A reptile in HK. Back to school: study tips UP TO 4th year! Rozhovor s profesorkou Červinkovou. Meet the students. Pozvání na Vánoce v Pardubicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A reptile in HK. Back to school: study tips UP TO 4th year! Rozhovor s profesorkou Červinkovou. Meet the students. Pozvání na Vánoce v Pardubicích"

Transkript

1 Back to school: study tips UP TO 4th year! A reptile in HK IFMSA Adapťák Rozhovor s profesorkou Červinkovou Meet the students Pozvání na Vánoce v Pardubicích Issue November

2 TABLE OF CONTENTS Introduction by the editorial board 2 Who do you think I am? Interview of Prof Červinkova Department of Physiology EN 3 CZ 5 Back to school How to succeed your first years of medical school in HK EN For First year 7 - General advices for a successful first year 10 For Second year 11 For Third year 13 For Fourth year 14 Meet the students: Meet Klára Licinbergová CZ 15 Meet Munachiso Ndukwe EN 16 The People/VIP of the month: The reptile in HK EN 17 The scientific section: Skryte Kurikulum CZ 18 The open section: IFMSA orientation and sports week EN 19 CZ 20 Calendar of events 21 Pozvání na Vánoce v Pardubicích / Invitation for a Christmas celebration in Pardubice CZ/EN 22 Politics: The Universal Declaration of Human Rights EN 23 Reviews: Miss world 2013 EN 28 Poem: Sad Nature EN 30 Quotes EN/CZ 31 Join our local Hockey team CZ 32 The HK Chronicle wants you EN 33 2

3 Editorial Board Milí čtenáři, pomalu se blíží polovina semestru a my pro Vás máme zpestření v podobě třetího čísla našehoškolního časopisu. Doufáme proto, že si uděláte chvíli času a mezi učením si přečtete, co jsme pro Vás připravili. Kromě tradičních rubrik pro Vás máme novinku a to rozhovory se studenty naší školy. Pro toto číslo byla volba na nás, od následujícího čísla to už bude tzv. ve Vaší režii, pokud chcete tedy v časopise mít rozhovor s někým konkrétním, neváhejte se ozvat a pošlete nám svůj návrh a také to, co byste o dotyčném či dotyčné chtěli vědět. Také by nás velice potěšilo, kdybyste se rozhodli rozšířit naše řady. Práce pro časopis je velmi zajímavá a dá se říci, že každý si zde přijde na své. Naší snahou je mít pevnou základnu, tak aby HK Chronicle nebyl jen dílem pár jedinců, ale většího množství lidí s nejrůznějšími zájmy a názory. Byla by škoda, kdyby tento slibný projekt musel skončit jen kvůli tomu, že mezi námi není dostatek lidí, kteří by se na něm chtěli podílet. Upřímně doufáme, že se mezi Vámi najde někdo, kdo bude chtít přiložit ruku k dílu. A pokud nám tedy nechcete poskytnout ani svoje ruce ani svoje hlavy, tak nám alespoň udělejte radost tím, že nám věnujete na pár okamžiků svoji pozornost a začtete se do toho, co napsali Vaši spolužáci. Přejeme Vám tedy příjemné čtení a mnoho sil do učení. Vaše redakce Hi there and welcome back to HK! My name is Anne. I m a 5 th year medical student and editor-in-chief of our school magazine, the HK Chronicle. I m very pleased to introduce you to this issue, which is our 3 rd one. It is mainly focused on helping our 1 st year medical students. In this issue, we give you some information about your final exams, and few tips useful for the first, second, third and fourth year. Besides, we checked out the reptile in HK for you (page 17), are inviting you to a Christmas celebration organized in Pardubice with some performances from the Arts Club HK (page 22), our local Hockey team wants you (page 32) and much more... Feel free to contact me on Facebook: Anne HK Share our school magazine via twitter, Facebook, Google+, by visiting our webpage Just click on the icons below. While you are visiting our website, please click on download to have a look at our past issues. Leave us a comment or like us on Facebook: I wish you all a nice Xmas :) 3

