S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 20. schůze /20R/2013 2/20R/2013 3/20R/2013 s prodejem podílů o velikosti id / na pozemku st.p.č v k.ú. Zlín a pozemku st.p.č v k.ú. Zlín o výměře 68 m2 pro vlastníky jednotek v objektu umístěném na pozemku st.p.č k.ú. Zlín a objektu č.p umístěném na pozemku st.p.č za kupní cenu ve výši 1300,- Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s bezúplatným převodem pozemku p. č. 81/2 zahrada o výměře 1384 m2, v obci Zlín, k. ú. Prštné, z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu, sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ , do vlastnictví statutárního města Zlína, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podáním žádosti o bezúplatný převod uvedeného pozemku, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, jejím uzavřením a podpisem Zastupitelstvu města Zlína ke schválení změnu právního subjektu na straně vypůjčitele části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Mladcová z *** na *** a rozšíření výpůjčky části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Mladcová z výměry 50 m2 na výměřu 80 m2 pro zpevněné plochy a přístupový chodník k budoucí stavbě RD pro *** - 1 -

2 4/20R/2013 5/20R/2013 6/20R/2013 7/20R/2013 8/20R/2013 9/20R/2013 rozšíření účelu výpůjčky části pozemku p.č. 3256/23 k.ú. Zlín o výměře 200 m2 pro *** pro údržbu zeleně u půldomku o oplocení této části od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK zamítá odvolání proti usnesení RMZ č.j. 57/18R/2013 ze dne ve znění: " zamítá výpůjčku částí pozemků p.č a p.č. 58/1 v k.ú. Jaroslavice u Zlína o celkové výměře 30 m2 pro *** pro parkovací stání" věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemekp. č. 3247/7 k. ú. Zlín (kabelové vedení NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 609/1 k. ú. Mladcová (kabelové vedení NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Dubská 257, Kladno-Dubí, IČ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ přes pozemek p.č. 977/6, 979/1, 979/40, 982/8 k.ú. Zlín (přeložka parovodu) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,tř. Tomáš Bati 383, Zlín, IČ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ přes pozemek p.č. 979/38, 3514/1 k.ú. Zlín (vodovodní a kanalizační rozvody doplnění pozemků, VB schváleno

3 2012, čj. 23/1R/2012 ) 10/20R/ /20R/ /20R/2013 věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Telefónica Czech Republic, a. s., Praha, Za Brumlovkou 266/2, IČ: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, IČ přes pozemek p. č. 977/6, 981/23 k. ú. Zlín (telekomunikační rozvody- doplnění pozemků, VB schváleno , čj. 25/1R/2012 ) zrušuje usnesení RMZ č.j. 22/19R/2013 ze dne ve znění: "Rada města Zlína výpůjčku částí pozemků p.č. 2252/2 a p.č. 3491/1 k.ú. Zlín o výměře 45 m2 pro DORAZIL, s.r.o., Klabalská III 5522, Zlín, IČ pro sjezd z komunikace na pozemek st.p.č k.ú. Zlín a parkovací stání od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ" výpůjčku částí pozemků p.č. 2252/2 a p.č. 3491/1 k.ú. Zlín o výměře 45 m2 pro DORAZIL, s.r.o., Klabalská III 5522, Zlín, IČ pro sjezd z komunikace na pozemek st.p.č k.ú. Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ zamítá výpůjčku částí pozemků p.č. 2252/2 a p.č. 3491/1 k.ú. Zlín o výměře 45 m2 pro DORAZIL, s.r.o., Klabalská III 5522, Zlín, IČ pro parkovací stání zrušuje usnesení RMZ č.j. 76/18R/2013 ze dne ve znění: " věcné břemeno pro vedení inž. sítí bezúplatně pro - *** za podmínky umožnění bezplatného připojení na kanalizaci pro statutární město Zlín přes pozemek p. č. 59/1, 64/3, 63, 528/1k. ú. Velíková (kanalizační řad + přípojky)" věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - *** za podmínky umožnění bezplatného připojení na kanalizaci pro Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o., IČ nebo statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , dle podmínek ORIA přes pozemek p. č. 59/1, 64/3, 63, 528/1k. ú. Velíková (kanalizační řad + přípojky) - 3 -

4 13/20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/2013 zrušuje usnesení RMZ č.j. 6/18R/2013 ve znění: " nájem části pozemku p.č. 1027/95 k.ú. Zlín o výměře 700 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,012 Kč/m2/r k údržbě zeleně" nájem části pozemku p.č. 1027/95 k.ú. Prštné o výměře 700 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,012 Kč/m2/r k údržbě zeleně záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3249/23 k.ú. Zlín o výměře 10 m2 zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1152/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 70 m2 záměr na směnu části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře do 55 m2 ve vlastnictví statutárního města za části pozemků p.č. 3079/1, p.č. 3079/6 a st.p.č vše k.ú. Zlín o celkové výměře do 55 m2 ve vlastnictví fyzické osoby pro majetkoprávní vypořádání částí pozemků zastavěných veřejným chodníkem, zastávkovým přístřeškem a školním hřištěm záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 3458/1 k.ú. Zlín o výměře do 330 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 590/30 k.ú. Mladcová o výměře do 35 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 32/1 k.ú. Lužkovice o výměře do 15 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 2735/105 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1891/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 50 m2-4 -

