ZELENÝ RŮST. TÉMA: Materiálové využití odpadů. ZELENÝ RŮST a naši zákazníci Procter&Gamble Rakona s.r.o. Schreiber Czech Republic s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZELENÝ RŮST. TÉMA: Materiálové využití odpadů. ZELENÝ RŮST a naši zákazníci Procter&Gamble Rakona s.r.o. Schreiber Czech Republic s.r.o."

Transkript

1 ZELENÝ RŮST Bulletin pro udržitelné nakládání s odpady Jaro 2014 SITA CZ a.s. TÉMA: Materiálové využití odpadů ZELENÝ RŮST a naši zákazníci Procter&Gamble Rakona s.r.o. Schreiber Czech Republic s.r.o. ODPADY A PRÁVNÍ PŘEDPISY: Elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů

2 TÉMA MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ ODPADŮ SITA CZ obsluhuje více než průmyslových a komerčních zákazníků. Především od těchto zákazníků získané odpady z kategorie druhotné suroviny v maximální míře předáváme k dalšímu využití. Po dotřídění na třídících linkách přicházejí v našich provozech na řadu technologie pro úpravu a zmenšení objemu dané suroviny lisy na papír, drtiče různých druhů plastů, styropaktory ke zpracování polystyrenu, drtiče a štěpkovače na dřevo. Některé odpady sami zhodnocujeme v nových výrobcích v kompostárnách vyrábíme z biodpadu kvalitní komposty a substráty, z dřevního odpadu pak štěpku. Jiné odpady upravujeme pro další zpracovatele například do podoby PET drtě. Maximální třídění a materiálové využití je odpovědné ve vztahu k životnímu prostředí a zároveň přináší pozitivní efekty pro naše zákazníky, původce odpadu. Konkrétní příklady najdete v článcích o dvou našich významných zákaznících Schreiber Foods a Procter&Gamble Rakona. Ke zvýšení materiálového využití odpadů investuje SITA CZ do technologií a provozního zázemí. V logistických centrech v Brně a Ostravě tak byly instalovány nové velkokapacitní automatické lisy, takže v souladu s celoevropským trendem zvyšujeme podíl třídění a recyklace odpadu především papíru, fólie a jiných plastů, které lisy hutní a formují do balíků. Obě logistická centra tak mohou přijmout mnohem více tříděných odpadů a efektivněji je přepravovat k dalším zpracovatelům, kteří se podílejí na recyklaci odpadu. V plzeňském areálu jsme vybudovali novou víceúčelovou halu o ploše m 2, která vznikla z nevyužívaného prostoru bývalé truhlárny. Hala umožňuje příjem většího množství druhotných surovin a jejich úpravu před finálním využitím u dalších zpracovatelů. Odpad je přijímán, vážen, tříděn a upravován přímo na ploše haly. Po roztřídění se zde lisují především odpadní papír, plasty a nápojové kartony. Ve vyhrazeném prostoru bude zároveň prováděna ruční demontáž elektrozařízení a chladících zařízení. Nová hala umožňuje vytřídit a zpracovat zhruba čtyřikrát více druhotných surovin než dosud. NÁŠ CÍL: Zvyšovat podíl materiálově a energeticky využitých odpadů a přinášet zákazníkům ekoinovativní řešení. VÍTE, že v EU28 se podle Eurostatu za rok 2012 vyprodukovalo 492 kg komunálního odpadu na osobu. Jak se s těmito odpady naložilo? 34 % odpadů bylo uloženo na skládky, 24 % bylo spáleno, 27 % recyklováno a 15 % kompostováno. Mezi lety 1995 až 2012 došlo ke zvýšení podílu odpadu, který byl recyklován a kompostován, z 19 % v roce 1995 na 42 % v roce V ČR činí tento podíl 24%. Porovnání ČR a EU28 Množství zpracovaného komunálního odpadu Recyklace % Kompostování % Skládkování % Spálování % EU ČR