4 EN Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. It was one of the best interviews I have ever done. It seemed like we were two grannies chatting about our younger lives, over a glass of wine. She was so cool, so funny From which faculty of medicine did you graduate and in which year? I graduated in 1975 from the medical faculty here in Hrádec Kralové. Before that, I went to high school, in a city called Pardubice, which is very close to Hradec. And can you tell us why you chose Physiology as your field of teaching? Physiology is a very nice subject that I really liked during my medical studies. I had it in my mind, before I came to this faculty. If I had gone to a faculty of sciences, I would have chosen biology. It was also the only subject that really fulfilled my ideas about my future profession and what I would like to do So it was quite logic that after graduation I would choose it. When you entered the department of Physiology what was your position? When I started working here, I started as an assistant. And very shortly, I think after 2 years, I started with my PhD studies. You are now the head of the department of Physiology. For how long have you held this position? I have to say that I have been the head of this department for quite a long time now. It happened at the beginning of At that time I was 39 years old and it was quite demanding. Of course, it has been associated with the political changes affecting our society at that time because it was shortly after the Velvet Revolution. Everything was on the move. I have been working here since 1975 and I was one of the skilled assistants and that has leaded me to this position. At first, I really didn t want to be the head of the department, it was not my ambition. But so is life! Now I m happy it happened because I can put into reality my dreams about sciences, research and teaching. What do you like the most about teaching? The most important to me is the direct contact with the students. The possibility to speak to them face to face. I like to introduce the beauty of physiology to the undergraduate students. I also enjoy giving my time to the PhD students because they are prepared; they have a good level of knowledge; they are almost like partners in my research. You are also the vice president of the academic senate, a researcher and a member of the scientific board. How do you find time to live up to all these responsibilities? It is a really good question and I have to say that it is quite difficult. Our children are grown-ups. They are living in Prague so they are not here everyday. And of course my husband is also very busy. Which means that I can spend at work much more time that most people can, especially females. I also come to the faculty during weekends with my husband. It wouldn t be possible to do all these things otherwise. 4

5 How do you spend your free time? What are your hobbies? It s a good question. I like sports, especially swimming. When I was younger, I took part in a swimming competition. In summer, it s very nice because there are many natural lakes near Hradec. We go practically every day, when the water is warm enough to swim in. We also like biking. In winter, we like skiing: We usually spend one week in Italy every year, in a very nice place for skiing. And of course we have grandchildren and I really like spending time with them. We also have a cottage in the mountains, which is 70km away from Hradec. But right now, we do not have much time to go there. Your husband is a co-author of some of your publications, a colleague and the dean of our faculty. How does it feel like to have your husband as your boss? It s not a big problem because we are a very isolated entity and he respects my opinion. We behave at work as colleagues and not as partners in private life. He always tries to be a little bit stronger, stricter with me. This is to say that if there are some rules, I should follow them because we could be under scrutiny from somebody who could think that it s strange that her husband is also her boss. We are able to handle it very easily: For example, when we have the academic senate and I do not agree with the suggestions of management from the dean, it s not problematic for me to express my opinion. After the discussion, we proceed to the vote. I accept when the vote is on my side or on the other side. And it really doesn t harm our relationship. When we go home at the end of the day, we are partners. We do not mix the problems that we have to solve at work. By the way, this year will mark our 40 th wedding anniversary. I wonder how we are going to celebrate it What do you expect from students during their final exam of physiology? Anne L. Nengue 5 th year GM. A certain level of knowledge! I think that during the lectures and practical classes, the students can get some ideas about what we could expect during the final exam. I want them to think logically, this is the most important. I can forgive a student who doesn t know a lot of details but I really appreciate students that have logical thinking. Physiology is a logical subject. Its basis are simple data on which the students have to build the house - if I could sayof their knowledge. Logical thinking is very important, not only for physiology but also for a good medical practice. 5

6 CZ Byl to jeden z nejlepších rozhovorů, jaké jsem kdy dělala. Vypadalo to, jako bychom byly dvě babičky tlachající o svém mládí nad sklenkou vína. Byla tak super, tak vtipná.. Na jaké lékařské fakultě jste promovala a ve kterém roce? Promovala jsem v roce 1975 zde na fakultě v Hradci Králové. Předtím jsem chodila na střední školu v Pardubicích, což je velice blízko Hradci. Můžete nám říct, proč jste se rozhodla učit právě fyziologii? Fyziologie je krásný obor, který se mi během studií velmi líbil. Přemýšlela jsem o něm ještě dřív, než jsem na tuto fakultu přišla. Kdybych šla na přírodovědeckou fakultu, vybrala bych si biologii. Byl to také jediný obor, který naplňoval mé představy o mém povolání a o tom, co bych chtěla dělat... Takže bylo naprosto logické, že jsem si ho po promoci vybrala. Na jakou pozici jste nastoupila, když jste poprvé přišla na Ústav fyziologie? Když jsem tu začala pracovat, byla jsem asistentkou. A velmi záhy, myslím, že po dvou letech, jsem začala se svou přípravou na PhD. Vázalo se to samozřejmě na politické změny, které v tu dobu ovlivňovaly naši společnost, neboť to bylo těsně po sametové revoluci. Všechno se hýbalo. Pracovala jsem se zde od roku 75 a tou dobou jsem byla jedním ze zkušenějších asistentů, což mne na tuto pozici vyneslo. Zprvu jsem být vedoucím ústavu vůbec nechtěla, tyto ambice jsem neměla. Ale takový je život! Teď jsem ráda, že se to stalo, protože si mohu splnit své sny o vědě, výzkumu a výuce. Co máte na učení nejraději? Nejdůležitější je pro mě přímý kontakt se studenty. Možnost s nimi mluvit tváří v tvář. Ráda představuji krásy fyziologie pregraduálním studentům. Také ráda věnuji čas postgraduálním studentům, protože jsou připraveni, už mají určitou úroveň znalosti. V mém výzkumu jsou pro mě skoro jako partneři. Jste také místopředsedkyní Akademického senátu, výzkumnicí a členkou Vědecké rady. Kde berete čas věnovat se všem těmto aktivitám? To je velmi dobrá otázka a musím přiznat, že je to poměrně obtížné. Naše děti jsou už dospělé, žijí v Praze, takže tu nejsou každý den. A samozřejmě můj manžel je také velmi zaneprázdněn. To znamená, že můžu v práci trávit mnohem více času než většina lidí, zejména ženy. Chodíme s manželem na fakultu i o víkendech, jinak by nic takového nebylo možné. Jste nyní vedoucí Ústavu fyziologie. Jak dlouho tuto pozici zastáváte? Musím říct, že šéfkou tohoto ústavu jsem už docela dlouho. Stalo se to na začátku roku 1990, kdy mi bylo 39 let a bylo to velmi náročné. 6