5 22/20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/2013 zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 980/23 k.ú. Zlín o výměře 80 m2 udělení souhlasu nově vznikající společnosti se sídlem v objektu č.p Podlesí, Zlín pro Tělesně postižení Zlínska, o.p.s., Podlesí IV 5348/B, Zlín záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 500 m2 snížení výměry u výpůjčky částí pozemku p.č. 977/7 k.ú. Zlín z výměry 170 m2 na 20 m2 pro *** pro oplocení zaužívané části u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK záměr na výkup pozemků p.č. 1089/336 o výměře 152 m2 a p.č. 1089/337 o výměře 101 m2 vše k.ú. Zlín z vlastnictví společnosti VALSTAV ZLÍN GROUP, spol. s r.o., Kvítková 4323, Zlín, IČ do vlastnictví statutárního města Zlína vybudování přístupového chodníku k RD na části pozemku p.č. 980/21 k.ú. Zlín o výměře 13 m2 výpůjčku části pozemku p.č. 1309/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 30 m2 pro *** pro přístup a příjezd na pozemek p.č. 1311/2 k.ú. Příluky u Zlína od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ pověření Odboru Kulturní centrum k uzavírání smluv o využití nebytových prostor v Kongresovém centru Zlín za cenových podmínek schválených usnesení Rady města Zlína včetně jeho změn - 5 -

6 30/20R/ /20R/2013 zrušuje část usnesení Rady města Zlína ze dne , usn. č. 41/21R/2012 v Pravidlech pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína v textové části článku IX, bod 2 s Dodatkem č. 2 k Pravidlům pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína s novou textací v článku IX, bod 2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. a) s prodejem bytové jednotky č o podlahové ploše 94,80 m2, v domě čp. 1298, Zálešná IV, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti 517/1000 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti 517/1000 na pozemku p. č. st o výměře 78 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. *** nabídka: ,-- Kč 2. *** nabídka: ,- Kč b) s prodejem bytové jednotky 1 + kk s balkonem, č o podlahové ploše 34,30 m², v domě čp. 5506, Podlesí V, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3430/ na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3430/ na pozemku p. č. st o výměře 422 m2 dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - JANAPO s. r. o., V Dražkách 240, Pozlovice nabídka: ,-- Kč c) s prodejem rodinného domu 4 + 1, čp o podlahové ploše 78,71 m², Příkrá, Zlín, na pozemku p. č. st. 3221/1 o výměře 40 m2 a okolního pozemku p. č. 673/314 o výměře 390 m2 v k. ú. Zlín dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 32/20R/2013 s výjimkou z Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína v čl. VIII Prodej nebytových prostor v bytových domech odst. 11) - snížení minimální vyvolávací ceny u nebytových prostor ateliérů, Díly IV , 34 a Díly IV , 34 v domě čp , Zlín, k. ú. Zlín ze 100 % obvyklé ceny tržní hodnoty nemovitosti na 60 % Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

7 33/20R/ /20R/2013 záměr na prodej bytových jednotek a zastavěných částí pozemků nájemníkům a eventuelně prodej třetí osobě dle 22 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb. podle Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína, schválených ZMZ dne , usn. č. 39/15Z/2012, seznam č. 8/2013 žadatelů o prodej bytových jednotek v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob lokalita I. Veselkové v k. ú. Malenovice u Zlína, Zálešná, Potoky, Družstevní vše k. ú. Zlín. zrušuje - část usnesení č. 58/5R/2013 Rady města Zlína ze dne , na záměr přímého prodeje bytových jednotek za 80 % z ceny úřední, čp , tř. Tomáše Bati, Zlín, (baťovský čtvrtdomek), čp , 4, Hrnčířská, Zlín a čp , Díly IV, Zlín vše k. ú. Zlín 1. Záměr na přímý prodej bytové jednotky 2 + kk, č o podlahové ploše 57,39 m², v domě čp. 1012, tř. Tomáše Bati, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5739/22912 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5739/22912 na pozemku p. č. st o výměře 133 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 60% z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 2. Záměr na přímý prodej bytové jednotky 3 + 1, č o podlahové ploše 85,92 m², v domě čp. 3309, Hrnčířská, Zlín, na pozemku p. č. st a podílu ve výši id. 86/518 pozemku p. č. 1076/2 (zahrada)v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 86/518 na společných částech domu čp. 3309, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 86/518 na pozemku p. č. st o výměře 183 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 86/518 na pozemku p. č. 1076/2 o výměře 152 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 60% z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 3. Záměr na přímý prodej bytové jednotky 3 + 1, č o podlahové ploše 85,68 m², v domě čp. 3309, Hrnčířská, Zlín, na pozemku p. č. st a podílu ve výši id. 86/518 pozemku p. č. 1076/2 (zahrada)v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 86/518 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 86/518 na pozemku p. č. st o výměře 183 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 86/518 na pozemku p. č. 1076/2 o výměře 152 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 60% z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí

8 4. Záměr na přímý prodej bytové jednotky s balkonem, o podlahové ploše 60,18 m², v domě čp , Díly IV, Zlín, na pozemcích p. č. st a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 602/38540 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 602/38540 na pozemcích p. č. st o výměře 272 m2 a p. č. st o výměře 269 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 60% z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 35/20R/ /20R/ /20R/ /20R/2013 zamítá a) zařazení žádosti do pořadníku na byt zvláštního určení, kterou podala paní ***, b) zařazení žádosti do pořadníku na byt zvláštního určení, kterou podal pan ***, c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v bytech zvláštního určení a zařazení žádosti do pořadníku na bezbariérový byt *** a v případě schválení přidělení bezbariérového bytu uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, d) vrácení pěněžitého daru ve výši 1.000,- Kč dar do fondu na opravy a modernizaci bydlení ***. a) rozšíření nájemní smlouvy k bytu na náměstí Míru 66 ve Zlíně, který má v nájmu *** o ***, b) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Obeciny 3122 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívají *** a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, c) podání výpovědi z nájmu Vodní 4202 ve Zlíně, který má v nájmu *** a následné podání žaloby o vyklizení bytu v případě, že byt nebude vrácen dohodou, zamítá d) výměnu bytu mezi *** a ***. jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 19 jmenovitý návrh na uzavření nájemní smlouvy k obytné místnosti v městské ubytovně dle seznamu č

9 39/20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/2013 převod členských práv a povinností spojených s užíváním bytu dle seznamu č. 8. se sjednáním splátkového kalendáře delšího 18 měsíců *** ke splacení dluhu ve výši ,- Kč bez příslušenství, po 3.000,- Kč/měsíc, s tím, že celková výše pohledávky včetně příslušenství bude vyčíslena ke dni podpisu Dohody o splátkách a uznání dluhu Zastupitelstvu města Zlína ke schválení rozpočtové opatření č. 26/2013 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2013 dle přiložených tabulek uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, sídlem K Majáku 5001, Zlín, IČ ,jako stavebníkem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako vlastníkem, pozemků, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Silnice III/49015, III/4911, III/4915: Zlín - Štípa, Lešná" na pozemcích p. č. 1225/6 ostatní plocha silnice a p. č ostatní plocha ostatní komunikace, oba v obci Zlín, k. ú. Štípa, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Zlín - Lužkovice, úprava návsi" na části pozemku p. č. 32/14 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Lužkovice, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu pozemku p. č. 32/14 ostatní plocha - 9 -

10 ostatní komunikace o výměře 40 m2 v obci Zlín, k. ú. Lužkovice, za cenu 558,-- Kč/m2, - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 44/20R/ /20R/2013 uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Zlín - Lužkovice, úprava návsi" na části pozemku p. č. 32/13 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Lužkovice, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu pozemku p. č. 32/13 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 150 m2 v obci Zlín, k. ú. Lužkovice, za cenu 558,-- Kč/m2, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ***, jako povinnými z věcného břemene, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva opovídajícího věcnému břemeni, které spočívá: a) v právu trvalého umístění pozemní komunikace a schodiště na části pozemku p. č. 590/71 zahrada v obci Zlín, k. ú. Mladcová, ve vlastnictví povinných, b) v právu vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene a jím pověřených osob na pozemek p. č. 590/71 zahrada v obci Zlín, k. ú. Mladcová, za účelem provádění oprav a údržby pozemní komunikace a schodiště, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

11 46/20R/ /20R/ /20R/2013 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava střechy na Městské sportovní hale, Dukelská 5413, Zlín", Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího uchazeče a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Ondřej Běták, náměstek primátora Igor Zipper, OPKaS Petra Tichá, OP n á h r a d n í c i : Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vlasta Skopová, OPKaS Marek Peřina, OP výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění měření kvality ovzduší a meteorologických podmínek ve statutárním městě Zlíně", RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem a jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Vladimíra Pavlovová JUDr. Eva Křivánková Michaela Janečková n á h r a d n í c i : Olga Císařová Mgr. Martin Křivánek Ivana Chudíčková zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce bytových domů Zlín, Okružní 4699(I. segment)a Středová 4786 (II. segment)" zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

