Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr."

Transkript

1 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 174 KSA/FESP Filozofie a etika soc. práce SP 6 9S+0+0 Ko 1 Z KSA/PRX11 Supervidovaná odborná praxe I. SP S+0 Zp 1 Z KSA/TMSP1 Teorie a metody sociální práce 1 SP 8 17S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/ZPRA Úvod do práva SP 6 9S+0+0 Zk 1 Z KSA/ZPSY Základy psychologie SP 6 17S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/ZSCG Úvod do sociologie SP 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/PRX12 Supervidovaná odborná praxe I. SP S+0 Zp 1 L KSA/PZN Problémy zdraví a nemoci SP 6 9S+0+0 Ko 1 L KSA/SPL1 Sociální politika 1 SP 8 17S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/KASE1 Kasuistický seminář SP S Zp 2 Z KSA/KASE2 Kasuistický seminář SP S Zp 2 Z KSA/MSV Metody sociálního výzkumu SP 6 9S+0+0 Ko 2 Z KSA/PRX21 Supervidovaná odborná praxe II. SP S+0 Zp 2 Z KSA/PSOSB Psychologie osobnosti SP 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/PSVY1 Psychosociální výcvik I. SP 6 17S+0+0 Zp 2 Z KSA/ROBPR Rodinné a občanské právo v praxi SP SP 6 17S+0+0 Ko 2 Z KSA/TMSP2 Teorie a metody sociální práce 2 SP 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/PRX22 Supervidovaná odborná praxe II. SP S+0 Zp 2 L KSA/SEM Seminář k bakalářské práci SP S Zp 2 L KSA/SOCP Sociální psychologie SP 6 9S+0+0 Zk 2 L KSA/EFKOM Efektivní komunikace SP S Zp,Ko 3 Z KSA/ONPSY Ontogenetická psychologie SP 4 9S+0+0 Zk 3 Z KSA/PRX31 Supervidovaná odborná praxe III. SP S+0 Zp 3 Z KSA/PSOU Problémy sociálního soužití SP 4 9S+0+0 Ko 3 Z KSA/SOCD Sociální deviace SP 4 17S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/TRPRA Trestní právo SP 4 9S+0+0 Ko 3 Z KSA/CJSP Cizí jazyk SP 4 0+2S+0 Zk 3 L KSA/KASE3 Kasuistický seminář SP S Zp 3 L KSA/PRX32 Suprevidovaná odborná praxe III. SP S+0 Zp 3 L KSA/SPL2 Sociální politika 2 SP 4 9S+0+0 Zp,Zk 3 L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KSA/SOP Sociální politika Szv Z/L KSA/SZZSP Státní závěrečná zkouška SP Zv Z/L KSA/TM Teorie a metody sociální práce Szv Z/L KSA/ZP Psychologické disciplíny SP Szv Z/L

2 396 B6703 Sociologie Povinně volitelné předměty Volba min.: 6 kr. KSA/SPRPR Správní právo SP 2 9S+0+0 Ko 1 L KSA/ZAND Základy andragogiky SP 2 9S+0+0 Ko 1 L KSA/PSPAT Psychopatologie SP 2 9S+0+0 Ko 2 L KSA/ŘLZ Řízení lidských zdrojů SP 2 9S+0+0 Ko 2 L KSA/PSVY2 Psychosociální výcvik II. SP Zp 3 L KSA/RODSP Rodina v kontextu sociální práce SP 2 9S+0+0 Ko 3 L Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 0 kr. KSA/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp Z/L

3 B7202 Mediální a komunikační studia 397 Studijní program: B7202 Mediální a komunikační studia Kreditní limit: 180 kr. Žurnalistika Studijní obor: Žurnalistika Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 81 KZU/AMP Analýza mediálního projevu Zp Z/L KZU/AOZ Aktuální otázky žurnalistiky 4 2S+0+0 Zp Z/L KZU/DIS Diplomový seminář Zp Z/L KZU/DZ Dějiny žurnalistiky 5 9S+0+0 Zp,Zk Z/L KZU/EZM Etika v žurnalistice 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L KZU/JPP Jazykové praktikum pravopis 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L KZU/KTMR Kultura a technika mluvené řeči 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L KZU/LS Lexikologie a stylistika 5 9S+0+0 Zp,Zk Z/L KZU/MFS Módní filozofické směry 2 9S+0+0 Zp Z/L KZU/MK1 Masová komunikace 1 5 9S+0+0 Zp Z/L KZU/MK2 Masová komunikace 2 5 9S+0+0 Zp,Zk Z/L KZU/PUC2 Publikační činnost S Zp Z/L KZU/PURM Public relations 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L KZU/PZM Právo v žurnalistice 5 9S+0+0 Zp,Zk Z/L KZU/RP1 Redakční praxe S+0 Zp Z/L KZU/RP2 Redakční praxe S+0 Zp Z/L KZU/SEMP2 Seminární práce Zp Z/L KZU/VKZF Vybrané kapitoly z filozofie 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L KZU/VYS Výběrový seminář Zp Z/L KZU/ZIN Zdroje informací 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KZU/JZB Jazyk žurnalistiky Szv 3 Z/L KZU/MKB Masová komunikace Szv 3 Z/L KZU/TPZB Teorie a praxe žurnalistiky Szv 3 Z/L Povinně volitelné předměty A Volba min.: 3 kr. KZU/RTE Rozhlasová a televizní tvorba 3 9S+0+0 Zp Z/L KZU/ZZF Základy fotografie pro žurnalisty 3 9S+0+0 Zp Z/L Povinně volitelné předměty B Volba min.: 3 kr. KZU/PMT Praktikum mluvené tvorby 3 9S+0+0 Zp Z/L

4 398 B7202 Mediální a komunikační studia KZU/PPT Praktikum psané tvorby 3 9S+0+0 Zp Z/L Povinně volitelné předměty C Volba min.: 3 kr. KZU/EKZ Ekonomická žurnalistika 3 9S+0+0 Zp Z/L KZU/KLZ Kulturní žurnalistika 3 9S+0+0 Zp Z/L KZU/PLZ Politická žurnalistika 3 9S+0+0 Zp Z/L KZU/SPZ Sportovní žurnalistika 3 9S+0+0 Zp Z/L Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 0 kr. KZU/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp Z/L

