Zdravotnické vozíky Metal Line

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnické vozíky Metal Line"

Transkript

1 Zdravotnické vozíky Metal Line Metal Line Healthcare Carts

2 Profil firmy TRADICE Jsme rádi, že Vám můžeme představit ryze českou firmu, která na trhu působí od r Jsme důkazem české důmyslnosti a pracovitosti. Zajišťujeme vývoj výrobků a jejich výrobu. Firma Klaro spol. s r. o. se stala v průběhu několika málo let jedním z nejvýznamnějších dodavatelů manipulačních vozíků na českém trhu. Tohoto úspěchu jsme dosáhli díky sehranému týmu profesionálů různých odborností a také díky vynikajícímu zázemí v podobě prostorového a technologického vybavení. Pyšníme se vlastními strojaři, vývojáři, pracovitými a šikovnými dělníky i grafiky a také špičkovou technologií ve výrobních halách. To nám umožňuje odvádět skutečně kvalitní práci a Vám přinášet moderní, kvalitní a mobilní výrobky. O NAŠICH VÝROBCÍCH Naši zákazníci ze zdravotnictví na našich vozících oceňují především jejich spolehlivost, promyšlenost a schopnost přizpůsobit se jejich speciálním potřebám. Při vývoji spolupracujeme přímo s lidmi ze zdravotnického provozu, díky čemuž vznikají vozíky přímo na základě skutečných potřeb práce ve zdravotnictví. Stává se, že ve spolupráci se zákazníkem vyrábíme atypické druhy vozíků a manipulační techniky přímo na míru. Vytvářet vozíky podle potřeb Vás, zákazníků, umožňuje kombinovatelnost jednotlivých dílů vozíků a tak sestavit ze základního vozíku takový, který odpovídá Vašim potřebám. Zdravotnický provoz bez perfektního úklidu si neumíme představit, proto našim nepostradatelným doplňkem produkce je textilní výroba, ve které vznikají na základě vlastního patentu úklidové mopy. A v současnosti jeho praktičnost oceňují v mnoha nejen zdravotnických zařízení. Jako nadhodnotu jistě i Vy oceníte eleganci a designovost provedení našich výrobků. KVALITA Společnost zaručuje shodu výrobků s evropskými normami a jejich schválení v souladu s nejpřísnějšími požadavky evropských standardů, je držitelem certifikátů TŰV ISO9001:2000 a 14001:2005. EXPORT V posledních letech naše výrobky oceňují v mnoha zemích EU i v zemích mimo region EU. ZÁKAZNICKÝ SERVIS Součástí péče o Vás je odborné poradenství při sestavování atypických výrobků a vozíků na míru. Pomůžeme navrhnout optimálního řešení pro danou zakázku. Potřebujete-li další informace o sortimentu, máte-li speciální přání či otázky, naši pracovníci jsou Vám vždy k dispozici. Dopravu zakázek zajišťujeme individuálně. Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Naši pracovníci Vám ochotně a odborně poradí při výběru, plánování a objednání zboží. Kontaktujte nás kdykoliv em, faxem nebo telefonicky. Výrobní areál o rozloze 7000 m². Manufacturing premises with an area of 7000 m². Ukázka výrobních prostorů v nové moderní hale. Manufacturing areas in the new modern hall. Klaro spol. s r. o. je předním českým výrobcem zdravotnických a manipulačních vozíků včetně kompletního sortimentu a příslušenství k nim jsme tu pro Vás.

3 Company Profile TRADITION We are pleased to be able to introduce you to a completely Czech company, which has been operating on the market since We are proof of Czech ingenuity and industriousness. We ensure the development of products and their manufacture. In just a few years, Klaro spol. s r. o. (Ltd.) has become one of the most important suppliers of handling carts on the Czech market. We have attained this success thanks to a coordinated team of professionals with various types of expertise as well as excellent facilities in terms of space and technological equipment. We pride ourselves on having our own mechanical engineers, developers, diligent and skilled workers and graphic designers as well as top-quality technologies in our manufacturing halls. This enables us to produce work of genuinely high quality and to provide you with modern, mobile, high-quality products. ABOUT OUR PRODUCTS Our customers from the healthcare sector appreciate our carts, primarily because of their reliability, sophistication and ability to adapt to their special requirements. During the development process, we work directly with people from healthcare operations. Thanks to this, carts are created directly on the basis of the real working requirements of healthcare services. It happens that in cooperation with the customer we produce atypical types of carts and handling technologies that are directly made to measure. Carts can be created according to your needs because of the fact that individual parts can be combined to assemble a basic cart that meets our customer s requirements. We cannot imagine a healthcare operation running without perfect cleaning. Consequently, our textile products are an indispensable addition to our production. These are created on the basis of our own patent for cleaning mops. Its practical efficiency is appreciated in many places, not just healthcare facilities. As an added value, you will undoubtedly also appreciate the elegance and design-oriented features of our products. QUALITY The company guarantees its products compliance with European norms as well as their approval in accordance with the strictest requirements of European standards. It holds both TŰV ISO9001:2000 and 14001:2005 certificates. EXPORT In recent years, our products have been appreciated in many EU countries as well as countries outside the EU region. CUSTOMER SERVICE Part of our service for you includes expert advice in putting together atypical tables and tables made to measure. We can help design the optimum solution for a given job-order. Do you need more information on our range? Have you any special wishes or questions? Our workers are always at your disposal. We can arrange transport on an individual basis. We provide a warranty and post-warranty service. Our workers shall willingly and expertly advise you in the selection, planning and ordering of merchandise. Contact us anytime by , fax or telephone. Špičkové vybavení nové výrobní haly. The top-quality equipment of our new production hall. Interiér výrobní haly. The interior of the manufacturing hall. Klaro spol. s. r. o. (Ltd.) is a leading Czech manufacturer of healthcare and handling carts, including a complete range and accessories for them.... we are here for you. 3

