Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr."

Transkript

1 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 174 KSA/FESP Filozofie a etika soc. práce SP 6 9S+0+0 Ko 1 Z KSA/PRX11 Supervidovaná odborná praxe I. SP S+0 Zp 1 Z KSA/TMSP1 Teorie a metody sociální práce 1 SP 8 17S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/ZPRA Úvod do práva SP 6 9S+0+0 Zk 1 Z KSA/ZPSY Základy psychologie SP 6 17S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/ZSCG Úvod do sociologie SP 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/PRX12 Supervidovaná odborná praxe I. SP S+0 Zp 1 L KSA/PZN Problémy zdraví a nemoci SP 6 9S+0+0 Ko 1 L KSA/SPL1 Sociální politika 1 SP 8 17S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/KASE1 Kasuistický seminář SP S Zp 2 Z KSA/KASE2 Kasuistický seminář SP S Zp 2 Z KSA/MSV Metody sociálního výzkumu SP 6 9S+0+0 Ko 2 Z KSA/PRX21 Supervidovaná odborná praxe II. SP S+0 Zp 2 Z KSA/PSOSB Psychologie osobnosti SP 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/PSVY1 Psychosociální výcvik I. SP 6 17S+0+0 Zp 2 Z KSA/ROBPR Rodinné a občanské právo v praxi SP SP 6 17S+0+0 Ko 2 Z KSA/TMSP2 Teorie a metody sociální práce 2 SP 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/PRX22 Supervidovaná odborná praxe II. SP S+0 Zp 2 L KSA/SEM Seminář k bakalářské práci SP S Zp 2 L KSA/SOCP Sociální psychologie SP 6 9S+0+0 Zk 2 L KSA/EFKOM Efektivní komunikace SP S Zp,Ko 3 Z KSA/ONPSY Ontogenetická psychologie SP 4 9S+0+0 Zk 3 Z KSA/PRX31 Supervidovaná odborná praxe III. SP S+0 Zp 3 Z KSA/PSOU Problémy sociálního soužití SP 4 9S+0+0 Ko 3 Z KSA/SOCD Sociální deviace SP 4 17S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/TRPRA Trestní právo SP 4 9S+0+0 Ko 3 Z KSA/CJSP Cizí jazyk SP 4 0+2S+0 Zk 3 L KSA/KASE3 Kasuistický seminář SP S Zp 3 L KSA/PRX32 Suprevidovaná odborná praxe III. SP S+0 Zp 3 L KSA/SPL2 Sociální politika 2 SP 4 9S+0+0 Zp,Zk 3 L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KSA/SOP Sociální politika Szv Z/L KSA/SZZSP Státní závěrečná zkouška SP Zv Z/L KSA/TM Teorie a metody sociální práce Szv Z/L KSA/ZP Psychologické disciplíny SP Szv Z/L

2 396 B6703 Sociologie Povinně volitelné předměty Volba min.: 6 kr. KSA/SPRPR Správní právo SP 2 9S+0+0 Ko 1 L KSA/ZAND Základy andragogiky SP 2 9S+0+0 Ko 1 L KSA/PSPAT Psychopatologie SP 2 9S+0+0 Ko 2 L KSA/ŘLZ Řízení lidských zdrojů SP 2 9S+0+0 Ko 2 L KSA/PSVY2 Psychosociální výcvik II. SP Zp 3 L KSA/RODSP Rodina v kontextu sociální práce SP 2 9S+0+0 Ko 3 L Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 0 kr. KSA/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp Z/L

3 B7202 Mediální a komunikační studia 397 Studijní program: B7202 Mediální a komunikační studia Kreditní limit: 180 kr. Žurnalistika Studijní obor: Žurnalistika Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 81 KZU/AMP Analýza mediálního projevu Zp Z/L KZU/AOZ Aktuální otázky žurnalistiky 4 2S+0+0 Zp Z/L KZU/DIS Diplomový seminář Zp Z/L KZU/DZ Dějiny žurnalistiky 5 9S+0+0 Zp,Zk Z/L KZU/EZM Etika v žurnalistice 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L KZU/JPP Jazykové praktikum pravopis 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L KZU/KTMR Kultura a technika mluvené řeči 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L KZU/LS Lexikologie a stylistika 5 9S+0+0 Zp,Zk Z/L KZU/MFS Módní filozofické směry 2 9S+0+0 Zp Z/L KZU/MK1 Masová komunikace 1 5 9S+0+0 Zp Z/L KZU/MK2 Masová komunikace 2 5 9S+0+0 Zp,Zk Z/L KZU/PUC2 Publikační činnost S Zp Z/L KZU/PURM Public relations 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L KZU/PZM Právo v žurnalistice 5 9S+0+0 Zp,Zk Z/L KZU/RP1 Redakční praxe S+0 Zp Z/L KZU/RP2 Redakční praxe S+0 Zp Z/L KZU/SEMP2 Seminární práce Zp Z/L KZU/VKZF Vybrané kapitoly z filozofie 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L KZU/VYS Výběrový seminář Zp Z/L KZU/ZIN Zdroje informací 4 9S+0+0 Zp,Ko Z/L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KZU/JZB Jazyk žurnalistiky Szv 3 Z/L KZU/MKB Masová komunikace Szv 3 Z/L KZU/TPZB Teorie a praxe žurnalistiky Szv 3 Z/L Povinně volitelné předměty A Volba min.: 3 kr. KZU/RTE Rozhlasová a televizní tvorba 3 9S+0+0 Zp Z/L KZU/ZZF Základy fotografie pro žurnalisty 3 9S+0+0 Zp Z/L Povinně volitelné předměty B Volba min.: 3 kr. KZU/PMT Praktikum mluvené tvorby 3 9S+0+0 Zp Z/L

4 398 B7202 Mediální a komunikační studia KZU/PPT Praktikum psané tvorby 3 9S+0+0 Zp Z/L Povinně volitelné předměty C Volba min.: 3 kr. KZU/EKZ Ekonomická žurnalistika 3 9S+0+0 Zp Z/L KZU/KLZ Kulturní žurnalistika 3 9S+0+0 Zp Z/L KZU/PLZ Politická žurnalistika 3 9S+0+0 Zp Z/L KZU/SPZ Sportovní žurnalistika 3 9S+0+0 Zp Z/L Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 0 kr. KZU/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp Z/L