12 Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, schválením lhůty pro podání nabídek, termínu pro otevírání obálek s nabídkami a podpisem zadávací dokumentace 49/20R/ /20R/2013 zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Oprava oplocení Lesní hřbitov Zlín" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace, ve složení: č l e n o v é: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vladimír Chudárek, vedoucí odboru ekonomiky a majetku Petr Hnízda, RECTE.CZ, s.r.o. n á h r a d n í c i: Ondřej Běták, náměstek primátora Jana Holcová, odbor ekonomiky a majetku Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o. jmenuje hodnotící komisi, ve složení: č l e n o v é : člen A: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora člen B: Ing. Martin Mikeska, Ph.D., člen ZMZ člen C: Ing. Miroslav Šenkýř, člen ZMZ člen D: Vladimír Chudárek, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku člen E: Petr Hnízda, Recte.CZ, s.r.o. n á h r a d n í c i : náhradník za člena A: Ondřej Běták, náměstek primátora náhradník za člena B: Jiřina Gajdošíková, člen ZMZ náhradník za člena C: Karel Dvorský, člen ZMZ náhradník za člena D: Jana Holcová, Odbor ekonomiky a majetku náhradník za člena E: Jana Šenková, Recte.CZ, s.r.o. zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka integrace agendových systémů SMZ" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, schválením a podpisem zadávací dokumentace

13 51/20R/ /20R/ /20R/2013 zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Zajištění provozu a rozvoje ICT" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, schválením a podpisem zadávací dokumentace jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka použité cisternové automobilové stříkačky" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve složení: č l e n o v é: člen A. Ondřej Běták, náměstek primátora člen B. Miroslav Hladík, člen ZMZ člen C. Jiří Viktorín, člen ZMZ člen D. Václav Kostelník, vedoucí oddělení krizového řízení a obrany člen E. Marek Peřina, Odbor právní n á h r a d n í c i: náhradník za člena A. Aleš Dufek, 2. náměstek primátora náhradník za člena B. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora náhradník za člena C. Andrea Veitová, člen ZMZ náhradník za člena D. Vladimír Hanák, oddělení krizového řízení a obrany náhradník za člena E. Petra Tichá, Odbor právní zrušuje část usnesení Rady města Zlína č. 88/17R/2013 ze dne ve znění: "jmenuje" komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Ondřej Běták, náměstek primátora Mgr. Monika Šplíchalová, vedoucí oddělení zajištění veřejných zakázek, GORDION s.r.o. Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí n á h r a d n í c i : RNDr Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vendula Nečasová, konzultant veřejných zakázek, GORDION s.r.o. Ing. Leopold Bednařík, vedoucí odboru realizace investičních akcí jmenuje pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce bytových domů Zlín, Okružní 4699 (I. segment)a Středová 4786 (II. segment)" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Ondřej Běták, náměstek primátora

14 Ing. Kateřina Šolcová, výkonná ředitelka, GORDION s.r.o. Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí Alice Pulpitová, referent oddělení přípravy investičních akcí n á h r a d n í c i : RNDr Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vendula Nečasová, konzultant veřejných zakázek, GORDION s.r.o. Ing. Leopold Bednařík, vedoucí odboru realizace investičních akcí Jitka Jalůvková, referent oddělení přípravy investičních akcí jmenuje pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce bytových domů Zlín, Okružní 4699 (I. segment )a Středová 4786 (II. segment)" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v platném znění, hodnotící komisi, ve složení: č l e n o v é : Ondřej Běták, náměstek primátora Ing. Alena Zubalíková, členka ZMZ František Pilka, člen ZMZ Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora MUDr. Miroslav Adámek, primátor Ing. Martin Mikeska, člen ZMZ Alice Pulpitová, referent oddělení přípravy investičních akcí Jitka Jalůvková, referent oddělení přípravy investičních akcí 54/20R/2013 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázkuna stavební práce "Zlín - Antonínova - odstavná plochapro vozidla MHD" zadanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Dlouhá 562/22, Olomouc - Lazce, IČ , s nabídkovou cenou 8, ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. se sídlem : Dlouhá 562/22, Olomouc - Lazce IČ: DIČ: CZ Nabídková cena: 8, ,- Kč bez DPH 2. místo v pořadí: BERGER BOHEMIA a.s. se sídlem : Klatovská 410, Plzeň