5 B7501 Pedagogika 399 Studijní program: B7501 Pedagogika Kreditní limit: 180 kr. Školský management Studijní obor: Školský management Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 157 KSA/SMRLZ Řízení lidských zdrojů SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/SMZEP Základní ekonomické principy SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/SMZM Základy managementu SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/SMZP Základy práva SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/SMZPC Základy psychologie SM 6 9S+0+0 Zp,Ko 1 Z KSA/SMZPP Základy řízení pedag. procesu SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/SM Školský management SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/SMFU Finanční účetnictví SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/SMPE Pedagogická evaluace SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/SMPS Psychologie v řízení školy SM 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/SMZPS Základy práva soukromého SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/SMEPU Evaluace práce učitele SM 3 9S+0+0 Zp 2 Z KSA/SMFM Finanční management SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/SMKUR Kurikulum a jeho tvorba SM 4 9S+0+0 Ko 2 Z KSA/SMZPV Základy práva veřejného SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/SMZSP Základy správního práva SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/SMASP Aktuální školská politika SM 3 5S+0+0 Zp 2 L KSA/SMFSS Financování školství a školy SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/SMMSK Marketing školy SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/SMPV Základy pedagogického výzkumu SM 3 5S+0+0 Zp 2 L KSA/SMSAS Správní akty na úseku školství SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/SMSRS Strategické řízení školy SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/SMPR2 Praxe SM S+0 Zp 3 Z/L KSA/SMASK Alternativní školy SM 3 5S+0+0 Zp 3 Z KSA/SMKPS Koncepce pedag. práce školy SM 4 9S+0+0 Zk 3 Z KSA/SMMT2 Manažerské techniky SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/SMSOR Specifické oblasti v řízení školy SM 4 5S+0+0 Zp 3 Z KSA/SMANS Andragogický seminář SM S Zp 3 L KSA/SMKRS Kvalita řízení školy SM 4 4S+0+0 Ko 3 L KSA/SMMD1 Manažerské dovednosti SM 3 9S+0+0 Zp 3 L KSA/SMPC Personální činnosti SM 5 9S+0+0 Zk 3 L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KSA/SMEST Ekonomie SM Szv Z/L KSA/SMMST Management SM Szv Z/L KSA/SMPRS Právo SM Szv Z/L KSA/SMPST Pedagogika SM Szv Z/L

6 400 B7501 Pedagogika KSA/SZZŠM Státní závěrečná zkouška ŠM Zv Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 3 kr. KSA/SMKM Krizový management SM 3 5S+0+0 Zp 2 Z KSA/SMPRO Projektový management SM 3 9S+0+0 Zp 2 Z KSA/SMPRE Prevence soc. pat. jevů a integrace SM 3 5S+0+0 Zp 2 L KSA/SMZS Zátěžové situace SM 3 5S+0+0 Zp 3 L KSA/SMAP Aplikovaná psychologie SM 3 9S+0+0 Zp Z/L KSA/SMDS Daňová soustava SM 3 5S+0+0 Zp Z/L KSA/SMEUS EU a školství SM 3 5S+0+0 Zp Z/L KSA/SMKSE Kazuistický seminář ekonomie SM S Zp Z/L KSA/SMKSP Kazuistický seminář právo SM S Zp Z/L KSA/SMPVA Projektování vzdělávací akce SM 3 5S+0+0 Zp Z/L Práce související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 20 kr. KSA/SMMZ1 Metodologie zprac. bak. práce I. SM S Zp 2 L KSA/SMMZ2 Metodologie zprac. bak. práce II. SM S Zp 3 Z KSA/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp Z/L

7 7501R001 Andragogika v profilaci na personální management 401 Andragogika v profilaci na personální management Studijní obor: Andragogika v profilaci na personální management Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 2012 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 136 KSA/ANSPM Andragogický proseminář APM S Zp 1 Z KSA/PRPM1 Právo pro andragogy I. APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/UAPM Úvod do andragogiky APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/ZAKMA Základy managementu APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/PRPM2 Právo pro andragogy II. APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/ŘLZPM Řízení lidských zdrojů APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/UPPM Úvod do psychologie APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/USPM Úvod do sociologie APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/ORGCH Organizační chování APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/OSPM Obecná sociologie APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/PPAPM Personalistika pro andragogy APM 4 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/PRPM3 Právo pro andragogy III. APM 5 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/SCVPM Andragogické aspekty scg výzkumu APM 5 9S+0+0 Ko 2 Z KSA/EFKPM Efektivní komunikace APM 4 0S+0+9S Zp 2 L KSA/FVZPM Firemní vzdělávání APM 5 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/MANTE Strategické řízení APM 5 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/POPM Psychologie osobnosti APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/ANDPM Andragogika APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/PVZPM Projektování vzdělávací akce APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/SCPPM Sociologie práce a podniku APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/TORG Teorie organizace APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/AASP Andragogické aspekty soc. politiky APM 5 9S+0+0 Zp,Zk 3 L KSA/SOPPM Sociální psychologie APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 3 L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KSA/IASPM Integrální andragogika APM Szv 3 Z/L KSA/PM Personální management Szv 3 Z/L KSA/PSSPM Psychologie APM Szv 3 Z/L KSA/SOSPM Sociologie APM Szv 3 Z/L KSA/SZZAP Státní závěrečná zkouška APM Zv Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 24 kr. KSA/IAP Inovace a podnikání APM 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/MAPM Marketing APM 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/ŘPH Řízení podnikového hospodářství APM 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/ZTREK Základy tržní ekonomie APM 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/GSTU Gender studies APM 4 9S+0+0 Ko 2 L

8 402 B7501 Pedagogika KSA/PPRPM Psychologie v personálním řízení APM 4 9S+0+0 Ko 2 L KSA/UDTM Úvod do time managementu APM 4 9S+0+0 Ko 2 L KSA/UDTV Úvod do teorií vzdělávání APM 4 9S+0+0 Ko 2 L KSA/VPSPM Vybrané problémy soc. soužití APM 4 9S+0+0 Ko 2 L KSA/KOUC Koučování 4 9S+0+0 Ko 3 L KSA/PVAPM Poradenský vztah APM 4 9S+0+0 Ko 3 L KSA/UEVZ Úvod do evaluace ve vzděl. dosp. APM 4 9S+0+0 Ko 3 L KSA/UMVPM Úvod do metodologie vědy APM 4 9S+0+0 Ko 3 L KSA/VPSP Vybrané problémy soc. politiky APM 4 9S+0+0 Ko 3 L Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 20 kr. KSA/MOTPM Metodika odborného textu APM Zp 2 L KSA/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp 3 Z/L KSA/SDPPM Seminář k BDP/ukončení BDP APM S Zp 3 L

