technická podpora a správa webových stránek:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "technická podpora a správa webových stránek:"

Transkript

1 1

2 VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ BICHON Á POIL FRISÉ Sdělení: Na základě jednání výroční členské schůze ze dne , která uložila ustanovit zvoleným členům výboru rozvržení do jednotlivých funkcí, se v Kladně konala ustavující výborová schůze, na níž bylo rozhodnuto o rozdělení funkcí: předsedkyně a poradkyně chovu: jednatelka: hospodářka: technická podpora a správa webových stránek: tiskové a organizační záležitosti: revizní komise: Hana Vostárková Dana Bartoňová Blanka Pidrmanová Mgr. Lucie Nováková Mgr. Zuzana Nováková Jaroslava Věchtová Všechny členky výboru se usnesly, že zajistí své úkoly, dodrží termíny a budou podporovat propagaci Klubu. 2

3 VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY V KLADNĚ 31. května 2009, KLADNO - DŘÍŇ PSI: 3

4 4

5 FENY: 5

6 6

7 VÝSLEDKY KLUBOVÝCH SOUTĚŽÍ 2008 Nejúspěšnější pes výstavní sezóny místo Jch. Born To Be Wild Regina Bichon 2. místo Ich. GEPPETTO-GIOM Flegit 3. místo HÁDÉS AMI VIGIN z Podchotucí Nejúspěšnější fena výstavní sezóny místo Jch. YASMIN GIMAJ z Pochotucí 2. místo Diamella God Blessed 3. místo Ch. TAMINO GIMAJ z Pochotucí Klubové tituly: Klubový junioršampion: TAMINO GIMAJ z Podchotucí YASMIN GIMAJ z Podchotucí Diamella God Blessed HURRICANE VIGIN z Podchotucí Klubový šampion: TAMINO GIMAJ z Podchotucí YASMIN GIMAJ z Podchotucí HÁDÉS AMI VIGIN z Podchotucí BORN TO BE WILD Regina Bichon s Všem děkujeme za prezentaci plemene Bichon á poil Frisé. Upozornění všem členům Klubu: Stále probíhají klubové soutěže o titul klubového šampiona a o titul nejúspěšnějšího psa a fenu za výstavní sezónu. Podklady posílejte jednatelce Klubu (fotokopie průkazu původu, rozpis výstavních výsledků s bodovým hodnocením, fotokopie posudkových listů). Podmínky získání titulu Klubový šampion a Junioršampion: Junioršampion: přiznaný titul není limitován body, podmínkou je získání ocenění 3x CAJC od 2 různých rozhodčích. Klubový šampion: o titul se mohou ucházet i jedinci chovně registrovaní v Klubu, starší 15 měsíců. Bodový limit pro udělení titulu pro psa 300 bodů a pro fenu 250 bodů. 7

8 VÝSLEDKY XVI. KLUBOVÉ VÝSTAVY V PRAZE , Hotel Svornost, Horní Počernice V neděli 4. října hostil hotel Svornost již tradičně Klubovou výstavu KCHBF. Přihlášeno bylo 27 bišonků, posouzeno 25 (2 se nedostavili). Posuzoval mezinárodní rozhodčí FCI pan Karel Hořák. Výstavu zahájil ředitel výstavy pan Otakar Vostárek, který přivítal všechny vystavovatele i hosty. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulého dlouholetého předsedy a zakladatele Klubu pana Stanislava Pidrmana. Dále poděkoval za sponzorské dary členům klubu i firmám, které naši výstavu podpořili finančními i věcnými dary. Posuzování probíhalo v dobré atmosféře, pan rozhodčí posuzoval objektivně, i když neodpustil žádnou chybu při předvedení. Věříme, že výstava byla podnětná hlavně pro začínající vystavovatele, aby věděli, čeho se mají příště při předvádění vyvarovat. Během výstavy nebyl podán žádný protest. Věříme, že se všem výstava líbila a že se opět sejdeme. Po skončení výstavy proběhla členská schůze Klubu, na které byla přednesena zpráva o hospodaření a zvolen nový výbor klubu na rok