15 IČ: DIČ: CZ Nabídková cena: 9, ,71,- Kč bez DPH 3. místo v pořadí: Porr a.s. se sídlem : Václavské náměstí 837/11, Praha 1, Nové Město IČ: DIČ: CZ Nabídková cena: 9, ,- Kč bez DPH 55/20R/ /20R/2013 uzavření smlouvy o dílo na služby Zpracování projektové žádosti včetně příloh k projektu: Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, Olomouc, Lazce, IČ: , jako zhotovitelem v celkové výši ,- Kč bez DPH,za účelem podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 1. výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice č. 5/2013 o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12 této směrnice, pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína", v rozsahu pro územní řízení, stavební povolení a dokumentaci pro realizaci stavby, včetně dokladové části k uvedené projektové dokumentaci, a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli, za podmínek v místě a čase obvyklých, 2. uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace, včetně dokladové části, mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín a Ing. Ladislavem Alsterem, IČ: , s místem podnikání Družby 1381, Holešov, jejímž předmětem je závazek Ing. Ladislava Alstera zpracovat projektovou dokumentaci "Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína", včetně dokladové části k uvedené projektové dokumentaci, pro statutární město Zlín, a závazek statutárního města Zlína zaplatit za kompletní projektovou dokumentaci, včetně dokladové části dohodnutou cenu ve výši ,- Kč bez DPH, ( ,- Kč vč. DPH), pana Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, vedením zahájení a přípravy projektu a podpisem smlouvy

16 57/20R/ /20R/ /20R/ uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby" mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako budoucím investorem stavby "Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice I. a II. etapa", Lesy České republiky, s.p., sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností Jihomoravská plynárenská, a.s., sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ , jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 1, 2. uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby", mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako budoucím investorem stavby "Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice I. a II. etapa", Zlínským krajem, sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ , jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností Jihomoravská plynárenská, a.s., sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ , jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 2, 3. uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene", mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako budoucím investorem stavby "Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice I. a II. etapa", Zlínským krajem, sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ , jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností Telefónica Czech Republic, a.s., sídlo Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ , jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 3. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora podpisem uvedených smluv. uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce "VO na ul. Gahurova" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností KKS, spol. s r. o., Příluky 386, Zlín, IČ: , jako zhotovitelem, a to za částku ve výši ,- Kč bez DPH, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, k dojednání dalších náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č na provedení díla " Projektová dokumentace - Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně" uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a Ing. Jitkou Ressovou, Vysoká 1029, Zlín, IČ: , jímž se mění cena za dílo z důvodu přechodu subjektu do režimu plátce daně z přidané hodnoty, přičemž výsledná cena za dílo bude dodatkem sjednána ve výši ,- Kč včetně DPH

17 Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jeho uzavřením a podpisem 60/20R/ /20R/ /20R/2013 v rámci stavby "Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně" uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č ze dne uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností KKS, spol. s r.o., se sídlem Příluky 386, Zlín, IČ: , jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce za cenu ve výši ,- Kč bez DPH, přičemž výsledná cena za dílo bude dodatkem sjednána ve výši ,- Kč bez DPH Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, k dojednání dalších náležitostí Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jeho uzavřením a podpisem v rámci stavby "Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín. Komenského II - Havlíčkovo nábřeží 2567" uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , a společností Stavební izolace Zlín, s.r.o., se sídlem Dlouhá 108, Zlín, IČ: , jehož předmětem bude rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce za cenu ve výši ,- Kč bez DPH, výsledná cena za dílo činí ,- Kč bez DPH MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jeho uzavřením a podpisem v rámci stavby "Rekonstrukce terasy, suterénu v objektu na ul. Vodní ve Zlíně" uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , a společností STAVOSVIT, a.s., se sídlem Vršava 2538, Zlín, IČ: , jehož předmětem bude rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce za cenu ve výši ,- Kč bez DPH, zúžení předmětu díla o tzv. méněpráce za cenu ve výši ,- Kč bez DPH, výsledná cena za dílo činí ,- Kč bez DPH Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jeho uzavřením a podpisem