9 B7701 Psychologie 403 Studijní program: B7701 Psychologie Kreditní limit: 180 kr. Psychologie Studijní obor: Psychologie Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 2011 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 130 PCH/DPS1K Dějiny psychologie 1 4 6S+0+2S Zp 1 Z PCH/IPV1K Interakční psychologický výcvik S+4S Zp 1 Z PCH/KA1K Kulturní antropologie 1 2 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/KPK Kognitivní psychologie 4 6S+0+2S Zp,Zk 1 Z PCH/USTPK Úvod do studia psychologie 2 4S+0+0 Zp 1 Z PCH/ZAFK Základy anatomie a fyziologie 3 6S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/ZM1K Základy metodologie psycholog. výzkumu 1 4 4S+0+2S Zp 1 Z PCH/DPS2K Dějiny psychologie 2 4 6S+0+2S Zp,Zk 1 L PCH/EVPK Etika v psychologii 2 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/IPV2K Interakční psychologický výcvik S Zp 1 L PCH/UNPSK Úvod do neuropsychologie 4 8S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/VOOPK Vybrané otázky obecné psychologie 4 6S+0+2S Zp,Zk 1 L PCH/VPS1K Vývojová psychologie 1 4 7S+0+1S Zp,Zk 1 L PCH/ZM2K Základy metodologie psycholog. výzkumu 2 2 2S+0+2S Zp,Zk 1 L KFI/DEJ1 Dějiny filozofie Zp 2 Z PCH/KMK Kvantitativní metodologie 5 6S+0+6S Zp,Zk 2 Z PCH/SMP1K Statistické metody v psychologii 1 2 2S+0+2S Zp 2 Z PCH/UPOK Úvod do psychologie osobnosti 4 6S+0+2S Zp,Zk 2 Z PCH/UPPK Úvod do pedagogické psychologie 4 6S+0+2S Zp,Zk 2 Z PCH/VPS2K Vývojová psychologie 2 2 4S+0+0 Zp,Zk 2 Z KFI/DEJ2 Dějiny filozofie Zp,Zk 2 L PCH/EM1K Experimentální metoda 1 4 6S+0+2S Zp 2 L PCH/KPS1K Klinická psychologie 1 4 6S+0+2S Zp 2 L PCH/QMK Kvalitativní metodologie 2 2S+0+2S Zp,Zk 2 L PCH/SMP2K Statistické metody v psychologii 2 2 2S+0+2S Zp,Zk 2 L PCH/USPK Úvod do sociální psychologie 4 6S+0+2S Zp,Zk 2 L PCH/VPS3K Vývojová psychologie 3 2 4S+0+0 Zp,Zk 2 L PCH/DS1K Diplomový seminář S Zp 3 Z PCH/EM2K Experimentální metoda 2 2 2S+0+2S Zp,Zk 3 Z PCH/KPR1K Klinická praxe S+40S Zp 3 Z PCH/KPS2K Klinická psychologie 2 4 7S+0+1S Zp 3 Z PCH/PDG1K Psychodiagnostika dospělých 1 4 6S+0+2S Zp 3 Z PCH/PCH1K Psychometrie 1 2* 2S+0+2S Zp 3 Z PCH/PPTDK Patopsychologie dětí 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 Z PCH/PPT1K Psychopatologie S+0+0 Zp 3 Z PCH/DPXK Diplomová praxe 1 0+0S+40S Zp 3 L PCH/DS2K Diplomový seminář 2 2 0S+0+10S Zp 3 L PCH/KPR2K Klinická praxe 2 1* 0+0S+40S Zp 3 L PCH/KPS3K Klinická psychologie 3 4 7S+0+1S Zp,Zk 3 L PCH/PDGDK Psychodiagnostika dětí 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 L

10 404 B7701 Psychologie PCH/PDG2K Psychodiagnostika dospělých 2 4 8S+0+4S Zp,Zk 3 L PCH/PCH2K Psychometrie 2 2 2S+0+2S Zp,Zk 3 L PCH/PPP1K Praxe v psychologii práce S+40S Zp 3 L PCH/PPRK Psychologie práce 4 6S+0+2S Zp,Zk 3 L PCH/PPT2K Psychopatologie 2 4 8S+0+0 Zp,Zk 3 L Studenti mají povinnost do konce třetího ročníku absolvovat jeden světový cizí jazyk zakončený zkouškou a získat z tohoto jazyka deset kreditů, a to v rámci jednoho kompaktního (dvou,tří až čtyř semestrálního kurzu viz nabídka KAL. Zájemci o angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu a španělštinu jako cizí jazyk se zapisují do jazykových kurzů z nabídky Katedry aplikované lingvistiky (KAL) FF UP (viz a řídí se pravidly KAL. Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 PCH/BSZ1 Obecná psychologie Szv Z/L PCH/BSZ2 Základy klinické psychologie Szv Z/L PCH/BSZ3 Sociální psychologie Szv Z/L PCH/BSZ4 Psychodiagnostika Szv Z/L PCH/SZZK Státní závěrečná zkouška z psychologie Zv Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 40 kr. PCH/PADK Psychologie agrese a destruktivity 2 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/SKK Sociální komunikace 2 2S+0+2S Zp 1 Z PCH/ZSOCK Základy sociologie 2 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/ETLK Etologie 2 2S+0+2S Zp,Zk 1 L PCH/KA2K Kulturní antropologie 2 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/KODOK Komunikační dovednosti 3 1S+0+3S Zp 1 L PCH/IPV3K Interakční psychologický výcvik S Zp 2 Z PCH/PNAK Psychologie náboženství 3 4S+1+0 Zp,Zk 2 Z PCH/IPV4K Interakční psychologický výcvik S Zp 2 L PCH/OSO1K Otázky socializace 1 2 2S+0+0 Zp 2 L PCH/SOPOK Speciální otázky psychologie osobnosti 3 4S+0+0 Zp,Zk 2 L PCH/SOPPK Speciální otázky pedagogické psychologie 2 2S+0+0 Zp 2 L PCH/VOPNK Vybrané otázky psychologie náboženství 2 4S+0+0 Zp,Zk 2 L PCH/ZVPK Základy výpočetní techniky 2 4S+0+0 Zp 2 L PCH/KTDK Konstrukce testů a dotazníků 3 4S+0+0 Zp,Zk 3 Z PCH/OSO2K Otázky socializace 2 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 Z PCH/POCMK Počítačové psychodiagnostické metody 2 1S+0+1S Zp 3 Z PCH/SHCK Soc. služby a člověk s handicapem 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 Z PCH/TSPVK Teorie sociálně psych. výcviku 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 Z PCH/UPKK Úvod do práce s klientem 3* 1S+0+1S Zp,Zk 3 Z PCH/UPORK Úvod do poradenské psychologie 3 2S+0+2S Zp,Zk 3 Z PCH/HPK Humanistická psychologie 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 L PCH/KPMK Kapitoly z psychosomatické medicíny 3 4S+0+0 Zp 3 L PCH/PAPPK Psychologické aspekty paliativní péče 3 4S+0+0 Zp,Zk 3 L