4 O řadě Metal Line About Metal Line O ŘADĚ METAL LINE Kovové vozíky řady METAL LINE slučují požadavky kladené moderním zdravotnickým zařízením na funkčnost, design i ekonomiku provozu.chytrá konstrukce s antivibračními prolisy a ložiskovými kolečky zajišťuje bezhlučnost při manipulaci s celým vozíkem i zásuvkami. Díky vysoké kvalitě koleček nebudete mít starosti s jejich údržbou po celou dobu životnosti vozíku. Extrémně namáhané části vozíku bývají náchylnější k poškození, proto u vozíků řady METAL LINE používáme vysoce odolnou nerezovou ocel pro pracovní desku, tlačnou rukojeť a úchyty zásuvek. Hra s barvami je pro řadu METAL LINE charakteristická. Můžete si vybrat nejen barvu pro povrchovou úpravu, ale i barvu pro zásuvkové úchytky, což usnadňuje orientaci při práci. Vozíky z řady METAL LINE dodají vaší práci lehkost a prostoru eleganci. ABOUT THE METAL LINE RANGE The METAL LINE range of metal carts combines the elements that modern healthcare facilities need in terms of functionality, design, and operational economics. The clever construction with anti-vibration frames and bearing wheels ensures noiselessness while handling the entire cart and drawers. Thanks to the high-quality wheels, you will not have to worry about their maintenance for their entire service life. The parts of the cart that are subjected to extreme stress are more prone to damage. Consequently, for carts from the METAL LINE range we use highly resistant stainless steel for the worktop, the push handle and drawer grips. Playing with colours is characteristic of the METAL LINE range. You cannot only pick the colour for the surface finish, but also for drawer grips, which makes it easier to get one s bearings while working. METAL LINE carts make your work easy and add elegance to your premises. maximální využití prostoru bezhlučný provoz barevná navigace vysoká kvalita jednoduchá údržba snadná manipulace Bílá White Vzorník barev: Colour samples: Modrá Blue Oranžová Orange maximum use of space noiseless operation colour navigation high quality easy handling simple maintenance Červená Red Růžová Violet 4

5 ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK 5521N Healthcare Cart 5521N Kat. č. 5521N / Cat. No. 5521N Konstrukce vozíku z oceli s antivibrační úpravou Povrchově upraveno práškovou barvou Nerezové plato s prolisem z nerez oceli AISI x mělká a střední zásuvka Centrální zamykání zásuvek 4 x otočná kola Ø 12.5 cm, z toho dvě brzděná Celková hmotnost vozíku 34 kg Celková nosnost vozíku 200 kg Cart design with anti-vibration elements and a powder color finish. Stainless steel (AISI 304) worktop with frame. 1 shallow drawer 1 medium drawer Central drawer locker 4 rotary wheels Ø 12.5 cm, 2 of them with brakes Cart weight 34 kg Max. load capacity 200 kg

6 ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK 5522N Healthcare Cart 5522N Kat. č. 5523N / Cat. No. 5522N Konstrukce z oceli s antivibrační úpravou Povrchově upraveno práškovou barvou Nerezové plato s prolisem z nerez oceli AISI x mělká a střední zásuvka Centrální zamykání zásuvek 4 x otočná kola Ø 12.5 cm, z toho dvě brzděná Celková hmotnost vozíku 48 kg Celková nosnost vozíku 200 kg 96 Cart design with anti-vibration elements and a powder color finish. Stainless steel (AISI 304) worktop with frame. 2 shallow drawers 2 medium drawers Central drawer locker 4 rotary wheels Ø 12.5 cm, 2 of them with brakes Cart weight 45 kg Max. load capacity 200 kg

7 36 ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK 5523N Healthcare Cart 5523N Kat. č. 5523N / Cat. No. 5523N Konstrukce z oceli s antivibrační úpravou Povrchově upraveno práškovou barvou Nerezové plato s prolisem z nerez oceli AISI x mělká, střední a hluboká zásuvka Centrální zamykání zásuvek 4 x otočná kola Ø 12.5 cm, z toho dvě brzděná Celková hmotnost vozíku 47 kg Celková nosnost vozíku 200 kg Cart design with anti-vibration elements and a powder color finish. Stainless steel (AISI 304) worktop with frame. 1 shallow and medium drawer 1 deep drawer Central drawer locker 4 rotary wheels Ø 12.5 cm, 2 of them with brakes Cart weight 47 kg Max. load capacity 200 kg Hluboká zásuvka je rozdělena pořadačem na 11 dílů složek zdravotní dokumentace. The deep drawer is divided into 11 sections for medical records. 7