18 63/20R/ /20R/ uzavření smlouvy o dílo v uvedeném výběrovém řízení pro část A - Dodávka a montáž nábytku do kanceláří č. 301, 308 a dvorní přístavby v budově MMZ nám. Míru 464, Zlín a kancelář č. 617 v budově MMZ Zarámí 4421, Zlín, a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a vybraným uchazečem - RPL interiéry s.r.o., Chlumská 6, Zlín Louky, IČ: , jako zhotovitelem, za sjednanou cenu ve výši ,- Kč bez DPH. - uzavření smlouvy o dílo v uvedeném výběrovém řízení pro část B - Dodávka a montáž nábytku do kanceláří č. 118 a 124 v budově MMZ nám. Míru 12, Zlín, a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a vybraným uchazečem - Pyralis s.r.o., 17. listopadu 237, Pardubice Zelené předměstí, IČ: , jako zhotovitelem, za sjednanou cenu ve výši ,- Kč bez DPH. - uzavření smlouvy o dílo v uvedeném výběrovém řízení pro část C - Dodávka a montáž nábytku do kanceláře č. 314 v budově MMZ nám. Míru 12, Zlín, a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a vybraným uchazečem - Pyralis s.r.o., 17. listopadu 237, Pardubice Zelené předměstí, IČ: , jako zhotovitelem, za sjednanou cenu ve výši ,-Kč bez DPH. - uzavření smlouvy o dílo v uvedeném výběrovém řízení pro část D - Dodávka a montáž nábytku do kanceláří č. 409 a 410 v budově MMZ L. Váchy 602, Zlín, a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a vybraným uchazečem - Pyralis s.r.o., 17. listopadu 237, Pardubice Zelené předměstí, IČ: , jako zhotovitelem, za sjednanou cenu ve výši ,- Kč bez DPH. Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním všech ostatních náležitostí smluv o dílo s vybranými uchazeči a jejich podpisy uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Kanalizace Velíková" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníky dotčených pozemků par. č. 255, par. č. 795/2, par. č. 795/3 v k. ú. Velíková a par. č. 1623/1, par. č. 1623/3, par. č. 1623/5, par. č. 1623/6, par. č. 1623/11, par. č. 1623/12, par. č. 1623/13 v k. ú. Štípa, jakožto budoucími povinnými z věcného břemene, jmenovitý seznam vlastníků dotčených pozemků a bližší specifikace dotčených pozemků je uvedena v příloze tohoto materiálu, předmětem smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene bude zejména závazek budoucích povinných uzavřít s budoucím oprávněným ve sjednaném termínu smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení a vedení kanalizace a přístupu k ní za účelem oprav, kontrol a údržby kanalizace,

19 Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, dojednáních ostatních náležitostí smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a jejich uzavřením a podpisem. 65/20R/ /20R/ /20R/ /20R/2013 dodatek k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu uzavřené dne mezi statutárním městem Zlín, IČ , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín a UniCredit Bankou Czech Republic, a. s., IČ , se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, dle přílohy RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora statutárního města Zlína uzavřením dodatku a jeho podpisem. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 007/1/07 ze dne uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako odběratelem, a společností Teplo Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Družstevní 4651, PSČ: , IČ: , jako dodavatelem,jehož předmětem je zrušení dodávky TE pro vytápění (ÚT) ze zařízení dodavatele P/457 U Zimního stadionu 2087 do odběrného místa odběratele P/457/2087 z důvodu uzavření smlouvy o dodávce TE se Společenstvím vlastníků č.p. 2087, U Zimního stadionu, Zlín, a to ke dni a přílohy č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 001/1/07 ze dne , Seznamu odběrných míst. Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem tohoto dodatku uzavření smlouvy o dílo pro dodávku kuchyňských linek včetně spotřebičů a dalšího vybavení a jejich odbornou instalaci a montáž v bytech bytového domu na ulici Losky č. p ve Zlíně mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a vybraným uchazečem - Václavem Mrázkem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Sazovice 195, Mysločovice, IČ: , jako zhotovitelem, za sjednanou cenu ve výši ,- Kč bez DPH, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním všech ostatních náležitostí smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a jejím podpisem uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako objednatelem a společností TESCO SW a.s., se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 1142/42, PSČ: , IČ: , jako

20 zhotovitelem, jehož předmětem je posunutí lhůty pro předání díla Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 1, a dále jeho uzavřením a podpisem 69/20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/2013 uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky dřevní hmoty ve IV. Q r a na I. Q. r s kupujícím Kloboucká lesní s.r.o. se sídlem Šumavská 524/31, Veveří, Brno, PSČ , IČ: za ceny dle poptávkového listu, který je přílohou rámcové kupní smlouvy a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem této smlouvy uzavření smlouvy o dílo na těžbu dříví v lokalitě Tlustá hora Podhoří mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a Pavlem Černochem, místo podnikání Salaš 71, PSČ , IČ: jako zhotovitelem za cenu 730,- Kč/m3 bez DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Zlín jako obdarovaným a níže uvedenými dárci, na základě kterých poskytnou dárci tyto částky: - EMSEKO BIKE s.r.o., IČ: částku 2.000,-- Kč - *** částku 1.000,- Kč vše na zajištění akce Rozkvetlé město 2013 a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem těchto smluv uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Odtěžení nánosů z koryta Štípského potoka ve Štípě" mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností ZOD DELTA Štípa, družstvo, se sídlem Za Dvorem 305, Zlín, IČ: , jako zhotovitelem, dle níž bude celková cena za plnění dle této smlouvy sjednána ve výši ,- Kč bez DPH RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednání dalších náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako půjčitelem a ČESKÝ STYL s.r.o., se sídlem Příluky 261, Zlín, IČ: jako vypůjčitelem,