11 7701R005 Psychologie 405 PCH/UDSPK Úvod do školní psychologie 3 4S+0+0 Zp,Zk 3 L KAL/CJKPA Cizí jazyk komb. psychologie angličtina Zk Z/L KAL/CJKPF Cizí jazyk komb. psychologie franc Zk Z/L KAL/CJKPN Cizí jazyk komb. psychologie němčina Zk Z/L KAL/CJKPR Cizí jazyk komb. psychologie ruština Zk Z/L Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 0 kr. PCH/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp Z/L Bližší informace pro jednotlivé bloky viz

12 406 B8102 Teorie a dějiny hudebního umění Studijní program: B8102 Teorie a dějiny hudebního umění Kreditní limit: 180 kr. Muzikologie Studijní obor: Muzikologie Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2012 Kreditní limit: 180 kr. Studijní plán: Bakalářské jednooborové studium Povinné předměty Počet kreditů: 112 KMU/HARK1 Harmonie 1 5 4S+0+4S Zp,Zk 1 Z KMU/PDEK1 Přehled dějin evropské hudby 1 5 4S+0+2S Zp,Zk 1 Z KMU/PHNK Přehled hudební nauky 5 3S+0+3S Zp,Zk 1 Z KMU/PHVK1 Proseminář hudební vědy S Zp 1 Z KMU/PVHK1 Pomocné vědy historické 1 2 0S+0+1S Zp 1 Z KMU/ÚSHK1 Úvod do studia hudební vědy 1 4 6S+0+0 Zk 1 Z KMU/HARM2 Harmonie 2 5 3S+0+5S Zp 1 L KMU/ICJK1 Interpretace odbor. cizojaz. textu 1 6 2S+0+4S Zp 1 L KMU/PEHK2 Přehled dějin evropské hudby 2 5 4S+0+2S Zp 1 L KMU/PHVK2 Proseminář hudební vědy S Zp 1 L KMU/PVHK2 Pomocné vědy historické 2 2 1S+0+0 Zp 1 L KMU/ÚHVK2 Úvod do studia hudební vědy 2 5 6S+0+0 Zp 1 L KMU/HFK Hudební formy a tektonika 5 5S+0+4S Zp,Zk 2 Z KMU/ICJK2 Interpretace odbor. cizojaz. textu 2 6 4S+0+2S Zk 2 Z KMU/AHSK1 Analýza hudebních skladeb 1 4 4S+0+5S Zp 2 L KMU/AHSK2 Analýza hudebních skladeb 2 4 4S+0+5S Zp 3 Z KMU/AHSK3 Analýza hudebních skladeb 3 5 4S+0+5S Zp,Zk 3 L KMU/DSHK Dějiny starší hudby 6 5S+0+4S Zp,Zk Z KMU/D19K Dějiny hudby 19. st. 6 5S+0+4S Zk Z KMU/THZPK Teorie hudebního zápisu 6 5S+0+4S Zk Z KMU/D17K Dějiny evropské hudby 17. a 18. st. 6 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/D20K Dějiny hudby 20. st. 6 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/HČEZK Hudba v českých zemích 6 5S+0+4S Zp,Zk L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KMU/BSZZK Bakalářská státní závěrečná zkouška Zv 3 Z/L KMU/SZZB1 Dějiny hudby Szv 3 Z/L KMU/SZZB2 Teorie hudby Szv 3 Z/L Bakalářská státní zkouška: studium je ukončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (BSZZK). BSZZK je tvořena zkouškou z dějin a teorie hudby (včetně hudby nonartificiální). Podmínkou přístupu k BSZZK je splnění kreditního limitu (180 kreditů).

13 8102R005 Muzikologie 407 Povinně volitelné předměty Volba min.: 38 kr. KMU/INTK Intonace S Zp 1 Z KMU/SAK Sluchová analýza S Zp,Zk 1 L KMU/KPK Kontrapunkt 5 5S+0+4S Zp,Zk 2 Z KMU/AK Akustika 4 5S+0+4S Zp,Zk Z KMU/DNAHK Dějiny a teorie nonartificiální hudby 6 5S+0+4S Zk Z KMU/EOTK Estetika a obecná teorie umění 6 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/HKPK Hudební kritika a popularizace hudby 4 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/HPSK Hudební psychologie 4 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/HSK Hudební sociologie 4 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/ORGK Organologie 4 5S+0+4S Zp,Zk L Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 20 kr. KMU/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp 3 Z/L KMU/SDIPK Seminář k diplomové práci Zp 3 Z/L KMU/DISK1 Diplomový seminář 1 6 0S+0+3S Zp 3 Z KMU/DISK2 Diplomový seminář 2 6 0S+0+2S Zp 3 L Bakalářská diplomová práce: Vypsání témat katedrou do konce května 4. semestru, volba témat studenty do konce května 2. ročníku, přesný termín určuje harmonogram FFUP pro akademický rok Práce je konzultována s příslušným vedoucím práce, posuzována v rámci zvoleného Semináře k diplomové práci a v informativní podobě její pracovní verze přednesena i v rámci Diplomového semináře. Standardní termín odevzdání bakalářské práce v rozsahu cca čtyřiceti až padesáti stran textu (přílohy, české a dvojí cizojazyčné résumé navíc) je konec dubna 3. ročníku studia, přesný termín určuje harmonogram FFUP pro akademický rok Obhajoba práce se koná nejméně jeden týden před BSZZk. Obhajoba práce je povinnou součástí BSZZk a je klasifikována. Volitelné předměty FIF/XXX Výběr z nab. UP dle určeného kred. limitu Z/L V kategorii Doplňujících předmětů je možno si zvolit dosud nevyužité Volitelné předměty z nabídky studijního oboru muzikologie pro bakalářské studium nebo jakékoliv jiné předměty z nabídky Filozofické fakulty, resp. kateder v rámci Uměleckého centra Univerzity Palackého (kateder hudební výchovy, divadelních, filmových a mediálních studií a dějin umění).