7 Jak trávíte svůj volný čas? Máte nějaké koníčky? Dobrá otázka. Mám ráda sporty, zejména plavání. Když jsem byla mladší, účastnila jsem se plaveckých soutěží. V létě je to příjemné, protože okolo Hradce je mnoho přírodních jezer. Chodíme téměř každý den, když je voda dost teplá na plavání. Máme také rádi cyklistiku. V zimě jezdíme lyžovat; většinou strávíme týden v Itálii každý rok. A samozřejmě máme vnuky, se kterými ráda trávím čas. Máme také chalupu v horách 70 km od Hradce. Ale momentálně nemáme příliš času tam jezdit. Co očekáváte od studentů na závěrečné zkoušce z fyziologie? Nějakou úroveň znalostí! Myslím, že během přednášek a cvičení si studenti mohou udělat dobrý obrázek o tom, co se od nich u závěrečné zkoušky bude očekávat. Chci, aby uvažovali logicky, to je to nejdůležitější. Mohu odpustit studentovi, který nezná spoustu detailů, ale umím ocenit logickou úvahu. Fyziologie je logický obor. Jejím základem jsou jednoduché údaje, na kterých studenti musí postavit, jak bych to řekla, dům svých znalostí. Logické uvažování je velmi důležité nejen pro fyziologii, ale pro celou medicínu. Váš manžel je spoluautorem některých vašich publikací. Kolega a zároveň děkan naší fakulty. Jaké to je, mít za šéfa manžela? Není to velký problém, protože jsme dvě oddělené jednotky a on respektuje mé názory. V práci se k sobě chováme jako kolegové a ne jako partneři, narozdíl od soukromého života. Vždycky se snaží být na mě o něco přísnější. To znamená, že pokud jsou dána nějaká pravidla, musím je respektovat. Jelikož bychom mohli být pod drobnohledem lidí, kterým přijde zvláštní, že mým šéfem je můj manžel. Jsme schopni to zvládat velmi snadno. Například během jednání Akademického senátu, pokud nesouhlasím s návrhy děkana, není problém, abych vyjádřila svůj názor. Po diskuzi následuje hlasování. Ať už dopadne jakkoliv, jeho výsledek akceptuji. A našemu vztahu to opravdu vůbec neuškodí. Když jdeme po práci domů, jsme partneři. Nemícháme do toho problémy, které musíme řešit v práci. Mimochodem, tento rok oslavíme 40. výročí svatby. Tak si říkám, jak to oslavíme... Translated by Barbora Zbrankova. 7