3 ZELENÝ RŮST Procter&Gamble Rakona s.r.o. Historie společnosti Společnost Procter&Gamble založili v roce 1837 výrobce svíček William Procter a výrobce mýdla James Gamble v americkém Ohiu. O necelých 40 let později, v roce 1875, František Otta otevírá v českém Rakovníku svou první mýdlárnu předchůdkyni dnešní Rakony. Tyto tři zakladatele spojuje i podobný recept na úspěšné podnikání: chovat se čestně a proti konkurenci bojovat především špičkovou kvalitou výrobků s co nejnižšími výrobními náklady. Ačkoliv výrobní závod prošel rozsáhlou modernizací, ve znaku P&G Rakona dodnes zůstává symbol raka z dob Františka Otty coby důkaz úcty k jeho historickému odkazu. P&G Rakona trvale udržitelné podnikání P&G Rakona je 10. největší továrna společnosti Procter & Gamble a je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. V současnosti přímo zaměstnává více než 700 lidí, ale svým působením v Rakovníku vytváří další pracovní pozice spoluprací s regionálními firmami. Technické centrum, které bylo v Rakoně založeno v roce 2007, je zodpovědné za vývoj a implementaci nových technologií ve výrobních závodech ve střední a východní Evropě, Středním Východě a Africe (Jihoafrická republika, Maroko, Pákistán, Rusko, Turecko a řada dalších). ZELENÝ RŮST NULA SKLÁDKOVANÝCH ODPADŮ Aleš Brand, oblastní manažer obchodu SITA CZ Aleš Brand, oblastní manažer obchodu SITA CZ: Ještě před zahájením spolupráce s rakovnickou pobočkou společnosti Procter&Gamble Rakona jsme byli detailně obeznámeni s vysokými nároky zákazníka v oblasti environmentu a požadavky v oblasti trvalé udržitelnosti ve všech oborech, kterými se P&G zabývá. SITA CZ se ve spolupráci s firmou Éltex stará o odpadové hospodářství Procter&Gamble Rakona už od roku 2010 a snaží se být Rakoně spolehlivým partnerem při zlepšování enviromentálního profilu. Za tímto účelem jsou nastaveny příslušné cíle v nakládání s odpady. Jedním z nejodvážnějších cílů byla eliminace skládkování jako jednoho ze způsobů koncového nakládání s odpadem. SITA CZ tento cíl dokázala naplnit díky vlastním koncovým zařízením pro využívání odpadů, takže nyní již žádný z odpadů produkovaný v Rakoně nekončí na skládce. Převažujícím způsobem konečného odstranění odpadů je materiálové a energetické využití, dalšími pak fyzikálně-chemická úprava a stabilizace odpadů. Takovým výsledkem se může pochlubit málokterá továrna srovnatelné velikosti a zaměření. Spolupráci se snažíme rozšířit tím, že SITA CZ usiluje o získání funkce odpadového hospodáře pro rakovnickou továrnu, dodává Aleš Brand.

4 ZELENÝ RŮST Schreiber Foods V roce 1990 navázal francouzský potravinářský koncern Danone spolupráci s benešovskou mlékárnou, kde začal následně od roku 1992 vyrábět své produkty. Od února tohoto roku je novým vlastníkem benešovské mlékárny americká společnost Schreiber Foods, která ji od společnosti Danone koupila. Schreiber Foods je výrobcem čerstvých mléčných výrobků a je blízkým obchodním partnerem Danone například v USA. Společnost Schreiber Foods převzala stávající sortiment, zachovala zaměstnanost v závodě a dále pokračuje ve spolupráci s českými farmáři. Benešovský závod zaměstnává okolo 170 lidí. Provoz společnosti Schreiber Foods dříve Danone v Benešově obsluhuje SITA CZ od roku Už na počátku spolupráce stál závazek, že v provozu dojde díky službám poskytovaným firmou SITA ke snížení odpadů a naopak ke zvýšení podílu druhotných surovin. Miroslav Tůma, manažer obchodní skupiny divize Střed společnosti SITA CZ Dnes pracovníci SITA CZ operují přímo ve výrobním provozu a odpady zde třídí, lisují a drtí. Jedná se především o plastové kelímky a papír. Jednoduchá myšlenka třídění přímo ve výrobě snížila množství odpadů o 15 %. Díky důkladnému třídění se tak více odpadu stává znovu využitelnou surovinou. Nezanedbatelná část odpadu, který dříve končil na skládce, teď může být recyklována, a bilanci se snažíme dále vylepšovat. V letošním roce máme před sebou další výzvu v podobě recyklace znečištěných obalů od výrobků. Chceme dosáhnout snížení odpadů o dalších minimálně 15 %, říká Miroslav Tůma, manažer obchodní skupiny divize Střed společnosti SITA CZ. Zákazník si takových služeb zeleného růstu cení, což potvrzuje dlouholetá spolupráce a nedávné přizvání do tříkolového výběrového řízení pro některé oblasti facility managementu. SITA CZ vzešla z tohoto tendru jako vítěz a poskytuje nyní společnosti Schreiber Czech Republic s.r.o. také služby facility managementu úklid vnitřních prostor, zimní a letní údržbu a údržbu zeleně.