5 B7501 Pedagogika 399 Studijní program: B7501 Pedagogika Kreditní limit: 180 kr. Školský management Studijní obor: Školský management Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 157 KSA/SMRLZ Řízení lidských zdrojů SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/SMZEP Základní ekonomické principy SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/SMZM Základy managementu SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/SMZP Základy práva SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/SMZPC Základy psychologie SM 6 9S+0+0 Zp,Ko 1 Z KSA/SMZPP Základy řízení pedag. procesu SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/SM Školský management SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/SMFU Finanční účetnictví SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/SMPE Pedagogická evaluace SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/SMPS Psychologie v řízení školy SM 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/SMZPS Základy práva soukromého SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/SMEPU Evaluace práce učitele SM 3 9S+0+0 Zp 2 Z KSA/SMFM Finanční management SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/SMKUR Kurikulum a jeho tvorba SM 4 9S+0+0 Ko 2 Z KSA/SMZPV Základy práva veřejného SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/SMZSP Základy správního práva SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/SMASP Aktuální školská politika SM 3 5S+0+0 Zp 2 L KSA/SMFSS Financování školství a školy SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/SMMSK Marketing školy SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/SMPV Základy pedagogického výzkumu SM 3 5S+0+0 Zp 2 L KSA/SMSAS Správní akty na úseku školství SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/SMSRS Strategické řízení školy SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/SMPR2 Praxe SM S+0 Zp 3 Z/L KSA/SMASK Alternativní školy SM 3 5S+0+0 Zp 3 Z KSA/SMKPS Koncepce pedag. práce školy SM 4 9S+0+0 Zk 3 Z KSA/SMMT2 Manažerské techniky SM 6 9S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/SMSOR Specifické oblasti v řízení školy SM 4 5S+0+0 Zp 3 Z KSA/SMANS Andragogický seminář SM S Zp 3 L KSA/SMKRS Kvalita řízení školy SM 4 4S+0+0 Ko 3 L KSA/SMMD1 Manažerské dovednosti SM 3 9S+0+0 Zp 3 L KSA/SMPC Personální činnosti SM 5 9S+0+0 Zk 3 L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KSA/SMEST Ekonomie SM Szv Z/L KSA/SMMST Management SM Szv Z/L KSA/SMPRS Právo SM Szv Z/L KSA/SMPST Pedagogika SM Szv Z/L

6 400 B7501 Pedagogika KSA/SZZŠM Státní závěrečná zkouška ŠM Zv Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 3 kr. KSA/SMKM Krizový management SM 3 5S+0+0 Zp 2 Z KSA/SMPRO Projektový management SM 3 9S+0+0 Zp 2 Z KSA/SMPRE Prevence soc. pat. jevů a integrace SM 3 5S+0+0 Zp 2 L KSA/SMZS Zátěžové situace SM 3 5S+0+0 Zp 3 L KSA/SMAP Aplikovaná psychologie SM 3 9S+0+0 Zp Z/L KSA/SMDS Daňová soustava SM 3 5S+0+0 Zp Z/L KSA/SMEUS EU a školství SM 3 5S+0+0 Zp Z/L KSA/SMKSE Kazuistický seminář ekonomie SM S Zp Z/L KSA/SMKSP Kazuistický seminář právo SM S Zp Z/L KSA/SMPVA Projektování vzdělávací akce SM 3 5S+0+0 Zp Z/L Práce související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 20 kr. KSA/SMMZ1 Metodologie zprac. bak. práce I. SM S Zp 2 L KSA/SMMZ2 Metodologie zprac. bak. práce II. SM S Zp 3 Z KSA/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp Z/L

7 7501R001 Andragogika v profilaci na personální management 401 Andragogika v profilaci na personální management Studijní obor: Andragogika v profilaci na personální management Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 2012 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 136 KSA/ANSPM Andragogický proseminář APM S Zp 1 Z KSA/PRPM1 Právo pro andragogy I. APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/UAPM Úvod do andragogiky APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/ZAKMA Základy managementu APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/PRPM2 Právo pro andragogy II. APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/ŘLZPM Řízení lidských zdrojů APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/UPPM Úvod do psychologie APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/USPM Úvod do sociologie APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/ORGCH Organizační chování APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/OSPM Obecná sociologie APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/PPAPM Personalistika pro andragogy APM 4 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/PRPM3 Právo pro andragogy III. APM 5 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/SCVPM Andragogické aspekty scg výzkumu APM 5 9S+0+0 Ko 2 Z KSA/EFKPM Efektivní komunikace APM 4 0S+0+9S Zp 2 L KSA/FVZPM Firemní vzdělávání APM 5 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/MANTE Strategické řízení APM 5 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/POPM Psychologie osobnosti APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/ANDPM Andragogika APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/PVZPM Projektování vzdělávací akce APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/SCPPM Sociologie práce a podniku APM 7 9S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/TORG Teorie organizace APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 3 Z KSA/AASP Andragogické aspekty soc. politiky APM 5 9S+0+0 Zp,Zk 3 L KSA/SOPPM Sociální psychologie APM 6 9S+0+0 Zp,Zk 3 L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KSA/IASPM Integrální andragogika APM Szv 3 Z/L KSA/PM Personální management Szv 3 Z/L KSA/PSSPM Psychologie APM Szv 3 Z/L KSA/SOSPM Sociologie APM Szv 3 Z/L KSA/SZZAP Státní závěrečná zkouška APM Zv Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 24 kr. KSA/IAP Inovace a podnikání APM 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/MAPM Marketing APM 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/ŘPH Řízení podnikového hospodářství APM 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/ZTREK Základy tržní ekonomie APM 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/GSTU Gender studies APM 4 9S+0+0 Ko 2 L

8 402 B7501 Pedagogika KSA/PPRPM Psychologie v personálním řízení APM 4 9S+0+0 Ko 2 L KSA/UDTM Úvod do time managementu APM 4 9S+0+0 Ko 2 L KSA/UDTV Úvod do teorií vzdělávání APM 4 9S+0+0 Ko 2 L KSA/VPSPM Vybrané problémy soc. soužití APM 4 9S+0+0 Ko 2 L KSA/KOUC Koučování 4 9S+0+0 Ko 3 L KSA/PVAPM Poradenský vztah APM 4 9S+0+0 Ko 3 L KSA/UEVZ Úvod do evaluace ve vzděl. dosp. APM 4 9S+0+0 Ko 3 L KSA/UMVPM Úvod do metodologie vědy APM 4 9S+0+0 Ko 3 L KSA/VPSP Vybrané problémy soc. politiky APM 4 9S+0+0 Ko 3 L Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 20 kr. KSA/MOTPM Metodika odborného textu APM Zp 2 L KSA/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp 3 Z/L KSA/SDPPM Seminář k BDP/ukončení BDP APM S Zp 3 L