21 jejímž předmětem je vypůjčka 414 m2 ve III. NP objektu č.p (výstavní sál Dům umění) na pozemku p.č. st v k. ú. Zlín k realizaci výroby celovečerního barevného audiovizuálního filmu pod názvem INTIMITY na dobu určitou od 9. do náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného dojednáním podrobností a podpisem smlouvy. 74/20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/2013 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: a Filharmonií Bohuslava Martinů, o.p.s. se sídlem nám. T.G.Masaryka 5556, Zlín, IČ: , jejímž předmětem je změna termínu vyúčtování dotace, a to do náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 1 smlouvy, jeho uzavřením a podpisem. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: a Společenství čp. 1285, tř. T. Bati ve Zlíně, se sídlem tř. T. Bati 1285, Zlín, IČ: , jejímž předmětem je změna termínu vyúčtování dotace, a to do náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 1 smlouvy, jeho uzavřením a podpisem. s návrhem zřizovací listiny organizační složky Rehabilitační stacionář, se sídlem Žlebová 1590, Zlín, dle přílohy, a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. s návrhem zřizovací listiny organizační složky Jesle Budovatelská 4820, se sídlem Budovatelská 4820, Zlín, dle přílohy, a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. s návrhem zřizovací listiny organizační složky Jesle Tyršovo nábřeží 747, se sídlem Tyršovo nábřeží 747, Zlín, dle přílohy, a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

22 79/20R/ /20R/ /20R/2013 s návrhem zřizovací listiny organizační složky Jesle M. Knesla 4056, se sídlem M. Knesla 4056, Zlín, dle přílohy, a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu u příspěvkové organizace: Mateřská škola škola Zlín, Družstevní 4514, IČ ve výši ,- Kč. zrušuje usnesení RMZ č. j. 140/3R/2013 ze dne týkající se rozdělení oblastí na neuvolněné členy Rady města Zlína, rozdělení oblastí na neuvolněné členy Rady města Zlína takto: Josef Novák - oblast územního plánování a architektury - oblast dopravy - oblast regionálního rozvoje - oblast stavební - průmyslové zóny V činnosti v rámci svých kompetencí spolupracuje s 1. náměstkem primátora Jiřím Kadeřábkem. Bc. Kateřina Francová - školství - kultura - oblast památkové péče - oblast sociálních věcí - oblast církví - národnostní menšiny - oblast cestovního ruchu V činnosti v rámci svých kompetencí spolupracuje s primátorem MUDr. Miroslavem Adámkem a s náměstkem primátora Mgr. Miroslavem Kašným. Mgr. Mojmír Jurák - oblast ekonomiky - oblast finančního a ekonomického plánování - oblast rozpočtu a controllingu - oblast informatiky - oblast územního plánování V činnosti v rámci svých kompetencí spolupracuje s náměstky primátora RNDr. Bedřichem Landsfeldem, Jiřím Kadeřábkem a p. Ondřejem Bětákem

23 82/20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/2013 se změnou jmenovitého složení Komise místní části Louky dle důvodové zprávy a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, a to prioritu Komise místní části Malenovice "Neinvestiční dotace pro Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Malenovice Zlín, Milíčova 704, Zlín 4, IČ: , ,00 Kč, na dokončení oprav skautské chaty" výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, a to prioritu Komise místní části Jaroslavice "Investiční dotace pro Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o., nám. Míru 10, Zlín, IČ: , ,00 Kč, jako příspěvek na zahájení 1. fáze rekonstrukce objektu č. p. 119, k. ú. Jaroslavice u Zlína" - umístění plastiky "Anděl" neznámého autora na pozemek p.č. 418/26 v k.ú. Kostelec u Zlína (hřbitov), - uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako půjčitelem a Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. se sídlem Zlín, Filmová 412, IČ: jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka movitého majetku inv. č kamenná plastika Anděla na dobu neurčitou, náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného dojednáním podrobností a podpisem smlouvy o výpůjčce. - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství při konání akce "Lampiónový průvod s ohňostrojem" na ulici u hřiště na Mladcové a na parkovišti Rádia Zlín dne od 17:30 do 19:30 hodin, pořadatel: Centrum volnočasových aktivit, Vinohrádek 568, Zlín-Mladcová, IČ: za podmínky doložení zprávy o zajištění podmínek požární bezpečnosti dle čl. 7 odst. 1 písmeno b) nařízení Zlínského kraje č. 5/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