8 ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK 5524N Healthcare Cart 5524N Kat. č. 5524N / Cat. No. 5524N Konstrukce z oceli s antivibrační úpravou Povrchově upraveno práškovou barvou Nerezové plato s prolisem z nerez oceli AISI304 1 x mělká, střední a hluboká zásuvka Centrální zamykání zásuvek 4 x otočná kola Ø 12.5 cm, z toho dvě brzděná Celková hmotnost vozíku 45 kg Celková nosnost vozíku 200 kg 96 Cart design with anti-vibration elements and a powder color finish. Stainless steel (AISI 304) worktop with frame. 1 shallow and medium drawer 1 deep drawer Central drawer locker 4 rotary wheels Ø 12.5 cm, 2 of them with brakes Cart weight 45 kg Max. load capacity 200 kg Hluboká zásuvka je rozdělena pořadačem na 11 dílů složek zdravotní dokumentace. 8 The deep drawer is divided into 11 sections for medical records.

9 ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK 5525N Healthcare Cart 5525N Kat. č. 5525N / Cat. No. 5525N Konstrukce z oceli s antivibrační úpravou Povrchově upraveno práškovou barvou Nerezové plato s prolisem z nerez oceli AISI304 3 x mělká a 2x střední zásuvka Centrální zamykání zásuvek 4 x otočná kola Ø 12.5 cm, z toho dvě brzděná Celková hmotnost vozíku 54 kg Celková nosnost vozíku 200 kg 96 Cart design with anti-vibration elements and a powder color finish. Stainless steel (AISI 304) worktop with frame. 3 shallow drawers 2 medium drawers Central drawer locker 4 rotary wheels Ø 12.5 cm, 2 of them with brakes Cart weight 54 kg Max. load capacity 200 kg

10 20 ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK 5541N-MAXI Healthcare Cart 5541N-MAXI Kat. č. 5541N / Cat. No. 5541N Konstrukce z oceli s antivibrační úpravou Povrchově upraveno práškovou barvou Nerezové plato s prolisem z nerez oceli AISI304 6 x mělká a 4 x střední zásuvka Centrální zamykání zásuvek 4 x otočná kola Ø 12.5 cm, z toho dvě brzděná Celková hmotnost vozíku 68 kg Celková nosnost vozíku 200 kg Cart design with anti-vibration elements and a powder color finish. Stainless steel (AISI 304) workktop with frame. 6 shallow drawers 4 medium drawers Central drawer locker 4 rotary wheels Ø 12.5 cm, 2 of them with brakes Cart weight 68 kg Max. load capacity 200 kg Zásuvka střední na kuličkových plnovýsuvech. Shallow drawer, which can be fully extended on ball-bearing slides.

11 ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK 5542N-MAXI Healthcare Cart 5542N-MAXI Kat. č. 5542N / Cat. No. 5542N Konstrukce z oceli s antivibrační úpravou Povrchově upraveno práškovou barvou Nerezová plata s prolisem z nerez oceli AISI304 4 x mělká zásuvka Centrální zamykání zásuvek 4 x otočná kola Ø 12.5 cm, z toho dvě brzděná Celková hmotnost vozíku 40 kg Celková nosnost vozíku 200 kg Cart design with anti-vibration elements and a powder color finish. Stainless steel (AISI 304) worktop with frame. 4 shallow drawers Central drawer lock 4 rotary wheels Ø 12.5 cm, 2 of them with brakes Cart weight 40 kg Max. load capacity 200 kg Zásuvka mělká na kuličkových plnovýsuvech. Shallow drawer, which can be fully extended on ball-bearing slides 11

12 STOLEK K LŮŽKU S VRCHNÍM NEREZOVÝM PLATEM 5581N Bedside table with a stainless steel top 5581N Kat. č. 5581N / Cat. No. 5581N Konstrukce nočního stolku z oceli Povrchově upraveno práškovou barvou Nerezové plato s prolisem z nerez oceli AISI304 1 x mělká zásuvka se zámkem 2x odkládací police 1x police s dvířky 4 x otočná kola Ø 7.5 cm, z toho dvě brzděná Celková hmotnost vozíku 22 kg Celková nosnost vozíku 30 kg Bedside table with anti-vibration elements and a powder color finish. Stainless steel (AISI 304) desktop with frame. 1 shallow drawer with a lcok 2 open shelves 1 shelf with doors 4 rotary wheels Ø 7.5 cm, 2 of them with brakes Cart weight 22 kg Max. load capacity 30 kg Kat. č. 5581N Nerezové plato s prolisem. Cat. No. 5581N Flat, stainless steel top for a bedside table.