14 408 B8104 Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Studijní program: B8104 Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Kreditní limit: 180 kr. Divadelní věda Studijní obor: Divadelní věda Studium: Kombinované Specializace: 00 Aprobace: DV Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 90 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 57 KDU/DSD1K Dějiny světového divadla 1 4 8S+0+0 Zk 1 Z KDU/POMDK Proseminář oborové metodologie divadlo S Zp 1 Z KDU/USDK Úvod do studia divadla 4 8S+0+0 Zk 1 Z KDU/DSD2K Dějiny světového divadla 2 4 8S+0+0 Zk 1 L KDU/SADK Seminář analýzy dramatu S Zp 1 L KDU/SSDK Seminář světového dramatu S Zp 1 L KDU/ZTDRK Základy teorie dramatu 4 8S+0+0 Zk 1 L KDU/DČD1K Dějiny českého divadla 1 4 8S+0+0 Zk 2 Z KDU/DFRTK Divadlo ve filmu, rozhlase a televizi S Zp 2 Z KDU/DSD3K Dějiny světového divadla 3 4* 8S+0+0 Zk 2 Z KDU/DČD2K Dějiny českého divadla 2 4 8S+0+0 Zk 2 L KDU/ZTDIK Základy teorie divadla 4 8S+0+0 Zk 2 L KDU/ČD20K Dějiny českého divadla 2. pol. 20. stol. 4 8S+0+0 Zk 3 Z KDU/SD20K Dějiny světového divadla 2. pol. 20. stol. 4 8S+0+0 Zk 3 Z KDU/LDK Loutkové divadlo 3 8S+0+0 Ko 3 L KDU/RDTK Rozhlasová dramatická tvorba S Zp 3 L Předměty označné hvězdičkou (*) jsou opatřeny podmiňujícím či doporučeným předmětem. Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KDU/DV Divadelní věda Szv 3 Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 28 kr. KDU/DALDK Divadelní adaptace literárních děl S Zp 1 Z KDU/MSDPK Mapa současného divadla proseminář S Zp 1 Z KDU/SADAK Seminář analýzy divadelní inscenace A S Zp 1 L KDU/ADK Amatérské divadlo S Zp 2 Z KDU/PDPK Práce s divadelními prameny S Zp 2 Z KDU/D20AK Divadelní drama 20. století A S Zp 2 L KDU/PDKK Praktikum divadelní kritiky 3 0+5S+0 Zp 2 L KDU/RPK Ročníková práce S Zp 2 L KDU/D20BK Divadelní drama 20. století B S Zp 3 Z KDU/MOP1K Metodologie odborné práce S Zp 3 Z

15 8104R001 Divadelní věda 409 KDU/SADBK Seminář analýzy divadelní inscenace B S Zp 3 Z KDU/DSK Dramaturgický seminář S Zp 3 L KDU/MOP2K Metodologie odborné práce 2 10* 0+0+2S Zp 3 L KDU/ODPK Odborná praxe 3 0+2S+0 Zp Z/L KDU/VPK Veřejný projekt 3 0+2S+0 Zp Z/L Předměty MOP1K, MOP2K (diplomové semináře) a BCDP (obhajoba) si zapisují studenti, kteří píší bakalářskou diplomovou práci v rámci oboru Divadelní věda. Tito studenti si nezapisují předmět RPK! Předmět VPK a ODPK lze absolvovat jednou za akademický rok a předmět se realizuje na základě předešlé domluvy s vedoucím sekce nebo garantem předmětu. Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 0 kr. KDU/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp 3 Z/L

16 410 B8104 Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Filmová věda Studijní obor: Filmová věda Studium: Kombinované Specializace: 00 Aprobace: FV Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 90 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 54 KDU/DČF1K Dějiny českého filmu 1 4 8S+0+0 Zk 1 Z KDU/DSF1K Dějiny světového filmu 1 4 8S+0+0 Zk 1 Z KDU/POMFK Proseminář oborové metodologie film S Zp 1 Z KDU/USFK Úvod do studia filmu 4 8S+0+0 Zk 1 Z KDU/DČF2K Dějiny českého filmu 2 4* 8S+0+0 Zk 1 L KDU/DSF2K Dějiny světového filmu 2 4 8S+0+0 Zk 1 L KDU/UMSK Úvod do mediálních studií 4 8S+0+0 Zk 1 L KDU/DSF3K Dějiny světového filmu 3 4* 8S+0+0 Zk 2 Z KDU/UST1K Úvod do studia televize 1 4 8S+0+0 Zk 2 Z KDU/DSFAK Duchovní souvislosti filmu A 3 8S+0+0 Ko 2 L KDU/UST2K Úvod do studia televize 2 3* 8S+0+0 Ko 2 L KDU/NFKK Non-fikční kinematografie 4 8S+0+0 Zk 3 Z KDU/ZTFK Základy teorie filmu 4* 8S+0+0 Zk 3 Z KDU/ČFAK Český film 3 8S+0+0 Ko 3 L KDU/VKTFK Vybrané kapitoly z teorie filmu/médií S Zp 3 L Předměty označné hvězdičkou (*) jsou opatřeny podmiňujícím či doporučeným předmětem. Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KDU/FV Filmová věda Szv 3 Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 31 kr. KDU/ZPFZK Základy práce s filmovými zdroji S Zp 1 Z KDU/ČLFK Česká literatura a film S Zp 1 L KDU/SAFAK Seminář analýzy filmu A S Zp 1 L KDU/HPK Heuristické praktikum 3 0+2S+0 Zp 2 Z KDU/SAFBK Seminář analýzy filmu B S Zp 2 Z KDU/PFKPK Praktikum filmové kritiky a online publ S+0 Zp 2 L KDU/RPK Ročníková práce S Zp 2 L KDU/SATMK Seminář analýzy televize a médií A S Zp 2 L KDU/DSFBK Duchovní souvislosti filmu B 3 8S+0+0 Ko 3 Z KDU/MOP1K Metodologie odborné práce S Zp 3 Z KDU/SAFCK Seminář analýzy filmu C S Zp 3 Z KDU/MOP2K Metodologie odborné práce 2 10* 0+0+2S Zp 3 L KDU/SAFDK Seminář analýzy filmu D S Zp 3 L KDU/ODPK Odborná praxe 3 0+2S+0 Zp Z/L

