víla granátového kamene Duhová kouzla Daisy Meadowsová Křídla Aprilynne Pikeová Slávka, radovánková víla Duhová kouzla Daisy Meadowsová Inheritance Christopher Paolini Roční období v zemi víl Gabi Hermanová Vlaky a železnice Hledej a objevuj Agáta a doktor Lupa Dvojčata Gerit Kopietzová Výpůjční doba: Pondělí: 7:15 11:30 12:00 15:45 Středa: 7:15 11:30 12:00 15:45 Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 Pátek: 9:30 11:30 12:00 18:00 Knihovnice: Pavla Kolářová Tel.: PODĚKOVÁNÍ Kulturní zařízení města děkuje všem sponzorům Valentýnského plesu: 15 BENETO, Bistrot de Papa, Blechová Marie, Bulíčková Lucie, Cukrárna Šárka, Cukrářství Červenková, Dorty z Vesce - Michala Trčková, Elektra A až Z Janků, Hotel Artaban, JIP JOPRA Preisinger Josef, Kadeřnictví u Lucky, MUDr. Petr Šimek, Potraviny Flop, Restaurace a pizzerie U Karásků, Resort Svatá Kateřina, Rodinný pivovar Bernard a. s., Setora spol. s r. o., Slunovrat Matoušková Lenka, Uzenářství Mareček, Uzenářství Vojta, Vinotéka Nekola Jaroslav, Vinotéka Přech Kamil, Zelenina Smrčka Petr, Pelhřimov Drážďany Vesce Žirovnice Humpolec Polná Humpolec

16 ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám družstevní byt v Počátkách. Dům po celkové rekonstrukci. Cena ,- Kč. Tel.: Koupíme pole, pastviny, lesy, od 1 hektaru. Platba v hotovosti, rychlé jednání. Tel.: Každý týden přednáška pro rodiče Jak se učit s dětmi. Více na: SOKOLOVNA AKCE BŘEZEN 2013 P. a. (zkratka) prodejní akce Veřejné projednávání: JEŘABINA P.a. f. ETCIMEX Secondhand P.a. f. SHIVA spotřební zboží P.a. f. BELLITEX Secondhand 16