13 STOLEK K LŮŽKU S VRCHNÍM PLASTOVÝM PLATEM 5581P Bedside table with a plastic top 5581P Kat. č. 5581P / Cat. No. 5581P Konstrukce nočního stolku z oceli Povrchově upraveno práškovou barvou Vrchní plato z ABS plastu - bílé 1 x mělká zásuvka se zámkem 2x odkládací police 1x police s dvířky 4 x otočná kola Ø 7.5 cm, z toho dvě brzděná Celková hmotnost vozíku 21 kg Celková nosnost vozíku 30 kg Bedside table with anti-vibration elements and a powder color finish. Plastic top - white ABS 1 shallow drawer with a lcok 2 open shelfves 1 shelf with doors 4 rotary wheels Ø 7.5 cm, 2 of them with brakes Cart weight 21 kg Max. load capacity 30 kg Kat. č. 5581P Plastové prolisované plato z bílého ABS plastu k nočnímu stolku. Cat. No. 5581P Plastic, press-moulded top for a bedside table (white, ABS plastic) 13

14 Vybavení a doplňky na zdravotnické vozíky řady - Metal Line Equipment and accessories for Healthcare Carts Metal Line Kat. č x plastový výklopný box na drobný zdravotnický materiál - komplet. 11 Cat. No plastic tilting boxes for small medical. material - set Kat. č x plastový výklopný box na drobný zdravotnický materiál - komplet. Cat. No plastic tilting boxes for small medical material - set Kat. č x plastový výklopný box na drobný zdravotnický materiál - komplet. 11 Cat. No plastic tilting boxes for small medical material - set Kat. č Nerezový infusní držák s aretací připevněn na plastové výklopné boxy - komplet. Cat. No Stainless steel IV holder with a locking mechanism fixed to the plastic tilting boxes - set. Detail: Aretace všech výklopných boxů. Detail: Locking for all plastic tilt drawers. Kat. č Nerezový infusní držák výškově nastavitelný s aretací - komplet. Cat. No Stainless steel, height adjustable IV holder with a locking mechanism - set. 14

15 Vybavení a doplňky na zdravotnické vozíky řady - Metal Line Equipment and accessories for Healthcare Carts Metal Line KKat. č Nerezový výškově nastavitelný (dle balení) držák na rukavice - komplet. Možnost umístění na levou, pravou stojnu. 8 Cat. No Stainless steel holder of single-use gloves, with adjustable height (depending on the packaging). 14 max min 8 25 Kat. č Nerezová vyjímatelná odkládací police - komplet Nosnost: 3 kg Cat. No Removable stainless steel shelf - set Load capacity: 3 kg 5 62 Kat. č Plastová vyjímatelná odkládací police - komplet. Nosnost: 3 kg. Cat. No Removable plastic shelf - set. Load capacity: 3 kg 5 62 Kat. č Nerezový otočný stolek s aretací se zajišťovacími pásy - komplet. Nosnost: kg Cat. No Stainless steel rotating table with a locking mechanism and safety harnesses - set. capacity: kg 240 Kat. č Nerezová otočná vyjímatelná miska - komplet Možnost umístění na levou, pravou stojnu. Nosnost: 0,5 kg Cat. No Stainless steel removable rotating tray - set Can be placed on the left or right upright. Load capacity: 0,5 kg ,5 4 Detail 5756 Detail

16 27 Vybavení a doplňky na zdravotnické vozíky řady - Metal Line Equipment and accessories for Healthcare Carts Metal Line Kat. č Nerezová vyjímatelná nádoba na infekční odpad - komplet. Objem: 15 l Cat. No Removable stainless steel container for infectious waste - set. Volume: Kat. č Nerezová odkládací kapsa na dokumenty - komplet. Cat. No Stainless steel stacking pocket for documents - set. 37 Kat. č Nerezový vyjímatelný toulec (box) na odsávací katetry - komplet. Cat. No Stainless steel removable box for catheters - set. 50 Kat. č Držák kontejneru na použité jehly z PVC pásu s možností změny průměru dle kontejneru - komplet. Cat. No Holder for a used-needles container consisting of a PVC belt. The diameter of the container holder can be adjusted KKat. č Nerezový držák kyslíkové lahve se zajišťovacími pásy - komplet. 33 Cat. No Stainless steel oxygen cylinder holder with safety harnesses-set. 16

17 Pracovní desky na zdravotní vozíky řady - Metal Line Optional worktops Healthcare Carts Metal Line Nerezové plato s prolisem. Nosnost: 20 kg Stainless steel desktop with frame. Load capacity: 20 kg Plastové plato s ohrádkou. Nosnost: 20 kg Plastic desktop with sides. Load capacity: 20 kg A B Nerezové plato s ohrádkou. Nosnost: 20 kg Stainless steel desktop with sides. Load capacity: 20 kg C D Nerezove plato s prolisem k vozíku 5541N a 5542N. E Stainless steel desktop for carts 5541N and 5542N. F Vzorník barev zásuvkových madel: Colour samples of drawers grips: 17

18 Prodloužení pracovní desky za pomocí sklopných stolků řady - Metal Line Extending worktops using folding tables Healthcare Carts Metal Line Kat. č Sklopný stolek z lamina a gumovými nárazníky - komplet. Nosnost: kg Cat. No Folding plastic table with rubber bumpers - set. Load capacity: kg Kat. č Sklopný stolek plastový s prolisem a gumovými nárazníky - komplet. Nosnost: kg Cat. No Folding plastic table with frame and rubber bumpers - set. Load capacity: kg Kat. č Sklopný stolek nerezový s prolisem. Nosnost: kg Cat. No Foldable stainless steel table with frame. Load capacity: kg Sklopné stolky je možno lehce rozložit a složit o 90 za pomoci nerezového pantu, který je součástí všech sklopných stolků. Folding tables can be easily spread out and folded 90 by using a stainless steel hinge, which is part of all folding tables. 18