17 8104R003 Filmová věda 411 KDU/VPK Veřejný projekt 3 0+2S+0 Zp Z/L Předměty MOP1K, MOP2K (diplomové semináře) a BCDP (obhajoba) si zapisují studenti, kteří píší bakalářskou diplomovou práci v rámci oboru Filmová věda. Tito studenti si nezapisují předmět RPK! Předmět VPK a ODPK lze absolvovat jednou za akademický rok a předmět se realizuje na základě předešlé domluvy s vedoucím sekce nebo garantem předmětu. Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 0 kr. KDU/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp 3 Z/L

18 412 N7310 Filologie Studijní program: N7310 Filologie Kreditní limit: 120 kr. Německá filologie Studijní obor: Německá filologie Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 2012 Kreditní limit: 120 kr. Studijní plán: Navazující magisterské jednooborové studium Povinné předměty Počet kreditů: 28 KGN/VJP Vývoj jazyka přednáška (KS) 6 20S+0+0 Zk 1 Z/L KGN/VJS Vývoj jazyka seminář (KS) S Zp 1 Z/L KGN/OLP Obecná lingvistika (KS) 4 6S+0+0 Zk 1 Z/L KGN/JGJ1 Jiný germánský jazyk (KS) S Zk 1 Z/L KGN/KRX Kulturní reálie písemná zkouška (KS) Zk 2 Z/L Přednáška z Vývoje jazyka je dvousemestrální (10 hod. v ZS a 10 hod. v LS). Ukončena je zkouškou na konci letního semestru. Předměty související s vypracováním a obhajobou diplomové práce Počet kreditů: 20 KGN/DSK1 Diplomový seminář (KS) S Zp 1 Z/L KGN/DSK2 Diplomový seminář (KS) S Zp 2 Z/L KGN/MADP Obhajoba diplomové práce Odp 2 Z/L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KGN/MSZLG Německá filologie lingvistická část Szv 2 Z/L KGN/MSZLT Německá filologie literární část Szv 2 Z/L KGN/SZZK Státní závěrečná zkouška Zv Z/L Volitelné předměty FIF/XXX Výběr z nab. UP dle určeného kred. limitu Z/L KAA/PSA Překladatelský seminář A (KS) němčina S Zp Z/L KAA/PSB Překladatelský seminář B (KS) němčina S Zp Z/L KAA/PSC Překladatelský seminář C (KS) němčina S Zp Z/L KAA/PSD Překladatelský seminář D (KS) němčina S Zp Z/L KAA/TPP Teorie překladu (KS) němčina 4 8S+0+0 Zk Z/L KGN/PSA Překladatelský seminář A (KS) němčina S Zp Z/L KGN/PSB Překladatelský seminář B (KS) němčina S Zp Z/L KGN/PSC Překladatelský seminář C (KS) němčina S Zp Z/L KGN/PSD Překladatelský seminář D (KS) němčina S Zp Z/L

19 7310T102 Německá filologie 413 KGN/PSE Překladatelský seminář E (KS) němčina S Zp Z/L KGN/PSF Překladatelský seminář F (KS) němčina S Zp Z/L KGN/SSP Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/SSP2 Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/SSP3 Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/SSP4 Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/SSP5 Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/SSP6 Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/TPP Teorie překladu (KS) 4 8S+0+0 Zk Z/L V rámci volitelných předmětů musí student splnit 10 kreditů. 1. Povinně volitelné předměty modul lingvistický Volba min.: 12 kr. KGN/LGPA Lingvistická přednáška A (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPB Lingvistická přednáška B (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPC Lingvistická přednáška C (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPD Lingvistická přednáška D (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPE Lingvistická přednáška E (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPF Lingvistická přednáška F (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPG Lingvistická přednáška G (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPH Lingvistická přednáška H (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGSA Lingvistický seminář A (KS) S Zp Z/L KGN/LGSB Lingvistický seminář B (KS) S Zp Z/L KGN/LGSC Lingvistický seminář C (KS) S Zp Z/L KGN/LGSD Lingvistický seminář D (KS) S Zp Z/L KGN/LGSE Lingvistický seminář E (KS) S Zp Z/L KGN/LGSF Lingvistický seminář F (KS) S Zp Z/L KGN/LGSG Lingvistický seminář G (KS) S Zp Z/L KGN/LGSH Lingvistický seminář H (KS) S Zp Z/L V rámci modulu lingvistického musí student absolvovat minimálně: 1 lingvistickou přednášku a 1 lingvistický seminář. 2. Povinně volitelné předměty modul literární Volba min.: 24 kr. KGN/LTPA Literární přednáška A (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPB Literární přednáška B (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPC Literární přednáška C (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPD Literární přednáška D (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPE Literární přednáška E (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPF Literární přednáška F (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPG Literární přednáška G (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPH Literární přednáška H (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTSA Literární seminář A (KS) S Zp Z/L KGN/LTSB Literární seminář B (KS) S Zp Z/L

20 414 N7310 Filologie KGN/LTSC Literární seminář C (KS) S Zp Z/L KGN/LTSD Literární seminář D (KS) S Zp Z/L KGN/LTSE Literární seminář E (KS) S Zp Z/L KGN/LTSF Literární seminář F (KS) S Zp Z/L KGN/LTSG Literární seminář G (KS) S Zp Z/L KGN/LTSH Literární seminář H (KS) S Zp Z/L V rámci modulu literárního musí student absolvovat minimálně: 2 literární přednášky a 2 literární semináře. 3. Povinně volitelné předměty modul kultura a společnost Volba min.: 8 kr. KGN/KRSA Kulturní reálie A (KS) S Zp Z/L KGN/KRSB Kulturní reálie B (KS) S Zp Z/L KGN/KRSC Kulturní reálie C (KS) S Zp Z/L KGN/KRSD Kulturní reálie D (KS) S Zp Z/L KGN/KRSE Kulturní reálie E (KS) S Zp Z/L KGN/KRSF Kulturní reálie F (KS) S Zp Z/L KGN/KRSG Kulturní reálie G (KS) S Zp Z/L KGN/KRSH Kulturní reálie H (KS) S Zp Z/L KGN/KSPA Kultura a společnost A (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPB Kultura a společnost B (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPC Kultura a společnost C (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPD Kultura a společnost D (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPE Kultura a společnost E (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPF Kultura a společnost F (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPG Kultura a společnost G (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPH Kultura a společnost H (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L V rámci modulu kultura a společnost musí student absolvovat minimálně: 1 přednášku z předmětu kultura a společnost a 1 seminář z kulturních reálií. 1) Disciplíny uvedené s obecnými názvy jako lingvistický/literární seminář/přednáška apod. a s kapitálkami A E, případně A H se realizují každý semestr jinak, tedy nabídka konkrétních témat se pro každý semestr mění, taktéž vyučující není pouze jeden. Kapitálky značí počet nabízených disciplín. Konkrétní náplň jednotlivých předmětů je publikována na začátku každého příslušného semestru. 2) Způsob organizace studia je do velké míry svěřen zodpovědnosti samotných studentů, není rigidně řízen, dojistémíryjemožno: a) zvolit vlastní tempo studia, b) zvolit jakékoli návaznosti jednotlivých předmětů (kromě dvousemestrálních přednášek není žádný z předmětů limitován návazností na jiný předmět), c) specializovat se položit důraz na studium jedné ze dvou základních vědeckých disciplín v oboru německá filologie (lingvistika či literární historie) tak, že po splnění požadavků formulovaných v kategorii A povinné předměty a po absolvování povinných/povinně volitelných zkoušek a zápočtů v rámci předmětů kategorie B věnuje student větší či menší množství kreditů disciplínám dle vlastního výběru, d) volit do jisté míry téma dílčích zkoušek a vyhnout se tak některým předmětům, přičemž ale student musí počítat s tím, že u závěrečné magisterské zkoušky bude muset prokázat znalost všech disciplín tvořících jeho vědní obor.