24 87/20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/ /20R/ udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství při konání akce "Drakiáda 2013" v rámci týdne zdraví ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin v Centrálním parku u II. segmentu na Jižních Svazích, pořadatel: Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p. o., Tyršovo nábřeží 801, Zlín, IČ: udělení výjimky k pořádní akce na jiném veřejném prostranství na Návsi před hasičskou zbrojnicí v Prštném dne od 17:00 do 20:00 hodin při pořádání akce Prštenský lampiónový průvod, pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Zlín Prštné, Náves Prštné 636, Zlín Prštné, IČ: udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů při konání akce Volební mítink KSČM dne od 10:00 do 17:00 hodin na náměstí Míru ve Zlíně, pořadatel: Komunistická strana Čech a Moravy Okresní výbor, Amálie Randýskové 1800, Zlín, IČ: udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů při konání akce Harmonika ještě nevymřela v neděli od 16:00 do 18:00 hodin na nám. Míru ve Zlíně, pořadatel: *** - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství při konání akce "Halloweenská stezka odvahy" v Lesoparku Podlesí dne od 16:00 do 20:00 hodin, pořadatel: Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p. o., Tyršovo nábřeží 801, Zlín, IČ: podporu ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvkové organizace, Lukovská 112, Zlín 12, IČ: , formou propagace prostřednictvím reklamních zařízení v souladu s čl. IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch společností euroawk s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ , IČ: , za účelem propagace sníženého vstupného do zoologické zahrady v měsíci listopadu a to v rozsahu 3 kusů Citylight vitrín a 2 kusů billboardů, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč

25 93/20R/ /20R/ /20R/ /20R/ podporu propagace Veselého předplatného na sezónu 2013/2014, pořadatel: Městské divadlo Zlín, p. o., třída Tomáše Bati 32, Zlín, IČ: ; - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice za účelem propagace Veselého předplatného na sezónu 2013/2014, a to v rozsahu 5 kusů citylight vitrin v měsíci listopadu 2013, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. - podporu 4. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (dále jen "MFOF") ve Zlíně, který se uskuteční ve dnech Pořadatelem je společnost OUTDOOR FILMS s.r.o., Smetanovo nám. 7, Ostrava, IČ: , statutární město Zlín je spolupořadatelem. - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, za účelem propagace 4. ročníku MFOF ve Zlíně v měsíci listopadu 2013, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrín, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč - podporu informační kampaně o třídění odpadu ve městě Zlíně - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem propagace informační kampaně o třídění odpadu ve městě Zlíně na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10 - Vršovice, za účelem propagace třídění ve městě Zlíně v měsíci listopadu 2013, a to v rozsahu 5 kusů citylight vitrín, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů na zahraniční služební cestu do Republiky Slovinsko pro: Martina Habudu, projektového manažera oddělení koordinace projektů, ve dnech

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 7. řádné jednání Rady města, konané dne 19.3.2014 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Jedná se o splaškovou kanalizační stoku z materiálu PP SN 8 DN 250 mm celkové délky 88 m. Trasa stoky se

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Jedná se o splaškovou kanalizační stoku z materiálu PP SN 8 DN 250 mm celkové délky 88 m. Trasa stoky se Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu STAVYMA spol. s r.o. Kučovaniny 1551 765 02 Otrokovice

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 20.4.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014 Usnesení ze 101. zasedání Rady města Rychvald, dne 16. 06. 2014 Kontrola usnesení 101/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 101/2. Rada města 1. Zápis z 42.schůzky

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 19. 5. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

2. Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice Usnesení č. 1713/2012 (63/2)

2. Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice Usnesení č. 1713/2012 (63/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.2011 1. Zahájení Jednání rady města zahájil a řídil starosta pan PhDr. Ladislav Langr. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli jmenováni Mgr.Uhlíř a

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9. 1 z 15 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 26. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 8. 9. 2011 09:00 (usn. č. 1159/26 - usn. č. 1197/26) Mgr. Karel Sibinský

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 09. schůze Rady města, konané dne 22. 03 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 09. schůze Rady města, konané dne 22. 03 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 09. schůze Rady města, konané dne 22. 03 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 256/09/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. P R O G R A M

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. P R O G R A M Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. P R O G R A M 26. schůze Rady města České Budějovice konané dne 9. prosince 2009 od 9:00 hodin

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 8/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20. 4. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0039/R02/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 18.05.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.05.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0265/RM14/2015 oiop - dodatek č. 1 - VZ "Revitalizace areálu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb.

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 99. jednání Rady města

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

Z á p i s. Korespondence adresovaná Radě města. Kontrola usnesení

Z á p i s. Korespondence adresovaná Radě města. Kontrola usnesení Městský úřad Kolín Z á p i s ze 143. schůze Rady města Kolína, konané dne 29. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, MUDr. Hoffmann, Mgr. Pekárek, MUDr.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4468 Schválení

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 523 Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 832/1 o výměře 440 m 2 v k.ú. Parník, obci Česká Třebová, za účelem užívání zahrádky, za cenu 0,50 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou od 01.08.2016,

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5312/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 54. zasedání dne 3. září 2008 R M 1 / 5 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 15. 12. 2014 č. 691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2012 konaného dne 19. 11. 2012

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ ze 7.

Více