9 B7701 Psychologie 403 Studijní program: B7701 Psychologie Kreditní limit: 180 kr. Psychologie Studijní obor: Psychologie Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 2011 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 130 PCH/DPS1K Dějiny psychologie 1 4 6S+0+2S Zp 1 Z PCH/IPV1K Interakční psychologický výcvik S+4S Zp 1 Z PCH/KA1K Kulturní antropologie 1 2 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/KPK Kognitivní psychologie 4 6S+0+2S Zp,Zk 1 Z PCH/USTPK Úvod do studia psychologie 2 4S+0+0 Zp 1 Z PCH/ZAFK Základy anatomie a fyziologie 3 6S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/ZM1K Základy metodologie psycholog. výzkumu 1 4 4S+0+2S Zp 1 Z PCH/DPS2K Dějiny psychologie 2 4 6S+0+2S Zp,Zk 1 L PCH/EVPK Etika v psychologii 2 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/IPV2K Interakční psychologický výcvik S Zp 1 L PCH/UNPSK Úvod do neuropsychologie 4 8S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/VOOPK Vybrané otázky obecné psychologie 4 6S+0+2S Zp,Zk 1 L PCH/VPS1K Vývojová psychologie 1 4 7S+0+1S Zp,Zk 1 L PCH/ZM2K Základy metodologie psycholog. výzkumu 2 2 2S+0+2S Zp,Zk 1 L KFI/DEJ1 Dějiny filozofie Zp 2 Z PCH/KMK Kvantitativní metodologie 5 6S+0+6S Zp,Zk 2 Z PCH/SMP1K Statistické metody v psychologii 1 2 2S+0+2S Zp 2 Z PCH/UPOK Úvod do psychologie osobnosti 4 6S+0+2S Zp,Zk 2 Z PCH/UPPK Úvod do pedagogické psychologie 4 6S+0+2S Zp,Zk 2 Z PCH/VPS2K Vývojová psychologie 2 2 4S+0+0 Zp,Zk 2 Z KFI/DEJ2 Dějiny filozofie Zp,Zk 2 L PCH/EM1K Experimentální metoda 1 4 6S+0+2S Zp 2 L PCH/KPS1K Klinická psychologie 1 4 6S+0+2S Zp 2 L PCH/QMK Kvalitativní metodologie 2 2S+0+2S Zp,Zk 2 L PCH/SMP2K Statistické metody v psychologii 2 2 2S+0+2S Zp,Zk 2 L PCH/USPK Úvod do sociální psychologie 4 6S+0+2S Zp,Zk 2 L PCH/VPS3K Vývojová psychologie 3 2 4S+0+0 Zp,Zk 2 L PCH/DS1K Diplomový seminář S Zp 3 Z PCH/EM2K Experimentální metoda 2 2 2S+0+2S Zp,Zk 3 Z PCH/KPR1K Klinická praxe S+40S Zp 3 Z PCH/KPS2K Klinická psychologie 2 4 7S+0+1S Zp 3 Z PCH/PDG1K Psychodiagnostika dospělých 1 4 6S+0+2S Zp 3 Z PCH/PCH1K Psychometrie 1 2* 2S+0+2S Zp 3 Z PCH/PPTDK Patopsychologie dětí 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 Z PCH/PPT1K Psychopatologie S+0+0 Zp 3 Z PCH/DPXK Diplomová praxe 1 0+0S+40S Zp 3 L PCH/DS2K Diplomový seminář 2 2 0S+0+10S Zp 3 L PCH/KPR2K Klinická praxe 2 1* 0+0S+40S Zp 3 L PCH/KPS3K Klinická psychologie 3 4 7S+0+1S Zp,Zk 3 L PCH/PDGDK Psychodiagnostika dětí 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 L

10 404 B7701 Psychologie PCH/PDG2K Psychodiagnostika dospělých 2 4 8S+0+4S Zp,Zk 3 L PCH/PCH2K Psychometrie 2 2 2S+0+2S Zp,Zk 3 L PCH/PPP1K Praxe v psychologii práce S+40S Zp 3 L PCH/PPRK Psychologie práce 4 6S+0+2S Zp,Zk 3 L PCH/PPT2K Psychopatologie 2 4 8S+0+0 Zp,Zk 3 L Studenti mají povinnost do konce třetího ročníku absolvovat jeden světový cizí jazyk zakončený zkouškou a získat z tohoto jazyka deset kreditů, a to v rámci jednoho kompaktního (dvou,tří až čtyř semestrálního kurzu viz nabídka KAL. Zájemci o angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu a španělštinu jako cizí jazyk se zapisují do jazykových kurzů z nabídky Katedry aplikované lingvistiky (KAL) FF UP (viz a řídí se pravidly KAL. Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 PCH/BSZ1 Obecná psychologie Szv Z/L PCH/BSZ2 Základy klinické psychologie Szv Z/L PCH/BSZ3 Sociální psychologie Szv Z/L PCH/BSZ4 Psychodiagnostika Szv Z/L PCH/SZZK Státní závěrečná zkouška z psychologie Zv Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 40 kr. PCH/PADK Psychologie agrese a destruktivity 2 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/SKK Sociální komunikace 2 2S+0+2S Zp 1 Z PCH/ZSOCK Základy sociologie 2 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/ETLK Etologie 2 2S+0+2S Zp,Zk 1 L PCH/KA2K Kulturní antropologie 2 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/KODOK Komunikační dovednosti 3 1S+0+3S Zp 1 L PCH/IPV3K Interakční psychologický výcvik S Zp 2 Z PCH/PNAK Psychologie náboženství 3 4S+1+0 Zp,Zk 2 Z PCH/IPV4K Interakční psychologický výcvik S Zp 2 L PCH/OSO1K Otázky socializace 1 2 2S+0+0 Zp 2 L PCH/SOPOK Speciální otázky psychologie osobnosti 3 4S+0+0 Zp,Zk 2 L PCH/SOPPK Speciální otázky pedagogické psychologie 2 2S+0+0 Zp 2 L PCH/VOPNK Vybrané otázky psychologie náboženství 2 4S+0+0 Zp,Zk 2 L PCH/ZVPK Základy výpočetní techniky 2 4S+0+0 Zp 2 L PCH/KTDK Konstrukce testů a dotazníků 3 4S+0+0 Zp,Zk 3 Z PCH/OSO2K Otázky socializace 2 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 Z PCH/POCMK Počítačové psychodiagnostické metody 2 1S+0+1S Zp 3 Z PCH/SHCK Soc. služby a člověk s handicapem 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 Z PCH/TSPVK Teorie sociálně psych. výcviku 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 Z PCH/UPKK Úvod do práce s klientem 3* 1S+0+1S Zp,Zk 3 Z PCH/UPORK Úvod do poradenské psychologie 3 2S+0+2S Zp,Zk 3 Z PCH/HPK Humanistická psychologie 2 4S+0+0 Zp,Zk 3 L PCH/KPMK Kapitoly z psychosomatické medicíny 3 4S+0+0 Zp 3 L PCH/PAPPK Psychologické aspekty paliativní péče 3 4S+0+0 Zp,Zk 3 L

11 7701R005 Psychologie 405 PCH/UDSPK Úvod do školní psychologie 3 4S+0+0 Zp,Zk 3 L KAL/CJKPA Cizí jazyk komb. psychologie angličtina Zk Z/L KAL/CJKPF Cizí jazyk komb. psychologie franc Zk Z/L KAL/CJKPN Cizí jazyk komb. psychologie němčina Zk Z/L KAL/CJKPR Cizí jazyk komb. psychologie ruština Zk Z/L Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 0 kr. PCH/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp Z/L Bližší informace pro jednotlivé bloky viz