9 9

10 10

11 11

12 ZPRÁVA JEDNATELKY Výbor klubu se od VČS v roce 2008 sešel celkem 6 x a zabýval se následujícími záležitostmi: 1. Na jednotlivých setkáních se probíralo přijetí nových členů (viz. Zpráva hospodářky Klubu, paní Pidrmanové) 2. nominace rozhodčích na rok 2010 datum místo konání rozhodčí MVP České Budějovice Volšická Praha nominace na Cruft 2011 Hořák Litoměřice Ing. Jančík Brno Dostál Mladá Boleslav Mudra České Budějovice Brotánková Praha Ubrová NVP Olomouc Bohuňovská Ostrava Jílková Klatovy Klírová Mladá Boleslav Brotánková Brno Veverková 3. organizace Klubové výstavy 4. organizační záležitosti s ČMKU (zaplacení členského poplatku, nominace rozhodčích atd.) 5. organizační klubové záležitosti 6. organizace Speciální výstavy Bichon á poil Frisé 7. navržení termínů Klubových výstav pro rok 2010: Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz Kladno-Dříň, Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz - Praha, V Ústí nad Labem Dana Bartoňová 12

13 ZPRÁVA HOSPODÁŘKY KLUBU od do Rozpočet a čerpání finančních prostředků KCHBPF zůstatek pokladna k zůstatek BÚ k příjmy pokladna měs. výdaje pokladna zůstatek Příjmy celkem: rozpis příjmů: zápisné, členské příspěvky příjmy výstavy ostatní (KL, úrok KB) Výdaje celkem: rozpis výdajů: poštovné, kancelářské potřeby kopírování výstavy nájem, rozhodčí, poháry... ostatní poplatky KB, odvod Unii 16510,40 Kč 65502,02 Kč 16200,- Kč 12199,50 Kč 66796,94 Kč 20058,92 Kč 9300,- Kč 10450,- Kč Kč Kč 1738,- Kč 8,50 Kč 9938,- Kč 3034,- Kč Současný stav členské základny je 36 členů. Nově byly přijaty 2 členky: Zuzana Kafková Ivana Arenšteinová Plán na rok 2010 zápisné a členské příspěvky 36 členů x 300,- ostatní příjmy- od Unie výdaje klubová výstava ostatní 10800,- Kč 5000,- Kč 10000,- Kč 5000,- Kč 13

14 Členské příspěvky pro rok 2010 Uhraďte prosím do 14. února 2010 přiloženou složenkou nebo převodem na účet Klubu u KB Kladno č. ú.: /0100, jako variabilní symbol napište své členské číslo. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE Revizní komise provedla dne v Kladně kontrolu Hospodaření Klubu chovatelů Bichon á poil Frisé za období roku 2009, tj. od do Byla provedena kontrola příjmových dokladů PD 1 PD 34, výdajových dokladů VD 1- VD 18 a výpisů z běžného účtu KCHBPF u komerční banky Kladno od výpisu č. 1 do výpisu č. 9. Byly porovnány finanční zůstatky v pokladně i na běžném účtu a bylo zjištěno, že souhlasí se zaúčtováním v peněžním deníku. Revizní komise neshledala žádné nedostatky v hospodaření. V Praze, dne Jaroslava Věchtová Přejeme všem členům Klubu i jejich rodinám hodně chovatelských a výstavních úspěchů, pohodu, štěstí a zdraví v roce Výbor Klubu 14