17 KALENDÁAKCÍBEZEN2013 KDY HODINA AKCE KDE :00 SVTÁCIochotnickýDSAJeTo!na"DAICKÉMKEJKLOVÁNÍ" XIII.jihoeskápostupovápehlídkaamatérskýchdivadelníchsoubor(víceinfoKZMPoátky) MKSDaice Cenavstupenkynajednotlivépedstaveníje40,K,permanentkanacelýfestival150,K :00 SPORTOVNÍPLES PoádáoddílSPV.Vstupné100,K.PedprodejvInfocentruPoátkynaPalackéhonámstí. SOKOLOVNA HrajecountrykapelaGARDENPARTYBAND.Vprbhuveerajenauitsecountrytan :00 KLUBDESKOVÝCHHER Pojtemezinás,kdosihraje,nezlobí.procviítelogiku Klubovna.2KZMPoátky Mnohozábavnýchdeskovýchher,prokteréjepotebanáladu,logiku,taktikuachusoupeit :00 ŠVAGIKYochotnickýDSJ.K.TylPoátkyna"DAICKÉMKEJKLOVÁNÍ" XIII.jihoeskápostupovápehlídkaamatérskýchdivadelníchsoubor(víceinfoKZMPoátky) MKSDaice Cenavstupenkynajednotlivépedstaveníje40,K,permanentkanacelýfestival150,K :00 MCLVÍEK Téma:VaenísdtmivBistrotdePapa BistrotdePapa Pozor!!!Jenspedchozírezervací(kapacitaomezena)natel :45 SPVPoátkyoddílJÓGA relaxanícvienípodvedenímmarianaslípky Klubovna.1KZMPoátky ZRUŠENO :00 MCLVÍEK 15:00 Téma: Klubovna.1KZMPoátky Píjemnésetkánímamineksdtmi(9:0011:00hodina15:0017:00hodin) :00 DAOVÉPIZNÁNÍPODÁTEIVPOÁTKÁCH! FinanníúadproKrajVysoinazajistilpracovníkyúzemníhopracovištvPelhimov.Kteí Klubovna.2KZMPoátky zanámipijedoudopoátek.(8:0016:00hodin) :00 OBANARADNICEMYachránnédomyJEABINA aprone? MstoPoátkysrdenzvenaveejnéprojednávání,kterésenástýká. SOKOLOVNA Hostéjsou:editelkaBc.SimonaTomanováajejízamstnancichránnýchdomJeabina :30 PRODEJNÍAKCE SecondhandfirmaETCIMEX(9:3017:00hodin) SOKOLOVNA Prodejkvalitníhotídnéhosecondhandobleení,bot,hraek,byt.textiluamódníchdoplk :00 CESTYZAPOZNÁNÍMŠVÝCARSKÉJAROVPOÁTKÁCHDOJMYZEŠVÝCARSKA PednáškavsálekinaspromítánímfotografiízeŠvýcarskaŠvýcarskemk SálKinaPoátky Popednášcezahájení :00 VÝSTAVYŠVÝCARSKÉJAROVPOÁTKÁCHDOJMYZEŠVÝCARSKA VýstavafotografiíMichaelaPokorného,MarieKlementovéaMichalaBuliky SklepnígalerieKZMPoátky Výstavapotrvádo Vstupnédobrovolné :00 TJSPARTAKPOÁTKYODDÍLŠACHY 17:0018:00dtia Klubovna.2KZMPoátky 18:0021:00dosplítrénink :30 MRAZÍKDSAJeTo! reprízapohádkovéhomuzikálu.pedprodejvstupenek:lékárnausv.kateiny,palackého SálKinaPoátky námstí31,poátky.cenavstupenkyvpedprodeji80,k,namíst100,k :30 PRODEJNÍAKCE FirmaSHIVA(9:3017:00hodin) SOKOLOVNA Prodejspotebního :45 SPVPoátkyoddílJÓGA relaxanícvienípodvedenímmarianaslípky Klubovna.1KZMPoátky :00 MCLVÍEK 15:00 Téma:Celéeskotedtem Píjemnésetkánímamineksdtmi(9:0011:00hodina15:0017:00hodin) :00 TJSPARTAKPOÁTKYODDÍLŠACHY 17:0018:00dtiatrénink 18:0021:00dosplítrénink :00 MCLVÍEK 15:00 Téma:Lvíekslavínarozeniny Píjemnésetkánímamineksdtmi(9:0011:00hodina15:0017:00hodin) :00 DAOVÉPIZNÁNÍPODÁTEIVPOÁTKÁCH! FinanníúadproKrajVysoinazajistilpracovníkyúzemníhopracovištvPelhimov.Kteí zanámipijedonoudopoátek.(8:0016:00hodin) :00 TJSPARTAKPOÁTKYODDÍLŠACHY 17:0018:00dtiatrénink 18:0021:00dosplítrénink :00 TJSPARTAKPOÁTKYODDÍLŠACHY 9:0016:00hodinutkání2.divize SpartakPoátkyŠSBechyn"B" :45 SPVPoátkyoddílJÓGA relaxanícvienípodvedenímmarianaslípky Klubovna.1KZMPoátky Klubovna.2KZMPoátky Klubovna.1KZMPoátky Klubovna.2KZMPoátky Klubovna.2KZMPoátky Klubovna.2KZMPoátky Klubovna.1KZMPoátky :30 PRODEJNÍAKCE SecondhandfirmaBELLITEX(9:3017:00hodin) SOKOLOVNA Prodejkvalitníhotídnéhosecondhandobleení,bot,hraek,byt.textiluamódníchdoplk :00 MCLVÍEK 15:00 Téma:Velikonoce Klubovna.1KZMPoátky Píjemnésetkánímamineksdtmi(9:0011:00hodina15:0017:00hodin) :00 TJSPARTAKPOÁTKYODDÍLŠACHY 17:0018:00dtiatrénink Klubovna.2KZMPoátky 18:0021:00dosplítrénink 17

18 18

19 ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ OTOKARA BŘEZINY OBRAZEM od 8:00 do 16:00 hodin od 8:00 do 16:00 hodin KOUPÍME POLE, PASTVINY, LESY od 1 hektaru. Platba v hotovosti, rychlé jednání. Tel foto: Karel Slavíček

20 Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města, Palackého náměstí 7, , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12 ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č. j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s. r. o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 380/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 13. dubna 2016 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 18 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 18 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 18 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 105/2016/STAR ze dne 27. ledna 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 101 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. termín

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Beneš J., Marek Milan, Kotrch Vladimír Nepřítomni:

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více