19 20 Uspořádání uvnitř zásuvek na zdravotnické vozíky řady - Metal Line Equipment and accessories for Metal Line Healthcare Cart Zásuvka mělká na kuličkových plnovýsuvech. Nosnost: 20 kg Shallow drawer, which can be fully extended on ball-bearing slides. Load capacity: 20 kg 58 Zásuvka střední na kuličkových plnovýsuvech. Nosnost: 20 kg Shallow drawer, which can be fully extended on ball-bearing slides. Load capacity: 20 kg Zásuvka hluboká s pořadačem na max. 11 složek zdravotnické dokumentace na kuličkových plnovýsuvech. Možnost snadného vyjmutí jednotlivých příček z pořadače. Nosnost: 40 kg 4,5 30 Full-extension deep filing drawer on ball-bearing slides for maximum of 11 folders of medical documentation. The individual partitions with folders can be easily removed. Load capacity: 40 kg 34 Kat. č. 001P Vyjímatelný plastový rozdělovač do zásuvky na léky a jiný zdravotnický materiál. Cat. No. 001P Removable plastic drawer inset for the distribution of drugs and other medical material Zásuvku (mělkou, střední) lze rozdělit vyjímatelnou příčkou na dvě poloviny zásuvky. 45 Shallow or medium drawers can be divided into two parts by a removable divider Centrální zamykání zásuvek najdete u všech vozíků řadymetal Line ze strany vozíku nad tlačným madlem. All Metal Line carts can be centrally locked by pushing the cart handle. 19

20 max 180 min 175 max Možné varianty sestav doplňků na zdravotnické vozíky řady - Metal Line Possible options for medical equipment accessories for carts Metal Line 1 2 max min 164 min min 145 max

21 min 164 Možné varianty sestav doplňků na zdravotnické vozíky řady - Metal Line Possible options for medical equipment accessories for carts Metal Line max max 200 min

22 Konstrukce vozíků - Metal Line Design of Metal Line Carts Základnu plastových výklopných boxů tvoří speciální D-Profily z nerez oceli AISI 304. The base of the tilting boxes consists of special D-Profiles made from AISI 304 stainless steel. Všechny varianty plastových výklopných boxů jsou vloženy do nerezového obalu a připevněny na D-Profily. All versions of plastic tilting boxes are inserted into a stainless steel case and fixed to D-Profiles. Tlačné madlo z nerez oceli AISI304 vozíku je standardně umístěno na levé straně spolu s centrálním zamykáním zásuvek. As a standard issue, the pushing handle of the cart is placed on the left side with central locking for the drawers. V podvozku vozíku jsou 4 x ložisková otočná kola Ø 15 cm, z toho dvě brzděná a uzavřená proti nečistotě. Nerez plato s prolisem je součástí vozíku. A stainless steel worktop is included as part of the cart. Opláštění všech vozíků Metal Line tvoří ocelová konstrukce povrchově upravená práškovou barvou, včetně čel zásuvek. The cladding of all Metal Line carts consists of a metal structure whose surface has been powder-coated, including the drawer fronts. In the undercarriage of the cart there are 4 rotating wheels with ball bearings, sealed against dirt, Ø 15 cm, 2 of them with brakes. 22

23 Konstrukce vozíků a jejich možnosti Cart design and design options Všechny doplňky určené na nerezové D-Profily je možno kdykoliv dle potřeby klienta okamžitě výškově upravit, za pomocí speciálně navržených D-Spojek. With the help of specially designed D-Joints, all accessories specified for stainless steel D-Profiles are height adjustable at any time according to the needs of the client. Veškeré doplňky a pracovní desky k modelové řadě vozíků Metal Line jsou z větší části vyrobeny z nerez oceli AISI 304. Ostatní příslušenství je vyrobeno z plastu. All accessories and worktops for Metal Line carts are mainly made of AISI 304 stainless steel. Other accessories are made of plastic. Varianty všech plastových výklopných boxů jsou připevněny na dvou silných D-Profilech z nerez oceli AISI 304, které jsou usazeny do čtyř speciálně navržených D-Spojek na zadní části vozíku, což umožní dle potřeb klienta okamžitou změnu výšky vozíku na jeho min. nebo max. Dále umožňuje úplné demontování (např. pro transport) a zase velmi snadné nasazení na správně zvolenou pracovní výšku. Variants of all plastic tilting boxes are fixed onto two strong D-Profiles made of AISI 304 stainless steel. The D-Profiles slot into four specially designed D-Joints at the back of the cart. This allows for the minimum and maximum height of the cart to be changed promptly. This system makes it possible to complete the removal (e. g. transportation) of the superstructure and for it to be easily returned. U všech základních vozíků (bez jakéhokoliv vybavení) modelové řady Metal Line je možné kdykoliv doobjednat tři základní doplňky: 14,, 9 x variantu plastových výklopných boxů a na ně určené doplňky. Dále to může být koš na infekční odpad a jakákoliv varianta sklopných stolků. Ostatní vybavení lze kdykoliv doobjednat, ale musí se určit před objednáním daného vozíku. For all basic Metal Line carts, it is possible to add 3 basic accessories at any time, i.e. tilting boxes (9,, 14), a stainless steel box for infectious waste, and any of the folding tables. Other accessories can only be added if the cart has been adjusted for them. It is necessary to give notification of this adjustment when placing an order. *Rozměry u technický nákresů, jsou vždy uvedeny v cm. *Sizes in technical drawings are always given in cm. 23