15 NA POMOC CHOVATELŮM Žádost o chráněný název chovatelské stanice Přiděluje plemenná kniha ČMKU Jankovcova 53/c Praha 7. Musí být přidělena před uskutečněním prvního vrhu, nejlépe o něj požádat ihned po uchovnění feny na bonitaci. Přidělený název platí pro všechny vrhy chovatele pro všechna chovaná plemena. U každého plemene však vždy začíná pojmenování štěňat od písmene A pro celý vrh a pokračuje podle abecedy (bez ohledu na počet fen daného plemene, na kterých chová), písmena s háčkem je možno vynechat. Po vyčerpání celé abecední řady se začíná znovu od písmene A, jména štěňat se však nesmějí opakovat. Přidělení názvu chovatelské stanice žádá chovatel na určeném tiskopise, navrhuje 6 názvů, které by měly obsahovat maximálně 3 slova včetně předložky. Určený název je pak plemennou knihou vrácen chovateli formou dobírky jedná se o mezinárodně chráněný název. Přidělený název je nepřenosný a neplatí pro chov koček. Členové, kterým je mezinárodně chráněný název chovatelské stanice přidělen, odešlou jeho fotokopii při prvním vrhu spolu se žádostí o vystavení průkazu původu na štěňata územnímu poradci chovu. Žádost o vystavení krycího listu Chovná fena může být kryta 3x za dva roky, odpovídá-li tomu její fyzická a psychická kondice. Žádost odesílá chovatel územnímu poradci chovu nejpozději 6 týdnů před očekávaným háráním. Tiskopis obdrží od územního poradce chovu na požádání. Chovatel mimo jiné uvede jména 3 krycích psů, které si sám vybral, nebo bude výběr ponechán na územním poradci chovu. K žádosti přiloží kopii ústřižku o zaplacení poplatku, který činí u člena 100 Kč, u nečlena 500 Kč. Od územního poradce chovu obdrží dvojmo krycí list s určenými plemeníky a adresami jejich majitelů (proto je nutné hlásit každou změnu adresy). Uskutečněné krytí je třeba na oba výtisky krycích listů potvrdit majitelem krycího psa a podmínky spolu s chovatelem. V případě, že krytí uskutečnil veterinář (inseminace), stvrdí tento akt veterinář i majitel krycího psa a sjednané podmínky krytí i sám chovatel. Jeden krycí list si ponechá majitel psa a sám jej do 7 dnů odešle na adresu územního poradce chovu. Druhý krycí list si ponechá chovatel až do doby vrhu štěňat. Při žádosti o zahraniční krytí je nutné přiložit potvrzení o chovném využívání psa ve své zemi a fotokopii průkazu původu krycího psa. Hlášení vrhu štěňat Po uskutečněném vrhu nahlásí tuto skutečnost územnímu poradci chovu a majiteli krycího psa. Vyplní tiskopis Hlášení vrhu podle předtisku a odešle územnímu poradci chovu nejpozději do jednoho týdne po vrhu. Chovatel odesílá: 1x krycí list 2x přihlášku vrhu 1x hlášení vrhu 2x žádanku o tetovací čísla. 15

16 V případě prvního vrhu feny originál průkazu původu feny, 1x fotokopii přiznaného názvu chovatelské stanice. V případě, že krytí proběhlo na psu, který nebyl dosud chovně zaregistrován (kryl poprvé), musí územní poradce chovu obdržet i jeho originál průkazu původu odesílá jej spolu s krycím listem majitel krycího psa. Dále chovatel zapíše svůj vrh do Knihy odchovů, kterou obdrží od územního poradce po uchovnění feny. Majitel krycího psa provede zápis do Knihy krytí kterou obdrží od územního poradce chovu po chovném zaregistrování každého chovného psa. V případě, že v době vrhu nebude mít chovatel vyřízen mezinárodně chráněný název chovatelské stanice, může svůj vrh přihlásit se souhlasem majitele na chovatelskou stanici, ze které pochází feny. V tomto případě pak veškeré tiskopisy potřebné k vystavení průkazu původu štěňat musí být vystaveny na původního majitele feny NE na současného majitele chovné feny. Přihláška k zápisu štěňat Tiskopis obdrží chovatel od územního poradce chovu. Vyplněný jej pošle 7 dní po vrhu územnímu poradci chovu. Jeho vyplňování musí věnovat náležitou pozornost, protože na základě této přihlášky jsou vyplňovány průkazy původu štěňat. Při uvádění jmen štěňat se nejdříve zapíší psi, pak feny v abecedním pořádku. Stejný sled jmen musí být uveden i na žádance o tetovací značky. Žádanka o tetovací značky (čísla) Tiskopis zasílá chovateli územní poradce chovu. Řádně vyplněný tiskopis zasílá chovatel zpět územnímu poradci chovu. Tetování štěňat Tetování provádí veterinář nebo tetovač jiného klubu do pravého ušního boltce podle čísel přidělených plemennou knihou na žádance o tetovací čísla. Tetování se provádí na náklady chovatele v posledním týdnu před odběrem štěňat. Tetovač potvrdí správnost úkonu podle čísel v tiskopise Kontrolní zápis tetovače Kontrolní zápis tetovače pošle chovatel na adresu plemenné knihy ČMKU Jankovcova 53/c , Praha 7, která následně vystaví průkazy původu pro štěňata a pošle je doporučeně dobírkou chovateli. Kontrola vrhu Kontrolu vrhu provádí ve stáří minimálně 7 týdnů (tj. 49 dnů) buď veterinář nebo po dohodě některý z poradců chovu. Průkaz původu Po obdržení všech potřebných tiskopisů a podkladů vystaví plemenná kniha průkazy původu pro štěňata do 30ti pracovních dnů. Po obdržení průkazů původu chovatel překontroluje správnost všech údajů a na určeném místě se podepíše. Při prodeji štěňat dbá na to, aby se podepsal i nový majitel. 16