21 N7501 Pedagogika 415 Studijní program: N7501 Pedagogika Kreditní limit: 120 kr. Andragogika Studijní obor: Andragogika Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 2012 Kreditní limit: 120 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 76 KSA/KOVD Komunitní vzdělávání dospělých AVD S Zp,Zk 1 Z KSA/MEAN Metodologie andragogiky AVD 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/METSV Metodologie společenských věd AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/PDVD Psychologie dospělých AVD 4 9S+0+0 Ko 1 Z KSA/PVAE1 Projektování vzd. aktivit a ev. tech. AVD 4 9S+0+0 Zp 1 Z KSA/TECEV Teorie celoživotního vzdělávání AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/PUDVD Psychologie učení dospělých AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/PVAE2 Projektování vzd. aktivit a ev. tech. AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/SDPVD Seminář k diplomové práci AVD S Zp 1 L KSA/VANMY Vývoj andragogického myšlení AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/VSVD Vzdělávácí strategie AVD 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/PROVD Projektový management AVD S Zp,Zk 2 Z KSA/SCGVD Sociologie výchovy AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/SPVD Společnosti znalostí AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/TVVD1 Technologie vzdělávání dospělých AVD 4 9S+0+0 Zp 2 Z KSA/GEVD Gerontagogika AVD S Zp,Zk 2 L KSA/IAVD Integrální andragogika AVD 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/TVVD2 Technologie vzdělávání dospělých AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 2 L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KSA/MADP Obhajoba diplomové práce Odp 2 Z/L KSA/SYAST Systematická andragogika AVD Szv 2 Z/L KSA/SZZAN Státní závěrečná zkouška AN Zv 2 Z/L KSA/VZDST Vzdělávací strategie AVD Szv 2 Z/L KSA/PVAST Projektování vzdělávacích aktivit* AVD Szv Z/L KSA/TVST Technologie vzdělávání* AVD Szv Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 24 kr. KSA/LKVD Lektorské kompetence AVD S Ko 1 Z KSA/MAKVD Manažerské kompetence AVD S Ko 1 Z KSA/ACP Assessment centrum v praxi AVD 4 9S+0S+0S Ko 1 L KSA/MARVD Marketing ve vzdělávání dospělých AVD 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/AVPVD Analýza vzdělávacích potřeb AVD S Ko 2 Z KSA/OT Outdoor trénink AVD 4 9S+0+0 Ko 2 Z

22 416 N7501 Pedagogika KSA/STVVD Soudobé teorie vzdělávání AVD S Ko 2 L KSA/VPSK Vybrané problémy soc. komunikace AVD 4 9S+0+0 Ko 2 L Předměty související s vypracováním a obhajobou diplomové práce Volba min.: 20 kr. KSA/MADP Obhajoba diplomové práce Odp 2 Z/L KSA/MATVD Metodol. aspekty tvorby odb. textu AVD 5 4S+0+0 Zp 2 L KSA/MDPVD Ukončení/odevzdání DP AVD Zp 2 L

23 N7701 Psychologie 417 Studijní program: N7701 Psychologie Kreditní limit: 120 kr. Psychologie Studijní obor: Psychologie Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 2012 Kreditní limit: 120 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 48 PCH/DISN Diplomový seminář 2 0+4S+0 Zp 1 Z PCH/KPR1N Klinická praxe I S+0 Zp 1 Z PCH/MVZN Metodologie výzkumný záměr Zp,Zk 1 Z PCH/OPTN Obecná psychoterapie 5 8S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/SOPDN Speciální otázky psychodiagnostiky Zp,Zk 1 Z PCH/SPORN Speciální otázky poradenské psychologie Zp 1 Z PCH/SPPN Sociální psychologie práce 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/VNPSN Vývojová neuropsychologie Zp,Zk 1 Z PCH/KMPDN Kvantitativní metodol. pokr. designy Zp,Zk 1 L PCH/KPON Komparativní psychologie osobnosti Zp,Zk 1 L PCH/MRPN Manželské a rodinné poradenství 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/NPSN Neuropsychologie 4 8S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/PPN Pedagogická psychologie 3 8S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/PAZNN Psychologie zdraví a nemoci Zp,Zk 2 Z PCH/PVYPN Psychologie a výběr zaměstnanců 2 4S+0+0 Zp,Zk 2 Z PCH/TPON Teorie poruch osobnosti Zp,Zk 2 Z PCH/MZPPN Manažerská psych. a manaž. por Zp 2 L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 PCH/SZZK Státní závěrečná zkouška z psychologie Zv Z/L PCH/SZ1 Psychologie osobnosti Szv Z/L PCH/SZ2 Klinická psychologie Szv Z/L PCH/SZ3 Psychologie práce a řízení Szv Z/L PCH/SZ4 Poradenská psychologie Szv Z/L PCH/SZ5 Pedagogická psychologie Szv Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 0 kr. PCH/APP1N Aplikace psychologie v personalistice Zp 1 Z PCH/KIKN Krizová intervence Zp,Zk 1 Z PCH/MVPON Metody výzkumu v psych. práce a org Zp 1 Z PCH/PMN Personální management 2 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/PPODN Psychologie podnikání Zp,Zk 1 Z PCH/PPPN Praxe v psychologii práce S+0 Zp 1 Z PCH/PSNN Psychoonkologie a pacient se som. onem. 2* Zp 1 Z