24 KLARO, spol. s.r.o., Velké Chvalovice Pečky Ke Hřišti centrála / head office, obchodní oddělení / commercial department, výrobní závod / factory: tel.: , tel.: , tel./fax: ONLINE katalog je dostupný na našich internetových stránkách Pro více informací kontaktujte naše prodejce nebo pište na An ONLINE catalogue is available on our website For more information contact our dealer or write to Tel: MADE IN THE CZECH REPUBLIC Vydáno

Zdravotnické vozíky Silver line

Zdravotnické vozíky Silver line Zdravotnické vozíky Silver line Health carts Silver line www.klaro.cz Zdravotnický vozík 5623N Healthcare cart 5623N kat. č. 5623N Nerezové plato s prolisem 2 x mělká zásuvka 2 x střední zásuvka Centrální

Více

Zdravotnické vozíky Klaro - Exclusive Line Healthcare carts Klaro - Exclusive Line

Zdravotnické vozíky Klaro - Exclusive Line Healthcare carts Klaro - Exclusive Line Zdravotnické vozíky Klaro - Exclusive Line Healthcare carts Klaro - Exclusive Line ZVK-10.09 Klaro spol. s r.o. - výroba vozíků: hotelových, zdravotnických, úklidových a vozíků na třídění odpadu a prádla

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Office Praha Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 T +420 272 937 350 F +420 272 937

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

zdravotnické vozíky nerezové /Stainless healthcare carts

zdravotnické vozíky nerezové /Stainless healthcare carts zdravotnické vozíky nerezové /Stainless healthcare carts Mobilní Nerezové stojany MOBILE STAINLESS STANDS manipulační Nerezové vozíky MANIPULATION STAINLESS CARTS instrumentační vozíky CARTS FOR MEDICAL

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm 3 police malá shelf - small doplňující prvek korpusu Corpus accessory for C + F + H + R 46 x 40/2 cm zásuvka velká bílá White drawer - large doplňující prvek korpusu Corpus accessory for A + C + E + G

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytek Døevotvar Chelèického 3

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

MULTI LINE. kancelářský nábytek / office furniture

MULTI LINE. kancelářský nábytek / office furniture MULTI LINE MULTI LINE 2 MULTI LINE kancelářský nábytek / office furniture 3 MULTI LINE je moderní stolový systém, umožňující modularní skladbu kancelářských pracovišť. Základem jsou jednoduché kovové podnože,

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY NEREZOVÉ /STAINLESS HEALTHCARE CARTS

ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY NEREZOVÉ /STAINLESS HEALTHCARE CARTS ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY NEREZOVÉ /STAINLESS HEALTHCARE CARTS INSTRUMENTAČNÍ NEREZOVÉ VOZÍKY SURGICAL INSTRUMENTS STAINLESS STEEL CARTS NÁSTROJOVÉ NEREZOVÉ VOZÍKY MULTIFUNCTION STAINLESS STEEL CARTS SERVÍROVACÍ

Více

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions 1 ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Assembly Instructions Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Zdravotnické vozíky Metal line Eco

Zdravotnické vozíky Metal line Eco Zdravotnické vozíky Metal line Eco www.klaro.cz Zdravotnické vozíky Metal line ECO úvodní informace výhodou řady Metal Line ECO je cenová dostupnost při zachování kvality a funkčnosti vozíků řada Metal

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytku Dřevotvar Chelčického

Více

vozíky na přepravu a třídění odpadu a prádla Carts for transfer and separating waste and linen

vozíky na přepravu a třídění odpadu a prádla Carts for transfer and separating waste and linen vozíky na přepravu a třídění odpadu a prádla Carts for transfer and separating waste and linen Vozíky na manipulaci s prádlem Carts for manipulation with linen Vozíky pro třídění odpadu a prádla Carts

Více

Zdravotnické vozíky Instruman Line

Zdravotnické vozíky Instruman Line Zdravotnické vozíky Instruman Line 360 www.klaro.cz Profil firmy Klaro spol. s r. o. je předním českým výrobcem zdravotnických a manipulačních vozíků včetně kompletního sortimentu a příslušenství k nim.