12 406 B8102 Teorie a dějiny hudebního umění Studijní program: B8102 Teorie a dějiny hudebního umění Kreditní limit: 180 kr. Muzikologie Studijní obor: Muzikologie Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2012 Kreditní limit: 180 kr. Studijní plán: Bakalářské jednooborové studium Povinné předměty Počet kreditů: 112 KMU/HARK1 Harmonie 1 5 4S+0+4S Zp,Zk 1 Z KMU/PDEK1 Přehled dějin evropské hudby 1 5 4S+0+2S Zp,Zk 1 Z KMU/PHNK Přehled hudební nauky 5 3S+0+3S Zp,Zk 1 Z KMU/PHVK1 Proseminář hudební vědy S Zp 1 Z KMU/PVHK1 Pomocné vědy historické 1 2 0S+0+1S Zp 1 Z KMU/ÚSHK1 Úvod do studia hudební vědy 1 4 6S+0+0 Zk 1 Z KMU/HARM2 Harmonie 2 5 3S+0+5S Zp 1 L KMU/ICJK1 Interpretace odbor. cizojaz. textu 1 6 2S+0+4S Zp 1 L KMU/PEHK2 Přehled dějin evropské hudby 2 5 4S+0+2S Zp 1 L KMU/PHVK2 Proseminář hudební vědy S Zp 1 L KMU/PVHK2 Pomocné vědy historické 2 2 1S+0+0 Zp 1 L KMU/ÚHVK2 Úvod do studia hudební vědy 2 5 6S+0+0 Zp 1 L KMU/HFK Hudební formy a tektonika 5 5S+0+4S Zp,Zk 2 Z KMU/ICJK2 Interpretace odbor. cizojaz. textu 2 6 4S+0+2S Zk 2 Z KMU/AHSK1 Analýza hudebních skladeb 1 4 4S+0+5S Zp 2 L KMU/AHSK2 Analýza hudebních skladeb 2 4 4S+0+5S Zp 3 Z KMU/AHSK3 Analýza hudebních skladeb 3 5 4S+0+5S Zp,Zk 3 L KMU/DSHK Dějiny starší hudby 6 5S+0+4S Zp,Zk Z KMU/D19K Dějiny hudby 19. st. 6 5S+0+4S Zk Z KMU/THZPK Teorie hudebního zápisu 6 5S+0+4S Zk Z KMU/D17K Dějiny evropské hudby 17. a 18. st. 6 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/D20K Dějiny hudby 20. st. 6 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/HČEZK Hudba v českých zemích 6 5S+0+4S Zp,Zk L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KMU/BSZZK Bakalářská státní závěrečná zkouška Zv 3 Z/L KMU/SZZB1 Dějiny hudby Szv 3 Z/L KMU/SZZB2 Teorie hudby Szv 3 Z/L Bakalářská státní zkouška: studium je ukončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (BSZZK). BSZZK je tvořena zkouškou z dějin a teorie hudby (včetně hudby nonartificiální). Podmínkou přístupu k BSZZK je splnění kreditního limitu (180 kreditů).

13 8102R005 Muzikologie 407 Povinně volitelné předměty Volba min.: 38 kr. KMU/INTK Intonace S Zp 1 Z KMU/SAK Sluchová analýza S Zp,Zk 1 L KMU/KPK Kontrapunkt 5 5S+0+4S Zp,Zk 2 Z KMU/AK Akustika 4 5S+0+4S Zp,Zk Z KMU/DNAHK Dějiny a teorie nonartificiální hudby 6 5S+0+4S Zk Z KMU/EOTK Estetika a obecná teorie umění 6 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/HKPK Hudební kritika a popularizace hudby 4 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/HPSK Hudební psychologie 4 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/HSK Hudební sociologie 4 5S+0+4S Zp,Zk L KMU/ORGK Organologie 4 5S+0+4S Zp,Zk L Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 20 kr. KMU/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp 3 Z/L KMU/SDIPK Seminář k diplomové práci Zp 3 Z/L KMU/DISK1 Diplomový seminář 1 6 0S+0+3S Zp 3 Z KMU/DISK2 Diplomový seminář 2 6 0S+0+2S Zp 3 L Bakalářská diplomová práce: Vypsání témat katedrou do konce května 4. semestru, volba témat studenty do konce května 2. ročníku, přesný termín určuje harmonogram FFUP pro akademický rok Práce je konzultována s příslušným vedoucím práce, posuzována v rámci zvoleného Semináře k diplomové práci a v informativní podobě její pracovní verze přednesena i v rámci Diplomového semináře. Standardní termín odevzdání bakalářské práce v rozsahu cca čtyřiceti až padesáti stran textu (přílohy, české a dvojí cizojazyčné résumé navíc) je konec dubna 3. ročníku studia, přesný termín určuje harmonogram FFUP pro akademický rok Obhajoba práce se koná nejméně jeden týden před BSZZk. Obhajoba práce je povinnou součástí BSZZk a je klasifikována. Volitelné předměty FIF/XXX Výběr z nab. UP dle určeného kred. limitu Z/L V kategorii Doplňujících předmětů je možno si zvolit dosud nevyužité Volitelné předměty z nabídky studijního oboru muzikologie pro bakalářské studium nebo jakékoliv jiné předměty z nabídky Filozofické fakulty, resp. kateder v rámci Uměleckého centra Univerzity Palackého (kateder hudební výchovy, divadelních, filmových a mediálních studií a dějin umění).

14 408 B8104 Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Studijní program: B8104 Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Kreditní limit: 180 kr. Divadelní věda Studijní obor: Divadelní věda Studium: Kombinované Specializace: 00 Aprobace: DV Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 90 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 57 KDU/DSD1K Dějiny světového divadla 1 4 8S+0+0 Zk 1 Z KDU/POMDK Proseminář oborové metodologie divadlo S Zp 1 Z KDU/USDK Úvod do studia divadla 4 8S+0+0 Zk 1 Z KDU/DSD2K Dějiny světového divadla 2 4 8S+0+0 Zk 1 L KDU/SADK Seminář analýzy dramatu S Zp 1 L KDU/SSDK Seminář světového dramatu S Zp 1 L KDU/ZTDRK Základy teorie dramatu 4 8S+0+0 Zk 1 L KDU/DČD1K Dějiny českého divadla 1 4 8S+0+0 Zk 2 Z KDU/DFRTK Divadlo ve filmu, rozhlase a televizi S Zp 2 Z KDU/DSD3K Dějiny světového divadla 3 4* 8S+0+0 Zk 2 Z KDU/DČD2K Dějiny českého divadla 2 4 8S+0+0 Zk 2 L KDU/ZTDIK Základy teorie divadla 4 8S+0+0 Zk 2 L KDU/ČD20K Dějiny českého divadla 2. pol. 20. stol. 4 8S+0+0 Zk 3 Z KDU/SD20K Dějiny světového divadla 2. pol. 20. stol. 4 8S+0+0 Zk 3 Z KDU/LDK Loutkové divadlo 3 8S+0+0 Ko 3 L KDU/RDTK Rozhlasová dramatická tvorba S Zp 3 L Předměty označné hvězdičkou (*) jsou opatřeny podmiňujícím či doporučeným předmětem. Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KDU/DV Divadelní věda Szv 3 Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 28 kr. KDU/DALDK Divadelní adaptace literárních děl S Zp 1 Z KDU/MSDPK Mapa současného divadla proseminář S Zp 1 Z KDU/SADAK Seminář analýzy divadelní inscenace A S Zp 1 L KDU/ADK Amatérské divadlo S Zp 2 Z KDU/PDPK Práce s divadelními prameny S Zp 2 Z KDU/D20AK Divadelní drama 20. století A S Zp 2 L KDU/PDKK Praktikum divadelní kritiky 3 0+5S+0 Zp 2 L KDU/RPK Ročníková práce S Zp 2 L KDU/D20BK Divadelní drama 20. století B S Zp 3 Z KDU/MOP1K Metodologie odborné práce S Zp 3 Z

15 8104R001 Divadelní věda 409 KDU/SADBK Seminář analýzy divadelní inscenace B S Zp 3 Z KDU/DSK Dramaturgický seminář S Zp 3 L KDU/MOP2K Metodologie odborné práce 2 10* 0+0+2S Zp 3 L KDU/ODPK Odborná praxe 3 0+2S+0 Zp Z/L KDU/VPK Veřejný projekt 3 0+2S+0 Zp Z/L Předměty MOP1K, MOP2K (diplomové semináře) a BCDP (obhajoba) si zapisují studenti, kteří píší bakalářskou diplomovou práci v rámci oboru Divadelní věda. Tito studenti si nezapisují předmět RPK! Předmět VPK a ODPK lze absolvovat jednou za akademický rok a předmět se realizuje na základě předešlé domluvy s vedoucím sekce nebo garantem předmětu. Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 0 kr. KDU/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp 3 Z/L