24 418 N7701 Psychologie PCH/PSRN Psychologie rodiny 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/PTRN Psychologie trhu 2 4S+0+0 Zp 1 Z PCH/PVMN Psychologie veřejného mínění Zp,Zk 1 Z PCH/RME1N Rorschachova metoda 1 2* 4S+4S+0 Zp 1 Z PCH/SPSN Pedagogickopsychol. poradenství, stáž S+0 Zp 1 Z PCH/STPN Somatopatologie 2 2S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/SUV1N Supervizní seminář Zp 1 Z PCH/UPTN Úvod do psychoanalytických teorií Zp 1 Z PCH/ZAPEN Zážitková pedagogika 3 0+8S+0 Zp,Zk 1 Z PCH/AD1N Adiktologie 1 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/APP2N Aplikace psychologie v personalistice Zp 1 L PCH/DDN Diferenciální diagnostika Zp,Zk 1 L PCH/EVON Evoluční psychologie Zp,Zk 1 L PCH/IPN Internetové poradenství 3 2S+0+0 Zp 1 L PCH/MAMN Management marketingu 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/MPPN Manželské poradenství, praxe 2 0DS+40S+0 Zp 1 L PCH/MVPN Metodologie výzkumná praktika Zp 1 L PCH/PD1N Psychoterapie dětí 1 3 8S+0+0 Zp 1 L PCH/POPN Politická psychologie Zp,Zk 1 L PCH/PSYSN Psychologie sportu Zp 1 L PCH/RME2N Rorschachova metoda Zp 1 L PCH/SKOPN Pedagogickopsychologické poradenství Zp,Zk 1 L PCH/SOPTN Speciální otázky psychoanal. teorie Zp,Zk 1 L PCH/SPN Školní psychologie 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/SPTN Speciální psychoterapie 3* 8DS+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/SUV2N Supervizní seminář Zp 1 L PCH/VSMN Vícerozměrné statistické metody 2* Zp 1 L PCH/ZSPN Základy speciální pedagogiky pro psychol Zp,Zk 1 L PCH/AD2N Adiktologie 2 3 4S+0+0 Zp,Zk 2 Z PCH/DP1N Dopravní psychologie Zp,Zk 2 Z PCH/FPPN Forenzní a penit. psychologie 3 4S+0+0 Zp,Zk 2 Z PCH/PD2N Psychoterapie dětí Zp,Zk 2 Z PCH/PGESN Psychologie genderu a sexuality Zp,Zk 2 Z PCH/PPRRN Praxe v psychologii řízení 2 0+0S+0DS Zp 2 Z PCH/PROMN Projektový management Zp,Zk 2 Z PCH/PZZPN Psychologie zrakově postižených Zp,Zk 2 Z PCH/RME3N Rorschachova metoda 3 3* Zp,Zk 2 Z PCH/VYTPN Výpočetní technika v psychologii 2* Zp 2 Z PCH/ZPPMN Znalec. praxe, právní minimum Zp 2 Z PCH/DP2N Dopravní psychologie Zp,Zk 2 L PCH/EPSYN Ekonomická psychologie Zp,Zk 2 L PCH/INPN Interkulturní psychologie 2* Zp 2 L PCH/SEXN Sexuální psychologie 3* 4S+0+0 Zp 2 L PCH/TMPN Týmová práce Zp,Zk 2 L PCH/KPR2N Klinická praxe II S+0 Zp L Předměty související s vypracováním a obhajobou diplomové práce Volba min.: 0 kr. PCH/DPN Diplomová práce Zp Z/L

25 7701T005 Psychologie 419 PCH/IDPN Individ. diplom. praxe 4 0+0S+0 Zp Z/L PCH/KMD1N Konzultace Mgr. diplomové práce Zp Z/L PCH/KMD2N Konzultace Mgr. diplomové práce Zp Z/L PCH/MADP Obhajoba diplomové práce Odp Z/L Volitelné předměty PCH/DAVSN Daseinsanalytický výklad snů Zp 2 Z Bližší informace o studiu viz

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium speciální pedagogiky - 0............................ 2 1.2 Astronomie - P3............................................. 3 1.3 Český jazyk

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Název vzdělávacího programu Kód a název kmenového oboru Forma Sociální pedagogika Sociální práce a sociální pedagogika Denní studium Názvy

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Studijní plán ( nový)

Studijní plán ( nový) Celkový limit: 180 kreditů Povinné předměty: 130 kreditů Povinně volitelné předměty: 50 kreditů Studijní plán ( nový) Společný základ platný pouze pro 1. ročník 20/2015 ( 2. a 3. ročník dle původního studijního

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr.

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. 1 Studijní program: M1701 Fyzika Kreditní limit: 300 kr. Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. F01MF/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Metrologie a diagnostika elektrických zařízení - E3.......................... 2 1.2 Základy projektování a odborná způsobilost v elektrotechnice - E4.................

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr.

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. 1 Studijní program: B1702 Aplikovaná fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01MZ/A - Základní

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. 2011 2012 Psychologický ústav

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. 2011 2012 Psychologický ústav MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2011 2012 Psychologický ústav Psychologie PREZENČNÍ FORMA STUDIA MAGISTERSKÉ STUDIUM Magisterské studium jednooborové Informace o studiu Jednooborové

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Cc1 - Informace o vzdělávacím programu - obsah uspořádaný do modulů a vzorový učební plán

Cc1 - Informace o vzdělávacím programu - obsah uspořádaný do modulů a vzorový učební plán Cc1 - Informace o vzdělávacím programu - obsah uspořádaný do modulů a vzorový učební plán Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání Forma vzdělávání Název modulu B Vyšší odborná škola

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Orange Factory. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz

Orange Factory. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz Orange Factory Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz Škola pro lidi, kteří chtějí tvořit a nebojí se dělat věci, které budou vidět. Studium na Orange factory připravuje

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie,

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů

Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů Jaroslav Svoboda, Jiří Skalický Abstrakt: Příspěvek se týká nového studijního oboru Systémy projektového řízení na Fakultě ekonomické Západočeské

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

(ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

(ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Základní odborná příprava o bčanských zaměstnanců (ZOP/B2) Hlavní řešitelé a zpracovatelé projektu: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Hlavní konzultant: plk. Mgr. Martina Lacinová-Gänselová

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více