5 ZELENÝ RŮST Elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů dobrá myšlenka s nesmyslným legislativním nastavením. Bude či nebude od ? Takzvaná Ekoauditová novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb. přinesla do českého odpadového hospodářství velmi pěknou myšlenku elektronickou evidenci nebezpečných odpadů po území ČR, která má platit od Bohužel, jak to bývá, spojil se dobrý nápad s naprosto v praxi nepoužitelným nastavením v 40 novelizovaného zákona o odpadech. Základní nastavení této zatím neúčinné novely je v současném znění takovéto: Evidence při přepravě se vede elektronicky prostřednictvím ISPOP ( Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ) ELPNO ( Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů) se vyplňuje v ISPOP před zahájením přepravy Odesilatel nebezpečného odpadu kontroluje, zda ELPNO je v souladu se skutečně přepravovaným nákladem Do 24 hodin bude možné ELPNO a ISPOP stornovat Příjemce musí do konce následujícího pracovního dne po převzetí nebezpečného odpadu potvrdit v ISPOP převzetí Pokud se příjemcem upraví deklarovaná hmotnost, tak odesilatel bude moci v ISPOP potvrdit nebo zamítnout změnu hmotnosti do konce následujícího dne od změny příjemcem Pokud náklad nesouhlasí s ELPNO, tak ho musí příjemce odmítnout, vyznačit ve vytisknutém ELPNO a ve stejný den nahlásit do ISPOP Petr Špičák, technický ředitel SITA CZ a.s. V čem je problém? K 40 zákona o odpadech neexistuje prováděcí předpis a v současné době není jakákoliv možnost se na provedení v praxi prostřednictvím ISPOP připravit Termíny stanovené v zákoně na doplnění a ověření přepravy jsou prakticky nerealizovatelné Poměrně velká skupina odesilatelů nebezpečných odpadů není schopna elektronicky řešit (např. lékaři) ISPOP není jakkoliv připraven pro SW řešení elektronické evidence Reálně MŽP uvažuje o výrazné změně 40 a termínovému posunutí Závěr: Dobrá myšlenka je v současném nastavení v praxi nepoužitelná a je nezbytné toto nastavení upravit a termínově posunout.

6 ZOOM Zaměřeno na služby & technologie SITA CZ Zpracování kapalných odpadů SITA CZ provozuje zařízení pro zpracování nebezpečných kapalných odpadů a odpadních vod, zejména kyselých, alkalických, kyanidových a jiných roztoků a emulzí. Používáme metody fyzikálně-chemického odloučení ropných uhlovodíků, těžkých kovů a jiných polutantů pomocí neutralizace a srážecích procesů. Celkově provozujeme 3 technologie deemulgační a neutralizační stanice a 3 gravitační separace s celkovou kapacitou 47 tis. tun ročně. CHOMUTOV ÚSTÍ NAD LABEM S většinou průmyslových kapalných odpadů si biologické čističky neporadí Tomáš Doležal, technicko provozní manažer DIVIZE ZÁPAD CENTRÁLA PRAHA 2 PRAHA 10 BENEŠOV TEMELÍN PARDUBICE DIVIZE JIH JIHLAVA BOSKOVICE BRNO RAPOTÍN DIVIZE SEVER DOLNÍ SUKOLOM HODONÍN OLOMOUC OTROKOVICE OSTRAVA DIVIZE VÝCHOD ODRY FRÝDEK-MÍSTEK VSETÍN ZLÍN Provozy SITA CZ s technologiemi pro zpracování kapalných odpadů (vyznačené oranžově) Odpadní vody a kapalné odpady lze v závislosti na jejich kvalitě a charakteru odstranit fyzikálně-chemickou cestou pomocí neutralizačních a deemulgačních stanic (NS/DS) nebo cestou biologickou (biologické čistírny odpadních vod městské BČOV). Použití vhodné technologie (NS/DS nebo BČOV) je zcela odvislé od charakteru znečištěné vody (kapalného odpadu). Drtivá většina produkovaných průmyslových kapalných odpadů je však vzhledem ke své toxicitě nevhodná k přímému odstranění na BČOV. Je tedy nutná jejich předúprava pomocí neutralizace nebo deemulgace. Vody bez předchozí úpravy na NS/DS, s přímým odstraněním na městské BČOV, mohou být přijaty na tato zařízení pouze v případě, že splňují limity kanalizačního řádu. Zároveň je příjem vod na městské BČOV v drtivé většině omezen pouze na vody klasifikované v režimu zákona o vodách (tj. odpadní vody). V případě snahy odstranění kapalného odpadu, klasifikovaného dle zákona o odpadech (tj. nesoucího své katalogové číslo) na městské BČOV je nutné kontrolovat zda je příjemce odpadů vlastníkem povolení k odstranění/využití odpadů, vydaného v souladu se zákonem o odpadech. Více o službě zpracování kapalných odpadů na