Více

Together H A N D B O O K

Together H A N D B O O K Together HANDBOOK Konferenční stůl Together Úvod TOGETHER je rámový konferenční stůl vhodný do jednacích a zasedacích místností. Jeho výhodou je dlouhá životnost a použité materiály nezatěžující životní

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

W.O.T. standard HANDBOOK

W.O.T. standard HANDBOOK W.O.T. standard HANDBOOK Stolový systém W.O.T. standard Úvod W.O.T. standard Univerzální stolový systém W.O.T. je unikátní vlastní technologií a konstrukcí desky. Nejčastěji užívaná dřevotřísková deska

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Platform h a n d b o o k

Platform h a n d b o o k handbook Stolový systém Úvod Stolový systém je otevřená, flexibilní varianta pracoviště. Jedná se o několik pracovních míst v jedné sestavě, v závislosti na počtu jeho uživatelů. Je vhodný pro různé typy

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Accessories. handbook

Accessories. handbook Accessories handbook Kancelářské doplňky Novum Novum Kalíšek velký Novum Pen pot Novum RAL9022 stříbrná silver 005210 RAL9010 bílá white 005227 RAL9006 chrom chrome finish 005211* RAL9004 černá black 005209*

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

RYBÁŘSKÉ ŘETĚZY FISHING CHAINS

RYBÁŘSKÉ ŘETĚZY FISHING CHAINS Řetězárna a.s Polská 48 790 81 Česká Ves Czech Republic + 420 584 488 111 + 420 584 428 194 export@retezarna.cz www.retezarna.cz RYBÁŘSKÉ ŘETĚZY FISHING CHAINS RYBÁŘSKÉ ŘEŤEZY Chains exported worldwide...

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

for your fingerboard and for your fingers

for your fingerboard and for your fingers for your fingerboard and for your fingers big construction for your f ingerboard www.bigconstruction.cz big construction for your f ingerboard Rampy Big Construction jsou jedny z nejlepších ramp pro fingerboarding

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

vozíky na přepravu a třídění odpadu a prádla Carts for transporting and sorting waste and laundry

vozíky na přepravu a třídění odpadu a prádla Carts for transporting and sorting waste and laundry vozíky na přepravu a třídění odpadu a prádla Carts for transporting and sorting waste and laundry VZV-10.12 Klaro spol. s r.o. - výroba vozíků: hotelových, zdravotnických, úklidových a vozíků na třídění

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products QUALITY 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 9951 black Základní řada, která vyhoví i těm nejnáročněj- 9951 black Froté vyrobené

Více

Nábytek pro mateřské školy

Nábytek pro mateřské školy Nábytek pro mateřské školy Nábytek splňuje všechny potřebné normy pro užívání výrobků v mateřských školách a podobných zařízeních. Nábytek je vyráběn v "programu MAKRA safety". Furniture is made in programme

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 Boční

Více

PLASTIC PLASTOVÉ KLIKY DVEŘNÍ A OKENNÍ V BAREVNÝCH VARIANTÁCH PLASTIC DOOR AND WINDOW HANDLES IN VARIOUS COLOURS HOLAR, STANDARD, KLASIK

PLASTIC PLASTOVÉ KLIKY DVEŘNÍ A OKENNÍ V BAREVNÝCH VARIANTÁCH PLASTIC DOOR AND WINDOW HANDLES IN VARIOUS COLOURS HOLAR, STANDARD, KLASIK PLASTIC PLASTOVÉ KLIKY DVEŘNÍ A OKENNÍ V BAREVNÝCH VARIANTÁCH PLASTIC DOOR AND WINDOW HANDLES IN VARIOUS COLOURS HOLAR, STANDARD, KLASIK H 01 H 02 H 03 H 04 H 08 H 05 H 06 H 07 1 H 11 H 12 H 13 H 10 S

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I I

PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I  I E L E C T R O N I C C O N N E C T O R S 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de Contents Introduction 198 Overview 199 The Standard 200

Více

Zdravotnické vozíky Metal line Basic

Zdravotnické vozíky Metal line Basic Zdravotnické vozíky Metal line Basic www.klaro.cz Zdravotnické vozíky Metal line basic úvodní informace Řada Metal Line BASIC je nejžádanější varianta vozíku včetně příslušenství a doplňků, která ideálně

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL D0141.STHM.01

STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL D0141.STHM.01 STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL GENERÁTOROVÉ ROZVÁDĚCÍ SKŘÍNĚ VN - PRIMÁRNÍ ROZVOD, VNITŘNÍ / VENKOVNÍ PROVEDENÍ GENERATOR MV SWITCHGEAR PRIMARY DISTRIBUTION, INDOOR / OUTDOOR DESIGN ISO 9001:2009

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

MANIPULAČNÍ VOZÍKY PRO UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

MANIPULAČNÍ VOZÍKY PRO UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ MANIPULAČNÍ VOZÍKY PRO UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ MANIPULATION CARTS FOR ACCOMMODATION INSTITUTIONS Vozíky pro pokojské Carts for chambermaids Nerezové vozíky Stainless carts Úklidové vozíky Cleaning carts Klaro

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského

Více

dream. 111/B. 121/B. 110.

dream. 111/B. 121/B. 110. dream. dream. Židle série Dream jsou jedinečné svou širokou paletou jednotlivých modelů a vysokou estetickou a užitnou hodnotou. Tato série zahrnuje židle s čalouněným sedákem a opěradlem s barevným plastovým

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH.