17 Kniha odchovů Každý majitel chovné feny obdrží od územního poradce chovu (proti úhradě) Knihu odchovů. Každý vrh je chovatel povinen do této knihy zapsat podle předtištěných rubrik a je povinen při každé kontrole tuto kniho předložit. Při prodeji chovné feny se tato kniha stává majetkem nového majitele chovné feny stejně tak, jako průkaz původu feny. Kniha krytí Majitel krycího psa obdrží tuto knihu od územního poradce chovu (proti úhradě). Uvádí do ní každé krytí feny a další údaje dle předtisku. Kniha krytí je součástí průkazu původu psa a při eventuálním prodeji musí být též předána novému majiteli. Úhyn štěněte Uhyne-li štěně dříve, než byly příslušné doklady odeslány územnímu poradci chovu, promítne tuto skutečnost do těchto dokladů, které potom odešle územnímu poradci chovu. Stane-li se tak v době, kdy již byly doklady odeslány územnímu poradci chovu, musí chovatel toto ihned nahlásit územnímu poradci chovu, aby nebyly zbytečně vystaveny průkazy původu i na uhynulá štěňata. Uhyne-li štěně, na které již chovatel obdržel průkaz původu, chovatel tento průkaz vrátí ke znehodnocení, po kterém mu bude vrácen. Pokud má chovatel na uhynulé štěně již přidělené tetovací číslo na žádance o tetovací značky, provede na tomto tiskopise opravu o úhynu štěněte a tetovači jej předá již opravený. Znehodnocení nebo ztráta průkazu původu Stane-li se, že dojde ke znehodnocení průkazu původu poškozením, majitel tento odešle s písemným vyjádřením územnímu poradci chovu a požádá o vystavení duplikátu. Ztrátu je třeba ihned nahlásit územnímu poradci chovu, je-li zjevné, že průkaz nebude již nalezen. Písemné zdůvodnění žádosti je možné doplnit i vyjádřením svědků. Nezabřeznutí chovné feny Pokud je zřejmé, že nakrytá feny nezabřezla, tj. cca 14 dnů po termínu předpokládaného porodu, vrátí chovatel krycí list územnímu poradci chovu, ostatní tiskopisy si ponechá pro další stejnou příležitost. Krycí list je třeba v každém případě vrátit územnímu poradci chovu. Na základě nové žádosti chovatele bude územním poradcem chovu vystaven nový krycí list. Tento krycí list je pro člena klubu zdarma, pouze uvede číslo původního krycího listu. Zpráva o přejímce vrhu (štěňat) Na tiskopise, který obdrží chovatel od územního poradce chovu, provede zápis ten, kdo přejímku vrhu prováděl (veterinář, poradce chovu). Jeden tiskopis zůstane chovateli, druhý odešle obratem doporučeně územnímu poradci chovu. V případě, že územní poradce chovu toto potvrzení neobdrží, nevystaví chovateli krycí list pro další případné krytí. Proto je třeba veškerou dokumentaci odesílat včas, aby nedošlo k časovým prodlevám jak při vystavování KL tak i PP štěňat. 17