8 EN First year It s our hope that these tips are going to be helpful to you No matter how you feel, keep ya head up and remember that we have been there too. Anatomy I: website Tip: Click on lectures, so see the dates and topics of each lecture so that you can read a bit, about it beforehand. Exam: Spot test, Tip: -Use your atlas: Know the insertions, innervation, vessels and latin names of the muscles - Remember the names of the bones (esp the names of each carpal bones of the hand and the bones of the foot) -Learn how to read X-rays (google pics + atlas) -Go for the training classes and use this time wisely Exam: CVS, respiratory, GIT system (usually in January) Tip: study from the platzer and the lecture notes. General information: -You need to pass most of the micro tests, the spot test and the CVS, respiratory and GIT system tests to have your credit in anatomy for the winter semester. -If by December you have failed most of the micro tests, don t worry. You will have to take an additional test made up of questions from those actual micro tests (it will be a kind of revision, I had to do it :) Anatomy II: Tip: if you are done with your credit in Anatomy by January, use your time wisely by reading some of the topics below Note: The summer term is going to be better because you are going to have only one test weekly. Topics: -Urinary system - Female and male genital system. Male and female pelvis -Nervous system: Main structure and function, Spinal Cord. -Brainstem: Medulla oblongata,pons, mesencephalon -Cerebellum: Diencephalon, hypothalamo-hypophyseal system -Telecenphalon: Basal ganglia -Blood supply of the brain, brain ventricles, meninges, nerve tracts, somatosensory pathways, somatomotor pathways. Limbic system Test: Anatomical dissection Tip: Know the part you will be dissecting inside out Use your atlas. Test: CNS: Cranial nerves, vegetative nervous system, visual apparatus, optic pathway, reflexes,auditory and vestibular apparatus and tracts Tip: Memorize the pathways (from the lectures,) Use your platzer if you don t understand Ask a senior to help you. Credit test: Usually in the 3 rd week of May. Final exam: Oral. You will have 3 questions, 1 from each part of the list. Biophysics and biostatistics: Weekly test Final Exam: usually during the exam period (winter) Practical part: test on the computer (biostatistics) Oral part: 3 questions from the list. Tip: Study from the lectures and self-study presentation Go for consultation if you don t understand something. Ask for help from a senior. 8

9 Histology and Embryology I: Credit test: About elastic aa, lymph nodes, spleen, thymus (childhood, involution), nasal ala, epiglottis, trachea,intrapulmonary bronchus and pulmonary tissue,lungs and visceral pleura, structures of the mediastinum, etc Tip: Update your table of slices everytime you have a practical lesson,it will help you for this credit test. website tuition/general/histology_i/annotation.asp - Use of light microscope -glandular epthelium: exocrine glands, skin and salivary glands -CT and supporting tissue: Connective tissue proper,cartilages -Bones: compact and spongy bone, development of the bone, ossification -Muscle tissue: smooth, skeletal,cardiac Tip: know the differences between the 3 types -Nervous system: general description of the structure of the neurons, types of neurons, nerve fibers, glial cells in the CNS and PNS Test: Basic Histological techniques Tip: Study from the booklet Identify this structure Hint: A gland from Renal system -Revision lesson: Test: Oral examination of preparations, theory and elementary cytology Tip: The evaluation will be based on what you have done during the practical classes. Focus on that. -Blood: human blood smear, circulatory system -lymphatic system -respiratory system -Revision lesson Test: Oral examination of the CVS, lymphatics and respiratory systems (theory+ practical knowledge ie.identification) Tip: Make a Table of the slices in which you will write down the names, number, important features (function, types of epithelium, appearance,etc.. Histology II: -Digestive sytem I: oral cavity and tooth -Digestive sytem II: Esophagus,stomach, small intestine -Digestive sytem II and III: large intestine,appendix, colon (rectum),anal canal,liver and gallbladder -endocrine glands: pancreas, hypophysis,adrenal glands, thyroid gland,parathyroids,pineal gland -urinary system -Revision lesson Test: Oral exam about digestive and endocrine systems Tip: have a second list of slices for the summer semester and upgrade it gradually too. -Male reproductive system I: testsis, epididymis,spermatic cord,seminal vesicle,prostate,corpus penis (glans penis). -Test: Embryology I (developmental principles: gametes and gametogenesis, 1 st wk, 2 nd wk,3 rd wk,4 th wk, primitive and definitive umbilical cord, neurulation, differentiation of somites, fetal membranes. Development of the head and neck: pharyngeal (branchial apparatus), development of the tongue Tip: - make a table in which you will write down the different changes and maturity of organs per week and per system -Use the lecture notes and the embryology book : Before we are born. -Female reproductive system: ovary, oviduct,uterus, vagina -Placenta: young and full term: Tip: Know the histological differences between them -Peripheral nervous system: dorsal root ganglion, autonomic ganglion, peripheral nerves -Skin -CNS: Spinal cord, brain cortex, cerebellum, choroid plexus 9

10 Test: Embryology II: development of the face, nasal cavities and palate. Development of the teeth, digestive system, Respiratory system, CVS, urinary system, male and female genital systems, CNS Tip: same as Embryo I -Revision lesson: urinary and reproductive systems, Peripheral nervous system, mammary glands, sense organs. Credit test: slice test (theory and identification of slices from both semesters) Tip: use your 2 tables to revise (the winter and summer ones) Final exam: Oral+ Practical parts Practical: slice test Oral: triplet (1 question from each part of the list) Biology I: Will start in the summer semester. No weekly test Credit test: usually in the last week of April Tip: know your booklet inside out, words by words (no kidding, this credit test is usually not easy) Use the lecture notes from Prof Cervinka. Latin I and II: Depending on your group: Test every week or 2 weeks interval Credit test: Usually at the end of each semester Czech Language I and II: Depending on your group: the system of points are different Credit test at the end of each semester First-Aid: No weekly test Practicals at the hospital 10