7 KRÁTKÉ ZPRÁVY SITA CZ SE PODÍLÍ NA SANAČNÍM PROJEKTU V LIBANONU SUEZ Environnement, mateřská společnost SITA CZ, uzavřela v červnu 2013 významný kontrakt v Libanonu, kde bylo třeba řešit ekologickou zátěž v podobě městské skládky na pobřeží Středozemního moře s milionem metrů krychlových odpadu, který se zde hromadil téměř 40 let. Již v úvodu bylo rozhodnuto, že po technické stránce zaštítí projekt v katastru města Saida (Sidon) odborníci ze SITA CZ. Sanační práce postupují rychlým tempem, a tak se nyní dokončuje výstavba třetí kazety skládky. Dokončení této fáze očekáváme do května. Po odtěžení všech odpadů se na místě původní skládky zahájí výstavba městského parku. SITA CZ a Masarykova univerzita připravily knihu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI Odbornou publikaci na téma odpadového hospodářství vydala Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí a SITA CZ a.s. Kniha se z pohledu reálné praxe vyjadřuje k trendům zpracování a využití odpadů v České republice a v mezinárodním srovnání. Podkladem pro její vydání byly přednášky, které vedli přední odborníci SITA CZ po několik semestrů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Knihu vydalo na přelomu roku nakladatelství MUNI Press. Studenti z Lotrinské univerzity navštívili spalovnu SITA CZ v Ostravě Skupina osmnácti studentů z Lotrinské univerzity v Nancy navštívila Moravskoslezský kraj. Během studijní cesty, kterou zorganizoval Moravskoslezský kraj v rámci svého partnerství s regionem Lotrinsko, navštívili studenti několik vybraných podniků, mezi nimi i spalovnu průmyslových odpadů SITA CZ v Ostravě - Mariánských Horách. Cílem této týdenní studijní stáže je srovnání fungování podniků a organizací v uvedených oblastech s fungováním obdobných struktur ve Francii. Získané informace budou základem pro závěrečné studijní práce studentů. Zástupci společnosti SITA CZ přiblížili studentům odpadové hospodářství v České republice a ukázali jim chod spalovny, která dokáže za hodinu zpracovat 2,65 t odpadu. Odborně se zde odstraňují průmyslové nebezpečné odpady, odpady ze zdravotní a veterinární péče a chemikálie, pro které je řízený proces spalování nejvhodnější způsob odstranění.

8 NAŠE PROJEKTY SOUTĚŽ SPORTUJEME JEDNA BÁSEŇ Projektový tým SITA Dobrý zaměstnavatel připravuje ce loročně pro zaměstnance SITA CZ v České i Slovenské republice nejrůznější akce, soutěže a ankety. Do roku 2014 jsme vstoupili se soutěží SPORTU- JEME JEDNA BÁSEŇ, která spojuje téma sportu s tradičními hodnotami projektu SITA Dobrého zaměstnavatele a byla pro zaměstnance opravdovou výzvou. Úkolem bylo napsat báseň, která by obsahovala slova: SITA, ZDRAVÍ, KRÁSA, EKOLOGIE a SPORT či jejich odvozeniny. Do soutěže se zapojili nápaditými i vtipnými básněmi na zadané téma zaměstnanci z řad řidičů a dělníků, správců provozu, zástupci obchodního a finančního oddělení, regionálních divizí i korporátu. Planeta SITA Stanislav Lukš, chemik, spalovna Ostrava Planeta co obíhá a čistí, z odpadů je surovina, kompost z listí. Před ní výzva jasná ekologů sen, za ní flóra krásná radost vyjít ven. Planeta, z níž prší benefity, Siťáci jsou hraví, tím jsou dány priority, sportem tuží zdraví. Jako z rána slunce stejně tak je mladá, trumfy drží v ruce večer nezapadá. Pro životní prostředí zásluha to jistá, snad to rovněž ocení komise i bohemista. Přejeme našim zákazníkům a partnerům krásné a inspirativní jaro! Oddělení marketingové komunikace SITA CZ a.s. Hlavní poskytované služby SITA CZ v odpadovém hospodářství Kompletní outsourcing odpadového hospodářství Odvoz průmyslových odpadů Odvoz komunálních odpadů Výkup a zpracování druhotných surovin Skartace dokumentů Čištění zařízení a objektů Sanační práce Stálá havarijní služba Facility služby Technické služby údržby Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů Prodej ekologických prostředků Poradenství v oblasti životního prostředí a udržitelné spotřeby a výroby Zavádění systémů řízení dle ČSN EN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS Přejete si dostávat tento bulletin v elektronické podobě? Přihlaste se k odběru na Na Vaše podněty k bulletinu Zelený růst se těšíme na