16 410 B8104 Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Filmová věda Studijní obor: Filmová věda Studium: Kombinované Specializace: 00 Aprobace: FV Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 90 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 54 KDU/DČF1K Dějiny českého filmu 1 4 8S+0+0 Zk 1 Z KDU/DSF1K Dějiny světového filmu 1 4 8S+0+0 Zk 1 Z KDU/POMFK Proseminář oborové metodologie film S Zp 1 Z KDU/USFK Úvod do studia filmu 4 8S+0+0 Zk 1 Z KDU/DČF2K Dějiny českého filmu 2 4* 8S+0+0 Zk 1 L KDU/DSF2K Dějiny světového filmu 2 4 8S+0+0 Zk 1 L KDU/UMSK Úvod do mediálních studií 4 8S+0+0 Zk 1 L KDU/DSF3K Dějiny světového filmu 3 4* 8S+0+0 Zk 2 Z KDU/UST1K Úvod do studia televize 1 4 8S+0+0 Zk 2 Z KDU/DSFAK Duchovní souvislosti filmu A 3 8S+0+0 Ko 2 L KDU/UST2K Úvod do studia televize 2 3* 8S+0+0 Ko 2 L KDU/NFKK Non-fikční kinematografie 4 8S+0+0 Zk 3 Z KDU/ZTFK Základy teorie filmu 4* 8S+0+0 Zk 3 Z KDU/ČFAK Český film 3 8S+0+0 Ko 3 L KDU/VKTFK Vybrané kapitoly z teorie filmu/médií S Zp 3 L Předměty označné hvězdičkou (*) jsou opatřeny podmiňujícím či doporučeným předmětem. Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KDU/FV Filmová věda Szv 3 Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 31 kr. KDU/ZPFZK Základy práce s filmovými zdroji S Zp 1 Z KDU/ČLFK Česká literatura a film S Zp 1 L KDU/SAFAK Seminář analýzy filmu A S Zp 1 L KDU/HPK Heuristické praktikum 3 0+2S+0 Zp 2 Z KDU/SAFBK Seminář analýzy filmu B S Zp 2 Z KDU/PFKPK Praktikum filmové kritiky a online publ S+0 Zp 2 L KDU/RPK Ročníková práce S Zp 2 L KDU/SATMK Seminář analýzy televize a médií A S Zp 2 L KDU/DSFBK Duchovní souvislosti filmu B 3 8S+0+0 Ko 3 Z KDU/MOP1K Metodologie odborné práce S Zp 3 Z KDU/SAFCK Seminář analýzy filmu C S Zp 3 Z KDU/MOP2K Metodologie odborné práce 2 10* 0+0+2S Zp 3 L KDU/SAFDK Seminář analýzy filmu D S Zp 3 L KDU/ODPK Odborná praxe 3 0+2S+0 Zp Z/L

17 8104R003 Filmová věda 411 KDU/VPK Veřejný projekt 3 0+2S+0 Zp Z/L Předměty MOP1K, MOP2K (diplomové semináře) a BCDP (obhajoba) si zapisují studenti, kteří píší bakalářskou diplomovou práci v rámci oboru Filmová věda. Tito studenti si nezapisují předmět RPK! Předmět VPK a ODPK lze absolvovat jednou za akademický rok a předmět se realizuje na základě předešlé domluvy s vedoucím sekce nebo garantem předmětu. Předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské práce Volba min.: 0 kr. KDU/BCDP Obhajoba bakalářské práce Odp 3 Z/L

18 412 N7310 Filologie Studijní program: N7310 Filologie Kreditní limit: 120 kr. Německá filologie Studijní obor: Německá filologie Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 2012 Kreditní limit: 120 kr. Studijní plán: Navazující magisterské jednooborové studium Povinné předměty Počet kreditů: 28 KGN/VJP Vývoj jazyka přednáška (KS) 6 20S+0+0 Zk 1 Z/L KGN/VJS Vývoj jazyka seminář (KS) S Zp 1 Z/L KGN/OLP Obecná lingvistika (KS) 4 6S+0+0 Zk 1 Z/L KGN/JGJ1 Jiný germánský jazyk (KS) S Zk 1 Z/L KGN/KRX Kulturní reálie písemná zkouška (KS) Zk 2 Z/L Přednáška z Vývoje jazyka je dvousemestrální (10 hod. v ZS a 10 hod. v LS). Ukončena je zkouškou na konci letního semestru. Předměty související s vypracováním a obhajobou diplomové práce Počet kreditů: 20 KGN/DSK1 Diplomový seminář (KS) S Zp 1 Z/L KGN/DSK2 Diplomový seminář (KS) S Zp 2 Z/L KGN/MADP Obhajoba diplomové práce Odp 2 Z/L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KGN/MSZLG Německá filologie lingvistická část Szv 2 Z/L KGN/MSZLT Německá filologie literární část Szv 2 Z/L KGN/SZZK Státní závěrečná zkouška Zv Z/L Volitelné předměty FIF/XXX Výběr z nab. UP dle určeného kred. limitu Z/L KAA/PSA Překladatelský seminář A (KS) němčina S Zp Z/L KAA/PSB Překladatelský seminář B (KS) němčina S Zp Z/L KAA/PSC Překladatelský seminář C (KS) němčina S Zp Z/L KAA/PSD Překladatelský seminář D (KS) němčina S Zp Z/L KAA/TPP Teorie překladu (KS) němčina 4 8S+0+0 Zk Z/L KGN/PSA Překladatelský seminář A (KS) němčina S Zp Z/L KGN/PSB Překladatelský seminář B (KS) němčina S Zp Z/L KGN/PSC Překladatelský seminář C (KS) němčina S Zp Z/L KGN/PSD Překladatelský seminář D (KS) němčina S Zp Z/L

19 7310T102 Německá filologie 413 KGN/PSE Překladatelský seminář E (KS) němčina S Zp Z/L KGN/PSF Překladatelský seminář F (KS) němčina S Zp Z/L KGN/SSP Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/SSP2 Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/SSP3 Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/SSP4 Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/SSP5 Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/SSP6 Samostatná studentská práce Zp Z/L KGN/TPP Teorie překladu (KS) 4 8S+0+0 Zk Z/L V rámci volitelných předmětů musí student splnit 10 kreditů. 1. Povinně volitelné předměty modul lingvistický Volba min.: 12 kr. KGN/LGPA Lingvistická přednáška A (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPB Lingvistická přednáška B (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPC Lingvistická přednáška C (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPD Lingvistická přednáška D (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPE Lingvistická přednáška E (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPF Lingvistická přednáška F (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPG Lingvistická přednáška G (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGPH Lingvistická přednáška H (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LGSA Lingvistický seminář A (KS) S Zp Z/L KGN/LGSB Lingvistický seminář B (KS) S Zp Z/L KGN/LGSC Lingvistický seminář C (KS) S Zp Z/L KGN/LGSD Lingvistický seminář D (KS) S Zp Z/L KGN/LGSE Lingvistický seminář E (KS) S Zp Z/L KGN/LGSF Lingvistický seminář F (KS) S Zp Z/L KGN/LGSG Lingvistický seminář G (KS) S Zp Z/L KGN/LGSH Lingvistický seminář H (KS) S Zp Z/L V rámci modulu lingvistického musí student absolvovat minimálně: 1 lingvistickou přednášku a 1 lingvistický seminář. 2. Povinně volitelné předměty modul literární Volba min.: 24 kr. KGN/LTPA Literární přednáška A (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPB Literární přednáška B (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPC Literární přednáška C (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPD Literární přednáška D (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPE Literární přednáška E (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPF Literární přednáška F (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPG Literární přednáška G (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTPH Literární přednáška H (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/LTSA Literární seminář A (KS) S Zp Z/L KGN/LTSB Literární seminář B (KS) S Zp Z/L