11 Study with someone, whenever you can, as much as you can, and as often you can. Lectures: Are not mandatory. However you don t loose anything by attending them (especially in your 1 st year). Online books. How to connect from home? EZproxy Final exams: For the oral : you should wear formal clothes on the day of your examination: suits/shirts for men and skirts/office dresses for women, etc... Most exams have 2 parts: An Oral part: a set of 3 questions from the list (usually) A Practical part: to show your practical knowledge. EZproxy server is a library application carried on by the IT department of UK (Univerzita Karlova-Charles University). Its main function is to make it possible to connect into the university server from wherever you are (home, hospital, internet café etc...) as if you were in the school IT labs. https://login.onelog3.ruk.cuni.cz/login During the exam,the teacher is free to ask you any questions, even if it is not on your triplet, so beware! Do everything not to postpone your exam otherwise you might regret it You sign up for the exams using the SIS system with your password by clicking register for the exam at the time specified (be the fastest to click) Go for consultation before your final exam if you think you need to. Don t get discouraged if you have failed many microtests so far. Many of us have been there before you but we kept on studying (perseverance is the key) Login with your login and password from the faculty to access to the online catalog of free books. -To have access to our medical library from home, renew or prolong your loans of books go to Change to English Click on login CU user in red, on the top left Note: you might need your ISIC card to login. 11

12 Second year Biology II: Winter semester Final exam: MCQ test + Oral MCQ test is to assess your knowledge before the oral part, so try your best. Oral: Triplet Tip: Use your stickers to revise. Know the basics for the metabolism of glucose, lipids and proteins: how many steps, names of the products,enzymes catalyzing each reactions, etc.. Use the lecture notes and the Biochemistry book (Lippincott is straightforward). Click on syllabi: to know the program of this term Click on questions for examination. Credit test: usually in January Hard one too (only 2 people passed on the 1 st attempt when I was in 2 nd year) Tip: Study hard, from the booklet + lectures from the practical classes Also use Prof Cervinka Lectures Deepen your knowledge with a biology book + google. Final exam: Oral Tip: the list of questions is already available on the website Use the lecture notes+ a biology book Biochemistry I Physiology I display=page&pageid=28 Tests: every 2 weeks approximately Click on timetable of practical classes, to know the topics of the tests. But usually, they are: 1-Hematology 2-Immunology 3-General neurophysiology and myology 4-CNS Tip: MCQ- think logically. Every student will be required to choose a topic from a list and have 20 min powerpoint presentation. Click on Biochemistry I Weekly test: about organic chemistry Tip: Get some stickers in which you will write down the formula, the names of the compounds (trivial and chemical names), and the chemical reactions, the names of the enzymes involved, etc Biochemistry II: Tests during the seminar, usually once a week or every 2 weeks You will be asked to prepare some PowerPoint presentations. Topics will be given. Physiology II: Notice: print the list of questions for the oral part of the examination from the website above. Tests: Traditionally, the topics are: 1 -CVS 2-Respiratory system 3-Endocrinology 4-Gastroenterology 5-Metabolism 6-kidneys 7-senses 12

13 Practical exam: usually in May. Tip: - You should know the principles and the procedure of measurements. -You should also know the normal and pathological ranges Print the list of questions from the website index.php?display=freepage&freepageid=4 Oral exam: triplet Tip: study from the lecture notes Use the recommended book (Guyton & Hall) -sterilization, disinfection procedures -staphylococci, the Neisseriae -enterococci. Streptococci -Lab tests. Clinical cases. Seminar Credit test usually in April. Medical Immunology I: summer semester No weekly test Basis for patient care: No weekly test Microbiology I (summer term) Website: anstart.htm Test every 2 weeks or 3 weeks. The topics are usually announced in advance by the teacher, as well as the dates of the tests. Curriculum: - Work in the microbiology lab-lab safety - specimen collection and transport. Cutivation of tonsil swabs. Cultivation methods in bacteriology -Microscopy,staining methods -ATB susceptibility test +interpretation Czech Language III and IV: Final exam: oral During the summer holidays, you will be required to spend at least 2 weeks in a hospital, doing Nursing assignment for the Basis for patient care. At the end, the head nurse should sign your confirmation of internship and you should bring it to the secretary office of our faculty. 13