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH. STEP-IN PURE Modely Přehled Vana a sprchový kout v jednom Odnímatelná akrylátová dvířka Pohodlný vstup do sprchového prostoru Snadná obsluha Bezpečný odtokový systém s 2 opdady Moderní odtokový žlab v

Více

M-LOCK Magnetický zámek pro křídlové sklněné dveře. M-LOCK Magnetic lock for glass swing doors

M-LOCK Magnetický zámek pro křídlové sklněné dveře. M-LOCK Magnetic lock for glass swing doors M-LOCK Magnetický zámek pro křídlové sklněné dveře M-LOCK Magnetic lock for glass swing doors M-L ock Serratura Magnetica Magnetický zámek M-Lock Přednosti (výhody) 31 mm Extrémně malé rozměry Extrémně

Více

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH 2015 PIXEL LABYRINTH 2015 Série Pixel Labyrint nás vrací zpět labyrintem

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

georgia Smart and stylish solution ENG

georgia Smart and stylish solution ENG georgia Smart and stylish solution CZ ENG georgia CZ ENG Ideální pro cukrárny GEORGIA je vitrína určená pro prezentaci a prodej cukrářských výrobků. Všechny police včetně spodní výstavní desky jsou chlazené

Více

Theme 6. Money Grammar: word order; questions

Theme 6. Money Grammar: word order; questions Theme 6 Money Grammar: word order; questions Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut KLÍNSKÝ P., MÜNCH O., CHROMÁ D., Ekonomika, EDUKO

Více

Visio and Visio Plus file cabinets allow the safe storage of company documents furniture components are secured with locks.

Visio and Visio Plus file cabinets allow the safe storage of company documents furniture components are secured with locks. V I S I O V I S I O P l u s 2 Jednotlivé komponenty systému mohou být volně spojovány do větších sestav, které se budou podílet na výrazné úspoře místa v místnostech. Použitím vhodných komponentů lze snadno

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Steel Cabinets HANDBOOK

Steel Cabinets HANDBOOK Steel Cabinets HANDBOOK Skříňový program Kovové skříně Úvod Kovové žaluziové skříně Tento úložný systém je určen pro vybavování inte riérů administrativních budov, kde je kladen důraz na efektivní archivaci

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.   Mathematics. Teacher: Student: WORKBOOK Subject: Teacher: Student: Mathematics.... School year:../ Conic section The conic sections are the nondegenerate curves generated by the intersections of a plane with one or two nappes of a cone.

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

STANDARDNÍ VOZÍKY TYPU GLT GLT trolleys. LEHKÉ VOZÍKY Light trolleys. STANDARDNÍ VOZÍKY TYPU KLT KLT Trolleys

STANDARDNÍ VOZÍKY TYPU GLT GLT trolleys. LEHKÉ VOZÍKY Light trolleys. STANDARDNÍ VOZÍKY TYPU KLT KLT Trolleys Vozíky 1 1/2017 Vozíky TROLLEYS Přeprava materiálu v interní logistice výrobních závodů může být provedena s použitím systému dopravních plošin s příslušnými odpovídajícími vozíky. Pro naše přepravní plošinové

Více

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E PØEHLED PRVKÙ P R O G R A M P O R T E 1 OBSAH 1 KORPUSY KOMOD / CABINET CORPUSES 2 DOPLŇUJÍCÍ PRVKY KORPUSŮ / CORPUS ACCESSORY 3 KOMBINACE KOMOD A - R / RANGE OF CABINETS A - R 7 ZAVĚSNÉ SKŘÍŇKY / WALL

Více

Uzavírací lahvové ventily

Uzavírací lahvové ventily Uzavírací lahvové ventily Cylinder Valves - lahvové a rozvodové uzavírací ventily (s nerotační a rotační konstrukcí dolního vřetena) - pracovní tlak 200 nebo 300 bar - uzavírací ventily s nízkým otevíracím

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Introduction to MS Dynamics NAV

Introduction to MS Dynamics NAV Introduction to MS Dynamics NAV (Item Charges) Ing.J.Skorkovský,CSc. MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic Faculty of economics and business administration Department of corporate economy Item Charges

Více

B 3 B 3 meeting B 3L

B 3 B 3 meeting B 3L meeting L Model je komfortní model ergonomické kancelářské židle, kde na první místo řadíme jednoduché ovládání a nastavení všech komponentů. Pro výrobu jsou pečlivě vybírány dílce odpovídající veškerým

Více

User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 11 User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 2/ 11 Contents 1. MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB INTERFACE... 4 3. LOGGING INTO SŘHV... 4 4. CONTRACT

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

ALFA UP H A N D B O O K

ALFA UP H A N D B O O K ALFA UP HANDBOOK Kancelářský systém ALFA UP Úvod Flexibilní výškově stavitelný stolový systém ALFA UP Výškově stavitelné nohy jsou konstrukčně řešeny jako 3stupňové umožňující změnu výšky v rozsahu od

Více

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC 2015 METAL METAL MOSAIC 2015 METAL Chladná elegance, nadčasovost a čistota to jsou charakteristické znaky ne

Více

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Řezáky trubek z neželezných kovů a plastů RIDGID jsou určeny pro čisté řezy po

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

&9$-64*7&.06-%*/(4 MOULDINGS

&9$-64*7&.06-%*/(4 MOULDINGS MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Exclusive je výjimečnou řadou lišt, vyráběných pro nejvyšší požadavky zákazníků na kvalitu, detail, originalitu, přesnost a velký podíl ruční práce. Je to kolekce

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více