20 414 N7310 Filologie KGN/LTSC Literární seminář C (KS) S Zp Z/L KGN/LTSD Literární seminář D (KS) S Zp Z/L KGN/LTSE Literární seminář E (KS) S Zp Z/L KGN/LTSF Literární seminář F (KS) S Zp Z/L KGN/LTSG Literární seminář G (KS) S Zp Z/L KGN/LTSH Literární seminář H (KS) S Zp Z/L V rámci modulu literárního musí student absolvovat minimálně: 2 literární přednášky a 2 literární semináře. 3. Povinně volitelné předměty modul kultura a společnost Volba min.: 8 kr. KGN/KRSA Kulturní reálie A (KS) S Zp Z/L KGN/KRSB Kulturní reálie B (KS) S Zp Z/L KGN/KRSC Kulturní reálie C (KS) S Zp Z/L KGN/KRSD Kulturní reálie D (KS) S Zp Z/L KGN/KRSE Kulturní reálie E (KS) S Zp Z/L KGN/KRSF Kulturní reálie F (KS) S Zp Z/L KGN/KRSG Kulturní reálie G (KS) S Zp Z/L KGN/KRSH Kulturní reálie H (KS) S Zp Z/L KGN/KSPA Kultura a společnost A (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPB Kultura a společnost B (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPC Kultura a společnost C (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPD Kultura a společnost D (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPE Kultura a společnost E (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPF Kultura a společnost F (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPG Kultura a společnost G (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L KGN/KSPH Kultura a společnost H (KS) 4 6S+0+0 Zk Z/L V rámci modulu kultura a společnost musí student absolvovat minimálně: 1 přednášku z předmětu kultura a společnost a 1 seminář z kulturních reálií. 1) Disciplíny uvedené s obecnými názvy jako lingvistický/literární seminář/přednáška apod. a s kapitálkami A E, případně A H se realizují každý semestr jinak, tedy nabídka konkrétních témat se pro každý semestr mění, taktéž vyučující není pouze jeden. Kapitálky značí počet nabízených disciplín. Konkrétní náplň jednotlivých předmětů je publikována na začátku každého příslušného semestru. 2) Způsob organizace studia je do velké míry svěřen zodpovědnosti samotných studentů, není rigidně řízen, dojistémíryjemožno: a) zvolit vlastní tempo studia, b) zvolit jakékoli návaznosti jednotlivých předmětů (kromě dvousemestrálních přednášek není žádný z předmětů limitován návazností na jiný předmět), c) specializovat se položit důraz na studium jedné ze dvou základních vědeckých disciplín v oboru německá filologie (lingvistika či literární historie) tak, že po splnění požadavků formulovaných v kategorii A povinné předměty a po absolvování povinných/povinně volitelných zkoušek a zápočtů v rámci předmětů kategorie B věnuje student větší či menší množství kreditů disciplínám dle vlastního výběru, d) volit do jisté míry téma dílčích zkoušek a vyhnout se tak některým předmětům, přičemž ale student musí počítat s tím, že u závěrečné magisterské zkoušky bude muset prokázat znalost všech disciplín tvořících jeho vědní obor.

21 N7501 Pedagogika 415 Studijní program: N7501 Pedagogika Kreditní limit: 120 kr. Andragogika Studijní obor: Andragogika Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 2012 Kreditní limit: 120 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 76 KSA/KOVD Komunitní vzdělávání dospělých AVD S Zp,Zk 1 Z KSA/MEAN Metodologie andragogiky AVD 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/METSV Metodologie společenských věd AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/PDVD Psychologie dospělých AVD 4 9S+0+0 Ko 1 Z KSA/PVAE1 Projektování vzd. aktivit a ev. tech. AVD 4 9S+0+0 Zp 1 Z KSA/TECEV Teorie celoživotního vzdělávání AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 1 Z KSA/PUDVD Psychologie učení dospělých AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/PVAE2 Projektování vzd. aktivit a ev. tech. AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/SDPVD Seminář k diplomové práci AVD S Zp 1 L KSA/VANMY Vývoj andragogického myšlení AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/VSVD Vzdělávácí strategie AVD 6 9S+0+0 Zp,Zk 1 L KSA/PROVD Projektový management AVD S Zp,Zk 2 Z KSA/SCGVD Sociologie výchovy AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/SPVD Společnosti znalostí AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 2 Z KSA/TVVD1 Technologie vzdělávání dospělých AVD 4 9S+0+0 Zp 2 Z KSA/GEVD Gerontagogika AVD S Zp,Zk 2 L KSA/IAVD Integrální andragogika AVD 6 9S+0+0 Zp,Zk 2 L KSA/TVVD2 Technologie vzdělávání dospělých AVD 4 9S+0+0 Zp,Zk 2 L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 KSA/MADP Obhajoba diplomové práce Odp 2 Z/L KSA/SYAST Systematická andragogika AVD Szv 2 Z/L KSA/SZZAN Státní závěrečná zkouška AN Zv 2 Z/L KSA/VZDST Vzdělávací strategie AVD Szv 2 Z/L KSA/PVAST Projektování vzdělávacích aktivit* AVD Szv Z/L KSA/TVST Technologie vzdělávání* AVD Szv Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 24 kr. KSA/LKVD Lektorské kompetence AVD S Ko 1 Z KSA/MAKVD Manažerské kompetence AVD S Ko 1 Z KSA/ACP Assessment centrum v praxi AVD 4 9S+0S+0S Ko 1 L KSA/MARVD Marketing ve vzdělávání dospělých AVD 4 9S+0+0 Ko 1 L KSA/AVPVD Analýza vzdělávacích potřeb AVD S Ko 2 Z KSA/OT Outdoor trénink AVD 4 9S+0+0 Ko 2 Z

22 416 N7501 Pedagogika KSA/STVVD Soudobé teorie vzdělávání AVD S Ko 2 L KSA/VPSK Vybrané problémy soc. komunikace AVD 4 9S+0+0 Ko 2 L Předměty související s vypracováním a obhajobou diplomové práce Volba min.: 20 kr. KSA/MADP Obhajoba diplomové práce Odp 2 Z/L KSA/MATVD Metodol. aspekty tvorby odb. textu AVD 5 4S+0+0 Zp 2 L KSA/MDPVD Ukončení/odevzdání DP AVD Zp 2 L