14 Third year Medical Immunology II No weekly test Final Exam: Oral, around 50 questions Tip: Take it as early as possible. The lecture notes are more than enough Microbiology II Final Exam: Oral Tip: You can take the exam before Christmas if you want. Use the lecture notes. Pathophysiology I: Website: Pathophysiology II Tests: -respiratory system -ECG: pathophysiology diagnostics -Urinary system -GIT -Case reports Final exam: Oral Tip: study from the booklet Try to understand and think logically Pathological anatomy I : Website: No weekly test. Credit test: slice test: evaluation of theoretical and practical knowledge Tip: -make a table of the slices. On one side of the table, write down the number of each slice and on the other side, write down the most important features of the corresponding slice. Pathological anatomy II: Credit test: Slice test Tip: -make another table for the summer term. Use the two tables (winter and summer) to revise for this credit test. Final examination: (Beware of this exam!!) MCQ test + Oral Note: If you fail this test, you loose one chance. Tip: study mostly from the lecture notes and the recommended book (Robbins) Start studying for this exam as early as possible. Oral part: triplet of questions. Essentials of Surgery: Test after the lecture Tip: pay attention during the lecture Pharmacology I: website farmakol/anglicka/study/study.htm Click on winter term 2012/2013 for the syllabi Weekly test Tip: study from the lecture notes Physical examination in Internal Medicine: Sometimes test before the practical Final Exam: Oral + MCQ TEST: Tip: study from the book you use during the practicals Practical part: Study from the book too You should know how to examine the patient, how to perform some basic tests (ex: Babinski) Medical psychology and communication with the patient: No weekly test Final Exam: Oral Tip: study from the lecture notes 14

15 Fourth year Winter semester Dentistry: Final Exam: MCQ Tip: study from the lectures Ask dentistry colleagues Neurology I: No weekly test Internal Medicine II Surgery I Diagnostic radiology and nuclear medicine: Note: Diagnostic radiology- has its own list of questions Nuclear Medicine- has its own list of questions too Final Exam: Oral They are both taken on the same day (a triplet from each list). Nuclear medicine exam is usually at the department of Oncology and Nuclear medicine, building 23 Tip: pay attention to the X rays given during the seminars and their diagnostics Study from the lecture notes for the oral part. Pharmacology II: Final exam: Oral Tip: - start studying for this exam as soon as you can, otherwise it will seem like it s too much. - For each drug, you should know: 1.the name of the drug and its class 2. the mechanism of action 3. the actions on the body and target organs (if acting via receptors, which types?) 4. The adverse effects of the drug (ex: which drugs are teratogenic, nephrogenic,etc..) - 5. The contraindications 6. Drugs that need to have TDM You should be able to explain the various graphs (pharmacokinetics) For the ATBs, you should also know: -the class and the generations of each ATB (1 st, 2 nd, 3 rd,etc..) Summer semester: Neurology II: Final Exam: practical part: examination of the patient+ diagnosis Oral part: triplet Tip: There is a floor for stroke patients, a floor for MS (Multiple Sclerosis) and another for various diagnostics. Be wise and try to identify them, this might help you in your final diagnostic (of course you should consider your physical findings! Internal Medicine III Surgery II Dermatovenereology: Final exam: MCQ + Practical Practical: diagnosis of the patient MCQ: around 80 questions (they were changed, so beware) Sports Medicine: Final exam: Oral: Over 30 questions. Note: Dates available at the end of the week of the seminars. Psychiatry I: Credit test: MCQ + practical part (psychiatric examination of the patient) Anesthesiology: Final exam: MCQ Medical practice in the hospital: At least 2 weeks of Internal Medicine + at least 2 weeks of Surgery. You will be given a green logbook full of different diagnosis,that has to be signed and stamped by the doctor in charge, during your stay in the hospital. Once you are back in HK, you should get the same book signed from the head of each department. Anne L.Nengue, 5th year GM 15

16 CZ Meet the students Klára Licinbergová Klára je studentka 5. ročníku všeobecného lékařství a většina z nás ji může znát díky tomu, že se nám snaží přiblížit jednání Akademického senátu naší fakulty, ve kterém nás ja ko senátorka zastupuje. Čím si myslíš, že tě naše fakulta nejvíc obohatila? Naučila mě komunikovat s lidmi. Určitě mě obohatila o přátelství, rozšířila mi obzory. Každé setkání, ať už s vyučujícím nebo studentem mě inspirovalo k formování životního postoje. A obohacuje mě každý den - z každého jednoho rozhovoru s vyučujícím, ať profesorem, docentem, či pouze doktorem, si odnáším nejen vědomosti a předávané zkušenosti. Zároveň se mi ukazují možnosti, jak lze jednat s pacienty či nadřízenými. Kdo tě v životě nejvíce inspiroval a proč? z domácího prostředí v prvé řadě určitě rodiče a to svojí pracovitostí a přístupem k životu. A pak má skautská rodina v rodném městě. Jinak si myslím, že každé setkání s člověkem je inspirující, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. První velký profesionální zážitek se odehrál jednoho listopadového podvečera v prvém ročníku, kdy nám o historii lékařství v HK vyprávěl prof. Chrobák. Svou grácií, moudrostí a přehledem ve mně zanechal silnou stopu. Poté se mi dostala do rukou kniha Rytíři lékařského stavu, příběhy těch nejvýznamnějších lékařů českých zemí. Nutno podotknout, to je koncentrovaná inspirace v tvrdých deskách. Uvědomila jsem si, jakou obtížnou cestou se museli tito věhlasní profesoři a doktoři probojovávat, v čele s hradeckým prof. Fingerlandem, a jak my máme proti nim všechno naservírované na talíři. Jen to do té hlavy dostat :) Kdyby si měla možnost něco vzkázat mladším studentů naší fakulty, co by to bylo? Když přijdou chmury, tak ať si vzpomenou, že sem chtěli jít. Když to nepomůže, ta ať si řeknou, co jiného by chtěli dělat - nebyla medicína to jediný? A když nepomůže ani to, tak ať si řeknou, že když se dali na vojnu, tak se musí bojovat. Hlavně ať vydrží. Předzkouškové stavy méněcennosti jsou fyziologické :). A ráda bych na ně apelovala, aby se zajímali o dění kolem nich. Máme jedinečnou příležitost podílet se na utváření našeho každodenního života, který pak zanechá stopu pro další prváky a další studenty. Když budeme lhostejní, je opravdu reálné, že nás politický systém naší země vyškrtne z jakéhokoliv podílu na utváření akademické atmosféry a prostředí. A to není to, za co se předchozí generace (nejen) naší univerzity bily. Tři věci, které by sis s sebou vzala na pustý ostrov. Jako na dovolenou? Nůž, jodovou tinkturu a foťák Kde vidíš sama sebe za pět let? V nejlepším případě na tom pustém ostrově, v nejhorším ve službě (směje se) Ne, teď vážně, nejlépe někde před dokončením atestace. Aneta Matulikova, 5.vseob 16

17 EN Munachiso Ndukwe I will probably say that I learned about how to relate to people, how to think, how to be open-minded Whatever ideas you have in your head, are probably not always how the world functions. Munachiso Ndukwe (commonly called Chiso) is a 6th year medical student. He was born in Nigeria but he grew up in Dubai. He is one of the pioneers behind our International Student s Union (ISU). Chiso, could you tell us what sparked your interest in getting involved in the creation of ISU? I would say the interest arose from the fact that I came from a multicultural background. Having grown up in Dubai and then seeing another multicultural place here, full of different people from different nations. But, what was supposed to be a beautiful thing turned out to be an ugly thing and created a lot of frictions. Thus, the motivation for everyone involved to start it: To get different students from different places together. What have you learned the most about studying at this university? The thing I have learned the most about studying here will probably be more about living in this country. You see, I came here when I was young. So I pretty much grew up here. I got most of my ideas about life here. Life was quite different from what I was used to, because I grew up in a proper capitalistic world. Then I came here which was quite different. Where do you see yourself in Five years time from now? In five years time from now, I will hopefully be in Nigeria, trying to work with people. My vision is to go back to my motherland and try to make it a better place. Who is the person that inspired you the most in your life and why? (smile.) Does it have to be only one person? It is a difficult question to answer. There are many different people that have inspired me, at different points of my life. I will probably say that Jesus is my first inspiration: the way he loved people, how he cared about them and how he was always provocative and thinking ahead of his time. The second will have to be my older sister, and pretty much all my sisters. They all have open hearts. They always take care of people in whatever way they can And the last one will probably be Lukas. He is my leadership mentor. He inspires me. But there are many more If you could say one word to the younger generation of our school, what would it be? I think it will definitively be: first of all focus on the fact that you came here to study. Then, take advantage of the fact that you have so many different nations represented here. You probably will never have this experience again. I m sure the country you come from is awesome; it is the best country in the world. But while you are here, you get to mingle with so many different people. Just take advantage of that. Finally stay away from the drama, yeah stay away from the drama! Anne L. Nengue 5 th year GM 17