23 N7701 Psychologie 417 Studijní program: N7701 Psychologie Kreditní limit: 120 kr. Psychologie Studijní obor: Psychologie Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 2012 Kreditní limit: 120 kr. Povinné předměty Počet kreditů: 48 PCH/DISN Diplomový seminář 2 0+4S+0 Zp 1 Z PCH/KPR1N Klinická praxe I S+0 Zp 1 Z PCH/MVZN Metodologie výzkumný záměr Zp,Zk 1 Z PCH/OPTN Obecná psychoterapie 5 8S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/SOPDN Speciální otázky psychodiagnostiky Zp,Zk 1 Z PCH/SPORN Speciální otázky poradenské psychologie Zp 1 Z PCH/SPPN Sociální psychologie práce 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/VNPSN Vývojová neuropsychologie Zp,Zk 1 Z PCH/KMPDN Kvantitativní metodol. pokr. designy Zp,Zk 1 L PCH/KPON Komparativní psychologie osobnosti Zp,Zk 1 L PCH/MRPN Manželské a rodinné poradenství 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/NPSN Neuropsychologie 4 8S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/PPN Pedagogická psychologie 3 8S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/PAZNN Psychologie zdraví a nemoci Zp,Zk 2 Z PCH/PVYPN Psychologie a výběr zaměstnanců 2 4S+0+0 Zp,Zk 2 Z PCH/TPON Teorie poruch osobnosti Zp,Zk 2 Z PCH/MZPPN Manažerská psych. a manaž. por Zp 2 L Předměty státní závěrečné zkoušky Počet kreditů: 0 PCH/SZZK Státní závěrečná zkouška z psychologie Zv Z/L PCH/SZ1 Psychologie osobnosti Szv Z/L PCH/SZ2 Klinická psychologie Szv Z/L PCH/SZ3 Psychologie práce a řízení Szv Z/L PCH/SZ4 Poradenská psychologie Szv Z/L PCH/SZ5 Pedagogická psychologie Szv Z/L Povinně volitelné předměty Volba min.: 0 kr. PCH/APP1N Aplikace psychologie v personalistice Zp 1 Z PCH/KIKN Krizová intervence Zp,Zk 1 Z PCH/MVPON Metody výzkumu v psych. práce a org Zp 1 Z PCH/PMN Personální management 2 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/PPODN Psychologie podnikání Zp,Zk 1 Z PCH/PPPN Praxe v psychologii práce S+0 Zp 1 Z PCH/PSNN Psychoonkologie a pacient se som. onem. 2* Zp 1 Z

24 418 N7701 Psychologie PCH/PSRN Psychologie rodiny 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/PTRN Psychologie trhu 2 4S+0+0 Zp 1 Z PCH/PVMN Psychologie veřejného mínění Zp,Zk 1 Z PCH/RME1N Rorschachova metoda 1 2* 4S+4S+0 Zp 1 Z PCH/SPSN Pedagogickopsychol. poradenství, stáž S+0 Zp 1 Z PCH/STPN Somatopatologie 2 2S+0+0 Zp,Zk 1 Z PCH/SUV1N Supervizní seminář Zp 1 Z PCH/UPTN Úvod do psychoanalytických teorií Zp 1 Z PCH/ZAPEN Zážitková pedagogika 3 0+8S+0 Zp,Zk 1 Z PCH/AD1N Adiktologie 1 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/APP2N Aplikace psychologie v personalistice Zp 1 L PCH/DDN Diferenciální diagnostika Zp,Zk 1 L PCH/EVON Evoluční psychologie Zp,Zk 1 L PCH/IPN Internetové poradenství 3 2S+0+0 Zp 1 L PCH/MAMN Management marketingu 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/MPPN Manželské poradenství, praxe 2 0DS+40S+0 Zp 1 L PCH/MVPN Metodologie výzkumná praktika Zp 1 L PCH/PD1N Psychoterapie dětí 1 3 8S+0+0 Zp 1 L PCH/POPN Politická psychologie Zp,Zk 1 L PCH/PSYSN Psychologie sportu Zp 1 L PCH/RME2N Rorschachova metoda Zp 1 L PCH/SKOPN Pedagogickopsychologické poradenství Zp,Zk 1 L PCH/SOPTN Speciální otázky psychoanal. teorie Zp,Zk 1 L PCH/SPN Školní psychologie 3 4S+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/SPTN Speciální psychoterapie 3* 8DS+0+0 Zp,Zk 1 L PCH/SUV2N Supervizní seminář Zp 1 L PCH/VSMN Vícerozměrné statistické metody 2* Zp 1 L PCH/ZSPN Základy speciální pedagogiky pro psychol Zp,Zk 1 L PCH/AD2N Adiktologie 2 3 4S+0+0 Zp,Zk 2 Z PCH/DP1N Dopravní psychologie Zp,Zk 2 Z PCH/FPPN Forenzní a penit. psychologie 3 4S+0+0 Zp,Zk 2 Z PCH/PD2N Psychoterapie dětí Zp,Zk 2 Z PCH/PGESN Psychologie genderu a sexuality Zp,Zk 2 Z PCH/PPRRN Praxe v psychologii řízení 2 0+0S+0DS Zp 2 Z PCH/PROMN Projektový management Zp,Zk 2 Z PCH/PZZPN Psychologie zrakově postižených Zp,Zk 2 Z PCH/RME3N Rorschachova metoda 3 3* Zp,Zk 2 Z PCH/VYTPN Výpočetní technika v psychologii 2* Zp 2 Z PCH/ZPPMN Znalec. praxe, právní minimum Zp 2 Z PCH/DP2N Dopravní psychologie Zp,Zk 2 L PCH/EPSYN Ekonomická psychologie Zp,Zk 2 L PCH/INPN Interkulturní psychologie 2* Zp 2 L PCH/SEXN Sexuální psychologie 3* 4S+0+0 Zp 2 L PCH/TMPN Týmová práce Zp,Zk 2 L PCH/KPR2N Klinická praxe II S+0 Zp L Předměty související s vypracováním a obhajobou diplomové práce Volba min.: 0 kr. PCH/DPN Diplomová práce Zp Z/L

25 7701T005 Psychologie 419 PCH/IDPN Individ. diplom. praxe 4 0+0S+0 Zp Z/L PCH/KMD1N Konzultace Mgr. diplomové práce Zp Z/L PCH/KMD2N Konzultace Mgr. diplomové práce Zp Z/L PCH/MADP Obhajoba diplomové práce Odp Z/L Volitelné předměty PCH/DAVSN Daseinsanalytický výklad snů Zp 2 Z Bližší informace o studiu viz

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS)

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PSYCHOLOGIE PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PS I. cyklus (6 semestrů) realizace 001. Filozofie (spol. základ) 2/- 2/- Zk 201. Základy pedagogiky Vališová

Více

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45)

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45) Pondělí 8,00-9,30 9,4-11,1 11,30-13,00 13,1-14,4 1,00-16,30 16,4-18,1 18,30-20,00 Psychologie veřejného mínění - Doc. Cakirpaloglu, P. Obecná psychoterapie - Dr. Lečbych Koučink - Dr. Šucha výcvik 1, A

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA kombinované studium 2011 2012 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2011/2012 Kombinované studium OLOMOUC

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství bakalářské studium (B7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505R00) Forma studia: prezenční Verze: 01 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP

Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP Přehledové srovnání 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, únor 2010 Název studie:

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium dramatické výchovy - 0............................. 2 1.2 Prohloubené studium německého jazyka - 0.............................. 3 1.3 Prohloubené

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc tel.: +420 585 631 111, +420 587 441 111, fax: +420 585 631 012 sekretariát rektora: +420 585 631 011 www.upol.cz Rektor: prof.