18 EN Have you guys heard about our local Reptile? I bet you haven t YET. Besides, he told me that in Music, an artist should use a name Let me introduce you to Reptile Maseko, a hip hop artist, member of that grabs attention. Reptile definitively does the job! the ALL 300 Infantry group, a poet, a politician and a medical student. On meeting Goms, his band mate: Who is Reptile Maseko? Born Maseko Tumisang Edward, he is a 2nd year medical student from Botswana, Africa. They met 3 years ago at the University of Botswana. They discovered that they shared a common concept and love for the kind of music they listened to: they called it true hip hop naming it in their native language as Motswako i.e Hip hop with a message. As a poet, Reptile incorporates poetry to his music and this is What motivated him to a great composition he said, quoting 2pac: these days we have so many rappers, but we don t have enough poets. start music? I was raised in a kind of ghetto place well known as Kasi (Peleng, Lobatse). In such places, there are a lot of influences So, one of the ways out of this not so good lifestyle was music. I started listening to 2pac, Nas, and our local musicians such as Tuks, HT and HHT. These artists talked about life and that fascinated me. However, it wasn t until I reached standard 6* that I started writing music on my own. I taught myself by just listening to it and I went on putting words together and rhymed them; everybody around me was impressed and that was encouraging. Eventually, it moved on to something more sensible. I started All 300 Infantry performing during Graduation night 2013 writing about life, about school, about God. He added that school was also his motivation and considered On Why they called themselves All 300 Infantry? coming here to study as a great achievement. He knew that where he was from, it was almost impossible to make a living He said that back home, before meeting his bandmate Goms out of music. So he had found a compromise: part time would born Keikanetswe Mogomotsi, he belonged to another group be dedicated to his music and his full time would be for school. called: 15 round semi automatic gun squad. An Infantry**, he explained to me, is a word used in the military, to qualify soldiers fighting on the ground. It is the first line Why did he choose Reptile as his artist name? of defense that is deployed in the field Simply put, they consider themselves as Ghetto soldiers. He smiled before answering me. But eventually he told me the story: When he was around 11 years old, he was reading a You can contact Reptile Maseko composition that he made, to his classmates, about a hare and a via Facebook at: maseko reptile ok fine monkey. or by personal In the story, the monkey reached for the little hare and to stress the reaction of the hare, he read on that the hare reptiled against the monkey... The teacher and his classmates were all surprised by this sentence and they started calling him reptile from that day. *Standard 6: Primary school level in Botswana, age years old **Infantry: branch of the army that fights on the foot-soldiers specifically trained to defeat the enemy in face to face combat. Anne L.Nengue, 5th year GM 18

19 CZ Jak jsem se seznámil se skrytým kurikulem Byl sychravý podzimní večer a já se vracel po vyčerpávajícím týdnu do své domovské vesnice. Ten pátek byl za všechny prachy. Sice jsme ten den dostali šanci získat hattrick, co se počtu napsaných testů týče, ale spíš bychom byli bývali radši, kdybychom praporkový test, první preparátový test a test z biofyziky mohli psát v odstupu aspoň pár dnů. Nevím, jestli to bylo už ten den nebo někdy později, ale chtělo se mi z toho řvát. Přeskočím příjemné i náročné peripetie prvních tří semestrů svého studia a nadnesu otázky, která mě vzápětí začaly trápit. To když jsem na sobě uviděl, že dochází síly. Je ten tlak, pod kterým jsme, nezbytný? Nešlo by naše síly využít na potřebnější věci? Nebo bych se také z pohledu začínajícího čtvrťáka klinika zelenáče mohl ptát: Jaká je bilance rizika versus benefit u toho našeho studia? Co to s námi dělá? Jaké jsou vedlejší účinky? Co můžu jako student udělat pro to, abych lépe zvládal rizika a aby převážily benefity? Odpovědi se jednomu hledají těžko. Měl jsem ale to štěstí, že jsem potkal lidi, kteří mi s tím byli ochotní pomoct. Byl to tuším pan prof. Mareš, který mě seznámil s termínem skryté kurikulum. Ne, opravdu to není chlupatá příšerka, která se schovává v temných zákoutích fakulty nebo kolejí. Spíš se tenhle pojem dá přirovnat k něčemu mnohem většímu, nenápadnějšímu a zákeřnějšímu. Nebo také prospěšnějšímu. Záleží na tom, jak se nám to naše hradecké lékařské skryté kurikulum podaří ochočit. Bez metafor pojem skryté kurikulum představuje souhrn nepsaných vlivů, které působí na členy nějaké lidské společnosti. Pro naši potřebu to zužme na hradeckou lékařskou fakultu. Po tomto vymezení sem můžeme zahrnout veškeré mezilidské vztahy na fakultě i v nemocnici, zaběhnuté postupy zkoušení a hodnocení studentů, hodnotové postoje přímo či nepřímo vyjadřované vyučujícími, vzorce chování v určitých situacích, přístup k pacientům (zvláště k těm, kteří vyžadují komplexnější péči) atd. Bez nadsázky sem patří i to, jestli se navzájem zdravíme a jsme schopní si vyměnit alespoň úsměv. Shodou okolností se mi do rukou dostaly indicie vedoucí k tomu, že se s tímhle skrytým kurikulem dá podniknout spoustu užitečných věcí. Ale nejdřív je potřeba ho trochu víc poznat. Na to konto se snad v nejbližších měsících a semestrech podaří rozjet projekt zaštítěný právě Ústavem sociálního lékařství LFHK (vedou nás pan profesor Mareš a pan doktor Hadaš). V něm je cílem sesbírat naše zkušenosti s hradeckým skrytým kurikulem a použít je pro zlepšení výuky. Dalo by se o tom napsat víc, ale bude-li se projektu dařit, určitě o něm ještě uslyšíte. Za všechny, kdo se na projektu nějak mají podílet Tomáš Jiran, 4. ročník, VŠEOB. 19