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium speciální pedagogiky - 0............................ 2 1.2 Astronomie - P3............................................. 3 1.3 Český jazyk

Více

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Somatopatologie - Dr. výcvik 3, D - Dr. Kolařík (12,00-13,30)

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Somatopatologie - Dr. výcvik 3, D - Dr. Kolařík (12,00-13,30) Pondělí 8,00-9,30 9,4-11,1 11,30-13,00 13,1-14,4 1,00-16,30 16,4-18,1 18,30-20,00 Psychologie veřejného mínění - Doc. Cakirpaloglu, P. Obecná psychoterapie - Dr. Lečbych Koučink - Dr. Šucha výcvik 1, A

Více

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45 OBSAH Funkcionáři UP................................................. 1 Funkcionáři PřF, děkanát........................................... 3 Katedry a pracoviště..............................................

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

Teorie sociálněpsychologického. - Dr. Kolařík. Somatopatologie - Dr. Konečný. Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka. Supervizní seminář 1 - Dr.

Teorie sociálněpsychologického. - Dr. Kolařík. Somatopatologie - Dr. Konečný. Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka. Supervizní seminář 1 - Dr. Pondělí 8,00-9,30 9,4-11,1 11,30-13,00 13,1-14,4 1,00-16,30 16,4-18,1 18,30-20,00 Psychologie veřejného mínění - Doc. Cakirpaloglu, P. Obecná psychoteriapie - Dr. Lečbych Teorie sociálně výcviku - Dr.

Více

DIVADELNÍ VĚDA FILMOVÁ VĚDA

DIVADELNÍ VĚDA FILMOVÁ VĚDA Filozofická fakulta UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI INFORMAČNÍ PRŮVODCE STUDIEM DIVADELNÍ VĚDA FILMOVÁ VĚDA Kombinované bakalářské studium ZÁŘÍ 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám, abychom

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy 8 2.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň

Více

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr.

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. 1 Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. Studijní plán:

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

Rozšiřující studium zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ (RZE2) - studijní plán

Rozšiřující studium zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ (RZE2) - studijní plán Rozšiřující studium zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ (RZE2) - studijní plán Předmět + zkratka Základy fyzické (KZFG) Základy humánní (KZHG) Základy regionální (KZRG) Krajina a životní prostředí (KKZP) Tematický

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia:

STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia: STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T00) Forma studia: prezenční Verze: 015 Celkem kreditů: 10 Standardní doba

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského

Více

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu Název studijního programu Typ SP Forma studia Doba studia Název studujního oboru Platnost akreditace Č.j. rozhodnutí o akreditaci Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2016 43235/2012 P7501 7501V001 Archeologie

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Mediální studia Mediální a komunikační studia bakalářský prezenční B7202 7202R012 2014/2015

Mediální studia Mediální a komunikační studia bakalářský prezenční B7202 7202R012 2014/2015 Studijní obor Studijní program Stupeň studia Forma studia Kód studijního programu Kód studijního oboru Platný pro 1.roč.od akademického roku Mediální studia Mediální a komunikační studia bakalářský prezenční

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr

Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr Nabídka studia v českém jazyce zimní semestr ročník celková délka semestru výuka zkouškové období 2. 29. 9. 2014-22. 2. 2015 29. 9. 2014-11. 1. 2014 12. 1. 2015-22. 2. 2015 3. 29. 9. 2014-1. 2. 2015 29.

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" Program podpory

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu němčina jako jazyk humanitních věd Program podpory Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 - Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence

Více

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- ---

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- --- Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční bakalářské studium 5341R007 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Latina a lékařská terminologie

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2012 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie Výběr z nových knih 11/2015 psychologie 1. Antropoložka na Marsu : podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychicky odlišných osobností / Oliver Sacks ; z anglického originálu An anthropologist on

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

PED / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

PED / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) PEDAGOGIKA PED PED / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) I. Modul širšího vědního základu PED011001 / Biologie člověka Michaela Chrdlová - 2 Z PED011002 / Obecná psychologie

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Název vzdělávacího programu Kód a název kmenového oboru Forma Sociální pedagogika Sociální práce a sociální pedagogika Denní studium Názvy

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2015 2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. a 16. ledna 2016 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu Lítám v cloudu, houpu se v síti! Prakticky, dravě, fenomenálně. Využijte možnosti osobního kontaktu s pracovníky

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti)

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) CZ54 Inženýrská pedagogika letní semestr 2014/15 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1K1KON, P-C1K2DST, P-C1E1, P-C1V1, P-H2IGE1, P-H2KNE1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou

Více

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ ANDR ANPR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOMBINOVANÉ (tříleté dobíhající program studia) Společný základ (1. a 2. semestr) ANPR11001 / Úvod do filozofie Zk ANPR11002

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Oborové předměty Právo Ekonomie Základy práva. Právo veřejné a soukromé. Ústavní právo. Občanské právo. Obchodní právo.

Více

Časový plán (Délka přímé výuky: 45 minut)

Časový plán (Délka přímé výuky: 45 minut) Studijní program: Studijní obor: Filologie Český jazyk a literatura Časový plán (Délka přímé : 45 minut) OBOROVÝ MODUL Povinné předměty Ročník: 1. Semestr: zimní Jazykový proseminář 1 JP1_B 0+2 z, 2 kr

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Seminář z českého jazyka PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Studijní plán ( nový)

Studijní plán ( nový) Celkový limit: 180 kreditů Povinné předměty: 130 kreditů Povinně volitelné předměty: 50 kreditů Studijní plán ( nový) Společný základ platný pouze pro 1. ročník 20/2015 ( 2. a 3. ročník dle původního studijního

Více

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2015 2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 1. ročník Základy obecné a vývojové psychologie Zobrazovací postupy 1 Nukleární medicína 1 Radiobiologie

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

Souborné zkoušky z modulů

Souborné zkoušky z modulů Souborné zkoušky z modulů (platí pro studenty, kteří nastoupili do magisterského studia české filologie v roce 2012/2013) V souladu s akreditacemi a Modrou knihou 2012/2013 je student jednooborové české

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013 Prezenční a kombinované studium OLOMOUC 2012 3 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát, Křížkovského 8, 771

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Garant: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

PSYCHOLOGIE. PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS)

PSYCHOLOGIE. PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PSYCHOLOGIE PS PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM EZENČNÍ (učitelství TV-PS) I. cyklus (6 semestrů) realizace 001. Filozofie (spol. základ) 2/- 2/- Zk 201. Základy pedagogiky Vališová 2/-

Více

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017)

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) SZ společný základ SZ 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 2p + 0s 2p + 0s

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE HISTORIE, TEORIE A PRAXE DIVADLA D60007B I.II 2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpekt, Trtílek, Šotkovský D30580 Seminář k dějinám

Více

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru dějiny umění či historie, pomocných věd historických,

Více

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE 1 Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE Verze plánu: 11.8. 10. září 2007 Aktualizace 5. září 2008 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2 I. ročník ZS LS před. cvi č. 1217 Anatomie *)

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Archeologie - F0... 2 1.2 Bezpečnostní studia - F5... 3 1.3 Metody sociologického výzkumu - F8...

1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Archeologie - F0... 2 1.2 Bezpečnostní studia - F5... 3 1.3 Metody sociologického výzkumu - F8... 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Archeologie - F0............................................. 2 1.2 Bezpečnostní studia - F5........................................ 3 1.3 Metody sociologického

Více

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity ZS LS Povinné oborové předměty Profesní vzdělávání dospělých

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

ŽURNALISTIKA 3. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 3. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 3. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více